INNKALLING OG SAKSPAPIRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING OG SAKSPAPIRER"

Transkript

1 INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 8 for Velferdstinget 2016 Mandag 17. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: D-blokka, Handelshøyskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon / Velferdstinget i Oslo og Akershus mail Villa Eika, Problemveien 5, 0313 Oslo nettside Postboks 1088, Blindern, 0317 Oslo org. nr

2 TIL: Velferdstingets arbeidsutvalg Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo Handelshøgskolen BI Politihøgskolen Det teologiske menighetsfakultet Høgskolen Diakonova Norges Veterinærhøgskole Bjørknes Høgskole Norsk Gestaltinstitutt NLA Høgskolen i Staffeldtsgate Høgskolen for Ledelse og Teologi Norges Dansehøgskole Musikkteaterhøgskolen Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Høgskolen i Oslo og Akershus Norges idrettshøgskole Høgskolen Kristiania Norges Musikkhøgskole Kunsthøgskolen i Oslo Westerdals Høgskole Atlantis Medisinske Høgskole Norsk skuespiller institutt Steinerhøgskolen Barratt Due Musikkinstitutt Den Norske Eurytmihøgskole Folkeuniversitetene KOPI: Hovedstyrets studentmedlemmer, velferdstingets kontrollkomité, velferdstingets representanter i SiOs delstyrer, studentmediene, kulturstyret, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Norsk Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig, ISU v/uios lokallag, Det Norske Studentersamfund v/hovedstyret, Oslo Studentenes Idrettsklubb v/ Hovedstyret, Jussbuss v/daglig leder, JURK v/daglig leder, Ordstyrer INNKALLING TIL VELFERDSTINGSMØTE 17. OKTOBER 2016 Dette er endelig innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo og Akershus mandag 17. oktober Møtet finner sted i D-blokka, på Handelshøyskolen BI. Denne innkallingen sendes ut til alle valgte representanter fra lærerstedene. Det er møteplikt i Velferdstinget, og dersom du ikke kan møte må du selv varsle ansvarlig for din lærestedsgruppering eller fraksjon for å finne vara. I tillegg må du varsle Velferdstingets administrasjon, hvis du ikke kan møte og din vara stiller i stedet for deg. Representanter valgt via valgforsamling må ved forfall ta kontakt med Velferdstingets administrasjon for å finne vara 2

3 FORKORTELSER AU: Arbeidsutvalget BH: Bjørknes Høyskole BI: Handelshøyskolen BI BL: Blå Liste BS: Boligstyret DMH: De mindre Høgskolene DNS: Det Norske Studentsamfund. HK: Høyskolen Kristiania HF: HF-lista HiOA: Høgskolen i Oslo og Akershus HS: Hovedstyret IL: Internasjonallista KK: Velferdstingets kontrollkomite KS: Velferdstingets Kulturstyret LDH: Lovisenberg Diakonale høgskole LL: Liberal Liste MD: SiO Mat & Drikke MF: Det teologiske Menighetsfakultet MOSL: Medisinsk-odontologisk studentliste MTH: Musikkteaterhøyskolen NDH: Norges Dansehøgskole NIH: Norges Idrettshøgskole NITH: Norges Informasjonstekniske høgskole NSO: Norsk Studentorganisasjon OSI: Oslostudentenes Idrettsklubb PBE: Plan og Bygningsetaten PHS: Politihøgskolen RL: Realistlista SBiO: Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI SD: Sosialdemokratene SH: Studenthovedstaden SHA: Studenthovedstadens arbeidsgruppe SiO: Samskipnaden i Oslo og Akershus SiO: Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus SP-HIOA: Studentparlamentet ved HiOA SP-UiO: Studentparlamentet ved UiO STUDiO: Studentfestivalen i Oslo SVL: SV-lista VA: Venstrealliansen VLPK: Velferd- og likestillingspolitisk komité VK: Valgkomite VT: Velferdstinget WH: Westerdals Høyskole 3

4 DAGSORDEN VT 01 MØTEKONSTITUERING 1a) Valg av ordstyrer og referent Vedtakssak 1b) Godkjenning av innkalling Vedtakssak 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan Vedtakssak 1d) Godkjenning av referat Vedtakssak 1e) Godkjenning av valgprotokoller Vedtakssak VT 02 ORIENTERINGER 2a) Arbeidsutvalgets orientering Orienteringssak 2b) Hovedstyrets orientering Orienteringssak 2c) Andre orienteringer Orienteringssak VT 03 ORGANISASJON 3a) Endring av Velferdstingets økonomireglement Vedtakssak/Diskusjonssak 3b) Endring av vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus Diskusjonssak VT 04 POLITIKK 4a) Prinsipper for finansiering av boligrelaterte investeringer Vedtakssak 4b) Velferdstingets budsjettprioriteringer for SiO Vedtakssak 4c) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO Vedtakssak VT 05 ØKONOMI 5a) Velferdstingets driftsbudsjett 2017 Vedtakssak VT 06 VALG 6a) Suppleringsvalg til Kulturstyret Vedtakssak VT 07 HØRINGER OG RESOLUSJONER VT 08 EVENTUELT 4

5 FORSLAG TIL KJØREPLAN: 17:00 Møtestart med opprop Konstituering og orienteringer 1a) Valg av ordstyrer og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 1d) Godkjenning av referat 1e) Godkjenning av valgprotokoller 17:10 2a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Andre orienteringer 17:20 6a) Suppleringsvalg til Kulturstyret 17:30 3a) Endring av Velferdstingets økonomireglement 17:45 4a) Prinsipper for finansiering av boligrelaterte investeringer 18:15 5a) Velferdstingets driftsbudsjett Matpause 19:00 4b) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO - debatt 20:30 Pause med snacks. Frist for innlevering av endringsforslag 20:45 4b) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO - votering 21:00 4c) Velferdstingets budsjettprioriteringer for SiO 21:20 3b) Endring av vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus 21:25 8) Eventuelt 21:30 Møteslutt 5

6 SAKSFREMLEGG: 1A Dato: 17. oktober 2016 Sak: 1a) Saksbehandler: Arbeidsutvalget Vedlegg: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT Arbeidsutvalgets innstilling: Forslag til ordstyrer og referent vedtas. Forslag til vedtak: Ordstyrer: Tord Øverland Referent: Sarah Sørensen SAKSFREMLEGG: 1B Dato: 17. oktober 2016 Sak: 1b) Saksbehandler: Arbeidsutvalget Vedlegg: GODKJENNING AV INNKALLING Arbeidsutvalgets innstilling: Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. SAKSFREMLEGG: 1C Dato: 17. oktober 2016 Sak: 1c) Saksbehandler: Arbeidsutvalget Vedlegg: GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN Arbeidsutvalgets innstilling: Forslag til vedtak: Vedlagt forslag til dagsorden og kjøreplan vedtas. 6

7 SAKSFREMLEGG: 1D Dato: 17. oktober 2016 Sak: 1d) Saksbehandler: Arbeidsutvalget Vedlegg: GODKJENNING AV REFERATET FRA VELFERDSTINGSMØTE 5. SEPTEMBER Referatet finner dere Arbeidsutvalgets innstilling: Forslag til vedtak: Referatet godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. SAKSFREMLEGG: 1E Dato: 17. oktober 2016 Sak: 1e) Saksbehandler: Arbeidsutvalget Vedlegg: GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER Arbeidsutvalgets innstilling: Forslag til vedtak: Valgprotokoller godkjennes. 7

8 SAKSFREMLEGG: 2A Dato: 17. oktober 2016 Sak: 2a), Orienteringssak Saksbehandler: Arbeidsutvalget Vedlegg: ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING Arbeidsutvalgets innstilling: Saken tas til orientering. 8

9 GENERELL ORIENTERING, ARBEIDSUTVALGET KONTORET Vi har etter godkjenning fra VT endret den tidligere telefonkompensasjonen til å nå finansiere jobbtelefoner for AU og administrasjonsleder i VT. Dette er en ordning vi har store forhåpninger til, og vi tror det vil bidra til å både bedre arbeidsmiljøet, samt effektivisere VT-AU i fremtiden, da tidligere knyttede kontakter vil forbli knyttet til nummeret som går i arv, heller enn situasjonen slik den er i dag. Det er også investert i Google Apps for Work-løsning, for å forenkle både kommunikasjon, men også kvaliteten på vårt mailingssystem. Vi mener at denne overgangen vil gjøre det administrative arbeidet knyttet til oppdatering av mailinglister betydelig mindre krevende, og vil frigjøre kapasitet til andre oppgaver. Løsningen vil også bidra til bedre internkommunikasjon, både i form av kalendere og kommunikasjonsplattformen Google Hangouts. Arbeidsutvalget har hatt besøk av Janne Nyhus, politisk rådgiver i NSO, for å innlede om hvordan man best arbeider i et team. Dette har gitt arbeidsutvalget viktig opplæring i sammenheng med det hektiske og tette arbeidet som utføres av et AU på Villa Eika. TILDELINGSBUDSJETT Saksbehandlingen i tildelingsprosessen har vært tidskrevende. Vi har behandlet i alt 8 søknader og holdt møte med alle søkere både før, underveis og etter innstillingen, for de som ønsket det. Juss-buss og Jurk er søkere som har blitt flyttet over fra Kulturstyret til å bli fullstendig søker hos Velferdstinget. Den tidskrevende prosessen har gjort at vi har hatt mindre tid til annen type arbeid i denne perioden. Vi har også fått ekstern hjelp til hvordan man gjør en ryddig tildeling. Arbeidsutvalget er fornøyd med arbeidet vi har lagt inn prosessen rundt tilskuddsordningen. I år har vi blant annet også valgt å skrive begrunnelsene på engelsk, for å inkludere våre internasjonale studenter. Videre ønsker vi fortsatt å åpne for at søkerne får presentert seg og hovedmomentene i sine søknader på et par minutter hver. Dette gjør vi for å sørge for at alle har lik mulighet til å forsvare sin organisasjon og søknadsbeløp før det åpnes for debatt blant representantene. Tildelingsmøtet har ofte vært et krevende møte. Vi ønsker gjerne at representantene og andre interesserte deltar på det sosiale arrangementet etter møtet. VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE Verdensdagen for psykisk helse er 10. oktober hvert år og det markeres med flere arrangementer over hele landet i denne perioden. VT-AU vil i år markere dette med i samarbeid med Rådet for psykisk helse og deres undergrupper den 13. oktober, hvor vi skal dele ut boller og kaffe, og informere forbipasserende om de ulike hjelpeorganisasjonene innen psykisk helse. Vi vil samtidig applaudere SP-HiOA og BI for et godt initiativ i denne forbindelse. 9

10 VELFERDSTINGET 2017 Vi har beregnet sammensetningen av neste Velferdsting med utgangspunkt i studentantall fra SiO. Velferdstinget 2017 vil bli som følgende: Universitetet i Oslo: 15 mandater Høgskolen i Oslo og Akershus: 10 mandater Handelshøyskolen BI: 4 mandater Høyskolen Kristiania: 2 mandater Politihøyskolen: 1 mandat Westerdals Oslo ACT: 1 mandat Valgforsamling: 4 mandater Oktobermøtet har ofte vært et krevende møte. Derfor ønsker vi at så mange som mulig deltar på det sosiale arrangementet etter møteslutt! LEDER, ALEKSANDER MARTIN GJØSÆTER Jeg deltok den 6. september på representantskapsmøte i Oslo Arbeiderparti på vegne av Velferdstinget for å unnvære debatten og diskusjonen rundt bilfritt sentrum. Dette er i tråd med vårt handlingsplanmål VT skal støtte opp under- og være involvert i prosessen om et evt. nytt studentbygg nær sentrum. Det ble på møtet vedtatt en resolusjon som spesifiserer at Oslo kommune skal samarbeide med SiO (Studentsamskipnaden i Oslo) om inkludering av studenter i et bilfritt sentrum (det er selvsagt innforstått at Oslo AP mente å inkludere Akershus når de omtalte SiO, men det glemte de). Jeg har vært i møte med styringsgruppen for byggeprosjekter i SiO, og den 12. september var Kaja og jeg i møte med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vedrørende vårt handlingsplanmål VT skal jobbe for at studentboliger blir et eget arealformål i plan- og bygningsloven. Dette var et svært givende møte med deltakelse fra politisk ledelse v/ statsråd, statssekretær og politisk rådgiver i KMD, statssekretær fra KD og faglig ledelse i KMD med ansvar for arbeidet mot ny TEK17 og endringer i PBL. Jeg har vært i Stavanger i sammenheng med høstens første ViN-samling, og valg av ny velferdskoordinator i ViN (person med ansvar for koordinering av møtene). På turen deltok alle medlemmene av ViN, Agder, Stavanger, Gjøvik, Ålesund og Trondheim, Bergen og Oslo og Akershus. Vi deltok på møte i Velferdstinget i Stavanger, og startet arbeidet med en planlagt studenthelsekonferanse våren Møtet ga stort utbytte, både i form av opplæring og sosialt, men spesielt faglig gjennom det planlagte arrangementet, og deltakelse på et annet velferdstingsmøte. Jeg har deltatt i høstens første møte i Kunnskap Oslo. Møtet ledes av Geir Lippestad og er et styre underlagt byrådsavdeling for næring, eierskap og mangfold i Oslo kommune. På møtet ble mandat for prosjektgruppe for campusutvikling vedtatt, samt mandat for utforming av internasjonalt hus i Oslo. Møtet var givende, og studentene kom med relevante og nyttige innspill til prosessen knyttet til campusutvikling, spesielt med hensyn på Tullinløkka.

11 Jeg har vært i Bergen for å ha overlapp med Linnea, leder i Velferdstinget i Bergen, knyttet til vervet som velferdskoordinator, på denne turen deltok jeg også på velferdstingsmøte i Bergen da de behandlet budsjett for sitt Velferdsting, for å komme med innspill til diskusjonen. Velferdstinget i Bergen søkte om 1,2 millioner for drift i 2017, og ble innvilget av Velferdstinget på dette møtet. Etter deltakelse på Velferdstingsmøte i Bergen dro både Linnea og jeg til Trondheim for å delta på studiebykonferansen 2016, med tema: campusutvikling. Temaet er svært relevant for Oslo og Akershus, da vi i Kunnskap Oslo nettopp har vedtatt mandat for en prosjektgruppe som skal arbeide med campusutvikling i hovedstaden. Det ble i sammenheng med reisen også utarbeidet felles pressemelding fra ViN, da statsbudsjett ble lansert torsdag den 6. oktober kl. 10:00. Pressemeldingen resulterte i oppslag på NRK, i Universitas, samt omtale på flere av NRKs radiokanaler under nyhetsettermiddag den 10. oktober, der kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ble utfordret med uttalelser fra ViN og undertegnede. NESTLEDER, MEERA MANJIT KAUR Jeg og kommunikasjonsansvarlig har vært i møte med Steinar Sværen, kommunikasjonsrådgiver i Rådet for psykisk helse. Sammen har vi kommet frem til et arrangement i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse, som vi ønsker å holde den I den forbindelse har vi blant annet vært på befaring på BI og vurderer både HiOA og SV fakultetet som sted for å holde eventet. I tillegg har jeg hatt ansvaret for å sette opp møter før, underveis og etter innstillingen til AU om tildelingsmidler med KS, SBIO, OSI, JURK, Jussbuss, Radio Nova og Universitas. Jeg har brukt mye tid til å sette meg inn i og lese alle søknadene, og har holdt og vært tilstede under alle møtene. Jeg har hatt hovedansvar for søknadene til Universitas og Radio Nova. KOMMUNIKASJONSANSVARLIG, TRYGVE MONCLAIR BØE Mitt personlige arbeid i ukene siden sist møte kan deles inn i fem forskjellige kategorier. Bedring av grafiske ferdigheter, planlegging av arrangement med rådet for psykisk helse, behandling av søknader, kontakt med medlemsinstitusjonene, og forberedelser til valgforsamling. Jeg har deltatt på et grafiskkurs SiO tilbyr som gikk over tre kvelder. Der har jeg fått innføring i Photoshop, InDesign og Illustrator. Med kunnskapen jeg har fått derfra har jeg startet å lage nye visittkort for arbeidsutvalget, de er ikke ferdig enda grunnet tildelingsmøtet og søknadsprosess. Jeg har vært kontaktpersonen til Rådet for Psykisk Helse, i forbindelse med arrangementet vi arrangerer med dem den 13. oktober. I det henseende har jeg skrevet søknader om å få standplass på BI, HiOA og Samfunnsvitenskapelig fakultet. Etter et møte med SP-HiOA hvor de sa seg villig til å være vertskap, ga HiOA oss klarsignal for arrangementet. Vi fikk ikke svar fra SV, og BI hadde ikke mulighet til å ha arrangementet. Jeg har også vært på befaring med rådet for psykisk helse i forkant av arrangementet.

12 Jeg har hatt hovedansvaret for søknadene til Juss-Buss og JURK og har jobbet mye med dem. I forbindelse med søknadsprosessen har jeg også prøvd å være til stede på så mange møter med søkerne som mulig for å assistere Meera kommunikative (ikke at hun faktisk trengte det). Jeg har reist rundt til de forskjellige utdanningsinstitusjoner for å opprette kontakt og for å informere om VT. Jeg har deltatt på følgende: seminaret til SP-UiO, generalforsamlingen til Westerdals og et SP-HiOA møte. Jeg har opprettet kontakt med følgende: NMBU Veterinærhøyskolen, Det Teologiske Menighetsfakultetet, Musikkteaterhøyskolen, Arkitekthøyskolen og Norsk idretts høyskole. Gjennom den opprettede kontakten har jeg startet å forberede de mindre institusjonene på valgforsamling. POLITIKK- OG MEDIEANSVARLIG, KAJA ELISABETH DE RU Siden sist har jeg og Aleksander vært på møte med kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner. Som tidligere nevnt skulle vi diskutere muligheten for å få studentboliger som et eget arealformål i Plan- og bygningsloven. Det var et veldig godt og konstruktivt møte, og vi har fått til et samarbeid med ministeren fremover på dette prosjektet. Arbeidet mot endringer i lov og forskrift er igangsatt og vi skal fortsette å presse på slik at resultatene blir slik vi ønsker. Aleksander og jeg har i tillegg vært på møte sammen med to av Høyres bystyrerepresentanter. I dette møtet diskuterte vi utvidelse av kollektivtilbud til studentene, spesielt i fadderukene og saken om Blindernveien 6. Jeg har i tillegg vært på møte hos KrFU, hvor jeg la frem vårt ønske om å få studenthelse som eget begrep definert i folkehelsen. Dette ble tatt meget godt i mot og KrF skal nå snart avholde en interpellasjon til helseministeren angående dette. Det blir en spennende prosess å følge, og forhåpentligvis blir det noe alle partiene vil stille seg bak opp mot Stortingsvalget i Avslutningsvis har mesteparten av arbeidet de siste ukene gått til arbeid med søknadene til tildelingsmøtet. MEDIELOGG Leder av Velferdstinget, Aleksander Gjøsæter svarer Jan Tore Sanner i Universitas om at vi må gjøre det enklere å bygge studentboliger Leder av Velferdstinget, Aleksander Gjøsæter ble intervjuet av Universitas om han som leder og hans viktigste prioriteringer det kommende året Leder av Velferdstinget, Aleksander Gjøsæter med kommentarer i Universitas om flyttingen av SiO Helse fra Blindern ned til sentrum

13 Politikk- og medieansvarlig, Kaja Elisabeth de Ru med kronikk i Khrono vedrørende saken at SiO Helse må flytte fra Blindern Leder, Aleksander Gjøsæter kommenterer statsbudsjettet på NRK om den manglende satsningen på studentboliger Leder, Aleksander Gjøsæter kommenterer statsbudsjettet i Universitas om den manglende satsingen på studentboliger Torbjørn Røe Isaksen blir spurt om å svare på kritikken fra Velferdstinget i Oslo og Akershus på NRK P1s Nyhetsettermiddag #t=27m53s

14 SAKSFREMLEGG: 2B Dato: 17. oktober 2016 Sak: 2b), Orienteringssak Saksbehandler: Hovedstyret Vedlegg: HOVEDSTYRETS ORIENTERING Arbeidsutvalgets innstilling: Saken tas til orientering. Orienteringen ettersendes.

15 SAKSFREMLEGG: 2C Dato: 17. oktober 2016 Sak: 2c), Orienteringssak Saksbehandler: Arbeidsutvalget Vedlegg: ANDRE ORIENTERINGER Arbeidsutvalgets innstilling: Saken tas til orientering.

16 SAKSFREMLEGG 3A Dato: 17. oktober 2016 Sak: 3a), Vedtakssak/Diskusjonssak Saksbehandler: Aleksander Martin Gjøsæter Vedlegg: Velferdstingets økonomireglement ENDRING AV VELFERDSTINGETS ØKONOMIREGLEMENT Arbeidsutvalgets innstilling: Forslag 1 fra arbeidsutvalget vedtas. Forslag 2 fra arbeidsutvalget vedtas. Forslag 3 fra Svein Tømmerdal avvises til fordel for nytt forslag 5 fra arbeidsutvalget. Forslag 4 fra Svein Tømmerdal avvises. Nytt forslag 5 fra arbeidsutvalget diskuteres på dettet møtet, og blir behandlet som vedtakssak på møtet i november. Svein Tømmerdals øvrige to forslag fra møtet den 5. september realitetsbehandles ikke, da de foreslåtte endringene ikke er hjemlet i økonomireglementet. Forslag til vedtak: Forslag 1 fra arbeidsutvalget: Honorar til kontrollkomiteen Legger til nytt underkapittel: Honorar til Kontrollkomiteen Kontrollkomiteens medlemmer godtgjøres for hver møtedag i Velferdstinget de deltar på, og for hver møtedag med kontrollkomiteen, med 0,1 % av lønnstrinn 20 etter statens lønnsregulativer. Det ytes kun godtgjøring for de møter hvor man er tilstede. Møtegodtgjørelse til Kontrollkomiteens medlemmer utbetales halvårlig. Honoraret justeres automatisk i tråd med endringer i statens lønnsregulativ. Forslag 2 fra arbeidsutvalget: Honorar til valgkomiteens leder Legger til nytt underkapittel: Honorar til Valgkomiteen Valgkomiteens leder godtgjøres for hver møtedag i Velferdstinget personen deltar på, og for hver møtedag med valgkomiteen, med 0,1 % av lønnstrinn 20 etter statens lønnsregulativer. Det ytes kun godtgjøring for de møter hvor man er tilstede. Møtegodtgjørelse til Valgkomiteens leder utbetales halvårlig. Honoraret justeres automatisk i tråd med endringer i statens lønnsregulativ.

17 Forslag 3 fra Svein Tømmerdal d.y.: Økt honorar til Kulturstyrets leder Endres til (øvrig tekst endres ikke): Honorar til Kulturstyret Kulturstyrets leder honoreres med 50 % av lønnstrinn 20 etter statens lønnsregulativer. Honorar utbetales forskuddsvis den 20. hver mnd. Det utbetales ikke feriepenger. (...) Forslag 4 fra Svein Tømmerdal d.y.: Økt honorar til Kulturstyrets medlemmer Endres til (øvrig tekst endres ikke): Honorar til Kulturstyret (...) Kulturstyrets medlemmer godtgjøres for hvert møte i Kulturstyret de deltar på, med 0,4 % av lønnstrinn 20 etter statens lønnsregulativer. (...) Nytt forslag 5 fra arbeidsutvalget: Økt honorar til Kulturstyrets leder Endres til (øvrig tekst endres ikke): Honorar til Kulturstyret Kulturstyrets leder honoreres med 25 % av lønnstrinn 20 etter statens lønnsregulativer. Honorar utbetales forskuddsvis den 20. hver mnd. Det utbetales ikke feriepenger. (...)

18 SAKSNOTAT Bakgrunn for saken Det ble på Velferdstingets 7. møte den 5. september 2016 fremmet forslag om å innføre godtgjøring av kontrollkomiteens medlemmer og valgkomiteens leder. Det ble også på møtet fremmet forslag om å øke stillingsprosent til Kulturstyrets leder fra 20 % til 50 %, og å øke kulturstyrets godtgjørelse fra 02 % til 04 % av arbeidsutvalgets honorar. Forslag 1-4 vil bli behandlet på dette møtet som vedtakssak. Forslag 5 og 6 vil diskuteres på dette møtet, og oversendes til neste møte i Velferdstinget for behandlings som vedtakssak. Saksopplysninger Saken har opphav i tre grunner. At man ønsker å gjøre vervene i kontrollkomiteen (KK) og vervet som leder av valgkomiteen (VK) attraktive. Medlemmene i KK og leder av VK har møteplikt på samtlige av VT sine møter, og at det er vanlig kutyme blant flere av våre samarbeidspartnere å utbetale slikt honorar. I de foregående årene i VT har det være vanskelig å få folk til å stille til kontrollkomiteen og til å stille som leder av valgkomiteen. Det er derfor ønskelig å gjøre dette til mer attraktiv verv å inneha, og vi mener at en økonomisk kompensasjon vil være en god og naturlig måte å løse dette problemet på. Medlemmene i kontrollkomiteen og leder av valgkomiteen blir valgt av VT, og har møteplikt på alle VT sine møter, samt interne møter. Dette utgjør et sted mellom møter i året, ca timer med en timelønn på 73 kr. Deltagerne av KK og VK spiller en avgjørende rolle for VT som organisasjonen, og det er viktig å ha motiverte og interesserte mennesker i rollene. Ved å innføre en økonomisk kompensasjon håper AU at verv i KK og VK blir verv folk vil ønske å inneha, og at dette vil styrke organisasjonen. Antall personer: 4 Antall møter: per person Kompensasjon pr. år: kr. per person Det ble fremmet forslag om å øke stillingsprosenten til Kulturstyrets leder til 50 %. AU har det siste halvannet året bedt om å få en redegjørelse for antallet timer brukt på innstillingsarbeid tilknyttet vervet som KS-leder, men det sittende AU kan ikke finne denne informasjonen da den ikke har blitt levert. AU og administrasjonen fører alle arbeidstimer i egne timelister, og vi kan på den måten redegjøre svært godt for vår tidsbruk ovenfor Velferdstinget, og derav det svært reelle behovet for økt stillingsandel i administrasjon. Det er helt ukjent hva det reelle omfanget av stillingen til KS-leder er, og hvor stort tidskonsumet er, da det ikke foreligger noen dokumentasjon på dette. AU ser på tross av dette, behovet for økt stillingsprosent for KS-leder da arbeidsmengden tydelig er krevende, men tror at det store problemet for KS ligger administrativt, og har derfor fremmet følgende forslag: Administrasjonen, med ansvar for KS, økes med 25 % i stilling, til totalt å omfatte ca. 55 %. (dette er foreslått i budsjett for 2017) KS-leders stillingsprosent økes med 5 % til 25 % stilling. Den gang det administrative ansvaret for KS lå hos SiO, var stillingen en 50 % stilling i administrasjonen der. Da det administrative ansvaret ble overflyttet til VT sin administrasjon, og siden den gang, har

19 stillingsprosenten dedikert til KS ligget på omtrent 30 % i VT sin administrasjon, til tross for at arbeidsmengden har vært større enn dette, og de senere årene også økt. Årsaken til dette er manglende økonomisk handlingsrom, og for stor arbeidsmengde i vår administrasjon. Det er derfor et behov for, og ønske om, å utvide dagens administrasjonssekretær fra 50 % stilling til 75 %. Det er avsatt midler til dette i forslag til budsjett for Per i dag er det uproblematisk å rekruttere medlemmer til Kulturstyret. De har i dag et møtehonorar på 0,2 % av AUs årlige honorar, noe som tilsvarer 586,- per møte. Dette kan sees på som en relativt høy godtgjørelse for et verv som i utgangspunktet er tuktet på frivillighet, og som har fungert godt med dette i mange år. Saksbehandlers vurdering Saksbehandler vurderer situasjon dithen at det er nødvendig og naturlig at verv man er valgt av VT til å gjennomføre med møteplikt bør kompenseres med en forsvarlig og symbolsk sum. Forsvarlig i den forstand at det kan håndteres av budsjettet, og symbolsk i den forstand at man føler at man får en kompensasjon for det viktige arbeidet man utfører for VT. Saksbehandler mener at det er uforsvarlig å øke stillingsprosenten for KS-leder med 30 % når det ikke kan forelegges dokumentasjon på faktisk arbeidsmengde for KS-leder. Det kan derimot fremlegges faktisk arbeidsmengde og behov for økt handlingsrom i VT sin administrasjon, som fungerer som sekretariat og kontrollorgan for KS. Det er derfor saksbehandlers anbefaling at VT gir sin tilslutning gjennom disse forslagene på at KS-leders stillingsprosent økes til 25 %, og gjennom forslag til budsjett for 2017 gir tilslutning til at administrasjonssekretærs stilling økes til 75 %. Dette forutsetter at man avviser forslag 3, og vedtar forslag 5 på møtet i november. Saksbehandler mener at VT burde avvise forslag 4, da dette forslaget øker en møtegodtgjørelse til et verv som per i dag allerede er svært ettertraktet. Saksbehandler er svært bekymret for at en økt godtgjøring til KS sine medlemmer vil resultere i at man stiller til vervet på bakgrunn av den økonomiske kompensasjonen, heller enn et faktisk ønske om å bidra til studentkulturen. Saksbehandler vil på det sterkeste fraråde VT å øke en kompensasjon som allerede ligger godt over alle andre kompenserte verv både i vår organisasjon, men også i andre sammenlignbare organisasjoner. Arbeidsutvalgets vurdering Arbeidsutvalget stiller seg bak saksbehandlers vurderinger.

20 KAPITTEL 7, VELFERDSTINGETS ØKONOMIREGLEMENT KAPITTEL 7 HONORAR OG LØNN 7 1 Honorar til tillitsvalgte Honorar til Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget honoreres etter lønnstrinn 20 i statens lønnsregulativer. Det gis inntil to uker honorar for overlapp for arbeidsutvalgsmedlemmer. Honoraret justeres automatisk i tråd med endringer i statens lønnsregulativ. Honorar utbetales forskuddsvis den 20. hver mnd. Det utbetales ikke feriepenger Honorar til Kulturstyret Kulturstyrets leder honoreres med 20 % av lønnstrinn 20 etter statens lønnsregulativer. Honorar utbetales forskuddsvis den 20. hver mnd. Det utbetales ikke feriepenger. Kulturstyrets medlemmer godtgjøres for hvert møte i Kulturstyret de deltar på, med 0,2 % av lønnstrinn 20 etter statens lønnsregulativer. I de tilfeller hvor vara møter for et fast medlem tilfaller det faste medlemmets godtgjøring det møtende varamedlemmet. Møtegodtgjørelse til Kulturstyrets medlemmer utbetales halvårlig. Honoraret og møtegodtgjørelsen justeres automatisk i tråd med endringer i statens lønnsregulativ. 7 2 Lønn til ansatte Ansatte lønnes i tråd med Velferdstingets vedtak om stillingshjemmel og lønnsramme. Arbeidsutvalget fastsetter lønn for kortere vikariat og engasjement.

21 SAKSFREMLEGG 3B Dato: 17. oktober 2016 Sak: 3b), Diskusjonssak Saksbehandler: Svein Tømmerdal d.y. Vedlegg: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus ENDRING AV VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Arbeidsutvalgets innstilling: AU innstiller på at forslaget vedtas. Forslag til vedtak: Forslag 1 fra Svein Tømmerdal d.y.: Økt antall medlemmer og varamedlemmer i Kulturstyret Endres til (øvrig tekst endres ikke): 9-4 Sammensetning Kulturstyret består av leder og ti medlemmer. Kulturstyret har seks varamedlemmer. Kulturstyret velger blant sine faste medlemmer en nestleder for valgperioden. Denne er leders stedfortreder. Dersom valgt leder slutter i sitt verv, overtar nestleder som Kulturstyrets leder til ny leder er valgt av Velferdstinget. Valgperiode og valg til Kulturstyret er regulert i

22 SAKSNOTAT Bakgrunn for saken Kulturstyret til Velferdstinget i Oslo og Akershus ønsker å øke antall fast møtende representanter fra 10 til 11, inkludert leder og nestleder. Det vil si 9 styremedlemmer, nestleder og leder møter hver gang. For å dekke denne økningen regner vi det som hensiktsmessig å øke antall vara fra 5 til 6. Begrunnelsen for dette forslaget må ses i sammenheng med øvrige strukturelle endringer i Kulturstyret. Det henvises til forslag presentert på Velferdstingets møte vedrørende forslag om endring i stillingsandel hos leder, økt honorar til styret og endelig implementering av nestleders stillingsbeskrivelse. Saksopplysninger Imidlertid er vedtektsendringene her noe som kan og bør gjennomføres uavhengig av utfall i øvrige endringsforslag. Det foreligger tre hovedgrunner for at Kulturstyret ønsker disse endringene, uavhengig av alle positive konsolideringseffektene det vil ha når øvrige endringer finner sted: det gjelder maktspredning, kvalitetssikring og rettferdig vurdering Tidligere praksis har gått ut på at leder innstiller på alle søknader og styret, bestående av tre grupper, innstiller på store søknader, nye søknader og foreninger i bestemte kategorier underlagt den spesifikke gruppen. I teorien betyr dette at hver gruppe har omtrent en tredjedel hver å innstille på. Dette kan medføre at leders innstilling, særlig i tilfeller der varaer må stille, kan vektlegges uforholdsmessig mye. For å unngå dette har vi hatt en prøveperiode der nestleder også innstiller på samtlige søknader. Imidlertid er det da ikke mer enn to medlemmer i en av tre grupper. Dette regnes som uheldig ettersom det reduserer kapasiteten og bryter med en ellers vellykket ordning. En innstilling fra en gruppe bestående av tre representanter, nestleder og leder sikrer dessuten svært god søknadsbehandling så vel som en garanti om rettferdig behandling. Saksbehandlers vurdering Et samlet Kulturstyre stiller seg bak de fremlagte forslagene og ber om Velferdstingets samtykke til å endre vedtektene slik at det gjøres gjeldende fra og med neste valgperiode. Arbeidsutvalgets vurdering AU stiller seg bak forslaget, og har intet å tilføye saken.

23 KAPITTEL 9, VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS KAPITTEL 9 KULTURSTYRET 9-1 Formål Velferdstinget i Oslo og Akershus Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. 9-2 Oppgaver Gjennom Velferdstingets tilskudd fra semesteravgiften disponerer Kulturstyret øremerkede midler til kulturelle og sosiale tiltak i studentmiljøet. 9-3 Handlingsplan Kulturstyret vedtar en årlig handlingsplan for sitt arbeid som legger føringer på skjønnsutøvelse og angir hva slags prosjekter som vil bli prioritert. Handlingsplanen skal forelegges Velferdstinget for godkjenning. 9-4 Sammensetning Kulturstyret består av leder og ni medlemmer. Kulturstyret har fem varamedlemmer. Kulturstyret velger blant sine faste medlemmer en nestleder for valgperioden. Denne er leders stedfortreder. Dersom valgt leder slutter i sitt verv, overtar nestleder som Kulturstyrets leder til ny leder er valgt av Velferdstinget. Valgperiode og valg til Kulturstyret er regulert i Delegering Kulturstyret er ansvarlig overfor Velferdstinget og fatter vedtak i følgende saker: a. Bevilgninger til studentaktiviteter innenfor budsjettets ramme og i tråd med bestemmelsene i disse vedtekter og tildelingskriterier for Kulturstyret. b. Bevilgninger til publikasjoner og andre medier innenfor eget rammebudsjett c. Årsmelding fra Kulturstyret over foretatte bevilgninger og annen virksomhet. d. Årlig handlingsplan for Kulturstyret som godkjennes av Velferdstinget i Oslo og Akershus e. Internt budsjett med fordeling mellom kategorier av søknader. 9-6 Søknader Kulturstyret fastsetter nødvendige tilleggsbestemmelser om søknadsskjema, hvilken informasjon en søknad skal inneholde, frister og utfyllende bestemmelser i forbindelse med de ulike støttetyper. Slike bestemmelser skal tre i kraft i begynnelsen av et kalenderår, og gjøres kjent for søkerne på lik linje med tildelingskriteriene.

24 Fravikelse av tildelingskriteriene Kulturstyret kan fravike tildelingskriteriene i særskilte tilfeller der dette er til fordel for søkeren. Vedtak der dette skjer, skal grunngis. 9-8 Avslag og klageadgang Ved avslag og ved vedtak der man fraviker vanlig praksis skal Kulturstyrets vedtak alltid grunngis. Søkeren kan klage på Kulturstyrets vedtak. Slik klage må være Kulturstyret i hende senest seks uker etter den dato Kulturstyrets vedtak ble fattet. Klagen behandles av Kulturstyret på første møte etter at klagen er mottatt (dog slik at klagen må være mottatt innen fristen for levering av saker til angjeldende møte). Kulturstyret kan fritt stadfeste eller endre sitt tidligere vedtak. Vedtak i klagesaker skal alltid grunngis. Et nytt avslag i Kulturstyret kan ankes inn for Velferdstingets kontrollkomité. Klageinstansen kan kun vurdere hvorvidt gjeldende saksbehandlingsregler er fulgt, herunder om Kulturstyret har holdt seg innenfor tildelingskriteriene og instruks for Kulturstyret. Kulturstyrets vedtak kan av et mindretall i styret eller Velferdstingets Arbeidsutvalg ankes til Kontrollkomiteen i Velferdstinget. Kulturstyrets nye vedtak er endelig.

25 SAKSFREMLEGG: 4A Dato: 17. oktober 2016 Sak: 4a), Vedtakssak Saksbehandler: Trygve Monclair Bøe Vedlegg: Prinsipper for finansiering av boligrelaterte investeringer PRINSIPPER FOR FINANSIERING AV BOLIGRELATERTE INVESTERINGER Arbeidsutvalgets innstilling: Forslaget vedtas. Forslag til vedtak: Dokumentet vedtas med de endringer som fremkommer på møtet. SAKSNOTAT Bakgrunn for saken AU ser det som hensiktsmessig at VT har et dokument som sier noe om hvordan vi ønsker at SIO skal prioritere finansiering av boligrelaterte investeringer. AU savnet et slikt dokument i forbindelse med oppføringen av bygg C på Kringsjå. AU ser det som nyttig å ha et rådende dokument for fremtidige lignende saker. Saksopplysninger For å slippe og måtte ta en ny diskusjon hver gang finansiering knyttet til boligrelaterte investering kommer opp, vil det være veldig nyttig med et slikt dokument. Finansieringsproblematikken vil være den samme hver gang en slik sak tas opp, og dokumentet vil være tidsbesparende for VT. Saksbehandlers vurdering Jeg stiller meg utelukkende positivt til dette. Dokumentet taler for seg selv. Arbeidsutvalgets vurdering AU vurderer dette til å være nyttig og hensiktsmessig for VT.

26 PRINSIPPER FOR FINANSIERING AV BOLIGRELATERTE INVESTERINGER I saker som gjelder Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) boligrelaterte investeringer mener Velferdstinget i Oslo og Akershus (Velferdstinget) at følgende prinsipper for finansiering skal legges til grunn. TOMTER Ved investering i tomter der formålet for tomten er å bygge studentboliger mener Velferdstinget at de fremtidige leietakere på den aktuelle tomten skal bære kostnader knyttet til kjøp av tomten. Studentene skal ikke bære kostnader knyttet til omregulering av tomten. Studentene skal kun finansiere den boligrelaterte virksomheten i bygget. Boligandelen av prosjektet finansieres av studentene gjennom husleien, kostnaden skal fordeles etter hver enkelt boligs antall kvadratmeter på den aktuelle tomten. Ved investering i tomter der formålet for tomten ikke er knyttet til utbygging av studentboliger, mener Velferdstinget at kostnader knyttet til kjøp og besittelse av tomten ikke på noen måte skal belastes studentene tilknyttet SiO. PARKERINGSPLASSER I de boligprosjekter der SiO pålegges av kommunen å opparbeide parkeringsplasser tilknyttet studentboligene, skal studenter kun betale for de plasser som er krevd på bakgrunn av boligmengden. Parkeringsplasser krevd på bakgrunn av eventuell næringsvirksomhet skal ikke belastes studentene. Studenter skal kun dekke kostnader knyttet til opparbeidelsen av parkeringsplasser dersom det på ingen måte lar seg gjøre å finansiere disse plassene gjennom utleieavtaler. De kostnader for parkeringsplasser som belastes studentene finansieres gjennom husleien for de boenheter som inngår i det aktuelle prosjektet der krav til parkeringsplasser stilles. Dette seg være kun en andel studentboliger i en studentby, eller hele studentbyen. I studenthus belastes alle boenheter. Finansieringen skjer gjennom en lik fordeling på boenhetene i prosjektet. REKKEFØLGEKRAV Det å stille rekefølgekrav til utbygging av studentboliger skal være unntaket, heller enn regelen. SiO og Velferdstinget skal så langt det er mulig motarbeide slike krav, da det ikke er studentenes oppgave å finansiere kommunale investeringer. I de tilfeller hvor rekkefølgekrav stilles til SiO som utbygger skal slik kostnad finansieres gjennom husleien. Finansieringen skjer gjennom en lik fordeling på alle boenheter i den aktuelle studentbyen, dersom kostnadene ikke lar seg dekke av SiO selv. FORSLAG 1: SERVICEBYGG OG UTEOMRÅDER I de tilfeller der det er aktuelt å bygge et servicebygg eller opparbeide uteområder for studentene skal kostnader knyttet til dette prosjektet fordeles etter to ulike prinsipper. a) Der det kan forventes at servicebygget eller uteområdene vil komme hele studentmassen til gode, dvs. kafé, treningssenter, møterom ol., skal de kostnader som ikke dekkes av leietakere i det aktuelle prosjektet finansieres gjennom husleien fordelt på alle boenheter i SiO.

27 b) Der det kan forventes at servicebygget eller uteområdet kun vil komme den aktuelle studentbyen til gode, dvs. vaskeri, parkanlegg, grillområder ol., skal de kostnader som ikke dekkes av leietakere i det aktuelle prosjektet finansieres gjennom husleien fordelt på alle boenhetene i den aktuelle studentbyen. For begge prinsippene fordeles kostnadene likt uansett husleienivå. Par- og familieleiligheter belastes med dobbelt beløp. FORSLAG 2: SERVICEBYGG OG UTEOMRÅDER I de tilfeller der det er aktuelt å bygge et servicebygg eller opparbeide uteområder for studentene skal de kostnader som ikke dekkes av leietakere i det aktuelle prosjektet finansieres gjennom husleien fordelt på alle boenhetene i den aktuelle studentbyen. Kostnadene fordeles likt uansett husleienivå. Par- og familieleiligheter belastes med dobbelt beløp.

28 SAKSFREMLEGG 4B Dato: 17. oktober 2016 Sak: 4b), Vedtakssak Saksbehandler: Kaja Elisabeth de Ru Vedlegg: 1, Prisliste for medlemskap i SiO Athletica. 2, «Operasjon HiOA», artikkel i Universitas. VELFERDSTINGETS BUDSJETTPRIORITERINGER TIL SIO Arbeidsutvalgets innstilling: Forslaget vedtas. Forslag til vedtak: Velferdstingets budsjettprioriteringer til SiO vedtas med de endringer som forekommer på møtet. SAKSNOTAT Bakgrunn for saken SiO sitt hovedstyre (HS) skal i desember ha sitt budsjettmøte. Der vil rammene for året 2017 og de økonomiske prioriteringene settes. Arbeidsutvalget fremmer budsjettprioriteringene på bakgrunn av politisk grunndokument, handlingsplanen for 2016 og egne vurderinger. Arbeidsutvalget ønsker at Velferdstinget skal vedta tre punkter i prioritert rekkefølge og at punktene som vedtas er forankret i Velferdstingets politikk. Saksopplysninger Tidligere budsjettprioriteringer til SiO har i all hovedsak omhandlet prioriteringer av den psykiske helsetjenesten og SiO Helse for øvrig. Etter at det i fjor ble vedtatt en budsjettprioritering på dette, samt at semesteravgiften ble økt slik at vi kunne prioritere ytterligere midler til SiO Helse avdeling psykisk helse, har kapasiteten økt og køene blitt redusert. Arbeidsutvalget har etter en helhetlig vurdering av handlingsplanen og Velferdstingets politiske prioriteringer sett på SiO Athletica og prislistene for medlemskap og sett at det er forskjellige satser for studenter fra ulike institusjoner. Arbeidsutvalget ønsker at det skal være like gunstige tilbud for alle SiOs studenter, og løfter derfor dette som en mulig budsjettprioritering inn mot SiO. I 2014 gjennomførte SiO «operasjon HiOA». Dette var et prosjekt som hadde som mål å spre informasjon om SiO Foreninger til studentene på HiOA og øke engasjementet. SiO ønsket at flere av HiOAs studenter skulle danne foreninger hos SiO og bedre studentforeningskulturen. Målet innebar også at de eksisterende foreningene skulle få tilstrekkelig med informasjon om hvordan ha en god foreningskultur, og hvordan prosessene rundt å søke støtte fra kulturstyret (KS) fungerer. Arbeidsutvalget foreslår derfor at en budsjettprioritering skal være å gjennomføre en lignende operasjon på Westerdals og Høyskolen Kristiania med de samme målsettingene som man hadde på HiOA i Forslagene fra arbeidsutvalget blir da som følger (ikke prioritert rekkefølge):

29 SiO Athletica: Medlemskap hos SiO Athletica skal være på samme nivå for alle SiOs studenter. 2. Operasjon Westerdals og Høyskolen Kristiania: SiO skal i samarbeid med Westerdals og Høyskolen Kristiania jobbe mot økt studentengasjement på Westerdals og Høyskolen Kristiania. Saksbehandlers vurdering Punktet om medlemskap hos SiO Athletica er noe vi ønsker at Velferdstinget skal ta et prinsipielt standpunkt i. Arbeidsutvalget ønsker som nevnt at det skal være samme prissatts for alle SiOs studenter. Bakgrunnen for at det er forskjellige satser for studenter fra ulike institusjoner er at det er institusjonene som er med på å finansiere driften til SiO Athletica. På UiO campus Blindern har SiO en fristrasjonsavtale med UiO, som gjør at Athletica kan benytte seg av bygningsmassen uten å måtte betale for det. Mens HiOA betaler en viss sum for at deres studenter og ansatte kan benytte seg av tjenesten. Athletica på BI har derimot ikke en fristrasjonsavtale, noe som medfører at driften blir dyrere, noe som igjen studentene ved BI i dag må kompensere for. Et annet eksempel er NIH som hverken har fristasjonsavtale med SiO og som ei heller betaler for drift. NIHs studenter må da kompensere betydelig for medlemskap hos Athletica. Arbeidsutvalget ser det som ønskelig at SiO kan kompensere for driften slik at alle SiOs studenter betaler samme pris for medlemskap, og ser det som urettferdig at noen studenter må betale mer på bakgrunn av at institusjonene betaler mindre/ikke har fristasjonsavtaler. Det skal ikke gå på bekostning av tilbudet til studentene. Samtidig er det viktig at SiO opprettholder dagens prisnivå for medlemskap slik at de i et konkurranseutsatt marked fortsatt kan levere de mest prisgunstige tilbudene til studenter. «Operasjon HiOA» var en suksess og har medført et økt studentengasjement på HiOA. Vi ser det som ønskelig at dette engasjementet sprer seg ytterligere, da spesielt på Westerdals og Høyskolen Kristiania som i dag er litt avskjermet fra SiO sine tilbud. Vi tror at en lignende storsatsning vil øke engasjementet hos flere på de mindre institusjonene, og øke tilbudet for flere av SiOs studenter. Arbeidsutvalgets vurdering AU stiller seg bak saksbehandlers vurderinger.

30 VEDLEGG 1: PRISER PÅ MEDLEMSSKAP I SIO ATHLETICA

31 799 31

32 800 32

33 VEDLEGG 2: «OPERASJON HIOA» Link til artikkel i Universitas, om «Operasjon HiOA»:

34 SAKSFREMLEGG 4C Dato: 17. oktober 2016 Sak: 4c), Vedtakssak Forslagsstiller: Meera Manjit Kaur Vedlegg: Forslag til budsjettsøknad til SiO for 2017, mediepolitiske- og kulturpolitiske tildelingskriterier VELFERDSTINGETS BUDSJETTSØKNAD TIL SIO Arbeidsutvalget innstiller på: Forslag 1-4 vedtas. Forslag til vedtak: 1. Rammen for budsjettsøknaden til SiO settes til kroner. 2. Velferdstingets budsjettsøknad for 2017 vedtas. 3. Dersom ikke Velferdstinget blir tildelt søknadssummen, vil kutt foregå etter ostehøvelprinsippet. 4. Arbeidsutvalget får myndighet til å utarbeide søknadsteksten som skal følge søknaden. SAKSNOTAT Søknadene er lagt ut på og kan leses digitalt. Arbeidsutvalget oppfordrer representantene til at eventuelle endringsforslag leveres inn i forkant av VTmøtet. Foreslått voteringsorden i fire runder: 1. Maksimalrammer for tildelingene fastsettes. 2. Kuttforslag voteres over, i rekkefølgen største til minste kutt. 3. Dette skaper en "pott". Dersom det vedtas et kuttforslag på en post, faller automatisk alle tilleggsforslag på posten. 4. Tilleggsforslag voteres over, i rekkefølgen største til minste tillegg. Dersom et forslag ikke kan vedtas uten å sprenge "potten" fra pkt. 2., har det automatisk falt. 5. Helheten i tildelingsbudsjettet voteres over.

35 FORSLAG TIL BUDSJETTSØKNAD Bakgrunn for tildeling Velferdstinget skal årlig tildele midler til studentdemokratier, studentmedier og studentkultur. Pengene som tildeles kommer fra semesteravgiften som betales inn av alle SiO studenter hvert semester. I år har Velferdstinget mottatt 8 søknader om tilskudds støtte og Velferdstingets Arbeidsutvalg er det arbeidende organet som har behandlet og innstilt på søknadene. Arbeidsutvalget har vært i møter med alle søkerne for å hente inn informasjon for å sikre en så god behandling som mulig. Velferdstinget skal tildele midler til tre ulike kategorier av søkere. Disse er: 1. Studentmedier 2. Studentkultur Tilskudd til NSO behandles særskilt. I kategorien studentmedier, behandles søknader fra de største studentmediene: Universitas, Radio Nova og Kulturstyrets mediepott. Kulturstyret bevilger da midler videre til øvrige studentmedier. I kategorien kulturinstitusjoner, behandles søknader fra Det Norske Studentersamfund, Oslostudentenes Idrettsklubb, Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI Oslo og Velferdstingets Kulturstyre. Nytt av i år tildeler vi også midler til Juss-buss og JURK, som tidligere har mottatt midler fra Velferdstingets kulturstyre. Juridisk rådgivning for kvinner har som virke å hjelpe vanskelig stilte kvinner med juridisk bistand. Majoriteten av kvinnene de bistår har en inntekt som forhindrer dem å søke juridisk hjelp. Omlag 10 % av klientmassen deres er medlem av SiO eller tar en utdanning. JURK drives i stor grad på frivillig basis Juss-Buss bedriver juridisk rådgivning for mennesker som er økonomisk vanskelig stilt. Majoriteten av klientmassen deres er ikke studenter. Om lag 6,7 % er studenter tilknyttet SiO, men de anslår at det faktiske tallet med studenter er 10 % i regnet div andre utdannings løp ikke tilknyttet SiO. Juss-Buss har som mål og utviklet sine ansatte faglig for å kunne bistå klientene sine bedre. De baserer driften på en høy grad av frivillighet. Når søknadene behandles og midlene fra semesteravgiften skal fordeles er det en rekke prioriteringer som ligger til grunn. Først og fremst er vi nødt til å prioritere hvor mye av semesteravgiften som skal viderefordeles av Velferdstinget og hvor mye som skal gå til SiOs andre velferdsordninger og tiltak. Vi må derfor vurdere totalrammen på budsjettet og prioriteringen mellom søkerne. I tillegg til tildelingskriteriene til de ulike kategoriene har Arbeidsutvalget satt seg noen prinsipper og prioriteringer man har lagt særlig vekt på i prosessen. Et ufravikelig prinsipp for tildelingen har vært å vurdere grad av behov hos søkerne. Dette for å skjøtte ansvaret Velferdstinget har til å fordele semesteravgiften ansvarlig overfor søkerne og for å sørge for at midlene går dit hvor behovet er størst for å gi et så godt tilbud som mulig til flest mulig av studentene i Oslo og Akershus. Prioritering mellom søknadskategoriene VT-AU har valgt å arbeide ut i fra en konkret sum for hver av kategoriene. Summene vi har arbeidet ut i fra er til studentmedier og til kulturinstitusjoner. Velferdstingets driftsbudsjett og medlemskontingent til NSO tilfaller ingen av kategoriene. Innenfor kategoriene er det også noen som har

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 1 for Velferdstinget 2016 Mandag 30. november kl. 17:00-21:00 Sted: Universitet i Oslo, Georg Sverdrups hus VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 31. oktober 2016, klokken 17.00 Georg Sverdrups hus; Undervisningsrom 2 Universitetet i Oslo TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur-

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 19. oktober 2015, klokka 17.00-19:00. Hvor møtet blir avholdt kommer senere. TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur- og designhøgskolen

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. juni 2015 Tid: klokken

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 24. april 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: BI, D-Blokka Møtet satt d. 24. april kl. 17:15. Ved opprop var det 32 stemmeberettigede til stede. DELEGATER: DE MINDRE HØGSKOLENE

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 3. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Konstituerende møte Mandag 2. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 1. desember kl. 17:00-20:30 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 Velkommen kjære representanter

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 22. oktober 2012 Tid: kl. 18:09-19:38 Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 22. oktober kl. 18:15. Ved opprop kl. 18:10 var det 19 stemmeberettigede til stede. Følgende

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 16. mars 2015 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 30. mai 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Universitetet i Oslo, Georg Sverdrups hus Møtet satt d. 30. mai kl. 17:08. Ved opprop var det 28 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 7 for Velferdstinget 2015 Mandag 12. oktober kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 5. desember 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Møterom A1 Møtet satt d. 5. desember kl. 17:13. Ved opprop var det 29 stemmeberettigede

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. oktober 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Handelshøyskolen BI i Oslo, lokale D1 Møtet satt d. 17. oktober kl. 17:05. Ved opprop var det 19 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. november 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Møtet satt d. 13. november 2017 kl. 17:03. Ved opprop var det 30 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 14. oktober kl. 17:00-21:30 Det teologiske Menighetsfakultet Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. oktober 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. februar 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Pilestredet 52, Auditorium 3, Høgskolen i Oslo og Akershus. Møtet satt d. 15. februar kl. 17:15. Ved opprop var det 33 stemmeberettigede

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 1 for Velferdstinget 2017 Mandag 5. desember kl. 17:00-21:00 Sted: Møterom A1 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 9 for Velferdstinget 2016 Mandag 14. november kl. 17:00-21:00 Sted: P52, Auditorium 3 Høgskolen i Oslo og Akershus VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. oktober 2013 Tid:

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 075 000 1 070 000 3610 3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180 465 1 201 380

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 18. november kl. 17:00-20:30 Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 074 875 1 070 000 3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 9. november 2015 Tid: klokken 17:10 Sted: Handelshøyskolen BI, lokale D1 Møtet satt d. 9. november kl. 17:15. Ved opprop var det 27 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 5 for Velferdstinget 2016 Mandag 18. april kl. 17:00-21:00 Sted: Arkitektur- og Designhøgskolen Auditorium A1, Grete Prytz Kittelsen VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER!

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. november 2013

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. januar 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. september 2013

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 4 for Velferdstinget 2017 Mandag 27. mars kl. 17:00-21:00 Sted: D-blokka, Handelshøyskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 1. november 2013 Tid: kl. 16.30:-18.00: Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 1. november kl. 16:55. Ved opprop kl. 17:10 var det 13 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 27. april 2015 Tid:

Detaljer

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger.

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger. ÅRSRAPPORT Studenthovedstaden 2014 Studenthovedstaden Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formand på Det Norske

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 4 VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 Revidert på møte i Velferdstinget 27.03.2017 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingets 8. møte Mandag 16. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Handelshøyskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen (10 etasje) Administrasjonsbyggningen

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

ØKONOMIREGLEMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 4 5 ØKONOMIREGLEMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 Revidert på møte i Velferdstinget 17.10.2016 Revidert på møte i Velferdstinget 14.11.2016 6

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. desember 2013 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 8 for Velferdstinget 2015 Mandag 9. november kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 30. november 2015 Tid: klokken 17:00 Sted: Georg Sverdrups hus, i Auditorium 2 på Universitetet i Osio. Møtet satt d. 30. november kl. 17:15. Ved opprop var det 34 stemmeberettigede

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

ØKONOMIREGLEMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 ØKONOMIREGLEMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 KAPITTEL 1 GENERELT 1 1 Gyldighet Dette reglementet gjelder all drift

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 31. oktober 2016 Tid: kl. 17:00 Sted: Georg Sverdrups hus, Universitetet

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. desember 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 4. april 2013 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 7 for Velferdstinget 2016 Mandag 5. september kl. 17:00-20:00 Sted: Georg Sverdrups hus Auditorium 2, Universitetet i Oslo VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 5 for Velferdstinget 2017 Mandag 24. april kl. 17:00-21:00 Sted: D-blokka, Handelshøyskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 28. april

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. mai 2014 Tid: kl.

Detaljer

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier»

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier» Fra: Velferdstinget i Oslo og Akershus v/ Arbeidsutvalget Til: Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo; Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus; Studentstyret ved Norges Idrettshøgskole;

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2016 Lørdag 23. til søndag 24. januar Sted: Renskaug Vertsgård VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 17. oktober 2014 Tid: kl. 17.00-17.35 Sted: HiOA Møtet satt d. 17. oktober kl. 17.08 Ved opprop kl. 17:09 var det 13 stemmeberettigede til stede. Følgende var til stede

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 3. desember 2012 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 7. april 2014 Tid: kl.

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 3 for Velferdstinget 2017 Mandag 27. februar kl. 17:00-20:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Pilestredet 32, N010_023-Auditorium VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1.september 2014 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 9. september 2017 Tid: klokken 14:00 Sted: Thon Hotell Ullevaal Møtet satt d. 9. september 2017 kl. 14:00. Ved opprop var det 27 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 18. november kl. 17:00-20:30 Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Til studentdemokratiene ved: Norges idrettshøgskole Det teologiske menighetsfakultet Norges Musikkhøgskole

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2011

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite 0 VALG Sak Side LM 0.0- Valg av arbeidsutvalg LM 0.0- Valg til kontrollkomiteen LM 0.0- Valg av valgkomite LM 0.0- Valg av politiske komiteer LM 0.0- Valg av sentralstyre Landsmøtet Sakspapir Møtedato.0.0-6.0.0

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 20. oktober kl. 17:00-22:00 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 29. august 2011 Tid:

Detaljer

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG 1 2 3 MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KAPITTEL 1 GENERELT 1-1 Konstituering Arbeidsutvalget

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Referat. Saksliste STUDENTHOVEDSTADEN. November Tilstede:

Referat. Saksliste STUDENTHOVEDSTADEN. November Tilstede: Referat November 2017 Tilstede: For Velferdstinget: leder, Elisabeth Holien For Det Norske Studentersamfund; formand, Trygve B.M. Haaland For SiOs hovedstyre: nestleder, Vetle Bo Saga For Studentparlamentet

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 16. oktober 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: Handelshøyskolen BI Møtet satt d. 16. oktober 2017 kl. 17:06. Ved opprop var det 32 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. juni 2010.

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 24.september 2012

Detaljer

K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret

K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret Innholdsfortegnelse Støtte fra Kulturstyret Side Hva er Kulturstyret? 3 Hva gir Kulturstyret støtte til? 3 Hvem gir Kulturstyret støtte til?

Detaljer

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT LM6 05.01-16 Vedtekter vedlegg 4 1 VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT Forslag nr. Hva forslaget gjelder Innstilling Merknad 1 1 2.2 - Vedtak om utmeldelse fra NSO. Strykningsforslag 2 2 2.4

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 16. mars kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 27. august kl. 17:00-21:00 Domus Theologica Tema: Boligpolitikk Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme.

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme. 4a - Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak Kristian Rosskopf,HiOA 4a - Politisk grunndokument Linjenummer: 547 Type:Endring 4a - Politisk grunndokument Inkludere internasjonale studenters

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. mars 2012 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 1. juni kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte.

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte. REFERAT fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe Dato: Onsdag 12.september 2012 Tidsrom: 17:00-19:00 Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika Tilstede: Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2016 Lørdag 23. til søndag 24. januar Sted: Renskaug Vertsgård VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer