BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTER"

Transkript

1 1 Velkommen Velkommen som bruker av Prostemodulen et web-basert redskap for oversikt over presters uttak av fridager, ferie, permisjon osv. Modulen skal gi hjelp til et bedre personalarbeid i prostiet og gi bedre oversikt for den enkelte prest. Programmet er utviklet av Agrando AS (se: Prostemodulen er en tilleggsmodul til programmet Medarbeideren (fra Agrando AS), men kan brukes helt uavhengig av dette programmet. Likevel vil alle prester også få tilgang til bruk av Medarbeideren, uavhengig om fellesrådet bruker dette programmet eller ikke. Hvis fellesrådet ikke bruker programmet, vil presten være den eneste av staben som vil ha tilgang til Medarbeideren. (For å bli bruker av Medarbeideren: Se nedenfor, under Oppstart.) Prostemodulen virker slik at prosten ser alle prestene i prostiet, du som prest ser i utgangspunktet bare din egen oversikt. Men du kan om du ønsker det - gi andre prester tilgang til din arbeidsplan. Se mer info om akkurat det litt nedenfor. Vi håper du vil bli fornøyd med Prostemodulen, og at det vil gi deg og prosten en god oversikt over den viktige tjenesten du står i. OPPSTART Brukernavn og passord For å logge deg inn, trenger du et brukernavn og passord. Hvis du alt er bruker i Medarbeideren, er det ikke behov for noe nytt brukernavn og passord, du kan bruke de du har. Hvis du ikke er bruker i Medarbeideren, vil du kunne få det fra prosten. Agrando har satt deg opp i rett prosti, og gitt deg et brukernavn og passord. Endring av passord Du kan når som helst endre ditt passord (hvis du ønsker) ved å gå inn på og klikke på menyen Min side (helt til høyre på menylinjen). Logg deg inn med nåværende brukernavn og passord, og endre passord når du kommer inn på siden.

2 2 Nedlasting av Medarbeideren Som nevnt ligger det i avtalen at alle prester får fri tilgang til programmet Medarbeideren. For å bruke dette programmet, må man først laste ned et lite påloggingsprogram. Dersom man er koblet opp til en server, må påloggingsprogrammet lastes ned til serveren. På din personlige maskin (hjemme/bærbar) kan du laste det rett ned til maskinen. Nedlastning finnes på Øverst på siden (under Referanser ) står det: Last ned Medarbeideren her.. Klikk på lenken, og velg Kjør. Påloggingsmodulen legges automatisk på skrivebordet og du kan gå inn starte Medarbeideren. Det er samme brukernavn og passord som du har i Prostemodulen. Oppstart av Prostemodulen Du kan starte Prostemodulen på to måter direkte fra Medarbeideren, eller direkte fra Internett. 1. Rett fra Medarbeideren. Når du har åpnet medarbeideren, finner du en Navigasjonsrute til venstre. Under «Timemodul» ligger Prostemodulen, du klikker på den og kommer inn i programmet. 2. Fra Internett. Gå til og logg deg på med ditt brukernavn og passord.

3 3 BRUK AV PROSTEMODULEN Prostemodulen skal brukes til to ting: 1. Planlegging av neste arbeidsplan. Det er prosten som setter opp lengden på denne arbeidsplanen, det kan være et år, et semester, en sommer osv. Når planleggingen er ferdig, låser prosten arbeidsplanen, og dette er da den vedtatte arbeidsplan. 2. Daglig/ukentlig bruk der man registrerer avvik fra og endringer i den vedtatte arbeidsplan. Kontaktkort I prostemodulen ligger et kontaktkort med informasjon om deg som er prest i prostiet. Du kan endre på opplysningene ved å klikke på Rediger på den øverste linjen, og så skrive inn endringer (og legge inn det som mangler, for eksempel bilde). I kontaktkortet hos prosten ligger også lagret dine foretrukne variable fridager (vanligvis mandag og lørdag, men dette kan variere fra prosti til prosti), disse fridagene settes automatisk inn i arbeidsplanen. Røde dager legges også automatisk inn. Røde dager er i utgangspunktet 10 per år, men noen av dem vil falle på din(e) allerede oppsatte fridager, og du får jo ikke dobbelt opp av fridager. Så antallet Røde dager vil kanskje for et år bli 6 eller 7. Dette er vanlige fridager som alle arbeidstagere har krav på, også prester. Prosten legger inn det riktige antallet. Noen bispedømmer har en avtale om å kunne overføre fridager, dersom dette er tilfelle, vil prosten også legge inn disse. Se nedenfor om hvordan programmet teller fridager.

4 4 Arbeidsplan Først litt om arbeidsflyten i programmet: 1. Prosten lager en ny Arbeidsplan, perioden kan variere, men mange deler året i 3 (vår, sommer, høst). Fridager blir da lagt inn automatisk ut fra det valget som er satt opp i ditt kontaktkort (de fleste har fridag på mandag og lørdag) 2. Man legger inn beredskap, tjenesteuker, planlagt ferie osv. Og man flytter fridager for å få til en frihelg (ofte vil man flytte en fridag på en mandag til søndagen den helgen man vil ha fri). Hvem som gjør hva av dette må man bli enig om. 3. Prosten låser Arbeidsplanen. Når planen er låst vil: Fravær/tjenester/beredskap vil vise i Daglig kalender. Planen er låst, og man kan ikke gjøre endringer i en låst plan. Endring gjøres i Daglig kalender. Det er den Daglige kalender som er den oppdaterte kalenderen. Og som inneholder planlagte, nye og slettede hendelser. Rapport og oppdatert statistikk hentes fra Daglig kalender. Og når måneden er over, godkjenner presten den måneden, dvs. bekrefter at endringer er gjort/fravær lagt inn. 1. Planlegging av kommende arbeidsplan Det er prosten som er ansvarlig for å sette opp arbeidsplan for prestene. Prosten bestemmer først en lengde på den kommende arbeidsplan og legger den inn i systemet. Som nevnt legges dine valgte fridager automatisk inn. Røde dager vil også automatisk vise som fridager i arbeidsplanen. Dersom man skal arbeide på en rød dag eller på en oppsatt fridag, flytter man fridagen til en annen dato. Dersom man skal ha fri en helg, kan man ta en fridag og flytte den til søndagen. I samarbeid mellom prosten og prestene i prostiet bestemmes så hvordan videre innlegging skal skje, og til hvilken dato alle ønsker/forslag skal være kommet inn. Prosten låser arbeidsplanen når den er ferdig planlagt. Da er dette den godkjente arbeidsplan, og det er bare prosten som kan låse den opp for evt. endringer som måtte komme før arbeidsplanen trer i kraft. I den venstre del av vinduet vises de tilgjengelige arbeidsplanene, både de som er låst og de som er under planlegging:

5 5 MERK: Dersom du bruker Medarbeideren til planlegging av begravelser, vielser og gudstjenester vil disse også vises i Prostemodulen. I bildet ovenfor vises for eks. en vielse fra Medarbeideren 12. august kl. 16:00. Disse hendelsene kan ikke redigeres i Prostemodulen, kun i Medarbeideren. Med denne funksjonen har du bedre oversikt over tjenestene dine når du er inne og skal legge inn ting i Prostemodulen. 2. Del visning av din kalender Du kan dele din kalender med andre prester i samme prosti. Funksjonen er nyttig når for eks. noen prester sammen har ansvar for et område (samme tjenestedistrikt) eller er i samme sogn og trenger å se hverandres planlegging. For å dele din kalender: Velg: Tilganger nederst til venstre i skjermen: Nå vises de prestene du deler din kalender med. For å redigere hvem du vil dele din kalender med, velger du Rediger Tilgang : Kryss av for de prestene som skal kunne se din kalender i Prostemodulen. Merk at de ikke kan endre på noe eller legge inn noe.

6 Slå av og på visning av de andre prestene: 6 I visningene der andre deler sin kalender med deg, kan du slå av og på denne visningen under knappen Velg prest. «Gamle arbeidsplaner» Etter hvert som årene går, vil det bli en lang liste av «gamle» arbeidsplaner i programmet. Du kan velge hvor mange av disse du vil se ved å trykke på den lille pilen til høyre for Arbeidplan. Velg så hvor mange av de «gamle» du ønsker å se. Visning av hendelser De hendelsene som er planlagt før planen blir låst, vil ha et lite symbol, en blå P. Det vil hjelpe deg/prosten til å holde oversikt over hva som var planlagt og hva som senere måtte endres underveis i Arbeidsplanperioden.

7 3. Daglig/ukentlig bruk 7 Den daglige kalender vil gi deg oversikt over din arbeidsplan og vise statistikk nederst over de enkelte kategorier/etiketter: FRIDAGER viser hvor mange du har til gode eller har tatt ut for mye. Tallet viser til nå i året inklusiv planlagte fridager i både åpne og låste planer. Fridager telles fra ca. 1. desember til 1. desember. Siden man er avhengig av å tenke hele uker, vil man måtte justere litt på tellingen (det er ikke så ofte 1. des. kommer på en mandag). Her er en oversikt for de kommende år: 2014 ( ) 2015 ( ) 2016 ( ) 2017 ( ) Noen bemerkninger om telling av fridager: - Dersom du arbeider på en RØD DAG, sletter du fridagen (se nedenfor), og du vil få den til gode i statistikken. - Dersom du sletter en fridag en uke, vil du ha den til gode. Men dersom du sletter 2 fridager i samme uke, får du bare 1 til gode (viser til avtaleverket for prestene). - Når man står i den daglige kalender, vil tallet på fridager til gode gjenspeile hva man har til gode av Røde dager/evt. overførte fridager/slettede fridager knyttet opp til låste planer. Merk derfor at det tallet som gjelder er +/- tallet (dvs. tallet som viser til gode... ). FERIE/STUDIEPERMISJON viser hvor mange dager som er tatt ut og planlagt tatt ut i planene i år (i forhold til hvor mange dager du har krav på/avtalt i kalenderåret) Under fanen «Statistikk» vil du se den samme statistikken som prosten ser. Og der vil du også kunne se: - antall uker du ikke har tatt ut fridag. Merk at tallet gjelder for HELE året, og at hvis du ikke har planlagt høsten enda, så vil de ukene være med i tallet. - en oversikt over uttak i hver enkelt uke for hele året. Klikk på den lille boksen til høyre for Arbeidsplansperioden.

8 8 I den daglige kalender kan man: A. Slette en hendelse. For å slette en hendelse, må man høyreklikke og så velge «Slett» Man blir da bedt om å oppgi en grunn for dette, og denne meldingen sendes automatisk til prosten på e- post. Dette gjelder når man sletter Fridag eller Ferie. Og det er prosten som godkjenner en eventuell sletting/endring av planlagt hendelse. I samarbeid m. prosten bør en da opprette en fridag på en annen dag. Etter at elementet er slettet blir det gjennomsiktig og får statusen Slettet B. Legge inn nye hendelser. Man kan legge inn/registrere ulike typer hendelser som ikke er planlagt i arbeidsplanen, men som er uforutsette og som man skal rapportere (for eksempel egenmelding, fravær på grunn av sykt barn osv.). Stå på aktuell dato og høyreklikk. Velg ny,

9 9 Velg riktig kategori/etikett. og evt. lengde på hendelsen (hvis det går over mange dager). Du kan også legge inn en kommentar til hendelsen. (Eksempel: hvis det dreier seg om Delvis sykemelding, kan du legge inn størrelse % sykemelding). Trykk på bildet av diskett (= Lagre). Prosten og de du eventuelt deler din kalender med - vil se hendelsen i sin oversikt. Den legges også inn i statistikken for året. Prosten kan legge til, endre farge og navn + endre rekkefølge på etikettene. Dermed vil listen av etiketter bli litt ulik fra prosti til prosti. Men de etikettene som skal rapporteres vil man ikke kunne endre navn på. C. Godkjenne en måned. Når en måned er utløpt, skal den aktuelle måned godkjennes slik at prosten vet at din kalender er klar for rapportering til bispedømmekontor (og videre til DFØ). Ved å godkjenne måneden bekrefter du at evt. endringer i forhold til avtalt arbeidsplan er gjort, og at nye hendelser som har kommet til, er blitt lagt inn. For å godkjenne: Klikk på knappen Godkjenn [aktuell måned] : Når godkjenning er gjort vises det slik: Agrando holder på å lage en funksjon som gjør at det automatisk blir sendt ut en påminnelse på SMS til de prester som innen en viss dato IKKE har godkjent forrige måned. Gå da inn og gjør endringer/godkjenn måneden.

10 Synkronisering av Prostemodulen til Mobiltelefon/lesebrett Vi har laget en ical-løsning for de som ønsker synkronisering. 10 Kort bruksanvisning: Det handler om å lage en link som man kan kopiere til nettleseren, og dermed laste ned en ical-fil som har alle hendelser. Man kan kopiere linken eller sende linken til sin e-post-adresse. Velg navnet ditt under Daglig kalender og trykk på ical-kalender knappen. Kopier linken ved å markere hele linken og tykke Ctr + C eller send linken til din e-post adresse (den e-postadressen som er registrert på kontaktkortet ditt i Prostemodulen/Medarbeideren) Den videre prosessen er litt ulik, avhengig av om du vil synkronisere via Outlook kalender, Google kalender, direkte til I-Phone eller du bare ønsker en statisk kalender (se punkt A, B, C og D nedenfor): A. I Outlook 2010 kan man åpne kalenderen slik: i. Velg kalender > Åpne kalender > Fra Internett ii. Lim inn adressen: Dersom du har satt opp din mobiltelefon til å synkronisere med Outlook, vil også Prostemodulen synkronisere automatisk.

11 11 B. I Google kalender: i. Velg Andre kalendere: ii. Lim inn adressen: Dersom du har satt opp Goole kalender til å synkronisere med din mobiltelefon, så vil synkronisering med Prostemodulen skje automatisk. C. Iphone: Gå til: Innstillinger >Mail,kontakter,kalender > Legg til konto >Annet > Legg til Abonnementskalender: Lim inn adressen i Tjener feltet. D. Statisk kalender Dersom man skal ha en Statisk kalender (som ikke synkroniserer automatisk) kan man laste ned icalhandler.ics filen slik: (OBS. Kalenderen er ikke koblet til kildekalenderen, og den oppdateres ikke). i. Lim inn i en nettleser og laste ned filen ii. Dobbeltklikk filen icalhandler.ics

12 MEDARBEIDEREN 12 I denne brukerveiledningen er det ikke meningen å lage en hel brukermanual for Medarbeideren, men bare å skrive litt kort om hvordan man bruker den i samspill med Prostemodulen. De som har brukt Medarbeideren en stund, vil trolig vite det meste av det som står nedenfor. Planlegging av begravelser, vielser osv. i Medarbeideren For at prosten skal få oversikt over den enkelte prest sin arbeidsbelastning, må presten legge inn sine begravelser, vielser og gudstjenester i Medarbeideren. Hvis man er alene i fellesråd/sokn som bruker Medarbeideren, kan man gjøre dette enklest på denne måten (hvis fellesrådet/soknet bruker Medarbeideren, har dere trolig rutiner og regler for hvordan dere legger inn nye hendelser): Velg Kalender i Navigasjonsfeltet. Du vil da automatisk stå i Min kalender i den videre planlegging, og det er viktig. Velg den aktuelle dag i kalenderen helt til høyre. Velg tidspunkt for hendelsen ved å dra (klikk og hold nede høyre musknapp) over tidspunktet i kalenderen i midten av vinduet. Velg Ny avtale (knappen øverst til venstre på menyvalget). Fyll inn så mye info du ønsker, men det er viktig at du velger riktig ETIKETT. Det er nemlig det valget som vil vise prosten hvilken type hendelse/tjeneste dette er. Lagre og lukk når du er ferdig.

13 13 Planleggingen gjort i Prostemodulen vises i Medarbeideren Planlegging som er gjort i Prostemodulen vises i Medarbeideren som read-only heldagshendelser: MERK: Hendelsene fra Prostemodulen vises bare når en har valgt Brukere (alle eller EN). De vises ikke på organisasjonens hendelser. Hendelsene er merket med en grønn P for å vise klart at dette er informasjon som kommer fra Prostemodulen. Disse hendelsene KAN IKKE REDIGERES i Medarbeideren. Kategoriene fra Prostemodulen vises i Medarbeideren med følgende oversatte titler: Prostemodulen BEREDSKAP Delvis sykemelding Egenmelding Eksamen/lese-perm Fedreperm m/lønn Fedreperm u/lønn Ferie med lønn Ferie uten lønn FRIDAG NN-uka Offentl. Verv Org. Oppdrag Permisjon m/lønn Permisjon u/lønn Medarbeideren Beredskap Sykemelding Sykemelding Permisjon Permisjon Permisjon Ferie Ferie Fridag Ferie Tillitsverv Tillitsverv Permisjon Permisjon

14 Seniordag Fridag Studiepermisjon Permisjon Sykemelding fra lege Sykemelding Sykt barn fra 11. dag Sykemelding Sykt barn int. 10 dager Sykemelding Tillitsvalgt Tillitsverv Tjeneste i prostiet Tjeneste i prostiet Tjenestedag Tjenestedag Velferdsperm m/lønn Permisjon 14 Noen nyttige funksjoner i Medarbeideren ut over dette: Synkronisering med Outlook/Google kalender Du kan synkronisere din egen kalender med Outlook (en-veis/begge veier). Velg Kalender i Navigasjonsfeltet. Du vil da automatisk stå i Min kalender i den videre planlegging, og det er viktig. Velg Fil på menyen og så Synkroniser mot MS-Outlook. Synkronisering direkte til mobil Agrando AS leverer løsninger som gjør at du kan synkronisere rett mot mobil (uten å gå veien om Outlook). Ta kontakt med oss på telefon for nærmere info om denne løsningen. Medarbeideren på Apps Agrando leverer nå en løsning som gjør at du kan få Medarbeideren som en App. Ta kontakt med oss på telefon for nærmere info om denne løsningen. Bruk av kontakter/grupper i Medarbeideren Medarbeideren har en sterk funksjon i det å ha oversikt over medarbeidere i menigheten, og du kan bruke denne funksjonen fritt. Du må da først legge inn personene i Kontakter. Det kan gjøres på flere måter: 1. Du kan legge dem inn en og en. Stå på Kontakter og velg Ny på menyen oppe til venstre. Du kan slå opp i Medlemsregister og på Gule sider for å hente inn informasjon om personen. 2. Du kan importere dem fra en Excel-fil. Stå på Kontakter, og velg Fil + Hent inn kontakter. Merk at Excelfilen må være i format xls. Du vil bli spurt om hvordan kolonner skal kobles sammen. 3. Man kan bruke påmelding via web (gjelder konfirmanter, men løsningen blir også tilrettelagt for dåp/vielser og for kurs). Ta eventuelt kontakt med Agrando AS for mer informasjon om dette. 4. Man kan importere hele grupper (for eksempel alle 4-åringer i sognet) fra Medlemsregisteret. Du må da stå i Grupper, lage en ny gruppe og så trykke på knappen Hent fra SMR på menylinjen oppe. Grupper kan man lage selv, og man kan hente folk fra Kontaktlisten på flere måter: 1. Stå i Grupper og bruk knappen på menylinen oppe: Legg til kontakt 2. Stå i Kontakter og velg en eller flere personer (hold nede Ctrl-tasten når du klikker på personer, og du velger flere) og bruk knappen Legg til i gruppe oppe på menylinjen. 3. Stå i Grupper du kan da dra en person fra en gruppe og over i en ny, du legger da vedkommende til i den nye gruppen og beholder ham/henne fortsatt i den eksisterende gruppen. Man kan lage undergrupper under en hovedgruppe (for eksempel Frivillige og så diverse frivillige som ligger i ulike grupper). Hvis man vil se alle som er i undergruppene, velger man å stå på hovedgruppen og så klikke på menyvalget (midt oppe på menylinjen): Vis alle.

15 15 Man kan også koble foreldre og barn (for eksempel i en gruppe som heter Barnegospel). Koblingen gjøres på kontaktkortet (dobbelklikk på en person). For å se foreldre til alle barna i Barnegospel velger man da menyknappen: Vis relasjoner. Man kan overføre informasjon direkte fra en gruppe til LabOra Menighet, dvs. til kirkeboken (for eksempel konfirmanter, døpte osv). Bruk knappen helt til høyre på menylinjen: Overfør til kirkebok. SMS og e-post Til personer eller grupper kan man sende brev (lage etiketter), sende e-post eller sende SMS. I SMSfunksjonen ligger også mulighet til å sende utsatt SMS dvs. du bestemmer dato/klokkeslett når SMS-en skal sendes. SMS-sending fra Medarbeideren koster kr. 0,42 (+ mva) per SMS. For å bestille SMS-funksjonen, ta kontakt med Agrando AS. SUPPORT I avtalen med bispedømmekontoret ligger man har fri support når det gjelder bruken av Prostemodulen. Før man evt. ringer Agrando AS for support, skal man først prøve å få hjelp fra evt. superbruker i prostiet eller prost. Support hos Agrando AS: Ring supporttelefonen mellom kl og Eller send e-post til Support av Medarbeideren er ikke inkludert i avtalen. Dersom fellesrådet har kjøpt Medarbeideren, er fri support inkludert. Hvis fellesrådet ikke har kjøpt Medarbeideren, kan man ringe support-telefonen og få hjelp når det gjelder bruk av Medarbeideren, men fellesrådet man hører til blir da fakturert for medgått tid etter vanlig timepris (ingen oppstartskostnad). Vi håper du vil bli fornøyd med Prostemodulen! Vi er åpne for innspill med henblikk på forbedringer og forenklinger for å gjøre programmet så tjenlig som mulig. Med hilsen Agrando AS

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL 1 Velkommen Velkommen som bruker av Prostemodulen et web-basert redskap for oversikt over presters uttak av fridager, ferie, permisjon osv. Modulen skal gi hjelp til et bedre personalarbeid i prostiet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTEN

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTEN 1 Velkommen Velkommen som bruker av Prostemodulen et web-basert redskap for oversikt over presters uttak av fridager, ferie, permisjon osv. Modulen skal gi hjelp til et bedre personalarbeid i prostiet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OPPSETT AV PROSTIET 1 BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær/prostesaksbehandler. Les først veiledningen som er laget for prestene, den gir en bakgrunn

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET 1 Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær og evt. superbruker i prostiet. Les først veiledningen som er laget for prestene, den gir en bakgrunn for den tilleggsinformasjonen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET 1 BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL Oppdatert 2. mai 2011 Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær og evt. superbruker i prostiet. Les først veiledningen som er laget for prestene,

Detaljer

LabOra TID. Brukerveiledning for prester

LabOra TID. Brukerveiledning for prester LabOra TID Brukerveiledning for prester Velkommen som bruker av LabOra TID! Dette programmet vil i startfasen måtte brukes sammen med Prostemodulen, men i løpet av 2016 vil det erstatte funksjonene i Prostemodulen.

Detaljer

LabOra TID. Logg på med ditt brukernavn og passord fra Prostemodulen/Medarbeideren.

LabOra TID. Logg på med ditt brukernavn og passord fra Prostemodulen/Medarbeideren. LabOra TID Brukerveiledning for Proster Velkommen som bruker av LabOra TID! For å logge deg på TID må du laste ned en påloggingsknapp til skrivebordet. Windows: Åpne Windows Explorer og lim inn denne lenken:

Detaljer

LabOra TID. Logg på med ditt brukernavn og passord fra Prostemodulen/Medarbeideren.

LabOra TID. Logg på med ditt brukernavn og passord fra Prostemodulen/Medarbeideren. LabOra TID Brukerveiledning for Proster Velkommen som bruker av LabOra TID! Dette programmet vil i startfasen måtte brukes sammen med Prostemodulen, men i løpet av 2016 vil det erstatte funksjonene i Prostemodulen.

Detaljer

LabOra TID. Her kan du legge inn beredskap, ha oversikt over planer, timeregnskap og budsjett.

LabOra TID. Her kan du legge inn beredskap, ha oversikt over planer, timeregnskap og budsjett. LabOra TID Brukerveiledning for Proster Velkommen som bruker av LabOra TID! Dette programmet vil i startfasen måtte brukes sammen med Prostemodulen, men i løpet av 2016 vil det erstatte funksjonene i Prostemodulen.

Detaljer

LabOra TID. Man kan også gå inn via nettleser (Firefox, Safari, Explorer NB: Ikke Edge!) på https://tid.mylabora.com/

LabOra TID. Man kan også gå inn via nettleser (Firefox, Safari, Explorer NB: Ikke Edge!) på https://tid.mylabora.com/ LabOra TID Brukerveiledning for Proster Velkommen som bruker av LabOra TID! For å logge deg på TID må du laste ned en påloggingsknapp til skrivebordet. Windows: Åpne Windows Explorer og lim inn denne lenken:

Detaljer

LabOra TID for Fellesråd

LabOra TID for Fellesråd LabOra TID for Fellesråd Brukerveiledning for ledere Denne brukerveiledningen er laget for de som er ledere av en organisasjon i fellesrådet. For administratorer, se: Brukerveiledning for administrator.

Detaljer

LabOra TID. Man kan også gå inn via nettleser (Firefox, Safari, Explorer NB: Ikke Edge!) på https://tid.mylabora.com/

LabOra TID. Man kan også gå inn via nettleser (Firefox, Safari, Explorer NB: Ikke Edge!) på https://tid.mylabora.com/ LabOra TID Brukerveiledning for prester Velkommen som bruker av LabOra TID! For å logge deg på TID: Last ned denne påloggingen til skrivebordet: Windows: Åpne Windows Explorer og lim inn denne lenken:

Detaljer

LabOra TID for Fellesråd

LabOra TID for Fellesråd LabOra TID for Fellesråd Brukerveiledning for mellomledere Denne brukerveiledningen er laget for de som er ledere av en organisasjon i fellesrådet. For administratorer, se: Brukerveiledning for administrator.

Detaljer

LabOra TID Fellesråd

LabOra TID Fellesråd LabOra TID Fellesråd Velkommen som bruker av LabOra TID! Brukerveiledning - ansatte Hvis programmet er installert starter du det ved å klikke på ikonet på skrivebordet Installasjonen for LabOra TID finner

Detaljer

LabOra TID for Fellesråd

LabOra TID for Fellesråd LabOra TID for Fellesråd Brukerveiledning for mellomledere Denne brukerveiledningen er laget for de som er ledere av en organisasjon i fellesrådet. For administratorer, se: Brukerveiledning for administrator.

Detaljer

LabOra TID for Fellesråd

LabOra TID for Fellesråd LabOra TID for Fellesråd Brukerveiledning for administratorer Denne brukerveiledningen er laget for de som er administratorer av systemet. For mellomledere/daglige ledere, se: Brukerveiledning for ledere.

Detaljer

LabOra TID. Man kan også gå inn via nettleser (Firefox, Safari, Explorer NB: Ikke Edge!) på https://tid.mylabora.com/

LabOra TID. Man kan også gå inn via nettleser (Firefox, Safari, Explorer NB: Ikke Edge!) på https://tid.mylabora.com/ LabOra TID Brukerveiledning for Proster Velkommen som bruker av LabOra TID! For å logge deg på TID må du laste ned en påloggingsknapp til skrivebordet. Windows: Åpne Windows Explorer og lim inn denne lenken:

Detaljer

LabOra TID. Man kan også gå inn via nettleser (Firefox, Safari, Explorer NB: Ikke Edge!) på https://tid.mylabora.com/

LabOra TID. Man kan også gå inn via nettleser (Firefox, Safari, Explorer NB: Ikke Edge!) på https://tid.mylabora.com/ LabOra TID Brukerveiledning for prester Velkommen som bruker av LabOra TID! For å logge deg på TID: Last ned denne påloggingen til skrivebordet: Windows: Åpne Windows Explorer og lim inn denne lenken:

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Brukerveiledning til «Medarbeider-appen»

Brukerveiledning til «Medarbeider-appen» Brukerveiledning til «Medarbeider-appen» Appen lastes ned og installeres ifra «App-store» på din smarttelefon eller lesebrett. Når appen er installert starteren appen ved å klikke på appens ikon. Første

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

LabOra TID Fellesråd

LabOra TID Fellesråd LabOra TID Fellesråd Brukerveiledning Velkommen som bruker av LabOra TID! For å logge deg på TID: Gå til www.agrando.no og til Nedlastinger der finner du nedlasting for TID for både PC og Mac. Noen kirkekontor

Detaljer

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dokumentasjon Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dåpspåmelding i LabOra WEB Portal er et system for håndtering av registrering av informasjon knyttet til dåp og dåpssamtaler. Systemet

Detaljer

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune Brukerhåndbok ipad for politikere i Melhus kommune Innhold SUPPORT... 3 GRUNNKURS I BRUK AV IPAD... 4 KOMME I GANG... 4 Slå på ipad... 4 Velg kode... 4 WIFI (internett)... 5 Opprette apple-id... 5 E-post...

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Hvordan legge ut en melding i Fronter

Hvordan legge ut en melding i Fronter OPPDATERT 1. sept 2008 Hvordan legge ut en melding i Fronter Vi skal her lære å legge ut meldinger. De vil være noe kjedelige av utseende fordi vi har lagt vekt på at det skal være rask å bruke, lett å

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 15 February 2016

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 15 February 2016 BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 15 February 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKSJON... 4 2. KALENDER... 6 2.1. VALG PÅ VERKTØYLINJEN...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKSJON... 4 2. KALENDER... 5 2.1. VALG PÅ VERKTØYLINJEN...

Detaljer

LabOra TID for Fellesråd

LabOra TID for Fellesråd LabOra TID for Fellesråd Brukerveiledning for administratorer Denne brukerveiledningen er laget for de som er administratorer av systemet. For mellomledere/daglige ledere, se: Brukerveiledning for ledere.

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

LabOra TID Fellesråd

LabOra TID Fellesråd LabOra TID Fellesråd Brukerveiledning Velkommen som bruker av LabOra TID! For å logge deg på TID: Gå til www.agrando.no og til Nedlastinger der finner du nedlasting for TID for PC. Bruker man Noen kirkekontor

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no Rev. 2.0 Når du har logget inn på forsiden med brukernavn og passord, kommer du til en side lik den over. Oppe

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Mine tegn. Gjest Gjester kan bare se på tegnene dine og ikke endre eller redigere.

Mine tegn. Gjest Gjester kan bare se på tegnene dine og ikke endre eller redigere. Mine tegn Hovedside: Minetegn (www.minetegn.no) er et nettsted der du kan lage din egen personlige tegnordbok. Du kan hente tegn fra Norsk tegnordbok (www.tegnordbok.no), spille inn egne tegn med webkamera,

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Opplæring i MinGat 6.0

Opplæring i MinGat 6.0 Opplæring i MinGat 6.0 Nytt i MinGat 6.0 Forespørsel på annen avdeling uten å bytte nivå Retur av mangelfulle forespørsler Virtuelle brukerprofiler automatisk tilgang i MinGat til nye avdelinger du blir

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 17.09.13 Skjermbildet Registrer arbeidstider Fargekoder i Kalender Registrere timer Fravær i kolonnen Kort informasjon Feilmeldinger Lagre og slette mal Slette

Detaljer

Brukerveiledning for ferie, fravær og timer Visma Enterprise web for ansatte

Brukerveiledning for ferie, fravær og timer Visma Enterprise web for ansatte Brukerveiledning for ferie, fravær og timer Visma Enterprise web for ansatte Innhold Påloggingsinformasjon... 1 Personalia... 2 Pårørende... 3 Oversikt av ferie, fravær og timelister... 3 Personalskjema...

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013 Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 1 Innhold Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013... 1 Info...

Detaljer

Bruke Office 365 på iphone eller ipad

Bruke Office 365 på iphone eller ipad Bruke Office 365 på iphone eller ipad Hurtigstartveiledning Kontrollere e-post Konfigurere iphone eller ipad til å sende og motta e-post fra Office 365-kontoen din. Sjekk kalenderen uansett hvor du er

Detaljer

Veiviser for tilleggsmodulen Utvidet fravær

Veiviser for tilleggsmodulen Utvidet fravær 15.06.2016 Veiviser for tilleggsmodulen Utvidet fravær Har du synspunkter? Vi tar gjerne i mot både ros og ris. Kom gjerne med skriftlige forslag til forbedringer. Har du spørsmål av noen art, ta kontakt

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 13.07.12 Skjermbildet Registrer arbeidstider Kalender/Kvoteoversikt Daglig/Ukentlig arbeidstidsskjema Lagre og slette mal Registrere timer Fravær i kolonnen

Detaljer

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Innhold 1.Deaktivere lisens til bruker med mobil enhet... 1 Office... 1 Administrator... 2 2.Installere Handyman på mobil enhet

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen jan 2014 1 Innhold Om RMS Regional Medlem service er utviklet for at du som lagsleder eller medlemsansvarlig

Detaljer

LabOra TID - Fellesråd

LabOra TID - Fellesråd LabOra TID - Fellesråd Brukerveiledning for administratorer Denne brukerveiledningen er laget for de som er administratorer av systemet. For mellomledere/daglige ledere, se: Brukerveiledning for ledere.

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

LEGG TIL NY AVTALE. Etikett: Fargekode som gjør det lettere å se i kalenderen hvilken avtaletype det er. Du kan velge flere etiketter på en avtale.

LEGG TIL NY AVTALE. Etikett: Fargekode som gjør det lettere å se i kalenderen hvilken avtaletype det er. Du kan velge flere etiketter på en avtale. LEGG TIL NY AVTALE For lage en ny avtale i kalenderen går du inn i kalendermodulen. Trykk deretter på den gulen knappen Vinduet nedenfor kommer da opp. Emne: Hva avtalen gjelder. Dette feltet er obligatorisk.

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no Media Asset Management AS http://www.mam.no Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Hva er BrandMaker Markedsplanlegger?... 3 Hva trenger

Detaljer

SkoleArena. Brukerveiledning elever i videregående skole

SkoleArena. Brukerveiledning elever i videregående skole SkoleArena Brukerveiledning elever i videregående skole Innholdsfortegnelse: FUNKSJONALITET... 2 Innlogging... 2 Dagens beskjed og kalender... 2 MENYKNAPPER... 3 Utboks... 3 Endre passord og e-postadresse...

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Brukerveiledning for Outlook Web App

Brukerveiledning for Outlook Web App Brukerveiledning for Outlook Web App Denne brukerveiledningen tar for seg innlogging og bruk av Outlook Web App i tilknytning til PC Support sin Hosted Exchange-løsning. Innhold Innlogging... 2 Skrive

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

Gratis plass til dokumentene

Gratis plass til dokumentene VELKOMMEN TIL GOOGLE-SKOLEN. DEL I DETTE NUMMERET: Fortløpende synkronisering av en pc-mappe Lagre vedlegg fra Gmail på Google Disk Send store filer i epost Lagre dokumenter fra mobilen på Google Disk

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING 2009 Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning for tilleggsmodul til Microsoft PowerPoint og Open Office for oppdatering av eget innhold for kunder av Doctors Media

Detaljer

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Utviklet av Per Øivind Eriksen april 2010 1 Innhold Om RMS Regional Medlem service er utviklet for at du som lagsleder eller medlemsansvarlig

Detaljer

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1 Pålogging AllPro-Kjørebok er et Web-basert kjørebokprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML)

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Timeregistrering I Agresso Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Innholdsfortegngelse 1. Internett-link til timeregistrering side 3 2. Innlogging på Self Service side 3 Pålogging Brukernavn Klient Passord

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

En brukerveiledning for. StyrerAssistenten HMS

En brukerveiledning for. StyrerAssistenten HMS En brukerveiledning for StyrerAssistenten HMS innholdsliste: (du kan manøvrere deg frem og tilbake i veiledningen ved å trykke på linkene) 3 Endringer i bruk av HMS modulen 19 Lim inn tekst i nyopprettet

Detaljer

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Sist oppdatert: 12.09.13 Bruk av Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Grafisk oversikt Fraværssøknad Kalender Kvoteoversikt Fraværssøknader Opprett

Detaljer

Brukerveiledning - skole Visma Enterprise web for ansatte

Brukerveiledning - skole Visma Enterprise web for ansatte Brukerveiledning - skole Visma Enterprise web for ansatte Innhold Påloggingsinformasjon... 1 Ledige stillinger... 2 Personalia... 3 Pårørende... 3 Føring av timelister, fravær og feriedager (ekstra uke)...

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Konfirmantmodul integrert i LabOra Portal

Konfirmantmodul integrert i LabOra Portal Konfirmantmodul integrert i LabOra Portal Denne modulen gjør det mulig at konfirmantene SELV kan registrere informasjon om seg selv og sine foresatte ved påmelding til konfirmasjon. I tillegg kan det defineres

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

LabOra TID - Fellesråd

LabOra TID - Fellesråd LabOra TID - Fellesråd Brukerveiledning for administratorer Denne brukerveiledningen er laget for de som er administratorer av systemet. For mellomledere/daglige ledere, se: Brukerveiledning for ledere.

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon Side 1 av 9 Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.5 01.02.2013 Innhold A. Hvordan bruke

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

IT-AVDELINGEN VED UNIVERSITETET I BERGEN. MS Outlook 2010. Stikkord og skjermbilder for hjelp til selvhjelp. Versjon 16.09.14

IT-AVDELINGEN VED UNIVERSITETET I BERGEN. MS Outlook 2010. Stikkord og skjermbilder for hjelp til selvhjelp. Versjon 16.09.14 IT-AVDELINGEN VED UNIVERSITETET I BERGEN MS Outlook 2010 Stikkord og skjermbilder for hjelp til selvhjelp Versjon 16.09.14 Innhold Kalender.uib.no - Outlook Web App... 2 Språk... 3 Visning... 4 Mapper...

Detaljer

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Innhold Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH... 1 Innhold... 1 Introduksjon... 2 Grensesnitt... 3 Sende

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

Veiledning for Infoserver Citrix

Veiledning for Infoserver Citrix Veiledning for Infoserver Citrix www.safetycomputing.com Kopirett 2014 Safety Computing. Alle rettigheter reservert. Safety Computing AS - Organisasjonsnummer: 992 508 191 Innhold 1. Oppkobling til Infoserver

Detaljer

Gespage Utskrift fra nettsiden

Gespage Utskrift fra nettsiden Gespage Utskrift fra nettsiden Gespage har en web løsning for utskrift av dokumenter. Denne web løsningen kan brukes av de fleste enheter nå i dag. For å bruke web løsningen så skriver du http://152.93.122.7:7180

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Bruksanvisning Personlig CV

Bruksanvisning Personlig CV Bruksanvisning Personlig CV Innhold 1 Registrering og tilgang, brukernavn og passord 1.1 Registrering via Facebook profil 1.2 Ordinær registrering med epost og passord 1.3 Pålogging med SMS 2 Legge inn

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

NYHETER I MEDARBEIDEREN

NYHETER I MEDARBEIDEREN NYHETER I MEDARBEIDEREN Innhold 1. Kontakt og gruppemodulen... 2 1.1. Redigere kontakter i tabellen... 2 1.2. Duplikatsjekk for nye kontakter... 2 1.3. Max antall medlemmer i en gruppe... 3 2. Kalendermodulen...

Detaljer