BERETNING ÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERETNING 2012 58. ÅR"

Transkript

1 BERETNING ÅR LANDSMØTE AVHOLDES PÅ Pers Hotell, Gol LØRDAG 16. Mars KL. 16:30 DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING VALG AV DIRIGENT VALG AV TO MØTESEKRETÆRER VALG AV TELLEKORPS 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5. FORSLAG 6. VALG

2 BERETNING medlemmer har gått bort i perioden: Formann Eugen Kristoffersen Elektroarbeider Ivan Woldvik Elektrotekniker Erik Aske MEDLEMSUTVIKLING: Det er 372 medlemmer pr og det er en økning på 43 medlemmer siden (329) TILLITSVALGTE I STYRET OG LANDSSTYRET Styret: Leder Rune Bloch-Johnsen Lillestrøm Nestleder Tom Kenneth Rudihagen Hamar Sekretær Finn Amundsen Signaltjenester Kasserer Magne Høyendahl Eidanger Kursansvarlig Per Arne Thanem Signaltjenester Styremedlem Ben Tollefsen Styremedlem Jostein Ranøyen Trondheim 1. Vara medlem Egil Johansen Kristiansand 2. Vara medlem Karl W Gjøsund Bergen 3. Vara medlem Marius Jørgensen Bergen Landsstyret: Leder Rune Bloch-Johnsen Lillestrøm Nestleder Tom Kenneth Rudihagen Hamar Sekretær Finn Amundsen Signaltjenester Kasserer Magne Høyendahl Eidanger Kursansvarlig Per Arne Thanem Signaltjenester JBV Drift Nord Signal Jørn Rindahl Regionsleder Nord JBV Drift Nord Signal Oskar Larsen Trondheim JBV Drift Nord Signal Christer Bjarkøy Narvik JBV Drift Nord Tele Jostein Ranøyen Trondheim JBV Drift Sør/Vest Signal Marius Jørgensen Regionsleder Sør/Vest JBV Drift Sør/Vest Tele Karl W Gjøsund Bergen JBV Drift Sør/Vest Signal Egil Johansen Kristiansand Forvaltning HDGB Ben Tollefsen Regionsleder Forvaltning Forvaltning IT/TELE HGB Jan Gjeraldstveit BaneNett JBV Drift Øst Signal Kjetil Bigset Ski JBV Drift Øst Signal Bjørn Petter Næss Tønsberg JBV Drift Øst Signal Jan Erik Isaksen Kongsvinger JBV Drift Øst Signal Tor Raymond Halvorsen Hamar JBV Drift Øst Signal Kim Repp Regionsleder Øst JBV Drift Øst Signal Tommy Stenberg Signaltjenester Rolf Nederberg Baneservice Cato Sagen Baneservice Leder

3 Valgkomité: Leder Bror Atle Heimdal Hamar Tor-Ole Grønvik Trondheim Ove Johan Gjermo Voss Revisorer: Jan Gjeraldstveit Svein Veel Vararevisorer Olav Pettersen Olav Haugen Representanter til Fellesrådet: Rune Bloch-Johnsen Finn Amundsen Magne Høyendahl Lillestrøm Eidanger Rune Bloch-Johnsen er leder i Fellesrådet, Magne Høyendahl er kasserer og Finn Amundsen er styremedlem. KURS STF s styre og Landsstyret har deltatt på foreningens eget kurs på Hamar i forbindelse med Landsmøtet STF har hatt 1 medlem på STAFO kurs. I tillegg til dette har vi hatt leders reise hvor flere av styremedlemmene har vært med og informert om aktuelle saker. ORGANISASJON: Det er avholdt 6 styremøter og 2 landsstyremøter i perioden MØTER Oktober 20 VPL prosessen 24 Avklaringsmøte DV Signal 25 Samarbeidsmøte November 8 Samarbeidsmøte Omvisning og møte teknologi 9 STF styremøte 10 Forhandlingsutvalget JBV 11 Møte på Hamar Hamar Lønnsforhandlinger 22 Samarbeidsmøte

4 SAMU og underutvalg. HMS-politikk 23 Møte med NJF 24 Drøftemøte organisasjonsjustering Bane øst Kontaktforum 25 Drøf.møte Sammensl. av Bane teknikk - Bane Forv. 29 Forhandlingsutvalget JBV Desember 2-4 Medlemsmøte Bergen 6-7 Medlemsmøte Trondheim 7 Styremøte STF, Julebord 8 Styremøte STAFO Fellesrådet 12 Møte med Roger Venner og Tor Dahl Avslutning for Per Arne Thanem 20 Samarbeidsmøte Drøf.møte Sammensl. av Bane teknikk - Bane Forv. SAMU Januar Konferanse om arbeidstid Gardermoen Styremøte Fellesrådet 11 Org.endring bane øst 12 Baneservice Grorud 17 Samarbeidsmøte 19 Bane-nett 24 Forhandlingsutvalget JBV 25 Lærling lønn 31 Omorganisering Drift øst Samarbeidsmøte Februar 2-3 Ledersamling STAFO Ask 4-5 Årsmøte Norsk toglederforening Tønsberg 6 Endringsanalyse Bane Nord Trondheim 9 Møte med STAFO Lærling lønn Gjennomgang av Veritas rapporten 10 Møte endring organisering av Sikkerhet 13 Lærling lønn JDs utvidede ledergruppe 27 Velferdsmidler fordeling Samarbeidsmøte 29 Oppsett av arbeidsplaner for Utbyggingsdivisjonen Mars 1 Styremøte STF 5-7 Sentralstyremøte STAFO/Årsmøte /Budapest 12 Møte i administrasjonsavdelingen 13 Samarbeidsmøte Informasjons- og drøftingsmøte 19 Forhandlingsutvalget JBV 26 Informasjonsmøte Teknologistaben

5 27 Samarbeidsmøte 28 Landsstyremøte Tverrfaglig samarbeidsmøte April 10 Samarbeidsmøte 19 Møte med NJF 23 Planlegge rekruttering produksjonsledere 24 Samarbeidsmøte Mai 8 Samarbeidsmøte 15 Kommunikasjon TekDok-programmet Medlemsmøte Narvik 24 STREIK Narvik Styremøte STF Budapest 31-1 Streike møte Narvik Juni 2 Streiken er over Narvik 4 Planlegging rekruttering Drammen Intervjuer DVB Drammen 5 Samarbeidsmøte 6 Intervjuer DVB Drammen 8 Rekruttering 11 Rekruttering produksjonsledere/seksjonsledere Forenkling av avtaleverket Felles instruktørsamling juni 2012 Hafjell 14 Styringsgruppemøte Innkjøp, lager og logistikk 15 Samlokalisering av Jernbaneverket 18 Forhandlingsutvalget JBV 19 Samarbeidsmøte 20 Rekruttering statusmøte 21 Evalueringskonferanse streiken 25 Turnusmøte Utbygging/Signaltjenester Informasjonsmøte/drøfting Plan og utvikling 26 Ressursgruppemøte medarbeiderundersøkelsen August 13 Arbeidsgruppemøte it verktøy 14 Samarbeidsmøte 21 Møte angående årets lokale lønnsoppgjør 24 Styringsgruppemøte Innkjøp, lager og logistikk 28 Prosjektgruppemøte IKT organisering Samarbeidsmøte September 4 Drøftemøte for organisatorisk endring: ny enhet i P 6 Styremøte Fellesrådet 10 Styremøte STF

6 11 Styremøte STAFO Ledersamling STAFO Oscarsborg 14 Drøftemøte Informasjonssenteret Dokumentsenteret 17 Lederprogrammet - organisasjonenes 20 Styringsgruppen Stangeveien 109 Hamar Møte i Bane staber og landsdekkende enheter 25 Samarbeidsmøte 28 Styringsgruppemøte Innkjøp, lager og logistikk Oktober 4 Fagarbeiderutdanningen i fremtiden Lokalt lønnsoppgjør 9 Samarbeidsmøte Sluttkontrollør F arbeidsgruppe Møte ang. lederprogrammet 11 Lokalt lønnsoppgjør 17 Utvidet ledersamling Sandvika 23 Lokalt lønnsoppgjør 25 Lokalt lønnsoppgjør 26 Styringsgruppemøte Innkjøp, lager og logistikk Lokalt lønnsoppgjør November 1 Sluttkontrollør F arbeidsgruppe 5 Styremøte STF 6 Samarbeidsmøte 8 Ny HMS-håndbok Representantskapsmøte STAFO Gardermoen 14 STF Landsstyremøte 16 Styringsgruppemøte Innkjøp, lager og logistikk 20 Samarbeidsmøte 29 Informasjonsmøte IKT Desember 3 Medlemsmøte Trondheim 4 Samarbeidsmøte 6 Konstituerende AMU møte Bane Nett Drøftemøte Banedivisjonens VPL 10 Ressurssituasjonen - Signal Stor- 11 Formøte Bane AMU Hovedverneombudsamling Lillestrøm 13 Innføring av flåtestyring (GPS) 17 Informasjonsmøte IKT 18 Samarbeidsmøte Møte ang. HMS-samling Orientering om TekDok

7 PROTOKOLLER Protokoll lønnstillegg for diverse stillinger Protokoll Tj.gr. 41 leder El. sikkerhet Protokoll kompensasjon for ferie avvikling Protokoll Tj.gr. 42 leder El. Sikkerhet Protokoll Avlønning av lærlinger Protokoll Særskilt avlønning for veiledere og instruktører NJ Protokoll Velferdsmidler Protokoll Kompensasjon totalbrudd Utbyggingsdivisjonen inklusive Signaltjenester Komp for ferie baneområdene Protokoll for stopp i togtrafikk Banedivisjonen Instruktørtillegg særavtaler- endring av dagsatsen Oppsigelse om komp ved Banedivisjon ved stenging av togtrafikken stor Oppsigelse av særavtale om komp ved Utbygg Signal tj ved totalbrudd Logging av samtaler i GSM-R Kompensasjon for avvikling av ferie 2013 I tillegg til dette er det skrevet under en lang rekke med protokoller som går på enkeltmedlemmer. LANDSMØTE 2011 Landsmøte ble avholdt på Hamar den Det møtte 19 stemmeberettigede på Landsmøte. Møtet startet Kl.16:30 og ble avsluttet Kl.18:40. KONSTITUERING Styret konstituerte seg på styremøte : Leder (valgt på Landsmøte) Rune Bloch-Johnsen Lillestrøm Nestleder Tom Kenneth Rudihagen Hamar Sekretær Finn Amundsen Utbygging Kasserer Magne Høyendahl Eidanger Kursansvarlig Per Arne Thanem Utbygging Styremedlem Ben Tollefsen Styremedlem Jostein Ranøyen Trondheim Vara medlemmer som ble valgt på landsmøtet: 1. Vara medlem Egil Johansen Kristiansand 2. Vara medlem Karl Werner Gjøsund Bergen 3. Vara medlem Marius Jørgensen Bergen

8 Lønnsoppgjøret 2012 Lønnsoppgjøret endte i streik som ble avsluttet den 2/6. Streiken skyldtes i all hovedsak for lavt økonomisk tilbud fra staten Våre medlemmer i Narvik var de eneste som ble tatt ut i streik. At de, sammen med norsk toglederforenings medlemmer i Narvik, ble tatt ut i streik medførte at Ofotbanen ble stengt for togtrafikk. Med virkning fra 1. mai 2012 ble det gitt et generelt tillegg i form av et kronebeløp på minimum kr ,- opp til lønnstrinn 55, for deretter et tillegg på 2,7 %. Det ble i sentrale forhandlinger avsatt og forhandlet om endringer i lønnsplasseringer innenfor en ramme på 0,42 % pr 1. juli 2012 (Justeringsforhandlinger) Medlemmer i stillingskode 1203 (fagarbeider med fagbrev) med tjenesteansiennitet på 20 år eller mer, fikk ett opprykk på ett trinn på A tabellen Medlemmer i stillingskode 1117 (fagarbeider) med tjenesteansiennitet på 24 år eller mer fikk ett opprykk på ett trinn på A tabellen I de sentrale forhandlingene ble det også avsatt en ramme på totalt 1,1 % av total Lønnsmasse til lokale lønnsforhandlinger. Lokale lønnsforhandlinger fikk virkning fra STF forhandlet seg frem til ett resultat på 1,14 %, i tillegg til at enkelte krav ble løftet ut av det lokale lønnsoppgjøret og forhandlet om på særlig grunnlag (2.3.4) Våre medlemmer som er ansatt, og utfører en jobb som oppsynsmann og anleggsleder (stillingskode 503 og 1443) fikk i all hovedsak 2 trinn hver. Våre Formenn, i stillingskode 1119, får minimum ett trinn på A tabellen. Det vil si at våre mekaniske formenn får minimum A48, mens formenn med fagbrev som tele eller signalmontør får minimum A 51. Våre medlemmer i stillingskode 1366, faglig leder, fikk ett lønnstillegg på minimum ett trinn, slik at disse nå er lønnet i minimum A65. Fagspesialister i stillingskode 1376, som har tjenesteansiennitet fra får en minimumsavlønning på A49. Opp ett trinn for de fleste. Fagspesialister i stillingskode 1376, som har tjenesteansiennitet fra får en minimumsavlønning på A50. Opp to trinn for de fleste. Fagspesialister i stillingskode 1376, som har tjenesteansiennitet fra eller før, får en minimumsavlønning på A51. Opp tre trinn for de fleste. I tillegg til disse fikk en del enkeltmedlemmer lønnstillegg. Medlemmer som har takket ja til ny stilling i den senere tid, fikk som hovedregel ikke lønnstillegg i dette lokale lønnsoppgjøret. I tillegg til ovenfor nevnte forhandlinger har STAFO fellesrådet ved JBV ført forhandlinger for mange av våre medlemmer på særskilt grunnlag etter hovedtariffavtalens punkter (særlig grunnlag). Enkelte av våre medlemmer har også fått lønnstillegg etter hovedtariffavtalens punkt Dette er ett punkt i hovedtariffavtalen som tillater arbeidsgiver å vurdere arbeidstakerens lønnsplassering på ny (innenfor stillingens lønnsalternativ) innen 12 måneder etter tilsetting.

9 Spekter/Baneservice I årets lønnsoppgjør mellom Spekter og Baneservice fikk man forhandlet frem ett generelt tillegg til våre medlemmer på kr Årets lønnsforhandlinger var veldig tøffe, man måtte blant annet få hjelp fra STAFO sentralt. Man ble enige om å videreføre den gamle overenskomsten. Det ble gjort ett forsøk på å fremforhandle ett tjenesteansiennitets tillegg uten at man klarte å få til dette. Differansen er der i dag, men er ikke formalisert i noen avtale Det ble også forsøkt å få regulert diettgodtgjørelsen som er gjeldende i Baneservice. Her fikk man ett tilbud om en økning på kr. 10 Man har også fremforhandlet en avtale om at dersom man mister godkjenningene sine som sikkerhetskontrollør, er man sikret utbetalingen for dette tillegget i tre måneder før dette bortfaller. Lærlinger Jernbaneverket ønsket å si opp gjeldende avtale om avlønning av lærlinger innenfor signalfaget i Jernbaneverket. Dette etter langvarig press fra opplæringskontoret og andre entreprenører innenfor signalfaget. STF har derfor skrevet under på en ny særavtale som vil bli gjeldende for alle lærlinger som vil bli ansatt i fremtiden. Den nye avtalen tilsier at våre lærlinger tjener en prosentandel (avhengig av hvor langt man er kommet i lærlingetiden) av lønn i LR 11, for tiden lønnstrinn 43. Organisering i Banedivisjonen Jernbaneverket har gjennomført en omorganisering i Banedivisjonen. Dette skulle føre Forvaltning og Drift nærmere hverandre og man skulle få en lik struktur på Regionene. STF mente at vi burde fagrettet organisasjonen, mer lik BaneNett, slik at fag ville fått en mer sentral rolle. Dette ble fort avfeid fra arbeidsgiver og de benyttet seg av styringsretten. Etter flere møter ble resultatet at Region Sør/Vest og Nord fikk en tilnærmet lik organisasjon. Driftsapparatet byttet navn til Produksjon og blir liggende under Banesjef. I Region Øst ble det ikke enighet med JBV om å flytte driftsapparatet på lik linje som resten av landet. Dette har ført til at mann opprettholder skille mellom banesjef organisasjonen og Produksjonsapparatet i øst. Det vil si at vi har to organisasjoner under Assisterende Banedirektør Karstein Søreide. STF og de andre foreningene har blitt nedstemt på det meste vi har foreslått, arbeidsgiver har i denne saken brukt styringsrett for alt det den er verdt, og dette har vært en gjennomgangs tone i alle regionene. Nedenfor vises ett utsnitt av organisasjonskartene til de forskjellige regioner:

10 Bane Sør/Vest

11 Bane Nord Bane Øst

12 STYRKE Jernbaneverket igangsatte høsten 2011 et prosjekt for å forbedre økonomistyringen i hele Jernbaneverket. Bakgrunnen for prosjektet var: Økt kritikk fra Riksrevisjonen. Det var et behov for å verifisere regnskapskvaliteten i Jernbaneverket Flere analyser hadde pekt på potensialet for å effektivisere økonomistyringen Muligheten for å måle produktivitet var begrensede på grunn av svak datakvalitet Prosjektet gjennomførte en omfattende kartlegging høsten 2011 og avdekket svakheter i regnskaps- og økonomiprosessene i Jernbaneverket. På bakgrunn av dette ble de fire STYRKE-prosjektene etablert: 1. Regnskap, rapportering og styringsinformasjon 2. Lønn og timeregistrering 3. Innkjøp, lager og logistikk 4. Plan og gjennomføring i drifts- og vedlikeholds prosessen (DV-prosessen (drifte og vedlikeholde infrastruktur prosessen i styringssystemet)) Prosjektene, er organisert med en eier, og en prosjektleder. I tillegg er Trond Bjerke koordineringsansvarlig. Koordineringsansvarlig skal sørge for at grensesnitt og avhengigheter ivaretas på best mulig måte. Se figur nedenfor: Organisering STYRKE Koordineringsansvarlig: Trond Bjerke Regnskap, rapportering og styringsinformasjon Lønn og timeregistrering Turnus Innkjøp, lager og logistikk Plan og gjennomføring i kjerneprosessene Styringsgruppe Eier: Jørn Johansen Styringsgruppe Eier: Vigdis Saure Styringsgruppe Eier: Tove Pettersen Styringsgruppe Eier: Stein Olav Nes Prosjektleder: Trond Jansen Prosjektleder: Vidar Fålun Prosjektleder: Elisabeth Skage Delprosjekt: Regnskap, rapportering og styringsinformasjon PL: Laila Hulleberg Delprosjekt: Mottak PL: Ole Mjåtvedt Leverandørforum

13 PROSJEKTENE Regnskap, rapportering og styringsinformasjon Bedre beslutninger Prosjektets formål er å redusere tid brukt på manuelle prosesser og øke tiden Jernbaneverket bruker til analyse og beslutningsstøtte. Prosjektet skal gjøre dette gjennom å forenkle og standardisere prosesser og rutiner. Prosjektet har følgende hoved leveranser: Gå fra fem til ett firma i Agresso og implementere en felles økonomimodell for Jernbaneverket Implementert per Standardisere prosesser og rutiner på Økonomi og regnskap Tydeliggjøre roller og ansvar i Økonomi og regnskapsprosessene Strømlinjeformet rapporteringsprosessen Lønn og timeregistrering Timer og reiseregninger skal registreres en gang ett sted Dette prosjektet har to overordnede målsetninger: Timeføring i Jernbaneverket skal skje elektronisk. Timene skal registreres en gang, ett sted og ha elektronisk godkjenning Reiseutlegg og andre typer refusjoner i Jernbaneverket skal registreres elektronisk og ha elektronisk godkjenning Dette vil redusere manuelt arbeid med over 2000 timelister hver uke i Jernbaneverket. Målsetningene skal oppnås gjennom tre arbeidsstrømmer: Ta i bruk ny modul i Agresso for timeføring for de med enkel arbeidstid i Jernbaneverket Implementert per for ca ansatte Innføring av nytt system for maskinell registrering av timer for ansatte med ukurant arbeidstid i Jernbaneverket Utrulling av bruk av reiseregningsmodul i Agresso slik at alle i Jernbaneverket kan føre reiseregninger elektronisk Innkjøp, lager og logistikk bedre styring og kontroll på lagerverdier Prosjektets overordnede mål er å etablere en effektiv logistikkfunksjon i Jernbaneverket som omfatter maskiner, utstyr og lager. Dette vil gi gevinster i form av mer effektiv forsyning av materiell til prosjekter, herunder gi bedre kostnadsstyring og økt produktivitet. Jernbaneverket vil ha et riktigere regnskap, samt overholde lover og regler. Plan og gjennomføring i drifts og vedlikeholds prosessen effektiv ressursbruk Prosjektet har i 2012 kartlagt drifts- og vedlikeholds prosessen i detalj og utarbeidet en gjennomføringsplan for forenkling og standardisering av prosessene. Prosjektet har beskrevet dagens og fremtidig prosess. Prosjektet skal levere følgende: En prosjekt- og aktivitetsstruktur som bidrar til å forenkle og forbedre datafangsten knyttet til ressursbruk og mengderegistrering. Måleindikatorer for produktivitetsmålinger skal foreligge i første kvartal 2013 Forbedret og mer helhetlig virksomhetsstyringsprosess knyttet til langtidsplanlegging, operativ planlegging samt gjennomføring og rapportering. Formålet er å etablere et effektivt og målrettet styringsregime i Banedivisjonen Fase ut og erstatte dagens støtteverktøy for planleggingsprosessen og for styringog gjennomføring av vedlikeholds aktiviteter. Effekter av dette vil være mer effektiv gjennomføring, oppfølging og rapportering av aktiviteter i drift- og vedlikeholds prosessen.

14 Innføring av nye typer sikringsanlegg og anleggskomponenter STFs styre er ikke fornøyd med Jernbaneverkets oppfølging av Hovedavtalen i staten når det gjelder anskaffelse av nytt utstyr. Dette gjelder blant annet ved anskaffelse av sikringsanlegg, vegbomanlegg og andre nye komponenter som brukes i våre eksisterende sikringsanlegg. I hovedavtalens 11 står det: «Arbeidsgiver plikter å gi de tillitsvalgte som kommer inn under denne avtalen, informasjon om de saker som er nevnt i 12 og 13» I 12 Drøftinger kan vi blant annet lese følgende: «Arbeidsgiver plikter å ta de sakene som er nevnt nedenfor opp til drøfting med organisasjonene ved de tillitsvalgte.» og videre i 12f står det følgende: «valg ved anskaffelse og fordeling av utstyr og hjelpemidler når det er tale om alle former for kapitalvarer, herunder den kravspesifikasjon som ligger til grunn for et anbud» STFs styre vil forfølge denne saken slik at vi blir sikret involvering i det videre arbeidet i blant annet SignAn prosjektet som har valgt Thales som vår fremtidige leverandør av sikringsanlegg. AMU BaneNett Rune Bloch-Johnsen er utnevnt som medlem av AMU i Banenett, mens Jostein Ranøyen er utnevnt som varamedlem Utvidet overtid Styret har vedtatt at det er regionslederne i de forskjellige regionene som godkjenner alle søknader om utvidet overtid, som er innenfor skjemaet som brukes i JBV og ligger i personalhåndboken på intranettet. Regionslederne kan delegere dette videre til de lokale stedstillitsvalgte. Regionslederne skal sende sine egne søknader til styret, ved Rune Bloch-Johnsen. Ingen skal godkjenne søknader på mer enn seks måneder av gangen og alle søknader skal begrunnes og være knyttet opp mot bestemte jobber/prosjekter. Sluttord: Styret vil benytte anledningen til å takke medlemmene for et godt samarbeid i perioden. Vi ønsker at medlemmene og spesielt tillitsvalgte må være aktive på tilbakemeldinger når høringsutkast/saker blir sendt ut.. den som tier samtykker. Vi vil rette en spesiell takk til de som har vært villig til å påta seg tillitsverv. Til slutt vil vi be medlemmene støtte opp om sine tillitsvalgte, de legger ned mye av sin fritid i foreningsarbeidet. 28. februar 2013 Rune Bloch-Johnsen Leder Sign Tom Kenneth Rudihagen Magne Høyendahl Per Arne Thanem Nestleder Kasserer Kursansvarlig Sign Sign Sign Finn Amundsen Ben Tollefsen Jostein Ranøyen Sekretær Styremedlem Styremedlem Sign Sign Sign

15 REGNSKAPSSAMMENDRAG INNTEKTER: Budsjett Kontingenter Renter OU-midler Egenandel Landsmøte UTGIFTER: Kontingenter STAFO " Fellesrådet " Begravelseskassen Møter/Reiser Styremøter Kontor Investering PC Provisjon Kurs Fellesråd-kontor Honorar Representasjon Diverse Overskudd STATUS AKTIVA Kontanter 665 Regningskonto Høyrentekonto PASSIVA Formue Endring av formue

16 BEGRAVELSESKASSEN REGNSKAPSSAMMENDRAG INNTEKTER: Renter Kontingent UTGIFTER: Bidrag Overskudd STATUS AKTIVA Kontanter 0 JPS Kristiansand høyrente og fastrente PASSIVA Formue Endring av formue Skien Magne Høyendahl Jan Gjeraldstveit Svein Veel kasserer revisor revisor

17 Innkommende forslag: INNTEKTER Budsjettforslag Kontingenter OU-midler/kursavg Egenandel Landsmøte Renter UTGIFTER Kontingent STAFO " Fellesrådet Møter / Reiser Styremøter Kontor utgifter Innvesteringer Fellesråd-kontor Representasjon Kurs Provisjon 500 Honorar Kontingent til Begravelseskassen Til styrets disposisjon mnd honorar Honorar: Leder B Nestleder B Kasserer B Sekretær B Kursansvarlig B Styremedlem B Styremedlem B ,-pr.varamedlem Arbeidsgiveravgift

18 Innstilling valg 2013 STF Funksjon Navn Sted Periode På valg Gjenvalg Styret Leder Rune Bloch-Johnsen Lillestrøm 2013 X X Styremedlem Magne Høyendahl Skien X X Styremedlem Per Arne Thanem X X Styremedlem Tom K Rudihagen Hamar Styremedlem Karl Werner Gjøsund Bergen X Styremedlem Finn Amundsen Alnabru Styremedlem Jostein Ranøyen Trondheim Vara styremedlemmer 1 Varamedlem Egil Johanesen Kr.sand 2013 X X 2 Varamedlem Marius Jørgensen Bergen 2013 X 3 Varamedlem Ben Tollefsen 2013 X Revisorer Vara revisorer Jan Gjeraldstveit 2013 X X Svein Veel 2013 X X Olav Pettersen Lillestrøm 2013 X X Olav Haugen Alnabru 2013 X X Valg komité Leder Tor Ole Grønvik Trondheim 2013 X Ove Johan Gjermo Voss 2013 X Kim Repp Lillestrøm 2013 X

Rune Bloch-Johnsen, Magne Høyendahl, Tom Kenneth Rudihagen, Karl-Werner Gjøsund og Finn Amundsen,

Rune Bloch-Johnsen, Magne Høyendahl, Tom Kenneth Rudihagen, Karl-Werner Gjøsund og Finn Amundsen, MØTEREFERAT Styremøte nr. 2 Sted Lakkegata, Oslo Møtedato 04/02-2014 Referent Finn Amundsen Møtedeltakere Fravær Rune Bloch-Johnsen, Magne Høyendahl, Tom Kenneth Rudihagen, Karl-Werner Gjøsund og Finn

Detaljer

BERETNING 2011 56. ÅR

BERETNING 2011 56. ÅR BERETNING 2011 56. ÅR LANDSMØTE AVHOLDES PÅ Rica Hotell, Hamar LØRDAG 15. Oktober KL. 16:30 DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING VALG AV DIRIGENT VALG AV TO MØTESEKRETÆRER VALG AV TELLEKORPS 3. BERETNING

Detaljer

BERETNING 2010 55. ÅR

BERETNING 2010 55. ÅR BERETNING 2010 55. ÅR LANDSMØTE AVHOLDES PÅ Pers Hotel, Gol LØRDAG 16. Oktober KL. 16:30 DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING VALG AV DIRIGENT VALG AV TO MØTESEKRETÆRER VALG AV TELLEKORPS 3. BERETNING

Detaljer

Rune Bloch-Johnsen ønsket alle velkommen til 3 styremøte.

Rune Bloch-Johnsen ønsket alle velkommen til 3 styremøte. MØTEREFERAT Styremøte nr :3 Sted :Lakkegata 3 Oslo Møtedato :3.4.2013 Referent Møtedeltakere Fravær : Tom Kenneth Rudihagen : Rune Bloch-Johnsen, Tom Kenneth Rudihagen, Per Arne Thanem, Jostein Ranøyen,

Detaljer

MØTEREFERAT. Styremøte nr. 5 Krakow, Polen Møtedato 2-3/9-2013

MØTEREFERAT. Styremøte nr. 5 Krakow, Polen Møtedato 2-3/9-2013 MØTEREFERAT Styremøte nr. 5 Sted Krakow, Polen Møtedato 2-3/9-2013 Referent Finn Amundsen Møtedeltakere Rune Bloch-Johnsen, Tom Kenneth Rudihagen, Magne Høyendahl, Per Arne Thanem, Jostein Ranøyen, Marius

Detaljer

BERETNING 2014 60. ÅR

BERETNING 2014 60. ÅR BERETNING 2014 60. ÅR LANDSMØTE AVHOLDES PÅ Hotell Klubben, Tønsberg LØRDAG 14. Mars KL. 16:00 DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING VALG AV DIRIGENT VALG AV TO MØTESEKRETÆRER VALG AV TELLEKORPS 3. BERETNING

Detaljer

Tilleggsavtale til tilslutningsavtale mellom Delta og Signal- og Teleteknikernes Forening (STF)

Tilleggsavtale til tilslutningsavtale mellom Delta og Signal- og Teleteknikernes Forening (STF) MØTEREFERAT Styremøte nr. 7 Sted Oslo Møtedato 26/10-2015 Referent Karl Gjøsund Møtedeltakere Fravær Rune Bloch-Johnsen, Magne Høyendahl, Tor Raymond Halvorsen, Øystein Gjeraldstvedt, Tom Kenneth Rudihagen

Detaljer

Rune Bloch-Johnsen, Tom Kenneth Rudihagen, Tor Raymond Halvorsen, Finn Amundsen, Per Arne Thanem, Karl-Werner Gjøsund, Egil Johansen

Rune Bloch-Johnsen, Tom Kenneth Rudihagen, Tor Raymond Halvorsen, Finn Amundsen, Per Arne Thanem, Karl-Werner Gjøsund, Egil Johansen MØTEREFERAT Styremøte nr. 2 Sted NJS, Grorud Møtedato 09.02.2016 Referent Karl-Werner Gjøsund Møtedeltakere Fravær Rune Bloch-Johnsen, Tom Kenneth Rudihagen, Tor Raymond Halvorsen, Finn Amundsen, Per Arne

Detaljer

BERETNING 2006 51. ÅR

BERETNING 2006 51. ÅR BERETNING 2006 51. ÅR LANDSMØTE AVHOLDES PÅ Quality Hotell, Røros, LØRDAG 4. November KL. 16:00 DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING VALG AV DIRIGENT VALG AV TO MØTESEKRETÆRER VALG AV TELLEKORPS 3. BERETNING

Detaljer

BERETNING 2007 52. ÅR

BERETNING 2007 52. ÅR BERETNING 2007 52. ÅR LANDSMØTE AVHOLDES PÅ Highland Hotel Geilo, LØRDAG 20. Oktober KL. 16:00 DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING VALG AV DIRIGENT VALG AV TO MØTESEKRETÆRER VALG AV TELLEKORPS 3. BERETNING

Detaljer

BERETNING 2009 54. ÅR

BERETNING 2009 54. ÅR BERETNING 2009 54. ÅR LANDSMØTE AVHOLDES PÅ Clarion Collection Hotel Atlantic, Sandefjord LØRDAG 17 Oktober 2009 KL. 16:30 DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING VALG AV DIRIGENT VALG AV TO MØTESEKRETÆRER

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

BERETNING 2008 53. ÅR

BERETNING 2008 53. ÅR BERETNING 2008 53. ÅR LANDSMØTE AVHOLDES PÅ Pers Hotel, Gol LØRDAG 18. Oktober KL. 16:30 DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING VALG AV DIRIGENT VALG AV TO MØTESEKRETÆRER VALG AV TELLEKORPS 3. BERETNING

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING

VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING 1. Formål VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING Vedtatt på landsmøte 1991. Senere endret ved Landsmøtevedtak 16.10.93, 01.11.97, 24.10.98, 06.11.99, 21.10.00, 20.10.01, 16.10.2004, 04.11.2006,

Detaljer

Protokoll. fra. Representantskapsmøte. NTL Forskningsinstitutter. 3.- 4. september 2014

Protokoll. fra. Representantskapsmøte. NTL Forskningsinstitutter. 3.- 4. september 2014 Protokoll fra Representantskapsmøte NTL Forskningsinstitutter 3.- 4. september 2014 1 Protokollens innholdsfortegnelse Side Innhold Sak 1. Åpning... 3 Sak 2. Konstituering... 4 2.1. Innkalling... 4 2.2.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 29.03.2017 kl. 1600-1800. Sted: Bergstaden Hotell, Røros Tilstede: Olav Lien, Haldor Tryggestad,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE kommunerevisorforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening. SAKSLISTE

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2015 NFF-O årsmøte 2015 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2014 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2014 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2016 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Protokoll. Norsk Schäferhund Klubs årsmøte. 21. mars Radisson Park Inn Hotel, Gardermoen

Protokoll. Norsk Schäferhund Klubs årsmøte. 21. mars Radisson Park Inn Hotel, Gardermoen Protokoll Norsk Schäferhund Klubs årsmøte 21. mars 2015 Radisson Park Inn Hotel, Gardermoen 1. DAGSORDEN 1.1 Godkjenning av representanter/fullmakter Følgende rettelser: Sarpsborg Jostein Bernt - ikke

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl FLT Statens vegvesen Landskonferanse 15. september 2012 Kirkenes DELEGATER Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl Region midt Samir Jelin Erna Varhaugvik Kjell Egil Kvarmesbakk

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING

VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING 1. Formål VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING Vedtatt på landsmøte 1991. Senere endret ved Landsmøtevedtak 16.10.1993, 01.11.1997, 24.10.1998, 06.11.1999, 21.10.2000, 20.10.2001, 16.10.2004,

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling NTL Forskningsinstitutter Styrets innstilling til Representantskapsmøte 20.- 21.09. 2012 1 Sak 1. Åpning Sak 2. Konstituering 2.1. Innkalling 2.2. Saksliste Styret innstiller overfor representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 VEDTEKTER for Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 1 Navn Foreningens navn skal være Postansattes Landsforening (PL). 2 Organisatorisk tilslutning PL er en partipolitisk

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 29.01.17 Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 ÅPNING AV MØTET VED LEDER SAK 1 / 17 KONSTITUERING AV MØTET 1.1 Registrering av stemmeberettigede 42 stk. 1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 4. mars 2006 kl 1500 Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved Oddvar Linnes 2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen 3. Valg av møteleder og referent

Detaljer

PROTOKOLL METEOROLOGISKE TJENESTEMENNS LANDSFORENING ÅRSMØTE 6. MARS 2015 HOTELL HORDARHEIMEN, BERGEN

PROTOKOLL METEOROLOGISKE TJENESTEMENNS LANDSFORENING ÅRSMØTE 6. MARS 2015 HOTELL HORDARHEIMEN, BERGEN PROTOKOLL METEOROLOGISKE TJENESTEMENNS LANDSFORENING ÅRSMØTE 6. MARS 2015 HOTELL HORDARHEIMEN, BERGEN SAKSLISTE 1. Opprop av delegater 2. Åpning av møtet 3. Konstituering, valg av a) Dirigenter b) Referenter

Detaljer

INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU

INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU Parat-UMB RETNINGSLINJER FOR PARAT-NMBU INSTRUKSER FOR: * INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG FOR PARAT-NMBU * VALGKOMITEEN * REVISOR Desember 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 25.03.2015 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Ola

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

VEDTEKTER FOR MTL 1 Formål 2 Tilslutning 3 Medlemskap 4 Årsmøtet

VEDTEKTER FOR MTL 1 Formål 2 Tilslutning 3 Medlemskap 4 Årsmøtet VEDTEKTER FOR MTL 1 Formål Å organisere tilsatte ved meteorologiske etat til samarbeid for å fremme deres økonomiske, faglige og sosiale interesser ved å: A) arbeide for opprettelse av overenskomster mellom

Detaljer

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike PROTOKOLL 2016 ÅRSBERETNING 2016 Dato: 3. mars 2O17 Sted: Sessvollmoen Dato: 3. mars 2017 kl. 17.00 43 medlemmer var tilstede. Protokoll Årsmøte 2017 Forsvarets

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Retrieverklubb avd. Vest-Finnmark avholder årsmøte fredag 24. mars 2017 kl. 1900 på Skaidi hotell, Skaidi. Vi tar årsmøtemiddagen på forskudd, kl. 1800 på Skaidikroa. Sak 1

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 3. mars 2010 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 3. mars 2010 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 3. mars 2010 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O Til medlemmer av NFF-O NFF-O årsmøte 2016 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2015 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2015 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2017 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 28. mars kl.

Detaljer

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Lokale forhandlinger 2012 Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Hva vi skal snakke om: Økonomisk ramme Parter Hjemler Forberedelser Fremgangsmåte Roller og oppførsel Tariffoppgjøret

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 31. januar 2017

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 31. januar 2017 LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31. januar 2017 Årsmøtet avholdes i HAFA s lokaler på Øya Tirsdag 28. februar kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET STAFO SAMFUNNSSIKKERHET REFERAT FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET RIGA 28. 30.MARS 2011 Til medlemmer av representantskapet i STAFO samfunnssikkerhet Innkalling til STAFO samfunnssikkerhets representantskapsmøte

Detaljer

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET Dato: 10 mars 2012 Sted: O2 huset (Ogndalsveien 2 ved siden av Grand Hotell), Steinkjer. Tid: 13:00 Tilstede: 14 Stemmeberettigede medlemmer, kontrollert med medlemslister mottatt

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS Sak 1 Åpning Leder ønsket 22 medlemmer velkommen til årsmøtet, dette inkl. styret i vellet. Årsmøtet gjennomførte en kort presentasjon

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 24. mars kl.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 4. April 2017, kl. 19:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 7 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Langebåt Vel, Frogn. Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo

Langebåt Vel, Frogn. Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo A. Åpning Styrets formann, Arild Kristiansen, ble valgt til møteleder. Svein Erik Bakken og Marit Dietrichson

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15-05-2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15-05-2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 15-05-2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 15-05-2006 kl. 1000 til 1300. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 148 Åpning Sak 2 Landsstyresak 149 Politisk situasjonsrapport

Detaljer

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte.

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte. Til medlemmer i Sørlandets R/C Modellflyklubb (SRCM) og Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet som avholdes tirsdag 26.02.2013 kl 19 i kaffebar/lunsjrom på Kjevik bak militærhangar.

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND Arne Gunnerud ønska på vegne av styret velkommen til årsmøtet for NJFF-Aust-Agder 2015. Navneliste ligger vedlagt. 1. Konstituering

Detaljer

NFF-F seksjon for foretaksansatte (helseforetak)

NFF-F seksjon for foretaksansatte (helseforetak) Årsberetning 2012 SAK 1/2013 NFF-F seksjon for foretaksansatte (helseforetak) Styret i NFF-F 2012 Styret består av de hovedtillitsvalgte i sykehusapotekforetakene og en fra de andre helseforetakene. Leder:

Detaljer

Vadsø Jeger- og Fiskerforening Boks 116, 9800 Vadsø

Vadsø Jeger- og Fiskerforening Boks 116, 9800 Vadsø Vadsø Jeger- og Fiskerforening Boks 116, 9800 Vadsø Protokoll fra Å R S M Ø T E Vadsø JFF 8.februar 2017 Sted: Fossen skole, Vadsø 1. Åpning Monica åpnet møtet og ønsket alle velkommen til årsmøte. Det

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 30.03.2016 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Haldor

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014 Sportellet Moflatvegen 59 Skien Telemark, den 28.02.2014 1 KONSTITUERING 1 Valg av møteleder Kari Knutsen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 37 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

ÅRSBERETNING. ABC Industri Energi Avd Styret i ABC har siden årsmøte i 2010 vært sammensatt som følger:

ÅRSBERETNING. ABC Industri Energi Avd Styret i ABC har siden årsmøte i 2010 vært sammensatt som følger: ÅRSBERETNING 2010 ABC Industri Energi Avd. 043. Styret i ABC har siden årsmøte i 2010 vært sammensatt som følger: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: ALT leder Styremedlem nr 1: Styremedlem nr 2: Styremedlem

Detaljer

Endringsanalyse. Organisering av drift og vedlikehold ved reorganisering av baneområdene i Region Øst

Endringsanalyse. Organisering av drift og vedlikehold ved reorganisering av baneområdene i Region Øst Organisering av drift og vedlikehold ved reorganisering av baneområdene i Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av 01 Endelig utgave 20 sept. 2006 MOLO/xlaei EKNMON OWR 00

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Møtet ble holdt på Rygge bibliotek 15.2.2017 1. Konstituering Vegard Krog Petersen ønsket velkommen til årsmøte. Det var ingen kommentarer

Detaljer

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D Årsmøte referat Tid og sted: Tirsdag 29. januar 2013 kl. 19.00 på Rådhuset SAKSLISTE: 1. Åpning Det var 49 frem møtte på årsmøte 2. Konstituering a. Godkjenning av stemmeberettigede 47 personer b. Godkjenning

Detaljer

Protokoll fra årsmøte Årsmøtet ble avholdt på Scandic Elgstua Hotel, 31.januar 2016.

Protokoll fra årsmøte Årsmøtet ble avholdt på Scandic Elgstua Hotel, 31.januar 2016. Protokoll fra årsmøte 31.01.2016 Årsmøtet ble avholdt på Scandic Elgstua Hotel, 31.januar 2016. Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede 12 medlemmer fra tidligere JH-sykkel og 12 medlemmer fra tidligere

Detaljer

Årsmøte protokoll 2013/ 2014

Årsmøte protokoll 2013/ 2014 Sak 1 Årsmøte protokoll 2013/ 2014 Åpning / Konstituering Møtet ble avholdt ved Hokksund Camping, 3300 Hokksund den 17.august 2014. Møteleder Friedrich Birkmar ønsket alle velkommen og foretok åpning av

Detaljer

Industri Energi Odfjell

Industri Energi Odfjell Dagsorden Årsmøte Odfjell Drilling Fagforening 15.mars 2016 Møtet starter kl. 10:00 Sak 1 Åpning ved leder Tor-Bjarte Jakobsen - Navneopprop - Godkjenning dagsorden - Valg av dirigent. Sak 2 - Konstituering

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune)

NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune) Årsberetning 2012 SAK 1/2013 NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune) Styret i NFF-O 2012 Leder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: Jorunn Austad Helsedirektoratet Anne Marthe Ringerud

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

INNKALLING til Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus' ÅRSMØTE onsdag 16/ , kl i Folkets Hus, Skytterdalen 2, Sandvika

INNKALLING til Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus' ÅRSMØTE onsdag 16/ , kl i Folkets Hus, Skytterdalen 2, Sandvika INNKALLING til Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus' ÅRSMØTE onsdag 16/11-2016, kl. 18.00 i Folkets Hus, Skytterdalen 2, Sandvika Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent,

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Sakspapirene blir ettersendt. Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse:

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Sakspapirene blir ettersendt. Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse: Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 9. juni 2011 Det innkalles til ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap

Detaljer

Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening for 2014

Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening for 2014 GRIMSTAD MOTORBÅTFORENING 4879 Grimstad Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening for 2014 Det ble avholdt årsmøte i Grimstad Motorbåtforening torsdag 29. januar kl. 1800 på Grimstad Vertshus. Det

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet

Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet 27.08.2013 Kap 1 Innledende bestemmelser 1.1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Romerike AgilitySportsKlubb og forkortes til RASK. Klubben er selvstendig

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 KS TILBUD NR. 3 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2012 Det vises til KS` tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 29. mars og 20. april 2012. For øvrig legger KS

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING EIKA VEL Pepperstad Skog, 1. mars 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær Generalforsamling i Eika Vel Tirsdag 17. mars 2015 kl 1900 JI Byggs kontorer på Pepperstad Saksliste:

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge HHT Osler foreningen, Norge september 2016 Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge Tid og sted: 1.november kl 16.00, Scandic hotell Gardermoen Saker til behandling: 1.

Detaljer