REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE"

Transkript

1 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 6. mai 2013 Tid: klokken 17:00-20:50 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, auditorium 3 Møtet satt d. 4. april klokken 17:18. Ved opprop klokken 17:18 var det 36 stemmeberettigede til stede. Følgende var til stede under møtet: DELEGATAR De mindre høgskolene Arkitekt- og designhøgskolen (AHO) #1 Maria Årthun Lovisenberg Diakonale Høgskole (LDH) #2 Forfall ingen vara Det teologiske menighetsfakultet (MF) #3 Kristian Myhre Høgskolen for Ledelse og Teologi (HLT) #4 Niklas Slettevoll (inne som vara) Norges Informasjonstekniske høgskole (NITH) #5 Niklas Myklebost Politihøgskolen (PHS) #6 Knut H Hatteland Norges Idrettshøgskole (NIH) #7 Tor-Inge Gloppen Handelshøyskolen BI (BI) #8 Kaia Marie Rosseland #9 Christophe Cunen-Classens (inne som vara) #10 Emil Gjerde Engebretsen #11 Eivind Hjemstad-Sollerud Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) #12 Kåre Søvde #13 Jakob Loe #14 Sverre Vasli Aa Søraas #15 Viktor E. Johansson (inne som vara) #16 Tord Øverland #17 Christoffer Storm Tiller Alsvik #18 Ragnild Knezevic #19 Kine Nossen #20 Philip Stampe (inne som vara) #21 Erlend Skjelderup Side 1 av 18

2 Universitetet i Oslo (UiO) Blå Liste (BL) #22 Svein Tømmerdal #23 Alf-Erik Øritsland HF-lista (HF) #24 Mattias Solbakken #25 Erlend Buflaten (inne som vara) Liberal Liste (LL) #26 Øyvind Bjørgo #27 Ingrid Keenan (inne som vara) Realistlista (RL) #28 Stian Lågstad #29 Madeleine Sjøbrend (inne som vara) #30 Stian Kogler Sosialdemokratene (SD) #31 Eirik Borander #32 Emilie Wilberg (inne vara) SV-lista (SVL) #33 Stian Michaelsen (inne som vara) #34 Morten Grinna Normann Venstrealliansen (VA) #35 Mikkel Øgrim Haugen #36 Celestina Da Silva #37 Signy Grape Tale- og forslagsrett Arbeidsutvalget (AU) Tone Vesterhus Mari Amdahl Heglum Christian Strandenæs Andreas Borud Annika Myhre Jahren Marit Dahl Hjort Kontrollkomiteen (KK) Helge Schwitters Martin Ulleberg William G. Sæbø Hovedstyret (HS) Magnus Nystrand, leder Mats Kirkebirkeland, nestleder Hanne Marie I. Pedersen-Eriksen Torkil Vederus Daniel Heggelid-Rugaas Øvrige Karl Kristian R. Kirchhoff, leder av Kulturstyret Tuva Aune Wettland, leder av SP-HiOA Therese Eia Lerøen (HiOA) medlem I Kulturstyret Side 2 av 18

3 Forslag fra Erlend Skjelderup (HiOA): Talerett til Therese Eia Lerøen. VEDTAK: Talerett ble innvilget. Forslag fra Kine Nossen (HiOA): Talerett til Tuva Aune Wettland. VEDTAK: Talerett ble innvilget. Permisjonssøknad fra Ragnild Knezevic (HiOA): søkte om permisjon fra klokken 20:40, hvis møtet går over tid, grunnet annen avtale. VEDTAK: Permisjonssøknaden ble innvilget. Permisjonssøknad fra Kine Nossen (HiOA): søkte om permisjon fra klokken 21:00 på grunn av personlige årsaker. VEDTAK: Permisjonssøknaden ble innvilget. Forkortelser VT Velferdstinget AU Velferdstingets Arbeidsutvalg KS Velferdstingets Kulturstyret KK Velferdstingets kontrollkomite VK Valgkomite SiO Samskipnaden i Oslo og Akershus BS Boligstyret KfS Kaféstyret BI Handelshøyskolen BI BL Blå Liste HF HF-lista HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HS Hovedstyret LDH Lovisenberg Diakonale høgskole LL Liberal Liste MF Det teologiske Menighetsfakultet MOSL Medisinsk-odontologisk studentliste NIH Norges Idrettshøgskole NITH Norges Informasjonstekniske høgskole NSO Norsk Studentorganisasjon PHS Politihøgskolen RL Realistlista SD Sosialdemokratene SVL SV-lista VA Venstrealliansen SP-UiO Studentparlamentet ved UiO SP-HIOA Studentparlamentet ved HiOA SBiO - Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI OSI Oslostudentens Idrettsklubb DNS - Det Norske Studentsamfund. SH - Studenthovedstaden SHA Studenthovedstadens arbeidsgruppe STUDiO Studentfestivalen i Oslo Side 3 av 18

4 VT 01 Møtekonstituering Sak 1a) Valg av ordstyrer og referent AU innstilte på følgende personer: Kjartan Almenning som ordstyrer og Sarah Sørensen som referent. VEDTAK: AUs innstilling ble vedtatt Sak 1b) Godkjenning av innkalling AU innstilte på at Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møte. VEDTAK: Innkalling ble godkjent Sak 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan AU innstiller på følgende: VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrer og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan V 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøtet 4. april V 1e) Godkjenning av valgprotokoller V VT 02 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering O 2b) Hovedstyrets orientering O 2c) Andre orienteringer O VT 03 Organisasjon 3a) Tildelingskriterier for Velferdstingets Kulturstyre V 3b) Tildelingsmøte D VT 04 Politikk 4a) Læremiddelplatform V VT 05 Økonomi VT 06 Valg 6a) Valg til Universitasstyret (to plasser for ett år)? V 6b) Valg til Radio Nova (1 plass for 1 år, en plass for 2 år) V VT 07 Eventuelt Forslag til møteplan: Hilsningstalere 17:15 Møtestart med opprop Side 4 av 18

5 :25 Konstituering og orienteringer 1a) Valg av ordstyrer og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøtet 4. april 1e) Godkjenning av eventuelle valgprotokoller 2a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Andre orienteringer a-6b) Valg av kandidater til styret i Universitas og Radio Nova a) Tildelingskriterier for Velferdstingets Kulturstyre Matpause b) Tildelingsmøte a) Læremiddelplatform ) Eventuelt Møteslutt VEDTAK: Dagsorden og tidsplan godkjent Sak 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte 4. april Det ble innstilt på referatet godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. Delegat nummer 23, Alf-Erik Øritsland (BL) hadde merknad til referatet: «Der er det viktig at det står at jeg snakket om spørsmålet om VT burde ta stilling til at *studentbyer i SiO over en viss størrelse* burde ha sosialt møtested i form av studentdrevet pub - dvs at VT vil jobbe for dette formålet/ha det som et ideal.» VEDTAK: Referatet ble godkjent med merknad. Sak 1e) Valgprotokoller AU innstiller på at valgprotokollene godkjennes. VEDTAK: Alle valgprotokollene ble godkjent Side 5 av 18

6 VT 02 Orienteringer Sak 2a) Arbeidsutvalgets Orientering Leder i Arbeidsutvalget (AU) Tone Vesterhus orienterte, i tillegg til den skriftlige orientering i sakspapirene. Mari supplerte. Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 23, Alf-Erik Øritsland (BL). Tone Vesterhus (AU) svarte. Sak 2b) Hovedstyrets Orientering Leder i Hovedstyret (HS) Magnus Nystrand orienterte. Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 22, Svein Tømmerdal (BL). Magnus Nystrand (HS) svarte. Sak 2c) Andre orienteringer Det var politisk orientering fra AU v/annika M. Jahren. Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 21, Erlend Schjelderup (HiOA). Det var orientering fra Kaféstyret v/torkild Vederus Det var ingen oppklarende spørsmål. Det var orientering fra Boligstyret v/ Christophe Cunen-Classens Det var ingen oppklarende spørsmål. Det var orientering fra Akadmikastyret v/ Daniel Heggelid-Rugaas (HS) Det var ingen oppklarende spørsmål. Debatt av orienteringene. Delegat nummer 22 Svein Tømmerdal (BL) tegnet seg i debatten. Orienteringene tatt til etterretning Ordstyrer informerer om valg senere på møtet. Klokken 17:47 VT 06 Valg Sak 6a-6b) Valg av kandidater til styret i Universitas og Radio Nova AU innstiller på at kandidater fremmes og velges på møtet. Side 6 av 18

7 Forslag fra Kathrine Heldor Paulsen (BI): Kathrine Heldor Paulsen (BI) med vara Trond Sandaker (BI) som styremedlem i Universitasstyret. Forslag fra Kaia Rosseland (BI): Emil Engebretsen (BI) med vara Eivind Hjermstad-Sollerud (BI) som styremedlem i Universitas styret. Forslag fra Stian Michaelsen (SVL): Morten Grinna Normann (SVL) med vara Emil Engebretsen (BI) som styremedlem i Universitas styret. Forslag fra Tord Øverland (HiOA): Henrik Freie med vara Martin Alner Freie som styremedlem i Universitasstyret. Forslag fra Emilie Wilberg (SD): Eirik Boranrand (SD) med vara Mari-Helen Varøy (SD) som styremedlem i Radio Nova styret i 2 år. Forslag fra Erlend Buflaten (HF): Johan Tunestam (HF) med vara Camila Holm (HF) som styremedlem i Radio Nova styret 1 år. Kandidater med personlig vara fremmet til Universitas styret - Kathrine Heldor Paulsen (BI) med personlig vara Trond Sandaker (BI) - Emil Engebretsen (BI) med personlig vara Eivind Hjermstad-Sollerud (BI) - Morten Grinna Normann (SVL) med personlig vara Emil Engebretsen (BI) - Henrik Freie med personlig vara Martin Alner Freie Kandidater med personlig vara fremmet til Radio Nova styret - Eirik Boranrand med personlig vara Mari-Helen Varøy (SD) (2 år) - Johan Tunestam (HF) med personlig vara Camila Holm (HF) (1 år) Presentasjon av kandidatene til Universitas styret. Kathrine Heldor Paulsen (BI) presenterte seg selv. Emil Engebretsen (BI) presenterte seg selv. Morten Grinna Normann (SVL) presenterte seg selv. Tord Øvreland presenterte Henrik Freie Klokken 18:00 -pause Klokken 18:04 møtet i gang igjen Presentasjon av kandidatene til Radio Nova styret. Eirik Borander (SD) presenterte seg selv. Johan Tunestam (HF) presenterte seg selv. Det var spørsmål til kandidatene fra delegat nummer 22, Svein Tømmerdal (BL). Nummer 33, Stian Michaelsen (SVL). Nummer 9, Christophe Cunen-Classens (BI). Nummer 16, Tord Øverland (HiOA). Kandidatene svarte. Det stemmes på alle kandidatene til Universitas styret. VT går til skriftlig avstemning klokken 18:30 Side 7 av 18

8 Kandidatene til Radio Nova styret er valgt ved akklamasjon. Eirik Borander (SD) med vara Mari-Helen Varøy (SD) ble valgt til styret til Radio Nova for 2 år Johan Tunestam (HF) med vara Camilla Holm (HF) ble valgt til styret til Radio Nova for 1 år Det stemmes på kandidatene til styret til Universitas VT går til skriftlig avstemning klokken 20:28 Kathrine Heldor Paulsen (BI) med vara Trond Sandaker (BI) ble valgt til styret til Universitas Morten Grinna Normann (SVL) med vara Emil Engebretsen (BI) ble valgt til styret til Universitas VT 03 Organisasjon Sak 3a) Tildelingskriterier for Velferdstingets Kulturstyre Karl Kristian R. Kirchhof, leder av Kulturstyret (KS) orienterte om saken. AU innstiller på at Kulturstyrets forslag vedtas på møtet.. Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 21, Erlend Skjelderup (HiOA). Karl Kristian svarte. Debatt om saken; Følgende hadde ordet i debatten Nummer 12, Kåre Søvde (HiOA). Nummer 21, Erlend Skjelderup (HiOA). Nummer 30, Stian Kogler (RL). Nummer 36, Celestina Da Silva (VA). Nummer 37, Signy Grape (VA). Karl Kristian R. Kirchhoff (KS). Tone Vesterhus (AU) Først ble prosessen for innstillingen av endringene diskutert. Det ble spurt om dette var KS sine egne endringsforslag eller VT-AU sine. Det ble forklart at VT-AU har vært i tett kontakt med KS og dette er KS faglige innspill, men VT-AU sine endringsforslag. Det ble bemerket at det var bekymrende når KS forklarer av praksis har avveket fra reglementet. KS forklarer at det har vært noen «kriterier» som ikke har fungerte så bra, da noen kriterier er innbyrdes motstridene. Deretter var det kort debatt på innholdet i endringsforslagene. De ble bemerket kriteriet om egenkapital ikke bør håndheves i den grad det blir i dag. Ellers var det bred enighet om innstillingen. Ordstyrer leser opp forslag. Det var fem forslag fra KS og et endringsforslag. Forslagene er sortert etter behandling og votering på møte. AU innstiller på at de vedtas Kulturstyrets tildelingskriterier 1 Levert av: Arbeidsutvalget Hva: Strykning Forslag til sak: 3a) Tildelingskriterier for Velferdstingets Kulturstyre Forslaget: Forslag a: Nummereringen av 2.4, 2.5 og 2.6, endres til 2.3, 2.4 og 2.5. Forslag b: Kravene til dokumentasjon i 6.2 (a-d) gjøres om til romertall (I-IV) for å skille dem fra informasjonsmomentene. 2 Kulturstyrets tildelingskriterier Levert av: Arbeidsutvalget Hva: Endring Side 8 av 18

9 Forslag til sak: 3a) Tildelingskriterier for Velferdstingets Kulturstyre Forslaget: Forslag: Legge til følgende setning etter 2.2. a første punktum: «Underskuddsgaranti knyttes vanligvis til eventuell svikt i de budsjetterte billettinntektene.» Begrunnelse: Kulturstyret har lenge hatt praksis med å kreve dette, så det burde komme frem i kriteriene. Andre plutselige utgifter enn sviktende billettinntekter burde ikke dekkes automatisk av Kulturstyret, da dette kan gjøre det lukrativt å drive med underskudd. Kulturstyrets tildelingskriterier Levert av: Arbeidsutvalget Hva: Endring Forslag til sak: 3a) Tildelingskriterier for Velferdstingets Kulturstyre Forslaget: Forslag: Fjerne 2.2 bokstav c. Begrunnelse:Insitamentsstøtte praktiseres ikke utover den ekstra prioritering Kulturstyret gir søknader som faller innenfor årlige handlingsplan, normalt ved å bevilge et par tusen ekstra til søker. Det er dermed ikke behov for en egen kategori for insitamentsstøtte. Strykningsforslag til fra Erlend Schjelderup (HiOA) falt 4 Kulturstyrets tildelingskriterier Levert av: Arbeidsutvalget Hva: Endring Forslag til sak: 3a) Tildelingskriterier for Velferdstingets Kulturstyre Forslaget: Forslag: Til kravene til dokumentasjon i 6.2, et nytt punkt 6.2 V: «Et dokument om egenkapitalens størrelse hvor det også redegjøres for hvordan denne disponeres. Er foreningen tilknyttet fond eller stiftelser hvor overskudd plasseres, må det også redegjøres for disse.» 5 Begrunnelse: Noen foreninger sitter på store midler fra tidligere perioder uten å vise dette i sine regnskaper. Andre opplyser at de har stor egenkapital uten å forklare hvorfor. Ved ressursknapphet kan slike foreninger bli nedprioritert og derfor er det viktig at Kulturstyret har god innsikt i søkeres egenkapital. Dette gjelder også for foreninger som overfører sine overskudd til fond eller stiftelser. Kulturstyrets midler bør brukes der de kan gjøre mest nytte, altså til de miljøer og foreninger som ikke har store midler å trekke på. Imidlertid vil det selvfølgelig bli tatt hensyn til at visse typer foreningsdrift (barforeninger, store organisasjoner) krever en rimelig stor egenkapital. Det nye dokumentkravet bidrar til at misforståelser rundt slike spørsmål kan oppklares. Kulturstyrets tildelingskriterier Levert av: Arbeidsutvalget Hva: Endring Forslag til sak: 3a) Tildelingskriterier for Velferdstingets Kulturstyre Forslaget: Forslag: Fjerne «normalt» i punkt 3.1 f. Hele punkt 7 endres til følgende: «7 Studentorganer, herunder program- og fagutvalg Side 9 av 18

10 7.1 Det vil kunne bevilges prosjektstøtte til studentorganer dersom prosjektet er utenom organets normale virke samt klart og betydningsfullt styrker studentenes sosiale og kulturelle tilbud. 7.2 For foreninger som utfører studentorganers funksjoner gjelder samme bestemmelser som for studentorganer. 7.3 For alumniforeninger gjelder samme bestemmelser som for studentorganer.» Vedtak: AUs innstilling ble vedtatt Den endelige tekst blir da: Begrunnelse: De siste tre månedene har Kulturstyret hatt en intern debatt om hvordan søknader fra program- og instituttforeninger skal behandles og de siste årene er det spesielt på dette feltet at Kulturstyret har hatt en vaklende praksis. Vi mener at den stringente modellen vi foreslår gir mindre rom for misforståelser. Vi baserer forslaget på følgende momenter: For alle utdanningsinstitusjonene i SiO er det å bidra til sine egne faglig-sosiale miljøer en lovpålagt oppgave. Det vil si at de internt faglig-sosiale tiltakene på programmer, institutter og skoler i hovedsak skal finansieres av utdanningsinstitusjonene selv. Derfor bør ikke Kulturstyret drifte disse foreningene jfr. punkt 3.1 f. Dessverre vet ikke disse studentorganene alltid om at muligheten finnes. På UiO settes det av ca. 140 kr pr student til sosiale-faglige midler som utvalg kan søke om. Disse fordeles til fakultetene, og videre til instituttene etter hvor mange studenter de har. Men langt fra alle støtteberettigede benytter seg av denne muligheten. Vi mener derfor at nye punkt 7 må kombineres med at SiO Foreninger på sine nettsider lager en oversikt over alle steder man kan søke penger, spesielt informasjon til utvalg om støtten de har rett til fra sine egne institusjoner. Imidlertid finnes det prosjekter man ikke vil kunne drive med penger utelukkende fra institusjonen. Eksempelvis kan det være at et veldig aktivt studentorgan i tillegg vil ha en foredragsrekke, en linjeforening på BI arrangerer fagdag eller menighetsfakultetets studentutvalg vil lage semesterstatsfest. Det beste alternativ vil da være å skille ut de tingene som virkelig er støtteberettigede inn i egne foreninger som deretter søker penger fra Kulturstyret. Men noen steder er dette lite praktisk, spesielt små høyskoler eller mindre programmer der det rett og slett fungerer best at samme organ tar seg av begge deler. Vi mener da at den støtteberettigede delen av organets virke kan motta midler i form av prosjektstøtte. Punkt 7.2 er tatt med for å forhindre at man oppretter en pro forma-forening for å øke støttegrunnlaget. Skal man opprette en egen forening bør det finnes et fungerende organ i tillegg. Hvis det ikke er mulig bør man beholde organet og heller søke prosjektstøtte. Det er viktig å understreke at ordlyden «klart og betydningsfullt» betyr at tiltaket må tydelig kunne skilles fra vanlig aktivitet og at det må ha et visst nedslagsfelt, altså komme ganske mange SiO-studenter til gode. Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger Velferdstingets Kulturstyre Disse bestemmelsene er hjemlet i Velferdstingets og Kulturstyrets vedtekter 1 Hva støttes? 1.1 Kulturstyret bevilger kun til aktivitet drevet av og rettet mot studenter ved utdanningsinstitusjoner tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Side 10 av 18

11 Kulturstyrets vedtak skjer etter skjønnsutøvelse med utgangspunkt i Kulturstyrets vedtekter, tildelingskriteriene og prioriteringer for perioden slik disse kommer til uttrykk i Kulturstyrets årlige handlingsplan. 1.3 Ved behandlingen legger Kulturstyret særlig vekt på: a. Søkerens aktivitetsnivå b. Antall SiO-studenter som engasjeres c. Økonomistyring og driftskvalitet d. Utnyttelse av muligheter til egeninntjening e. Endringer fra forrige periode i aktivitetsnivå og antall studenter som engasjeres f. Søkers posisjon i det totale kulturbildet 1.4 Nye organisasjoner og aktiviteter kan gis særlig støtte ved oppstart 1.5 Studentpublikasjoner og andre studentmedier tildeles midler innenfor egen kategori med utdypende kriterier (se 2.5 i dette dokument). 2 Støttetyper 2.1 Driftsstøtte Driftsstøtte er en bevilgning fra Kulturstyret som sammen med søkerens andre inntektskilder er ment å dekke normal aktivitet i løpet av et semester eller et kalenderår. Driftsstøtte vil være egnet for foreninger med en fast og oversiktlig aktivitet. Man kan søke om driftsstøtte for en periode på ett semester eller ett kalenderår etter hva søkeren måtte ønske. Kulturstyret kan velge å dele en driftstøttebevilgning for ett år i to semesterbevilgninger Prosjektstøtte Søkere kan søke om støtte til større enkeltprosjekter. Det finnes flere typer prosjektstøtte, jfr. nedenfor a. Garanti om dekning av eventuelt underskudd ved enkeltarrangement eller -prosjekt Garanti om dekning av eventuelt underskudd ved enkeltarrangement eller -prosjekt kan gis til større enkeltarrangement eller enkeltprosjekt hvor det er knyttet usikkerhet til det økonomiske resultatet. Underskuddsgaranti knyttes vanligvis til eventuell svikt i de budsjetterte billettinntektene. Normalt vil underskuddsgaranti kun gis i tilfeller der arrangementet eller prosjektet ikke omfattes av driftsstøtte. I tilfeller der foreningens virksomhet utelukkende består av større enkeltarrangementer eller -prosjekter, kan foreningen etter avtale med Kulturstyret søke om underskuddsgaranti til disse enkeltvis i stedet for eller i tillegg til å søke om driftsstøtte. Dersom søkeren selv har oppsparte midler, eller er en del av en større forening som har dette, skal dette tas med i vurderingen av søknaden. Kulturstyret kan vedta at man ønsker å gi en mindre underskuddsgaranti på grunn av dette, eller at garantien kun gjelder for en viss andel av et eventuelt underskudd b. Bevilgning til enkeltprosjekt Bevilgning til enkeltprosjekt kan gis til større arrangement eller prosjekt som ikke omfattes av driftsstøtte. I tilfeller der foreningens virksomhet utelukkende består av større enkeltprosjekter, kan foreningen etter avtale med Kulturstyret søke om bevilgning til disse i stedet for å søke om driftsstøtte. 2.3 Investeringsstøtte a. Investeringsstøtte ytes i hovedsak til studentforeninger som er i en oppbyggingsfase hvor det er behov for investeringer i utstyr av ulik art eller foreninger som har et prekært behov. b. Dersom det kommer bredere miljøer til gode, kan Kulturstyret gi en særskilt bevilgning. c. Når det gis investeringsstøtte som lån eller bevilgning skal søkeren alltid undertegne en avtale som regulerer eventuell tilbakebetaling og beskriver eventuelle bindinger på det utstyr man har fått støtte til. Ved for sen betaling eller brudd på øvrige bestemmelser i avtalen, kan Kulturstyret kreve hele det utbetalte beløpet tilbakebetalt straks. 2.4 Støtte til studentpublikasjoner og andre studentmedier Omfatter medier og publikasjoner som faller utenfor Velferdstingets medietildelingskriterier, jf. 1) i Velferdstingets mediepolitiske tildelingskriterier. I vurderingen av søknaden skal Kulturstyret i tillegg til punktene 1.3 i disse tildelingskriteriene legge vekt på støttekriteriene 2 a og e-l i Velferdstingets mediepolitiske tildelingskriterier. 2.5 Valg av støttetype Dersom det er til søkerens fordel, kan Kulturstyret tilby en annen form for støtte enn den søkeren har søkt om. Dette skal begrunnes overfor søkeren. 3 Hva støttes ikke? 3.1 Det gis ikke støtte til: a. Tiltak eller søkere som får støtte direkte fra Velferdstinget. b. Reiser for aktive i foreningen c. Søknader hvor en stor del av søknadssummen skal brukes på foreningens egne aktive, som for eksempel honorar/lønn eller mat og drikke d. Aktiviteter eller gjenstander som dekkes av fristasjonsytelser eller lignende ytelser fra utdanningsinstitusjonen. e. Tiltak der opplegget kan eller bør falle innenfor rammen av undervisningen ved instituttene/lærestedene Side 11 av 18

12 f. Kulturutstyret støtter ikke ordinær drift av studentorganer (student-, program-, institutt- og fagutvalg), da dette anses som lærestedenes ansvar. For unntak fra bestemmelsen, se kapittel 7 Studentorganer i disse kriteriene. g. Nedbetaling av gjeld. h. Søkere som uten saklig grunn utestenger eller på annen måte negativt forskjellsbehandler på grunnlag av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, seksuell orientering, funksjonshemming, kjønn, hudfarge, språk, religion eller livssyn, eller som oppfordrer andre til slik forskjellsbehandling. 4 Krav til søkere: 4.1 Foreninger som ønsker å søke støtte fra Kulturstyret må ha egne vedtekter (statutter, lover eller liknende) som regulerer søkerens virksomhet. Vedtektene må være vedtatt av en generalforsamling hos søkeren og regulere hvordan aktiva disponeres ved en eventuell avvikling. Kulturstyret kan sette krav til innholdet i vedtektene for at søkeren skal kunne få utbetalt støtte fra Kulturstyret. 4.2 Ved oppløsning av en forening som har mottatt støtte fra Kulturstyret, skal avsluttende regnskap sendes til Kulturstyret. Kulturstyret kan kreve at en forholdsmessig andel av søkerens aktiva skal tilbakeføres Kulturstyret. 4.3 Søkerens vedtekter skal sendes inn til Kulturstyret første gang man søker. Ved endringer i statuttene, lovene, vedtektene eller liknende skal dette gjøres kjent for Kulturstyret ved neste søknad. 4.4 Søkeren må være innehaver av en egen bankkonto i foreningens navn. Kontonummer kan ettersendes hvis dette ikke er tilgjengelig på søknadstidspunktet 4.5 For å kunne motta driftsstøtte skal søker være registrert studentforening. Retningslinjer for og bistand til registrering gis av Kulturstyrets sekretariat, SiO Studentliv. 4.6 Enkeltpersoner og ad hoc-grupper kan søke om prosjektstøtte. Kulturstyret avtaler i hvert enkelt tilfelle hvordan sikkerhet i forhold til bruk av midlene skal ivaretas. 5 Når søke? 5.1 Kulturstyret kunngjør i begynnelsen av semesteret sine søknadsfrister for semesteret og for første møte i påfølgende semester. Det skal også kunngjøres hvilke typer søknader som skal leveres til hvilke frister. 5.2 Søknader om driftsstøtte for vårsemesteret eller hele kalenderåret skal leveres slik at de kan behandles i løpet av vårsemesteret. 5.3 Søknader om støtte til høstsemesteret skal leveres slik at de kan behandles i løpet av høstsemesteret. 5.4 Søknader om prosjekter skal leveres samme kalenderår som prosjektet finner sted. Unntak kan gis når søknaden må behandles før første møte i Kulturstyret neste år. 5.5 Når det søkes om midler til enkeltarrangement må søknad være Kulturstyret i hende slik at søknaden kan behandles på et møte i Kulturstyret minst en uke før arrangementet finner sted. 5.6 Dersom søkeren bes om å sende inn tilleggsinformasjon, må dette skje innen tre måneder med mindre Kulturstyret har satt en annen frist. Hvis informasjonen ikke er Kulturstyret i hende før fristens utløp, regnes søknaden som trukket. 6 Søknadsinformasjon 6.1 Søknader til Kulturstyret leveres i søknadssystem administrert av Kulturstyrets sekretariat. Komplett søknad består av søknadsskjema og vedlegg. Følgende støttekategorier finnes: Driftsstøtte Mediestøtte (støtte til publikasjoner og media som faller utenfor Velferdstingets mediesøtteordning) Prosjektstøtte Investeringsstøtte 6.2 Søknader om driftsstøtte skal gi følgende informasjon: a. Søkerens navn og adresse b. Kontaktperson med adresse c. Søkerens formål d. Antall medlemmer og hvor stor del av disse som er studenter ved utdanningsinstitusjoner som er med i SiO. Hvis ikke medlemskap praktiseres, må det gjøres rede for hvor mange SiO-studenter aktiviteten retter seg mot. e. Praktiseres livsvarig medlemskap skal det angis hvor stor andel av medlemsmassen er i den kategorien f. Medlemskontingent g. Tilknytning til andre organisasjoner h. Oversikt og redegjørelse om alle eventuelle undergrupper søkerens drift omfatter i. Oversikt over andre organisasjoner/instanser som en søker/mottar økonomisk støtte fra Disse dokumentene skal vedlegges søknadsskjemaet: I. Rapport om aktiviteten siste periode II. Fullstendig regnskap fra siste periode Side 12 av 18

13 III. Plan for søknadsperioden IV. Budsjett for søknadsperioden V. Et dokument om egenkapitalens størrelse hvor det også redegjøres for hvordan denne disponeres. Er foreningen tilknyttet fond eller stiftelser hvor overskudd plasseres, må det også redegjøres for disse. 6.3 Støtte til studentpublikasjoner og andre studentmedier I søknaden skal man gi de samme opplysninger som ved en søknad om driftsstøtte. I tillegg skal man opplyse om følgende: a. Hvilken type medieprodukt en ønsker å utgi b. Størrelse målt i antall sider og format for publikasjoner eller antall produksjoner, lengde og format for andre medietyper c. Antall nummer eller produksjoner som ble gitt støtte til i forrige søknadsperiode d. Antall nummer eller produksjoner faktisk publisert e. Hvordan mediet distribueres f. Salgspris (abonnement, løssalg) g. Andel av opplaget eller produksjonen som distribueres blant studenter h. Antall medlemmer i redaksjonen i. Andel SiO-studenter i redaksjonen j. Navn og adresse til trykkeriet hvis publikasjon Vedlagt søknaden skal legges ett eksemplar av samtlige nummer av publikasjonen utgitt i forrige søknadsperiode eller samtlige produksjoner hvis radio-, tv-, eller internettproduksjon. 6.4 Prosjektstøtte I søknaden skal man gi de samme opplysninger som ved en søknad om driftsstøtte. I tillegg skal man som vedlegg til søknaden gi følgende informasjon: a. Presentasjon av prosjektet det søkes støtte til b. Detaljert budsjett for prosjektet 6.5 Investeringsstøtte: I søknaden skal det i tillegg til de samme opplysninger som ved en søknad om driftsstøtte som vedlegg fremkomme opplysninger om: a. Fullstendig og spesifisert budsjett for investeringen b. Beskrivelse av den planlagte investeringen med dokumentasjon om behovet for den c. Redegjørelse for hvordan man har innhentet pristilbud og begrunnelse for det tilbudet som er valgt 7 Studentorganer, herunder program- og fagutvalg 7.1 Det vil kunne bevilges prosjektstøtte til studentorganer dersom prosjektet er utenom organets normale virke samt klart og betydningsfullt styrker studentenes sosiale og kulturelle tilbud. 7.2 For foreninger som utfører studentorganers funksjoner gjelder samme bestemmelser som for studentorganer. 7.3 For alumniforeninger gjelder samme bestemmelser som for studentorganer. 8 Rapporteringskrav, utbetalingsbetingelser og sanksjoner 8.1 Bevilget støtte skal benyttes i tråd med Kulturstyrets tildelingskriterier, opplysningene gitt i søknaden og eventuelle spesifikke føringer i Kulturstyrets vedtak. 8.2 Søknader skal være undertegnet av juridisk og økonomisk ansvarlig for søknaden. Den som undertegner går god for opplysninger gitt i søknaden og aksepterer vilkårene for eventuell tildeling. 8.3 Kulturstyret kan stille betingelser for utbetaling av støtte. Spesielt kan Kulturstyret kreve: a. Endring av budsjettforslag, der Kulturstyret eller dets sekretariat og søkeren sammen går gjennom budsjettet for å gjøre det mer realistisk. b. At søkeren oppfyller krav fra Kulturstyret når det gjelder regnskapsførsel, økonomistyring og økonomiforvaltning. c. Regnskapskontroll, jfr. Kulturstyrets eget reglement. d. Medlemskontroll, jf. Kulturstyrets eget reglement. 8.4 Kulturstyret kan kreve hele eller deler av en bevilgning tilbakebetalt dersom a. Det er uoverensstemmelse mellom opplysninger gitt i søknaden og de reelle forhold b. Midler er brukt i strid med vilkårene for bevilgningen c. Søkeren nekter Kulturstyret å gjennomføre regnskaps- eller medlemskontroll eller ikke har levert nødvendig underlagsmateriale til regnskaps- eller medlemskontroll innen fristen d. Søkeren ikke oversender dokumentasjon som Kulturstyret har bedt om innen den fristen Kulturstyret setter. 9 Hastevedtak Side 13 av 18

14 Kulturstyret kan fatte hastevedtak i søknader om prosjektstøtte uten å komme sammen til ekstraordinært møte. Slike vedtak fattes kun unntaksvis og i svært særskilte tilfeller. Det skal grunngis hvorfor en slik fremgangsmåte er benyttet. En forutsetning er også at søknaden må behandles før neste møte i Kulturstyret, og at søkeren kan begrunne at søknaden ikke kunne leveres til normal søknadsfrist. Søknaden må dessuten kunne sammenlignes med tidligere søknader Kulturstyret har behandlet. 9.2 Kulturstyrets leder og nestleder kan fatte hastevedtak i søknader om driftsstøtte fra nye søkere såfremt disse oppfyller kravene over. 9.3 For søknader om prosjektstøtte innstiller Kulturstyrets leder på vedtak. Innstillingen gjøres kjent for Kulturstyrets og gis en tilfredsstillende svarfrist. Ved hastevedtak må alle styrets medlemmer aktivt gi sitt samtykke til fremgangsmåten. 9.4 For søknader om driftsstøtte for nye søkere kan Kulturstyrets leder og nestleder bevilge inntil kr Søknaden skal deretter behandles på første møte i Kulturstyret. Tildelingen kan da økes, men Kulturstyret har ikke anledning til å trekke tilbake støtte utdelt av gruppen. 10 Ikrafttredelse Disse bestemmelsene er vedtatt av Velferdstinget De trer i kraft Klokken 18:55 spisepause Klokken 19:30 møtet i gang igjen. Sak 3a) Tildelingsmøtet AU v/mari A. Heglum orienterte om saken. AU innstiller på at saken diskuteres. Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 12, Kåre Søvde (HiOA). Nummer 16, Tord Øverland (HiOA). Nummer 21, Erlend Skjelderup (HiOA). Nummer 8, Kaia Rosseland (BI). Mari svarte. Debatt om saken; Følgende hadde ordet i debatten; Nummer 6, Knut H Hatteland (PHS). Nummer 8, Kaia Marie Rosseland (BI). Nummer 9, Christophe Cunen- Classens (BI). Nummer 16, Tord Øverland (HiOA). Nummer 21, Erlend Skjelderup (HiOA). Nummer 22, Svein Tømmerdal (BL). Nummer 28, Stian Lågstad (RL). Nummer 33, Stian Michaelsen (SVL). Nummer 36, Celestina Da Silva (VA). Nummer 37, Signy Grape (VA). Magnus Nystrand, leder (HS). Tone Vesterhus (AU) Det ble diskutert hvordan det fungerer rent praktisk med avgiften til NSO. Videre hvilke konsekvenser det vil ha hvis det blir slik at studentdemokratiene skal søke om penger til kontingenten i sin tilskuddssøknad til VT. Det argumenteres for at de studentdemokratier som er medlem vil få mindre penger. Habilitetsproblemet på tildelingsmøtene ble diskutert og det blev argumentert for at særlig studentmediene rammes av dette problemet. Det ble diskutert om NSO kontingenten bør legges på toppen av semesteravgiften, og om hvorvidt skoler som ikke er medlem skal betale mindre eller om at de andre skal betale mer. Det ble argumentert for at det bør være fast rammefordeling av tildelingen og ikke være basert på en innstilling fra AU slik at studentdemokratienes økonomi er forutsigbar. Motargumentet til en rammefordeling er at det bør tas høyde for om studentdemokratiene har en høy egenkapital og videre at den demokratiske del av tildelingen forsvinner. Det var enighet om en mer langsiktig avtale eller retningslinjer for kontinuitet, når det gjaldt tildelinger, men det var ikke enighet om hvordan det best gjøres. Det ble videre foreslått at det ble gjort slik at de som ikke er medlem i NSO ble kompensert litt i deres tildelingssum. Diskusjon tatt til etterretning Klokken 20:17 Side 14 av 18

15 VT 04 Politikk: Sak 4a) Læremiddelpolitisk plattform AU v/christian Strandenæs orienterte om saken. AU innstiller på at dokumentet vedtas med de endringene som vedtas under møtet. Det var ingen oppklarende spørsmål. Debatt om saken; Ingen tegner seg til debatten. Sortert etter som det framkommer i teksten Læremiddelpolitisk plattform Hvor: Linje Levert av: Sverre Søraas (HiOA) Hva: Endring... forarbeid. Resultatet forarbeid. For at dette forarbeidet skal bli så effektivt som mulig, skal læringsstedene forholde seg til gitte frister for innlevering av pensumlister og lignende. Resultatet... Læremiddelpolitisk plattform Hvor: Linje 898 Levert av: Sverre Søraas (HiOA) Hva: Endring. Oppgaven skal fremdeles ivaretas av Akademika, men kostnaden for dette arbeidet må tilfalle utdanningsinstitusjonene. 3 Oppgaven skal fremdeles ivaretas av Akademika. VEDTAK Falt Læremiddelpolitisk plattform Hvor: Linje 900 Levert av: Sverre Søraas (HiOA) Hva: Endring Det er naturlig at Akademika får gjenytelser for de tjenestene de yter utdanningsinstitusjonene. Gjenytelsene kan for eksempel være gratis eller redusert leie, og at institusjonen dekker kostnader til strøm eller vedlikehold av lokalene.. Det er naturlig at Akademika får gjenytelser for de tjenestene de yter Side 15 av 18

16 utdanningsinstitusjonene ved at de sørger for at studentene får et komplett pensum, for eksempel promotering og stands på utdanningsinstitusjonene. VEDTAK Falt Læremiddelpolitisk plattform Hvor: Linje 902 Levert av: Erlend Schjelderup (HiOA) Hva: Endring "(...) av lokalene." 5 "(...) av lokalene. Dette må være en prioritet i fristasjonsforhandlinger mellom SiO og institusjonene." VEDTAK Falt Læremiddelpolitisk plattform Hvor: Linje 903 Levert av: Sverre Søraas (HiOA) Hva: Endring Akademika er ikke den eneste aktøren som sørger for at studentene får det pensumet de trenger. De fleste lærestedene har biblioteker som i større eller mindre grad sørger for deler av studentenes pensum. Det er viktig at det er kommunikasjon mellom de forskjellige bibliotekene og Akademika slik at man får god arbeidsdeling. 6 Akademika skal søke å bli den foretrukne aktøren når studentene kjøper pensum. VEDTAK Falt Læremiddelpolitisk plattform Hvor: Linje 905 Levert av: Ragnild Knezevic (HiOA) Hva: Tillegg Forslaget: Tillegg: Akademika bør i større grad promotere deres nettbokhandel, både for å øke salget og for å ivareta at pensum skal være tilgjengelig for alle studenter til en hver tid. VEDTAK Falt 7 Læremiddelpolitisk plattform Hvor: Linje Levert av: Ragnild Knezevic (HiOA) Hva: Endring De store utdanningsinstitusjonene bør ta ansvar for å utvikle fremtidens læremidler. Utdanningsinstitusjonene bør ta ansvar for å utvikle fremtidens læremidler. Side 16 av 18

17 8 Læremiddelpolitisk plattform Hvor: Linje Levert av: Stian Kogler (RL) Hva: Endring De store utdanningsinstitusjonene bør ta ansvar for å utvikle fremtidens læremidler Utvikle og tilby fremtidens læremidler.. Læremiddelpolitisk plattform Hvor: Linje 909 Levert av: Signy Grape (VA) Hva: Endring "De store utdanningsinstitusjonene bør ta ansvar for å utvikle fremtidens læremidler." 10 "De store utdanningsinstitusjonene bør ta ansvar for å utvikle fremtidens læremidler, men det er svært viktig at det er studentene selv som definerer egne behov og har en stemme når fremtidens læremidler skal utformes. Man må se på nye muligheter for hvordan slik påvirkning best mulig kan skje. Her må velferdstingene spille en større rolle i fremtiden." Læremiddelpolitisk plattform Hvor: Linje 912 Levert av: Erlend Schjelderup (HiOA) Hva: Tillegg Forslaget: Tillegg: "Underskudd i Akademika går utover annen velferd, og om Akademika går i underskudd over tid, bør et salg utredes." 11 Læremiddelpolitisk plattform Hvor: Linje 915 Levert av: Mikkel Øgrim Haugen (VA) Hva: Endring Fastprisperioden for fagbøker bør være utgivelsesåret og påfølgende år. (...) 12 Legge til: "VT skal jobbe for fri-tilgang av akademiske artikler og læremidler." Læremiddelpolitisk plattform Hvor: Linje 916 Levert av: Erlend Schjelderup (HiOA) Hva: Endring Side 17 av 18

18 Utdanningsinstitusjonene skal Det bør være et statlig ansvar å VEDTAK Falt Læremiddelpolitisk plattform Hvor: Linje 916 Levert av: Erlend Schjelderup (HiOA) Hva: Strykning Forslaget: Stryke setningen som begynner med "Utdanningsinstitusjonene" VEDTAK Falt 14 Læremiddelpolitisk plattform Hvor: Linje Levert av: Øyvind Norby Bjørgo (LL) Hva: Strykning Forslaget: Stryke avsnittet "Nasjonalt For å bevare norsk som fagspråk og akademisk frihet må fagbøker omfattes av et lovfestet fastprisvern. Dette gjelder både digitale og fysiske bøker. Fastprisperioden for fagbøker bør være utgivelsesåret og påfølgende år. Utdanningsinstitusjonen skal dekke utgifter til spesielt dyre læremidler" VEDTAK Falt Vedtak: Læremiddelpolitisk plattform med endringene over ble vedtatt VT 07 Eventuelt Ingen saker til evt. Møteslutt klokken 20:50 Villa Eika, Sarah Sørensen Referent. Side 18 av 18

Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger - Velferdstingets Kulturstyre

Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger - Velferdstingets Kulturstyre Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger - Velferdstingets Kulturstyre Disse bestemmelsene er hjemlet i Velferdstingets og Kulturstyrets vedtekter 1 - Hva støttes? 1.1 Kulturstyret bevilger

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 3. desember 2012 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 4. april 2013 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. november 2013

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. september 2013

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. desember 2013 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. januar 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. oktober 2013 Tid:

Detaljer

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak 3 Forslag til sak 4 Forslag til sak Tord Øverland - HiOA Linjenummer: 1094 4a - Politisk Grunndokument I samarbeid med studentene kan fylke og

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. juni 2015 Tid: klokken

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. mai 2014 Tid: kl.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 7. april 2014 Tid: kl.

Detaljer

K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret

K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret Innholdsfortegnelse Støtte fra Kulturstyret Side Hva er Kulturstyret? 3 Hva gir Kulturstyret støtte til? 3 Hvem gir Kulturstyret støtte til?

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 16. mars 2015 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2011

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1.september 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 24.september 2012

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. desember 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 24. april 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: BI, D-Blokka Møtet satt d. 24. april kl. 17:15. Ved opprop var det 32 stemmeberettigede til stede. DELEGATER: DE MINDRE HØGSKOLENE

Detaljer

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte.

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte. REFERAT fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe Dato: Onsdag 12.september 2012 Tidsrom: 17:00-19:00 Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika Tilstede: Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein

Detaljer

Kulturstyremøte 1. oktober

Kulturstyremøte 1. oktober Kulturstyremøte 1. oktober Til stede: Leder: Sigrid Mæhle Grimsrud (UiO), nestleder: Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Tor-Inge (NIH), Camilla Holm (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Eirik

Detaljer

Kulturstyremøte 18. februar

Kulturstyremøte 18. februar Kulturstyremøte 18. februar Til stede: Leder: Svein V. Tømmerdal (UiO), nestleder: Jeanette Viken (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Jana Aleksic (UiO), Hedda Eia Vestad (HiOA), Karoline Soot (UiO) og Svend

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 27. april 2015 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 22. oktober 2012 Tid: kl. 18:09-19:38 Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 22. oktober kl. 18:15. Ved opprop kl. 18:10 var det 19 stemmeberettigede til stede. Følgende

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 28. april

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. mars 2012 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 8.-9. februar 2014

Detaljer

Logoen kan lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no

Logoen kan lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no Kulturstyremøte 7.mai Til stede: Karl Kristian R Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH), Camilla Holm (UiO), Nikolai Nielsen

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. november 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Møtet satt d. 13. november 2017 kl. 17:03. Ved opprop var det 30 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 5. desember 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Møterom A1 Møtet satt d. 5. desember kl. 17:13. Ved opprop var det 29 stemmeberettigede

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. oktober 2014 Tid:

Detaljer

Kulturstyremøte 4.desember 2013

Kulturstyremøte 4.desember 2013 Kulturstyremøte 4.desember 2013 Til stede: Karl Kristian R. Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH). Camilla Holm (UiO), Nikolai

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. april 2012 Tid:

Detaljer

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger.

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger. ÅRSRAPPORT Studenthovedstaden 2014 Studenthovedstaden Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formand på Det Norske

Detaljer

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Tid: 17:00 21:00 Sted: Rådssalen, administrasjonsbygget Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 001 Møtekonstituering 1a Valg av ordstyrer

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

Hovedstyret. Boligstyret. Oppnevninger delstyrer og komiteer

Hovedstyret. Boligstyret. Oppnevninger delstyrer og komiteer Oppnevninger delstyrer og komiteer Hovedstyret Marianne Høva Rustberggard (Styreleder) E-post: marianne.rustberggard@gmail.com Vara: Øyvind Gjengaar, E-post: oyvindgj@gmail.com [Tidsperiode: ut 2012] Magnus

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. april 2012 Tid:

Detaljer

Studentrådets tildelingskriterier Reglementet er vedtatt av Studentrådet og trer i kraft

Studentrådets tildelingskriterier Reglementet er vedtatt av Studentrådet og trer i kraft Studentrådets tildelingskriterier Reglementet er vedtatt av Studentrådet 18.01.13 og trer i kraft 01.02.13. Studentrådet vil rette en takk til Kulturstyret i Velferdstinget i Oslo og Akershus for løyve

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 10. mai 2006

Referat fra møte i Kulturstyret 10. mai 2006 Referat fra møte i Kulturstyret 10. mai 2006 I biblioteket, 2. etasje, Chateau Neuf. Blindern 14. august 2006 Tilstede: Tor Ivar Hansen (leder) Sara Lovise Roaldseth, Erlend Sand Bruer, Kaia Nielsen Kjøs,

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 30. november 2015 Tid: klokken 17:00 Sted: Georg Sverdrups hus, i Auditorium 2 på Universitetet i Osio. Møtet satt d. 30. november kl. 17:15. Ved opprop var det 34 stemmeberettigede

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. februar 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Pilestredet 52, Auditorium 3, Høgskolen i Oslo og Akershus. Møtet satt d. 15. februar kl. 17:15. Ved opprop var det 33 stemmeberettigede

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 9. november 2015 Tid: klokken 17:10 Sted: Handelshøyskolen BI, lokale D1 Møtet satt d. 9. november kl. 17:15. Ved opprop var det 27 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 14. oktober kl. 17:00-21:30 Det teologiske Menighetsfakultet Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 1. november 2013 Tid: kl. 16.30:-18.00: Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 1. november kl. 16:55. Ved opprop kl. 17:10 var det 13 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

Kulturstyremøte 25. mars

Kulturstyremøte 25. mars Kulturstyremøte 25. mars Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Niklas Myklebost (NITH), Torgeir Lebesbye (UiO), Hedda Eia Vestad (HiOA) og Svend Sondre Frøshaug (NIH), Karoline Soot (UiO),

Detaljer

Kulturstyremøte 20. mai

Kulturstyremøte 20. mai Kulturstyremøte 20. mai Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Jeanette Viken (UiO), Jana Aleksic (UiO), Torgeir Lebesbye (UiO), Sigmund Berg (UiO), Karoline Soot (UiO), FelicitasScheffknecht

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 29. august 2011 Tid:

Detaljer

Logoen kan lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no

Logoen kan lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no Kulturstyremøte 4. september Til stede: Sigrid Mæle Grimsrud (HiOA), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH), Camilla Holm (UiO), Nikolai Nielsen (UiO),

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 3. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14 Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.30 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt.

Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. Kulturstyre møte 20.februar 2013 Til stede fra Kulturstyret: Karl Kristian R Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH), Camilla

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Søke om prosjektstøtte, investeringsstøtte eller incentivstøtte

Søke om prosjektstøtte, investeringsstøtte eller incentivstøtte BRUKERINSTRUKS FOR MIN FORENING Innhold 1. Førstegangsregistrering av forening 2. Oppdatering av forening som allerede er registrert 3. Sende søknad til Velferdstingets Kulturstyre Søke om driftstøtte

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. juni 2010.

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 20. mars 2006 I stort møterom 4. etasje, Domus Athletica

Referat fra møte i Kulturstyret 20. mars 2006 I stort møterom 4. etasje, Domus Athletica Referat fra møte i Kulturstyret 20. mars 2006 I stort møterom 4. etasje, Domus Athletica Blindern 9. mai 2006 Tilstede: Tor Ivar Hansen (leder) Sara Lovise Roaldseth, Erlend Sand Bruer, Kaia Nielsen Kjøs,

Detaljer

Kulturstyremøte 30. april

Kulturstyremøte 30. april Kulturstyremøte 30. april Til stede: Sigrid Mæhle Grimsrud (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH), Camilla Holm (UiO), Niklas Myklebost

Detaljer

Ved opprop kl. 17.23 var det 35 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.23 var det 35 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 27. august 2012 Tid:

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: HiST Kalvskinnet, Retorten Kl.18.15 21.30 Referent: Arnstein Kroglund Fiskum Kopi til: 3 stk:

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 1 for Velferdstinget 2016 Mandag 30. november kl. 17:00-21:00 Sted: Universitet i Oslo, Georg Sverdrups hus VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463

Detaljer

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 31. Mars 2011 Tid:

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Til: MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14 Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Kopi til: Referent: Tellekorps: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 12. mai 2011 Tid:

Detaljer

Blindern 11. juni 2007. Referat fra møte i Kulturstyret 6. juni 2007 På Helga Engs hus, Blindern.

Blindern 11. juni 2007. Referat fra møte i Kulturstyret 6. juni 2007 På Helga Engs hus, Blindern. Blindern 11. juni 2007 Referat fra møte i Kulturstyret 6. juni 2007 På Helga Engs hus, Blindern. Tilstede: Tor Ivar Hansen (leder), Sara Lovise Roaldseth, Renèe Katrin Bjørstad, Johannes Aicher, Torbjørn

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15. Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15. Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15 Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

KULTURSTYREMØTE 16. SEPTEMBER

KULTURSTYREMØTE 16. SEPTEMBER KULTURSTYREMØTE 16. SEPTEMBER Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Jeanette Viken (UiO), Munir Jaber (HCK), Svend Sondre Frøhaug (NIH), Felicitas Scheffknecht (UiO), Simon Pettersen Skjerven

Detaljer

Kulturstyremøte 26. mars

Kulturstyremøte 26. mars Kulturstyremøte 26. mars Til stede: Sigrid Mæhle Grimsrud (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH), Camilla Holm (UiO), Niklas Myklebost

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Kulturstyremøte 10. september

Kulturstyremøte 10. september Kulturstyremøte 10. september Til stede: Leder: Sigrid Mæle Grimsrud (UiO), nestleder: Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Camilla Holm (UiO), Eirik Borander (UiO), Jeanette Viken (UiO) og

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01 sstiller: VT-AU 1 Generelt (1) Denne instruksen gjelder for Velferdstingets arbeidsutvalg. Instruksen skal fungere retningsgivende mellom møter i Velferdstinget.

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Kulturstyremøte 17. juni

Kulturstyremøte 17. juni Kulturstyremøte 17. juni Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Jeanette Viken (UiO), Jana Aleksic (UiO), Torgeir Lebesbye (UiO), Hedda Eia Vestad (HiOA), Munir Jaber (HCK), Karoline Soot (UiO),

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 5. juni 2008

Referat fra møte i Kulturstyret 5. juni 2008 Referat fra møte i Kulturstyret 5. juni 2008 I Studentlivs lokaler, Idrettsbygningen Blindern, kl 17.00. Blindern 24. juni 2008 Tilstede: Erlend Sand Bruer (leder), Eivind Løvaas, Torbjørn Valum, Camilla

Detaljer

Ekstraordinært Kulturstyre møte, hvor søknader til STUDiO og andre semesterstartarrangementene behandles, er mandag 10. juni klokken 16:00-18:30.

Ekstraordinært Kulturstyre møte, hvor søknader til STUDiO og andre semesterstartarrangementene behandles, er mandag 10. juni klokken 16:00-18:30. Kulturstyremøte 6.juni Til stede: Karl Kristian R Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH), Camilla Holm (UiO), Nikolai Nielsen

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR Dato: 11.og 12. februar 2012

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 30. mai 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Universitetet i Oslo, Georg Sverdrups hus Møtet satt d. 30. mai kl. 17:08. Ved opprop var det 28 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 17. oktober 2014 Tid: kl. 17.00-17.35 Sted: HiOA Møtet satt d. 17. oktober kl. 17.08 Ved opprop kl. 17:09 var det 13 stemmeberettigede til stede. Følgende var til stede

Detaljer

Kulturstyremøte 11. juni

Kulturstyremøte 11. juni Kulturstyremøte 11. juni Til stede: Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Tor-Inge Gloppen (NIH), Camilla Holm (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Maria Årthun (AHO), Eirik Borander (UiO) og Jeanette

Detaljer

Kulturstyremøte 6.november

Kulturstyremøte 6.november Kulturstyremøte 6.november Til stede: Karl Kristian R. Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Camilla Holm (UiO), Kaia Marie Rosseland (BI), Sigrid

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 10/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010 Tid: kl. 09.15 11.25 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Kim Kantardjiev

Detaljer

Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo

Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo 1) Registrering av studentforeninger Studentforeninger ved Universitetet i Oslo (UiO) skal være registrert i henhold

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 31. oktober 2016, klokken 17.00 Georg Sverdrups hus; Undervisningsrom 2 Universitetet i Oslo TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur-

Detaljer

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme.

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme. 4a - Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak Kristian Rosskopf,HiOA 4a - Politisk grunndokument Linjenummer: 547 Type:Endring 4a - Politisk grunndokument Inkludere internasjonale studenters

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 4. februar 2007 På Gjestfriheten fjordstue, Grymyr.

Referat fra møte i Kulturstyret 4. februar 2007 På Gjestfriheten fjordstue, Grymyr. side 1 av 6 Blindern 7. februar 2007 Referat fra møte i Kulturstyret 4. februar 2007 På Gjestfriheten fjordstue, Grymyr. Tilstede: Tor Ivar Hansen (leder), Erlend Sand Bruer, Sara Lovise Roaldseth, Robin

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer