Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer"

Transkript

1 TYDAL KOMMUNE Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00 Kl Befaring Tydal Kirke. Oppmøte ved Tydal Kirke Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører. Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling. Kari Slungård ordfører

2 Saksliste PS 48/11 Innhold REFERATER PS 49/11 UTBYGGING AV BREDBÅNDSTILBUDET - FORDLEING AV UTGIFTER. PS 50/11 PS 51/11 PS 52/11 FINNØYVOLDEN - KLAGE PÅ AVSLÅTT SØKNAD OM VIDERE LEIE GREFOSS AS - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE VED ETABLERING AV NYTT FORETAK SAMARBEIDSAVTALE MELLOM TYDAL KOMMUNE OG VÆKTARSTUA HOTELL AS Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr 2010/ / / /1285

3

4 PS 48/11 Referater RS 46/11 Mçteprotokoll Formannskapet RS 47/11 Mçtereferat Regionrådet i Værnesregionen Mçtereferat Regionrådet i Værnesregionen RS 48/11 Opprop for flere regionkonservatorar i Sçr-Trçndelag Opprop for flere regionkonservatorar i Sçr-Trçndelag RS 49/11 Sçknad om kulturmidler - Karolinerspelet i Tydal Sçknad om kulturmidler - Karolinerspelet i Tydal RS 50/11 Tilskudd fra Norsk-finsk kulturfond 2011/ Avslag Tilskudd fra Norsk-finsk kulturfond 2011/ Avslag RS 51/11 Melding om hogst i vernskog gnr 168 bnr 1 i Tydal Melding om hogst i vernskog gnr 168 bnr 1 i Tydal RS 52/11 Oversendelse av klage på stopp av sçknad om produksjonstilskudd august 2010 fra Ole's Båt og Motor Ole Lien Henmo, 7580 Selbu. Oversendelse av klage på stopp av sçknad om produksjonstilskudd august 2010 fra Ole's Båt og Motor Ole Lien Henmo, 7580 Selbu.

5 TYDAL KOMMUNE Arkiv: N64 Arkivsaksnr: 2010/428-9 Saksbehandler: Gunnbjørn Berggård Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 49/ Kommunestyret UTBYGGING AV BREDBÅNDSTILBUDET - FORDELING AV UTGIFTER. Vedlegg: 1. Budsjett TKE for overtakelse av Tydal Kabel-TV 2. Søknad om tilskudd til utbygging av bredbånd - Tydal kommune 3. Søknad om tilskudd til utbygging av bredbånd 4. Søknad om tilskudd, vedlegg. Saksopplysninger Saken gjelder fordeling av utgifter mellom TKE og kommunen til utbygging av bredbåndsnettet. De to prosjektene det gjelder er overtakelse av nettet til Tydal Kabel-TV og utbygging av fiber til Græsli. Det ble søkt fylkeskommunen om støtte ut fra et kostnadsoverslag på kr , jfr vedlegg 3. Søknaden ble innvilget med 50 % av grunnlaget, kr , jfr vedlegg. For å gjennomføre utbyggingen må gjenstående beløp på kr finansieres. Vurdering Det er viktig å ta dette skrittet i bredbåndutbyggingen nå, selv om sentrale spørsmål om utbygging og drift av bredbånd i kommunen fremdeles ikke er avklart. Dette må følges opp fortløpende. Det er mange aktører og kompliserte valg som må tas. Prosessen har tatt vesentlig lenger tid enn det vi så for oss høsten Vurdering av bredbåndsdrift i TKE-regi vil også være et av temaene i den strategiprosessen som nå er startet for TKE.

6 Det vil være naturlig at nødvendig finansiering deles mellom TKE og kommunen. TKE har beregnet at drifta kan forsvare et beløp på kr , jfr vedlegg 1. Dette vil naturligvis være et grovt anslag, men rådmannen finner det riktig å ta utgangspunkt i dette. Tydal kommune har lagt føringene for bredbåndsutbyggingen. Det er ikke rimelig at TKE her skal belastes med utgifter ut over det drifta kan forsvare. På dette grunnlaget blir Tydal kommunes andel av finansieringen kr Rådmannens innstilling 1. Tydal kommune dekker kr av investeringer til utbygging av bredbåndsnettet. 2. Beløpet dekkes over disposisjonsfondet.

7 Estimert budsjett overtakelse av Tydal Kabel-tv: Inntekter: Antall Årsabonnement Inntekter tv-abonnenter Kr ,00 sparte utgifter linjeleie Telenor Kr , Kr ,00 Kr ,00 Kostnader: Canal Digital, kanalleie Kr ,00 Diftskostander Kr ,00 Lønn Kr ,00 Avskrivninger Kr ,00 Kr ,00 Netto årsresultat kr ,00 Kapitaliseres med 5% kr ,00 \\varnes\apen\ephortedok\tyd\prod\2011\05\28\34554.xlsx

8 Estimert budsjett ved overtakelse av Tydal Kabel-tv. Inntekter

9 Sør Trøndelag fyikeskommune Enhet for regional utvikling Tydal kommune 7590 TYDAL Vår saksbehandler: Pål Magnar Dahlø Tlf E-post: Postmottak: Deres ref.: Vår ref.: Oppgis ved alle henvendelser Vår dato: Søknad om tilskudd til utbygging av bredbånd - Tydal kommune Viser til søknad om tilskudd til utbygging av bredbånd fra Tydal kommune, datert 24. januar Tilskuddet skal benyttes å videreutvikle bredbåndstjenester i kommunen. Sør-Trøndelag fylkeskommune forutsetter at tilskuddet benyttes slik det er beskrevet i søknadens vedlegg. Tilskuddet vil bli utbetalt Tydal kommune så snart utbyggingen er ferdig. Kopi av sluttrapport skal sendes fylkeskommunen som bekreftelse på at prosjektet er fullført. Ber også om at fylkeskommunen v/saksbehandler holdes orientert og prosjektets framdrift. Med bakgrunn i Fylkesutvalgets beslutning 15. februar 2011, innvilges tilskudd med kr ,-. Sør-Trøndelag fylkeskommune ønsker lykke til med den kommende utbyggingen og takker for samarbeidet så langt. ed hilsen Y6'1}LjU Pål Magnar Dahlø Rådgiver Kopi: Besøksadresse: Postadresse: Telefon: Bank: Erling Skakkes gate 14 Postboks 2350 Telefaks: Org.nr: Sluppen 7004 Trondheim KREVTIVETRONDELAG

10 TYDAL KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sør-Trøndelag fylkeskommune v/pål Magne Dahlø Postboks 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2010/ /2011 Gunnbjørn Berggård Tlf SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTBYGGING AV BREDBÅND Viser til vedlagte søknad/redegjørelse fra TKE ved Patric Franzén. Tydal kommune søker herved om tilskudd til investeringer på totalt kr Vi har nå stort behov for videreutvikling av bredbåndstilbudet i kommunen. Vi ber om et størst mulig tilskudd til våre investeringer. Ta kontakt med undertegnede dersom det er behov, eller direkte med Patric Franzén dersom det er konkrete spørsmål knyttet til søknaden Gunnbjørn Berggård rådmann Vedlegg: SØKNAD OM TILSKUDD TIL FORSTERKING AV LEVERERANSE AV BREDBÅND I TYDAL Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (+ 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (+ 47) NO MVA

11 SØKNAD OM TILSKUDD TIL FORSTERKING AV LEVERANSE AV BREDBÅND I TYDAL. Vi viser til samtaler med Deres Pål Magne Dahlø og vil med dette søke Sør-Trøndelag Fylkeskommune om tilskudd for å bedre leveransen av bredbånd til innbyggerne I Tydal Kommune. Tydal Kommunale Energiverk (TKE) bygde i 2004 ut bredbånd i Tydal Kommune. Vi kan tilby bredbånd til ca 95% av alle fastboende og fritidshus i Tydal Kommune. Nettet er bygd opp av både fiber og radiolinker i stamnettet. Deretter sendes det ut til kundene både på ADSL og radio. Nettet har vært uforandret helt siden starten i Vi har kun driftet nettet uten de store forsterkningene, men ser nå at vi må gjøre noe for å kunne tilby en enda mer stabil leveranse, samt at det kommer krav fra kunder om behov for større kapasiteter. For at vi skal kunne tilby både n sikrere leveranse og større kapasitet har vi i startet med 2 prosjekter. Fiber Græsli: Det ene er å bygge fiber frem til vårt fordelingsskap i Græsli. Vi sender i dag signalene dit via 2 radiolinker fra TKE via Henvola. Vi har i de siste årene sett at kapasiteten er for dårlig og at vi p.r. dato ikke kan tilby bredbånd til en av bygdas viktigste bedrifter, på grunn av at vi p.r. dato ikke klarer å tilby en stabil leveranse, samt at kapasiteten er for liten. Med en slik utbygging kan vi ta bort de 2 radiolinkene og forsyne Græsli med fiber, samt bygge ut fiber helt frem til denne bedriften. Da skal vi løse begge de utfordringene vi har her i dag, med stabilitet og kapasitet. Overtakelse av Tydal Kabel-tv: Det andre prosjektet er å overta et lokalt kabel-tv selskap som er utbygd i Ås sentrum. Selskapet har i dag ca. 120 abonnenter. Både vi og andre bredbåndsselskap har fått tilbakemelding i fra Telenor om at det i fremtiden ikke vil bli utført like mye vedlikehold på de kobberparene som det fremføres ADSL på i dag til abonnentene. Fordelen med å ta over dette kabel-tv selskapet er at vi da kan tilby både bredbånd og digital-tv på den samme kabelen. På en coax-kabel har vi mulighet til å tilby mye større kapasiteter og at investeringen med å få kabelen i jorden allerede er tatt. For å kunne tilby bredbånd i tillegg til tv på denne kabelen, må vi bygge om alle skap og sentral slik at alt utstyr kan kommunisere 2-veis. Vi kan da til alle disse kundene tilby såkalt trippel-play, dvs. tvsignal, bredbånd og fasttelefon på en og samme kabel. Investeringsbudsjett: Vi har fått hjelp fra ett annet bredbåndsselskap, som har gjort den samme jobben, til å kostnadsberegne de investeringene som må gjøres. Kostnadsoverslag: Overtakelse og ombygging kabel-tv nett kr ,- Fiber til Græsli kr ,- Totalt kr ,-

12 Drifting av leveranse av bredbånd og tv-signal: TKE har siden 2004 levert bredbånd og support sine kunder i Tydal, og har god kompetanse på dette området. Når det gjelder drifting av kabel-tv, så har vi vært de som har utført vedlikehold for kabelselskapet. Vi er i dag 1 person som har utført begge disse oppgavene, men vi ser med en slik utvidelse at vi må innhente en person til som kan utføre de samme oppgavene, slik at sårbarheten blir mindre. Dette gjelder både drifting av nettet, samt support til alle våre kunder. Begge disse vil arbeide både med bredbånd/kabel-tv, men også andre oppgaver innenfor TKE. TKE er i dag medlem ev RIKS, som er en organisasjon som består av 13 bredbåndsselskap. Vi har en god dialog med flere av disse medlemmene og har fått tilbakemelding om at de kan bistå oss både i en bygge og i en innkjøringsfase. TKE er en solid bedrift med en sunn økonomi og derfor ikke noen risiko for at våre kunder kommer til å miste sin bredbåndsforbindelse i nærmeste fremtid. TKE ser på sin rolle som en samfunnsbygger og mener at vi må være den som forserer store utbygginer som gjør at de som bor i distriktene kan få de samme tilbudene som de i byene. Og det mener vi en slik utbyggin er. Neste fase i å forsterke leveransen av bredbånd til Stugudal med fiber, som i dag forsynes med radiolinker. Dette gjør at vi kan ta bort flere radiohopp som er sårbare. Konklusjon: Ved å foreta begge disse investeringene så forsterker vi leveransen til mesteparten av bredbåndskundene i Tydal. Vi er også i stand til å kunne denne etterspørrende etterspørselen etter høyere kapasitet. Håper derfor at Sør-Trøndelag Fylkeskommune ser positiv på vårt initiativ og på vår søknad.

13 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 174/045 Arkivsaksnr: 2010/ Saksbehandler: Gunnbjørn Berggård Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/ FINNØYVOLDEN - KLAGE PÅ AVSLÅTT SØKNAD OM VIDERE LEIE Vedlegg: 1. Klage på vedtak i formannskapet Vedrørende Finnøyvolden 3. Kopi av faktura 4. Særutskrift - LEIEKONTRAKT FINNØYVOLLEN - NY BEHANDLING 5. Særutskrift - LEIEKONTRAKT FINNØYVOLLEN - SØKNAD OM FORLENGELSE ELLER KJØP AV TOMT 6. Finnøyvolllen - formell henvendelse 7. Bekreftelse Dokumenter ikke vedlagt: Alle vedlegg til f.sak 73/10. Saksopplysninger Det beklages at klagebehandlingen har dratt ut i tid. Rådmannen har vært i kontakt med klagers fullmektig om dette. I denne saken påvirker uansett ikke en utsatt behandling realitetene i saken for klager. Klage på vegne av Lillian Tronsaune er mottatt Klagen må behandles av formannskapet. Dersom formannskapet opprettholder sitt vedtak, må klagen fremmes for kommunestyret som klageorgan. Vurdering Rådmannen har vurdert å innhente juridisk bistand i saken, men har så langt kommet til at saken kan behandles forsvarlig uten å pådra kommunen juridiske utgifter.

14 Denne vurderingen baserer seg på at saken inneholder lite nytt i forhold til formannskapets tidligere behandling. Det er i kommunens tidligere saksbehandling gjort rede for uklar formell håndtering av saken fra kommunens side. Klagen bygger videre på nettopp denne uklarheten, men den inneholder lite argumentasjon ut over denne utdypingen av uklarheter. Det er riktig som hevdet i klagen at kommunen må ta ansvaret for de uklare forhold som preger denne saken. Det styrker i utgangspunktet klagers sak. Om klager skal gis medhold må likevel vurderes ut fra de konkrete realiteter i saken. Det sentrale punkt her er at kommunen som forvaltningsmyndighet og samtidig eier er nødt til å være helt klar på roller og prinsipper. Som anført i saksframlegg til sak 73/10 kan ikke kommunen omgå gjeldende bestemmelser og praksis om bruk av setervoller og bruk av tomtefesteloven. Tidligere uklarheter i saken og feilaktige betegnelser osv anses ikke å kunne tvinge kommunen i forhold til lovmessige spørsmål. Kommunens feilgrep måtte i så fall kompenseres gjennom erstatning, men det er ikke tema her. At klager skulle ha innrettet seg i tillit til at det forelå en festeavtale kan det ikke være grunn til å hevde. Leietaker har vært innforstått med at dette er en tidsbegrenset leieavtale med en helt spesiell opprinnelse, slik det framgår av dokumentene. Leietaker har i utgangspunktet anmodet om en forlengelse av leieavtalen, og ikke etablering av en festeavtale. Klager viser til telefonsamtale med kommunen. En slik samtale i forkant av en formell behandling kan i en slik sak ikke på noen måte være forpliktende for kommunen. For øvrig vises det til argumentasjon i f.sak 73/10 og 4/11. Rådmannens innstilling Tydal formannskap opprettholder følgende vedtak fra sak 4/11: 1. Søknad om kjøp av Finnøyvolden avslås. 2. Leieavtale mellom Per Tronsaune og Tydal kommune av 6. august 1990 forlenges ikke ut over 1. jan 2015.

15 BASALE Tydal Kommune 7590 Tydal Klage på vedtak i formannskapet Undertegnede bistår Lillian Tronsaune. Det vises til deres vedtak datert om å avslå søknad om kjøp av Finnøyvolden gnr 174, bnr. 4 samt avslag på forlengelse av kontrakt på overnevnte eiendom. Dette vedtaket påklages. Det følger av kommunens sakspapirer fra møte den at avtalen datert er en leiekontrakt som "har karakter av festeavtale". Dette bestrides da kontrakten må anses som for å være en ordinær festeavtale, og Lillian Tronsaune har således rett til å innløse tomten i henhold til tomtefesteloven 32, eller med rett til å forlenge avtalen jf. tfl 33. Den eksisterende bebyggelsen på eiendommen var i svært dårlig forfatning og i realiteten verdiløse før Tronsaune satte bebyggelsen i stand. Kontrakten datert har tittelen leiekontrakt. At kommunen har valgt å kalle avtalen for leiekontrakt har ingen betydning så lenge avtalens innhold i realiteten er en festeavtale. Her må det ses hen til hvordan partene har praktisert avtalen I den aktuelle perioden. I den forbindelse vises det til tidligere kontrakt datert hvor det fremgår at avgiften for tomten er betegnet som bygslingsavgift. Dette fremgår også av brev til hytteeierne i øvinglia datert , hvor også selve avtalen datert er betegnet som festeavtale. Avtalen har også blitt betegnet som "bygslingskontrakt" i brev fra Tydal formannskapskontor datert Tydal kommune har i tillegg brukt betegnelsen "festeavgift" og "bygslingsavgifr i utskrift av møteboka for Tydal Formannskap fra møte den og brev fra kommunen datert Tronsaune har innrettet seg i tillit til at det forelå en festeavtale. Dokumentasjonen fra Tydal kommune viser at også kommunen har ansett avtalen for å være festeavtale, og kommunen kan således ikke hevde i ettertid at det er en leieavtale for å unngå at Tronsaune innløser tomten eller forlenger avtalen. Tydal kommune har dessuten i sin begrunnelse datert selv gitt uttrykk for at saken bærer preg av å være håndtert langt på vei som en bygslingssak og at den til dels også har blitt omtalt slik. Dette viser at kommunen er klar over at avtalen har blitt praktisert som en festeavtale. Kommunen har utarbeidet avtalen og må derfor ta ansvaret for enhver uklarhet ved avtalens innhold. For ordens skyld bemerkes det at i registreringsbrev for grunn datert 30.august 1983 fremgår det at avtalen gjelder en festerett som omfatter leie av seterhus. I tillegg er eiendommen registrert som festetomt i Eiendomsregisteret. På bakgrunn av det overnevnte bes det om at klagen tas til følge med den konsekvens at Tronsaune skal få anledning til enten løse inn tomten eller forlenge kontrakten.

16 BASALE Undertegnede vil for øvrig også opplyse om at Lillian Tronsaune i april 2010 kontaktet fagsjef, Knut Selboe i Tydal kommune, som avtalte på telefon at Tronsaune skulle få forlenge kontrakten ytterligere 30 år. Knut Selboe skulle gi en skriftlig tilbakemelding som bekreftet dette. Denne tilbakemeldingen uteble, så Tronsaune purret 18.mai 2010 og 18.juni I juni 2010 fikk Tronsaune beskjed om at avtalen var trukket tilbake og at Tydal kommune skulle finne en endelig løsning når det gjaldt tomten. Subsidiært anføres det på vegne av Tronsaune at Tydal kommune ikke kan gå tilbake på den muntlige avtalen. Avtalen må anses for å være bindende, og det er således ingen adgang for å fatte et nytt vedtak i motstrid med den inngåtte avtalen. Det bes om at dette tas hensyn til ved vurderingen av klagen. Vennligst ta kontakt på telefon eller på e-post: dersom det er noen spørsmål. Deres tilbakemelding imøteses. Med vennlig hilsen Basale AS, r i''). Cecilie Kjerringvåg Advokatfullmektig 1,--32(.1. ' _)

17 Side 1 av 1 BASALE Tydal kommune 7590 Tydal Vedrørende Finnøyvolden. Det vises til tidligere korrespondanse vedrørende deres vedtak datert om å avslå søknad om kjøp av Finnøyvolden gnr 174, bnr. 4 samt avslag på forlengelse av kontrakt på overnevnte eiendom. Til orientering har Lillian Tronsaune mottatt en ny faktura fra Tydal kommune hvor det fremgår at beløpet som skal betales er "festeavgift 2011". Dette er atter en bekreftelse som viser at Tydal kommune behandler avtalen som et tomtefeste i likhet med tidligere praksis. Det bes om at denne dokumentasjonen tas med under behandlingen av saken den 9.mai Ta kontakt med undertegnede på telefon eller på dersom det er noen spørsmål. Deres tilbakemelding imøteses. Med vennlig hilsen Basale AS // Cecilie Kjerringvåg Advokatfullmektig Vedlegg: Kopi av faktura datert

18 TYDAL KOMMUNE LEIR AV GRUNN/FESTEAVGIFTER 7590 TYDAL TRONSAUNE AMANDA 7590 TYDAL Org.nr Fakturadato Forfallsdato Termin Fakturanummer Reskontronummer IBAN: E-post:kommfakt MVA / n event spm tlf AVGIFTSTYPE SATS GRUNNLAG TERMINBELØP FESTEAVGIFT ,00 550,00 550,00-9,0( Ved for sen betaling beregnes renter og purregebyr etter gjeldende satser. Kvittering in nbetalt filk onto Bet~wmasjon Reskontronummer: Fakturanummer Avtalegirokid efakturaref Beldp ' ,00 GIRO Underskrth ved girering Belalerens kontonummer ' Blankettnummer Betalings- r- frist L Betalt av Betalt til TRONSAUNE 7590TYDAL AMANDA TYDAL KOMMUNE VARNESREGIONEN POSTROKS STJØRDAL LØNN/REGNSKAP Belast konto Witteling ffibake Kundeidentilikasjon (KID) Won er Øre Til konto Blankeitnummer < 4 > < >

19 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 174/045 Arkivsaksnr: 2010/640-6 Saksbehandler: Gunnbjørn Berggård Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 4/ LEIEKONTRAKT FINNØYVOLLEN - NY BEHANDLING Vedlegg: Særutskrift - LEIEKONTRAKT FINNØYVOLLEN - SØKNAD OM FORLENGELSE ELLER KJØP AV TOMT Saksopplysninger Viser til vedtak i sak 73/10, der saken ble utsatt for videre utredning av utnyttelse og ivaretakelse av eiendommen med seterhusene. Vurdering Formelle forhold: Det vises til det som er sagt i forrige sak om at salg eller opprettelse av festeavtale ikke er aktuelt. Det vises også til at tidligere inngåtte leieavtaler, med en eventuell forlengelse, har karakter av festeavtale, hvilke det ikke er aktuelt å inngå. Videre suppleres vurderingen med vilkår for konsesjon etter konsesjonsloven. I lovens 3 sies det at overdragelse av leierett også omfattes av reglene om konsesjon, med mindre retten er stiftet for en tid av høyst 10 år, uten adgang for brukeren til å kreve kontraktstiden forlenget ut over dette tidsrom. Denne leietiden på 10 år må betraktes som langt overskredet allerede, jfr tidligere leieavtaler. (En ny leieavtale uten adgang til forlengelse ville sannsynligvis heller ikke vært tilfredsstillende for søker)

20 Eiendommen: Eiendommen er på ca 1500 da. Det er to bebyggelser, Nyvolden og Finnøyvolden. Setereiendommen Finnøyvolden er delt mellom Tydal kommune og Odd Rønning. Verdiene består først og fremst i beiterett og vedhogst. Det er plantet noe furu. Det anses ikke relevant for saken med en mer detaljert gjennomgang. Innløsning: Ved leiekontraktens opphør kan kommunen løse ut leietaker i etter offentlig takst, jfr vedlegg til forrige sak. Takst før utleie på kr 1.000,- skal fratrekkes. Konklusjon: Rådmannen opprettholder sin innstilling fra sak 73/10. Det er rådmannens oppfatning at det ikke er adgang til forlengelse etter konsesjonsloven, og at andre lovbestemmelser ikke er aktuelle som hjemmel for en forlengelse. Hvordan bygningene da skal ivaretas etter at leiekontrakten utløper i 2015 blir da ikke så relevant i saken her. Dette må vi likevel ta en vurdering på internt i kommunen i god tid. Rådmannens innstilling 1. Søknad om kjøp av Finnøyvolden avslås. 2. Leieavtale mellom Per Tronsaune og Tydal kommune av 6. august 1990 forlenges ikke ut over 1. jan Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Søknad om kjøp av Finnøyvolden avslås. 2. Leieavtale mellom Per Tronsaune og Tydal kommune av 6. august 1990 forlenges ikke ut over 1. jan 2015.

21

22 TYDAL KOMMUNE Arkiv: Arkivsaksnr: 2010/640-2 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 73/ LEIEKONTRAKT FINNØYVOLLEN - SØKNAD OM FORLENGELSE ELLER KJØP AV TOMT Vedlegg: 1. Leiekontrakt - Finnøyvolden, datert Vedr. Leiekontrakt for Finnøyvolden. brev datert Vedr. leiekontrakt for Finnøyvolden, brev datert Per Tronsaune - Leiekontrakt Nyvollen, brev datert Per Tronsaune - Leiekontrakt Nyvolden, brev datert Leieavtale Finnøyvollen, brev datert Ang. leierett fram til år 2015, brev datert Vedr. bruk av Finnøyvolden, brev datert Ang. oppsetting av gjerde på Finnøyvolden, brev datert Disponering av areal på Finnøyvolden, brev datert Vedr. inngjerding av et område av kommunens Finnøyvold, brev datert Vedr. bruk av Finnøyvolden, brev datert Vedr. disponering av areal/oppsetting av gjerde på Finnøyvolden, brev datert Kart - Finnøyvollen seter 15. F-sak 133/79 - Disponering av areal på Finnøyvolden Finnøyvolden seter - Leieforhold Per Trondsaune, brev datert Vedr. bruk av Finnøyvolden, brev datert Kontrakt, datert F-sak 13/75 - Kommunens overdragelse av "Nyvolden" Til Tydal Sanitetsforening - Opphør av leieavtale med Peder Tronsaune 20. F-sak 157/67 - Søknad fra elverksjef Peder Tronsaune om leie av Nyvolden ved Stuesjø. 21. Søknad om å forpakte Nyvollen, Leiekontrakt, datert Finnøyvollen - formell henvendelse

23 Saksopplysninger Peder Tronsaune fikk i 1957 leie kommunens setervold Nyvolden som er lokalisert på kommunens utmarkseiendom under gnr. 174 bnr 4. På denne utmarkseindommen er det oppført 2 setervoller, den nedre volden Nyvolden og den øvre Finnøyvolden. I 1951 ble utmarkseiendommen tatt under jordskifte hvor eiendommen Berget, som også hadde seter på Finnøyvolden, fikk utvist sin egen utmarksdel av eiendommen. Denne fikk betegnelsen Finnøyvolden gnr. 174 bnr. 45 og hadde felles bestemmelser med gnr. 174 bnr.4. Kontrakten med Peder Tronsaune om leie av Nyvolden ble opprettet i 1957 med en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder. Kontrakten ble søkt fornyet i 1967 for et tidsrom av 10 år med forpliktelser om å holde seterhusene i stand. Denne kontrakten ble sagt opp av kommunen i Bakgrunnen for oppsigelsen var kommunens avtale med Tydal Sanitetsforening om at de skulle få overta setervolden som en del av avtalen om overtakelse av Tydal Helsehus. I forbindelse med denne oppsigelsen ønsket Tronsaune å leie seterhusene på Finnøyvolden. Husene var i svært dårlig forfatning og ville kreve en stor vedlikeholdsinnsats for å kunne brukes. Tydal formannskap vedtok i sak 13/75 å opprette kontrakt med Tronsaune om leie av Finnøyvolden med krav om at bebyggelsen skulle settes i stand og ivaretas på en forsvarlig måte. Leietiden ble satt til 10 år med en rett til forlengelse i 30 år. Som grunnlag for istandsetting ble det foretatt takst på bygningene før Tronsaune overtok. Det var en klar forutsetning at seterhusene skulle settes i stand og vedlikeholdes i leietiden. På volden var det oppført følgende bygninger, seterstue, lørstue, mastu og fjøs. Eieren av naboeiendommen gnr bnr. 45 tok i 1977 opp spørsmålet om bruken av områdene rundt de to setervollene. Tydal formannskap presiserte i brev av med bakgrunn i jordskifterettens utskiftingsprotokoll hvilke rettigheter eier av gnr.174 bnr. 4 og eier av gnr. 174 bnr. 45 måtte forholde seg til. Etter at gjerdespørsmålet ble avklart har det ikke vært noen uenighet om bruken av bygningene og området. Tronsaune ba i 1988 om en bekreftelse på sitt leieforhold for seterhusene på Finnøyvolden. I 1990 fikk Tronsaune med bakgrunn i sin henvendelse en fornyet kontrakten. Denne kontrakten presiserte at leieavtalen omfattet Tronsaune, hans hustru og deres barn fram til Framleie av volden ville ikke bli godkjent. Datter av Peder Tronsaune har nå reist spørsmålet om videre leie setervolden eller kjøp av tomt for bygningene. Vurdering Tydal kommune har ikke tillatt salg av tomter for seterhus på noen utmarkseiendommer i Tydal. Flere saker har gjennom åra vært reist om salg av tomt for bygninger på setervolder. Kommunen og overordna forvaltningsmyndigheter har klart gått i mot slike søknader. I den grad seterhusene på utmarkseiendommene har vært disponert av andre enn eier av eiendommen, har det vær i henhold til leieavtaler, og da som oftest om forpliktelser om å ivareta eksisterende bygningsmasse på setervolden. Ombygging eller påbygging som har endret

24 setervoldens særpreg har ikke blitt tillatt. Kommunen og overordna myndigheter har hatt og praktisert klare prinsipielle holdninger i slike saker. Salg av tomt for seterhusene på Finnøyvolden vil således ikke være aktuelt. Det samme gjelder å opprette festeavtale i henhold til festeloven. Grunnlaget for den opprinnelige leieavtalen fra 1957 var nok en personalpolitisk sak. Det var svært viktig for Tydal kommune å ha kvalifisert leder for kraftverket. Det var snakk om bruk som fritidshus. Dette grunnlaget er naturligvis borte nå. Det var rimelig at denne retten til disponering av et fritidshus ble opprettholdt så lenge det var aktuelt for opprinnelig leier. Saken bærer preg av å være håndtert langt på veg som en bygslingssak, selv om det formelt ikke har vært anledning til å inngå festeavtale etter tomtefesteloven. Den har til dels også vært omtalt slik, jfr blant annet kontrakten av 22.jan 1975, der begrepet årlig bygslingsavgift brukes. Dersom leieavtalen nå forlenges på nytt, vil den i enda større grad ligne på en festeavtale. Den vil da i realiteten være evigvarende, med bruk til fritidsformål som primærinteresse. En klausul om vedlikehold endrer ikke dette. Slike klausuler har heller ikke vært en del av inngåtte avtaler. Etter rådmannens oppfatning vil dette i realiteten innebære om omgåelse av gjeldende bestemmelser om bruk av setervoller og bruk av tomtefesteloven. Kommunen som eier, og samtidig forvaltningsmyndighet, bør være ytterst forsiktig i forhold til å sette seg i en slik posisjon. At man på en måte har ervervet en slags hevd på leie kan ikke formelt eller reelt tillegges vekt opp mot de formelle sider ved saken. Hvordan eiendommen eventuelt skal brukes og vedlikeholdes dersom avtalen ikke forlenges er en sak for seg. Flere alternativer kan tenkes, men disse tas ikke opp til drøfting i denne saken. Vi har relativt god tid på å vurdere dette. Rådmannens innstilling 1. Søknad om kjøp av Finnøyvollen avslås 2. Leieavtale mellom Per Tronsaune og Tydal kommune av 6. august 1990 forlenges ikke ut over 1. jan Behandling i Formannskapet Forslag fra Ole Bjarne: Saken utsettes og utredes videre i forhold til utnyttelse og ivaretakelse av eiendommen med seterhusene. Frist for utredning settes til Forslag fra Ole Bjarne Østby fikk 4 stemmer (K.Slungård, O.B. Østby, I. Svelmo, I.J.Haarstad) 1 stemte imot (L. Græsli)

25 Vedtak i Formannskapet Saken utsettes og utredes videre i forhold til utnyttelse og ivaretakelse av eiendommen med seterhusene. Frist for utredning settes til

26 Tydal kommune v/knut Selboe 7590 Tydal Lillian Tronsaune Krikbekkv Hell Hell, ANNØYVOLDEN - FORMELL HENVENDELSE Viser til leiekontrakt vedr. Finnøyvolden mellom Tydal kommune og Per Tronsaune datert 6. august 1990 og som erstatter tidligere kontrakt av I kontraktens pkt. 1 er det spesifisert at denne leieretten også gjelder hans kone og barn. Historikk: Med bakgrunn i kontraktens pkt. 1 kontaktet undertegnede den 24. juni 2009 dere vedr. muligheten av evt. kjøp av tomt rundt husene og evt. forlengelse av leiekontrakten. Vi fikk da beskjed om å sende mail til vedr. saken. Dette ble gjort 25. jun i I april 2010 fikk vi muntlig svar om at leieavtalen kunne utvides med nye 30 år, skriftlig svar ble lovet. Vi purret nok en gang på tilbakemelding vedr. ny leieavtale 18. mai 2010 og 18.juni I juni 2010 fikk vi beskjed om at den muntlige avtalen var trukket tilbake og at Tydal kommune ville finne en endelig løsning på Finnøyvolden. Det ble lovet at saken skulle behandles i Formannskapsmøte senest i august Vi fikk beskjed om at dere nå ønsker en formell henvendelse pr brev. Undertegnede bekrefter innholdet i mail av 25. juni 2009 og ønsker tilbakemelding på muligheten av evt. kjøp av tomt rundt husene og evt. forlengelse av leiekontrakten. Det vil isåfall være undertegnede som vii være kontraktspart mot Tydal kommune. Se vediagt bekreftelse fra Amanda og Ann Irene Tronsaune. Vi stiller oss undrende til kommunens saksbehandling i denne saken og forventer nå en skriftlig tilbakemelding. Med vennlig hilsen Lillian Tronsaune Vedlegg: Bekreftelse

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 TYDAL KOMMUNE Dato: 20.05.2016 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 20.05.2016 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet TILLEGGSSAKSLISTE

MØTEINNKALLING Formannskapet TILLEGGSSAKSLISTE Klæbu kommune Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 03.04.2014 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Formannskapet Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.09.05 Tid: 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 21.06.2012 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter i Salten - Bodøsjøen barnehage salg av Smålia 13 og 15

Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter i Salten - Bodøsjøen barnehage salg av Smålia 13 og 15 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2014 32691/2014 2011/3983 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/136 Formannskapet 25.06.2014 Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste 2 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 28.01.2015 Møtested:

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Grip Dato: 24.06.2010 Tidspunkt: 09:30 Møtet avholdes på Grip. Oppmøte på Piren. Båten går kl. 09.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: DRIFTSUTVALGET Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 25.10.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2014/39-6 Roger Andersen, 74 39 33 13 614 24.04.2014

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2014/39-6 Roger Andersen, 74 39 33 13 614 24.04.2014 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2014/39-6 Roger Andersen, 74 39 33 13 614 24.04.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 27.01.2016 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 27.06.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 1/09 09/53 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FORMANNSKAPET 2009

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 1/09 09/53 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FORMANNSKAPET 2009 ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.01.2009 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker 14.30 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/53 GODKJENNING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 10.03.2009 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

ARKIV: J42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015

ARKIV: J42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Jonas Leyre Amstrup SAKSMAPPE: 2014/1230 ARKIV: J42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 SJØSANDSLEIREN Rådmannens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 05.05.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 05.05.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 05.05.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.45 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Petter

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.06.2010 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Thord Karlsen, Elisabeth Lyngedal

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE FOLLDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 23.11.2017 Tid: Rett etter møtet i administrasjonsutvalget TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 96/17 15/694

Detaljer

Sel kommune. Møteinnkalling

Sel kommune. Møteinnkalling Sel kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grindstuen, Sel rådhus Dato: 14.07.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes på tlf. 415 37 293 til Solveig Nymoen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 2 Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 2 Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 2 Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage - forlengelse av festetid for feste av tomt til barnehage

Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage - forlengelse av festetid for feste av tomt til barnehage Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2010 24746/2010 2010/9025 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/84 Formannskapet 02.06.2010 Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage - forlengelse

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 611 Lnr.: 7995/17 Arkivsaksnr.: 14/

Saksframlegg. Ark.: 611 Lnr.: 7995/17 Arkivsaksnr.: 14/ Saksframlegg Ark.: 611 Lnr.: 7995/17 Arkivsaksnr.: 14/1420-23 Saksbehandler: Torbjørn Furuhaugen SALG AV BYGNINGENE PÅ FJERDUM SETER PÅ SKEI. Vedlegg: 1. Brev fra Gausdal Røde Kors mottatt 5. januar 2017.

Detaljer

Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat drift

Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat drift Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.01.2013 3369/2013 2012/7734 A10 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet 30.01.2013 Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyret Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 23.06.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/ Etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) og Bærekraftige Liv på Landås (heretter benevnt leietaker) for eiendommen: Kanonhaugen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 12.05.2014 Tid: 09:00 13:30 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

Damgata 62, 2/534, Stifinneren barnehage - Videreføring av festekontrakt

Damgata 62, 2/534, Stifinneren barnehage - Videreføring av festekontrakt Horten kommune Vår ref. 10/38048 10/972-15 / EIEN-2/534 Saksbehandler: Erling Eri Damgata 62, 2/534, Stifinneren barnehage - Videreføring av festekontrakt Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 29.11.2010

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00.

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00. Sakspapirer Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 8/11 11/240 13 Ofl 13 SØKNAD

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE

AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE Følgende avtale («Avtalen») har i dag blitt inngått mellom - Bodø kommune v/ [ordføreren] («Kommunen») Kongens gate 23,

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 FROLAND KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling ENGERDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utredningskomiteen Møtested: Kommunehuset Enger Dato: 10.03.2017 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 62 45 96 07, eventuelt mobiltlf. 99476494, som sørger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/07 04/00553 VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/07 04/00553 VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 22.03.2007 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 206/12 12/1177 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR 13/BNR 37 - FLUBERGVEGEN 1040

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 206/12 12/1177 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR 13/BNR 37 - FLUBERGVEGEN 1040 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.09.2012 Tid: Kl. 09.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.05.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 10:00 12:59 Tilstede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Johan Daniel Hætta, Alfhild Larsen, Svein Arne Jakobsen Jan Einar

Detaljer

Søknad 58/7 - Finesskogen i Verran kommune - søknad om konsesjon - klage på vedtak i utvalgssak 28/16

Søknad 58/7 - Finesskogen i Verran kommune - søknad om konsesjon - klage på vedtak i utvalgssak 28/16 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 06.12.2016 2016/1051-16 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 40432931 Terje Haugan Olav Myntmesters gt. 71 2315 HAMAR Melding om

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.06.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Per Hansen

Detaljer

JORDLEIEAVTALE. Eier (den som leier ut jorda) Navn: Gnr: Bnr: Kommune: Leier (den som skal leie jord) Navn: Gnr: Bnr: Kommune:

JORDLEIEAVTALE. Eier (den som leier ut jorda) Navn: Gnr: Bnr: Kommune: Leier (den som skal leie jord) Navn: Gnr: Bnr: Kommune: JORDLEIEAVTALE Eier (den som leier ut jorda) Navn: Gnr: Bnr: Kommune: Leier (den som skal leie jord) Navn: Gnr: Bnr: Kommune: 1. Omfang Arealet fordeler seg slik (AR5/gårdskart) Fulldyrka Overflatedyrka

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Dato: 27.06.2017 Møtested: Kommunehuset, Ordførerens kontor Tidspunkt: 09:45 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører tlf. 75 76 06 11. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 01.11.2012 Kl: 09.00 Sørreisa, 25.10.2012 Gyldig forfall meldes til Ordfører Paul Dahlø på tlf. 99 20 46

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 7/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag den 05.09.2005 kl. 08.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn Byteknikk Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.04.2013 28568/2013 2013/2771 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/81 Formannskapet 16.05.2013 13/72 Bystyret 20.06.2013 Midlertidig utleie av offentlig

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00

Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen Takstnemnda for eiendomsskatt, eiendomsskattekontoret Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen 08.02.2017 Innføring av eiendomsskatt i hele kommunen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Verdal Boligselskap AS - Vurdering av muligheter for bruk av selskapet til utvikling av Verdal kommunes eiendomsmasse Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no

Detaljer

Knerten barnehage - forlengelse av festetid for feste av tomt til barnehage

Knerten barnehage - forlengelse av festetid for feste av tomt til barnehage Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.06.2013 37489/2013 2011/146 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/124 Formannskapet 26.06.2013 Knerten barnehage - forlengelse av festetid for

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/658-4 Roger Andersen, 74 39 33 13 10/515 02.02.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/658-4 Roger Andersen, 74 39 33 13 10/515 02.02.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune MELDING OM VEDTAK Nærøy og Vikna Boligutleie AS v/ole Petter Fjær Byåsvegen 16 a 7900 RØRVIK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/658-4 Roger Andersen, 74 39 33

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen kommune Møtedato: 10.02.2014 Tid: 12:00 14:40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Rita

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Hanne Nora Nilssen. Adm.sjef Børge Toft, sekr Kristin Vangen

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Hanne Nora Nilssen. Adm.sjef Børge Toft, sekr Kristin Vangen Møtested: Botnkrona Møtedato: 28.05.2014 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond A Johansen, Tore Vikedal, Hanne Wiig,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 03.11.2014 Tid: 12:00 14:30 og 15:05 17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

KÅRE TÅRNES - RIVING AV 2 GAMLE NAUST SAMT OPPFØRING AV 2 NYE NAUST - 81/008

KÅRE TÅRNES - RIVING AV 2 GAMLE NAUST SAMT OPPFØRING AV 2 NYE NAUST - 81/008 Arealbruk Kåre Tårnes Øseveien 66 7167 VALLERSUND Deres ref. Vår ref. Dato 1466/2016/81/008/1627GUEN 29.01.2016 KÅRE TÅRNES - RIVING AV 2 GAMLE NAUST SAMT OPPFØRING AV 2 NYE NAUST - 81/008 Bjugn kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 18.06.2013 klokka 08.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Tove Eliassen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Bent

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Sverre Horven MEDL TL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Sverre Horven MEDL TL TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 20.06.2013 Tidspunkt: 19:00-20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

Otterøyrådet - Namsos kommune

Otterøyrådet - Namsos kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Otterøy skole Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 19:00 Otterøyrådet - Namsos kommune De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Namsos, 23.04.2015 Sakliste Utvalgssaksnr

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 MØTEINNKALLING Klagenemnda Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.02.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 3/14

Detaljer

Klagenemnda. Innkalles til møte onsdag 24.11.2010, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Formannskapet. SAKSLISTE

Klagenemnda. Innkalles til møte onsdag 24.11.2010, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Formannskapet. SAKSLISTE Birkenes kommune Klagenemnda Innkalles til møte onsdag 24.11.2010, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Formannskapet. Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 012/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 4. februar 2008. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 612. D-sak. Framtidig samlokalisering av administrative funksjoner - oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 103/07

Hurum kommune Arkiv: 612. D-sak. Framtidig samlokalisering av administrative funksjoner - oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 103/07 Hurum kommune Arkiv: 612 Saksmappe: 2006/1425 Saksbehandler: Reidun Mizda Dato: 09.01.2008 D-sak. Framtidig samlokalisering av administrative funksjoner - oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 103/07

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Kl Felles møte med Røros formannskap på Tolga

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Kl Felles møte med Røros formannskap på Tolga TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: Kl. 09.00 Kl. 11.30 Felles møte med Røros formannskap på Tolga TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 148/14 REGIONRÅDET

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Mildrid Einmo Steinsveien 96 7740 STEINSDALEN MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/5339-3 Kirsti Jakobsen, 27.10.2016 Søknad fra Mildrid

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 25.10.12 1030. 92/12 Tilleggsbevilgning parkering og adgang til hurtigbåtbrygga

FORMANNSKAP Lekatun 25.10.12 1030. 92/12 Tilleggsbevilgning parkering og adgang til hurtigbåtbrygga LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: FORMANNSKAP Lekatun 25.10.12 1030 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ingrid Haarstad MEDL SP Anne-Lise Galtung Risan MEDL SP Henning Braaten MEDL AP/SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ingrid Haarstad MEDL SP Anne-Lise Galtung Risan MEDL SP Henning Braaten MEDL AP/SV TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 07.12.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ingrid Haarstad MEDL SP Anne-Lise

Detaljer

Flatanger Formannskap

Flatanger Formannskap Møteinnkalling Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Møterommet, Flatanger pleie- og omsorgstun. Dato: 08.05.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart

Detaljer

Møteinnkalling. Stortrevet, Åmot kulturhus. Dato: Tidspunkt: 12:00 16:00

Møteinnkalling. Stortrevet, Åmot kulturhus. Dato: Tidspunkt: 12:00 16:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.11.2016 Stortrevet, Åmot kulturhus Tidspunkt: 12:00 16:00 Forfall med begrunnelse meldes snarest og senest to dager før møtedagen til postmottak@amot.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen : 21.10.2009 Tid: kl. 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon,

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Torbjørn Simonsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/1040 LOVLIGHETSKONTROLL - HELSEHUSET I GROVFJORD, GNR.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Torbjørn Simonsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/1040 LOVLIGHETSKONTROLL - HELSEHUSET I GROVFJORD, GNR. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torbjørn Simonsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/1040 LOVLIGHETSKONTROLL - HELSEHUSET I GROVFJORD, GNR. 65, BNR 140 Rådmannens innstilling: Saken legges frem uten innstilling fra

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Kari B. Aune Lars Græsli (sak 96/12) A/SV

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Kari B. Aune Lars Græsli (sak 96/12) A/SV TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 09:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 03.03.2016 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/16 16/63 ÅRSMELDING 2015 FRA KONTROLLUTVALGET

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset, møterom 1 Dato: 21.08.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.10. og 22.10.2014 Tidspunkt: 11:00 16:00 og 11:00 12:30 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/01095 053 Harald Silseth

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/01095 053 Harald Silseth SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/01095 053 Harald Silseth BREDBÅND VIA TELESENTRALER TIL KUNDER I MODUM KOMMUNE - AVTALE OM UTVIDELSE AV SAMARBEIDET KNYTTET TIL BREDBÅND RÅDMANNENS

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/793-3 Roger Andersen, G

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/793-3 Roger Andersen, G VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/793-3 Roger Andersen, 74 39 33 13 G21 28.01.2014

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD 1. AVTALENS PARTER: Eier (den som leier ut jord) Navn som eier av eiendommen Mellom og Leier (den som skal leie jord) Navn som eier av eiendommen gnr bnr kommune gnr bnr kommune

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.04.2015 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Marte Rasmussen, Svein I. Slåtsveen,

Detaljer

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 21/2/29 - Storvika - Klage på avslag om ettergodkjenningg av oppførte terrasser rundt naust

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 21/2/29 - Storvika - Klage på avslag om ettergodkjenningg av oppførte terrasser rundt naust Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2012/5388-26 Saksbehandler: Britt Frantzen Saksframlegg 21/2/29 - Storvika - Klage på avslag om ettergodkjenningg av oppførte Utvalg Namsos

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Kontrollutvalget 19.06.2012 Kommunestyret (her skal du ikke sette inn noe -

Detaljer