Kliniske Data ved SSHF Helseovervåkning Strand 10. januar 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kliniske Data ved SSHF Helseovervåkning Strand 10. januar 2012"

Transkript

1 Kliniske Data ved SSHF Helseovervåkning Strand 10. januar 2012 Even Krogstad IT-sjef, Sørlandet sykehus HF

2 Sørlandet sykehus HF på Agder Foretaket dekker 30 kommuner og leverer spesialisthelsetjenester innen somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling til en befolkning på vel Landsdelen har variert natur med innlands- og kystlandskap. Mye aktivitet knyttet til turisme og utfart. Kristiansand innbyggere Vi har et variert næringsliv med tungindustri og flere spesialiserte bedrifter. Om SSHF: Konsultasjoner: Senger: 870 / liggetid: 3,1 døgn Lab.analyser: Driftskostnad: mill kr. Ansatte: 4901 Bykle 900 innbyggere

3 - Alle deler av Agder nås innen 35 min. Somatisk sykehus, Kristiansand Somatisk sykehus, Arendal Somatisk sykehus, Flekkefjord Psykiatrisk sykehusavd, Arendal Psykiatrisk sykehusavd, Kristiansand Barne og ungdomspsykiatri, Arendal Barne og ungdomspsykiatri, Kristiansand Rus og avhengighetsbehandling i Arendal og Kristiansand

4 Nøkkeltall IKT 7300 brukerkontoer, 5100 aktive e-post kontoer 4050 PC-er (nesten alle med Windows 7) Mellom og samtidige DIPS brukere (toppnivå ca. 2000) 23 mill. journaldokumenter i DIPS, øker med ca per dag 36 moduler i DIPS 30 integrasjoner mot DIPS 10 meldingstyper mot PHT og andre aktører 230 ulike applikasjoner Ca. 40 terabyte lagringsvolum som øker med ca. 15 gigabyte per dag Driftsbudsjett IKT-avd er på ca. 130 millioner

5 Hva er DIPS? Logistikk-system Venteliste, oppmøte, innleggelse, sengepost, oppfølging/kontroll. Økonomisystem Aktivitetsregistrering Koding (diagnoser og operasjoner) Egenandeler Takster Dokumentasjonssystem Skanning av papirdokumenter Innkomne brev/henvisninger etc. Papirskjemaer /utskrifter etc. som produseres under et opphold Skriving av dokumentasjon under innleggelse/besøk Elektroniske skjemaer Utsending av elektroniske brev Arbeidsflyt Planleggingssystem Timebok og venteliste Operasjonsplanlegging Standardiserte behandlingsplaner (sykepleie)

6 Hva kan registreres i DIPS Pasient med demografiske data Innleggelser Poliklinikk Venteliste Røntgen NORACO Lab svar Medikament Postopphold Journal dokumenter Diagnose ICD 10 Operasjoner NCSP Anestesier Preparat Avdelingsopphold Resepthistorikk Ordinert og seponert dato

7 Oversikt over viktigste moduler i DIPS Innleggelser og pol.kons. - avdeling - inn dato - diagnoser - operasjoner Timebok -dato -resultat Kritisk informasjon -allergi -cave Pasient -kjønn -alder -bost Arbeidsflyt Rapporter Henvisninger og planlagte kontakter DIPS EPJ Olympus diktering, talegjenkj., EKG osv. Medisineringmodul Med. registering Operasjonsplanlegging Operasjonsplanlegging Timebok Lab- og RIS modul/svar

8 DIPS i SSHF Røntgen Sectra PACS Laboratorier Prosang Blodbank Unilab Biokjemi Miclis Mikro Sympathy Patologi Spesialistsystemer Apertura Øye Partus Føde NOAH ØNH Deio (Anestesikurve) Primærhelse Epikriser- ut Polikl. Notat RTG-svar/beskr Henvisninger Booking timer Prøvesvar Med.tekn. Div. utstyr Digital diktering Trådløs PC/PDA EKG-apparater Hjerteovervåkn. Spedbarnoverv. Kommunikasjonsprogramvarer Røntgen Info.system Pasient. administrasjon Elektronisk Pasient Journal Psykiatri Skanning Sykepleiedokument. Interne henvisn / rekvisisj. Operasjonsplanlegg DIPS integrert PAS og EPJ Arbeidsflytsystem

9 Sørlandet sykehus IT-avdelingen Integrasjon mot 3.partssystemer DIPS SSK. Dato: Utarbeidet av: GTB, ITavdelingen SSK Prim.helsetj. via AMTrix Prosang Unilab Miclis DIPS Classic St.Olavs Hosp. Edi broker v2 Edi broker v1 Lab broker Lab broker Booking VAS1/ SSK1/ VAS_E DI A PI Sympath y Bestillerinfo pumpe DIPS Kovis Pragma Db view DIPS DCOM Server Excel anestesi/intensiv flatfil uttrekk Miclis LSB Hørsel AMIS Radiance Det norske Radium Hosp. MediQS DRG Grouper DIPS standbyserver VAS_DIPS2 VAS 21 ICD10/NCSP/ Felleskataloge n MRTG Deio

10 Statistikk Kliniske IT-system Sørlandet sykehus Elektroniske lagrede medisinske data for befolkningen i Aust- og Vest-Agder Lagrede data fra perioden 1991 d.d. Sørlandet sykehus først i landet med EPJ i 2001 og blant de første i landet med PAS i terabyte med lagrede data 23 millioner journaldokumenter 4.8 millioner skannede dokumenter 18.2 millioner fritekstdokumenter, PDF dokumenter, og skjema/blanketter med strukturerte data personer med lagrede medisinske data 7.6 millioner ICD10 med. diagnoser 3.4 millioner NANDA sykepleiediagnoser 3.3 millioner NCSP/NCMP prosedyrekoder 67.6 millioner labsvar

11 Eksempler på helseovervåkning ved uttrekk av data fra kliniske IT-system i Sørlandet sykehus Data kan periodiseres, grupperes og aggregeres. Trender og endringer over tid kan avdekkes Henvisninger etter kommune og postnr Antall og fordeling Innleggelser per kommune og postnr Antall og fordeling Pol. konsultasjoner pr kommune og postnr Antall og fordeling Diagnoser per kommune, bydel/postnr Forekomst av luftveisrelaterte diagnoser Utbredelse av rus- og avhengighetsdiagnoser Forekomst av kreftrelaterte diagnoser Gjennomsnittlig fødselsvekt Gjennomsnittlig alder for fødende mødre Forekomst av psykiske lidelser Utbredelse av overvekt og livsstilssykdommer Forekomst av personskade etter skadested, skademekanisme, aktivitet, tidspunkt, kommune og poststed Prosedyrer per kommune og postnr Antall og fordeling operasjoner

12 Noen konkrete eksempler..

13 Antall registrerte diagnoser per kommune i 2011

14 Registrerte tilfeller av brystkreft diagnoser (C50.9) i Kr.sand kommune (år )

15

16

17 Helseovervåkning kan være forebyggende behandling Kartlegging av Svartedauden genet viser hvordan dette kan forebygge utviklingen av brystkreft, eller føre til tidligere behandling enn ellers. Kan redde liv, og kan spare den enkelte pasient, omgivelser og samfunn for ulike belastninger

18 Utfordringer Data i PAS/EPJ Sørlandet sykehus er ikke komplette ift. befolkningen i Agder fylkene. Av ulike årsaker vil noen av innbyggerne behandles utenfor SSHF. De vil dermed mangle registrering SSHFs kliniske system. Selv om data ikke er komplett, er påstanden at disse er relativt komplette og likevel kan gi verdifull innsikt i geografiske trender og endringer over tid. Det mangler p.t. i stor grad ressurser til å analysere data som vist i konkrete eksempler i denne presentasjonen Samarbeid mellom kommune, fylkeskommune og spesialisthelsetjenesten

19 Fremtiden gir større muligheter Tettere samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten Nasjonale initiativ Data i kliniske system blir i større grad kvantifisert og lettere tilgjengelig Strukturert journal og elektronisk kurve Automatisert datafangst Beslutningsstøtte Kjernejournalen og Norsk helsenett Elektronisk utveksling av data mellom ulike aktører i helsevesenet. Eksempel PLO-meldinger og elektroniske henvisninger Ny lov om helseregistre gir større muligheter for utveksling av informasjon mellom ulike samarbeidsaktører i helsevesenet

20 Even Krogstad IT-sjef Sørlandet sykehus HF Telefon:

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no Muligheter i kommunen Tieto Velferd tieto.no Unnskyld - kan du si meg hvor jeg bor? 2 Fremtidige muligheter med geo-lokalisering ligger allerede tilgjengelig i Lifecare esense. Lifecare esense Formålet

Detaljer

Skanning av pasientjournaler. Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv

Skanning av pasientjournaler. Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD Skanning av pasientjournaler Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv Samt oversikt over status skanning ved helseforetak pr. 1.

Detaljer

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Rapport IS-2221 Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Publikasjonens tittel: Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Utgitt: Oktober 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

Ny lovgivning nye muligheter. Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir.

Ny lovgivning nye muligheter. Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir. Ny lovgivning nye muligheter Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir. Helse Vest IKT AS Pasientjournalloven 9 Samarbeid mellom virksomheter

Detaljer

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Tove Sørensen, prosjektleder Regional brukerkonferanse, Bodø, 19 mai 2015 Takk og takk for sist! 14. Mai 2014: Skisser, innspill, diskusjoner og forslag

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport Rapport IS-2153 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Forprosjektrapport Publikasjonens tittel: Forprosjekt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Utgitt: 03/2014

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Digitalisering av helsesektoren hvilke utfordringer og muligheter står vi ovenfor?

Digitalisering av helsesektoren hvilke utfordringer og muligheter står vi ovenfor? Digitalisering av helsesektoren hvilke utfordringer og muligheter står vi ovenfor? FØRST 2014 Scandic Hotel Fornebu, Oslo 31. mars 2014 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT AS Noen nøkkeltall: Aksjeselskap

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

FoU N 91/2000. Gjermund Hartviksen og Eivind Rinde. Nettsentrisk pasientinformasjon

FoU N 91/2000. Gjermund Hartviksen og Eivind Rinde. Nettsentrisk pasientinformasjon FoU N 91/2000 Gjermund Hartviksen og Eivind Rinde Nettsentrisk pasientinformasjon Tittel FoU Notat 91/2000 Nettsentrisk pasientinformasjon ISBN ISSN 0809-1021 Prosjekt nr BH0101 Program Bransjeløsninger

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Rapport IS-2437 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Publikasjonens tittel: Klinisk relevant tilbakemelding

Detaljer

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 d mag Et magasin fra DIPS ASA 2 2011 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 DIPS Arena forenkler klinikerens arbeidsdag SIDE 14 DIPS OPERASJONSPLANLEGGING: Engasjerte kunder gir bedre

Detaljer

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019 Dato: Side: 1 / 30 Områdeplan IKT for Perioden 2015-2019 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Administrerende direktør Side Side 1 av av 30 Dato: Side: 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 PRINSIPPER

Detaljer

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Del 1: Helsetjenester og helse i Norge 1 #helsebar helsebarometeret.no Helsebarometeret 2015 Oppfatning av egen helse, helsetilbudet

Detaljer

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF UTK Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 01.02 2012 Rapport nr. 1/2012 Revisjonsperiode Oktober

Detaljer

Veileder. Bruk av elektronisk henvisning og epikrise. for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922

Veileder. Bruk av elektronisk henvisning og epikrise. for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922 Veileder Bruk av elektronisk henvisning og epikrise for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922 Heftets tittel: Bruk av elektronisk henvisning og epikrise for allmennleger og

Detaljer

EXTENSOR 05 Rehabilitering:

EXTENSOR 05 Rehabilitering: EXTENSOR 05 Rehabilitering: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Superbrukermanual med informasjon, brukerveiledning og tips Versjon 1.17 03.04.2012 EXTENSOR AS Telefon: 75 53 33

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

Regionalt kurveprosjekt for Helse Sør-Øst. Harald Noddeland, Vestre Viken HF HelsIT 2010 Trondheim 23. april 2010

Regionalt kurveprosjekt for Helse Sør-Øst. Harald Noddeland, Vestre Viken HF HelsIT 2010 Trondheim 23. april 2010 Regionalt kurveprosjekt for Helse Sør-Øst Harald Noddeland, Vestre Viken HF HelsIT 2010 Trondheim 23. april 2010 Innhold Litt om begrepet kurve Mål hva er det vi prøver å oppnå? Noen fakta om prosjektet

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

FORORD. Tromsø, juni 2011. Fred Emil Bjerke og Jan Norum

FORORD. Tromsø, juni 2011. Fred Emil Bjerke og Jan Norum Tvungent psykisk helsevern i Helse Nord 2009 og 2010 - kartlegging av døgnopphold og registreringspraksis Tromsø, juni 20111 FORORD Denne rapporten presenterer hovedresultatene fra et kartleggings- og

Detaljer

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Helsebygg Midt-Norge Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Trondheim, 26. mars 2003 Innhold Sammendrag...4 Innledning...4 Målsetning og

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer