BERETNING ÅR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERETNING 2014 60. ÅR"

Transkript

1 BERETNING ÅR LANDSMØTE AVHOLDES PÅ Hotell Klubben, Tønsberg LØRDAG 14. Mars KL. 16:00 DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING VALG AV DIRIGENT VALG AV TO MØTESEKRETÆRER VALG AV TELLEKORPS 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5. FORSLAG 6. VALG

2 2 medlemmer har gått bort i perioden: BERETNING 2014 Elektroarbeider Gruppeleder Sigmund A Rogstad Stein-Viggo Forslund MEDLEMSUTVIKLING: Det er 397 medlemmer pr og det er en økning på 5 medlemmer siden TILLITSVALGTE I STYRET OG LANDSSTYRET: Styret: Leder Rune Bloch-Johnsen Lillestrøm Nestleder Tom Kenneth Rudihagen Hamar Sekretær Finn Amundsen Signaltjenester Kasserer Magne Høyendahl Eidanger Kursansvarlig Per Arne Thanem Æresmedlem Styremedlem Karl W Gjøsund Bergen Styremedlem Jostein Ranøyen Trondheim 1. Varamedlem Egil Johansen Kristiansand 2. Varamedlem Marius Jørgensen Bergen 3. Varamedlem Tor Raymond Halvorsen Hamar Landsstyret: Leder Rune Bloch-Johnsen Lillestrøm Nestleder Tom Kenneth Rudihagen Hamar Sekretær Finn Amundsen Signaltjenester Kasserer Magne Høyendahl Eidanger Kursansvarlig Per Arne Thanem Æresmedlem JBV Inf. Nord Signal Jørn Rindahl Trondheim Regionleder JBV Inf. Midt Signal Oskar Larsen Trondheim JBV Inf. Nord Signal Robert Fredriksen Narvik JBV BaneNett Nord Jostein Ranøyen Trondheim JBV Inf. Vest Signal Marius Jørgensen Bergen Regionleder JBV BaneNett Vest Karl W Gjøsund Bergen JBV Inf. Sør Signal Egil Johansen Kristiansand JBV Inf. korridoren Signal Ben Tollefsen S Regionleder JBV BaneNett Forvaltning Jan Gjeraldstveit Stor JBV Inf. Øst Signal Kjetil Bigset Ski JBV Inf. Sør Signal Tor Jørgen Klevar Eidanger JBV Inf. Øst Signal Jan Erik G. Isaksen Kongsvinger JBV Inf. korridoren Signal Tor Raymond Halvorsen Hamar JBV Inf. korridoren Signal Kim Repp Øst Regionleder JBV Inf. korridoren Signal Jørgen Nygård JBV Signaltjenester Rolf Nederberg Baneservice Cato Sagen Baneservice Leder 1

3 Valgkomité: Leder Ove Johan Gjermo Voss Kim Repp Lillestrøm Tor-Ole Grønvik Trondheim Revisorer: Hans Petter Bredholt Sarpsborg Terje Lunde Sarpsborg Vararevisorer: Olav Pettersen Rolf Nederberg Representanter til Fellesrådet: Rune Bloch-Johnsen Finn Amundsen Magne Høyendahl Lillestrøm Eidanger Rune Bloch-Johnsen er leder i Fellesrådet, Magne Høyendahl er kasserer og Finn Amundsen er styremedlem. KURS STF s styre og Landsstyret har deltatt på foreningens eget kurs på Gjøvik i forbindelse med Landsmøtet I tillegg til dette har vi hatt leders reise hvor Leder og enkelte styremedlemmer har vært med og informert om aktuelle saker. Styret vil benytte anledningen til å oppfordre flere av våre tillitsvalgte til å gjennomføre kurs. ORGANISASJON. Det er avholdt 8 styremøter og 2 landsstyremøter i perioden MØTER Januar 07 Styremøte STF Ledersamling JBV Gardermoen 08 Styremøte STF 10 IDF møte vedr. organisering av Jernbaneverket Avsluttende forhandlinger om særavtalene i JBV 16 Orientering og informasjonsmøte personalsak\omorg. Optimal tverrfaglig beredskap og organisering Gjennomgang Banedivisjonens VPL 23 Forhandlinger om særavtalene i JBV Optimal tverrfaglig beredskap og organisering 24 Møte ang. revidert reisepolicy 27 Effektiv kjerne: drift og vedlikehold 29 Protokoll/forhandlingsmøte særavtalene Drøftingsmøte stillingsbeskrivelse tilstandskontrollør 30 Informasjonsmøte lokalisering og kontorplassering 31 Optimal tverrfaglig beredskap og organisering 2

4 Februar 4 Styremøte STF 5-6 Årsmøte NTF Lillehammer 6-7 Ledersamling i STAFO Gardermoen 10 Drøftemøte omstasjonering 13 Drøftingsmøte ang. stillingsbeskrivelse 14 Optimal tverrfaglig beredskap og organisering 18 Informasjonsmøte ang. IKT 19 Optimal tverrfaglig beredskap og organisering 21 Drøftingsmøte - bemanning av økonomifunksjonen 24 Informasjonsmøte ang. R 25 SAMU møte 26 Styremøte STF 28 IDF omorganiseringsprosessen, effektiv støtte Mars 5 Organisering av vernetjenesten 6 Optimal tverrfaglig beredskap og organisering 10 Drøftingsmøte ERTMS, 2. strategi for tilstandsovervåkning. Effektiv kjerne: drift og vedlikehold 12 AMU Bane Nett Møte ang. Vedlikehold staben 13 Møte med Christopher Wilscher Trondheim 14 IDF omorganiseringsprosessen, effektiv støtte Landsstyremøte med årsmøte Gjøvik Arrangementskomite 25 SAMU møte 26 Styremøte og Årsmøte i STAFO Fellesrådet 28 IDF omorganiseringsprosessen, effektiv støtte 31 Styremøte STF April 4 IDF omorganiseringsprosessen, effektiv støtte 23 Styremøte STF 25 Optimal tverrfaglig beredskap og organisering Arrangementskomite Mai 5 Drøftingsmøte vedr. omstilling i Infrastrukturprosjekter 6 Informasjonsmøte med Gorm Frimannslund 12 Tele & Signal. Visjon og Misjon Effektiv kjerne: drift og vedlikehold 22 JF kommentarer til Rapport beredskap 27 Informasjonsmøte - Strategiprosess i Teknologi Arrangementskomite Juni 2 Drøftemøte - diverse saker, Gorm F 4 Dagsmøte for hele Signal og Tele 5 Organisering under faggruppeledere 11 Ledersamling STAFO 16 Innledende avklaringer rundt lokalt lønnsoppgjør 23 Felles forhandlingsmøte med alle foreningene 24 Styremøte STF 26 Styremøte STAFO Fellesrådet 3

5 August 5 Møte i Samarbeidsutvalget 6 Forberedelser Lokalt lønnsoppgjør Inf. om Medarbeiderunder. i Jernbanedirektørens staber 12 Forhandlingsmøte i Kommunikasjonsstaben 20 Samarbeidsmøte med Infrastrukturdirektør 21 Lokalt lønnsoppgjør - Fellesrådet SJ 22 Seminar for samarbeidsutvalgene i Jernbaneverket Møte i Samarbeidsutvalget jernbanedirektørens staber 26 Samarbeidsmøte med organisasjonene 27 Optimal tverrfaglig beredskap og organisering September 1-3 Styremøte STF Berlin 4 Styremøte STAFO Fellesrådet 5 Drøftemøte stasjonering Møte mellom NJF og STAFO 8 Møte i arbeidsgruppe Varslingsordning 9 Samarbeidsmøte med organisasjonene Ledersamling STAFO Stiklestad 16 Årsmøte STAFO Jernbane Ed 17 Styremøte STF 18 Drøfting spørsmål rundt arbeidstid og godtgjørelser Medarbeiderun - gjennomgang av overordnede resultater 19 Møte ang, Teknisk løsning varsling Utviklingsprosess Tele og signal 30 Møte i Samarbeidsutvalget Oktober 6 Møte i arbeidsgruppe Varslingsordning Ski 7 Samarbeidsmøte med organisasjonene Seminar - medbestemmelse for ansattrepresentanter 10 Møte i arbeidsgruppe Varslingsordning Styremøte STAFO Fellesrådet Berlin 17 Lokalt lønnsoppgjør 20 Lokalt lønnsoppgjør Samarbeidsmøte med Gorm Frimannslund 24 Lokalt lønnsoppgjør med arbeidsgiver 28 Lokalt lønnsoppgjør Signal og Tele, om drøfting 29 Lokalt lønnsoppgjør med arbeidsgiver 30 Landsstyremøte STF Lillestrøm 31 Drøftemøte - Organisering av Signal og tele Referansegruppemøte ILL November 4 Samarbeidsmøte med organisasjonene 6 Møte i Samarbeidsutvalget 7 Møte i arbeidsgruppe Varslingsordning Ski 10 Møte med Kompetansedirektør 14 Møte i arbeidsgruppe Varslingsordning Forhandlingsmøte vedrørende Forsyning Ledersamling STAFO Gardermoen 28 Samarbeidsmøte med Gorm Frimannslund Desember 2 Samarbeidsmøte med organisasjonene 3 Leders reise Hamar 4 Samarbeidsmøte m HR-sjef 6 Leders reise Bergen 8 Leders reise Narvik 10 Leders reise Kongsvinger 17 Samarbeidsmøte med Infrastrukturdirektør 19 Leders reise 4

6 PROTOKOLLER. Mars 14 Lønn under opplæring til togleder personlig ordning 15 Trafikkstyrer under opplæring til togleder 15 Anleggstillegg Txp Trondheim forlengelse 15 Protokoll produktivitetsavtale for Ofotbanen 21 Protokoll Fordeling av velferdsmidler 27 Protokoll angående hvem som går særavtale 28 Dispensasjon for arbeidstidsordningen Ofotbanen April 04 Protokoll ny tilpasningsavtale 22 Protokoll tilpasningsavtale Mai Avslag B40 for trafikkstyrer ved Trondheim stasjon Avslag B60 for timelærer som lånes ut fra Trafikk og Marked Juni 17 Seniorpolitiske tiltak September 01 Anleggstillegg Bjørnfjell 01 Protokoll kollegaveiledere Trafikk Oktober 16 Tilpasningsavtale for JBV av November 25 Protokoll anleggstillegg Askim Desember 09 Ferie utenfor hovedferieperioden 2015 I tillegg til dette er det skrevet under en lang rekke med protokoller som går på enkeltmedlemmer. LANDSMØTE Landsmøte ble avholdt på Gjøvik den Det møtte 22 stemmeberettigede på Landsmøte. KONSTITUERING. Styret konstituerte seg på styremøte 31/ : Leder (valgt på Landsmøte) Rune Bloch-Johnsen Lillestrøm Nestleder Tom Kenneth Rudihagen Hamar Sekretær Finn Amundsen Signaltjenester Kasserer Magne Høyendahl Eidanger Kursansvarlig Per Arne Thanem Æresmedlem Styremedlem Karl Werner Gjøsund Bergen Styremedlem Jostein Ranøyen Trondheim 5

7 Vara medlemmer som ble valgt på landsmøtet: 1. Varamedlem Egil Johansen Kristiansand 2. Varamedlem Marius Jørgensen Bergen 3. Varamedlem Tor Raymond Halvorsen Hamar Reisepolicy. I januar ble det innført ny reisepolicy for Jernbaneverkets ansatte. Hensikten med Jernbaneverkets reisepolicy er å sikre at reiser blir gjennomført på en kostnadseffektiv måte og med hensyn til sikkerhet, kvalitet og tid. Reisepolicyen gjelder for alle reiser betalt av Jernbaneverket. Reiser skal begrenses til det som er nødvendig ut i fra tjenstlig behov og reiser skal foretas på billigste og hurtigste måte. Reiser skal planlegges, bestilles og gjennomføres på en slik måte at de påfører Jernbaneverket minst mulig kostnader, ut i fra en total vurdering hvor sikkerhet, transport, opphold og reisetid legges til grunn. Situasjoner som kan være unntatt prinsippene i reisepolicyen er ved akutt driftsstans, ulykker etc.. I slike situasjoner skal nærmeste leder orienteres i etterkant av bestilling av reiser Videre står det blant annet at den reisende og nærmeste leder plikter å overholde jernbaneverkets reisepolicy og at reisen skal godkjennes før reisen bestilles og skal vurderes ut i fra tjenstlige behov. Bestilling av hotell og fly på reiser skal skje gjennom reisebyrå og så snart som mulig, gjerne mer enn 7 dager i forveien. Alle endringer og avbestillinger må skje så raskt som mulig, da endringer vil kunne medføre merkostnader. Det står også særlig nevnt om bruk av fordelskort/bonuskort eller andre lignende fordeler: Den reisende skal ikke benytte fordelskort/bonuskort eller andre lignende fordeler som er opparbeidet på tjenestereiser. Bruk av fordelskort på tjenestereise anses som brudd på tjenestemannslovens 20. STF oppfordrer medlemmer som reiser i tjenesten og sette seg inn i gjeldene regelverk. Omorganisering. Ny organisasjon ble startet opp 1.april. Mye av året 2014 har blitt brukt til å tilpasse ny organisasjon etter at den ble tatt i bruk, det var ca. 15 stk. som ble omstasjonert til ressurssentret. Ingen av våre medlemmer ble berørt. Organiseringen av Signal og Tele miljøet under Sverre Kjenne er ennå ikke avklart, men ledelsen tar sikte på å få dette avklart første halvdel av Vi er noe kritiske til at Jernbaneverket ennå ikke har klart å avklare stillingsbeskrivelsene for oppsynsmenn/tilstandskontrollør. 6

8 STF har vært i drøftemøte angående stillingsbeskrivelsen til Tilstandskontrollør. Det er blitt sagt at denne skulle være lik dagens stillingsbeskrivelse for Oppsynsmann, noe den ikke er. Arbeidsgiver lovet å ta med synspunktene videre og skulle komme med en tilbakemelding. Denne tilbakemeldingen har ikke kommet enda. STFs styre gjennomgikk stillingsbeskrivelsen for Arbeidsplanlegger og sendte inn krav om drøfting på denne. Vi ønsker krav om fagbrev på denne stillingen og at teknisk fagskole og relevant erfaring strykes. Særavtaler i JBV. Særavtalene ble gjeldene fra Særavtale om arbeidstid er nå blitt forandret ved at kapitel fire om hjemmevakt er tatt ut og lagt inn i egen særavtale. I særavtale om arbeidstid (særavtale 01)er det blitt noen forandringer, dette gjelder blant annet: Under gyldighet er det lagt til ett punkt som betyr at de som normalt går under særavtale om fleksibel arbeidstid i staten, men som i mere enn fjorten dager får endret arbeidstid og går etter oppsatt tjenesteplan, kommer innenfor denne avtalen. Under kapitelet om nattjeneste, noen av de viktigste punktene gjengis her: En arbeidstaker kan settes opp med inntil 4 nattjenester i strekk i første uke. I den andre uken kan det arbeides inntil 4 nattjenester i strekk. Etter en tjeneste som beskrevet ovenfor skal det gå minst 2 uker før vedkommende kan settes på ny nattjeneste. Det skal ikke settes opp mer enn 8 nattjenester i løpet av en løpende 4 ukers periode. Dersom det er utført mer enn 2 nattjenester sammenhengende, skal det være et opphold på minimum 3 netter før neste nattjeneste. Tilsatte som går i helkontinuerlig turnus, skal være fri for nattjeneste minst 7 netter etter å ha utført mer enn 2 påfølgende nattjenester. I særavtale om beredskapsvakt (særavtale 02) er det ikke skjedd noen forandringer annet enn at denne er flyttet ut av særavtale om arbeidstid. Ved at denne er flyttet ut av særavtale om arbeidstid blir denne gjeldende for alle ansatte i Jernbaneverket. Denne avtalen omfatter både beredskapsvakt i henhold til Hovedtariffavtalen (fri for vakt) og beredskapsvakt som kompenseres med kronetillegg, noe som er en frivillig ordning. Alle særavtaler som omhandlet tillegg for opplæringsfunksjoner er nå samlet i en særavtale (Særavtale 03). I slutten av året ble det av Jernbaneverket sagt opp 2 særavtaler som gjelder noen av våre medlemmer i Sør. Disse ble aldri ferdig drøftet før året var omme, derfor er de prolongert ut første kvartal

9 Anleggsdokumentasjon. Etter drøftinger med Jernbaneverket og foreningene har JBV besluttet å bruke norsk språk på førstelinjestøtte, men man kan bruke engelsk på 2- og 3.linjestøtte. STF mener fortsatt at all dokumentasjon skal være tilgjengelig på norsk. 60 års markering. STF blir 60 år i 2015, i den forbindelse ble det opprettet en arrangementskomite, som har bestått av: Per Arne Thanem. Bjørn Skauge. Ove Johan Gjermo. Rolf Nederberg. Velferdsmidler Jernbaneverket har i samarbeid med organisasjonene fordelt velferdsmidler med 50 prosent på Fritidsrådets organisasjoner og fritidsboliger jernbanen. Fritidsboliger jernbanen eies og driftes av ROM eiendom, disse avtalene er nå vedtatt sagt opp av jernbaneverket. Resten av potten ble avsatt til lokal fordeling. Vedtektsendringer Landsstyret vedtok på landsstyremøte på Gjøvik at det nye styret får i oppdrag å sette sammen en gruppe som ser på vedtektsendringer innen Landsmøte Komiteen har bestått av: Rune Bloch-Johnsen Karl Werner Gjøsund Marius Jørgensen Leder Mandatet har vært å endre vedtektene slik at disse harmoniserer med hvordan Jernbaneverket er organisert. De har også sett på sammensettingen av landsstyret og valgprosedyrer. Arbeidstid i utlandet Hovedtariffavtalen og arbeidsmiljøloven gjelder ikke utenfor Norges grenser. Ut fra Administrativ bestemmelse om kompensasjon for arbeids og reisetid for tjenestereiser i utlandet fastsatt av ansvarlig departement, nå KMD, må det være mulig å pålegge arbeid utover 8 timer pr dag. Bestemmelsene er utarbeidet i 8

10 samråd med hovedsammenslutningene, LO Stat, YS Stat (som STAFO er tilsluttet), UNIO og Akademikerne. Styret oppfordrer de som er berørt av dette om å synliggjøre alt arbeid som utføres utover normalarbeidstid, slik at vi får en oversikt over omfanget. Elektronisk kjørebok Elektronisk kjørebok er vedtatt innført og «Rutiner for bruk av elektronisk kjørebok i Jernbaneverkets tjenestebiler» skal finnes på banenettet. Statsforetak I samarbeidsmøte varslet Jernbanedirektøren at hun vil at JBV skal omgjøres til ett statsforetak og at det ville bli publisert en artikkel på banenettet om dette. Under følger artikkelen: «Jernbanedirektøren anbefaler at Jernbaneverket omdannes til statsforetak. Det vil gi oss reell handlefrihet for å gjennomføre flerårige vedlikeholds- og utbyggingsprosjekter, sier hun. Samtidig med en omdannelse av Jernbaneverket til et statsforetak mener Elisabeth Enger at det bør opprettes et transportdirektorat som får ansvar for planlegging på tvers av transportformene. Dette er noen av de anbefalingene Jernbaneverket nå har sendt til Samferdselsdepartementet som innspill i departementets arbeid med jernbanereform. Foreløpig har departementet fått over 30 ulike innspill. Jernbaneverkets anbefaling er altså ett av disse innspillene som nå er overlevert. Det er varslet at regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om reform i løpet av året. Bedre rammevilkår -Det er modent for omfattende endringer, og vi mener det er nødvendig for å kunne gjennomføre viktige samfunnsoppdrag på en god måte, sier Elisabeth Enger. Selv om vi blir mer effektive og omorganiserer oss, så er vi avhengig av bedre rammevilkår og en mer tydelig rollefordeling både i og utenfor jernbanesektoren. Mye handler om bedre planlegging, forpliktende finansiering og koordinering mellom aktørene, sier Enger. Statsforetak og transportdirektorat - Skal vi virkelig få mer jernbane for pengene så trenger vi reell handlefrihet i gjennomføringen av det politikerne har bestemt. Vi mener at å omdanne Jernbaneverket til et statsforetak samtidig som det opprettes et transportdirektorat kan være en god måte å løse dette på. Vi ser for oss at et nytt direktorat legger til rette for politiske beslutninger, tar seg av helhetlig transportplanlegging, rutemodeller og foretar statlige kjøp av alle typer transporttjenester. Jernbaneforetaket skal være gjennomføreren. Politisk vedtatte vedlikeholds- og utbyggingspakker for minst fire år om gangen vil gjøre både vedlikeholdsog byggeprosjektene mer effektive og rimeligere på grunn av forutsigbarheten i dette, sier jernbanedirektøren. Med dagens tilstand på infrastrukturen, og måten den er dokumentert 9

11 på, er vi avhengig av å gjøre det daglige vedlikeholdet i egen regi. Men etter hvert som vi tar igjen etterslep og innfører ERTMS, så vil det bli mulig å sette stadig mer av også dette ut i konkurranse, sier Enger. Samle eiendommer Det forutsettes i forslaget at jernbanen i all hovedsak fortsatt er finansiert av statskassen. Ved å samle alle eiendommer, inkludert stasjoner og terminaler, i det nye foretaket åpner det seg også muligheter for å finansiere deler av virksomheten derfra. Slik vil man også kunne få en mer helhetlig utvikling av moderne knutepunkter. Statsforetaket kan også ta ansvar for å bygge ny infrastruktur. Der det er naturlig, for eksempel der veg og bane skal bygges ut på samme strekning, kan det være aktuelt å opprette egne utbyggingsselskaper. 14 punkter Jernbaneverkets forslag til ny struktur for jernbanesektoren er samlet i 14 hovedpunkter: 1. Det etableres et transportdirektorat som får ansvar for transportplanlegging på tvers av transportformene. Organisering av transportetatene må ses i sammenheng. En endret organisering av en etat kan ikke gjennomføres uten en gjennomtenking av konsekvensene for etablerte samarbeidsformer på tvers av transportetatene. Forslaget om direktorat er knyttet til forslaget om foretaksorganisering. Dersom Jernbaneverket omorganiseres, bør det etableres et helhetlig transportdirektorat, særlig av hensyn til planoppgavene. Et alternativ er et større departement. 2. NTP eller en annen form for en langsiktig transportplan omfatter helheten i kollektivtrafikken. Staten tar et betydelig ansvar for investeringene i direkte tilskudd til prosjekter. Samordning av tiltak i byene mellom aktørene stat, fylkeskommune og kommune skjer i forpliktende prosesser knyttet til overordnede utredninger (KVU), og ved inngåelse av bymiljøavtaler. Helheten i kollektivtrafikken betyr både drift og investeringer, og inkluderer alle forvaltningsnivåer, stat, fylkeskommune og kommune. For å nå målsettingene om økt kollektivtrafikk, må den forpliktende samhandlingen styrkes. Det er viktigere enn å vurdere ny ansvarsdeling, som uansett vil ha kompliserte grensesnitt. 3. Rutemodeller og statlig kjøp av transporttjenester legges til transportdirektoratet. 4. Det etableres et eget planregime i plan- og bygningsloven for større veg- og jernbaneprosjekter. 10

12 5. KVU og KS-regimet evalueres. KVU bør utarbeides i de tilfeller der det skal skje reelle konseptvalg. KS-konsulenter må ha tilstrekkelig teknisk og økonomisk kompetanse. 6. Jernbaneverket omdannes til et statsforetak. Det er en forutsetning at oppgaveporteføljen gjennomgås, og plan- og forvaltningsoppgaver i all hovedsak inngår i transportdirektoratet. Vi forutsetter at jernbanen i all hovedsak vil være finansiert fra statskassen, og mener da at foretak er bedre egnet enn aksjeselskap Direktoratet legger grunnlaget for de politiske beslutningene vedrørende mål, ambisjonsnivå og finansiering av prosjekter, mens foretaket får større fullmakter i gjennomføringen. 7. Jernbaneforetaket får eierskap til stasjoner og terminaler, og inntekter fr eiendom utvikles som en delfinansiering av foretaket. Verksteder etableres som uavhengige enheter. 8. Feilretting og tilstandskontroll på driftssatt jernbane utføres inntil videre av jernbaneforetaket i egen regi. Jernbaneforetaket gjennomfører tiltak for å øke kvaliteten med lavere ressursbruk. Tilstanden i og dokumentasjon av eksisterende infrastruktur er slik at egenregi anbefales 9. Det vedtas en fornyelses/oppgraderingspakke for jernbanen med varighet på minst fire år om gangen. Fornyelsen er like avhengig av forutsigbarhet som investeringene. Vi kan planlegge og gjennomføre mer sammenhengende vedlikehold Økt forutsigbarhet er viktig for leverandørmarkedet. Vi anslår at vi kan få opp mot 10% gunstigere avtaler 10. Utbygging av ny jernbane og vedlikehold av eksisterende utføres etter konkurranse mellom private tilbydere på oppdrag fra jernbaneforetaket. Innsatsen for å få god effekt av konkurranse og et velfungerende leverandørmarked styrkes. 11. Den gjenstående delen av IC-utbyggingen gjennomføres med en samlet styringsramme, der finansieringen garanteres ved oppstart. Ut fra kravene til effekter/kvalitet og ferdigstillelse får jernbaneforetaket frihet til å gjennomføre utbyggingen innenfor styringsrammen, og forplikte staten i avtaler med entreprenører og leverandører. 11

13 12. Jernbaneinvesteringer bør vedtas i større pakker (som IC), der jernbaneforetaket etter vedtak om oppstart har anledning til å inngå kontrakter og om nødvendig ta opp lån for midlertidig finansiering for optimal gjennomføring. 13. Egne utbyggingsselskaper bør etableres for gjennomføring av prosjekter som omfatter veg og jernbane på samme strekning, eller for jernbaneprosjekter med betydelig andel særskilt finansiering utenfor statskassen. 14. Anbudsutsettelse av persontrafikken skjer i større pakker med langsiktige kontrakter. Vi tror konkurranseutsetting av mindre enkeltstrekninger har liten effekt på kvalitet og kostnader i persontrafikken. Verksteder etableres som uavhengige enheter for å stimulere konkurranse.» Lønnsoppgjør 2014 Lønnsoppgjøret 2014 endte i brudd. Etter mekling på overtid ble det enighet om resultatet. Uravstemningen i YS endte med ett klart ja. Oppgjøret har en økonomisk ramme på noe over 3,3 %, hvor av 1,75 % avsettes til lokalt oppgjør. Det ble ikke avsatt midler til egne sentrale justeringsforhandlinger. Det generelle tillegget ble gitt med virkning fra 1. mai, mens det lokale oppgjøret ble gitt virkning fra 1.august med forhandlingsfrist 31.oktober. Partene er også enige om en reguleringsklausul som legger til rette for at eventuell mindre lønnsutvikling i forhold til privat sektor i 2014 vil bli hensyntatt i oppgjøret 2015 Det ble heller ikke endringer i dagens tariffsystem, noe som var veldig viktig for YS Resultatet fra forhandlingene er som følger; tillegg per 1. mai på A-tabellen Ltr 19-23: Kr Ltr 45: Kr Ltr 24-25: Kr Ltr 46: kr Ltr 26-27: Kr Ltr 47: Kr Ltr 28-29: Kr Ltr 48: Kr Ltr 30-31: Kr Ltr 49: Kr Ltr 32-33: Kr Ltr 50: Kr Ltr 34-35: Kr Ltr 51: Kr Ltr 36: Kr Ltr 52-53: Kr Ltr 37: Kr Ltr : 1,98% Ltr 38: Kr Ltr 39: Kr Ltr 40: Kr Ltr 41: Kr Ltr 42: Kr Ltr 43: Kr Ltr 44: Kr

14 Det ble også avtalt enkelte justeringer med virkning fra 1. Juli: Følgende lønnsrammer heves med 1 lønnstrinn på øverste ansiennitetstrinn: LR 3 LR 9 LR 14 LR 15 LR 17 LR 39 Dette vil si at enkelte av våre medlemmer i stillingskode 1117 fikk ett trinn på A tabellen med virkning fra 1. Juli. Alle på lavest lønnstrinn i et lønnsspenn får 1 lønnstrinn. Alle lønnsspenn tillegges 1 tomt lønnstrinn på toppen av spennet. Det ble satt av 1,75 % av lønnsmassen til lokalt lønnsoppgjør. Blant våre medlemmer fikk følgende stillinger tillegg med virkning fra 1/ Fagarbeider med fagbrev 1 trinn Fagspesialist Signal/telemontører 1 trinn 1119 Formenn med signal/tele fagbrev fikk 2 trinn 0503/1087 Tilstandskontrollør/Oppsynsmann tele 1trinn 1443 Arbeidsplanleggere/Anleggsleder tele 1 trinn I tillegg hadde vi enkelt personer i stillingskode 1065, 1407, 1181,1434 og 1087 som fikk alt fra 1 til 3 trinn. STAFO/Delta I forbindelse med STAFOs representantskapsmøte 17-18/ var det kommet inn ett forslag til vedtektsendringer om at STAFO skulle være tilsluttet YS gjennom Delta. Dette forslaget oppnådde ikke 2/3 dels flertall og ble forkastet. En del av medlemsorganisasjonene i STAFO ønsket å fortsette samtalene med Delta, selv om representantskapsmøte i høst besluttet å ikke søke opptak. Styrene i STF, NTF og STAFO jernbane har besluttet at vi deltar i videre diskusjoner med Delta. Om det skulle bli aktuelt med endringer i tilslutningsformen til YS, vil dette kreve vedtektsendring i STF. 13

15 Sluttord: Styret vil benytte anledningen til å takke medlemmene for et godt samarbeid i perioden. Vi ønsker at medlemmene og spesielt tillitsvalgte må være aktive på tilbakemeldinger når høringsutkast/saker blir sendt ut.. den som tier samtykker. Vi vil rette en spesiell takk til de som har vært villig til å påta seg tillitsverv. Til slutt vil vi be medlemmene støtte opp om sine tillitsvalgte, de legger ned mye av sin fritid i foreningsarbeidet. 2. mars 2015 Rune Bloch-Johnsen Leder Sign Tom Kenneth Rudihagen Magne Høyendahl Per Arne Thanem Nestleder Kasserer Kursansvarlig Sign Sign Sign Finn Amundsen Karl Werner Gjøsund Jostein Ranøyen Sekretær Styremedlem Styremedlem Sign Sign Sign 14

16 REGNSKAPSSAMMENDRAG INNTEKTER: Budsjett Kontingenter Renter OU-midler Egenand.Landsmøte Kontingenter pensjonister UTGIFTER: Kontingenter STAFO " Fellesrådet " Begravelseskassen Møter/Reiser Styremøter Kontor Investering PC Provisjon Kurs Fellesråd-kontor Honorar Representasjon Diverse Overskudd STATUS AKTIVA Kontanter 817 Regningskonto Høyrentekonto PASSIVA Formue Endring av formue

17 BEGRAVELSESKASSEN REGNSKAPSSAMMENDRAG 2014 INNTEKTER: Renter Kontingent UTGIFTER: Bidrag Overskudd STATUS AKTIVA Kontanter 0 Fastrente konto 0 JPS Kristiansand høyrente konto PASSIVA Formue Endring av formue Magne Høyendahl Hans Petter Bredholt Terje Lunde kasserer Revisor Revisor 16

18 Innkommende forslag: Vedtekter Forslag til ny tekst i vedtektene er rødmerket. Vedtektsendringene 2, 3, 5 gjøres gjeldende fra Landsmøtets slutt. Vedtektsendring i 12 gjøres gjeldende fra Medlemskap Som medlemmer opptas alt personalet innen Signal- og Tele ved Jernbaneverket og Baneservice AS Ny 2. Medlemskap Som medlemmer opptas alt personalet innen fagene Signal- og Tele ved: Jernbaneverket, Norsk Jernbaneskole (NJS) og Baneservice AS. 3. Organisasjon Foreningens oppbygning: 1. Landsmøte 2. Landsstyremøte 3. Styret 4. Regionsstyrene 5. Tillitsvalgte 6. Medlemmene Ny 3. Organisasjon Foreningens oppbygning: 1. Landsmøte 2. Landsstyremøte 3. Styret 4. Regions/område styret 5. Tillitsvalgte 6. Medlemmene 17

19 5. Landsstyret a) Landsstyret er foreningens høyeste myndighet mellom landsmøtene. Landsstyret skal bestå av tillitsvalgte fra Baneservice AS, Ofotbanen, Utbygging/Prosjekttjenester/Signaltjenester samt tillitsvalgte fra de øvrige regionene, fra hvert av fagområdene Signal og Tele, etter følgende skala: representant representanter representanter representanter 101- osv I tillegg skal landsstyret bestå av leder, nestleder, kasserer, sekretær og kursansvarlig. De fire siste har ikke stemmerett i landsstyret. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. Landsstyret innkalles minst to ganger årlig. Et i oktober og et i samband med landsmøtet. b) Hver region velger et styre som skal minst bestå av fire tillitsvalgte. Regionsleder er leder av forhandlingsutvalgene. Forhandlingsutvalgene består av tre representanter. I saker som er knyttet til et av fagområdene, skal to av representantene komme fra dette. I Baneservice AS velges et styre som minst består av to tillitsvalgte. En fra signal og en fra Tele. Innen fagfeltene Signal og Tele velges en stedstillitsvalgt ved alle avdelinger innen, Utbygging/prosjekttjenester/signaltjenester, Baneservice AS. Alle tillitsvalgte i regionen velges for et år av gangen, og skal skje ihht 12 e etter landsmøtet og meddeles styret sentralt innen utgangen av juni. Regionstyret, styret ved Baneservice AS og tillitsvalgte skal hjelpe medlemmene med saker som skal sendes styret. (Dvs. saker som de ikke får løst på det lokale plan). 18

20 Ny 5. Landsstyret a) Landsstyret er foreningens høyeste myndighet mellom landsmøtene. Landsstyret skal bestå av en representant fra hvert av fagene innen Signal og Tele i: Norsk Jernbaneskole, Baneservice AS, Signal og tele, Teledrift Nord, Sør, Øst, Vest, infrastruktur Signal Nord, Sør, Øst, Vest, Midt og korridoren, med stemmer etter følgende nøkkel: Antall medlemmer: 1-25 = 1 stemme = 2 stemmer = 3 stemmer = 4 stemmer osv I tillegg skal landsstyret bestå av leder, nestleder, kasserer, sekretær og kursansvarlig. De fire siste har ikke stemmerett i landsstyret. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. Landsstyret innkalles minst to ganger årlig. Et i oktober og et i samband med landsmøtet. b) Innen Signal og Tele, Norsk Jernbaneskole, Baneservice AS, Teledrift Øst, Nord, Sør, Vest, infrastruktur Signal Nord, Midt, korridoren, Øst, Sør og Vest skal det velges en leder blant de stedstillitsvalgt som er representant til Landsstyret. Leder peker ut sin stedfortreder etter behov. Alle tillitsvalgte i regionene/områdene velges for et år av gangen, og skal skje iht. 12 e) etter landsmøtet og meddeles styret sentralt innen utgangen av juni. Tillitsvalgte skal hjelpe medlemmene med saker som skal sendes styret. (Dvs. saker som de ikke får løst på det lokale plan). 19

21 12. Myndighet a) Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Landsmøtet kunngjøres minst 6 uker i forveien. Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet må være styre i hende senest 4 uker før landsmøtet holdes. Forslag skal i sin helhet kunngjøres sammen med innkallingen til landsmøtet. b) På landsmøtet behandles: Beretning. Regnskap for forening og begravelseskassen. Forslag og budsjett. c) Landsmøtet velger: Leder (for et år ad gangen). 3 styremedlemmer (for to år ad gangen). 3 varamedlemmer (for ett år ad gangen). 2 revisorer med varamedlemmer. Valgkomite på tre (3) medlemmer hvor den første valgte er leder. d) En leder er ikke valgt før han/hun har fått minst halvparten av de avgitte stemmer. Styret konstituerer seg selv på første styremøte når det gjelder nestleder, sekretær, kasserer og kursansvarlig. Resultatet av dette tilstilles medlemmene snarest og senest 1 (en) måned etter landsmøte. e) Alle saker og valg avgjøres med alminnelig flertall. Valg foregår skriftlig hvis noen forlanger det. Akklamasjon godtas ikke som stemmegivning. f) Alle medlemmer plikter å motta valg. Enhver tillitsvalgt kan si fra seg tillitsverv i en periode på 2 år. g) Forhandlingsutvalg består av minst, leder, nestleder, kasserer og sekretær. 20

22 Ny 12. Myndighet a) Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Landsmøtet kunngjøres minst 6 uker i forveien. Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet må være styre i hende senest 4 uker før landsmøtet holdes. Forslag skal i sin helhet kunngjøres sammen med innkallingen til landsmøtet. b) På landsmøtet behandles: Beretning. Regnskap for forening og begravelseskassen. Forslag og budsjett. c) Landsmøtet velger: Leder(for et år ad gangen). kasserer, sekretær, nestleder, kursansvarlig og styremedlemmer for 2 år ad gangen. kasserer, kursansvarlig og ett styremedlem velges det ene året (oddetallsår). Sekretær, nestleder og ett styremedlem velges det andre året (partallsår). 1. Varamedlem, 2. Varamedlem og 3. Varamedlem (for et år ad gangen) 2 Revisorer med varamedlemmer. Valgkomite på tre (3) medlemmer hvor den første valgte er leder. d) En leder er ikke valgt før han/hun har fått minst halvparten av de avgitte stemmer. Styret konstituerer seg selv på første styremøte når det gjelder nestleder, sekretær, kasserer og kursansvarlig. Resultatet av dette tilstilles medlemmene snarest og senest 1 (en) måned etter landsmøte. e) Alle saker og valg avgjøres med alminnelig flertall. Valg foregår skriftlig hvis noen forlanger det. Akklamasjon godtas ikke som stemmegivning. f) Alle medlemmer plikter å motta valg. Enhver tillitsvalgt kan si fra seg tillitsverv i en periode på 2 år. g) Forhandlingsutvalg består av minst, leder, nestleder, kasserer og sekretær. h) Ved benkeforslag vil kandidatene settes opp mot hverandre. 21

23 BUDSJETT FORSLAG INNTEKTER Kontingenter OU-midler/kursavg Egenandel Landsmøte Renter Kontingent Pensjonister UTGIFTER Kontingent STAFO " Fellesrådet Møter / Reiser Styremøter Kontor utgifter STF 60 år Fellesråd-kontor Representasjon Kurs Provisjon 500 Honorar Kontingent til Begravelseskassen Til styrets disposisjon Honorar: Leder B Nestleder B Kasserer B Sekretær B Kursansvarlig B Styremedlem B Styremedlem B ,-pr.varamedlem Arbeidsgiveravgift

24 Innstilling valg 2015 STF. STYRET Funksjon Navn Sted På valg Gjenvalg Leder Rune Bloch-Johnsen Lillestrøm x x Styremedlem Finn Amundsen 1 år igjen. Styremedlem Jostein Ranøyen Trondheim 1 år igjen. Styremedlem Tom K. Rudihagen Hamar 1 år igjen. Styremedlem Magne Høyendahl Skien x x Styremedlem Per Arne Thanem Hamar x x Styremedlem Karl Werner Gjøsund Bergen x x 1. Varamedlem Egil Johanesen Kristiansand x x 2. Varamedlem Øystein Gjeraldstveit x 3. Varamedlem Tor R. Halvorsen Hamar x x Revisor Hans Petter Bredholt Sarpsborg x x Revisor Terje Lunde Sarpsborg x x Vararevisor Olav Pettersen Lillestrøm x x Vararevisor Rolf Nederberg x x Landsstyrets forslag til valgkomite: Valgkomite, Leder Tor Ole Grønvik Trondheim Valgkomite Kim Repp Lillestrøm Valgkomite Ove Johan Gjermo Voss 23

BERETNING 2012 58. ÅR

BERETNING 2012 58. ÅR BERETNING 2012 58. ÅR LANDSMØTE AVHOLDES PÅ Pers Hotell, Gol LØRDAG 16. Mars KL. 16:30 DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING VALG AV DIRIGENT VALG AV TO MØTESEKRETÆRER VALG AV TELLEKORPS 3. BERETNING 4.

Detaljer

BERETNING 2010 55. ÅR

BERETNING 2010 55. ÅR BERETNING 2010 55. ÅR LANDSMØTE AVHOLDES PÅ Pers Hotel, Gol LØRDAG 16. Oktober KL. 16:30 DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING VALG AV DIRIGENT VALG AV TO MØTESEKRETÆRER VALG AV TELLEKORPS 3. BERETNING

Detaljer

Årsberetning 2007. Årsmøte 2008 holdes den 19. februar 2008 kl 17.00 i Stafos lokaler Lakkegata 3, Oslo. Dagsorden

Årsberetning 2007. Årsmøte 2008 holdes den 19. februar 2008 kl 17.00 i Stafos lokaler Lakkegata 3, Oslo. Dagsorden Årsberetning 2007 Årsmøte 2008 holdes den 19. februar 2008 kl 17.00 i Stafos lokaler Lakkegata 3, Oslo Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering - valg av dirigent - valg av møtesekretær 3. Beretning 4. Regnskap

Detaljer

MØTEREFERAT. Styremøte nr. 5 Krakow, Polen Møtedato 2-3/9-2013

MØTEREFERAT. Styremøte nr. 5 Krakow, Polen Møtedato 2-3/9-2013 MØTEREFERAT Styremøte nr. 5 Sted Krakow, Polen Møtedato 2-3/9-2013 Referent Finn Amundsen Møtedeltakere Rune Bloch-Johnsen, Tom Kenneth Rudihagen, Magne Høyendahl, Per Arne Thanem, Jostein Ranøyen, Marius

Detaljer

Beretning. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog!

Beretning. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Medlemmene er tatt på alvor

Medlemmene er tatt på alvor 2008 Leder Medlemmene er tatt på alvor - Et helt nødvendig skritt Det er ingen fare for at 2008 skal forbigås som et tåkelagt år i fagforeningssammenheng. Trykket etter landsmøtevedtaket på Hamar i november

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Dags- og forretningsorden... s. 4 Fullmakter til årsmøtet i Oppland Arbeiderparti... s. 4 Innkomne forslag politiske og organisatoriske

Detaljer

Oslo politiforening er kampklar

Oslo politiforening er kampklar Leder Oslo politiforening er kampklar Sykdomstegnene har vært der lenge. Forskjellen er at de stadig har blitt sterkere og mer synlig. Oslo Politiforening (OPF) har over tid advart mot den mer eller mindre

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 Hovedavtale mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN Spekter OG LO v/lo Stat 1.1.2013 31.12.2015 3 4 PROTOKOLL Partssammensatt utvalg Samarbeid, integrering og

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

11. Styrets forslag til valgkomite 2005

11. Styrets forslag til valgkomite 2005 11. Styrets forslag til valgkomite 2005 Styret i OPF innstiller på følgende valgkomité for 2005: Valgkomité: Torbjørn Silseth Avdeling 1 Vivian A. Johnsen Avdeling 2 Finn Tore Pettersen Avdeling 3 Linda

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER OG AKADEMIKERNE V/ AKADEMIKERNE - HELSE INKLUSIV UTDRAG FRA FORHANDLINGSPROTOKOLLEN VEDRØRENDE PARTSSAMMENSATTE UTVALG OG FELLES PROTOKOLLTILFØRSLER, AVTALE

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 12 4. Enkeltsaker og medieklipp 15 5. Satsingsområder for 2014 21 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 1 Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 HOVEDAVTALE... 2 AVTALE OM MEDINNFLYTELSE/MEDBESTEMMELSE I OSLO KOMMUNE. 15 AVTALE

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2008

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2008 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2008 Presidenten har ordet: Gode diskusjoner og framtidsrettede beslutninger.............. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Eierskapsmelding 12.04.2010. Aurskog-Høland kommune

Eierskapsmelding 12.04.2010. Aurskog-Høland kommune Eierskapsmelding 12.04.2010 Aurskog-Høland kommune Vedtatt av Aurskog-Høland kommunestyre 3. mai 2010 sak nr. 25/2010 2 1. Innledning Kommunene har stor frihet til å organisere tjenestene slik det er hensiktsmessig,

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes.

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes. Møteinnkalling 03/07 Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Torsdag 08.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...5

Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...5 Årsmelding NFF 2012 . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning....5 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund....5 2.1 Forbundskontoret... 5 2.2 Regionavdelingene... 5 2.3 Lokalforeningene... 5 2.4 Møter, forbundsstyret,

Detaljer