INNKALLING OG SAKSPAPIRER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING OG SAKSPAPIRER"

Transkript

1 INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 1. juni kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1

2 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, Handelshøgskolen BI, Norges idrettshøgskole, Politihøgskolen, Høyskolen Campus Kristiania, Det teologiske menighetsfakultet, Lovisenberg diakonale høgskole, Norges informasjonsteknologiske høyskole, Norges Musikkhøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Høyskolen Diakonova, Kunsthøgskolen i Oslo, Norges Veterinærhøgskole, Westerdals Høyskole, Bjørknes Høyskole, Atlantis Medisinske Høgskole, Norsk Gestaltinstitutt, Nordisk Institutt for Scene og Studio, NLA Høgskolen i Staffeldtsgate, Steinerhøyskolen, Høyskolen for Ledelse og Teologi, Barratt Due Musikkinstitutt, Norges Dansehøyskole, Den Norske Eurytmihøyskole, Musikkteaterhøyskolen og Folkeuniversitetene. Kopi: Hovedstyrets studentmedlemmer Velferdstingets kontrollkomité Veldferdstingets representanter i SiOs delstyrer Studentmediene og Kulturstyret Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Norsk Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig ISU v/ UiOs lokallag Det Norske Studentersamfund v/hovedstyret Ordstyrer Innkalling til Velferdstingsmøte Dette er endelig innkalling til konstituerende møte i Velferdstinget i Oslo og Akershus mandag 1. juni. Møtet finner sted på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 52 i Oslo, auditorium 3 i P52 Denne innkallingen sendes ut til alle valgte representanter fra lærestedene. Det er møteplikt i Velferdstinget, og dersom du ikke kan møte må du selv varsle ansvarlig for din lærestedsgruppering eller fraksjon for å finne vara. I tillegg må du varsle Velferdstingets administrasjon, hvis du ikke kan møte og din vara stiller i stedet for deg. Representanter valgt via valgforsamling må ved forfall ta kontakt med Suzanne Sagli for å finne vara. Ved spørsmål om praktisk informasjon: kontakt Sarah Sørensen på eller 2

3 Dagsorden V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrer og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan V 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte 27. april V 1e) Godkjenning av valgprotokoller V VT 02 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering O 2b) Hovedstyrets orientering O 2c) Andre orienteringer O VT 03 Organisasjon 3a) Tildelingsreglement V 3b) Grafisk profil V VT 04 Politikk 4a) Boligpolitisk dokument D VT 05 Økonomi 5a) Økonomistatus - Velferdstinget driftsbudsjett V VT 06 Valg 6a) Valg til styret i Radio Nova V 6b) Valg til styret i Universitas V VT 07 Innkommende saker 7a) budsjett for Kulturstyret til Velferdstinget i Oslo og Akershus V VT 08 Eventuelt 3

4 Forslag til møteplan: 17:00 Møtestart med opprop Konstituering og orienteringer 1a) Valg av ordstyrer og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte 27. april 1e) Godkjenning av eventuelle valgprotokoller 17:20 2a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Andre orienteringer a) Tildelingsreglement Matpause b) Grafisk profil 19:15 4a) Boligpolitisk dokument 19:45 5a) Økonomistatus - Velferdstinget driftsbudsjett 20:00 6a) Valg til styret i Radio Nova 20:15 6b) Valg til styret i Universitas 20:30 7a) budsjett for Kulturstyret til Velferdstinget i Oslo og Akershus 20:50 8) Eventuell Møteslutt 4

5 Saksfremlegg 1a Dato: 1. juni 2015 Sak: 1a) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Valg av ordstyrer og referent AU innstiller på følgende personer: Ordstyrer: Kjartan Almenning Referent: Sarah Sørensen Saksfremlegg 1b Dato: 1. juni 2015 Sak: 1b) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av innkalling AU innstiller på følgende: Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. Saksfremlegg 1c Dato: 1. juni 2015 Sak: 1c) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av dagsorden og kjøreplan AU innstiller på følgende: Vedlagt forslag til dagsorden For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 5

6 Saksfremlegg 1d Dato: 1. juni 2015 Sak: 1d) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av referatet fra Velferdstingsmøtet 27. april Referatet finner dere AU innstiller på følgende: Referatet godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. Saksfremlegg 1e Dato: 1. juni 2015 Sak: 1e) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av valgprotokoller AU innstiller på følgende: Valgprotokoller godkjennes. For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 6

7 Saksfremlegg 2a Dato: 1. juni 2015 Sak: 2a), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Arbeidsutvalgets orientering AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget Arbeidsutvalgets orientering april holdt AU kampanjen #flyttapådej. Vi holdt stand på flere institusjoner og var aktiv på sosiale medier. Vi prøvde å få kontakt med ulike politikere og spørre hvorfor det er viktig å melde flytting via Twitter, men fikk ikke så mange svar som vi håpte på. De andre velferdstingene i Norge holdt kampanjen i samme tidsperiode, samt i Nordland. Fristen for å melde flytting er 30. juni for å kunne stemme ved kommunevalget så vi vil fortsette å minne folk på viktigheten av å melde flytting frem til fristen er ute. Profilundersøkelsen til VT er sendt ut. Den ligger ute på våre facebook-sider, og nettsiden. Vi kommer til å se på resultatet av den og tar det med oss i videre arbeidet med både grafisk profil og hvordan vi jobber. Undersøkelsen avsluttes 28. mai, så det er enda muligheter for å svare om du ikke har gjort det enda. https://no.surveymonkey.com/s/vtoa Simen har ledet arbeidet videre i forhold til tildelingsordningen, og avholdt møter med UiO, HiOA og BI. I mai var det SHA-møte der vi avtalte å samarbeide med DNS om en Politisk dag for studenter i forkant av valget. Det skal være for-arrangement, debatt i regi av Kulturutvalget, samt et etter-arrangement. Mer informasjon kommer nærmere arrangementet. Møtet var også formøte til Kunnskap Oslo. Kunnskap Oslo hadde møte der årsplan og årsberetning var de største temaene. Studentrepresentantene kom med innspill om at man ønsker at Oslo Kommune bidrar til å synliggjøre og løfte frem semesterstart som et viktig aspekt for Oslo som Studentby. 7

8 Sigrid var invitert til lunsj med Oslobiskop Ole Kvarme og studentprestene ved UiO. Der ble studentprestenes tilstedeværelse på campus i forhold til studenters psykiske helse trukket fram som et viktig aspekt på samarbeidet mellom UiO og Den norske kirke. Nettsidene våre har vært nede en periode, og vi beklager dette. Det har ført til at noen mail ikke har nådd frem, men vi ser ikke at det har hatt noen essentiel påvirkning på vårt arbeid utover dette. Vi har hatt flere møter med organisasjonen Housing Anywhere. Det er en organisasjon som ønsker å gjøre det lett for studenter verden over å leie ut/leie studentbolig via en nettside. Studentsamskipnadsordningen vi har i Norge gjør det noe vanskelig for oss å delta i prosjektet. Vi ønsker likevel å trekke dem frem som en positiv kraft for studenters muligheter på utveksling. Konseptene KUTT Gourmet og KUTT Fråtseri hos SiO har vært en del av et program for samfunnsinnovasjon og grønn vekst kalt TRIPPEL. Avslutningen på prosjektet, kalt TRIPPEL finale, ble avholdt på DOGA i mai. Vi var der og delte ut diplom for godt konsept til SiO og samarbeidspartene i prosjektet. Stuntet ble tatt godt imot og vi fikk formidlet vårt ønske om videreføring av prosjektene. 12.mai arrangerte vi visning av pressekonferansen ved lanseringen av revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet hadde veldig lite spennende å komme med. Vi valgte derfor, i likhet med de fleste andre studentdemokratier, å ikke kommentere på revisjonen. Vi har avholdt formøte med studentrepresentantene i HS. Vi har hatt konsernlunsj, og diskutert Rosa Kompetanse med administrasjonen i SiO. Responsen vi har fått er positiv, og det ser ut som at SiO helse vil ta kontakt for å få til kursing. Simen og Ine var foredragsholdere på et organisasjonskurs for studentrådet ved NLA Staffeldtsgate. Simen innledet om SHoT-undersøkelsen og tiltak for studenters psykiske helsesituasjon, Ine om markedsføring og kommunikasjon. Den 21.mai skulle Velferdstinget i Stavanger i samarbeid med studentsamskipnaden der og TNS Gallup lansere sin Helse- og trivselsrapport (deres SHoT-undersøkelse). Dette ble dessverre avlyst, og de kommer tilbake med ny tid for lansering. Vi har planlagt erfaringsutvekslingstur for AU i juni. Der ønsker vi å besøke Danske Studerendes Fællesråd som arbeider mye med velferdspolitikk. Vi har også planlagt jubileumsmarkering den 13.juni er nesten i boks, og vi ønsker alle velkommen til å delta på denne. Mer informasjon kommer. Vi har også jobbet med grafisk profil som dere vil få se fruktene av arbeidet til i løpet av møtet! PS: For flere bilder av livet i Velferdstinget, sjekk på Instagram. På vegne av arbeidsutvalget Sigrid og Simen :) 8

9 Saksfremlegg 2b Dato: 1. juni 2015 Sak: 2b), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Hovedstyrets orientering AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. Hovedstyrets orientering ettersendes. For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Leder for Velferdstinget Saksfremlegg 2c Dato: 1. juni 2015 Sak: 2c), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Andre orienteringer AU innstiller på følgende: Orienteringene tas til etterretning. For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Leder for Velferdstinget Simen Eriksen Nestleder for Velferdstinget Simen Eriksen Nestleder for Velferdstinget 9

10 Saksfremlegg 3a Dato: 1. juni 2015 Sak: 3a), Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Tildelingsreglementet AU innstiller på følgende: Saken ettersendes. For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Leder for Velferdstinget Simen Eriksen Nestleder for Velferdstinget

11 Saksfremlegg 3b Dato: 1. juni 2015 Sak: 3b), Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Grafisk profil AU innstiller på følgende: Velferdstinget vedtar en helhetlig grafisk profil Saksnotat På seminaret vi hadde i Lørenskog den 7-8. februar vedtok vi i arbeidsprogrammet at vi skulle utarbeide og implementere en ny grafisk profil for Velferdstinget i Oslo og Akershus. Bakgrunn for saken: Grafisk profilering er arbeidet med visuell markedsføring av en virksomhet eller et produkt gjennom helhetlig grafisk design, det vil si gjennom bilder og tekst som har en felles visuell utforming. Produktet av dette arbeidet kalles en grafisk profil, og omfatter bruken av logoer og merker, farger og skrift på websider og trykksaker (visittkort, brosjyrer, annonser, plakater og annet), profilerings- og reklameartikler, skilt, uniformer, bildekort og liknende. Bakgrunnen for at vi ønsker å endre den grafiske profilen er i hovedsak at vi har fått en del tilbakemeldinger på, både muntlig og gjennom spørreundersøkelsen, at Velferdstinget ikke er så synlige som de burde vært. Vi ville derfor utvikle en mer iøyenfallende profil som Velferdstinget også har kjennskap og eierskap til. Det vil være mer naturlig for Velferdsting å føle en sterkere tilknyttning til en visuell identitet dere selv har vært med på å skape og utvikle. Vi håper derfor dere vil ta mer eierskap til Velferdstinget som en helhet og kunne være stolte av budskapet og verdiene vi står for. Vi prøver å skape en felles identitet som representanter og arbeidsutvalg kan føle en tilknytning til. Det er nå blitt utformet en ny visuell identitet og en designmanual på bakgrunn av innspill gitt gjennom workshop på møtet 16. mars og resultatet av profilundersøkelsen. første ledd i prosessen var å finne mer ut om nåsituasjonen, hvem er vi, hva representerer vi og hva står vi for. Ved hjelp av proflundersøkelsen fikk vi et bedre innblikk i hva vi er gode på og hva vi kan jobbe mer med. Deretter gikk arbeidet i å knytte det grafiske uttrykket til ordene. Det har vært en spennende prosess og vi tror en sterk og tydelig grafisk profil kan hjelpe oss på veien mot bedre kontakt med både Velferdstinget, de ulike institusjonene, samarbeidspartnere og andre.

12 Arbeidsutvalget ønsker i dag at Velferdstinget skal vedta en helhetlig grafisk profil som inneholder følgende elementer: Verdier Visjon Logo Designmanual Fargepalett Skrifttyper Virkemidler o Postale trykksaker o Handlenett o Penner o T-skjorter/gensere o Flasker For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Christine Adriane Svendsrud, Leder for Velferdstinget Informasjonsansvarlig for Velferdstinget

13 Saksfremlegg 44 Dato: 1. juni 2015 Sak: 4a), Diskusjonssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Boligpolitisk dokument AU innstiller på følgende: Endringsforslag kan fremmes i forkant og under møtet til strek er satt. AU tar med seg endringsforslagene og reviderer dokumentet. Deretter fremmes nytt helhetlig dokument (på neste VT-møte). Velferdstinget har da mulighet til å fremme ytterligere endringsforslag før dokumentet vedtas. Diskusjonen tas til etterretning. Saksnotat Vedlagt er boligpolitisk dokument (2012), samt helhetlig endringsforslag til nytt boligpolitisk dokument (2015). Bakgrunn: Ifølge Velferdstingets arbeidsprogram skal vi revidere boligpolitisk dokument. VTAU har et ønske om å omstrukturere og oppdatere dokumentet. Hva vi har gjort: Vi har omstrukturert dokumentet i sin helhet og forenklet det ved å fjerne unødvendige punkter. Overskriftene bomiljø og vedlikehold har vi slått sammen. Vi har trukket inn Akershus fylkeskommune der det er aktuelt. Flere aspekter ved dokumentet er i dag praksis, og blir da unødvendig å ha med videre. Vi har fjernet semesterstart fra dette dokumentet, da punktene der er praksis i dag eller passer bedre under andre overskrifter. Nasjonalt: Strukturelle endringer. Fremhever vårt boligkrav om antall studentboliger. Kommunalt: Tak over hodet-garanti er trukket hit fra gammelt semesterstartspunkt. Her har vi satt krav til fritak ved eiendomsskatt om det skulle bli aktuelt. Trekker opp Oslo som studenthovedstad. SiO: - Boligtyper: I første kulepunkt har vi endret det tidligere ønsket fra VT om at det bygges størst mulig antall HE fremfor ettromsleiligheter. Vi mener at køen på de forskjellige typene HE bør være førende for nybygg/rehabilitering. Køene er lengst der man har private bad, og enkeltboligheter. Situasjonen i dag er at vi har tomme kollektiv der man deler kjøkken og bad, og har lange køer i private HE.

14 Bostandard: Samlet av bomiljø og vedlikehold. - Kommunikasjon: Beholdt relevante punkter. - Miljø: Vi føler at krav til miljø i forhold til studentboliger utover disse er ivaretatt i miljøpolitisk dokument. På vegne av arbeidsutvalget, For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Aleksander Gjøsæter Leder for Velferdstinget Politisk rådgiver

15 Saksfremlegg 5a Dato: 1. juni 2015 Sak: 5a), Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Økonomistatus Velferdstingets driftsbudsjett AU innstiller på følgende: Endringene til Velferdstingets driftsbudsjett vedtas Saksnotat Status på Velferdstingets driftsbudsjett, nå nesten halvveis er at vi ligger godt an. Det er ikke noen signifikante avvik, utenom posten reisekostnader som forventes til å ganske mye over det budsjettert nivå. Reisekostnader er i dag på og utifra aktiviteten på posten hittil, vurderes det til at den posten bør økes med Posten er nesten brukt helt opp nå, og det skyldes en høyere reiseaktivitet for arbeidsutvalget. Det er bl.a. at har det vært et økt samarbeid med ViN, hvor ett eller flere medlemmer av arbeidsutvalget reist. Posten bør økes med kr for at det er budsjettert til forventet nivå dersom aktiviteten til arbeidsutvalget fortsetter. Arbeidsutvalget vil på høsten også i større grad søke midler hos NSO til å reise på ulike seminarer derved forventes det ikke at det blir brukt like mye på høsten som på våren. I reisekostnader ligger alle kostnader forbunnet med reisen. Posten forsikringer må økes med Det er tegnet to nye forsikringer; en reiseforsikring og forsikring av eiendeler. Velferdstinget har ikke tidligere hatt reiseforsikring, men det vurderes at det nødvendig å ha det særlig til arbeidsutvalget. Forsikring av eiendeler har Velferdstinget inntil nå hatt gjennom SiO. Om enn forsikringen var litt billigere i premie, idet det var en ordningen gjennom SiO, så var forsikring ikke passende for en organisasjon som Velferdstinget. Det var bl.a. en ulønnsom stor egenandel på forsikringen. Forsikringen av eiendeler er en felles forsikring på Villa Eika og kostnader deles med SP-UiO utfra fordelingsnøkkelen (VT/SP 46/54) vi har på felleskostnader. Det er arbeidsutvalgets ønske at det tas penger fra eksisterende budsjettposter til å øke posten for reisekostnader, hellere enn det budsjetteres med større underskudd. Det foreslås at det tas fra posten «Aksjoner og markeringer» og kr fra post «Åpne hus» til å øke «Reisekostnader» med 7 000kr. Da det er det ikke er brukt så mye på akkurat de to postene. Til økningen av posten «Forsikringer», foreslås det å økes den totale driften altså å budsjettere med et litt større underskudd. Da dette er en varig økning av den daglige driften og kostnader til forsikringer vil fremover ligge på dette nivå. Vedlegg: budsjett juni 2015 budsjett vedtatt på Velferdstingets seminar 2015 For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget

16 Saksfremlegg 6a) og 6b) Dato: 1. juni 2015 Sak: 6a) og 6b), Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Valg av styremedlemmer til Radio Nova og Universitas AU innstiller på følgende: Kandidater fremmes og velges på møtet. Saksnotat Valg av styremedlemmer til Radio Nova Det skal velges to studentrepresentanter til styret i Radio Nova. Alle semesterregistrerte SiO-studenter er valgbare. Valg av to styremedlemmer med personlig vara til styret i Radio Nova: Det skal velges en nestleder (for 2 år) med personlig vara for perioden fram til sommer Det skal velges et medlem (for 1 år) med personlig vara for perioden fram til sommer Radio Nova har styremøte 6-8 ganger i semesteret, og jobber primært med økonomi og strategi. Det er viktig at valgte medlemmer har tid og motivasjon til å gjøre en god jobb i sitt styreverv. Valg av styremedlemmer til Universitas Det skal velges to studentrepresentanter til styret i Universitas. Alle semesterregistrerte SiO-studenter er valgbare. Universitas sin generalforsamling har vedtatt at begge styremedlemmene skal gå over til å sitte for en periode på 2 år. For overgangen til ny valgperiode ønsker sittende styremedlem, Eira Lie Jor, å bli valgt for perioden fram til sommer Valg av to medlemmer med personlige varaer til styret i Universitas: Det skal velges et styremedlem (for 2 år) med personlig vara for perioden fram til sommer Det andre styremedlemmet skal velges for resterende periode av 2 år (for 1 år) for perioden fram til sommer Universitas har styremøte 3-4 ganger i semesteret, og jobber primært med økonomi og strategi. Det er viktig at valgte medlemmer har tid og motivasjon til å gjøre en god jobb i sitt styreverv. På vegne av arbeidsutvalget For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget

17 Saksfremlegg 7a) Dato: 1. juni 2015 Sak: 7a), Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget budsjett for Kulturstyret til Velferdstinget i Oslo og Akershus AU innstiller på følgende: Ingen innstilling. Saksnotat I henhold til Velferdstinget i Oslo og Akershus' vedtak 8. februar 2015 om Kulturstyrets handlingsplan 2015, legges ved revidert budsjett med sikte på gjennomføring av nye tiltak. Disse tiltakene innebærer Kulturstyrets overtakelse av produksjonen og trykking av brosjyrer med arrangementsoversikt til semesterstart høsten 2015, sommerfest i juni 2015 og nettsidetilpasninger for digital kulturkalender. Basert på tidligere kostnader tilknyttet brosjyretrykking, nødvendig økning i opplag grunnet Kulturstyrets tilknytning til alle Studentsamskipnadens i Oslo og Akershus' medlemslag fremfor utvalgte institusjoner Det Norske Studentersamfunds semesterstartsansvarlige har fokusert på, vil det være nødvendig å øke summen tildelt tidligere. En slik økning er også tilknyttet utformingskostnader, noe tidligere instanser ikke har hatt grunnet frivillig arbeid. Rammen for sommerfesten settes til kr Rammen for brosjyretrykking settes til kr Rammen for nettsideendringer settes til kr Kulturstyret vil derfor øremerke kr fra Kulturstyrets tildelingsbudsjett for å gjennomføre disse tiltakene. Disse midlene tas primært fra posten som tidligere har dekket brosjyretrykking av Studiestart i Oslo (STUDiO) og Semesterstart i Oslo (SiO) og sekundært fordelt over poster der det gjør minst utslag for foreninger ellers. For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget

18 Boligpolitisk dokument NASJONALT Studentboliger er et konkret og målrettet utdanningspolitisk virkemiddel for å sikre lik rett til utdanning. Oslo og Akershus har landets høyeste leiepriser på bolig, tilgang på studentboliger kan derfor være en forutsetning for om man har råd til å studere eller ikke. Boligmarkedet nasjonalt er eksepsjonelt presset, og studentene faller utenfor fordi de har lav inntekt og få kontakter. De siste 10 årenes enorme vekst i studieplasser har ikke blitt fulgt av en tilsvarende satsning på studentboliger. Nå er vi ca boliger (hybelenheter) unna målet om 20% dekningsgrad nasjonalt. Samtidig vil det stå omtrent like mange i studentboligkø nasjonalt, drøyt 4500 av dem i Oslo og Akershus. Velferdstinget mener derfor at: Det skal bygges 4000 nye studentboliger i året Stat og kommune skal legge til rette for at det bygges et stort antall rimelige boliger beregnet til studenter Studentboliger skal defineres som et eget arealformål i Plan og bygningsloven Oslo og Akershus er pressområder hva gjelder tilflytting, det forventes at denne tendensen vil fortsette å øke betydelig i årene fremover. Tomte og boligprisene i områdene er allerede blant Europas høyeste. Dette sett i sammenheng med et svært presset privatmarked, et mangelfullt kommunalt botilbud og en dårlig dekningsgrad av studentboliger, gjør at svært mange studenter står uten et botilbud. Velferdstinget mener derfor at: En større andel av studentboligtildelingen må gå til Oslo og Akershus En kombinasjon av nye byggeforskrifter og en genrell prisvekst i samfunnet har gjort det dyrt og komplisert for samskipnaden å bygge nye studentboliger. Dette resulterer i at det bygges for få og for dyre boliger. Kostnadsrammen og tilskuddsandelen er ikke komparabel med de faktiske kostnadene man har ved bygging av studentboliger i Oslo og Akershus. Velferdstinget mener derfor at: Kostnadsrammen må økes for å kompensere for generell prisutvikling Tilskuddsandelen må økes til 50% av kostnadsrammen for å gjøre studentboligene til et rimeligere alternativ enn det private markedet Studentboliger som bygges etter krav om tilgjengelighet i Tek 10 må få ytterligere økt kostnadsramme og tilskudd for å kompensere for økte kostnader Det skal gis statlig tilskudd til generelt vedlikehold av studentboliger

19 Det er viktig at studentene har innflytelse over sitt eget velferdstilbud. Velferdstinget stiller seg ikke kritisk til at andre aktører enn samskipnadene bygger boliger for studenter. Imidlertid skal et statlig tilskudd til studentboliger være forbeholdt studentsamskipnadene. Ingen som får statlig tilskudd skal tjene penger på å bygge studentboliger. Velferdstinget mener derfor at: Statlige tilskudd til studentboliger må være forbeholdt studentsamskipnadene. KOMMUNALT Velferdstinget mener Oslo skal være Norges studenthovedstad. For å få til dette er kommunen avhengig av en høy dekningsgrad av studentboliger. Ingen studenter skal stå uten bolig ved semesterstart. Boligprosjekter for studenter er avhengige av et godt samarbeid med lokale myndigheter. Å få tilgang til tomter av relevans, hurtig saksbehandling i regulerings og byggesaker og samarbeid om infrastruktur er avgjørende for å få realisert nye studentboliger. Velferdstinget mener derfor det er viktig at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune bedrer sitt samarbeid med samskipnaden for å oppnå høyere dekningsgrad i områdene. Velferdstinget mener derfor at: SiO og Oslo kommune bør samarbeide for å kunne tilby en tak over hodet garanti for alle nye studenter ved semesterstart Planlegging av infrastruktur må ta hensyn til utbygging av studentboliger slik at man tilrettelegger for god kollektivdekning, også på steder et stykke unna campusområder Det skal være godt anlagte sykkelveier fra alle større studentbyer tilstudiestedene Oslo kommune og Akershus fylkeskommune må gi unntak i Plan og bygningsloven i forhold til krav om barnehager, parkeringsplasser og næringsvirksomhet. Oslo kommune bør samarbeide med SiO og utdanningsinstitusjonene om å tilby nyinnflyttede studenter hjelp til å finne bolig, for eksempel visningshjelp Alle studentboliger må sikres fritak fra eiendomsskatt hvis dette innføres i Oslo eller Akershus SiO Boligtyper Velferdstinget mener at det er nødvendig å ta stilling til hva slags boliger SiO skal bygge for framtiden for å sikre at studentboliger blir markant rimeligere en markedspris, men samtidig er attraktive for studentene som skal bo i dem. På den ene siden skal man ta hensyn til studentenes ønske om god plass, privatliv og sentral beliggenhet. Det må samtidig tas hensyn til at svært mange studenter aldri får bo i studentboliger fordi køene er så lange. Studentboligene skal ha et variert tilbud til studenter i ulike livssituasjoner og stadier i livet. Velferdstinget mener derfor at:

20 Hva slags utforming av hybelenheter som er i størst etterspørsel må til enhver tid være det førende prinsippet for hva slags studentboliger SiO bygger Der det bygges nye studentboliger skal alle hybelenheter bygges med eget bad, for å sikre større mulighet til privatliv Studentboliger skal bygges under kostnadsrammen for å ikke miste det statlige tilskuddet Studentboliger bør være campusnære, men kan legges lengre unna campus dersom de har god tilgang på kollektivtransport Ved totalrenovering av eldre bygningsmasseskal dette dokumentet være førende for de boligtypene som bygges SiO skal fortsatt bygge familieleiligheter med trygge uteområder Bostandard For beboere i studentboliger er det viktig at studentboligene har en tilfredsstillende standard, der man kan bo i et trygt bomiljø. Mangelen på nok boliger gjør at det stadig fortettes, og fellesarealer forsvinner til fordel for nye hybler. Velferdstinget mener derfor at: Det skal etterstrebes at alle nye studentboligbygg skal ha takterrasser tilrettelagt som fellesareal For å ivareta sikkerheten skal SiO med jevne mellomrom kontrollere og utbedre lekeplasser For å øke bokvaliteten i studentbyene skal uteområder og grøntarealer vedlikeholdes og beplantes For å sikre god fremkommelighet og skape trygge utemiljøer ved studentbyene skal snømåking, strøing og god utebelysning prioriteres Alle studentboliger skal ha tilgang på bodplass Felles for alle boligtyper skal være at man har en enkel standard, samtidig som man bygger boliger av god kvalitet, og i størst mulig grad hindrer slitasje SiO skal forvalte boligmassen på en forsvarlig måte og sette av nødvendige midler til vedlikehold Beboere i leiligheter som må flytte grunnet sopp, vannskade og annet som ikke skyldes beboeren selv skal få kompensert flytteutgifter SiO skal ha gode rutiner ved ut og innflytting for å sikre at det er rent og forsvarlig å flytte inn Kommunikasjon Det å komme langveisfra for å flytte inn i en usett bolig sammen med mange og nye mennesker kan være utfordrende for mange studenter. SiO har derfor et ansvar for å ivareta sine søkere og beboere på en best mulig måte. Velferdstinget mener derfor at: SiO skal oppdatere nettsidene med informasjon om boligene, og ta nye bilder som gir et korrekt inntrykk av hvordan boligen og nærmiljøet ser ut, også på engelsk

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato: 11.-12.februar Tid: Sted: Thorbjørnrud Konferansehotell Ved opprop lørdag 11/2-06 kl. 14.20 var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. Følgende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

«Det hadde vært fint å få være med å velge»

«Det hadde vært fint å få være med å velge» Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Berit Berg «Det hadde vært fint å få være med å velge» Brukerundersøkelse blant flyktninger i bofellesskap Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug og Berit Berg Det hadde

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Undervisningskvalitet... 5 Vurderingsformer... 6 Elitemiljøer... 7 Internasjonale

Detaljer

Informasjon om organisasjonen. Kontaktinformasjon. Brønnøysundregisteret. Revisor eller regnskapsbyrå. Søknadsstørrelse.

Informasjon om organisasjonen. Kontaktinformasjon. Brønnøysundregisteret. Revisor eller regnskapsbyrå. Søknadsstørrelse. Informasjon om organisasjonen Organisasjonens navn (obligatorisk) Det Norske Studentersamfund Organisasjonens adresse (obligatorisk) Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Organisasjonens kontonummer (obligatorisk)

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD 1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 Tidligere vedtak... 3 1.2 Arbeidsgruppas sammensetning og mandat... 3 2 BOLIGSOSIALE VIRKEMIDLER... 4 2.1 Kommunens egne eiendommer... 4 2.2 Kommunens leide boliger... 5 2.3

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer