F.B.I. - HUNTERS. Forberedelser: Spillerne mottar hvert sitt sett med agent og ranerkort 8stk.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "F.B.I. - HUNTERS. Forberedelser: Spillerne mottar hvert sitt sett med agent og ranerkort 8stk."

Transkript

1 F.B.I. - HUNTERS 2-4 spillere. Tema: 4 bankranere på flukt. 4. FBI agenter prøver å arrestere dem. Ide og mekanisme: Spillerne prøver å kontrollere et antall poenggivende ranere og/eller agenter. Seierpoeng og antall vil variere fra spill til spill. Det gjelder å holde egne ranere på frifot og egne agenter lykkes med arrestasjoner for å oppnå maksimal poeng. Flytting utføres pr kort. Komponenter: 25 områdekort firkanter tiles. Settes opp til en by, størrelse 5x5 felter 18 poengkort merket med seierspoeng, 1 2 eller 3. 4 agent kort og 4 ranerkort. (4 identiske sett). Et sett til hver spiller. Markører (sjetongbrikker) 4 agenter og 4 ranere til bruk på brettet. 62 Aksjonskort med følgende to data (eksempel): 1. Kampstyrke X (varierer fra 1 til 4) 2. Antall områder,.f. eks: City Mall High School Central Park (*) 1 stoppkort. Forberedelser: Spillerne mottar hvert sitt sett med agent og ranerkort 8stk. Alle kort og tiles stokkes.. Spillerne trekker etter tur poengkort (skjult). En spiller stopper ved totalt 6 poeng eller passert 6 poeng. Det er kun tillatt med max 4 kort. Er ikke verdien nådd minimum 6 poeng så kastes 1 poeng kort og nytt kort trekkes. Poengkortene legges enkeltvis på bordet - skjult. Det legges på et stk tilfeldig agent/ranerkort på hvert poengkort. (skjult). Resten av agent/ranerkortene brukes ikke i denne runden. Hver spiller vil nå ha max fire agent/ranere med variabel verdi 1 til 3 poeng.(totalt 6-7 eller 8 poeng). Spillerne sjekker nå hemmelig sine agenter/ranere og deres poengverdi. Stoppkort plasseres i x antall kort fra bunnen i aksjonskortbunken. (Varierer med antall spillere). (Må spilltestes) Hver spiller trekker 3 aksjonskort. Bygg opp en tilfeldig by av 25 områdekortene størrelse 5x5 midt på bordet De fire ranerbrikkene plasseres på tile MidWest Bank. Agentbrikker plasseres utenfor brettet. 1

2 Spillets gang: En spiller har følgende valg i sin tur: 1. Bytte ut tre aksjonskort mot tre nye kort. Turen er over. 2. Plassere ut agent på et område merket med stjerne på kortet f.eks: Central Park (*). Dette kan kun utføres så lenge det er agent(er) som ikke er plassert ut. Kortet kastes. Turen er over. 3. Flytte en agent eller raner til et nabofelt nevnt på aksjonskortet. Det er ikke tillatt å flytte på skrå. Ingen brikker vil kunne flyttes til FBI HQ området. Kortet kastes. 3.a En spiller kan flytte brikker så lenge han ønsker og har gyldig aksjonskort. Bruker han opp alle tre kortene trekker han umiddelbart opp tre nye og har mulighet til å fortsette en ekstra runde. 4. Turen er over ved vellykket arrestasjon. Turen over så trekker han opp til 3 aksjonskort på hånda og turen går videre til neste spiller. Arrestasjon: Flytter en agent inn på et område med minst en raner må han forsøke arrestasjon på raneren (evt. en valgfri raner). Her brukes kampstyrken som er vist på aksjonskortet. Spillere kan nå (i tur til venstre) legge ut aksjonskort for å hjelpe agent eller raner. Når alle har sagt pass telles totalsum av kampstyrke. Er ranerens verdi høyest skjer ingenting. Er agentens verdi lik eller høyere så flyttes både raner og agent til FBI HQ området. Disse er nå ute av spill og kan ikke flyttes. Spillets slutt: Spillerunden slutter umiddelbart når stoppkortet trekkes. (Eller når alle ranere er arrestert.) Samtlige spillere viser opp sine agenter/raner kort med tilhørende poengkort. Poeng: Spillere får poeng av sine agenter plassert på FBI HQ området. Ranere: Spillere får poeng for sine ranere på frifot utenfor FBI HQ området. Raner arrestert gir minus 1 poeng. (Ja det er mulig at flere spillere tar poeng på samme raner og agent!). Ny runde starter ref. forberedelser. Vinner: Spillet fortsetter til en spiller har nådd totalt 12 poeng Regler slutt. (De neste sidene er spillkomponenter og mer teoretisk info). 2

3 Komponenter: 1 sett - FBI AGENTER (Blå/hvit stjerne) og RANERE (4 andre farger) BRIKKER

4 AGENTER OG RANERE (1 SETT KORT TIL HVER SPILLER) Kopi X 4 2 AGENT 2 1 AGENT 1 13 AGENT 3 4 AGENT 4 ROBBER REDMAN ROBBER YELL-O ROBBER BLACKIE ROBBER GREENIE 4

5 SEIERPOENG KORT 18 STK. Kopier X 3. 1 SEIERPOENG 2 SEIERPOENG 3 SEIERPOENG 1 SEIERPOENG 2 SEIERPOENG 3 SEIERPOENG 5

6 OMRÅDE TILES. 25 STK. 1 MUSEUM 2 MIDWEST BANK 3 CENTRAL PARK 4 PARKING 5 HOSPITAL 6 NOBRAIN COLLEGE 7 CENTER MALL 8 GREEN VALLEY 9 BUSINESS TOWER 10 MIDDLE VILLAGE 11 WOOD LAND 12 LOWER BRIDGE 13 THE CHURCH 14 GOLDEN HEIGHT 15 ANIMAL FARM 6

7 16 LARGE STORE 19 WALNUT GROVE 17 CAR REPAIR SHOP 20 PAINT FACTORY 18 PRIVATE SCHOOL 21 TRAILER PARK 22 MUSIC HALL 23 FOOTBALL STADION 24 AIRPORT 0 FBI HQ 7

8 Lag 2 sett 62 kort AKSJONSKORT 1 Museum 2 Midwest Bank 3 Central Park 4 Parking 5 Hospital 6 Nobrain College* 7 Center Mall* 8 Green Valley 9 Business Tower 10 Middle Village 11 Woodland 12 Lower Bridge FBI HUNTERS tilhører Øystein Eker og er et bidrag til Spillskrinets konkurranse. Mars Øløkøkløllllllllllllllll 13 The Church 14 Golden Height* 15 Animal Farm 16 Large Store 17 Car rep. Shop 18 Private School 1 Museum 4 Parking 7 Center Mall 2 Midwest Bank 5 Hospital 8 Green Valley* 3 Central Park 6 Nobrain College 9 Business Tower* 10 Middle Village* 13 The Church 16 Large Store 11 Woodland* 14 Golden Height 17 Car rep. Shop 12 Lower Bridge* 15 Animal Farm 18 Private School 19 Walnut Grove 21 Trailer Park 23 Football Stdn. 20 Paint Factory 22 Music Hall 24 Airport. 1 Museum 2 Midwest Bank 3 Central Park 4 Parking 5 Hospital* 6 Nobrain College 7 Center Mall 8 Green Valley 8

9 9 Business Tower 10 Middle Village 11 Woodland 12 Lower Bridge 13 The Church* 14 Golden Height 15 Animal Farm* 16 Large Store 17 Car rep. Shop* 18 Private School 19 Walnut Grove 20 Paint Factory 21 Trailer Park 22 Music Hall 23 Football Stdn* 24 Airport. 1 Museum * 5 Hospital 9 Business Tower 13 The Church 2 Midwest Bank* 6 Nobrain College 10 Middle Village 14 Golden Height 3 Central Park* 7 Center Mall 11 Woodland 15 Animal Farm 4 Parking* 8 Green Valley 12 Lower Bridge 16 Large Store Styrke ll.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 3 Styrke 4 Styrke 4 pølå. 19 Walnut Grove 20 Paint løæmøøøøøø Factory 21 Trailer Park* 22 Music Hall 23 Football Stdn 24 Airport.* 17 Car rep. Shop 21 Trailer Park Styrke 4 Styrke 4 Styrke 4 STOPP!. 18 Private School* 22 Music Hall. 19 Walnut Grove* 23 Football Stdn 20 Paint Factory* 24 Airport. RUNDEN OVER. AKSJONSKORT - info. 9

10 NB! Info til spesielt interesserte for detaljer i aksjonskort spillmekanisme. Oppbygning. Samtlige områder blir vist 8 ganger i hele kortstokken. Merk at FBI HQ ikke er spillbart område og total antall er derfor redusert til 24. Jeg har satt opp to matriser for å kunne styre rotasjon og variasjon. Sikkert ikke matematisk fullkomment, men greit nok i spilltesting, og tilfeldig oppbygning av brettet gjør at spillet ikke blir ødelagt av en eventuell matematisk blunder i oppsettet.. Matrise I gir 3 områder pr kort. Hvert kort plukker 3 områder vertikalt (8) og horisontalt. (6) totalt 14 kort. I tillegg blir det en rest på 3 kort med kun to områder (horisontalt). Matrise II gir 4 områder pr kort. Hvert kort plukker 4 områder vertikalt (4) og horisontalt (6) totalt 10 kort. I tillegg blir det en rest på 4 kort med kun to områder (vertikalt). Ett sett kort fra begge matriser blir da 10 kort med 4 områder. 14 kort med 3 områder. 7 kort med 2 områder. Totalt 31 kort. Denne kopieres x2 og gir da en kortstokk på 62 aksjonskort. Variasjonen i fire, tre og to områder pr kort gir mulighet for å differensiere kampstyrke og svakheten med å kun bruke et kort til å plassere ut agent. MATRISE I MATRISE II Museum 2 Midwest Bank 3 Central Park 4 Parking 5 Hospital 6 Nobrain College 7 Center Mall 8 Green Valley 9 Business Tower 10 Middle Village 11 Woodland 12 Lower Bridge 13 The Church 14 Golden Height 15 Animal Farm 16 Large Store 17 Car rep. Shop 18 Private School 19 Walnut Grove 20 Paint Factory 21 Trailer Park 22 Music Hall 23 Football Stdn. 24 Airport. 10

11 Om spilltesting varianter og sånt. Spilletid. Spilletid bør sannsynligvis være ca 45 min max en time for denne type spill. En runde bør da vare ca minutter. Dette justeres ved hjelp av stoppkortet og sluttpoeng. En annen metode kan være å spille kun to runder. Eller f.eks å spille en ekstra runde etter at en spiller har passert 8 poeng. Balanse. Poengkort vil variere fra 6 til 8 poeng. En maksimal trekking av poengkort vil være En mindre heldig vil være Men resultatet vil sannsynligvis jevne seg ut. Hvis begge misser et poengkort vil muligheten være stor for at førstnevnte vil misse et 3 poengkort og sistnevnte 1 poengkort. Sluttsummen vil da bli lik 5 poeng. En spiller kan også sitte med kun 2 kort, verdi 3 3. Muligheten for å miste 3 poeng er der, men det er enklere og mer effektivt å forsvare/styre kun 2 brikker. Bash the leader vil sannsynligvis også kunne balansere spillet. I neste runde vil nok spillerne legge merke til hvilke brikker lederen flytter, og prøve å hindre disse i å nå sine mål. Uansett det er denne mekanismen som gjør spillet interessant og variert. En spiller som har oppnådd max poeng under spillet vil sannsynligvis prøve å avslutte så tidlig som mulig. Dette utføres ved å kaste 3 aksjonskort og trekke 3 nye, for å komme kjapt til stoppkortet. Det kan justeres ved å tillate kun å kaste 2 kort, og eventuelt annen plassering av stoppkort. Aksjonskort revidering. Regner med at antall aksjonskort og muligheter er maksimal. Det er enklere å fjerne kort under spilltesting enn å produsere flere. 3 kort på hånda gir ca 10 muligheter til flytting. En optimal utplassering av åtte brikker på brettet og hver av disse har fire muligheter, gir en spiller mange valg. Kanskje for mange valg? Jeg tror ikke det, tross alt er ikke alle flytt like fornuftige, og når et kort er brukt til et flytt så kastes det. Man sitter da igjen med kun to kort og valgene er straks mye mer begrenset. Husk også at en spiller kan ha brukt kort til en agent/raner under en arrestasjon. Er mulighetene likevel for mange, så er det flere måter å justere det på. Det kan tenkes at pkt 3a (spiller fortsetter sin tur hvis alle kort er spilt ut) blir for brutal. Mulig den regelen bør kanselleres/revideres En annen enkel modifisering vil være å redusere antall kort på hånda. Man kan også fjerne alle eller deler av kortene fra matrise II f.eks de som er generert vertikalt. Varianter. Noen eksempler: 1. Fast spillebrett. Kart over USA hvor bankranerne starter i midten med fluktruter mot Canada og Mexico. 11

12 2. Nåværende spillbrett kan også gjøres mer komplisert med blokkeringsfelter (innsjøer). Spillet kan da økes til 6x5 størrelse. 3. Ranerne kan permanent stikke av fra flyplassen. Agenter kan balansere dette med lengre flytt pr helikopter. 4. Knizia type scoring. Bonus ved å ha totalt flest arrestasjoner. Kun laveste score av ranere eller agenter teller. Det er mange muligheter for variasjon i scoring. Men slike varianter vil bare komplisere testingen på nåværende tidspunkt. Grunnspillet må på plass for å se om mer komplisert tillegg vil øke kvaliteten på spillet. Det er også viktig å holde spillet enkelt så alle kan forstå det bare ved å lese regler og komponentliste. Takk for at du orket å lese alt!! FBI Hunters er et bidrag til Spillskrinets konkurranse april Alle kan kopiere og lage varianter av spillet til personlig bruk. Hele eller deler av spillet må ikke lastes opp til andre nettsteder eller sendes andre brukere. April 2008 Øystein Eker. 12

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

SPILLEREKKEFØLGE Under finner du et sammendrag som viser i hvilken rekkefølge spillet skal gjennomføres. Spillet der du erobrer verden

SPILLEREKKEFØLGE Under finner du et sammendrag som viser i hvilken rekkefølge spillet skal gjennomføres. Spillet der du erobrer verden 14538i07 2/18/00 4:50 PM Page 1 SPILLEREKKEFØLGE Under finner du et sammendrag som viser i hvilken rekkefølge spillet skal gjennomføres. FORSTERKNINGSFASEN Besittelse av en tredjedel av områdene - Innehar

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

Et artig spill med smarte koblinger (A Curious Game of Clever Connections )

Et artig spill med smarte koblinger (A Curious Game of Clever Connections ) SET CUBED Et artig spill med smarte koblinger (A Curious Game of Clever Connections ) Instruksjoner Para instrucciones en Español por favor visiten www.setgame.com Pour des instructions en Français veuillez

Detaljer

Fællesområde. Spillerens Område

Fællesområde. Spillerens Område 2-4 8+ 30 10 Innhold 1 regelhefte 148 illustrerte kort: 96 Vognkort (10 av hver farge og 16 Lokomotivkort) Et farget Vognkort Et flerfarget Lokomotiv 6 Storbybonuskort 46 Billetter Spillets målsetning

Detaljer

2-6 SPILLERE. MÅLET MED SPILLET Å være den eneste spilleren som er igjen i spillet etter at alle de andre har gått konkurs.

2-6 SPILLERE. MÅLET MED SPILLET Å være den eneste spilleren som er igjen i spillet etter at alle de andre har gått konkurs. Hvis du er fortrolig med Monopol og ønsker å spille et hurtigere spill: 1. Banksjefen starter med å blande skjøtekortene og gi to til hver spiller. Spillerne betaler straks banken prisen for de eiendommene

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Tall Vi på vindusrekka

Tall Vi på vindusrekka Tall Vi på vindusrekka Tall og siffer... 2 Dekadiske enheter... 3 Store tall... 4 Avrunding... 5 Tverrsum... 8 Partall og oddetall... 9 Primtall... 10 Sammensatte tall... 11 Faktorisering... 13 Negative

Detaljer

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole Det er en stor glede å presentere dette temanummeret som for det meste er viet spill og matematikk. Jeg har lagt vekt på å lage det slik at lærere eller lærerutdannere skal kunne bruke det direkte i undervisningen.

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Spøkelsesjakten. Steg 1: Lag et flyvende spøkelse. Sjekkliste. Introduksjon

Spøkelsesjakten. Steg 1: Lag et flyvende spøkelse. Sjekkliste. Introduksjon Spøkelsesjakten Introduksjon Dette prosjektet er inspirert av tivolispillet Whack-a-mole, hvor man slår muldvarper ned igjen i hullene sine. I vårt spill er det spøkelsene som blir borte vi klikker på

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

FINN KEEPEREN I DEG!

FINN KEEPEREN I DEG! FINN KEEPEREN I DEG! Hei alle kolleger. NFF ønsker å forsterke fokus på de yngste keeperne. Finn keeperen i deg handler om at typer som passer til å spille i mål blir veiledet og stimulert av våre beste

Detaljer

Brukerveiledning - Innføring i nettsteder bygget på Cornerstone-plattformen. By Jon-Yngve Skjeltorp Bakke 21.02.2009

Brukerveiledning - Innføring i nettsteder bygget på Cornerstone-plattformen. By Jon-Yngve Skjeltorp Bakke 21.02.2009 Brukerveiledning - Innføring i nettsteder bygget på Cornerstone-plattformen By Jon-Yngve Skjeltorp Bakke 21.02.2009 Om denne brukerveiledningen Velkommen til denne brukerveiledningen for nettsteder som

Detaljer

SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER

SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER Innhold Sjekkliste for turneringsleder... 3 Sjekkliste for turneringssekretariat... 5 Sjekkliste for starter... 7 Sjekkliste for forecaddie... 8 Sjekkliste for scorekortmottak...

Detaljer

Steg 2: La løvinnen og papegøyen bevege seg

Steg 2: La løvinnen og papegøyen bevege seg Ørkenløp Introduksjon Dette er et spill for to, der en papegøye og en løvinne kjemper om å komme først gjennom ørkenen. Hver spiller må trykke en tast så fort og ofte som mulig for å flytte figuren sin,

Detaljer

Dette er ting som du bør ha tenkt på hvis du skal ut å reise, og spesielt hvis du skal reise lenge. Hva du eventuelt gjennomfører er opp til deg.

Dette er ting som du bør ha tenkt på hvis du skal ut å reise, og spesielt hvis du skal reise lenge. Hva du eventuelt gjennomfører er opp til deg. Side 1 av 5 Råd når du skal ut å reise Dette er en oversikt over generelle råd for lengre reiser til utlandet, basert på personlige erfaringer og med utgangspunkt i de råd jeg selv har fått fra mitt reisebyrå

Detaljer

Vinterakademiet. Plan over øktene. Harald Lien 2014/2015

Vinterakademiet. Plan over øktene. Harald Lien 2014/2015 1 Vinterakademiet Plan over øktene Harald Lien 2014/2015 Contents Vinterakademiet 2014/2015 Fremtidens fotballspiller...4 Øktoversikt...5 Økt 1 Intensitet (Gareth Bale):...6 Del 1 Oppvarming Føring i firkant

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

our compensation plan

our compensation plan our compensation plan 1 EQOLOGY tilbyr deg muligheten til å oppnå en god ekstrainntekt, eller om du ønsker det, kan du tjene mer enn en leder i næringslivet. Du tar valget, vi legger til rette for at du

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner

Hvordan bli en anbudsvinner Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Her finner du tre oppgavesider med instrukser som har samme format som oppgavesidene i kartleggingsprøven. Ved å gjøre disse sidene i klasserommet

Detaljer

Emit as 2007. etiming. Speaker support. Emit as 2007

Emit as 2007. etiming. Speaker support. Emit as 2007 etiming Speaker support Emit as 2007 p1 p2 Table of Contents Introduksjon 4 Målscroll 5 Vanlig speakerskjerm 7 Hurtigtaster 9 Feil 10 Beste mann /kvinne 11 Sammenlagt resultat 12 På start 13 Følg løper

Detaljer

Løypelegging del 3 Løypelegging i stafetter

Løypelegging del 3 Løypelegging i stafetter Løypelegging del 3 Løypelegging i stafetter Det som i all hovedsak skiller stafetter fra individuelle o-løp, er bruk av gaflinger. Gaflinger vil si at løpere på samme etappe løper innom forskjellige poster,

Detaljer

SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE

SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE MIN SMARTE IDÈ! SMARTERE ENERGI-KAMPANJEN 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FRAMDRIFTSPLAN FOR SMARTERE ENERGI PÅ TRE DAGER... 3 SMARTDAG 1... 3 SMARTDAG 2... 3 SMARTDAG

Detaljer