INNKALLING OG SAKSPAPIRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING OG SAKSPAPIRER"

Transkript

1 INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1

2 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, Handelshøgskolen BI, Norges idrettshøgskole, Politihøgskolen, Høyskolen Campus Kristiania, Det teologiske menighetsfakultet, Lovisenberg diakonale høgskole, Norges informasjonsteknologiske høyskole, Norges Musikkhøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Høyskolen Diakonova, Kunsthøgskolen i Oslo, Norges Veterinærhøgskole, Westerdals Høyskole, Bjørknes Høyskole, Atlantis Medisinske Høgskole, Norsk Gestaltinstitutt, Nordisk Institutt for Scene og Studio, NLA Høgskolen i Staffeldtsgate, Steinerhøyskolen, Høyskolen for Ledelse og Teologi, Barratt Due Musikkinstitutt, Norges Dansehøyskole, Den Norske Eurytmihøyskole, Musikkteaterhøyskolen og Folkeuniversitetene. Kopi: Hovedstyrets studentmedlemmer Velferdstingets kontrollkomité Veldferdstingets representanter i SiOs delstyrer Studentmediene og Kulturstyret Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Norsk Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig ISU v/ UiOs lokallag Det Norske Studentersamfund v/hovedstyret Ordstyrer Innkalling til Velferdstingsmøte Dette er endelig innkalling til Velferdstingets møte 13. oktober. Møtet finner sted på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 52 i Oslo, auditorium 3 i P52 Denne innkallingen sendes ut til alle valgte representanter fra lærestedene. Det er møteplikt i Velferdstinget, og dersom du ikke kan møte må du selv varsle ansvarlig for din lærestedsgruppering eller fraksjon for å finne vara. I tillegg må du varsle Velferdstingets administrasjon, hvis du ikke kan møte og din vara stiller i stedet for deg. Representanter valgt via valgforsamling må ved forfall ta kontakt med Suzanne Sagli for å finne vara. Ved spørsmål om praktisk informasjon: kontakt Sarah Sørensen på eller 2

3 Forslag til dagsorden V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrer og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan V 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøtet 1. september V 1e) Godkjenning av valgprotokoller V VT 02 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering O 2b) Hovedstyrets orientering O 2c) Andre orienteringer O VT 03 Organisasjon VT04 Politikk 4a) Velferdstingets budsjettprioriteringer for SiO V 4b) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO V VT 05 Økonomi VT 06 Godkjenninger og valg 5b) Velferdstinget driftsbudsjett 2015 V VT 07 Eventuelt 3

4 Forslag til kjøreplan 17:00 Møtestart med opprop Konstituering og orienteringer 1a) Valg av ordstyrer og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøtet 1. september 1e) Godkjenning av eventuelle valgprotokoller 17:30 2a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Andre orienteringer a) Velferdstinget driftsbudsjett b) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO debatt Pause (med pausebevertning) b) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO debatt Pause med snacks. Frist for innlevering av endringsforslag 20:00 4b) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO votering 20:40 4a) Velferdstingets budsjettprioriteringer for SiO 21:10 7) Eventuelt Møteslutt med møtekritikk (tentativt) 4

5 Saksfremlegg 1a Dato: 13. oktober 2014 Sak: 1a) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Valg av ordstyrer og referent AU innstiller på følgende personer: Ordstyrer: Ingen innstilling Referent: Sarah Sørensen Saksfremlegg 1b Dato: 13. oktober 2014 Sak: 1b) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av innkalling AU innstiller på følgende: Innkallingen godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. Saksfremlegg 1c Dato: 13. oktober 2014 Sak: 1c) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av dagsorden og kjøreplan AU innstiller på følgende: Vedlagte forslag til dagsorden og kjøreplan godkjennes. For Arbeidsutvalget Kaia Marie Rosseland Morten Grinna Normann Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 5

6 Saksfremlegg 1d Dato: 13. oktober 2014 Sak: 1d) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av referatet fra Velferdstingsmøtet 1. september 2014 Referatet finner dere på: AU innstiller på følgende: Referatet godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. For Arbeidsutvalget Kaia Marie Rosseland Morten Grinna Normann Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget Saksfremlegg 1e Dato: 13. oktober 2014 Sak: 1e) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av valgprotokoller Ordstyrer legger fram valgprotokoller for godkjenning. For Arbeidsutvalget Kaia Marie Rosseland Morten Grinna Normann Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 6

7 Saksfremlegg 2a Dato: 13. oktober 2014 Sak: 2a), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Arbeidsutvalgets orientering AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. For Arbeidsutvalget Kaia Marie Rosseland Morten Grinna Normann Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget Arbeidsutvalgets orientering Perioden siden forrige møte i VT har stort sett vært preget av to ting; lansering av SHoT-undersøkelsen og saksbehandling frem til dette møtet. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) SHoT ble lagt frem Fremleggingen var et vellykket arrangement i regi av Samskipsnadene, der de overrakk et eksemplar til Bent Høie. Vi var veldig spente på resultatene, og noen var mer overraskende enn andre. Undersøkelsen vil vi bruke aktivt i vårt arbeid videre, både politisk og opp mot SiO. I forkant av fremleggingen var Velferdstinget i Bergen og Velferdstinget i Trondheim på besøk slik at vi kunne skrive en felles pressemelding og planlegge hvordan vi kan bruke resultatene i fremtiden. Dagen etter fremleggingen arrangerte vi debatt med ungdomspartiene på Chateau Neuf. Vi er veldig fornøyd med at flere ungdomspartiledere deltok på debatten og interessen de viste for undersøkelsen. Oppmøtet fra Velferdstingets representanter kunne vært bedre, derfor oppfordrer vi igjen representantene til å delta på våre arrangement. 7

8 Tildelingsmøte Saksbehandlingen frem til tildelingsmøtet har vært en omfattende prosess. Vi har hatt dialog med søkerne og vi har prøvd å hente inn ekstra informasjon der det har vært nødvendig. Dette har tatt mye tid, og har derfor ført til mindre tid til politisk arbeid. Vi har også fått ekstern hjelp til hvordan man gjør en ryddig tildeling. Nytt i år er at Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI) er med i Velferdstingets søkepott. Vi har hatt tett dialog med SiO og OSI om hvordan vi kan gjøre dette på en god måte for alle parter. Tildelingsmøtet har ofte vært et krevende møte. Vi ønsker gjerne at representantene og andre interesserte deltar på det sosiale arrangementet etterpå. Velferdstinget 2015 Vi har beregnet sammensetningen av neste Velferdsting med utgangspunkt i studentantall fra SiO. Velferdstinget 2015 blir som følgende: UiO 16 mandater HiOA 10 mandater BI 4 mandater Campus Kristiania 1 mandater Politihøyskolen 1 mandat Westerdals 1 mandat Valgforsamling 4 mandater. Valgforsamlingen for de mindre institusjonene er onsdag 15/10. Verdensdagen for psykisk helse Verdensdagen for psykisk helse er 10. oktober hvert år og det markeres med flere arrangementer over hele landet i denne perioden. VT-AU vil i år markere dette med stand fredag 10. oktober, hvor vi skal dele ut vafler, vann og kaffe, og informere forbipasserende om psykisk helse. Vi vil samtidig applaudere SP-HiOA for et godt initiativ i den forbindelse. Budsjettgjennomslag Fredag 26. september fikk arbeidsutvalget beskjed om at vi har fått gjennomslag i statsbudsjettet for 2015, der vil Høyre fremme et forslag om å tillate både sykestipend fra Lånekassen og sykepenger fra folketrygden samtidig. Dette har tidligere vært umulig, og gjort at studenter som har rett på begge typer utbetalinger har sittet igjen med mer lån som resultat av sykdommen sin. Det er ikke et veldig kostbart tiltak, men betyr mye for studenter som trenger både arbeidsinntekt og Lånekassen for å leve. Dette markerer også fremdrift i et langsiktig politisk arbeid med sykelønnsordningen over flere perioder i VT. Kunnskap Oslo Det har vært møte i Kunnskap Oslo. Studenthovedstaden kom med innspill på årsmøte om at vi ønsket en tettere dialog rundt statsbudsjettet og da spesielt om studentboliger. Dette fordi det gagner alle parter; kommunen, institusjonene og studentene. Kunnskap Oslo var positive til innspillet, men ville ikke binde seg. Det skal tas opp som en diskusjonssak en gang i løpet av hvert semester. Vi har - igjen - spilt inn tak over hodet -garanti. Forslaget ble nedstemt av bystyret i Kommunen var ikke spesielt positive, men det skal skisseres en mulig løsning på hvordan alle parter kan bidra til saken. Forslaget fra Studenthovedstaden om felles seminar om kunnskapsstrategien ble godt mottatt og vil arrangeres i forbindelse med neste årsmøte. 8

9 Nytt arrangement Vi kommer til å arrangere et frokostseminar med fokus på; hva skjer i en bydel når studenter flytter inn og hvilke konsekvenser har det for nærmiljøet. Vi har invitert Darren Smith og Per Gunnar Røe, som begge er samfunnsgeografer. Dette arrangementet vil være mandag 27. oktober fra til Media siden sist møte: Studenter er en utsatt gruppe (SHoT-undersøkelsen), Universitas, Ikke fornøyd med Høies helsesvar, Universitas, Leserinnlegg (sammen med Magnus Nystrand), Har du en K.O-ide?, Universitas, SHoT-undersøkelsen, Radio Nova, Mer om SHoT og Oslo som studentby, Radio Nova, Leserinnlegg, Din by- din sak, INSIDE, Jubler for budsjettgjennomslag, Universitas, Universitas og Radio Nova skrev og sendte fra vårt arrangement om boligkrisa sett i lys av Pikettys teorier, Ukas student, Universitas, Statsbudsjettet Vi venter i spenning på statsbudsjettet som legges frem onsdag 08. oktober. Det er alltid knyttet stor interesse til regjeringens prioriteringer på høyere utdanning, og spesielt nå som vi er på vei inn i en lokalvalgkamp og en strukturdebatt i høyere utdanning. Ved forrige statsbudsjett ble skolepenger en stor sak, hvor Velferdstinget var langt fremme i kampen mot innføring av dette. I år vil studentboliger, studiestøtte og studenthelse, spesielt psykisk helse, være viktige temaer å følge med på. VT-AU er i skrivende stund i planleggingsfasen med vårt arbeid til media rundt dette, og vi vil orientere mer på møtet og under politisk orientering. 9

10 Saksfremlegg 2b Dato: 13. oktober 2014 Sak: 2b), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Hovedstyrets orientering AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. Hovedstyrets orientering ettersendes. For Arbeidsutvalget Kaia Marie Rosseland Leder for Velferdstinget Saksfremlegg 2c Dato: 13. oktober 2014 Sak: 2c), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Andre orienteringer AU innstiller på følgende: Orienteringene tas til etterretning. For Arbeidsutvalget Kaia Marie Rosseland Leder for Velferdstinget Morten Grinna Normann Nestleder for Velferdstinget Morten Grinna Normann Nestleder for Velferdstinget 10

11 Saksfremlegg 4a Dato: 13. oktober 2014 Sak: 4a), Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Velferdstingets budsjettprioriteringer for SiO AU innstiller på følgende: Velferdstingets budsjettprioriteringer vedtas. Saksnotat Drøfting: Velferdstingets Arbeidsutvalg (VT-AU) fremmer budsjettprioriteringen på bakgrunn av politisk grunndokument, arbeidsprogrammet for 2014 og egne vurderinger. VT-AU har innstilt på en prioritering. Vi mener prioriteringen veier tungt fordi vi har en konkret prioritering til SiO. VT-AU understreker at rommet for å få gjennomslag for denne prioriteringen henger sammen med omfanget av søknaden om midler til demokratier, kultur og medier. Dersom rammen for budsjettsøknaden økes, vil dette gå på bekostning av vår mulighet til å prioritere bruk av semesteravgift til andre tiltak. Vedlagt er VT-AUs forslag til budsjettprioriteringer fra Velferdstinget til SiOs budsjettprosess for For Arbeidsutvalget Kaia Marie Rosseland Morten Grinna Normann Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 11

12 Velferdstingets budsjettprioriteringer for SiO 1. Prøveprosjekt med ambulerende rådgivningstjeneste Velferdstinget har innstilt på at SiO skal prioritere et konkret prosjekt knyttet til ambulerende rådgivning under SiO Helse. Rådgivningstjenesten er i dag et lavterskeltilbud som alle studenter i SiO kan benytte seg av. Rådgivningstjenesten driver med både gruppekurs og individuell rådgivning, og er en viktig tjeneste for at studenter som sliter litt skal få hjelp med studiemestring og gjennomføring. VT-AU ser at det er en utfordring at rådgivningstjenesten kan oppleves som utilgjengelig for studenter ved læresteder langt unna de sentrale tjenestene. I tillegg er det avgjørende for opplevelsen av SiO som relevant aktør at tjenester og tilbud er godt kjent og nært blant studentene. Et prosjekt med ambulerende rådgivningstjeneste vil være et svar på begge disse utfordringene. VT-AU forstår ambulerende rådgivningstjeneste som en ordning der en eller flere rådgivere i SiO Helse har kontor på en utdanningsinstitusjon en eller flere dager i løpet av en periode. Eksempelvis kan det løses gjennom at to rådgivere flytter opp til Norges Idrettshøgskole en dag i uken. I denne prioriteringen har vi helt bevisst latt det være rom til å tilpasse akkurat hvordan dette gjennomføres, da det er en praktisk komponent i samarbeidet mellom SiO og utdanningsinstitusjonene som må tas på individuell basis for hvert enkelt lærested. Det er flere ting som må falle på plass for at dette skal la seg gjøre. Samarbeid mellom SiO Helse, utdanningsinstitusjonene og de lokale studentdemokratiene er avgjørende. Vi vil med vilje ikke låse prosjektet til å være på en spesifikk måte, da det er et poeng i seg selv at SiO og institusjonene må være med i den konkrete utformingen av tiltaket. 12

13 Saksfremlegg 4b Dato: 13. oktober 2014 Sak: 4b), Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Velferdstingets budsjettsøknad til SiO AU innstiller på følgende: 1. Rammen for budsjettsøknaden til SiO settes til 15,726 millioner kroner. 2. Velferdstingets budsjettsøknad for 2015 vedtas. 3. Dersom ikke Velferdstinget blir tildelt søknadssummen, vil kutt foregå etter ostehøvelprinsippet. 4. Arbeidsutvalget får myndighet til å utarbeide søknadsteksten som skal følge søknaden. Saksnotat Søknadene er lagt ut på og kan leses digitalt. Arbeidsutvalget oppfordrer representantene til at eventuelle endringsforslag leveres inn i forkant av VT-møtet. Etter dialog med ordstyrer presenterer arbeidsutvalget forslag til voteringsorden i saksnotatet. Foreslått voteringsorden i fire runder: 1. Maksimalrammer for tildelingene fastsettes. 2. Kuttforslag voteres over, i rekkefølgen største til minste kutt. Dette skaper en "pott". Dersom det vedtas et kuttforslag på en post, faller automatisk alle tilleggsforslag på posten. 3. Tilleggsforslag voteres over, i rekkefølgen største til minste tillegg. Dersom et forslag ikke kan vedtas uten å sprenge "potten" fra pkt 2., har det automatisk falt. 4. Helheten i tildelingsbudsjettet voteres over. 13

14 Vedlegg: 1. Forslag til budsjettsøknad a. Overordnet bakgrunn for innstilling b. Drøfting av tildeling til media, kultur og studentdemokrati c. Forslag til budsjettsøknad i tabell d. Begrunnelse post for post 2. Retningslinjer tildeling Studentdemokratier 3. Mediepolitiske tildelingskriterier 4. Kulturpolitiske tildelingskriterier 5. Avtalen mellom Velferdstinget og søknadsberettigede For Arbeidsutvalget Kaia Marie Rosseland Morten Grinna Normann Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget Forslag til budsjettsøknad Bakgrunn for tildeling Velferdstinget skal tildele midler til studentdemokratisk aktivitet, studentmedier og studentkultur. Pengene som tildeles kommer fra semesteravgiften. Velferdstinget har i år mottatt 14 søknader om tilskuddsstøtte. Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU) er det arbeidende organet som har behandlet og innstilt på søknadene. VT-AU har hatt tett dialog med flere av søkerne for å kvalitetssikre og hente inn informasjon. Velferdstinget skal tildele midler til tre ulike kategorier av søkere. Disse er 1) studentdemokratier, 2) studentmedier, og 3) kulturinstitusjoner. I kategorien studentdemokratier behandles søknader fra de øverste studentdemokratiene ved lærestedene tilknyttet SiO. I kategorien studentmedier behandles søknader fra de heldekkende studentmediene (Universitas og Radio Nova) og fra Kulturstyrets mediepott, som videre bevilger midler til de mellomstore studentmediene 14

15 (Inside, Argument, Ergo og Oslo Student-TV) og Jussbuss. I kategorien kulturinstitusjoner behandles søknaden fra Det Norske Studentersamfund, Velferdstingets Kulturstyre og Oslo studentenes Idrettsklubb. Arbeidsutvalget har valgt å behandle søknaden fra Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO) særskilt, det vil si at den ikke er plassert helt inn i en av de tre nevnte kategoriene. Vi har redegjort for dette i eget kapittel. Velferdstinget må gjøre prioriteringer på tre ulike nivå når midlene fra semesteravgiften skal fordeles. På nivå 1 må budsjettrammen vurderes. Vi må prioritere hvor mye av semesteravgiften som skal viderefordeles i Velferdstinget, og hvor mye som skal gå til andre velferdsordninger og tiltak. En høy budsjettramme vil begrense hvor mye penger som kan brukes på SiOs egne velferdstilbud, og omvendt. På nivå 2 må vi prioritere mellom de ulike kategoriene for tildeling. Altså må det gjøres en vurdering av hvor mye som skal gå til henholdsvis demokratier, medier og kultur. På nivå 3 må det prioriteres innad i hver kategori. Her må ulike søkeres behov for tilskudd veies opp mot hverandre. Et åpenbart prinsipp for tildelingen har vært å vurdere i hvilken grad søker behøver pengene det er søkt om. Dette for å skjøtte ansvaret Velferdstinget har til å fordele semesteravgiften slik at man får mest mulig velferd for pengene. På hvert av disse nivåene har VT-AU lagt flere hensyn og prinsipper til grunn for innstillingen. Det følgende er en redegjørelse for hvilke prinsipper som har vært førende på hvert nivå. Nivå 1: Vurdering av budsjettramme Det viktigste styringsdokumentet for vurdering av budsjettrammen har vært Arbeidsprogrammet for For å kunne gjennomføre saker krever det prioriteringer i bruken av semesteravgiften. Noe må prioriteres bort for at noe annet skal kunne prioriteres. Det er flere saker som er gode formål. VT-AU har innstilt på en budsjettramme med tanke på hvordan semesteravgiften best blir brukt. Vurderingen må ses i sammenheng med VTs budsjettprioriteringer til SiO. Arbeidsprogrammet har flere budsjettsaker, hvor noen av punktene er overordnet og mindre konkrete. Vi har valgt å se på punkt 4.1. Punkt 4.1 i arbeidsprogrammet: VT skal jobbe for at SiO har en helhetlig satsning på forebygging av psykiske lidelser. Punktet er overordnet og det er flere tiltak som kan gjøres på forebyggingsiden. Vi har innstilt på en hovedprioritering som både øker kunnskapen om og tilgjengeligheten til SiOs tjenester, samtidig som den i seg selv vil kunne bidra til bedre psykisk helse. Dette er viktige mål for Velferdstinget. Vi har derfor valgt en konkret hovedprioritering som vi ønsker SiO skal gjennomføre samt at vi har prioritert en god økning i budsjettrammen som skal fordeles på tildelingsmøtet. Nivå 2: Prioriteringer mellom søknadskategoriene VT-AU har valgt å ikke prioritere en konkret sum for hver av kategoriene, men hvilken av kategoriene som har mest behov og nødvendighet for satsing. Innenfor kategoriene er det også noen som har hatt større grad av behov enn andre. Vi har på 15

16 bakgrunn av dette valgt å prioritere noe høyt og for at dette skal la seg gjøre har man sett seg nødt nedprioritere andre kategorier. Det er ingen av søkerne som har fått innstilt kutt som vil føre til stopp i drift. Vi har valgt å prioritere studentkultur og Universitas. Vi ser at nødvendigheten for midler er mest prekær hos Universitas. Dette er fordi de er mer avhengig av hele søknadssummen for å kunne fortsette med samme aktivitet og drift i årene fremover. Førende prinsipp for innstillingen: 1. Grad av behov: Vi har lagt til grunn at grad av behov skal veie tungt. Hvor stor egenkapital, hvor mye aktivitet og hvilken grad de har mulighet til å få støtte fra andre steder. VT-AU har valgt å innstille på en helt nødvendig satsing på studentkultur og Universitas. Universitas har fått innstilt hele sin søkersum ettersom det anses som helt nødvending for å opprettholde samme aktivitet i studentavisen. VT-AU har valgt å også prioritere studentkultur av den bakgrunn at det er svært viktig for alle studenter og det når bredt. DNS har derfor fått innstilt på søkersummen i sin helhet og vi har innstilt på en god satsing til Kulturstyret. OSI som anses under de kulturpolitiske tildelingskriteriene og SBIO som både er en kulturinstitusjon og studentdemokrati er også innstilt med en sum vi mener er forsvarlig for å opprettholde aktiviteten slik den er i dag. Mediene er avhengige av støtte fra VT på en helt annen måte enn studentdemokratiene. De har i mye mindre grad muligheter for annen finansiering. I den grad de har det er disse inntektene ustabile og ikke nok til å drifte organisasjonene og sikre en forutsigbarhet for deres aktive og for det produktet leverer. Dette gjelder forøvrig også kulturinstitusjonene på noen punkter. Spesielt i tilfellet studentkultur er det endringer på gang, og dette er store prosesser som vil ha mye å si for student-oslo i fremtiden. Det er derfor avgjørende at kulturinstitusjonene er i stand til å fortsatt levere et solid produkt, samtidig som driften ved DNS omstruktureres. VT-AU har, både i innstillingen til enkeltsøkere og i helheten, lagt vekt på de store fellesinstitusjonene og -mediene. Nivå 3: Prioritering innenfor hver søknadskategori: Studentdemokratier, studentmedier, kulturinstitusjoner og SBIO Studentdemokratiene For budsjettåret 2015 er det 26 søknadsberettigede studentdemokratier. VT har mottatt søknader fra åtte av disse, pluss SBIO. VT-AU oppfordrer på det sterkeste studentdemokratiene som ikke har søkt om støtte til å søke enten fra VT eller KS i fremtiden. Førende prinsipper for innstillingen: Vi har lagt tildelingskriteriene for studentdemokratiene til grunn for innstillingen (se vedlegg). 16

17 Grad av behov Det øverste prinsippet for innvilget støtte. VT-AU har vektlagt hvor stort behovet er for midler hos hver enkelt søker. I vurderingen av dette har vi sett på a) størrelsen på egenkapitalen, b) muligheten til å få støtte fra andre (for eksempel fra NSO), c) nødvendigheten av satningsområdene i budsjettet og d) samsvar mellom planlagt aktivitet og budsjett. 2. Studentpolitisk aktivitet og drift VT-AU har vektlagt at Velferdstinget skal innvilge støtte til studentpolitisk aktivitet og drift. Utelukkende sosiale og kulturelle tiltak skal støttes av Kulturstyret. Dette er et viktig prinsipp for å hindre en dobbeltsubsidiering med semesteravgiftsmidlene og dermed en fordeling av noen læresteder. VT-AU har likevel vært pragmatiske når det kommer til svært små skoler hvor det er helt naturlig at studentdemokrati og sosial aktivitet glir inn i hverandre. 3. Studentantall og minimumsstøtte Å tilstrebe likhet mellom studenttall og støttesum har vært et viktig prinsipp. I tilfeller hvor grad av behov tilsier et svært høyt, eller svært lavt, behov har vi imidlertid latt grad av behov få forrang forrand studenttall som førende prinsipp. Studentdemokratiene som søker skal få minimumstøtte på kroner. Studentmediene I henhold til de mediepolitiske tildelingskriteriene er det to studentmedier som er søknadsberettigede direkte til VT, Universitas og Radio Nova. De "mellomstore" mediene får tilskudd gjennom Kulturstyrets mediepott som også fastsettes av VT. Førende prinsipper for innstillingen: 1. Mediepolitiske tildelingskriterier (se vedlegg) 2. Medieundersøkelsen 3. Grad av behov (vurdert på samme måte som for studentdemokratiene) Studentmediene er viktig for et levende studentmiljø, fungerende opplysningskanal og vaktbikkje. Studentmediene er viktig for å skape en felles identitet i Oslo og Akershus. Det er viktig å tenke på at Velferdstinget står for hovedinntekten til studentmediene. VT-AU har valgt å priorietere Universitas ettersom situasjonen det er der situasjonen er mest sårbar. Radio Nova er innstilt på en sum som vi mener er forsvarlig etter fjorårets tildeling og forventet økonomisk situasjon. Kulturinstitusjoner 1. Kulturpolitiske tildelingskriterier (se vedlegg) 2. Grad av behov 17

18 I kategorien er tre søkere vurdert, DNS, Kulturstyret og OSI. Summen av tildelingen skal sørge for et forutsigbart og levende foreningsliv og studentkultur i Oslo og Akershus. DNS har blitt spesielt prioritert i årets tildeling, blant annet grunnet den forestående omstruktureringen og nødvendige forandringen med hensyn til Chateau Neuf AS. Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO) SBIO er annerledes organisert en de andre studentdemokratiene i Velferdstinget. SBIO fungerer som både et studentdemokrati og en kulturinstitusjon for BI-studentene. SBIO er organisert mer som en kulturinstitusjon. VT-AU har tatt høyde for at SBIO både har en kulturfunksjon og dermed tildelt penger for å opprettholde kulturtilbudet og at de er et studentdemokrati og får penger til drift av dette. SBIO har en organisering av økonomien som gjør at underforeningene ikke kan søke penger av Kulturstyret. Dette er viktig å legge til grunn for innstilt sum og de er derfor tildelt et betydelig beløp som er likt fra i fjor for å kunne opprettholde kulturtilbudet for studentene. 18

19 Tilskuddsbudsjett til medier, demokrati, kultur og velferd 2015 NOK Innvilget 2013 Innvilget 2014 Budsjett Studentdemokrati: 101 Studentparlamentet ved Universitet I Oslo Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Studentstyret ved Norges Idrettshøgskole Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet Studentutvalget ved Norges Musikkhøgskole Studentutvalget ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Veterinærmedisinsk studentutvalg Studentrådet ved Kunsthøgskolen i Oslo Studentrådet ved Politihøgskolen Studentutvalget ved Barratt Due Musikkinstitutt Studentforeningen Frappé ved Norges Dansehøyskole Studentrådet på Diakonova Studentparlamentet ved Lovisenberg diakonale høgskole Studentsamfundet ved Norges Informasjonsteknologisk Høgskole Studentrådet ved Rudolf Steinerhøyskolen Studentrådet ved Høgskolen i Staffeldtsgate Studentrådet ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Sum studentdemokrati Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentmedier: 201 Universitas Radio Nova Kulturstyret-medier Sum studentmedier Kulturinstitusjoner 301 Det Norske Studentsamfund Oslostudentenes Idrettsklubb Sum kulturinstitusjoner Kulturstyret: Velferdstinget: NSO kontingent Tilskuddssøknad til SiO

20 Begrunnelse for arbeidsutvalgets innstillinger: Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Tidligere tildelt / Søknadssum Økning i prosent av fjoråret beløp 13 % Antall studenter * Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Inntekter Utgifter Resultat Finansposter Inngående egenkapital årets resultat bruk av egenkapital til årets drift Egenkapital Egenkapital - prosent av drift 31 % 23 % 17 % Historisk utvikling av egenkapitalen *gjennomsnitt høst 2013 og vår 2014 Arbeidsutvalgets begrunnelse: SP-UiO er det største studentdemokratiet, og på bakgrunn av dette samt høy aktivitet er det naturlig at de får en forholdsvis stor sum. SP-UiO har bygd ned sin egenkapital de siste årene med råd fra Velferdstinget. Den innstilte summen er satt til et nivå som VT-AU mener er forsvarlig i forhold til fortsatt drift av studentparlamentet. De har levert en god og forklarende søknad. Kuttet som er gjort er i henhold med VT-AUs prioriteringer for tildelingene. En stor del av semesteravgiften går til NSO-medlemskap. UiO er det største medlemslaget i NSO. VT-AU oppfordrer SP-UiO til å søke NSO om støtte til prosjekter. Enstemmig innstilling:

21 605 Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Tidligere tildelt / Søknadssum Økning i prosent av fjoråret beløp 0 % Antall studenter * DRIFT Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Inntekter Utgifter Resultat VELFERD Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Inntekter Utgifter Result Inngående egenkapital årets resultat Egenkapital Egenkapital - prosent av drift 63 % 46 % 38 % Historisk utvikling av egenkapitalen *gjennomsnitt høst 2013 og vår 2014 Arbeidsutvalgets begrunnelse: Viktor Emanuel Johansson meldte seg inhabil i behandlingen fordi han sitter som representant i Studentparlamentet til HiOA. SP-HiOA har levert en god søknad. De har med oppfordring fra Velferdstinget bygget ned egenkapitalen noe de siste årene, men de har fremdeles høy egenkapital. I tildelingskriteriene er grad av behov det førende prinsipp, og deretter egenkapital. VT-AU mener det ikke kan rettferdiggjøres å innstille på hele søknadssummen, men vi ønsker at SP-HiOA fremdeles skal motta støtte av hensyn til forutsigbarhet. Når VT-AU har sett på budsjettet til SP-HiOA har vi sett på drift av studentdemokratiet (Velferd). Vi mener budsjettet er romslig og har tatt forbehold om dette i prosessen. VT-AU oppfordrer SP-HiOA til å søke midler av NSO. Enstemmig innstilling:

22 625 Studentstyret ved Norges Idrettshøgskole Tidligere tildelt / Søknadssum Økning i prosent av fjoråret beløp 75 % Antall studenter 1 304* Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Inntekter Utgifter Resultat Inngående egenkapital årets resultat Egenkapital Egenkapital - prosent av drift -5,79 % 0,46 % Historisk utvikling av egenkapitalen *gjennomsnitt høst 2013 og vår 2014 Arbeidsutvalgets begrunnelse: Studentstyret ved NIH har høy aktivitet og gode ambisjoner om ytterligere satsing på studentaktiviteter. Her berømmes særlig satsingen på studentseminarer. VT-AU har valgt å ikke tildele mer enn hva som ble tildelt i fjor, da både budsjettposten fadderuke og studentforeninger kan dekkes av Kulturstyret. Studentstyret oppfordres til å søke midler fra NSO der det er mulig. Enstemmig innstilling:

23 640 Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet Tidligere tildelt / Søknadssum Økning i prosent av fjoråret beløp 50 % Antall studenter 1 108* Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Inntekter Utgifter Resultat Finansposter Inngående egenkapital årets resultat bruk av egenkapital til årets drift Egenkapital Egenkapital - prosent av drift 43,48% 43,48% Historisk utvikling av egenkapitalen *gjennomsnitt høst 2013 og vår 2014 Arbeidsutvalgets begrunnelse: Studentrådet (SR) er det studentdemokratiet som mottar prosentvis minst av sitt budsjett fra Velferdstinget. SR har en egen ordning for tildelingsmidler som i form og funksjon i svært stor grad overlapper med Kulturstyret. Vi oppfordrer SR til å få sine foreninger til å søke gjennom Kulturstyret istedenfor. Det er fortsatt rom for å bruke noe av egenkapitalen. Med de nødvendige kuttene som må gjøres hos studentdemokratiene, er det forsvarlig og nødvendig å kutte i støtten til SR. Derfor innstiller VT-AU på kroner mindre enn søknadssummen. Vi oppfordrer SR til å søke midler fra NSO. Enstemmig innstilling:

24 657 Studentutvalget ved Norges Musikkhøgskole Tidligere tildelt / Søknadssum Økning i prosent av fjoråret beløp 50 % Antall studenter 665* Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Inntekter Utgifter Resultat Inngående egenkapital årets resultat Egenkapital Egenkapital - prosent av drift 21 % 23 % 20 % Historisk utvikling av egenkapitalen *gjennomsnitt høst 2013 og vår 2014 Arbeidsutvalgets begrunnelse: Studentutvalget ved NMH gjennomfører mange gode tiltak for studentene. I tråd med vår overordnede prioritering i år om å prioritere studentkultur, vil studentutvalget kuttes. Mye av midlene går til rent sosiale tiltak og dette kan det søkes midler til fra Kulturstyret. Vi oppfordrer NMH til å søke midler fra NSO. Enstemmig innstilling:

25 671 Studentutvalget ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo Tidligere tildelt / Søknadssum Økning i prosent av fjoråret beløp 150 % Antall studenter 553* Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Inntekter Utgifter Resultat Inngående egenkapital årets resultat Egenkapital Historisk utvikling av egenkapitalen *gjennomsnitt høst 2013 og vår 2014 Arbeidsutvalgets begrunnelse: Studentutvalget ved AHO har et høyt aktivitetsnivå og vil gjennomføre sosiale tiltak som kommer studentene til gode. I tråd med vår overordnede prioritering om særlig støtte studentkultur i år, vil SAHO kuttes noe. Midler til flere av arrangementene kan imidlertid søkes fra Kulturstyret og NSO. Vi oppfordrer AHO til å søke midler fra Kulturstyret og NSO. Enstemmig innstilling:

26 686 Studentrådet ved Kunsthøgskolen i Oslo Tidligere tildelt / Søknadssum Økning i prosent av fjoråret beløp 100 % Antall studenter 519* Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Inntekter Utgifter Resultat Finansposter Inngående egenkapital årets resultat Egenkapital Egenkapital - prosent av drift 289 % 289 % Historisk utvikling av egenkapitalen *gjennomsnitt høst 2013 og vår 2014 Arbeidsutvalgets begrunnelse: VT-AU ønsker å støtte opp om studentengasjementet ved KHiO og satsingen på studenthuset tilknyttet KHiO. VT-AU har valgt å ikke tildele mer enn hva som ble tildelt i fjor, da studentrådet har hatt en stabil egenkapital på kr de siste årene. Dette mener vi kan dekke den satsingen studentrådet ønsker. Vi oppfordrer KHiO til å søke midler fra NSO. Enstemmig innstilling:

27 701 Studentutvalget ved Barratt Due Musikkinstitutt Tidligere tildelt / Søknadssum Økning i prosent av fjoråret beløp 100 % Antall studenter 77* Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Inntekter** Utgifter Resultat Inngående egenkapital årets resultat bruk av egenkapital til årets drift Egenkapital Egenkapital - prosent av drift 135 % 130 % 239 % Historisk utvikling av egenkapitalen *gjennomsnitt høst 2013 og vår 2014 **BDM har satt opp deres budsjett for 2014 opp på en litt spesiell måte. De har satt forventet inntekter i balansen. Estimert inntekter fra studentoppdrag er lagt til i inntektsside i oversikten og som trekk på egenkapitalen på Det må tas i betraktning at de på inntektssiden er estimert inntekt og derved ikke noen sikker inntekt. Arbeidsutvalgets begrunnelse: Studentutvalget har en imponerende høy aktivitet, noe VT-AU ønsker å støtte opp under. De har likevel et lavt studenttall og budsjetterer med midler til oppussing av øvingslokaler, en utgift som tilhører Barratt Due Musikkinstitutt og ikke studentutvalget. Enstemmig innstilling:

28 721 Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo Tidligere tildelt / Søknadssum Økning i prosent av fjoråret beløp 13 % Antall studenter 6 382* Regnskap 2013* Budsjett 2014 Budsjett 2015 Inntekter Utgifter Resultat Finansposter Inngående egenkapital årets resultat Egenkapital Egenkapital - prosent av drift 30 % 70 % 72 % Historisk utvikling av egenkapitalen *gjennomsnitt høst 2013 og vår 2014 Arbeidsutvalgets begrunnelse: Organiseringen til SBIO skiller seg fra de andre studentdemokratiene, og kan derfor vanskelig sammenligne med noen andre. Eksempelvis er den innstilte summen til SBIO den samme som den innstilte summen til SP-UiO. Dette betyr imidlertid ikke at SBIO i får mye mer per student. Dersom SP-UiO skulle ha søkt på vegne av alle foreningene på UiO ville de følgelig fått mer penger, og Kulturstyret mye mindre. Vi ser på SBIO som en kulturinstitusjon i tillegg til studentdemokrati. I 2012 ble SBIO reellt sett kuttet mye fra året før. VT-AU har vurdert det slik at SBIO, som både en kulturinstitusjon og et studentdemokrati, har begrunnet behov knyttet til søknadssummen. VT-AU ser at SBIO skaper mye aktivitet i studentmiljøet på og rundt BI i Oslo. Dette er aktivitet vi ønsker å støtte, både i og rundt sentralledelsen og i de mange linje- og interesseforeningene. VT-AU innstiller på den samme summen som SBIO ble tildelt i fjor. Selv om det finnes gode nysatsinger, blant annet knyttet til Kroa. Vi mener at den innstilte summen er tilstrekkelig til at SBIO vil klare å opprettholde og videreutvikle aktiviteten og studentmiljøet på BI. I tillegg har BI Oslo blitt medlem av NSO, noe som gir dem muligheten til å søke NSOs fond. Vi oppfordrer SBIO til å søke midler fra NSO. Enstemmig innstilling:

29 744 Universitas Tidligere tildelt / Søknadssum Økning i prosent av fjoråret beløp 11 % Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Inntekter Utgifter Resultat Finansposter Inngående egenkapital årets resultat bruk av egenkapital til årets drift 151 Egenkapital Egenkapital - prosent av drift -8 % 2 % 10 % Historisk utvikling av egenkapitalen Arbeidsutvalgets begrunnelse: Universitas har, som Norges største studentavis, en unik posisjon i Oslos studentoffentlighet. Da SiO og OAS ble slått sammen ble Universitas gitt et oppdrag av Velferdstinget; å være en studentavis av og for hele student- Oslo. Dette er et oppdrag Universitas har løst, og avisen deles ut ved omtrent alle læresteder under SiO, samt de største studentbyene. Universitas leverer redaksjonelt innhold av en slik kvalitet at de jevnlig siteres og vises til i landsdekkende medier. Universitas befinner seg, som mange andre papiraviser, i en presset økonomisk situasjon. Annonsemarkedet har falt dramatisk over mange år, og i takt med dette vil Universitas bli mer avhengig av støtten fra Velferdstinget for at driften skal være forsvarlig. Etter flere magre tildelingsår ser VT-AU det nå som helt kritisk at Universitas gis midler til å løse det oppdraget de ble gitt. Vi har valgt å innstille på som er den summen Universitas har søkt om. Dette har vi gjort fordi vi anser dagens situasjon som kritisk med tanke på fremtidig strategi for Universitas. VT-AU mener det ikke er forsvarlig å kutte mer i budsjettet uten at det ikke skal gå utover driften og det redaksjonelle i avisen. Enstemmig innstilling:

30 766 Radio Nova Tidligere tildelt / Søknadssum Økning i prosent av fjoråret beløp -1 % Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Inntekter Utgifter Resultat Finansposter 584 Inngående egenkapital årets resultat Egenkapital Egenkapital - prosent av drift 24 % 25 % 31 % Historisk utvikling av egenkapitalen Arbeidsutvalgets begrunnelse: Radio Nova dekker hele student-oslo, med en bred portefølje av programmer. På Radio Nova kan man høre alt fra nyheter, debatter og aktualitetsprogrammer til ny musikk, kulturprogrammer og konserter. Med flere nye prosjekter, som Club Nova og utesendinger, har Radio Nova et dekningsområde få andre radiokanaler kan måle seg med. Ved tidligere tildelingsmøter har Radio Nova fått tilskudd til å gjennomføre investeringer for en planlagt overgang til DAB. Dette er nå gjort, og Radio Nova er godt rustet til at FM-nettet slukkes i fremtiden. Selv med høyere forventede TONO/GRAMO-kostnader betyr dette at behovet er redusert. Radio Nova skriver selv at de ønsker et langsiktig egenkapitalnivå på omtrent kroner. Med den inngående egenkapitalen i 2014 og det forventede egenkapitalnivået ved inngangen til 2015 er Radio Nova et godt stykke over dette. Det er i seg selv et argument for at tildelingen kan reduseres noe. VT-AU har innstilt på en sum på kroner til Radio Nova. Vi mener dette på en tilfredsstillende måte dekker behovene knyttet til en ryddig og fortsatt drift av studentradioen. Enstemmig innstilling:

31 789 Det Norske Studentersamfund Tidligere tildelt / Søknadssum Økning i prosent av fjoråret beløp 16 % Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Inntekter Utgifter Resultat Finansposter Inngående egenkapital årets resultat Egenkapital Egenkapital - prosent av drift 39% 52% 49% Historisk utvikling av egenkapitalen Arbeidsutvalgets begrunnelse: DNS søker om en økning på kroner fra forrige søknad, knyttet spesifikt til et vedtak fra generalforsamlingen om honorering av formand og viceformand. Samtidig ser vi at DNS' underforeninger også har konkrete planer for økt aktivitet. DNS står i en særstilling, gjennom sitt virke som tradisjonsbærer og kulturinstitusjon for hele student-oslo. Med store omstruktureringer i nær fremtid, blant annet knyttet til driftsselskapet Chateau Neuf AS (CNAS), er det viktigere enn noensinne at DNS' tillitsvalgte har kapasitet til å gjennomføre denne prosessen på en god måte, samt at aktiviteten på huset opprettholdes og utvikles. DNS vedtok på ekstraordinær generalforsamling 1. oktober å kjøpe ut SiO og UiO fra eierskap i driftsselskapet CNAS. DNS vil da i nær fremtid eie 100% av driften til CNAS. Det er ikke tradisjon for å honorere tillitsvalgte i DNS. På generalforsamlingen våren 2014 ble det gjort et vedtak om å søke om midler til honorar tilsvarende et studielån for formand og viceformand. Med det store ansvaret som følger med disse vervene ønsker DNS at formand og viceformand skal kunne prioritere tid til dette, på bekostning av fulltidsstudier og/eller deltidsjobb. VT-AU ser at DNS er i en avgjørende utviklingsfase, og at organisasjonen har begrunnede behov knyttet til den økte søknadssummen sin. Dette faller godt innenfor VT-AUs ønske om å prioritere kulturorganisasjonene. Vi velger derfor å innstille på at hele summen innvilges. Enstemmig innstilling:

32 813 Kulturstyret Tidligere tildelt / Søknadssum Økning i prosent av fjoråret beløp -4 % Kulturstyret Kulturstyret-medie Historisk utvikling av egenkapitalen Arbeidsutvalgets begrunnelse: Vi har valgt å innstille på en sum , av som Kulturstyret har søkt om. Ut av disse midlene har vi innstilt til Kulturstyret sin tildelingsstøtte av søkt , og til mediapotten av søkt Vi har valgt å kutte noe i tildelingen til Kulturstyret, men likevel representerer det en økning fra i fjor. Vi i VT-AU mener studentkultur er et satsingsområde og økningen fra i fjor representerer et tilskudd av flere foreninger og et høyere aktivitetsnivå fra de foreningene som søker KS. Ved å gi KS et solid beløp fremmer det studentkulturen i Oslo og Akershus, fordi det kommer mange foreninger til gode. Enstemmig innstilling:

33 829 Oslo studentenes Idrettsklubb Tidligere tildelt / Søknadssum Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Inntekter Utgifter Resultat Inngående egenkapital årets resultat Egenkapital Egenkapital - prosent av drift 62 % 42 % 54 % Historisk utvikling av egenkapitalen Arbeidsutvalgets begrunnelse: OSI er en ny søker i VT systemet. Det har vært nødvendig med flere møter før det ble fattet beslutning om at OSI skulle inn under tildelingen til VT. VT-AU har bedt SiO ta forbehold om økt søkesum ettersom det er enighet fra alle parter om at denne ordningen er den beste. OSI er en stor organisasjon som har mye aktivitet. VT-AU har prøvd å sette seg så godt inn i regnskap og budsjett som mulig. Vi har også vært i kontakt med OSI underveis for å holde de oppdatert. Siden det er første gang OSI søker VT har arbeidsutvalget ingenting å sammenligne med, men på bakgrunn av informasjon og budsjett har vi valgt å kutte søknadssummen en del. VT-AU anser innstillingen som en fornuftig sum for videre drift av idrettsklubben. Enstemmig innstilling: POST 500 VELFERDSTINGET Se sak 5a) Velferdstingets driftsbudsjett

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 14. oktober kl. 17:00-21:30 Det teologiske Menighetsfakultet Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 31. oktober 2016, klokken 17.00 Georg Sverdrups hus; Undervisningsrom 2 Universitetet i Oslo TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur-

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 19. oktober 2015, klokka 17.00-19:00. Hvor møtet blir avholdt kommer senere. TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur- og designhøgskolen

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 074 875 1 070 000 3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 7 for Velferdstinget 2015 Mandag 12. oktober kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 075 000 1 070 000 3610 3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180 465 1 201 380

Detaljer

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier»

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier» Fra: Velferdstinget i Oslo og Akershus v/ Arbeidsutvalget Til: Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo; Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus; Studentstyret ved Norges Idrettshøgskole;

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Konstituerende møte Mandag 2. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 22. oktober 2012 Tid: kl. 18:09-19:38 Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 22. oktober kl. 18:15. Ved opprop kl. 18:10 var det 19 stemmeberettigede til stede. Følgende

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 3. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 1. desember kl. 17:00-20:30 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 Velkommen kjære representanter

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 18. november kl. 17:00-20:30 Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 1. november 2013 Tid: kl. 16.30:-18.00: Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 1. november kl. 16:55. Ved opprop kl. 17:10 var det 13 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 1 for Velferdstinget 2016 Mandag 30. november kl. 17:00-21:00 Sted: Universitet i Oslo, Georg Sverdrups hus VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 17. oktober 2014 Tid: kl. 17.00-17.35 Sted: HiOA Møtet satt d. 17. oktober kl. 17.08 Ved opprop kl. 17:09 var det 13 stemmeberettigede til stede. Følgende var til stede

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. oktober 2014 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 18. november kl. 17:00-20:30 Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget

Detaljer

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger.

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger. ÅRSRAPPORT Studenthovedstaden 2014 Studenthovedstaden Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formand på Det Norske

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen (10 etasje) Administrasjonsbyggningen

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 20. oktober kl. 17:00-22:00 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. oktober 2013 Tid:

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. januar 2014 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 31. oktober 2016 Tid: kl. 17:00 Sted: Georg Sverdrups hus, Universitetet

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. november 2013

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Til studentdemokratiene ved: Norges idrettshøgskole Det teologiske menighetsfakultet Norges Musikkhøgskole

Detaljer

KULTURSTYREMØTE 17. JANUAR 2016

KULTURSTYREMØTE 17. JANUAR 2016 KULTURSTYREMØTE 17. JANUAR 2016 Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy (UiO). Nestleder: Jeanette Viken (UiO). Svend Sondre Frøhaug (NIH). Mikkel Lahlum (UiO). Gunvor Evenrud (UiO). Joel Gianni (HiOA).

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Tirsdag 13. mai kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. juni 2015 Tid: klokken

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingets 8. møte Mandag 16. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Handelshøyskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 1. juni kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 16. mars kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Kulturstyremøte 17. juni

Kulturstyremøte 17. juni Kulturstyremøte 17. juni Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Jeanette Viken (UiO), Jana Aleksic (UiO), Torgeir Lebesbye (UiO), Hedda Eia Vestad (HiOA), Munir Jaber (HCK), Karoline Soot (UiO),

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 27. april kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Velferdstingets lille håndbok

Velferdstingets lille håndbok Velferdstingets lille håndbok 2 Om håndboken Velferdstinget er en stor interesseorganisasjon tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo, og vi har mange tillitsvalgte i systemet. Å ha mange tillitsvalgte betyr

Detaljer

Innkalling til Velferdstingsmøte

Innkalling til Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 16. mars 2015 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 7. april kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. september 2013

Detaljer

KULTURSTYREMØTE 7. OKTOBER

KULTURSTYREMØTE 7. OKTOBER KULTURSTYREMØTE 7. OKTOBER Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy (UiO), Munir Jaber (HCK), Svend Sondre Frøhaug (NIH), Felicitas Scheffknecht (UiO), Simon Pettersen Skjerven (UiO), Maren Høyland

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 24. april 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: BI, D-Blokka Møtet satt d. 24. april kl. 17:15. Ved opprop var det 32 stemmeberettigede til stede. DELEGATER: DE MINDRE HØGSKOLENE

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 8 for Velferdstinget 2016 Mandag 17. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: D-blokka, Handelshøyskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer. Møtedato: , klokken 17:00 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, Breivika

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer. Møtedato: , klokken 17:00 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, Breivika DATO: 25.10.17 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 01.11.2017, klokken 17:00 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, Breivika Referat- og orienteringssaker: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak 3 Forslag til sak 4 Forslag til sak Tord Øverland - HiOA Linjenummer: 1094 4a - Politisk Grunndokument I samarbeid med studentene kan fylke og

Detaljer

Referat. Saksliste STUDENTHOVEDSTADEN. November Tilstede:

Referat. Saksliste STUDENTHOVEDSTADEN. November Tilstede: Referat November 2017 Tilstede: For Velferdstinget: leder, Elisabeth Holien For Det Norske Studentersamfund; formand, Trygve B.M. Haaland For SiOs hovedstyre: nestleder, Vetle Bo Saga For Studentparlamentet

Detaljer

Kulturstyremøte 4.desember 2013

Kulturstyremøte 4.desember 2013 Kulturstyremøte 4.desember 2013 Til stede: Karl Kristian R. Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH). Camilla Holm (UiO), Nikolai

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 22. september kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Kroa, (Nydalsveien 15-17) 12 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. desember 2013 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 28. april

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. november 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Møtet satt d. 13. november 2017 kl. 17:03. Ved opprop var det 30 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INFORMASJONSMØTE OG VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 28. APRIL KL Sted: UNIVERSITETET i OSLO

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INFORMASJONSMØTE OG VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 28. APRIL KL Sted: UNIVERSITETET i OSLO 1 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 INFORMASJONSMØTE OG VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 28. APRIL KL 1700-2100 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen (10 etasje)

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 5 for Velferdstinget 2016 Mandag 18. april kl. 17:00-21:00 Sted: Arkitektur- og Designhøgskolen Auditorium A1, Grete Prytz Kittelsen VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER!

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. mai 2014 Tid: kl.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2014 8.- 9. februar Sted: Thon Hotel Triaden Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter

Detaljer

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. juni 2010.

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogrammet er arbeidsutvalgets handlingsplan, og bygger opp under Velferdstingets politiske plattformer. Arbeidsprogrammet blir vedtatt

Detaljer

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte.

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte. REFERAT fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe Dato: Onsdag 12.september 2012 Tidsrom: 17:00-19:00 Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika Tilstede: Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. oktober 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Handelshøyskolen BI i Oslo, lokale D1 Møtet satt d. 17. oktober kl. 17:05. Ved opprop var det 19 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 31. MARS KL 1700-21.00. P(ilestredet) 52 Auditorium 3

VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 31. MARS KL 1700-21.00. P(ilestredet) 52 Auditorium 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 31. MARS KL 1700-21.00 HØYSKOLEN I OSLO P(ilestredet) 52 Auditorium 3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 VELKOMMEN

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Ekstraordinært Kulturstyre møte, hvor søknader til STUDiO og andre semesterstartarrangementene behandles, er mandag 10. juni klokken 16:00-18:30.

Ekstraordinært Kulturstyre møte, hvor søknader til STUDiO og andre semesterstartarrangementene behandles, er mandag 10. juni klokken 16:00-18:30. Kulturstyremøte 6.juni Til stede: Karl Kristian R Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH), Camilla Holm (UiO), Nikolai Nielsen

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 4 for Velferdstinget 2017 Mandag 27. mars kl. 17:00-21:00 Sted: D-blokka, Handelshøyskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 4. april 2013 Tid:

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 16. januar 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 16. januar 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 16. januar 2005 på Gjestfriheten Fjordstue, Gran Bedre vilkårene for små foreninger Kulturstyret skal vurdere tiltak som kan lette hverdagen for de minste studentforeningene.

Detaljer

Kulturstyremøte 10. september

Kulturstyremøte 10. september Kulturstyremøte 10. september Til stede: Leder: Sigrid Mæle Grimsrud (UiO), nestleder: Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Camilla Holm (UiO), Eirik Borander (UiO), Jeanette Viken (UiO) og

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 27. august kl. 17:00-21:00 Domus Theologica Tema: Boligpolitikk Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 7. april 2014 Tid: kl.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 4 VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 Revidert på møte i Velferdstinget 27.03.2017 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaljer

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Tid: 17:00 21:00 Sted: Rådssalen, administrasjonsbygget Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 001 Møtekonstituering 1a Valg av ordstyrer

Detaljer

Velferdsseminarets ABC

Velferdsseminarets ABC Velferdsseminarets ABC alt du trenger å vite, og litt til A. Absolutt viktigst: Å møte opp i god tid på Chateau Neuf lørdag 11. februar før bussen reiser presis kl. 08.00. Akademika: Studentenes egen fagbokhandel.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 1 for Velferdstinget 2017 Mandag 5. desember kl. 17:00-21:00 Sted: Møterom A1 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Blindern 11. mai 2007. Referat fra møte i Kulturstyret 3. mai 2007 På BI Oslo i Nydalen

Blindern 11. mai 2007. Referat fra møte i Kulturstyret 3. mai 2007 På BI Oslo i Nydalen Blindern 11. mai 2007 Referat fra møte i Kulturstyret 3. mai 2007 På BI Oslo i Nydalen Tilstede: Tor Ivar Hansen (leder), Erlend Sand Bruer, Sara Lovise Roaldseth, Kathrine Knoph Nilsen (vara for Robin

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Tirsdag 13. mai kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 17. november kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 8 for Velferdstinget 2015 Mandag 9. november kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 Innkalling til Velferdsseminar 11.-12. februar 2012 7 8 9 10 11 12 Sted: Hurdalsjøen Hotell og Konfransesenter 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære representanter

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2015 7.- 8. februar Sted: Thon Hotel Triaden Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 5 for Velferdstinget 2017 Mandag 24. april kl. 17:00-21:00 Sted: D-blokka, Handelshøyskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

Kulturstyremøte 22. april

Kulturstyremøte 22. april Kulturstyremøte 22. april Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Jeanette Viken (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Jana Aleksic (UiO), Sigmund Berg (UiO), Munir Jabar (HCK), Svend Sondre Frøshaug

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

Søknad til Velferdstinget 2014

Søknad til Velferdstinget 2014 Søknad til Velferdstinget 2014 Norges idrettshøgskole er en liten høgskole som nylig rundet 1500 studenter. Her har vi et studentstyre som er opptatt av kvaliteten på studentenes studiehverdag. Vi er opptatt

Detaljer

Politisk dokument om velferd

Politisk dokument om velferd Politisk dokument om velferd Vedtatt 23. mai 2017 Politisk dokument om velferd ble utarbeidet våren 2017. Dokumentet ble skrevet av Arbeidsutvalget med Leder Sunniva Braaten og Læringsmiljøansvarlig Einar

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap VelferdstingetiOslo og Akershus Driftsinntekter og driftskostnader Note Tilskudd 1, 2 12 589 883 8 864 956 Sum tilskudd 12 589 883 8 864 956 Bevilgninger 3 9 822 072 6 643 772 Lønnskostnad

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2016 Lørdag 23. til søndag 24. januar Sted: Renskaug Vertsgård VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

Side 1 av 14 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I OSLO

Side 1 av 14 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 10/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010 Tid: kl. 09.15 11.25 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Kim Kantardjiev

Detaljer