Energi for Norge. Hva kan vi velge?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energi for Norge. Hva kan vi velge?"

Transkript

1 Tekna Hedmark og Oppland Energi i ledninger Energi i rør Hvordan utnytte begge deler best mulig Energi for Norge. Hva kan vi velge? Gjøvik 28. september 2011 Hans H. Faanes 1

2 Energipolitikken må balansere mellom flere hensyn som forsyningssikkerhet, klima, miljø- og naturvern og akseptable strømpriser for husholdninger og næringsliv. Vanskelige avveininger må også gjøres mellom lokale og nasjonale interesser på den ene side og internasjonale forpliktelser og globale hensyn på den andre. 2

3 3

4 Energi og klima Mange av våre energipolitiske utfordringer er knyttet til klimatiltak. Uten et klimaproblem trenger ikke energi-norge å drive med annet enn godt vedlikehold og å bygge ut for en liten vekst. De fleste mener imidlertid at vi har et klimaproblem, eller i det minste at vi bør handle etter føre-var-prinsippet, siden det er en viss sannsynlighet for at videreføring av dagens praksis med CO 2 -utslipp kan bli katastrofale. 4

5 Verden flommer over av energi. Men: den må kunne utnyttes med akseptable naturinngrep den må kunne utnyttes under hensyntagen til føre var prinsippet angående klimapåvirkninger Innenfor disse rammer må den utnyttes med minimale kostnader 5

6 2011 Norges kraftbalanse Krafteksport/import (TWh) Kilde: SSB Import Eksport

7 Kraftbalansen Kraftoverskudd på ca 5% de siste 6 år. De to siste år har vært tørre og kalde. Svikt i svensk kjernekraft har gitt dyr import og høye kraftpriser de to siste år Systempris i Norge (kilde: NVE) 7

8 Kraftbalansen sett i lys av elsertifikater og EU s fornybardirektiv Bakgrunn: I dagens situasjon er det i et middelår et lite kraftoverskudd i Norge. To kalde vintre og svikt i svensk kjernekraft har tidvis og stedvis medført meget høye kraftpriser Dårlig samordning av kraftkontrakter til oljeindustrien og linjeutbygninger har medført vanskelige kraftsituasjoner i Midt-Norge og i Bergensområdet. 8

9 Kraftbalansen sett i lys av elsertifikater og EU s fornybardirektiv Norge har inngått avtale med Sverige om el-sertifikater, som medfører 26.4 TWh fornybar kraft i de to land. Norge har forhandlet ferdig implementeringen av EU s fornybardirektiv. Vi har forpliktet oss til å øke vår andel av fornybar energi fra ca 60% til 67.5%, dvs ca. 15 TWh fornybar kraft eller en tilsvarende energieffektivisering 9

10 Kraftbalansen sett i lys av elsertifikater og EU s fornybardirektiv (forts.) Norge (og NordPool-området) kan forvente et betydelig kraftoverskudd frem mot Det savnes en strategi for hvordan dette skal fordeles og utnyttes. Det må utarbeides en plan for utbygging av ledninger i Norge og forbindelser til utlandet. 10

11 Kraftballansen Klima, miljø, forsyningssikkerhet, verdiskapning 11

12 CO 2 utslipp i ulike sektorer Olje- og gassvirksomhet1 Industri og bergverk Energiforsyning Veitrafikk Annen transport og motorredskaper Jordbruk Andre utslipp 12

13 13

14 Vår energiforsyning er ikke den store synderen når det gjelder CO 2 utslipp, men den må hjelpe andre bransjer med å få ned sine. Oljeindustrien Transport Andre land (?) 14

15 EUs mål for CO 2 utslipp Dagens policy 15

16 Klimaforliket Overoppfylle Kyoto-avtalen med 10 % innen prosent reduksjon av CO 2 utslipp innen /3 av kuttene skal tas hjemme når skog inkluderes, det vil si en reduksjon på millioner tonn CO 2 per år innen Bli karbonnøytral innen 2030 som del av en global klimaavtale. Det vil si å sørge for at utslippreduksjoner er lik det totale norske utslippet. Bygge ut fornybar energi samt å energieffektivisere for totalt 30 TWh i perioden Støtte demonstasjonsanlegg for havvindkraftverk. Forhandle med Sverige om grønne elsertifikater. Realisere målene for fangst og lagring av CO 2 i Norge. Partene mener at det er et stort behov for teknologiutvikling og demonstrasjon for å kunne realisere målene om fangst og lagring av CO 2 i Norge 16

17 Klimaforliket (forts.) Arbeidet med å frembringe utslippsfri kraft til petroleumsindustrien intensiveres, og med bakgrunn i tekniske, økonomiske og forsyningsmessige forhold skal kraft fra land/utslippsfri kraft vurderes ved nye utbygginger og større utviklingsprosjekter. Effektivisere nett og kraftverk med 20 prosent innen Øke dieselavgiften og bensinavgiften med hhv 10 og 5 øre/l. Øke bevilgningene til jernbane. Offentlig bilpark klimanøytral innen Sette krav om at nye personbiler skal ha et gjennomsnittlig utslipp på under 120 g/km fra Øke bevilgningene mot avskoging i u-land til 3 milliarder kroner per år. 17

18 Valg av energibærer Må tas ut fra hensynet til hvilke energikilder som skal/kan utnyttes. Må tas ut fra hensynet til økonomi, og at elektrisitet allerede når frem til alle forbrukere i Norge. (Økonomi) Elektrisitet: Vann-, vind-, sol-, gass-, kjernekraft: Fjernvarme: Avfall, Bio, gass, industrivarme, varmepumper Nærvarme: Bio, industrivarme, varmepumper 18

19 Kilde: SSB TWh

20 Kilde: SSB 20

21 21

22 Avfall Avfall er både et problem og en ressurs Den eneste ressurs som må håndteres i store forbrenningsanlegg (krav til rensing) 2,2 TWh i

23 CO 2 utslipp ved ulike brensler Husk virkningsgrad Kilde: Norsk Energi 23

24 Biobrensel er fornybar, men ikke CO 2 nøytralt innenfor aktuell tidshorisont. For å ha 50% sjanse til å klare 2 gradersmålet må: - klimagassutslippene reduseres med 50-85% innen og toppen være nådd innen 2015 Biobrensel gir et momentant CO 2 utslipp som er vesentlig større enn brenning av naturgass. Tiden for ettervekst og absorbering av den CO 2 som er sluppet ut tar så lang tid at den ikke har betydning for 2 gradersmålet 24

25 Bioenergi, en klimanøytral ressurs? Kilde: Even Bergseng UMB 25

26 Bioenergi, en klimanøytral ressurs? Kilde: Even Bergseng UMB 26

27 ** ** Flyktige organiske forbindelser Kilde: Norsk Energi 27

28 Mål for fjernvarme 2020: Sammensetning: 10 TWh avfall bio varmepumper Industrivarme el kjel 28

29 Mulig ny energi frem til 2020 (TWh) Produksjonskostnad (ref, prod) (øre/kwh Krav til infrastruktur CO2 utslipp (kg/kwh) Vannkraft Kraftnett ~ 0 Vindkraft Kraftnett ~ 0 Gasskraft Kraftnett 0.35 Gasskraft med CCS Kraftnett 0.05 Gass Fjernvarme/ lokal 0.25 Bio Fjernvarme/ lokal 0.46 Søppel 2 25 Fjernvarme ~ 0 Sol ε 5 Kraftnett/ lokal ~ 0 Kilde: Norsk Energi 29

30 Elektrisitet - dagens politikk skaper usikkerhet Regjeringens politikk skaper usikkerhet om elektrisitetens rolle i det fremtidige energisystem Elektrisiteten fremstilles som klimaproblem (byggsektoren) og som viktigste klimaløsning (transportsektoren) 30

31 Oppfyllelse av energi og klimaforpliktelsene blir vanskeligere og dyre når ulike myndighetsorganer sender ut sprikende signaler: Kom. og reg. dep, byggetekniske forskrifter: Beregningene er basert på et CO 2 utslipp fra el produksjon på 320 g/kwh Statens byggetekniske etat: NVEs energimerking: Det er økende aksept for at elektrisitet el og fossilt = rødt brukt i Norge belastes med CO 2 utslipp tilsvarende nordisk mix ENOVA: Stiller seg kritisk til Klimakurs grunnleggende forutsetning om at bruk av elektrisitet i Norge behandles som tilnærmet klimanøytralt. 31

32 Energiavgifter Påslag på strømprisen til vanlig forbruker som er begrunnet ut fra miljø- og klimatiltak er ca 40 øre/kwh. CO 2 avgift, elektrisitetsavgift, ENOVA-avgift, elsertifikater (fra 2012) og nye sentralnettledninger. Alt med påslag av mva. (Samlet ca 30 milliarder kr/år) Fjernvarme har ingen slike avgifter 32

33 Energieffektivisering. En kwh spart er mer verd enn en kwh produsert fordi den slipper overføring, den spares mest når det er kaldest og trengs, og den er uten miljøulemper. Støtten til energieffektivisering bør derfor være minst like høy som subsidieringen av ny produksjon, og det må ikke være et argument mot støtte at tiltaket er lønnsomt i seg selv. (Noe av avgiftene burde kunne brukes her.) 33

34 Energieffektivisering. Fjernvarme er fordelaktig ved stort uttak av energi. Energieffektivisering og innføring av fjernvarme kan derfor stå i motsetning til hverandre 34

35 Pålagt å bruke fjernvarme Hafslund har blitt en bremsekloss for miljøprofilen til det nye Astrup Fearnley-museet på Tjuvholmen i Oslo. (Kilde TU 2411) 35

36 Foretrukne alternativ Nærvarme Bio, varmepumper, gass Fjernvarme Avfall + suppl. For å dekke topplast Elektrisitet Vann, vind, gasskraft 36

37 Takk for oppmerksomheten Les mer på 37

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011.

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011. Energiveteranenes Energimelding 2011 Oslo 17. august 2011. 1 OM ENERGIVETERANENE Energiveteranene er en gruppe privatpersoner som alle har et langt livs arbeidserfaring innen vassdrags- og energisektoren.

Detaljer

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020 ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020 En energi og klimaplan for Norge til 2020 Sammendrag I dette dokumentet legger vi fram en energi- og klimaplan for Norge fram til 2020

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

Norske energiressurser i det grønne kappløpet

Norske energiressurser i det grønne kappløpet Norske energiressurser i det grønne kappløpet NHOs politikkdokument Energi, klima og næringsutvikling 2 Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon September 2014 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: Shutterstock

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan

Næringslivets klimahandlingsplan Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan 1 Innhold» 1 Tid for handling 6 2 Våre ambisjoner 8 3 Utgangspunkt og rammebetingelser 10 4 Løsninger

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

September 2010 MOTORVEIER KRAFTTAK FOR. bør brukes til beste for miljø og grønn verdiskapning

September 2010 MOTORVEIER KRAFTTAK FOR. bør brukes til beste for miljø og grønn verdiskapning September 2010 MOTORVEIER KRAFTTAK FOR PÅ RIKTIG VILLSPOR KRAFTBRUK Miljøkonsekvenser En rapport om hvordan av kortere norsk reisetid kraft bør brukes til beste for miljø og grønn verdiskapning ISBN: 978-82-7478-284-6

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Fornybar energi og naturvern - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 8. september 2012 Utredet av Hallvard Surlien og Ida Karina Kann. Layout

Detaljer

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø NOU 2012: 9 Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 10 Oppsummering og anbefalinger 10.1 Overordnede mål for en framtidsrettet energisektor Rikelig tilgang på fornybar energi har gjennom

Detaljer

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo E-post: postmottak@md.dep.no. Oslo, 27. februar 2007 Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Detaljer

Besteforeldrenes klimaaksjon

Besteforeldrenes klimaaksjon 11. juni 2012 Besteforeldrenes klimaaksjon Kommentarer til Klimameldingen Meld. St. 21 (2011-2012). Norsk Klimapolitikk. Foreløpig utgave. Det er mye positivt i Klimameldingen som satsing på energisparing,

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms

Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms Kortversjon: Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms 2010-2014 Foto: Nina Figenschau. 1 Forord Kommunene i Nord-Troms gikk vinteren 2008 sammen om å utarbeide en Energi- og klimaplan for hele regionen.

Detaljer

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene Nr. 1/2000 Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene ISBN 82-7478-228-3 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum 0101 Oslo Tlf. 22 40 24 00 Faks 22 40 24 10 www.naturvern.no

Detaljer

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2. THEMA Report 2011-5. Nett og verdiskaping

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2. THEMA Report 2011-5. Nett og verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2 THEMA Report 2011-5 Nett og verdiskaping Utarbeidet for Energi Norge Februar 2011 Nett og verdiskaping 2 av 73 SAMMENDRAG Bakgrunn og problemstilling Økende kraftforbruk

Detaljer

Siste utvikling innen biorelaterte fyringsoljer

Siste utvikling innen biorelaterte fyringsoljer Siste utvikling innen biorelaterte fyringsoljer Inger-Lise M. Nøstvik, NP Fremo Stavern, 17. juni 2010 Bransjens holdning Bransjen erkjenner at klimaproblemet er den største miljøutfordringen verden står

Detaljer

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA?

KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? MARTE BAKKEN SIRI HALL ARNØY HELENE MOEN EINAR WILHELMSEN KOMMER NORGE PÅ NETT MED EUROPA? Forfattere: Marte Bakken (prosjektleder) Siri Hall Arnøy Helene Moen Einar Wilhelmsen Grafisk utforming: Hans

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE. Regionalplan for energi og klima i Rogaland

ROGALAND FYLKESKOMMUNE. Regionalplan for energi og klima i Rogaland ROGALAND FYLKESKOMMUNE Regionalplan for energi og klima i Rogaland Høringsutkast, juni 2009 Regionalplan for energi og klima i Rogaland Høringsutkast, juni 2009 Regionalplan for energi og klima i Rogaland

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund. Grønt lys for blå verden Unge Høyres miljøprogram

Unge Høyres Landsforbund. Grønt lys for blå verden Unge Høyres miljøprogram Unge Høyres Landsforbund Grønt lys for blå verden Forord komitè ble satt ned av Landsstyret 18. februar 2007. Komiteen har bestått av Eivind Saga (leder), Fredrik Gierløff, Ingrid Thunem, Sebastian Næss

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Sammendrag «Norge som energinasjon kan og skal gå foran. Næringslivet skal bidra aktivt til å løse klimautfordringene.» Tid for handling

Detaljer

RAPPORT 2012/12. Hvite sertifikater og elsertifikater. Karin Ibenholt, Christian Grorud, Lars Thomas Dyrhaug. Utarbeidet for Energi Norge

RAPPORT 2012/12. Hvite sertifikater og elsertifikater. Karin Ibenholt, Christian Grorud, Lars Thomas Dyrhaug. Utarbeidet for Energi Norge RAPPORT 2012/12 Hvite sertifikater og elsertifikater Karin Ibenholt, Christian Grorud, Lars Thomas Dyrhaug Utarbeidet for Energi Norge Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel ISBN Forfatter Dato

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Innst. S. nr. 152. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Dokument nr. 8:59 (2005-2006)

Innst. S. nr. 152. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Dokument nr. 8:59 (2005-2006) Innst. S. nr. 152 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument nr. 8:59 (2005-2006) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Ketil

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Energi og klima

UNGDOMSBEDRIFT. Energi og klima UNGDOMSBEDRIFT Energi og klima Ungt Entreprenøskap i Norge Ungt Entreprenørskap Norge Boks 5250 Majorstua, 0303 Oslo Tlf.: 23 08 82 10 ue@ue.no Ungt Entreprenørskap Agder Fylkesmannen i Vest-Agder, Utdanningskontoret

Detaljer

De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn

De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/11 De ville og vanskelige strømprisene - litt om situasjon og bakgrunn 1. Store men ulike prisutslag 2. Hva bruker vi strøm til

Detaljer

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO Norsk energi Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål Utarbeidet for NHO 23. april 2013 1 Innhold Sammendrag... 3 1. Verdiskaping

Detaljer