Selvopptatt og brautende? Brennt inne med en god ide eller fått den stjålet?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selvopptatt og brautende? Brennt inne med en god ide eller fått den stjålet?"

Transkript

1 Selvopptatt og brautende? Brennt inne med en god ide eller fått den stjålet? Basert på Brandon, Rick and Seldman, Marty. 2004: Survival of The Savvy. High-Integrity Political Tactics for Career and Company Success.

2 Det organisasjonspolitiske landskap Hva er det? Revirkamper, egotripper, sabotasje, liksombeslutninger, omkamper, skjulte agendaer. Alminnelig uro (reorganisering, nedbemanning, ny ledelse, nye initiativer, nye agendaer) Overraskelser (uventet kamp mellom agendaer, overraskende prioriteringer, programmer out of the blue ) Skjulte farer (fastlåste oppfatninger, rykter, urettmessig kobling til hendelser) Haier (tar æren fra sndre, blokkerer initiativer, saboterer for egen vinning) PRESENTASJON

3 Hva er det? Organisasjonspolitikk Uformelle, uoffisielle og noen ganger g skjulte forsøk på å selge ideer, påvirke, ha innvirkning på organisasjonen, skaffe seg mer makt for å nå mål Organisasjonspolitiske handlinger dreier seg om måten den enkelte navigerer på i landskapet PRESENTASJON Basert på Brandon, Rick and Seldman, Marty. 2004: Survival of The Savvy. High-Integrity Political Tactics for Career and Company Success.

4 Min organisasjonspolitiske stil Jeg får innflytelse først og fremst gjennom innholdet i det jeg leverer Jeg er opptatt av tilbakemelding og læring Jeg legger størst vekt på integritet Jeg tror jeg kommer lengst her i virksomheten gjennom åpenhet om mine hensikter Jeg baserer helst beslutninger på kunnskap Jeg får innflytelse først og fremst gjennom mennesker og posisjoner Jeg er opptatt av fremstillinger og oppfatninger Jeg legger størst vekt på suksess Jeg tror jeg kommer lengst her i virksomheten ved å skjule kortene Jeg baserer helst beslutninger på relasjoner og den personlige faktor Jeg lar mine resultater og ideer tale for seg selv Hva er mest typisk for deg? (Husk bokstaven din) Jeg fremmer min sak der jeg kan komme til A PRESENTASJON B C D E F G H

5 Noen blir utsatt for politikk Blir undervurdert eller satt i bås Blir forbigått eller stagnerer Blir nedskalert i forhold til andre Skjønner ikke hva som virkelig teller i selskapet Får ikke kreditt for resultatene dine Får ikke gjennomslag for nøkkelideer Kommer med karriereskadende utsagn Står utenfor viktige nettverk Blir sabotert: Jeg så ikke at det kom PRESENTASJON

6 Organisatorisk kløkt Hva er det? Systematisk arbeid for å få gjennomslag for ideer på en etisk forsvarlig måte En GPS i organisasjonspolitikken

7 To stiler for å vinne fram med ideer IDEMAKT PERSONMAKT INNHOLDSMAKT FOKUS PÅ TILBAKE- MELDING OG LÆRING VEKT PÅ INTEGRITET ÅPNE AGENDAER KUNNSKAPSBASERTE BESLUTNINGER RESULTATER OG IDEER TALER FOR SEG SELV PRESENTASJON POSISJONSMAKT FOKUS PÅ FREMSTILLINGER OG OPPFATNINGER VEKT PÅ SUKSESS LUKKEDE AGENDAER RELASJONSBASERTE BESLUTNINGER EN HVER MÅ FREMME SIN EGEN SAK Basert på Brandon, Rick and Seldman, Marty. 2004: Survival of The Savvy. High-Integrity Political Tactics for Career and Company Success.

8 To ekstreme stiler for prøve å vinne fram med ideer Selvutslettende Selvopptatt Det mest interessante og nyttige ligger mellom disse ytterpunktene PRESENTASJON Basert på Brandon, Rick and Seldman, Marty. 2004: Survival of The Savvy. High-Integrity Political Tactics for Career and Company Success.

9 13 individuelle organisasjonspolitiske ferdigheter Proaktive Bygge og vedlikeholde nettverk Ta styring med eget omdømme Kjenne ditt rykte i virksomheten Balansert egenpromotering Utvikle kløktige innstillinger Fremstå med tyngde Eksterne Interne Kommunisere klokt Etisk Etisk lobbying lobbying Personlig integritet Håndtere sabotasje Avsløre bd bedrag Beskyttelses- Oppmerksomhets- Handlings- integritet Gjøre deg kjent med politikken Karakter Basert på Brandon, Rick and Seldman, Marty. 2004: Survival of The Savvy. High-Integrity Political Tactics for Career and Company Success.

10 13 individuelle organisasjonspolitiske ferdigheter Proaktive Bygge og vedlikeholde nettverk Ta styring med eget omdømme Kjenne ditt rykte i virksomheten Balansert egenpromotering Utvikle kløktige innstillinger Fremstå med tyngde Eksterne Interne Kommunisere klokt Etisk Etisk lobbying lobbying Personlig integritet Håndtere sabotasje Avsløre bd bedrag Beskyttelses- Oppmerksomhets- Handlings- integritet Gjøre deg kjent med politikken Karakter Basert på Brandon, Rick and Seldman, Marty. 2004: Survival of The Savvy. High-Integrity Political Tactics for Career and Company Success.

11 Følg med og ligg i forkant 1. Gjør deg kjent med politikken i virksomheten Jeg vet hvem som har eller har tilgang til makten i virksomheten Jeg får med meg hvordan viktige beslutninger tas i virksomheten Jeg følger med på endringer i verdier og normer i virksomheten Jeg holder meg informert om nye prioriteringer og Basert på Brandon, Rick and Seldman, Marty. 2004: Survival of The Savvy. High-Integrity Political Tactics for Career and Company Success.

12 13 individuelle organisasjonspolitiske ferdigheter Proaktive Bygge og vedlikeholde nettverk Ta styring med eget omdømme Kjenn ditt omdømme i virksomheten Balansert egenpromotering Utvikle kløktige innstillinger Fremstå med tyngde Eksterne Interne Kommunisere klokt Etisk Etisk lobbying lobbying Personlig integritet Håndtere sabotasje Avsløre bd bedrag Beskyttelses- Oppmerksomhets- Handlings- integritet Gjør deg kjent med politikken Karakter Basert på Brandon, Rick and Seldman, Marty. 2004: Survival of The Savvy. High-Integrity Political Tactics for Career and Company Success.

13 Følg med og ligg i forkant 2. Kjenn ditt eget omdømme Jeg vet hvordan jeg oppfattes i virksomheten generelt Jeg vet hvordan folk oppfatter at jeg gjør jobben min Jeg forstår hva ledelsen er ute etter i stillinger jeg ønsker meg Jeg holder øye med hvordan andre vurderer enheten min Basert på Brandon, Rick and Seldman, Marty. 2004: Survival of The Savvy. High-Integrity Political Tactics for Career and Company Success.

14 13 individuelle organisasjonspolitiske ferdigheter Proaktive Bygge og vedlikeholde nettverk Ta styring med eget omdømme Kjenn ditt omdømme i virksomheten Balansert egenpromotering Utvikle kløktige innstillinger Fremstå med tyngde Eksterne Interne Kommunisere klokt Etisk Etisk lobbying lobbying Personlig integritet Håndtere sabotasje Avsløre bd bedrag Beskyttelses- Oppmerksomhets- Handlings- integritet Gjør deg kjent med politikken Karakter Basert på Brandon, Rick and Seldman, Marty. 2004: Survival of The Savvy. High-Integrity Political Tactics for Career and Company Success.

15 Følg med og ligg i forkant 3. Påvirk ditt eget omdømme Jeg tenker gjennom hvordan jeg kan endre negative oppfatninger av meg Jeg bruker ikke nedlatende uttrykk som kan gi meg et dårlig omdømme Jeg prøver å opptre slik at jeg ikke skaper negative holdninger Jeg er åpen om egne svakheter og prøver å forbedre dem Basert på Brandon, Rick and Seldman, Marty. 2004: Survival of The Savvy. High-Integrity Political Tactics for Career and Company Success.

16 Which professions do people respect most? How do you rate the honesty and ethics of the following professions? (% answering very high or high) PRESENTASJON Page 16 Medical doctors Police officers Clergy Journalists Bankers Lawyers Business executives Car salespeople Fra Julian Birkinshaw % 63% 50% 23% 19% 13% 12% 6% Page 16 Source: Gallup 2009

17 Lederes omdømme 1.Tilpasset Fremstår som rolig tilfreds eller motsatt; selvkritisk og anspent 2.Ambisiøs Har lederegenskaper og sosial selvtillit, er konkurranserettet og energisk 3.Sosial Trenger og liker omgang med andre 4.Sympatisk Virker oppmerksom mot andre, hensynsfull og sosialt følsom 5.Ordentlig Anses som pliktoppfyllende, føyelig og pålitelig 6.Intellektuell Oppleves som begavet, kreativ og med intellektuelle interesser 7.Skoleflink Liker studier og verdsetter akademiske prestasjoner PRESENTASJON Etter Hogan s. 17

18 Hvilken vei skal du gå for å få bedre gjennomslag for ideene dine? IDEMAKT? PERSONMAKT Hva er mest typisk for deg? (Husker du bokstaven din?) Basert på Brandon, Rick and Seldman, Marty. 2004: Survival of The Savvy. High-Integrity Political Tactics for Career and Company Success. A PRESENTASJON B C D E F G H

19 Kløktsonen en fornuftig middelvei til bedre gjennomslag UNDER- UNDERPOLITSK LITE LITE MER MER OVERPOLITISK OVER- POLITISK GRENSETILFELLE POLITISK POLITISK POLITISK POLITISK GRENSETILFELLE POLITISK Impact with Integrity UP4 UP3 LP2 LP1 MP1 MP2 OP3 OP4 PRESENTASJON s. 19 Kløktsonen Innflytelse l med intergitet it t Basert på Brandon, Rick and Seldman, Marty. 2004: Survival of The Savvy. High-Integrity Political Tactics for Career and Company Success.

20 Hvordan minske risikoen ved ulike stiler Idemakt Påvirkning med integritet Personmakt Selvutslettet Selvbevisst Selvopptatt LP-4 LP-3 MP-3 MP-4 Gå fra selvutslettet til selvbevisst Gå fra selvopptatt til selvbevisst Legg politiske ferdigheter til verdiene Legg innflytelse og påvirkning til integriteten PRESENTASJON Legg verdier til de politiske ferdighetene Legg integritet til innflytelse og påvirkning Basert på Brandon, Rick and Seldman, Marty. 2004: Survival of The Savvy. High-Integrity Political Tactics for Career and Company Success.

21 Tre uhensiktsmessige reaksjoner på ikke å få gjennomslag for ideer 1. Slutte. Jeg går til en virksomhet som setter pris på ideene mine og der det ikke er maktspill 2. Ta opp kampen. Jeg skal få slutt på dette uvesenet. Dette er en arbeidsplass, ikke et politisk parti! 3. Resignere. Jeg holder meg unna det skitne spillet. Jeg gjør jobben min som den dyktige og og lojale l medarbeider jeg er (Quit and stay) PRESENTASJON

U T F O R D R I N G H O G A N L E D E R S K A P HDS - RISIKOFAKTORER, AVSPORINGSTENDENSER OG PERSONLIGHETSTREKK. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672

U T F O R D R I N G H O G A N L E D E R S K A P HDS - RISIKOFAKTORER, AVSPORINGSTENDENSER OG PERSONLIGHETSTREKK. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 U T V E L G E L S E U T V I K L I N G L E D E R S K A P H O G A N L E D E R S K A P U T F O R D R I N G HDS - FAKTORER, AVSPORINGSTENDENSER OG PERSONLIGHETSTREKK Rapport for: Jane Doe ID: HB2672 Dato:

Detaljer

U T F O R D R I N G H O G A N L E D E R S K A P HDS - RISIKOFAKTORER, AVSPORINGSTENDENSER OG PERSONLIGHETSTREKK. Rapport for: Jane Average

U T F O R D R I N G H O G A N L E D E R S K A P HDS - RISIKOFAKTORER, AVSPORINGSTENDENSER OG PERSONLIGHETSTREKK. Rapport for: Jane Average U T V E L G E L S E U T V I K L I N G L E D E R S K A P H O G A N L E D E R S K A P U T F O R D R I N G HDS - FAKTORER, AVSPORINGSTENDENSER OG PERSONLIGHETSTREKK Rapport for: Jane Average ID: UH002959

Detaljer

Kreativitet i forsikringsbransjen

Kreativitet i forsikringsbransjen Kreativitet i forsikringsbransjen Hvilke faktorer påvirker kreativiteten blant de ansatte i forsikringsbransjen? STV - 3903 Mari Fjørtoft Bjørnstad Mastergradsoppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova Sissel Horndal ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3

Detaljer

Mobbing i arbeidslivet

Mobbing i arbeidslivet En veiledning for arbeidsgivere, tillitsvalgte og ledere TEMAHEFTE Mobbing i arbeidslivet Ståle Einarsen, Lars Glasø, Tina Løkke Vie og Harald Pedersen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken for

Detaljer

Medmennesker i arbeidslivet

Medmennesker i arbeidslivet www.psykiskhelse.no Kvalitativt Analysesenter Medmennesker i arbeidslivet En undersøkelse om arbeidsliv og psykisk helse Kortversjon TNS 27. september 2002 Line Kristoffersen Oppsummering og konklusjoner

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Ida Berg. Tilpasset opplæring for fremmedspråklige elever. Masteroppgave i spesialpedagogikk. NTNU, pedagogisk institutt. Våren 2011.

Ida Berg. Tilpasset opplæring for fremmedspråklige elever. Masteroppgave i spesialpedagogikk. NTNU, pedagogisk institutt. Våren 2011. Ida Berg Tilpasset opplæring for fremmedspråklige elever Masteroppgave i spesialpedagogikk NTNU, pedagogisk institutt Våren 2011 Forord Jeg vil beskrive arbeidet med masterstudien med tre ord: Krevende,

Detaljer

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling 1. Sammendrag...4 2. En åpen bedriftskultur...5 En åpen

Detaljer

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen Norge 2009 Ledelse som skaper resultater Arbeidsglede i forandringstider 1 Større arbeidsglede på arbeidsplassen I krisetider øker medarbeidernes støtte til bedriften / s. 4-5 Tillit til ledelsen på tross

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

teksthefte konfliktogram

teksthefte konfliktogram teksthefte konfliktogram ET verktøy for bedre konfliktforståelse 1 Innledning Tekstdelen som du nå leser er først og fremst ment for deg som skal være tilrettelegger, men kan også med fordel leses av andre

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL!

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! Ledelse i omstillingsprosesser - forankring og motstand En leders oppgave er å ta folk fra der de er til der de aldri har vært Henry A. Kissinger Fordypningsoppgave,

Detaljer

Etikk: temahefte 1. Varsling av kritikkverdige

Etikk: temahefte 1. Varsling av kritikkverdige Etikk: temahefte 1 Varsling av kritikkverdige forhold Forord Varsling i arbeidslivet er et tema som tiltrekker seg stor oppmerksomhet. Vi kan stadig lese historier i aviser om arbeidstakere som varsler

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer Hvis konflikten trappes opp på arbeidsplassen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2013 1. opplag 2013 Heftet er utarbeidet av danske Arbejdsmiljøsekretariatet

Detaljer

Roser vi barn for mye?

Roser vi barn for mye? Roser vi barn for mye? I den offentlige debatten hevdes det fra tid til annen at vi har fått en generasjon av selvopptatte barn og unge. Det pekes på at ukritisk og overdreven bruk av ros og oppmuntring

Detaljer

LEDELSE LIDELSE ELLER LIDENSKAP? Vigdis Moe Skarstein, nasjonalbibliotekar, Norge

LEDELSE LIDELSE ELLER LIDENSKAP? Vigdis Moe Skarstein, nasjonalbibliotekar, Norge LEDELSE LIDELSE ELLER LIDENSKAP? Vigdis Moe Skarstein, nasjonalbibliotekar, Norge Det er mange formuleringer og spissformuleringer om ledelse, noen rent retoriske, metaforiske eller rene slagord, andre

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Lederskap og lederetikk Av dr.ing. Leif-Runar Forsth

Lederskap og lederetikk Av dr.ing. Leif-Runar Forsth 1 Lederskap og lederetikk Av dr.ing. Leif-Runar Forsth Etikken er lederskapets innerste kjerne Lederskap er viktig for det enkelte mennesket, organisasjoner og samfunnet som helhet. Lederskap er også viktig

Detaljer