INNKALLING OG SAKSPAPIRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING OG SAKSPAPIRER"

Transkript

1 INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 8 for Velferdstinget 2015 Mandag 9. november kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon / Velferdstinget i Oslo og Akershus mail Villa Eika, Problemveien 5, 0313 Oslo nettside Postboks 1088, Blindern, 0317 Oslo org. nr

2 TIL: Velferdstingets arbeidsutvalg Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo Handelshøgskolen BI Politihøgskolen Det teologiske menighetsfakultet Høgskolen Diakonova Norges Veterinærhøgskole Bjørknes Høgskole Norsk Gestaltinstitutt NLA Høgskolen i Staffeldtsgate Høgskolen for Ledelse og Teologi Norges Dansehøgskole Musikkteaterhøgskolen Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Høgskolen i Oslo og Akershus Norges idrettshøgskole Høgskolen Campus Kristiania Norges Musikkhøgskole Kunsthøgskolen i Oslo Westerdals Høgskole Atlantis Medisinske Høgskole Norsk skuespiller institutt Steinerhøgskolen Barratt Due Musikkinstitutt Den Norske Eurytmihøgskole Folkeuniversitetene KOPI: Hovedstyrets studentmedlemmer, velferdstingets kontrollkomité, velferdstingets representanter i SiOs delstyrer, studentmediene, kulturstyret, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Norsk Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig, ISU v/ UiOs lokallag, Det Norske Studentersamfund v/hovedstyret, Ordstyrer INNKALLING TIL VELFERDSTINGSMØTE Dette er endelig innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo og Akershus mandag 9. november. Møtet finner sted på Handelshøgskolen BI, i lesesalen i D-blokken. Det er møteplikt i Velferdstinget, og dersom du ikke kan møte må du selv varsle ansvarlig for din lærestedsgruppering eller fraksjon for å finne vara. I tillegg må du varsle Velferdstingets administrasjon, hvis du ikke kan møte og din vara stiller i stedet for deg. Representanter valgt via valgforsamling må ved forfall ta kontakt med Marte G. Isaksen, for å finne vara. 1 VED SPØRSMÅL OM PRAKTISK INFORMASJON: kontakt Sarah Sørensen på eller 2

3 FORKORTELSER AU: Arbeidsutvalget BH: Bjørknes Høyskole BI: Handelshøyskolen BI BL: Blå Liste BS: Boligstyret DMH: De mindre Høgskolene DNS: Det Norske Studentsamfund. HCK: Høyskolen Campus Kristiania HF: HF-lista HiOA: Høgskolen i Oslo og Akershus HS: Hovedstyret IL: Internasjonallista KK: Velferdstingets kontrollkomite KS: Velferdstingets Kulturstyret LDH: Lovisenberg Diakonale høgskole LL: Liberal Liste MD: SiO Mat & Drikke MF: Det teologiske Menighetsfakultet MOSL: Medisinsk-odontologisk studentliste MTH: Musikkteaterhøyskolen NDH: Norges Dansehøgskole NIH: Norges Idrettshøgskole NITH: Norges Informasjonstekniske høgskole NSO: Norsk Studentorganisasjon OSI: Oslostudentenes Idrettsklubb PBE: Plan og Bygningsetaten PHS: Politihøgskolen RL: Realistlista SBiO: Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI SD: Sosialdemokratene SH: Studenthovedstaden SHA: Studenthovedstadens arbeidsgruppe SiO: Samskipnaden i Oslo og Akershus SiO: Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus SP-HIOA: Studentparlamentet ved HiOA SP-UiO: Studentparlamentet ved UiO STUDiO: Studentfestivalen i Oslo SVL: SV-lista VA: Venstrealliansen VK: Valgkomite VT: Velferdstinget WH: Westerdahls Høyskole 3

4 DAGSORDEN VT 01 MØTEKONSTITUERING 1a) Valg av ordstyrer og referent Vedtakssak 1b) Godkjenning av innkalling Vedtakssak 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan Vedtakssak 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte 12. oktober Vedtakssak 1e) Godkjenning av valgprotokoller Vedtakssak VT 02 ORIENTERINGER 2a) Arbeidsutvalgets orientering Orienteringssak 2b) Hovedstyrets orientering Orienteringssak 2c) Andre orienteringer Orienteringssak VT 03 ORGANISASJON 3a) Årsberetning Orienteringssak 3b) Tilleggsforslag til vedtektsendringer fra forrige møte Vedtakssak VT 04 POLITIKK 4a) Kulturpolitisk dokument Vedtakssak 4b) SiO Helse: Tannhelsetilbudet, kapasitet og prisnivå Vedtakssak 4c) SiO Bolig: Reservasjonsordning for internasjonale studenter Vedtakssak VT 05 ØKONOMI 5a) Budsjettprioriteringer SiO Vedtakssak VT 06 VALG VT 07 HØRINGER OG RESOLUSJONER 7a) Ettergodkjenning: Høringssvar til Velferdspolitisk plattform, VLPK, NSO Vedtakssak 7b) Resolusjon: Omregulering av Kunstgressbanen ved Domus Vedtakssak VT 08 EVENTUELT 4

5 FORSLAG TIL MØTEPLAN: 17:00 Møtestart med opprop Konstituering og orienteringer 1a) Valg av ordstyrer og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte 12. oktober 1e) Godkjenning av eventuelle valgprotokoller 17:30 2a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Andre orienteringer 17:50 7a) Ettergodkjenning: Høringssvar til Velferdspolitisk plattform, VLPK, NSO 18:00 3b) Tilleggsforslag til vedtektsendringer fra forrige møte 18:10 7b) Resolusjon: Omregulering av Kunstgressbanen ved Domus Matpause 19:00 3a) Årsberetning 19:15 4a) Kulturpolitisk dokument 19:30 4b) SiO Helse: Tannhelsetilbudet, kapasitet og prisnivå 20:00 4c) SiO Bolig: Reservasjonsordning for internasjonale studenter 20:30 5a) Budsjettprioriteringer SiO 20:50 8) Eventuelt 21:00 Møteslutt 5

6 SAKSFREMLEGG: 1A Sak: 1a) VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT AU innstiller på følgende personer: Ordstyrer: Tord Øverland Referent: Sarah Sørensen SAKSFREMLEGG: 1B Sak: 1b) GODKJENNING AV INNKALLING Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. SAKSFREMLEGG: 1C Sak: 1c) GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN Vedlagt forslag til dagsorden 6

7 SAKSFREMLEGG: 1D Sak: 1d) GODKJENNING AV REFERATET FRA VELFERDSTINGSMØTET 12. OKTOBER Referatet finner dere Referatet godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. SAKSFREMLEGG: 1E Sak: 1e) GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER Valgprotokoller godkjennes. FOR ARBEIDSUTVALGET Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 7

8 SAKSFREMLEGG: 2A Sak: 2a), Orienteringssak ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING Orienteringen tas til etterretning. FOR ARBEIDSUTVALGET Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget GENERELL ORIENTERING, ARBEIDSUTVALGET Da dette er arbeidsutvalgets siste orientering ønsker vi å trekke frem både det vi har drevet med siden sist, og det som skjer frem mot nyttår. I etterkant av forrige møte har AU holdt en lavterskel vaffelfredag på Villa Eika. Det ble quizfredag, og det kom en del studenter innom som ikke visste hvem vi var fra før av. Vi har skrevet et høringssvar til revidering av Velferdspolitisk plattform i NSO, til Velferd- og likestillingspolitisk komité (VLPK). Det er flott å se at vi blir anerkjent som en høringsinstans i det viktige arbeidet VLPK gjør med Velferd og studenter på nasjonalt nivå. Mandag 19.oktober ble det avholdt valgforsamling for de mindre institusjonene i Velferdstinget. Det var godt oppmøte, og det ble valgt representanter til alle verv. Arbeidsutvalget ønsker de nyvalgte representantene velkommen til Velferdstinget og til Studenthovedstadens arbeidsgruppe (SHA)! I oktober har arbeidsutvalget vært på høstgalla hos Det Norske Studentersamfund (DNS). Der holdt leder takk for maten-tale og vi berget en liten sak fra Hovedstyret. Vi lover at de skal få den tilbake i finere stand enn opprinnelig i nærmeste fremtid. Arbeidsutvalget skal ha formøte med studentene i SiOs Hovedstyre i forkant av hvert Hovedstyremøte. Vi ønsker å bruke tid på å rydde i systemene på kontoret og gjøre det enda mer oversiktlig og effektivt for de fremtidige arbeidsutvalgene. Det er en tidkrevende prosess, men vil komme organisasjonen til gode 8

9 fremover. Dette er også en del av å gjøre organisasjonen klar for et interimsstyre som skal sitte et semester, slik at overgangen i valgperiode blir så smertefri som mulig. Velferdstingets valgkomite er satt i gang, og utlysing av verv skjer i disse dager. Arbeidsutvalget vil oppfordre alle til å ta stilling til om man ønsker å stille til valg, og er åpen for å svare på spørsmål om det er noen som har det rundt vervene. Planleggingen er i gang for årets julebord, håper Velferdstinget gleder seg like mye som oss! Følg oss på instagram vt_osloakershus, twitter vt_osloakershus og facebook Velferdstinget i Oslo og Akershus for å se hva vi holder på med. Leder, Sigrid I etterkant av årets tildeling har jeg kartlagt arbeidet med tilskuddsordningen til Velferdstinget for arbeidsutvalget. Det er viktig at det er oversiktlig for neste arbeidsutvalg som skal jobbe med den hvilke endringer som ble gjort i år, og hvilke konsekvenser de har hatt. 23.oktober var jeg på anleggskonferansen til Norsk Studentidrettsforbund (NSI) i Trondheim. Der fikk jeg og de andre velferdstingslederne møte den andre store organisasjonen som studentidrettslagene hører til. Dette har vært nyttig for å få et større innblikk i hva studentidrettslagene i Oslo og Akershus jobber med. I november er det klart for nytt møte med Velferdstingene i Norge (ViN). Her skal vi bl.a. diskutere helse, idrett og rabatter. Det er også klart for møte med Studenthovedstadens arbeidsgruppe (SHA). Nestleder, Simen Jeg tok muligheten etter tildelingsmøtet og det intensive arbeidet foran møtet til å avspasere en del halve dager i uka etterpå. Da jeg kom tilbake hadde vi allerede begynt å nærme oss en ny sakspapirfrist, så mye av tiden opp til denne orienteringen har gått til saksforberedende arbeid for min del. Jeg observerte den ekstraordinære generalforsamlingen i Det Norske Studentersamfund 13. oktober. Ellers enn dette har den tiden jeg ikke har prioritert til sakspapirer primært gått til arbeid med statsbudsjettet og den nye byrådserklæringen i Oslo. I den resterende delen av perioden etter novembermøtet frem til jul vil det være viktig for meg å utarbeide et godt overlappsopplegg for nestleder. Det har ikke eksistert noe overlappsnotat eller spesifikk opplæring de siste par årene, noe jeg oppfatter som uheldig. Jeg vil også prioritere arbeidet med statsbudsjettet frem til vedtak og med å bygge opp gode relasjoner med den nye posisjonen i Oslo. Det er også en del resterende saker i arbeidsprogrammet som jeg ønsker å se på muligheten for å komme i gang med før perioden er over. 9

10 Informasjonsansvarlig, Christine Siden siste møte i Velferdstinget har mye av tiden for min del gått med til å planlegge og gjennomføre Valgforsamling med de mindre institusjonene tilknyttet SiO. Tiden før møtet gikk hovedsakelig til å kontakte alle institusjonene, informere de om Velferdstinget og invitere de til Valgforsamlingen. Jeg er utrolig takknemmelig til alle som kom på møtet og 12/19 institusjoner var representert. Etter Valgforsamlingen var hovedfokus på boligkampanjen hvor planlegging, strategi og kampanjeplan var viktig å få ferdigstilt. Kampanjen er nå i gang og vi ser frem til å informere, stå på stand og dele ut premier. Fremover skal jeg planlegge julebord som vi håper så mange som mulig av dere vil være med på. Besøke ulike institusjoner for å informere om Velferdstinget, ferdigstille noen dokumenter, jobbe med nettsiden og planlegge den siste delen av perioden. Politisk rådgiver, Aleksander Siden forrige velferdstingsmøte har min tid gått til å jobbe opp mot politikerne i Oslo kommune. Jeg har sendt mail til kontaktpersoner og forsøkt å spille inn våre ønsker til forhandlingslederne i de partiene som arbeidet mot en byrådserklæring. I etterkant av byrådserklæringen arbeidet jeg med et pressenotat, som etterhvert ble til en kronikk. Denne er forsøkt spilt inn til aktuelle medier. Fremover skal jeg avtale et møte med ny finansbyråd i Oslo kommune, Robert Steen. Her er vårt mål å sørge for at byråden raskest mulig får forståelse for hva vi ønsker at kommunen skal prioritere når det gjelder studenter. Det skal også utarbeides et overlappingsnotat for pol.råd. Dette er noe jeg skal sørge for å prioritere relativt høyt, slik at et slikt dokument i størst mulig grad blir både informativt og lettfattelig. Politisk rådgiver, Håkon Siden sist møte i Velferdstinget har mye av arbeidet til å jobbe opp mot utdanningsfraksjonene på Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet. Budsjettet bærer litt for mye preg av status quo for studenter og handlingsrommet for å sette vårt preg på budsjettet er tilstede. Vårt hovedfokus går mot studentboliger og studiestøtten. Vi har kontakt med sentrumspartiene, samt Arbeiderpartiet i vårt arbeid. Budsjettet vedtas i november. Profileringsansvarlig, Ine Siden sist har vi jobbet mye med Boligkampanjen, og rullet den ut. Vi har stått på stand, og delt ut skrapelodd, paraplyer, nøkkelringer og swag fra SiO. Kampanjemateriellet ble veldig kult! Jeg orienterte ganske grundig om boligkampanjen tidligere i høst. Har også hatt en kronikk på trykk i Inside om tak over hodet garanti og studentboliger. Nå gjenstår det å planlegge den siste delen av perioden.

11 Medielogg: Mindre penger direkte til studentene, sak i papiravisen om tildelingsmøtet i Velferdstinget Tak over hodet er ingen menneskerett?, Ine Sophie Atterås om studentboliger og tak-over-hodet-garantien Surfer på eldrebølgen, Sigrid Mæhle Grimsrud om studenter på eldrehjem Fordelte 16,4 millioner av studentenes penger, Sigrid Mæhle Grimsrud om tildelingsordningen og tildelingsmøtet Radio Nova «stakk av med» Universitas-kroner, om tildelingsmøtet SAKSFREMLEGG: 2B Sak: 2b), Orienteringssak HOVEDSTYRETS ORIENTERING Orienteringen tas til etterretning. FOR ARBEIDSUTVALGET Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget

12 HOVEDSTYRETS ORIENTERING I skrivende stund har det ikke blitt avholdt noen styremøter siden sist. Vi har vårt årlige styreseminar Eiendom SiO fortsetter å være aktiv i å fremme Tullinløkka-området som en potensiell ny studenterlund i Oslo. Statsbygg jobber med sin innstilling for området, den vil være klar på nyåret. Vi har fått budaksept på Brenneriveien 11, en tomt med et utnyttelsespotensial på mellom hybelenheter. Vi gjennomfører nå en due dilligence som grunnlag for eventuelt kjøp. Tomta ligger godt plassert ved Vulkan og siloen, og vil være et attraktivt studenthus. Tilsvarende gjelder Blindernveien 44, en tomt med en enebolig rett ved universitetet, godt plassert mellom Apalveien og Blindernveien 6 som vi allerede eier, og omgitt av boliger som eies av universitetet. Vi har foreløpig ikke vedtatt hva tomta skal benyttes til, men den har potensiale for både boliger og barnehage. Campusutvikling Arbeidet med campusutviklingsprosjektet fortsetter, og vi er fremdeles i datainnhentingsfasen. Det kan bli nødvendig å utsette utsendelse av spørreundersøkelse til over nyttår for å unngå kollisjon med andre undersøkelser og eksamenstid. Den nyeste utviklingen på dette feltet er at den nye byregjeringen har i sin plattform gått inn for å ha en campusstrategi etter modell fra Trondheim. Dette sammenfaller i veldig stor grad med arbeidet vi driver med, og er spente på hva det nye politiske flertallet ønsker for en campusstrategi. Økonomi SiO kommer til å være i en mer presset økonomisk situasjon i året som kommer enn vi har vært de siste par årene. Dette har flere årsaker, men en vesentlig forklaringsfaktor er kostnaden SiO må ta for å holde av boliger til internasjonale studenter. Vi setter derfor pris på at Velferdstinget på dette møtet diskuterer denne problemstillingen. En annen forklaring er mange nødvendige investeringer i nye IT-systemer på flere områder. Vi utvider også eiendomsavdelingen som et ledd i å øke kompetanse samt dimensjonere etter økt arbeidsmengde som følge av mange utviklings- og vedlikeholdsprosjekter. Tone Vesterhus Styreleder i SiO

13 SAKSFREMLEGG: 2C Sak: 2c), Orienteringssak ANDRE ORIENTERINGER Orienteringene tas til etterretning. FOR ARBEIDSUTVALGET Sigrid Mæhle Grimsrud Leder for Velferdstinget SAKSFREMLEGG 3A Sak: 3a), Orienteringssak ÅRSBERETNING Årsberetningen tas til etterretning. Vedlegg Årsberetning 2015 FOR ARBEIDSUTVALGET Sigrid Mæhle Grimsrud Leder for Velferdstinget Simen Eriksen Nestleder for Velferdstinget Simen Eriksen Nestleder for Velferdstinget

14 SAKSFREMLEGG 3B Sak: 3a), Vedtakssak TILLEGGSFORSLAG TIL VEDTEKTSENDRINGER FRA FORRIGE MØTE Tilleggsforslagene vedtas. SAKSNOTAT Etter vedtak om endring av valgperiode på forrige møte, ble det fremmet to tilleggsforslag. Forslag 1 Gabrielle L. Gjerdset, Hovedstyret: «Unntatt fra dette er valg av medlemmer til SiOs Hovedstyre og øvrige organer og selskaper tilknyttet SiO, som velges på siste møte hvert kalenderår.» Forslag 2 Jeanette Viken UiO, Realistlista: «Unntatt fra dette er valg av medlemmer til SiOs Hovedstyre og leder av Velferdstingets kulturstyre, som velges på siste møte hvert kalenderår.» FOR ARBEIDSUTVALGET Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget

15 SAKSFREMLEGG: 4A Sak: 4a), Vedtakssak KULTURPOLITISK DOKUMENT Dokumentet vedtas med de endringer som fremkommer i møtet. SAKSNOTAT Det følgende er arbeidsutvalgets endelige utkast til kulturpolitisk dokument. Det er gjort to endringer siden sist. Den første er en bedre formulering på punktet om studiepoeng for tyngre verv, som ble sendt inn i forrige møte. Det andre er en utskriving av et forslag levert i møtet under kapitlet om samskipnaden. Her påpekes det for det første at samskipnaden skal likebehandle alle studentforeninger, og for det andre at Velferdstinget skal være ansvarlig for å gjøre vurderinger rundt hvilke foreninger som skal finansieres av Velferdstinget og hvilke som skal gå via Kulturstyret. FOR ARBEIDSUTVALGET Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget KULTURPOLITISK DOKUMENT Studentkultur er velferd Studentkulturen er en essensiell del av studentlivet. Å engasjere seg i studentforeninger og andre studentspesifikke kulturelle aktiviteter er unike tilbud og opplevelser man kun får i denne livsfasen. Det skal være enkelt, tilgjengelig og billig å både delta i og opprette kulturtilbud for studenter under Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). For Velferdstinget omfatter studentkulturen primært, men langt fra utelukkende, foreningslivet ved lærestedene og under SiO.

16 Kulturarbeid og foreningsliv er også sosialt arbeid som skaper relasjoner og selvrealisering. Velferdstinget ser et rikt kulturtilbud og foreningsliv i direkte sammenheng med forebygging av ensomhet og alvorlige psykiske symptomplager blant studenter. Det er en viktig oppgave for Velferdstinget å sørge for at alle studenter som ønsker det har lave terskler og gode muligheter til å delta i og organisere kulturelle aktiviteter. Velferdstinget mener at både studiestedene, SiO og det offentlige har et delt ansvar for å legge til rette for kulturelle aktiviteter for studentene. Studiestedene Det finnes en rekke måter studiestedet kan og bør legge til rette for studentkultur. Blant annet har studiestedet de beste forutsetningene for å stille arealer til disposisjon for kulturell aktivitet, og å knytte det kulturelle og sosiale arbeidet opp mot det faglige der dette er relevant og hensiktsmessig. Studiestedene må sørge for at det finnes lokaler, enten det er gjennom gunstige utleieavtaler eller fri stasjon. Studiestedene må også legge til rette for foreningsaktivitet ved å la studentene opptjene studiepoeng for tyngre verv. Studentsamskipnaden SiOs rolle i studentkulturen er, og skal være, bred. For det første er semesteravgiften, som fordeles gjennom Velferdstinget og Velferdstingets Kulturstyre, den viktigste finansieringen for kulturaktiviteter blant studenter i Oslo og Akershus. For det andre står de for den overordnede organiseringen av foreningslivet gjennom SiO Foreninger. SiOs viktigste oppgaver, i samråd med Velferdstinget, er å sikre at midlene i semesteravgiften er tilstrekkelige til å sikre et levende foreningsliv, og at studentforeninger har et tilgjengelig, kompetent og behjelpelig støtteapparat i organisatoriske og økonomiske spørsmål. SiO skal likebehandle alle studentforeninger, uansett størrelse og virke. Velferdstinget skal bestemme om det er mest hensiktsmessig for en forening å forholde seg til Kulturstyret eller Velferdstinget i spørsmål om finansiering. Det offentlige Det offentlige kan også bidra til å skape et bedre studentkulturliv i Oslo og Akershus, både gjennom fasiliteter, økonomisk støtte og tettere samarbeid mellom det offentlige kulturlivet og studentforeningene. Kommunen må stille kulturarenaer til disposisjon for studenter, tilby gunstige rabattordninger og samarbeide aktivt inn i de store studentarrangementene som arrangeres i og rundt byen. Det må også sørges for at det finnes gratis eller billige flater i bybildet som studentforeninger kan reklamere på. Staten må sørge for at studenter som får muligheten til å jobbe på heltid i kulturinstitusjoner har samme rett til permisjon som tillitsvalgte på heltid.

17 Kulturkort Oslo og Akershus er en region med et stort og variert kulturelt tilbud. Besøkstall viser dessverre at studenter er en underrepresentert gruppe hva gjelder bruk av dette kulturtilbudet. For Velferdstinget er det viktig at det kulturtilbudet som eksisterer skal være lett tilgjengelig og billig for studentene. Det er flere måter man kan gjøre dette på, men Velferdstinget tror på en rabattordning/abonnementsordning i form av et kulturkort. Kortet skal kunne kjøpes inn for en gitt sum per måned, for deretter å gi gratis eller rabatert inngang på kulturarenaer som f.eks. kino, museer, konserthus og sportslige arrangementer. Velferdstinget mener derfor at: Kommunen/fylkeskommunen må innføre en prøveordning med abonnements-ordnet kulturkort til en makspris av 300 kr per måned Kulturkortet skal gi gratis eller rabatert inngang til alle kommunens kulturarenaer Det skal inngås et forpliktende samarbeid med private kinoselskaper for å tilby rabatterte billettpriser til kinoforestillinger SAKSFREMLEGG: 4B Sak: 4b), Vedtakssak SIO HELSE: TANNHELSETILBUDET, KAPASITET OG PRISNIVÅ Saken vedtas med de endringer som fremkommer i møtet. SAKSNOTAT Bakgrunn: Tannhelsetilbudet ved SiO er et etterspurt og populært helsetilbud. Dagens dimensjonering med to tannlegestoler (units) og svært lave priser gjør tilbudet til et betydelig knapphetsgode med hyppige inntaksstopp (for å ferdigbehandle pasienter under behandling). Tannhelse økte kapasiteten fra dagdrift til 5 dager i uka til også å drifte 2 kvelder i uka i januar 2013 og til 4 kvelder i uka vår Unitene er som nevnt nå i drift 12 timer 4 dager i uka, fredag vanlig 8 timers drift. Tannlegetilbudet hos SiO Helse, ble vedtatt etablert i 2006 og var i full drift fra Det ble da installert to tannlegestoler (units) på Blindern. Disse har vært i full drift siden og ventetiden er blitt beskrevet som lang helt siden tilbudet kom i full drift (2007).

18 SiO arbeider med utredning av alternativer for å utvide kapasiteten og hvilke merkostnader dette vil kunne medføre for SiO Helse. Arbeidsutvalgets vurdering: I 2012 ble det vedtatt å redusere prisene med 20 %, via semesteravgiften og i 2014 ble det vedtatt en ytterligere reduksjon med 20 %. Dette har resultert i at SiO i dag ligger godt under kommunale tannlegepriser i Oslo og 50 % under prisene til Studentsamskipnaden i Bergen, noe som gjør at handlingsrommet for en økning av egenandelen for brukerne av tilbudet er tilstede for VT. Dagens situasjon må betraktes som en utfordring for SiO Helse sitt omdømme. Kapasiteten er allerede utvidet ved at unitene driftes 12 timer i døgnet, 4 dager i uken og 8 timer på fredager. Tannhelsetilbudets lave priser bidrar til den store etterspørselen, og medfører i tillegg at SiO har opplevd å få klager fra studenter som ikke har fått tilbud hos SiO, med krav om å få dekket differansen mellom SiOs priser og kostnader de har hatt hos andre. I dagens lokaler er det ikke plass til å utvide med fler stoler. SIO anslår at det både er behov og et handlingsrom til å øke egenandelen for tilbudets brukere når etterspørselen er så stor. VT mener at den høye oppslutningen og den lange ventetiden rundt tilbudet er et kvalitetstegn for tilbudet. Studenter lever allerede med stram økonomi og VT ser på det som et gode at vi kan tilby våre studenter, i en trang økonomisk situasjon, et gunstig tilbud for god tannhelse langt under kommunale priser. Flertallets forslag til vedtak: Velferdstinget i Oslo og Akershus ønsker ikke å øke egenandelen for studentene som bruker tannhelsetilbudet til SiO Helse, med mindre det finnes intensjoner om å forbedre tilbudet eller utvide kapasiteten. Dissens fra Simen Eriksen og Ine Sophie Seljeseth Atterås: Velferdstinget i Oslo og Akershus ønsker å øke egenandelen for brukerne av SIO tannhelse. FOR ARBEIDSUTVALGET Sigrid Mæhle Grimsrud Håkon Knudsen Leder for Velferdstinget Politisk rådgiver for Velferdstinget

19 SAKSFREMLEGG: 4C Sak: 4c), Vedtakssak SIO BOLIG: RESERVASJONSORDNING FOR INTERNASJONALE STUDENTER Saken vedtas med de endringer som fremkommer i møtet. SAKSNOTAT Her er en liste over spørsmål vi ønsker at Velferdstinget diskuterer: Skal ordningen gjelde alle typer studenter (par, single, grads-, program-, kvote- og Phd-studenter)? Skal studenter som bor mer enn et år inngå i den reserverte årlige kvoten? Skal reservasjonsordningen gjelde for 12 mnd. der risiko for tomgang på våren som følge av reduksjon i antall studenter dekkes av utdanningsinstitusjonene? Står beløpet som skal dekke deler av tomgangen som følge av reservasjonsordningen i forhold til økonomisk belastning for SiO? Bør VT ha en oppfatning av om utdanningsinstitusjonene skal kunne viderefakturere reservasjonskostnadene til studentene? Bakgrunn SiO har senere år hatt avtaler med flere av utdanningsinstitusjonene om reservasjonsordning for internasjonale studenter. Det er inngått avtale om reservasjon av tilsammen ca hybler med 12 av utdanningsinstitusjonene. Grunnen til at det blir vesentlig flere internasjonale studenter i SiOs boligmasse enn de SiO hvert år tildeler i henhold til avtalene, er at tildelingsreglementet (vedtatt av VT) prioriterer de som allerede bor i studentbolig ny kontrakt, uansett om de har kommet inn på reservasjonsordningen eller som ordinære søkere. I tillegg er internflytting en prioritet i tildelingsreglementet. SiO har aktive leieforhold i dag. Av disse er (ca. 39 %) internasjonale studenter. Av søknader til hybel med felles bad/kjøkken er 43 % fra internasjonale studenter. Av søknader til ettromsleiligheter med eget bad/kjøkken) er 14 % fra internasjonale studenter. Avtalen med utdanningsinstitusjonene åpner for å ta inn både gradsstudenter, Phd-studenter (som etter Samskipnadsloven ikke inngår i studentbegrepet og derfor ikke er normalt søknadsberettiget) og utvekslingsstudenter. På denne måten gir SiO indirekte rettigheter til noen grupper internasjonale studenter som ikke norske studenter har. Det er ut ifra avtalen utdanningsinstitusjonene som definerer hvilke studenter de vil prioritere i sine reserverte boliger. I tillegg er det noen institusjoner som viderefakturerer reservasjonsbeløpet til sine internasjonale studenter. SiO bolig er bekymret for at det da

20 kan oppfattes som at internasjonale gradsstudenter kan kjøpe seg forrang til bolig, noe ikke norske gradsstudenter kan. Med antall boliger som omfattes av dagens reservasjonsordning må det relativt tidlig blokkeres rom for å kunne oppfylle forpliktelsen i avtalen fra 1.august hvert år. Gebyret er ment for å dekke noe av tomgangen. Tomgangskostnadene øker med antall rom som inngår i reservasjonskvoten. Om antallet økes vil SiO måtte holde av rom tidligere enn nå, som er i mai. Antallet varierer mye mellom høstsemester (høyt antall) og vårsemester (lavt antall). Det er i høyest grad boligtyper etterspurt av internasjonale studenter som blir fraflyttet ved jul, som det er relativt liten etterspørsel etter fra norske studenter på denne tiden av året. Arbeidsutvalgets vurdering Arbeidsutvalget vurderer det dithen at SiO bør øke avgiften på reservasjon av boliger for utdanningsinstitusjonene. Det er ikke riktig at det skal være alle SiO-studenters avgift å betale for at utdanningsinstitusjonene ikke har nok internasjonale studenter til å fylle opp boligene som er holdt av. Samtidig kan dette fungere som et incentiv til utdanningsinstitusjonene at de bør være attraktive for internasjonale studenter begge semestre. Utdanningsinstitusjonene bør ikke ha lov til å la avgiften bli viderefakturert til de internasjonale studentene. Det vil fungere som en forskjellsbehandling av de internasjonale studentene avhengig av hvilken institusjon de ønsker å studere ved. Samtidig kan det oppfattes uheldig ovenfor internasjonale studenter som at dette er en avgift SiO (og Velferdstinget) mener at de skal betale, ikke en avgift som er ment for utdanningsinstitusjonen. Det bør være strengere krav til hvem som kan tildeles boligene som reserveres, slik at boligene blir forbeholdt studenter og ikke Phd-studenter som etter Samskipnadsloven ikke inngår i studentbegrepet. Gradsstudenter som blir tildelt studentbolig via den eksisterende ordningen bør bli pliktet til å skrive under en boligkontrakt som ikke kan sies opp på et år. De vil da ikke ha mulighet til internflytting det første året, og SiO vil kunne ha mer forutsigbarhet for tomgangen i boligene. Forslag til vedtak SiO bør øke gebyret for reservasjon av boliger for utdanningsinstitusjonene. Utdanningsinstitusjonene bør ikke ha lov til å la gebyret bli viderefakturert til studentene. Det bør være strengere krav til hvem som kan tildeles boligene som reserveres. Gradsstudenter som blir tildelt studentbolig gjennom reservasjonsordningen bør ikke ha lik rett som andre beboere til internflytting det første året de bor i SiO-bolig. FOR ARBEIDSUTVALGET Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget

21 SAKSFREMLEGG: 5A Sak: 5a), Vedtakssak BUDSJETTPRIORITERINGER SIO Velferdstingets budsjettprioriteringer for SiO vedtas med de endringer som fremkommer i møtet. SAKSNOTAT Bakgrunn Psykisk helse er en av to hovedprioriteringer hos Velferdstinget i Et av punktene på Arbeidsprogrammet for 2015 er: «VT skal jobbe for et bedre inntakssystem i den psykiske helsetjenesten der SiO skal sørge for at studenter som søker hjelp havner i riktig innstans.» I dag er det noe uoversiktlig informasjon på SiO Helse (psykisk helse) sine nettsider over prosessen i inntakssystemet. Det er viktig at studentene vet hva de går til når de tar kontakt med SiO, spesielt når det gjelder et så sensitivt tjenesteområde som dette. En endring og klargjøring krever reell prioritering av menneskelige og økonomiske ressurser. Men dette vil være positivt fordi det vil gjøre inntaket tryggere, mer oversiktlig og virke mer imøtekommende for studenten som tar kontakt. Arbeidsutvalgets vurdering Følgende punkter er Velferdstingets krav til hvordan inntaket bør være overfor studentene: Du skal kunne ta kontakt på ett, oversiktlig sted Det må tydelig fremkomme på nettsidene til SiO hvordan prosessen vil være om du velger å ta kontakt Du skal kunne fortelle kort hvorfor du tar kontakt, og vite hvordan dette skal foregå Uavhengig av ventetider til faktisk time skal du få rask respons på den første kontakten din, hvor du får tydelig beskjed om hvordan prosessen videre vil foregå Ved lang ventetid hos psykolog bør studenten få oppfølgingstime av rådgiver, eller tilbud om gruppeveiledning i mellomtiden der dette er hensiktsmessig Studenten skal få tydelig beskjed om hvor i køen hen befinner seg Det skal være god kontakt mellom de forskjellige helsetjenestene (fastlege, rådgivning og psykolog) Det skal være enkelt for fastleger under SiO å henvise til rådgivning/psykolog

22 Studenter som har benyttet seg av helsetjenesten skal enkelt kunne velge å gi tilbakemelding på tjenesteområdet i form av et standardisert skjema FOR ARBEIDSUTVALGET Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget SAKSFREMLEGG: 7A Sak: 7a), Vedtakssak ETTERGODKJENNING: HØRINGSSVAR TIL VELFERDSPOLITISK PLATTFORM, VLPK, NSO AU innstiller på at høringsuttalelsen ettergodkjennes. Vedlegg FOR ARBEIDSUTVALGET Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget

23 HØRINGSSVAR Fra: Velferdstinget i Oslo og Akershus v/ arbeidsutvalget 9. oktober 2015 Til: Velferds- og likestillingspolitisk komite, NSO Høringssvar til revidering av Velferdspolitisk plattform Vi takker for muligheten for å komme med innspill i prosessen med revidering av Velferdspolitisk plattform. Dokumentet er generelt et godt og dekkende grunndokument. Det er viktig at det både er generelle prinsipper til grunn, samtidig som konkret politikk trekkes frem. Under følger kommentarer til det dokumentet som ligger til grunn. 2.1 Utdanningsinstitusjonene Når det gjelder krav til utdanningsinstitusjoner møter Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) ulike situasjoner hos medlemsinstitusjonene. Dette kan både knyttes til utdanningsinstitusjonens størrelse og om den er privat/offentlig. I dag stilles det ikke like krav til institusjonene i forhold til tilrettelegging for studentene, eller studentsamskipnadens plass på institusjonen. Dette bør pålegges private institusjoner også. I 2015 avvikler VT sin tildelingsordning for studentdemokratier som tidligere har sikret studentdemokratier noe støtte til lokal drift. Vi har et ønske om at private institusjoner på lik linje med offentlige er pålagt å støtte lokale studentdemokratier, samt midler til faglig aktivitet. 2.2 Studentsamskipnadene I dag er alle institusjoner pålagt å være en del av en studentsamskipnad. Siden 1. august 2008 gjorde endringer i loven at alle institusjoner som meldte seg inn i studentsamskipnader etter dette året at institusjonen aldri kunne melde seg ut. De institusjonene som meldte seg inn før dette har fortsatt mulighet til å melde seg ut. Dette har det vært et tilfelle hos en institusjon som tidligere var del av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). NSO bør arbeide for at de institusjonene som i dag ikke er del av en studentsamskipnad bør oppfordres på det sterkeste til å melde seg inn igjen, for at studentene fullverdig skal få være en del av det studentmiljøet byen de bor i har.

24 SAKSFREMLEGG: 7B Sak: 7b), Vedtakssak RESOLUSJON: OMREGULERING AV KUNSTGRESSBANEN VED DOMUS Resolusjonen vedtas med de endringer som fremkommer i møtet. SAKSNOTAT SiO har siden 2014 jobbet med en plan for å omregulere kunstgressbanen utenfor Domus Athletica på Vestgrensa for bygging av studentboliger. SiOs argumentasjon er at banen ikke blir utnyttet maksimalt (både i at den er vinterstengt og at den primært brukes på kveldstid, og også da ofte ikke utnyttes til kapasitet), og at studentboliger vil skape mer nytte for en bredere gruppe av studenter. OSI har vært spesielt aktive i å kritisere dette forslaget. OSI sin argumentasjon er at SiO har et ansvar for å sørge for at det finnes tilgjengelige treningsarealer for å drive med baneidrett, særlig fotball men også andre utendørsidretter. Deres primære krav er at SiO sørger for erstatningsareal i form av en ny 11-spillers fotballbane om de bygger studentboliger på Vestgrensa. SiO har nå et forslag om omregulering av Trimveien 4 (altså Kunstgressbanen) ute til offentlig høring hos Plan og Bygningsetaten. Plan og bygningsetatens anbefaling er å tillate omregulering, men med forutsetning om at det sørges for erstatningsareal for kunstgressbanen. I hele behandlingen av saken hittil har Arbeidsutvalget forholdt seg primært til Velferdstingets hovedprioritering om bygging av studentboliger, og har dermed vært positive til byggingen. Saken har derimot det siste halvåret blitt betent i studentmediene, så vel som i Oslopolitikken. Derfor ønsker arbeidsutvalget demokratisk belegg i form av et intensjonsvedtak for å jobbe videre med saken. Forkortelser: AU: Arbeidsutvalget OSI: Oslostudentenes Idrettsklubb PBE: Plan og Bygningsetaten SiO: Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus VT: Velferdstinget

25 RESOLUSJON: OMREGULERING AV KUNSTGRESSBANEN Arbeidsutvalget mener at man bør gå videre med planene om bygging på kunstgressbanen, og at det ikke bør kreves bygging av erstatningsareal. Arbeidsutvalget synes det er problematisk at det skal være samskipnadens rolle å forvalte store arealer som primært er i etterspørsel hos idrettslag og ikke utgjør noen vesentlig nytte for studentmassen forøvrig. Det er ikke noe prinsipielt galt i at samskipnaden kan ha dette som del av sin drift, men det finnes ikke ordninger som gir samskipnaden tilstrekkelig finansiering til driften, der det på den andre siden finnes en tilskuddsordning for bygging av studentboliger. Arbeidsutvalget mener også at det er urimelig å be en ikke-kommunal aktør sørge for erstatningsareal for nedbygging av idrettsarel på privat tomt. Det er ikke vanlig praksis og setter en merkelig og uønsket presedens. Vi anbefaler derfor velferdstinget å stille seg kritiske til det mulige kravet om at SiO må sørge for erstatningsareal før man kan bygge boliger. Studentidrettslagene i Oslo blir i dag på langt nær prioritert høyt nok ved offentlige idrettsanlegg. Arbeidsutvalget mener at det er kommunen som burde ha det primære ansvaret for at studentidrettslagene har tilgang på haller og anlegg som ikke logisk dekkes av tilbudet til SiO Athletica. Forslag til vedtak SiO bør gå videre med planene om å bygge studentboliger på kunstgressbanen Det bør ikke stilles krav om erstatningsareal som en forutsetning for utbygging for private aktører Ansvarsfordelingen for treningsarealer og idrettsanlegg bør bli klarere, og studentidrettslagene bør gis høyere prioritet hos kommunale anlegg. Studentidrettslag bør ha høyere prioritet i tildeling av treningstid i kommunale anlegg.

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 9. november 2015 Tid: klokken 17:10 Sted: Handelshøyskolen BI, lokale D1 Møtet satt d. 9. november kl. 17:15. Ved opprop var det 27 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 1 for Velferdstinget 2016 Mandag 30. november kl. 17:00-21:00 Sted: Universitet i Oslo, Georg Sverdrups hus VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 19. oktober 2015, klokka 17.00-19:00. Hvor møtet blir avholdt kommer senere. TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur- og designhøgskolen

Detaljer

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger.

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger. ÅRSRAPPORT Studenthovedstaden 2014 Studenthovedstaden Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formand på Det Norske

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. juni 2015 Tid: klokken

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 16. mars 2015 Tid:

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 31. oktober 2016, klokken 17.00 Georg Sverdrups hus; Undervisningsrom 2 Universitetet i Oslo TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur-

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2016 Lørdag 23. til søndag 24. januar Sted: Renskaug Vertsgård VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 14. oktober kl. 17:00-21:30 Det teologiske Menighetsfakultet Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 3. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 3. desember 2012 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 24. april 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: BI, D-Blokka Møtet satt d. 24. april kl. 17:15. Ved opprop var det 32 stemmeberettigede til stede. DELEGATER: DE MINDRE HØGSKOLENE

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 1. desember kl. 17:00-20:30 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 Velkommen kjære representanter

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Konstituerende møte Mandag 2. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte.

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte. REFERAT fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe Dato: Onsdag 12.september 2012 Tidsrom: 17:00-19:00 Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika Tilstede: Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. februar 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Pilestredet 52, Auditorium 3, Høgskolen i Oslo og Akershus. Møtet satt d. 15. februar kl. 17:15. Ved opprop var det 33 stemmeberettigede

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 27. august kl. 17:00-21:00 Domus Theologica Tema: Boligpolitikk Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 30. november 2015 Tid: klokken 17:00 Sted: Georg Sverdrups hus, i Auditorium 2 på Universitetet i Osio. Møtet satt d. 30. november kl. 17:15. Ved opprop var det 34 stemmeberettigede

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. november 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Møtet satt d. 13. november 2017 kl. 17:03. Ved opprop var det 30 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 5. desember 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Møterom A1 Møtet satt d. 5. desember kl. 17:13. Ved opprop var det 29 stemmeberettigede

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. desember 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 22. oktober 2012 Tid: kl. 18:09-19:38 Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 22. oktober kl. 18:15. Ved opprop kl. 18:10 var det 19 stemmeberettigede til stede. Følgende

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. januar 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. november 2013

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Til studentdemokratiene ved: Norges idrettshøgskole Det teologiske menighetsfakultet Norges Musikkhøgskole

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 7. april kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 27. april 2015 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 4. april 2013 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 7 for Velferdstinget 2015 Mandag 12. oktober kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. september 2013

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 8 for Velferdstinget 2015 Mandag 7. september kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. desember 2013 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 18. november kl. 17:00-20:30 Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 074 875 1 070 000 3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. oktober 2013 Tid:

Detaljer

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak 3 Forslag til sak 4 Forslag til sak Tord Øverland - HiOA Linjenummer: 1094 4a - Politisk Grunndokument I samarbeid med studentene kan fylke og

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. oktober 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 30. mai 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Universitetet i Oslo, Georg Sverdrups hus Møtet satt d. 30. mai kl. 17:08. Ved opprop var det 28 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2011

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 1. november 2013 Tid: kl. 16.30:-18.00: Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 1. november kl. 16:55. Ved opprop kl. 17:10 var det 13 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 7. april 2014 Tid: kl.

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 075 000 1 070 000 3610 3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180 465 1 201 380

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1.september 2014 Tid:

Detaljer

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier»

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier» Fra: Velferdstinget i Oslo og Akershus v/ Arbeidsutvalget Til: Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo; Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus; Studentstyret ved Norges Idrettshøgskole;

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 5 for Velferdstinget 2016 Mandag 18. april kl. 17:00-21:00 Sted: Arkitektur- og Designhøgskolen Auditorium A1, Grete Prytz Kittelsen VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 1 for Velferdstinget 2017 Mandag 5. desember kl. 17:00-21:00 Sted: Møterom A1 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 18. november kl. 17:00-20:30 Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. mai 2014 Tid: kl.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 2016 Tid Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent, Anette

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 6. mai 2013 Tid: klokken

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. oktober 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Handelshøyskolen BI i Oslo, lokale D1 Møtet satt d. 17. oktober kl. 17:05. Ved opprop var det 19 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 28. april

Detaljer

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme.

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme. 4a - Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak Kristian Rosskopf,HiOA 4a - Politisk grunndokument Linjenummer: 547 Type:Endring 4a - Politisk grunndokument Inkludere internasjonale studenters

Detaljer

IT{NKALLII{G OG SAKSPAPIRER

IT{NKALLII{G OG SAKSPAPIRER IT{NKALLII{G OG SAKSPAPIRER O SLO STUDENTENE S IDRETT SKLIJBB OSI TENI\IS 1. OSI Tennis medlemsmøtet torsdag I 0.03. 16 kl. 1 8:00 Sted: Athletica l)omus VALKOE,4h4E1'{" KJÆRE REPKESE}{?ÅT{TEI{ I Sign.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 9. september 2017 Tid: klokken 14:00 Sted: Thon Hotell Ullevaal Møtet satt d. 9. september 2017 kl. 14:00. Ved opprop var det 27 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen (10 etasje) Administrasjonsbyggningen

Detaljer

Kulturstyremøte 18. februar

Kulturstyremøte 18. februar Kulturstyremøte 18. februar Til stede: Leder: Svein V. Tømmerdal (UiO), nestleder: Jeanette Viken (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Jana Aleksic (UiO), Hedda Eia Vestad (HiOA), Karoline Soot (UiO) og Svend

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogrammet er arbeidsutvalgets handlingsplan, og bygger opp under Velferdstingets politiske plattformer. Arbeidsprogrammet blir vedtatt

Detaljer

Referat. Saksliste STUDENTHOVEDSTADEN. November Tilstede:

Referat. Saksliste STUDENTHOVEDSTADEN. November Tilstede: Referat November 2017 Tilstede: For Velferdstinget: leder, Elisabeth Holien For Det Norske Studentersamfund; formand, Trygve B.M. Haaland For SiOs hovedstyre: nestleder, Vetle Bo Saga For Studentparlamentet

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. april 2012 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 16. mars kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. mars 2012 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 1. juni kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 27. april kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrere og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan V 1d)

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen REFERAT Styremøte 3.11.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: BIS- kontoret 17:15 Ikke til stede: PA Sak 231-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Ikke godkjent

Detaljer

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Tid: 17:00 21:00 Sted: Rådssalen, administrasjonsbygget Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 001 Møtekonstituering 1a Valg av ordstyrer

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 7.-8. februar 2015

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

KULTURSTYREMØTE 16. SEPTEMBER

KULTURSTYREMØTE 16. SEPTEMBER KULTURSTYREMØTE 16. SEPTEMBER Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Jeanette Viken (UiO), Munir Jaber (HCK), Svend Sondre Frøhaug (NIH), Felicitas Scheffknecht (UiO), Simon Pettersen Skjerven

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

Innkalling til Velferdstingsmøte

Innkalling til Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer

Politisk dokument om velferd

Politisk dokument om velferd Politisk dokument om velferd Vedtatt 23. mai 2017 Politisk dokument om velferd ble utarbeidet våren 2017. Dokumentet ble skrevet av Arbeidsutvalget med Leder Sunniva Braaten og Læringsmiljøansvarlig Einar

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 17. oktober 2014 Tid: kl. 17.00-17.35 Sted: HiOA Møtet satt d. 17. oktober kl. 17.08 Ved opprop kl. 17:09 var det 13 stemmeberettigede til stede. Følgende var til stede

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 4 for Velferdstinget 2017 Mandag 27. mars kl. 17:00-21:00 Sted: D-blokka, Handelshøyskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2016 Lørdag 23. til søndag 24. januar Sted: Renskaug Vertsgård VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 1 ANJA LANDSVERK Vedtektskomiteen Studiested: VID - VID vitenskapelige høgskole Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid E-post: Landsverka@gmail.com Telefon:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2015 7.- 8. februar Sted: Thon Hotel Triaden Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 31. oktober 2016 Tid: kl. 17:00 Sted: Georg Sverdrups hus, Universitetet

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 10-11- 2014 REFERAT. Styremøte 10.11.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 10-11- 2014 REFERAT. Styremøte 10.11.2014 BI Bergen REFERAT Styremøte 10.11.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 65-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 66-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 67-14 - Behandlingssak:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 29. august 2011 Tid:

Detaljer

Instruks for arbeidsutvalget

Instruks for arbeidsutvalget Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET 1. Generelt Fravikelighet Denne instruks viker for "Reglement for Velferdstinget", "Forretningsorden for Velferdstinget", og "Økonomiinstruks for Velferdstinget".

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 8 for Velferdstinget 2016 Mandag 17. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: D-blokka, Handelshøyskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

Velferdsseminarets ABC

Velferdsseminarets ABC Velferdsseminarets ABC alt du trenger å vite, og litt til A. Absolutt viktigst: Å møte opp i god tid på Chateau Neuf lørdag 11. februar før bussen reiser presis kl. 08.00. Akademika: Studentenes egen fagbokhandel.

Detaljer

KULTURSTYREMØTE 10. NOVEMBER

KULTURSTYREMØTE 10. NOVEMBER KULTURSTYREMØTE 10. NOVEMBER Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio) Jeanette Viken (UiO) Sigmund Berg (UiO), Felicitas Scheffknecht (UiO)Maren Høyland (UiO)Rune Keisuke Kosaka (UiO) og Marius

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dalen, Ingunn Moser, Kristin Fjelde Tjelle, Aleksander Nikolic, Tuva

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer