Flytting en god målstyrt prosess Case: Relokalisering av Multiconsult s hovedkontor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flytting en god målstyrt prosess Case: Relokalisering av Multiconsult s hovedkontor"

Transkript

1 Flytting en god målstyrt prosess Case: Relokalisering av Multiconsult s hovedkontor Ina Grieg Eide senior rådgiver/siv.ing Seksjon Bygg og eiendomsforvaltning mailto: 1 Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Multiconsult skal være multifaglige tilby multifaglige produkter i regionene vi er tilstede i tilstede i seks forretningsområder Bygg og eiendom Industri Olje og gass Samferdsel og infrastruktur Energi Miljø og naturressurser God fagkompetanse i kombinasjon med prosjektstyrings- og prosjektlederkompetanse er basis for vår virksomhet 2

2 Bygg og eiendomsforvaltning/fdvu Oppdragseksempler Nye Ahus Tidligfaserådgivning og livsløpsanalyser FDVU rådgivning i byggeprosjekter Porteføljeforvaltning og utvikling Strategiske bygningsanalyser/ porteføljevurderinger (MultiMap) Mulighetsstudier Vedlikeholdsplanlegging Eiendomsledelse/Endringsprosesser Strategi og policy for eiendomsforvaltning Omstillingsprosesser/organisering Lokalisering og effektivisering Konkurranseutsetting/ SLA Leietakerrådgivning Eiendomsøkonomi og benchmarking Nøkkeltall LCC/alternativsvurderinger Benchmarkingsprosesser Radiumhospitalet Telenor Fornebu Operaen Kilden 3 Agenda Generelt om prosesser i forbindelse med flytting Case : Multiconsults relokalisering av nytt hovedkontor Prosessen Beslutninger Løsninger Oppsummering Spørsmål 4

3 Prosess - Hovedfaser Planlegging Behovsanalyse Konkurranse og kontrakt Innhenting av tilbud og evaluering Markedsundersøkelse Konkurranseregler og kravspesifikasjon Kontraktinngåelse Kontrakt til overtakelse Forberedelse til flytting Leieperiode og avvikling Overtagelse Drift og vedlikehold Opphør av kontrakt 5 Nytt hovedkontor Multiconsult Diskusjon og erkjennelse høsten 2004 Drøye 3 år til eksisterende leiekontrakten gikk ut (mars 2008) Skal vi benytte opsjon for 5 nye år eller flytte til noe nytt? Erkjennelse om at dagens lokaler ikke tilfredsstiller våre funksjonelle krav ift. hvordan vi ønsker å jobbe sammen ikke tilfredsstiller våre krav til teknisk standard (spesielt inneklima) kan bli for små ift. fortsatt vekst Beslutter å igangsette prosess for å se på alternative kontorløsninger, gjeldene fra mars

4 Nøkkelinfo MULTICONSULT leier hele bygget Byggherre: Skøyenhagen Næring Eier: Continental Eiendom Arkitekt LOF m2 BTA ( ekskl. parkering) 10 års leie med opsjon på år 6 etasjer + 2 kjellere Tilrettelagt for inntil 580 arbeidsplasser 152 P plasser Bygget er et forbildeprosjekt ift. energibruk (ENOVA) Multiconsult hadde stort sett all prosjektering Multiconsult kontraherte selv IARK, Telefoni, Data og Av utstyr, møbler, FM tjenester 7 Planlegging Behovsanalyse Ta stilling til om du skal gjennomføre en ren flytteprosess eller se det i sammenheng med en organisasjonsendringsprosess Markedsundersøkelse Suksess Definere mål, økonomiske rammer og fremdriftsplan Etablere og forankre mandat Utarbeide en behovsanalyse Gjennomføre et markedssøk Utvelgelse av aktuelle leieobjekter 8

5 Trinn 1 Utarbeidelse av Mål og visjoner Igangsatt i november 2004 og ferdigstilt i januar 2005 Intern arbeidsgruppe (ledere og medarbeidere) ble nedsatt Jobbet frem dokumentet Mål og visjoner for nytt hovedkontor Overordnet mål og visjon for fremtidens kontor Sentrale forutsetning ift. Lokalisering Selve bygget Kontorsonene (arbeidsplassene) 9 Multiconsults overordnede mål (utdrag fra mål og visjonsdokumentet) Lokaler som er tilpasset vår fremtidige måte å jobbe på Lokaler som bidrar til kunnskapsdeling og kompetanseoverføring i organisasjonen Lokaler som er fleksible med hensyn til endrede areal og planløsningsbehov Lokaler som forteller hvem vi er og som støtter den image vi vil bygge opp Lokaler som gjør at vi tiltrekker oss de mest attraktive arbeidstakerne Lokaler som i sum bidrar til økt inntjening for MULTICONSULT, dvs. bedre totaløkonomi Beliggenhet nært et kollektivt knutepunkt Valg av energiøkonomiske, miljøvennlige og driftsoptimale løsninger 10

6 Trinn 2: Innhente foreløpige tilbud Gjennomførte en kartlegging av aktuelle objekter for 3 områder Innhentet 7 foreløpige tilbud, hovedsakelig basert på Mål og visjonsdokumentet Evaluering med mål om å gå videre med maks 5 alternativer Etter evaluering redusert til 3 tilbudsforespørsler 11 Konkurranse og kontrakt Innhenting av tilbud og evaluering Konkurranseregler og kravspesifikasjon Kontraktinngåelse Konkurranseregler Kravspesifikasjon Innhenting av tilbud og evaluering Utarbeide en anskaffelsesprotokoll Kontraktsinngåelse Forberedelse til flytting grunnprinsippene om likebehandling, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet er ivaretatt ved inngåelse av kontrakt for leie av areal/bygg 12

7 Trinn 3: Tilbud, evaluering og kontrakt Hovedfunksjonsprogram ble skissert Tekniske og funksjonelle krav ble spesifisert Sikre sammenlignbare tilbud Tilbudsforespørsel utarbeidet 13 Trinn 4: Medarbeiderundersøkelse Hensikt Innhente medarbeidernes syn på de tre lokaliseringsalternativene Innhente bakgrunnsinfo omkring kollektivbruk vs. egen bil Ble gjennomført (elektronisk) mens tilbudsforespørsel var ute Svarprosent 75 % 14

8 Hvorfor legger vi så mye arbeid i romprogrammet og brukermedvirkningen? Programmeringsarbeidet gir underlag for å følge opp at vi får et bygg iht til kontrakt at det blir definert de krav og funksjoner vi har behov for ved innflytting legges til rette for et fremtidig fleksibelt bygg i årene som kommer Det nye bygget skal legge til rette for ny måte å kommunisere og arbeide på! 15 Dato: Side: 15 Trinn 5: Forhandlinger og kontrakt Gjennomførte parallelle forhandlinger med 3 tilbydere og fremforhandlet leiekontrakter med disse Evaluerte de tre leiekontraktene Pris Beliggenhet Selve bygget Usikkerhet Kontraktsinngåelse med Skøyenhagen Næring AS 7. september 2005 om leie av Nedre Skøyen vei 2 16

9 Organisering leietakerprosjektet Styringsgruppe: Prosjektleder Høringsgruppe Avdelingsledere Hovedvern ombud HMS/KS Informasjon WEB Kunst- og profilering Oppfølging BYGG Utflytting og kontraktshåndtering Romprogram Interiør/ møbler IKT/telefoni Flytting/logistikk Arkiv/Lager kontor/utstyr Ny drift Brukergruppe (Representant fra alle avdelinger) 17 Flytte eller endringsprosess? Hvordan prosessen gjennomføres avhenger i vesentlig grad av hva vi svarer på dette spørsmålet En flytteprosess er en unik mulighet til å igangsette endringsprosesser hvor kontorbyggets utforming er et sentralt virkemiddel for å oppnå ønsket endring 18

10 I gamle dager Hver medarbeider sin celle 19 Organisatorisk orientering Rådgivning ekstern Større/Flerfaglig oppdrag. Prosjektering B C individ team Administrasjon A Store oppdrag D 20 Dato: Side: 20 internt

11 MULTICONSULT konseptet for arbeidsarealene Vi valgte ett felles konsept for hele bygget, dvs. for alle avdelingene MULTICONSULT konseptet skal fremstå som et åpent konsept, men det skal være tilstrekkelig antall rom til ulike funksjoner/formål. Kontor (både navnløse og tilegnet enkeltpersoner) Støtterom i form av stillerom/små møterom med ulik innredning Uformelle møteplasser 21 Ringer i vann 22

12 Vi ønsket oss et Kommunikasjonsbygg Tilrettelagt for kommunikasjon og kunnskapsdeling Inspirere til økt kontakt mellom Stue mennesker, uavhengig av hvor de hører hjemme. Bokkafé Bar Kreativt Lounge Bokkafé Bar Kreativt Stue april 2007 Andre viktige forutsetninger (organisasjon) Alle ansatte skal ha faste plasser og være tilknyttet et baseområde (fag/seksjon/avdeling) Det skal være gjestearbeidsplasser for medarbeidere fra andre kontorer samt kunder/ samarbeidspartnere Det skal være mulighet for å etablere større prosjektorganisasjoner i bygget Tilrettelagt for enkel/rask intern flytting 24

13 åpent møte ankomstsone prosjektarbeid stillesone avkobling presentasjoner samtalerom stille sone møterom, prosjektrom, stillerom kopi,fax,print Fremtid Mange ulike arbeidssteder i bygget 25 gruppearbeid Møterom / støtterom/ Cellekontorer Faste møterom Møtesenter i 1. etasje, auditorium med 80 plasser 15 møterom i etasje Ca. 260 faste møteromsplasser Mindre støtterom/møterom i arbeidssonene 79 støtterom i etasje Ca. 260 støtteromsplasser C. 15% cellekontor ved innflytting Ca 24 m 2 pr person inkl. konferanse og kantine Ca 20 m 2 /person arbeidsareal 26

14 Fra kontrakt til overtakelse Forberedelse til flytting Leiekontraktens krav og forutsetninger Eventuelle tilpasninger og endringshåndtering Eventuelle innkjøp av egne leveranser og tjenester Flytteprosessen Brukermedvirkning og brukerinformasjon Forankring av prosessen, ledelse, medarbeider, hos HMS ansvarlig, Arbeidsmiljøutvalget, Hovedvernombud, fagorganisasjoner med flere Alt fungere først arbeidsdag! Varighet fra et par måneder til flere år! 27 Medarbeiderundersøkelse Gjennomført høsten 2010 Undersøkelsen positive resultater det fysiske arbeidsmiljøet funksjonelle arbeidsmiljøet fellesfunksjoner profilering/ markedseffekter JA, vi har innfridd våre mål JA, vi trives bedre 28

15 Oppsummering Etablere og forankre mandater Definere mål, økonomiske rammer og fremdriftsplan Flytte og/eller endringsprosess Utarbeide konkurranseregler og kravspesifikasjon Alt fungere første arbeidsdag 29

Utdrag av SINTEF rapport: Fremtidens kontorbygg, av Narvestad, Blakstad, Kittang, Hatling og Arge. Kontorbyggets bruk

Utdrag av SINTEF rapport: Fremtidens kontorbygg, av Narvestad, Blakstad, Kittang, Hatling og Arge. Kontorbyggets bruk Utdrag av SINTEF rapport: Fremtidens kontorbygg, av Narvestad, Blakstad, Kittang, Hatling og Arge Kontorbyggets bruk Siri Hunnes Blakstad og Morten Hatling November 2007 Innholdsfortegnelse Kontorbyggets

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

Gjennomgang og status - Sandnes Bydrift KB

Gjennomgang og status - Sandnes Bydrift KB SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201102564 : E: 210 : Per Hanasand Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 24.05.2011 74/11 Bystyret 31.05.2011 SANDNES BYDRIFT

Detaljer

vi flytter dine forventninger

vi flytter dine forventninger vi flytter dine forventninger 02 vi flytter dine forventninger Relokator din totalleverandør på bedriftsflyttinger Relokator er spesialister på flytting av bedrifter. Våre kunder skal ha lavest totalkostnad,

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole SINTEF Byggforsk Torer F. Berg og Dag Fjeld Edvardsen Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole Evaluering av første fase i livsløp/ops-kontrakter mellom Undervisningsbygg

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder Mobilitetsplanlegging Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder 2 Veileder mobilitetsplanlegging Gode løsninger kan gi lavere kostnader, bedre omdømme, mindre forurensning - og bedre helse

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Generalitet, fleksibilitet og elastisitet i kontorbygninger

Generalitet, fleksibilitet og elastisitet i kontorbygninger Kirsten Arge Generalitet, fleksibilitet og elastisitet i kontorbygninger Hvilke typer tilpasningsdyktighet bør norske byggherrer velge, og hva velger de? 340 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport 340-2003

Detaljer

Innføring og bruk av Balansert målstyring

Innføring og bruk av Balansert målstyring Dette er den andre i en serie av tre artikler som fokuserer på hva Balansert målstyring er, hvordan Balansert målstyring kan innføres og hva som skal til for oppnå en vellykket bruk av Balansert målstyring.

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Rapport Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Oslo, 13. januar 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Utleie Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen Ca 300-1200 kvm BTA INNHOLD 02 Informasjon om eiendommen 04 Andre opplysninger

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer