Sportsklubben Træff Fotball, Ungdom.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sportsklubben Træff Fotball, Ungdom."

Transkript

1 Sportsklubben Træff Fotball, Ungdom. Innhold: Utviklingsmål. o Holdninger. o Taktikkmodell. o Generelle postulater. o Øvelsesbank. Vedlegg: o Forslag til spillestil: konkrete angreps- og forsvarspostulater. o Lede(r)tanker for måloppnåelse og (trenings)ledelse. o Generell treningslære. I. Utviklingsmål konkretisering av fotballferdigheter. 1. Overblikk hovmesterblikk - Det handler om å velge gode løsninger. 2. Hurtig spill med få touch. - Det å kunne spille ballen videre hurtig. - Tenk angrepsretning. - Ses i sammenheng med pkt Pasningskvalitet. - Å kunne spille ballen i forhold til medspillers plassering og bevegelse. 4. Vende opp i angrepsretning. - Vend opp når du kan. - Tenk angrepsretning. - Ta vekk press. 5. Vende/vri spillet. - Ballovertakelse. - Reverspasning. - Føring og vending. - Crosspasning. 6. Finte/drible. - Beherske 1:1. - Tenk angrepsretning føring i rom; føring når lite rom. - Finte i fart; finte når lita fart/stillestående. 7. Headeferdighet. - Avslutning. - Klarering. - M/uten opphopp. 8. Bevegelseskvalitet i posisjon foran ballfører. - Når og hvordan. 9. Bevegelseskvalitet i posisjon bak ballfører. Utviklingsmål, innlagt øvelsesbank m.m. 1

2 - Når gi støtte. - Når gå på løp (overlap, dybdeløp) 10. Avslutningsferdighet (skudd/heading). - Tøffhet, aggressivitet. - Strak vrist; volley; stupheading osv Ferdighet som førsteforsvarer. - Hensiktsmessig fot- og kroppsstilling. - Hvordan bevege seg framover, bakover, sidelengs. - Takle; presse; lede; slide. 12. Spesialferdighet som keeper. - Distribusjon over-/underarm; hel-/halvvolley; dødball. 13. Bevisstgjøring i forhold til kommunikasjon. - Se. - Bevegelse når, hvor, hvordan. - Stemmebruk i forsvar. - Oppmuntre ved stemmebruk. 14. Bevisstgjøring av sentrale forhold i lagsamarbeid. - Sone/mann:mann. - Kombinasjon. - Systemer. - Formasjoner. - Roller. - Kjenne spilleprinsippene. - Kjenne spillemomentene. II. Hvilke holdninger ønsker vi? 1. Møt opp på trening med liv og lyst og humør. 2. Jeg kommer på treninga for å trene, ikke for å bli trent. Jeg er til stede med både kropp og sjel, fysisk og mentalt. 3. Det er lov å være sint, men bare ett sekund i gangen. 4. Konflikter løser vi der og da. 5. Det er frivillig å være med i treningsgruppa. Konsekvensene er ikke frivillig. 6. Møt presis på trening. Treninga starter kl 1600 ikke Det er denne treninga som er viktig, fordi den er den første i resten av min karriere. 8. Det er meg det kommer an på. 9. Snakk med. Ikke om. 10. Vær tålmodig. Vit at et mål er bare så verdifullt som det arbeid som har vært nødvendig for å nå målet. 11. Framgang og utvikling er et resultat av prestasjonsforbedring Utviklingsmål, innlagt øvelsesbank m.m. 2

3 III. Taktikkmodell/Spilleprinsipper i angrep og forsvar Angrep Forsvar Score mål Kamp om ballen Vinne ballen hindre mål Risiko Gjennombrudd Opphold Dybde Bredde Bevegelse Skape rom Kreativitet Improvisasjon Hindre rom System Disiplin Dybde Konsentrering Balanse Press Sikring Markering IV. Forsvars- og angrepspostulater med utgangspunkt i taktikkmodellen. Forsvarspostulater: 1. Førsteforsvarer gå når ballen går. Avskjær om du kan. Om ikke avskjæring/takling er mulig, kryp innpå presse, lede. Hovedregel: presse/lede innover (forutsetter numerisk balanse). 2. Andreforsvarer tenk vinkel og avstand. Vinkle i forhold til eget mål og at førsteforsvarer presser/leder innover. Avstand: avhengig av situasjon. 3. Tredjeforsvarer tenk linje i forhold til andreforsvarer. Dette gjelder samtlige ledd. Sideforskyvning i forhold til ball. Avstand i forhold til eget ledd: 10 m avstand mellom lagdeler: 15 m. 4. Første-, andre- og tredjeforsvarsrollene skifter hele tida. Å vite hvilken rolle du til enhver tid har, krever våkenhet/konsentrasjon. Jobb med innsida av hodet/tren innsida av hodet. 5. Kommunikasjon konstruktive, klare meldinger. Bruk fornavn. Utviklingsmål, innlagt øvelsesbank m.m. 3

4 Angrepspostulater: 1. Førsteangriper er viktigste angriper. Vit hva du skal gjøre med det samme du inntar denne rolla det vil si i forkant av at du får ballen. Vende opp om du kan. Støttepasning om du må. Mister du ballen, er du førsteforsvarer i neste øyeblikk. 2. Andreangriper gir førsteangriper støtte blir førsteangriper ved eventuell støttepasning. Regel: 1-touch etter støttepasning. Ved balltap, der førsteangriper blir passert, går du direkte inn i rolla som førsteforsvarer. Vær nøye med vinkel og avstand i forhold til førsteangripers posisjon til enhver tid. 3. Tredjeangriper nøkkelord er bevegelse i forhold til øvrige tredjeangripere, i forhold til rolle i laget/lagdel og til første- og andreangripers plasseringer/forseringer. Stikkord for tredjeangriperbevegelse: motsatt bevegelse inn/ut, mot/fra. Angrip bakrom. Angrip/utnytt skapt/tømt rom. 4. Kommunikasjon stemmebruk, men også det å se/ha overblikk. Kommunisere med kroppen og i form av bevegelser. 5. Rollene som første-, andre- og tredjeangriper skifter hele tida. Bevissthet omkring hvilken rolle du til enhver tid har, krever våkenhet/konsentrasjon. Jobb med innsida av hodet. Tren innsida av hodet. A. Banestørrelser. K+10:k+10. Full bane 100*70 m K+9:k+9 Avgr 90*60 m K+8:k+8 80*60 m K+7:k+7 70*50 m K+6:k+6 60*40 m K+5:k+5 50*35 m K+4:k+4 40*30 m K+3:k+3 30*25 m K+2:k+2 20*18 m V. Øvelsesbank. Ved spesiell vektlegging eksempelvis skape flere situasjoner/gi mindre rom og tid, kan veiledende mål avvikes både i lengde og bredde. Hva er jeg ute etter å påvirke? Hva er målet med denne treninga/denne sekvensen? B. Intensitetsskala: Lav intensitet < 85 % av Hf maks (200 i maxpuls gir 170 slag ved 85 % int) Middels intensitet 85-90% av Hf maks (200 i maxpuls gir 180 slag ved 90 % int) Høy intensitet - > 90 % av Hf maks (200 i maxpuls gir 190 slag ved 95 % int) C. Oppvarmingsøvelser. 1. NB! Skadefri / 11 + etc: Fotballbevegelser framover/bakover/sidelengs. Retningsendringer 180 grader og 90 grader. Flerstegsløp. Balanse / spenst / kne over tå. Stigende intensitet. Aerob effekt. Lav intensitet. Utviklingsmål, innlagt øvelsesbank m.m. 4

5 2. Boks 30*30 m: 5-6 spillere pasning/mottak. Bevegelse/initiativ 2. angriper. Pasning i forhold til medspillers bevegelse. Formell. Aerob effekt. Lav intensitet. 3. Boks 40*50 m: 10:5; 11:6; 12:6. To touch. Funksjonell. Aerob effekt. Middels intensitet. 4. Boks 20*20 m: Minimum 5 spillere. Alltid 2 spillere der det startes med ballen. Pasning i lengderetning. Rytme i pasningsspillet. Begge veier. Kan gjøres uten å lage boks. Formell. Aerob effekt. Lav intensitet. 5. Boks 10*10 m: 4:2. To touch. Funksjonell. Aerob effekt. Lav intensitet. 6. Sirkel diameter m: Minimum 5 spillere: Slå til en løp til en annen, som går inn i sirkelen. Inntil 2-touch. Rytme. Formell. Aerob effekt. Lav intensitet. 7. Sirkel diameter 20 m. Hele gruppen: a. Føre ballen til spiller rett overfor, makker overtar og fører fram og tilbake osv b. Annenhver spiller går inn i sirkel og bruker yttersirkel som vegger i pasning / medtak / volley / heading. Lav intensitet. D. Tekniske øvelser. Organisering: grupper på 6 spillere todeling av gruppene med avstand m - pasning/mottak/stikk kort/lang - pasning/vegg/stikk - rykk/pasning/vend/stikk - føring/vending/ballovertakelse - overlap - rykk/pasning/ballovertakelse Lav/middels intensitet. NB! Kvalitet! E. Avslutningsøvelser. Generelt. 1. Føring og skudd. Formell. Aerob effekt. Liten intensitet 2. Veggpasning og skudd. Formell. Aerob effekt. Lav intensitet. 3. Medtak og skudd. Formell. Aerob effekt. Lav intensitet. 4. Volley og skudd / heading. Formell. Aerob effekt. Lav intensitet. 5. Småspillvarianter. Funksjonell. Aerob effekt. Høy/middels intensitet. F. Bevegelse i boks/avslutningsfelt: 1. En legger inn; to / tre går på løp. Formell. Aerob effekt. Lav intensitet. 2. Innlegg og avslutning: 45 graders pasning, 1. stolpe, 2. stolpe. Grupper a 6-8 spillere. Formell. Aerob effekt. Lav/middels intensitet. 3. Småspillvariant med bred bane. Funksjonell. Aerob effekt. Høy/middels intensitet. 4. Småspillvariant med frisoner. Funksjonell. Aerob effekt. Høy/middels intensitet. Utviklingsmål, innlagt øvelsesbank m.m. 5

6 G. Skuddaktiviteter organisert i grupper a 8 spillere. 2 mål. Diagonal oppstilling. 1. Pasning vegg skudd / motrullende pasning. Inntil 2 touch. Formell. Aerob effekt. Lav intensitet. 2. Pasning vending skudd. Inntil 2 touch. Formell. Aerob effekt. Lav/middels intensitet. 3. Skudd på frarullende ball. Organisering 2/ball. Bytte roller. Formell. Aerob effekt. Lav/middels intensitet. 4. K+3+1:k+3+1. Banebegrensning 30*34 m. Skudd fra egen halvdel. Returer. Funksjonell. Aerob effekt. Høy/middels intensitet. H. Spillaktiviteter: Banestørrelse lages i forhold til antall spillere og i forhold til hva som blir vektlagt. 1. K+10:k+10 3*20 min Middels intensitet. 2. K+9:k+9 3*20 min Middels intensitet. 3. K+8:k+8 3*20 min Middels intensitet. 4. K+6:k+6 3 lag, kamper a 6 min. Middels til høy intensitet. 5. K+5:k+5/k+4:k+4/k+3:k+3 Tre lag/fire lag. Kamper a 3-5 min. Kan legge inn vegger/frisoner. Høy intensitet. Vektlegging av prinsipper og momenter etter behov. Middels til høy intensitet. I. Oppspilløvelser: k+11:k+5 / 0. Shadowtrening Trening av roller: 1.f, 2.f, 3.f/1.a, 2.a, 3.a. Samtlige øvelser som er nevnt kan brukes. Hva skal vektlegges? Hva er målet med denne treninga/denne sekvensen? J. Forsvarsspill: 1., 2. og 3. forsvarerroller kan bevisstgjøres i storbaneøvelser og småspilløvelser. Drilling av bakersteledd: k+5:7/8. Drilling av midtbane/frontledd: k+6:9 Overganger: k+7:7 Trening av førsteforsvarer: Boks 10*20m 2 spillere. Førsteforsvarer slår opp og går når ballen går. Momenter: hurtig innpå krype presse lede takle. Utviklingsmål, innlagt øvelsesbank m.m. 6

7 Vedlegg 1: Hvordan nå mål/skape resultat? Prestasjon er prisgitt: 1. Forholdet mellom vitenskap(kunnskap) og lidenskap(motivasjon) 2. Vitenskapens troverdighet er avhengig av lidenskapens intensitet 3. Prestasjonen individuelt og kollektivt må utvikles 4. Prestasjonsgruppe må utvikles Noen lede(r)tanker: Tro skapes gjennom å se muligheter Trygghet skapes gjennom struktur og tilhørighet Kreativitet springer ut av dynamisk trygghet Selvtillit skapes gjennom gjentatt anerkjennelse Individuelle ferdigheter og ressurser skapes gjennom målbevisst trening Gode resultat og trivsel er den beste feedback for et prestasjonsmiljø Vedlegg 2: Definisjoner av rom i fotball. Retningslinjer i angrep og forsvar. Rom en er rommet på utsida av backer - begge sider Rom to er rommet mellom back og midtstopper - begge sider Rom tre er rommet mellom midtstopperne Utviklingsmål, innlagt øvelsesbank m.m. 7

8 Utfordring: angripe flere rom samtidig - med mange spillere! Angrepspostulater og rollefordeling Spillet i lengderetningen avgjør kampen. Tidlig i kampene kan det være fornuftig å slå langt for å få opp aggressiviteten og for å få strekk i motstanderlaget Vend med ballen når du kan! Spill støtte bare når du må, og så tidlig som mulig. Unntaket er hvis støtta er nær, og har bedre vinkel for å vende spillet eller slå gjennombrudd Husk loven om motsatte bevegelser - også for den enkelte spiller Hold alltid bredde på angrepssida, og strekk opp hvis mulig. Skjær inn fra motsatt side for gjennombrudd Unngå å slå på den første angrepsbevegelsen, om den ikke gir direkte gjennombrudd. Let etter rom som skapes for andre spillere (tredjeangriper) Indreløper på angrepssida vil som regel foreta en møtebevegelse, mens motsatte indreløper enten truer bakrommet eller gjør seg spillbar i mellomrommet Åpne for muligheten for å snu v en på midtbanen. Den sentrale spilleren vil da operere nærmere midtspissen, mens de to andre får mer stabiliserende roller i angrep Vinkle pasningen inn på banen i oppbygningsfasen, ut i selve gjennombruddet Spill helst ut via backfirer, men med tempo og trygghet. Langt oppspill på medspiller eller løfte inn i motstanders bakrom kan være kloke valg av og til. Alltid medspiller i støtte til ballfører(foran og bak): dybde, trygghet og variasjon i angrep. Jakt alltid etter å true bakrommet, spesielt når motstander ligger høyt. Utnytt rom mellom motstanders lagdeler, og mellom spillerne i lagdelene. Utnytt overtallighet ved å bringe ballen hurtig framover ved føring eller medløpspasninger Utfordre med ball på siste tredjedel av banen. Søk overtall, spesielt på kantene, for opprulling Ballførers posisjon bestemmer innløp - å lese innlegget er viktig. Tidlig innlegg bak motstanders backrekke er ofte ei god løsning Angrip rommet ved første stolpe, foran keeper og på bakre stolpe ved innlegg. Vinn duell, kom foran motstander Nær dødlinje - slå på bakerste stolpe. Nær dødlinje og mål - slå 45 graders innlegg Skift posisjon foran mål for hvert sekund(sene innlegg). Husk gjenvinningssoner Vi har bedre tid enn vi tror foran mål Vær aldri redd for å skyte, men mist ikke oversikt Avslutt angrepet! Forsvarspostulater Vi forsvarer oss med tre ledd - frontledd bestående av tre spillere, midtbaneledd bestående av tre spillere og bakersteledd bestående av fire spillere. Keeper er sweeper og kommandosentral Hvert ledd har en rekkeleder: midtspiss, sentral mb og en midtstopper. Ansvar: få orden på lagdelen! Kommunikasjon! Avstand mellom ledd: 15 m. Avstander i ledd: 10 m Generelt: førsteforsvarer går, andre- og tredjeforsvarer faller. Spesielt: startes presset på ei side på topp, faller motsatt spiss ned i midtbaneleddet. Vi starter som hovedregel presset inne på motstanders banehalvdel Når førsteforsvarer jager ball, kommer resten av laget etter Vidspisser: tving ballen innover på banen Utviklingsmål, innlagt øvelsesbank m.m. 8

9 Kommuniser: snakk sammen. Vær konkret. Bruk navn Hovedregel førsteforsvarer: press tett - avstand til ballfører: max en meter. Gå når ballen går! Avskjær om du kan! Hovedregel andreforsvarer: avstand til førsteforsvarer 4-5 m; vinkel - i forhold til eget mål Bakenforliggende ledd som ikke er i presseaktivitet ligger flatt Når en i leddet er i press, faller de to(tre) andre - husk avstand og vinkel. Sideforskyvning bakerste ledd: motsatt back til sin stolpe Ved feltmarkering(innafor 16m er): ta markeringsansvar. Vinner du ikke ballen, ta ut motstander Vedlegg 3: Litt om treningsplanlegging 1. Treningsplanlegging m/planhierarki Utviklingsplan flere år. Utviklingstrapp Årsplan. Progresjon fra forrige år Periodeplan. 4 uker / 5 uker Øktplan - Kontroll. Hvem kommer? Hvem var der? - Justering. Uforutsette forhold? - Mengde. Lett økt? Tung økt? Mellomøkt? - Funksjonell/formell. Ikke enten eller begge deler, gjerne i samme økt. - Treningsforhold. Evne til improvisasjon. 2. Enkeltøkta momentliste Tema uke/overordna. Hva skal vi lære denne perioden? Oppv formell/funksjonell. Variasjon. Eksplosiv del sprint/spenst. Alltid viktig i fotball. Temadel funksjonell = hel/del/hel. Bygge ned / bygge opp. - Innlagt: teknikk/avslutning formell del. Variasjon Avslutning nedjogging/uttøyning. Bygg gode vaner. 3. Utfordringer: Progresjon Intensitet Hode/kropp mental/fysisk trening Pedagogikk Spesifisitet Nb! Liv lyst humør Utviklingsmål, innlagt øvelsesbank m.m. 9

10 UTFORDRINGER Angst/bekymring FLYTSONE Kjedsomhet/frustrasjon FERDIGHETER Det handler tross alt bare om fotball: Den som kun tar spøk for spøk og alvor kun alvorlig, han og hun har faktisk fattet begge deler dårlig. Vi ønsker å ha det gøy og bli så gode som vi selv vil Utviklingsmål, innlagt øvelsesbank m.m. 10

Sportsklubben Træff Fotball, Ungdom.

Sportsklubben Træff Fotball, Ungdom. Sportsklubben Træff Fotball, Ungdom. Innhold: Visjoner og overordna mål Utviklingsmål. o Holdninger. o Taktikkmodell. o Generelle postulater. o Øvelsesbank. Vedlegg: o Forslag til spillestil: konkrete

Detaljer

Træff Gutt Den gode sirkel. Vi ønsker å ha det gøy og bli så gode som vi selv vil

Træff Gutt Den gode sirkel. Vi ønsker å ha det gøy og bli så gode som vi selv vil Træff Gutt 2 2011 Den gode sirkel Vi ønsker å ha det gøy og bli så gode som vi selv vil Evaluering Aktivitet Trening og kamp Progresjon Tiltak Arbeidsområder dette mener spillerne vi skal jobbe med i 2011

Detaljer

Månedens tema: Pasninger og avslutninger

Månedens tema: Pasninger og avslutninger Månedens tema: Pasninger og avslutninger Vi skal denne måneden jobbe med pasninger og avslutninger- Vi skal denne måneden jobbe med en grunnleggende forståelse av hvordan en kan linke (kombinere) med en

Detaljer

Vikersund fotball G 99- treningsplan høsten 2012.

Vikersund fotball G 99- treningsplan høsten 2012. Vikersund fotball G 99- treningsplan høsten 2012. Oppvarming kjøres noe forskjellig med fokus på en del basisøvelser, herunder pasning, kort/lang, heading, med og uten press, demping/ mottak/ touch. Dag

Detaljer

Fotballspråk. Begrepene under er presentert i alfabetisk rekkefølge som:

Fotballspråk. Begrepene under er presentert i alfabetisk rekkefølge som: HSV Fotball - Språk Fotballspråk. Vi som trenere utvikler ulike fotballspråk gjennom våre påvirkninger. HSV ønsker å samle et fellesregister for å sørge for at vi trenere snakker samme språk, samtidig

Detaljer

Træff Gutt 2011 Den gode sirkel

Træff Gutt 2011 Den gode sirkel Træff Gutt 2011 Den gode sirkel Vi ønsker å ha det gøy og bli så gode som vi selv vil Evaluering Aktivitet Trening og kamp Progresjon Tiltak Arbeidsområder dette mener spillerne vi skal jobbe med i 2011

Detaljer

Sportsplan ungdom spillsituasjoner forsvar

Sportsplan ungdom spillsituasjoner forsvar Sportsplan ungdom spillsituasjoner forsvar Spillsituasjon 1: «Forsvaret i angrepet» Er vi i angrep ønsker vi å skape noe. Dvs. mål, målsjanse, avslutning, corner eller til og med innkast høyt på banen

Detaljer

9èr-spillet (12-13 år)

9èr-spillet (12-13 år) Overordnet 9èr-spillet (12-13 år) - Laget spiller primært i systemet 1-3-2-3. - Spillere 13-14 år skal lære: - å angripe mellomrom via kant, indreløper og spiss - oppspill mot mellomrom, bakrom og korridor

Detaljer

TRENINGSØKTA 2 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690

TRENINGSØKTA 2 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 TRENINGSØKTA 2 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 Pasningsspill Ballkontroll 1 Smålag-spill mot 2 el.4 mål. Diverse øvelser/spill. 1) Spillerne i den innerste 4-kanten rygger inn mot

Detaljer

Ut av pasningsskyggen! Vis fronten mot medspilleren. Plassér deg litt bak og til siden for motspiller. Spill ballen i forkant av medspilleren.

Ut av pasningsskyggen! Vis fronten mot medspilleren. Plassér deg litt bak og til siden for motspiller. Spill ballen i forkant av medspilleren. Månedens tema: Å linke (kombinere) med en medspiller. Vi skal denne måneden jobbe med en grunnleggende forståelse av hvordan en kan linke (kombinere) med en medspiller for å skape gjennombrudd eller bedre

Detaljer

FORKLARINGER TIL LÆRINGSMOMENTENE

FORKLARINGER TIL LÆRINGSMOMENTENE FORKLARINGER TIL LÆRINGSMOMENTENE FORKLARINGER KNYTTET TIL LÆRINGSMOMENTER Her kommer noen forklaringer av begrep vi bruker når vi snakker om læringsmomenter knyttet til øktene og øvelsene. Mange av skissene

Detaljer

1. og 2.angriper Forberedelsesfasen (2A) styrende for den påfølgende 1A involvering handling og valg. -Mot prioriterte rom

1. og 2.angriper Forberedelsesfasen (2A) styrende for den påfølgende 1A involvering handling og valg. -Mot prioriterte rom Individuelt - Hensikten med oversikten over 1A-2A og 1F-2F-3F listen er å gi en oversikt over ferdigheter spillere bør beherske. - På grunn av ulikhetene i typer fotballspillere, deres interesse og dere

Detaljer

Midtstopperen. Fotballforbundets rollebeskrivelse og øvelsesforslag for midtstopperen.

Midtstopperen. Fotballforbundets rollebeskrivelse og øvelsesforslag for midtstopperen. Midtstopperen Fotballforbundets rollebeskrivelse og øvelsesforslag for midtstopperen. Midtstopperen Den norske midtstopperen behersker soneforsvar og er spesielt god til å vurdere hvilke rom man skal beskytte

Detaljer

Rollebeskrivelser 4-4-2 ( eksempel beklager litt dårlig redigert)

Rollebeskrivelser 4-4-2 ( eksempel beklager litt dårlig redigert) Rollebeskrivelser 4-4-2 ( eksempel beklager litt dårlig redigert) Fordeler med 4-4-2 - Et godt system for å hindre kontringer imot. - Det er et fleksibelt system: Kan både spilles offensivt og defensivt

Detaljer

Scoringstrening - avslutninger på mål

Scoringstrening - avslutninger på mål Side 1 for Scoringstrening 07:41 2 mot 1 + keeper med løp bakfra (Aldersgruppe: 6-8 og oppover) Satt inn fra Side 2 for Scoringstrening

Detaljer

Hvordan velge formasjon i nierfotball i Haugar

Hvordan velge formasjon i nierfotball i Haugar Hvordan velge formasjon i nierfotball i Haugar Når man velger formasjon å spille i nierfotball (og for så vidt generelt i barne- og ungdomsfotball) er det viktig å tenke på at det skal være overførbart

Detaljer

Spissen. Fotballforbundets rollebeskrivelse og øvelsesforslag for spissen.

Spissen. Fotballforbundets rollebeskrivelse og øvelsesforslag for spissen. Spissen Fotballforbundets rollebeskrivelse og øvelsesforslag for spissen. Spissen Den norske spissen har fysisk spisskompetanse gjennom stor hurtighet og/eller duellstyrke. Den norske spissen er brutal

Detaljer

Øvelser for November-Desember

Øvelser for November-Desember Øvelser for November-Desember Det er lagt til rette for opptil 2 treninger i uken for årskullet: a) 1 individuell ved lokal skole b) Felles\åpen trening på Sofiemyr Match Treningssammensetningen må tilpasses

Detaljer

Vikersund fotball G 99- treningsplan vinter/vår 2012.

Vikersund fotball G 99- treningsplan vinter/vår 2012. Vikersund fotball G 99- treningsplan vinter/vår 2012. Dag Uke Tid Sted Tema Kommentarer Mandag 5 18.30-20.00 Tangen Mottak/ pasning m Klubbtrening kortpasninger Torsdag 5 18.30-20.00 Tangen Mottak/ pasning

Detaljer

Kvam IL Fotball Øvelsesbank 2016-

Kvam IL Fotball Øvelsesbank 2016- Kvam IL Fotball Øvelsesbank 2016- www.kvamil.no 1 Kvam IL er opptatt av gode og ryddige rutiner for våre medlemmer. Kvam IL Fotball Øvelsesbank Samtidig ønsker styret i Kvam IL at det er innarbeidet gode

Detaljer

Træff Jr 2012 Den gode sirkel

Træff Jr 2012 Den gode sirkel Træff Jr 2012 Den gode sirkel Vi ønsker å ha det gøy og bli så gode som vi selv vil Evaluering Aktivitet Trening og kamp Progresjon Tiltak UTFORDRINGER Angst/bekymring FLYTSONE Kjedsomhet/frustrasjon FERDIGHETER

Detaljer

hdhd En blå tråd, del to. Fra14 årslag og oppover. Rollekrav/kravspesifikasjon; 4-3-3

hdhd En blå tråd, del to. Fra14 årslag og oppover. Rollekrav/kravspesifikasjon; 4-3-3 hdhd En blå tråd, del to. Fra14 årslag og oppover. Rollekrav/kravspesifikasjon; 4-3-3 1 Innholdsliste S. 1. Forside S. 2. Innholdsliste S. 3-5. Generelle prinsipper S. 6-9. Backrollen S. 10-12. Midtstopperrollen

Detaljer

Treningsøvelser - BØNES G96

Treningsøvelser - BØNES G96 Treningsøvelser - BØNES G96 PASNINGER 1) AJAX FRA IMOT 8 spillere. Øvelse: Skaffe rom, blikk, 1. berøring, tilslag/pasning. 1. Spiller beveger seg bakover/sidelengs mot forsvarer (kjeglen i midten) 2.

Detaljer

Sportslig Plan Fossum Fotball 7er fotball

Sportslig Plan Fossum Fotball 7er fotball Sportslig Plan Fossum Fotball 7er fotball Sportslige mål Gi tilbud om om å spille og lære i et godt miljø Skape interesse for fotballspillet og la spillerne realisere sine mål Skape et miljø preget av

Detaljer

1. Spiller i gruppe 1. fører ball skyter utenfor 16m. Forsetter å slå vegg for gruppe 2 og 3.

1. Spiller i gruppe 1. fører ball skyter utenfor 16m. Forsetter å slå vegg for gruppe 2 og 3. Øvelse 1. Avslutning 7 til 30 år 1 2 Innlegg Vegg Vegg 4 1 2 3 1. Spiller i gruppe 1. fører ball skyter utenfor 16m. Forsetter å slå vegg for gruppe 2 og 3. 2. Gruppe 4. Spiller fører mot dødlinje slår

Detaljer

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 9-10 ÅR

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 9-10 ÅR UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 9-10 ÅR/ INNHOLD I TRENINGENE 9-10 ÅR SJEF OVER BALLEN/ LEIK 30 % SPILLE MED/MOT 20 % SMÅLAGSSPILL 40 % AVSLUTNING 10 % VARIGHET PR.TRENING 1 time ANT.TRENINGER

Detaljer

- 1 - 1. Oppvarming: Øvingsmomenter i oppvarmingen:

- 1 - 1. Oppvarming: Øvingsmomenter i oppvarmingen: 1. Oppvarming: For keepere som alle andre fotballspillere er oppvarmingen viktig både foran trening og kamper. Keeperne gjennomfører ofte sin oppvarming ved siden av den felles oppvarmingen, og gjerne

Detaljer

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 10 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 10 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 10 ÅR Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen? Alle kjenner igjen fortvilelsen over «klyngespill» og

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 8 - Pådrag / viderespill

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 8 - Pådrag / viderespill SoneUtviklingsMiljø år Økt 8 - Pådrag / viderespill Tema: - Pådrag og viderespill Hovedbudskap i økten: Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du på siste side i øktplanen. Hvilke

Detaljer

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 7-8 ÅR

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 7-8 ÅR UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 7-8 ÅR INNHOLD I TRENINGENE 7-8 år SJEF OVER BALLEN/ LEIK 40 % SPILLE MED/MOT 10 % SMÅLAGSSPILL 40 % AVSLUTNING 10 % VARIGHET PR.TRENING 1 time ANT.TRENINGER

Detaljer

CSK G95 Øvelsesbank. Øvelser til bruk for CSK G95. Av Svein Erik Hopen, trener G95

CSK G95 Øvelsesbank. Øvelser til bruk for CSK G95. Av Svein Erik Hopen, trener G95 Øvelser til bruk for CSK G95 Av Svein Erik Hopen, trener G95 Øvelse: To mot en Spille opp møtende spiller (feilvendt) Rettvende seg Bueløp Utnytte to mot en Vinkel på pasning Timing på pasning i forhold

Detaljer

11èr-spillet (14-16 år)

11èr-spillet (14-16 år) Overordnet 11èr-spillet (14-16 år) - Laget spiller i systemet 1-4-3-3. - Spillere som er 14-16 år skal lære: - å variere ankomstfasen til fordel for totalgjennombruddet - å koble på spiss- og ving rollen

Detaljer

Syverfotball LYN. Tips:

Syverfotball LYN. Tips: Syverfotball LYN Her er noen enkle spilleprinsipper som forklarer hvordan spillerne kan posisjonere- og bevege seg for å skape bedre flyt og samhandling i spillet. Gjennom noen små taktiske- og strategiske

Detaljer

Sportslig Plan Fossum Fotball 5er fotball

Sportslig Plan Fossum Fotball 5er fotball Sportslig Plan Fossum Fotball 5er fotball Sportslige mål Gi tilbud om om å spille og lære i et godt miljø Skape interesse for fotballspillet og la spillerne realisere sine mål Skape et miljø preget av

Detaljer

Øvelser for Mars-April

Øvelser for Mars-April Øvelser for Mars-April Det er lagt til rette for opptil 2 treninger i uken for årskullet: a) 1 individuell inne ved lokal skole b) 1 for årskullet ute på Sofiemyr KG Treningssammensetningen må tilpasses

Detaljer

Treningsøkt 6/2017 G2006

Treningsøkt 6/2017 G2006 Treningsøkt 6/2017 G2006 Organisering Spillerne skal være klare til trening og vi skal ha foretatt opprop før treningstiden starter Trenere møter opp senest 15 minutter før økten for å rigge de første

Detaljer

Øvelser for Juli-August

Øvelser for Juli-August Øvelser for Juli-August Det er lagt til rette for opptil 2 treninger + kamp i uken for årskullet: a) 1 individuell inne ved lokal skole b) Felles\åpen trening for årskull 06-05 ute på Sofiemyr Match Treningssammensetningen

Detaljer

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 12 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 12 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 12 ÅR Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen? Alle kjenner igjen fortvilelsen over «klyngespill» og

Detaljer

Sportslig Plan Fossum Fotball 11er fotball

Sportslig Plan Fossum Fotball 11er fotball Sportslig Plan Fossum Fotball 11er fotball Sportslige mål Gi tilbud om om å spille og lære i et godt miljø Skape interesse for fotballspillet og la spillerne realisere sine mål Skape et miljø preget av

Detaljer

Frisk Asker Oldboys' spillemodell

Frisk Asker Oldboys' spillemodell Frisk Asker Oldboys' spillemodell Versjon: august 2015 Bakgrunn Jo eldre vi blir, jo viktigere blir samspillet. Derfor har FAO utviklet en spillemodell, og når vi er kjent med denne, kan vi lettere forstå

Detaljer

Viking/VBK FFO. 1 : 1 ferdigheter

Viking/VBK FFO. 1 : 1 ferdigheter Viking/VBK FFO Månedens tema Mai og juni 1:1 Defensiv og sommerleker 1 : 1 ferdigheter I mai skal vi se på den defensive 1:1 ferdigheten. 1 Forsvareren er den som oftest vinner ballen, eller som tvinger

Detaljer

Øvelser for Juli-August

Øvelser for Juli-August Øvelser for Juli-August Det er lagt til rette for opptil 3 treninger i uken for årskullet: a) 1 individuell ved lokal skole b) Felles\åpen trening på Sofiemyr Match c) Åpne lørdagstreninger med mer avansert

Detaljer

Landslagsskolen. NFFs skoleringsløp og kartlegging inn mot våre yngste aldersbestemte landslag

Landslagsskolen. NFFs skoleringsløp og kartlegging inn mot våre yngste aldersbestemte landslag Landslagsskolen NFFs skoleringsløp og kartlegging inn mot våre yngste aldersbestemte landslag Del 4: Øvelser i Landslagsskolen Økt 1 Formiddag: Tema: 1A - Prinsipper for å utnytte tid og rom 3 Oppvarmingsøvelse:

Detaljer

Trenigsøvelser SJETNE G14

Trenigsøvelser SJETNE G14 2010 Trenigsøvelser SJETNE G14 Simon H Evjen Sjetne IL 8/12/2010 Informasjon På oppfordring fra flere trenere har jeg nå laget en øvelsessamling med øvelsene vi på G14 benytter mest. Øvelsene er sentrert

Detaljer

Øvelser for Januar-Februar

Øvelser for Januar-Februar Øvelser for Januar-Februar Det er lagt til rette for opptil 3 treninger i uken for årskullet: Treningssammensetningen tilpasses tilbudet, ikke alle vil\kan trene 2-3 ganger i uken. Treninger skal tilpasses

Detaljer

Øvelser for Mars-April

Øvelser for Mars-April Øvelser for Mars-April Treningssammensetningen tilpasses tilbudet, ikke alle vil\kan trene 2-3 ganger i uken. Treninger skal tilpasses overordnete tema, for eksempel spill\motspill 1v1(1A og 1F) Mål og

Detaljer

Spille med og mot. Spille med og mot - Forsvarsspill. 20. desember 2011 11:35. Side 1 for Ny inndeling 1

Spille med og mot. Spille med og mot - Forsvarsspill. 20. desember 2011 11:35. Side 1 for Ny inndeling 1 Side 1 for Ny inndeling 1 11:35 - Forsvarsspill 1 mot 1 - Ballfører feilvendt (Aldersgruppe: 6-8 og oppover) - Ballen spilles opp mot feilvendt angrepsspiller - Forsvarsspiller starter et stykke unna -

Detaljer

Øvelser: Utdrag av regler i småspill for å utvikle spillerintelligens, forventning og persepsjon.

Øvelser: Utdrag av regler i småspill for å utvikle spillerintelligens, forventning og persepsjon. Øvelser: Utdrag av regler i småspill for å utvikle spillerintelligens, forventning og persepsjon. - Bruk av mållinje eller flere scoringer stimulerer persepsjon og myker opp tunnelsyn. - Mini mål midt

Detaljer

Sportslig innhold J Sportslig Ansvarlig, Arvid Moen Hansen, 2016

Sportslig innhold J Sportslig Ansvarlig, Arvid Moen Hansen, 2016 Sportslig innhold J8-9-10 Sportslig Ansvarlig, Arvid Moen Hansen, 2016 Treningsarbeidet Innhold Treningsøkter skal inneholde spill, øvelser og leker der man har handlingsvalg. Over halve tiden på økta

Detaljer

Øvelser for Januar-Februar

Øvelser for Januar-Februar Øvelser for Januar-Februar Det er lagt til rette for opptil 2 treninger i uken for årskullet: a) 1 individuell inne ved lokal skole b) 1 for årskullet ute på Sofiemyr KG Treningssammensetningen må tilpasses

Detaljer

Velkommen inn i 11-er fotballens verden!

Velkommen inn i 11-er fotballens verden! Velkommen inn i 11-er fotballens verden! Arnstein H. - 2011 Hva er 11-er fotball? 7.700 m 2 å boltre seg på (70 x 110 meter) Hver spiller øker sin plass til 350 m 2 (18,5 x 18,5 m!) Vi må tenke større,

Detaljer

Pasning og mottak. Dempe ball med innersiden, evnt. sålen. Dempe med høyre/ventre ben om hverandre.

Pasning og mottak. Dempe ball med innersiden, evnt. sålen. Dempe med høyre/ventre ben om hverandre. Pasning og mottak Momenter: 2 spillere, 1 ball 4 kjegler til å markere hvor man skal stå (varier avstand etter ferdighet). Den ene spiller pasning, mens den andre demper, før det spilles tilbake igjen.

Detaljer

Smålagsspill. Smålagsspill - Spill to mot to. 20. desember 2011 13:53. Side 1 for Smålagsspill

Smålagsspill. Smålagsspill - Spill to mot to. 20. desember 2011 13:53. Side 1 for Smålagsspill Side 1 for 13:53 - Spill to mot to 2 mot 2 - differensiert smålagsspill (Aldersgruppe: 6-8 og oppover) To lag med to spillere på hvert lag. To småmål. Banestørrelse 10x 20 m - Når, hvor og hvordan føre,

Detaljer

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter.

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter. Den gule tråd Skoleringsplan Heftet du nå holder i hånden beskriver Hundvåg Fotball sine minimumskrav til treningsmengde, læringsmomenter og holdninger for hvert enkelt årstrinn fra og med 7 år og til

Detaljer

Øvelser: Rondos, grisen i midten: 4 mot 1 Enten ved hele langside eller statisk ved kjegle

Øvelser: Rondos, grisen i midten: 4 mot 1 Enten ved hele langside eller statisk ved kjegle Øvelser: Rondos, grisen i midten: 4 mot 1 Enten ved hele langside eller statisk ved kjegle - 4 mot 1 i firkant der formålet er å holde ballen i laget, x pasninger 1 poeng eksempelvis - Denne versjon er

Detaljer

Øvelser for Mars-April

Øvelser for Mars-April Øvelser for Mars-April Treningssammensetningen tilpasses tilbudet, ikke alle vil\kan trene 2-3 ganger i uken. Treninger skal tilpasses overordnete tema, for eksempel spill\motspill 1v1(1A og 1F) Det er

Detaljer

UTVIKLINGSPLANER HAUGARØKTENE ÅR

UTVIKLINGSPLANER HAUGARØKTENE ÅR UTVIKLINGSPLANER HAUGARØKTENE 10-12 ÅR Tema 1: Førsteangriper (1A) Tema 2: Førsteforsvarer (1F) Tema 3: Scoringsferdighet Organisering med øktplan 1 som eksempel: Tema førsteforsvarer (1F). Dette er et

Detaljer

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB SKOLERINGSPLAN FOR SKAUN BALLKLUBB 1 SKOLERINGSPLAN SKOLERINGSPLAN FOR DE ENKELTE ALDERSTRINN I skoleringsplanen går vi gjennom hva en SBK spiller skal lære på de forskjellige alderstrinnene fra 6 16 år.

Detaljer

Øvelser for Mai-Juni

Øvelser for Mai-Juni Øvelser for Mai-Juni Det er lagt til rette for opptil 2 treninger + kamp i uken for årskullet: a) 1 individuell inne ved lokal skole b) 1 for årskullet ute på Sofiemyr KG Treningssammensetningen må tilpasses

Detaljer

Øvelser for November og Desember

Øvelser for November og Desember Øvelser for November og Desember Mål og innhold: - Bruker fot innside og utside, få med begge ben: føring\dribbling. mottak, medtak og tilrettelegging pasning\skudd. Bokstavlek og trafikklys. - Deler fortsatt

Detaljer

Pors Grenland Fotball

Pors Grenland Fotball Pors Grenland Fotball Sportsplan 2010 2013 spredt og i klynger der elven seg slynger ligger du porsblomstens by Side 1 av 12 1. Sportsplan 1. Innledning Pors har i det etterfølgende laget en sportsplan

Detaljer

Dette er et viktig virkemiddel for å skape og utnytte gjennombrudd (Makrorinsipp i Skeids spillmodell). Ved å coache på at spillerne skal true forskjellige rom (bakrom, mellomrom, korridor, fremrom) vil

Detaljer

Del Hva Bilde Tid Oppvarming FIFA 11 +

Del Hva Bilde Tid Oppvarming FIFA 11 + Treningsøkt 1 Tid: 90 utter Oppvarg FIFA 11 + - Lag god vinkel / skråstill - Orientering før mottak - Vending med innside og utside. - Slippe ball forbi uten touch - Lavt tyngdepunkt. - Tyngdeoverføring

Detaljer

Treningsøkt 4/2017 G2006

Treningsøkt 4/2017 G2006 Treningsøkt 4/2017 G2006 Organisering Spillerne skal være klare til trening og vi skal ha foretatt opprop før treningstiden starter Trenere møter opp senest 15 minutter før økten for å rigge de første

Detaljer

Treningsøkt 7/2017 G2006

Treningsøkt 7/2017 G2006 Treningsøkt 7/2017 G2006 Organisering Spillerne skal være klare til trening og vi skal ha foretatt opprop før treningstiden starter Trenere møter opp senest 15 minutter før økten for å rigge de første

Detaljer

Spillermøte G-16 4. desember 2012 kl 18:00

Spillermøte G-16 4. desember 2012 kl 18:00 Spillermøte G-16 4. desember 2012 kl 18:00 Agenda 1. Treningstider 2. Regler for treninga Fair Play regler 3. Hvilken formasjon skal vi benytte? 4. Viktige oppgaver for de ulike posisjonene på banen. 5.

Detaljer

Øvelsesbank. 7-19 år Hvordan utvikle gode fotballspillere?... og samtidig legge til rette for stor fotballglede!

Øvelsesbank. 7-19 år Hvordan utvikle gode fotballspillere?... og samtidig legge til rette for stor fotballglede! Øvelsesbank 7-19 år Hvordan utvikle gode fotballspillere?... og samtidig legge til rette for stor fotballglede! Gode spørsmål til treneren: Før økten: Hva skal spillerne bli bedre på i dag? Under økten:

Detaljer

Pasning og mottaksdrill. Beskrivelse: Hvorfor: Variasjon/utbygging: Instruksjonsmomenter: - Plassering av stamfot og kroppen bak ballen ved pasning.

Pasning og mottaksdrill. Beskrivelse: Hvorfor: Variasjon/utbygging: Instruksjonsmomenter: - Plassering av stamfot og kroppen bak ballen ved pasning. Pasning og mottaksdrill For hver bane, sett opp 2 kjegler ca 15 meter fra hverandre. Plasser 2-3 spillere ved hver kjegle. Bruk 1 ball. Ballen spilles mellom spillerne hvor den første i rekka ved hver

Detaljer

TRENINGSØKTA. Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690

TRENINGSØKTA. Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 TRENINGSØKTA 1 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 Deler opp i fem deler : Basis-ferdigheter (side2) - Tema: Touch på ball, såle-rulle ball, heading, demping, triksing, finter. Føring

Detaljer

Øvelser for Mai-Juni

Øvelser for Mai-Juni Øvelser for Mai-Juni Det er lagt til rette for opptil 3 treninger i uken for årskullet: a) 1 individuell ved lokal skole b) Felles\åpen trening på Sofiemyr Match c) Åpne lørdagstreninger med mer avansert

Detaljer

Fotballkunnskap kort versjon

Fotballkunnskap kort versjon Fotballkunnskap kort versjon Kristian Holm Carlsen (2008). Oslo: FfK 1.0 Ulike angrepstyper Tradisjonelt skilles det mellom tre angrepstyper. Dette er 1) dødballangrep, 2) lengre angrep eller angrep mot

Detaljer

Øvelser for Mars-April

Øvelser for Mars-April Øvelser for Mars-April Det er lagt til rette for opptil 3 treninger i uken for årskullet: a) 2 treninger på Sofiemyr Match b) Åpne lørdagstreninger med mer avansert innhold(akademistart i april) Treningssammensetningen

Detaljer

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min.

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min. - side 1 av 7 Alder: 13-17 år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min. Valg av oppvarmingsøvelser Det er stort sett ikke satt opp oppvarmingsøvelser til de ulike øktene under. I stedet vises

Detaljer

FOTBALLØKTA. Denne økta er tilpassa for barn fra 6 12 år. Deler opp i fire deler : Mål :

FOTBALLØKTA. Denne økta er tilpassa for barn fra 6 12 år. Deler opp i fire deler : Mål : FOTBALLØKTA Denne økta er tilpassa for barn fra 6 12 år. Deler opp i fire deler : 1) Ballkontroll (føring av ball, vending med ball, lek med ball). 2) Spille sammen med (pasnings spill i upresset/presset

Detaljer

Øvelser for November-Desember

Øvelser for November-Desember Øvelser for November-Desember Det er lagt til rette for opptil 3 treninger i uken for årskullet: a) 1 individuell ved lokal skole b) Felles\åpen trening på Sofiemyr Match c) Akademi Treningssammensetningen

Detaljer

Øvelser for November-Desember

Øvelser for November-Desember Øvelser for November-Desember Det er lagt til rette for opptil 3 treninger i uken for årskullet: a) 1 individuell ved lokal skole b) Felles\åpen trening på Sofiemyr Match c) Åpne lørdagstreninger med mer

Detaljer

Alder 12 år 1 økt til 6 økt 7 økt til 12 økt 13 økt til 18 økt 19 økt til 24 økt 25 økt til 30 økt

Alder 12 år 1 økt til 6 økt 7 økt til 12 økt 13 økt til 18 økt 19 økt til 24 økt 25 økt til 30 økt Øktnummer Uke Fysisk Mentalt Alder 12 år 1 økt til 6 økt 7 økt til 12 økt 13 økt til 18 økt 19 økt til 24 økt 25 økt til 30 økt Ballkonttroll Ballkonttroll Pasning - mottak/medtak Avslutninger Forsvars

Detaljer

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball Sportslig plan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

Kvinesdal Tine Fotballskolen 2016

Kvinesdal Tine Fotballskolen 2016 Kvinesdal Tine Fotballskolen 2016 På hver stasjon så ligger det en øvelse for fredag og en for lørdag. På noen av stasjonene er det i tillegg er det lagt inn en ekstra øvelse. Det vil si at hvis det begynner

Detaljer

Vi ønsker å ha det gøy og bli så gode som vi selv vil

Vi ønsker å ha det gøy og bli så gode som vi selv vil Træff Jr 2012 Den gode sirkel? Hvordan skape / gjenskape en god sirkel? Vi ønsker å ha det gøy og bli så gode som vi selv vil Evaluering Aktivitet Trening og kamp Progresjon Tiltak Hvordan står det til?

Detaljer

Øvelser for Mars-April

Øvelser for Mars-April Øvelser for Mars-April Det er lagt til rette for opptil 3 treninger i uken for årskullet: a) 1 individuell ved lokal skole b) Felles\åpen trening på Sofiemyr Match c) Åpne lørdagstreninger med mer avansert

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

Hvordan gå fra kamp til øvelse?

Hvordan gå fra kamp til øvelse? Hvordan gå fra kamp til øvelse? Fotballkampen er den mest spesifikke trening en fotballspiller kan drive. Det er jo det å mestre kampsituasjoner spillerne trener for å oppnå. Utgangspunktet for ferdighetsutvikling

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Fra Barne- til Ungdomsfotball For barn 7-8 år Innhold: Hva vet vi om 7-8 åringen? Hva skal 7-8 åringen lære seg? Treningsøkten Plan for treningsgruppen 7-8

Detaljer

Plan gutter 8 år første halvår 2013

Plan gutter 8 år første halvår 2013 Plan gutter 8 år første halvår 2013 Innhold i folderen: 1. Overordnede mål 2. individuelle mål (ferdighetsmål) 3. Lagmessige mål 4. Planlagte økter med øvelser på ca.1t Plan vår 2013: - Foreldremøte i

Detaljer

RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG

RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG Gutter/jenter 1 Fair play dreier seg om mer enn å unngå gule og røde kort. Fair play dreier seg om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på

Detaljer

Treningsøkt 5/2017 G2006

Treningsøkt 5/2017 G2006 Treningsøkt 5/2017 G2006 Organisering Spillerne skal være klare til trening og vi skal ha foretatt opprop før treningstiden starter Trenere møter opp senest 15 minutter før økten for å rigge de første

Detaljer

Øvelser for Mai-Juni. Mål og innhold for perioden. Generelt oppsett. Det er lagt til rette for opptil 3 treninger i uken for årskullet:

Øvelser for Mai-Juni. Mål og innhold for perioden. Generelt oppsett. Det er lagt til rette for opptil 3 treninger i uken for årskullet: Øvelser for Mai-Juni Det er lagt til rette for opptil 3 treninger i uken for årskullet: a) 1 individuell ved lokal skole b) Felles\åpen trening på Sofiemyr Match c) Åpne lørdagstreninger med mer avansert

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 år

SoneUtviklingsMiljø 14 år SoneUtviklingsMiljø 14 år Økt 4 - Finteteknikk Tema: - Innlæring og utvikling av finter. Hovedbudskap i økten: Hensiktsmessig finteteknikk er en viktig del av alle spilleres personlig tekniske register.

Detaljer

Sportslig innhold G8. Sportslig Ansvarlig, Kjetil Rohde, 2016

Sportslig innhold G8. Sportslig Ansvarlig, Kjetil Rohde, 2016 Sportslig innhold G8 Sportslig Ansvarlig, Kjetil Rohde, 2016 Treningsarbeidet Innhold Treningsøkter skal inneholde spill, øvelser og leker der man har handlingsvalg. Over halve tiden på økta skal være

Detaljer

Treningsøkt 2/2017 G2006

Treningsøkt 2/2017 G2006 Treningsøkt 2/2017 G2006 Organisering Spillerne skal være klare til trening og vi skal ha foretatt opprop før treningstiden starter Trenere møter opp senest 15 minutter før økten for å rigge de første

Detaljer

Møtt opp i godt tid før treningen starter ferdig påkledd med fotball utstyret på.

Møtt opp i godt tid før treningen starter ferdig påkledd med fotball utstyret på. GENERELL INFORMASJON: Merk dere at treningen på mandag og tirsdag er til kl 2110 og trening på torsdag er til kl 1830. (dette for å få tid til mye spille, styrke trening og aktiv uttøying etter endt økt).

Detaljer

SITUASJONSBESTEMTE ROLLER

SITUASJONSBESTEMTE ROLLER SITUASJONSBESTEMTE ROLLER 3. Førsteforsvarer (F1) 1. Puckfører (PF) 2. Angripere uten puck 4. Øvrige forsvarere - Andreforsvarer (F2) - Tredjeforsvarere (F3) 1 SPILLEFERDIGHETER I ISHOCKEY TEKNISKE FERDIGHETER

Detaljer

Faste dager for de som ønsker å trene 2 ganger i uken er merket blå under.

Faste dager for de som ønsker å trene 2 ganger i uken er merket blå under. GENERELL INFORMASJON: Vi ønsker at så mange som mulig av dere får trent fotball i løpet av hver enkelt uke, uavhengig av målsetting og ferdighets nivå. Vi har nå innført faste dager hvor de som ønsker

Detaljer

Øvelser for November-Desember

Øvelser for November-Desember Øvelser for November-Desember Det er lagt til rette for opptil 3 treninger i uken for årskullet: a) 1 individuell ved lokal skole b) Felles\åpen trening på Sofiemyr Match c) Akademi Treningssammensetningen

Detaljer

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min.

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min. Alder: 13-17 år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min. Hvilke pakker trenger jeg? Øvelsene i denne treningsplanen er hentet fra Trenerkort 1, 2, 3 og 4. Mer detaljerte instruksjonsmomenter

Detaljer

LØRENSKOG IDRETTSFORENING AKADEMIET - PRINSIPPER I TRENING OG KAMP

LØRENSKOG IDRETTSFORENING AKADEMIET - PRINSIPPER I TRENING OG KAMP LØRENSKOG IDRETTSFORENING AKADEMIET - PRINSIPPER I TRENING OG KAMP TRENINGSMILJØ FOKUS Resultat - Prestasjon Fokus på å vinne Et miljø, hvor å vinne betyr å slå de andre Spillerne blir sammenlignet med

Detaljer

GRUE FOTBALL MOT NYE HØYDER

GRUE FOTBALL MOT NYE HØYDER SPILLEREN I FOKUS FELLESTRENING GRUE FOTBALL Denne øvelsesbanken er ment som retningsgivende for hvilke ferdigheter en Grue-trener skal vektlegge i treningsarbeidet. Øvelsesbanken er selvsagt ikke uttømmende.

Detaljer

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min.

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min. Alder: 13-17 år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min. Hvilke pakker trenger jeg? Øvelsene i denne treningsplanen er hentet fra Trenerkort 2, 3, 4, 5 og 6. Mer detaljerte instruksjonsmomenter

Detaljer