INNKALLING OG SAKSPAPIRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING OG SAKSPAPIRER"

Transkript

1 INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 27. april kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1

2 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, Handelshøgskolen BI, Norges idrettshøgskole, Politihøgskolen, Høyskolen Campus Kristiania, Det teologiske menighetsfakultet, Lovisenberg diakonale høgskole, Norges informasjonsteknologiske høyskole, Norges Musikkhøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Høyskolen Diakonova, Kunsthøgskolen i Oslo, Norges Veterinærhøgskole, Westerdals Høyskole, Bjørknes Høyskole, Atlantis Medisinske Høgskole, Norsk Gestaltinstitutt, Nordisk Institutt for Scene og Studio, NLA Høgskolen i Staffeldtsgate, Steinerhøyskolen, Høyskolen for Ledelse og Teologi, Barratt Due Musikkinstitutt, Norges Dansehøyskole, Den Norske Eurytmihøyskole, Musikkteaterhøyskolen og Folkeuniversitetene. Kopi: Hovedstyrets studentmedlemmer Velferdstingets kontrollkomité Veldferdstingets representanter i SiOs delstyrer Studentmediene og Kulturstyret Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Norsk Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig ISU v/ UiOs lokallag Det Norske Studentersamfund v/hovedstyret Ordstyrer Innkalling til Velferdstingsmøte Dette er endelig innkalling til konstituerende møte i Velferdstinget i Oslo og Akershus mandag 27. april. Møtet finner sted på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 52 i Oslo, auditorium 3 i P52 Denne innkallingen sendes ut til alle valgte representanter fra lærestedene. Det er møteplikt i Velferdstinget, og dersom du ikke kan møte må du selv varsle ansvarlig for din lærestedsgruppering eller fraksjon for å finne vara. I tillegg må du varsle Velferdstingets administrasjon, hvis du ikke kan møte og din vara stiller i stedet for deg. Representanter valgt via valgforsamling må ved forfall ta kontakt med Suzanne Sagli for å finne vara. Ved spørsmål om praktisk informasjon: kontakt Sarah Sørensen på eller 2

3 Dagsorden V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrer og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan V 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte 16. mars V 1e) Godkjenning av valgprotokoller V VT 02 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering O 2b) Hovedstyrets orientering O 2c) Andre orienteringer O VT 03 Organisasjon 3a) Tildelingsreglement for studentdemokratier D 3b) ViN mandat V 3c) Endringer i Kulturstyrets tildelingskriterier V VT 04 Politikk 4a) Miljøpolitisk dokument V VT 05 Økonomi VT 06 Valg VT 07 Innkommende saker 7a) Prøvning av beslutning om administrativ avvisning av søknad til Kulturstyret V VT 08 Eventuelt 3

4 Forslag til møteplan: 17:00 Møtestart med opprop Konstituering og orienteringer 1a) Valg av ordstyrer og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte 16. mars 1e) Godkjenning av eventuelle valgprotokoller 17:30 2a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Andre orienteringer a) Tildelingsreglement for studentdemokratier b) ViN mandat Matpause 19:15 3c) Endringer i Kulturstyrets tildelingskriterier 19:30 4a) Miljøpolitisk dokument 20:30 7a) Prøvning av beslutning om administrativ avvisning av søknad til Kulturstyret 20:50 8) Eventuelt Møteslutt 4

5 Saksfremlegg 1a Dato: 27. april 2015 Sak: 1a) Arbeidsutvalget Valg av ordstyrer og referent AU innstiller på følgende personer: Ordstyrer: Daniel Heggelid-Rugaas Referent: Sarah Sørensen Saksfremlegg 1b Dato: 27. april 2015 Sak: 1b) Arbeidsutvalget Godkjenning av innkalling AU innstiller på følgende: Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. Saksfremlegg 1c Dato: 27. april 2015 Sak: 1c) Arbeidsutvalget Godkjenning av dagsorden og kjøreplan AU innstiller på følgende: Vedlagt forslag til dagsorden For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 5

6 Saksfremlegg 1d Dato: 27. april 2015 Sak: 1d) Arbeidsutvalget Godkjenning av referatet fra Velferdstingsmøtet 16. mars Referatet finner dere AU innstiller på følgende: Referatet godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. Saksfremlegg 1e Dato: 27. april 2015 Sak: 1e) Arbeidsutvalget Godkjenning av valgprotokoller AU innstiller på følgende: Valgprotokoller godkjennes. For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 6

7 Saksfremlegg 2a Dato: 27. april 2015 Sak: 2a), Orienteringssak Arbeidsutvalget Arbeidsutvalgets orientering AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget Arbeidsutvalgets orientering Velferdstinget i Trondheim har hatt konstituerende møte. Vi ønsker å gratulere påtroppende leder, nestleder og arbeidsutvalg! Leder og politisk rådgiver var 8. april i møte for å få informasjon om Rosa Kompetanse. Arbeidsutvalget planlegger herfra å ta dette videre til SiO, med sikte på at rådgivere og helsepersonell skal motta dette kurstilbudet. Arbeidsutvalget har også vært i møte med Abdullah Alsabeegh (AP), medlem av samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo, om sykkelveier mellom utdanningsinstitusjoner og studentbyene. Vi pratet også om bysykkelordningen og plassering av stativer. Arbeidsutvalget har jobbet intenst med å skrive høringsuttalelse om tildelingsordningen for studentdemokratier. Høringsuttalelse ble sendt ut den 20. mars, med svar frist 10. april. Vi mottok høringssvar fra studentparlamentene ved UiO og HiOA. Vi har derfra fortsatt å jobbe kontinuerlig med å finne gode løsninger i denne saken. Nestleder har vært i løpende 7

8 dialog med lederne hos HiOA og UiO, og i skriftlig dialog med studentledelsen på NiH. Arbeidsutvalget har også forhørt seg med tidligere tillitsvalgte for å bedre forstå den historiske utviklingen til tildelingsordningen April hadde vi møte i ViN, der vi stiftet oss som en formell organisasjon, vedtok et forslag til mandat og valgte et interrim-styre, bestående av de sittende lederne i Velferdstingene i Oslo og Akershus, Bergen, Trondheim og Stavanger. På dette møtet var også NSO på besøk for å diskutere politikk og samarbeid. Profileringsansvarlig ferdigstilte kampanjen #flyttapådej som de andre velferdstingene i Norge også kjører i disse dager. Vi håper at Velferdstinget deltar i arbeidet om å spre kampanjen i sosiale medier! Informasjonsansvarlig jobber med grafisk profil og tar med tilbakemeldignene og arbeidet Velferdstinget gjorde på forrige møte. Vi tar sikte på å melde opp grafisk profil som sak på velferdstingsmøte 1.juni. Besøk på institusjonene går også sin gang og siden sist har informasjonsansvarlig besøkt blant annet NVH, NMH, PHS, RSH og BI. 13. april la valgkomiteen i NSO fram sin innstilling til landsmøtet. I den anledning arrangerte AU innstillingsvake på Villa Eika i samarbeid med SP UiO. Fredag før påske inviterte vi til Vaffelfredag på Villa Eika. Det var mange som tittet innom, og vi håper at enda fler vil komme ved neste anledning. I mars var vi på den nye SiO-cafeen på NMH med SiO Mat og Drikke. De har presentert et nytt tilbud der, med veiing av all mat som selges. Det var mange studenter som benyttet seg av spisestedet den dagen. I sammenheng med valget til SP UiO arrangerte de en debatt på U1 om studentvelferd. Vi var der og stilte spørsmål til listene. Det debatt hvor det var bred enighet om at livet rundt studiene har mye å si for studenters psykiske helse. En dag fikk vi besøk av en ungdomsskoleklasse på Villa Eika hvor vi pratet litt om hva vi drev med som studentpolitikere. Elevene fikk spørre om akkurat det de ønsket, og vi kunne med godt belegg svare på spørsmålet om at Blindernområdet er et trygt sted å studere. Vi har hatt formøte med studentrepresentantene i Hovedstyret og konsernlunsj med administrasjonen i SiO. Media: Krever sykkel-løft Leder, Sigrid Mæhle Grimsrud om at Oslo ikke er en god nok sykkelby Den grønne elefanten i rommet Representanter fra samfunnsviterlista nevner miljøpolitisk dokument som en av sakene de ønsker Velferdstinget skal jobbe med i På vegne av arbeidsutvalget Sigrid Leder av Velferdstinget 8

9 Saksfremlegg 2b Dato: 27. april 2015 Sak: 2b), Orienteringssak Arbeidsutvalget Hovedstyrets orientering AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget Hovedstyrets orientering Siden forrige møte i Velferdstinget har det vært ett hovedstyremøte, den Det mest vesentlige fra møtet var at det ble avholdt generalforsamlinger for alle datterselskapene i SiO, og at årsregnskap og årsrapport ble behandlet. App Vi har lansert årets appening, nemlig SiO-appen! Den har blitt godt mottatt og fikk flere tusen nedlastninger bare de første ukene. I SiO-appen kan du blant annet nå bestille legetime, booke timer for trening og se dagens middag på de ulike kaféene. Appen vil oppdateres med flere funksjoner i løpet av året. Bolig Vi ser på muligheten for etablering av studentboliger i Sandvika, der HiOA har ca 450 studenter. Vi ønsker også å se på en mer sentral lokalisering i forhold til campus Kjeller, da vi opplever at til tross for at Åråsen ikke er langt unna, er det usentralt i form av at det går lite kollektivtransport i mellom campus og boligene, og det ligger ikke nære Lillestrøm. En plassering av studenboliger i Lillestrøm hadde vært optimalt både i relasjon til campus Kjeller, men også dersom HiOA beslutter å flytte campus til Lillestrøm. Årsrapport og regnskap for 2014 De viktigste formelle punktene på forrige styremøte var å vedta regnskap og beretning, samt revisors gjennomgang. Dette er vi pålagt, men det er også nyttige verktøy for å få et overblikk over virksomheten i året som gikk, og hvordan vi kan eventuelt korrigere for ting som kan gå bedre. 9

10 Overordnet har SiO en solig økonomi og lav finansiell risiko. Vi har en resultatgrad på 6,3% som er godt over målet på 3%. Det er styret sin oppfatning at med den byggetakten som det er lagt opp til i de kommende årene, er det viktig å sikre en solid egenkapital. Under ligger link til styrets beretning og årsrapport. Beretning Regnskap Tone Vesterhus Styreleder i SiO Saksfremlegg 2c Dato: 27. april 2015 Sak: 2c), Orienteringssak Arbeidsutvalget Andre orienteringer AU innstiller på følgende: Orienteringene tas til etterretning. For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget

11 Saksfremlegg 3a Dato: 27. april 2015 Sak: 3a), Diskusjonssak Arbeidsutvalget Tildelingsreglementet for studentdemokratier AU innstiller på følgende: Arbeidsutvalget tar diskusjonen og innspillene fra møtet til etterretning Saksnotat Vedlagt til denne saken ligger en høringsuttalelse AU sendte ut til studentdemokratiene den 20. mars, samt de høringssvarene som har kommet inn. Det bemerkes i tillegg at Arbeidsutvalget fikk en kort tilbakemelding av Norges Idrettshøgskole per e-post i forbindelse med høringen. I uttalelsen har Arbeidsutvalget skissert endringer i tildelingsreglementet for studentdemokratier og fått tilbakemeldinger på disse. I dette møtet ønsker vi at representantene og andre interesserte kan diskutere forslagene og komme med muntlige og/eller skriftlige innspill. Arbeidsutvalget vil levere et endelig forslag til møtet 1. Juni. Vedlegg: Høringsuttalelse Tildelingsreglement for studentdemokratier - VTOA Høringssvar til VT Høringssvar Studentparlamentet ved HiOA - Tildelingsreglement for studentdemokratier For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Leder for Velferdstinget Simen Eriksen Nestleder for Velferdstinget

12 Saksfremlegg 3b Dato: 27. april 2015 Sak: 3b), Vedtakssak Arbeidsutvalget ViN mandat AU innstiller på følgende: Saksnotat Innmelding i Velferdstingene i Norge (ViN) Formål: Velferdstingets Arbeidsutvalg ønsker å melde Velferstinget i Oslo og Akershus inn i Velferdstingene i Norge (ViN). Det har lenge eksistert et samarbeid mellom Velferdstingene i Norge. Samarbeidet er vedtatt av Velferdstinget i arbeidsplanen. Velferdstinget i Oslo og Akershus, Trondheim, Bergen og Stavanger ønsker å formalisere samarbeidet som eksisterer i dag. Bakgrunnen for ønsket om formalisering er å kunne fronte nasjonal politikk, samt å få større gjennomslagskraft. Som det kommer fram av vedtektene må alle vedtak, utenom valg av velferdskoordinator, være enstemmig. Dette betyr at alle velferdstingene må stå inne for politikken som skal føres i Velferdstingene i Norge. Politikken må også allerede være vedtatt i de enkelte velferdstingene mars ble det arrangert møte for arbeidsutvalgene i de fire Velferdstingene, og vedtekter for ViN ble utarbeidet og enstemmig vedtatt. Det ble også nedsatt et interimsstyre, bestående av lederne av de fire velferdstingene. Velferdstinget i Trondheim og Bergen har per i dag vedtatt å formalisere arbeidet. Vedlegg: Mandatet til ViN Protokoll For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Leder for Velferdstinget Christine Adriane Svendsrud, Informasjonsansvarlig for Velferdstinget

13 Saksfremlegg 3b Dato: 27. april 2015 Sak: 3c), Vedtakssak Arbeidsutvalget Endringer i Kulturstyrets tildelingskriterier AU innstiller på følgende: Endringsforslaget vedtas Saksnotat Nytt punkt: Hva støttes, 1-3 g: "Lokale tiltak" Begrunnelse: Kulturstyret får ofte søknader fra foreninger som ønsker å dra på turer. Gjerne utenlands. Dette har lenge vært praksis for å avslå ettersom det ikke bidrar til den totale studentkulturen i Oslo og Akershus. Imidlertid kan det være vanskelig å forstå hvis man leser dagens tildelingskriterier, så derfor ønsker Kulturstyret å tilføye dette punktet til våre kriterier. Nytt punkt: Krav til søker, 4-7: "Foreninger som ikke har disposisjonsrett til opptjent overskudd etterfølgende år, for eksempel foreninger som er tilknyttet fond, og foreninger som driver innsamlingsaksjoner til andre formål enn egen drift, kan kun søke oppstartsstøtte." For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget

14 Saksfremlegg 4a Dato: 27. april 2015 Sak: 4a), Vedtakssak Arbeidsutvalget Miljøpolitisk dokument AU innstiller på følgende: Dokumentet vedtas med de endringene som vedtas under møtet Saksnotat Velferdstinget har i flere år ønsket en studentrettet miljøsatsing, både gjennom SiO sine tjenester og fra kommunens side. Miljø- og klimapolitiske tiltak har som regel vært en del av handlingsplaner fra år til år. SiO har i tillegg sin egen strategi på miljøfeltet. Allikevel har ikke disse sakene vært festet i et politisk dokument. For å skape en større dybde og bredde, samt et mer langsiktig blikk i miljøpolitikken vår, legger Arbeidsutvalget her frem et miljøpolitisk dokument til behandling av Velferdstinget. Arbeidsutvalget har i dokumentet lagt vekt på konkrete tiltak vi ønsker at samskipnaden og kommunen skal gjennomføre. Brorparten av tiltakene handler om miljøvennlig transport og miljøvennlighet og energieffektivisering i byutvikling og byggeprosesser. Arbeidsutvalget har spisset dokumentet mot disse områdene fordi vi ønsker å jobbe for miljøtiltak som treffer studenter mest mulig direkte. Vedlegg: Miljøpolitisk dokument For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Leder for Velferdstinget Simen Eriksen Nestleder for Velferdstinget

15 Forslag fremmet på forrige møte Arbeidsutvalget Strykning Sak: 4a) Linjenummer: Linjene strykes. VTOA Begrunnelse: Disse linjene havnet i dokumentet pga. en formateringsfeil, og er overflødige. Anja Maria Aardal Endring Sak: Linjenummer: 520 Fra Vi har lenge stått ovenfor en klimakrise [...] Til Vi har lenge stått overfor en klima- og miljøkrise [...] Maria Terese Kittilsen endringsforslag Realistlista NIH Sak: 4A Linjenummer: 520 gammel tekst: Vi har lenge stått ovenfor en klimakrise det er på høy tid vi begynner å ta på alvor... ny tekst: Det er på høy tid vi begynner å ta klimakrisen på alvor Maria Terese Kittilsen endringsforslag Sak: 4A Linjenummer: 520 Gammelt: I en tid hvor klima og miljø er sentralt Nytt: I en tid der fokus på klima og miljø står sentralt NIH

16 Maria Terese Kittilsen endringsforslag NIH Sak: 4A Linjenummer: Gammelt: Et klimaløft i Oslo og Akershus på veien mot et bærekraftig samfunn må tas av alle og gjelde alle, men studentlivet burde gå foran som et eksempel. Nytt: Studentlivet bør gå foran som et godt eksempel, i et klimaløft i Oslo og Akershus, på veien mot et bærekraftig samfunn Kari Anne Andersen Endring Realistlista Sak: 4a) Linjenummer: 523 FRA Studenter er en vesentlig samfunnsgruppe i Oslo, og en gruppe som er meget miljøbevisst. TIL Studenter utgjør en vesentlig samfunnsgruppe i Oslo og Akershus, og SiO er med på å danne en viktig ramme rundt studiehverdagen til studentene. Derfor må SiO gjøre det enkelt for studenter å anlegge en bærekraftig, klima- og miljøvennlig livsstil som de kan videreføre etter endt studietid. Kari Anne Andersen Endring Sak: Linjenummer: 525 Fra Samskipnaden og det offentlige bør satse kraftig [...] Til Samskipnaden og det offentlige må satse kraftig [...] Maria Terese Kittilsen strykning Sak: 4A Linjenummer: 526 Stryk: som foreligger i dette dokumentet Realistlista NIH

17 Maria Terese Kittilsen endringsforslag NIH Sak: 4a Linjenummer: Gammelt: Flesteparten av alle studenter i og rundt hovedstaden benytter seg av SiO sine tjenester, så bygg, drift og avfallssortering bør gjøres miljøvennlig. Studenter reiser også mer kollektivt enn resten av befolkningen, så tilbudet bør utvides og rettes mot sudenter. Det å ha et fremtredende miljøfokus i sine planer for bedre studentvelferd kan også være med på å gjøre SiO til en attraktiv aktør for satsning og ytterligere bevilgninger til bygging av studentboliger. Nytt: De aller fleste studenter i, og rundt, hovedstaden benytter seg av SiO sine tjenester. Spesielt bygg, drift og avfallssortering bør gjøres miljøvennlig. Ettersom studenter reiser mer kollektivt enn resten av befolkningen, bør også dette tilbudet utvides og rettes mot studentene. Med et fremtredende miljøfokus i planer for bedre studentvelferd, kan SiO være en enda mer attraktiv aktør for satsning og bevilgninger til bygging av studentboliger Kari Anne Andersen Endring Sak: 4a) Linjenummer: 529 Fra [...] bygg, drift og avfallssortering bør gjøres [...] Til [...] bygg, drift og avfallssortering må gjøres [...] Anja Maria Aardal Endring Sak: 4a) Linjenummer: 529 Fra så tilbudet bør utvides [...] Til så tilbudet må utvides [...] Kari Anne Andersen Endring Sak: 4a) Linjenummer: 530 Fra [...] i sine planer for bedre studentvelferd kan også være med [...] Til [...] i sine planer for bedre studentvelferd vil også være med [...] Realistlista Realistlista Realistlista

18 Vetle Bo Saga Tillegg Sak: 4a Linjenummer: at SiOs virksomhet skal være klimanøytral innen 2040 UiO/Sos.dem Maria Terese Kittilsen strykning Sak: 4a Linjenummer: 539 stryk: luftforurensning utgjør en alvorlig trussel. NIH Maria Terese Kittilsen Strykning NIH Sak: 4a Linjenummer: stryk: et godt og utbredt kollektivtilbud i Oslo og Akershus har positiv effekt både miljø- og klimamessig, samtidig som at studentenes hverdag forbedres. Silje Marie Kristiansen Endring Realistlista Sak: 4a Linjenummer: Fra: Nattruter må utvides på flere linjer og bysykkeltilbudet må styrkes. VT mener at det burde være både bysykkelstativ og ladestasjoner til elbil ved alle SiOs medlemsinstitusjoner Til: Nattruter må derfor utvides. Bysykkeltilbudet må styrkes til å omfatte studiestedene og studentbyene. Ladestasjoner til elbil må også være tilgjengelige ved alle SiOs medlemsinstitusjoner 546 Begrunnelse: Bysykler er nå nevnt som to bisetninger med andre punkter, dette burde gjøres om til ett punkt. Maria Terese Kittilsen endringsforslag Sak: 4a Linjenummer: 551 Gammelt: det burde.. Nytt: det skal NIH

19 Jørgen Ringen Andersen strykning HiOA Sak: 4A Linjenummer: Ønsker å stryke fra "På denne måten..." Føler det blir veldig smør på flesk fra resten av avsnittet og en unødvendig setning å avslutte med. Kari Anne Andersen Tillegg Realistlista Sak: 4a) Linjenummer: 552 I tillegg må tilbudet om pendlerparkeringer for biler og sykler inn til Oslo opprettholdes, til en studentvennlig pris. Maria Terese Kittilsen strykning Sak: 4a Linjenummer: 555 stryk: av Oslo Karoline Soot Stryking Sak: 4a Linjenummer: SVL-UiO ønsker å stryke disse linjene. Vetle Bo Saga Tillegg Sak: 4a Linjenummer: et trygt og sammenhengende sykkelveinett i Oslo og Akershus NIH SVL-UiO UiO/Sos.dem - sikre sykkelparkeringer ved alle institusjoner tilknyttet SiO, og ved alle SiOs studentboliger Anja Maria Aardal Tillegg Realistlista Sak: 4a Linjenummer: 560 Legge til kulepunkt at pendlerparkeringsordningen langs hovedfartsårene inn til Oslo utvides

20 Silje Marie Kristiansen Tillegg Sak: 4a Linjenummer: 560 Nytt avsnitt: Mat og drikke Realistlista Mange studenter benytter seg av SiO-kantinene på studiestedene. Det er derfor viktig at SiO er miljøbevisste og tenker bærekraft også når det gjelder mat og drikke. Dette kan gjøres ved å i større grad benytte seg av kortreist, økologisk, sesongbasert og vegetarisk mat. Det er også viktig at SiOkantinene minimerer bruken av engangsservise og har et alternativ til dette. Engangsserviset må være nedbrytbart. SiO må redusere bruken av emballasje for å minimere belastningen på miljøet. SiO må redusere matavfall ved å tilby produkter med lengre holdbarhet. Håndtering av matavfallet i kantinene må være miljøbevisst. VT skal jobbe for: * et miljøbevisst matutvalg ved SiOs kantiner, med fokus på lokal, økologisk, sesongbasert og vegetarisk mat. * at SiO minimerer bruken av engangsservise og emballasje. * at SiO reduserer matavfallet til et minimum, og at håndtering av avfallet er miljøvennlig. Begrunnelse: dokumentet nevner ingenting om mat eller kantiner, men det er mye som kan gjøres her, med tanke på miljøet Reidar Vøllo Stryking Sak: 4a Linjenummer: 560 Punktet strykes "at alle SiO sine institusjoner skal ha ladestasjoner til elbil" Maria Terese Kittilsen endringsforslag SBIO NIH Sak: 4A Linjenummer: Gammelt: VT mener at all renovasjon av SiO sine eksisterende bygg skal ha som mål å gjøre bygget mer miljøvennlig, hvor man vektlegger miljøhensyn og energieffektivisereing like tungt som bevaring av estetiske uttrykk. Nytt: VT mener all renovasjon av SiO sine eksisterende bygg skal ha som mål å gjøre bygget mer miljøvennlig. Miljøhensyn og energieffektivisering skal vektlegges like tungt som estetiske uttrykk. 557

21 21 Maria Terese Kittilsen endringsforslag Sak: 4A Linjenummer: 567 gammelt: grønne lunger i by og bynære strøk har funksjon som nytt: grønne lunger i by og bynære strøk fungerer som NIH

22 Saksfremlegg 7a Dato: 27. april 2015 Sak: 7a), Vedtakssak Arbeidsutvalget Prøvning av beslutning om administrativ avvisning av søknad til Kulturstyret AU innstiller på følgende: Ingen innstilling Saksnotat Kulturstyret ønsker å prøve en beslutning fattet av Kontrollkomiteen i forbindelse med en administrativ avisning av en søknad om tilskudd til investering fra Det Norske Studentersamfunds prosjektgruppe "Weekend Social". Denne søknaden kom ikke Kulturstyret i hende for vurdering da Velferdstingets arbeidsutvalg i samråd med Kulturstyrets organisasjonskonsulent og Kulturstyrets leder var uenig i hvorvidt søknaden falt utenom Kulturstyrets mandat. Begrunnelsen lød som følger: "Kontrollkomiteen anser at søknaden fra Det Norske Studentersamfund (DNS) strider mot tildelingskriteriene til Kulturstyret 3.1 a som sier følgende: «Tiltak eller søkere som får støtte direkte fra Velferdstinget og/eller fra SiO, med unntak av fristasjonsavtaler.» Denne paragrafen står under «Hva støttes ikke». Vi anser heller ikke dette som et særskilt tilfelle som nevnt i Kulturstyrets vedtekter 11: «Kulturstyret kan fravike tildelingskriteriene i særskilte tilfeller der dette er til fordel for søkeren. Vedtak der dette skjer, skal grunngis.» DNS får i dag støtte fra Velferdstinget pålydende kroner. Dette skal dekke ordinær drift. Søknaden avvises derfor på grunnlag av 3.1 a." 1) Et samlet Kulturstyre ønsker oppklaring vedrørende tidligere så vel som fremtidig praksis angående denne typen tildelinger. 2) Det ønskes også at Velferdstinget skal vurdere hvorvidt kontrollkomiteen er egnet til å benytte 11 og tolke Kulturstyrets praksis for "særskilte tilfeller" til ulempe for søker på forskuddsvis basis. Ved siden av ordinær søknadsbehandling har Kulturstyret ved flere anledninger ikke bare behandlet, men tildelt midler til foreninger og tiltak hvis det oppstår ekstraordinære omstendigheter som fordrer et umiddelbart kapitaltilskudd.

23 a har, etter Kulturstyrets forståelse, til hensikt å sikre at det ikke forekommer dobbeltfinansiering. Dette innebærer at en enkeltaktør søker støtte fra Velferdstinget for å gjennomføre en bestemt aktivitet, for så å søke støtte fra Kulturstyret for identisk aktivitet. Dette hensynet vektlegges ettersom både Kulturstyrets og Velferdstingets disponible midler kommer fra studentenes semesteravgift. Hensynet vektlegges videre ettersom fravær av en slik regel ville åpnet for at tiltak som allerede hadde fått tilstrekkelig finansiering, fikk mer enn det som var nødvendig for å gjennomføre tiltaket. Imidlertid har Kulturstyret ved flere anledninger sett bort fra 3.1 a. 3.1 a sees bort fra i tilfeller der foreninger (i dette tilfellet ved Det Norske Studentersamfund) får mulighet til å gjennomføre arrangementer av eksepsjonell karakter. Noen eksempler på dette er foredrag ved Noam Chomsky, Lawrence Krauss og Martin Sheen. Kulturstyret har også behandlet søknader og innvilget støtte i andre tilfeller som har vært i strid med våre tildelingskriterier. Ekstraordinære semesterstartstiltak for foreninger som allerede er tildelt driftsstøtte via DNS' hovedtildeling er gjennomført der Kulturstyret har vurdert slikt hensiktsmessig. Et eksempel på dette var arrangementer til støtte for ofrene i forbindelse med 22. juli. I disse sammenhenger benyttes 11 for å se bort fra avvisningsvilkår. Denne vedtekten kan kun benyttes der det er til fordel for søkeren, så det vil ikke kunne slå negativt ut for den enkelte sogner. Det er uklart om kontrollkomiteens anvendelse av 11 utelukkende gjelder for søkere som strider mot 3.1a eller om det angår samtlige søknader som strider mot 3.1 Ved bruk av 11 fattes det en vurdering på bakgrunn av Kulturstyrets innsikt i de konkrete foreningenes økonomiske situasjon, Kulturstyrets oversikt over det kulturelle bildet i nærområdet og en kvalitativ vurdering av tiltakene det søkes støtte om. Denne innsikt er det naturligvis ikke anledning for enhver kontrollkomite å inneha, og det er derfor stor usikkerhet knyttet til hvorvidt 11 kan benyttes av kontrollkomiteen pre-emptivt i første instans, og til søkerens disfavør i andre instans. Da dette er et historisk vedtak fra kontrollkomiteen som radikalt endrer tidligere tildelingspraksis vil derfor Kulturstyret prøve dette vedtaket for Velferdstinget. Ved tilslag til kontrollkomiteens tolking av 3.1a og 11 vil Kulturstyret ikke kunne behandle noen søkere som strider mot 3.1a spesielt, 3.1 generelt og følgelig at 11 ikke lenger har funksjon. Kulturstyret legger til grunn tidligere praksis og ber derfor Velferdstinget vedta å se bort fra kontrollkomiteens vedtak i denne saken. Vh. Svein Tømmerdal d.y Leder av Kulturstyret for Velferdstinget i Oslo og Akershus

24 Fra: Velferdstinget i Oslo og Akershus v/ Arbeidsutvalget Til: Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo; Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus; Studentstyret ved Norges Idrettshøgskole; Studentrådet ved det Teologiske Menighetsfakultet; Studentrådet ved Norges Musikkhøgskole; Studentutvalget ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo; Veterinærmedisinsk Utvalg; Studentrådet ved Kunsthøgskolen i Oslo; Studentutvalget ved Barrat Due Musikkinstitutt; Studentforeningen ved Norges Dansehøyskole; Studentrådet ved Westerdals ACT; Studentrådet ved Rudolf Steiner Høyskolen; Studentrådet ved NLA Staffeldtsgate; Studentrådet ved Høyskolen for Ledelse og Teologi. Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier» Det følgende er en høringsuttalelse i anledning Velferdstinget I Oslo og Akershus sin revisjon av «Tildelingsreglement for studentdemokratier». Uttalelsen sendes på høring til alle studentdemokratier som har søkt og mottatt tilskudd fra Velferdstinget i tidsrommet Denne uttalelsen sendes ut den 20. Mars, og høringsinstansene har svarfrist den 10. April. Høringssvar bes sendt digitalt til E-posten merkes «Høringssvar <navn på studentdemokratiet> - Tildelingsreglement for studentdemokratier» i emnefeltet. Vi håper på svar fra så mange av høringsinstansene som mulig. På vegne av arbeidsutvalget, Sigrid Mæhle Grimsrud Leder av Velferdstinget Simen Eriksen Nestleder av Velferdstinget Side 1 av 5

25 Bakgrunn Velferdstinget i Oslo og Akershus ble stiftet ved sammenslåingen av SiO og OAS i Etter sammenslåingen representerer Velferdstinget studentene ved 26 institusjoner, fra UiO med sine rundt studenter, til Den Norske Eurytmihøyskole med 22 studenter. På hver av institusjonene kan det øverste studentdemokratiet søke om tilskudd gjennom Velferdstingets tildelingsordning 1. I 2014 fordelte Velferdstinget kr, av dette til studentdemokratiene. I denne tildelingen var tilskuddene til demokratiene for første gang regulert gjennom «Tildelingsreglement for studentdemokratier» («tildelingsreglementet»), som ble vedtatt i Reglementet er vedlagt i denne høringsuttalelsen. Det er formålstjenlig å trekke frem noen viktige premisser som legges av tildelingsreglementet: 1) Alle studentdemokratier garanteres en minstesum på kr. Om et studentdemokrati leverer en gyldig søknad til Velferdstinget, er Velferdstinget pliktig til å tildele et minimum av kr. I teorien betyr dette at hvis alle institusjoner som kan søke, søker, er kr bundet opp fra Velferdstingets side. Dog pleier langt mindre enn alle institusjoner å søke om tilskudd. 2) Grad av behov har høyeste prioritet. Tildelingsreglementet legger til grunn flere andre kriterier for prioriteringer, men demokratiets grad av behov prioriteres over alle disse. Demokratiets reelle grad av behov skal bestemmes ut fra deres egenkapitalgrad, kvaliteten på søknaden og samsvar mellom forrige års budsjett og regnskap. 3) Samsvar mellom støtte og studenttall ved institusjonen skal tilstrebes. Altså skal man tilstrebe at størrelsesforholdet i tildelingen til størst mulig grad speiler størrelsesforholdet mellom institusjonene. Det kan tillegges for klarhetens skyld at «grad av behov» er det eneste prioriterte punktet. De andre prioriteres likt, og lavere enn graden av behov. Det har blitt fremmet som en problemstilling at dette tildelingsreglementet skaper en skjevfordeling av midler mellom studentdemokratiene. Derfor vil Arbeidsutvalget i denne uttalelsen fremme en problembeskrivelse slik den er oppfattet av oss, et forslag til løsning, samt en rekke andre spørsmål vi ønsker besvart av studentdemokratiene. Problembeskrivelse Tilskuddet til studentdemokratiene fra Velferdstinget skal i hovedsak fremme studentpolitisk aktivitet, ikke drift. Allikevel finnes det en skjønnsutøvelse i tolkningen av begrepet «behov» i tildelingsreglementet. Slik fungerer tilskuddet fra Velferdstinget også som en potensiell sikring mot svikt i inntekter eller økning i utgifter. 1 Med unntak av SBIO, studentforeningen ved BI. Her er organisasjonsstrukturen annerledes enn ved øvrige studentdemokratier fordi de fungerer både som et demokrati og en kulturinstitusjon, derfor søker de ikke under samme kriterier som resten av studentdemokratiene. Side 2 av 5

26 Den viktigste realiteten å forholde seg til er at det er enorm variasjon i de største institusjonenes grad av behov. Dette gjør at kriteriet om samsvar mellom støtte og studenttall blir så godt som umulig å overholde. Dette blir forsterket av at det åpnes for skjønnsbruk om hvorvidt man skal gi tilskudd som går til drift av studentdemokratiet. I utgangspunktet skal tilskuddet gå til aktivitet, men kriteriene tilsier at man skal utvise skjønn på dette punktet der det er nødvendig. Dette er direkte knyttet til studentdemokratiets grad av behov. Arbeidsutvalgets syn er at disse to faktorene kan være positive for å sikre studentdemokratiene i Oslo og Akershus økonomisk, men at det for det første gjør at Velferdstinget blir en garantist for driftsstøtte, mot tingets ønsker og intensjoner, og for det andre skaper en skjev fordeling av midler og binder opp store summer og senker handlingsrommet innenfor tilskuddsbudsjettet. Generelt, men spesielt om man endrer de øvrige kriteriene, ser Arbeidsutvalget også manglende forutsigbarhet som et problem. I og med at «grad av behov» har høyeste prioritet, er alle studentdemokratier sårbare overfor muligheten for at ett studentdemokrati kan havne i en situasjon hvor man får en plutselig økning av reelt behov. Manglende forutsigbarhet kan også være et viktig problem å ta stilling til om man reviderer tildelingskriteriene slik at midlene må prioriteres annerledes. I et slikt potensielt tilfelle er det Arbeidsutvalgets syn at det kan være viktig å ha sikringer på plass for at ingen av studentdemokratier opplever for stor uforutsigbarhet fra år til år hva gjelder størrelsen på tilskuddene. Foreslått løsning Arbeidsutvalget ønsker å vite om studentdemokratiene sier seg enige eller uenige i den problembeskrivelsen som er lagt frem her. Derfor ber vi om at høringssvar svarer på spørsmålene i slutten av denne uttalelsen. Om det finnes grunnlag for en endring av tildelingsreglementet, foreslås følgende endringer: Endring av punktet «Studentpolitisk aktivitet» Velferdstinget skal innvilge støtte til studentpolitisk aktivitet. Utelukkende sosiale og kulturelle tiltak skal støttes av Kulturstyret. Driftskostnader, eksempelvis lønn, skal støttes av institusjonene. Velferdstinget skal likevel være pragmatiske når det gjelder: a) institusjoner hvor det er helt naturlig at studentdemokrati og sosial aktivitet glir inn i hverandre b) demokratier som ennå ikke får støtte til hele driften fra institusjonen. Punkt b) foreslås strøket. Side 3 av 5

27 Nytt punkt: Forutsigbarhet Velferdstinget skal ikke gjennomføre kutt i tilskuddet til et studentdemokrati i en slik grad og/eller takt at dette får fatale konsekvenser for studentdemokratiets drift og levedyktighet, med mindre det finnes særskilt og tungtveiende grunnlag for dette. Det skal tilstrebes forutsigbarhet fra år til år i tilskuddet. Dette skal gjennomføres ved at store kutt til den grad det er praktisk mulig skjer over flere år, og med mindre behovet er prekært og umiddelbart skal det samme tilstrebes i store økninger av tilskuddet. Dette kan ses bort fra i tilfeller hvor det reelle behovet for midler er vesentlig redusert. Vi ber om at høringsinstansene svarer på spørsmålene på neste side, og tar stilling til de endringene som foreslås av Arbeidsutvalget. Side 4 av 5

28 Spørsmål til høringsinstansene Er det en riktig prioritering av Velferdstinget å tildele midler til studentdemokratiene? Oppfatter studentdemokratiet deres at det er positivt at Velferdstinget tildeler aktivitetsmidler til studentdemokratiene? Er det en riktig prioritering av semesteravgiften? Opplevdes tildelingen i 2014 for deres studentdemokrati som tilfredsstillende/rettferdig/riktig? Opplever studentdemokratiet at midlene de mottar tilfredsstiller deres behov? Oppleves det som et rettferdig og korrekt tilskudd fra Velferdstinget? Opplevdes tildelingen i 2014 mellom alle studentdemokratiene som rettferdig/riktig? Samme spørsmål som sist, men her ønskes en vurdering av tilskuddet til alle studentdemokratiene, og hvordan fordelingen mellom dem ser ut. Oppleves Velferdstingets tilskudd som forutsigbart? I ordet «forutsigbarhet» legger vi at man har en trygghet i hvordan tilskuddet ser ut fra år til år, og at Velferdstingets tilskudd ses som en trygg budsjettpost. Side 5 av 5

29 POSTADRESSE POSTBOKS 1088 BLINDERN 0317 OSLO BESØKSADRESSE: VILLA EIKA PROBLEMVEIEN OSLO TIL: FRA: Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) Studentparlamentet ved UiO (UiO-SP) Oslo, INNSPILL FRA STUDENTPARLAMENTET OM REVIDERING AV «TILDELINGSREGLEMENT FOR STUDENTDEMOKRATIER» Studentparlamentet ved UiO mener det er bra av Velferdstinget i Oslo og Akershus å ta opp denne problemstillingen, og vi er takker for muligheten til å komme med innspill. Vi mener en endring av kriteriene er fornuftig, men at det bør tas visse hensyn før endringene trer i kraft. Under vil vi utdype hva vi mener er mest hensiktsmessig for studentdemokratiene, hvilke forutsetninger som må tas og hvilke konsekvenser en eventuell endring vil ha å si for Studentparlamentet ved UiO. Behovet for midler en naturlig del av et tildelingskriterium, men hvordan man måler aktiviteten burde være klargjort. Om graden av egenkapital er høy er man nødt til å se hvilke økonomiske situasjoner demokratiene er i. Da UiO-SP ikke er fullfinansiert og har et relativt høyt budsjett knyttet opp mot honorarer er det helt essensielt at vi har en høyere grad av egenkapital for å sikre en stabilt og økonomisk forsvarlig drift. Dersom vår buffer blir et argument for å kutte i støtten vår vil dette være en gal tolkning av egenkapitalgraden. Vi har vært i kontakt med ledelsen ved vår institusjon og spilt inn som vår hovedprioritering for UiOs budsjett at studentdemokratiet ved UiO blir fullfinansiert. Men om dette ikke skulle bli en realitet ved årets budsjett vil det være prekært om vi kuttet ytterligere enn det vi ble ved årets tildelingsmøte. Da vil vi ha svært lite midler igjen til aktivitet, da alle våre midler vil være burdet opp til honorering av arbeidsutvalgets medlemmer. For å hindre at dette skjer vil vi på det sterkeste poengtere hvor viktig det er med forutsigbarhet vedrørende tildelingene og at det kan i en overgangsfase være hensiktsmessig med et tak på hvor mye studentdemokratiene kan bli kuttet fra år til år. Vi er innforstått med at punkt b) burde fjernes da dette har vært et punkt for å ivareta de institusjonene som ikke har fullfinansiert sine studentdemokratier, ved å fjerne dette punktet man i større grad vise at det er institusjonene som skal finansiere sine studentdemokratier og ikke VT. Men siden dette er en prosess som vil kunne ta tid er det viktig at VT ikke blir bombastiske og dermed fjerner all støtte til de studentdemokratiene som tidligere har fått støtte til drift. For at dette skal ivaretas i det nye punktet bør teksten være mer eksplisitt på at eventuelle kutt til studentdemokratier ikke under noen omstendighet burde kunne true eksistensen til studentdemokratiene. Tlf: Org. nr Fax: Universitetet i Oslo (UiO)

30 Er det en riktig prioritering av Velferdstinget å tildele midler til studentdemokratiene? Det er en god prioritert å støtte studentdemokratiene med midler til aktivitet. Aktivitet som er med på å styrke studentdemokratiene er vesentlig for å bidra til at studentenes stemme blir hørt i organisasjonen, og har gjerne en positiv effekt for studentorganiseringen på fakultets- og instituttnivå. Opplevdes tildelingen i 2014 for deres studentdemokrati som tilfredsstillende/rettferdig/riktig? På VTs tildelingsmøte 13. oktober 2014 ble UiO-SP tildelt kr i støtte. Søknadssummen for 2015 var på kr, noe som har medført en reduksjon i planlagt aktivitet for våren og høsten Summen kan fremstå som høy, men ettersom parlamentet manglende fullfinansiering fra institusjonen er det mange kostander som rettferdiggjør at man søker relativt mye støtte. Opplevdes tildelingen i 2014 mellom alle studentdemokratiene som rettferdig/riktig? Den store forskjellen i tildelingene til studentdemokratier for budsjettåret 2015 skyldes i stor grad en ulik grad av behov, og sånn sett anser vi tildelingen som rettferdig. Oppleves Velferdstingets tilskudd som forutsigbart? Ved å klargjøre kriteriene kan det føler mer forutsigbart. UiO-SP ble i år kuttet i absolutte tall fra i fjor, og siden en stor andel av våre midler er bundet opp til honorarer som øker fra år til år har dette direkte gått ut over aktivitet. Som beskrevet over ønsker vi at man vurderer om det burde være en begrensning på hvor mye man kan bli kuttet fra et år til et annet, og at endringen ikke fører til drastiske kutt om demokratiene fortsatt har en stor grad av behov for støtte. På vegne av Studentparlamentet ved UiO Tina Alvær Økonomiansvarlig Tlf: Org. nr Fax: Universitetet i Oslo (UiO)

31 Til: Velferdstinget i Oslo og Akershus. Fra: Arbeidsutvalget for Studentparlamentet ved HiOA(SP) Høringssvar om Velferdstingets tildelingsordning Saksbehandler: Tord Øverland Vi vil først takke for muligheten til å svare på høringen om temaet. Temaet har blitt blant annet blitt diskutert i Studentparlamentet ved HiOA på Parlamentsmøte Her vedtok man på at man ønsket en avvikling av tildelingsordningen for studentdemokratier. På grunn av tiden som var til rådighet har saken vært oppe til behandling på et AU-møte, men vi har også forhørt oss med noen studenttillitsvalgte som har erfaring fra søknadsprossessen. Vi vil videre svare på på de fire hovedspørsmålene og skissert i høringsbrevet og en generell bolk på slutten. Er det riktig prioritering av Velferdstinget å tildele midler til studentdemokratiene? Studentparlamentet ved HiOA mener det på ingen måte er riktig at velferdstinget tildeler midler til studentdemokratiene, da dette er institusjonens ansvar i henhold til UH-loven 4-1(3). Her kommer det klart frem at det er institusjonens ansvar å legge forholdene tilrette, og en sentral del av dette er at institusjonene skal gi en tilfredsstillende sum penger til drift av studentdemokratiet. Velferdstingets tildelingsordning gir institusjonene en hvilepute i forbindelse med det lovpålagte ansvaret de har med å finansiere studentdemokratiet. På HiOA har Studentparlamentet og institusjonen en samarbeidsavtale hvor vi avklarer en rekke spørsmål verdrørende Studentparlamentets drift. Denne typen avtaler og ordninger bør det også utarbeides på andre institusjoner. HiOA ledelsen har forståelse for Studentparlamentets misnøye med ordningen, og vi har fått sterke indikasjoner på at institusjonen ønsker å betale studendemokratiet direkte fremfor at det skal gå via Velferdstingets tildelingsordning. Et annet viktig aspekt vedrørende hvordan tildeling av midler prioriteres er formålet med semesteravgiften i henhold til Samskipsnadsloven og forskrift om studentsamskipnader. Der står det at alle studenter er pliktig til å betale semesteravgift, at alle skal betale samme avgift og at formålet med semesteravgiften er å sikre studentens velferdstilbud. Med andre ord er det ikke semesteravgifts pengene som skal sikre driften av studentdemokratiet, men

32 at studentene får et godt velferdssystem som sørger for at studentenes behov innen velferd blir tatt vare på. Opplevdes tildelingen i 2014 for deres studentdemokrati som tilfredsstillende/rettferdig/riktig? Vi føler at dagens tildelingsordning ikke er rettferdig da behovet ved alle institusjonene er meget ulikt, og hva man søker midler til er forskjellig fra institusjon til institusjon. Fordi behovene til institusjonene er såpass ulike er det vanskelig å bedømme hva som er rettferdig og riktig. Angående spørsmålet om det er tilfredsstillende kan vi si at det ikke er tilfredsstillende for våres del. Vi har måtte kutte i en rekke poster på våre budsjetter og dette sikrer ikke vår egenrådighet over våre budsjetter. Oppleves tildelingen i 2014 mellom alle studentdemokratiene som rettferdig/riktig? Basert på midlene man fordelte syns vi at fordelingen var ok, men vi stiller store spørsmålstegn ved at kun åtte (ni med SBiO) av de i alt 26 medlemslaginstitusjonene søkte midler i I tillegg ble over 70% av midlene fordelt til studentparlamentet ved UiOA og 15% fordelt til Studentparlamentet ved HiOA. Dette viser at det er de store institusjonene som får den desidert største andelen midler fra VTs tildeling. Det kombinert med at antall søknader har gått dramatisk ned siden 2012, gjør også at vi lurer på hvorvidt denne tildelingen fungerer slik den burde. Oppleves Velferdstingets tilskudd som forutsigbart? Vi opplever ikke at dagens finasieringsmodell er forutsigbar for studentdemokratiene. Vi opplever også at de som skal vedta fordelingen ofte ikke har satt seg godt nok inn i søknadende og ofte ikke har erfaring med slike søknader. Det foreslås endring basert på hva man tror er fornuftig, men man tar ikke ikke høyde for den enkelte institusjonens egenart. Dette gjør at vi opplever en ekstrem uforutsigbarhet, spesielt på selve møtet. Vi har hatt god økonomi, samtidig så har vi redusert vår høye egenkapital i et høyt tempo de siste årene. Vi er bekymret for hva som vil skje når vi om 2-3 år føler det ikke er forsvarlig å bruke mer av vår egenkapital. Vi ser heller ikke en langtidsplan for hvordan dette skal finansieres i fremtiden. Et annet aspekt med denne uforutsigbarheten handler om de enkelte representantenes tilhørighet til ulike institusjoner. Vi lurer på hvorvidt det er forsvarlig at en rekke representanter fra ulike institusjoner skal fordele midler seg i mellom, ofte kjemper hver

33 institusjon sin sak. Dette setter delegater i VT og representanter i styrene ved institusjonene i en ubehagelig situasjon. Og har tidligere ført til gnisninger mellom delegasjoner. Generelt om tildellingsordningen. Vi ønsker ikke at VT skal ha noe med finansieringen til studentdemokratiene å gjøre, da dette er institusjonens ansvar. Vi ønsker at det er SiOs midler som sørger for at VT kan driftes, da VT jobber med å bedre studentvelferden til studentene, og dette er formålet med semesteravgiften. Dette er slik det gjøres i både Trondheim og Bergen. Vi mener også at det bør være en fast avtale mellom SiO og VT på hvor mye midler man får tildelt til drift av VT. Dette vil sikre god forutsigbarhet for begge parter. Vi ønsker også å belyse et meget viktig demokratiskprinsipp som ofte er en utfordring når man snakker om VT. Det er at det er vi, studentdemokratiene, som er eiere av VT og derfor er det meget udemokratisk at VT bestemmer hvordan midlene skal fordeles blant eierne sine. I begrepet eiere legger vi at: for å sikre et godt og helhetlig arbeid med studentvelferd, har studentdemokratiene valgt å opprette et koordinerings og samarbeidsorgan innen velferdspoltiskespørsmål, dette er Velferdstinget. Dersom det skal være fordelinger av midler til studentdemokratiene bør det skje gjennom at lederne for de ulike demokratiene samles og innstiller på hvordan midlene skal fordeles, utifra kriterier gitt av VT. NSO kontigenten kommer alltid opp som en ting VT skal mene noe om, her vil vi påpeke at det er et stort fleretall av studentdemokratiene, dvs eierne, som har bestemt at man ønsker å være medlemmer i NSO. Derfor mener vi at VT og SiO skal godta at disse midlene blir betalt ut, og at man eventuelt finner andre løsninger ved de institusjonene som ikke er en del av SiO. Vi mener også at dette punktet ikke hører hjemme i VT sitt tildelingsreglement. En annen stor utfordring med tildelingsordningen er at ekstremt mye tid blir brukt på arbeidet med søknadene. VT AU bruker tid på å lese, behandle og oppklare spørsmål, deretter å bli enige om en fordeling. Studentdemokratienes styrer må skrive søknad, sette opp forslag til budsjett for neste år, prate med andre, forbedrede delegasjonen etc. Dette er arbeidstid som burde vært brukt anderledes for å sikre en bedre studiehverdag, men vi binder oss opp i store og omfattende byråktratiske prosesser. Ser man på penger inn og

34 penger ut i forbindelse med denne prosessen ser vi at det er mye pengeflytting som skaper mye mer arbeid for de som jobber med transaksjonene. Vi takker for muligheten for å uttale oss i denne saken og gleder oss til oppfølgningen av denne saken. Ta gjerne kontakt dersom det er noe som er uklar i forbindelse med høringen eller dere trenger utfyldende informasjon. Vennlig hilsen Tord Øverland På vegne av Studentparlamentet ved HiOA.

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier»

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier» Fra: Velferdstinget i Oslo og Akershus v/ Arbeidsutvalget Til: Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo; Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus; Studentstyret ved Norges Idrettshøgskole;

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 19. oktober 2015, klokka 17.00-19:00. Hvor møtet blir avholdt kommer senere. TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur- og designhøgskolen

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 27. april 2015 Tid:

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 31. oktober 2016, klokken 17.00 Georg Sverdrups hus; Undervisningsrom 2 Universitetet i Oslo TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur-

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 3. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Konstituerende møte Mandag 2. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 1. desember kl. 17:00-20:30 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 Velkommen kjære representanter

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 16. mars kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 1 for Velferdstinget 2016 Mandag 30. november kl. 17:00-21:00 Sted: Universitet i Oslo, Georg Sverdrups hus VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 22. oktober 2012 Tid: kl. 18:09-19:38 Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 22. oktober kl. 18:15. Ved opprop kl. 18:10 var det 19 stemmeberettigede til stede. Følgende

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 074 875 1 070 000 3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 1. november 2013 Tid: kl. 16.30:-18.00: Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 1. november kl. 16:55. Ved opprop kl. 17:10 var det 13 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 075 000 1 070 000 3610 3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180 465 1 201 380

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 18. november kl. 17:00-20:30 Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 14. oktober kl. 17:00-21:30 Det teologiske Menighetsfakultet Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. juni 2015 Tid: klokken

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen (10 etasje) Administrasjonsbyggningen

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 17. oktober 2014 Tid: kl. 17.00-17.35 Sted: HiOA Møtet satt d. 17. oktober kl. 17.08 Ved opprop kl. 17:09 var det 13 stemmeberettigede til stede. Følgende var til stede

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 7 for Velferdstinget 2015 Mandag 12. oktober kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 16. mars 2015 Tid:

Detaljer

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger.

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger. ÅRSRAPPORT Studenthovedstaden 2014 Studenthovedstaden Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formand på Det Norske

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. januar 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2014 Tid:

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogrammet er arbeidsutvalgets handlingsplan, og bygger opp under Velferdstingets politiske plattformer. Arbeidsprogrammet blir vedtatt

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 31. oktober 2016 Tid: kl. 17:00 Sted: Georg Sverdrups hus, Universitetet

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 18. november kl. 17:00-20:30 Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget

Detaljer

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak 3 Forslag til sak 4 Forslag til sak Tord Øverland - HiOA Linjenummer: 1094 4a - Politisk Grunndokument I samarbeid med studentene kan fylke og

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Til studentdemokratiene ved: Norges idrettshøgskole Det teologiske menighetsfakultet Norges Musikkhøgskole

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/15

Endelig innkalling VT 03/15 Endelig innkalling VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: F223, Høgskolen i Bergen, Kronstad Endelig innkalling VT 03/15 Side 1 av 11 Tirsdag 14. april Møter i Velferdstinget er åpne for alle.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. oktober 2014 Tid:

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

KULTURSTYREMØTE 7. OKTOBER

KULTURSTYREMØTE 7. OKTOBER KULTURSTYREMØTE 7. OKTOBER Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy (UiO), Munir Jaber (HCK), Svend Sondre Frøhaug (NIH), Felicitas Scheffknecht (UiO), Simon Pettersen Skjerven (UiO), Maren Høyland

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. desember 2014 Tid:

Detaljer

Kulturstyremøte 17. juni

Kulturstyremøte 17. juni Kulturstyremøte 17. juni Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Jeanette Viken (UiO), Jana Aleksic (UiO), Torgeir Lebesbye (UiO), Hedda Eia Vestad (HiOA), Munir Jaber (HCK), Karoline Soot (UiO),

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 05.03-16/17 Gjelder sforslag til NSOs vedtekter 1 2 Vedlegg til saken: 1. Eventuelle endringsforslag 3 ENDRINGSFORSLAG

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 7.-8. februar 2015

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. oktober 2013 Tid:

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Prioriteringer 1.0 Organisasjon 1.1 Informasjon 1.2 Samarbeid og tilgjengelighet 1.3 Utredninger? 1.4 Lobbyarbeid 1.5 Økonomi 2.0 SiO 2.1

Detaljer

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Innholdsfortegnelse 1.0 Prioriteringer 2.0 Organisasjon og informasjon 2.1 Drift og styring 2.2 Informasjon 2.3 Synlighet og lobby 3.0 Studentsamskipnaden

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 1. juni kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 20. oktober kl. 17:00-22:00 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 7. april 2014 Tid: kl.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. november 2013

Detaljer

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE - UTEN INNSTILLING

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE - UTEN INNSTILLING INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE UTEN INNSTILLING Vedtektskomiteens innstilling blir sendt ut sammen med sakspapirene til landsmøtet. Sakspapirene sendes ut senest 24. februar 2017. 1 Nei 8 Alle

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Tirsdag 13. mai kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 24. april 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: BI, D-Blokka Møtet satt d. 24. april kl. 17:15. Ved opprop var det 32 stemmeberettigede til stede. DELEGATER: DE MINDRE HØGSKOLENE

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 30. november 2015 Tid: klokken 17:00 Sted: Georg Sverdrups hus, i Auditorium 2 på Universitetet i Osio. Møtet satt d. 30. november kl. 17:15. Ved opprop var det 34 stemmeberettigede

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 28. april

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 27. august kl. 17:00-21:00 Domus Theologica Tema: Boligpolitikk Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Generell begrunnelse for innstillingen: Valgkomiteens innstilling:

Generell begrunnelse for innstillingen: Valgkomiteens innstilling: Årets Valgkomité har vært bredt sammensatt, med representasjon fra både UiO, Markedshøyskolen og BI. Valgkomiteens medlemmer har allsidig erfaring fra studentpolitikken og andre organisasjoner. Valgkomiteen

Detaljer

Kulturstyremøte 4.desember 2013

Kulturstyremøte 4.desember 2013 Kulturstyremøte 4.desember 2013 Til stede: Karl Kristian R. Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH). Camilla Holm (UiO), Nikolai

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. februar 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Pilestredet 52, Auditorium 3, Høgskolen i Oslo og Akershus. Møtet satt d. 15. februar kl. 17:15. Ved opprop var det 33 stemmeberettigede

Detaljer

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte.

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte. REFERAT fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe Dato: Onsdag 12.september 2012 Tidsrom: 17:00-19:00 Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika Tilstede: Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 22. september kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Kroa, (Nydalsveien 15-17) 12 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 4 VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 Revidert på møte i Velferdstinget 27.03.2017 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

Kulturstyremøte 3. desember

Kulturstyremøte 3. desember Kulturstyremøte 3. desember Til stede: Leder: Sigrid Mæhle Grimsrud (UiO), nestleder: Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Camilla Holm (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Jeanette Viken (UiO)

Detaljer

Innkalling til Velferdstingsmøte

Innkalling til Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme.

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme. 4a - Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak Kristian Rosskopf,HiOA 4a - Politisk grunndokument Linjenummer: 547 Type:Endring 4a - Politisk grunndokument Inkludere internasjonale studenters

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 7. april kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Velferdstingets lille håndbok

Velferdstingets lille håndbok Velferdstingets lille håndbok 2 Om håndboken Velferdstinget er en stor interesseorganisasjon tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo, og vi har mange tillitsvalgte i systemet. Å ha mange tillitsvalgte betyr

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 4. april 2013 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2016 Lørdag 23. til søndag 24. januar Sted: Renskaug Vertsgård VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2015 7.- 8. februar Sted: Thon Hotel Triaden Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. desember 2013 Tid:

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1-1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. november 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Møtet satt d. 13. november 2017 kl. 17:03. Ved opprop var det 30 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

Velferdsseminarets ABC

Velferdsseminarets ABC Velferdsseminarets ABC alt du trenger å vite, og litt til A. Absolutt viktigst: Å møte opp i god tid på Chateau Neuf lørdag 11. februar før bussen reiser presis kl. 08.00. Akademika: Studentenes egen fagbokhandel.

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av støtte

Retningslinjer for tildeling av støtte 1 2 3 Retningslinjer for tildeling av støtte Kapittel 1 Formål og virkeområde 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1.1 Virkeområde Disse retningslinjenes

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 8 for Velferdstinget 2015 Mandag 9. november kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer