BERETNING ÅR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERETNING 2012 58. ÅR"

Transkript

1 BERETNING ÅR LANDSMØTE AVHOLDES PÅ Pers Hotell, Gol LØRDAG 16. Mars KL. 16:30 DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING VALG AV DIRIGENT VALG AV TO MØTESEKRETÆRER VALG AV TELLEKORPS 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5. FORSLAG 6. VALG

2 BERETNING medlemmer har gått bort i perioden: Formann Eugen Kristoffersen Elektroarbeider Ivan Woldvik Elektrotekniker Erik Aske MEDLEMSUTVIKLING: Det er 372 medlemmer pr og det er en økning på 43 medlemmer siden (329) TILLITSVALGTE I STYRET OG LANDSSTYRET Styret: Leder Rune Bloch-Johnsen Lillestrøm Nestleder Tom Kenneth Rudihagen Hamar Sekretær Finn Amundsen Signaltjenester Kasserer Magne Høyendahl Eidanger Kursansvarlig Per Arne Thanem Signaltjenester Styremedlem Ben Tollefsen Styremedlem Jostein Ranøyen Trondheim 1. Vara medlem Egil Johansen Kristiansand 2. Vara medlem Karl W Gjøsund Bergen 3. Vara medlem Marius Jørgensen Bergen Landsstyret: Leder Rune Bloch-Johnsen Lillestrøm Nestleder Tom Kenneth Rudihagen Hamar Sekretær Finn Amundsen Signaltjenester Kasserer Magne Høyendahl Eidanger Kursansvarlig Per Arne Thanem Signaltjenester JBV Drift Nord Signal Jørn Rindahl Regionsleder Nord JBV Drift Nord Signal Oskar Larsen Trondheim JBV Drift Nord Signal Christer Bjarkøy Narvik JBV Drift Nord Tele Jostein Ranøyen Trondheim JBV Drift Sør/Vest Signal Marius Jørgensen Regionsleder Sør/Vest JBV Drift Sør/Vest Tele Karl W Gjøsund Bergen JBV Drift Sør/Vest Signal Egil Johansen Kristiansand Forvaltning HDGB Ben Tollefsen Regionsleder Forvaltning Forvaltning IT/TELE HGB Jan Gjeraldstveit BaneNett JBV Drift Øst Signal Kjetil Bigset Ski JBV Drift Øst Signal Bjørn Petter Næss Tønsberg JBV Drift Øst Signal Jan Erik Isaksen Kongsvinger JBV Drift Øst Signal Tor Raymond Halvorsen Hamar JBV Drift Øst Signal Kim Repp Regionsleder Øst JBV Drift Øst Signal Tommy Stenberg Signaltjenester Rolf Nederberg Baneservice Cato Sagen Baneservice Leder

3 Valgkomité: Leder Bror Atle Heimdal Hamar Tor-Ole Grønvik Trondheim Ove Johan Gjermo Voss Revisorer: Jan Gjeraldstveit Svein Veel Vararevisorer Olav Pettersen Olav Haugen Representanter til Fellesrådet: Rune Bloch-Johnsen Finn Amundsen Magne Høyendahl Lillestrøm Eidanger Rune Bloch-Johnsen er leder i Fellesrådet, Magne Høyendahl er kasserer og Finn Amundsen er styremedlem. KURS STF s styre og Landsstyret har deltatt på foreningens eget kurs på Hamar i forbindelse med Landsmøtet STF har hatt 1 medlem på STAFO kurs. I tillegg til dette har vi hatt leders reise hvor flere av styremedlemmene har vært med og informert om aktuelle saker. ORGANISASJON: Det er avholdt 6 styremøter og 2 landsstyremøter i perioden MØTER Oktober 20 VPL prosessen 24 Avklaringsmøte DV Signal 25 Samarbeidsmøte November 8 Samarbeidsmøte Omvisning og møte teknologi 9 STF styremøte 10 Forhandlingsutvalget JBV 11 Møte på Hamar Hamar Lønnsforhandlinger 22 Samarbeidsmøte

4 SAMU og underutvalg. HMS-politikk 23 Møte med NJF 24 Drøftemøte organisasjonsjustering Bane øst Kontaktforum 25 Drøf.møte Sammensl. av Bane teknikk - Bane Forv. 29 Forhandlingsutvalget JBV Desember 2-4 Medlemsmøte Bergen 6-7 Medlemsmøte Trondheim 7 Styremøte STF, Julebord 8 Styremøte STAFO Fellesrådet 12 Møte med Roger Venner og Tor Dahl Avslutning for Per Arne Thanem 20 Samarbeidsmøte Drøf.møte Sammensl. av Bane teknikk - Bane Forv. SAMU Januar Konferanse om arbeidstid Gardermoen Styremøte Fellesrådet 11 Org.endring bane øst 12 Baneservice Grorud 17 Samarbeidsmøte 19 Bane-nett 24 Forhandlingsutvalget JBV 25 Lærling lønn 31 Omorganisering Drift øst Samarbeidsmøte Februar 2-3 Ledersamling STAFO Ask 4-5 Årsmøte Norsk toglederforening Tønsberg 6 Endringsanalyse Bane Nord Trondheim 9 Møte med STAFO Lærling lønn Gjennomgang av Veritas rapporten 10 Møte endring organisering av Sikkerhet 13 Lærling lønn JDs utvidede ledergruppe 27 Velferdsmidler fordeling Samarbeidsmøte 29 Oppsett av arbeidsplaner for Utbyggingsdivisjonen Mars 1 Styremøte STF 5-7 Sentralstyremøte STAFO/Årsmøte /Budapest 12 Møte i administrasjonsavdelingen 13 Samarbeidsmøte Informasjons- og drøftingsmøte 19 Forhandlingsutvalget JBV 26 Informasjonsmøte Teknologistaben

5 27 Samarbeidsmøte 28 Landsstyremøte Tverrfaglig samarbeidsmøte April 10 Samarbeidsmøte 19 Møte med NJF 23 Planlegge rekruttering produksjonsledere 24 Samarbeidsmøte Mai 8 Samarbeidsmøte 15 Kommunikasjon TekDok-programmet Medlemsmøte Narvik 24 STREIK Narvik Styremøte STF Budapest 31-1 Streike møte Narvik Juni 2 Streiken er over Narvik 4 Planlegging rekruttering Drammen Intervjuer DVB Drammen 5 Samarbeidsmøte 6 Intervjuer DVB Drammen 8 Rekruttering 11 Rekruttering produksjonsledere/seksjonsledere Forenkling av avtaleverket Felles instruktørsamling juni 2012 Hafjell 14 Styringsgruppemøte Innkjøp, lager og logistikk 15 Samlokalisering av Jernbaneverket 18 Forhandlingsutvalget JBV 19 Samarbeidsmøte 20 Rekruttering statusmøte 21 Evalueringskonferanse streiken 25 Turnusmøte Utbygging/Signaltjenester Informasjonsmøte/drøfting Plan og utvikling 26 Ressursgruppemøte medarbeiderundersøkelsen August 13 Arbeidsgruppemøte it verktøy 14 Samarbeidsmøte 21 Møte angående årets lokale lønnsoppgjør 24 Styringsgruppemøte Innkjøp, lager og logistikk 28 Prosjektgruppemøte IKT organisering Samarbeidsmøte September 4 Drøftemøte for organisatorisk endring: ny enhet i P 6 Styremøte Fellesrådet 10 Styremøte STF

6 11 Styremøte STAFO Ledersamling STAFO Oscarsborg 14 Drøftemøte Informasjonssenteret Dokumentsenteret 17 Lederprogrammet - organisasjonenes 20 Styringsgruppen Stangeveien 109 Hamar Møte i Bane staber og landsdekkende enheter 25 Samarbeidsmøte 28 Styringsgruppemøte Innkjøp, lager og logistikk Oktober 4 Fagarbeiderutdanningen i fremtiden Lokalt lønnsoppgjør 9 Samarbeidsmøte Sluttkontrollør F arbeidsgruppe Møte ang. lederprogrammet 11 Lokalt lønnsoppgjør 17 Utvidet ledersamling Sandvika 23 Lokalt lønnsoppgjør 25 Lokalt lønnsoppgjør 26 Styringsgruppemøte Innkjøp, lager og logistikk Lokalt lønnsoppgjør November 1 Sluttkontrollør F arbeidsgruppe 5 Styremøte STF 6 Samarbeidsmøte 8 Ny HMS-håndbok Representantskapsmøte STAFO Gardermoen 14 STF Landsstyremøte 16 Styringsgruppemøte Innkjøp, lager og logistikk 20 Samarbeidsmøte 29 Informasjonsmøte IKT Desember 3 Medlemsmøte Trondheim 4 Samarbeidsmøte 6 Konstituerende AMU møte Bane Nett Drøftemøte Banedivisjonens VPL 10 Ressurssituasjonen - Signal Stor- 11 Formøte Bane AMU Hovedverneombudsamling Lillestrøm 13 Innføring av flåtestyring (GPS) 17 Informasjonsmøte IKT 18 Samarbeidsmøte Møte ang. HMS-samling Orientering om TekDok

7 PROTOKOLLER Protokoll lønnstillegg for diverse stillinger Protokoll Tj.gr. 41 leder El. sikkerhet Protokoll kompensasjon for ferie avvikling Protokoll Tj.gr. 42 leder El. Sikkerhet Protokoll Avlønning av lærlinger Protokoll Særskilt avlønning for veiledere og instruktører NJ Protokoll Velferdsmidler Protokoll Kompensasjon totalbrudd Utbyggingsdivisjonen inklusive Signaltjenester Komp for ferie baneområdene Protokoll for stopp i togtrafikk Banedivisjonen Instruktørtillegg særavtaler- endring av dagsatsen Oppsigelse om komp ved Banedivisjon ved stenging av togtrafikken stor Oppsigelse av særavtale om komp ved Utbygg Signal tj ved totalbrudd Logging av samtaler i GSM-R Kompensasjon for avvikling av ferie 2013 I tillegg til dette er det skrevet under en lang rekke med protokoller som går på enkeltmedlemmer. LANDSMØTE 2011 Landsmøte ble avholdt på Hamar den Det møtte 19 stemmeberettigede på Landsmøte. Møtet startet Kl.16:30 og ble avsluttet Kl.18:40. KONSTITUERING Styret konstituerte seg på styremøte : Leder (valgt på Landsmøte) Rune Bloch-Johnsen Lillestrøm Nestleder Tom Kenneth Rudihagen Hamar Sekretær Finn Amundsen Utbygging Kasserer Magne Høyendahl Eidanger Kursansvarlig Per Arne Thanem Utbygging Styremedlem Ben Tollefsen Styremedlem Jostein Ranøyen Trondheim Vara medlemmer som ble valgt på landsmøtet: 1. Vara medlem Egil Johansen Kristiansand 2. Vara medlem Karl Werner Gjøsund Bergen 3. Vara medlem Marius Jørgensen Bergen

8 Lønnsoppgjøret 2012 Lønnsoppgjøret endte i streik som ble avsluttet den 2/6. Streiken skyldtes i all hovedsak for lavt økonomisk tilbud fra staten Våre medlemmer i Narvik var de eneste som ble tatt ut i streik. At de, sammen med norsk toglederforenings medlemmer i Narvik, ble tatt ut i streik medførte at Ofotbanen ble stengt for togtrafikk. Med virkning fra 1. mai 2012 ble det gitt et generelt tillegg i form av et kronebeløp på minimum kr ,- opp til lønnstrinn 55, for deretter et tillegg på 2,7 %. Det ble i sentrale forhandlinger avsatt og forhandlet om endringer i lønnsplasseringer innenfor en ramme på 0,42 % pr 1. juli 2012 (Justeringsforhandlinger) Medlemmer i stillingskode 1203 (fagarbeider med fagbrev) med tjenesteansiennitet på 20 år eller mer, fikk ett opprykk på ett trinn på A tabellen Medlemmer i stillingskode 1117 (fagarbeider) med tjenesteansiennitet på 24 år eller mer fikk ett opprykk på ett trinn på A tabellen I de sentrale forhandlingene ble det også avsatt en ramme på totalt 1,1 % av total Lønnsmasse til lokale lønnsforhandlinger. Lokale lønnsforhandlinger fikk virkning fra STF forhandlet seg frem til ett resultat på 1,14 %, i tillegg til at enkelte krav ble løftet ut av det lokale lønnsoppgjøret og forhandlet om på særlig grunnlag (2.3.4) Våre medlemmer som er ansatt, og utfører en jobb som oppsynsmann og anleggsleder (stillingskode 503 og 1443) fikk i all hovedsak 2 trinn hver. Våre Formenn, i stillingskode 1119, får minimum ett trinn på A tabellen. Det vil si at våre mekaniske formenn får minimum A48, mens formenn med fagbrev som tele eller signalmontør får minimum A 51. Våre medlemmer i stillingskode 1366, faglig leder, fikk ett lønnstillegg på minimum ett trinn, slik at disse nå er lønnet i minimum A65. Fagspesialister i stillingskode 1376, som har tjenesteansiennitet fra får en minimumsavlønning på A49. Opp ett trinn for de fleste. Fagspesialister i stillingskode 1376, som har tjenesteansiennitet fra får en minimumsavlønning på A50. Opp to trinn for de fleste. Fagspesialister i stillingskode 1376, som har tjenesteansiennitet fra eller før, får en minimumsavlønning på A51. Opp tre trinn for de fleste. I tillegg til disse fikk en del enkeltmedlemmer lønnstillegg. Medlemmer som har takket ja til ny stilling i den senere tid, fikk som hovedregel ikke lønnstillegg i dette lokale lønnsoppgjøret. I tillegg til ovenfor nevnte forhandlinger har STAFO fellesrådet ved JBV ført forhandlinger for mange av våre medlemmer på særskilt grunnlag etter hovedtariffavtalens punkter (særlig grunnlag). Enkelte av våre medlemmer har også fått lønnstillegg etter hovedtariffavtalens punkt Dette er ett punkt i hovedtariffavtalen som tillater arbeidsgiver å vurdere arbeidstakerens lønnsplassering på ny (innenfor stillingens lønnsalternativ) innen 12 måneder etter tilsetting.

9 Spekter/Baneservice I årets lønnsoppgjør mellom Spekter og Baneservice fikk man forhandlet frem ett generelt tillegg til våre medlemmer på kr Årets lønnsforhandlinger var veldig tøffe, man måtte blant annet få hjelp fra STAFO sentralt. Man ble enige om å videreføre den gamle overenskomsten. Det ble gjort ett forsøk på å fremforhandle ett tjenesteansiennitets tillegg uten at man klarte å få til dette. Differansen er der i dag, men er ikke formalisert i noen avtale Det ble også forsøkt å få regulert diettgodtgjørelsen som er gjeldende i Baneservice. Her fikk man ett tilbud om en økning på kr. 10 Man har også fremforhandlet en avtale om at dersom man mister godkjenningene sine som sikkerhetskontrollør, er man sikret utbetalingen for dette tillegget i tre måneder før dette bortfaller. Lærlinger Jernbaneverket ønsket å si opp gjeldende avtale om avlønning av lærlinger innenfor signalfaget i Jernbaneverket. Dette etter langvarig press fra opplæringskontoret og andre entreprenører innenfor signalfaget. STF har derfor skrevet under på en ny særavtale som vil bli gjeldende for alle lærlinger som vil bli ansatt i fremtiden. Den nye avtalen tilsier at våre lærlinger tjener en prosentandel (avhengig av hvor langt man er kommet i lærlingetiden) av lønn i LR 11, for tiden lønnstrinn 43. Organisering i Banedivisjonen Jernbaneverket har gjennomført en omorganisering i Banedivisjonen. Dette skulle føre Forvaltning og Drift nærmere hverandre og man skulle få en lik struktur på Regionene. STF mente at vi burde fagrettet organisasjonen, mer lik BaneNett, slik at fag ville fått en mer sentral rolle. Dette ble fort avfeid fra arbeidsgiver og de benyttet seg av styringsretten. Etter flere møter ble resultatet at Region Sør/Vest og Nord fikk en tilnærmet lik organisasjon. Driftsapparatet byttet navn til Produksjon og blir liggende under Banesjef. I Region Øst ble det ikke enighet med JBV om å flytte driftsapparatet på lik linje som resten av landet. Dette har ført til at mann opprettholder skille mellom banesjef organisasjonen og Produksjonsapparatet i øst. Det vil si at vi har to organisasjoner under Assisterende Banedirektør Karstein Søreide. STF og de andre foreningene har blitt nedstemt på det meste vi har foreslått, arbeidsgiver har i denne saken brukt styringsrett for alt det den er verdt, og dette har vært en gjennomgangs tone i alle regionene. Nedenfor vises ett utsnitt av organisasjonskartene til de forskjellige regioner:

10 Bane Sør/Vest

11 Bane Nord Bane Øst

12 STYRKE Jernbaneverket igangsatte høsten 2011 et prosjekt for å forbedre økonomistyringen i hele Jernbaneverket. Bakgrunnen for prosjektet var: Økt kritikk fra Riksrevisjonen. Det var et behov for å verifisere regnskapskvaliteten i Jernbaneverket Flere analyser hadde pekt på potensialet for å effektivisere økonomistyringen Muligheten for å måle produktivitet var begrensede på grunn av svak datakvalitet Prosjektet gjennomførte en omfattende kartlegging høsten 2011 og avdekket svakheter i regnskaps- og økonomiprosessene i Jernbaneverket. På bakgrunn av dette ble de fire STYRKE-prosjektene etablert: 1. Regnskap, rapportering og styringsinformasjon 2. Lønn og timeregistrering 3. Innkjøp, lager og logistikk 4. Plan og gjennomføring i drifts- og vedlikeholds prosessen (DV-prosessen (drifte og vedlikeholde infrastruktur prosessen i styringssystemet)) Prosjektene, er organisert med en eier, og en prosjektleder. I tillegg er Trond Bjerke koordineringsansvarlig. Koordineringsansvarlig skal sørge for at grensesnitt og avhengigheter ivaretas på best mulig måte. Se figur nedenfor: Organisering STYRKE Koordineringsansvarlig: Trond Bjerke Regnskap, rapportering og styringsinformasjon Lønn og timeregistrering Turnus Innkjøp, lager og logistikk Plan og gjennomføring i kjerneprosessene Styringsgruppe Eier: Jørn Johansen Styringsgruppe Eier: Vigdis Saure Styringsgruppe Eier: Tove Pettersen Styringsgruppe Eier: Stein Olav Nes Prosjektleder: Trond Jansen Prosjektleder: Vidar Fålun Prosjektleder: Elisabeth Skage Delprosjekt: Regnskap, rapportering og styringsinformasjon PL: Laila Hulleberg Delprosjekt: Mottak PL: Ole Mjåtvedt Leverandørforum

13 PROSJEKTENE Regnskap, rapportering og styringsinformasjon Bedre beslutninger Prosjektets formål er å redusere tid brukt på manuelle prosesser og øke tiden Jernbaneverket bruker til analyse og beslutningsstøtte. Prosjektet skal gjøre dette gjennom å forenkle og standardisere prosesser og rutiner. Prosjektet har følgende hoved leveranser: Gå fra fem til ett firma i Agresso og implementere en felles økonomimodell for Jernbaneverket Implementert per Standardisere prosesser og rutiner på Økonomi og regnskap Tydeliggjøre roller og ansvar i Økonomi og regnskapsprosessene Strømlinjeformet rapporteringsprosessen Lønn og timeregistrering Timer og reiseregninger skal registreres en gang ett sted Dette prosjektet har to overordnede målsetninger: Timeføring i Jernbaneverket skal skje elektronisk. Timene skal registreres en gang, ett sted og ha elektronisk godkjenning Reiseutlegg og andre typer refusjoner i Jernbaneverket skal registreres elektronisk og ha elektronisk godkjenning Dette vil redusere manuelt arbeid med over 2000 timelister hver uke i Jernbaneverket. Målsetningene skal oppnås gjennom tre arbeidsstrømmer: Ta i bruk ny modul i Agresso for timeføring for de med enkel arbeidstid i Jernbaneverket Implementert per for ca ansatte Innføring av nytt system for maskinell registrering av timer for ansatte med ukurant arbeidstid i Jernbaneverket Utrulling av bruk av reiseregningsmodul i Agresso slik at alle i Jernbaneverket kan føre reiseregninger elektronisk Innkjøp, lager og logistikk bedre styring og kontroll på lagerverdier Prosjektets overordnede mål er å etablere en effektiv logistikkfunksjon i Jernbaneverket som omfatter maskiner, utstyr og lager. Dette vil gi gevinster i form av mer effektiv forsyning av materiell til prosjekter, herunder gi bedre kostnadsstyring og økt produktivitet. Jernbaneverket vil ha et riktigere regnskap, samt overholde lover og regler. Plan og gjennomføring i drifts og vedlikeholds prosessen effektiv ressursbruk Prosjektet har i 2012 kartlagt drifts- og vedlikeholds prosessen i detalj og utarbeidet en gjennomføringsplan for forenkling og standardisering av prosessene. Prosjektet har beskrevet dagens og fremtidig prosess. Prosjektet skal levere følgende: En prosjekt- og aktivitetsstruktur som bidrar til å forenkle og forbedre datafangsten knyttet til ressursbruk og mengderegistrering. Måleindikatorer for produktivitetsmålinger skal foreligge i første kvartal 2013 Forbedret og mer helhetlig virksomhetsstyringsprosess knyttet til langtidsplanlegging, operativ planlegging samt gjennomføring og rapportering. Formålet er å etablere et effektivt og målrettet styringsregime i Banedivisjonen Fase ut og erstatte dagens støtteverktøy for planleggingsprosessen og for styringog gjennomføring av vedlikeholds aktiviteter. Effekter av dette vil være mer effektiv gjennomføring, oppfølging og rapportering av aktiviteter i drift- og vedlikeholds prosessen.

14 Innføring av nye typer sikringsanlegg og anleggskomponenter STFs styre er ikke fornøyd med Jernbaneverkets oppfølging av Hovedavtalen i staten når det gjelder anskaffelse av nytt utstyr. Dette gjelder blant annet ved anskaffelse av sikringsanlegg, vegbomanlegg og andre nye komponenter som brukes i våre eksisterende sikringsanlegg. I hovedavtalens 11 står det: «Arbeidsgiver plikter å gi de tillitsvalgte som kommer inn under denne avtalen, informasjon om de saker som er nevnt i 12 og 13» I 12 Drøftinger kan vi blant annet lese følgende: «Arbeidsgiver plikter å ta de sakene som er nevnt nedenfor opp til drøfting med organisasjonene ved de tillitsvalgte.» og videre i 12f står det følgende: «valg ved anskaffelse og fordeling av utstyr og hjelpemidler når det er tale om alle former for kapitalvarer, herunder den kravspesifikasjon som ligger til grunn for et anbud» STFs styre vil forfølge denne saken slik at vi blir sikret involvering i det videre arbeidet i blant annet SignAn prosjektet som har valgt Thales som vår fremtidige leverandør av sikringsanlegg. AMU BaneNett Rune Bloch-Johnsen er utnevnt som medlem av AMU i Banenett, mens Jostein Ranøyen er utnevnt som varamedlem Utvidet overtid Styret har vedtatt at det er regionslederne i de forskjellige regionene som godkjenner alle søknader om utvidet overtid, som er innenfor skjemaet som brukes i JBV og ligger i personalhåndboken på intranettet. Regionslederne kan delegere dette videre til de lokale stedstillitsvalgte. Regionslederne skal sende sine egne søknader til styret, ved Rune Bloch-Johnsen. Ingen skal godkjenne søknader på mer enn seks måneder av gangen og alle søknader skal begrunnes og være knyttet opp mot bestemte jobber/prosjekter. Sluttord: Styret vil benytte anledningen til å takke medlemmene for et godt samarbeid i perioden. Vi ønsker at medlemmene og spesielt tillitsvalgte må være aktive på tilbakemeldinger når høringsutkast/saker blir sendt ut.. den som tier samtykker. Vi vil rette en spesiell takk til de som har vært villig til å påta seg tillitsverv. Til slutt vil vi be medlemmene støtte opp om sine tillitsvalgte, de legger ned mye av sin fritid i foreningsarbeidet. 28. februar 2013 Rune Bloch-Johnsen Leder Sign Tom Kenneth Rudihagen Magne Høyendahl Per Arne Thanem Nestleder Kasserer Kursansvarlig Sign Sign Sign Finn Amundsen Ben Tollefsen Jostein Ranøyen Sekretær Styremedlem Styremedlem Sign Sign Sign

15 REGNSKAPSSAMMENDRAG INNTEKTER: Budsjett Kontingenter Renter OU-midler Egenandel Landsmøte UTGIFTER: Kontingenter STAFO " Fellesrådet " Begravelseskassen Møter/Reiser Styremøter Kontor Investering PC Provisjon Kurs Fellesråd-kontor Honorar Representasjon Diverse Overskudd STATUS AKTIVA Kontanter 665 Regningskonto Høyrentekonto PASSIVA Formue Endring av formue

16 BEGRAVELSESKASSEN REGNSKAPSSAMMENDRAG INNTEKTER: Renter Kontingent UTGIFTER: Bidrag Overskudd STATUS AKTIVA Kontanter 0 JPS Kristiansand høyrente og fastrente PASSIVA Formue Endring av formue Skien Magne Høyendahl Jan Gjeraldstveit Svein Veel kasserer revisor revisor

17 Innkommende forslag: INNTEKTER Budsjettforslag Kontingenter OU-midler/kursavg Egenandel Landsmøte Renter UTGIFTER Kontingent STAFO " Fellesrådet Møter / Reiser Styremøter Kontor utgifter Innvesteringer Fellesråd-kontor Representasjon Kurs Provisjon 500 Honorar Kontingent til Begravelseskassen Til styrets disposisjon mnd honorar Honorar: Leder B Nestleder B Kasserer B Sekretær B Kursansvarlig B Styremedlem B Styremedlem B ,-pr.varamedlem Arbeidsgiveravgift

18 Innstilling valg 2013 STF Funksjon Navn Sted Periode På valg Gjenvalg Styret Leder Rune Bloch-Johnsen Lillestrøm 2013 X X Styremedlem Magne Høyendahl Skien X X Styremedlem Per Arne Thanem X X Styremedlem Tom K Rudihagen Hamar Styremedlem Karl Werner Gjøsund Bergen X Styremedlem Finn Amundsen Alnabru Styremedlem Jostein Ranøyen Trondheim Vara styremedlemmer 1 Varamedlem Egil Johanesen Kr.sand 2013 X X 2 Varamedlem Marius Jørgensen Bergen 2013 X 3 Varamedlem Ben Tollefsen 2013 X Revisorer Vara revisorer Jan Gjeraldstveit 2013 X X Svein Veel 2013 X X Olav Pettersen Lillestrøm 2013 X X Olav Haugen Alnabru 2013 X X Valg komité Leder Tor Ole Grønvik Trondheim 2013 X Ove Johan Gjermo Voss 2013 X Kim Repp Lillestrøm 2013 X

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Årsmelding NFF 2010 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1 . 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...7 2.1 Egen organisasjon...7 2.1.1 Foreninger...7 2.1.2

Detaljer

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Årsmelding NFF 2011 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1 . 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...10 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...10 2.1 Egen organisasjon...10 2.1.1 Foreninger...10

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07 www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING......................... 8 2. NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGSFORBUND

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Prosjektplan er godkjent av rådmennene i regionen den 19.12.12 Prosjektansvarlig (PA): Jan Olav Grønland Prosjektleder

Detaljer

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/485-9-210 Elin Dolmseth 12.04.2013 Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 17/13 07.05.2013 Lokalstyret 24/13

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39 2009 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Lønnsarbeidet i 2009 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 12 5. Satsingsområder for 2010 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2009 26 7. Innkomne forslag 34

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 30. mai kl 18.00 Sted: Rådmannskontorets møterom i Ås rådhus,

Detaljer

Sluttrapport plattformprosjektet

Sluttrapport plattformprosjektet Sluttrapport plattformprosjektet Til: Styringsgruppa plattformprosjektet Fra: Prosjektleder Bjørn Jacobsen, Helse Nord IKT Dato: 8.10.2012 Innhold Bakgrunn... 5 Om arbeidet... 5 Sammendrag... 6 Hovedprosjekt...

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

(forsiden) NIF ER BORTE - TEKNA LEVER!

(forsiden) NIF ER BORTE - TEKNA LEVER! NIF ER BORTE - TEKNA LEVER! (forsiden) Nå har Norske Sivilingeniørers Forening (NIF) byttet navn til Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening. Navneskiftet har blitt mottatt med glede. Ingen oppegående

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009

Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009 Sama rbe id e r vå r s ty rke Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009 HELGELAND HOTELL, LEIRFJORDEN 25.- 26. JUNI 2009 1 INNHOLD Tidsplan

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Kommunerevisoren. Les mer om: Kommunale selskap Personalopplysninger Økonomistyring. www.nkrf.no

Kommunerevisoren. Les mer om: Kommunale selskap Personalopplysninger Økonomistyring. www.nkrf.no Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 2 2009 64. årgang Les mer om: Kommunale selskap Personalopplysninger Økonomistyring www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet Kontrollutvalgskonferansen ble

Detaljer

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND. Faglig - politisk beretning og regnskap

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND. Faglig - politisk beretning og regnskap NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Faglig - politisk beretning og regnskap 2004 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Norsk Arbeidsmandsforbund (stiftet 1895) er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), som er den klart

Detaljer

ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007

ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007 ØRU-styresak 21/08 Til ÅRSKONFERANSEN 2008 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007 Innholdsfortegnelse 1 Side 1. Om ØRU 2 2. ØRU-samarbeidets organisering 2 3. Strategi for kommunesamarbeidet

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer