Kulturstyremøte 4.desember 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kulturstyremøte 4.desember 2013"

Transkript

1 Kulturstyremøte 4.desember 2013 Til stede: Karl Kristian R. Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH). Camilla Holm (UiO), Nikolai Nielsen (UiO), Terese Eia Lerøen (HiOA), Kaia Marie Rosseland (BI), Sigrid Mæle Grimsrud (HiOA) og Jeanette Viken (UiO). Søknader: Store foreninger: Særlig tildeling Juss-Buss Driftsstøtte 2014 Søknadsbeløp: Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner i driftsstøtte til Juss-Buss for Kulturstyret mener Juss-Buss er et utgjør et godt og unikt tilbud både for medlemmer og brukere, men utfra et helhetlig prioriteringshensyn innvilges ikke hele søknadsbeløpet. Med i betraktningen er den relativt lave andelen av SiO-studenter blant brukerne. JURK Driftsstøtte høstsemester 2013 Søknadsbeløp: Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner i driftsstøtte til foreningen høsten Bevilgningen gis fordi Kulturstyret har nok penger igjen til å kunne gi et ekstra driftstilskudd. Foreningen bør derfor ikke anse dette som en vanlig tildeling, men en ekstraordinær støtte. Videre bevilgning av denne typen utover årlige driftsmidler kan ikke påregnes. Før støtten utbetales ønsker Kulturstyret en redegjørelse i henhold til våre tildelingskriterier 6.2.V: «Et dokument om egenkapitalens størrelse hvor det også redegjøres for hvordan denne disponeres. Er foreningen tilknyttet fond eller stiftelser hvor overskudd plasseres, må det også redegjøres for disse.» Hvis egenkapitalen viser seg å være for stor, kan bevilgningen reduseres. Uglebo Driftsstøtte høstsemester 2013 Søknadsbeløp: Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden på , men er villig til å innvilge et rentefritt lån til samme beløp, dersom dette kan hjelpe foreningens økonomiske stilling. Foreningen bes kontakte Kulturstyret snarest, hvis de ønsker å benytte seg av denne muligheten.

2 Realistforeningen Driftsstøtte høstsemester 2013 Søknadsbeløp: Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner i driftsstøtte til foreningen høsten Kulturstyret ser at foreningen har økt sin aktivitet og bredde i inneværende år. Før støtten utbetales ønsker Kulturstyret en redegjørelse i henhold til våre tildelingskriterier 6.2.V: «Et dokument om egenkapitalens størrelse hvor det også redegjøres for hvordan denne disponeres. Er foreningen tilknyttet fond eller stiftelser hvor overskudd plasseres, må det også redegjøres for disse.» Hvis egenkapitalen viser seg å være for stor, kan bevilgningen reduseres. Nye foreninger: Studentrådet ved Barnehagelærerutdanningen ved HiOA Prosjektstøtte Søknadsbeløp: Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner i prosjektstøtte til foreningen. Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitet, aktivitetsnivå og sett i sammenheng med det relativt lave antall SiO-studenter som treffes av tilbudet. Kulturstyret oppfordrer studentrådet til å danne en forening og søke normal driftsstøtte, slik at det blir lettere å vurdere deres økonomiske situasjon og behov. SiO Foreninger kan hjelpe dere med dette. Faglig foreninger: Entreprenøskap & Økonomi Driftsstøtte Hele inneværende år Søknadsbeløp: Kulturstyret avslår søknaden om kroner i drift til foreningen. Søknaden er mangelfull på flere punkter. MENAgeriet Prosjektstøtte Søknadsbeløp: Kulturstyret avslår søknaden om kroner i prosjektstøtte til hyttetur. Ifølge tildelingskriteriene så må søknad for et prosjekt være Kulturstyret i hende slik at søknaden kan behandles på et møte i Kulturstyret minst en uke før arrangementet finner sted. (jf. 5.5).

3 Kjemiforeningen Proton Prosjektstøtte Søknadsbeløp: Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner i prosjektstøtte til julebord. Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger, samt en vurdering av foreningens totale økonomiske situasjon. Proton oppfordres til å søke vanlig driftsstøtte for hele semesteret. BABEL filmklubb Driftsstøtte høstsemester 2013 Søknadsbeløp: Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner i driftsstøtte til foreningen høsten Programutvalget for Europastudier (EU) Prosjektstøtte Søknadsbeløp: Kulturstyret avslår søknaden om kroner i prosjektstøtte til foreningen. Sett i lys av våre prioriteringer for 2013 er tiltaket for smalt og allerede innenfor et eksisterende tilbud i SiOs regi. Studentforeningen ved Høyskolen for ledelse og teologi Prosjektstøtte Søknadsbeløp: Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner i prosjektstøtte til julefest. Bevilgningens størrelse er basert på en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitet og aktivitetsnivå. Kulturstyret oppfordrer foreningen å søke penger fra skolen til slike prosjekter. Antroblikk Prosjektstøtte Søknadsbeløp: Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner i prosjektstøtte til fotoutstillingen. Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitetsnivå, samt en vurdering av foreningens totale økonomiske situasjon. Kulturstyret oppfordrer foreningen til å ta ett regnskaps- og søkerkurs før foreningen søker Kulturstyret neste gang. Før støtten utbetales ønsker Kulturstyret en redegjørelse for hva den siste bevillingen foreningen fikk av Kulturstyret ble brukt på.

4 Livssyn: LUKAS Driftsstøtte høstsemester 2013 Søknadsbeløp: Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner i driftsstøtte til foreningen høsten Idrett: Farmasøytenes Idrettsforening FIF Driftsstøtte høstsemester 2013 Søknadsbeløp: Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner i driftsstøtte til foreningen høsten Kulturstyret ser ikke behov for at hele søknadsbeløp innvilges. Musikk & Teater: Kling Kokos Driftsstøtte høstsemester 2013 Søknadsbeløp: Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner i driftsstøtte til foreningen høsten A Scalpella Driftsstøtte høstsemester 2013 Søknadsbeløp: Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner i driftsstøtte til foreningen høsten Tverrfaglige foreninger: Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Bislett Driftsstøtte høstsemester 2013 Søknadsbeløp: Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner i driftsstøtte til foreningen høsten Kulturstyrets bevilgningsrammer og en sammenlikning med liknende foreninger med tilsvarende aktivitetsnivå.

5 Medier: Tvergastein Publikasjonsstøtte høstsemester 2013 Søknadsbeløp: Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner i publikasjonsstøtte høsten Samfunnsviter'n Publikasjonsstøtte høstsemester 2013 Søknadsbeløp: Velferdstingets Kulturstyret etterkommer klagen og innvilger hele søknadsbeløpet på kroner i publikasjonsstøtte høsten Det utbetales altså ytterligere kroner til foreningen. Hippi Tidend Publikasjonsstøtte høstsemester 2013 Søknadsbeløp: Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner i publikasjonsstøtte høsten Kulturstyret ser ikke behov for at hele søknadsbeløp innvilges. Foreningen viser god økonomi og Kulturstyrets ønsker heller ikke at bevilget penge rett inn i budsjettposten som er donasjoner videre til andre.

6 Mediepotten 2014 Kulturstyrets mediepott som fastsettes av Velferdstinget. Oslo Student-TV Driftsstøtte 2014 Søknadsbeløp: Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner i driftsstøtte til OSTV for Kulturstyret ser ikke behov for at hele søknadsbeløp innvilges. Etter en vurdering av den totale økonomiske situasjonen og prioriteringer OSTV har gjort i årets løp, ser Kulturstyret heller ikke det hensiktsmessig. Kulturstyret mener at OSTV må vurdere å satse på andre inntektskilder i tillegg til Kulturstyret, dersom dagens drift skal opprettholdes. Andre inntektskilder kan blant annet være å søke Frifond og begynne å selge tjenester. Argument Publikasjonsstøtte 2014 Søknadsbeløp: Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner i publikasjonsstøtte til Argument for Kulturstyret mener Argument er unik, har stort potensiale og driver tidsskriftet godt. Men utfra et helhetlig prioriteringshensyn innvilges ikke hele søknadsbeløpet. Studentmagasinet ERGO Publikasjonsstøtte 2014 Søknadsbeløp: Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner i publikasjonsstøtte til ERGO for Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre studentmedier med liknende aktivitetsnivå, samt en vurdering av foreningens totale økonomiske situasjon. Kulturstyret oppfordrer ERGO til senke ambisjonsnivået til et håndgripelig mål. INSIDE AS Publikasjonsstøtte 2014 Søknadsbeløp: Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner i publikasjonsstøtte til INSIDE for Kulturstyret innvilger hele søknadsbeløpet, likevel oppfordrer Kulturstyret INSIDE til å søke andre steder. Referent: Sarah Sørensen

Kulturstyremøte 20. mai

Kulturstyremøte 20. mai Kulturstyremøte 20. mai Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Jeanette Viken (UiO), Jana Aleksic (UiO), Torgeir Lebesbye (UiO), Sigmund Berg (UiO), Karoline Soot (UiO), FelicitasScheffknecht

Detaljer

Kulturstyremøte 11. juni

Kulturstyremøte 11. juni Kulturstyremøte 11. juni Til stede: Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Tor-Inge Gloppen (NIH), Camilla Holm (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Maria Årthun (AHO), Eirik Borander (UiO) og Jeanette

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 1. juni kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 25. april 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 25. april 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 25. april 2005 I SiO-Læringsmiljøs lokaler, Idrettsbygningen Blindern. Blindern 24. mai 2005 Tilstede: Torgeir Tofte Jørgensen (leder), Filip Ferris Nicolaisen, Ulrik Motzfeldt,

Detaljer

Informasjon om organisasjonen. Kontaktinformasjon. Brønnøysundregisteret. Revisor eller regnskapsbyrå. Søknadsstørrelse.

Informasjon om organisasjonen. Kontaktinformasjon. Brønnøysundregisteret. Revisor eller regnskapsbyrå. Søknadsstørrelse. Informasjon om organisasjonen Organisasjonens navn (obligatorisk) Det Norske Studentersamfund Organisasjonens adresse (obligatorisk) Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Organisasjonens kontonummer (obligatorisk)

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

Grunnleggende kunnskap om regnskap

Grunnleggende kunnskap om regnskap Grunnleggende kunnskap om regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 23.01.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynte 17:43) Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede i dag: Leder, KA, ØA, KVK, FA, MA, LIM SAK 10 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Alternativt budsjett og økonomiplan Mandal kommune 2013 2016

Alternativt budsjett og økonomiplan Mandal kommune 2013 2016 Alternativt budsjett og økonomiplan Mandal kommune 2013 2016 Fremlagt av Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet og uavhengig Bakgrunn Rådmannen beskriver i sitt forslag et underskudd på driften av Mandal

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato: 11.-12.februar Tid: Sted: Thorbjørnrud Konferansehotell Ved opprop lørdag 11/2-06 kl. 14.20 var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. Følgende

Detaljer

TILSKUD D TIL FRIVILLIG VIRKSOMHET I LOKALSAMFUNN SOM BIDRAR TIL DELTAKELSE, DIALOG OG SAMHANDLING

TILSKUD D TIL FRIVILLIG VIRKSOMHET I LOKALSAMFUNN SOM BIDRAR TIL DELTAKELSE, DIALOG OG SAMHANDLING lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Ut valgt e kommuner Rundskriv: 11/2015 Dato:01.01.2015 Saksnr:14-01867 Rundskriv Postadresse: Postboks 80 59 Dep. 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugt. 20 Oslo

Detaljer

Vedtekter og styringsdokument

Vedtekter og styringsdokument Vedtekter og styringsdokument Kapitteloversikt 1 Statuttar Side: 3-6 Sist revidert: 2. desember 2014 2 Valgreglement Side: 7-9 Sist revidert : 2. desember 2014 3 Forretningsorden Side: 10-11 Sist revidert:

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

I begynnelsen av oktober var antall medlemmer passert 100-tallet. Per dags dato er antallet omkring 160.

I begynnelsen av oktober var antall medlemmer passert 100-tallet. Per dags dato er antallet omkring 160. På årsmøtet til Gjøvik og Toten hestesportsklubb 11.3.2014, ble det vedtatt å endre navn til Gjøvik Rideklubb. Bakgrunnen for navneendringen var at klubben skulle ha sitt utspring i Gjøvik rideskole. Formålet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 TILSKUDD TIL UTVIDET

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) m.k.andenas@studentparlamentet.uio.no

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer