Fremtidens helsetjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremtidens helsetjenester"

Transkript

1 Fremtidens helsetjenester Harald Noddeland Healthworld Oslo,

2 3D printing av proteser Lab on a chip Pollen vaksiner Velferdsteknologi Robotkirurgi Vitaminer Fremtidens helsetjenester Closed loops Kunstige celler Velferdsteknologi Mindfulness og mestring Intervensjon Helseapper Nanoteknologi Virtuelle sykehus Probiotika Human powered equipment 2

3 Fremtidens helsetjenester Den pågående oppgraderingen av systemer for kommunikasjon og klinisk dokumentasjon gir en rekke muligheter for virksomhetsutvikling. 3

4 Ulike informasjonsressurser som samspiller med pasientjournalen Nå Pasientjournalen - historie Pasientjournalen skjemaer - plan 4

5 Ulike informasjonsressurser som samspiller med pasientjournalen Nå Kvalitetssystem, behandlingslinjer, protokoller, maler Pasientjournalen - historie Pasientjournalen skjemaer - plan 5

6 Ulike informasjonsressurser som samspiller med pasientjournalen Nå Kvalitetssystem, behandlingslinjer, protokoller, maler Pasientjournalen - historie Pasientjournalen skjemaer - plan Klinisk database 6

7 Ulike informasjonsressurser som samspiller med pasientjournalen Nå Kvalitetssystem, behandlingslinjer, protokoller, maler Pasientjournalen - historie Pasientjournalen skjemaer - plan Beslutningsstøtte Klinisk database Forskning, kvalitetsvurdering, analyse av ressursbruk osv. 7

8 Den pågående oppgraderingen av systemer Moderne og standardiserte regionale løsninger for klinisk dokumentasjon Elektronisk pasientjournal Elektronisk kurve Nytt laboratoriesystem for klinisk kjemi, blodbank, patologi og mikrobiologi Nytt røntgen/pacs Fødesystem Oppgradering av kommunikasjon, administrativ plattform, økonomi- og logistikksystem og personalsystemer med mer. Sikker elektronisk kommunikasjon med pasienetene (Digipost, Min journal osv.) 8

9 La oss anta At alt dette er ferdig om fire år At driften av systemene fungere perfekt Hvilke mulige gevinster får vi da? 9

10 10

11 Eksempler fra poliklinikken Økt bruk av sikker e-post, telefonmøte eller videomøte med pasienten i stedet for tradisjonelt fremmøte på poliklinikk sparer tid for støttepersonale, areal og reisekostnader. Tilnærmet samme legetid. Økt bruk av strukturert elektronisk utspørring av pasienten før besøk på poliklinikk kortere tid til korrekt diagnose. Bedre grunnlag for riktig hastegrad. Kombinasjon av timebestillingsystem, arbeidsflyt og transportplanlegging mindre ventetid og lavere reisekostnader. 11

12 Eksempler fra operasjonsavdelingen Forhåndsutfylling av dokumentasjon og bruk av maler i forbindelse med operasjonsplanlegging raskere oppstart av forberedelser og kirurgi. Bruk av erfaringstall for beregning av forventet operasjonstid mer realistisk operasjonsprogram og færre strykninger Kombinasjon av personalstyringssystem og operasjonsplanleggingsverktøy for å sikre komplette team flere gjennomførte operasjoner med samme personalressurs. Elektronisk dokumentasjon og oppfølging av sjekklister og risikosituasjoner bedre pasientsikkerhet. 12

13 Eksempler fra kreftbehandling Utredning ved lokalsykehus i tråd med regional retningslinje. Planlegging av videre behandling i tverrfaglig videokonferanse eller telefonmøte understøttet av felles klinisk dokumentasjon. Kort opphold på regionsykehus i forbindelse med supplerende diagnostikk, intervensjon eller operasjon. Ny tverrfaglig videokonferanse med regionssykehus i forbindelse med senere forverring og intensivopphold på områdesykehus overflytting til regionssykehus ikke nødvendig. Gjennomgående klinisk dokumentasjon muliggjør deltakelse i klinisk studie og samling av pasientmateriale. 13

14 Andre eksempler Optimalisering av antibiotikabruk Optimalisering av smertebehandling Reduksjon av legemiddelfeil Algoritmer som alarmer og beslutningsstøtte Monitorering av produktivitet Understøttelse av trening og kompetanseutvikling. 14

15 15

16 Generelt om gevinster 1. IKT koster mer Det betyr at noe annet enn IKT må koste mindre. For eksempel bruk av arbeidstimer, bruk av plass, bruk av forbruksmateriell. Alternativt kan IKT gi bedre kvalitet og økte kostnader. 2. Gevinstene oppstår i driften av helsetjenesten, og ikke før en god stund etter prosjektet er avsluttet (og evaluert). 3. Gevinstene skyldes sjelden ett prosjekt, men forutsetter at mange prosjekter er ferdig. 4. Det er ikke en ekte gevinst hvis kostnadene bare er skjøvet over til noen andre. 5. Gevinster kan ikke realiseres før de er skapt. 16

17 Forutsetning 1: Informasjonsressursforvaltning Nye IKTsystemer samler store mengder data Nytten av disse forutsetter: Fortløpende vedlikehold av kataloger, brukerregistre, organisasjonsenheter osv. Fokus på opplæring og feilretting for å få god datakvalitet. Korrekt overføring fra produksjonsdatabaser til arkivdatabaser. Kompetanse på tilgangsstyring, informasjonssikkerhet og personvern. Kapasitet og kompetanse på sammenstilling og presentasjon av informasjon fra flere ulike systemer. Virksomhetsstyring og informasjonsressursforvaltning hører tett sammen. Oppgave for sykehus og kommuner. 17

18 Forutsetning 2: Ansvar Når flere aktører skal samarbeide om en pasient kan det lett bli uklart hvem som har ansvar for hva. Problemet forsterkes når noen aktører deltar pr. distanse for eksempel på videokonferanse. Mange pasienter har flere sykdomstilstander som behandles parallelt. Viktig å lage praktiske felles regler for: Dokumentasjon og koding Sammenstilling av informasjon til pasienten Ansvar for fremdrift og oppfølging 18

19 Forutsetning 3: Aktiv gevinstutvikling Motkreftene er mange. Forandringen passer ikke her. Gevinstutvikling må forankres hos den som har overordnet ansvar for den kliniske virksomheten. Aktivt arbeid i flere trinn: Utgangspunkt i forbedringsforlag eller analyse av arbeidsprosesser Formalisert utprøving i begrenset omfang (evt. som prosjekt). Formell beslutningsprosess om utrulling og overgang til drift. Gjennomføring av endringer i bemanning, oppgaver, prosedyrer, budsjetter osv. Samspill mellom forskning, innovasjon, utvikling og utdanning. 19

20 Forutsetning 4: Økonomi Sykehusenes inntektssystem er basert på fremmøte av pasient: Poliklinikk Dagbehandling Innleggelse Nye IKTsystemer muliggjør at deler av helsetjenestene ytes pr. distanse. Selv om samlet ressursbruk reduseres blir virkningen: Økt arbeid for den som har pasienten hos seg. Bortfall av inntekt for den som bidrar pr. distanse. Etterspørsel av virksomhetstall for nye arbeidsformer vil kunne legitimere endringene. 20

21 Oppsummering Fremtidens helsetjenester er her allerede. Helseforetakene og kommunene må sette av midler og tid til aktiv utvikling av gevinstmuligheter. Nye arbeidsformer må aktivt flyttes fra prosjekt og pilot til ordinær drift. Dokumentasjon av resultater bidrar til økt endringstakt. Økonomiske incentiver og virksomhetsrapportering må understøtte helsetjenester som gir bedre bruk av ressursene. Pasienter og pårørende bidrar gjerne. 21

22 Takk for oppmerksomheten 22

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

MIGRERINGSPROSJEKTET

MIGRERINGSPROSJEKTET PROSJEKTFORSLAG MIGRERINGSPROSJEKTET VERSJON 1.02 Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: 100216 Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: 21.05.2015 Prosjektets styringsgruppe

Detaljer

22.4.2015 Side: 1 / 8. OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014.

22.4.2015 Side: 1 / 8. OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014. 22.4.2015 Side: 1 / 8 1. Status for IKT OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014. Denne investeringsplanen er utledet fra

Detaljer

Nasjonal helse-og sykehusplan

Nasjonal helse-og sykehusplan Nasjonal helse-og sykehusplan Helse Midt-Norge Nøkkeltall Vårt hovedfokus nå Utfordringer vi ønsker å adressere 12. Juni 2014 Daniel Haga Direktør for samhandling Velkommen til det nye Midt-Norge Prosjekt

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Styresak. Arkivsak Styresak 67/14 O Styremøte 29.10.2014

Styresak. Arkivsak Styresak 67/14 O Styremøte 29.10.2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 20.10.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Eivind Hansen Budsjett 2015 Statsbudsjett 2015 Arkivsak Styresak 67/14 O Styremøte 29.10.2014 Forslag

Detaljer

Helsefaglig strategi 2013 2016

Helsefaglig strategi 2013 2016 Helsefaglig strategi 2013 2016 2 Helsefaglig strategi 2013 2016 Innhold Innledning 5 Kompetanseutvikling 7 Kompetansekartlegging 7 Kompetanseplaner og kompetanseutviklingsprogram 7 Hospitering 7 Utvikle

Detaljer

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 1 / 26 Gjennomføringsplan De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013 - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 Versjon 1.0 GODKJENT AV: Navn / organ Rolle Dato Fornyingsstyret Programeier

Detaljer

Forslag til vedtak: 1. Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til etterretning.

Forslag til vedtak: 1. Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til etterretning. STYREMØTE 25. februar 2013 Side 1 av 13 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: IKT-arbeid frem mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Denne saken omfatter mål, tiltak og risiko ved realisering av IKT til

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 23. juni 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: Tentativ fremdriftsplan SAK 72/2011: BESLUTNINGSSAK Del I: UT AV

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Sammen mot kreft Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Innhold Forord... 3 Bakgrunn... 4 Tidligere planer på kreftområdet... 4 Partnerskap mot kreft... 5 Sammendrag av de viktigste målene i strategien... 5

Detaljer

Fremtidens sykehusteknologi og dens anvendelse

Fremtidens sykehusteknologi og dens anvendelse Teknologirapport SSHF 2030 Fremtidens sykehusteknologi og dens anvendelse Høsten 2012 Versjon 1.0 Innhold Innhold... 2 1 Forkortelser og definisjoner... 4 2 Sammendrag... 5 3 Bakgrunn for arbeidet... 7

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

Regionalt kurveprosjekt for Helse Sør-Øst. Harald Noddeland, Vestre Viken HF HelsIT 2010 Trondheim 23. april 2010

Regionalt kurveprosjekt for Helse Sør-Øst. Harald Noddeland, Vestre Viken HF HelsIT 2010 Trondheim 23. april 2010 Regionalt kurveprosjekt for Helse Sør-Øst Harald Noddeland, Vestre Viken HF HelsIT 2010 Trondheim 23. april 2010 Innhold Litt om begrepet kurve Mål hva er det vi prøver å oppnå? Noen fakta om prosjektet

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Samhandlingsreformen. Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling

Samhandlingsreformen. Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling Samhandlingsreformen Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling DRG Forum 5. mars 2012 Samhandlingsreformen Det handler om PASIENTEN KVALITET RESSURSER Nytt østfoldsykehus 2015-16 Overordnede

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2015-2018 (2035) for Oslo universitetssykehus HF Innledning - Sammendrag Etter behandling av Økonomisk langtidsplan 2014-2017 (30) i 2013

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 41/2015 BUDSJETT 2016 Forslag til vedtak 1 Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Tilstrekkelige investeringer har vist seg å være en utfordring innenfor dagens regime for finansiering av spesialisthelsetjenesten i Norge. Manglende investeringer

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019 Dato: Side: 1 / 30 Områdeplan IKT for Perioden 2015-2019 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Administrerende direktør Side Side 1 av av 30 Dato: Side: 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 PRINSIPPER

Detaljer

TEMAPLAN Velferdsteknologi 2014-2020

TEMAPLAN Velferdsteknologi 2014-2020 TEMAPLAN Velferdsteknologi 2014-2020 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 Strategi 2020 - endring av tjenesteprofil... 4 1.2 Forankring i kommunens styringssystem... 4 1.3 Hensikt...

Detaljer

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014 Forprosjekt SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering 27. januar 2014. Prosjekttittel: SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering Behovsområde: Sykehus, konseptutvikling Prosjekteier i HS: Oslo universitetssykehus

Detaljer

Handlingsplan for strategisk bruk av IKT 2008-2010. Helse Midt-Norge

Handlingsplan for strategisk bruk av IKT 2008-2010. Helse Midt-Norge Handlingsplan for strategisk bruk av IKT 2008-2010 Helse Midt-Norge Versjon 1.0 7.12.2007 Innhold 1 Forutsetninger...3 1.1 Om handlingsplanen...3 2 Mål og tiltak...4 2.1 Elektronisk pasientjournal (EPJ)

Detaljer

Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying

Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying Dato: 1 / 30 for Digital fornying Mål og omfang, beskrivelse og vurdering av gjennomføringsplan samt rammebetingelser Versjon Godkjent av Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene?

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Rapport Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Erfaringer med fagsystemet Profil på bærbare enheter Samarbeidspart: 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag 3 1. Innledning 4 1.1 Hva er Mobil

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Status per 31. desember 1 Innledning Adresse Tertialrapporten for tredje tertial gir en oversikt over status og fremdrift for

Detaljer