KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning oktober

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober"

Transkript

1 KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning oktober Finn Roar Bruun leder for Naturviterne 5200 medlemmer Klimapolitikk: Intensivert forskning på ulike typer fornybar energi Avfall er en ressurs for reduserte kostnader og klimautslipp Transport/energi må prises mer i tråd med klimapåvirkning (eksterne kostnader er ikke tatt med) Helhetlig kunnskap om biologi, økonomi og samfunn for bærekraftig utvikling langsiktig perspektiv, kortreist mat, kortreist energi, god samfunnsplanlegging, klimatilpassning krever kompetanse Klimatiltak må lønne seg for personer og virksomheter

2 Er målene og virkemidlene klare og operasjonelle? Mål: Hindre skadelig virkinger på klimaet I utgangspunktet enkelt, men: Klima er en tungt tilgjengelig og kompleks problemstilling Hvordan forklare folk (beslutningstakere) at det er krise?

3 Internasjonalt Kyoto: 1994, 5 % under 1990 nivå innen USA har ikke signert. India og Kina har signert, men ikke forpliktet seg til reduksjoner Forpliktet seg til 8% reduksjon i Kyoto-protokollen FNs kvotebank i Bonn selger Kyoto-kvoter Bali: verken mål om å holde jordas temperaturøking innen pluss 2 grader eller forpliktelser til prosentvise kutt i klimagassutslipp. - Likevel : Nå er verden enig om at det skal lages en ny klimaavtale som omfatter alle land.

4 EU Mål våren Begrense temperaturstigningen til 2 C i forhold til førindustrielt nivå. - Fokusere på miljøvennlig energiproduksjon og oppfordre medlemsland til bruk av forskjellige typer energikilder Innen 2020 binder EU seg til: - Kutte sine klimagassutslipp med 20% fra 1990-nivå - Kutte klimagasser 30% hvis andre industrialiserte land setter seg like mål - Biodrivstoff 10% av det totale drivstofforbruket - 20% av all energi fra fornybare energikilder - Å kutte 20% av energiforbruket - En grundig gjennomgang av kvotehandelssystemet - Forskning og utvikling av CO2-fangst og lagring - Å beskytte plante- og dyrearter mot utryddelse og sikre størst mulig biologisk mangfold

5 Nasjonalt Klimaforlikets målsettinger: 30 % reduksjon på 1990 nivået innen /3 av dette skal tas i Norge 15 % reduksjon på 1990 nivået innen 2012 Norge skal være karbonnøytralt innen Tiltak utenlands og innenlands Virkemidler: Forskning, støtte til CO2-fangst, støtte til fornybar energi, avgifter, kjøpe kvoter i utlandet, etc

6 Regionalt: Osloregionen (2009) Mål: Osloregionen skal redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2030 og sett i forhold til 1991-nivå. Tiltak og virkemidler: Stasjonær energi Transport Deponigassutslipp På tvers av sektorer - for endret adferd og holdninger

7 Osloregionen Eksempler: Økt uttak av biogass fra deponi, våtorg., avl.vann Sertifisere egen virksomhet Kompetanseheving, fylke+kommuner Samordnede areal- og transportløsninger 2. Generasjons drivstoff fra skogsvirke Skjerpede energikrav for bygg (offentlige) Krav om vannbåren varme > 250 m2 Forsert utbygging av fjernvarme

8 Utvikling i klimagassutslipp i Osloregionen fra 1991 til ,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Klimagassutslipp i Osloregionen ved gjennomføring av tiltak Indeks 1 = ,16 Kyoto Forslag til 2030 mål for Osloregionen Langsiktig Bærekraft FN's klimapanel 1, Trendframskrivning 80% red. i oljefyring 60% red. i utslipp fra avfallsdep., Industripr.,landbruk Veitrafikk; tekn.+20% biodr.+"oslop.3" Veitrafikk; sterkere ATP Veitrafikk; adferdsendringer lavere transportvolum Andre mobile kilder; tekn.+20% biodriv. Utvikling i klimagassutslipp i Osloregionen fra 1991 til 2030, uten og med tiltak. Uten tiltak er en trendframskrivning av utslippene der utviklingen fram til 2030 baserer seg på de samme trender som mellom 1991 og Det er tatt høyde for befolkningsvekst, utslippseffektivisering lik den historiske, volumvekst lik den historiske, mv.

9 Lokalt - Fredrikstad (2007) 30 % reduksjon av 1990 nivå av klimagasser innen I tillegg til dette bør Fredrikstad bystyre vedta som Oslo en 50 % reduksjon innen 2050 Forslag til nye delmål; Klimaplanen skal være førende, organisering av arbeidet, sårbarhetsanalyse og veikart for energi skal utarbeides Bl.a. 31 tiltak I forhold til kommunens arbeid (operativt): Hovedmål innarbeides I virksomhetsmål og arbeidsplaner Øke bruken av vannbåren varme Miljøvennlig utbyggingsmønster Biogass til buss og bil Flere tiltak mot landbruket Klare mål for fornybar energi og eget energiforbruk

10 Fredrikstad - mål / /

11 Virksomheter Avgiftssystemet straffer CO2 utslipp (dieselavgift, CO2 avgift etc), noen bedrifter er i kvoteregimet. Grønne skatter. Gir foreløpig lite endring av forbruket Foreslått endring av avskrivingstid for investeringer El avgift for utkoblingsbare energikilder (foreslått) ENOVA Lover og forskrifter (deponiforskriften 2009) Mangler gode virkemidler som gjør det lønnsomt for forbrukere og virksomheter å satse på klimatiltak

12 Er målene og virkemidlene klare og operasjonelle? Internasjonalt: nei, ikke enighet om mål og virkemidler. Ufullstendig kvotesystem Nasjonalt: tja Regionalt og lokalt: ja, men kan bli bedre, ikke minst med bedre nasjonale ordninger og ressurser Må bli en bedre sammenheng mellom planarbeid og klima/miljø Næringsliv/forbrukere: Virkemidlene kan bli mer målrettet

De tre partnernes tiltaksgjennomføring til og med 2008 evalueres i en egen rapport.

De tre partnernes tiltaksgjennomføring til og med 2008 evalueres i en egen rapport. Forord De tre fylkeskommunene Oslo, Akershus og Buskerud gikk i 1999 sammen om å utforme en regional klimapolitikk for Osloregionen. Dette arbeidet har resultert i faglige underlag og en politisk vedtatt

Detaljer

Utkast til handlingsprogram

Utkast til handlingsprogram Oslo kommune Høringsutkast Framtidens byer for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø Oslo Utkast til handlingsprogram Oslo, 25. februar 2009 1 2 FORORD Fremtidens byer er et samarbeidsprogram mellom

Detaljer

Arbeiderpartiets KLIMAPOLITIKK hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets KLIMAPOLITIKK hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets KLIMAPOLITIKK hva, hvordan og hvorfor Innhold Vår tids største utfordring 4 Arbeiderpartiets Klimapolitikk på 1-2-3 6 Løsningen ligger i ny teknologi 7 Nye mål 8 Vi trenger et løft for

Detaljer

Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum 2010-2013. Utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra kommunene

Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum 2010-2013. Utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra kommunene Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum 2010-2013 Utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra kommunene Sammendrag ligger i den sørøstlige delen av Buskerud fylke. De tre kommunene er en viktig del

Detaljer

Kommunedelplan klima og energi 2014-2025. Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx

Kommunedelplan klima og energi 2014-2025. Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx Kommunedelplan klima og energi 2014-2025 Forslag til planprogram Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx 2 Innhold 1. Bakgrunn og formål med planen... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formål... 5 2. Rammer og føringer...

Detaljer

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi

Naturviternotat. nummer 2-2012. Energi Naturviternotat nummer 2-2012 Energi Energi I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om energi. Vi ønsker å formidle dette innholdet til deg. Det er et viktig politikkområde, som er aktuelt i forbindelse

Detaljer

FNs klimapanels femte hovedrapport DEL 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser

FNs klimapanels femte hovedrapport DEL 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser Foto: Señor Hans, Flickr FNs klimapanels femte hovedrapport DEL 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser Dette faktaarket oppsummerer de viktigste funnene fra del 3 i FNs klimapanels

Detaljer

FREMTIDENS BYER for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø

FREMTIDENS BYER for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel 1 Sagene Bydelsadministrasjonen FREMTIDENS BYER for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø Handlingsprogram for for Oslo 2010-2014 1 2 FORORD Fremtidens

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2 Innst. 390 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Meld. St. 21 (2011 2012) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om norsk klimapolitikk Til Stortinget Sammendrag Regjeringen

Detaljer

Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan

Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Revidert utgave Oslo, 25. august 2009 Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Forord Det er bred politisk enighet om at det kreves

Detaljer

Klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold

Klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold Klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold Vedtatt plan 2011-2020 ISKALD FEILBEREGNING Vi har skapt så mye klimakluss At klodens iskalde soner smelter. Når temperaturen går fra minus til pluss

Detaljer

ENERGI & KLIMAPLAN. Vedtatt i kommunestyret 2. desember 2010, sak 129/10. RINGERIKE KOMMUNE Miljø og arealforvaltningen

ENERGI & KLIMAPLAN. Vedtatt i kommunestyret 2. desember 2010, sak 129/10. RINGERIKE KOMMUNE Miljø og arealforvaltningen ENERGI & KLIMAPLAN Vedtatt i kommunestyret 2. desember 2010, sak 129/10 Prosjektleder: Ole Einar Gulbrandsen Konsulent fra Norsk Enøk og Energi: Thea Mørk RINGERIKE KOMMUNE Miljø og arealforvaltningen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 14.04.2010 Tidspunkt: 15:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 14.04.2010 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 14.04.2010 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Nordreisa kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 42/10 Nordreisa driftsutvalg 15.06.2010 Nordreisa kommunestyre

Nordreisa kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 42/10 Nordreisa driftsutvalg 15.06.2010 Nordreisa kommunestyre Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/5465-11 Arkiv: K22 Saksbehandler: Dag Funderud Dato: 31.05.2010 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 42/10 Nordreisa driftsutvalg 15.06.2010 Nordreisa kommunestyre

Detaljer

Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms

Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms Kortversjon: Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms 2010-2014 Foto: Nina Figenschau. 1 Forord Kommunene i Nord-Troms gikk vinteren 2008 sammen om å utarbeide en Energi- og klimaplan for hele regionen.

Detaljer

Klima og energiplan for kommunene i Indre Østfold

Klima og energiplan for kommunene i Indre Østfold Klima og energiplan for kommunene i Indre Østfold Høringsutkast nov. 2010 2011 2020 ISKALD FEILBEREGNING Vi har skapt så mye klimakluss At klodens iskalde soner smelter. Når temperaturen går fra minus

Detaljer

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan Skedsmo kommune Energi- og klimaplan 0 Forord Energi- og klimaplanen for Skedsmo kommune ble vedtatt som en temaplan av kommunestyre den 6. april 2011. Planen skal legges til grunn for all arealdisponering,

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Sammendrag «Norge som energinasjon kan og skal gå foran. Næringslivet skal bidra aktivt til å løse klimautfordringene.» Tid for handling

Detaljer

2009-2020. Klima- og energiplan. Østre Toten kommune

2009-2020. Klima- og energiplan. Østre Toten kommune 2009-2020 Klima- og energiplan Østre Toten kommune 2 Vedtatt av Kommunestyret 3. september 2009 Jorda vår skal danse Den skal aldri stanse Jorda er en snurrebass og vi skal snurre med Regndråper skal falle

Detaljer

Oslo kommune Klima- og energiprogrammet. Det grønne skiftet. Utkast til Klima- og energistrategi for Oslo

Oslo kommune Klima- og energiprogrammet. Det grønne skiftet. Utkast til Klima- og energistrategi for Oslo Oslo kommune Klima- og energiprogrammet Det grønne skiftet Utkast til Klima- og energistrategi for Oslo 14.01.2015 Forsidefoto: Nicki Twang 2 FORORD Oslo kommune har ambisiøse klimamålsetninger: Vi skal

Detaljer

Meld. St. 21. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norsk klimapolitikk

Meld. St. 21. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norsk klimapolitikk Meld. St. 21 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 21 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold 1 Et globalt fellesproblem... 7 1.1 Innledning... 7 1.2 Mål og prinsipper i norsk klimapolitikk...

Detaljer

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Dette er et høringsutkast av Lunner kommunes Klima- og energiplan for perioden 2009-2014. Roa 23.01.09 Innhold KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR LUNNER KOMMUNE

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20

KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20 KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20 Norges første kraftverk fra 1885, Aas gård i Hakadal. Vedtatt av Nittedal kommunestyre 25.10.10. FORORD Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-20

Detaljer

Energi- og klimaplan Utkast januar 2009

Energi- og klimaplan Utkast januar 2009 Energi- og klimaplan Utkast januar 2009 BÆRUM KOMMUNE 2 Forord Klimapanelet legger frem en energi- og klimaplan for Bærum kommune. Kommunens administrasjon har vært sekretariat for arbeidet med planen.

Detaljer

Forslag til klima- og energihandlingspakke for Osloregionen

Forslag til klima- og energihandlingspakke for Osloregionen 1 Oslo kommune Akershus fylkeskommune Buskerud fylkeskommune 2 1 Oslo kommune Akershus fylkeskommune 2 Forord Utslippene av klimagasser fra menneskeskapt virksomhet er økende, og klimaendringene i verden

Detaljer

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 INNHOLD FORORD... 2 KAP. 1 INNLEDNING... 3 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 3 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 4

Detaljer

Norske energiressurser i det grønne kappløpet

Norske energiressurser i det grønne kappløpet Norske energiressurser i det grønne kappløpet NHOs politikkdokument Energi, klima og næringsutvikling 2 Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon September 2014 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: Shutterstock

Detaljer

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020 ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020 En energi og klimaplan for Norge til 2020 Sammendrag I dette dokumentet legger vi fram en energi- og klimaplan for Norge fram til 2020

Detaljer

Kongsvinger kommune. Energi og klimaplan 2009-2020

Kongsvinger kommune. Energi og klimaplan 2009-2020 Kongsvinger kommune Energi og klimaplan 2009-2020 Vedtatt som kommunedelplan i kommunestyret sak 086/09 den 18. juni 2009 Forord Utarbeidelse av en Energi- og Klimaplan for Kongsvinger kommune bygger på

Detaljer