INNKALLING OG SAKSPAPIRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING OG SAKSPAPIRER"

Transkript

1 INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 1. juni kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1

2 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, Handelshøgskolen BI, Norges idrettshøgskole, Politihøgskolen, Høyskolen Campus Kristiania, Det teologiske menighetsfakultet, Lovisenberg diakonale høgskole, Norges informasjonsteknologiske høyskole, Norges Musikkhøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Høyskolen Diakonova, Kunsthøgskolen i Oslo, Norges Veterinærhøgskole, Westerdals Høyskole, Bjørknes Høyskole, Atlantis Medisinske Høgskole, Norsk Gestaltinstitutt, Nordisk Institutt for Scene og Studio, NLA Høgskolen i Staffeldtsgate, Steinerhøyskolen, Høyskolen for Ledelse og Teologi, Barratt Due Musikkinstitutt, Norges Dansehøyskole, Den Norske Eurytmihøyskole, Musikkteaterhøyskolen og Folkeuniversitetene. Kopi: Hovedstyrets studentmedlemmer Velferdstingets kontrollkomité Veldferdstingets representanter i SiOs delstyrer Studentmediene og Kulturstyret Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Norsk Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig ISU v/ UiOs lokallag Det Norske Studentersamfund v/hovedstyret Ordstyrer Innkalling til Velferdstingsmøte Dette er endelig innkalling til konstituerende møte i Velferdstinget i Oslo og Akershus mandag 1. juni. Møtet finner sted på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 52 i Oslo, auditorium 3 i P52 Denne innkallingen sendes ut til alle valgte representanter fra lærestedene. Det er møteplikt i Velferdstinget, og dersom du ikke kan møte må du selv varsle ansvarlig for din lærestedsgruppering eller fraksjon for å finne vara. I tillegg må du varsle Velferdstingets administrasjon, hvis du ikke kan møte og din vara stiller i stedet for deg. Representanter valgt via valgforsamling må ved forfall ta kontakt med Suzanne Sagli for å finne vara. Ved spørsmål om praktisk informasjon: kontakt Sarah Sørensen på eller 2

3 Dagsorden V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrer og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan V 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte 27. april V 1e) Godkjenning av valgprotokoller V VT 02 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering O 2b) Hovedstyrets orientering O 2c) Andre orienteringer O VT 03 Organisasjon 3a) Tildelingsreglement V 3b) Grafisk profil V VT 04 Politikk 4a) Boligpolitisk dokument D VT 05 Økonomi 5a) Økonomistatus - Velferdstinget driftsbudsjett V VT 06 Valg 6a) Valg til styret i Radio Nova V 6b) Valg til styret i Universitas V VT 07 Innkommende saker 7a) budsjett for Kulturstyret til Velferdstinget i Oslo og Akershus V VT 08 Eventuelt 3

4 Forslag til møteplan: 17:00 Møtestart med opprop Konstituering og orienteringer 1a) Valg av ordstyrer og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte 27. april 1e) Godkjenning av eventuelle valgprotokoller 17:20 2a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Andre orienteringer a) Tildelingsreglement Matpause b) Grafisk profil 19:15 4a) Boligpolitisk dokument 19:45 5a) Økonomistatus - Velferdstinget driftsbudsjett 20:00 6a) Valg til styret i Radio Nova 20:15 6b) Valg til styret i Universitas 20:30 7a) budsjett for Kulturstyret til Velferdstinget i Oslo og Akershus 20:50 8) Eventuell Møteslutt 4

5 Saksfremlegg 1a Dato: 1. juni 2015 Sak: 1a) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Valg av ordstyrer og referent AU innstiller på følgende personer: Ordstyrer: Kjartan Almenning Referent: Sarah Sørensen Saksfremlegg 1b Dato: 1. juni 2015 Sak: 1b) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av innkalling AU innstiller på følgende: Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. Saksfremlegg 1c Dato: 1. juni 2015 Sak: 1c) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av dagsorden og kjøreplan AU innstiller på følgende: Vedlagt forslag til dagsorden For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 5

6 Saksfremlegg 1d Dato: 1. juni 2015 Sak: 1d) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av referatet fra Velferdstingsmøtet 27. april Referatet finner dere AU innstiller på følgende: Referatet godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. Saksfremlegg 1e Dato: 1. juni 2015 Sak: 1e) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av valgprotokoller AU innstiller på følgende: Valgprotokoller godkjennes. For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 6

7 Saksfremlegg 2a Dato: 1. juni 2015 Sak: 2a), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Arbeidsutvalgets orientering AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget Arbeidsutvalgets orientering april holdt AU kampanjen #flyttapådej. Vi holdt stand på flere institusjoner og var aktiv på sosiale medier. Vi prøvde å få kontakt med ulike politikere og spørre hvorfor det er viktig å melde flytting via Twitter, men fikk ikke så mange svar som vi håpte på. De andre velferdstingene i Norge holdt kampanjen i samme tidsperiode, samt i Nordland. Fristen for å melde flytting er 30. juni for å kunne stemme ved kommunevalget så vi vil fortsette å minne folk på viktigheten av å melde flytting frem til fristen er ute. Profilundersøkelsen til VT er sendt ut. Den ligger ute på våre facebook-sider, og nettsiden. Vi kommer til å se på resultatet av den og tar det med oss i videre arbeidet med både grafisk profil og hvordan vi jobber. Undersøkelsen avsluttes 28. mai, så det er enda muligheter for å svare om du ikke har gjort det enda. https://no.surveymonkey.com/s/vtoa Simen har ledet arbeidet videre i forhold til tildelingsordningen, og avholdt møter med UiO, HiOA og BI. I mai var det SHA-møte der vi avtalte å samarbeide med DNS om en Politisk dag for studenter i forkant av valget. Det skal være for-arrangement, debatt i regi av Kulturutvalget, samt et etter-arrangement. Mer informasjon kommer nærmere arrangementet. Møtet var også formøte til Kunnskap Oslo. Kunnskap Oslo hadde møte der årsplan og årsberetning var de største temaene. Studentrepresentantene kom med innspill om at man ønsker at Oslo Kommune bidrar til å synliggjøre og løfte frem semesterstart som et viktig aspekt for Oslo som Studentby. 7

8 Sigrid var invitert til lunsj med Oslobiskop Ole Kvarme og studentprestene ved UiO. Der ble studentprestenes tilstedeværelse på campus i forhold til studenters psykiske helse trukket fram som et viktig aspekt på samarbeidet mellom UiO og Den norske kirke. Nettsidene våre har vært nede en periode, og vi beklager dette. Det har ført til at noen mail ikke har nådd frem, men vi ser ikke at det har hatt noen essentiel påvirkning på vårt arbeid utover dette. Vi har hatt flere møter med organisasjonen Housing Anywhere. Det er en organisasjon som ønsker å gjøre det lett for studenter verden over å leie ut/leie studentbolig via en nettside. Studentsamskipnadsordningen vi har i Norge gjør det noe vanskelig for oss å delta i prosjektet. Vi ønsker likevel å trekke dem frem som en positiv kraft for studenters muligheter på utveksling. Konseptene KUTT Gourmet og KUTT Fråtseri hos SiO har vært en del av et program for samfunnsinnovasjon og grønn vekst kalt TRIPPEL. Avslutningen på prosjektet, kalt TRIPPEL finale, ble avholdt på DOGA i mai. Vi var der og delte ut diplom for godt konsept til SiO og samarbeidspartene i prosjektet. Stuntet ble tatt godt imot og vi fikk formidlet vårt ønske om videreføring av prosjektene. 12.mai arrangerte vi visning av pressekonferansen ved lanseringen av revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet hadde veldig lite spennende å komme med. Vi valgte derfor, i likhet med de fleste andre studentdemokratier, å ikke kommentere på revisjonen. Vi har avholdt formøte med studentrepresentantene i HS. Vi har hatt konsernlunsj, og diskutert Rosa Kompetanse med administrasjonen i SiO. Responsen vi har fått er positiv, og det ser ut som at SiO helse vil ta kontakt for å få til kursing. Simen og Ine var foredragsholdere på et organisasjonskurs for studentrådet ved NLA Staffeldtsgate. Simen innledet om SHoT-undersøkelsen og tiltak for studenters psykiske helsesituasjon, Ine om markedsføring og kommunikasjon. Den 21.mai skulle Velferdstinget i Stavanger i samarbeid med studentsamskipnaden der og TNS Gallup lansere sin Helse- og trivselsrapport (deres SHoT-undersøkelse). Dette ble dessverre avlyst, og de kommer tilbake med ny tid for lansering. Vi har planlagt erfaringsutvekslingstur for AU i juni. Der ønsker vi å besøke Danske Studerendes Fællesråd som arbeider mye med velferdspolitikk. Vi har også planlagt jubileumsmarkering den 13.juni er nesten i boks, og vi ønsker alle velkommen til å delta på denne. Mer informasjon kommer. Vi har også jobbet med grafisk profil som dere vil få se fruktene av arbeidet til i løpet av møtet! PS: For flere bilder av livet i Velferdstinget, sjekk på Instagram. På vegne av arbeidsutvalget Sigrid og Simen :) 8

9 Saksfremlegg 2b Dato: 1. juni 2015 Sak: 2b), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Hovedstyrets orientering AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. Hovedstyrets orientering ettersendes. For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Leder for Velferdstinget Saksfremlegg 2c Dato: 1. juni 2015 Sak: 2c), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Andre orienteringer AU innstiller på følgende: Orienteringene tas til etterretning. For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Leder for Velferdstinget Simen Eriksen Nestleder for Velferdstinget Simen Eriksen Nestleder for Velferdstinget 9

10 Saksfremlegg 3a Dato: 1. juni 2015 Sak: 3a), Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Tildelingsreglementet AU innstiller på følgende: Saken ettersendes. For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Leder for Velferdstinget Simen Eriksen Nestleder for Velferdstinget

11 Saksfremlegg 3b Dato: 1. juni 2015 Sak: 3b), Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Grafisk profil AU innstiller på følgende: Velferdstinget vedtar en helhetlig grafisk profil Saksnotat På seminaret vi hadde i Lørenskog den 7-8. februar vedtok vi i arbeidsprogrammet at vi skulle utarbeide og implementere en ny grafisk profil for Velferdstinget i Oslo og Akershus. Bakgrunn for saken: Grafisk profilering er arbeidet med visuell markedsføring av en virksomhet eller et produkt gjennom helhetlig grafisk design, det vil si gjennom bilder og tekst som har en felles visuell utforming. Produktet av dette arbeidet kalles en grafisk profil, og omfatter bruken av logoer og merker, farger og skrift på websider og trykksaker (visittkort, brosjyrer, annonser, plakater og annet), profilerings- og reklameartikler, skilt, uniformer, bildekort og liknende. Bakgrunnen for at vi ønsker å endre den grafiske profilen er i hovedsak at vi har fått en del tilbakemeldinger på, både muntlig og gjennom spørreundersøkelsen, at Velferdstinget ikke er så synlige som de burde vært. Vi ville derfor utvikle en mer iøyenfallende profil som Velferdstinget også har kjennskap og eierskap til. Det vil være mer naturlig for Velferdsting å føle en sterkere tilknyttning til en visuell identitet dere selv har vært med på å skape og utvikle. Vi håper derfor dere vil ta mer eierskap til Velferdstinget som en helhet og kunne være stolte av budskapet og verdiene vi står for. Vi prøver å skape en felles identitet som representanter og arbeidsutvalg kan føle en tilknytning til. Det er nå blitt utformet en ny visuell identitet og en designmanual på bakgrunn av innspill gitt gjennom workshop på møtet 16. mars og resultatet av profilundersøkelsen. første ledd i prosessen var å finne mer ut om nåsituasjonen, hvem er vi, hva representerer vi og hva står vi for. Ved hjelp av proflundersøkelsen fikk vi et bedre innblikk i hva vi er gode på og hva vi kan jobbe mer med. Deretter gikk arbeidet i å knytte det grafiske uttrykket til ordene. Det har vært en spennende prosess og vi tror en sterk og tydelig grafisk profil kan hjelpe oss på veien mot bedre kontakt med både Velferdstinget, de ulike institusjonene, samarbeidspartnere og andre.

12 Arbeidsutvalget ønsker i dag at Velferdstinget skal vedta en helhetlig grafisk profil som inneholder følgende elementer: Verdier Visjon Logo Designmanual Fargepalett Skrifttyper Virkemidler o Postale trykksaker o Handlenett o Penner o T-skjorter/gensere o Flasker For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Christine Adriane Svendsrud, Leder for Velferdstinget Informasjonsansvarlig for Velferdstinget

13 Saksfremlegg 44 Dato: 1. juni 2015 Sak: 4a), Diskusjonssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Boligpolitisk dokument AU innstiller på følgende: Endringsforslag kan fremmes i forkant og under møtet til strek er satt. AU tar med seg endringsforslagene og reviderer dokumentet. Deretter fremmes nytt helhetlig dokument (på neste VT-møte). Velferdstinget har da mulighet til å fremme ytterligere endringsforslag før dokumentet vedtas. Diskusjonen tas til etterretning. Saksnotat Vedlagt er boligpolitisk dokument (2012), samt helhetlig endringsforslag til nytt boligpolitisk dokument (2015). Bakgrunn: Ifølge Velferdstingets arbeidsprogram skal vi revidere boligpolitisk dokument. VTAU har et ønske om å omstrukturere og oppdatere dokumentet. Hva vi har gjort: Vi har omstrukturert dokumentet i sin helhet og forenklet det ved å fjerne unødvendige punkter. Overskriftene bomiljø og vedlikehold har vi slått sammen. Vi har trukket inn Akershus fylkeskommune der det er aktuelt. Flere aspekter ved dokumentet er i dag praksis, og blir da unødvendig å ha med videre. Vi har fjernet semesterstart fra dette dokumentet, da punktene der er praksis i dag eller passer bedre under andre overskrifter. Nasjonalt: Strukturelle endringer. Fremhever vårt boligkrav om antall studentboliger. Kommunalt: Tak over hodet-garanti er trukket hit fra gammelt semesterstartspunkt. Her har vi satt krav til fritak ved eiendomsskatt om det skulle bli aktuelt. Trekker opp Oslo som studenthovedstad. SiO: - Boligtyper: I første kulepunkt har vi endret det tidligere ønsket fra VT om at det bygges størst mulig antall HE fremfor ettromsleiligheter. Vi mener at køen på de forskjellige typene HE bør være førende for nybygg/rehabilitering. Køene er lengst der man har private bad, og enkeltboligheter. Situasjonen i dag er at vi har tomme kollektiv der man deler kjøkken og bad, og har lange køer i private HE.

14 Bostandard: Samlet av bomiljø og vedlikehold. - Kommunikasjon: Beholdt relevante punkter. - Miljø: Vi føler at krav til miljø i forhold til studentboliger utover disse er ivaretatt i miljøpolitisk dokument. På vegne av arbeidsutvalget, For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Aleksander Gjøsæter Leder for Velferdstinget Politisk rådgiver

15 Saksfremlegg 5a Dato: 1. juni 2015 Sak: 5a), Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Økonomistatus Velferdstingets driftsbudsjett AU innstiller på følgende: Endringene til Velferdstingets driftsbudsjett vedtas Saksnotat Status på Velferdstingets driftsbudsjett, nå nesten halvveis er at vi ligger godt an. Det er ikke noen signifikante avvik, utenom posten reisekostnader som forventes til å ganske mye over det budsjettert nivå. Reisekostnader er i dag på og utifra aktiviteten på posten hittil, vurderes det til at den posten bør økes med Posten er nesten brukt helt opp nå, og det skyldes en høyere reiseaktivitet for arbeidsutvalget. Det er bl.a. at har det vært et økt samarbeid med ViN, hvor ett eller flere medlemmer av arbeidsutvalget reist. Posten bør økes med kr for at det er budsjettert til forventet nivå dersom aktiviteten til arbeidsutvalget fortsetter. Arbeidsutvalget vil på høsten også i større grad søke midler hos NSO til å reise på ulike seminarer derved forventes det ikke at det blir brukt like mye på høsten som på våren. I reisekostnader ligger alle kostnader forbunnet med reisen. Posten forsikringer må økes med Det er tegnet to nye forsikringer; en reiseforsikring og forsikring av eiendeler. Velferdstinget har ikke tidligere hatt reiseforsikring, men det vurderes at det nødvendig å ha det særlig til arbeidsutvalget. Forsikring av eiendeler har Velferdstinget inntil nå hatt gjennom SiO. Om enn forsikringen var litt billigere i premie, idet det var en ordningen gjennom SiO, så var forsikring ikke passende for en organisasjon som Velferdstinget. Det var bl.a. en ulønnsom stor egenandel på forsikringen. Forsikringen av eiendeler er en felles forsikring på Villa Eika og kostnader deles med SP-UiO utfra fordelingsnøkkelen (VT/SP 46/54) vi har på felleskostnader. Det er arbeidsutvalgets ønske at det tas penger fra eksisterende budsjettposter til å øke posten for reisekostnader, hellere enn det budsjetteres med større underskudd. Det foreslås at det tas fra posten «Aksjoner og markeringer» og kr fra post «Åpne hus» til å øke «Reisekostnader» med 7 000kr. Da det er det ikke er brukt så mye på akkurat de to postene. Til økningen av posten «Forsikringer», foreslås det å økes den totale driften altså å budsjettere med et litt større underskudd. Da dette er en varig økning av den daglige driften og kostnader til forsikringer vil fremover ligge på dette nivå. Vedlegg: budsjett juni 2015 budsjett vedtatt på Velferdstingets seminar 2015 For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget

16 Saksfremlegg 6a) og 6b) Dato: 1. juni 2015 Sak: 6a) og 6b), Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Valg av styremedlemmer til Radio Nova og Universitas AU innstiller på følgende: Kandidater fremmes og velges på møtet. Saksnotat Valg av styremedlemmer til Radio Nova Det skal velges to studentrepresentanter til styret i Radio Nova. Alle semesterregistrerte SiO-studenter er valgbare. Valg av to styremedlemmer med personlig vara til styret i Radio Nova: Det skal velges en nestleder (for 2 år) med personlig vara for perioden fram til sommer Det skal velges et medlem (for 1 år) med personlig vara for perioden fram til sommer Radio Nova har styremøte 6-8 ganger i semesteret, og jobber primært med økonomi og strategi. Det er viktig at valgte medlemmer har tid og motivasjon til å gjøre en god jobb i sitt styreverv. Valg av styremedlemmer til Universitas Det skal velges to studentrepresentanter til styret i Universitas. Alle semesterregistrerte SiO-studenter er valgbare. Universitas sin generalforsamling har vedtatt at begge styremedlemmene skal gå over til å sitte for en periode på 2 år. For overgangen til ny valgperiode ønsker sittende styremedlem, Eira Lie Jor, å bli valgt for perioden fram til sommer Valg av to medlemmer med personlige varaer til styret i Universitas: Det skal velges et styremedlem (for 2 år) med personlig vara for perioden fram til sommer Det andre styremedlemmet skal velges for resterende periode av 2 år (for 1 år) for perioden fram til sommer Universitas har styremøte 3-4 ganger i semesteret, og jobber primært med økonomi og strategi. Det er viktig at valgte medlemmer har tid og motivasjon til å gjøre en god jobb i sitt styreverv. På vegne av arbeidsutvalget For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget

17 Saksfremlegg 7a) Dato: 1. juni 2015 Sak: 7a), Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget budsjett for Kulturstyret til Velferdstinget i Oslo og Akershus AU innstiller på følgende: Ingen innstilling. Saksnotat I henhold til Velferdstinget i Oslo og Akershus' vedtak 8. februar 2015 om Kulturstyrets handlingsplan 2015, legges ved revidert budsjett med sikte på gjennomføring av nye tiltak. Disse tiltakene innebærer Kulturstyrets overtakelse av produksjonen og trykking av brosjyrer med arrangementsoversikt til semesterstart høsten 2015, sommerfest i juni 2015 og nettsidetilpasninger for digital kulturkalender. Basert på tidligere kostnader tilknyttet brosjyretrykking, nødvendig økning i opplag grunnet Kulturstyrets tilknytning til alle Studentsamskipnadens i Oslo og Akershus' medlemslag fremfor utvalgte institusjoner Det Norske Studentersamfunds semesterstartsansvarlige har fokusert på, vil det være nødvendig å øke summen tildelt tidligere. En slik økning er også tilknyttet utformingskostnader, noe tidligere instanser ikke har hatt grunnet frivillig arbeid. Rammen for sommerfesten settes til kr Rammen for brosjyretrykking settes til kr Rammen for nettsideendringer settes til kr Kulturstyret vil derfor øremerke kr fra Kulturstyrets tildelingsbudsjett for å gjennomføre disse tiltakene. Disse midlene tas primært fra posten som tidligere har dekket brosjyretrykking av Studiestart i Oslo (STUDiO) og Semesterstart i Oslo (SiO) og sekundært fordelt over poster der det gjør minst utslag for foreninger ellers. For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget

18 Boligpolitisk dokument NASJONALT Studentboliger er et konkret og målrettet utdanningspolitisk virkemiddel for å sikre lik rett til utdanning. Oslo og Akershus har landets høyeste leiepriser på bolig, tilgang på studentboliger kan derfor være en forutsetning for om man har råd til å studere eller ikke. Boligmarkedet nasjonalt er eksepsjonelt presset, og studentene faller utenfor fordi de har lav inntekt og få kontakter. De siste 10 årenes enorme vekst i studieplasser har ikke blitt fulgt av en tilsvarende satsning på studentboliger. Nå er vi ca boliger (hybelenheter) unna målet om 20% dekningsgrad nasjonalt. Samtidig vil det stå omtrent like mange i studentboligkø nasjonalt, drøyt 4500 av dem i Oslo og Akershus. Velferdstinget mener derfor at: Det skal bygges 4000 nye studentboliger i året Stat og kommune skal legge til rette for at det bygges et stort antall rimelige boliger beregnet til studenter Studentboliger skal defineres som et eget arealformål i Plan og bygningsloven Oslo og Akershus er pressområder hva gjelder tilflytting, det forventes at denne tendensen vil fortsette å øke betydelig i årene fremover. Tomte og boligprisene i områdene er allerede blant Europas høyeste. Dette sett i sammenheng med et svært presset privatmarked, et mangelfullt kommunalt botilbud og en dårlig dekningsgrad av studentboliger, gjør at svært mange studenter står uten et botilbud. Velferdstinget mener derfor at: En større andel av studentboligtildelingen må gå til Oslo og Akershus En kombinasjon av nye byggeforskrifter og en genrell prisvekst i samfunnet har gjort det dyrt og komplisert for samskipnaden å bygge nye studentboliger. Dette resulterer i at det bygges for få og for dyre boliger. Kostnadsrammen og tilskuddsandelen er ikke komparabel med de faktiske kostnadene man har ved bygging av studentboliger i Oslo og Akershus. Velferdstinget mener derfor at: Kostnadsrammen må økes for å kompensere for generell prisutvikling Tilskuddsandelen må økes til 50% av kostnadsrammen for å gjøre studentboligene til et rimeligere alternativ enn det private markedet Studentboliger som bygges etter krav om tilgjengelighet i Tek 10 må få ytterligere økt kostnadsramme og tilskudd for å kompensere for økte kostnader Det skal gis statlig tilskudd til generelt vedlikehold av studentboliger

19 Det er viktig at studentene har innflytelse over sitt eget velferdstilbud. Velferdstinget stiller seg ikke kritisk til at andre aktører enn samskipnadene bygger boliger for studenter. Imidlertid skal et statlig tilskudd til studentboliger være forbeholdt studentsamskipnadene. Ingen som får statlig tilskudd skal tjene penger på å bygge studentboliger. Velferdstinget mener derfor at: Statlige tilskudd til studentboliger må være forbeholdt studentsamskipnadene. KOMMUNALT Velferdstinget mener Oslo skal være Norges studenthovedstad. For å få til dette er kommunen avhengig av en høy dekningsgrad av studentboliger. Ingen studenter skal stå uten bolig ved semesterstart. Boligprosjekter for studenter er avhengige av et godt samarbeid med lokale myndigheter. Å få tilgang til tomter av relevans, hurtig saksbehandling i regulerings og byggesaker og samarbeid om infrastruktur er avgjørende for å få realisert nye studentboliger. Velferdstinget mener derfor det er viktig at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune bedrer sitt samarbeid med samskipnaden for å oppnå høyere dekningsgrad i områdene. Velferdstinget mener derfor at: SiO og Oslo kommune bør samarbeide for å kunne tilby en tak over hodet garanti for alle nye studenter ved semesterstart Planlegging av infrastruktur må ta hensyn til utbygging av studentboliger slik at man tilrettelegger for god kollektivdekning, også på steder et stykke unna campusområder Det skal være godt anlagte sykkelveier fra alle større studentbyer tilstudiestedene Oslo kommune og Akershus fylkeskommune må gi unntak i Plan og bygningsloven i forhold til krav om barnehager, parkeringsplasser og næringsvirksomhet. Oslo kommune bør samarbeide med SiO og utdanningsinstitusjonene om å tilby nyinnflyttede studenter hjelp til å finne bolig, for eksempel visningshjelp Alle studentboliger må sikres fritak fra eiendomsskatt hvis dette innføres i Oslo eller Akershus SiO Boligtyper Velferdstinget mener at det er nødvendig å ta stilling til hva slags boliger SiO skal bygge for framtiden for å sikre at studentboliger blir markant rimeligere en markedspris, men samtidig er attraktive for studentene som skal bo i dem. På den ene siden skal man ta hensyn til studentenes ønske om god plass, privatliv og sentral beliggenhet. Det må samtidig tas hensyn til at svært mange studenter aldri får bo i studentboliger fordi køene er så lange. Studentboligene skal ha et variert tilbud til studenter i ulike livssituasjoner og stadier i livet. Velferdstinget mener derfor at:

20 Hva slags utforming av hybelenheter som er i størst etterspørsel må til enhver tid være det førende prinsippet for hva slags studentboliger SiO bygger Der det bygges nye studentboliger skal alle hybelenheter bygges med eget bad, for å sikre større mulighet til privatliv Studentboliger skal bygges under kostnadsrammen for å ikke miste det statlige tilskuddet Studentboliger bør være campusnære, men kan legges lengre unna campus dersom de har god tilgang på kollektivtransport Ved totalrenovering av eldre bygningsmasseskal dette dokumentet være førende for de boligtypene som bygges SiO skal fortsatt bygge familieleiligheter med trygge uteområder Bostandard For beboere i studentboliger er det viktig at studentboligene har en tilfredsstillende standard, der man kan bo i et trygt bomiljø. Mangelen på nok boliger gjør at det stadig fortettes, og fellesarealer forsvinner til fordel for nye hybler. Velferdstinget mener derfor at: Det skal etterstrebes at alle nye studentboligbygg skal ha takterrasser tilrettelagt som fellesareal For å ivareta sikkerheten skal SiO med jevne mellomrom kontrollere og utbedre lekeplasser For å øke bokvaliteten i studentbyene skal uteområder og grøntarealer vedlikeholdes og beplantes For å sikre god fremkommelighet og skape trygge utemiljøer ved studentbyene skal snømåking, strøing og god utebelysning prioriteres Alle studentboliger skal ha tilgang på bodplass Felles for alle boligtyper skal være at man har en enkel standard, samtidig som man bygger boliger av god kvalitet, og i størst mulig grad hindrer slitasje SiO skal forvalte boligmassen på en forsvarlig måte og sette av nødvendige midler til vedlikehold Beboere i leiligheter som må flytte grunnet sopp, vannskade og annet som ikke skyldes beboeren selv skal få kompensert flytteutgifter SiO skal ha gode rutiner ved ut og innflytting for å sikre at det er rent og forsvarlig å flytte inn Kommunikasjon Det å komme langveisfra for å flytte inn i en usett bolig sammen med mange og nye mennesker kan være utfordrende for mange studenter. SiO har derfor et ansvar for å ivareta sine søkere og beboere på en best mulig måte. Velferdstinget mener derfor at: SiO skal oppdatere nettsidene med informasjon om boligene, og ta nye bilder som gir et korrekt inntrykk av hvordan boligen og nærmiljøet ser ut, også på engelsk

Boligpolitisk dokument for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Boligpolitisk dokument for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Boligpolitisk dokument for Velferdstinget i Oslo og Akershus Nasjonalt: Studentboliger er et utdanningspolitisk virkemiddel for å sikre lik rett til

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 074 875 1 070 000 3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 075 000 1 070 000 3610 3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180 465 1 201 380

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 19. oktober 2015, klokka 17.00-19:00. Hvor møtet blir avholdt kommer senere. TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur- og designhøgskolen

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 31. oktober 2016, klokken 17.00 Georg Sverdrups hus; Undervisningsrom 2 Universitetet i Oslo TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur-

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 3. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Konstituerende møte Mandag 2. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 22. oktober 2012 Tid: kl. 18:09-19:38 Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 22. oktober kl. 18:15. Ved opprop kl. 18:10 var det 19 stemmeberettigede til stede. Følgende

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 1. november 2013 Tid: kl. 16.30:-18.00: Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 1. november kl. 16:55. Ved opprop kl. 17:10 var det 13 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 1. desember kl. 17:00-20:30 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 Velkommen kjære representanter

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 1 for Velferdstinget 2016 Mandag 30. november kl. 17:00-21:00 Sted: Universitet i Oslo, Georg Sverdrups hus VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463

Detaljer

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier»

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier» Fra: Velferdstinget i Oslo og Akershus v/ Arbeidsutvalget Til: Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo; Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus; Studentstyret ved Norges Idrettshøgskole;

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. juni 2015 Tid: klokken

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen (10 etasje) Administrasjonsbyggningen

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 14. oktober kl. 17:00-21:30 Det teologiske Menighetsfakultet Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 7 for Velferdstinget 2015 Mandag 12. oktober kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 17. oktober 2014 Tid: kl. 17.00-17.35 Sted: HiOA Møtet satt d. 17. oktober kl. 17.08 Ved opprop kl. 17:09 var det 13 stemmeberettigede til stede. Følgende var til stede

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap VelferdstingetiOslo og Akershus Driftsinntekter og driftskostnader Note Tilskudd 1, 2 12 589 883 8 864 956 Sum tilskudd 12 589 883 8 864 956 Bevilgninger 3 9 822 072 6 643 772 Lønnskostnad

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 18. november kl. 17:00-20:30 Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 16. mars kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger.

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger. ÅRSRAPPORT Studenthovedstaden 2014 Studenthovedstaden Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formand på Det Norske

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 31. oktober 2016 Tid: kl. 17:00 Sted: Georg Sverdrups hus, Universitetet

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 16. mars 2015 Tid:

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Til studentdemokratiene ved: Norges idrettshøgskole Det teologiske menighetsfakultet Norges Musikkhøgskole

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 8 for Velferdstinget 2015 Mandag 7. september kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2014 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 27. april kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 18. november kl. 17:00-20:30 Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. oktober 2014 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2015 7.- 8. februar Sted: Thon Hotel Triaden Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. januar 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. oktober 2013 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Tirsdag 13. mai kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 27. august kl. 17:00-21:00 Domus Theologica Tema: Boligpolitikk Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Innkalling til Velferdstingsmøte

Innkalling til Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. desember 2014 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 20. oktober kl. 17:00-22:00 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 24. april 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: BI, D-Blokka Møtet satt d. 24. april kl. 17:15. Ved opprop var det 32 stemmeberettigede til stede. DELEGATER: DE MINDRE HØGSKOLENE

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogrammet er arbeidsutvalgets handlingsplan, og bygger opp under Velferdstingets politiske plattformer. Arbeidsprogrammet blir vedtatt

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2016 Lørdag 23. til søndag 24. januar Sted: Renskaug Vertsgård VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 30. november 2015 Tid: klokken 17:00 Sted: Georg Sverdrups hus, i Auditorium 2 på Universitetet i Osio. Møtet satt d. 30. november kl. 17:15. Ved opprop var det 34 stemmeberettigede

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. februar 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Pilestredet 52, Auditorium 3, Høgskolen i Oslo og Akershus. Møtet satt d. 15. februar kl. 17:15. Ved opprop var det 33 stemmeberettigede

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 27. april 2015 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. november 2013

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 22. september kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Kroa, (Nydalsveien 15-17) 12 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen

Detaljer

Kulturstyremøte 17. juni

Kulturstyremøte 17. juni Kulturstyremøte 17. juni Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Jeanette Viken (UiO), Jana Aleksic (UiO), Torgeir Lebesbye (UiO), Hedda Eia Vestad (HiOA), Munir Jaber (HCK), Karoline Soot (UiO),

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte.

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte. REFERAT fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe Dato: Onsdag 12.september 2012 Tidsrom: 17:00-19:00 Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika Tilstede: Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein

Detaljer

Velferdstingets lille håndbok

Velferdstingets lille håndbok Velferdstingets lille håndbok 2 Om håndboken Velferdstinget er en stor interesseorganisasjon tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo, og vi har mange tillitsvalgte i systemet. Å ha mange tillitsvalgte betyr

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 5. desember 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Møterom A1 Møtet satt d. 5. desember kl. 17:13. Ved opprop var det 29 stemmeberettigede

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. november 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Møtet satt d. 13. november 2017 kl. 17:03. Ved opprop var det 30 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Prioriteringer 1.0 Organisasjon 1.1 Informasjon 1.2 Samarbeid og tilgjengelighet 1.3 Utredninger? 1.4 Lobbyarbeid 1.5 Økonomi 2.0 SiO 2.1

Detaljer

Referat. Saksliste STUDENTHOVEDSTADEN. November Tilstede:

Referat. Saksliste STUDENTHOVEDSTADEN. November Tilstede: Referat November 2017 Tilstede: For Velferdstinget: leder, Elisabeth Holien For Det Norske Studentersamfund; formand, Trygve B.M. Haaland For SiOs hovedstyre: nestleder, Vetle Bo Saga For Studentparlamentet

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2014 8.- 9. februar Sted: Thon Hotel Triaden Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Ingunn Moser og Lars Dahle. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær). Dag Morten

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 5 for Velferdstinget 2016 Mandag 18. april kl. 17:00-21:00 Sted: Arkitektur- og Designhøgskolen Auditorium A1, Grete Prytz Kittelsen VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 8 for Velferdstinget 2015 Mandag 9. november kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Innholdsfortegnelse 1.0 Prioriteringer 2.0 Organisasjon og informasjon 2.1 Drift og styring 2.2 Informasjon 2.3 Synlighet og lobby 3.0 Studentsamskipnaden

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram.

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram. ENDRINGSFORSLAG VEDTEKTER A01 01 1 4 Dokumenter 1 4 1 Prinsipp og arbeidsprogram (1) Velferdstinget skal ha et prinsipp og et arbeidsprogram. Velferdstingets prinsipprogram er det øverste politiske dokumentet

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 4. april 2013 Tid:

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2010-2011 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 5 sider ARBEIDSPROGRAM 2009/2010 Den daglige driften blir foretatt av et Studentstyre på fem medlemmer og en organisasjonskonsulent.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 I gjennomsnitt svarer studentene 4,1 på spørsmålet: «Alt i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du går på? Svarskalaen går fra 1 til 5, der 1 indikerer «ikke tilfreds»

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 1 for Velferdstinget 2017 Mandag 5. desember kl. 17:00-21:00 Sted: Møterom A1 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. september 2013

Detaljer

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak 3 Forslag til sak 4 Forslag til sak Tord Øverland - HiOA Linjenummer: 1094 4a - Politisk Grunndokument I samarbeid med studentene kan fylke og

Detaljer

Internasjonal plattform Vedtatt av Velferdstinget i Oslo 08.10.2007

Internasjonal plattform Vedtatt av Velferdstinget i Oslo 08.10.2007 Internasjonal plattform Vedtatt av Velferdstinget i Oslo 08.10.2007 Innledning Åtte læresteder i Oslo er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo. Dette er Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI i Oslo,

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 9. november 2015 Tid: klokken 17:10 Sted: Handelshøyskolen BI, lokale D1 Møtet satt d. 9. november kl. 17:15. Ved opprop var det 27 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner.

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. Side 1 av 5 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte tirsdag 8. oktober 2013 kl. 17:15 avholdt i Storelogen, Det akademiske kvarter. 5 VT 60/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dalen, Ingunn Moser, Kristin Fjelde Tjelle, Aleksander Nikolic, Tuva

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 16.01.13

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 16.01.13 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 16.01.13 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Ingunn Moser og Aleksander Nikolic. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær).

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. desember 2013 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 7. april 2014 Tid: kl.

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Tidsbruksspørsmålene er de samme i 2015 som i 2014 så tallene er sammenliknbare. Praksis inngår i studentenes anslag om tidsbruk. Tidsbruk nasjonale

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

KULTURSTYREMØTE 7. OKTOBER

KULTURSTYREMØTE 7. OKTOBER KULTURSTYREMØTE 7. OKTOBER Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy (UiO), Munir Jaber (HCK), Svend Sondre Frøhaug (NIH), Felicitas Scheffknecht (UiO), Simon Pettersen Skjerven (UiO), Maren Høyland

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 14. mars kl. 17:00-21:00 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære representanter

Detaljer

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2014

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2014 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2014 Sted: Høgskolen Betanien, Bergen den 3. mars 2014 Tilstede: Forfall: Kari Gran Bøe, Høgskolen Diakonova Lena Byrkjeland, NSO Dag Morten Dalen,

Detaljer

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF.

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF. Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF. Studentrådet støtter blant annet tidsskriftet Ung Teologi, Fadderuka ved MF, samt har

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. oktober 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Handelshøyskolen BI i Oslo, lokale D1 Møtet satt d. 17. oktober kl. 17:05. Ved opprop var det 19 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

Studiebarometeret 2017: Overordnet tilfredshet

Studiebarometeret 2017: Overordnet tilfredshet Studiebarometeret : Overordnet tilfredshet Kort om hovedfunn Norske studenter er i det store og hele fornøyde med studiet de går på! Det er også meget små forskjeller når vi sammenligner de fem siste årene.

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer