Gass i et helhetsperspektiv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gass i et helhetsperspektiv"

Transkript

1 Gass i et helhetsperspektiv TPG4140 Naturgass NTNU Tore Killingland Norges Naturvernforbund

2 Hvorfor gass til Europa, men ikke i Norge?

3

4 Kilde: Norsk Petroleumsinstitutt CO2-utslipp energibærer

5 10 erkjennelser for en mer robust og miljøvennlig energipolitikk. 1. Det er nok strøm i Norge, men vi bruker den feil. 2. Strøm er en høyverdig energiform som vi sløser bort på lavverdige formål (oppvarming). 3. Hovedfokus på nye energikilder må ikke være på de som gir mer strøm og mer ensidighet, men få oss ut av strømfella (avhengigheten av strøm til oppvarming). 4. Det er ikke en strømkrise i Norge, men en varmekrise. (I Sverige og Finland produserer de over 100 TWh biovarme pr år. Norsk elproduksjon er på ca 120 TWh i et middelår). Varmeproduksjon er lokal og reduserer behovet for nye overføringslinjer i urørt natur. 5. Norge er det eneste land i Norden (Europa?) som setter likhetstegn mellom strøm og varme. Norge må etablere et helhetlig, målsatt energisystem for strøm- og varmeproduksjon.

6 De 5 siste 6. Bauta -politikken herjer Norge, - også i energipolitikken. Du får heder for å ha bygget gasskraftverk, - ikke for å ha skaffet samme energimengde med effektivisering. 7. Hovedfokuset i Norge om arbeidsplasser og energi er råvareproduksjon; - kraftverk og prosessindustri. ENØK er dels atferd (sparing), men mest teknologi, - dvs. arbeidsplasser. Norge har spisskompetanse på dette som har et stort potensial. 8. Energieffektivisering og sparing frigjør strøm fra sløsing unødvendig bruk til nye formål. Bør vi erstatte det passive begrepet sparing med energifrigjøring? 9. Strømmen er dyrere i våre naboland, men flere energiformer til oppvarming reduserer strømmens andel av husholdningsbudsjettet. (Danmark bruker 32-33TWh i strøm totalt). Dette er mer energieffektivt, mindre miljøbelastende og (variasjonene i) strømprisen skaper mindre furore. I Norge er gjennomsnittlig elkostnad for husholdningsbudsjettene 4% ved normal pris. 10. Energi spart gir utslag direkte på bunnlinjen. Norges Naturvernforbund har dokumentert at en kan frigjøre like mye strøm som fra et gasskraftverk og på samme anleggstid fra næringsbygg og boliger. Frigjort energi er den billigste og mest miljøvennlige.

7 Norge må lære seg at energi = kraft (strøm) OG varme. NVE snakker nesten utelukkende om kraft. Vi har nok strøm i Norge, men bruker den feil.

8 Og Hydro villeder, del 1:

9 Energiproduksjon bioenergi/atomkraft TWh Sverige bioenergi Finland bioenergi Sverige atomkraft Sverige Finland Sverige atom Bioenergien er varme som erstatter strøm f.eks fra atomkraft som nedbygges i Sverige. Merk at dette er i størrelsesorden vår vannkraftproduksjon og har nå passert 100TWh.

10 Endelig skal vi bli med i det gode selskap? Europas CO 2 -strategi Norges CO 2 -strategi

11

12 Tilsig 1.kvartal 2006 I første kvartal 2006 var det nyttbare tilsiget 7,7 TWh eller 0,8 TWh mindre enn normalt. Tilsiget var 5 TWh mindre enn for samme periode i Høyt tilsig i hele 2005 gjør at i sum for de siste 12månedene har tilsiget vært 136 TWh eller 18 TWh over normalt. Summert for de siste 24 månedene har tilsiget vært 259 TWh eller 23 TWh mer enn normalt. Situasjonen er bedre enn mange fremstiller den!

13 Nyttbart tilsig. Figuren viser større årlig variasjon de senere årene noe som minner oss om at klimaendringene skaper større endringer fra år til år. NVE har allerede oppgradert nedbørsmengdene totalt for Norge som konsekvens av klimaendringene.

14 Energibruk i husholdningene Utviklingen i husholdningenes energibruk av tilnærmet flat i tiårsperioden , til tross for sterk vekst i privat konsum, økt antall husholdninger og økt oppvarmet boligareal.

15 Prisendringene er langt større enn endringene i krafttilgangen. Høsten 2002 ble det eksportert 6,1 TWh, våren 2003 ble det importert nøyaktig det samme. Statistikken som viser årlig forbruk viser store endringer, målt fra juni til juni: et nullsumspill.

16 Endelig en i medieverden som baserer seg på fakta:

17 Strømfella Strømtyvene: Liste over målt forbruk på utstyr i hvileposisjon: PC med høytalere: 15 W X-box: 11 W Skanner: 11 W Stereoanlegg: 9 W DVD-spiller: 8W Modem / trådløst nettverk: 8 W TV: 5 W Oppvaskmaskin: 6 W DVD-spilleren vil i løpet av sin livstid ha brukt mer strøm på å stå i hvileposisjon, klar til å reagere på signaler fra fjernkontrollen, enn på å vise filmer. I bruk trekker spilleren 30 W. I hvileposisjon reduseres forbruket, men ikke mer enn til 8 W. Over ti år blir det 700 kwh helt bortkastet.

18 TWh Dagens produksjon og samlet potensiale for bioenergi i Norge (TWh)

19

20 Energy Requirements: Well-to-Tank

21

22 Energifrigjøring Norges Naturvernforbund utga i 2003 en rapport som dokumenterte at det er fint mulig å frigjøre 2,9 TWh energi som brukes i boliger og næringsbygg i Norge innen Det innebærer at vi kan frigi samme mengde strøm til annen bruk som om vi bygde et nytt Altakraftverk omtrent hvert år i denne perioden. Til sammen utgjør dette kraftmengden fra et av gasskraftverkene som Naturkraft AS har fått tillatelse til å bygge (3 TWh), og har samme tidsperspektiv på realisering.

23 Regjeringen er avslørt: OEDS fasade med skjulte isolasjonshull under fasadeplater SD, KRD, FAD: Utslipp av skattepenger Driftsproblemer hos Statsministeren

24 NVEs hovedkontor.. Slik kan det gjøres: Merk kuldebroene (les: varmeutslippene) i etasjeskillerne som er enkonstruksjonssvakhet. Verre er nytt bygg med glassfasade til venstre Det nye bygget til KPMG på Majorstua

25 Salg av ulike typer varmepumper i Norge Årlig varmeproduksjon, MWh Det er vann-til-vann varmepumpene (V/V) som gir mest energi. Se nederste figur. Hvorfor er ikke kyst-norge verdensledende på V/Vpumper? Vi har mulighet for det største hjemmemarkedet i Europa. Kilde: COWI

26

27

28

29

30 Bakgrunn for dagens situasjon Lite snø og mindre nedbør enn normalt gjennom sommeren Lave tilsig i sommer og liten oppfylling av magasinene Lave grunn- og markvannsnivåer Høye temperaturer (høyt forbruk) og kjølevannsproblemer for kraftverk på kontinentet Stans ved flere kjernekraftverk Sverige Halv kapasitet i overføringskabel mellom Jylland og Norge Nettproblemer Polen og eksport fra Sverige

31 Forbruk Høyere nordisk forbruk i år enn i fjor (+8,3 TWh) Kaldere vinter 2006 enn i foregående år Sterk økning i det finske kraftforbruket I Norge har forbruket økt med 0,1 TWh ifht. samme periode i fjor Høyt vinterforbruk kulde (økning på over 2 TWh i første kvartal) I etterfølgende periode har det vært en reduksjon fra i fjor på nesten 2 TWh Totalt i år økt forbruk i alminnelig forsyning Redusert forbruk i kraftintensiv industri/nettap/pumpekraft Svak reduksjon i kjelforbruket Temperaturkorrigert forbruk i år er 0,6 TWh lavere enn i fjor

32 Norsk strøm er billig Norge Sverige Danmark El-avgift 9,88 øre/ kwh 25,4 øre/ kwh 57,6 øre/ kwh CO2-avgift 9 øre/ kwh El-sertifikat 2,64 øre/ kwh Moms (2004 tall) 13,8 øre/ kwh 18,6 øre/ kwh 33,4 øre/ kwh Men fordi andre land har større andel av husholdningenes energiforbruk med billigere varme, så blir det ikke så mye bråk av høy strømpris.

33 Billig strøm gir dyr oppvarming ¼ av norsk vannkraft går til oppvarming Vi har en varmekrise Enova får i dag ca 600 mill fra 1 øres påslag på nettariffen Øk påslaget på nettariffen med 1 øre og du dobler Enovas inntekter

34

35 Gass konkurrerer med fornybar energi Bruk av gass er likestilt med bioenergi i Finansdepartementet Fritak fra CO2 avgift er en subsidiering av gass Flere eksempler på sterk konkurranse der det planlegges gassrør Bør innføre en avgift på 341 kroner per tonn CO2 Avgiften på olje reguleres tilsvarende

36 Varmen fra Soria Moria øke Enovas totalmål for energisparing og ny fornybar energi. at Enova i samarbeid med Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd, skal utvikle en satsing på introduksjon av miljøvennlig teknologi og utstyr for teknologier som ikke er modne. innføre vrakpant på oljekjeler som byttes inn i kjeler basert på fornybar varme. legge til rette for økt bruk av vannbåren varme, og etablere gode finansieringsordninger for fjernvarme og bioenergi.

37 Varmen fra Soria Moria innføre krav om fleksible energisystemer i alle nye offentlige bygg og ved rehabilitering av offentlige bygg på over 500 kvm. innføre en langsiktig tilskuddsordning til husholdningene for å stimulere til en omlegging til oppvarming basert på fornybar varme og til mer energieffektive alternativer i forhold til utstyr i boliger. Støtteordningen skal administreres av Enova. øke Enovas bevilgning til bygging av infrastruktur for fjernvarme betydelig i perioden.

38 Varmen fra Soria Moria implementere EUs bygningsdirektiv i løpet av Det skal utarbeides nye byggforskrifter som gjør lavenergiboliger til standard. Det skal også innføres energikrav for eksisterende bygninger og renovering av bygninger.

39 Lavenergiboliger som standard Norges største kraftverk Husbankens definisjon er 100 kwh/ m2/ år Kan spare over 14 Twh innen 2020 Mer en dobbelt så mye som et gasskraftverk på Skogn Minst 50 % av varmebehovet bør dekkes av fornybare varmekilder TAKK FOR MEG.

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene Nr. 1/2000 Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene ISBN 82-7478-228-3 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum 0101 Oslo Tlf. 22 40 24 00 Faks 22 40 24 10 www.naturvern.no

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi Naturviternotat nummer 2-2012 Energi Energi I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om energi. Vi ønsker å formidle dette innholdet til deg. Det er et viktig politikkområde, som er aktuelt i forbindelse

Detaljer

Energibruksrapporten 2012

Energibruksrapporten 2012 Energibruksrapporten 2012 Energibruk i husholdningene 30 2012 Ressursfordeling 1:300 Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan 1 : 2 000 000 0 80 160 km R A P P O R T Energibruksrapporten

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 18. mai:

Kraftsituasjonen pr. 18. mai: : Betydelig økning i fyllingsgraden Stor snøsmelting førte til at tilsiget til de norske vannmagasinene var 5,8 TWh i uke 19. Samtidig har kraftproduksjonen i Norge denne uken vært relativt lav. Sammenlignet

Detaljer

Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet

Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet ØF-notat nr. 10/2003 Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet av Ståle Størdal Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

ENERGIFRIGJØRING! Hvordan bli kvitt strømavhengigheten Et hefte om boligoppvarming

ENERGIFRIGJØRING! Hvordan bli kvitt strømavhengigheten Et hefte om boligoppvarming ENERGIFRIGJØRING! Hvordan bli kvitt strømavhengigheten Et hefte om boligoppvarming Energiløsninger for framtiden Det nytter! Vi bruker energi hele tiden i våre daglige gjøremål. Og energibruk skader miljøet.

Detaljer

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO Norsk energi Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål Utarbeidet for NHO 23. april 2013 1 Innhold Sammendrag... 3 1. Verdiskaping

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger

Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Oslo, 14.10.2009 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Norges Naturvernforbund viser til høringsbrev

Detaljer

Velkommen til Energistatus 4 1 Det norske energisystemet 7 1.1 Energiflyt 2009 8 1.2 Energibærernes systemvirkningsgrader 10

Velkommen til Energistatus 4 1 Det norske energisystemet 7 1.1 Energiflyt 2009 8 1.2 Energibærernes systemvirkningsgrader 10 Energistatus Innhold Utgitt av: NVE Redaktør: Ellen Skaansar 1. utgave: januar 2011 2. utgave: januar 2011 Foto: forrige side, s. 2, 15, 19, 25 og 91 Bjørn Lytskjold/NVE, s. 23, 35, 73, 76 Hilde Totland

Detaljer

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan Energibruk Energibruk i Fastlands-Norge 9 2011 R A Ressursfordeling 1:300 P Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan 1 : 2 000 000 0 80 160 km P O R T Energibruk Energibruk

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Analyserapport Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Underlag til konsesjonssøknad 2013 I Desember 2012 II III FORORD Statnett planlegger å bygge nye kabelforbindelser

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene!

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! SINTEF Byggforsk TOR HELGE DOKKA, GURO HAUGE, MARIT THYHOLT, MICHAEL KLINSKI OG ANDERS KIRKHUS Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! Prosjektrapport 40 2009 SINTEF Byggforsk Tor Helge

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

Energiutredning 2012

Energiutredning 2012 Energiutredning 2012 Haugesund kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 20. februar:

Kraftsituasjonen pr. 20. februar: Kraftsituasjonen pr. 2. februar: Høy eksport fra Sør-Norge Det var høy ensidig eksport fra Sør-Norge til Sverige og Danmark i uke 7. Dette kan forklares med høy vannkraftproduksjon og lavere pris i Sør-Norge

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6 2014 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2014 Innhold I LEDERS BERETNING 3 Energi for et bedre klima 4 IV STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 Styring og kontroll i virksomheten 58 II INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN

Detaljer

Innspill til ny regjering fra. Norges Naturvernforbund. September 2009

Innspill til ny regjering fra. Norges Naturvernforbund. September 2009 Innspill til ny regjering fra Norges Naturvernforbund September 2009 Naturmangfold I Norge er det registrert over 38 500 arter, men vi antar det er ytterligere 20 000 arter. Artene og samvirket mellom

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Skal styre 10 prosent av norske gatelys. BioCHP kan bli en av løsningene i 500-800 nullutslippsbygg Les mer!

ENERGIRAPPORTEN. Skal styre 10 prosent av norske gatelys. BioCHP kan bli en av løsningene i 500-800 nullutslippsbygg Les mer! Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 0 Nummer 5 Torsdag 7. februar ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret: Skal styre 0 prosent av norske gatelys 2 Ble hedret på Enovakonferansen 3 BioCHP kan bli en av løsningene

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

INDIVIDUELL FORBRUKSMÅLING: NØDVENDIG I EN SERIØS MILJØPOLITIKK

INDIVIDUELL FORBRUKSMÅLING: NØDVENDIG I EN SERIØS MILJØPOLITIKK Kristen Knudsen: INDIVIDUELL FORBRUKSMÅLING: NØDVENDIG I EN SERIØS MILJØPOLITIKK Innlegg på Ista Norge AS seminar 24. november 2005 x) Bakteppet: Global oppvarming er et samfunnsmessig megaspørsmål, som

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866)

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Sist oppdatert februar 2012 Utredningsansvarlig: Utførende: Forord Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Detaljer