Nær- og fjernvirkning av planlagt bebyggelse illustrasjoner. Hotell Bislingen Eiendom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nær- og fjernvirkning av planlagt bebyggelse illustrasjoner. Hotell Bislingen Eiendom"

Transkript

1 Nær- og fjernvirkning av planlagt bebyggelse illustrasjoner. Hotell Bislingen Eiendom TerraNor Kartanalyse Grua

2 Visualiseringen i dette dokument er gjennomført av TerraNor Kartanalyse på oppdrag fra Bislingen Eiendom. Oppdraget er utført i samarbeid med Lunner kommune. Lunner kommune har satt krav til steder som det skal lages analyse for og hvordan analysen skal gjøres. Visualiseringen er utført med SpacEyes programvare som er spesialdesignet for å visualisere bygninger drapert på kart eller ortofoto. 3D Modellen er bygget med et raster nett med 10*10m oppløsning. Oppløsningen er valgt ut fra størrelsen på området som visualiseres. Det totale området dekker et område på 22*22km = 484 km 2. Innen dette området har vi valgt å visualisere med ortofoto ca 11*9km = 99km 2. Etter at modellen var ferdig bygget og vi viste løsningen for kommunen, kom det frem ønsker om å visualisere hotellet fra steder som ligger svært langt fra hotellet. For disse punktene har vi ikke lagt inn ortofoto for selve punktet. Årsaken ligger i at Lunner kommune leverte ortofoto inndelt i svært mange små filer. For dette prosjektet måtte vi håndtere ca 1500 bilde filer for å sy sammen ortofoto. Det normale for et slikt prosjekt er å ha mellom 5 og 10 filer. For visualiseringen fra de fjerntliggende punktene har dette liten eller ingen betydning. Skogen over store områder er lagt inn med en middelhøyde på 15 meter. Hogstmoden skog vil normal ha en høyde mellom 22 og 28 m. Sett på avstander fra 5-6km har dette ingen betydning. Høyden på skogen på Bislingen er basert på målinger med laser utført på oppdrag av Statens Kartverk. Lasermålinger for Lunner kommune ble gjort i 2007 og 2010 sammen med områdefotografering. Lasermålingene har en punkttetthet på 0,7 punkt pr m 2. Variasjonene på lasermålinger kan variere noe, men de vil alltid gi for lav skoghøyde. Det er grunn til å anta at skoghøyden ligger 1-2 m høyere enn det vi har lagt inn i modellen. Tetthet på skogen kan variere. Analyse av lasermålinger er gjort med LP 360 fra QCoherent. Det ble ikke foretatt kontroll av data. Det er antatt at Statens Kartverk har kontrollert og funnet data korrekte. Høyder: Hotell 1: 48 m, Hotell 2: 42m, Hotell 3: 35m.

3 Synlighetskart Det er laget et kart for hvert hotell alternativ sett i fra taket på hotellet. Hotell 1 Hotell 2 Hotell 3 Det er først når man legger sammen de 3 synlighets kartene at det er mulig å se forskjellen. Synlighetskartene sier ingen ting om hvor stor det av hotellet som er synlig ulike plasser. Kartene baserer seg på høydekurver for bakken levert av Lunner kommune. Synlige områder er i lys blå farge.

4 Båhussetra: Hotell 1 Hotell 2 Hotell 3 Merk at alle gråe områder er områder hvor vi ikke har ortofoto lagt inn i modellen.

5 Solobservatoriet, Lunner Hotell 1 Hotell 2 Hotell 3

6 Koperud (Koperudtoppen) Hotell 1 Hotell 2 Hotell 3

7 Lunner kirke Det ligger en ås mellom Lunner kirke og Bislingen. Det er derfor ikke hensiktsmessig å vise 3 hotellalternativ da Bislingen ikke er synlig fra Lunner kirke

8 Katnoshøgda Hotell 1 Hotell 2 Hotell 3

9 Branntjernshøgda Hotell 1 Hotell 2 Hotell 3

10 Gjerdingen skole (Nordmarka skole) Hotell 1 med skog på Gjerdingen Hotell 1 uten skog på Gjerdingen Hotell 2 uten skog på Gjerdingen Forskjellen mellom Hotell 2 og 3 er minimal fra Nordmarka skole. Åsen mellom skolen og Bislingen er bevokst med skog som vil sperre for utsikten til Bislingen fra Nordmarka skole (Gjerdingen skole).

11 Syljusætra Bislingen er ikke synlig fra Syljusætra.

12 Bislingflaka Hotell 1 Hotell 2 Hotell 3 Skoghøyden er hentet fra Statens Kartverks laser målinger. Tetthet er vanskelig å vurdere da modellen er laget vinterstid. 2-5 trær er tilstrekkelig for å lage en ugjennomsiktig hindring for utsyn. Bildene tatt på neste side viser reell skog uten løvtrær. Bilde nederst til høyre neste side er tatt lenger fra enn bildene fra modellen over.

13 Bilder fra Bislingsflaka Vi har fått tatt en del bilder fra Bislingsflaka. De bekrefter modellen på forrige side. Når man står på Bislingsflaka vil man se hotellet. Samtidig viser bildene at man må så nærme som ca 150 m for å se hotellet tydelig. Tatt fra løypekryss ca 800 m fra Bislingen fjellstue. Den siste bakken opp mot Bislingflaka. Fra bakken og oppå Bislingflaka. Det er først på toppen av Bislingflaka at hotellet blir synlig.

14 Her er skogen slik den er i modellen. Merk at alle bildene er tatt på snø slik at høyden blir ca 0,7m høyere enn på sommer føre. Videre er løv ikke med på disse vinterbildene og vil bidra til å tette for utsikten. Dette bildet viser skogen på nedsiden av hotellet og viser hvor tett skogen er. Skogen er ung og vil antagelig stå i år til og bli enda høyere før den hogges.

15 Dette bildet er tatt fra på vegen mot Bislingen fra Bånntjern. Skogen er tett og ugjennomsiktig slik den er rundt hele Bånntjern. Dagens bygninger er kun synlige når man når brinken (se laser data til slutt) på grunn av tett skog. Mesteparten av skogen på Bislingen vil neppe avvirkes de nærmeste 20 år. Når den avvirkes, vil man sørge for å sette igjen skog langs vannkanter og bekker i tråd med moderne skogskjøtsel. I modellen har vi tatt med visning av bar mark slik at man ser hva som er synlig.

16 Bånntjern Hotell 1. Hotell 1 uten skog. Hotell 2 uten skog. Hotell 3 ikke synlig. Ingen av hotellene er synlige fra Bånntjern med eventyr skogen mellom Bånntjern og Bislingen. Jevnfør bildet på forrige side.

17 Fålåputten Hotell 1 Hotell 2 Hotell 3

18 Myllavannet Ingen av hotell alternativene er synlige fra vegen langs Myllavannet med eller uten skog. Åssjøen Ingen av hotell alternativene er synlige fra Åssjøen.

19 Ballangrudseterhøgda Hotell 1 Hotell 2 Hotell 3

20 Harestua (sagtomta) Hotell 1 Hotell 2 Hotell 3

21 Grua (Kiwi) Hotell 1 Hotell 2 Hotell 3

22 Skog og bygninger på Bislingen Skogen på Bislingen har korrekt høyde, men tettheten er vi usikre på. Her er noen skjermbilder tatt med LP 360 lidar programvare. Det er samme programvare det amerikanske kartverket USGS bruker til å kontrollere lidar data. Bildene viser lidar/laser data samlet inn av Statens Kartverk i geovekst prosjekt i 2007 og 2010 for Lunner kommune. Hotellet vil stå her Skog som vil vokse til Brinken I det venstre bildet ser vi Bånntjern og Fålåputten som svarte områder. Til høyre ser vi Bislingflaka med skog som pyramider. Lidar data har 0.7 pkt pr m 2. Det innebærer at modellen ikke viser skogen så tett som den i virkeligheten er. Høyden vist på bildene vil være ca 1-2m for lav. I dette bildet ser vi dagens hus på Bislingen så vidt gjennom skogen. Utsiktspunkt ligger mange meter over bakken.

23 Her er skogen sett fra Bislingen. Kommer man tettere innpå, vil skogen være tett. Husk at en rekke småtrær er ikke fanget opp av lasermålingene eller man har fått et punkt lit nede på treet. Skogen vil være tettere og høyere enn det lasermodellen viser. Over Bislingsflaka vil man se hotellet når man beveger seg rundt. Det er et poeng at man ser ikke dagens bygninger før man kommer til Brinken (se skisse over) fordi skogen er for tett. Modellen ble laget etter at snøen kom, og det har ikke vært mulig å reise til Bislingen for å sjekke forholdene mhp tetthet. En modell som denne kan ikke være 100% natur tro når det gjelder detaljene på alle trærne på Bislingsflaka. De har alle mulige fasonger og størrelser.

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Kontroll av genererte høydekurver fra laserdata

Kontroll av genererte høydekurver fra laserdata Kontroll av genererte høydekurver fra laserdata Rapport Kontroll av genererte høydekurver fra laserdata 27. september 2010 Statens kartverk Side 1 av 45 Innhold Kontroll av høydekurver fra laserdata 1.

Detaljer

Tall Vi på vindusrekka

Tall Vi på vindusrekka Tall Vi på vindusrekka Tall og siffer... 2 Dekadiske enheter... 3 Store tall... 4 Avrunding... 5 Tverrsum... 8 Partall og oddetall... 9 Primtall... 10 Sammensatte tall... 11 Faktorisering... 13 Negative

Detaljer

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Notat 5. februar 213 Til Toril Eeg Fra Kurt Orre Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Endringer fra 1998 til og med 3. kvartal 212 Før vi ser mer detaljert på barnebefolkningen,

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

Skrive ut fra Photoshop Elements

Skrive ut fra Photoshop Elements Skrive ut fra Photoshop Elements Alle skrivere kan tilpasse farger automatisk, men generelt gjelder det at man får best kontroll og best resultat ved å la Photoshop Elements ta seg av fargestyring. I Photoshop

Detaljer

E18 Elvestad - Holstad. Landskapsanalyse

E18 Elvestad - Holstad. Landskapsanalyse E18 Elvestad - Holstad LAA305 HØST 2006 12.desember Prosjektoppgave Gruppe 2 Kristin Andersen Anders J. Birkenes Amund Hareland Morten A. Kirkemo Tina E. Madsen Oppgaven Prosjektoppgaven går ut på å planlegge

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon Pong Introduksjon Pong er et av de aller første dataspillene som ble laget, og det første dataspillet som ble en kommersiell suksess. Selve spillet er en forenklet variant av tennis hvor to spillere slår

Detaljer

Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune

Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune Januar 2011 Forside: Bislingen naturhotell Kartgrunnlag: Statens kartverk og Lunner kommune Illustrasjoner: Snøhetta Oslo

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS Saksansvarlig Camilla Stenstad Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 17.03.2015

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet.

Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet. Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet. Velkommen som bruker av det WEB baserte internkontrollsystemet. Kontrollskjematuren for privatkunder tar utgangspunkt i NELFO sin sjekkliste

Detaljer

Lagring i Linux. 1. Hvordan lagre tekst. Når du er ferdig med heftet skal du:

Lagring i Linux. 1. Hvordan lagre tekst. Når du er ferdig med heftet skal du: Lagring i Linux Når du er ferdig med heftet skal du: 1. Kunne lagre dokument på eget område på nettet. 2. Vite forskjell på å lagre i "priv" (privat) og "pub" (public) mappe. 3. Kunne opprette egne mapper.

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015 CERT Brukermanual Innledning... 2 Brukermanual... 2 Innlogging... 2 Timeplaner/klassetider... 3 Registrering av søknad... 6 1. Elevinformasjon... 9 2. Adresser.... 9 3. Holdeplass... 13 4. Kontaktinformasjon...

Detaljer

Elgbeite på gran. Taksering i Stange og Våler kommuner 2013

Elgbeite på gran. Taksering i Stange og Våler kommuner 2013 Elgbeite på gran Taksering i Stange og Våler kommuner 2013 Fylkesmannen i Hedmark Landbruksavdelingen Staten hus, Parkgata 36 Pb. 4034, 2317 Hamar Telefon 62 55 10 00 Telefaks 62 55 12 01 e-post: fmhepost@fylkesmannen.no

Detaljer

TAKSERING AV RYPEBESTANDER I AGDER

TAKSERING AV RYPEBESTANDER I AGDER TAKSERING AV RYPEBESTANDER I AGDER 2015 Foto: Torbein Rønnning Vest-Agder fylkeskommune & Aust-Agder fylkeskommune Sammendrag I starten av august 2015 ble det gjennomført rypetaksering 4 ulike steder i

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Ida Festervoll 15.11.2010

Ida Festervoll 15.11.2010 Brukerveiledning Legg inn portfolio Ida Festervoll 15.11.2010 Dette er en steg for steg veileder som hjelper deg å legge prosjekter i portfolioen Innhold Legg INN Portfolio... 2 Hvordan kan en portfolio

Detaljer

Brukermanual til Domenia Norges webshop

Brukermanual til Domenia Norges webshop Brukermanual til Domenia Norges webshop Du finner din webshop på adressen dittdomenenavn.no/nettbutikk (f.eks www.domenia.no/nettbutikk). 1. Login For å gjøre endringer i nettbutikken din, må du logge

Detaljer

Elgbeitetaksering i Øvre Bardu

Elgbeitetaksering i Øvre Bardu Elgbeitetaksering i Øvre Bardu En overvåkingstakst av vinterbeitet i det viktigste vinterbeiteområdet for elg i Bardu kommune Av Sissel K. Grongstad, Reidun Haukenes, Gjermund Gomo og Per Magnus Strømsmo

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway

Detaljer

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene Notat Til: Fra: Ansvarlig: Dato: 19.2.2008 Saksnr.: Referansegruppen for videreutvikling av normkostnadsmodellene Stig Olav Wiull Thor Erik Grammeltvedt NVE Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell

Detaljer

Prøv å se for deg samlingsplassen med fullt av folk og prøv litt med forskjellige alternativer.

Prøv å se for deg samlingsplassen med fullt av folk og prøv litt med forskjellige alternativer. Litt om løypelegging Dette er en serie på 3 deler som omhandler løypelegging. Del 1 handler generelt om løypelegging, forberedelser, ting å tenke på osv. Del 2 tar for seg eksempel på langdistanseløyper

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1.1 Registrere foretak... 3 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 7 1.1.3 Legge inn logo... 8 2 Bruke programmet uk.no...

Detaljer