Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer"

Transkript

1 TYDAL KOMMUNE Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00 Kl Befaring Tydal Kirke. Oppmøte ved Tydal Kirke Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører. Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling. Kari Slungård ordfører

2 Saksliste PS 48/11 Innhold REFERATER PS 49/11 UTBYGGING AV BREDBÅNDSTILBUDET - FORDLEING AV UTGIFTER. PS 50/11 PS 51/11 PS 52/11 FINNØYVOLDEN - KLAGE PÅ AVSLÅTT SØKNAD OM VIDERE LEIE GREFOSS AS - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE VED ETABLERING AV NYTT FORETAK SAMARBEIDSAVTALE MELLOM TYDAL KOMMUNE OG VÆKTARSTUA HOTELL AS Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr 2010/ / / /1285

3

4 PS 48/11 Referater RS 46/11 Mçteprotokoll Formannskapet RS 47/11 Mçtereferat Regionrådet i Værnesregionen Mçtereferat Regionrådet i Værnesregionen RS 48/11 Opprop for flere regionkonservatorar i Sçr-Trçndelag Opprop for flere regionkonservatorar i Sçr-Trçndelag RS 49/11 Sçknad om kulturmidler - Karolinerspelet i Tydal Sçknad om kulturmidler - Karolinerspelet i Tydal RS 50/11 Tilskudd fra Norsk-finsk kulturfond 2011/ Avslag Tilskudd fra Norsk-finsk kulturfond 2011/ Avslag RS 51/11 Melding om hogst i vernskog gnr 168 bnr 1 i Tydal Melding om hogst i vernskog gnr 168 bnr 1 i Tydal RS 52/11 Oversendelse av klage på stopp av sçknad om produksjonstilskudd august 2010 fra Ole's Båt og Motor Ole Lien Henmo, 7580 Selbu. Oversendelse av klage på stopp av sçknad om produksjonstilskudd august 2010 fra Ole's Båt og Motor Ole Lien Henmo, 7580 Selbu.

5 TYDAL KOMMUNE Arkiv: N64 Arkivsaksnr: 2010/428-9 Saksbehandler: Gunnbjørn Berggård Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 49/ Kommunestyret UTBYGGING AV BREDBÅNDSTILBUDET - FORDELING AV UTGIFTER. Vedlegg: 1. Budsjett TKE for overtakelse av Tydal Kabel-TV 2. Søknad om tilskudd til utbygging av bredbånd - Tydal kommune 3. Søknad om tilskudd til utbygging av bredbånd 4. Søknad om tilskudd, vedlegg. Saksopplysninger Saken gjelder fordeling av utgifter mellom TKE og kommunen til utbygging av bredbåndsnettet. De to prosjektene det gjelder er overtakelse av nettet til Tydal Kabel-TV og utbygging av fiber til Græsli. Det ble søkt fylkeskommunen om støtte ut fra et kostnadsoverslag på kr , jfr vedlegg 3. Søknaden ble innvilget med 50 % av grunnlaget, kr , jfr vedlegg. For å gjennomføre utbyggingen må gjenstående beløp på kr finansieres. Vurdering Det er viktig å ta dette skrittet i bredbåndutbyggingen nå, selv om sentrale spørsmål om utbygging og drift av bredbånd i kommunen fremdeles ikke er avklart. Dette må følges opp fortløpende. Det er mange aktører og kompliserte valg som må tas. Prosessen har tatt vesentlig lenger tid enn det vi så for oss høsten Vurdering av bredbåndsdrift i TKE-regi vil også være et av temaene i den strategiprosessen som nå er startet for TKE.

6 Det vil være naturlig at nødvendig finansiering deles mellom TKE og kommunen. TKE har beregnet at drifta kan forsvare et beløp på kr , jfr vedlegg 1. Dette vil naturligvis være et grovt anslag, men rådmannen finner det riktig å ta utgangspunkt i dette. Tydal kommune har lagt føringene for bredbåndsutbyggingen. Det er ikke rimelig at TKE her skal belastes med utgifter ut over det drifta kan forsvare. På dette grunnlaget blir Tydal kommunes andel av finansieringen kr Rådmannens innstilling 1. Tydal kommune dekker kr av investeringer til utbygging av bredbåndsnettet. 2. Beløpet dekkes over disposisjonsfondet.

7 Estimert budsjett overtakelse av Tydal Kabel-tv: Inntekter: Antall Årsabonnement Inntekter tv-abonnenter Kr ,00 sparte utgifter linjeleie Telenor Kr , Kr ,00 Kr ,00 Kostnader: Canal Digital, kanalleie Kr ,00 Diftskostander Kr ,00 Lønn Kr ,00 Avskrivninger Kr ,00 Kr ,00 Netto årsresultat kr ,00 Kapitaliseres med 5% kr ,00 \\varnes\apen\ephortedok\tyd\prod\2011\05\28\34554.xlsx

8 Estimert budsjett ved overtakelse av Tydal Kabel-tv. Inntekter

9 Sør Trøndelag fyikeskommune Enhet for regional utvikling Tydal kommune 7590 TYDAL Vår saksbehandler: Pål Magnar Dahlø Tlf E-post: Postmottak: Deres ref.: Vår ref.: Oppgis ved alle henvendelser Vår dato: Søknad om tilskudd til utbygging av bredbånd - Tydal kommune Viser til søknad om tilskudd til utbygging av bredbånd fra Tydal kommune, datert 24. januar Tilskuddet skal benyttes å videreutvikle bredbåndstjenester i kommunen. Sør-Trøndelag fylkeskommune forutsetter at tilskuddet benyttes slik det er beskrevet i søknadens vedlegg. Tilskuddet vil bli utbetalt Tydal kommune så snart utbyggingen er ferdig. Kopi av sluttrapport skal sendes fylkeskommunen som bekreftelse på at prosjektet er fullført. Ber også om at fylkeskommunen v/saksbehandler holdes orientert og prosjektets framdrift. Med bakgrunn i Fylkesutvalgets beslutning 15. februar 2011, innvilges tilskudd med kr ,-. Sør-Trøndelag fylkeskommune ønsker lykke til med den kommende utbyggingen og takker for samarbeidet så langt. ed hilsen Y6'1}LjU Pål Magnar Dahlø Rådgiver Kopi: Besøksadresse: Postadresse: Telefon: Bank: Erling Skakkes gate 14 Postboks 2350 Telefaks: Org.nr: Sluppen 7004 Trondheim KREVTIVETRONDELAG

10 TYDAL KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sør-Trøndelag fylkeskommune v/pål Magne Dahlø Postboks 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2010/ /2011 Gunnbjørn Berggård Tlf SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTBYGGING AV BREDBÅND Viser til vedlagte søknad/redegjørelse fra TKE ved Patric Franzén. Tydal kommune søker herved om tilskudd til investeringer på totalt kr Vi har nå stort behov for videreutvikling av bredbåndstilbudet i kommunen. Vi ber om et størst mulig tilskudd til våre investeringer. Ta kontakt med undertegnede dersom det er behov, eller direkte med Patric Franzén dersom det er konkrete spørsmål knyttet til søknaden Gunnbjørn Berggård rådmann Vedlegg: SØKNAD OM TILSKUDD TIL FORSTERKING AV LEVERERANSE AV BREDBÅND I TYDAL Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (+ 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (+ 47) NO MVA

11 SØKNAD OM TILSKUDD TIL FORSTERKING AV LEVERANSE AV BREDBÅND I TYDAL. Vi viser til samtaler med Deres Pål Magne Dahlø og vil med dette søke Sør-Trøndelag Fylkeskommune om tilskudd for å bedre leveransen av bredbånd til innbyggerne I Tydal Kommune. Tydal Kommunale Energiverk (TKE) bygde i 2004 ut bredbånd i Tydal Kommune. Vi kan tilby bredbånd til ca 95% av alle fastboende og fritidshus i Tydal Kommune. Nettet er bygd opp av både fiber og radiolinker i stamnettet. Deretter sendes det ut til kundene både på ADSL og radio. Nettet har vært uforandret helt siden starten i Vi har kun driftet nettet uten de store forsterkningene, men ser nå at vi må gjøre noe for å kunne tilby en enda mer stabil leveranse, samt at det kommer krav fra kunder om behov for større kapasiteter. For at vi skal kunne tilby både n sikrere leveranse og større kapasitet har vi i startet med 2 prosjekter. Fiber Græsli: Det ene er å bygge fiber frem til vårt fordelingsskap i Græsli. Vi sender i dag signalene dit via 2 radiolinker fra TKE via Henvola. Vi har i de siste årene sett at kapasiteten er for dårlig og at vi p.r. dato ikke kan tilby bredbånd til en av bygdas viktigste bedrifter, på grunn av at vi p.r. dato ikke klarer å tilby en stabil leveranse, samt at kapasiteten er for liten. Med en slik utbygging kan vi ta bort de 2 radiolinkene og forsyne Græsli med fiber, samt bygge ut fiber helt frem til denne bedriften. Da skal vi løse begge de utfordringene vi har her i dag, med stabilitet og kapasitet. Overtakelse av Tydal Kabel-tv: Det andre prosjektet er å overta et lokalt kabel-tv selskap som er utbygd i Ås sentrum. Selskapet har i dag ca. 120 abonnenter. Både vi og andre bredbåndsselskap har fått tilbakemelding i fra Telenor om at det i fremtiden ikke vil bli utført like mye vedlikehold på de kobberparene som det fremføres ADSL på i dag til abonnentene. Fordelen med å ta over dette kabel-tv selskapet er at vi da kan tilby både bredbånd og digital-tv på den samme kabelen. På en coax-kabel har vi mulighet til å tilby mye større kapasiteter og at investeringen med å få kabelen i jorden allerede er tatt. For å kunne tilby bredbånd i tillegg til tv på denne kabelen, må vi bygge om alle skap og sentral slik at alt utstyr kan kommunisere 2-veis. Vi kan da til alle disse kundene tilby såkalt trippel-play, dvs. tvsignal, bredbånd og fasttelefon på en og samme kabel. Investeringsbudsjett: Vi har fått hjelp fra ett annet bredbåndsselskap, som har gjort den samme jobben, til å kostnadsberegne de investeringene som må gjøres. Kostnadsoverslag: Overtakelse og ombygging kabel-tv nett kr ,- Fiber til Græsli kr ,- Totalt kr ,-

12 Drifting av leveranse av bredbånd og tv-signal: TKE har siden 2004 levert bredbånd og support sine kunder i Tydal, og har god kompetanse på dette området. Når det gjelder drifting av kabel-tv, så har vi vært de som har utført vedlikehold for kabelselskapet. Vi er i dag 1 person som har utført begge disse oppgavene, men vi ser med en slik utvidelse at vi må innhente en person til som kan utføre de samme oppgavene, slik at sårbarheten blir mindre. Dette gjelder både drifting av nettet, samt support til alle våre kunder. Begge disse vil arbeide både med bredbånd/kabel-tv, men også andre oppgaver innenfor TKE. TKE er i dag medlem ev RIKS, som er en organisasjon som består av 13 bredbåndsselskap. Vi har en god dialog med flere av disse medlemmene og har fått tilbakemelding om at de kan bistå oss både i en bygge og i en innkjøringsfase. TKE er en solid bedrift med en sunn økonomi og derfor ikke noen risiko for at våre kunder kommer til å miste sin bredbåndsforbindelse i nærmeste fremtid. TKE ser på sin rolle som en samfunnsbygger og mener at vi må være den som forserer store utbygginer som gjør at de som bor i distriktene kan få de samme tilbudene som de i byene. Og det mener vi en slik utbyggin er. Neste fase i å forsterke leveransen av bredbånd til Stugudal med fiber, som i dag forsynes med radiolinker. Dette gjør at vi kan ta bort flere radiohopp som er sårbare. Konklusjon: Ved å foreta begge disse investeringene så forsterker vi leveransen til mesteparten av bredbåndskundene i Tydal. Vi er også i stand til å kunne denne etterspørrende etterspørselen etter høyere kapasitet. Håper derfor at Sør-Trøndelag Fylkeskommune ser positiv på vårt initiativ og på vår søknad.

13 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 174/045 Arkivsaksnr: 2010/ Saksbehandler: Gunnbjørn Berggård Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/ FINNØYVOLDEN - KLAGE PÅ AVSLÅTT SØKNAD OM VIDERE LEIE Vedlegg: 1. Klage på vedtak i formannskapet Vedrørende Finnøyvolden 3. Kopi av faktura 4. Særutskrift - LEIEKONTRAKT FINNØYVOLLEN - NY BEHANDLING 5. Særutskrift - LEIEKONTRAKT FINNØYVOLLEN - SØKNAD OM FORLENGELSE ELLER KJØP AV TOMT 6. Finnøyvolllen - formell henvendelse 7. Bekreftelse Dokumenter ikke vedlagt: Alle vedlegg til f.sak 73/10. Saksopplysninger Det beklages at klagebehandlingen har dratt ut i tid. Rådmannen har vært i kontakt med klagers fullmektig om dette. I denne saken påvirker uansett ikke en utsatt behandling realitetene i saken for klager. Klage på vegne av Lillian Tronsaune er mottatt Klagen må behandles av formannskapet. Dersom formannskapet opprettholder sitt vedtak, må klagen fremmes for kommunestyret som klageorgan. Vurdering Rådmannen har vurdert å innhente juridisk bistand i saken, men har så langt kommet til at saken kan behandles forsvarlig uten å pådra kommunen juridiske utgifter.

14 Denne vurderingen baserer seg på at saken inneholder lite nytt i forhold til formannskapets tidligere behandling. Det er i kommunens tidligere saksbehandling gjort rede for uklar formell håndtering av saken fra kommunens side. Klagen bygger videre på nettopp denne uklarheten, men den inneholder lite argumentasjon ut over denne utdypingen av uklarheter. Det er riktig som hevdet i klagen at kommunen må ta ansvaret for de uklare forhold som preger denne saken. Det styrker i utgangspunktet klagers sak. Om klager skal gis medhold må likevel vurderes ut fra de konkrete realiteter i saken. Det sentrale punkt her er at kommunen som forvaltningsmyndighet og samtidig eier er nødt til å være helt klar på roller og prinsipper. Som anført i saksframlegg til sak 73/10 kan ikke kommunen omgå gjeldende bestemmelser og praksis om bruk av setervoller og bruk av tomtefesteloven. Tidligere uklarheter i saken og feilaktige betegnelser osv anses ikke å kunne tvinge kommunen i forhold til lovmessige spørsmål. Kommunens feilgrep måtte i så fall kompenseres gjennom erstatning, men det er ikke tema her. At klager skulle ha innrettet seg i tillit til at det forelå en festeavtale kan det ikke være grunn til å hevde. Leietaker har vært innforstått med at dette er en tidsbegrenset leieavtale med en helt spesiell opprinnelse, slik det framgår av dokumentene. Leietaker har i utgangspunktet anmodet om en forlengelse av leieavtalen, og ikke etablering av en festeavtale. Klager viser til telefonsamtale med kommunen. En slik samtale i forkant av en formell behandling kan i en slik sak ikke på noen måte være forpliktende for kommunen. For øvrig vises det til argumentasjon i f.sak 73/10 og 4/11. Rådmannens innstilling Tydal formannskap opprettholder følgende vedtak fra sak 4/11: 1. Søknad om kjøp av Finnøyvolden avslås. 2. Leieavtale mellom Per Tronsaune og Tydal kommune av 6. august 1990 forlenges ikke ut over 1. jan 2015.

15 BASALE Tydal Kommune 7590 Tydal Klage på vedtak i formannskapet Undertegnede bistår Lillian Tronsaune. Det vises til deres vedtak datert om å avslå søknad om kjøp av Finnøyvolden gnr 174, bnr. 4 samt avslag på forlengelse av kontrakt på overnevnte eiendom. Dette vedtaket påklages. Det følger av kommunens sakspapirer fra møte den at avtalen datert er en leiekontrakt som "har karakter av festeavtale". Dette bestrides da kontrakten må anses som for å være en ordinær festeavtale, og Lillian Tronsaune har således rett til å innløse tomten i henhold til tomtefesteloven 32, eller med rett til å forlenge avtalen jf. tfl 33. Den eksisterende bebyggelsen på eiendommen var i svært dårlig forfatning og i realiteten verdiløse før Tronsaune satte bebyggelsen i stand. Kontrakten datert har tittelen leiekontrakt. At kommunen har valgt å kalle avtalen for leiekontrakt har ingen betydning så lenge avtalens innhold i realiteten er en festeavtale. Her må det ses hen til hvordan partene har praktisert avtalen I den aktuelle perioden. I den forbindelse vises det til tidligere kontrakt datert hvor det fremgår at avgiften for tomten er betegnet som bygslingsavgift. Dette fremgår også av brev til hytteeierne i øvinglia datert , hvor også selve avtalen datert er betegnet som festeavtale. Avtalen har også blitt betegnet som "bygslingskontrakt" i brev fra Tydal formannskapskontor datert Tydal kommune har i tillegg brukt betegnelsen "festeavgift" og "bygslingsavgifr i utskrift av møteboka for Tydal Formannskap fra møte den og brev fra kommunen datert Tronsaune har innrettet seg i tillit til at det forelå en festeavtale. Dokumentasjonen fra Tydal kommune viser at også kommunen har ansett avtalen for å være festeavtale, og kommunen kan således ikke hevde i ettertid at det er en leieavtale for å unngå at Tronsaune innløser tomten eller forlenger avtalen. Tydal kommune har dessuten i sin begrunnelse datert selv gitt uttrykk for at saken bærer preg av å være håndtert langt på vei som en bygslingssak og at den til dels også har blitt omtalt slik. Dette viser at kommunen er klar over at avtalen har blitt praktisert som en festeavtale. Kommunen har utarbeidet avtalen og må derfor ta ansvaret for enhver uklarhet ved avtalens innhold. For ordens skyld bemerkes det at i registreringsbrev for grunn datert 30.august 1983 fremgår det at avtalen gjelder en festerett som omfatter leie av seterhus. I tillegg er eiendommen registrert som festetomt i Eiendomsregisteret. På bakgrunn av det overnevnte bes det om at klagen tas til følge med den konsekvens at Tronsaune skal få anledning til enten løse inn tomten eller forlenge kontrakten.

16 BASALE Undertegnede vil for øvrig også opplyse om at Lillian Tronsaune i april 2010 kontaktet fagsjef, Knut Selboe i Tydal kommune, som avtalte på telefon at Tronsaune skulle få forlenge kontrakten ytterligere 30 år. Knut Selboe skulle gi en skriftlig tilbakemelding som bekreftet dette. Denne tilbakemeldingen uteble, så Tronsaune purret 18.mai 2010 og 18.juni I juni 2010 fikk Tronsaune beskjed om at avtalen var trukket tilbake og at Tydal kommune skulle finne en endelig løsning når det gjaldt tomten. Subsidiært anføres det på vegne av Tronsaune at Tydal kommune ikke kan gå tilbake på den muntlige avtalen. Avtalen må anses for å være bindende, og det er således ingen adgang for å fatte et nytt vedtak i motstrid med den inngåtte avtalen. Det bes om at dette tas hensyn til ved vurderingen av klagen. Vennligst ta kontakt på telefon eller på e-post: dersom det er noen spørsmål. Deres tilbakemelding imøteses. Med vennlig hilsen Basale AS, r i''). Cecilie Kjerringvåg Advokatfullmektig 1,--32(.1. ' _)

17 Side 1 av 1 BASALE Tydal kommune 7590 Tydal Vedrørende Finnøyvolden. Det vises til tidligere korrespondanse vedrørende deres vedtak datert om å avslå søknad om kjøp av Finnøyvolden gnr 174, bnr. 4 samt avslag på forlengelse av kontrakt på overnevnte eiendom. Til orientering har Lillian Tronsaune mottatt en ny faktura fra Tydal kommune hvor det fremgår at beløpet som skal betales er "festeavgift 2011". Dette er atter en bekreftelse som viser at Tydal kommune behandler avtalen som et tomtefeste i likhet med tidligere praksis. Det bes om at denne dokumentasjonen tas med under behandlingen av saken den 9.mai Ta kontakt med undertegnede på telefon eller på dersom det er noen spørsmål. Deres tilbakemelding imøteses. Med vennlig hilsen Basale AS // Cecilie Kjerringvåg Advokatfullmektig Vedlegg: Kopi av faktura datert

18 TYDAL KOMMUNE LEIR AV GRUNN/FESTEAVGIFTER 7590 TYDAL TRONSAUNE AMANDA 7590 TYDAL Org.nr Fakturadato Forfallsdato Termin Fakturanummer Reskontronummer IBAN: E-post:kommfakt MVA / n event spm tlf AVGIFTSTYPE SATS GRUNNLAG TERMINBELØP FESTEAVGIFT ,00 550,00 550,00-9,0( Ved for sen betaling beregnes renter og purregebyr etter gjeldende satser. Kvittering in nbetalt filk onto Bet~wmasjon Reskontronummer: Fakturanummer Avtalegirokid efakturaref Beldp ' ,00 GIRO Underskrth ved girering Belalerens kontonummer ' Blankettnummer Betalings- r- frist L Betalt av Betalt til TRONSAUNE 7590TYDAL AMANDA TYDAL KOMMUNE VARNESREGIONEN POSTROKS STJØRDAL LØNN/REGNSKAP Belast konto Witteling ffibake Kundeidentilikasjon (KID) Won er Øre Til konto Blankeitnummer < 4 > < >

19 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 174/045 Arkivsaksnr: 2010/640-6 Saksbehandler: Gunnbjørn Berggård Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 4/ LEIEKONTRAKT FINNØYVOLLEN - NY BEHANDLING Vedlegg: Særutskrift - LEIEKONTRAKT FINNØYVOLLEN - SØKNAD OM FORLENGELSE ELLER KJØP AV TOMT Saksopplysninger Viser til vedtak i sak 73/10, der saken ble utsatt for videre utredning av utnyttelse og ivaretakelse av eiendommen med seterhusene. Vurdering Formelle forhold: Det vises til det som er sagt i forrige sak om at salg eller opprettelse av festeavtale ikke er aktuelt. Det vises også til at tidligere inngåtte leieavtaler, med en eventuell forlengelse, har karakter av festeavtale, hvilke det ikke er aktuelt å inngå. Videre suppleres vurderingen med vilkår for konsesjon etter konsesjonsloven. I lovens 3 sies det at overdragelse av leierett også omfattes av reglene om konsesjon, med mindre retten er stiftet for en tid av høyst 10 år, uten adgang for brukeren til å kreve kontraktstiden forlenget ut over dette tidsrom. Denne leietiden på 10 år må betraktes som langt overskredet allerede, jfr tidligere leieavtaler. (En ny leieavtale uten adgang til forlengelse ville sannsynligvis heller ikke vært tilfredsstillende for søker)

20 Eiendommen: Eiendommen er på ca 1500 da. Det er to bebyggelser, Nyvolden og Finnøyvolden. Setereiendommen Finnøyvolden er delt mellom Tydal kommune og Odd Rønning. Verdiene består først og fremst i beiterett og vedhogst. Det er plantet noe furu. Det anses ikke relevant for saken med en mer detaljert gjennomgang. Innløsning: Ved leiekontraktens opphør kan kommunen løse ut leietaker i etter offentlig takst, jfr vedlegg til forrige sak. Takst før utleie på kr 1.000,- skal fratrekkes. Konklusjon: Rådmannen opprettholder sin innstilling fra sak 73/10. Det er rådmannens oppfatning at det ikke er adgang til forlengelse etter konsesjonsloven, og at andre lovbestemmelser ikke er aktuelle som hjemmel for en forlengelse. Hvordan bygningene da skal ivaretas etter at leiekontrakten utløper i 2015 blir da ikke så relevant i saken her. Dette må vi likevel ta en vurdering på internt i kommunen i god tid. Rådmannens innstilling 1. Søknad om kjøp av Finnøyvolden avslås. 2. Leieavtale mellom Per Tronsaune og Tydal kommune av 6. august 1990 forlenges ikke ut over 1. jan Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Søknad om kjøp av Finnøyvolden avslås. 2. Leieavtale mellom Per Tronsaune og Tydal kommune av 6. august 1990 forlenges ikke ut over 1. jan 2015.

21

22 TYDAL KOMMUNE Arkiv: Arkivsaksnr: 2010/640-2 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 73/ LEIEKONTRAKT FINNØYVOLLEN - SØKNAD OM FORLENGELSE ELLER KJØP AV TOMT Vedlegg: 1. Leiekontrakt - Finnøyvolden, datert Vedr. Leiekontrakt for Finnøyvolden. brev datert Vedr. leiekontrakt for Finnøyvolden, brev datert Per Tronsaune - Leiekontrakt Nyvollen, brev datert Per Tronsaune - Leiekontrakt Nyvolden, brev datert Leieavtale Finnøyvollen, brev datert Ang. leierett fram til år 2015, brev datert Vedr. bruk av Finnøyvolden, brev datert Ang. oppsetting av gjerde på Finnøyvolden, brev datert Disponering av areal på Finnøyvolden, brev datert Vedr. inngjerding av et område av kommunens Finnøyvold, brev datert Vedr. bruk av Finnøyvolden, brev datert Vedr. disponering av areal/oppsetting av gjerde på Finnøyvolden, brev datert Kart - Finnøyvollen seter 15. F-sak 133/79 - Disponering av areal på Finnøyvolden Finnøyvolden seter - Leieforhold Per Trondsaune, brev datert Vedr. bruk av Finnøyvolden, brev datert Kontrakt, datert F-sak 13/75 - Kommunens overdragelse av "Nyvolden" Til Tydal Sanitetsforening - Opphør av leieavtale med Peder Tronsaune 20. F-sak 157/67 - Søknad fra elverksjef Peder Tronsaune om leie av Nyvolden ved Stuesjø. 21. Søknad om å forpakte Nyvollen, Leiekontrakt, datert Finnøyvollen - formell henvendelse

23 Saksopplysninger Peder Tronsaune fikk i 1957 leie kommunens setervold Nyvolden som er lokalisert på kommunens utmarkseiendom under gnr. 174 bnr 4. På denne utmarkseindommen er det oppført 2 setervoller, den nedre volden Nyvolden og den øvre Finnøyvolden. I 1951 ble utmarkseiendommen tatt under jordskifte hvor eiendommen Berget, som også hadde seter på Finnøyvolden, fikk utvist sin egen utmarksdel av eiendommen. Denne fikk betegnelsen Finnøyvolden gnr. 174 bnr. 45 og hadde felles bestemmelser med gnr. 174 bnr.4. Kontrakten med Peder Tronsaune om leie av Nyvolden ble opprettet i 1957 med en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder. Kontrakten ble søkt fornyet i 1967 for et tidsrom av 10 år med forpliktelser om å holde seterhusene i stand. Denne kontrakten ble sagt opp av kommunen i Bakgrunnen for oppsigelsen var kommunens avtale med Tydal Sanitetsforening om at de skulle få overta setervolden som en del av avtalen om overtakelse av Tydal Helsehus. I forbindelse med denne oppsigelsen ønsket Tronsaune å leie seterhusene på Finnøyvolden. Husene var i svært dårlig forfatning og ville kreve en stor vedlikeholdsinnsats for å kunne brukes. Tydal formannskap vedtok i sak 13/75 å opprette kontrakt med Tronsaune om leie av Finnøyvolden med krav om at bebyggelsen skulle settes i stand og ivaretas på en forsvarlig måte. Leietiden ble satt til 10 år med en rett til forlengelse i 30 år. Som grunnlag for istandsetting ble det foretatt takst på bygningene før Tronsaune overtok. Det var en klar forutsetning at seterhusene skulle settes i stand og vedlikeholdes i leietiden. På volden var det oppført følgende bygninger, seterstue, lørstue, mastu og fjøs. Eieren av naboeiendommen gnr bnr. 45 tok i 1977 opp spørsmålet om bruken av områdene rundt de to setervollene. Tydal formannskap presiserte i brev av med bakgrunn i jordskifterettens utskiftingsprotokoll hvilke rettigheter eier av gnr.174 bnr. 4 og eier av gnr. 174 bnr. 45 måtte forholde seg til. Etter at gjerdespørsmålet ble avklart har det ikke vært noen uenighet om bruken av bygningene og området. Tronsaune ba i 1988 om en bekreftelse på sitt leieforhold for seterhusene på Finnøyvolden. I 1990 fikk Tronsaune med bakgrunn i sin henvendelse en fornyet kontrakten. Denne kontrakten presiserte at leieavtalen omfattet Tronsaune, hans hustru og deres barn fram til Framleie av volden ville ikke bli godkjent. Datter av Peder Tronsaune har nå reist spørsmålet om videre leie setervolden eller kjøp av tomt for bygningene. Vurdering Tydal kommune har ikke tillatt salg av tomter for seterhus på noen utmarkseiendommer i Tydal. Flere saker har gjennom åra vært reist om salg av tomt for bygninger på setervolder. Kommunen og overordna forvaltningsmyndigheter har klart gått i mot slike søknader. I den grad seterhusene på utmarkseiendommene har vært disponert av andre enn eier av eiendommen, har det vær i henhold til leieavtaler, og da som oftest om forpliktelser om å ivareta eksisterende bygningsmasse på setervolden. Ombygging eller påbygging som har endret

24 setervoldens særpreg har ikke blitt tillatt. Kommunen og overordna myndigheter har hatt og praktisert klare prinsipielle holdninger i slike saker. Salg av tomt for seterhusene på Finnøyvolden vil således ikke være aktuelt. Det samme gjelder å opprette festeavtale i henhold til festeloven. Grunnlaget for den opprinnelige leieavtalen fra 1957 var nok en personalpolitisk sak. Det var svært viktig for Tydal kommune å ha kvalifisert leder for kraftverket. Det var snakk om bruk som fritidshus. Dette grunnlaget er naturligvis borte nå. Det var rimelig at denne retten til disponering av et fritidshus ble opprettholdt så lenge det var aktuelt for opprinnelig leier. Saken bærer preg av å være håndtert langt på veg som en bygslingssak, selv om det formelt ikke har vært anledning til å inngå festeavtale etter tomtefesteloven. Den har til dels også vært omtalt slik, jfr blant annet kontrakten av 22.jan 1975, der begrepet årlig bygslingsavgift brukes. Dersom leieavtalen nå forlenges på nytt, vil den i enda større grad ligne på en festeavtale. Den vil da i realiteten være evigvarende, med bruk til fritidsformål som primærinteresse. En klausul om vedlikehold endrer ikke dette. Slike klausuler har heller ikke vært en del av inngåtte avtaler. Etter rådmannens oppfatning vil dette i realiteten innebære om omgåelse av gjeldende bestemmelser om bruk av setervoller og bruk av tomtefesteloven. Kommunen som eier, og samtidig forvaltningsmyndighet, bør være ytterst forsiktig i forhold til å sette seg i en slik posisjon. At man på en måte har ervervet en slags hevd på leie kan ikke formelt eller reelt tillegges vekt opp mot de formelle sider ved saken. Hvordan eiendommen eventuelt skal brukes og vedlikeholdes dersom avtalen ikke forlenges er en sak for seg. Flere alternativer kan tenkes, men disse tas ikke opp til drøfting i denne saken. Vi har relativt god tid på å vurdere dette. Rådmannens innstilling 1. Søknad om kjøp av Finnøyvollen avslås 2. Leieavtale mellom Per Tronsaune og Tydal kommune av 6. august 1990 forlenges ikke ut over 1. jan Behandling i Formannskapet Forslag fra Ole Bjarne: Saken utsettes og utredes videre i forhold til utnyttelse og ivaretakelse av eiendommen med seterhusene. Frist for utredning settes til Forslag fra Ole Bjarne Østby fikk 4 stemmer (K.Slungård, O.B. Østby, I. Svelmo, I.J.Haarstad) 1 stemte imot (L. Græsli)

25 Vedtak i Formannskapet Saken utsettes og utredes videre i forhold til utnyttelse og ivaretakelse av eiendommen med seterhusene. Frist for utredning settes til

26 Tydal kommune v/knut Selboe 7590 Tydal Lillian Tronsaune Krikbekkv Hell Hell, ANNØYVOLDEN - FORMELL HENVENDELSE Viser til leiekontrakt vedr. Finnøyvolden mellom Tydal kommune og Per Tronsaune datert 6. august 1990 og som erstatter tidligere kontrakt av I kontraktens pkt. 1 er det spesifisert at denne leieretten også gjelder hans kone og barn. Historikk: Med bakgrunn i kontraktens pkt. 1 kontaktet undertegnede den 24. juni 2009 dere vedr. muligheten av evt. kjøp av tomt rundt husene og evt. forlengelse av leiekontrakten. Vi fikk da beskjed om å sende mail til vedr. saken. Dette ble gjort 25. jun i I april 2010 fikk vi muntlig svar om at leieavtalen kunne utvides med nye 30 år, skriftlig svar ble lovet. Vi purret nok en gang på tilbakemelding vedr. ny leieavtale 18. mai 2010 og 18.juni I juni 2010 fikk vi beskjed om at den muntlige avtalen var trukket tilbake og at Tydal kommune ville finne en endelig løsning på Finnøyvolden. Det ble lovet at saken skulle behandles i Formannskapsmøte senest i august Vi fikk beskjed om at dere nå ønsker en formell henvendelse pr brev. Undertegnede bekrefter innholdet i mail av 25. juni 2009 og ønsker tilbakemelding på muligheten av evt. kjøp av tomt rundt husene og evt. forlengelse av leiekontrakten. Det vil isåfall være undertegnede som vii være kontraktspart mot Tydal kommune. Se vediagt bekreftelse fra Amanda og Ann Irene Tronsaune. Vi stiller oss undrende til kommunens saksbehandling i denne saken og forventer nå en skriftlig tilbakemelding. Med vennlig hilsen Lillian Tronsaune Vedlegg: Bekreftelse

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Samarbeid i svineproduksjonen

Samarbeid i svineproduksjonen Anders R. Nordlund Erland Kjesbu Samarbeid i svineproduksjonen - innenfor eller utenfor husdyrkonsesjonsloven 07.12.2005 i Innhold Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mandat... 4 1.3 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013.

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013. MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 28.01.2014 Tid: 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ-

Detaljer

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER Sticos Magasinet Nr. 2-2014 Et fagblad for regnskap, lønn og personal GUNSTIGE FRYNSEGODER OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER 2 LEDER Revolusjon i arbeidslivet? MAGNE OLUFSEN

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Rehabiliterings- og kompetansesenteret Jegersberg gård: Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017 1 Inderøy kommune Plan for bredbånd 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Status utbygd kapasitet og infrastruktur 4. Statlig, regional og kommunal bredbåndspolitikk 5. Tekniske

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD T I X E rd Ve pn a k is gj g in m o n en r eie s te f i k r 3. 4.-5. 6.-8. Regiondirektør NHO Nordland Nå skal vi snakke om eierskifte Eierskifte en kjempeutfordring for flere enn eierne Finansiering av

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/05 UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/05 UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.08.2005 Tid: 1700 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer