Gevinstrealisering i Helse Midt-Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gevinstrealisering i Helse Midt-Norge"

Transkript

1 HelsIT 2007 Gevinstrealisering i Helse Midt-Norge Bård Hofstad Direktør Prosjekter og Teknologi Trondheim

2

3 Status omstilling i Helse Midt-Norge

4 Årlige regnskapsførte underskudd + budsjett og estimat Budsjett Estimat sep.-07 Deler av underskuddet 2006 skyldes nedskriving etter eiendomstransaksjoner. Deler er rettet opp gjennom økte rammer kr

5 Resultat og prognose pr. juni Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli August Resultatavvik hittil Prognose resultatavvik 1000 kr

6 Omstilling: realisering av tiltak StOlav HSM HNR HNT RUS Sum HMN Budsjetterte tiltak Prognose realisert effekt 1000 kr

7 Utbetalte mdverk - nasj definisjon Bemanningsreduksjon pr. juni: 491 årsverk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

8 Har dette gått ut over andre parametre? Ventelister (og ventetider) psykiatri stabiliseres 11,0 % Sykefravær Ventelister (og ventetider) for somatikk går marginalt opp 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % Sykefraværet går ikke opp 4,0 % Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Antall (og andel) korridorpasienter går ned DRG-aktivitet er omtrent på budsjett (og høyere enn 2006) Akkumulert per Juni DRG-aktivitet 2007 Resultat Budsjett Avvik i poeng Avvik i % Antall DRG poeng egne pasienter % Antall DRG-poeng kjøpt fra andre regioner % Sum DRG-poeng "sørge for" % Polikliniske inntekter % Laboratorie- og radiologiinntekter %

9 Hvordan er omstillingen ledet?

10 Hvordan HF-ledelsen har tenkt Bedre økonomisk oversikt/kontroll Holdningsendring Liggetidsreduksjon Sengetallsreduksjon Personellreduksjon Top-down Dette kombineres med tett oppfølging Bottom-up

11 Lab/Rtg. Lab/Rtg. Støttepers (pleie, int., anest) Støttepers (pleie, int., anest) Behandlende lege Behandlende lege Lab/Rtg. Lab/Rtg. Støttepers (pleie, int., anest) Støttepers (pleie, int., anest) Primærlege Administrator Primærlege Administrator Behandlende lege Behandlende lege Primærlege Administrator Hvordan avdelingene har tenkt 1. Fra henvisning til prioritering 2. Fra planlegging av pasientkontakt til stadfestet diagnose 1 Pasient oppsøker lege Utforme henvisning Avgi tilleggsopplysninger Diagnose kan stilles Vurdere henvisning Be om tilleggsopplysninger Prioritere og sortere til post/polikl. Planlegge legeressurs og forberedende prøver a a 2 Planlegge første pasientkontakt Gjennomføre pasientkontakt Vurdere prøvesvar/ pasient opplysn. Ja Nei Planlegge og utføre videre utredning Stadfest diagnose 3 Utform behandlingsplan b b Motta henvisning Utform plan for behandling som krever operasjon el. innleggelse Reduksjon lar seg gjøre ved detaljert gjennomgang Prøvetaking og Revidere plan for behandling Overfør til venteliste/ avtale tid for første møte Oppdatere og vedlikeholde venteliste Kommunisere med pasient Top-down krav: reduksjon fra x til y sengeplasser justering av arbeidsprosesser Eksempel fra gynekologisk avd. St Olavs: fornuft satt i system (med d hardt arbeid) d e Omfattende dreining mot poliklinikk Utføre analyser Ingen av tiltakene gir A-HA-opplevelse, alt er bare sunn 3. Fra planlegging av behandling til utskriving 4. Evaluering og oppfølging av pasienter som har vært innlagt Reduksjon strykninger e 4 Evaluere behandling (etterkontr.) Overta ansvar for pasienten 5 Kommunisere med pasient Pasient ferdig behandlet Gjennom-føre Gjennom-føre støttebehandling støtte- Gjennomføre behandling støttebehandling Avslutte c c Planlegge Detaljplanlegg Gjennomføre behandlingstiltak Liggetid redusert (total liggetid fra 3,24 til prognose 2,8) behandling opphold og evaluering planlegge utskrivning Detaljplanleg støttetiltak Detaljplanleg støttetiltak Detaljplanlegge støttetiltak Primærlege Administrator Utføre undersøkelser og analyser Utføre undersøkelser og analyser

12 Hvordan RHF har tenkt Stille krav Krav til budsjettering Krav til rapportering av gevinster Definere indikatorer og innhente målinger Eksempel: Papirløs journal Frist: 1.10, følgende indikatorer rapporteres Foretak Dato Antall utleverte journaler Antall løsark Årsverk sentralt pasientarkiv Antall skannede dokumenter Kostnad innkjøp papir Porto Årsverk sekretærtjenester Hyllemeter sentralarkiv hnt 01.mar , jun stolav 01.mar jun hnr 01.mar jun sunnmøre 01.mar ikke målbart ikke målbart 01.jun

13 Hvor mye ser det ut som IKT har bidratt med?

14 Innføring av PACS/RIS Top-down gevinstestimat millioner kroner pr. år Måling/oppfølging av følgende parametre: Materialkostnader i røntgenavdeling Antall undersøkelser (CT, MR og ordinær røntgen) Antall ansatte (merkantilt, radiografer) Utbetalte månedsverk radiolog For utvalgte kliniske avdelinger (kirurgisk avdeling, medisinsk avdeling, kreftavdeling) Gjennomsnittlig tid for klinikere brukt til demonstrasjon Antall innleggelser i perioden Ventetid og gjennomløpstid på CT, MR og ordinær røntgen for inneliggende pasienter PACS/RIS Mer effektive arbeidsprosesser Bortfall av arbeidsoppgaver Raskere gjennomløpstider Mindre ressursforbruk årsverk Red. materiellforbruk mm. Flere pas. gjennom pol.kl. Færre innleggelser Kortere liggetider Kortere ventetider Færre korridorpasienter Bedre utdanning Mer forskning Færre ansatte

15 Antall NORAKO Eksempel: Billeddiagnostikk St Olavs Hospital, Øya Antall US Stolav Antall US St Olavs pr. type CT MR NM RG UL Årsverk normalisert Merkantilt Annet fagpersonale Radiografer Radiologer Antall undersøkelser øker 8% i perioden Antall radiografer og radiologer øker tilsvarende Antall merkantilt og annet fagpersonale reduseres 30% i samme periode Materialkostnader fremkalling redusert til 1/10 (utstyr som først skiftes ut i 2008) Demonstrasjonstid ser ut til å ha økt

16 Antall NORAKO Eksempel: Billeddiagnostikk Helse Nord-Trøndelag Antall US HNT Antall US HNT pr. type CT MR NM RG UL Helse Nord-Trøndelag, Levanger Helse Nord-Trøndelag, Namsos Tilsvarende økning i antall undersøkelser Noe tilsvarende endring i ressursbruk Også her økt demonstrasjonstid

17 Eksempel: Administrativ effektivitet i Helse Midt-Norge Prosjektforutsetninger Prosjektmål Etablere lønns- og reiseadministrasjons-system Scanning av faktura Standardisere rutiner Redusere ressursbruk Effektmål Reduksjon 56 årsverk totalt i regionen Redusere driftskostnader IT med 0,7 mill. kroner Prosjektgjennomføring Minst 60% av årsverksreduksjon realisert innen planlagt dato, noe mer i etterkant Noe diskusjon om tall Reduksjon driftskostnad 1,1 mill. kroner

18 Hvordan tenker vi fremover: Eksempler

19 Digital diktering og talegjenkjenning Digital diktering Er under innføring Muliggjør noe reduksjon av ressursbruk Talegjenkjenning Bygger på digital diktering Muliggjør stor reduksjon av ressursbruk Forprosjekt pågår

20 EPJ med prosess-støtte for definerte pasientforløp Etablere felles metodikk for beskrivelse av standard, beste praksis pasientforløp Organisering av arbeidsprosesser som bygger på definerte forløp Lage planbasert journal som understøtter slike planlagte pasientforløp Laboratorieundersøkelse Medisin Medisin Billedundersøkelse Samtale/informasjon pasient Innleggelse på avdeling X Operasjon Fysioterapi Kilde: Sykehuset Østfold HF

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 Saksbeh: Tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av Reidun Martine Rømo Arkivkode: Saksmappe: 2009/24 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF til Helse Midt-Norge RHF Versjon 1.4 Godkjent av administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag 02.02.09 Godkjent av

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF

Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Styret... 3 2 Innledning... 4 3 Presentasjon av Helse Finnmark HF... 4 3.1 Organisasjon og ledelse... 4 3.2 Presentasjon av klinikkene... 5 4 Aktivitet...

Detaljer

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8 09.03.2015 Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet 2015 Page 1 of 8 Page 2 of 8 09.03.2015 Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet:

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23. Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styret i Helse Nord-Trøndelag Vår ref.: Deres ref.:

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial 2007

Regnskapsrapport 1. tertial 2007 Vår dato: Vår referanse: 22. mai 2007 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomikonsulent Torunn Engum Kopi til: Helse Nord RHF Sjøgata 10 8038 BODØ Regnskapsrapport 1. tertial 2007 1 Oppsummering

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR Styreleder Ketil Holmgren 8. januar 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Helsebygg Midt-Norge Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Trondheim, 26. mars 2003 Innhold Sammendrag...4 Innledning...4 Målsetning og

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabellvedlegg

Detaljer

Styresak 22-2014 Driftsrapport februar 2014

Styresak 22-2014 Driftsrapport februar 2014 Økonomi Styresak 22-214 Driftsrapport februar 214 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 214/42 Dato: 13.3.214 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 214 Nordlandssykehuset HF Ikke trykt

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 1. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Evy Adamsen Odd Oskarsen

Detaljer

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4 April 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Månedsrapport pr divisjon... 7 3.1 Kirurgisk divisjon... 7 3.2 Ortopedisk klinikk... 9 3.3 Medisinsk divisjon... 11 3.4 Kvinneklinikken...

Detaljer

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken.

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 17. november Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 08. 2014 Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 24. november kl.10.00-16.00

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA Direktøren Styreleder Ulf Syverven Nestleder Irene Skiri Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Viggo Karlstad Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Brukerutvalget

Detaljer

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF til Helse Midt-Norge RHF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og

Detaljer