INNKALLING OG SAKSPAPIRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING OG SAKSPAPIRER"

Transkript

1 INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Tirsdag 13. mai kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1

2 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, Handelshøgskolen BI, Norges idrettshøgskole, Politihøgskolen, Høyskolen Campus Kristiania, Det teologiske menighetsfakultet, Lovisenberg diakonale høgskole, Norges informasjonsteknologiske høyskole, Norges Musikkhøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Høyskolen Diakonova, Kunsthøgskolen i Oslo, Norges Veterinærhøgskole, Westerdals Høyskole, Bjørknes Høyskole, Atlantis Medisinske Høgskole, Norsk Gestaltinstitutt, Nordisk Institutt for Scene og Studio, NLA Høgskolen i Staffeldtsgate, Steinerhøyskolen, Høyskolen for Ledelse og Teologi, Barratt Due Musikkinstitutt, Norges Dansehøyskole, Den Norske Eurytmihøyskole, Musikkteaterhøyskolen og Folkeuniversitetene. Kopi: Hovedstyrets studentmedlemmer Velferdstingets kontrollkomité Veldferdstingets representanter i SiOs delstyrer Studentmediene og Kulturstyret Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Norsk Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig ISU v/ UiOs lokallag Det Norske Studentersamfund v/hovedstyret Ordstyrer Innkalling til Velferdstingsmøte Dette er endelig innkalling til Velferdstingets møte 13. mai. Møtet finner sted på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Pilestredet 52 i Oslo, auditorium 3 i P52 Denne innkallingen sendes ut til alle valgte representanter fra lærestedene. Det er møteplikt i Velferdstinget, og dersom du ikke kan møte må du selv varsle ansvarlig for din lærestedsgruppering eller fraksjon for å finne vara. I tillegg må du varsle Velferdstingets administrasjon, hvis du ikke kan møte og din vara stiller i stedet for deg. Representanter valgt via valgforsamling må ved forfall ta kontakt med Suzanne Sagli for å finne vara. Ved spørsmål om praktisk informasjon: kontakt Sarah Sørensen på eller 2

3 Forslag til dagsorden V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrer og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan V 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte V 1e) Godkjenning av valgprotokoller V VT 02 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering O 2b) Hovedstyrets orientering O 2c) Andre orienteringer O VT 03 Organisasjon 3a) Vedtektsendringer D/V VT04 Politikk 4a) Helsepolitisk dokument D 4b) Plattform for læringsmiddel D VT 05 Økonomi 5a) Godkjenning av regnskap V VT 06 Godkjenninger og valg 6a) Valg av styremedlemmer til Radio Nova V 6b) Valg av styremedlemmer til Universitas V VT 07 Eventuelt 3

4 Forslag til kjøreplan 17:00 Hilsningstaler 17:15 Møtestart med opprop 1a) Valg av ordstyrer og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøtet e) Godkjenning av valgprotokoller 17:30 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Andre orienteringer 18:10 3a) Vedtektsendringer 18:30 4a) Helsepolitisk dokument 19:00 Pause (med pausebevertning) 19:30 4b) Plattform for læringsmiddel 20:00 5a) Godkjenning av regnskap 20:15 6a) Valg av styremedlemmer til Radio Nova 20:35 6b) Valg av styremedlemmer til Universitas 20:55 7) Eventuelt 21:00 Møteslutt med møtekritikk (tentativt) 4

5 Saksfremlegg 1a Sak: 1a) Valg av ordstyrer og referent AU innstiller på følgende personer: Ordstyrer: Kjartan Almenning Referent: Sarah Sørensen Saksfremlegg 1b Sak: 1b) Godkjenning av innkalling Innkallingen godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. Saksfremlegg 1c Sak: 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan Vedlagte forslag til dagsorden og kjøreplan godkjennes. 5

6 Saksfremlegg 1d Sak: 1d) Godkjenning av referatet fra Velferdstingsmøtet 7. april 2014 Referatet finner dere på: Referatet godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. Saksfremlegg 1e Sak: 1e) Godkjenning av valgprotokoller Ordstyrer legger fram valgprotokoller for godkjenning. 6

7 Saksfremlegg 2a Sak: 2a), Orienteringssak Arbeidsutvalgets orientering Orienteringen tas til etterretning. Arbeidsutvalgets orientering Bolig Politisk rådgiver er i gang arbeidet med prioriteringene til lokalvalget som ble vedtatt på forrige Velferdstingsmøte. Vi har lagt en plan for hvordan vi best mulig kan få spilt inn boligpunktene til de ulike partiene og vi prøver gjennom ulike kanaler å påvirke på best mulig måte. Vi feirer 75 års jubileum og åpning av de nye studentboligene på Sogn studentby mandag 12. mai klokken 11:00-12:00. Alle representantene skal ha fått invitasjon og vi håper på at flest mulig kan ta turen fra Velferdstinget. Vel møtt. 7

8 Helse I forbindelse med mer skiftende fokus over på helse arrangerer vi frokostmøte på Høgskolen i Oslo og Akerhus. Les mer om det under organisasjon. Vi har fulgt nøye med på det nye inntaksprosjektet i psykisk seksjon, som ble startet i 2013, og vi jobber stadig videre med kartlegging og utvikling av inntaksmodeller. Tidligere har arbeidsutvalget forsøkt å få timebestilling o.l. inn i SiOs nye digitale strategi, og det er et arbeid vi vil fortsette å jobbe med. Nestleder følger opp SiOs arbeid på dette. Reservasjonsretten blir avblåst av helseminister Bent Høie, og vi noterer derfor gjennomslag! Mat og drikke Arbeidet med SiO Mat og Drikke har kommet godt i gang, og vi har jevnlige møter med administrerende direktør for SiO MD, samt formøter før styremøtene i SiO MD. Det som blir viktig fremover er å etablere en sterkere påvirkningskraft inn i SiO MD og derfor skal vi se hvordan vi kan forbedre brukerutvalgene ved de enkelte institusjonene. SiO MD har nettopp gjennomført en periode med frokost-tilbud på Frederikke kantinen og det viser at de er villige til å prøve nye ting. I løpet av april og mai skal vi besøke alle SiO MDs spisesteder i Oslo og Akershus, dette gjør vi for å kartlegge og få et bedre inntrykk over tilbudet de har. Godt kjøp stempelet fra Velferdstinget er på vei tilbake og forventes med å være ute i alle kantinene innen semesterstart. Studentkultur Det har vært stiftelsesmøte for å lage et felles program for promotering av arrangement i semesterstartsukene som Det Norske Studentersamfund (DNS) tok initiativ til. Vi har valgt å være med på prosjektet fordi vi vil bidra til semesterstartsukene og synliggjøre Velferdstinget. Studenthovedstaden har kommet med innspill til emne som de skal arrangere sammen med Kunnskap Oslo. Vi ønsker at emnet skal være i samsvar med kunnskapsstrategien som omhandler hvordan Oslo skal bli et internasjonalt kunnskapssentrum. Organisasjon Vi har arrangert velferdsdebatt og stått på stand under studentvalget til UiO for å se hva neste års representanter tenker om studentvelferd. Samtidig har vi fått en gylden mulighet til å promotere Velferdstinget. Vi har planlagt neste frokostmøte den 20.mai på HiOA, og temaet blir helse. Under frokostmøtet vil vi ha en innleder med fagkunnskaper og en debatt med politikere fra forskjellige partier. Vi arrangerer sommerfest den 17.juni, invitasjon med nærmere informasjon vil bli sendt ut i løpet av mai. Vi håper at så mange som mulig har lyst til å delta, og vil feire halvåret sammen med oss. I løpet av mai skal Velferdstingene i Norge ha treff i Bergen hvor leder skal delta fra Velferdstinget i Oslo og Akershus. Vi skal planlegge veien fremover og om hva vi kan samarbeide om når høstsemesteret starter. Nytt for anledningen er at Velferdstinget i Stavanger skal delta og vi ønsker de velkommen. 8

9 Radio Nova har vært og hatt innspilling på Villa Eika, temaene var studentmedia og mastersyken. Leder deltok i debatt om studentmedia sin utstrekning over institusjonene i Oslo og Akershus. Annet Vi arbeider for tiden med en reorganisering av nettsidene, det skal bli mer innhold og en lettere navigasjonsstruktur. I 2014 skal Oslo bystyre vedta en ny kommuneplan. Kommuneplanen har fått navnet «Oslo mot 2030 Smart, trygg og grønn» og består av to deler: en samfunnsdel og en arealdel. Vi kommer til å avgi høringssvar til begge delene av kommuneplanen. I den forbindelse har Politisk rådgiver sendt ut en høring til Velferdstingets medlemsintitusjoner slik at vi kan få innspill til høringen. Det er viktig at medlemsinstitusjonene gir tilbakemelding på høringen som har blitt sendt ut. Leder og nestleder har vært Bingoverter på Chateau Neuf i en velferdsbingo. Leder har holdt tale og klippet bånd på åpningen av den nye Akademika i Nydalen. Vi er veldig fornøyd med at SiO har kjøpt treningssenteret på SATS Vulkan og vi har vært godt informert i prosessen både gjennom formøte med hovedstyret og på konsernlunsj. Vi ser på dette som en viktig del av satsingen på bedre student- og fysisk helse. På vegne av arbeidsutvalget 9

10 Saksfremlegg 2b Sak: 2b), Orienteringssak Hovedstyrets orientering Orienteringen tas til etterretning. Hovedstyrets orientering ettersendes. Saksfremlegg 2c Sak: 2c), Orienteringssak Andre orienteringer Orienteringene tas til etterretning. 10

11 Saksfremlegg 3a Sak: 3a), Diskusjonssak Vedtakssak Vedtektsendringer Vedtektsendringene dette innebærer anses som debattert dette møtet, og kan vedtas endret på det neste velferdstingmøtet. Saksnotat Velferdstingets vedtekt angående 3-8 Habilitet På forrige Velferdstingsmøte oppstod det en debatt om habiliteten til et medlem i Velferdstinget når det ble votert over resolusjonen fra Humanistlista. Bakgrunn for habilitetsspørsmålet var om hvorvidt medlemmet som har styreplass i en organisasjon som resolusjonen ville omfatte var habil i saken. Slik vedteksendringene er foreslått av representant Kristian Myhre er det en forenkling av forvaltningsloven innenfor rammene. Endringen gjør det lettere å forholde seg til habilitetsspørsmålet og vil gjøre arbeidet lettere for arbeidsutvalget, representanter og kontrollkomiteen i slike spørsmål. I tråd med Velferdstingets vedtekter 10-1 Endring, så må vedteksendring fremmes på ett møte og eventuelt vedtas på neste. Velferdstingets vedtekt angående 4-4 Avstemningsmåte Det har tidligere år vist seg utfordrende å gjennomføre valg med alminnelig flertallsvalg, og det har tatt lengre tid enn nødvendig med valg av personer. Dette er spesielt i valg der flere personer skal velges samtidig. Et eksempel på dette er valg til Kulturstyret. I slike valg har det ført til mer eller mindre kreative løsninger på hvordan mange personer skal velges. Arbeidsutvalget mener en slik endring vil gjøre prosessen lettere ved valg av mange personer, som for eksempel ved valg til Kulturstyret. Ved å inkludere preferansevalg i vedtektene vil vi skape en mer fleksibel valgordning som vil komme alle til gode. I tråd med Velferdstingets vedtekter 10-1 Endring, så må vedteksendring fremmes på ett møte og eventuelt vedtas på neste. 11

12 Vedlegg: Forslag til endringer i vedtektene Vedtekter for Velferdstinget (www.studentvelferd.no) Forslag Forslagstiller: Kristian Myhre (MF) Gammel tekst: 3-8 Habilitet I enhver sak som behandles av Velferdstinget skal det tas hensyn til forvaltningslovens regler om habilitet. Personer som etter denne bestemmelsen regnes som inhabile, fratas stemmerett i den enkelte angjeldende saken. Kontrollkomiteen vurderer spørsmål angående habilitet og fremmer innstilling til VT Ny tekst: 3-8 Habilitet Dersom en av Velferdstingets representanter a) selv er part i en sak, b) gjennom styreverv eller annen formell tilknytning er nær part i en sak, eller c) av andre tungtveiende grunner er usikker på egen habilitet skal vedkommende be Velferdstinget om å få prøvet sin habilitet i plenum ved votering. Velferdstinget kan i tillegg på eget initiativ prøve enkeltrepresentanter sin habilitet. Dersom Velferdstinget ber om det, eller Kontrollkomiteen selv finner det nødvendig, skal Kontrollkomiteen avgi innstilling før voteringen tar til. Alle vedtak om habilitet gjøres ved simpelt flertall. Den som av Velferdstinget er funnet inhabil i en sak, skal avstå fra debattering og votering i den aktuelle sak. 12

13 Forslagsstiller: William Sæbø Gammel tekst: 4.4 Alle valg av personer til Velferdstingets fora skal foretas ved alminnelig flertallsvalg. Personvalg skal foregå skriftlig dersom det er mer enn en kandidat, eller dersom noen krever det. Ny tekst: Alle valg av personer til Velferdstingets fora skal foretas ved alminnelig flertallsvalg. Velferdstinget kan med alminnelig flertall avgjøre å benytte preferansevalg i henhold til retningslinjene til UiO. Personvalg skal foregå skriftlig dersom det er mer enn en kandidat, eller dersom noen krever det. 13

14 Saksfremlegg 4a Sak: 4a), Diskusjonssak Helsepolitisk dokument Velferdstinget debatterer saken, kommer med innspill og debatten tas til etterretning. Saksnotat Velferdstingets politikk består av et arbeidsprogram, vedtatt av Velferdsseminaret, samt plattformer og resolusjoner som vedtas i løpet av resten av året. I denne saken skal vi ta opp helsepolitisk dokument, sist vedtatt i Saksbehandlers utkast, samt 2007-versjonen, ligger vedlagt sakspapirene. Bakgrunn for saken Behovet for et helsepolitisk dokument springer ut av behovet for en bred og sammenhengende politikk på helsefeltet. Dessuten er det bra for Velferdstinget og for arbeidsutvalget å ha ett enkelt dokument å forholde seg til, heller enn en diger bunke med resolusjoner og uttalelser. Det helsepolitiske dokumentet dere har foran dere er et førsteutkast. Endelig vedtak på dokumentet gjøres ikke før over sommeren, slik at arbeidsutvalget kan gjøre dokumentet så bra som mulig for Velferdstinget. Diskusjon Det er tre ting saksbehandler spesielt håper Velferdstinget diskuterer godt og lenge; detaljnivå, struktur på dokumentet og avgrensninger av dokumentet. Detaljnivået i et politisk dokument er aldri enkelt å finne ut av. Enten kan man lage et langt dokument med masse detaljer om allting, men da vil den bli uoversiktlig. Tilsvarende vil et kortere, mer overordnet dokument gi bedre oversikt, men mangelen på detaljer kan gjøre at AU må tolke hva som er Velferdstingets intensjon i en spesifikk sak. Strukturen i dokumentet finnes det ingen fasit på. Flere andre av Velferdstingets dokumenter er bare brødtekst, ingen kulepunkter. Samtidig er ofte dokumenter i andre organisasjoner fulle av kulepunkter. Det handler egentlig bare om hva Velferdstinget foretrekker, det er tross alt Velferdstingets dokument. Hvilke avgrensninger vi skal trekke for dokumentet er viktig å finne ut av. I utkastet Velferdstinget har fått forelagt seg mener saksbehandler noe om andre samskipnader og finansiering av helsetjenester her. Dersom dette er å gå for langt utenfor det Velferdstinget driver med kan man legge sterkere begrensninger på hva Velferdstinget ønsker å vedta politikk om. 14

15 Dagens diskusjon vil være en rettesnor for det videre arbeidet, som vil kulminere med vedtak etter sommeren. Med tanke på at det ikke har blitt vedtatt noe helsepolitisk dokument siden 2007 vil saksbehandler være ekstra nøye og ekstra lydhør overfor hvilke rammer Velferdstinget vil legge. Helsepolitisk dokument Dette dokumentet inneholder Velferdstinget i Oslo og Akershus (VTOA) sine politiske målsetninger for studentenes helsetjenester. Å være student innebærer mange omveltninger i livet. Man flytter ofte for seg selv til en ny by, må skaffe seg nye venner, mestre livet på egen hånd, skaffe seg en ny jobb og begynne med en ny utdanning. Dette gjør studietiden både til en unik tid, men også til en vanskelig tid for mange. Da er det avgjørende at samfunnet har solide rammer og sikkerhetsnett, slik at studietiden kan bli en tid for læring og utvikling. Det er mange faktorer som påvirker fysisk og psykisk helse. Studentsamskipnaden skal tenke helhetlig og bruke flere divisjoner i arbeidet med å fremme god helse blant studentene. Studentsamskipnadene er eksperter på studenthelse, og bidrar i dag med verdifulle helsetjenester. Disse tjenestene må sees på som spesialisttjenester også i det øvrige helsevesenet. Der samskipnadens helsetjenester tar seg av pasienter som har krav på et tilbud i det offentlige helsevesenet, bør stat og kommune vurdere å gi særskilt støtte til samskipnaden. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) skal være en naturlig og foretrukket aktør for studentene. Hele studenthelsetjenesten skal oppleves trygg og tilgjengelig for studentene. Studentsamskipnaden skal ha et bredt tilbud, som kan dekke de fleste behov. Likevel skal SiO først og fremst drive med studiestøttende helsetilbud. Langtidsoppfølging, kroniske skader o.l. kan og bør behandles best i det øvrige helsevesenet. Velferdstinget mener at utdanningsinstitusjoner, samskipnaden og det offentlige har et felles ansvar for å tilby et godt sikkerhetsnett for studenter. at finansieringen av studentenes helsetjenester skal være et spleiselag mellom studentene selv og det offentlige. at SiO skal tenke helhetlig når det kommer til forebygging og behandling av lidelser. 1. Forebygging, kurs og informasjonsarbeid Mange sykdommer kan unngås ved at pasienten ikke blir syk i utgangspunktet. Dette krever godt forebyggende arbeid. Å forebygge både fysiske og psykiske lidelser innebærer at man tenker på alle sider av helsefremmende aktiviteter. Både fysisk aktivitet, kosthold, kurs og informasjon er viktige elementer. 15

16 God fysisk helse er en viktig årsak til trivsel, overskudd og for å forebygge sykdom. Samskipnaden må legge til rette for fysisk aktivitet på alle nivåer, og se sammenhengen mellom trening og studier. Godt samarbeid mellom SiO Helse og SiO Athletica er et viktig moment i dette. SiO bør også ta initiativ til enkle forebyggingsprosjekter, som Gå et busstopp - aksjoner etter modell fra Trondheim. Samskipnadens rådgivningstjenester er i dag viktig for å forebygge psykiske lidelser blant studentene. En bred og mangfoldig kursportefølje sikrer at mange behov kan ivaretas. Ved opprettelsen av nye kurs bør SiO se på kurs som involverer flere divisjoner, for eksempel et samarbeid mellom SiO Helse, SiO Athletica og SiO Mat og Drikke. Det er viktig at disse kursene dimensjoneres for å kunne ta imot alle studenter som har behov for dem. I pressperioder bør SiO Rådgivning bruke ekstra kapasitet, og trekke inn ekstern kompetanse der det passer. Godt informasjonsarbeid, både om helsetjenestene og om sykdom i seg selv, er avgjørende for å skape gode vaner og kunne tilby hjelp tidlig. Studentsamskipnadens helsetjenester må markedsføres bredt, slik at SiO blir den mest naturlige aktøren å oppsøke for studentene. Dette arbeidet må gjøres i samarbeid med institusjonene og studentdemokratiene. SiO bør vurdere å reise rundt til forskjellige institusjoner der det er mulig. For at SiO skal være lett å elske må terskelen for å oppsøke SiO være lav. SiO skal, i samarbeid med helseforetakene eller øvrige helsemyndigheter, satse spesielt på forebygging av psykiske lidelser blant studenter og øvrig ungdom. Dette krever nyinvesteringer i de psykiske helsetjenestene og et tett samarbeid med lokale aktører som helsestasjoner og skoler. Det er et spesielt behov for lavterskeltilbud knyttet til seksualhelse og prevensjon. Minst en helsesøster e.l. bør ha prevensjonsveiledning som uttalt ansvar. Velferdstinget mener at forebygging er en effektiv måte å sikre god studenthelse på. Det forebyggende arbeidet bør være bredt sammensatt, og inneholde elementer fra flere divisjoner i SiO. at kursporteføljen i SiO må holdes bred og mangfoldig. Ytterligere utvidelser bør vurderes. at SiO skal begynne med omreisende rådgivningstjeneste der det lar seg gjøre. at SiO skal knytte seg tett til helseforetakene og øvrige relevante aktører for å drive forebyggingsarbeid. at problematikk knyttet til prevensjon og seksualhelse må gis spesiell vekt. 2. Legetjenester Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus skal tilby en helsetjeneste som blir sett på som studentenes foretrukne aktør, med spesiell kompetanse på studentproblematikk. Dette gjelder både fastleger, helsesøstre og tannleger. Studentsamskipnaden skal ha egne ansatte fastleger, eller avtaler med eksterne fastleger. Studenter, spesielt innflyttere, er avhengig av å ha et sted det er enkelt å henvende seg og skifte fastlege til. Studentsamskipnaden skal være det naturlige alternativet for studenter som bytter fastlege. Tjenestene må dimensjoneres med forventing om økte studenttall i nær fremtid. SiOs fastleger skal være en trygg og stabil ordning for studentene. Ingen skal oppleve å bli nektet de tjenester man har krav på. Derfor skal ingen av SiOs fastleger kunne reservere seg mot de lovpålagte fastlegetjenestene etter pasientrettighetsloven. Dette inkluderer abortspørsmål og prevensjon. 16

17 Studentsamskipnadens tannlegetjenester skal ha studentvennlige priser, og være enkelt tilgjengelig i nærheten av campus. Der det er nødvendig skal SiO forsøke å lage avtaler med andre tannleger, så studenter kan få rabatterte tannlegebesøk også hos andre aktører. Velferdstinget mener at SiOs fastleger ikke skal kunne reservere seg mot lovpålagte tjenester etter pasientrettighetsloven. at fastlegetjenestene skal være dimensjonert for å kunne ta imot et økende studenttall frem mot at tannhelsetjenester under samskipnaden skal ha studentvennlige priser. at SiO og utdanningsinstitusjonene sammen må legge til rette for at flere studenter bruker SiOs fastleger. 3. Psykisk helse Studenter er en gruppe som er spesielt utsatt for psykiske lidelser. Dette gjør at både samskipnaden og samfunnet forøvrig må stå godt rustet til å støtte disse studentene. Samskipnaden har hovedansvaret for å drive med studiestøttende behandling. Det må finnes gode muligheter og kanaler for å gå fra behandling i samskipnaden til behandling i det øvrige helsevesenet. Studentsamskipnaden skal tilby en helsetjeneste med høy kompetanse og nok kapasitet til å møte fremtidig studentvekst. Dette gjør nyinvesteringer nødvendig. Det er urimelig at studentene selv, gjennom semesteravgiften, skal ta hele kostnaden for dette. Det offentlige må bidra i et spleiselag i samarbeid med studentene ved nyinvesteringer i psykiske helsetjenester. Kvaliteten på de psykiske helsetjenestene må holdes på et jevnt høyt nivå, og studentsamskipnaden må prioritere å senke ventetiden til maksimalt to uker. Terskelen for å oppsøke psykologer under SiO skal være så lav som mulig. Denne terskelen kan senkes gjennom oppsøkende tiltak rettet mot studentene, for eksempel omreisende psykolog der det er mulig. SiO skal aktivt promotere sine studenttilpassede tiltak, som rådgivningstjenestene. Mange samskipnader har ikke egne kliniske psykologtjenester, mens SiO har landets best utbygde. Der det er mulig bør SiO samarbeide og dele av sin ekspertise med omkringliggende samskipnader som vurderer å starte egne psykiske helsetjenester. Samskipnader som i dag ikke har disse tjenestene, må få oppstartsstøtte av det offentlige for å skape et studenttilpasset helsetilbud. Undersøkelser har vist at en god psykisk helse henger tett sammen med studiemestring og -gjennomføring. Derfor må utdanningsinstitusjonene legge godt til rette for at SiO kan være nært studentene over hele Oslo, for eksempel gjennom fristasjonsordninger og samarbeid om studentoppfølging og læringsmiljø. Velferdstinget mener at SiOs psykiske helsetjenester må utvides for å møte økende studenttall og økende etterspørsel. Dette skal gjøres gjennom et spleiselag med det offentlige. at psykologtjenester skal gjøres så lavterskel som mulig, for eksempel gjennom omreisende psykologer. at SiOs tjenester må markedsføres og profileres bredt mot hele studentmassen. at ventetiden på psykiske helsetjenester skal være maksimalt to uker. at SiO skal dele av sin ekspertise på studentproblematikk med andre samskipnader og helsevesenet forøvrig. at flere institusjoner må legge til rette for SiO Helses tilstedeværelse på campus. 17

18 Saksfremlegg 4b Sak: 4b), Diskusjonssak Plattform for læringsmiddel Velferdstinget debatterer læremidler, kommer med innspill og debatten tas til etterretning. Saksnotat Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) har som kjent solgt Akademika til forlagshuset Vigmostad & Bjørke. Akademika ble en gang i tiden opprettet for å sørge for at alle studenter skulle få tak i pensumet sitt på en god og billig måte. I Plattform om læremidler mener vi at lett tilgjengelig og billig pensum er med på å sikre lik rett til utdanning. Over tid gjorde den store konkurransen i bokmarkedet at Akademika gikk i minus og det ble vedtatt at salg skulle utredes dersom underskuddet gikk utover annen velferd (http://www.studentvelferd.no/?p=3662). Akademika er Norges største akademiske bokhandel med en omsetning på over 300 millioner og 25 bokhandlere i blant annet Oslo og Trondheim, Bodø, Narvik, Telemark og Buskerud. Arbeidsutvalget ønsker at Velferdstinget skal ta stilling til om vi bør endre våre politiske synspunkter om læremidler og oppfordrer Velferdstinget til å ta en debatt rundt endringen av vår situasjon nå som Akademika ikke er studentstyrt lenger. Spørsmål til diskusjon: Hvilken rolle skal SiO ha? Hvilken rolle skal Velferdstinget ha? Skal Plattform for læremidler endres? Vedlegg: Plattform om læremidler

19 Saksfremlegg 5a Sak: 5a), Vedtakssak Godkjenning av Velferdstingets regnskap 2013 Regnskapet godkjennes og revisjonsberetning tass til etterretning. Saksnotat Det endelige regnskapet for Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) viser driftsinntekter på NOK og samlede driftskostnader på NOK Dette gir et driftsresultat på NOK og samlet årsresultat inkludert finansinntekter er NOK Mesteparten av driftsinntektene er tilskudd fra Samskipnaden i Oslo og Akershus som er på NOK , hvorav NOK er drift av VT og NOK er øremerket til tilskuddsporteføljen. En annen betydelig andel av driftsinntektene er tilskudd fra medlemsinstitusjonene; NOK fra Universitet i Oslo, NOK fra Høgskolen i Oslo og Akershus og NOK fra Handelshøgskolen BI. Videre er det tilskudd fra øvrige medlemmer på NOK Andre driftsinntekter er NOK som blant annet omfatter tilskudd fra Oslo Kommune til lønnskostnader, betaling fra Studentparlamentet ved UiO for felleskostnader i huset og diverse fondsmidler til kampanjer. Av de totale driftskostnadene er NOK bevillinger som utbetales til studentdemokratier, studentmedier og kulturinstitusjoner. NOK dekker lønnskostnader og andre personalkostnader. NOK går til annen drift, blant annet representasjon, markedsføring og kontordrift. Årsresultatet for 2013 er et overskudd på NOK Det budsjetterte resultat for 2013 var et underskudd på NOK , med et mål om å gå i null. VT bør ha en solid egenkapital for å kunne betale ut bevillinger i den størrelsesorden hvert år og for å kunne holde driften på nivået det er på i dag. I overskuddet ligger hovedsakelig bevillinger fra Kulturstyret (KS) som ennå ikke er utbetalt (men bevilget). Dertil ble det bestemt å bruke forventet overskytende midler fra KS (herunder ikke utbetalte underskuddsgarantier) i inneværende år. Trekker man fra KS midler er driftsresultatet på NOK Det mangler tilskudd fra følgende medlemsinstitusjoner; Politihøyskolen, Helsehøyskolen og Eurytmihøyskolen. Dette er totalt NOK som mangler i inntekt. Markedshøyskolen har heller ikke betalt inn tilskudd for 2013, men VT har ikke budsjetterte med det tilskudd. Markedshøyskolen og Helsehøyskolen vil i fremtiden betale tilskudd sammen som Campus Kristiania, og har allerede betalt inn tilskudd for Eurytmihøyskolen har også betalt inn sitt tilskudd for

20 Det positive driftsresultat på tross av manglende innbetalinger fra tre institusjoner, skyldes streng budsjettering i tillegg at noen få poster er betalt og regnet på 2014 regnskapet. En del utgiftsposter ligger derved under budsjettnivået og utlikner de manglende inntekter. Etter årets resultat har velferdstinget en egenkapital på NOK , hvorav er KS midler. Vedlegg: Revisjonsberetning 2013 VT Regnskap signert Regnskap m noter 2013 spesifisert Sarah Sørensen, Økonomi- og organisasjonskonsulent 20

21 Saksfremlegg 6a + 6b Sak: 6a), Vedtakssak Valg av styremedlemmer til Radio Nova og Universitas Kandidater fremmes og velges på møtet. Saksnotat Valg av styremedlemmer til Radio Nova Det skal velges to studentrepresentanter til styret i Radio Nova. Alle semesterregistrerte SiO-studenter er valgbare. Valg av to medlemmer med personlige varaer til styret i Radio Nova: Det skal velges to medlemmer med vara for perioden fram til sommer Det velges nestleder med vara for to år og styremedlem med vara for ett år. Radio Nova har styremøte 6-8 ganger i semesteret, og jobber primært med økonomi og strategi. Det er viktig at valgte medlemmer har tid og motivasjon til å gjøre en god jobb i sitt styreverv. Valg av styremedlemmer til Universitas Det skal velges to studentrepresentanter til styret i Universitas. Alle semesterregistrerte SiO-studenter er valgbare. Valg av to medlemmer (for 1 år) med personlige varaer til styret i Universitas: Det skal velges to medlemmer med vara for perioden fram til sommer Universitas har styremøte 3-4 ganger i semesteret, og jobber primært med økonomi og strategi. Det er viktig at valgte medlemmer har tid og motivasjon til å gjøre en god jobb i sitt styreverv. 21

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 3. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 31. oktober 2016, klokken 17.00 Georg Sverdrups hus; Undervisningsrom 2 Universitetet i Oslo TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur-

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Tirsdag 13. mai kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Konstituerende møte Mandag 2. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 1. desember kl. 17:00-20:30 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 Velkommen kjære representanter

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 22. oktober 2012 Tid: kl. 18:09-19:38 Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 22. oktober kl. 18:15. Ved opprop kl. 18:10 var det 19 stemmeberettigede til stede. Følgende

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 19. oktober 2015, klokka 17.00-19:00. Hvor møtet blir avholdt kommer senere. TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur- og designhøgskolen

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 1. november 2013 Tid: kl. 16.30:-18.00: Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 1. november kl. 16:55. Ved opprop kl. 17:10 var det 13 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 074 875 1 070 000 3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 075 000 1 070 000 3610 3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180 465 1 201 380

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen (10 etasje) Administrasjonsbyggningen

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 1 for Velferdstinget 2016 Mandag 30. november kl. 17:00-21:00 Sted: Universitet i Oslo, Georg Sverdrups hus VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 17. oktober 2014 Tid: kl. 17.00-17.35 Sted: HiOA Møtet satt d. 17. oktober kl. 17.08 Ved opprop kl. 17:09 var det 13 stemmeberettigede til stede. Følgende var til stede

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 18. november kl. 17:00-20:30 Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 31. oktober 2016 Tid: kl. 17:00 Sted: Georg Sverdrups hus, Universitetet

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Til studentdemokratiene ved: Norges idrettshøgskole Det teologiske menighetsfakultet Norges Musikkhøgskole

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 1. september kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 16. mars kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 7. april kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1.september 2014 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 14. oktober kl. 17:00-21:30 Det teologiske Menighetsfakultet Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier»

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier» Fra: Velferdstinget i Oslo og Akershus v/ Arbeidsutvalget Til: Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo; Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus; Studentstyret ved Norges Idrettshøgskole;

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2014 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 18. november kl. 17:00-20:30 Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. januar 2014 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 22. september kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Kroa, (Nydalsveien 15-17) 12 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 7 for Velferdstinget 2015 Mandag 12. oktober kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt 25.01.2005 Sist oppdatert 8.11.2010 Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1-1 Formål Velferdstinget i Oslo (VT) er det overordnede studentpolitiske organet i velferdssaker

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. mai 2014 Tid: kl.

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogrammet er arbeidsutvalgets handlingsplan, og bygger opp under Velferdstingets politiske plattformer. Arbeidsprogrammet blir vedtatt

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 1. juni kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. juni 2015 Tid: klokken

Detaljer

Velferdstingets lille håndbok

Velferdstingets lille håndbok Velferdstingets lille håndbok 2 Om håndboken Velferdstinget er en stor interesseorganisasjon tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo, og vi har mange tillitsvalgte i systemet. Å ha mange tillitsvalgte betyr

Detaljer

VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 31. MARS KL 1700-21.00. P(ilestredet) 52 Auditorium 3

VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 31. MARS KL 1700-21.00. P(ilestredet) 52 Auditorium 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 31. MARS KL 1700-21.00 HØYSKOLEN I OSLO P(ilestredet) 52 Auditorium 3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 VELKOMMEN

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 27. august kl. 17:00-21:00 Domus Theologica Tema: Boligpolitikk Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Prioriteringer 1.0 Organisasjon 1.1 Informasjon 1.2 Samarbeid og tilgjengelighet 1.3 Utredninger? 1.4 Lobbyarbeid 1.5 Økonomi 2.0 SiO 2.1

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 4 VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 Revidert på møte i Velferdstinget 27.03.2017 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. oktober 2013 Tid:

Detaljer

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrere og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan V 1d)

Detaljer

STUDENTPARLAMENTSMØTE

STUDENTPARLAMENTSMØTE Side 0 av 5 UNIVERSITET I OSLO STUDENTPARLAMENTSMØTE Møte nr. 1 b) for Studentparlamentet 16/17 Mandag 6. juni 2016 Rådssalen, Lucy Smiths hus Klokken 17:00 18:30 NAVN:. Side 1 av 5 TIL: Studentparlamentet

Detaljer

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger.

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger. ÅRSRAPPORT Studenthovedstaden 2014 Studenthovedstaden Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formand på Det Norske

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål

Detaljer

Innkalling til Velferdstingsmøte

Innkalling til Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. november 2013

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme.

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme. 4a - Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak Kristian Rosskopf,HiOA 4a - Politisk grunndokument Linjenummer: 547 Type:Endring 4a - Politisk grunndokument Inkludere internasjonale studenters

Detaljer

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Innholdsfortegnelse 1.0 Prioriteringer 2.0 Organisasjon og informasjon 2.1 Drift og styring 2.2 Informasjon 2.3 Synlighet og lobby 3.0 Studentsamskipnaden

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Tidsbruksspørsmålene er de samme i 2015 som i 2014 så tallene er sammenliknbare. Praksis inngår i studentenes anslag om tidsbruk. Tidsbruk nasjonale

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 20. oktober kl. 17:00-22:00 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 27. april kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 I gjennomsnitt svarer studentene 4,1 på spørsmålet: «Alt i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du går på? Svarskalaen går fra 1 til 5, der 1 indikerer «ikke tilfreds»

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Torsdag 4. april kl. 17:00 21:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 16. mars 2015 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2014 8.- 9. februar Sted: Thon Hotel Triaden Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter

Detaljer

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte.

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte. REFERAT fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe Dato: Onsdag 12.september 2012 Tidsrom: 17:00-19:00 Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika Tilstede: Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2015 7.- 8. februar Sted: Thon Hotel Triaden Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter har tale- og forslagsrett. Møtet starter med mat

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 5 for Velferdstinget 2016 Mandag 18. april kl. 17:00-21:00 Sted: Arkitektur- og Designhøgskolen Auditorium A1, Grete Prytz Kittelsen VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER!

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Velferdsseminarets ABC

Velferdsseminarets ABC Velferdsseminarets ABC alt du trenger å vite, og litt til A. Absolutt viktigst: Å møte opp i god tid på Chateau Neuf lørdag 11. februar før bussen reiser presis kl. 08.00. Akademika: Studentenes egen fagbokhandel.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 28. april

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/16

Endelig innkalling VT 01/16 Endelig innkalling VT 01/16 Tid: Tirsdag 2. februar Sted: Storelogen, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Side 1 av 19 Tirsdag 2. februar Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2016 Lørdag 23. til søndag 24. januar Sted: Renskaug Vertsgård VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. juni 2010.

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/15

Endelig innkalling VT 03/15 Endelig innkalling VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: F223, Høgskolen i Bergen, Kronstad Endelig innkalling VT 03/15 Side 1 av 11 Tirsdag 14. april Møter i Velferdstinget er åpne for alle.

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Ingunn Moser og Lars Dahle. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær). Dag Morten

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17 Dato: 26.01.17- Møtetid: 09.15- - Møtested: Store møterom gamle fysikk Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Til stede: Forfall: Marte

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 24. april 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: BI, D-Blokka Møtet satt d. 24. april kl. 17:15. Ved opprop var det 32 stemmeberettigede til stede. DELEGATER: DE MINDRE HØGSKOLENE

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 1 for Velferdstinget 2017 Mandag 5. desember kl. 17:00-21:00 Sted: Møterom A1 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 Tid: Mandag 31. oktober 2016 Møtestart kl. 17:00,

Detaljer

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 7. april 2014 Tid: kl.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 14. mars kl. 17:00-21:00 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære representanter

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds Flak: studentenes engasjement når det gjelder, og påvirkning Tidligere studier viste at studentenes engasjement til å delta i studentsaker er lunkent 1. Resultater i Studiebarometeret kan tyde på det samme.

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 4. april 2013 Tid:

Detaljer