REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE"

Transkript

1 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 24.september 2012 Tid: kl. 17:00-21:52 Sted: Det teologiske Menighetsfakultet Møtet satt d. 24.september kl. 17:13. Ved opprop kl. 17:08 var det 32 stemmeberettigede til stede. Følgende var til stede under møtet: DELEGATAR Høgskolene Det teologiske Menighetsfakultet (MF) #1 Morten Olsen Politihøgskolen (PHS) #2 Kjell Magnus Habberstad #3 Ida Ellingsund Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) #4 Magnus Skeie (Inne som vara) Høgskolen Diakonova (HD) #5 Ane Runningen (Inne som vara) Norges Informasjonstekniske høgskole (NITH) #6 Niklas Myklebost Handelshøyskolen BI (BI) #7 Kaia Rosseland (Inne som vara) #8 Therese Karlsen #9 Mats Kirkebirkeland #10 Eline Lysen Paulsen Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) #11 Øystein Fimland (inne som vara) #12 Forfall ingen vara #13 Annika Myhre Jahren #14 Tord Øverland #15 Halvor Moen #16 Martin Gulli #17 Sigrid Mæle Grimsrud kom kl. 19:35 #18 Simen Øien #19 Helge Torvund #20 Ragnhild Knezevic Side 1 av 15

2 Universitetet i Oslo (UiO) Blå Liste (BL) #21 Svein V. Tømmerdal #22 Alf-Erik Øritsland HF-lista (HF) #23 Forfall ingen vara #24 Joakim Pedersen Berg Liberal Liste (LL) #25 Christian de Jong Øien (inne som vara) #26 Justin Ebert (inne som vara) Medisinsk-odontologisk studentliste (MOSL) #27 Forfall ingen vara Realistlista (RL) #28 Kenneth Aase Kristoffersen #29 Hilde K. Omdal Sosialdemokratene (SD) #30 Eirik Borander #31 Øivin Køber Opstad #32 Ådne Hindenes (inne som vara) SV-lista (SV) #33 Stian Michaelsen #34 Marit Dahl Hjort Venstrealliansen (VA) #35 Truls Aarseth (inne som vara) #36 Forfall ingen vara #37 Mari Amdahl Heglum Tale- og forslagsrett Arbeidsutvalget (AU) #52 Birgit L. R. Skarstein #53 Signy Grape #54 Stian Lågstad #55 Tone Vesterhus #56 Nicola K.i Solheim #57 Kristin A. Brenna Hovedstyret (HS) #47 Marianne H. Rustbjerggard, leder #48 Magnus Nystrand, nestleder #49 Torkil Vederhus #50 Hanne Marie Pedersen-Eriksen Kontrollkomiteen (KK) Johan Erik A. Tunestam William G. Sæbø Lars Kristian N. Stensrud Øvrige Morten B. Kristoffersen, leder av SP-UiO Aksel B. Sterri, leder av Kulturstyret Side 2 av 15

3 Forkortelser AU Velferdstingets Arbeidsutvalg BI Handelshøyskolen BI BL Blå Liste BS Boligstyret HF HF-lista HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HS Hovedstyret KfS Kaféstyret KS Kulturstyret LDH Lovisenberg Diakonale høgskole LL Liberal Liste MF Det teologiske Menighetsfakultet VT 01 Møtekonstituering MOSL Medisinsk-odontologisk studentliste NIH Norges Idrettshøgskole NITH Norges Informasjonstekniske høgskole NSO Norsk Studentorganisasjon PHS Politihøgskolen RL Realistlista SD Sosialdemokratene SiO Samskipnaden i Olso og Akershus SV SV-lista VA Venstrealliansen VT Velferdstinget OSI Oslostudentens Idrettsklub Kl. 17:13 Sak 1a) Valg av ordstyrer og referent AU innstilte på følgende personer: Martin Kaasgaard Nielsen som ordstyrer og Sarah Sørensen som referent. VEDTAK: AUs innstilling ble vedtatt Sak 1b) Godkjenning av innkalling AU innstilte på at Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møte. VEDTAK: Innkalling ble godkjent Sak 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan AU innstiller på følgende: Dagsorden V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrer og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan V 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøtet 27. august V 1e) Godkjenning av valgprotokoller V VT 02 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering O 2b) Hovedstyrets orientering O 2c) Andre orienteringer O VT 03 Organisasjon 3a) Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre V 3b) Reglementsendringer; Honorar til arbeidsutvalget V 3c) Vedtekts- og reglementsendring; Sammensetning av arbeidsutvalget D/V 3d) Vedtektsendring; Sammensetning av Velferdstinget D/V VT 04 Politikk Side 3 av 15

4 a) Velferdstingets budsjettprioriteringer for SiO V 4b) Resolusjoner V VT 05 Økonomi VT 06 Valg 6a) Varaer Kulturstyret V 6b) Suppleringsvalg Kaféstyret V VT 07 Eventuelt Forslag til kjøreplan: Møtestart med opprop Konstituering 1a) Valg av ordstyrer og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøtet 27. august 1e) Godkjenning av eventuelle valgprotokoller 17:20 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Andre orienteringer a) Velferdstingets budsjettprioriteringer for SiO b) Suppleringsvalg Kaféstyret 18:40 6a) Varaer Kulturstyret 19:00 Middag 19:30 3a) Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 19:40 3b) Reglementsendringer; Honorar til arbeidsutvalget 19:55 3c) Vedtekts- og reglementsendring; Sammensetning av arbeidsutvalget 20:25 3d) Vedtektsendring; Sammensetning av Velferdstinget 20:55 4b) Resolusjoner 21:10 Eventuelt Møteslutt Ordstyrer informerte at Valgkomiteen som ønsker å orientere under sak 2c) Andre orienteringer. VEDTAK: Dagsorden og tidsplan godkjent Sak 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøtet 27.august Det ble innstilt på referatet godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. VEDTAK: Referatet ble godkjent. Side 4 av 15

5 Sak 1e) Valgprotokoller Kontrollkomiteen (KK) innstilte på at alle valgprotokollene ble godkjent VEDTAK: Alle valgprotokollene ble godkjent Kl VT 02 Orienteringer Sak 2a) Arbeidsutvalgets Orientering Leder i Arbeidsutvalget (AU) Birgit Skarstein orienterte, i tillegg til den skriftlige orientering i sakspapirene. Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 10, Eline Lysen Paulsen (BI). Birgit Skarstein (AU) svarte. Orienteringen tatt til etterretning Sak 2b) Hovedstyrets Orientering Hovedstyret (HS) ved Torkil Vederhus orienterte, i tillegg til den skriftlige orientering i sakspapirene. Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 21, Svein Tømmerdal (BL). Nummer 30, Eirik Borander (SD). Marianne H. Rustbjerggard (HS) svarte. Orienteringen tatt til etterretning Sak 2c) Andre orienteringer Leder av Valgkomiteen (VK) Jenny Nygård orienterte. Boligstyret v/ Mats Kirkebirkeland (BI) orienterte. Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 21, Svein Tømmerdal (BL). Mats Kirkebirkeland (BI) svarte. Joakim P. Berg (HF) kom med saksopplysning. Leder av Kulturstyret Aksel Braanen Sterri orienterte. Det var ingen oppklarende spørsmål. Kafestyret ved/ Truls Aarseth (VA) orienterte. Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 22, Alf-Erik Øritsland (BL). Torkil Vederhus (HS) svarte. Akademikastyret v/ Marianne H. Rustbjerggard orienterte. Det var ingen oppklarende spørsmål. Orienteringene tatt til etterretning Side 5 av 15

6 Kl. 17:42 VT 04 Politikk Sak 4a) Velferdstingets budsjettprioriteringer for SiO AU v/signy Grape orienterte om saken. AU innstiller på at følgende vedtas med de endringer som fremkommer på møtet. Velferdstingets budsjettprioriteringer for SiO Budsjettprioriteringer for SiO i 2013: 1. SiO skal styrke tilbudet i helsetjenestene, herunder i den psykiske helsetjenesten, tannhelsetjenesten og i forebyggende helsetjenester. Kapasiteten må økes der det er etterspørsel og tilgjengeligheten må bedres gjennom å etablere et timebestillingssystem på internett. 2. SiO skal i større grad synliggjøre og profilere sitt tjenestetilbud ovenfor studenter ved alle medlemsinstitusjoner. Velferdstingets prioriteringer til SiOs budsjett begrenses til maksimalt antall to. Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 9, Mats Kirkebirkeland (BI). Nummer 21, Svein Tømmerdal (BL). Nummer 19, Helge Torvund (HiOA). Nummer 4, Magnus Skeie (HTL). Nummer 15, Halvor Moen (HiOA). Nummer 14, Tord Øverland (HiOA). Marianne H. Rustbjerggard (HS) og Signy Grape (AU) Svarte. Debatt om saken; Følgende hadde ordet i debatten; Nummer 15, Halvor Moen (HiOA). Nummer 21, Svein V. Tømmerdal (BL). Nummer 9, Mats Kirkebirkeland (BI). Nummer 11, Øystein Fimland (HiOA). Nummer 6, Niklas Myklebost (NITH). Marianne H. Rustbjerggard (HS) Birgit L. R. Skarstein (AU). Signy Grape (AU). Kristin A. Brenna (AU). Det ble diskutert hva intensjonen med prioriteringene som AU innstilte på er. Hvor vidt AU skal fremme disse, som noen mener er «nye prioriteringer» til SiO eller om VT bør holde seg til de ting som ble vedtatt på seminaret. Hvorvidt det bør fokuseres så mye på forbyggende tiltak og hva forbyggende helsetjeneste egentlig er. Det blir diskutert hvordan avdelinger i SiO alle kan samarbeide i forbindelse med forbyggende tiltak. Det ble videre diskutert hva et timebestillingsystem omfatter og hva det vil koste. Marianne H. Rustbjerggard (HS) informer om at det er en utredning som er pågang og HS vil i nærmere fremtid vite hva det innebære. Det ble også diskutert om AU har innstilt på for mange punkter og hvilke konsekvenser det får. Forslag ble fremmet i debatten. Nummer 15, Halvor Moen (HiOA) fremmer forslag i debatten. Og ordstyrer informerte at Halvor sitt forslag er på notatet og må være på selv innstillingen. Kl. 18:19 VT går til avstemning av fremmet forslag Side 6 av 15

7 Referent: Forslagene er nummeret etter voteringsordenen og ikke i den rekkefølge de ble fremmet. Arbeidsutvalgets endringsforslag angitt i saksfremlegget satt inn i referat i sammen med forslag fremmet på møtet. Dokument: Velferdstingets Hvor: Side 28, linje budsjettprioriteringer for SiO Levert av: Mats Kirkebirkeland (BL) Hva: Strykning Forslag til sak: Sak 4a) Velferdstingets budsjettprioriteringer for SiO Forslaget: Stryke; «forebyggende helsetjenester» 2 VEDTAK Falt Dokument: Velferdstingets Hvor: Side 28, linje budsjettprioriteringer for SiO Levert av: Svein Tømmerdal (BL) Hva: Endring Forslag til sak: Sak 4a) Velferdstingets budsjettprioriteringer for SiO Forslaget: Endre punkt 1 til; «Styrke tannhelsetjenesten ved å gjøre den rimeligere og utvide kapasiteten» VEDTAK Falt VEDTAK: AU sin innstilling ble vedtatt VT 06 Valg Sak 6b) Suppleringsvalg Kaféstyret AU v/signy Grape orienterte om saken. Kl. 18:21 Kandidater fremmes Nummer 35, Truls Aarseth (VA) fremmet og presenterte seg selv. Det åpnes for spørsmål til kandidaten. Nummer 11, Øystein Fimland (HiOA). Nummer 9, Mats Kirkebirkeland (BI). Nummer 37, Mari A- Heglum (VA) stiller som personlig vara for Truls VEDTAK: Truls Aarseth (VA) med personlig vara Mari A- Heglum (VA) ble valgt til Kaféstyret. Sak 6) Varaer Kulturstyret AU v/signy Grape orienterte om saken. Aksel informerte om Kulturstyret. Kandidater fremmes Nummer 32, Ådne Hindenes (SD) fremmer seg selv til 1. vara Ådne presenterer seg selv VEDTAK: Ådne Hindenes ble valgt til 1. vara Kulturstyret. Side 7 av 15

8 AU forslår at saken kan tas opp på nytt sist på møtet i tilfelle andre har lyst å stille til valg som vara i Kulturstyret. Kl. 18:35 VT 03 Organisasjon Sak 3a) Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre AU v/tone Vesterhus orienterte om saken. AU innstiller på at følgene endring vedtas Fra 7. Kulturstyrets sekretariat 7.1 SiO Studentliv fungerer som Kulturstyrets sekretariat. 7.2 Sekretariatet har ansvar for å: a) føre protokoll og i samarbeid med leder bistå til effektiv og forsvarlig saksbehandling i Kulturstyret b) gi søknadsberettigede informasjon om Kulturstyrets tildelingskriterier og søknadssystem c) i samarbeid med leder sørge for tilstrekkelig opplæring av Kulturstyret d) kalle inn vararepresentanter ved forfall 7.3 Sekretariatet står ikke til ansvar for beslutninger i Kulturstyret 7.4 Sekretariatet i Studentliv kan påklage vedtak fra Kulturstyret til Kontrollkomiteen i Velferdstinget i spesielle tilfeller dersom gjeldende saksbehandlingsregler ikke er fulgt, ifølge 12.5 Til 7. Kulturstyrets sekretariat 7.1 Velferdtingets organisasjonskonsulent fungerer som Kulturstyrets sekretariat. 7.2 Sekretariatet har ansvar for å: a) føre protokoll og i samarbeid med leder bistå til effektiv og forsvarlig saksbehandling i Kulturstyret b) gi søknadsberettigede informasjon om Kulturstyrets tildelingskriterier og søknadssystem c) i samarbeid med leder sørge for tilstrekkelig opplæring av Kulturstyret d) kalle inn vararepresentanter ved forfall 7.3 Sekretariatet står ikke til ansvar for beslutninger i Kulturstyret 7.4 Organisasjonskonsulenten i Velferdstinget kan påklage vedtak fra Kulturstyret til Kontrollkomiteen i Velferdstinget i spesielle tilfeller dersom gjeldende saksbehandlingsregler ikke er fulgt, ifølge Det var ingen oppklarende spørsmål. Debatt om saken; Ingen tegnet seg til debatt. Vedtak: AU sin innstilling ble vedtatt Side 8 av 15

9 Kl. 18:40 VT 03 Organisasjon Sak 3b) Reglementsendringer; Honorar til arbeidsutvalget AU v/birgit Skarstein orienterte om saken. AU innstiller på følgende alternativ til honorar; Alternativ 4: Regulere honoraret etter Lånekassens satser for maks inntjening sammenlagt med inntekt fra stipend og lån for studenter med full studieprogresjon. Lånekassens grenser for person- og kapitalinntekt kalenderåret 2013: kr Maks utbetaling av stipend og lån per år: kr Samlet: kr kr = kr Lånekassens satser for maks inntjening reguleres årlig etter konsumprisindeks (KPI). Dette beløpet samsvarer i stor grad med nåværende beløp for honorering av velferdstingets arbeidsutvalg. Det vil likevel være en lønnsnedsettelse, og vil slå svakt positivt ut på Velferdstingets budsjett for 2013 med lønnskostnader på kr under budsjettert nivå. Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 9 Mats Kirkebirkeland (BI). Nummer 19, Helge Torvund (HiOA). Tone Vesterhus (AU), Stian Lågstad og Birgit Skarstein (AU) svarte. Debatt om saken; Følgende hadde ordet i debatten; Nummer 10, Eline L. Paulsen (BI). Nummer 11, Øystein Fimland (HiOA). Nummer 15, Halvor Moen (HiOA). Nummer 21, Svein V. Tømmerdal (BL). Nummer 24, Joakim P. Berg (HF). Nummer 33, Stian Michaelsen (SV). Nummer 37, Mari A- Heglum (VA). Magnus Nystrand (HS). Stian Lågstad (AU). Tone Vesterhus (AU). Det ble diskutert hva SP-UiO har gjort som er i likende situasjon. Det blir diskutert om AU skal opptjene pensjon mens de sitter som tillitsvalgt. Det blir diskutert hvilke alternativ for honorar som arbeidsutvalget skal legges seg på og om det med mer gunstig honorar ville være nemmere å finne flinke folk til vervene. Det ble videre diskutert om det var økonomi i VT til er evt. økning av honorar. Det ble diskutert om det er mulig å fremme alternativ forslag til AU sin innstilling. KK redegjorde for dette; at med 2/3 flertall kan det stemmes over alle fire alternativer. VT går til avstemning for at kunne stemme over alle fire alternativer. Vedtak: Det var ikke flertall for å kunne stemme over alle fire alternativer Nummer 37, Mari A- Heglum (VA) foreslår prøvevotering. Ordstyrer avslår forslaget og går til endeligs votering. Vedtak: AU sin innstilling ble vedtatt Kl 19:00 Pause: middag Side 9 av 15

10 Kl. 19:35 Møtet i gang igjen VT 03 Organisasjon Sak 3c) Vedtekts- og reglementsendring; Sammensetning av arbeidsutvalget AU v/birgit Skarstein og Stian Lågstad orienterte om saken. AU innstiller på følgende: Sammensetning av arbeidsutvalget Arbeidsutvalget skal fortsatt bestå av 3 personer i fulltidsstilling (100%) og 3 i deltidsstilling (35%). o Leder o Nestleder o Informasjonsansvarlig o Politisk rådgiver o Politisk rådgiver o Prosjektansvarlig Velferdstinget søker midler fra SiO til en 50 prosent stilling som skal ta seg av profilering og diverse organisasjonsarbeid. Vedtektsendringene dette innebærer anses som debattert dette møtet, og kan vedtas endret på det neste Velferdstingmøte. Reglementsendringene dette innebærer anses som vedtatt dersom sammensetningen av AU endres. AU innstiller på at forslag endringer tas til etterretning og vedtas på neste møte. Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 30, Eirik Borander (SD). Nummer 10, Eline L. Paulsen (BI) Birgit og Stian svarte. Debatt om saken; Følgende hadde ordet i debatten; Nummer 9, Mats Kirkebirkeland (BI). Nummer 10, Eline L. Paulsen (BI). Nummer 21, Svein V. Tømmerdal (BL). Nummer 26, Justin Ebert (LL). Birgit L. R. Skarstein (AU). Stian Lågstad (AU). Kristin A. Brenna (AU). Marianne H. Rustbjerggard (HS). Aksel Braanen Sterri, leder av Kulturstyret. Det ble første diskutert om det i det hele tatt trengs en ekstra stilling i administrasjonen. Debatten gikk deretter på om det i så fall da også trengs en ekstra i arbeidsutvalget om administrasjonen utvides med en 50 % stilling. AU argumenterte for at det trengs etter overtakelsen av Kulturstyrets sekretariat. Formålet og forløpet med KS overtakelsen ble diskutert. De ble motargumentert at det er tale om en overgangsfase og at slik tiltak kanskje ikke trengs. Finansieringen av en ekstra stilling ble diskutert. KS leder bemerker at det er uhensiktsmessig å la KS sekretariatet bli ivaretatt av en 50 % stilling, at KS leder burde ha vært med på råd i en slik omstrukturering og oppfordrer VT til å utsette saken. Det ble diskutert hvem som skal sitte i en slik stilling om det skal vøre en student eller ikke. Det er bred enighet om at VT ønsker mere utdypende saksfremstilling samt litt mere informasjon om hvordan man løser dette. Forslag ble fremmet under debatten Side 10 av 15

11 VT stemmer over forslag fra Øystein. Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Hvor: Side og Akershus Levert av: Øystein Fimland (HiOA) Hva: Strykning Forslag til sak: Sak 3c) Vedtekts- og reglementsendring; Sammensetning av arbeidsutvalget Forslaget: Utsette hele saken til en senere anledning VEDTAK Vedtatt Og svein ønsker å opprettholde hans forslag. Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Hvor: Side 22, linje og Akershus Levert av: Svein Tømmerdal (BL) Hva: Strykning Forslag til sak: Sak 3c) Vedtekts- og reglementsendring; Sammensetning av arbeidsutvalget Forslaget: Stryke prosjektansvarlig. Hvis endring om ny 50 % organisasjonskonsulent vedtas Vedtak: Saken utsatt VEDTAK Behandles når saken tas opp igjen Nummer 32, Ådne Hindenes (SD) forslå de gis pause til et fraksjonsmøte kl. 20:14 før sak 3d) Sak 3d) Vedtektsendring; Sammensetning av Velferdstinget AU v/stian Lågstad orienterte om saken. AU legger frem ny innstilling til saken Sammensetning av Velferdstinget Antall representanter i Velferdstinget i Oslo og Akershus senkes til 35. Institusjonene fordeler representantene seg imellom etter Saint-Lagüe metoden. Vedtektsendringene dette innebærer anses som debattert dette møtet, og kan vedtas endret på det neste velferdstingmøtet. Velferdstingets sammensetning skal oppdateres årlig, og så snart det forligger oppdaterte tall fra studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. AU innstiller på at forslag endringer tas til etterretning og vedtas på neste møte. Det var oppklarende spørsmål fra nummer 32, Ådne Hindenes (SD). Nummer 19, Helge Torvund (HiOA) Kristin A. Brenna (AU) og Stian Lågstad (AU) svarte. Debatt om saken; Følgende hadde ordet i debatten; Nummer 1, Morten Olsen (MF). Nummer 3, Ida Ellingsund (PHS). Nummer 6, Niklas Myklebost (NITH). Nummer 9, Mats Kirkebirkeland (BI). Nummer 11, Øystein Fimland (HiOA). Nummer 15, Halvor Moen (HiOA). Nummer 21, Svein V. Tømmerdal (BL). Nummer 22, Alf-Erik Øritsland (BL). Nummer 26, Justin Ebert (LL). Nummer 30, Eirik Borander (SD). Nummer 31, Øivin K. Opstad (SD). Nummer 32, Ådne Hindenes (SD). Stian Lågstad (AU). Det ble diskutert hvilket forslag (hvilke antall representanter) som gir den mest demokratiske representasjon og hvilke betydning de økonomiske konsekvenser har. Det ble diskutert hvordan det ulike fordelinger kan gir anledning til flere eller færre nyansert debatter samt hvilken innflytelse det har på blokk politikk. Det ble videre diskutert hvilken praksis VT skal legges seg på i fremtiden for å vurderer størrelsen av VT i forholde til antall studenter i samskipnaden. Side 11 av 15

12 Det fremmes forslag i debatten. Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Hvor: 2-2, linje 52 i tillegg til 5 og Akershus sak 3d. Levert av: Velferdstingets arbeidsutvalg Hva: Tillegg Forslag til sak: Sak 3d) Vedtektsendring; Sammensetning av Velferdstinget Forslaget: Velferdstinget i Oslo og Akershus består av 35 (eller det VT bestemmer seg for) representanter. VEDTAK Behandles på neste møte 6 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus Hvor: 2-2, linje 52 i tillegg til sak 3d. Levert av: Eirik Borander (SD) Hva: Tillegg Forslag til sak: Sak 3d) Vedtektsendring; Sammensetning av Velferdstinget Forslaget: Velferdstinget i Oslo og Akershus består av 37 representanter. 7 VEDTAK Behandles på neste møte Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus Hvor: 2-2, linje 52 i tillegg til sak 3d. Levert av: Svein Tømmerdal (BL) Hva: Tillegg Forslag til sak: Sak 3d) Vedtektsendring; Sammensetning av Velferdstinget Forslaget: 40 representanter i Velferdstinget med vekttall på Vedtak: AU sin innstilling tatt til etterretning VT 06 Valg Sak 6) Varaer Kulturstyret VEDTAK Kandidater fremmes (alle kandidatene fremmet seg selv) Nummer 6, Niklas Myklebost (NITH) stiller til 2. vara Nummer 13, Annika Myhre Jahren (HiOA) til 2. vara Nummer 33, Stian Michaelsen (SV) stiller til 4. vara Nummer 34, Marit Dahl Hjort (SV) stiller til 3. vara Kandidatene presenterte seg selv. Behandles på neste møte Kl. 21:06 VT går til skriftlig avstemning om 2. vara plassen. Annika Myhre Jahren valgt til 2. vara og Niklas Myklebost opprettholder sitt kandidatur til 5. vara plass VEDTAK: Annika Myhre Jahren (HiOA) valgt til 2. vara Marit Dahl Hjort (SV) valgt til 3. vara Stian Michaelsen (SV) valgt til 4. vara Niklas Myklebost (NITH) valgt til 5. vara Side 12 av 15

13 Sak 4b) Resolusjoner Forslag fra Mari A. Heglum (VA); Å utsette resolusjonen til Mats Kirkebirkeland (BI) til det er mer tid til å diskuterer saken. Vedtak: Resolusjon til Mats Kirkebirkeland (BI) utsatt til VT møtet i november Mats sin resolusjon utsettes til november møtet. RESOLUSJON: Stipend for deler av studieavgiften Lik rett til utdanning, uavhengig av sosial, etnisk og geografisk bakgrunn er selve bærebjelken i høyrere utdanning og i det norske samfunnet for øvrig. Alle personer skal ha mulighet til å studere ved den skolen og den graden man selv ønsker. Det er en offentlig oppgave å sikre at dette viktige prinsippet blir beholdt. Det er i dag flere grader og fag som kun blir tilbudt av private utdanningsinstitusjoner. Derfor er det slik, at for flere studenter er det i dag, kun ett mulig reelt valg innen høyere utdannelse. Offentlige midler utgjør en svært liten del av de totale inntektene til utdanningsinstitusjoner som er organisert som private stiftelser. Derfor er disse utdanningsinstitusjonene avhengig av finansiering i form av en studieavgift for å tilby et bra utdanningstilbud. Studieavgiften som studentene må betale blir i dag finansiert gjennom et ekstra lån fra Lånekassen. Dette medfører at mange studenter på private høyskoler får en betydelig større lånebyrde enn studenter ved offentlige institusjoner. Studenter som tar hele eller deler av graden sin i utlandet som krever en studieavgift, får også lån fra Lånekassen til å dekke studieavgiften. Samtidig sørger staten for at 50% av studieavgiften på bachelor, og 70% på master-nivå blir omgjort til stipend. Dette gjelder opptil kr per semester. Ingen private aktører innen høyere utdanning som har profitt som mål, skal få offentlig støtte gjennom studieavgiften. Derfor er forslaget skrevet slik at det kun er gjeldende for studenter som studerer på private høyskoler som er organisert som stiftelser, der hvor et eventuelt overskudd går tilbake til studentene. Forslag til vedtak: Velferdstinget mener at staten skal endre studiestøttesystemet for studenter ved stiftelser som er offentlig godkjente (NOKUT-akkrediterte) private utdanningsinstitusjoner slik at disse får lik rett til stipendfinansiering av studieavgiften som norske studenter ved utdanningsinstitusjoner i utlandet". Alf-Erik Øritsland (BL) presenterte sin resolusjon. RESOLUSJON: om reglement for studentforeninger innad i SiO Vedlegg: Reglementet for studentforeninger i SiO, som vedtatt av gamle VT 15. mars 2010 Fakta: Det har de seneste årene vært to foreninger som driver pub via fristasjon i SiO, og disse er Amatøren (1998) i Sogn Studentby, og Kringsjå Pub (2009) for Kringsjå og Fjellbirkeland Studentbyer. * * * * * "Forrige versjon av Velferdstinget, dvs, VT slik det var før sammenslåingen mellom SiO og OAS, debatterte og vedtok i et møte 15. mars 2010 et reglement for studentforeninger i SiO. Reglementets gyldighet bortfalt ved sammenslåingen, da det nye VT ikke kan være bundet av hva det forrige VT foretok seg. SiO stiller til rådighet godt utstyrte lokaler overfor foreningene samt annonserer for begge studentpubene på SiOs hjemmeside. Dette er forhold som forplikter, og som skaper visse forventninger Side 13 av 15

14 hos beboerne og brukerne til etterrettelighet, åpenhet og demokratisk kultur fra driftsforeningenes side - ikke minst ettersom de som gis adgang til å disponere lokalene og til å betjene bar, er brukernes og beboernes medstudenter og medbeboere. VT ønsker å forhindre at mindre grupperinger lager sine egne spilleregler for pubdriften og holder andre interesserte deltagere, beboere og kritiske spørsmål utenfor (ved hjelp av for eksempel lukkede og uannonserte allmøter, sensur av saklige innspill på pubenes facebooksider, vedtekter unndratt offentlighet, eller lignende udemokratiske metoder). VT anerkjenner innsatsen som legges ned av studentforeninger som driver pub via fristasjon i SiO, og på frivillig, ulønnet basis. Imidlertid så gjelder ikke lover om ansattes rettigheter i slike foreninger. For å forhindre at frivillige utsettes for usaklig behandling eller ugunstige forhold, og for å sikre såvel miljøet innad i foreningene, samt foreningenes ansikt utad overfor brukere, beboere og samfunn ellers, anser VT at det er viktig at det stilles opp overordnede vilkår for foreningsdriften. Reglementet vedtatt mars 2010 tjener som et greit utgangspunkt og sammenslåingen av studentsamskipnader medførte ikke at det kom til andre studentforeninger i SiO-systemet enn de to som allerede fantes da saken ble debattert av forrige VT. Samtidig ser VT det som ønskelig at foreningene benytter seg av SiO Studentlivs tilbud om gratis kursing av tillitsvalgte. VT fastslår med dette at reglementet for studentforeninger i SiO igjen gjøres gyldig, og pålegger Studentboligene å denne gang sørge for at reglementet distribueres til og forkynnes overfor foreningene. Vedtakelse av resolusjonen medfører at reglementet trer i kraft snarest, og så senest ved at det har blitt forkynt overfor styrene i de respektive foreningene (for eksempel overfor styrets utsendte til et møte, eller ellers overfor foreningenes styreledere). Resolusjonen vedlegges reglementet, ved oversendelse til studentforeningene. VT stadfester samtidig som intensjon at VT AU lager saksframlegg til endringer av reglementet ved behov." Det var spørsmål fra Tone Vesterhus (AU). Marianne H. Rustbjerggard (HS) og Alf-Erik Øritsland (BL) svarte. Debatt av resolusjonen: Følgende hadde ordet i debatten; Nummer 11, Øystein Fimland (HiOA). Nummer 14, Tord Øverland (HiOA). Nummer 15, Halvor Moen (HiOA). Nummer 21, Svein V. Tømmerdal (BL). Nummer 22, Alf-Erik Øritsland (BL). Birgit L. R. Skarstein (AU). Kristin A. Brenna (AU). Marianne H. Rustbjerggard (HS) Det ble diskutert evt. alternative løsninger til problemstillingen en det som forslås i resolusjonen. Det ble også diskutert om dette er ivaretatt i et annet lovverk. Det ble fremmet forslag i debatten. Svein ønsker delt votering på forlaget fremmet og resolusjonen. Vedtak: Alf-Erik Øritsland (BL) sin resolusjon falt 8 Kl. 21:49 VT går til votering Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Hvor: Side 31, linje og Akershus Levert av: Kristin A. Brenna (AU) Hva: Endring Forslag til sak: Sak 4b) Resolusjoner Forslaget: Velferdstinget mener at studentliv skal tilby oppfølging til studentforeninger med Side 14 av 15

15 skjenkebevilling. VEDTAK Vedtatt Birgit L. R. Skarstein (AU)avslutter møtet kl. 21:52. Møtekritikk sende på mail til informasjonsansvarlig Møteslutt kl. 21:52 Villa Eika, Sarah Sørensen Referent. Side 15 av 15

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. september 2013

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 3. desember 2012 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. januar 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. mars 2012 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. november 2013

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 22. oktober 2012 Tid: kl. 18:09-19:38 Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 22. oktober kl. 18:15. Ved opprop kl. 18:10 var det 19 stemmeberettigede til stede. Følgende

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 4. april 2013 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. desember 2013 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. juni 2015 Tid: klokken

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. april 2012 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2011

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 16. mars 2015 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. oktober 2013 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. mai 2014 Tid: kl.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. desember 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 24. april 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: BI, D-Blokka Møtet satt d. 24. april kl. 17:15. Ved opprop var det 32 stemmeberettigede til stede. DELEGATER: DE MINDRE HØGSKOLENE

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 3. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 31. Mars 2011 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. april 2012 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 7. april 2014 Tid: kl.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 28. april

Detaljer

Hovedstyret. Boligstyret. Oppnevninger delstyrer og komiteer

Hovedstyret. Boligstyret. Oppnevninger delstyrer og komiteer Oppnevninger delstyrer og komiteer Hovedstyret Marianne Høva Rustberggard (Styreleder) E-post: marianne.rustberggard@gmail.com Vara: Øyvind Gjengaar, E-post: oyvindgj@gmail.com [Tidsperiode: ut 2012] Magnus

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1.september 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 29. august 2011 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 24. september kl. 17:00-21:15 Det teologiske Menighetsfakultet Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 27. april 2015 Tid:

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. november 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Møtet satt d. 13. november 2017 kl. 17:03. Ved opprop var det 30 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 27. august 2012 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 1. november 2013 Tid: kl. 16.30:-18.00: Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 1. november kl. 16:55. Ved opprop kl. 17:10 var det 13 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 1. desember kl. 17:00-20:30 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 Velkommen kjære representanter

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 30. november 2015 Tid: klokken 17:00 Sted: Georg Sverdrups hus, i Auditorium 2 på Universitetet i Osio. Møtet satt d. 30. november kl. 17:15. Ved opprop var det 34 stemmeberettigede

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 6. mai 2013 Tid: klokken

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. oktober 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 5. desember 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Møterom A1 Møtet satt d. 5. desember kl. 17:13. Ved opprop var det 29 stemmeberettigede

Detaljer

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. juni 2010.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. april 2011 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 1 for Velferdstinget 2016 Mandag 30. november kl. 17:00-21:00 Sted: Universitet i Oslo, Georg Sverdrups hus VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Konstituerende møte Mandag 2. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 22. september 2011

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 9. november 2015 Tid: klokken 17:10 Sted: Handelshøyskolen BI, lokale D1 Møtet satt d. 9. november kl. 17:15. Ved opprop var det 27 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE Dato: 29. november 2010. Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. februar 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Pilestredet 52, Auditorium 3, Høgskolen i Oslo og Akershus. Møtet satt d. 15. februar kl. 17:15. Ved opprop var det 33 stemmeberettigede

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR Dato: 11.og 12. februar 2012

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 31. oktober 2016, klokken 17.00 Georg Sverdrups hus; Undervisningsrom 2 Universitetet i Oslo TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur-

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 8.-9. februar 2014

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 20. oktober 2011 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 12. mai 2011 Tid:

Detaljer

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Tid: 17:00 21:00 Sted: Rådssalen, administrasjonsbygget Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 001 Møtekonstituering 1a Valg av ordstyrer

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Ved opprop kl. 17.23 var det 35 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.23 var det 35 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 30. mai 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Universitetet i Oslo, Georg Sverdrups hus Møtet satt d. 30. mai kl. 17:08. Ved opprop var det 28 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen (10 etasje) Administrasjonsbyggningen

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 17. oktober 2014 Tid: kl. 17.00-17.35 Sted: HiOA Møtet satt d. 17. oktober kl. 17.08 Ved opprop kl. 17:09 var det 13 stemmeberettigede til stede. Følgende var til stede

Detaljer

Velferdsseminarets ABC

Velferdsseminarets ABC Velferdsseminarets ABC alt du trenger å vite, og litt til A. Absolutt viktigst: Å møte opp i god tid på Chateau Neuf lørdag 11. februar før bussen reiser presis kl. 08.00. Akademika: Studentenes egen fagbokhandel.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 9. september 2017 Tid: klokken 14:00 Sted: Thon Hotell Ullevaal Møtet satt d. 9. september 2017 kl. 14:00. Ved opprop var det 27 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 19. oktober 2015, klokka 17.00-19:00. Hvor møtet blir avholdt kommer senere. TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur- og designhøgskolen

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 27. august kl. 17:00-21:00 Domus Theologica Tema: Boligpolitikk Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS KULTURSTYRE

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS KULTURSTYRE 1 2 3 MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS KULTURSTYRE Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 KAPITTEL 1 GENERELT 1-1 Myndighet Velferdstingets

Detaljer

REFERAT FRA SP-MØTE 06/12 I STUDENTPARLAMENTET VED UIO

REFERAT FRA SP-MØTE 06/12 I STUDENTPARLAMENTET VED UIO REFERAT FRA SP-MØTE 06/12 I STUDENTPARLAMENTET VED UIO Blindern, 20.09.2012 Tid: 20. september 2012 Sted: Rådssalen Lucy Smiths hus Tilstede: Realistlista: Nr. 1 Eva Holthe Enoksen (MN) Nr. 8 vara Ingvild

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 06/15-16 den 29. februar 2016 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 06/15-16 den 29. februar 2016 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 06/15-16 den

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

REFERAT FRA SP-MØTE 07/12 I STUDENTPARLAMENTET VED UIO

REFERAT FRA SP-MØTE 07/12 I STUDENTPARLAMENTET VED UIO REFERAT FRA SP-MØTE 07/12 I STUDENTPARLAMENTET VED UIO Blindern, 18.10.2012 Tid: 18. oktober 2012 Sted: Rådssalen Lucy Smiths hus Tilstede: Realistlista: Nr. 1 Eva Holthe Enoksen (MN) Nr. 8 Chloé Steen

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. oktober 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Handelshøyskolen BI i Oslo, lokale D1 Møtet satt d. 17. oktober kl. 17:05. Ved opprop var det 19 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter har tale- og forslagsrett. Møtet starter med mat

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 3. Mars 2011 Tid:

Detaljer

Referat: Realistlistas Høstmøte

Referat: Realistlistas Høstmøte Referat: Realistlistas Høstmøte Tid og sted 15. november klokka 18:25 i Realistforeningens kjeller. Til stede på møtet: Henrik Sveinsson, Jørgen Eriksson Midtbø, Stian Kogler, Mali Ramsfjell, Ingvild Aabye,

Detaljer

Ved opprop kl var det 32 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl var det 32 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I

Detaljer

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme.

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme. 4a - Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak Kristian Rosskopf,HiOA 4a - Politisk grunndokument Linjenummer: 547 Type:Endring 4a - Politisk grunndokument Inkludere internasjonale studenters

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

Side 1 av 8 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO. Dato: 3.desember 2007 Tid: 17: Sted: Rådsalen, Administrasjonsbygningen Blindern

Side 1 av 8 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO. Dato: 3.desember 2007 Tid: 17: Sted: Rådsalen, Administrasjonsbygningen Blindern 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 7.-8. februar 2015

Detaljer

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte.

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte. REFERAT fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe Dato: Onsdag 12.september 2012 Tidsrom: 17:00-19:00 Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika Tilstede: Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein

Detaljer

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger.

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger. ÅRSRAPPORT Studenthovedstaden 2014 Studenthovedstaden Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formand på Det Norske

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 31. oktober 2016 Tid: kl. 17:00 Sted: Georg Sverdrups hus, Universitetet

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 27. mars 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: BI, D-Blokka Møtet satt d. 27. mars kl. 17:15. Ved opprop var det 32 stemmeberettigede til stede. DELEGATER: DE MINDRE HØGSKOLENE

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

Kulturstyremøte 4.desember 2013

Kulturstyremøte 4.desember 2013 Kulturstyremøte 4.desember 2013 Til stede: Karl Kristian R. Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH). Camilla Holm (UiO), Nikolai

Detaljer

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak 3 Forslag til sak 4 Forslag til sak Tord Øverland - HiOA Linjenummer: 1094 4a - Politisk Grunndokument I samarbeid med studentene kan fylke og

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 074 875 1 070 000 3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180

Detaljer

REFERAT FRA SP-MØTE 07/12 I STUDENTPARLAMENTET VED UIO

REFERAT FRA SP-MØTE 07/12 I STUDENTPARLAMENTET VED UIO REFERAT FRA SP-MØTE 07/12 I STUDENTPARLAMENTET VED UIO Blindern, 18.10.2012 Tid: 18. oktober 2012 Sted: Rådssalen Lucy Smiths hus Tilstede: Realistlista: Nr. 1 Eva Holthe Enoksen (MN) Nr. 8 vara Torgeir

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Tirsdag 18. oktober 2011 VT 57/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: KhiB: BAS: NHH: HiB: Kristoffer Gaasholt,

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt 25.01.2005 Sist oppdatert 8.11.2010 Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1-1 Formål Velferdstinget i Oslo (VT) er det overordnede studentpolitiske organet i velferdssaker

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

Side 1 av 14 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I OSLO

Side 1 av 14 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

Generell begrunnelse for innstillingen: Valgkomiteens innstilling:

Generell begrunnelse for innstillingen: Valgkomiteens innstilling: Årets Valgkomité har vært bredt sammensatt, med representasjon fra både UiO, Markedshøyskolen og BI. Valgkomiteens medlemmer har allsidig erfaring fra studentpolitikken og andre organisasjoner. Valgkomiteen

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 075 000 1 070 000 3610 3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180 465 1 201 380

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 03/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 03/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 03/11 Tirsdag 15. mars 2011 VT 24/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Livar Bergheim,

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer