Ny lovgivning nye muligheter. Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny lovgivning nye muligheter. Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir."

Transkript

1 Ny lovgivning nye muligheter Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir. Helse Vest IKT AS

2

3 Pasientjournalloven 9 Samarbeid mellom virksomheter om behandlingsrettede helseregistre To eller flere virksomheter kan samarbeide om behandlingsrettede helseregistre. 19 Helseopplysninger ved helsehjelp Den databehandlingsansvarlige skal sørge for at helseopplysninger er tilgjengelige

4 Forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 3 Grunnvilkår for tilgang mellom virksomheter «Alle 4 11 må være oppfylt». 7 Tilgangsstyring b) «I mange tilfeller vil det bare være helsepersonell selv som kan vurdere hvilke helseopplysninger som er relevante og nødvendige!». 7 Tilgangsstyring c) «Sikker autentiseringsløsning».

5 Nye muligheter med ny lovgivning internt i Helse Vest?

6 Autentisering PKI Nivå 4. Alle legene i Helse Vest (2500 stykker det er totalt utstedt 3000 kort til nå). Offentlige sertifikater eresept Kjernejournal emeistring Lokale sertifikater Pålogging til PC og bruk av Direct Access (VPN). Alt bærbart utstyr. PKI Nivå 3. To-faktor-løsning for samtlige ansatte. (Alle foretak og ansatte skal være rullet ut innen Q4 2014). Soft tokens, hard tokens, SMS tokens.

7 Autorisering Utviklet egen løsning for tilgangsstyring Samlepunktet. Kobler sammen HR-systemene, AD og fagsystemene. Beslutningsstyrt tilgang implementert i DIPS for alle helseforetak fra 2008.

8 Konsolidering av Felles EPJ Helseforetakene og de private, ideelle. Somatikk, psykiatri og rus brukere, mer enn 2 millioner journaler, mer enn 50 millioner dokument. Integrert med ca. 80 andre system. Før 4, nå 3 databaser. Fra Q regional database.

9 PACS DMA løsning Modaliteter Datafangst fra billedutstyr Digitalt Media Arkiv

10 eresept Første pilot i helseforetak var Helse Bergen som startet eresept er innført i hele Helse Vest som første RHF. PKI Nivå 4 (Buypass) rullet for alle brukere av eresept.

11 Kurve og legemiddelhandtering Etablerer løsning for kurver og legemiddelhåndtering med tilgang via EPJ.

12 Kjernejournal Innbyggerne i Stavanger, Sola og Randaberg får nå tilgang til å registrere sine egne helseopplysninger i kjernejournal. 12

13 Kjernejournal Inneholder; Egne registreringer Legemidler Besøkshistorikk sykehus Kritisk informasjon Logg over bruk av kjernejournal

14 Nye muligheter med ny lovgivning i helse- og omsorgsektoren i Helse Vest?

15

16 «Systemlandskapet» i Vest er uoversiktlig # enheter # brukere Ca 600 (ca 2 pr enhet) Ca 2000 (ca 2 pr fastlege) Ca (en pr ansatt helsepersonell) Ca Systemer Drift Data Helse Vest Avtalespesialister Fastleger Kommuner Private

17 Alternativene for å utnytte ny lovgivning. 1. Helse Vest IKT tar ikke større grep i forhold til å realisere «Én vestlending én journal» 2. Helse Vest IKT samler alle pasientdata på Vestlandet i en felles database, men alle aktørene beholder sine EPJ 3. Helse Vest IKT samler pasientdata på Vestlandet i en felles database, med segmenttilpassede standardløsninger 4. Aktørene deler vesentlige pasientopplysninger i Kjernejournal, men overholder journalplikten i egne journaler 5. Helse Vest IKT utvikler sin journal (DIPS) til å dekke visjonen «Én vestlending én journal»

18 Alternativ 1 Helse Vest IKT tar ikke større grep i forhold til å realisere «èn vestlending èn journal» # enheter # brukere (pr enhet) Ca 600 (ca 2 pr enhet) Ca 2000 (ca 2 pr fastlege) Ca (en pr ansatt helsepersonell) Ca System skrive Foretakets egen Foretakets egen Foretakets egen System lese Foretakets egen Foretakets egen Foretakets egen Drift Data Flere i spesialisthelsetjenesten har ønsket seg dette, men ingen av de «nye kundene». Møter ikke forventninger til pasient, trolig heller ikke flere grupper av helsepersonell. Avtalespesialister Fastleger Kommuner En felles database for Helse Vest Private

19 Alternativ 2 Helse Vest IKT driver fram en sammenstilling av alle pasientdata på Vestlandet i en felles database som driftes av Helse Vest IKT, men alle beholder sine EPJ-systemer # enheter # brukere Ca 600 (ca 2 pr enhet) Ca 2000 (ca 2 pr fastlege) Ca (ca en pr ansatt helsepersonell) Ca System skrive Foretakets egen Foretakets egen Foretakets egen System lese Foretakets egen Foretakets egen Foretakets egen Drift Data Ikke reelt alternativ! En felles database for Helse Vest Avtalespesialister Fastleger Kommuner Private

20 Alternativ 3 Helse Vest IKT samler alle pasientdata på Vestlandet gjennom segmenttilpassede standardløsninger (Leverandørlogo kun satt inn for å illustrere) # enheter # brukere (pr enhet) Ca 600 (ca 2 pr enhet) Ca 2000 (ca 2 pr fastlege) Ca (en pr ansatt helsepersonell) Ca System skrive HV IKT Standard Avtalespes HV IKT Standard Fastlege HV IKT Standard Fastlege HV IKT Standard Kommune System lese HV IKT Standard Avtalespes. HV IKT Standard Fastlege HV IKT Standard Kommune Drift Data Elementer av alternativet er relevant. Trolig ikke mulig å få etablert i full bredde uten et anbud En / felles en database bestilling for Helse fra Vest kunde. Avtalespesialister Fastleger Kommuner Private

21 Alternativ 4 Aktørene deler vesentlige pasientopplysninger i kjernejournal, men overholder journalplikten i egne journaler # enheter # brukere (pr enhet) Ca 600 (ca 2 pr enhet) Ca 2000 (ca 2 pr fastlege) Ca (en pr ansatt helsepersonell) Ca System skrive Foretakets egen Foretakets egen Foretakets egen System lese Foretakets egen Foretakets egen Foretakets egen Utvidet kjernejournal Drift Data ser dette alternativet som mest realistisk, men utviklingen av kjernejournal avgjør hvor stor gevinst som kan oppnås. Utvidet kjernejournal En felles database for Helse Vest Avtalespesialister Fastleger Kommuner Private

22 Alternativ 5 Helse Vest IKT utvikler sin journal til å dekke visjonen «èn vestlending èn journal» # enheter # brukere (pr enhet) Ca 600 (ca 2 pr enhet) Ca 1600 (ca 2 pr fastlege) Ca (en pr ansatt helsepersonell) Ca System skrive System lese Drift Data Elementer av alternativet er relevant. Aktørene ser alternativet som en langsiktig, «leverandøruavhengig» visjon En felles database for alle pasientopplysninger Avtalespesialister Fastleger Kommuner Private helsetilbydere

23 Til videre vurdering # enheter # brukere Ca 600 (ca 2 pr enhet) Ca 2000 (ca 2 pr fastlege) Ca (en pr ansatt helsepersonell) Ca Systemer Utvidet kjernejournal Drift Data Utvidet Kjernejournal En felles database for Helse Vest og kommunene. Avtalespesialister Fastleger Kommuner Private

24 Oppsummering Ny lovgivning gir et helt nytt mulighetsrom for elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren. Det vil ta tid å utnytte disse mulighetene. Muligheter knyttet til organisering og prosesser er vel så store som de teknologiske mulighetene. Det er viktig å se lokale, regionale og nasjonale initiativ i sammenheng. Det er viktig å vinne erfaring gjennom en stegvis tilnærming til disse mulighetene.

25 Digital involvering av pasienter og pårørende

26 Vestlandspasienten.no 26 På nett med Helse Vest: Få flere pasienter til å møte til time ved å involvere pasienten og dele informasjon via selvbetjening Etablere en portal med godkjente sikkerhetsløsninger for å liste timeavtaler med tilhørende informasjon Kommunisere elektronisk med pasientene Dele dokumenter og informasjon Prosjektet er i samarbeid med Helsedirektoratet

27 27

28 28

29 29

30 30

31 Funksjonalitet tilknyttet en time 31 Det er funksjonalitet tilknytter alle timer Noen timer har mer funksjonalitet enn andre

32 Nye nasjonale tema! Reservasjonsregister. Samtykke. Barn mellom 12 og 16 år. «Verge» for barn mellom 12 og 16 år. «Verge» for eldre, «pleietrengende», «demente», etc. Håndtering av logg.

33 Takk for oppmerksomheten!

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov 28. juni 2013 1 2 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING: FORSLAG TIL NY PASIENTJOURNALLOV OG NY HELSEREGISTERLOV

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 d mag Et magasin fra DIPS ASA 2 2011 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 DIPS Arena forenkler klinikerens arbeidsdag SIDE 14 DIPS OPERASJONSPLANLEGGING: Engasjerte kunder gir bedre

Detaljer

Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur

Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur - Forslag til arkitektur Erland Mathias Strømmen Helseinformatikk Innlevert: august 2013 Hovedveileder:

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Slik kan Helse-Norge samhandle

Slik kan Helse-Norge samhandle Slik kan Helse-Norge samhandle Helsit 2009 24. september 2009 Tor Arne Viksjø Adm. dir. DIPS ASA Leder Norsk ehelse Forum Selskapet DIPS ehelse løsninger for det norske og nordiske markedet Har avtaler

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere?

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Master of Information Technology Sundhedsinformatik Efter- og Videreuddannelse Aaalborg Universitet 3. årgang

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

MODERNISERER IKT-PLATTFORM EPJ SIKRER STRATEGIPLAN. god behandling. for eldrebølgen. www.helsemedisinteknikk.no. Fagtidsskriftet. Nr. 2 April.

MODERNISERER IKT-PLATTFORM EPJ SIKRER STRATEGIPLAN. god behandling. for eldrebølgen. www.helsemedisinteknikk.no. Fagtidsskriftet. Nr. 2 April. Fagtidsskriftet MTF Medisinsk Teknisk Forening NFMF Norsk Forening for Medisinsk Fysikk FSTL Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse NSH Norsk sykehus og helsetjenesteforening Nr. 2 April. 2013 EPJ SIKRER

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013

Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013 Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013 Helse Nords overordnede strategi har vært virksom siden 2002/2003. I perioden

Detaljer

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer

Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB Anbefalinger Gruppe 1 Riktigere og redusert bruk av tvang i behandlingen.

Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB Anbefalinger Gruppe 1 Riktigere og redusert bruk av tvang i behandlingen. GRUPPE 1 Kvalitetssikre registrering av data i eget HF for å sikre riktige data i NPR Gjøre Registreringsveilederen kjent/gjennomgang i hvor avd/divisjon/hf trekke ut essens. Se på faktiske tvangsbruk

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Rapport nr. 1-2015 TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Norwegian National Advisory Unit on Prehospital Emergency Medicine Postadresse: Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus

Detaljer

Ny Pasient- og brukerrettighetslov og Fritt behandlingsvalg: Konsekvenser for prioritering, organisering og arbeidsprosesser.

Ny Pasient- og brukerrettighetslov og Fritt behandlingsvalg: Konsekvenser for prioritering, organisering og arbeidsprosesser. 1 Ny Pasient- og brukerrettighetslov og Fritt behandlingsvalg: Konsekvenser for prioritering, organisering og arbeidsprosesser. Baard Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF. Prioriteringsgapet Forventninger

Detaljer

Digitalt først og fremst. Bærum Seniornett 11. Februar 2014. Bekkestua Bibliotek.

Digitalt først og fremst. Bærum Seniornett 11. Februar 2014. Bekkestua Bibliotek. Digitalt først og fremst Bærum Seniornett 11. Februar 2014. Bekkestua Bibliotek. Tema Om Difi Norge.no Digitalt førstevalg og sikker digital post Fakta om Difi Opprettet 1. januar 2008 240 ansatte i Leikanger

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike.

Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike. Øvre Romerike Utvikling Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike. En forstudie SLUTTRAPPORT 21. Oktober 2009 Oppdragsgiver: Øvre Romerike Utvikling Rapportnr: R6381 Rapportens tittel: Samarbeid om

Detaljer

Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett

Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Versjon 1.0 Dato: 01.07.2003 KITH Rapport 19/03 ISBN 82-7846-181-3 KITH-rapport TITTEL Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Forfatter(e):

Detaljer

Anbefaling til. Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger

Anbefaling til. Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger Anbefaling til Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger VERSJON 2.0 7.april 2011 KITH-rapport 06/08: 2011 Retningslinjer: Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger 3 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn...

Detaljer

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. MÅL OG MANDAT... 5 4. PROSESS... 5 5. KARTLEGGING...

Detaljer