VINN-VINN-prosjektet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VINN-VINN-prosjektet"

Transkript

1 VINN-VINN-prosjektet Ideen om gjenbruksstasjon med verkstad og utsal Bakgrunn Kommunestyrevedtak i Hol og Ål febr. 2007: Vinn-Vinn er et samarbeid mellom Ål og Hol kommune for å utvikle arbeids- og aktivitetstiltak til personar som fell utanfor arbeid, skule og ordinære tiltak. Hol/Ål kommunestyre har vedteke å samarbeide med NAV om prosjektet. Dei to kommunane har vedteke å kjøpe utviklings- og oppfølgingstenester på det utøvande planet frå Vinn AS Hallingdal. Visjon: Aktivitet og arbeid for alle. 1

2 Om lag 100 potensielle brukarar i Hol og Ål med behov for eit aktivitets-/arbeidstilbod Prioritet: Ungdom, personar med psykiske vanskar og rusproblematikk Koordinator Astrid Haug Vinn Hallingdal Fretex Lokale prosjekt Gj.bruk i Kleivi?? MRA i Hol Arbeidsgjevarar Prestegardsjordet Kjøp av tjenester Private arb.gjevarar Off. arb.gjevarar Inn på tunet VINN Hallingdal Fretex med fleire Gevinstar av ein gjenbruksstasjon i Kleivi Miljømessig gull verdt manglar i dag eit slikt tilbod ved Hallingdal Renovasjon Hallingdal Renovasjon er positive til eit nært samarbeid Gjev stor variasjon i arbeidsoppgåver (sortering, reparasjon, transport, rydding, sal etc) Lett å kombinere med andre småjobbar i Kleivi Vil generere inntekter til prosjektet Positivt for Kleivi med aktivitet i bygg mot Rv 7 Positivt bidrag til omdømmebygging for kommunane 2

3 Ledig lokale i Kleivi NorMec bygget Riktig bygg på riktig plass Passe med areal, mogelegheit for kaldlager Gunstig leigeavtale Stort oppussingsbehov dette må avpassast etter tilgjengeleg ramme Avtale med Vinn Hallingdal AS Har kompetanse på tiltak for personar som fell utanfor arbeidslivet Har utøvande / tilretteleggjande kompetanse Har kontaktar med arbeidslivet i dalen Er Hallingdalskommunane si bedrift Er ei bedrift som må drive i balanse, går likevel inn med eigne midlar i 6 mnd. Må ta omsyn til at Hol/Ål berre utgjer nokre av eigarane 3

4 Hallingdal Renovasjon Interkommunalt selskap eid av Hallingdalskommunane, Ål og Hol utgjer 46% av eigarpartane i selskapet 4 Føremål: best mogeleg utnytting av avfallet og halde ein god miljøprofil. 5 Oppgåver blant anna: - Eige og drive forbrenningsanlegg, deponi, kompostanlegg og andre ombruk, gjenvinning, handsaming og mellomlager av avfall og avløpsslam - Opprette aksjeselskap eller ved aksjeteikning og/eller som medeigar delta i andre selskap med same forretningsområde. - Utføre tilsvarande oppgåver som nemnd ovanfor etter nærare avtaler med den enkelte eigar, andre kommunar og private Mogelege vegar å gå 1. Gjenbruksstasjon i Kleivi, for heile Hallingdal 2. Gjenbruksstasjon for heile Hallingdal i Kleivi, med liknande tiltak for Nedre Hallingdal på eit seinare tidspunkt 3. Eksempel frå Oppegård. 4

5 Oppegård Miljø- og Arbeidstreningssenter Oppegård kommune i Follo distriktet Oppegård tilhøyrer Akershus fylke Kommunesenteret er Kolbotn Areal: 37 km2 Innbyggarar: ca Oppegård kommune ynskjer å vera ei foregangskommune innan helse og miljø, for miljø er satsingsområda det miljøbeviste menneske, økologiske byggeprosjekt og grønt forbruk 5

6 Oppegård miljø- og arbeidstreningssenter (OMA) OMA er eigd av Oppegård kommune OMA er eigen eining underlagt VAR (vann, avløp og renovasjon) Det heile starta med ein ide frå ordføraren etter eit seminar i Stavanger Ideen vart vidareført. Hovudmålsetting Redusere avfallsmengda i Oppegård kommune Drive med kartlegging og arbeidstrening for personar busett i Oppegård kommune. Hovudmålsettinga for deltakarar er vidareføring til lønna arbeid eller skule/kurs i ein eller annan form. 6

7 Målgruppe Alle over 17 år som av ein eller annan grunn har falt ut av arbeidsmarknaden eller vidaregåande skule. Dei må vera motivert for å arbeide på OMA. Ha ynskje om å kome seg vidare inn i lønna arbeid eller skule. Arbeidsstokk 4 faste 100% stillingar (dagleg leiar Kato Wollseth og 3 avd. leiarar) ulønna personar på arbeidstrening (kapasitet 30 personar) i 20% - 100% stilling. Personane får (korttid-)stønad frå det offentlege i kontraktperioden. Gjenbruksstasjon med verkstad og butikk Totalt 800 kvm i to etasjar fordelt på butikk, kafé, verkstad, kontor, datarom og undervisningsrom. Telt til mellomlager, bygningsvarer, syklar, hageutstyr og bygningsvarer. 30 fot gjenbrukscontainer hjå Follo Ren. OMA sel alt unntatt kvitevarer og kler. 7

8 Gjenbruk Oma gjenvinn 2% av husholdningsavfallet i Oppegård 40 tonn til gjenbruk i 2006 ( 10 månadar drift ) 85 tonn til gjenbruk i 2007 ( derav 20 tonn på lager pr ) Økonomi Lokalet er eit lager på 600kvm. med takhøgd på 6 meter, som vart gjort om til verkstad, kontor og butikklokale. OMA fekk 1,7 mill. før oppstart til dette arbeidet frå eigedomsavd. i kommunen. Alt eige inventar er gjenbruk unntatt data og oppvaskmaskiner. Årleg husleige er kr ,- for lokale, eigar er kommunen ved avd. eigedom. Brutto omsetting i 2007 var kr ,-. på gjenbruksvarer og kafédrift. Omsetning pr. veke i snitt er litt over ,- med ei samla opningstid på 22 timar frå måndag til fredag. 8

9 Mogelege vegar å gå 1. Gjenbruksstasjon i Kleivi, for heile Hallingdal 2. Gjenbruksstasjon for heile Hallingdal i Kleivi, med liknande tiltak for Nedre Hallingdal på eit seinare tidspunkt 3. Gjenbruksstasjon i Kleivi for Ål og Hol - Etablering av eit selskap der Hallingdal Renovasjon og Vinn AS Hallingdal går inn på eigarsida. Høve for andre eigarar - Etableringsprosjekt der Hallingdal Renovasjon og Vinn AS Hallingdal er prosjekteigarar og Vinn-Vinn prosjektet og Hol og Ål kommune deltek i utviklingsfasen. Kva gjer me no? Forslag : Gjenbruksstasjon for heile Hallingdal i Kleivi, med liknande tiltak for Nedre Hallingdal på eit seinare tidspunkt Styret for Hallingdal Renovasjon og styret for Vinn AS Hallingdal etablerer eit prosjekt med mål om å etablere ein gjenbruksstasjon i Kleivi. Det vert etablert ei prosjektgruppe samansett av Vinn AS Hallingdal, Hallingdal Renovasjon, Ål kommune, Hol kommune, Vinn-Vinn prosjektet og regionrådet 9

Sparekatalogen for Ål kommune

Sparekatalogen for Ål kommune Sparekatalogen for Ål kommune Rådmannens forslag 2014 1 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr. 6 791 000,- Innhald Innleiing... 3 Helse og sosial 7 tiltak kr. 1 806 000... 4 Byggforvaltning 4

Detaljer

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Utviklinga i OT Fleire ungdommar i regionen søkjer ikkje vgs / anna opplæring. Fleire ungdommar i regionen er ikkje klar for det ordinære arbeidslivet sine krav.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE Stord kommune BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE 2011 2014 VEDTEKEN I RHO 29.9. 2011 Visjon: Alle skal bu godt og i eit trygt miljø. Boligen er et grunnleggende velferdsgode og boligpolitikken er

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR SIMAS IKS

SELSKAPSAVTALE FOR SIMAS IKS SELSKAPSAVTALE FOR SIMAS IKS 1. SIMAS IKS (Sogn Interkommunale Miljø- og Avfallsselskap IKS) er eit interkommunalt selskap, eigd av kommunane Aurland, Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal,

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller til tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller til tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.11.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller til tenestetorget (31 40

Detaljer

FLYKTNINGTENESTA I ÅL KOMMUNE. 08.04.2008. Plan for busetting og integrering av flyktningar.

FLYKTNINGTENESTA I ÅL KOMMUNE. 08.04.2008. Plan for busetting og integrering av flyktningar. FLYKTNINGTENESTA I ÅL KOMMUNE. 08.04.2008 Plan for busetting og integrering av flyktningar. 1. Målsetting: Det overordna målet for arbeidet med flyktningar i Ål kommune er at dei skal sikrast opplæring

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/07 07/336 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN - RULLERING 2007-2014 2.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/07 07/336 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN - RULLERING 2007-2014 2. OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: TENESTEUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/07 07/336 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

VEDLEGG 1 HANDLINGSPROGRAM 2001-2002 OG2003 VEDLEGG 2 OPPSUMMERING - INNSPEL FRÅ ARBEIDSGRUPPENE VEDLEGG 3 ARBEIDSGRUPPER. 2.

VEDLEGG 1 HANDLINGSPROGRAM 2001-2002 OG2003 VEDLEGG 2 OPPSUMMERING - INNSPEL FRÅ ARBEIDSGRUPPENE VEDLEGG 3 ARBEIDSGRUPPER. 2. 1. INNLEIING 2 1.1. FORORD 2 1.2. FORHOLD TIL ANDRE PLANVERK 3 1.3. ARBEIDSFORM 3 1.4. MANDAT 4 1.5. MÅLING AV RESULTAT/RULLERING 4 5 2. STATUS FOR ÅL 2.1. KORT INFORMASJON OM ÅL 5 2.1.1 Folketalsutvikling

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2015 ephorte 12/330-3

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2015 ephorte 12/330-3 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2015 ephorte 12/330-3 Vedtatt av Aukra kommunestyre i møte 18.10.12, sak 107/12 Side 2 Innhold 1.0 INNLEIING...3 1.2 Folkehelse... 3 1.3 Arbeidet med plana... 4 2.0

Detaljer

Rapport frå AG Kunnskap

Rapport frå AG Kunnskap Rapport frå AG Kunnskap 07.01.09 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 1 av 12 08.10.2013 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 2 av 12 08.10.2013 1. INNLEIING Arbeidsgruppa Kunnskap

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015. Økonomiplannotat nr. 2.

Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015. Økonomiplannotat nr. 2. Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 145 14/1952-8 14188/14 19.09.2014 Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015. Økonomiplannotat nr. 2. Vi vil i dette økonomiplannotatet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0036/03 03/00828 SERVICEBYGGET OS AS - LEIGE AV TOMT PÅ GNR 52, BNR 25

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0036/03 03/00828 SERVICEBYGGET OS AS - LEIGE AV TOMT PÅ GNR 52, BNR 25 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0036/03 03/00828 SERVICEBYGGET OS

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Vedteke av Luster kommunestyre 24.05.2012, sak 43/12

Luster kommune. Handsama: Vedteke av Luster kommunestyre 24.05.2012, sak 43/12 Luster kommune Handsama: Vedteke av Luster kommunestyre 24.05.2012, sak 43/12 Innhald 1.0 Innleiing... 3 1.1 Lovgiving... 3 1.2 Arbeid med planen... 3 1.3 Nasjonale mål/retningsliner... 4 1.3.1 Regjeringa

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi:

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi: Nordfjordeid, 23.desember 2014 FJORDVARMENYTT Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget Statistikk og økonomi: Det er no 50 varmepumper i drift i fjordvarmeanlegget.

Detaljer

Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg

Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg Prosjekt nr 1546 - Revisjon 1,00 - Dato: 4.mai 2010 Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg Høyringsrapport Rapporten omhandlar: Framtidig drifts- og organisasjonsform for kultur og idrettsanlegg

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VELLEDALEN I BALANSE AS

ÅRSMELDING FOR VELLEDALEN I BALANSE AS ÅRSMELDING FOR VELLEDALEN I BALANSE AS 2013 Verksemda sin art Selskapet sitt formål er å legge til rette for, og i nødvendig grad engasjere seg i, utviklingstiltak som kan kome Velledalen til gode, eller

Detaljer

VEDLEGG 1...9 HUSBANKEN SINE VERKEMIDDEL FOR PRIVATE...9 HUSBANKEN SINE VERKEMIDDEL FOR KOMMUNANE...10

VEDLEGG 1...9 HUSBANKEN SINE VERKEMIDDEL FOR PRIVATE...9 HUSBANKEN SINE VERKEMIDDEL FOR KOMMUNANE...10 1 FORORD... 2 2 FAKTA OM MIDSUND KOMMUNE... 3 2.1 STATISTISKE NØKKELDATA FOR MIDSUND KOMMUNE...4 2.2 DAGENS SITUASJON OG SYN PÅ FRAMTIDA - PROSJEKTGRUPPA...4 3 BUSTADSOSIAL KARTLEGGING... 5 4 BUSTADPOLITISK

Detaljer

SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE

SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE Rådmannen, januar 2011 INNHALD SLUTTRAPPORT 1 INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE 1 1. INNLEIING 3 SIE-GARDEN, MOLLANDSMARKI (TILBOD TIL DEMENTE I TIDLEG FASE). 3 LINGJERDE-GARD

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Eksempel frå Stord kommune

Eksempel frå Stord kommune Eksempel frå Stord kommune Evaluering andre driftsår Pr. 31.08.2004 1.0 Innleiing Springbrettet eit samarbeidsprosjekt for ungdom vart starta 01.08.02 med sluttdato 31.07.05. Prosjektet skal evaluerast

Detaljer

Prosjektrapport frå gruppe 4a.

Prosjektrapport frå gruppe 4a. Prosjektrapport frå gruppe 4a. 1. Forsterka bu- og tenestetilbod for menneske med psykiske lidingar og / eller som er avhengige av rusmiddel, som ikkje har eigen bustad, og som har behov for døgnbaserte

Detaljer

TILSKOTSORDNINGAR FRIVILLIG KULTURARBEID KVINNHERAD KOMMUNE

TILSKOTSORDNINGAR FRIVILLIG KULTURARBEID KVINNHERAD KOMMUNE KVINNHERAD KOMMUNE KULTURKONTORET TILSKOTSORDNINGAR FRIVILLIG KULTURARBEID I KVINNHERAD KOMMUNE Revidert xx.xx.2011 1 GENERELLE RETNINGSLINER 1. Tilskot til frivillig kulturarbeid blir gitt til: Medlemsbaserte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

Resultat av spørjeundersøkinga «Velkomen til Vik og arbeidsplassar» 2014

Resultat av spørjeundersøkinga «Velkomen til Vik og arbeidsplassar» 2014 Resultat av spørjeundersøkinga «Velkomen til Vik og arbeidsplassar» 2014 Innhold Om undersøkinga og rapporten... 2 Samandrag... 3 Responsen på undersøkinga... 5 Offentlege bedrifter... 5 Private bedrifter...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014 2017

HANDLINGSPROGRAM 2014 2017 HANDLINGSPROGRAM 2014 2017 Ynskjer frå avdelingane om investeringar som effektiviserar drift Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 09.07.2013 Fra: Wenche Elisabeth Olsen Referanse: 13/01913-13

Detaljer

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S Tid: 02.03.07 kl 09.00 Stad: HOVDEN HØYFJELLSHOTELL Desse møtte: Forfall: Olav K. Mosdøl 4754 BYKLE Tore Wiese Hansen Jaktoddveien 20 4621 KRISTIANSAND Ole

Detaljer