BERETNING ÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERETNING 2014 60. ÅR"

Transkript

1 BERETNING ÅR LANDSMØTE AVHOLDES PÅ Hotell Klubben, Tønsberg LØRDAG 14. Mars KL. 16:00 DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING VALG AV DIRIGENT VALG AV TO MØTESEKRETÆRER VALG AV TELLEKORPS 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5. FORSLAG 6. VALG

2 2 medlemmer har gått bort i perioden: BERETNING 2014 Elektroarbeider Gruppeleder Sigmund A Rogstad Stein-Viggo Forslund MEDLEMSUTVIKLING: Det er 397 medlemmer pr og det er en økning på 5 medlemmer siden TILLITSVALGTE I STYRET OG LANDSSTYRET: Styret: Leder Rune Bloch-Johnsen Lillestrøm Nestleder Tom Kenneth Rudihagen Hamar Sekretær Finn Amundsen Signaltjenester Kasserer Magne Høyendahl Eidanger Kursansvarlig Per Arne Thanem Æresmedlem Styremedlem Karl W Gjøsund Bergen Styremedlem Jostein Ranøyen Trondheim 1. Varamedlem Egil Johansen Kristiansand 2. Varamedlem Marius Jørgensen Bergen 3. Varamedlem Tor Raymond Halvorsen Hamar Landsstyret: Leder Rune Bloch-Johnsen Lillestrøm Nestleder Tom Kenneth Rudihagen Hamar Sekretær Finn Amundsen Signaltjenester Kasserer Magne Høyendahl Eidanger Kursansvarlig Per Arne Thanem Æresmedlem JBV Inf. Nord Signal Jørn Rindahl Trondheim Regionleder JBV Inf. Midt Signal Oskar Larsen Trondheim JBV Inf. Nord Signal Robert Fredriksen Narvik JBV BaneNett Nord Jostein Ranøyen Trondheim JBV Inf. Vest Signal Marius Jørgensen Bergen Regionleder JBV BaneNett Vest Karl W Gjøsund Bergen JBV Inf. Sør Signal Egil Johansen Kristiansand JBV Inf. korridoren Signal Ben Tollefsen S Regionleder JBV BaneNett Forvaltning Jan Gjeraldstveit Stor JBV Inf. Øst Signal Kjetil Bigset Ski JBV Inf. Sør Signal Tor Jørgen Klevar Eidanger JBV Inf. Øst Signal Jan Erik G. Isaksen Kongsvinger JBV Inf. korridoren Signal Tor Raymond Halvorsen Hamar JBV Inf. korridoren Signal Kim Repp Øst Regionleder JBV Inf. korridoren Signal Jørgen Nygård JBV Signaltjenester Rolf Nederberg Baneservice Cato Sagen Baneservice Leder 1

3 Valgkomité: Leder Ove Johan Gjermo Voss Kim Repp Lillestrøm Tor-Ole Grønvik Trondheim Revisorer: Hans Petter Bredholt Sarpsborg Terje Lunde Sarpsborg Vararevisorer: Olav Pettersen Rolf Nederberg Representanter til Fellesrådet: Rune Bloch-Johnsen Finn Amundsen Magne Høyendahl Lillestrøm Eidanger Rune Bloch-Johnsen er leder i Fellesrådet, Magne Høyendahl er kasserer og Finn Amundsen er styremedlem. KURS STF s styre og Landsstyret har deltatt på foreningens eget kurs på Gjøvik i forbindelse med Landsmøtet I tillegg til dette har vi hatt leders reise hvor Leder og enkelte styremedlemmer har vært med og informert om aktuelle saker. Styret vil benytte anledningen til å oppfordre flere av våre tillitsvalgte til å gjennomføre kurs. ORGANISASJON. Det er avholdt 8 styremøter og 2 landsstyremøter i perioden MØTER Januar 07 Styremøte STF Ledersamling JBV Gardermoen 08 Styremøte STF 10 IDF møte vedr. organisering av Jernbaneverket Avsluttende forhandlinger om særavtalene i JBV 16 Orientering og informasjonsmøte personalsak\omorg. Optimal tverrfaglig beredskap og organisering Gjennomgang Banedivisjonens VPL 23 Forhandlinger om særavtalene i JBV Optimal tverrfaglig beredskap og organisering 24 Møte ang. revidert reisepolicy 27 Effektiv kjerne: drift og vedlikehold 29 Protokoll/forhandlingsmøte særavtalene Drøftingsmøte stillingsbeskrivelse tilstandskontrollør 30 Informasjonsmøte lokalisering og kontorplassering 31 Optimal tverrfaglig beredskap og organisering 2

4 Februar 4 Styremøte STF 5-6 Årsmøte NTF Lillehammer 6-7 Ledersamling i STAFO Gardermoen 10 Drøftemøte omstasjonering 13 Drøftingsmøte ang. stillingsbeskrivelse 14 Optimal tverrfaglig beredskap og organisering 18 Informasjonsmøte ang. IKT 19 Optimal tverrfaglig beredskap og organisering 21 Drøftingsmøte - bemanning av økonomifunksjonen 24 Informasjonsmøte ang. R 25 SAMU møte 26 Styremøte STF 28 IDF omorganiseringsprosessen, effektiv støtte Mars 5 Organisering av vernetjenesten 6 Optimal tverrfaglig beredskap og organisering 10 Drøftingsmøte ERTMS, 2. strategi for tilstandsovervåkning. Effektiv kjerne: drift og vedlikehold 12 AMU Bane Nett Møte ang. Vedlikehold staben 13 Møte med Christopher Wilscher Trondheim 14 IDF omorganiseringsprosessen, effektiv støtte Landsstyremøte med årsmøte Gjøvik Arrangementskomite 25 SAMU møte 26 Styremøte og Årsmøte i STAFO Fellesrådet 28 IDF omorganiseringsprosessen, effektiv støtte 31 Styremøte STF April 4 IDF omorganiseringsprosessen, effektiv støtte 23 Styremøte STF 25 Optimal tverrfaglig beredskap og organisering Arrangementskomite Mai 5 Drøftingsmøte vedr. omstilling i Infrastrukturprosjekter 6 Informasjonsmøte med Gorm Frimannslund 12 Tele & Signal. Visjon og Misjon Effektiv kjerne: drift og vedlikehold 22 JF kommentarer til Rapport beredskap 27 Informasjonsmøte - Strategiprosess i Teknologi Arrangementskomite Juni 2 Drøftemøte - diverse saker, Gorm F 4 Dagsmøte for hele Signal og Tele 5 Organisering under faggruppeledere 11 Ledersamling STAFO 16 Innledende avklaringer rundt lokalt lønnsoppgjør 23 Felles forhandlingsmøte med alle foreningene 24 Styremøte STF 26 Styremøte STAFO Fellesrådet 3

5 August 5 Møte i Samarbeidsutvalget 6 Forberedelser Lokalt lønnsoppgjør Inf. om Medarbeiderunder. i Jernbanedirektørens staber 12 Forhandlingsmøte i Kommunikasjonsstaben 20 Samarbeidsmøte med Infrastrukturdirektør 21 Lokalt lønnsoppgjør - Fellesrådet SJ 22 Seminar for samarbeidsutvalgene i Jernbaneverket Møte i Samarbeidsutvalget jernbanedirektørens staber 26 Samarbeidsmøte med organisasjonene 27 Optimal tverrfaglig beredskap og organisering September 1-3 Styremøte STF Berlin 4 Styremøte STAFO Fellesrådet 5 Drøftemøte stasjonering Møte mellom NJF og STAFO 8 Møte i arbeidsgruppe Varslingsordning 9 Samarbeidsmøte med organisasjonene Ledersamling STAFO Stiklestad 16 Årsmøte STAFO Jernbane Ed 17 Styremøte STF 18 Drøfting spørsmål rundt arbeidstid og godtgjørelser Medarbeiderun - gjennomgang av overordnede resultater 19 Møte ang, Teknisk løsning varsling Utviklingsprosess Tele og signal 30 Møte i Samarbeidsutvalget Oktober 6 Møte i arbeidsgruppe Varslingsordning Ski 7 Samarbeidsmøte med organisasjonene Seminar - medbestemmelse for ansattrepresentanter 10 Møte i arbeidsgruppe Varslingsordning Styremøte STAFO Fellesrådet Berlin 17 Lokalt lønnsoppgjør 20 Lokalt lønnsoppgjør Samarbeidsmøte med Gorm Frimannslund 24 Lokalt lønnsoppgjør med arbeidsgiver 28 Lokalt lønnsoppgjør Signal og Tele, om drøfting 29 Lokalt lønnsoppgjør med arbeidsgiver 30 Landsstyremøte STF Lillestrøm 31 Drøftemøte - Organisering av Signal og tele Referansegruppemøte ILL November 4 Samarbeidsmøte med organisasjonene 6 Møte i Samarbeidsutvalget 7 Møte i arbeidsgruppe Varslingsordning Ski 10 Møte med Kompetansedirektør 14 Møte i arbeidsgruppe Varslingsordning Forhandlingsmøte vedrørende Forsyning Ledersamling STAFO Gardermoen 28 Samarbeidsmøte med Gorm Frimannslund Desember 2 Samarbeidsmøte med organisasjonene 3 Leders reise Hamar 4 Samarbeidsmøte m HR-sjef 6 Leders reise Bergen 8 Leders reise Narvik 10 Leders reise Kongsvinger 17 Samarbeidsmøte med Infrastrukturdirektør 19 Leders reise 4

6 PROTOKOLLER. Mars 14 Lønn under opplæring til togleder personlig ordning 15 Trafikkstyrer under opplæring til togleder 15 Anleggstillegg Txp Trondheim forlengelse 15 Protokoll produktivitetsavtale for Ofotbanen 21 Protokoll Fordeling av velferdsmidler 27 Protokoll angående hvem som går særavtale 28 Dispensasjon for arbeidstidsordningen Ofotbanen April 04 Protokoll ny tilpasningsavtale 22 Protokoll tilpasningsavtale Mai Avslag B40 for trafikkstyrer ved Trondheim stasjon Avslag B60 for timelærer som lånes ut fra Trafikk og Marked Juni 17 Seniorpolitiske tiltak September 01 Anleggstillegg Bjørnfjell 01 Protokoll kollegaveiledere Trafikk Oktober 16 Tilpasningsavtale for JBV av November 25 Protokoll anleggstillegg Askim Desember 09 Ferie utenfor hovedferieperioden 2015 I tillegg til dette er det skrevet under en lang rekke med protokoller som går på enkeltmedlemmer. LANDSMØTE Landsmøte ble avholdt på Gjøvik den Det møtte 22 stemmeberettigede på Landsmøte. KONSTITUERING. Styret konstituerte seg på styremøte 31/ : Leder (valgt på Landsmøte) Rune Bloch-Johnsen Lillestrøm Nestleder Tom Kenneth Rudihagen Hamar Sekretær Finn Amundsen Signaltjenester Kasserer Magne Høyendahl Eidanger Kursansvarlig Per Arne Thanem Æresmedlem Styremedlem Karl Werner Gjøsund Bergen Styremedlem Jostein Ranøyen Trondheim 5

7 Vara medlemmer som ble valgt på landsmøtet: 1. Varamedlem Egil Johansen Kristiansand 2. Varamedlem Marius Jørgensen Bergen 3. Varamedlem Tor Raymond Halvorsen Hamar Reisepolicy. I januar ble det innført ny reisepolicy for Jernbaneverkets ansatte. Hensikten med Jernbaneverkets reisepolicy er å sikre at reiser blir gjennomført på en kostnadseffektiv måte og med hensyn til sikkerhet, kvalitet og tid. Reisepolicyen gjelder for alle reiser betalt av Jernbaneverket. Reiser skal begrenses til det som er nødvendig ut i fra tjenstlig behov og reiser skal foretas på billigste og hurtigste måte. Reiser skal planlegges, bestilles og gjennomføres på en slik måte at de påfører Jernbaneverket minst mulig kostnader, ut i fra en total vurdering hvor sikkerhet, transport, opphold og reisetid legges til grunn. Situasjoner som kan være unntatt prinsippene i reisepolicyen er ved akutt driftsstans, ulykker etc.. I slike situasjoner skal nærmeste leder orienteres i etterkant av bestilling av reiser Videre står det blant annet at den reisende og nærmeste leder plikter å overholde jernbaneverkets reisepolicy og at reisen skal godkjennes før reisen bestilles og skal vurderes ut i fra tjenstlige behov. Bestilling av hotell og fly på reiser skal skje gjennom reisebyrå og så snart som mulig, gjerne mer enn 7 dager i forveien. Alle endringer og avbestillinger må skje så raskt som mulig, da endringer vil kunne medføre merkostnader. Det står også særlig nevnt om bruk av fordelskort/bonuskort eller andre lignende fordeler: Den reisende skal ikke benytte fordelskort/bonuskort eller andre lignende fordeler som er opparbeidet på tjenestereiser. Bruk av fordelskort på tjenestereise anses som brudd på tjenestemannslovens 20. STF oppfordrer medlemmer som reiser i tjenesten og sette seg inn i gjeldene regelverk. Omorganisering. Ny organisasjon ble startet opp 1.april. Mye av året 2014 har blitt brukt til å tilpasse ny organisasjon etter at den ble tatt i bruk, det var ca. 15 stk. som ble omstasjonert til ressurssentret. Ingen av våre medlemmer ble berørt. Organiseringen av Signal og Tele miljøet under Sverre Kjenne er ennå ikke avklart, men ledelsen tar sikte på å få dette avklart første halvdel av Vi er noe kritiske til at Jernbaneverket ennå ikke har klart å avklare stillingsbeskrivelsene for oppsynsmenn/tilstandskontrollør. 6

8 STF har vært i drøftemøte angående stillingsbeskrivelsen til Tilstandskontrollør. Det er blitt sagt at denne skulle være lik dagens stillingsbeskrivelse for Oppsynsmann, noe den ikke er. Arbeidsgiver lovet å ta med synspunktene videre og skulle komme med en tilbakemelding. Denne tilbakemeldingen har ikke kommet enda. STFs styre gjennomgikk stillingsbeskrivelsen for Arbeidsplanlegger og sendte inn krav om drøfting på denne. Vi ønsker krav om fagbrev på denne stillingen og at teknisk fagskole og relevant erfaring strykes. Særavtaler i JBV. Særavtalene ble gjeldene fra Særavtale om arbeidstid er nå blitt forandret ved at kapitel fire om hjemmevakt er tatt ut og lagt inn i egen særavtale. I særavtale om arbeidstid (særavtale 01)er det blitt noen forandringer, dette gjelder blant annet: Under gyldighet er det lagt til ett punkt som betyr at de som normalt går under særavtale om fleksibel arbeidstid i staten, men som i mere enn fjorten dager får endret arbeidstid og går etter oppsatt tjenesteplan, kommer innenfor denne avtalen. Under kapitelet om nattjeneste, noen av de viktigste punktene gjengis her: En arbeidstaker kan settes opp med inntil 4 nattjenester i strekk i første uke. I den andre uken kan det arbeides inntil 4 nattjenester i strekk. Etter en tjeneste som beskrevet ovenfor skal det gå minst 2 uker før vedkommende kan settes på ny nattjeneste. Det skal ikke settes opp mer enn 8 nattjenester i løpet av en løpende 4 ukers periode. Dersom det er utført mer enn 2 nattjenester sammenhengende, skal det være et opphold på minimum 3 netter før neste nattjeneste. Tilsatte som går i helkontinuerlig turnus, skal være fri for nattjeneste minst 7 netter etter å ha utført mer enn 2 påfølgende nattjenester. I særavtale om beredskapsvakt (særavtale 02) er det ikke skjedd noen forandringer annet enn at denne er flyttet ut av særavtale om arbeidstid. Ved at denne er flyttet ut av særavtale om arbeidstid blir denne gjeldende for alle ansatte i Jernbaneverket. Denne avtalen omfatter både beredskapsvakt i henhold til Hovedtariffavtalen (fri for vakt) og beredskapsvakt som kompenseres med kronetillegg, noe som er en frivillig ordning. Alle særavtaler som omhandlet tillegg for opplæringsfunksjoner er nå samlet i en særavtale (Særavtale 03). I slutten av året ble det av Jernbaneverket sagt opp 2 særavtaler som gjelder noen av våre medlemmer i Sør. Disse ble aldri ferdig drøftet før året var omme, derfor er de prolongert ut første kvartal

9 Anleggsdokumentasjon. Etter drøftinger med Jernbaneverket og foreningene har JBV besluttet å bruke norsk språk på førstelinjestøtte, men man kan bruke engelsk på 2- og 3.linjestøtte. STF mener fortsatt at all dokumentasjon skal være tilgjengelig på norsk. 60 års markering. STF blir 60 år i 2015, i den forbindelse ble det opprettet en arrangementskomite, som har bestått av: Per Arne Thanem. Bjørn Skauge. Ove Johan Gjermo. Rolf Nederberg. Velferdsmidler Jernbaneverket har i samarbeid med organisasjonene fordelt velferdsmidler med 50 prosent på Fritidsrådets organisasjoner og fritidsboliger jernbanen. Fritidsboliger jernbanen eies og driftes av ROM eiendom, disse avtalene er nå vedtatt sagt opp av jernbaneverket. Resten av potten ble avsatt til lokal fordeling. Vedtektsendringer Landsstyret vedtok på landsstyremøte på Gjøvik at det nye styret får i oppdrag å sette sammen en gruppe som ser på vedtektsendringer innen Landsmøte Komiteen har bestått av: Rune Bloch-Johnsen Karl Werner Gjøsund Marius Jørgensen Leder Mandatet har vært å endre vedtektene slik at disse harmoniserer med hvordan Jernbaneverket er organisert. De har også sett på sammensettingen av landsstyret og valgprosedyrer. Arbeidstid i utlandet Hovedtariffavtalen og arbeidsmiljøloven gjelder ikke utenfor Norges grenser. Ut fra Administrativ bestemmelse om kompensasjon for arbeids og reisetid for tjenestereiser i utlandet fastsatt av ansvarlig departement, nå KMD, må det være mulig å pålegge arbeid utover 8 timer pr dag. Bestemmelsene er utarbeidet i 8

10 samråd med hovedsammenslutningene, LO Stat, YS Stat (som STAFO er tilsluttet), UNIO og Akademikerne. Styret oppfordrer de som er berørt av dette om å synliggjøre alt arbeid som utføres utover normalarbeidstid, slik at vi får en oversikt over omfanget. Elektronisk kjørebok Elektronisk kjørebok er vedtatt innført og «Rutiner for bruk av elektronisk kjørebok i Jernbaneverkets tjenestebiler» skal finnes på banenettet. Statsforetak I samarbeidsmøte varslet Jernbanedirektøren at hun vil at JBV skal omgjøres til ett statsforetak og at det ville bli publisert en artikkel på banenettet om dette. Under følger artikkelen: «Jernbanedirektøren anbefaler at Jernbaneverket omdannes til statsforetak. Det vil gi oss reell handlefrihet for å gjennomføre flerårige vedlikeholds- og utbyggingsprosjekter, sier hun. Samtidig med en omdannelse av Jernbaneverket til et statsforetak mener Elisabeth Enger at det bør opprettes et transportdirektorat som får ansvar for planlegging på tvers av transportformene. Dette er noen av de anbefalingene Jernbaneverket nå har sendt til Samferdselsdepartementet som innspill i departementets arbeid med jernbanereform. Foreløpig har departementet fått over 30 ulike innspill. Jernbaneverkets anbefaling er altså ett av disse innspillene som nå er overlevert. Det er varslet at regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om reform i løpet av året. Bedre rammevilkår -Det er modent for omfattende endringer, og vi mener det er nødvendig for å kunne gjennomføre viktige samfunnsoppdrag på en god måte, sier Elisabeth Enger. Selv om vi blir mer effektive og omorganiserer oss, så er vi avhengig av bedre rammevilkår og en mer tydelig rollefordeling både i og utenfor jernbanesektoren. Mye handler om bedre planlegging, forpliktende finansiering og koordinering mellom aktørene, sier Enger. Statsforetak og transportdirektorat - Skal vi virkelig få mer jernbane for pengene så trenger vi reell handlefrihet i gjennomføringen av det politikerne har bestemt. Vi mener at å omdanne Jernbaneverket til et statsforetak samtidig som det opprettes et transportdirektorat kan være en god måte å løse dette på. Vi ser for oss at et nytt direktorat legger til rette for politiske beslutninger, tar seg av helhetlig transportplanlegging, rutemodeller og foretar statlige kjøp av alle typer transporttjenester. Jernbaneforetaket skal være gjennomføreren. Politisk vedtatte vedlikeholds- og utbyggingspakker for minst fire år om gangen vil gjøre både vedlikeholdsog byggeprosjektene mer effektive og rimeligere på grunn av forutsigbarheten i dette, sier jernbanedirektøren. Med dagens tilstand på infrastrukturen, og måten den er dokumentert 9

11 på, er vi avhengig av å gjøre det daglige vedlikeholdet i egen regi. Men etter hvert som vi tar igjen etterslep og innfører ERTMS, så vil det bli mulig å sette stadig mer av også dette ut i konkurranse, sier Enger. Samle eiendommer Det forutsettes i forslaget at jernbanen i all hovedsak fortsatt er finansiert av statskassen. Ved å samle alle eiendommer, inkludert stasjoner og terminaler, i det nye foretaket åpner det seg også muligheter for å finansiere deler av virksomheten derfra. Slik vil man også kunne få en mer helhetlig utvikling av moderne knutepunkter. Statsforetaket kan også ta ansvar for å bygge ny infrastruktur. Der det er naturlig, for eksempel der veg og bane skal bygges ut på samme strekning, kan det være aktuelt å opprette egne utbyggingsselskaper. 14 punkter Jernbaneverkets forslag til ny struktur for jernbanesektoren er samlet i 14 hovedpunkter: 1. Det etableres et transportdirektorat som får ansvar for transportplanlegging på tvers av transportformene. Organisering av transportetatene må ses i sammenheng. En endret organisering av en etat kan ikke gjennomføres uten en gjennomtenking av konsekvensene for etablerte samarbeidsformer på tvers av transportetatene. Forslaget om direktorat er knyttet til forslaget om foretaksorganisering. Dersom Jernbaneverket omorganiseres, bør det etableres et helhetlig transportdirektorat, særlig av hensyn til planoppgavene. Et alternativ er et større departement. 2. NTP eller en annen form for en langsiktig transportplan omfatter helheten i kollektivtrafikken. Staten tar et betydelig ansvar for investeringene i direkte tilskudd til prosjekter. Samordning av tiltak i byene mellom aktørene stat, fylkeskommune og kommune skjer i forpliktende prosesser knyttet til overordnede utredninger (KVU), og ved inngåelse av bymiljøavtaler. Helheten i kollektivtrafikken betyr både drift og investeringer, og inkluderer alle forvaltningsnivåer, stat, fylkeskommune og kommune. For å nå målsettingene om økt kollektivtrafikk, må den forpliktende samhandlingen styrkes. Det er viktigere enn å vurdere ny ansvarsdeling, som uansett vil ha kompliserte grensesnitt. 3. Rutemodeller og statlig kjøp av transporttjenester legges til transportdirektoratet. 4. Det etableres et eget planregime i plan- og bygningsloven for større veg- og jernbaneprosjekter. 10

12 5. KVU og KS-regimet evalueres. KVU bør utarbeides i de tilfeller der det skal skje reelle konseptvalg. KS-konsulenter må ha tilstrekkelig teknisk og økonomisk kompetanse. 6. Jernbaneverket omdannes til et statsforetak. Det er en forutsetning at oppgaveporteføljen gjennomgås, og plan- og forvaltningsoppgaver i all hovedsak inngår i transportdirektoratet. Vi forutsetter at jernbanen i all hovedsak vil være finansiert fra statskassen, og mener da at foretak er bedre egnet enn aksjeselskap Direktoratet legger grunnlaget for de politiske beslutningene vedrørende mål, ambisjonsnivå og finansiering av prosjekter, mens foretaket får større fullmakter i gjennomføringen. 7. Jernbaneforetaket får eierskap til stasjoner og terminaler, og inntekter fr eiendom utvikles som en delfinansiering av foretaket. Verksteder etableres som uavhengige enheter. 8. Feilretting og tilstandskontroll på driftssatt jernbane utføres inntil videre av jernbaneforetaket i egen regi. Jernbaneforetaket gjennomfører tiltak for å øke kvaliteten med lavere ressursbruk. Tilstanden i og dokumentasjon av eksisterende infrastruktur er slik at egenregi anbefales 9. Det vedtas en fornyelses/oppgraderingspakke for jernbanen med varighet på minst fire år om gangen. Fornyelsen er like avhengig av forutsigbarhet som investeringene. Vi kan planlegge og gjennomføre mer sammenhengende vedlikehold Økt forutsigbarhet er viktig for leverandørmarkedet. Vi anslår at vi kan få opp mot 10% gunstigere avtaler 10. Utbygging av ny jernbane og vedlikehold av eksisterende utføres etter konkurranse mellom private tilbydere på oppdrag fra jernbaneforetaket. Innsatsen for å få god effekt av konkurranse og et velfungerende leverandørmarked styrkes. 11. Den gjenstående delen av IC-utbyggingen gjennomføres med en samlet styringsramme, der finansieringen garanteres ved oppstart. Ut fra kravene til effekter/kvalitet og ferdigstillelse får jernbaneforetaket frihet til å gjennomføre utbyggingen innenfor styringsrammen, og forplikte staten i avtaler med entreprenører og leverandører. 11

13 12. Jernbaneinvesteringer bør vedtas i større pakker (som IC), der jernbaneforetaket etter vedtak om oppstart har anledning til å inngå kontrakter og om nødvendig ta opp lån for midlertidig finansiering for optimal gjennomføring. 13. Egne utbyggingsselskaper bør etableres for gjennomføring av prosjekter som omfatter veg og jernbane på samme strekning, eller for jernbaneprosjekter med betydelig andel særskilt finansiering utenfor statskassen. 14. Anbudsutsettelse av persontrafikken skjer i større pakker med langsiktige kontrakter. Vi tror konkurranseutsetting av mindre enkeltstrekninger har liten effekt på kvalitet og kostnader i persontrafikken. Verksteder etableres som uavhengige enheter for å stimulere konkurranse.» Lønnsoppgjør 2014 Lønnsoppgjøret 2014 endte i brudd. Etter mekling på overtid ble det enighet om resultatet. Uravstemningen i YS endte med ett klart ja. Oppgjøret har en økonomisk ramme på noe over 3,3 %, hvor av 1,75 % avsettes til lokalt oppgjør. Det ble ikke avsatt midler til egne sentrale justeringsforhandlinger. Det generelle tillegget ble gitt med virkning fra 1. mai, mens det lokale oppgjøret ble gitt virkning fra 1.august med forhandlingsfrist 31.oktober. Partene er også enige om en reguleringsklausul som legger til rette for at eventuell mindre lønnsutvikling i forhold til privat sektor i 2014 vil bli hensyntatt i oppgjøret 2015 Det ble heller ikke endringer i dagens tariffsystem, noe som var veldig viktig for YS Resultatet fra forhandlingene er som følger; tillegg per 1. mai på A-tabellen Ltr 19-23: Kr Ltr 45: Kr Ltr 24-25: Kr Ltr 46: kr Ltr 26-27: Kr Ltr 47: Kr Ltr 28-29: Kr Ltr 48: Kr Ltr 30-31: Kr Ltr 49: Kr Ltr 32-33: Kr Ltr 50: Kr Ltr 34-35: Kr Ltr 51: Kr Ltr 36: Kr Ltr 52-53: Kr Ltr 37: Kr Ltr : 1,98% Ltr 38: Kr Ltr 39: Kr Ltr 40: Kr Ltr 41: Kr Ltr 42: Kr Ltr 43: Kr Ltr 44: Kr

14 Det ble også avtalt enkelte justeringer med virkning fra 1. Juli: Følgende lønnsrammer heves med 1 lønnstrinn på øverste ansiennitetstrinn: LR 3 LR 9 LR 14 LR 15 LR 17 LR 39 Dette vil si at enkelte av våre medlemmer i stillingskode 1117 fikk ett trinn på A tabellen med virkning fra 1. Juli. Alle på lavest lønnstrinn i et lønnsspenn får 1 lønnstrinn. Alle lønnsspenn tillegges 1 tomt lønnstrinn på toppen av spennet. Det ble satt av 1,75 % av lønnsmassen til lokalt lønnsoppgjør. Blant våre medlemmer fikk følgende stillinger tillegg med virkning fra 1/ Fagarbeider med fagbrev 1 trinn Fagspesialist Signal/telemontører 1 trinn 1119 Formenn med signal/tele fagbrev fikk 2 trinn 0503/1087 Tilstandskontrollør/Oppsynsmann tele 1trinn 1443 Arbeidsplanleggere/Anleggsleder tele 1 trinn I tillegg hadde vi enkelt personer i stillingskode 1065, 1407, 1181,1434 og 1087 som fikk alt fra 1 til 3 trinn. STAFO/Delta I forbindelse med STAFOs representantskapsmøte 17-18/ var det kommet inn ett forslag til vedtektsendringer om at STAFO skulle være tilsluttet YS gjennom Delta. Dette forslaget oppnådde ikke 2/3 dels flertall og ble forkastet. En del av medlemsorganisasjonene i STAFO ønsket å fortsette samtalene med Delta, selv om representantskapsmøte i høst besluttet å ikke søke opptak. Styrene i STF, NTF og STAFO jernbane har besluttet at vi deltar i videre diskusjoner med Delta. Om det skulle bli aktuelt med endringer i tilslutningsformen til YS, vil dette kreve vedtektsendring i STF. 13

15 Sluttord: Styret vil benytte anledningen til å takke medlemmene for et godt samarbeid i perioden. Vi ønsker at medlemmene og spesielt tillitsvalgte må være aktive på tilbakemeldinger når høringsutkast/saker blir sendt ut.. den som tier samtykker. Vi vil rette en spesiell takk til de som har vært villig til å påta seg tillitsverv. Til slutt vil vi be medlemmene støtte opp om sine tillitsvalgte, de legger ned mye av sin fritid i foreningsarbeidet. 2. mars 2015 Rune Bloch-Johnsen Leder Sign Tom Kenneth Rudihagen Magne Høyendahl Per Arne Thanem Nestleder Kasserer Kursansvarlig Sign Sign Sign Finn Amundsen Karl Werner Gjøsund Jostein Ranøyen Sekretær Styremedlem Styremedlem Sign Sign Sign 14

16 REGNSKAPSSAMMENDRAG INNTEKTER: Budsjett Kontingenter Renter OU-midler Egenand.Landsmøte Kontingenter pensjonister UTGIFTER: Kontingenter STAFO " Fellesrådet " Begravelseskassen Møter/Reiser Styremøter Kontor Investering PC Provisjon Kurs Fellesråd-kontor Honorar Representasjon Diverse Overskudd STATUS AKTIVA Kontanter 817 Regningskonto Høyrentekonto PASSIVA Formue Endring av formue

17 BEGRAVELSESKASSEN REGNSKAPSSAMMENDRAG 2014 INNTEKTER: Renter Kontingent UTGIFTER: Bidrag Overskudd STATUS AKTIVA Kontanter 0 Fastrente konto 0 JPS Kristiansand høyrente konto PASSIVA Formue Endring av formue Magne Høyendahl Hans Petter Bredholt Terje Lunde kasserer Revisor Revisor 16

18 Innkommende forslag: Vedtekter Forslag til ny tekst i vedtektene er rødmerket. Vedtektsendringene 2, 3, 5 gjøres gjeldende fra Landsmøtets slutt. Vedtektsendring i 12 gjøres gjeldende fra Medlemskap Som medlemmer opptas alt personalet innen Signal- og Tele ved Jernbaneverket og Baneservice AS Ny 2. Medlemskap Som medlemmer opptas alt personalet innen fagene Signal- og Tele ved: Jernbaneverket, Norsk Jernbaneskole (NJS) og Baneservice AS. 3. Organisasjon Foreningens oppbygning: 1. Landsmøte 2. Landsstyremøte 3. Styret 4. Regionsstyrene 5. Tillitsvalgte 6. Medlemmene Ny 3. Organisasjon Foreningens oppbygning: 1. Landsmøte 2. Landsstyremøte 3. Styret 4. Regions/område styret 5. Tillitsvalgte 6. Medlemmene 17

19 5. Landsstyret a) Landsstyret er foreningens høyeste myndighet mellom landsmøtene. Landsstyret skal bestå av tillitsvalgte fra Baneservice AS, Ofotbanen, Utbygging/Prosjekttjenester/Signaltjenester samt tillitsvalgte fra de øvrige regionene, fra hvert av fagområdene Signal og Tele, etter følgende skala: representant representanter representanter representanter 101- osv I tillegg skal landsstyret bestå av leder, nestleder, kasserer, sekretær og kursansvarlig. De fire siste har ikke stemmerett i landsstyret. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. Landsstyret innkalles minst to ganger årlig. Et i oktober og et i samband med landsmøtet. b) Hver region velger et styre som skal minst bestå av fire tillitsvalgte. Regionsleder er leder av forhandlingsutvalgene. Forhandlingsutvalgene består av tre representanter. I saker som er knyttet til et av fagområdene, skal to av representantene komme fra dette. I Baneservice AS velges et styre som minst består av to tillitsvalgte. En fra signal og en fra Tele. Innen fagfeltene Signal og Tele velges en stedstillitsvalgt ved alle avdelinger innen, Utbygging/prosjekttjenester/signaltjenester, Baneservice AS. Alle tillitsvalgte i regionen velges for et år av gangen, og skal skje ihht 12 e etter landsmøtet og meddeles styret sentralt innen utgangen av juni. Regionstyret, styret ved Baneservice AS og tillitsvalgte skal hjelpe medlemmene med saker som skal sendes styret. (Dvs. saker som de ikke får løst på det lokale plan). 18

20 Ny 5. Landsstyret a) Landsstyret er foreningens høyeste myndighet mellom landsmøtene. Landsstyret skal bestå av en representant fra hvert av fagene innen Signal og Tele i: Norsk Jernbaneskole, Baneservice AS, Signal og tele, Teledrift Nord, Sør, Øst, Vest, infrastruktur Signal Nord, Sør, Øst, Vest, Midt og korridoren, med stemmer etter følgende nøkkel: Antall medlemmer: 1-25 = 1 stemme = 2 stemmer = 3 stemmer = 4 stemmer osv I tillegg skal landsstyret bestå av leder, nestleder, kasserer, sekretær og kursansvarlig. De fire siste har ikke stemmerett i landsstyret. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. Landsstyret innkalles minst to ganger årlig. Et i oktober og et i samband med landsmøtet. b) Innen Signal og Tele, Norsk Jernbaneskole, Baneservice AS, Teledrift Øst, Nord, Sør, Vest, infrastruktur Signal Nord, Midt, korridoren, Øst, Sør og Vest skal det velges en leder blant de stedstillitsvalgt som er representant til Landsstyret. Leder peker ut sin stedfortreder etter behov. Alle tillitsvalgte i regionene/områdene velges for et år av gangen, og skal skje iht. 12 e) etter landsmøtet og meddeles styret sentralt innen utgangen av juni. Tillitsvalgte skal hjelpe medlemmene med saker som skal sendes styret. (Dvs. saker som de ikke får løst på det lokale plan). 19

21 12. Myndighet a) Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Landsmøtet kunngjøres minst 6 uker i forveien. Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet må være styre i hende senest 4 uker før landsmøtet holdes. Forslag skal i sin helhet kunngjøres sammen med innkallingen til landsmøtet. b) På landsmøtet behandles: Beretning. Regnskap for forening og begravelseskassen. Forslag og budsjett. c) Landsmøtet velger: Leder (for et år ad gangen). 3 styremedlemmer (for to år ad gangen). 3 varamedlemmer (for ett år ad gangen). 2 revisorer med varamedlemmer. Valgkomite på tre (3) medlemmer hvor den første valgte er leder. d) En leder er ikke valgt før han/hun har fått minst halvparten av de avgitte stemmer. Styret konstituerer seg selv på første styremøte når det gjelder nestleder, sekretær, kasserer og kursansvarlig. Resultatet av dette tilstilles medlemmene snarest og senest 1 (en) måned etter landsmøte. e) Alle saker og valg avgjøres med alminnelig flertall. Valg foregår skriftlig hvis noen forlanger det. Akklamasjon godtas ikke som stemmegivning. f) Alle medlemmer plikter å motta valg. Enhver tillitsvalgt kan si fra seg tillitsverv i en periode på 2 år. g) Forhandlingsutvalg består av minst, leder, nestleder, kasserer og sekretær. 20

22 Ny 12. Myndighet a) Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Landsmøtet kunngjøres minst 6 uker i forveien. Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet må være styre i hende senest 4 uker før landsmøtet holdes. Forslag skal i sin helhet kunngjøres sammen med innkallingen til landsmøtet. b) På landsmøtet behandles: Beretning. Regnskap for forening og begravelseskassen. Forslag og budsjett. c) Landsmøtet velger: Leder(for et år ad gangen). kasserer, sekretær, nestleder, kursansvarlig og styremedlemmer for 2 år ad gangen. kasserer, kursansvarlig og ett styremedlem velges det ene året (oddetallsår). Sekretær, nestleder og ett styremedlem velges det andre året (partallsår). 1. Varamedlem, 2. Varamedlem og 3. Varamedlem (for et år ad gangen) 2 Revisorer med varamedlemmer. Valgkomite på tre (3) medlemmer hvor den første valgte er leder. d) En leder er ikke valgt før han/hun har fått minst halvparten av de avgitte stemmer. Styret konstituerer seg selv på første styremøte når det gjelder nestleder, sekretær, kasserer og kursansvarlig. Resultatet av dette tilstilles medlemmene snarest og senest 1 (en) måned etter landsmøte. e) Alle saker og valg avgjøres med alminnelig flertall. Valg foregår skriftlig hvis noen forlanger det. Akklamasjon godtas ikke som stemmegivning. f) Alle medlemmer plikter å motta valg. Enhver tillitsvalgt kan si fra seg tillitsverv i en periode på 2 år. g) Forhandlingsutvalg består av minst, leder, nestleder, kasserer og sekretær. h) Ved benkeforslag vil kandidatene settes opp mot hverandre. 21

23 BUDSJETT FORSLAG INNTEKTER Kontingenter OU-midler/kursavg Egenandel Landsmøte Renter Kontingent Pensjonister UTGIFTER Kontingent STAFO " Fellesrådet Møter / Reiser Styremøter Kontor utgifter STF 60 år Fellesråd-kontor Representasjon Kurs Provisjon 500 Honorar Kontingent til Begravelseskassen Til styrets disposisjon Honorar: Leder B Nestleder B Kasserer B Sekretær B Kursansvarlig B Styremedlem B Styremedlem B ,-pr.varamedlem Arbeidsgiveravgift

24 Innstilling valg 2015 STF. STYRET Funksjon Navn Sted På valg Gjenvalg Leder Rune Bloch-Johnsen Lillestrøm x x Styremedlem Finn Amundsen 1 år igjen. Styremedlem Jostein Ranøyen Trondheim 1 år igjen. Styremedlem Tom K. Rudihagen Hamar 1 år igjen. Styremedlem Magne Høyendahl Skien x x Styremedlem Per Arne Thanem Hamar x x Styremedlem Karl Werner Gjøsund Bergen x x 1. Varamedlem Egil Johanesen Kristiansand x x 2. Varamedlem Øystein Gjeraldstveit x 3. Varamedlem Tor R. Halvorsen Hamar x x Revisor Hans Petter Bredholt Sarpsborg x x Revisor Terje Lunde Sarpsborg x x Vararevisor Olav Pettersen Lillestrøm x x Vararevisor Rolf Nederberg x x Landsstyrets forslag til valgkomite: Valgkomite, Leder Tor Ole Grønvik Trondheim Valgkomite Kim Repp Lillestrøm Valgkomite Ove Johan Gjermo Voss 23

Rune Bloch-Johnsen, Magne Høyendahl, Tom Kenneth Rudihagen, Karl-Werner Gjøsund og Finn Amundsen,

Rune Bloch-Johnsen, Magne Høyendahl, Tom Kenneth Rudihagen, Karl-Werner Gjøsund og Finn Amundsen, MØTEREFERAT Styremøte nr. 2 Sted Lakkegata, Oslo Møtedato 04/02-2014 Referent Finn Amundsen Møtedeltakere Fravær Rune Bloch-Johnsen, Magne Høyendahl, Tom Kenneth Rudihagen, Karl-Werner Gjøsund og Finn

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING

VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING 1. Formål VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING Vedtatt på landsmøte 1991. Senere endret ved Landsmøtevedtak 16.10.93, 01.11.97, 24.10.98, 06.11.99, 21.10.00, 20.10.01, 16.10.2004, 04.11.2006,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING

VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING 1. Formål VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING Vedtatt på landsmøte 1991. Senere endret ved Landsmøtevedtak 16.10.1993, 01.11.1997, 24.10.1998, 06.11.1999, 21.10.2000, 20.10.2001, 16.10.2004,

Detaljer

Rune Bloch-Johnsen ønsket alle velkommen til 3 styremøte.

Rune Bloch-Johnsen ønsket alle velkommen til 3 styremøte. MØTEREFERAT Styremøte nr :3 Sted :Lakkegata 3 Oslo Møtedato :3.4.2013 Referent Møtedeltakere Fravær : Tom Kenneth Rudihagen : Rune Bloch-Johnsen, Tom Kenneth Rudihagen, Per Arne Thanem, Jostein Ranøyen,

Detaljer

MØTEREFERAT. Styremøte nr. 5 Krakow, Polen Møtedato 2-3/9-2013

MØTEREFERAT. Styremøte nr. 5 Krakow, Polen Møtedato 2-3/9-2013 MØTEREFERAT Styremøte nr. 5 Sted Krakow, Polen Møtedato 2-3/9-2013 Referent Finn Amundsen Møtedeltakere Rune Bloch-Johnsen, Tom Kenneth Rudihagen, Magne Høyendahl, Per Arne Thanem, Jostein Ranøyen, Marius

Detaljer

BERETNING 2011 56. ÅR

BERETNING 2011 56. ÅR BERETNING 2011 56. ÅR LANDSMØTE AVHOLDES PÅ Rica Hotell, Hamar LØRDAG 15. Oktober KL. 16:30 DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING VALG AV DIRIGENT VALG AV TO MØTESEKRETÆRER VALG AV TELLEKORPS 3. BERETNING

Detaljer

BERETNING 2012 58. ÅR

BERETNING 2012 58. ÅR BERETNING 2012 58. ÅR LANDSMØTE AVHOLDES PÅ Pers Hotell, Gol LØRDAG 16. Mars KL. 16:30 DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING VALG AV DIRIGENT VALG AV TO MØTESEKRETÆRER VALG AV TELLEKORPS 3. BERETNING 4.

Detaljer

Tilleggsavtale til tilslutningsavtale mellom Delta og Signal- og Teleteknikernes Forening (STF)

Tilleggsavtale til tilslutningsavtale mellom Delta og Signal- og Teleteknikernes Forening (STF) MØTEREFERAT Styremøte nr. 7 Sted Oslo Møtedato 26/10-2015 Referent Karl Gjøsund Møtedeltakere Fravær Rune Bloch-Johnsen, Magne Høyendahl, Tor Raymond Halvorsen, Øystein Gjeraldstvedt, Tom Kenneth Rudihagen

Detaljer

Rune Bloch-Johnsen, Tom Kenneth Rudihagen, Tor Raymond Halvorsen, Finn Amundsen, Per Arne Thanem, Karl-Werner Gjøsund, Egil Johansen

Rune Bloch-Johnsen, Tom Kenneth Rudihagen, Tor Raymond Halvorsen, Finn Amundsen, Per Arne Thanem, Karl-Werner Gjøsund, Egil Johansen MØTEREFERAT Styremøte nr. 2 Sted NJS, Grorud Møtedato 09.02.2016 Referent Karl-Werner Gjøsund Møtedeltakere Fravær Rune Bloch-Johnsen, Tom Kenneth Rudihagen, Tor Raymond Halvorsen, Finn Amundsen, Per Arne

Detaljer

BERETNING 2010 55. ÅR

BERETNING 2010 55. ÅR BERETNING 2010 55. ÅR LANDSMØTE AVHOLDES PÅ Pers Hotel, Gol LØRDAG 16. Oktober KL. 16:30 DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING VALG AV DIRIGENT VALG AV TO MØTESEKRETÆRER VALG AV TELLEKORPS 3. BERETNING

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Vedtatt av Generalforsamlingen den 14 august 2012. KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Pomeranian Klubb,

Detaljer

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975 Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den. Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet

Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet 27.08.2013 Kap 1 Innledende bestemmelser 1.1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Romerike AgilitySportsKlubb og forkortes til RASK. Klubben er selvstendig

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012.

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet 1976. Vedtatt av årsmøtet den 30. september 1976. Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub 26.02.2015 Kap 1 Innledende

Detaljer

Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler, forslag til reviderte vedtekter

Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler, forslag til reviderte vedtekter Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler, forslag til reviderte vedtekter Endringer i forhold til gjeldende vedtekter. Endret innhold Nytt innhold. Fjernet innhold. 1. Organisasjonens navn a. Organisasjonens

Detaljer

Lover for Australian Shepherd Klubb Norge

Lover for Australian Shepherd Klubb Norge Lover for Australian Shepherd Klubb Norge Stiftet 28.6.1998 Vedtatt av årsmøtet den Med senere endringer av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB Vedtatt av årsmøte den 26. mars 2017 KAPITEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Akita Klubb (forkortes NAK). Klubben er selvstendig

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004

Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004 Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004 Vedtatt av Årsmøtet den 23. mars 2010 med senere endringer, senest av Årsmøtet 2016. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den, 3. januar 2017 Kap

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber Lover for Norsk American Akita Klubb stiftet 2001 Vedtatt av årsmøtet den 2.juni 2013 med senere endringer, senest av [ dato] Lovene er godkjent

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Vedtatt av årsmøtet den 27. april 1988 med senere endringer, senest av 25. februar 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den 09.03.2015

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Vedtatt av årsmøtet den 21.3.13 Tillegg 4-3 av årsmøtet den 12.3.14 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4.12.13 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB

LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB Stiftet 1945 gjenopprettet 26. august 1992 Vedtatt av årsmøtet den 28.11.1992 med senere endringer, senest av 13.2.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 17.2.2015

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Lover for Norsk Lundehund Klubb

Lover for Norsk Lundehund Klubb Lover for Norsk Lundehund Klubb Stiftet 22. november 1962 Siste endringer vedtatt av årsmøtet den 8. juli 2016. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 19. oktober 2016. Kapittel 1: Innledende bestemmelser

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge.

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

Lover for Oslo og Omegn Dressurklubb stiftet 16.april Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14.

Lover for Oslo og Omegn Dressurklubb stiftet 16.april Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14. stiftet 16.april 1980 Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14. mars 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 23.01.2015 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984 Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den... Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Norsk Wachtelhundklubb stiftet 26. mars 2007 Vedtatt av årsmøtet Februar 2011 med senere endringer, senest av 9. Februar 2013 Lovene

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber På årsmøte i 2016 vedtok Narvik Trekk- og Brukshundklubb å skifte navn til Narvik Hundeklubb. Lover for Narvik Hundeklubb Klubb stiftet 16 november

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Vedtatt av årsmøtet den 17.9.2009 med senere endringer, senest av 21.4.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser.

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser. 1 Navn og tilslutning STAFO, stiftet 17. november 1923, er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. Forbundet er en sammenslutning av medlemsorganisasjoner og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Vedtatt av årsmøtet den 8/2-2012 med senere endringer, senest av [] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap llnjedende bestemmelser 1-1 Org,nisasjon

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Australske Gjeterhunder Norge stiftet 2010 Vedtatt av årsmøtet den 13/2-10, med senere endringer, senest av 15/11-15. Lovene er godkjent

Detaljer

Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb

Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Klubb stiftet 28.januar 1966. Vedtatt av årsmøtet den 07.03.2013 med senere endringer, senest på årsmøtet 06.03.2014. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes

Detaljer

Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av

Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet 13.06.2015 Vedtatt av årsmøtet den 13.06.2015 med senere endringer, senest av 13.06.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den xx.xx.xxxx Kap 1 Innledende

Detaljer

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[] Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

Lover for Moss og Omegn Hundeklubb

Lover for Moss og Omegn Hundeklubb Lover for Moss og Omegn Hundeklubb stiftet 1987 Vedtatt av årsmøtet den 29. mars 2012 Gjeldende fra 1. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 11. desember 2013. Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Organisasjon og virkeområde... 3 1-2 Formål... 3 1-3 Definisjoner...

Detaljer

Lover for Østfold Harehundklubb stiftet

Lover for Østfold Harehundklubb stiftet Lover for Østfold Harehundklubb stiftet 15.4.1959 Vedtatt av årsmøtet den 29.3.2012 Lovene er godkjent av Norske Harehundklubbers Forbund (NHF) for Norsk ennel lub den 1/10 2012 ap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Lover for Norsk Briard Klubb

Lover for Norsk Briard Klubb stiftet 07.09.1980 Vedtatt av årsmøtet den 18.02.1981 med senere endringer, senest av 10.03.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 - Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012.

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012. Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge stiftet 19. mai 2012. Vedtatt av årsmøtet den 26. mai 2013 med senere endringer, senest av : Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt 22.01.2011 Endringer 2012 Lokale endringer 04.03.2014 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS, heretter kalt NKOA, er et distriktsledd av Norges

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer

Lov for Cirrus RC Flyklubb

Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb stiftet 05 mars 1969. Vedtatt på Generalforsamling den 11 november 1999. Godkjent av NAKs Hovedstyre den 1 Formål Klubben er selveiende og frittstående

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtatt av kretstinget den 10.05.08 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den.. og gjort gjeldende fra?... INNHOLD SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal være lik

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR HALSØY SONGKOR 5. februar 2011

VEDTEKTER FOR HALSØY SONGKOR 5. februar 2011 VEDTEKTER FOR HALSØY SONGKOR 5. februar 2011 l ORGANISASJON 1.1 Halsøy Songkor, stiftet 1943, er et blandet kor i Vefsn kommune. Halsøy Songkor er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon. Årsmøtet

Detaljer

Kap 1 Innledende bestemmelser

Kap 1 Innledende bestemmelser Lover for Raseklubben for Portugisisk Vannhund stiftet 17.06.2006. Vedtatt av Årsmøte den 17/06/2006. Sist endret på Årsmøte den 06.04.2013. Lovene er godkjent av Norsk kennel Klubb den 06.01.2014 Kap

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER (Representantskap) Blått = forslag til endringer. 1 FORMÅL

VEDTEKTER FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER (Representantskap) Blått = forslag til endringer. 1 FORMÅL VEDTEKTER FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER (Representantskap) Blått = forslag til endringer. 1 FORMÅL Nordnorsk Kunstnersenters formål er å formidle billedkunst og kunsthåndverk, utbre interessen for billedkunst

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer