programvare for håndverkere INSTALLASJONS-CD I BROSJYREN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "programvare for håndverkere INSTALLASJONS-CD I BROSJYREN"

Transkript

1 programvare for håndverkere INSTALLASJONS-CD I BROSJYREN

2 Rørlegger Snekker Maler Murer Elektriker Kjølemontør Ventilasjon Blikkenslager 2

3 Hva er JobOffice JobOffice er et administrativt dataverktøy, ideelt for de fleste håndverksbransjer. Systemet er modulbasert, noe som gjør det like egnet for bruk i et enmannsfirma - som i en stor bedrift med mange ansatte. Systemet er utviklet av Hinfo AS, som også leverer kalkulasjonssystem for rørleggere. Den utførende håndverkeren utstyres med en PocketPC og programvaren JobOffice PocketLink, som synkroniseres med kontoret via GSM. Dette forenkler og effektiviserer bl.a. ajourhold av timelister og registrering av forbruk, noe som igjen fører til raskere utfakturering. Ved å benytte JobOffice på kontoret og JobOffice PocketLink ute til håndverkerne, oppnår man også den fordelen at man har en systemleverandør å forholde seg til. I mange andre bransjesystemer har man en leverandør av kontorsystemet og en annen leverandør av PocketPC-systemet, noe som nødvendigvis ikke trenger å være gunstig. Denne brosjyren viser hvordan et oppdrag kan håndteres, fra en kunde ringer til jobben er ferdig utført og fakturert. Se også videovisning av JobOffice på 3

4 Kunden bestiller et oppdrag På kontaktkortet finner man kundens adresser, kontaktpersoner, telefonnummer og annen relevant informasjon. Listen under kontaktkortet viser alle prosjekter som tidligere har blitt registrert på kontakten. TIMEPRISER OG RABATTER Kontaktkortet har en egen fane for registrering av avtalte timepriser og varerabatter. 4

5 Opprette prosjekt/ressursplanlegging Ved å klikke på knappen Nytt prosjekt i kontaktbildet, kommer man til menyen Prosjektdetaljer. Her velger man bl.a. hvem som er prosjektansvarlig, jobbens prosjektadresse, om jobben er en regnings- eller anbudsjobb samt skriver inn en kort beskrivelse av hva jobben går ut på. Når kan jobben utføres? Nå er det enkelt å svare på dette spørsmålet. Kalenderen i JobOffice er også tilgjengelig på prosjektkortet, og viser arbeidsplanen til alle medarbeidere. Avtaler som opprettes blir automatisk synkronisert til medarbeiderens PocketPC, via GSM-nettet. 5

6 JobOffice PocketLink synkroniseres via GSM JobOffice PocketLink synkroniseres automatisk med JobOffice på kontoret via GSM-nettet. Mekanismen for synkronisering krever ingen installasjon på kontoret hos brukeren, her er det Plug and play. Avtalen fremkommer i arbeidskalenderen på medarbeiderens PocketPC. Avtaler kan også registreres direkte på PocketPC, dette vil på samme måte fremkomme i kalenderen på kontoret. FUNKSJONER I JOBOFFICE POCKETLINK Kontakter Prosjekter Kalender Prisbøker Bestilling Forbruk Timelister EKSEMPLER PÅ ANDRE FUNKSJONER PÅ POCKETPC EN Digitalkamera E-post / internett 6

7 Forbruk registreres på PocketPC På sin PocketPC registrerer medarbeideren forbruk (timer og materialer). Materialer registreres fra grossistens prisbok. Alternativt laster man ned pakkseddel fra grossist. Sjekkliste, definert av kontoret. Registrering av medgåtte timer. 7

8 Forbruk synkroniseres inn til kontoret via GSM Forbruk fra medarbeidernes PocketPC er samles på det aktuelle prosjektet, merket som Ikke fakturert. Timelister blir samtidig oppdatert, slik at det er enkelt å se hvor mange timer hver medarbeider har registrert på firmaets ulike prosjekter. Interne prosjekter som ferie, sykdom, ledighetsarbeid og liknende gjør det også enkelt å se ved året slutt - hvor mange timer hver medarbeider har registrert på slike prosjekter 8

9 Generere faktura av forbruket Faktura genereres enkelt ved å høyreklikke på forbruket. Fakturaen kan printes med KID-nummer, med eller uten bankgiro. JobOffice har også innebygget PDF-funksjonalitet, så om du ønsker å sende fakturaen på e-post til kunden er det bare å printe til PDF i stedet for papir... 9

10 Innbetalinger / purringer Registrering av innbetalinger gjøres i menyen utestående, som viser en grei oversikt over ubetalte fakturaer. Men, skulle det være noen som ikke betaler, genereres purringer og inkassovarsel med enkle klikk. IMPORT FRA BBS JobOffice kan også importere innbetalinger fra BBS. Dette er den mest effektive måten å holde listen med utestående fakturaer oppdatert på. (Betinger at du printer KID-nummer på dine utgående fakturaer). 10

11 Eksport til regnskap Mange firma leverer en perm med kopi av utgående fakturaer til sin regnskapsfører. Dette medfører mange unødige timer til registrering av disse fakturaene i regnskapet, og timer koster penger... Ved periodens slutt eksporteres en fil fra JobOffice, som sendes på e-post til din regnskapsfører. Filen inneholder alle utgående fakturaer, samt alle innbetalingene som har blitt registrert i JobOffice. Med et klikk vil regnskapet på denne måten være oppdatert. JOBOFFICE STØTTER EKSPORT TIL FØLGENDE REGNSKAPSSYSTEMER: Visma Business DI regnskap Scenario Professional Mamut Uni Micro Duett Enkelt ikke sant? installer JobOffice og prøv selv på din egen PC! 11

12 Litt teknisk / kjøring av JobOffice i nettverk JobOffice er utviklet med moderne.net teknologi og lagrer data i en SQL-database. Dette gjør systemet meget stabilt og også godt egnet bl.a. for kjøring i nettverk. Om man driver en enmannsbedrift er vanligvis ikke nettverksinstallasjon det første man tenker på, da man i slike tilfeller installer både databasen og programvaren JobOffice på samme datamaskin. I større bedrifter hvor flere skal bruke JobOffice er det derimot greit å skille programvaren og databasen. Det vil da være fordelaktig å installere databasen på en server, og programvaren JobOffice på arbeidsstasjonene. På denne måten vil all informasjon som lagres være tilgjengelig for alle ansatte. Det er ingen begrensning på hvor mange brukere som kan arbeide samtidig mot databasen. Server Her installeres databasen Arbeidsstasjoner Her installeres programvaren JobOffice TERMINALSERVER JobOffice kan også installeres på en terminalserver. Med denne varianten har man gjerne databasen og programvaren på samme maskin, og får i stedet tilsendt skjermbildet fra serveren til arbeidsstasjonen. Også via internett dersom man f.eks. ønsker å koble seg opp mot kontoret hjemmefra. 12

13 JobOffice, funksjoner i stikkordsform KONTAKT OG PROSJEKTREGISTER Registrer kontakter og prosjekter Registrer avtalte timepriser Registrer avtalte rabatter Flere prosjektadresser pr. kontakt Dokumentlagring på prosjekter (Byggesakspapirer, bilder o.l) Dekningsbidrag på prosjekter Listevisning av prosjekter Listevisning av innhold (faktura/forbruk) PRISBOKEN Importeres direkte fra grossist Importer ubegrenset antall prisbøker Opprett tidsbegrensede kampanjer Opprette egne bokmerker Opprette egne materiallister Kalkuler egne utsalgspriser FAKTURERING Fakturering og kreditering Skriv til papir eller PDF Fakturer med eller uten KID Registrering av innbetalinger Skriv purringer og inkassovarsel Kundereskontro Firmalogo på faktura FORBRUK Registrer time og materialforbruk Timelister KALENDER Benyttes til ressursplanlegging Benyttes til oppfølging av kunder Ulike visninger (Dag/uke/arbeidsuke) Vis kalender for en eller flere medarbeidere POCKETLINK Kontakt og prosjektregister Kalender for arbeidsoppdrag Prisbøker fra dine grossister Registrering av time- og materialforbruk Nedlasting av pakkseddel fra grossist Sjekkliste for utførende håndverker Timelister Synkroniseres med kontoret via GSM ANNET Elektronisk varebestilling mot grossist Automatisk systemoppdatering via internett Ulike tilgangsnivåer for ulike medarbeidere Eksport til kjente regnskapssystemer Nettverkskompatibelt 13

14 Du kan bli forhandler av JobOffice Hinfo har utarbeidet et enkelt forhandlerkonsept, som gjør det mulig for deg å tjene penger på å formidle salg av JobOffice. En forhandler skal informere potensielle brukere om mulighetene med JobOffice, installere systemet på brukerens PC samt registrere sin egen forhandler-id i programmet. Det er det hele, resten ordner Hinfo. De bestilte modulene faktureres direkte til brukeren. Hinfo tar seg også av eventuelt annet administrativt arbeid i ettertid, og bistår med igangsetting og innføringskurs via telefon/internett. HVEM KAN BLI FORHANDLER? I prinsippet kan hvem som helst blir forhandler av JobOffice, men du bør passe inn i en av de understående kategoriene. Du er en håndverker som allerede bruker JobOffice Du er en datamann som har en del med håndverkere å gjøre Du er en bedrift som allerede driver med salg innen IT Du er allerede leverandør av andre produkter til håndverkere Du trenger ikke å være noe 'dataguru' for å bli forhandler, men du bør vite litt om hvilke muligheter som finnes i JobOffice og hvordan hverdagen til en håndverker arter seg. Ta kontakt for ytterligere informasjon. 14

15 Kalkulasjon for rørleggere 15

16 Kalkulasjon for rørleggere Hinfo leverer også kalkulasjonssystemet Hs-Kalk, et pakkebasert kalkulasjonssystem som er spesielt utviklet for rørleggere. Systemet består bl.a. av 650 ferdigdefinerte kalkulasjonspakker, som inneholder alt som vil medgå av materialer og arbeidstid på det arbeidsstykket som pakken representerer. Hver av pakkene er visualisert med et bilde, noe som gjør det enkelt å se hva pakken inneholder. Finn den aktuelle kalkulasjonspakken og dra/slipp den ned på listen under kalkulasjonsboken. Vis innholdet i kalkulasjonspakken for evt. å vurdere produktene som foreslås. For å endre et produkt, f.eks. fra en type servant til en annen, markeres produktet - hvorpå det fremkommer en liste med alternative produkter. Med et klikk er dette byttet. 16

17 Kalkulasjon for rørleggere Når alle kalkulasjonspakker er registrert genereres automatisk et tilbudsbrev i Microsoft Word. Alle varene som er benyttet i anbudet kan spilittes opp i en materialliste for bunnledning, en for opplegg og en for utstyrsmontering. Materiallisten kan skrives til printeren for plukk på eget lager, eller overføres som en elektronisk varebestilling direkte til grossist. 17

18 Kalkulasjon for rørleggere WEBLINKSYSTEM Hinfo WeblinkSystem er et effektivt verktøy for raskt å finne informasjon om et produkt eller produsent. Weblinksystemet er også tilgjengelig i grunnmodulen i JobOffice. Velg produktgruppe og produsent. Klikk på produsenten Produsentens webside åpnes, hvor du finner nyttig produktinformasjon. Her kan man også enkelt og greit foreta utskrifter, eksempelvis til bruk i en FDV-dokumentasjon. 18

19 Kalkulasjon for rørleggere PAKKESTANDARD Du bestemmer selv hvilke vareprodusenter som skal benyttes som standard i Hs-Kalk s kalkulasjonspakker. Produkter fra de valgte produsentene vil fra da av fremkomme som standardforslag når en kalkulasjonspakke benyttes i et anbud. Produsent/produkt kan deretter endres på varelinjenivå, slik som vist på side 16 pkt

20 GRATIS grunnmodul Det er ikke mye som er GRATIS i dag, men grunnmodulen i JobOffice er faktisk helt gratis i bruk og inneholder matnyttige funksjoner: PRISBOK FRA DINE LEVERANDØRER Om du kun ønsker å ha prisboken fra dine leverandører tilgjengelig på en PC, så er grunnmodulen i JobOffice midt i blinken for dette. GRATIS Her finner du forhandlerpriser og kostpriser, og det er enkelt å kalkulere sin egen utsalgspris. FUNKSJONER FRA PRISBOKEN: Importer prisfiler fra ubegrenset antall leverandører Oppdater prisene fra leverandørens FTP Sammenlign priser mellom leverandørene Opprett tidsbegrensede kampanjer Opprett egne lister og bokmerker Enkelt å lage egne importmaler for nye prisfiler 20

21 GRATIS grunnmodul GRATIS ELEKTRONISK VAREBESTILLING Mange leverandører belønner sine kunder med ekstra rabatt dersom man bestiller elektronisk. Med JobOffice er det bare å dra og slippe varer fra prisboken til bestillingen, og trykke send. (Krever at din leverandør kan motta bestilling på FTP). GRATIS KONTAKTER OG PROSJEKTER Opprett ubegrenset antall kontakter og prosjekter. JobOffice kan derfor fint benyttes som et kartotek for adresser, telefonnummer, kontaktpersoner, avtalte timepriser og rabatter. 21

22 Slik kommer du i gang med JobOffice SETT INN CD-PLATEN Sett inn CD-platen og installer JobOffice. Alternativt kan du også installere direkte fra BESTILL TID FOR IGANGSETTING Ta kontakt med kundeservice på telefon 815-HINFO, eller per e-post til for å avtale tid for igangsetting/gjennomgang av systemet. HINFO FJERNSTYRER DIN PC Hinfo ringer til avtalt tid og fjernstyrer skjermen på din datamaskin. Vi starter med gjennomgang av systeminnstillingene, deretter ser vi på den praktiske bruken av JobOffice, fra en kunde ringer til jobben er ferdig utført og fakturert. 22 Telefon: 815-HINFO Se også videovisning på

23

24 Hinfo AS Postboks 1210 Pirsenteret 7462 Trondheim Telefon: 815-HINFO Hinfo og JobOffice er registrerte varemerker. Opphavsrett Hinfo AS

FUNKSJONSMATRISE - JOBOFFICE / JOBOFFICE POCKETLINK

FUNKSJONSMATRISE - JOBOFFICE / JOBOFFICE POCKETLINK PRODUKTKATALOG Importer prisbok/rabattavtale direkte fra grossist/kjedens FTP. (Ubegrenset antall prisbøker kan importeres) Importer prisbok fra fil på harddisk Ferdig definerte importmaler for prisbøker

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Visma Avendo Produktkatalog 2010 Økonomiprogram fra kun kr. 990,- Visma Avendo Økonomiprogram som er enkle å bruke Visma Avendo Programvare for småbedrifter Visma Avendo-programmene

Detaljer

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 BAS21 Kom i Gang brukermanual (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 Innhold Side Hva kan BAS21 gjøre for deg og din bedrift? 3 - Hav inneholder

Detaljer

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte Side 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innhold Velkommen til en

Detaljer

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER 9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER Regnskap er slett ikke så vanskelig som mange tror, og det finnes et godt utvalg av rimelige og brukervennlige programmer som kan hjelpe små virksomheter med å holde oversikten

Detaljer

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Client Manager Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser...

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Spar penger. ta regnskapet selv

Spar penger. ta regnskapet selv Spar penger ta regnskapet selv Det finnes knapt noen øvre grense for hvor mange penger du kan bruke på konsulentbistand for å skreddersy den perfekte økonomiløsningen for din virksomhet, men de fleste

Detaljer

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær.

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær. PANGSTART 2 En flyvende start Snart kan du begynne å jobbe i LIME Easy! I denne pangstarten guides du igjennom grunnkunnskapene du trenger for enkelt å komme i gang med programmet. Føler du deg ekstra

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Atle Harrang daglig leder/eier. om utvikling av bedriften, og salg til Holte as

Atle Harrang daglig leder/eier. om utvikling av bedriften, og salg til Holte as Atle Harrang daglig leder/eier om utvikling av bedriften, og salg til Holte as Faser: 1. Fra rørleggerfirma til IT-bedrift Hvordan Hinfo ble til, og litt om våre produkter 2. Salgsprosess Hvorfor selge

Detaljer

Brukermanual. Norbits AS

Brukermanual. Norbits AS Brukermanual Norbits AS I Corrado hjelp Table of Contents Foreword Part I Bruke hjelp 0 5 1 Slik søker... du etter et emne i hjelp 5 2 Slik får du... hjelp i en dialogboks 5 3 Slik kopierer... du informasjon

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Lindholt Data 2380 Brumunddal/2324 Vang Tlf:62345005 Fax 62343070 E-post: Lindholtdata@online.no Internet www.lindholtdata.no 2 Innhold 1. DIVERSE OPPLYSNINGER...

Detaljer

24-tommers. Surface inntar Norge. Vi kårer de beste kjøpene fra 2000 til 5000 kroner. TomTom for iphone Alt-i-ett på dashbordet

24-tommers. Surface inntar Norge. Vi kårer de beste kjøpene fra 2000 til 5000 kroner. TomTom for iphone Alt-i-ett på dashbordet Nr 10-2009 - Kr 94,- pcworld.no Undervannskamera En Canon for høstregnet Surface inntar Norge Revolusjonerende digitalt bord Lydkort for kresne Asus med gromlyd tester Gjør regnskapet selv Test av økonomisystemer

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

Hold orden på kundene i skyen

Hold orden på kundene i skyen -systemer Hold orden på kundene i skyen Test av fem webbaserte -systemer Et -system på nettet gir deg oversikt over kunder og avtaler fra hvor som helst. Du kan bruke smarttelefn, nettbrettet eller pc-en.

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

Vi følger opp endringen fra i

Vi følger opp endringen fra i Stortest: 9 regnskapsprogrammer Moderne regnskap for aksjeselskaper Vi har testet ni regnskapsprogrammer for aksjeselskaper med tre brukere og krav til moderne funksjoner. Av ERIK ANDERSEN og THORE G.

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Innhold. Purrenota og rentenota side 71 Avskriving av tapte krav.. side 72

Innhold. Purrenota og rentenota side 71 Avskriving av tapte krav.. side 72 Ajour Office er et komplett administrativt system tilrettelagt for enkel og effektiv gjennomføring og registrering av den daglige forretningsførsel i en virksomhet. Du registrerer forretningstilfellene

Detaljer

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Laget for alle som ønsker å evaluere Gratis-/Prøveversjon av iexcel Fakturabok 2013 Versjon 1.2.1 av 3. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon...

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no Manual Rev. 14.8 post@dorteknikk.no Innhold 1. Komme i gang... 3 1.1 Registrering som bruker... 3 1.2 Innlogging... 3 2 Prosjekter... 4 2.1 Tilgjengelige prosjekter... 4 2.2 Demoprosjekt... 4 2.3 Flere

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer