NORME s misjonsstatistikk for 2004 Ressurssenter for misjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORME s misjonsstatistikk for 2004 Ressurssenter for misjon"

Transkript

1 Norsk misjon 2004 NORME s misjonsstatistikk for 2004 Ressurssenter for misjon

2 Statistikken omfatter 32 organisasjoner i NORMEN 13 andre organisasjoner arbeid i ca. 120 land 356 registreringer (ulike org./land) dekker det meste men ikke alt fra Norge Ressurssenter for misjon Til sammen er det 2 flere organisasjoner enn for flere registreringer

3 1. Økonomi (Mill. kr.) Pengebruk ute Andel off. støtte NORME andre 32 0,4 Ressurssenter for misjon

4 Kart: økonomi Oppsummering for region K un for us pesifis ert land og "sensi tivt" ar beid geografisk data fra GMI, GMMS Pengebruk ute, etter land Registrert misjonsarbeid fra Norge, 2004 Misjonsselskapet 84,8 Misjonssambandet 71,2 Misjonsalliansen 56,4 Pinsevennene 47,2 Normisjon 33,0 Frelsesarmeen 21,6 Troens Bevis 16,9 Areopagos 15,6 Misjon Ut en Grenser 12,5 Bibelselskapet 11,6 pne Dører 9,6 etc.... Kostnader for utearbeid, millioner av kroner produsert for Norsk Råd for Misjon og Evangelisering, av Ressurssenter for misjon (UiO), nfo Dette kartet gir et lignende bilde til det vi har sett de siste årene. Legg merke til at noen tall er oppsummert for en region. Dette gjelder registreringer for uspesifisert land innen en region eller for sensitivt arbeid i et land i den aktuelle regionen. Denne oppsummeringen for regionene er gjennomført for nesten alle kart i denne presentasjon, og er alltid vist med enten en annen farge eller annen fasong på symbolet.

5 "Sterk" pengebruk ute (Pengebruk utover 0,5 mill. pr. utesending/misjonær) Kart: Sterk Registrert misjonsarbeid pengebruk fra Norge, 2004 Oppsummering for region K un for us pesifis ert land og "sensi tivt" ar beid geografisk data fra GMI, GMMS Pengebruk, mill. kr. (utover 0,5 pr. utsending) Ressurssenter for misjon produsert for Norsk Råd for Misjon og Evangelisering, av Ressurssenter for misjon (UiO), Gjennomsnitt pengebruk i forhold til antall utsendinger er ca. 0,5 mill.kr. pr. utsending. Dermed om vi trekker fra 0,5 mill.kr. pr. utsending få vi et bilde av hvor pengebruken er relativt sterk i forhold til antall utsendinger. Her ser vi land der arbeidet bygges mest på økonomisk innsatts, med mindre vekt på å ha norsk personell på stedet. Kongo kommer ut på toppen med denne utregningen.

6 Offentlig støtte etter land Registrert misjonsarbeid fra Norge, 2004 Kart: økonomi Misjonsalliansen 31,5 Misjonssambandet 27,4 Pinsevennene 22,2 Misjonsselskapet 20,0 Normisjon 11,2 Frelsesarmeen 10,6 Metodistkirken 3,9 Misjonsforbundet 3,1 Tibetmisjonen 2,7 Areopagos 2,5 Baptistene 2,0 etc.... Oppsummering for region Kun for uspesifisert land og "sensitivt" arbeid geografisk data fra GMI,GMMS Støtte til utearbeid, millioner av kroner produsert for Norsk Råd for Misjon og Evangelisering, av Ressurssenter for misjon (UiO), Her vises andelen av pengebruken ute som kom fra ulike form for offentlig støtte. I de flest tilfeller er dette gjennom NORAD, men noen prosjekter får midler direkte fra UD. Det kan også være støtte fra andre kilder til annet enn bistandsarbeid, som feks. støtte til skoler for misjonærbarn.

7 Prosjekter med offentlig støtte Registrert norsk misjonsarbeid, 2004 Kart: prosjekt off.stt. Misjonssambandet 24 Pinsevennene 24 Misjonsselskapet 21 Frelsesarmeen 20 Normisjon 19 Misjonsalliansen 13 Met odistkirken 6 Misjonsforbundet 5 Tibet misjonen 5 Baptistene 4 Areopagos 3 Laget 3 etc.... Prosjekter med offentlig støtte Antall prosjekter med offentlig støtte spredt vilkårlig innenfor hvert land Merk: Arbeid i "sensitive" land (19 prosjekter) vises ikke geografisk data fra GMI, GMMS produsert for Norsk Råd for Misjon og Evangelisering, av Ressurssenter for misjon (UiO), Her får vi et inntrykk av antall prosjekter med offentlig støtte. (Spredningen innenfor landegrensene er helt vilkårlig)

8 @ Kart: andel Oppsummering Kun for uspesifisert land og "sensitivt" arbeid geografisk data fra GMI, GMMS Andel offentlig støtte Registrert norsk misjonsarbeid, 2004 Metodistkirken 77% Tibetmisjonen 75% Baptistene 69% Misjonsalliansen 56% Frelsesarmeen 49% Pinsevennene 47% Laget 46% Misjonsforbundet 42% Misjonssambandet 39% Normisjon 34% Frikirken 26% @ Ressurssenter @ Andel av kostnadene dekket av offentlig støtte % 71-90% 51-70% 31-50% 1-30% ingen Kostnader for utearbeid, millioner av kroner produsert for Norsk Råd for Misjon og Evangelisering, av Ressurssenter for misjon (UiO), Noen eksempler på høy andel offentlig støtte: (offentlig støtte / pengebruk ute mill.kr.) Frikirken, Burundi: 0,98 av 1,09 (90%) Metodistkirken, Angola: 2,05 av 2,29 (90%) Tibetmis jonen, Nepal: 1,30 av 1,50 (87%) Mis jonsalliansen, Ecuador: 12,3 av 15,1 (81%)

9 2. Utsendinger/misjonærer ute pr.31/12 Kvinner Menn Totalt NORME andre Ressurssenter for misjon Andel kvinner ligger på ca 56 %

10 Kart: misjonærer Oppsummering for region Kun for uspesifisert land og "sensitivt" arbeid geografisk data fra GMI, GMMS Antall utsendinger/misjonærer etter land Alt registrert misjonsarbeid fra Norge - pr Misjonssambandet 170 Pinsevennene 128 Misjonsselskapet 101 Ungdom i Oppdrag 77 Normisjon 40 De Frie Ev. Fors. 35 Misjonsalliansen 28 Jesus Revolution 26 ETUF 12 Tent 12 et c.... Antall langtidsutsendinger ute pr. 31/ produsert for Norsk Råd for Misjon og Evangelisering, av Ressurssenter for misjon (UiO), Dette bildet her ligner også på det vi har sett de siste årene.

11 Kart: kjønnsfordeling Kjønnsfordeling av utsendinger/misjonærer Ressurssenter for misjon Kjønnsfordeling mer enn 55% menn omtrent likt 55-60% kvinner mer enn 60% kvinn. Oppsummering for region Kun for uspesifisert lan d og "sensitivt" arbeid geografisk data fra GMI, GMMS Alt registrert misjonsarbeid fra Norge - pr Antall langtidsutsendinger ute pr. 31/ produsert for Norsk Råd for Misjon og Evangelisering, av Ressurssenter for misjon (UiO), 56% av alle registrerte utsendingene var kvinner.

12 Lønnsforhold, etc. ute pr. 31/12 Lønnet gj. org. Ikke lønnet gj. NORME andre Teltmakere Ressurssenter for misjon % av NORMEs medlemers utsendingene var lønnet av/gjennom organisas jonen. Tallet er 79% om man tar med de øvrige organisasjonene. Nesten 10% av utsendingene regnes som teltmakere

13 Kart Utsendingenes lønnsforhold etter land Registrert norsk misjonsarbeid - pr Andel lønnet av/gjennom organisasjonen % 81-95% 51-80% 1-50% ingen Oppsummering for region Kun for uspesifisert land og "sensitivt" arbeid Antall langtidsutsendinger ute 31/ Geografisk data fra GMI, GMMS produsert for Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME), av Ressurssenter for misjon (UiO)

14 Kart Antall ikke lønnet av/gjennom organisasjonen Registrerte utsendinger/misjonærer fra Norge ute pr Ungdom i Oppdrag 77 Jesus Revolution 26 Misjonssambandet 23 Tent 12 ETUF 3 Euromission 2 Levende Ord 2 Misjonsselskapet 2 Normisjon 2 etc.... Oppsummering for region Antall langtidsutsendinger ute pr. 31/ Kun for uspesifisert land og "sensitivt" arbeid geografisk data fra GMI, GMMS produsert for Norsk Råd for Misjon og Evangelisering, av Ressurssenter for misjon (UiO), Her er det tydelig at den største konsentrasjonen av de som ikke er lønnet av/gjennom organisasjonen er i Europa. Norge er tydelig på kartet her takket være Jesus Revolution, som i tråd med definisjonene har også oppført de utenlandske arbeiderne de har hentet inn til tverrkulturelt misjonsarbeid i Norge.

15 Kart Antall registrert som "Teltmakere" Registrert norsk misjonsarbied pr Oppsummering for region Kun for uspesifisert land og "sensitivt" arbeid geografisk data fra GMI, GMMS Misjonssambandet 21 Tent 12 Tibetmisjonen 11 Pinsevennene 6 Ungdom i Oppdrag 6 Ev. Orient misjon 3 Oper. Mobilisering 2 Normisjon 2 Misjonsselskapet 1 Laget 1 Antall teltmakere pr. land (evt. region) produsert for Norsk Råd for Misjon og Evangelisering, av Ressurssenter for misjon (UiO), Rapportering av Teltmakere kan være noe subjektiv, og virker også mangelfull. Allikevel er nesten 10% av utsendingene satt i denne kategorien. Teltmakerne er oftest å finne i lukkede land men ikke utelukkende.

16 3. Kortere opphold ute 1-3 mnd. ute 4-12 mnd. ute NORME andre Til sammen: 655 registrert Ressurssenter for misjon Her er det også indikasjoner på en underrapportering og manglende rapportering. Tallene her viser kun det som har blitt registrert for Kortere oppdrag kan dekker slik som ungdomsteam og korttidsmisjon, men gjelder også for andre arbeidere og pendlende mis jonærer som er ute feks. 1-3 mnd. (eller 4-12) i løpet av året. Til sammen ble 655 personer registrert. Det er ca. 50% mer enn året før. Ca. halvparten av denne økningen skyldes bedre interne rapporteringsrutiner hos Ungdom i Oppdrag men det er også tegn på en reell økning.

17 Antall ute på kortere oppdrag/team, 1-3 måneder Kart: kort 1-31 Oppsummering for region Kun for uspesifisert land og "sensitivt" arbeid geografisk data fra GMI, GMMS Registrert norsk misjonsarbied Ungdom i Oppdrag 190 Euromission 53 Troens Bevis 46 Ny Generasjon 20 Misjonssambandet 15 Normisjon 12 Levende Ord 11 Pinsevennene 7 Israelsmisjonen 6 Navigatørene 6 etc.... Antall ute 1-3 måneder produsert for Norsk Råd for Misjon og Evangelisering, av Ressurssenter for misjon (UiO), Europa er fortsatt et populært reisemål for korttidsteam, men avstanden til Asia virker heller ikke som noen hindring.

18 Antall ute på kortere oppdrag/team, 4-12 måneder Kart: kort Jesus Revolution 79 Normisjon 57 Pinsevennene 30 Mercy Ships 21 Misjonsselskapet 10 Ungdom i Oppdrag 10 Misjonssambandet 9 Oper. Mobilisering 9 Israelsmisjonen 7 Laget 6 Tent 6 etc.... Oppsummering for region Kun for uspesifisert land og "sensitivt" arbeid geografisk data fra GMI, GMMS Registrert norsk misjonsarbied Antall ute 4-12 måneder produsert for Norsk Råd for Misjon og Evangelisering, av Ressurssenter for misjon (UiO), Her er også Europa og Asia godt dekket for de som var ute over lengere tid, men her ser vi mer spredningen til område slik som Midtøsten og Afrika.

19 4. Religion I hvilken grad er verdens største religiøse grupperinger berørt av norsk misjonsarbeid? Ressurssenter for misjon

20 Pengebruk ute, etter land sett i forhold til landets flertalls trostilhørighet Kart: Religion - penger Registrert misjonsarbeid fra Norge, 2004 M us limer Hinduer Flertallet i landet er.. Buddhister/o.l. Rom. ka tolikk er Ortodokse Protes ta nter Oppsummering for region Kun for uspesifisert land og "sensitivt" arbeid Kostnader for utearbeid, millioner av kroner geografisk data fra GMI, GMMS. religionsdata fra Operation World, 1993 produsert for NORME, av Ressurssenter for misjon (UiO), Her ser vi samme kart som tidligere for pengebruk ute, men nå er landene fargelagt i forhold til flertallsreligionen, eller rettere sagt: flertallets trostilhørighet. (Merk: Trostilhørighet gir et bilde kun av medlemskap eller affiliation og sier ingenting om hva folk egentlig tro på.)

21 Alt registrert misjonsarbeid fra Norge - pr Kart: Religion - utsendte Antall utsendinger/misjonærer etter land sett i forhold til landets flertalls trostilhørighet Flertallet i landet er.. Oppsummering for region Antall langtidsutsendinger ute pr. 31/12 M us limer Rom. ka tolsk e Hinduer Ortodokse Buddhister/o.l. Protes ta nter geografisk data fra GMI, GMMS. religionsdata fra Operation World, 1993 produsert for NORME, av Ressurssenter for misjon (UiO), Kun for uspesifisert land og "sensitivt" arbeid Og her er utsendingene satt opp på samme kart. Her er det tydelig bl.a. at vi har en sterkere tilstedeværelse i katolske land enn i muslimske land.

22 5. Trender Går det opp? eller ned? Ressurssenter for misjon Svaret er både ja og nei. Pengebruken øker, mens antall langtids utsendinger avtar.

23 Trender i økonomien Graf: trend Pengebruk ute økonomi Andel offentlig støtte Mill. kr Merk: Sammenligningen gjelder kun medlemmer i NORME (tidl. Norsk Misjonsråd) Det som så ut til å være en svak nedgang i pengebruken for et par år siden er nå rettet opp. (Det har vist seg i etterkant at det ha vært mangelfull rapportering spesielt for 2001 og Med høyde for noen svingninger fra år til år ser vi en stabilitet i økonomien med en svak vekst. Offentlig støtte for 2004 ble ca. 17 millioner mindre enn året før. Allikevel har pengebruken ute økt med 9 millioner i samme perioden. NORMEs medlemer ser ut til å ha en solid økonomi generelt sett.

24 millioner kr. Pengebruk ute, penger Graf: trend orgs penger Areop. Bibel. FA NLM NMA NMS Nor. PYM organisasjonene med størst pengebruk ute Både PYM s lave tall for 2001 og 2002, og Normisjons svak økonomi i 2002 er grunnet mangelfull rapportering.

25 antall ute pr. 31/12 Trender for utsendte, Diag: : trend utsendte Utsendinger/misjonærer Kvinner Menn Merk: Sammenligningen gjelder kun medlemmer i NORME (tidl. Norsk Misjonsråd) Her ser vi en tydelig nedgang de fem siste årene. Men tallet for 2004 er ca. 13% mindre enn tallet for Da er det snakk om en gjennomsnitt nedgang på mindre enn 2% pr. år. Dette bilde betyr ikke nødvendigvis at norske personell er mindre tilstedet i ytremisjon. De siste årene har det vært en økende tendense til bruk av nye former som f.eks. pendlende misjonærer og korttids misjonærer. Men en evt. økning i disse er foreløpig ikke tallfestet. Noe av de nyere organisasjoner utenfor NORME ser også ut til å ha et økende antall misjonærer ute, noe som jevner ut det totale bildet for Norge.

26 Utsendinger/misjonærer ute, Graf: orgs-penger antall ute pr. 31/ DELF DFEF DNM DNT NLM NMA NMS Nor. PYM Tent UiO organisasjonene med størst antall ute NMS har hatt en tydelig nedgang (som er i tråd med en bevist strategi endring). NMS alene utgjør ca. halvparten av nedgangen siden Noen organisasjoner har hatt svingninger litt opp og ned, mens andre som Ungdom i Oppdrag ser ut til å være i vekst. En organisasjon som har nesten hatt et problem med for stor pågang av nye rekrutter er Wycliffe Bibeloversettere. De viser ikke her blant de største fordi antall ute er foreløpig lav, og nesten alle blir sendt ut i samarbeid med eller gjennom andre organisasjoner.

27 Mørketall? Andre organisasjoner Ufullstendig utfylte skjemaer Freelancere Desentralisert økonomi Direkte engasjement fra lokale menigheter, etc. Ressurssenter for misjon Som sagt tidligere er det ikke alt som fanges opp av statistikken og vi står overfor diverse utfordringer i innhentingsarbeidet.

28 Mer info? Flere detaljer og fil til nedlasting finnes på nettet Ressurssenter for misjon

29 Ressurssenter for misjon

Norsk ytremisjon 2009

Norsk ytremisjon 2009 NORME Norsk ytremisjon 2009 Tallene og trendene utarbeidet av Ressurssenter for misjon - www.misjon.info Side 1 Vi lever i en spennende tid! For jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet, likesom

Detaljer

Norsk Misjonsstatistikk 2008

Norsk Misjonsstatistikk 2008 NORME Norsk Misjonsstatistikk 2008 Tallene og trendene utarbeidet av Ressurssenter for misjon - www.misjon.info Side 1 Vi lever i en spennende tid! For jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet,

Detaljer

Medlemsstatistikk for Digni og NORME, 2012

Medlemsstatistikk for Digni og NORME, 2012 Medlemsstatistikk for Digni og NORME, 2012 2 Innledning Rapporten er utarbeidet av førsteamanuensis Frank-Ole Thoresen/ Fjellhaug Internasjonale Høgskole på bestilling fra og i samråd med Digni og Norme.

Detaljer

Medlemsstatistikk for Digni og NORME

Medlemsstatistikk for Digni og NORME Medlemsstatistikk for Digni og NORME 2014 2 Fakta på bordet Rapporten er utarbeidet av førsteamanuensis Frank-Ole Thoresen/ Fjellhaug Internasjonale Høgskole på bestilling fra, og i samråd med, Digni og

Detaljer

Innledning 6. Om organisasjonene 3. Sammendrag 4. Innledning 5. Organisasjonene i Norge 6. Antall ansatte totalt 7. Organisasjonenes økonomi 8

Innledning 6. Om organisasjonene 3. Sammendrag 4. Innledning 5. Organisasjonene i Norge 6. Antall ansatte totalt 7. Organisasjonenes økonomi 8 MEDLEMSSTATISTIKK FOR DIGNI OG NORME 2014 Innledning 6 Om organisasjonene 3 Sammendrag 4 Innledning 5 Organisasjonene i Norge 6 Antall ansatte totalt 7 Organisasjonenes økonomi 8 Institusjonsdrift 11 Økonomi

Detaljer

DIGNI FELLES MEDLEMMER. Blå Kors Kristen Idrettskontakt (KRIK) Kristen Muslimmisjon

DIGNI FELLES MEDLEMMER. Blå Kors Kristen Idrettskontakt (KRIK) Kristen Muslimmisjon Medlemsstatistikk DIGNI og NORME 2015 DIGNI Blå Kors Kristen Idrettskontakt (KRIK) Kristen Muslimmisjon FELLES MEDLEMMER Areopagos Bibelselskapet De Frie Evangeliske Forsamlinger De Norske Pinsemenigheters

Detaljer

Norsk misjon i forandring og fremgang

Norsk misjon i forandring og fremgang Norsk misjon i forandring og fremgang AV NILS E. BLOCH-HOELL Bade professor O. G. Myklebust og jeg har flere ganger skrevet om at den kristne verdensmisjon arbeider i en verden som hurtig forandrer seg.

Detaljer

Stabil norsk misjon turbulent verden

Stabil norsk misjon turbulent verden Stabil norsk misjon turbulent verden. 1 en AV NILS E. BLOCH-HOELL Det finnes heldigvis tegn pa internasjonal politisk avspenning, en avspenning som dels skyldes vilje til fred hos supermaktenes ledere,

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2012 2015 Normisjons visjon er «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Normisjons kjerneverdier er «elsket og sendt». Handlingsplanen omfter Normisjons totale arbeid i Norge

Detaljer

NORSK MISJON I TALL L. G. TERRAY

NORSK MISJON I TALL L. G. TERRAY NORSK MISJON I TALL av L. G. TERRAY Den siste norske misjonsstatistikk sto i NOTM 1955 (s. 230-242). Det gbr som regel flere Br mellom hver gang en slik statistikk blir offentliggjort, og noen av tallene

Detaljer

Foto: Philip Schuler/World Bank. Rapport om økonomiske mislighetssaker Sentral kontrollenhet Utenriksdepartementet

Foto: Philip Schuler/World Bank. Rapport om økonomiske mislighetssaker Sentral kontrollenhet Utenriksdepartementet Foto: Philip Schuler/World Bank Rapport om økonomiske mislighetssaker 217 Sentral kontrollenhet Utenriksdepartementet Sentral kontrollenhet: Rapport om økonomiske mislighetssaker 217 1. Innledning Sentral

Detaljer

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn»

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Vil ikke NLM automatisk bli en frikirke hvis en oppretter et trossamfunn? - Det er viktig å presisere at NLM oppretter et trossamfunn som et tilbud til

Detaljer

- en smak av himmel. Norsk Søndagsskoleforbund i samarbeid med Frikirkelig Barne- og Ungdomsunion.

- en smak av himmel. Norsk Søndagsskoleforbund i samarbeid med Frikirkelig Barne- og Ungdomsunion. - en smak av himmel Norsk Søndagsskoleforbund i samarbeid med Frikirkelig Barne- og Ungdomsunion. 1 I SPRELL LEVENDE får du startpakke og bibelpakker: Det komplette opplegget for trosopplæring i små og

Detaljer

Periodeplan uke 3-5 Å krysse grenser s

Periodeplan uke 3-5 Å krysse grenser s Periodeplan uke 3-5 Å krysse grenser s.210-227 Kristen misjon i dag Omsorg, respekt og rettferdighet Mål for opplæringen fra læreplanen er at elevene skal kunne: o forklare særpreget ved kristendom og

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Norsk did for misjon og evangelisering

Norsk did for misjon og evangelisering NonSK TIDSSKRII'''!' Fon MISJON 1/2003 27 Norsk did for misjon og evangelisering Misjonsstatistikk 2001 ROLF K)0DE og DARRYL KRAUSE 1. Innledning Nar NORME utgir statistikken for norsk misjons virksomhet

Detaljer

Innkalling/varsel om menighetsrådsmøte Herved innkalles det til møte i Skåre menighetsråd tirsdag 8.desember kl. 19.00 i Udland kirke.

Innkalling/varsel om menighetsrådsmøte Herved innkalles det til møte i Skåre menighetsråd tirsdag 8.desember kl. 19.00 i Udland kirke. DEN NORSKE KIRKE Skåre menighet Til Medlemmer av Skåre menighetsråd Varamedlemmer Prost Kirkeverge Ansatte i Skåre mandag, 14. desember 2015 Innkalling/varsel om menighetsrådsmøte Herved innkalles det

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på e-post suks@nhh.no Kort om undersøkelsen NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse er

Detaljer

Bistand til Afrika Utvikling eller forretning?

Bistand til Afrika Utvikling eller forretning? Bistand til Afrika Utvikling eller forretning? Marit Brandtzæg, Assisterende direktør i Norad Seniorakademiet 16.februar 2017 Disposisjon 1. Bakteppe trender i norsk og internasjonal bistand 2. Bærekraftsmålene

Detaljer

Månedsrapport januar 2014

Månedsrapport januar 2014 Månedsrapport januar 2014 Side 1 av 8 Innhold Bakgrunn Om NorSIS Slettmeg.no august 2013 Trender og aktuelle problemstillinger Kontakt Side 2 av 8 Bakgrunn Dette er en kort oppsummering av hva vi har sett

Detaljer

Statutt - Serbisk Ortodoks Menighet «Hellige Demetrios av Tessaloniki» i Kristiansand

Statutt - Serbisk Ortodoks Menighet «Hellige Demetrios av Tessaloniki» i Kristiansand STATUT Serbisk Ortodoks Menighet «Hellige Demetrios av Tessaloniki» i Kristiansand Menighet Hl. Demetrios av Thessaloniki Kristiansand, Norge Hl. Demetrios av Thessaloniki Tinnheiveien 17, 4629 Kristiansand,

Detaljer

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene Indonesia Senegal India Israel www.kmmisjon.no Kall og visjon Kristen Muslimmisjon (KMM) er en evangelisk-luthersk misjonsorganisasjon som ble dannet

Detaljer

Tro og livssyn blant vernepliktige i Brigade Nord resultater fra «Brigadeundersøkelsen»

Tro og livssyn blant vernepliktige i Brigade Nord resultater fra «Brigadeundersøkelsen» Tro og livssyn blant vernepliktige i Brigade Nord resultater fra «Brigadeundersøkelsen» Årskonferansen 2016: «Feltprestkorpset i omstilling» 1. juni Kristin Waage, FFI Innhold Innledende om FFI-prosjektet

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014

TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014 TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014 BESTILLINGEN: Kristen misjon foregår på ulike måter, fra evangelisering til helsebistand. I en del av verdens land er «tradisjonell» misjon umulig

Detaljer

HVA VIL DET SI Å VÆRE KRISTEN?

HVA VIL DET SI Å VÆRE KRISTEN? 1 HVA VIL DET SI Å VÆRE KRISTEN? Hvilken religion er størst i verden og hvor mange tilhengere har den? Side 96, linje 1 og 2. Hvilke tre hovedgrupper er kristendommen delt i? Side 97, de tre punktene.

Detaljer

BARNET. i Guds verdensvide kirke. Tips til arbeidet med internasjonale emner og misjon blant 8 12-åringer

BARNET. i Guds verdensvide kirke. Tips til arbeidet med internasjonale emner og misjon blant 8 12-åringer BARNET i Guds verdensvide kirke Tips til arbeidet med internasjonale emner og misjon blant 8 12-åringer Kjære barneleder! Bønn fra Midtøsten Herre Jesus, rekk ut dine hender. Velsign alle mennesker. Gjør

Detaljer

Lokal læreplan KRLE 9. trinn

Lokal læreplan KRLE 9. trinn Lokal læreplan KRLE 9. trinn Lærebok: Horisonter Antall uker 6 Kompetansemål (direkte fra læreplanen) Læringsmål Tema: Hinduisme Vurdering og egenvurdering: (VFL) Dialog Prøve/fagtekst Egenvurdering Læringsstrategi

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

Lokal læreplan RLE Huseby skole. 8. trinn. Finne fram i Bibelen Muntlige diskusjoner Gruppearbeid

Lokal læreplan RLE Huseby skole. 8. trinn. Finne fram i Bibelen Muntlige diskusjoner Gruppearbeid Lokal læreplan RLE Huseby skole 8. trinn Kristendom Bibelen Hva slags bok? Å finne fram Forholdet mellom Bibelens to deler Profetene Protest og håp Fra Norges religionshistorie Fra reformasjonen til vår

Detaljer

Periodeplan uke 3-5 Å krysse grenser s

Periodeplan uke 3-5 Å krysse grenser s Periodeplan uke 3-5 Å krysse grenser s.210-227 Kristen misjon i dag Omsorg, respekt og rettferdighet Mål for opplæringen fra læreplanen er at elevene skal kunne: o forklare særpreget ved kristendom og

Detaljer

Å ROMME DET UUTHOLDELIGE

Å ROMME DET UUTHOLDELIGE Invitasjon til konferanse Å ROMME DET UUTHOLDELIGE - fagdager om avmakt, slitasje og sårbarhet - Novemberkonferansen 2013 28. november og 29. november Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Grunnleggende norsk Det er elever som har fulgt ny læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Grunnleggende norsk Det er elever som har fulgt ny læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. GSI 2009/2010, endelige tall Sammendrag Innledning Endelige tall fra grunnskolenes informasjonssystem er nå klare. Tallene er tilgjengelige på www.wis.no/gsi fra 28.04.10. Alle tall og beregninger i dette

Detaljer

Evelyn Dyb og Stian Lid Bostedsløse i Norge 2016 en kartlegging NIBR-rapport 2017:13

Evelyn Dyb og Stian Lid Bostedsløse i Norge 2016 en kartlegging NIBR-rapport 2017:13 Evelyn Dyb og Stian Lid Bostedsløse i Norge 2016 en kartlegging NIBR-rapport 2017:13 Høsten 2016 ble den sjette landsomfattende kartleggingen av bostedsløse gjennomført i Norge. Den først kartleggingen

Detaljer

Medlemsutvikling 2015

Medlemsutvikling 2015 Saksframlegg Sentralstyret Møtedato: Arkivreferanse: Saksbehandler: 16.02.2016 14/00230-5 Kirsti Renate Sommerdal Medlemsutvikling 2015 Sammendrag: Sentralstyret får i denne orienteringssaken forelagt

Detaljer

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND FORMÅL OG BASIS 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt

Detaljer

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon!

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Vi i Ny Generasjon sender deg søknadsskjema for Trainee/Team og vil gjerne invitere deg med på et livsforvandlende år. Det handler om å leve for noe større enn seg

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Innhold Sammendrag... 2 Tabeller, figurer og kommentarer... 4 Elevtall... 4 Utvikling i elevtall... 4 Antall skoler og skolestørrelse... 5 Gruppestørrelse...

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Denne undersøkelsen er utført for NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) av Ipsos MMI som telefonintervju i november

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, 14.08.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling

Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling SINTEF A11381 RAPPORT Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling Ragnild Bremnes og Heidi Jensberg SINTEF Helsetjenesteforskning Mars

Detaljer

Fag- og forskningsbibliotekene: bestand, bruk (fysiske samlinger) og økonomi

Fag- og forskningsbibliotekene: bestand, bruk (fysiske samlinger) og økonomi Hovedtrekk fra fag- og forskingsbibliotekstatistikken 211 Fag- og forskningsbibliotekene: bestand, bruk (fysiske samlinger) og økonomi Det ble utført nesten 4,7 millioner lån i de norske fag- og forskningsbibliotekene

Detaljer

ÅpneDører. I tjeneste for forfulgte kristne.

ÅpneDører. I tjeneste for forfulgte kristne. ÅpneDører I tjeneste for forfulgte kristne www.opendoors.no Sammen m Husk på dem som sitter i STÅ SAMMEN MED DE FORFULGTE fengsel, som om dere var lenket sammen med dem * Rundt om i verden ser vi hvor

Detaljer

Internett - turistenes viktigste informasjonskilde?

Internett - turistenes viktigste informasjonskilde? Internett - turistenes viktigste informasjonskilde? Seniorforsker Norsk Regnesentral Bygdeturismekonferansen 99 Valdres 26.oktober 1999 Slide 1 Informasjonskilder Redaksjonell omtale (litteratur); reisehåndbøker,

Detaljer

Arbeidsinnvandring til landbruket 2003 til 2007

Arbeidsinnvandring til landbruket 2003 til 2007 Arbeidsinnvandring til landbruket 2003 til 2007 Frekvenser fra undersøkelsene Trender i norsk landbruk 2004, 2006 og 2008 April 2008 Jostein Vik Notat nr. 6/08. ISSN 11503-2027 jostein.vik@bygdeforskning.no

Detaljer

Norsk misjon ved arhundreskiftet: hvem, hva, hvor, hvor mye?

Norsk misjon ved arhundreskiftet: hvem, hva, hvor, hvor mye? NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJON 4/200> 243 Norsk misjon ved arhundreskiftet: hvem, hva, hvor, hvor mye? Arsstatistikk 1999 fra Norsk Misjonsrad DARRYL KRAUSE Opplegg og avgrenslng Artikkelen 0nsker gjennom

Detaljer

DAWN undersøkelsen 2010

DAWN undersøkelsen 2010 Discipling A Whole Nation DAWN undersøkelsen 2010 DAWN Norge drøm: se vanlig Jesu etterfølgere danne og multiplisere fellesskap alle steder. www.dawnnorge.no 1 DAWN undersøkelsen 2010 DAWN Norge har de

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Utviklingen i frivillig sektor

Utviklingen i frivillig sektor Utviklingen i frivillig sektor Pengespillkonferansen 2012 26. september, Førde Karl Henrik Sivesind Opplegg for presentasjonen Norsk frivillig sektor i sammenlignende perspektiv Endringer i frivillig arbeid

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 08.3/13 Dato: 12.12.2012 Vår ref: Deres ref: SMM-rådet 12. desember 2012 Kl. 08.45: Andakt i «hjørnesteinen»/kapellet i Kirkens hus Møte

Detaljer

Kommunehelsa statistikkbank. Nora Heyerdahl Nasjonalt folkehelseinstitutt

Kommunehelsa statistikkbank. Nora Heyerdahl Nasjonalt folkehelseinstitutt Kommunehelsa statistikkbank Nora Heyerdahl Nasjonalt folkehelseinstitutt Lillehammer, 12. september 2012 Kommunehelsa statistikkbank Merverdi i statistikkbanken Komme i gang Måltall Figurer og kart, utskrift

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2013

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2013 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. juni 1 Sammendrag 19 9 ungdommer er i oppfølgingstjenestens målgruppe 1/1 19 9 1 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret 1/1

Detaljer

HORDALAND PÅ BØRS. Johannes D. Neteland Styreleder Bergen Næringsråd

HORDALAND PÅ BØRS. Johannes D. Neteland Styreleder Bergen Næringsråd HORDALAND PÅ BØRS Johannes D. Neteland Styreleder BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 MEDLEMMER FRA ALLE BRANSJER I BERGENSREGIONEN Næringspolitikk setter dagsorden Møteplass Viktigste møtearena mellom næringsliv,

Detaljer

Nordreisa Familiesenter

Nordreisa Familiesenter Nordreisa Familiesenter Rapport fra rusundersøkelse blant ungdom i 9. og 10. klasse i Nordreisa våren 2011 1 Bakgrunn for undersøkelsen Familiesenteret i Nordreisa kommune har i skoleåret 2010-11 mottatt

Detaljer

Servicekonferansen 2011

Servicekonferansen 2011 Det første (øye)blikk! Servicekonferansen 2011 Nav Heimdal NAV, 02.11.2011 Side 1 I kundesenteret, skranken,resepsjonen,mottaket når blikkene møtes for første gang, når de første ordene blir sagt.. Hvordan

Detaljer

I tillegg legger jeg vekt på dagens situasjon for IOGT, samt det jeg kjenner til om dagens situasjon for DNT.

I tillegg legger jeg vekt på dagens situasjon for IOGT, samt det jeg kjenner til om dagens situasjon for DNT. NYORG - HØRINGSSVAR. Mitt svar og kommentarer til høringen om sammenslåingen IOGT og DNT, bygger på det jeg har erfart etter 6 år i vervingsarbeid for IOGT. Samt de signaler og krav som jeg registrerer

Detaljer

HMS-nøkkeltall for 2014 Energi Norge

HMS-nøkkeltall for 2014 Energi Norge HMS-nøkkeltall for 2014 Energi Norge Foto: BKK 1 1 Indeks Side Indeks 2 Fakta om undersøkelsen 3 1 Hovedfunn 4 Nøkkeltall 5 Oppsummering 6 2 IA Inkluderende Arbeidsliv 11 IA-Bedrifter 12 Planer om IA-avtale

Detaljer

Statistikkoppgave: Utvikling fra 1990 til i dag: Sammenlign fire land

Statistikkoppgave: Utvikling fra 1990 til i dag: Sammenlign fire land Statistikkoppgave: Utvikling fra 1990 til i dag: Sammenlign fire land I denne timen skal elevene selv få øve seg i å bruke statistikk. Vi skal ta utgangspunkt i tre land hvor NLM har misjonsprosjekter,

Detaljer

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme Aleneboendes levekår Sosial kontakt Elisabeth Rønning 9. Sosial kontakt Flere aleneboende, men færre ensomme Andel aleneboende som mangler en fortrolig venn, har gått noe ned fra 1980 til 2002, men det

Detaljer

11. Deltaking i arbeidslivet

11. Deltaking i arbeidslivet Aleneboendes levekår Deltaking i arbeidslivet Arne S. Andersen 11. Deltaking i arbeidslivet Mange aleneboende menn sliter på arbeidsmarkedet Aleneboende menn 30-66 år er oftere marginalisert i forhold

Detaljer

Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet

Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet Jan Thomas Odegard - NCG Utarbeidet med Mari Mogen Bakke og Zozan Kaya Rapporten er tilgjengelig på Norads hjemmeside: Gjennomgang av Norads

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

HØRINGSINSTANSER NOU 2006: 2 STATEN OG DEN NORSKE KIRKE

HØRINGSINSTANSER NOU 2006: 2 STATEN OG DEN NORSKE KIRKE HØRINGSINSTANSER NOU 2006: 2 STATEN OG DEN NORSKE KIRKE OFFENTLIGE ORGAN MV. Departementene Fylkesmennene Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Kommunene Likestillings- og diskrimineringsombudet Longyearbyen

Detaljer

Hass and Associates Cyber Security Hvorfor Google ikke vokser

Hass and Associates Cyber Security Hvorfor Google ikke vokser Hass and Associates Cyber Security Hvorfor Google ikke vokser Google-sjef Larry Page kan bli tilgitt for å være i dårlig humør denne helgen. På hans selskapets Q1 2014 inntjening samtale, hans folk leverte

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

Prosjektnotat nr. 16-2012. Anita Borch. Kalendergaver 2012

Prosjektnotat nr. 16-2012. Anita Borch. Kalendergaver 2012 Prosjektnotat nr. 16-2012 Anita Borch SIFO 2012 Prosjektnotat nr. 16 2012 STATES ISTITUTT FOR FORBRUKSFORSKIG Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 ydalen 0405 Oslo www.sifo.no Det må ikke kopieres

Detaljer

Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee

Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee Skoleåret 12/ 13 Innhold - Introduksjon til trainee og praktisk info - Søknadsskjema (side 1-7) - Anbefalingsskjema for leder (side 8-11) - Anbefalingsskjema for venn

Detaljer

v/ Kristin Mørreaunet v/knut Hallen v/steinar Ims v/oddbjørn Stangeland v/ragnhild Kristensen

v/ Kristin Mørreaunet v/knut Hallen v/steinar Ims v/oddbjørn Stangeland v/ragnhild Kristensen Vi vil arbeide med disse spørsmål og metoder og tips som kan være nyttig i det daglige arbeidet blant barn og unge. Vi vil skape samtale og refleksjon om hva dette betyr akkurat der du arbeider. Ta gjerne

Detaljer

Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø)

Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) Analysegruppe 2009 Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) Både en del indikatorer som opprinnelig ble utarbeidet

Detaljer

26.03.2015. D N T J u b i l e u m s r e i s e n O s l o V e s t R o t a r y K l u b b 2 5. m a r s 2 0 1 5

26.03.2015. D N T J u b i l e u m s r e i s e n O s l o V e s t R o t a r y K l u b b 2 5. m a r s 2 0 1 5 D N T J u b i l e u m s r e i s e n O s l o V e s t R o t a r y K l u b b 2 5. m a r s 2 0 1 5 F O R M Å L S P A R A G R A F DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv

Detaljer

Afrikanske Baptisters Kvinneforbund (BWUA)

Afrikanske Baptisters Kvinneforbund (BWUA) ..gjennom bønn 1 Afrikanske Baptisters Kvinneforbund (BWUA) 1) Be for en total utryddelse av ebola i Vest- Afrika. 2) Be for studenter som er ferdige med universitetet og som ikke får seg arbeid. Dette

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Forvaltningsstatistikken

Forvaltningsstatistikken Forvaltningsstatistikken 2012 Forvaltningsstatistikken 2012 For å gi styret en oversikt over hvem som bruker LNUs ordninger, har forvaltningsteamet (FOT) utarbeidet denne forvaltningsstatistikken. Dette

Detaljer

Likestilte økonomer? Kompetanse er viktigere for kvinner for å gjøre karriere og bli prioritert i parforhold.

Likestilte økonomer? Kompetanse er viktigere for kvinner for å gjøre karriere og bli prioritert i parforhold. Kompetanse er viktigere for kvinner for å gjøre karriere og bli i parforhold. Barn gjør at kvinner setter karrieren på vent Likestilte økonomer? Atle Kolbeinstveit og Maria Westlie 0 Hvordan står det til

Detaljer

Vold og trusler mot ansatte i NAV 2. kvartal 2017

Vold og trusler mot ansatte i NAV 2. kvartal 2017 Vold og trusler mot ansatte i NAV 2. kvartal 217 Færre ansatte på NAV-kontor oppgir å ha blitt utsatt for fysiske angrep. Det har vært en betydelig nedgang siden 214. Det har også vært en nedgang i antall

Detaljer

Medlemsutvikling i Utdanningsforbundet for 2014

Medlemsutvikling i Utdanningsforbundet for 2014 Saksframlegg Sentralstyret Møtedato: Arkivreferanse: Saksbehandler: 27.01.2015 14/00230-4 Kirsti Renate Sommerdal Medlemsutvikling i Utdanningsforbundet for 2014 Sammendrag: Sentralstyret får i denne orienteringssaken

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Dato: 19.12.14 Vår ref: KHA Deres ref: Referat fra SMM-rådsmøte 10.12.2014 Sted: Kirkens hus Til stede: Jeffrey Huseby, NMS Sverre Vik,

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 4. kvartal 2014. Her finner svar på hvordan julehandelen på nett gikk, hvilke

Detaljer

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Innholdsoversikt til nettsiden www.sjelesorgogveiledning.no Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Velkommen Sjelesorg

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Bakgrunnen for dette notatet er forskjeller i statistikker for sykefraværet utarbeidet av SSB, KS og enkeltkommuner. KS, SSB og de fleste

Detaljer

DFEF Barne- og ungdomsarbeider konferanse. september 2014 19-21 på solstrand camping

DFEF Barne- og ungdomsarbeider konferanse. september 2014 19-21 på solstrand camping DFEF Barne- og ungdomsarbeider konferanse september 2014 19-21 på solstrand camping VELKOMMEN TIL BUAK Du er herved invitert til DFEFs Barne- og Ungdomsarbeider konferanse 19.-21.sep. 2014. Disippelgjøring

Detaljer

Forord. For mer informasjon, kontakt Bindeleddet NTNU på: e-post: Bindeleddet NTNU. Trondheim, NTNU 8.

Forord. For mer informasjon, kontakt Bindeleddet NTNU på: e-post: Bindeleddet NTNU. Trondheim, NTNU 8. Forord Bindeleddet-NTNU gjennomfører hvert år en undersøkelse blant årets diplomstudenter ved institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse. Undersøkelsen er web basert, og den foregikk i år i

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011 Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia November 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i Norstat sitt befolkningspanel. Undersøkelsen

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q2 2014

Virkes ehandelsbarometer Q2 2014 Virkes ehandelsbarometer Q2 2014 Virkes ehandelsbarometer - Q2 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 1. kvartal 2014. Her finner du svar på spørsmål som hvor mye vi handlet

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten?

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten? Det er sikkert ikke så mange av dere nikker gjenkjennende til navnet Jørgen Østensen. Når jeg sier at han er den som drifter Topbridge, har programmert det meste og vært sentral i å lage konseptet rundt,

Detaljer

skattefradragsordningen for gaver

skattefradragsordningen for gaver Befolkningens holdninger til skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Juli 2010 2 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING AV SENTRALE FUNN... 3 3. KORT OM SKATTEFRADRAGSORDNINGEN...

Detaljer

Forbedringer i Aviskatalogen pr desember 2012

Forbedringer i Aviskatalogen pr desember 2012 Forbedringer i Aviskatalogen pr desember 2012 I løpet av uke 51/2012 er det blitt produksjonssatt en oppdatert versjon av Aviskatalogen. Dette dokumentet viser en oversikt over viktige nyheter i den nye

Detaljer

Undersøkelse om bruk av setebelter i buss 2015

Undersøkelse om bruk av setebelter i buss 2015 Undersøkelse om bruk av setebelter i buss 2015 Bakgrunn Våren 2014 ble det gjennomført en undersøkelse om bruken av setebelter i buss i Buskerud, i henhold til satsingen på trygge skoleveier i handlingsprogram

Detaljer

Tema for tilsyn 2011

Tema for tilsyn 2011 Funn på tilsyn 2011 11. januar 2012 Johannes Sjo Steinsvåg Seksjon for beredskap Tema for tilsyn 2011 Standard tilsyn: Drift og ggjenoppretting gunder ekstraordinære forhold Risiko- og sårbarhetsanalyser

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

BoligMeteret. November Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

BoligMeteret. November Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler BoligMeteret November 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 26.11.2017 Introduksjon Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Kandidatundersøkelse 2013

Kandidatundersøkelse 2013 Kandidatundersøkelse 201 Resultater fra undersøkelse mot uteksaminerte kandidater våren og høsten 201, omfatter kandidater fra Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø Om undersøkelsen Undersøkelsene er

Detaljer

9. Tidsbruk og samvær

9. Tidsbruk og samvær Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 Tidsbruk og samvær 9. Tidsbruk og samvær I de fire tidsbruksundersøkelsene som ble gjennomført fra 1980 til 2010, ble det registrert hvem man var sammen med n ulike aktiviteter

Detaljer

MOTTO: HANS HERLIGHET TIL PRIS. EF. 1,12

MOTTO: HANS HERLIGHET TIL PRIS. EF. 1,12 INNHOLD. side * Leder... 2 * Andakt... 3 * Norsk Råd For Misjon og Evangelisering... 4 * Nyhetsbrev fra Nådehjemmet... 5 * Bønnekort... 6 * Julehilsen... 11 * SMR Kongsvinger/Eidskog... 12 * Hjørdis Sundnes

Detaljer

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2.

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2. Årgang 1, nummer 2 Som vi ser av graf 1 er det stadig flere pasienter fra Sarpsborg som behandles i spesialisthelsetjenesten. Det har vært en økning både i 1. og 2. ial for perioden. Spesielt er økningen

Detaljer