Energiforbruk i fastlands Norge etter næring og kilde i Kilde SSB og Econ Pöyry

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energiforbruk i fastlands Norge etter næring og kilde i 2007. Kilde SSB og Econ Pöyry"

Transkript

1

2 Tiden går, morgen dagens Bio8 har utslipp tatt utfordringen! er ikke skapt

3 Energiforbruk i fastlands Norge etter næring og kilde i 2007 Kilde SSB og Econ Pöyry

4 Note til skjema Tallene er for 2007 og representerer ca 100 TWh fossil energi, ca 123TWh elektrisitet og ca 14 TWh annen fornybar kraft. Kraftkrevende industri: Elektrisitet, noen forbrukere med redusert sats fra 11,01 øre pr kwh til 0,45 øre (uendret 2009 til 2010) Stor andel gass, kull og tungolje. Kull har ingen avgift, gass reduserte avgifter og noen brukere har reduserte avgifter olje og tungolje. Treforedling: Fossil olje, redusert grunnavgift fra kr 0,886 til 0,124 pr liter. Redusert CO2 avgift fra kr 0,58 til kr 0,30 pr liter. Er virksomheten kvotepliktig er CO2 utslipp uten kost inntil kvote er brukt og/eller solgt. Annen industri: Stor andel fossil bruk fyringsolje og tung olje ca 2/3 av stasjonær bruk er på 5% av kjelene (ca 5000 stk). Ca 50% av denne industrien er kvotepliktig og slipper CO2 avgift inntil kvote er brukt og /eller solgt. Redusert CO2 avgift for noen forbrukere iht statsbudsjett Husholdninger: Primær bruk elektrisitet. Fornybar andel basert på ved. Andel fossil 1/3 av stasjonær bruk, dvs under 300 millioner liter på 95% av kjelene (ca stk). I tillegg brukes ca liter parafin på rundt stk parafinovner i de kaldeste perioder. Bruk av fossil olje til stasjonær bruk er avgiftsbelagt med grunnavgift kr 0,886 og CO2 avgift kr 0,58 totalt kr 1,446 pr liter. Til sammenligning er mobil bruk ilagt kr 3,56+0,58=kr 4,14 pluss mva. Transportsektor: Primært fossilt. Fullt mulig å bruke bio og markedet er innstilt på dette under forutsetning av at det ikke koster mer en fossil olje. Fiske og jordbruk: Stor andel fossil noen med reduserte CO2 avgifter. For fiskeriindustrien fra kr 0,58 til 0,30 pr liter. Landbruksmaskiner benytter avgiftsfri farget diesel som er samme avgift kost som fyringsolje (dvs 1,446 kr pr liter) Tjenesteyting, bygg og anlegg: Fjernvarme har mulighet til 40% fossil fra konsesjon NVE. Ved 50 % fornybar andel av produksjon slipper fjernvarme å betale elektrisitet avgift 11,01 øre pr kwh.

5 Børsprisene Amsterdam/London som snitt for siste 72 uker omregnet fra EURO og US$ /tonn og MWh til øre/kwh energi Kilde Øre /kw System Price EL 36,66 Gas Oil - Heating Oil 32,21 Jet Fuel 33,6 Bunkers / Tungolje ,82 Bunkers / Tungolje ,63 Brent Blend 25,9 Bioetanol USD/Gall 43,98 Biodiesel EUR/Tonn 67,56 LNG 12,95 Priser 72 uker tilbake fra feb 2010 og /$ kurs pr

6 Avgifter og volum Skandinavia Land Avgift Nok kr pr liter eks mva Norge 1, Danmark 2, Sverige 3, Finland 1,58* 2441 Forbruk fyringsolje Millioner liter * Noe usikker Kilde NP, SPI, FOGF og EOF Avgifter og volum for 2008

7 Barrierer og muligheter Industrien i Norge og forbrukere generelt vil gjerne være klimabeviste under forutsetning av at det ikke koster mer. Med dagens avgifter på fossil stasjonær bruk er det tilnærmet ikke mulig. For kvotepliktig sektor og en stor del av industrien er fossil bruk relativt rimelig priset. Toll Forutsigbarhet rundt bærekraft (fornybarhets direktiv) og kostnad er nødvendig for bruk. Avgiftstruktur. I dag er det den bruken som gir høyest proveny som myndighetene mener blir faset ut først. Det er pris pr kwh på energibærer på eksisterende anlegg som vil avgjøre når utslipp vil opphøre. De politiske føringene er at det skal koste å forurense. Hvorfor er bruk av fossil energi rimeligere en biologisk olje i Norge idag?

8 Markedet i Norge og bruk i dag Bruk av fyringsolje varierer sterkt fra år til år avhengig av ute temperatur og pris på alternative energikilder, hovedsakelig strøm. Videre er oljeforbruket til stasjonære formål nedadgående og denne trenden vil trolig fortsette. Volumet av mineralolje som brukes til stasjonære formål er mye lavere enn det tilfellet er for transport. Alle stasjonære kjeler kan konverteres til biofyringsolje, og potensialet er speilet i behovet av termiske kjeler. Biofyringsoljer kan erstatte tungolje direkte uten tekniske tilpasninger. Potensialet for konvertering av tungolje er dermed ca tonn liter per år, hovedsakelig i industrien. Barrierer for å ta i bruk biofyringsolje i industrien er i hovedsak prisbildet på biofyringsoljer sammenlignet med tungolje. For andre kjelanlegg som benytter lett fyringsolje vil bruk av biofyringsolje kreve mindre eller større ombygginger avhengig av dagens utrustning og kvaliteten på biofyringsoljen man ønsker å benytte. Basert på dagens forbruk av fyringsolje i et normalår vil potensialet for biofyringsolje utgjøre opp mot tonn liter biofyringsolje. Dette potensialet vil reduseres ved en fortsatt nedgang i bruk av oljekjeler i bygg, og det er antatt en nedgang i potensialet til tonn pr år, men dette kan være høyere eller lavere avhengig av hvilke tiltak som settes i gang for å begrense bruk av fyringsolje til stasjonære formål.

9 Annex VII EC29/2009 Rules for calculating the greenhouse gas impact of biofuels, other bioliquids and their fossil fuel comparators A. Typical and default values for biofuels if produced with no net carbon emissions from land use change

10 Andre generasjon bio oljer

11 Tekniske forutsetninger De tekniske utfordringene på anleggene er relativt enkle å tilpasse. Hovedutfordringen ligger på oppstrøms siden, primært på tank og terminal siden. Biologisk olje er ikke hylle vare. Innkjøp og bruk må planlegges basert på volum.

12 Takk for oppmerksomheten Christian Hagemann

13 For flere rapporter se

14 Kuldeegenskaper Biodiesel har betydelig bedre viskositetsegenskaper enn bioolje når det gjelder bruk i fyringsanlegg. Kuldeegenskaper for ulike oljer og endring i produksjonsprosessen til biodiesel vises under: Reduksjon i viskositeten fra ulike biooljer på venstre side, til metylester (biodiesel) på høyre side. Kilde: UFOP,2004

Rapport 2010-020. Potensialstudie for flytende biobrensel

Rapport 2010-020. Potensialstudie for flytende biobrensel Rapport 2010-020 Potensialstudie for flytende biobrensel Econ-rapport nr. 2010-020, Prosjekt nr. 5Z090120.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-119-8 KFI/KIB/SHM/IAR/pil, JMS, 12. april 2010 Offentlig Potensialstudie

Detaljer

Siste utvikling innen biorelaterte fyringsoljer

Siste utvikling innen biorelaterte fyringsoljer Siste utvikling innen biorelaterte fyringsoljer Inger-Lise M. Nøstvik, NP Fremo Stavern, 17. juni 2010 Bransjens holdning Bransjen erkjenner at klimaproblemet er den største miljøutfordringen verden står

Detaljer

Rapport 69/01. Miljøbegrunnede energiavgifter

Rapport 69/01. Miljøbegrunnede energiavgifter Rapport 69/01 Miljøbegrunnede energiavgifter ECON-rapport nr. /01, Prosjekt nr. 35650 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-467-4 HLI/JMS/CJO, EBO, 15. oktober 2001 Miljøbegrunnede energiavgifter Utarbeidet

Detaljer

Bioenergi økonomisk potensial i Norge og betydning for klimagassutslippene

Bioenergi økonomisk potensial i Norge og betydning for klimagassutslippene Bioenergi økonomisk potensial i Norge og betydning for klimagassutslippene Foredrag for Norsk Geofysisk Forening Geilo, 20. september 2007 Erik Trømborg, Institutt for naturforvaltning, Universitetet for

Detaljer

Kapasitet og tilgjengelighet for oljefyring Utarbeidet på oppdrag for OED

Kapasitet og tilgjengelighet for oljefyring Utarbeidet på oppdrag for OED ISBN-nummer: 978-82-9315-32-9 Kapasitet og tilgjengelighet for oljefyring Utarbeidet på oppdrag for OED THEMA Notat 213-2 Innhold Innledning... 2 Både oljeforbruket og det utkoblbare elforbruket er redusert...

Detaljer

Klima- og miljøregnskap for energigass i Norge

Klima- og miljøregnskap for energigass i Norge Klima- og miljøregnskap for energigass i Norge Biogass, naturgass og LPG Status: Endelig utgave Dato: 05.04.2013 Utarbeidet av: Oppdragsgiver: Morten H. Soma/Esben Tonning Otterlei Rapport Oppdragsgiver:

Detaljer

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Sammendrag I klimaforliket fra 2012 (Innst. 390 S (2011-2012)) ba Stortinget regjeringen om å innføre et forbud mot

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR ØRSKOG KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR ØRSKOG KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR ØRSKOG KOMMUNE Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området, og slik bidra til en samfunnsmessig

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet

Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet ØF-notat nr. 10/2003 Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet av Ståle Størdal Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer

Rammebetingelser for energiutnyttelse fra avfall Hvordan kan lønnsomheten i norske anlegg forbedres? Arbeidsgruppe for energiutnyttelse

Rammebetingelser for energiutnyttelse fra avfall Hvordan kan lønnsomheten i norske anlegg forbedres? Arbeidsgruppe for energiutnyttelse Rammebetingelser for energiutnyttelse fra avfall Hvordan kan lønnsomheten i norske anlegg forbedres? Arbeidsgruppe for energiutnyttelse Rapport nr 3/2011 April 2011 PROSJEKTRAPPORT Rapport nr: Dato: Revidert:

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening. Omfang og effekter av bruk av varmepumpe

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening. Omfang og effekter av bruk av varmepumpe Fyrtøyet Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Fjernvarmens rolle i energisystemet

Fjernvarmens rolle i energisystemet 12 2014 R A P P O R T Fjernvarmens rolle i det norske energisystemet Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr 12/2014 Analyse av energibruk i forretningsbygg Utgitt av: Forfattere: Norges

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA VEDLEGG Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune Oppdragsgiver : Gran kommune Dato08.09.2008 Utført av: Thea Mørk Kontrollert av Oversendelse av rapport. Postboks

Detaljer

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo E-post: postmottak@md.dep.no. Oslo, 27. februar 2007 Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Detaljer

Lag på lag i norsk klima- og energipolitikk

Lag på lag i norsk klima- og energipolitikk Annegrete Bruvoll og Hanne Marit Dalen * Utvikling av effektive politikktiltak er hovedfokus i energi- og miljøøkonomisk forskning. Standard økonomisk teori gir klare råd om hvordan kostnadseffektivitet

Detaljer

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune Energi- og klimaplan Fosnes kommune Visjon, mål og tiltak 2011-2020 FORORD Den globale oppvarming er meget godt dokumentert, og i dag hevder mange forskere at sjansen for å unngå en temperaturøkning på

Detaljer

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020 ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020 En energi og klimaplan for Norge til 2020 Sammendrag I dette dokumentet legger vi fram en energi- og klimaplan for Norge fram til 2020

Detaljer

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan Energibruk Energibruk i Fastlands-Norge 9 2011 R A Ressursfordeling 1:300 P Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan 1 : 2 000 000 0 80 160 km P O R T Energibruk Energibruk

Detaljer

Energi & Klimaplan. Karlsøy kommune VEDLEGG 3. Innhold. Klimautslipp, energibruk og energiproduksjon ARBEID PÅGÅR IHT ANALYSE ENØK

Energi & Klimaplan. Karlsøy kommune VEDLEGG 3. Innhold. Klimautslipp, energibruk og energiproduksjon ARBEID PÅGÅR IHT ANALYSE ENØK Energi & Klimaplan Karlsøy kommune ARBEID PÅGÅR IHT ANALYSE ENØK VEDLEGG 3 Klimautslipp, energibruk og energiproduksjon Innhold VEDLEGG 3... 1 Klimautslipp, energibruk og energiproduksjon... 1 1 Status

Detaljer

Lokal energiutredning. Aukra Kommune

Lokal energiutredning. Aukra Kommune Lokal energiutredning Aukra Kommune 2013 Sammendrag Verden står over store klimautfordringer og forandring må skje på lokalt plan. Norge importerer kullkraft fra Europa og en omlegging av forbruket vårt

Detaljer

Energibruksrapporten 2012

Energibruksrapporten 2012 Energibruksrapporten 2012 Energibruk i husholdningene 30 2012 Ressursfordeling 1:300 Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan 1 : 2 000 000 0 80 160 km R A P P O R T Energibruksrapporten

Detaljer

Utkast til høringsnotat

Utkast til høringsnotat Utkast til høringsnotat Høring av forslag om forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Forslaget gjelder endring av forurensingsforskriften. Forslaget innebærer at fyring med fossil

Detaljer

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? *

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? * Økonomiske analyser 5/25 * Torstein Bye og Knut Einar Rosendahl Fra nyttår 25 innførte EU og Norge kvotemarked for utslipp av klimagasser. I utgangspunktet skulle en tro, slik mange påstår, at kvoteprisen

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske bygninger. - et innspill til Klimakur 2020 R A P P O R T

Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske bygninger. - et innspill til Klimakur 2020 R A P P O R T Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske bygninger - et innspill til Klimakur 2020 4 2010 R A P P O R T Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske

Detaljer

Lokal energiutredning. Molde kommune

Lokal energiutredning. Molde kommune Lokal energiutredning Molde kommune 2013 Sammendrag Elektrisitetsforbruket i 2012 var 375 GWh, hvor husholdningene stod for 182 GWh og tjenesteytende brukte 158 GWh. Molde kommune har satt et mål om å

Detaljer

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer