DAWN undersøkelsen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DAWN undersøkelsen 2010"

Transkript

1 Discipling A Whole Nation DAWN undersøkelsen 2010 DAWN Norge drøm: se vanlig Jesu etterfølgere danne og multiplisere fellesskap alle steder. 1

2 DAWN undersøkelsen 2010 DAWN Norge har de 20 siste årene arbeidet med å kartlegge hva som skjer i Kristi kropp i Norge med fokus på menighetsplanting. To nasjonale undersøkelser er gjort av DAWN Norge og Ommund Rolfsen: 1995 Kirken i folket og folket i Kirken og i 2005 Kirkens Utfordring. Undersøkelsene ble lagt frem på DAWNs nasjonale konferanser. Vi har hele tiden hatt som mål å gjøre informasjonen i databasen tilgjengelig for ledere i kirkesamfunn, organisasjoner og menigheter. Dette hefte er en presentasjon av DAWN undersøkelsen Mer informasjon vil bli lagt ut på DAWN Norges webside norske menigheter og forsamlinger på web. På DAWN Forum 2011 publiseres den tredje nasjonale DAWN undersøkelsen. DAWN Norge gjør sin database tilgjengelig på web. Over 2600 menigheter og forsamlinger er tilgjengelig på nett gjennom En dybdeundersøkelse på immigrantmenigheter i Oslo avdekker at det i dag er mellom 80 og100 gudstjenestefeirende fellesskap / immigrant-menigheter i vår hovedstad. På våre websider finner du mer informasjon, tabeller og statstikk fra vår undersøkelse. Metode og fremgangsmåte. Mye av tallene og informasjonen fra de ulike menigheter, kirkesamfunn, organisasjoner og nettverk har vi fått direkte fra dem selv. Vi har gitt dem lister med data fra vår database, så har representanter fra de ulike kirkelige sammenhenger oppdatert med tall og informasjon fra sin sammenheng. På den bakgrunn tror vi at kvaliteten i tallmaterialet for undersøkelsen er svært bra. I vedlegg 1 kan dere se hvordan tall fra de ulike sammenhenger er kommet inn. Der forklarer vi også hvordan vi har kommet frem til tallene for aktive kristne i de forskjellige sammenhenger. For å få best mulig tall fra immigrantmenigheter i Oslo har Rune Fiskestrand fra KIA høsten 2010 arbeidet med å intervjue og samle informasjon fra pastorer og ledere i immigrantmenighetene. Dette er et arbeid som har vært sponset av DAWN Norge og Norges Kristne Råd. På grunn av denne undersøkelsen har vi mer oppdatert informasjon om immigrantmenigheter i Oslo enn noen gang før. Noen definisjoner: Antall aktive: Med antall aktive mener vi de som deltar på gudstjenester eller møter minst 1 gang i måneden eller mer. DAWNs definisjon av menighet er: En forsamling som har offentlige samlinger minst 1 gang i mnd eller mer. Dette er ikke en teologisk begrunnet definisjon. Den har helt klart sine svake sider. Den vil ikke fange opp en voksende bevegelse av husmenigheter og mindre fellesskap. Vår erfaring viser likevel at mange som er med i husmenigheter også går på gudstjenester andre steder og dermed kommer med i tellingen. Vi ser også at husmenighetsnettverk lager offentlige samlinger 1 gang i mnd eller mer som blir deres feiringer. Da vil disse være en del av undersøkelsen. Feilkilder og mulighet for oppdatering. Våre data inneholder også feil. Gjennom enkle tilbakemeldingsrutiner gjennom web, håper vi at vi får tilbakemeldinger både på informasjon som kan være feil og på manglende informasjon. Vi ønsker at du kan være med å hjelpe oss til å få best mulig informasjon inn i vår database. Vi takker for hjelpen. Hva er DAWN Norge? DAWN Norge er et tjenende nettverk av mennesker som erkjenner at når vi står sammen som Kristi kropp har vi mulighet til å se nasjonen fylt med levende celler, grupper og menigheter av troende, inn i alle geografiske områder, etniske og kulturelle grupper i nasjonen. DAWN Norge arbeider side ved side med ledere og menighetsplantere fra ulike kirkesamfunn og organisasjoner. Vi ønsker å skape møteplasser for gjensidig læring, gi visjon og trening for å fullføre oppdraget. Vår drøm er å se vanlig Jesu etterfølgere danne og multiplisere fellesskap alle steder. Vår visjon er: Å se at hele Kristi kropp mobiliseres for å nå hele nasjonen gjennom heldekkende menighetsplanting. DAWN historikk DAWN Norge er en del av DAWN internasjonale nettverk. Det ble initiert i Norge av forretningsmannen Olav Råmunddal på slutten av 80 tallet. En nasjonal komité ble formet på midten av 90-tallet under ledelse av Alv Magnus, leder av Ungdom I Oppdrag. Forskning har stått sentralt i DAWNs arbeid og Ommund Rolfsen gjorde en nasjonal DAWN undersøkelse i 1995 som ble lagt frem på den første nasjonale DAWN samling i 1996 i Rogaland. Det ble satt en målsetting om 500 nye menigheter. I løpet av 10 år ble det holdt 5 nasjonale DAWN konferanser, med fokus på menighetsplanting i nasjonen. 250 nye menigheter ble plantet i løpet av år. På den nasjonale DAWN konferansen i Oslo 2006, ble en ny DAWN undersøkelse presentert i boken: Kirkens Utfordring DAWNs viktigste rolle: Være visjonsbærer for menighetsplanting og multiplisering av fellesskap gjennom å: Bygge nettverk og skape møteplasser regionalt og nasjonalt Være en læringsplattform som får frem historiene om det Gud gjør i Norge og utover Utrustning og hjelp plantere og plantningsteamene Gjøre undersøkelser som viser bilde av høstmarkene og høstfolket Mobilisere til bønn DAWNs organisering DAWN er organisert som en forening i Brønnøysund registeret. Det ledes av et styre og det avholdes årsmøte årlig i forbindelse med DAWN forum. Se: Videre DAWN undersøkelser i 2011 I 2011 vil vi arbeide videre med undersøkelse på følgende områder: Arbeide med kvaliteten i de data vi har og utvikle webplattformen. I samarbeid med KIA og Norges Kristne Råd arbeide videre for å få en total oversikt over Immigrantmenigheter i Norge. Få god oversikt over aktiviteten i bedehus Norge. Discipling A Whole Nation Arbeide med kvaliteten i tall og informasjon på uavhengige menigheter i Norge. Videre utvikling, tall og informasjon om dette vil bli lagt frem på DAWN forum

3 Menigheter og forsamlinger i Norge Det er registrert 1612 forsamlinger og menigheter i Norge. DAWN Norge hadde sin første undersøkelse i Ser vi på utviklingen i antall menigheter innenfor og utenfor DNK siden 1993 vil vi ha følgende utvikling. Utvikling i antall menigheter År DNK Frikirkelige Det er 1332 gudstjenestefeirende menigheter/kirkebygg i DNK. I tilegg kommer de forsamlinger som er en del av NMS nettverk for menighetsplanting, forsamlinger innen de luthersk organisasjonene (91 registrerte), samt menigheter innen Strandebarm Prosti. Til sammen utgjør det i 2009: 1423 registrerte menigheter/ forsamlinger innenfor rammen av DNK. Økningen i antall forsamlinger kommer hovedsaklig av bevegelsen innenfor organisasjonene som går i retning av å bygge forsamlinger på bedehusene. Antall Frikirkelige forsamlinger som er registrert er I disse tallene er det trukket fra ca. 50 forsamlinger som er registrert lagt ned mellom Økningen i antall forsamlinger kommer i stor grad av at vi nå har fått registrert flere immigrantforsamlinger i Norge. Vi har i vår undersøkelse delt inn kirkenorge i seks kategorier. Dette for å kunne se på de ulike størrelsene i forhold til hverandre. De 6 kategoriene er: BEDEHUS Her ligger alle de forsamlingene som organisasjonen selv definerer som egne forsamlinger (Normisjon, Norsk Luthersk Misjonssamband og Indremisjonsforbundet). Fordelingen av disse menighetene og forsamlingene blir følgende: Antall menigheter pr kategori Kategori Antall menigheter Bedehus 91 DNK FRIK 827 IMMI 149 TRADK 45 UAVH 168 SUM Utvikling i antall aktive Det vil være noe usikkerhet knyttet til tallene for utvikling de siste årene. Tallene kan likevel gi indikasjoner på i hvilken retning utviklingen går i. I undersøkelsen 2004 var det ca aktive i Norge det utgjorde nær 5% av den norske befolkning. Antall aktive i Norge er i 2009 mellom Det utgjør ca. 4,7-5% av befolkningen. Det kan sees en liten nedgang fra 2005 i forhold til befolkningen i Norge. Utvikling i antall aktive Antall aktive DNK Menigheter utenfor DNK DNK FRIK TRADK IMMI UAVH Den Norske Kirke. Her er registrert alle steder der DNK har en gudstjenestefeirende forsamling. De tradisjonelle frikirkelige kirkesamfunn (Baptistkirken, Metodistkirken.) De historiske kirker (eks: Den katolske kirke, ortodokse kirke, osv) Immigrantmenigheter i Norge ( Noen under denne kategorien kan også tilhøre de tradisjonelle frikirkene, men for å gi muligheten til å ha oversikt over alle menigheter som hovedsakelig har gudstjenester på ett annet språk enn norsk, har vi tatt de med under kategorien IMMI. Dette kan f.eks være flere av menighetene i Det Norske Baptistsamfunn, samt noen innenfor Pinsebevegelsen og internasjonale menigheter innen rammen av DNK. Uavhengige menigheter i Norge. Mange av de menigheter som er plantet de siste årene, tilhører ikke noe ordnet kirkesamfunn. Antall aktive innen for DNK går noe tilbake, selv om tall fra 91 bedehusforsamlinger er tatt med. Fremgangen i tallene for kirkesamfunn og nettverk utenfor DNK skyldes hovedsakelig veksten i Den katolske kirke i Norge, samt i immigrantmenighetene. Den katolske kirke (DKK) I 1993 hadde DKK ca medlemmer. I 2004 var den oppe i ca medlemmer. Mye pga. all innvandring til Norge, har den katolske kirke hatt en svært stor vekst de siste 5 årene. I 2010 har den katolske kirke nær medlemmer. Fra økte Den katolske kirke med nær medlemmer i deres offisielle statistikk. De regner selv med at mange også går i deres menigheter uten å ha noe juridisk medlemskap. Det er menighetene i Oslo som har hatt den største veksten. De to menighetene i Oslo tilhørende DKK hadde i 2010 ca medlemmer. Det estimeres at mellom er aktive på messer en gang i måneden eller mer bare i Oslo. På landsbasis er tallet i de tradisjonelle Kirkesamfunn for antall aktive nær Dette er et noe usikkert tall, da vi ikke har fått tak i offisielle tellinger fra de 45 katolske og ortodokse menighetene vi har registrert i vår database. 1. Rolfsen 1995: Kirken i folket. Folket i Kirken. DAWN rapport til DAWN Norge. 2. Sørensen/Rolfsen: Kirkens ufordring. DAWN rapport 2005 s

4 Immigrantmenighetene Immigrantmenighetene er også en voksende gruppe. Vi har registrert ca. 150 immigrantmenigheter, men regner med at det finnes nær 200 i Norge. Antall aktive i disse menighetene er ca personer. Når alle menighetene er registrert vil tallet bli høyere. I dette tallet ligger også noen menigheter innen frikirkesamfunnene som ikke har norsk som hovedspråk i gudstjenesten. Fordelingene av antall aktive i de forskjellige kategoriene som er registrert er: Kategori Antall menigheter Sum aktive Bedehus DNK FRIK IMMI TRADK UAVH Sum aktive Antall aktive fordelt på fylker Hvis vi ser på % aktive i forhold til innbyggertall, har Vest-Agder (10%) og Aust-Agder, Rogaland og Sogn og Fjordane over 5% av befolkningen. Lavest kommer Akershus (2,3%). Det mest overraskende tallet finner en i Oslo. Nær 5% av Oslo befolkning kan regnes som aktive i en eller annen forsamling. Den katolske kirke og immigrantmenighetene gjør dette tallet høyere en tidligere antatt. Antall aktive fordelt på fylker Fylke Sum aktive % av folketall i fylket Folketall i fylket Akershus ,3% Aust-Agder % Buskerud ,6% Finnmark ,9% Hedmark ,7% Hordaland ,9% Møre og Romsdal ,8% Nordland ,8% Nord-Trøndelag ,9% Oppland ,1% Oslo ,9% Rogaland ,6% Sogn og Fjordane ,6% Sør-Trøndelag ,3% Telemark ,1% Troms ,2% Vest-Agder % Vestfold ,8% Østfold ,2%

5 Innbyggertall pr. menighet Tall for antall innbyggere pr. menighet viser noe om hvor behovet for menighetsplanting er størst i Norge. Akershus (3400) og Oslo (2700) er de fylkene som har flest antall innbyggere pr. menighet. Antall innbyggere pr menighet pr fylke Fylke Antall menigheter Folketall Innbyggere pr. menighet Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Menighets- og forsamlingsplanting i Norge Undersøkelsen i 2005 viste at det ble plantet nær 250 nye menigheter og forsamlinger fra I databasen har vi registrert 408 nye menigheter i perioden Uviklingen i 5 års intervaller ser slik ut: Menighetsplanting Aktive i de nye menighetene Det er registrert ca aktive i de nye menighetene. Det utgjør mellom 12-15% av alle aktive. Hva om det ikke hadde blitt plantet nye menigheter? Utvikling i plantinger de siste 10 årene Ser vi på plantingene gjort de 10 siste årene, ser vi en nedgang i plantingstakten. Det ble plantet flere menigheter på begynnelsen av dette tiåret en det gjøres nå. Menighetsplanting pr. år Hvor plantes det menigheter? Når vi ser på hvor vi har registrert menighetsplanting de siste 30 årene, er det blitt plantet flest menigheter i Oslo (77), Rogaland (65) og Hordaland (46). Det er registrert færrest menighetsplantinger i Finmark (5), Hedemark (5) og Nord Trøndelag (7). Antall menigheter plantet pr fylke Fylke Antall menigheter Akershus 18 Aust-Agder 12 Buskerud 16 Finnmark 5 Hedmark 5 Hordaland 46 Møre og Romsdal 22 Nordland 16 Nord-Trøndelag 7 Oppland 8 Oslo 77 Rogaland 65 Sogn og Fjordane 10 Sør-Trøndelag 9 Telemark

6 Antall menigheter plantet pr fylke Fylke Antall menigheter Troms 10 Vest-Agder 20 Vestfold 12 Østfold 20 Hvem har plantet menigheter i Norge? Av de menighetene som er plantet de siste årene hører mange under kategorien uavhengige og etniske menigheter. En trend de siste årene er at plantingen av uavhengige norske menigheter er gått noe ned, til fordel for planting i kirkesamfunnene og nettverkene. I tilegg er kategorien immigrantmenigheter økende. Hvis vi ser på hvem som har plantet menigheter de siste årene ser vi følgende: Antall menigheter plantet pr kirkesamfunn Kirkesamfunn Antall menigheter Uavhengige menigheter 88 Etniske immigrantmenigheter 50 Pinsebevegelsen 49 Det Norske Baptistsamfunn 37 Den Evangeliske Lutherske Frikirke 28 Internasjonalt Apostolisk Nettverk 18 Kristent Fellesskap 18 Den Norske Kirke/Det Norske Misjonsselskap 13 Norsk Luthersk Misjonssamband 13 Dolous nettverk 13 Det Norske Misjonsforbund 12 Den Norske Kirke 10 Indremisjonsforbundet 8 Vinyard Norge 8 Oslo Kristne Senter 7 Frelsesarmeen 6 Ortodokse kirke 6 Normisjon 5 Foursquare 3 Livets Senter 3 Pioner nettverk 3 Evangelisk Luthersk Bekjennelseskirke 2 Metodistkirken i Norge 2 Det Evangeliske Lutherske Kirkesamfunn 2 Strandebarm Prosti 2 Syvendedags Adventister i Norge 2 De Frie Evangeliske Forsamlinger 2 Apostolisk tro 1 I kategorien uavhengige menigheter har plantet flest, menighetene de siste 30 årene (155). Deretter kommer plantingene innenfor de frikirkelige kirkesamfunn (115). Svært høy er også registreringene av plantinger innen immigrantmenighetene: Antall menigheter plantet pr kategori Kategori Antall Bedehus 27 DNK 22 FRIK 115 IMMI 90 TRADK 3 UAVH 155 Trenden viser at plantingene blant immigrantmenighetene er økende. Plantingen i tradisjonelle kirkesamfunn har vært noe nedadgående de siste årene. Nedlagte menigheter Norge Det er ikke tidligere gitt en oversikt over nedlagte menigheter i Norge. Gjennom vår undersøkelse har vi prøvd å få frem tall på hvor mange menigheter som er lagt ned de siste 10 årene. Vi vil anta at tallet på nedlagte menigheter er større en det vi har klart å få registrert. Ikke minst gjelder dette under kategorien uavhengige menigheter og forsamlinger. Nedlagte menigheter Hvis vi ser på antall menigheter som vi har registrert nedlagte i perioden er det på nærmere 50 menigheter. Antall menigheter nedlagt Nedlagt år Antall nedlagt

7 I hvilken sammenheng legges menighetene ned Vi ser nå at flere de fleste menighetene er nedlagt innen tradisjonelle kirkesamfunn. En god del av de nedlagte er også blant uavhengige menigheter og det tidligere nettverket Internasjonalt Apostolisk Nettverk som ble ledet ut fra Levende Ord Bergen. Antall menigheter nedlagt pr kirkesamfunn Kirkesamfunn og nettverk Antall nedlagt Uavhengige Menigheter 9 Syvendedags Adventister i Norge 9 Frelsesarmeen 7 Internasjonalt Apostolisk Nettverk 6 De Frie Evangeliske Forsamlinger 5 Det Norske Misjonsforbund 4 Den Evangeliske Lutherske Frikirke 4 Det Norske Baptistsamfunn 3 Oslo Kristne Senter 2 Pinsebevegelsen 1 Foursquare 1 Hva vil skje i fremtiden? Den gjennomsnittlige menighet i Norge har ca. 75 aktive. Antall menigheter i Norge som har under 30 aktiv er ca Noen av disse er nyplantede menigheter som ennå er små, men mesteparten er eldre menigheter som over lengre tid har hatt nedgang i den aktive kjerne. I Frelsesarmeen, Det Norske Misjonsforbund og Syvendedags Adventister er det mindre enn 30 aktive i over 50% av menighetene. Kirkesamfunn Antall =>30 Antall < 30 Prosentandel <30 Frelsesarmeen % Det Norske Misjonsforbund % Syvendedags Adventister i Norge % Pinsebevegelsen % De Frie Evangeliske Forsamlinger % Det Norske Baptistsamfunn % Metodistkirken i Norge % Uavhengige Menigheter % Det Evangeliske Lutherske Kirkesamfunn % Den Evangeliske Lutherske Frikirke % Den Norske Kirke % Fokus på Oslo DAWN Norge har de siste årene satt et hovedfokus på Oslo. Det er et stort behov for menighetsplanting i Oslo. Vi tror Oslo er en svært viktig by for det som skjer i hele nasjonen. Antall aktive i Oslo Aktive kristne i Oslo er ca Det utgjør nær 5% av befolkningen. Dette er positivt overraskende. En av grunnene til det høye tallet er at flere som bor utenfor Oslo reiser inn til Oslo for å feire gudstjeneste. Tallet skyldes også Den katolske kirke som tiltrekker seg svært mange. Oslo har to katolske kirker. St Olav domkirke som i 2010 hadde ca 9200 medlemmer. Av disse var ca. 54% av utenlandsk opprinnelse. Under St. Olavs kirken ligger også St. Josefs kirke. Disse menighetene feirer gudstjenester på språkene: Filippinsk, polsk, vietnamesisk, kroatisk, irakisk, spansk samt noen andre språk. Av medlemsmassen er det grupper på blant annet: 1100 polske; 570 filippinske; 330 vietnamesiske; 180 irakiske og flere andre store grupper. Den andre menigheten er St. Hallvard kirken. Den hadde i 2010 ca medlemmer. 57% av medlemmene er av utenlandsk opprinnelse. Av medlemsmassen er det grupper på blant annet: 1280 polske; 1430 filippinske; 440 tamilske og flere andre store grupper. Den katolske kirke har store utfordringer med plassen pga alle immigranter som ønsker å delta i deres messer og samlinger. De regner selv med at de er langt flere som bruker deres kirker enn det som er medlemmer. I Oslo regnes det at går til messe minst en gang i måneden eller mer. Immigrantmenighetene er også en voksende gruppe. Vi har registrert ca. 150 immigrantmenigheter, men regner med at det finnes nær 200 i Norge. Av de 150 immigrant menighetene ligger ca 90 i Oslo. Disse har nær 6000 aktive. Slik det fremgår av tallene, er det flere aktive i Den katolske kirke enn i noen av de andre kategoriene. Det er flere aktive i immigrantmenigheter enn i menigheter tilhørende ulike kirkesamfunn og nettverk eller Den Norske kirke. Kategori Antall aktive Antall menigheter DNK/Bedehus FRIK IMMI TRADK Ca Sum Det er mye som tyder på at vi står foran en sterk økning i antall nedleggelser i Norge i neste 10 års periode. I dag plantes det flere menigheter enn det legges ned. Spørsmålet vil bli: Kan det også plantes flere menigheter enn det legges ned de neste 10 årene? 12 13

8 Menighet og forsamlingsplanting i Oslo Det er plantet 76 menigheter og forsamlinger i Oslo de siste 25 årene. Takten i menighetsplanting er økende i hovedstaden. I Oslo har vi registrert flere menighetsplantinger de siste 5 årene enn foregående 5 år. Antall menigheter plantet i Oslo Hvem planter i Oslo? Det er plantet 46 nye menigheter i Oslo de siste 10 årene. Immigranter står for ca % av alle menighetsplantinger i Oslo de siste 10 årene. Bedehus 1 DNK 2 Frik/Uav 4 IMMI NB: Tallet er noe misvisende. Flere av immigrantmenighetene tilhører eller har tilknytning til ulike kirkesamfunn. Under tallene for IMMI ligger blant annet 12 menigheter tilknyttet Det Norske Baptistsamfunn. Flere av menighetene har tilknytning i Pinsebevegelsen. Språk i menigheter i Oslo Immigrantmenighetene er de som vokser mest i Oslo. Menighetene har gudstjenester på følgende språk: Ser vi på antall menigheter som er blitt plantet på 2000-tallet er det følgende: Antall menigheter plantet i Oslo

9 Vedlegg 1: Forklaringer til statistikk. Metode og fremgangsmåte. Mye av tallene og informasjonen fra de ulike menigheter, kirkesamfunn, organisasjoner og nettverk har vi fått direkte fra dem selv. Vi har gitt lister med de data fra vår database, så har representanter fra de ulike sammenhengene fylt ut informasjon og tall for sin sammenheng. Dette gjør at vi tror kvaliteten i tallmaterialet for undersøkelsen 2010 er svært bra. Noen menigheter og forsamlinger er det også gjort anslag på. Dette har vi gjort etter de samme kriteriene som lå til grunn for undersøkelsen i På neste side er en oversikt over hvordan data er innhentet. Tallene for Den norske kirke er hentet fra Norsk Samfunnsvitenskaplige Datatjeneste 2009 tall. I undersøkelsen 2004 ble ca. 600 menigheter innenfor DNK (hvor av 466 gav svar) spurt om anslag på hvor mange som var delaktig i lokalmenighetens gudstjenestefeiring minst 1 gang pr. mnd eller mer. Det viste seg at antallet som ble gitt fra disse 466 menighetene innenfor DNK var ca 90% av tallet fra den offisielle statistikken for gjennomsnittlig gudstjenestedeltakelse i DNK. På den måten ble antall aktive innen for DNK i 2004 regnet ut i alle menighetene ut fra et anslag om at aktive medlemmer i DNK er ca 90% av gjennomsnittlig gudstjenestedeltakelse ved vanlige gudstjenester innen DNK. Tallene for aktive i DNK er regnet ut på samme måte for 2010 undersøkelsen. For å få best mulig tall fra immigrantmenigheter i Oslo har Rune Fiskestrand fra KIA høsten 2010 arbeidet med å intervjue og samle informasjon fra pastorer og ledere i disse menighetene. Dette er et arbeid som har vært sponset av DAWN Norge og Norges Kristne Råd. Det har gitt oss mer oppdatert informasjon om immigrantmenigheter i Oslo enn tidligere undersøkelser. Oversikt over datainnsamling Kirkesamfunn og menigheter Metode Den Norske Kirke NSD, undersøkelse og anslag Den Norske Kirke / Det Norske Misjonsselskap Vidar Mæland Bakke Apostolisk tro anslag Den Evangeliske Lutherske Frikirke Unni Westli /anslag Det Evangeliske Lutherske Kirkesamfunn Arvid Ludvigsen /anslag De Frie Evangeliske Forsamlinger Bjørn S. Olsen Den Katolske Kirke Anslag/Undersøkelse Det Norske Baptistsamfunn Bente Sandtorp Det Norske Misjonsforbund Torben Josvik Dolous nettverk Reidar Paulsen Evangelisk Luthersk Bekjennelseskirke Anslag Etniske immigrantmenigheter Undersøkelse / anslag Frelsesarmeen Ågot Meinert Sekretær, Feltavdelingen Foursquare John Henry Nøsen Hope Undersøkelse / anslag Internasjonalt Apostolisk Nettverk Undersøkelse / anslag Indremisjonsforbundet Aud Karin Kjølvik Kristent Fellesskap Terje Dahle Kvekerne Anslag Livets Senter Anslag Metodistkirken i Norge Vidar Bjerkseth Norsk Luthersk Misjonssamband Morten Egeland Normisjon Undersøkelse med spørreskjema Oslo Kristne Senter nettverk Thomas Åleskjær Ortodokse kirke Anslag Pinsebevegelsen Undersøkelse / anslag Pioner nettverk Geir Haraldseid Syvendedags Adventister i Norge Harald Giesebrecht Strandebarm Prosti Anslag Uavhengige Menigheter Undersøkelse/ anslag Vinyard Norge Ole Petter Erlandsen 3. Sørensen/Rolfsen: Kirkens ufordring. DAWN rapport 2005 s Sørensen/Rolfsen: Kirkens ufordring. DAWN rapport 2005 s Rune Fiskestrand har undersøkt i Oslo, Magnar Mæland har arbeidet med å få frem tall i Rogaland. Det er i tilegg gjort ulike andre undersøkelser

10 Discipling A Whole Nation DAWN Norge er: Et tjenende nettverk av mennesker som erkjenner at når vi står sammen som Kristi kropp har vi mulighet til å se nasjonen fylt med levende celler, grupper og menigheter av troende, inn i alle geografiske områder, etniske og kulturelle grupper i nasjonen. Vi arbeider side ved side med leder og menighetsplantere fra ulike kirkesamfunn og organisasjoner. Vi ønsker å skape møteplasser for gjensidig læring, gi visjon og trening for å fullføre oppdraget. DAWN Norge visjon: Å se at hele Kristi kropp mobiliseres for å nå hele nasjonen gjennom heldekkende menighetsplanting. DAWN`s viktigste rolle: Være visjonsbærer for menighetsplanting og multiplisering av fellesskap gjennom å: Bygge nettverk og skape møteplasser regionalt og nasjonalt Være en læringsplattform som får frem historiene om det Gud gjør i Norge og utover Utruste og hjelp plantere og plantningsteam i Norge og utover. Gjøre undersøkelser som viser bilde av høstmarkene og høstfolket Mobilisere til bønn Et verktøy for trening av menighetsplantere og plantningsteam. 18

Kartlegging av migrantmenigheter i Oslo

Kartlegging av migrantmenigheter i Oslo Discipling A Whole Nation Kartlegging av migrantmenigheter i Oslo DAWN Norge drøm: se vanlig Jesu etterfølgere danne og multiplisere fellesskap alle steder. www.dawnnorge.no 1 DAWN undersøkelsen 2010 DAWN

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3 trening av menighetsplantingsteam Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3 Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er

Detaljer

Årsrapport for DAWN Norge 2014

Årsrapport for DAWN Norge 2014 Årsrapport for DAWN Norge 2014 Viktig informasjon: Da det ikke ble avholdt årsmøte for 2013 vil denne årsrapporten inneholde informasjon om utviklingen av DAWN Norges arbeid både i 2013 og 2014. I følge

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet trening av menighetsplantingsteam Sørlandet Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige for alle som starter et nytt

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet trening av menighetsplantingsteam Sørlandet Oppstart av ny M4 prosess i sør 30-31 januar 2015 M4 trening Hva er M4 trening? M4 menighetsplantingstrening er utviklet innen for nettverket DAWN Norge de siste

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

VINNE OG DISIPPELGJØRE

VINNE OG DISIPPELGJØRE Mandag 14. til tirsdag 15. januar 2013 DAWN FORUM 2013 NB: Flyttet til Quality hotel Gardermoen VINNE OG DISIPPELGJØRE Du vil møte Andreas Svartdahl, Ola Grytten, Ørjan Hummelsund, Terje Liverød, Ole Kristian

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet (Åpent for team fra hele Norge) Oppstart av ny M4 prosess 22-23 januar 2016

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet (Åpent for team fra hele Norge) Oppstart av ny M4 prosess 22-23 januar 2016 trening av menighetsplantingsteam Østlandet (Åpent for team fra hele Norge) Oppstart av ny M4 prosess 22-23 januar 2016 Arrangeres av: Misjonsforbundet, Frelsesarmeen, Frikirken, Pinsebevegelsen, Kristent

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Pressevedlegg 10. mai 2007 Utredningen viser at det er mulig å åpne flere butikker

Detaljer

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN 1 BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN Av Lasse Sigbjørn Stambøl Basert på: SSB-rapport 46/2013 Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn Presentasjon

Detaljer

Introduksjon og informasjon

Introduksjon og informasjon Introduksjon og informasjon - et prosessverktøy for menighetsplantning - Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Introduksjon og informasjon

Introduksjon og informasjon Introduksjon og informasjon - et prosessverktøy for menighetsplantning - Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

M4 Trening 22-23 November 2012. Fase 1: Treningsdag 1 og 2. Kristiansand 12.10.2012

M4 Trening 22-23 November 2012. Fase 1: Treningsdag 1 og 2. Kristiansand 12.10.2012 M4 Trening 22-23 November 2012 Kristiansand 12.10.2012 Jeg ser frem til å treffe dere i torsdag 22 og fredag 23 November. Nedenfor har jeg prøvd å beskrive opplæringsprosessen som vi ser for oss i M4.

Detaljer

Introduksjon og informasjon

Introduksjon og informasjon Introduksjon og informasjon - et prosessverktøy for menighetsplantning - Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn...

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn... Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn......det vil vi også! INFORMASJON OM TROSOPPLÆRING TIL FORELDRE MED HØRSELSHEMMEDE / DØVE BARN Du har et hørselshemmet barn og vil vite hva som er det beste

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling 20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Innovasjon og utvikling Konkurransen er stor - globalisering Vi konkurrerer med virksomheter i hele verden hvor produksjonskostnadene er lavere enn i Norge

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Rapport 25. november 2009 Statens legemiddelverk Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Innhold Oppsummering... 3 Innledning... 3 Apotekdekning for hele landet...

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015 Strukturendringer i «byggesaksfeltet» Hva er endringene i SAK og Byggesak? Verktøy fra Arkitektbedriftene- AY, Maks Hva er det fortsatt usikkerhet rundt? Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Detaljer

Kostnadsstatistikk: idrettshaller

Kostnadsstatistikk: idrettshaller Bakgrunn Idrettshallen, eller flerbrukshallen som den også kalles, er en av de vanligste arenaer for idrett, både for skoler og organisert idrett i lagene. Den kostnadsstatistikk som presenteres her er

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Adresse og medlemmer i trossamfunn i Rogaland 2012

Adresse og medlemmer i trossamfunn i Rogaland 2012 Adresse og medlemmer i trossamfunn i Rogaland 2012 Troens Ord Karmøy Postboks 153 4295 Vedavågen 97 Irakisk trossamfunn Industrigaten 1 4307 Sandnes 205 Kristkirken i Sola Postboks 258 4097 Sola 79 Menigheten

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Oppsummering av kontrollaksjonen:

Oppsummering av kontrollaksjonen: Oppsummering av kontrollaksjonen: Avfallsdeponier 2005 (Deponiaksjonen) Sammendrag: Aksjonen ble gjennomført for å kontrollere om avfallsdeponienes mottakskontroll er tilstrekkelig god om farlig avfall

Detaljer

Reseptforfalskninger avdekket i apotek

Reseptforfalskninger avdekket i apotek Temarapport fra tilsynsavdelingen Rapport 2004-1 Saksnummer 200411192 Utarbeidet av legemiddelinspektør Jørgen Huse Reseptforfalskninger avdekket i 1. Bakgrunn - formål En grunnleggende forutsetning for

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

FORORD. 21. november 1995 9440 Evenskjer. Ommund Rolfsen. Copyright DAWN Norge Kopiering forbudt

FORORD. 21. november 1995 9440 Evenskjer. Ommund Rolfsen. Copyright DAWN Norge Kopiering forbudt FORORD Denne rapporten er en DAWN-rapport. Derfor samler og presenterer den opplysninger om det norske folk og om kirkesamfunnene i Norge. Den gir et bilde av vårt eget land og den delen av befolkningen

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet

Rapport for Utdanningsdirektoratet Rapport for Utdanningsdirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 12.02.08. Gjennomført 11.12.07 08.02.2008. TNS Gallup,12.02.08 Politikk, samfunn, offentlig Innhold Fakta om undersøkelsen...

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

DAWN DISCIPLING A WHOLE NATION VEST-AGDER DAWN AGDER

DAWN DISCIPLING A WHOLE NATION VEST-AGDER DAWN AGDER DAWN DISCIPLING A WHOLE NATION VEST-AGDER DAWN AGDER 1 DAWN AGDER Undersøkelsen er utført av: Jan Inge Jenssen og Øivind Augland med god hjelp av DAWN Agder styringsgruppe. Database -Tallbehandling: Jan

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Sysselsetting, kompetanse og fritid

Sysselsetting, kompetanse og fritid Sysselsetting, kompetanse og fritid Mer enn 80 prosent av Norges produktive skogareal er i privat eie. Foto: John Y. Larsson, Skog og landskap Det er i dag over 130 000 eiendommer med minst 25 dekar produktivt

Detaljer

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Temadag 8. mars 2016 per.overvik@ntfk.no Retningslinjene Ingen spesifikke retningslinjer til faktagrunnlaget. Fokus på utviklingstrekk og utfordringer. Tema

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Færre barn med kontantstøtte

Færre barn med kontantstøtte Færre barn med kontantstøtte Kontantstøtteordningen ble innført i 1998 for alle 1-åringer, og utvidet til også å gjelde 2-åringer i. Tre av fire 1- og 2-åringer mottok da slik støtte. Siden den gang har

Detaljer

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak:

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak: Sak 10/07 INTERNASJONAL KOORDINATOR. Vedlegg: Div. statistikk fra Midt-Norge kontoret i Brussel. Vedtak: Fylkesstyret anbefaler at det opprettes stilling som internasjonal koordinator med følgende rammer:

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014 Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Topplederundersøkelsen TNS.. Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 Innvandrere i norske virksomheter

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Nasjonal satsing på Vurdering for læring Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Vurdering på dagsorden Vurderingsfeltet er høyt oppe på den politiske agenda Vurdering for læring sentralt

Detaljer

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005 Ortopeditilbudet i Lærdal På nasjonalt nivå viser tabell 1 at den sterkeste veksten i forbruket av ortopeditjenester (HDG 8) fra 2003 til 2005 på RHF-nivå er for pasienter bosatt i Helse Vest. Økningen

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.11.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer