Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø)"

Transkript

1 Analysegruppe 2009 Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) Både en del indikatorer som opprinnelig ble utarbeidet av RBT og en del av indikatorene som er med i forslag til nye indikatorer fra ABM-utvikling, som akkurat nå er ute til høring/testing, er benyttet. Tallmaterialet er i det alt vesentlige hentet fra ABM-statistikken og DBH-basen, men noe kommer også fra enhetenes årsmeldinger. Det har ikke vært mulig innenfor de gitte tidsrammer å skaffe fullstendige data fra alle de fire aktuelle universitetsbibliotekene. Særlig for Tromsø mangler det en god del data. De sluttet å lage årsmelding for flere år siden, så all informasjon om dem er basert på ABM-statistikken og DBH-basen. Også for Trondheim mangler det en del data. Det vil derfor variere hvor mange av de fire aktuelle universitetsbibliotekene som er representert i de ulike tabellene og figurene. I alt 22 indikatorer er med i oversikten. Det er samlet inn data for perioden , slik at man kan se utviklingen over tid. Resultater Indikator 1: Totale utgifter til bibliotekformål i forhold til Universitetets totalregnskap UB Tromsø har den klart høyeste andelen av midler til bibliotekformål i forhold til Universitetets totalregnskap (4,9-5,7 %), mens de tre andre bibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim) ligger nær hverandre (mellom 3 og 4 %). For de fleste har det vært en svakt nedadgående tendens i løpet av perioden Indikator 2: Totale utgifter til bibliotekformål per person i målgruppen Til målgruppen regnes ansatte og studenter ved institusjonen. Også her ligger Tromsø klart høyere enn de tre andre bibliotekene, med utgifter fra til per person per år til bibliotekformål. Og igjen ligger de tre andre bibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim) ganske nær hverandre, (med utgifter fra til per person per år). Alle fire enheter har økt utgiftene til bibliotekformål per person i målgruppen i løpet av perioden i nominelle beløp, men hvis en tar hensyn til prisstigningen, blir bildet et annet. Bergen har hatt en litt større økning i perioden enn Oslo og Trondheim. Indikator 3: Utgifter til mediekjøp per person i målgruppen For en stor del samme resultat som for indikator 2: Tromsø ligger klart høyere enn de tre andre bibliotekene, med utgifter fra til per person per år til mediekjøp. Mens de tre andre bibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim) ligger ganske nær hverandre, (med utgifter fra til per person per år). De senere år ( ) har likevel Oslo ligget lavere enn Bergen og Trondheim. Alle fire enheter har økt utgiftene til mediekjøp per person i målgruppen i løpet av 1

2 perioden i nominelle beløp, men hvis en tar hensyn til prisstigningen, blir bildet et annet. Bergen har hatt en litt større økning i perioden enn Oslo og Trondheim. Indikator 4: Andel av samlete utgifter til mediekjøp brukt på elektroniske ressurser Oslo har økt andelen av samlete utgifter til mediekjøp brukt på elektroniske ressurser fra 40,5 % i 2003 til 71,7 % i 2008, mens Bergen har hatt en økning fra 22,7 % i 2003 til 77,8 % i Bergen lå altså klart lavere enn Oslo i 2003, men har hatt en sterkere økning i løpet av perioden, slik at de i 2007 og 2008 har brukt en høyere andel av mediebudsjettet sitt til elektroniske ressurser enn Oslo. Indikator 5: Andel av utgifter til mediekjøp i forhold til andel av utgifter til lønn Tromsø ligger klart høyere enn de tre andre bibliotekene, med en andel av utgifter til mediekjøp i forhold til lønn på fra 87,9 % i 2003 til 126,4 % i De tre andre bibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim) ligger nær hverandre, med en andel av utgifter til mediekjøp i forhold til lønn på fra 60,6 % til 77,3 %. Tromsø har også hatt en klart sterkere økning enn de andre bibliotekene, men alle har hatt en viss økning hele perioden sett under ett. Indikator 6: Andel av bibliotekets utlån til egne brukere som dekkes fra egne fysiske samlinger (egendekningsgrad) Oslo ligger høyest på denne indikatoren, med en egendekningsgrad på mellom 95,6 og 96,5 %. Deretter følger Tromsø med 94,2 95,7 %, Trondheim med 92,9 93,8 %, og til slutt Bergen med 91,6 93,9 %. Oslo og Bergen har hatt en nedadgående utvikling hele perioden sett under ett, mens Trondheim og Tromsø har hatt en motsatt utvikling. Indikator 7: Antall timer per årsverk brukt til formalisert brukerundervisning Oslo har brukt fra 6,6 til 8,2 timer per årsverk til formalisert brukerundervisning, mens Bergen har brukt fra 4,2 til 12,2 timer til dette formål. Begge har hatt økning i perioden, men Bergen har hatt klart sterkere økning enn Oslo, slik at Bergen i løpet av perioden har passert Oslo. Indikator 8a: Andel av studentene som er aktive brukere av BIBSYS Oslo ligger klart høyere enn Bergen, med en andel på mellom 57,5 og 62,5 % av studentene som er aktive brukere av BIBSYS. I Bergen har andelen variert mellom 43,4 og 50,7 %. Tallene har holdt seg relativt stabile, men begge har hatt en mindre økning i hele perioden sett under ett. 2

3 Indikator 8b: Andel av alle ansatte som er aktive brukere av BIBSYS Oslo ligger klart høyere enn Bergen her også, men forskjellen er noe mindre enn for studentene. I Oslo varierer andelen ansatte som er aktive brukere av BIBSYS fra 75,7 til 80,8, mens den i Bergen varierer mellom 64,0 og 71,1 %. Tallene har holdt seg relativt stabile, men begge har hatt en mindre nedgang i hele perioden sett under ett. Indikator 8c: Andel av alle i målgruppen som er aktive brukere av BIBSYS Målgruppen omfatter ansatte og studenter ved institusjonen. Oslo ligger klart høyere enn Bergen, med en andel på mellom 60,5 og 65,0 % av studentene som er aktive brukere av BIBSYS. I Bergen har andelen variert mellom 46,9 og 53,5 %. Tallene har holdt seg relativt stabile, men begge har hatt en mindre økning i hele perioden sett under ett. Indikator 9a: Antall bokutlån per student i målgruppen Oslo ligger klart høyere enn Bergen, med fra 12,7 til 16,6 lån per student, mens Bergen har mellom 7,6 og 9,9 lån per student. Begge har hatt en jevn økning i hele perioden sett under ett. Indikator 9b: Antall bokutlån per ansatt i målgruppen Her er det små forskjeller mellom de to bibliotekene. Tallene varierer mellom 20,3 og 26,8 lån per ansatt for begge. Både Oslo og Bergen har hatt en økning hele perioden sett under ett. Indikator 9c: Antall bokutlån per person i målgruppen (ansatte + studenter) Oslo har økt fra 14,1 til 18,4 lån per person i målgruppen, mens Bergen har økt fra 13,5 til 16,5 lån i perioden. De to første årene ( ) ligger Oslo og Bergen nesten helt likt, resten av perioden ligger Oslo høyere enn Bergen. Indikator 10a: Antall studenter per årsverk i biblioteket Oslo og Bergen ligger høyest på denne indikatoren, med mellom 154 og 172 studenter per årsverk i biblioteket. Begge har hatt en svakt nedadgående tendens hele perioden sett under ett. Trondheim lå klart lavere enn Oslo og Bergen i 2003, med 131 studenter per årsverk, men har hatt en relativt sterk økning, slik at de i 2008 er kommet opp på omtrent samme nivå som Oslo 3

4 og Bergen. Tromsø har i hele perioden ligget klart lavere enn de andre tre, med fra 82 til 97 studenter per årsverk, men har hatt en økning hele perioden sett under ett. Indikator 10b: Antall vitenskapelig tilsatte per årsverk i biblioteket Her er det ganske små forskjeller mellom de fire bibliotekene. i 2003 var det fra 13,3 til 15 vitenskapelig tilsatte per årsverk i biblioteket, mens det i 2008 var fra 19 til 22 vitenskapelig tilsatte per årsverk. Alle fire har hatt en økning hele perioden sett under ett. Indikator 10c: Antall personer per årsverk i biblioteket (vitenskapelig tilsatte + studenter) I hovedsak samme bilde som i indikator 10a. Oslo og Bergen ligger høyest på denne indikatoren i storparten av perioden, med mellom 174 og 206 personer per årsverk i biblioteket. Bergen har hatt en svakt nedadgående tendens, mens Oslo har holdt seg ganske stabil hele perioden sett under ett. Trondheim lå lavere enn Oslo og Bergen i 2003, med 146 personer per årsverk, men har hatt en økning, slik at de i 2008 er kommet opp på omtrent samme nivå som Oslo og Bergen. Tromsø har i hele perioden ligget lavere enn de andre tre, med fra 95 til 117 personer per årsverk, men har hatt en viss økning hele perioden sett under ett. Indikator 11: Antall lokale utlån siste år per ny bok anskaffet siste 5 år Bergen har ligget høyere enn Oslo på denne indikatoren i hele perioden , med fra 2,6 til 3,3 lån per nyanskaffelse, mens Oslo har hatt mellom 1,9 og 2,7 lån per nyanskaffelse. Begge har hatt en økning hele perioden sett under ett. Indikator 12: Antall elektroniske fulltekstdokumenter lastet ned per bruker i målgruppen Det foreligger tall for Bergen, Oslo og Trondheim. I 2003 lå Oslo høyest på denne indikatoren, med 22,6 nedlastinger per bruker, deretter kom Trondheim med 15,4 nedlastinger, mens Bergen lå lavest med 11,1 nedlastinger per bruker. Alle har hatt en sterk økning i løpet av perioden , men Bergen har hatt den største økningen, slik at Bergen i 2008 ligger høyest med 71,2 nedlastinger per bruker. Oslo og Trondheim ligger i 2008 nesten likt, med henholdsvis 60,1 og 61,2 nedlastinger per bruker. Indikator 13: Antall nedlastinger av elektroniske fulltekstdokumenter per lån av fysisk dokument Det foreligger tall for Bergen, Oslo og Trondheim. I 2003 var det relativt små forskjeller mellom de tre bibliotekene på denne indikatoren. Oslo lå høyest, med 1,2 nedlastinger per fysisk lån, deretter kom Trondheim med 1 nedlasting per lån, mens Bergen lå lavest med 0,7 nedlastinger per fysisk lån. Alle tre har hatt en markant økning i løpet av perioden , men Bergen og Trondheim har hatt klart større økning enn Oslo. I 4

5 2008 hadde Bergen og Trondheim henholdsvis 4,3 og 4,2 nedlastinger per fysisk lån, mens Oslo hadde 2,6 nedlastinger per fysisk lån. Indikator 14: Antall elektroniske periodikaabonnement per trykt abonnement Tromsø har i hele perioden ligget høyere enn de tre andre bibliotekene på denne indikatoren, og har økt fra 2,6 elektroniske abonnement per trykt abonnement i 2003 til 5,7 i De tre andre bibliotekene ligger nær hverandre. I 2003 hadde de fra 0,5 til 0,8 elektroniske abonnement per trykt abonnement. Bergen og Trondheim har hatt en litt større økning enn Oslo i perioden, slik at Trondheim i 2008 hadde 2,8 elektroniske abonnement per trykt abonnement, Bergen hadde 2,5, mens Oslo hadde 1,9. Indikator 15: Antall fjernlån til andre bibliotek per innlån fra andre bibliotek Tromsø har i nesten hele perioden ligget høyest på denne indikatoren, mens de tre andre bibliotekene stort sett har ligget nær hverandre. Tromsø har økt fra 3,1 fjernlån per innlån i 2003 til 3,8 i De tre andre bibliotekene har hatt en del variasjoner i løpet av perioden, men hele perioden sett under ett har Oslo og Bergen hatt en liten nedgang, henholdsvis fra 2,7 fjernlån per innlån i 2003 til 2.36 i 2008 (Oslo), og fra 2,4 i 2003 til 1,9 i 2008 (Bergen). Trondheim har hatt en liten økning, fra 1,9 fjernlån per innlån i 2003 til 2,2 i Indikator 16: Andel av samlet bokutlån levert til eksterne enkeltbrukere Oslo har ligget høyere enn Bergen på denne indikatoren i hele perioden ,. Oslo hadde en jevn økning fra 9,8 % i 2003 til 11,3 % i 2007, men så en sterk nedgang til 8,7 % i Bergen har ligget ganske stabilt mellom 7,3 og 8 %, med en liten topp på 8,7 % i Oppsummering Ved en samlet vurdering av alle indikatorene er det mest slående resultatet at Tromsø i flere henseender skiller seg klart fra de tre andre bibliotekene, mens det er mindre forskjeller mellom Oslo, Bergen og Trondheim. Dette gjelder først og fremst økonomi, der Tromsø ligger langt foran de andre tre når det gjelder hvor store ressurser som brukes til bibliotekformål, enten dette måles som totale utgifter til bibliotekformål i forhold til Universitetets totalregnskap (indikator 1), totale utgifter til bibliotekformål per person i målgruppen (indikator 2), eller samlete utgifter til mediekjøp per person i målgruppen (indikator 3). Også når det gjelder andelen av utgifter til mediekjøp i forhold til andel av utgifter til lønn (indikator 5), antall elektroniske periodikaabonnement per trykt abonnement (indikator 14) og antall fjernlån til andre bibliotek per innlån fra andre bibliotek (indikator 15) ligger Tromsø klart høyere enn de tre andre bibliotekene. Når det gjelder antall studenter per årsverk i biblioteket (indikator 10a) og antall personer per årsverk i biblioteket (vitenskapelig tilsatte + studenter, indikator 10c) ligger Tromsø klart lavere enn de tre andre bibliotekene. 5

6 Av de i alt 22 indikatorene som er med i denne oversikten, foreligger det tall for Tromsø for 10 av indikatorene. I 8 av disse kommer Tromsø klart bedre ut enn de tre andre bibliotekene. Bare når det gjelder andelen av bibliotekets utlån til egne brukere som dekkes fra egne fysiske samlinger (egendekningsgrad, indikator 6) og antall vitenskapelig tilsatte per årsverk i biblioteket (indikator 10b) kommer ikke Tromsø klart best ut. I indikator 6 har de likevel ligget øverst sammen med Oslo de siste årene ( ), og også i indikator 10b ligger de for hele perioden under ett best an, men her er det svært jevnt mellom alle de fire bibliotekene. Det andre slående hovedresultatet av undersøkelsen er at det i en stor del av indikatorene er ganske små forskjeller mellom Oslo, Bergen og Trondheim. Dette gjelder økonomi, særlig indikator 1 og 2, men også indikator 3 og 5. Videre gjelder det indikator 10a, 10b, 14 og (med ett enkelt unntak) 15. Det foreligger tall for alle disse tre bibliotekene i til sammen 12 av de 22 indikatorene. I 8 av disse er det altså små forskjeller mellom de tre bibliotekene. I indikator 10c, 12 (Antall elektroniske fulltekstdokumenter lastet ned per bruker i målgruppen) og 13 (Antall nedlastinger av elektroniske fulltekstdokumenter per lån av fysisk dokument) er det litt større, men fremdeles ikke vesentlige, forskjeller mellom de tre bibliotekene. I indikator 6 (andelen av bibliotekets utlån til egne brukere som dekkes fra egne fysiske samlinger (egendekningsgrad)) er det klare forskjeller. Her ligger Oslo klart høyere enn Bergen og Trondheim, mens det er mindre forskjell mellom Bergen og Trondheim, likevel med Trondheim litt høyere enn Bergen. I 10 av indikatorene foreligger det bare tall for Oslo og Bergen. I fem av disse er det relativt klare forskjeller mellom de to bibliotekene. I alle de tre indikatorene som viser andel av ansatte og studenter som er aktive brukere av BIBSYS (indikator 8a, 8b og 8c) ligger Oslo i hele perioden klart høyere enn Bergen. Det samme er tilfelle for indikator 9a (Antall bokutlån per student i målgruppen) og indikator 16 (Andel av samlete utlån levert til eksterne enkeltbrukere). De øvrige fem indikatorene viser ikke så klare forskjeller. I indikator 4 (Andel av samlete utgifter til mediekjøp brukt på elektroniske ressurser) lå Oslo klart høyere enn Bergen fram til 2006, mens Bergen har ligget litt høyere enn Oslo de to siste årene. I indikator 7 (Antall timer per årsverk brukt til formalisert brukerundervisning) lå Oslo og Bergen relativt likt fram til 2006, mens Bergen i 2007 og særlig 2008 har ligget høyere enn Oslo. I indikator 9b (Antall bokutlån per ansatt i målgruppen) og 9c (Samlet antall bokutlån per bruker (ansatt + student) i målgruppen) er det små forskjeller mellom Oslo og Bergen, selv om det er en tendens til at Oslo ligger litt høyere enn Bergen. I indikator 11 (Antall lokale utlån siste år per ny bok anskaffet siste 5 år) ligger Bergen i mesteparten av perioden klart høyere enn Oslo, men forskjellen er liten i Jens Evang Reinton Dok.: O:\LOKAL\0-org-adm\aarsmeld-stat\2009\ Analysegruppe-indikatorer-2009.doc 6

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Næringsanalyse Trondheim

Næringsanalyse Trondheim Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 27/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen av næringslivet i, med hensyn på lønnsomhet, vekst og nyetableringer.

Detaljer

Trenden er brutt færre skifter parti

Trenden er brutt færre skifter parti Trenden er brutt færre skifter parti Færre velgere skifter parti nå enn før, viser ferske tall fra valgundersøkelsen. I alt 39 prosent endret standpunkt fra stortingsvalget i 2005 til 2009. De største

Detaljer

4. Medietilbud og mediebruk

4. Medietilbud og mediebruk Kultur- og mediebruk i forandring Medietilbud og mediebruk 4. Medietilbud og mediebruk 4.1. Tilgang til ulike medier Kassettspilleren dominerte på 199- tallet I løpet av de siste 2 åra har det skjedd store

Detaljer

1. Innledning. 2. Hovedresultater

1. Innledning. 2. Hovedresultater 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren fram mot 2024. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Husholdsstruktur og bilholdsutvikling

Husholdsstruktur og bilholdsutvikling Rapport 0411 Jens Rekdal og Odd I. Larsen Husholdsstruktur og bilholdsutvikling Jens Rekdal og Odd I. Larsen HUSHOLDSSTRUKTUR OG BILHOLDSUTVIKLING Rapport 0411 ISSN 0806-0789 ISBN 82-7830-071-2 Møreforsking

Detaljer

Psykisk helsearbeid i kommunene

Psykisk helsearbeid i kommunene Psykisk helsearbeid i kommunene Disponering av statlig øremerkede midler gjennom Opptrappings planen for psykisk helse 1999 2008 Silje L. Kaspersen og Solveig Osborg Ose Forord I 2008 fikk kommunene

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Sammendrag Omlag 66 000 husholdningskunder skiftet leverandør i løpet av 2. kvartal 2006. Dette er en nedgang fra 1. kvartal 2006, da omlag 78 200 husholdningskunder

Detaljer

Høgskolebiblioteket årsmelding 2009 Høgskolen i Gjøvik

Høgskolebiblioteket årsmelding 2009 Høgskolen i Gjøvik Høgskolebiblioteket årsmelding 2009 Høgskolen i Gjøvik 1. Innledning... 2 2. Personale... 2 3. Budsjett fordelt på lønnskostnader og drift... 3 4. Samlingsutvikling... 3 5. Resultater og utviklingstrender...

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers- Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

Høykonjunktur på boligmarkedet:

Høykonjunktur på boligmarkedet: Økonomiske analyser 5/21 : Unge er ikke blitt presset ut * Arne Andersen Når prisene er lavest på boligmarkedet, skulle man tro at de som skal etablere seg for første gang ville se sin sjanse til en rimelig

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

2. Inntekt, arbeid og studiestøtte

2. Inntekt, arbeid og studiestøtte Studenters inntekt, økonomi og boutgifter Rapporter 38/2012 2. Inntekt, arbeid og studiestøtte Lotte Rustad Thorsen 94 prosent av studentene hadde registrerte yrkesinntekter i 2010 og disse inntektene

Detaljer

Norges forskningsråd 2004

Norges forskningsråd 2004 Norges forskningsråd 2004 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 Publikasjonen kan bestilles via internett: http://www.forskningsradet.no/bibliotek/publikasjonsdatabase/

Detaljer

Drammen kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2012 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT

Drammen kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2012 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT Drammen kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 20 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 16. august 20 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Reisemiddelbytter når arbeidsplassen flytter

Reisemiddelbytter når arbeidsplassen flytter Reisemiddelbytter når arbeidsplassen flytter Forsker Solveig Meland SINTEF Veg- og transportplanlegging INNLEDNING Arbeidsplassens lokalisering er en viktig premiss for valg av reisemåte til og fra arbeid.

Detaljer

Nordmenn har mest fritid men ser lite på TV

Nordmenn har mest fritid men ser lite på TV Tidsbruk i europeiske land Nordmenn har mest fritid men ser lite på TV Norske menn og kvinner har mest fritid sammenlignet med folk i ni andre land i Europa. Stort sett ligger vi likevel nokså midt på

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Kommunerapport Fredrikstad Kommune 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Fredrikstad 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7 1 2 Innledning Dette er en kortfattet sammenligning av regnskap, ressursbruk og resultater fra 2010 i de 10 største kommunene i Norge. På 20 sider får du noen smakebiter av en større rapport laget av KS

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2005

Næringsanalyse for Innherred 2005 Næringsanalyse for 2005 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 19/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten

Detaljer

Nettoinntekt Driftsoverskudd landbruk Lønnsinntekter Annet

Nettoinntekt Driftsoverskudd landbruk Lønnsinntekter Annet 3 Melkeproduksjon I regnskapsundersøkelsen har det i perioden 21 21 vært mellom 1 og 63 bruk med melkeproduksjon i Trøndelag. Det er tatt med gjennomsnittstall for alle bruk med melkeproduksjon, og en

Detaljer

Notater. Even Høydahl. Sekundærflytting mellom bydeler i Oslo Flyktninger bosatt 1997-2007 2009/1. Notater

Notater. Even Høydahl. Sekundærflytting mellom bydeler i Oslo Flyktninger bosatt 1997-2007 2009/1. Notater 2009/1 Notater Even Høydahl Notater Sekundærflytting mellom bydeler i Oslo Flyktninger bosatt 1997-2007 Avdeling for personstatistikk/seksjon for befolkningsstatistikk Innhold Innhold... 1 Figurer...

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Evaluering av FRAMprogrammet i Nord-Trøndelag, perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 04/2006 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Om tidligere evaluering av FRAM... 4 Om

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2011

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2011 FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 3. oktober 2012 Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2011 Innholdsfortegnelse 0. Innledning side 3 1. Bransjeregnskapet

Detaljer