Sel kommune. Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sel kommune. Møteinnkalling"

Transkript

1 Sel kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grindstuen, Sel rådhus Dato: Tid: 09:00 Forfall meldes på tlf til Solveig Nymoen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Til behandling: Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste

2 Saksliste Saksnr Innhold Lukket PS 70/14 Ny behandling av sak 69/14 - søknad om utvidelse av lån Otta Bokbinderi AS Otta, Anita Sletten Nuvstad Fung. ordfører

3 Sel kommune SAKSUTREDNING Arkivsak: 2013/ Arkiv: 223 Saksbehandler: Solveig Nymoen Dato: Utv.saksnr Utvalg Møtedato 70/14 Formannskapet Ny behandling av sak 69/14 - søknad om utvidelse av lån Otta Bokbinderi AS Vedlegg: Særutskrift av sak 69/14 Søknad om utvidelse av lån Otta Bokbinderi AS. Saksutredning Sel kommune har mottatt følgende nye søknad fra styreleder i Otta Bokbinderi AS: «Søknad om tilleggslån Otta Bokbinderi AS Otta Bokbinderi AS har som kjent hatt en anstrengt likviditet den siste tiden. Vi viser til tidligere søknad om øking av lån til driftskreditt stort kr og søker på nytt om få dette innvilget. Det har hele tiden vært arbeidet med det mål for øye å få inn tilstrekkelig lån til å kunne holde driften i gang over sommeren, spesielt juli, som er nesten uten omsetning. Det er nå innvilget et driftslån fra SG Finans ved at mot eierne har stilt selvskyldnerkausjon for et beløp på kr Det er også innvilget støtte fra Innovasjon Norge. Begge disse tiltakene vil ta ca. 14 dager før utbetaling kan skje I uke 29 og 30 har derfor selskapet ikke likvide midler, noe som gjør at feriepenger ikke kan betales fullt, selv om de ansatte har gått med på å utsette 50% av denne inntil 1. oktober. Eierne, som har skutt betydelig ny aksjekapital tidligere i år, har strukket seg langt ved å stille ytterligere garanti for lån hos SG. Disse har ikke sett seg i stand til å bidra ytterligere. Det er arbeidet iherdig med innsalg både hos eksisterende og nye kunder, samt kontakter i Sverige og Danmark. Det er kun positive signaler å spore i markedet. Det er imidlertid en kjensgjerning at høsten er den mest aktive perioden, og målet har derfor vært å kunne løse likviditetsbristen fram til september. Vi går nå inn i ferien og det vil ikke komme vesentlige innbetalinger i juli. I tillegg har vi inneliggende ordre som var bestilt for levering i juli/august, som har blitt forskjøvet med inntil 4 uker av kunde. Dette er hovedårsaken til krisen i likviditeten. Likviditetsbudsjettet viser at med en mulig utbetaling av lån fra kommunen tidlig i uke 29, samt halve støtten fra Innovasjon Norge i uke 30 og lån fra SG i uke 31, samt avtalt utsatt betaling til leverandører, så vil likviditeten være positiv hele tiden. Det er derfor av avgjørende betydning at det søkte beløpet blir innvilget og kommer inn raskt. Utbetaling av feriepenger kan da utsettes fra til og de ansatte orienters. I motsatt fall er selskapet insolvent, og en melding om oppbud ikke til å komme fra. Med vennlig hilsen

4 Otta Bokbinderi AS Vegard Ottesen Styreleder» Vurdering Ordfører legger saken fram for formannskapet for ny vurdering i lys av opplysninger i ny søknad fra selskapet ved styreleder. Rådmannen fremmer ikke nytt forslag til vedtak. Dersom formannskapet vedtar et økt utlån til Otta Bokbinderi AS, må vedtaket eventuelt fattes med henvisning til kommunelovens 13 og refereres for kommunestyret på første møte etter ferien. Saken fremmes uten nytt forslag til vedtak

5 Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/ Arkiv: 223 Saksbehandler: Torfinn Stenersen Dato: Utv.saksnr Utvalg Møtedato 69/14 Formannskapet Søknad om utvidelse av lån Otta Bokbinderi Ikke vedlagt: 1 Likviditetsbudsjett pr. uke Resultatbudsjett 2014 Rev Mail fra OFK v/fylkesordfører Gro Lundby Vedlegg: 1 Søknad om utvidelse av lån 2 Resultatoppstilling 3 Uttalelser fra hovedaksjonær og ansatte 4 Perioderapporter etter eierskiftet 5 Oversikt eiendomsregistret AIT 6 Særutskrift - AIT OTTA BOKBINDERI, Forespørsel om lån Saksutredning Otta Bokbinderi AS søker Sel kommune om utvidelse av likviditetslån gitt i mars 2014 fra ,- til ,- For et tilleggslån på ,- ser selskapet det som reelt at nedbetalingstiden er frem til 1.november Bakgrunnen for at selskapet søker om utvidelse av lån med ytterligere ,- er likviditetsmessig forhold. Ved overtakelse av AIT Otta Bokbinderi AS, overtok Otta Bokbinderi AS også økonomiske forpliktelser fra 2013 knyttet til feriepengeutbetaling i Otta Bokbinderi var klar over at disse kostnadene kom, men hadde i sin kalkyle ved overtakelse av selskapet forventninger om at det var mulig å få til en ordning med kassakreditt hos bank, eller annen finansinstitusjon. Otta Bokbinderi AS har i lengre tid vært i kontakt med ulike banker for å få på plass en kassakreditt. Dette har vist seg å være svært vanskelig i og med at bedriften har en negativ historikk fra tiden før eierskiftet. Det er med bakgrunn i dette at Sel kommune søkes om utvidelse av lån. Ved en innvilgning av lån er eierne av bygningsmassen (AIT AS) positive til å stille sidesikkerhet i bygningsmasse. Hovedpantet er i dag på 7 mill. kr.

6 Selskapet sier i søknaden at de ser lyst på fremtiden. Regnskapet for de tre første driftsmånedene viser et underskudd på mot et budsjettert underskudd i samme periode på ,-. Et resultat på ,- bedre enn budsjett. Budsjettert overskudd for 2014 er estimert til ,- Vurdering Otta Bokbinderi AS sysselsetter 15 medarbeidere. Selskapet har likviditetsmessige utfordringer med blant annet bakgrunn i forpliktelser ved overtakelse av AIT Otta Bokbinderi AS. I vedlagte likviditetsbudsjett når kapitalbehovet en topp i uke 31 på , for så å snu til pluss i uke 42 under forutsetting om at driftsbudsjett er realistisk. Selskapet har jobbet med å få på plass kortsiktig finansiering både mot banker, men også mot Innovasjon Norge uten å lykkes. Det har også vært tatt opp internt hos eksisterende eiere en mulig kapitalutvidelse uten at det har fremkommet positive signaler på dette. Sel kommune er kjent med at det foreligger en søknad hos IN som kan bli imøtekommet med ,-. Det er også samtaler mellom selskapet og SG finans om kortsiktig lånefinansiering med pant i varelager på ca ,- Det har vært gjort henvendelse til Oppland Fylkeskommune om finansieringsmuligheter, men disse henviser videre til Innovasjon Norge. Sel Kommune har det siste året behandlet og innvilget følgende søknader fra AIT Otta Bokbinderi AS / Otta Bokbinderi AS 1/ , FS 86/1, Næringstilskudd ,-, hvor ,- er utbetalt. 3/2-2014, DV 14/51, Tilskudd til forprosjekt ,- utbetalt i sin helhet. 28/2-2014, FS 31/14, Lånefinansiering ,- Prognoser, regnskap og budsjett viser tegn til at selskapet er på god vei til å snu en negativ trend, men har ikke klart å finne løsninger på den likviditetsmessige situasjonen. Lånet som ble gitt av kommunen i februar ble sett på som et risikolån. En eventuell utvidelse av lånet må i høyeste grad fortsatt sees på som et risikolån. Selskapets tidligere eiere er villig til å stille sidepant i eksisterende bygningsmasse. Bygningsmassen har allerede en pant på 7. mill. En sidepant vil først ha verdi hvis en salgsverdi på eiendommen på over 7. mill er realiserbar. Gjennom Sjoafondets regelverk gis det åpning for at man kan gi lån til næringsvirksomhet. Grunnkapitalen i Sjoafondet er i dag på 10 mill. hvorav ,- er utlånt. Grunnkapitalen i Sjoafondet disponeres i sin helhet av kommunestyret. Med bakgrunn i sakens karakter kan vedtak fattes i medhold av kommunelovens 13 Utvidet myndighet i haste-saker, med referat til kommunestyret. Med bakgrunn i de opplysninger som foreligger vil det være av prinsipiell betydning hvis Sel kommune imøtekommer søknaden om utvidelse. Dette fordi det i tidligere saker har vært gitt lån under forutsetting av at både eiere og finansinstitusjoner har bidratt. Slik saken står nå er det kun Sel kommune som bidrar hvis søknaden innvilges. Med bakgrunn i dette anbefaler rådmannen at søknaden avslås. Rådmannens forslag til vedtak: Vedtaket fattes i medhold av kommunelovens Sel formannskap avslår søknad fra Otta Bokbinderi AS om tilleggslån på ,- Begrunnelse se saksutredningen.

7 Behandling i Formannskapet : Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtaket fattes i medhold av kommunelovens 13 Vedtak i Formannskapet : 1. Sel formannskap avslår søknad fra Otta Bokbinderi AS om tilleggslån på ,- Begrunnelse se saksutredningen. Vedtaket er fattet i medhold av kommunelovens 13. Rett utskrift Eva Nårstad sign

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 25.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommune, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.02.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 10.02. kl. 15.30 SV: tirsdag 10.02. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46). KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: BYSTYRET MØTENR.: 03/3 MØTETID: 25.03.2003 - KL 18:00 MØTESTED: BYSTYRESALEN, Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 256 Arkivsaksnr: 2009/951-10 Saksbehandler: Frode Gundersen. Øst Finnmark Avfallsselskap ANS - Selskapskontroll

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 256 Arkivsaksnr: 2009/951-10 Saksbehandler: Frode Gundersen. Øst Finnmark Avfallsselskap ANS - Selskapskontroll Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 256 Arkivsaksnr: 2009/951-10 Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 15.12.2009 Øst Finnmark Avfallsselskap ANS - Selskapskontroll

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.02.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Søknad om økonomisk støtte - Bodø Håndballklubb

Søknad om økonomisk støtte - Bodø Håndballklubb Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.11.2009 61939/2009 2003/9245 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/145 Formannskapet 23.11.2009 09/169 Bystyret 10.12.2009 Søknad om økonomisk støtte

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/109 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.12.2008

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/109 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.12.2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Befaring:

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.11.2007 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSAL, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Formannskapet behandlet saken den 29.09.2014, saksnr. 82/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommune garanterer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer