Hva var retorikk i antikken og hva er det nå? Tor Ivar Østmoe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva var retorikk i antikken og hva er det nå? Tor Ivar Østmoe 14.3.14"

Transkript

1 Hva var retorikk i antikken og hva er det nå? Tor Ivar Østmoe

2 Antikk el. «klassisk» retorikk Antikken: området rundt Middelhavet ca 800 f.kr. - ca 500 e.kr. I fokus i retorisk sammenheng er: Hellas, særlig Athen (det athenske demokratiet, f.kr.) Roma (den romerske republikkens siste del og første del av keiserdømmet, 100 f.kr.-100 e.kr.)

3 Øvelse gjør mester, og mesterne vises mens de øver! Demosthenes (i 1870).

4 Lille-Cicero likte å lese (malt i 1464).

5 Forum Romanum, torget i Roma (i tenkt form)

6 Hva var retorikk? kunsten å overbevise (underforstått: med språklige midler) eller: faget å presentere et synspunkt for et publikum som skal ta en avgjørelse på en slik måte at publikummet får forståelse for synspunktet og helst handler i samsvar med det.

7 Retorikk var viktig, tekster er bevart Faget var det viktigste i antikk skole. Gjennom å gi ferdigheter i praktisk argumentasjon forberedte det gutter til å delta i styre og stell: som politiker, soldat, offiser, byråkrat, husholdningsleder, ektemann, sønn, bror, far. De fleste av disse rollene kan oppsummeres med ordet «borger». Bevarte tekster bl.a. av Cicero (Marcus Tullius Cicero, f.kr.), romersk embedsmann og forfatter: over 50 taler og mange tekster om retorikk, lærebøker, prinsipielle diskusjoner o.a.

8 Hva var retorikk som fag? I retorikkskolene studerte elevene og etterliknet eksempler på taler, og de lærte regler. Faget bygde på at øvelse gjør mester: En som hadde lært, dvs. internalisert, innsiktene i faget ville oftere vinne fram med sin argumentasjon enn en som ikke hadde gjort det. Selv om faget først og fremst var produktivt (det skulle gi elever praktiske ferdigheter i argumentasjon) lærte elevene også analysere tekster retorisk.

9 Lysias (ca f.kr.) (i Versaillesparken)

10 Fagets helter Aristoteles regnes ofte som en grunnlegger av retorisk teori (f.eks.: ethos, logos, pathos). Men han var filosof, ikke taler. Fagets helter er like mye de som tenkte faget gjennom «innenfra», som utøvere: grekerne Lysias, Demosthenes og Isokrates, og romerne Cicero og Quintilian.

11 Tre trinn i antikkens skole 1. lære å lese og skrive og regne, få allmennkunnskaper i naturfag og historie. Lese historikere, diktere og talere for å bli kjent med kulturens viktige tekster: for grekere Homer, Herodot, athensk tragedie og Demosthenes, for romere Vergil, Horats, Livius og Cicero. (barn) 2. forøvelser (se neste ark). (ungdommer) 3. retorikkspesialisering. Øve på å skrive og framføre fullstendige taler i tenkte rettssaker og politiske debatter. (fra konfirmasjonsalderen)

12 Progymnasmata: Afthonios på svensk

13 Forøvelser (progymnasmata) et pensum på teksttyper som også er språklige handlinger. Bl.a. : å illustrere et poeng med en fabel («fabel») å gjenfortelle en hendelse («fortelling») å parafrasere og begrunne et utsagn eller en handling («kria») å beskrive («beskrivelse») å argumentere mot («tilbakevisning») å argumentere for («bekreftelse») å hylle («lovtale») å kritisere («svertetale»). Ved å studere eksempler og selv skrive og framføre muntlig egne produkter skulle elevene få aktiv beherskelse av disse teksttypene. Man antok at behersket man dette lille antallet teksttyper, ville man stille forberedt til diskusjon om de fleste emner.

14 Quintilian i hjembyen (Calahorra, Spania)

15 Retorikk i vdg. sk. Elevene skal skape tekster med formål Læreplanen sier at elevene skal kunne: bruke retorikk til å lage en muntlig presentasjon (og vurdere andres) utføre retorisk analyse av sakprosatekster. Resten av tida: om Moment + retorikk i norskfaget Hva er en «retorisk tekst»? en grunnmodell for retorisk produksjon og analyse Hvilke begreper bør brukes i retorisk analyse? eksempel på retorisk analyse forslag til analysetekster + noen bøker om retorikk

16 I Moment er en retorisk tekst en tekst som: produsenten skal oppnå noe bestemt med produsenten framfører overfor mennesker han eller hun ikke kjenner godt produsenten forbereder. Retoriske tekster finnes bare i noen av de kommunikasjonssituasjoner vi til daglig pleier å befinne oss i. Mennesker flest møter slike tekster ofte, men skaper og framfører dem bare av og til.

17 En grunnmodell for retoriske tekster En retorisk tekst kan produseres og analyseres med hjelp av én grunnmodell. Modellen beskriver forskjellige oppgaver for tekstens deler: 1. Forsøk å bli likt av publikum, for eksempel med et smil. Si hva du skal gjøre. (tekstens innledning) 2. Legg fram ditt synspunkt eller din sak på en fornuftig, troverdig og oversiktlig måte. (tekstens midtdel) 3. Gjenta hovedpunktet eller gi informasjon som publikum trenger for å gjøre det du ønsker at de skal gjøre. (tekstens avslutning)

18 Trinn 1: mer Muntlig framført tekst: Møt publikum med blikket, slik at det vet at du tar det på alvor. Skriftlig tekst: Inviter publikum til å tenke med, sørg derfor for at du bruker minst én lang setning, det vil si en setning som har flere verb («Klima er blitt et viktig tema, fordi det i høy grad berører vår framtid»). Tekstens omfang på trinn 1: ikke mer enn tre setninger.

19 Trinn 2: mer På trinn 2 kan du bruke så mange setninger som nødvendig, eller som du har tid til. Formålet er å informere, sørg derfor for at du også bruker korte setninger, det gir et nøytralt og behersket inntrykk. Legg ikke fram flere detaljer enn nødvendig. Muntlig framføring: Møt jevnlig publikum med blikket for å opprettholde kontakten.

20 Trinn 3: mer Vis at du tenker å avslutte ved for eksempel å ta en pause. Møt publikum med blikket. Gjenta hovedpunktet eller gi informasjon som publikum trenger for å gjøre det du ønsker at de skal gjøre. Begynn å pakke sammen.

21 Eksempel 1 Du er en ungdom som går på butikken for å spørre om sommerjobb. Ditt møte med daglig leder: Trinn 1: Du presenterer deg høflig og med et lite smil, og sier «jeg har kommet for å spørre om dere trenger hjelp i butikken til sommeren». Trinn 2: Her det naturlig at det er daglig leder som styrer samtalen, og spør om det han eller hun vil vite. Din oppgave å svare kort og relevant. Trinn 3: Daglig leder viser at intervjuet snart er over. Dere trykker hender, du tilbyr telefonnummer og adresse.

22 Eksempel 2 Elevpresentasjon i klasserom (for eksempel med powerpoint). Trinn 1: Eleven presenterer emnet og begrunner hvorfor det er viktig eller interessant. Trinn 2: Eleven presenter de ønskede og relevante fakta. Trinn 3: Eleven gjentar et hovedpunkt.

23 Grunnmodellen er enkel sier noe om: disposisjon/oppbygning + stil/framføring må tilpasses: For noen tekster er bare deler, og ikke hele, aktuell. kan gjøres mer detaljert med kunnskap om den enkelte kommunikasjonssituasjon. er en kortversjon av disposisjonsmalen for antikke rettstaler. følger teorien om ethos, logos og pathos (slik at ethos skapes ikke minst på trinn 1, logos på nr. 2 og pathos på nr. 3).

24 Grunnleggende begreper i retorisk tekstanalyse Formål: Hva skal denne teksten gjøre, dvs. hva skal den overbevise om? Situasjon: Hvilken situasjon tilhører den (hvilke mennesker finnes i denne situasjonen, hvilke erfaringer, ressurser, behov har de?) Disposisjon og stil (kan analyseres med grunnmodellen) Bevismidler (= ethos, logos, pathos)

25 Eksempeltekst (Aftenposten, , 16, del 2, «Si det») Ny verden, samme problem Mange blir utsatt for nettmobbing hver dag. Flere norske barn og unge har sendt og/eller mottatt hatefulle kommentarer på internett. Hvorfor tror noen at de ikke trenger å stå for det de skriver på nett? Den mest signifikante forskjellen mellom nett og virkelighet, er mangelen på den direkte mellommenneskelige kontakten. PC-ens iboende passive natur bidrar til å distansere deg fra mottageren. Den eventuelle tidsforsinkelsen av mottagerens reaksjon, gjør også at man uttrykker seg sterkere enn hva man kanskje ønsker. Mange forums mulighet for anonymisering er det siste steget for å fjerne menneskelig kontakt. Siden dataverdenen er en ny verden for alle, er det ikke bare barn og unge som må lære den å kjenne - men også voksne. Vi må lære å oppføre oss likt på internett som i den konkrete virkeligheten! Jente (15)

26 Retorisk analyse 1: formål og situasjon Formål: Teksten skal få folk til å utvise nettvett selv og til å hjelpe det fram hos andre Situasjon: Mobbing på internett er et problem. Problemet rammer særlig barn og unge. Å løse det er et ansvar for alle.

27 Retorisk analyse 2: modellens trinn 1 «Mange blir utsatt for nettmobbing hver dag. Flere norske barn og unge har sendt og/eller mottatt hatefulle kommentarer på internett. Hvorfor tror noen at de ikke trenger å stå for det de skriver på nett?» Analyse: Temaet presenteres og viktigheten begrunnes. Én setning har flere verb: Det er en teknikk for å få publikum til å tenke med. Setningene er ordnet i en logisk struktur. Den viser at problemet har en årsak (og dermed kan gjøres noe med). Flere stiltrekk: Spørsmål rettes til leseren (retorisk figur: apostrof), noe urimelig påvises (retorisk figur: paradoks). Stiltrekkene er måter å variere stilen, bidra til klarhet og holde på leserens oppmerksomhet.

28 Retorisk analyse 3: modellens trinn 2 «Den mest signifikante forskjellen mellom nett og virkelighet, er mangelen på den direkte mellommenneskelige kontakten. PC-ens iboende passive natur bidrar til å distansere deg fra mottageren. Den eventuelle tidsforsinkelsen av mottagerens reaksjon, gjør også at man uttrykker seg sterkere enn hva man kanskje ønsker.» Analyse: Her er vi i faktadelen. Påstander står enkeltvis og er ikke ordnet i en logisk struktur. Språket er teknisk («signifikant», «iboende passive natur»), noe som passer best på dette trinnet. Følger vi modellen, er det et riktig valg å ikke ta med for mange fakta.

29 Retorisk analyse 4: modellens trinn 3 «Mange forums mulighet for anonymisering er det siste steget for å fjerne menneskelig kontakt. Siden dataverdenen er en ny verden for alle, er det ikke bare barn og unge som må lære den å kjenne - men også voksne. Vi må lære å oppføre oss likt på internett som i den konkrete virkeligheten!» Analyse: Hovedpunktet gjentas: Siste setning knytter an til siste setning i trinn 1. Fokuset er utvidet til også å gjelde voksne. Det viser at problemet er omfattende og bør gjøres noe med. Uttrykket «siste steg» skal vise at det haster. Til sist: oppfordring med utropstegn.

30 Retorisk analyse 5: ethos, logos, pathos Ethos. Hva gjøres i teksten, ikke minst i innledningen, for at taleren skal virke troverdig (fornuftig, klok, vennligsinnet overfor publikum?) I eksemplet: Det uttrykkes bekymring for barn og unge. Logos. Hva gjøres i teksten, ikke minst i midtpartiet, for at taleren skal virke velinformert og meningen velbegrunnet? I eksemplet: Fakta er valgt ut, og de virker relevante (det er noe som kan diskuteres). Pathos. hva gjøres i teksten, ikke minst i avslutningen, for å appellere til publikums følelser, slik at det virker viktig å gjøre som produsenten vil? I eksemplet: Det vises at problemet gjelder oss alle.

31 Retorisk analyse: tekstforslag Bjerke, André «Når bokstavene gifter seg.» I Morovers. Oslo: Aschehoug. (Forøvelse: fabel?) Skjøstad, Stig «Den viktige hverdagsreisen.» Motor nr. 6, s. 4. (Forøvelse: kria?) Korslund, Frode «Vår kristne kulturarv.» Klassekampen, 4.12 (Forøvelse: tilbakevisning?) Pettersen, Camila og Pettersen, Ruben «Kjøp skog, det er lurt!» Klassekampen, 24.12, 34 (Forøvelse: bekreftelse (dvs. argumentasjon for)?) Pedersen, Ebbe Boel «Samvittighetsfriheten». Fædrelandsvennen, 30.1 (Forøvelse: fellessted?) Hole, Arne «- Jeg har mye igjen å lære.» Aftenposten, (Forøvelse: lovtale?) Korsvoll, Rune «Kule biler for enklere liv.», Motor nr. 6, s (Forøvelse: sammenlikning?) Fjelland, Ragnar «Er teknologien i våre hender?» Klassekampen 4.12 (Forøvelse: tese?) Korsvoll, Rune «Hardangerbrua: Et underverk.» Motor nr. 6, s. 16 (beskrivelse, lovprisning, lovforslag?)

32 Noen bøker Andersen, Øivind I retorikkens hage. Oslo: Universitetsforlaget. [anon.] Ad Herennium de ratione dicendi. Översatt av Birger Bergh med förord av Kurt Johannesson. Åstorp: Retorikförlaget. Aristoteles Retorikk. Oversatt av Tormod Eide. Oslo: Vidarforlaget Cicero Om talaren. Svensk översättning med inledning och kommentarer av Birger Bergh. Åstorp: Retorikförlaget. Eriksson, Anders Retoriska övningar: Afthonios progymnasmata. Nora: Nya Doxa. Gabrielsen, Jonas Topik. Ekskursioner i den retoriske toposlære. Åstorp: Retorikförlaget. Graver, Hans Petter Rettsretorikk. En metodelære. Bergen: Fagbokforlaget. Johannesen, Georg Rhetorica Norvegica. Oslo: Cappelen / LNU. Kjeldsen, Jens Retorikk i vår tid: En innføring i moderne retorisk teori. Oslo: Spartacus. Kjeldsen, Jens Tale med billeder tegne med ord. Oslo: SAP. Vestrheim, Gjert og Østmoe, Tor Ivar (utg. og overs.) Klassisk talekunst. Greske og romerske taler fra Gorgias til Cicero. Oslo: Vidarforlaget.

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

RETTE ORD TIL RETT TID

RETTE ORD TIL RETT TID RETTE ORD TIL RETT TID En retorisk analyse av Jens Stoltenbergs taler etter terrortragedien i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. Eline Stien Veileder Elise Seip Tønnessen Masteroppgaven er gjennomført som

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag Steinkjer 2013 Godkjent av studiesjefen med virkning fra 01.08.2013 1 Veiledning til akademisk skriving ved HiNT 2 Forord Heftet «Veiledning

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Innspill til lærere og foreldre om veiledning av barn under rettssaken om terror og massedrap

Innspill til lærere og foreldre om veiledning av barn under rettssaken om terror og massedrap Innspill til lærere og foreldre om veiledning av barn under rettssaken om terror og massedrap - Refleksjoner om beskyttelse og involvering Av Magne Raundalen, Jon-Håkon Schultz og Åse Langballe Vi står

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene Om Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning. Norges forskningsråd deler fram til 2011 ut midler til forskning innenfor programmet Praksisrettet FoU. I denne spalten vil du i tiden

Detaljer

Notat 13/2004. Prikken Vinding. Drama. For lærere som gjerne vil, men tror de ikke kan VOLDA

Notat 13/2004. Prikken Vinding. Drama. For lærere som gjerne vil, men tror de ikke kan VOLDA Notat 13/2004 Prikken Vinding Drama For lærere som gjerne vil, men tror de ikke kan VOLDA 2004 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Prikken Vinding Høgskulen i Volda 0805-8075 Bente Lien

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU)

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) NYE NETTFENOMENER STATEN OG DELEKULTUREN Tanja Storsul, Hans Christian Arnseth, Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Vibeke Kløvstad og Arnt Maasø Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings-

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Unge gjør en forskjell! Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Unge gjør en forskjell! Utgiver: Nordens Välfärdscenter

Detaljer

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Førsteamanuensis Liv Engen og universitetslektor Lise Helgevold En fagtekst, enten den nå er å finne i ei lærebok, et oppslagverk, på nettet eller andre steder, er skrevet

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Den gode samtalen Kunsten å skape dialog

Den gode samtalen Kunsten å skape dialog Helge Svare Den gode samtalen Kunsten å skape dialog Under følger et utdrag av boka Den gode samtalen som ble utgitt på Pax Forlag første gang i 2006, og som pocketbok i 2008. Vil du kjøpe boka, er den

Detaljer

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN Bakgrunn Senter for Krisepsykologi har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide et skriv om råd i forhold til rettsaken. Helsedirektoratet er opptatt av at alle rammede

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer