Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet"

Transkript

1 Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet Jan Thomas Odegard - NCG Utarbeidet med Mari Mogen Bakke og Zozan Kaya

2 Rapporten er tilgjengelig på Norads hjemmeside: Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet for perioden s-rapportserie/publikasjon?key=404607

3 Oppdrag/tilnærming «en kartlegging for å tydeliggjøre hvilke nærings- og utviklingseffekter ordningen Søknadsbasert støtte til næringslivet har bidratt til.» Næringslivsaktørers investeringer i utviklingsland Måloppnåelse, forvaltning, kommunikasjon Spørreunders bedrifter, 75% av totalen, 60%+, 6 % feilm. Feltbesøk til 8 bedrifter i Vietnam og Uganda Intervjuet med 29 «etableringer» Hovedsakelig informasjon fra bedriftene selv Effekter målt 1-4 år etter mottatt støtte Tilstrekkelig utsagnskraft

4 Feltbesøk til Uganda og Vietnam

5 Viktigste funn Ordningen fungerer etter hensikten for mottakerne Halvparten av forstudiene gir etableringer Utviklingseffekter på sysselsetting og kunnskap Mindre lokale og økonomiske ringvirkninger så langt Stor vilje til å ta samfunnsansvar, svakheter i praksis Norads krav til samfunnsansvar påvirker i liten grad Saksbehandlingen er bra, svakest på oppfølging

6 Støtteformer Fordeling av støtten etter type Forstudie Prøveproduksjon Opplæring 25 % støttemottakere fikk både til risikoreduksjon og bærekraft Støtten til opplæring er 50 prosent høyere enn forstudier+ Støttebeløpet til forstudier økte med 60 % vs. forrige periode Stabilt antall forstudier fra til

7 Støtten og mottakerne Støtten har økt med 30 prosent fra Asia har vært dominerende, men øker til Afrika Afrika: halvert antall forprosjekter (2012), økt per prosjekt

8 Fordeling/utvikling i regioner Figur 5.1.Bevilget beløp fordelt på regioner Afrika Nord for Sahara Afrika Sør for Sahara Amerika Asia og Midtøsten Europa og Globalt

9 Støtten og mottakerne Støtten økt med 30 prosent fra Asia har vært dominerende, men øker til Afrika Afrika: halvert antall forprosjekter (2012), økt per prosjekt 20 % av støtten i perioden gikk til de minst utviklede land Konsentrasjon i land med BMMP (36% bedr. deltatt i BMMP) 75 % av støtten gikk til energi, industri, IKT og marin sektor IKT og miljø/klima økt mest - nye prioriteringer av 2012

10 Figur 5.4. Sektorfordeling (mulighet for å avgi flere svar i spørreundersøkelsen) Fornybar Energi IKT Miljø / Klima Industri Olje / Gass Handel / Tjenester Fiske / aquakultur Jordbruk Turisme Maritim industri Transport Skogbruk Utdanning Antall

11 Støtten og mottakerne Støtten økt med 30 prosent fra Asia har vært dominerende, men øker til Afrika 20 % av støtten i perioden gikk til de minst utviklede land Konsentrasjon i land med BMMP (36% bedr. deltatt i BMMP) 75 % av støtten gikk til energi, industri, IKT og marin sektor IKT og miljø/klima økt mest - nye prioriteringer av 2012 Jevn fordeling $ til små/mellomstore/store (ans. 50/30/20%) Flertall brukte kun NORAD (29 brukte veiledningskontoret) 40% tidlig erf. utv. land; 60% kjente til bedrifter lokalt

12 Etableringer Halvparten som fikk støtte til forstudier etablerte seg I 81 % hadde støttemottakerne full eierkontroll Etablert pga: marked, partnermatch og lave kostnader Kulturforskjeller/investeringsforhold største utfordring + 70 % som ikke ble etablert deltok ikke i BMMP 80 % som ikke ble etablert, har ikke tidl. erfaringer <> etableringsgrad og lokal forhåndskjennskap Småselskapene noe svakere evne til etablering

13 Figur 5.7. Viktigste grunner til etablering Avdekket markedsmuligheter 40 God partner-match 25 Gode produksjonsmuligheter 22 Besparelse i investering og driftskostnader 15 Privat tilknytning til landet 9 Norsk støtteapparat 9 Økt fortjeneste 6 Tilgang på råvarer Antall svar

14 Utviklingseffekter I Sysselsetting Hovedsakelig lokal, få eller én «expat» i ledelsen, flertall er menn Grovt estimat bidratt etablere eller styrke arbeidsplasser Sentralt motiv for etablering - tilgang til rimelig og fleksibel arbeidskraft

15 Utviklingseffekter II Teknologi og kunnskap Nesten 90 % har overført teknologi /kunnskap Intern opplæring - produksjon, mellomledere og ledere 80 % produserer for eksport, også nasjonalt marked 80 % har nære relasjoner med underleverandører lokalt Internasjonale/importører for avansert input Lokalt for enkle leveranser (mat, energi, transport)

16 Utviklingseffekter III Figur Økonomiske indikatorer etter etablering (antall bedrifter) Høy Middels Lav Skatt Resultat Omsetning Investeringskostand Negativt/Null

17 Samfunnsansvar ¾ etablert har eller sikter mot norske HMS-standarder Liten kjennskap ansattes organisering/ dialog med ledelsen De fleste har etiske retningslinjer

18 Figur Etiske retningslinjer Lokale ansatte blir informert om de etiske retningslinjene 2 % 22 % 5 % 43 % De lokale ansatte gjennomgår opplæring i de etiske retningslinjene 28 % De ansatte må undertegne de etiske retningslinjene Vi har ingen etiske retningslinjer Vet ikke

19 Samfunnsansvar ¾ etablert med eller sikter mot norske HMS-standarder Liten kjennskap ansattes organisering/dialog med ledelsen De fleste har etiske retningslinjer Over 50 % ikke vært eksponert for korrupsjon??? Antikorrupsjonsopplæring mest utbredte for å forebygge 1/3 fremmer kvinner i ledelsen; 30 % gjør ingenting 58 % tar ansvar på miljø, resten følger nasjonale miljøkrav

20 Betydningen av støtten Nesten 90 % oppfattet støtten som Svært viktig/viktig

21 Figur 7.2. Betydning av støtten fra Norad for ulike tilskuddstøtter Flere typer støtte Forstudie Opplæring Pilotprosjekt / prøveproduksjon 0 Svært viktig Viktig Ganske viktig Gjorde ingen forskjell Vet ikke

22 Betydningen av støtten Nesten 90 % oppfattet støtten som Svært viktig/viktig 84 % opplevde redusert risiko, inkl. de som ikke lykkes De fleste ble ikke påvirket av krav til samfunnsansvar God saksbehandling - noe kritikk sent, utskifting

23 Tabell 7.4. Støttemottakernes vurdering av Norads forvaltningssystem for ordningen Informasjon og veiledning før innsending av søknad Administrative prosesser i forbindelse med saksbehandlingen Kontakt / veiledning etter innvilget støtte Oppfølging/ rapportering av resultater Meget bra 40 % 43 % 35 % 30 % Bra 47 % 45 % 45 % 42 % Greit 11 % 10 % 12 % 16 % Dårlig 1 % 2 % 5 % 7 % Vet ikke 2 % 1 % 3 % 4 % Sum 100 % 100 % 100 % 100 %

24 Suksesskriterier Bedriftenes råd for suksess: Vær langsiktig, tålmodig og utholdende Gjør alle formelle ting korrekt Vær til stede lokalt Velg riktig samarbeidspartner Lytt til kvalifiserte råd Gjør grundige forberedelser Bruk din bedriftskultur Det er fullt mulig å lykkes

25 Slutninger Ordningen fungerer etter hensikten så langt... Vært viktig for å redusere risiko og øke bærekraft Opplæring har vært avgjørende for nok kunnskap til eksport Kost-nytte bra på sysselsetting, teknologi og kunnskap Mindre på lokal ringvirkninger og økonomiske effekter Mye bra på samfunnsansvar, men bør forbedres Bedre kost-nytte ved å stille strengere krav og/eller rådgi mer Støtte de som trenger råd, eller de som selv har råd? Er ordningen bra for utviklingen av lokalt næringsliv?

26 Anbefalinger Gjøre støtteordningen mer kjent og utvide den Kreve deltagelse i BMMP/tidligere erfaring eller tettere oppfølging Nye støtteformer partnerutvikling få ideer fra likesinnede land Skjerpe retningslinjer/rådgiving/kompetanse på samfunnsansvar Utvikle resultatbasert /insentivbasert ordning Utvikle rutiner og tiltak for å sikre læring, utveksling og spredning Sikre mer helhetlig og brukerorientert innretning på støttesystemet Utvikle en mer aktiv rådgivningstjeneste? Samarbeide med likesinnede land - ubundet? Utvikle et monitoreringssystem (årskull/langsiktig bærekraft)

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

investering for utvikling investering for Utvikling1

investering for utvikling investering for Utvikling1 Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland investering for utvikling investering for Utvikling1 Innhold Forord Vekst i privat sektor er fremdeles en av utviklingslandenes hovedutfordring

Detaljer

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland Skaper verdier Bekjemper fattigdom Virksomhetsrapport 2008 Norfund Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Meld. St. 20. (2011 2012) Melding til Stortinget. EØS-midlene Solidaritet og samarbeid i Europa

Meld. St. 20. (2011 2012) Melding til Stortinget. EØS-midlene Solidaritet og samarbeid i Europa Meld. St. 20 (2011 2012) Melding til Stortinget EØS-midlene Solidaritet og samarbeid i Europa Innhold 1 Innledning... 5 2 Utviklingstrekk i mottakerlandene og norske interesser.. 8 2.1 Grunnleggende endringer

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram

Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram Skriftserien nr 5/2014 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 1.1 Sammendrag og hovedfunn 3 2. MEDLEMMENES AKTIVITET OVERFOR EUS RAMMEPROGRAM

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING Tittel: Landbruk mer enn landbruk. Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Utgiver: Landbruks-

Detaljer

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning... NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...4 1.2 Bærekraftig utvikling et krav om solidaritet og en

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 1/2015 Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? En utredning om den nordnorske filmbransjen

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE Utkast 20.04.2015 1 Forord Faveo Prosjektledelse AS har utført denne analysen av næringsstruktur og samarbeid i Grenlandsregionen.

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Sørlandsutvalget www.sorlandsutvalget.no Opplag:

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer