BERETNING ÅR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERETNING 2014 60. ÅR"

Transkript

1 BERETNING ÅR LANDSMØTE AVHOLDES PÅ Hotell Klubben, Tønsberg LØRDAG 14. Mars KL. 16:00 DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING VALG AV DIRIGENT VALG AV TO MØTESEKRETÆRER VALG AV TELLEKORPS 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5. FORSLAG 6. VALG

2 2 medlemmer har gått bort i perioden: BERETNING 2014 Elektroarbeider Gruppeleder Sigmund A Rogstad Stein-Viggo Forslund MEDLEMSUTVIKLING: Det er 397 medlemmer pr og det er en økning på 5 medlemmer siden TILLITSVALGTE I STYRET OG LANDSSTYRET: Styret: Leder Rune Bloch-Johnsen Lillestrøm Nestleder Tom Kenneth Rudihagen Hamar Sekretær Finn Amundsen Signaltjenester Kasserer Magne Høyendahl Eidanger Kursansvarlig Per Arne Thanem Æresmedlem Styremedlem Karl W Gjøsund Bergen Styremedlem Jostein Ranøyen Trondheim 1. Varamedlem Egil Johansen Kristiansand 2. Varamedlem Marius Jørgensen Bergen 3. Varamedlem Tor Raymond Halvorsen Hamar Landsstyret: Leder Rune Bloch-Johnsen Lillestrøm Nestleder Tom Kenneth Rudihagen Hamar Sekretær Finn Amundsen Signaltjenester Kasserer Magne Høyendahl Eidanger Kursansvarlig Per Arne Thanem Æresmedlem JBV Inf. Nord Signal Jørn Rindahl Trondheim Regionleder JBV Inf. Midt Signal Oskar Larsen Trondheim JBV Inf. Nord Signal Robert Fredriksen Narvik JBV BaneNett Nord Jostein Ranøyen Trondheim JBV Inf. Vest Signal Marius Jørgensen Bergen Regionleder JBV BaneNett Vest Karl W Gjøsund Bergen JBV Inf. Sør Signal Egil Johansen Kristiansand JBV Inf. korridoren Signal Ben Tollefsen S Regionleder JBV BaneNett Forvaltning Jan Gjeraldstveit Stor JBV Inf. Øst Signal Kjetil Bigset Ski JBV Inf. Sør Signal Tor Jørgen Klevar Eidanger JBV Inf. Øst Signal Jan Erik G. Isaksen Kongsvinger JBV Inf. korridoren Signal Tor Raymond Halvorsen Hamar JBV Inf. korridoren Signal Kim Repp Øst Regionleder JBV Inf. korridoren Signal Jørgen Nygård JBV Signaltjenester Rolf Nederberg Baneservice Cato Sagen Baneservice Leder 1

3 Valgkomité: Leder Ove Johan Gjermo Voss Kim Repp Lillestrøm Tor-Ole Grønvik Trondheim Revisorer: Hans Petter Bredholt Sarpsborg Terje Lunde Sarpsborg Vararevisorer: Olav Pettersen Rolf Nederberg Representanter til Fellesrådet: Rune Bloch-Johnsen Finn Amundsen Magne Høyendahl Lillestrøm Eidanger Rune Bloch-Johnsen er leder i Fellesrådet, Magne Høyendahl er kasserer og Finn Amundsen er styremedlem. KURS STF s styre og Landsstyret har deltatt på foreningens eget kurs på Gjøvik i forbindelse med Landsmøtet I tillegg til dette har vi hatt leders reise hvor Leder og enkelte styremedlemmer har vært med og informert om aktuelle saker. Styret vil benytte anledningen til å oppfordre flere av våre tillitsvalgte til å gjennomføre kurs. ORGANISASJON. Det er avholdt 8 styremøter og 2 landsstyremøter i perioden MØTER Januar 07 Styremøte STF Ledersamling JBV Gardermoen 08 Styremøte STF 10 IDF møte vedr. organisering av Jernbaneverket Avsluttende forhandlinger om særavtalene i JBV 16 Orientering og informasjonsmøte personalsak\omorg. Optimal tverrfaglig beredskap og organisering Gjennomgang Banedivisjonens VPL 23 Forhandlinger om særavtalene i JBV Optimal tverrfaglig beredskap og organisering 24 Møte ang. revidert reisepolicy 27 Effektiv kjerne: drift og vedlikehold 29 Protokoll/forhandlingsmøte særavtalene Drøftingsmøte stillingsbeskrivelse tilstandskontrollør 30 Informasjonsmøte lokalisering og kontorplassering 31 Optimal tverrfaglig beredskap og organisering 2

4 Februar 4 Styremøte STF 5-6 Årsmøte NTF Lillehammer 6-7 Ledersamling i STAFO Gardermoen 10 Drøftemøte omstasjonering 13 Drøftingsmøte ang. stillingsbeskrivelse 14 Optimal tverrfaglig beredskap og organisering 18 Informasjonsmøte ang. IKT 19 Optimal tverrfaglig beredskap og organisering 21 Drøftingsmøte - bemanning av økonomifunksjonen 24 Informasjonsmøte ang. R 25 SAMU møte 26 Styremøte STF 28 IDF omorganiseringsprosessen, effektiv støtte Mars 5 Organisering av vernetjenesten 6 Optimal tverrfaglig beredskap og organisering 10 Drøftingsmøte ERTMS, 2. strategi for tilstandsovervåkning. Effektiv kjerne: drift og vedlikehold 12 AMU Bane Nett Møte ang. Vedlikehold staben 13 Møte med Christopher Wilscher Trondheim 14 IDF omorganiseringsprosessen, effektiv støtte Landsstyremøte med årsmøte Gjøvik Arrangementskomite 25 SAMU møte 26 Styremøte og Årsmøte i STAFO Fellesrådet 28 IDF omorganiseringsprosessen, effektiv støtte 31 Styremøte STF April 4 IDF omorganiseringsprosessen, effektiv støtte 23 Styremøte STF 25 Optimal tverrfaglig beredskap og organisering Arrangementskomite Mai 5 Drøftingsmøte vedr. omstilling i Infrastrukturprosjekter 6 Informasjonsmøte med Gorm Frimannslund 12 Tele & Signal. Visjon og Misjon Effektiv kjerne: drift og vedlikehold 22 JF kommentarer til Rapport beredskap 27 Informasjonsmøte - Strategiprosess i Teknologi Arrangementskomite Juni 2 Drøftemøte - diverse saker, Gorm F 4 Dagsmøte for hele Signal og Tele 5 Organisering under faggruppeledere 11 Ledersamling STAFO 16 Innledende avklaringer rundt lokalt lønnsoppgjør 23 Felles forhandlingsmøte med alle foreningene 24 Styremøte STF 26 Styremøte STAFO Fellesrådet 3

5 August 5 Møte i Samarbeidsutvalget 6 Forberedelser Lokalt lønnsoppgjør Inf. om Medarbeiderunder. i Jernbanedirektørens staber 12 Forhandlingsmøte i Kommunikasjonsstaben 20 Samarbeidsmøte med Infrastrukturdirektør 21 Lokalt lønnsoppgjør - Fellesrådet SJ 22 Seminar for samarbeidsutvalgene i Jernbaneverket Møte i Samarbeidsutvalget jernbanedirektørens staber 26 Samarbeidsmøte med organisasjonene 27 Optimal tverrfaglig beredskap og organisering September 1-3 Styremøte STF Berlin 4 Styremøte STAFO Fellesrådet 5 Drøftemøte stasjonering Møte mellom NJF og STAFO 8 Møte i arbeidsgruppe Varslingsordning 9 Samarbeidsmøte med organisasjonene Ledersamling STAFO Stiklestad 16 Årsmøte STAFO Jernbane Ed 17 Styremøte STF 18 Drøfting spørsmål rundt arbeidstid og godtgjørelser Medarbeiderun - gjennomgang av overordnede resultater 19 Møte ang, Teknisk løsning varsling Utviklingsprosess Tele og signal 30 Møte i Samarbeidsutvalget Oktober 6 Møte i arbeidsgruppe Varslingsordning Ski 7 Samarbeidsmøte med organisasjonene Seminar - medbestemmelse for ansattrepresentanter 10 Møte i arbeidsgruppe Varslingsordning Styremøte STAFO Fellesrådet Berlin 17 Lokalt lønnsoppgjør 20 Lokalt lønnsoppgjør Samarbeidsmøte med Gorm Frimannslund 24 Lokalt lønnsoppgjør med arbeidsgiver 28 Lokalt lønnsoppgjør Signal og Tele, om drøfting 29 Lokalt lønnsoppgjør med arbeidsgiver 30 Landsstyremøte STF Lillestrøm 31 Drøftemøte - Organisering av Signal og tele Referansegruppemøte ILL November 4 Samarbeidsmøte med organisasjonene 6 Møte i Samarbeidsutvalget 7 Møte i arbeidsgruppe Varslingsordning Ski 10 Møte med Kompetansedirektør 14 Møte i arbeidsgruppe Varslingsordning Forhandlingsmøte vedrørende Forsyning Ledersamling STAFO Gardermoen 28 Samarbeidsmøte med Gorm Frimannslund Desember 2 Samarbeidsmøte med organisasjonene 3 Leders reise Hamar 4 Samarbeidsmøte m HR-sjef 6 Leders reise Bergen 8 Leders reise Narvik 10 Leders reise Kongsvinger 17 Samarbeidsmøte med Infrastrukturdirektør 19 Leders reise 4

6 PROTOKOLLER. Mars 14 Lønn under opplæring til togleder personlig ordning 15 Trafikkstyrer under opplæring til togleder 15 Anleggstillegg Txp Trondheim forlengelse 15 Protokoll produktivitetsavtale for Ofotbanen 21 Protokoll Fordeling av velferdsmidler 27 Protokoll angående hvem som går særavtale 28 Dispensasjon for arbeidstidsordningen Ofotbanen April 04 Protokoll ny tilpasningsavtale 22 Protokoll tilpasningsavtale Mai Avslag B40 for trafikkstyrer ved Trondheim stasjon Avslag B60 for timelærer som lånes ut fra Trafikk og Marked Juni 17 Seniorpolitiske tiltak September 01 Anleggstillegg Bjørnfjell 01 Protokoll kollegaveiledere Trafikk Oktober 16 Tilpasningsavtale for JBV av November 25 Protokoll anleggstillegg Askim Desember 09 Ferie utenfor hovedferieperioden 2015 I tillegg til dette er det skrevet under en lang rekke med protokoller som går på enkeltmedlemmer. LANDSMØTE Landsmøte ble avholdt på Gjøvik den Det møtte 22 stemmeberettigede på Landsmøte. KONSTITUERING. Styret konstituerte seg på styremøte 31/ : Leder (valgt på Landsmøte) Rune Bloch-Johnsen Lillestrøm Nestleder Tom Kenneth Rudihagen Hamar Sekretær Finn Amundsen Signaltjenester Kasserer Magne Høyendahl Eidanger Kursansvarlig Per Arne Thanem Æresmedlem Styremedlem Karl Werner Gjøsund Bergen Styremedlem Jostein Ranøyen Trondheim 5

7 Vara medlemmer som ble valgt på landsmøtet: 1. Varamedlem Egil Johansen Kristiansand 2. Varamedlem Marius Jørgensen Bergen 3. Varamedlem Tor Raymond Halvorsen Hamar Reisepolicy. I januar ble det innført ny reisepolicy for Jernbaneverkets ansatte. Hensikten med Jernbaneverkets reisepolicy er å sikre at reiser blir gjennomført på en kostnadseffektiv måte og med hensyn til sikkerhet, kvalitet og tid. Reisepolicyen gjelder for alle reiser betalt av Jernbaneverket. Reiser skal begrenses til det som er nødvendig ut i fra tjenstlig behov og reiser skal foretas på billigste og hurtigste måte. Reiser skal planlegges, bestilles og gjennomføres på en slik måte at de påfører Jernbaneverket minst mulig kostnader, ut i fra en total vurdering hvor sikkerhet, transport, opphold og reisetid legges til grunn. Situasjoner som kan være unntatt prinsippene i reisepolicyen er ved akutt driftsstans, ulykker etc.. I slike situasjoner skal nærmeste leder orienteres i etterkant av bestilling av reiser Videre står det blant annet at den reisende og nærmeste leder plikter å overholde jernbaneverkets reisepolicy og at reisen skal godkjennes før reisen bestilles og skal vurderes ut i fra tjenstlige behov. Bestilling av hotell og fly på reiser skal skje gjennom reisebyrå og så snart som mulig, gjerne mer enn 7 dager i forveien. Alle endringer og avbestillinger må skje så raskt som mulig, da endringer vil kunne medføre merkostnader. Det står også særlig nevnt om bruk av fordelskort/bonuskort eller andre lignende fordeler: Den reisende skal ikke benytte fordelskort/bonuskort eller andre lignende fordeler som er opparbeidet på tjenestereiser. Bruk av fordelskort på tjenestereise anses som brudd på tjenestemannslovens 20. STF oppfordrer medlemmer som reiser i tjenesten og sette seg inn i gjeldene regelverk. Omorganisering. Ny organisasjon ble startet opp 1.april. Mye av året 2014 har blitt brukt til å tilpasse ny organisasjon etter at den ble tatt i bruk, det var ca. 15 stk. som ble omstasjonert til ressurssentret. Ingen av våre medlemmer ble berørt. Organiseringen av Signal og Tele miljøet under Sverre Kjenne er ennå ikke avklart, men ledelsen tar sikte på å få dette avklart første halvdel av Vi er noe kritiske til at Jernbaneverket ennå ikke har klart å avklare stillingsbeskrivelsene for oppsynsmenn/tilstandskontrollør. 6

8 STF har vært i drøftemøte angående stillingsbeskrivelsen til Tilstandskontrollør. Det er blitt sagt at denne skulle være lik dagens stillingsbeskrivelse for Oppsynsmann, noe den ikke er. Arbeidsgiver lovet å ta med synspunktene videre og skulle komme med en tilbakemelding. Denne tilbakemeldingen har ikke kommet enda. STFs styre gjennomgikk stillingsbeskrivelsen for Arbeidsplanlegger og sendte inn krav om drøfting på denne. Vi ønsker krav om fagbrev på denne stillingen og at teknisk fagskole og relevant erfaring strykes. Særavtaler i JBV. Særavtalene ble gjeldene fra Særavtale om arbeidstid er nå blitt forandret ved at kapitel fire om hjemmevakt er tatt ut og lagt inn i egen særavtale. I særavtale om arbeidstid (særavtale 01)er det blitt noen forandringer, dette gjelder blant annet: Under gyldighet er det lagt til ett punkt som betyr at de som normalt går under særavtale om fleksibel arbeidstid i staten, men som i mere enn fjorten dager får endret arbeidstid og går etter oppsatt tjenesteplan, kommer innenfor denne avtalen. Under kapitelet om nattjeneste, noen av de viktigste punktene gjengis her: En arbeidstaker kan settes opp med inntil 4 nattjenester i strekk i første uke. I den andre uken kan det arbeides inntil 4 nattjenester i strekk. Etter en tjeneste som beskrevet ovenfor skal det gå minst 2 uker før vedkommende kan settes på ny nattjeneste. Det skal ikke settes opp mer enn 8 nattjenester i løpet av en løpende 4 ukers periode. Dersom det er utført mer enn 2 nattjenester sammenhengende, skal det være et opphold på minimum 3 netter før neste nattjeneste. Tilsatte som går i helkontinuerlig turnus, skal være fri for nattjeneste minst 7 netter etter å ha utført mer enn 2 påfølgende nattjenester. I særavtale om beredskapsvakt (særavtale 02) er det ikke skjedd noen forandringer annet enn at denne er flyttet ut av særavtale om arbeidstid. Ved at denne er flyttet ut av særavtale om arbeidstid blir denne gjeldende for alle ansatte i Jernbaneverket. Denne avtalen omfatter både beredskapsvakt i henhold til Hovedtariffavtalen (fri for vakt) og beredskapsvakt som kompenseres med kronetillegg, noe som er en frivillig ordning. Alle særavtaler som omhandlet tillegg for opplæringsfunksjoner er nå samlet i en særavtale (Særavtale 03). I slutten av året ble det av Jernbaneverket sagt opp 2 særavtaler som gjelder noen av våre medlemmer i Sør. Disse ble aldri ferdig drøftet før året var omme, derfor er de prolongert ut første kvartal

9 Anleggsdokumentasjon. Etter drøftinger med Jernbaneverket og foreningene har JBV besluttet å bruke norsk språk på førstelinjestøtte, men man kan bruke engelsk på 2- og 3.linjestøtte. STF mener fortsatt at all dokumentasjon skal være tilgjengelig på norsk. 60 års markering. STF blir 60 år i 2015, i den forbindelse ble det opprettet en arrangementskomite, som har bestått av: Per Arne Thanem. Bjørn Skauge. Ove Johan Gjermo. Rolf Nederberg. Velferdsmidler Jernbaneverket har i samarbeid med organisasjonene fordelt velferdsmidler med 50 prosent på Fritidsrådets organisasjoner og fritidsboliger jernbanen. Fritidsboliger jernbanen eies og driftes av ROM eiendom, disse avtalene er nå vedtatt sagt opp av jernbaneverket. Resten av potten ble avsatt til lokal fordeling. Vedtektsendringer Landsstyret vedtok på landsstyremøte på Gjøvik at det nye styret får i oppdrag å sette sammen en gruppe som ser på vedtektsendringer innen Landsmøte Komiteen har bestått av: Rune Bloch-Johnsen Karl Werner Gjøsund Marius Jørgensen Leder Mandatet har vært å endre vedtektene slik at disse harmoniserer med hvordan Jernbaneverket er organisert. De har også sett på sammensettingen av landsstyret og valgprosedyrer. Arbeidstid i utlandet Hovedtariffavtalen og arbeidsmiljøloven gjelder ikke utenfor Norges grenser. Ut fra Administrativ bestemmelse om kompensasjon for arbeids og reisetid for tjenestereiser i utlandet fastsatt av ansvarlig departement, nå KMD, må det være mulig å pålegge arbeid utover 8 timer pr dag. Bestemmelsene er utarbeidet i 8

10 samråd med hovedsammenslutningene, LO Stat, YS Stat (som STAFO er tilsluttet), UNIO og Akademikerne. Styret oppfordrer de som er berørt av dette om å synliggjøre alt arbeid som utføres utover normalarbeidstid, slik at vi får en oversikt over omfanget. Elektronisk kjørebok Elektronisk kjørebok er vedtatt innført og «Rutiner for bruk av elektronisk kjørebok i Jernbaneverkets tjenestebiler» skal finnes på banenettet. Statsforetak I samarbeidsmøte varslet Jernbanedirektøren at hun vil at JBV skal omgjøres til ett statsforetak og at det ville bli publisert en artikkel på banenettet om dette. Under følger artikkelen: «Jernbanedirektøren anbefaler at Jernbaneverket omdannes til statsforetak. Det vil gi oss reell handlefrihet for å gjennomføre flerårige vedlikeholds- og utbyggingsprosjekter, sier hun. Samtidig med en omdannelse av Jernbaneverket til et statsforetak mener Elisabeth Enger at det bør opprettes et transportdirektorat som får ansvar for planlegging på tvers av transportformene. Dette er noen av de anbefalingene Jernbaneverket nå har sendt til Samferdselsdepartementet som innspill i departementets arbeid med jernbanereform. Foreløpig har departementet fått over 30 ulike innspill. Jernbaneverkets anbefaling er altså ett av disse innspillene som nå er overlevert. Det er varslet at regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om reform i løpet av året. Bedre rammevilkår -Det er modent for omfattende endringer, og vi mener det er nødvendig for å kunne gjennomføre viktige samfunnsoppdrag på en god måte, sier Elisabeth Enger. Selv om vi blir mer effektive og omorganiserer oss, så er vi avhengig av bedre rammevilkår og en mer tydelig rollefordeling både i og utenfor jernbanesektoren. Mye handler om bedre planlegging, forpliktende finansiering og koordinering mellom aktørene, sier Enger. Statsforetak og transportdirektorat - Skal vi virkelig få mer jernbane for pengene så trenger vi reell handlefrihet i gjennomføringen av det politikerne har bestemt. Vi mener at å omdanne Jernbaneverket til et statsforetak samtidig som det opprettes et transportdirektorat kan være en god måte å løse dette på. Vi ser for oss at et nytt direktorat legger til rette for politiske beslutninger, tar seg av helhetlig transportplanlegging, rutemodeller og foretar statlige kjøp av alle typer transporttjenester. Jernbaneforetaket skal være gjennomføreren. Politisk vedtatte vedlikeholds- og utbyggingspakker for minst fire år om gangen vil gjøre både vedlikeholdsog byggeprosjektene mer effektive og rimeligere på grunn av forutsigbarheten i dette, sier jernbanedirektøren. Med dagens tilstand på infrastrukturen, og måten den er dokumentert 9

11 på, er vi avhengig av å gjøre det daglige vedlikeholdet i egen regi. Men etter hvert som vi tar igjen etterslep og innfører ERTMS, så vil det bli mulig å sette stadig mer av også dette ut i konkurranse, sier Enger. Samle eiendommer Det forutsettes i forslaget at jernbanen i all hovedsak fortsatt er finansiert av statskassen. Ved å samle alle eiendommer, inkludert stasjoner og terminaler, i det nye foretaket åpner det seg også muligheter for å finansiere deler av virksomheten derfra. Slik vil man også kunne få en mer helhetlig utvikling av moderne knutepunkter. Statsforetaket kan også ta ansvar for å bygge ny infrastruktur. Der det er naturlig, for eksempel der veg og bane skal bygges ut på samme strekning, kan det være aktuelt å opprette egne utbyggingsselskaper. 14 punkter Jernbaneverkets forslag til ny struktur for jernbanesektoren er samlet i 14 hovedpunkter: 1. Det etableres et transportdirektorat som får ansvar for transportplanlegging på tvers av transportformene. Organisering av transportetatene må ses i sammenheng. En endret organisering av en etat kan ikke gjennomføres uten en gjennomtenking av konsekvensene for etablerte samarbeidsformer på tvers av transportetatene. Forslaget om direktorat er knyttet til forslaget om foretaksorganisering. Dersom Jernbaneverket omorganiseres, bør det etableres et helhetlig transportdirektorat, særlig av hensyn til planoppgavene. Et alternativ er et større departement. 2. NTP eller en annen form for en langsiktig transportplan omfatter helheten i kollektivtrafikken. Staten tar et betydelig ansvar for investeringene i direkte tilskudd til prosjekter. Samordning av tiltak i byene mellom aktørene stat, fylkeskommune og kommune skjer i forpliktende prosesser knyttet til overordnede utredninger (KVU), og ved inngåelse av bymiljøavtaler. Helheten i kollektivtrafikken betyr både drift og investeringer, og inkluderer alle forvaltningsnivåer, stat, fylkeskommune og kommune. For å nå målsettingene om økt kollektivtrafikk, må den forpliktende samhandlingen styrkes. Det er viktigere enn å vurdere ny ansvarsdeling, som uansett vil ha kompliserte grensesnitt. 3. Rutemodeller og statlig kjøp av transporttjenester legges til transportdirektoratet. 4. Det etableres et eget planregime i plan- og bygningsloven for større veg- og jernbaneprosjekter. 10

12 5. KVU og KS-regimet evalueres. KVU bør utarbeides i de tilfeller der det skal skje reelle konseptvalg. KS-konsulenter må ha tilstrekkelig teknisk og økonomisk kompetanse. 6. Jernbaneverket omdannes til et statsforetak. Det er en forutsetning at oppgaveporteføljen gjennomgås, og plan- og forvaltningsoppgaver i all hovedsak inngår i transportdirektoratet. Vi forutsetter at jernbanen i all hovedsak vil være finansiert fra statskassen, og mener da at foretak er bedre egnet enn aksjeselskap Direktoratet legger grunnlaget for de politiske beslutningene vedrørende mål, ambisjonsnivå og finansiering av prosjekter, mens foretaket får større fullmakter i gjennomføringen. 7. Jernbaneforetaket får eierskap til stasjoner og terminaler, og inntekter fr eiendom utvikles som en delfinansiering av foretaket. Verksteder etableres som uavhengige enheter. 8. Feilretting og tilstandskontroll på driftssatt jernbane utføres inntil videre av jernbaneforetaket i egen regi. Jernbaneforetaket gjennomfører tiltak for å øke kvaliteten med lavere ressursbruk. Tilstanden i og dokumentasjon av eksisterende infrastruktur er slik at egenregi anbefales 9. Det vedtas en fornyelses/oppgraderingspakke for jernbanen med varighet på minst fire år om gangen. Fornyelsen er like avhengig av forutsigbarhet som investeringene. Vi kan planlegge og gjennomføre mer sammenhengende vedlikehold Økt forutsigbarhet er viktig for leverandørmarkedet. Vi anslår at vi kan få opp mot 10% gunstigere avtaler 10. Utbygging av ny jernbane og vedlikehold av eksisterende utføres etter konkurranse mellom private tilbydere på oppdrag fra jernbaneforetaket. Innsatsen for å få god effekt av konkurranse og et velfungerende leverandørmarked styrkes. 11. Den gjenstående delen av IC-utbyggingen gjennomføres med en samlet styringsramme, der finansieringen garanteres ved oppstart. Ut fra kravene til effekter/kvalitet og ferdigstillelse får jernbaneforetaket frihet til å gjennomføre utbyggingen innenfor styringsrammen, og forplikte staten i avtaler med entreprenører og leverandører. 11

13 12. Jernbaneinvesteringer bør vedtas i større pakker (som IC), der jernbaneforetaket etter vedtak om oppstart har anledning til å inngå kontrakter og om nødvendig ta opp lån for midlertidig finansiering for optimal gjennomføring. 13. Egne utbyggingsselskaper bør etableres for gjennomføring av prosjekter som omfatter veg og jernbane på samme strekning, eller for jernbaneprosjekter med betydelig andel særskilt finansiering utenfor statskassen. 14. Anbudsutsettelse av persontrafikken skjer i større pakker med langsiktige kontrakter. Vi tror konkurranseutsetting av mindre enkeltstrekninger har liten effekt på kvalitet og kostnader i persontrafikken. Verksteder etableres som uavhengige enheter for å stimulere konkurranse.» Lønnsoppgjør 2014 Lønnsoppgjøret 2014 endte i brudd. Etter mekling på overtid ble det enighet om resultatet. Uravstemningen i YS endte med ett klart ja. Oppgjøret har en økonomisk ramme på noe over 3,3 %, hvor av 1,75 % avsettes til lokalt oppgjør. Det ble ikke avsatt midler til egne sentrale justeringsforhandlinger. Det generelle tillegget ble gitt med virkning fra 1. mai, mens det lokale oppgjøret ble gitt virkning fra 1.august med forhandlingsfrist 31.oktober. Partene er også enige om en reguleringsklausul som legger til rette for at eventuell mindre lønnsutvikling i forhold til privat sektor i 2014 vil bli hensyntatt i oppgjøret 2015 Det ble heller ikke endringer i dagens tariffsystem, noe som var veldig viktig for YS Resultatet fra forhandlingene er som følger; tillegg per 1. mai på A-tabellen Ltr 19-23: Kr Ltr 45: Kr Ltr 24-25: Kr Ltr 46: kr Ltr 26-27: Kr Ltr 47: Kr Ltr 28-29: Kr Ltr 48: Kr Ltr 30-31: Kr Ltr 49: Kr Ltr 32-33: Kr Ltr 50: Kr Ltr 34-35: Kr Ltr 51: Kr Ltr 36: Kr Ltr 52-53: Kr Ltr 37: Kr Ltr : 1,98% Ltr 38: Kr Ltr 39: Kr Ltr 40: Kr Ltr 41: Kr Ltr 42: Kr Ltr 43: Kr Ltr 44: Kr

14 Det ble også avtalt enkelte justeringer med virkning fra 1. Juli: Følgende lønnsrammer heves med 1 lønnstrinn på øverste ansiennitetstrinn: LR 3 LR 9 LR 14 LR 15 LR 17 LR 39 Dette vil si at enkelte av våre medlemmer i stillingskode 1117 fikk ett trinn på A tabellen med virkning fra 1. Juli. Alle på lavest lønnstrinn i et lønnsspenn får 1 lønnstrinn. Alle lønnsspenn tillegges 1 tomt lønnstrinn på toppen av spennet. Det ble satt av 1,75 % av lønnsmassen til lokalt lønnsoppgjør. Blant våre medlemmer fikk følgende stillinger tillegg med virkning fra 1/ Fagarbeider med fagbrev 1 trinn Fagspesialist Signal/telemontører 1 trinn 1119 Formenn med signal/tele fagbrev fikk 2 trinn 0503/1087 Tilstandskontrollør/Oppsynsmann tele 1trinn 1443 Arbeidsplanleggere/Anleggsleder tele 1 trinn I tillegg hadde vi enkelt personer i stillingskode 1065, 1407, 1181,1434 og 1087 som fikk alt fra 1 til 3 trinn. STAFO/Delta I forbindelse med STAFOs representantskapsmøte 17-18/ var det kommet inn ett forslag til vedtektsendringer om at STAFO skulle være tilsluttet YS gjennom Delta. Dette forslaget oppnådde ikke 2/3 dels flertall og ble forkastet. En del av medlemsorganisasjonene i STAFO ønsket å fortsette samtalene med Delta, selv om representantskapsmøte i høst besluttet å ikke søke opptak. Styrene i STF, NTF og STAFO jernbane har besluttet at vi deltar i videre diskusjoner med Delta. Om det skulle bli aktuelt med endringer i tilslutningsformen til YS, vil dette kreve vedtektsendring i STF. 13

15 Sluttord: Styret vil benytte anledningen til å takke medlemmene for et godt samarbeid i perioden. Vi ønsker at medlemmene og spesielt tillitsvalgte må være aktive på tilbakemeldinger når høringsutkast/saker blir sendt ut.. den som tier samtykker. Vi vil rette en spesiell takk til de som har vært villig til å påta seg tillitsverv. Til slutt vil vi be medlemmene støtte opp om sine tillitsvalgte, de legger ned mye av sin fritid i foreningsarbeidet. 2. mars 2015 Rune Bloch-Johnsen Leder Sign Tom Kenneth Rudihagen Magne Høyendahl Per Arne Thanem Nestleder Kasserer Kursansvarlig Sign Sign Sign Finn Amundsen Karl Werner Gjøsund Jostein Ranøyen Sekretær Styremedlem Styremedlem Sign Sign Sign 14

16 REGNSKAPSSAMMENDRAG INNTEKTER: Budsjett Kontingenter Renter OU-midler Egenand.Landsmøte Kontingenter pensjonister UTGIFTER: Kontingenter STAFO " Fellesrådet " Begravelseskassen Møter/Reiser Styremøter Kontor Investering PC Provisjon Kurs Fellesråd-kontor Honorar Representasjon Diverse Overskudd STATUS AKTIVA Kontanter 817 Regningskonto Høyrentekonto PASSIVA Formue Endring av formue

17 BEGRAVELSESKASSEN REGNSKAPSSAMMENDRAG 2014 INNTEKTER: Renter Kontingent UTGIFTER: Bidrag Overskudd STATUS AKTIVA Kontanter 0 Fastrente konto 0 JPS Kristiansand høyrente konto PASSIVA Formue Endring av formue Magne Høyendahl Hans Petter Bredholt Terje Lunde kasserer Revisor Revisor 16

18 Innkommende forslag: Vedtekter Forslag til ny tekst i vedtektene er rødmerket. Vedtektsendringene 2, 3, 5 gjøres gjeldende fra Landsmøtets slutt. Vedtektsendring i 12 gjøres gjeldende fra Medlemskap Som medlemmer opptas alt personalet innen Signal- og Tele ved Jernbaneverket og Baneservice AS Ny 2. Medlemskap Som medlemmer opptas alt personalet innen fagene Signal- og Tele ved: Jernbaneverket, Norsk Jernbaneskole (NJS) og Baneservice AS. 3. Organisasjon Foreningens oppbygning: 1. Landsmøte 2. Landsstyremøte 3. Styret 4. Regionsstyrene 5. Tillitsvalgte 6. Medlemmene Ny 3. Organisasjon Foreningens oppbygning: 1. Landsmøte 2. Landsstyremøte 3. Styret 4. Regions/område styret 5. Tillitsvalgte 6. Medlemmene 17

19 5. Landsstyret a) Landsstyret er foreningens høyeste myndighet mellom landsmøtene. Landsstyret skal bestå av tillitsvalgte fra Baneservice AS, Ofotbanen, Utbygging/Prosjekttjenester/Signaltjenester samt tillitsvalgte fra de øvrige regionene, fra hvert av fagområdene Signal og Tele, etter følgende skala: representant representanter representanter representanter 101- osv I tillegg skal landsstyret bestå av leder, nestleder, kasserer, sekretær og kursansvarlig. De fire siste har ikke stemmerett i landsstyret. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. Landsstyret innkalles minst to ganger årlig. Et i oktober og et i samband med landsmøtet. b) Hver region velger et styre som skal minst bestå av fire tillitsvalgte. Regionsleder er leder av forhandlingsutvalgene. Forhandlingsutvalgene består av tre representanter. I saker som er knyttet til et av fagområdene, skal to av representantene komme fra dette. I Baneservice AS velges et styre som minst består av to tillitsvalgte. En fra signal og en fra Tele. Innen fagfeltene Signal og Tele velges en stedstillitsvalgt ved alle avdelinger innen, Utbygging/prosjekttjenester/signaltjenester, Baneservice AS. Alle tillitsvalgte i regionen velges for et år av gangen, og skal skje ihht 12 e etter landsmøtet og meddeles styret sentralt innen utgangen av juni. Regionstyret, styret ved Baneservice AS og tillitsvalgte skal hjelpe medlemmene med saker som skal sendes styret. (Dvs. saker som de ikke får løst på det lokale plan). 18

20 Ny 5. Landsstyret a) Landsstyret er foreningens høyeste myndighet mellom landsmøtene. Landsstyret skal bestå av en representant fra hvert av fagene innen Signal og Tele i: Norsk Jernbaneskole, Baneservice AS, Signal og tele, Teledrift Nord, Sør, Øst, Vest, infrastruktur Signal Nord, Sør, Øst, Vest, Midt og korridoren, med stemmer etter følgende nøkkel: Antall medlemmer: 1-25 = 1 stemme = 2 stemmer = 3 stemmer = 4 stemmer osv I tillegg skal landsstyret bestå av leder, nestleder, kasserer, sekretær og kursansvarlig. De fire siste har ikke stemmerett i landsstyret. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. Landsstyret innkalles minst to ganger årlig. Et i oktober og et i samband med landsmøtet. b) Innen Signal og Tele, Norsk Jernbaneskole, Baneservice AS, Teledrift Øst, Nord, Sør, Vest, infrastruktur Signal Nord, Midt, korridoren, Øst, Sør og Vest skal det velges en leder blant de stedstillitsvalgt som er representant til Landsstyret. Leder peker ut sin stedfortreder etter behov. Alle tillitsvalgte i regionene/områdene velges for et år av gangen, og skal skje iht. 12 e) etter landsmøtet og meddeles styret sentralt innen utgangen av juni. Tillitsvalgte skal hjelpe medlemmene med saker som skal sendes styret. (Dvs. saker som de ikke får løst på det lokale plan). 19

21 12. Myndighet a) Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Landsmøtet kunngjøres minst 6 uker i forveien. Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet må være styre i hende senest 4 uker før landsmøtet holdes. Forslag skal i sin helhet kunngjøres sammen med innkallingen til landsmøtet. b) På landsmøtet behandles: Beretning. Regnskap for forening og begravelseskassen. Forslag og budsjett. c) Landsmøtet velger: Leder (for et år ad gangen). 3 styremedlemmer (for to år ad gangen). 3 varamedlemmer (for ett år ad gangen). 2 revisorer med varamedlemmer. Valgkomite på tre (3) medlemmer hvor den første valgte er leder. d) En leder er ikke valgt før han/hun har fått minst halvparten av de avgitte stemmer. Styret konstituerer seg selv på første styremøte når det gjelder nestleder, sekretær, kasserer og kursansvarlig. Resultatet av dette tilstilles medlemmene snarest og senest 1 (en) måned etter landsmøte. e) Alle saker og valg avgjøres med alminnelig flertall. Valg foregår skriftlig hvis noen forlanger det. Akklamasjon godtas ikke som stemmegivning. f) Alle medlemmer plikter å motta valg. Enhver tillitsvalgt kan si fra seg tillitsverv i en periode på 2 år. g) Forhandlingsutvalg består av minst, leder, nestleder, kasserer og sekretær. 20

22 Ny 12. Myndighet a) Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Landsmøtet kunngjøres minst 6 uker i forveien. Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet må være styre i hende senest 4 uker før landsmøtet holdes. Forslag skal i sin helhet kunngjøres sammen med innkallingen til landsmøtet. b) På landsmøtet behandles: Beretning. Regnskap for forening og begravelseskassen. Forslag og budsjett. c) Landsmøtet velger: Leder(for et år ad gangen). kasserer, sekretær, nestleder, kursansvarlig og styremedlemmer for 2 år ad gangen. kasserer, kursansvarlig og ett styremedlem velges det ene året (oddetallsår). Sekretær, nestleder og ett styremedlem velges det andre året (partallsår). 1. Varamedlem, 2. Varamedlem og 3. Varamedlem (for et år ad gangen) 2 Revisorer med varamedlemmer. Valgkomite på tre (3) medlemmer hvor den første valgte er leder. d) En leder er ikke valgt før han/hun har fått minst halvparten av de avgitte stemmer. Styret konstituerer seg selv på første styremøte når det gjelder nestleder, sekretær, kasserer og kursansvarlig. Resultatet av dette tilstilles medlemmene snarest og senest 1 (en) måned etter landsmøte. e) Alle saker og valg avgjøres med alminnelig flertall. Valg foregår skriftlig hvis noen forlanger det. Akklamasjon godtas ikke som stemmegivning. f) Alle medlemmer plikter å motta valg. Enhver tillitsvalgt kan si fra seg tillitsverv i en periode på 2 år. g) Forhandlingsutvalg består av minst, leder, nestleder, kasserer og sekretær. h) Ved benkeforslag vil kandidatene settes opp mot hverandre. 21

23 BUDSJETT FORSLAG INNTEKTER Kontingenter OU-midler/kursavg Egenandel Landsmøte Renter Kontingent Pensjonister UTGIFTER Kontingent STAFO " Fellesrådet Møter / Reiser Styremøter Kontor utgifter STF 60 år Fellesråd-kontor Representasjon Kurs Provisjon 500 Honorar Kontingent til Begravelseskassen Til styrets disposisjon Honorar: Leder B Nestleder B Kasserer B Sekretær B Kursansvarlig B Styremedlem B Styremedlem B ,-pr.varamedlem Arbeidsgiveravgift

24 Innstilling valg 2015 STF. STYRET Funksjon Navn Sted På valg Gjenvalg Leder Rune Bloch-Johnsen Lillestrøm x x Styremedlem Finn Amundsen 1 år igjen. Styremedlem Jostein Ranøyen Trondheim 1 år igjen. Styremedlem Tom K. Rudihagen Hamar 1 år igjen. Styremedlem Magne Høyendahl Skien x x Styremedlem Per Arne Thanem Hamar x x Styremedlem Karl Werner Gjøsund Bergen x x 1. Varamedlem Egil Johanesen Kristiansand x x 2. Varamedlem Øystein Gjeraldstveit x 3. Varamedlem Tor R. Halvorsen Hamar x x Revisor Hans Petter Bredholt Sarpsborg x x Revisor Terje Lunde Sarpsborg x x Vararevisor Olav Pettersen Lillestrøm x x Vararevisor Rolf Nederberg x x Landsstyrets forslag til valgkomite: Valgkomite, Leder Tor Ole Grønvik Trondheim Valgkomite Kim Repp Lillestrøm Valgkomite Ove Johan Gjermo Voss 23

Rune Bloch-Johnsen, Magne Høyendahl, Tom Kenneth Rudihagen, Karl-Werner Gjøsund og Finn Amundsen,

Rune Bloch-Johnsen, Magne Høyendahl, Tom Kenneth Rudihagen, Karl-Werner Gjøsund og Finn Amundsen, MØTEREFERAT Styremøte nr. 2 Sted Lakkegata, Oslo Møtedato 04/02-2014 Referent Finn Amundsen Møtedeltakere Fravær Rune Bloch-Johnsen, Magne Høyendahl, Tom Kenneth Rudihagen, Karl-Werner Gjøsund og Finn

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING

VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING 1. Formål VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING Vedtatt på landsmøte 1991. Senere endret ved Landsmøtevedtak 16.10.93, 01.11.97, 24.10.98, 06.11.99, 21.10.00, 20.10.01, 16.10.2004, 04.11.2006,

Detaljer

Rune Bloch-Johnsen ønsket alle velkommen til 3 styremøte.

Rune Bloch-Johnsen ønsket alle velkommen til 3 styremøte. MØTEREFERAT Styremøte nr :3 Sted :Lakkegata 3 Oslo Møtedato :3.4.2013 Referent Møtedeltakere Fravær : Tom Kenneth Rudihagen : Rune Bloch-Johnsen, Tom Kenneth Rudihagen, Per Arne Thanem, Jostein Ranøyen,

Detaljer

MØTEREFERAT. Styremøte nr. 5 Krakow, Polen Møtedato 2-3/9-2013

MØTEREFERAT. Styremøte nr. 5 Krakow, Polen Møtedato 2-3/9-2013 MØTEREFERAT Styremøte nr. 5 Sted Krakow, Polen Møtedato 2-3/9-2013 Referent Finn Amundsen Møtedeltakere Rune Bloch-Johnsen, Tom Kenneth Rudihagen, Magne Høyendahl, Per Arne Thanem, Jostein Ranøyen, Marius

Detaljer

BERETNING 2011 56. ÅR

BERETNING 2011 56. ÅR BERETNING 2011 56. ÅR LANDSMØTE AVHOLDES PÅ Rica Hotell, Hamar LØRDAG 15. Oktober KL. 16:30 DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING VALG AV DIRIGENT VALG AV TO MØTESEKRETÆRER VALG AV TELLEKORPS 3. BERETNING

Detaljer

BERETNING 2012 58. ÅR

BERETNING 2012 58. ÅR BERETNING 2012 58. ÅR LANDSMØTE AVHOLDES PÅ Pers Hotell, Gol LØRDAG 16. Mars KL. 16:30 DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING VALG AV DIRIGENT VALG AV TO MØTESEKRETÆRER VALG AV TELLEKORPS 3. BERETNING 4.

Detaljer

Rune Bloch-Johnsen, Tom Kenneth Rudihagen, Tor Raymond Halvorsen, Finn Amundsen, Per Arne Thanem, Karl-Werner Gjøsund, Egil Johansen

Rune Bloch-Johnsen, Tom Kenneth Rudihagen, Tor Raymond Halvorsen, Finn Amundsen, Per Arne Thanem, Karl-Werner Gjøsund, Egil Johansen MØTEREFERAT Styremøte nr. 2 Sted NJS, Grorud Møtedato 09.02.2016 Referent Karl-Werner Gjøsund Møtedeltakere Fravær Rune Bloch-Johnsen, Tom Kenneth Rudihagen, Tor Raymond Halvorsen, Finn Amundsen, Per Arne

Detaljer

Tilleggsavtale til tilslutningsavtale mellom Delta og Signal- og Teleteknikernes Forening (STF)

Tilleggsavtale til tilslutningsavtale mellom Delta og Signal- og Teleteknikernes Forening (STF) MØTEREFERAT Styremøte nr. 7 Sted Oslo Møtedato 26/10-2015 Referent Karl Gjøsund Møtedeltakere Fravær Rune Bloch-Johnsen, Magne Høyendahl, Tor Raymond Halvorsen, Øystein Gjeraldstvedt, Tom Kenneth Rudihagen

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

BERETNING 2010 55. ÅR

BERETNING 2010 55. ÅR BERETNING 2010 55. ÅR LANDSMØTE AVHOLDES PÅ Pers Hotel, Gol LØRDAG 16. Oktober KL. 16:30 DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING VALG AV DIRIGENT VALG AV TO MØTESEKRETÆRER VALG AV TELLEKORPS 3. BERETNING

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975 Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den. Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Vedtatt av årsmøtet den 27. april 1988 med senere endringer, senest av 25. februar 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den 09.03.2015

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB

LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB Stiftet 1945 gjenopprettet 26. august 1992 Vedtatt av årsmøtet den 28.11.1992 med senere endringer, senest av 13.2.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 17.2.2015

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984 Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den... Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Vedtatt av årsmøtet den 21.3.13 Tillegg 4-3 av årsmøtet den 12.3.14 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4.12.13 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Vedtatt av årsmøtet den 17.9.2009 med senere endringer, senest av 21.4.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb

Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Klubb stiftet 28.januar 1966. Vedtatt av årsmøtet den 07.03.2013 med senere endringer, senest på årsmøtet 06.03.2014. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

Lover for Oslo og Omegn Dressurklubb stiftet 16.april Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14.

Lover for Oslo og Omegn Dressurklubb stiftet 16.april Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14. stiftet 16.april 1980 Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14. mars 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 23.01.2015 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[] Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Norsk Wachtelhundklubb stiftet 26. mars 2007 Vedtatt av årsmøtet Februar 2011 med senere endringer, senest av 9. Februar 2013 Lovene

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Lover for Norsk Briard Klubb

Lover for Norsk Briard Klubb stiftet 07.09.1980 Vedtatt av årsmøtet den 18.02.1981 med senere endringer, senest av 10.03.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 - Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Vedtatt av årsmøtet den 8/2-2012 med senere endringer, senest av [] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap llnjedende bestemmelser 1-1 Org,nisasjon

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

Kap 1 Innledende bestemmelser

Kap 1 Innledende bestemmelser Lover for Raseklubben for Portugisisk Vannhund stiftet 17.06.2006. Vedtatt av Årsmøte den 17/06/2006. Sist endret på Årsmøte den 06.04.2013. Lovene er godkjent av Norsk kennel Klubb den 06.01.2014 Kap

Detaljer

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Organisasjon og virkeområde... 3 1-2 Formål... 3 1-3 Definisjoner...

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

FORSLAG. Lover/vedtekter for Malvik Fuglehundklubb, stiftet 15.10.2014

FORSLAG. Lover/vedtekter for Malvik Fuglehundklubb, stiftet 15.10.2014 FORSLAG Lover/vedtekter for Malvik Fuglehundklubb, stiftet 15.10.2014 Vedtatt ved stiftelsesmøtet den 15.10.2014. Senere endringer godkjennes av første ordinære årsmøte 2015. Lovene søkes senere forhåpentligvis

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012.

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012. Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge stiftet 19. mai 2012. Vedtatt av årsmøtet den 26. mai 2013 med senere endringer, senest av : Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Follo- Østfold dachshundklubb

Follo- Østfold dachshundklubb Lover for Follo- Østfold dachshundklubb Vedtatt av årsmøtet den 23.01.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Follo-

Detaljer

VEDTEKTER FOR HALSØY SONGKOR 5. februar 2011

VEDTEKTER FOR HALSØY SONGKOR 5. februar 2011 VEDTEKTER FOR HALSØY SONGKOR 5. februar 2011 l ORGANISASJON 1.1 Halsøy Songkor, stiftet 1943, er et blandet kor i Vefsn kommune. Halsøy Songkor er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon. Årsmøtet

Detaljer

Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb

Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb Stiftet 24/3-1976 Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb Vedtatt av årsmøtet den 24/3-1976 med senere endringer 6/3-1995, 7/3-2012, senest av 16/3-2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub sist den

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Sist revidert og godkjent av klubbens generalforsamling 22. mars 2014. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 29.04.2014 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

Fosen Brukshundklubbs lover Februar 2014

Fosen Brukshundklubbs lover Februar 2014 Lover for Fosen Brukshundklubb. Klubb stiftet 29. november 1986. Vedtatt av årsmøtet den 11. februar 2014, revidert 24.februar 2015. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub.april 2015 KAP. 1 INNLEDENDE

Detaljer

Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988

Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988 Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988 Vedtatt av årsmøtet den Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser. 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 7.september 2016 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Lover for Østfold Harehundklubb stiftet

Lover for Østfold Harehundklubb stiftet Lover for Østfold Harehundklubb stiftet 15.4.1959 Vedtatt av årsmøtet den 29.3.2012 Lovene er godkjent av Norske Harehundklubbers Forbund (NHF) for Norsk ennel lub den 1/10 2012 ap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962. Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av

Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962. Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962 Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

1-3 Definisjoner Klubbens organer: - Årsmøtet - Ekstraordinært årsmøte - Styret - Valgkomite

1-3 Definisjoner Klubbens organer: - Årsmøtet - Ekstraordinært årsmøte - Styret - Valgkomite Lover for Ungarsk Vizsla i Norge (UVN) Klubben ble stiftet 25. september 2005 Vedtatt av årsmøtet den 9. juni 2012 Endring i formålsparagraf 25.mai 2013 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lørenskog Hundeklubb Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub. Kap 1 Innledende

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtatt av Kretstinget den 21/05-2016 Stadfestet av Norsk Bridgeforbund den 10/06-2016 Gjort gjeldende fra 21/05-2016 KAPITTEL 1 - BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE LIK FOR

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE 1 Foretakets navn Samvirkeforetakets navn er Kystlinjen Vann & Avløp SA 2 Forretningskontor Foretaket har sitt forretningskontor i Vestby kommune. 3 Formål

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Lover for Idrettslaget Drammen Strong

Lover for Idrettslaget Drammen Strong Lover for Idrettslaget Drammen Strong Vedtatt på årsmøtet 27. April 1995 Godkjent av Norges idrettsforbund 16. august 1995. 1. Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

VEDTEKTER BERGENS ARKITEKTFORENING. Tilsluttet Norske Arkitekters Landsforbund KAP. 1 FORENINGEN KAP. 2 FORENINGENS ORGANER.

VEDTEKTER BERGENS ARKITEKTFORENING. Tilsluttet Norske Arkitekters Landsforbund KAP. 1 FORENINGEN KAP. 2 FORENINGENS ORGANER. BERGENS ARKITEKTFORENING Tilsluttet Norske Arkitekters Landsforbund VEDTEKTER Mars 1991 KAP. 1 FORENINGEN Alminnelige bestemmelser 1.01 Bergens Arkitektforening, BAF, er en del av Norges Arkitekters Landsforbund,

Detaljer

Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb.

Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Opprinnelige lover vedtatt av Generalforsamlingen 6. mars 1964. -Endret i følge NKK s Lovnormal på Generalforsamlingen 19. mars 1994. -Endring av 11, 12, 14 og

Detaljer

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse Rond o-lag s lover 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. 2 Organisatorisk tilknytning Laget

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Norges Korforbund Salten Vedtekter

Norges Korforbund Salten Vedtekter Norges Korforbund Salten Vedtekter Vedtatt i 1987, med senere endringer, sist i 2007 1. ORGANISASJON Norges Korforbund Salten er et distriktsledd av Norges Korforbund og ble stiftet 9.- 11. oktober 1987

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer