INNKALLING OG SAKSPAPIRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING OG SAKSPAPIRER"

Transkript

1 INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 24. september kl. 17:00-21:15 Det teologiske Menighetsfakultet Velkommen, kjære representanter! 1

2 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, Handelshøgskolen BI, Politihøgskolen, Norges idrettshøgskole, Markedshøyskolen, Det teologiske menighetsfakultet, Lovisenberg diakonale høgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Norges Musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo, Høyskolen Diakonova, Norges Veterinærhøgskole, Norges Helsehøyskole, Norsk Gestaltinstitutt, Høgskolen i Staffeldtsgate, Norges Dansehøyskole, Barratt Due Musikkinstitutt, Steinerhøyskolen, Høyskolen for Ledelse og Teologi, Den Norske Eurytmihøyskole og Folkeuniversitetene. Kopi: Hovedstyrets studentmedlemmer Velferdstingets kontrollkomité Veldferdstingets representanter i SiOs delstyrer Studentmediene og Kulturstyret Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Norsk Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig ISU v/ UiOs lokallag Det Norske Studentersamfund v/hovedstyret Ordstyrer Innkalling til velferdstingsmøte Dette er endelig innkalling til Velferdstingets møte mandag 24. september. Møtet finner sted i kantinen på Det Teologiske Menighetsfakultet, Gydas vei 4, 0363 Oslo. Denne innkallingen sendes ut til alle valgte representanter fra lærestedene. Det er møteplikt i Velferdstinget, og dersom du ikke kan møte må du selv varsle ansvarlig for din lærestedsgruppering eller fraksjon for å finne vara. Hvis du ikke vet hvem dette er, ta kontakt Arbeidstutvalget (AU). Arbeidsutvalget kan varsles via e-post til Ved spørsmål om praktisk informasjon kontakt informasjonsansvarlig Stian Lågstad: Vi oppfordrer alle til å ta en grundig kikk på VTs håndbok for tillitsvalgte: 2

3 AU innstiller på følgende: Vedlagte forslag til dagsorden og kjøreplan godkjennes. Dagsorden V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrer og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan V 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøtet 27. august V 1e) Godkjenning av valgprotokoller V VT 02 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering O 2b) Hovedstyrets orientering O 2c) Andre orienteringer O VT 03 Organisasjon 3a) Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre V 3b) Reglementsendringer; Honorar til arbeidsutvalget V 3c) Vedtekts- og reglementsendring; Sammensetning av arbeidsutvalget D/V 3d) Vedtektsendring; Sammensetning av Velferdstinget D/V VT 04 Politikk 4a) Velferdstingets budsjettprioriteringer for SiO V 4b) Resolusjoner V VT 05 Økonomi VT 06 Valg 6a) Varaer Kulturstyret V 6b) Suppleringsvalg Kaféstyret V VT 07 Eventuelt 3

4 Forslag til møteplan: Møtestart med opprop Konstituering 1a) Valg av ordstyrer og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøtet 27. august 1e) Godkjenning av eventuelle valgprotokoller 17:20 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Andre orienteringer a) Velferdstingets budsjettprioriteringer for SiO b) Suppleringsvalg Kaféstyret 18:40 6a) Varaer Kulturstyret 19:00 Middag 19:30 3a) Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 19:40 3b) Reglementsendringer; Honorar til arbeidsutvalget 19:55 3c) Vedtekts- og reglementsendring; Sammensetning av arbeidsutvalget 20:25 3d) Vedtektsendring; Sammensetning av Velferdstinget 20:55 4b) Resolusjoner 21:10 Eventuelt Møteslutt 4

5 Saksfremlegg 1a Dato: 24. september 2012 Sak: 1a) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Valg av ordstyrer og referent AU innstiller på følgende personer: Ordstyrer: Martin Kaasgaard Nielsen Referent: Sarah Sørensen For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Signy Grape Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget Saksfremlegg 1b Dato: 24. september 2012 Sak: 1b) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av innkalling AU innstiller på følgende: Innkallingen godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Signy Grape Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 5

6 Saksfremlegg 1c Dato: 24. september 2012 Sak: 1c) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av dagsorden og kjøreplan AU innstiller på følgende: Vedlagte forslag til dagsorden For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Signy Grape Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget Saksfremlegg 1d Dato: 24. september 2012 Sak: 1d) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av referatet fra Velferdstingsmøte 27. august Referatet finner dere AU innstiller på følgende: Referatet godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Signy Grape Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 6

7 Saksfremlegg 1e Dato: 24. september 2012 Sak: 1e) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av valgprotokoller AU innstiller på følgende: Valgprotokoller godkjennes. For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Leder for Velferdstinget Signy Grape Nestleder for Velferdstinget 7

8 Saksfremlegg 2a Dato: 24. september 2012 Sak: 2a), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Arbeidsutvalgets orientering AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Leder for Velferdstinget Signy Grape Nestleder for Velferdstinget 8

9 Arbeidsutvalgets orientering Semesterstart er over, og velferdstingets arbeidsutvalg er tilbake i normal drift. De største sakene siden forrige møte i Velferdstinget har dreid seg om bolig, evaluering av kampanjer og samarbeid med Oslo kommune. Nå planlegges høsten for fullt. Prosessen med overtaking av sekretariatsfunksjonen i Kulturstyret går sin gang, og følges tett opp. Velferdstingets organisasjonskonsulent har nå formelt tatt over sekretariatsfunksjonen i Kulturstyret, men Studentliv vil utover høsten fremdeles være tilgjengelig med kompetanse ved behov. Det vurderes om Velferdstinget trenger å styrke kapasiteten i sekretariatet for å håndtere alle oppgaver på en tilfredsstillende måte. Studentidretten er inne i en omorganisering, og Velferdstingets arbeidsutvalg følger prosessen. I august ble det arrangert en dag for ansatte i studentidretten, hvor blant annet leder av VT presenterte viktigheten av studentspesifikke tjenester. Sogn studentby har fylt 60 år, og nye boliger er åpnet! Nestleder holdt en strålende appell foran både ordfører i Oslo og Statsråd i Kunnskapsdepartementet. Studentsamskipnaden la til rette for en fin feiring av jubileet, og dagen ble brukt til å spille inn fremtidige prioriteringer for både lokale og nasjonale politikere. Kampanjen for deltidssykemelding fortsetter mot statsbudsjettet. Politisk har det kommet signaler om at det finnes en frykt for at ordningen med deltidssykemelding skal kunne misbrukes. Dialogen med lokale studentdemokratier er tett. Informasjonsansvarlig har besøkt Veterinærhøyskolen, og VT har vært tilstede på møter med studentparlamentene ved Universitetet i Oslo og Høyskolen i Oslo og Akershus. Informasjonsansvarlig har deltatt på HiOAs handlingsplanseminar. Studenthovedstaden, hvor VT-leder representerer organisasjonen, har hatt briefing fra STUDiO-sjef og møte med representanter fra Oslo kommune. Det jobbes for et definert mål om å gjøre studentene i Oslo mer synlige og relevante i utviklingen av Osloområdet. Velferdstinget og Studentparlamentet ved Høyskolen i Oslo og Akershus arrangerte mandag 10. september et foredrag med Jonas Gahr Støre på HiOA. Temaet var Den norske modellen. Her ble det tegnet et bilde av hva som er særegent for Norge som velferdssamfunn, samt trukket noen linjer mellom studentvelferd og velferd i det norske samfunnet. Mellom sakspapirfrist og møte i Velferdstinget er det planlagt en reise til Trondheim for å møte Velferdstinget der. I tillegg er det planlagt formøte med studentrepresentantene i Hovedstyret, kontaktmøte med SiO, styringsgruppemøte med SiO Eiendom, tillitsvalgtseminar med HiOA, styremøte i Kunnskap Oslo og møte i Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo. Arbeidsutvalget fortsetter å planlegge året, og dato for hyttetur og julebord er satt. Ellers er det nå i gang en 9

10 runde med forberedende møter til søknader om tildelinger og driftstilskudd. Valgforsamlingen kommer opp, og kandidater søkes til en mengde spennende verv! Utover høsten er det mye spenning knyttet til åpning av Senter i Sentrum og offentliggjøring av statsbudsjettet. Sistnevnte finner sted 8. oktober kl 10. Arbeidsutvalget krysser fingrene for at studentvelferd vil bli et satsningsområde. God høst! På vegne av arbeidsutvalget Birgit Røkkum Skarstein Leder 10

11 Saksfremlegg 2b Dato: 24. september 2012 Sak: 2b), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Hovedstyrets orientering AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Leder for Velferdstinget Signy Grape Nestleder for Velferdstinget 11

12 Hovedstyrets orientering Hovedstyret har i skrivende stund ikke hatt noe møte siden sist Velferdstingsmøte. Hva gjelder studentboligsituasjonene, så har semesterstarten denne høsten ikke vært som andre semesterstarter. Studentboligkøen har vært stabilt lang i flere år, i år var den litt lenger, men siden sist VT-møte har køen blitt lenger i stedet for å avta. Studentboliger er høyt prioritert i SiO, og for Hovedstyret har det lenge vært en problemstilling om man klarer å bygge innenfor kostnadsrammen. Den 4.september åpnet SiO ca. 50 nye studentboliger på Sogn. SiO har lansert en tannhelsekampanje, og innført 20 % prisreduksjon. Hovedstyret takker Velferdstinget for innspill! Godt møte! Are Arneberg Magnus Nystrand Hanne Marie Pedersen-Eriksen Torkil Vederhus Marianne Høva Rustberggard 12

13 Saksfremlegg 2c Dato: 24. september 2012 Sak: 2c), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Andre orienteringer Orientering fra - Kulturstyret - Boligstyret - Kaféstyret - Akademikastyret - Øvrige delstyrer AU innstiller på følgende: Orienteringene fremlegges muntlig og tas til etterretning. For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Signy Grape Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 13

14 Saksfremlegg 3a Dato: 24. september 2012 Sak: 3a), Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre endringsforslag til Kulturstyrets vedtekter om at sekretariat til Kulturstyret flyttes over til Velferdstinget AU innstiller på følgende: Forslaget tass til vedtas på møtet. Saksnotat Vedtektsendringer skal fremmes på ett møte og behandles på neste. Dette endringsforslag ble fremmet på forrige møte. Endringsforslaget skal behandles på møtet, og innstillingen er at det vedtas. Vedlegg (link): Kulturstyrets vedtekter finnes her: Jamfør følgende tekst som ble vedtatt på forrige Velferdstingsmøte, skal Kulturstyrets sekretariat ligge hos Velferdstingets, ikke studentliv. Derfor må også Kulturstyrets vedtekter endres for å samsvare. Fra 7. Kulturstyrets sekretariat 7.1 SiO Studentliv fungerer som Kulturstyrets sekretariat. 7.2 Sekretariatet har ansvar for å: a) føre protokoll og i samarbeid med leder bistå til effektiv og forsvarlig saksbehandling i Kulturstyret b) gi søknadsberettigede informasjon om Kulturstyrets tildelingskriterier og søknadssystem c) i samarbeid med leder sørge for tilstrekkelig opplæring av Kulturstyret d) kalle inn vararepresentanter ved forfall 7.3 Sekretariatet står ikke til ansvar for beslutninger i Kulturstyret 14

15 Sekretariatet i Studentliv kan påklage vedtak fra Kulturstyret til Kontrollkomiteen i Velferdstinget i spesielle tilfeller dersom gjeldende saksbehandlingsregler ikke er fulgt, ifølge 12.5 Til 7. Kulturstyrets sekretariat 7.1 Velferdtingets organisasjonskonsulent fungerer som Kulturstyrets sekretariat. 7.2 Sekretariatet har ansvar for å: a) føre protokoll og i samarbeid med leder bistå til effektiv og forsvarlig saksbehandling i Kulturstyret b) gi søknadsberettigede informasjon om Kulturstyrets tildelingskriterier og søknadssystem c) i samarbeid med leder sørge for tilstrekkelig opplæring av Kulturstyret d) kalle inn vararepresentanter ved forfall 7.3 Sekretariatet står ikke til ansvar for beslutninger i Kulturstyret 7.4 Organisasjonskonsulenten i Velferdstinget kan påklage vedtak fra Kulturstyret til Kontrollkomiteen i Velferdstinget i spesielle tilfeller dersom gjeldende saksbehandlingsregler ikke er fulgt, ifølge For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Tone Vesterhus Leder for Velferdstinget Samskipnadskontakt for Velferdstinget 15

16 Saksfremlegg 3b Dato: 24. september 2012 Sak: 3b), Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Reglementsendringer; Honorar til arbeidsutvalget AU innstiller på følgende: Saksnotat Saken har ett vedlegg: Vedlegg 1: Relevant utdrag fra gjeldende reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus. 1. Formål Velferdstingets arbeidsutvalg har tidligere vært honorert etter lønnstrin 10 i statens lønnsregulativ. I årets lønnsforhandlinger ble alle lønnstrinn under 19 slettet, og eksisterer følgelig ikke lenger. Velferdstinget må av den grunn finne en ny måte å beregne honorar for Velferdstingets arbeidsutvalg. 2. Oppsummering av forslaget Arbeidsutvalget innstiller på alternativ 4: å regulere arbeidsutvalgets honorar etter Lånekassens maksbeløp for samlet inntekt for studenter som mottar stipend og lån. Til grunn for forslaget ligger et prinsipp om at studenttillitsvalgte skal tjene det samme som studentene de representerer. 3 Bakgrunn 3.1 Historikk Lønnstrinn 10 i statens lønnsregulativ ble i utgangspunktet valgt som rettledende for arbeidsutvalgets honorar på 16

17 grunn av at denne satsen tilsvarte et beløp som samsvarte med den daværende inntekten man maksimalt kunne ha når en mottok stipend. 3.2 Dagens situasjon Velferdstingets arbeidsutvalg har tidligere vært honorert etter lønnstrinn 10, tilsvarende kr per år. Under årets lønnsforhandlinger ble lønnstrinn 1 til 19 slettet, og arbeidsutvalget står følgelig uten retningslinjer for honorar. Nåværende laveste lønnstrinn i statens lønnsregulativ, lønnstrinn 19, tilsvarer kr. VT-AU har ansett det som et for stort innhugg i nåværende budsjett å justere arbeidsutvalgets honorar etter dette. I stedet har man, etter anbefaling fra Velferdstingets sekretariat, valgt å justere lønnen etter den allerede innlagte økiningen på 3, 5 %. Budsjettet for 2012 ble godkjent av Velferdstinget i februar, og det ble da opplyst om at det var tatt høyde for en lønnsøkning på dette nivået. Til sammenlikning resulterte lønnsforhandlinger i staten i en lønnsøkning på 4 %. Det er behov for å ta stilling til hvordan velferdtingets arbeidsutvalg skal honoreres i fremtiden. Det ansees ikke som heldig at sittende arbeidsutvalg går inn i en debatt om egen lønn, og lønnsendringer foreslås derfor å inntre I Velferdstingets arbeidsutvalg honoreres samlet sett fire fulle tillitsverv, i alt 405 % stilling. 4. Relevante aktører for sammenlikning VT-AUs tidligere lønnstrinn 10: kr per år Etter regulering på 3,5 %: kr per år SP-AU UiO: lønnstrinn 10: vil bli justert på neste SP UiO-møte SP-AU HiOA: lønnstrinn 27 31: kr kr per år NSO: lønnstrinn 20: kr per år 5. Mulige alternativer Alternativ 1: Endre honoraret i takt med endringer i statens lønnsregulativ, og bruke laveste lønnstrinn: lønnstrinn 19. Dette medfører en økning i honorar til kr. For 4,05 stillinger betyr det økte honorarkostnader på kr pr år i forhold til tidligere nivå. Alternativ 2: Beholde et beløp tilsvarende tidligere sats 10 i statens lønnsregulativ, og heve honoraret i takt med den generelle lønnsveksten. Med utgangspunkt i dagens nivå vil det bety kr* per år. Dette er det alternativet som 17

18 økonomisk vil ligge tettest opp til dagens nivå, og vil ikke gjøre store utslag på budsjettet. *( kr. med en budsjettertlønnsøkning på 3,5 % i mai) Alternativ 3: Regulere honorar etter G, startende med 3 G. Å regulere honoraret etter 3 G medfører en sats på kr per år. En slik endring svarer nært til en vanlig lønnsøkning, og vil slå svakt positivt ut på Velferdstingets budsjett for 2013 med lønnskostnader på kr under budsjettert nivå. Alternativ 4: Regulere honoraret etter Lånekassens satser for maks inntjening sammenlagt med inntekt fra stipend og lån for studenter med full studieprogresjon. Lånekassens grenser for person- og kapitalinntekt kalenderåret 2013: kr Maks utbetaling av stipend og lån per år: kr Samlet: kr kr = kr Lånekassens satser for maks inntjening reguleres årlig etter konsumprisindeks (KPI). Dette beløpet samsvarer i stor grad med nåværende beløp for honorering av velferdstingets arbeidsutvalg. Det vil likevel være en lønnsnedsettelse, og vil slå svakt positivt ut på Velferdstingets budsjett for 2013 med lønnskostnader på kr under budsjettert nivå. 6. Arbeidsutvalgets anbefalinger Alternativ 1 sees av VT-AU på som uaktuelt fordi det medfører utgift til honorar som vil ha stor innvirkning på Velferdstingets budsjett. Per dags dato har ikke Velferdstinget økonomi til å håndtere en slik utgift. Alternativ 2 anses som et lite attraktivt alternativ. Å ta utgangspunkt i et gitt beløp kan fungere godt i tiden rett etter vedtak. En kan imidlertid tidlig få behov for å justere honoraret utover den innlagte beregningen om det skal samsvare med intensjonen i honoreringen. Et satt beløp kan også oppleves som kunstig, og dermed i større grad enn andre ordninger være gjenstand for diskusjon og debatt. Dette kan medføre en usikkerhet for egen inntekt hos de som til enhver tid sitter i arbeidsutvalget. Både alternativ 1 og 2 har potensiale til å i større grad avvike fra intensjonen med å honorere Velferdstingets arbeidsutvalg i tråd med hva en student med stipend kan tjene mens en studerer. Dette medfører en mulighet for at honoraret vil være jevnlig oppe til diskusjon. Velferdstingets arbeidsutvalg ser det som en fordel å unngå diskusjoner rundt honorar av arbeidsutvalget, og ønsker en modell som gjør at intensjonen i den opprinnelige satsen bevares over tid. 18

19 Fordelen med alternativ 3 er at å sette VT-AUs honorar etter en sats heller enn et beløp fører til at summen justeres i tråd med samfunnet rundt. Ved å ta i bruk dette forslaget sier en at arbeidsutvalgets arbeid har en verdi tilsvarende statlig sats 3 G. Ved lønnsøking og prisutvikling i samfunnet vil statlige satser endres automatisk, og en sikrer dermed at arbeidsutvalget over tid vil ha samme kjøpekraft og arbeidsverdi. Det betyr at arbeidsutvalget også om fem år kan leve på samme måte som om ett. Å regulere honorar etter 3 G gjør at en ikke står i fare for å måtte diskutere arbeidsutvalgets honorar ofte, da dette er en regulering som både er praktisk å forholde seg til og justeres uten at en trenger å gripe inn. Denne måten å beregne honorar på er lik tidligere praksis med statlig lønnsregulativ. Arbeidsutvalget innstiller på alternativ 4. Velferdstinget er et organ som drives av studenter, for studenter. Å regulere honorar for Velferdstingets arbeidsutvalg etter en studentinntekt har en viktig singaleffekt. Studenttillitsvalgte er kjøpt fri fra å studere, men har fremdeles studentstatus. Arbeidsutvalget mener at deres honorar derfor bør være på samme nivå som en students inntekt. En slik ordning vil imidlertid medføre et lavere honorar enn ordninger som følger lønnsforhandlingene på våren. Dette fordi honoraret allerede ved nyttår vil være justert for 2013, og man dermed ikke vil regulere igjen etter det statlige lønnsoppgjøret. Studenter som går inn i verv i VT-AU vil imidlertid være klar over dette før de stiller til valg. Det kan samtidig være en fordel at studenttillitsvalgte vet sikkert hva de vil ha i inntekt hele det året de innehar verv i VT-AU. Fordi alternativ 4 innebærer en svak nedjustering i 2013 i stedet for en naturlig økning i honorar vil studentlønn slå svakt positivt ut for Velferdstingets budsjett. Dette medfører at det ikke trenger å settes av ekstra midler til formålet. I og med at maksbeløp for studenters inntjening KPI-reguleres vil studentillitsvalgte som har honorar regulert etter denne få den samme lønnsøkningen som studenter ellers. Går man for et prinsipp om at studenttillitsvalgte skal tjene det samme som studentene de representerer vil dette justeres i takt, og man unngår å måtte diskutere honorar på et senere tidspunkt. 7. Arbeidsutvalgets innstilling til endringer i Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus 7. Honorar 7 1 Honorar for tillitsvalgte Velferdstingets arbeidsutvalg skal honoreres i tråd med Lånekassens satser for studenter. Honoraret er sammensatt av to komponenter: for det første (1) maksbeløpet for person- og kapitalinntekt ved støtte for et helt kalenderår, og for det andre (2) fullt lån og stipend for studenter med full studieprogresjon. I 2013 utgjør det samlede beløpet kr. Tillitsvalgte honoreres etter stillingsprosent, og for 12 måneder i året. 19

20 Det gis inntil 2 uker lønn for overlapp for arbeidsutvalgsmedlemmer. ønnen usteres automatisk i tråd med endringer i statens ånekasse for utdanning. Lønn utbetales forskuddsvis den 15. hver mnd. Det utbetales ikke feriepenger. 8. Litteratur: Gjeldende reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus: pdf Lånekassens satser for stipend og lån og beløp for maks inntjening: Lønninger for arbeidstakere i staten, gjeldende fra 1. mai 2012: For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Signy Grape Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 20

21 Vedlegg Utdrag fra Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akerhus, revidert Lønn 7 1 Lønn til tillitsvalgte eder nestleder og informas onsansvarlig lønnes for måneder etter lønnstrinn etter statens lønnsregulativer. De andre medlemmene av Arbeidsutvalget lønnes for måneder med av lønnstrinn etter statens lønnsregulativer. Det gis inntil 2 uker lønn for overlapp for arbeidsutvalgsmedlemmer. ønnen usteres automatisk i tråd med endringer i statens regulativ. Lønn utbetales forskuddsvis den 25. hver mnd. Det utbetales ikke feriepenger. 21

22 Saksfremlegg 3c Dato: 24. september 2012 Sak: 3c), Diskusjonssak /Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Vedtekts- og reglementsendring; Sammensetning av arbeidsutvalget AU innstiller på følgende: Arbeidsutvalget skal fortsatt bestå av 3 personer i fulltidsstilling (100%) og 3 i deltidsstilling (35%). o Leder o Nestleder o Informasjonsansvarlig o Politisk rådgiver o Politisk rådgiver o Prosjektansvarlig Velferdstinget søker midler fra SiO til en 50 prosent stilling som skal ta seg av profilering og diverse organisasjonsarbeid. Vedtektsendringene dette innebærer anses som debattert dette møtet, og kan vedtas endret på det neste Velferdstingmøte. Reglementsendringene dette innebærer anses som vedtatt dersom sammensetningen av AU endres. Saksnotat Om dagens arbeidsutvalg Dagens arbeidsutvalg består av leder, nestleder og informasjonsansvarlig i 100 prosent stilling, og samskipnadskontakt, profileringsansvarlig og samfunnskontakt i 35 prosent stilling, til sammen stillinger på 405 prosent. Det har gjennom året vist seg å være vanskelig å avtale felles møtetider fordi deltidene studerer ved siden av å jobbe i Velferdstinget. Likevel ser arbeidsutvalget styrken i å være mange personer og ønsker å fortsette med dagens fordeling. Arbeidsutvalget ønsker å beholde leder, nestleder og informasjonsansvarlig på fulltid som i dag. Profileringsansvarlig på deltid foreslås skilt ut til en fast ansatt som også får andre organisatoriske oppgaver. Til det 22

23 vil arbeidsutvalget med VT søke SiO om midler til en fast ansatt i 50 prosent stilling. Selve stillingsbeskrivelsene er kun veiledende, da det vil være naturlig at et arbeidsutvalg selv fordeler noen oppgaver etter at de er har begynt sitt arbeid, alt etter egne egenskaper, interesser og arbeidsmengde det året. Samskipnadskontakt Arbeidsutvalget fant tidlig ut at det blir for mye for en deltid på 35 prosent å ha all kontakt inn i samskipnaden og følge opp alle avdelingene i SiO. Derfor ble ansvar for de ulike avdelingene i SiO delt mellom medlemmene i arbeidsutvalget. Dette er også hensiktsmessig å gjøre i fremtiden, og arbeidsutvalget ønsker derfor ikke å ha en fast samskipnadskontakt. Samfunnskontakt Slik samfunnskontakten er beskrevet nå skal h*n ha ansvar for lokal og nasjonal media, medieutspill og lobbyvirksomhet. I praksis har disse oppgavene stort sett blitt utført av leder i dagens arbeidsutvalg, med hjelp fra den i arbeidsutvalget som har ansvar for de aktuelle sakene. Arbeidsutvalget tror denne fordelingen vil være naturlig også i fremtidige arbeidsutvalg, alternativt at en av heltidsstillingene har dette som sitt hovedansvar. Profileringsansvarlig For å sikre at arbeidsutvalget alltid har en person som har den tekniske kunnskapen man trenger i et profilerings- og informasjonsarbeid, som bildebehandlingsprogrammer og web-koding, foreslå arbeidsutvalget derfor å skille ut deler av dette arbeidet og legge det som en av oppgavene til en ny 50 prosent stilling i sekretariatet til Velferdstinget. Politisk rådgiver En politisk rådgiver vil ha oppgaver lignende de samfunnskontakten har i dag, i tillegg til sakspapirer, politikk innad i SiO, lobbynotater, leserinnlegg, pressemeldinger, forefallende arbeid og alt annet arbeidsutvalget som helhet skal jobbe med. Det tenkes at de politiske rådgiverne får en slags stabsfunksjon, og deltar ikke nødvendigvis på lobbymøter. Prosjektansvarlig Prosjektansvarlig vil ha hovedansvar for prosjekter og arrangement Velferdstinget tradisjonelt gjennomfører hvert år, samt nye initiativ som måtte komme. Dette kan være for eksempel arrangement i samarbeid med AKAN, undersøkelser og lignende. For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Stian Lågstad Leder for Velferdstinget Informasjonsansvarlig for Velferdstinget 23

24 Saksfremlegg 3d Dato: 24. september 2012 Sak: 3d), Diskusjonssak /Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Vedtekts- og reglementsendring; Sammensetning av Velferdstinget AU innstiller på følgende: Antall representanter i Velferdstinget i Oslo og Akershus senkes til 35. Saksnotat Institusjonene får én representant per vekttall studenter de har. Vekttallet beregnes av antall studenter totalt i SiO delt på antall representanter i VT. Vedtektsendringene dette innebærer anses som debattert dette møtet, og kan vedtas endret på det neste velferdstingmøtet. Fordelingen i dag Velferdstinget består i 2012 av 37 representanter fordelt mellom lærestedene slik: UiO 17 HiOA 10 BI 4 De mindre høgskolene 6 Denne fordelingen er basert på nåværende reglement, der man får én representant per 1,500 studenter ved lærestedet. Vi kaller tallet 1,500 for vekttallet. 24

25 Studenttallene i dag Gjennomsnittlig studenttall vår og Representanter per studenter høst 2011 UiO 26,788 17,8586 ~ 18 HiOA 16,625 11,0833 ~ 11 BI 6,646 4,4307 ~ 4 Politihøgskolen 1,658 1,1053 ~ 1 Norges Idrettshøgskole 1,521 1,0140 ~ 1 De mindre høgskolene 7,399 4,9327 ~ 5 = 60,637 = 40 Med det gamle vekttallet vil velferdstinget øke til 40 representanter. Norges Idrettshøgskole og Politihøgskolen har nå flere enn studenter og vil bli automatisk representert med én representant hver. Alternative fordelinger 1) Holde på antall representanter og ha et flytende vekttall basert på antall studenter Antall representanter forblir 37. Det samlede antall studenter i institusjonene er Delt på 37 blir dette 1 638,84. Den nye fordelingen blir da 1 representant per 1 638,84 studenter. Det vil også bety at lærestedene med færre enn ~1 638 studenter inngår blant de mindre høgskolene. Fordelingen av representanter blir som følger: Gjennomsnittlig studenttall vår og høst 2011 Representanter per 1 638,84 studenter UiO ,3457 ~ 16 HiOA ,1444~ 10 BI ,0553 ~ 4 Politihøgskolen 1,658 1,0117 ~ 1 De mindre høgskolene 9,970 6,0836 ~ 6 = 60,637 = 37 25

26 ) Øke antall representanter til 40 og ha et flytende vekttall basert på antall studenter Vi øker først til 40 representanter og fordeler plassene etter hver institusjons vekt. Det samlede antall studenter deles på 40, og vi får vekttallet 60,637 / 40 = 1 515,93. Fordelingen vil da bli som følger. Gjennomsnittlig studenttall vår og høst 2011 Representanter per 1.515,93 studenter V gnsn. av Vår + Høst 2011 repr. per 1515,93 studenter UiO 26,788 17,6710 ~ 18 HiOA 16,625 10,9669 ~ 11 BI 6,646 4,3841 ~ 4 Politihøgskolen 1,658 1,0937 ~ 1 Norges Idrettshøgskole 1,521 1,0033 ~ 1 De mindre høgskolene 7,399 4,8808 ~ 5 V = 60,637 = 40 Her blir fordelingen lik det den blir med et vekttall på Likevel ser vi en ordning med flytende vekttall som bedre for fremtiden til velferdstinget. 3) Ha 35 representanter i VT og ha et flytende vekttall basert på antall studenter Her blir vekttallet / 35 ~ Gjennomsnittlig studenttall vår og høst 2011 Representanter per studenter UiO 26, ~ 16 HiOA 16, ~ 9 BI 6, ~ 4 De mindre høgskolene 10, ~ 6 = 60,637 = 35 Dersom man senker antall representanter i velferdstinget til 35 får vi fordelingen over. Dette er fordelingen velferdstinget går inn for, der UiO og HiOA mister én representant hver. Arbeidsutvalget mener det ikke er hensiktsmessig å øke antall representanter i velferdstinget av praktiske og økonomiske hensyn. Dagens velferdsting på 37 representanter er stort, og arbeidsutvalget mener 35 er et enklere tall å forholde seg til. 26

27 ) Beholde dagens ordning Med dagens vekttall på 1,500 blir fordelingen lik den vi ser i alternativ 2, men med fremtidig vekst kan det gi en ujevn fordeling. For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Stian Lågstad Leder for Velferdstinget Informasjonsansvarlig for Velferdstinget 27

28 Saksfremlegg 4a Dato: 24. september 2012 Sak: 4a), Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Velferdstingets budsjettprioriteringer for SiO AU innstiller på følgende: Budsjettprioriteringer for SiO i 2013: 1. SiO skal styrke tilbudet i helsetjenestene, herunder i den psykiske helsetjenesten, tannhelsetjenesten og i forebyggende helsetjenester. Kapasiteten må økes der det er etterspørsel og tilgjengeligheten må bedres gjennom å etablere et timebestillingssystem på internett. 2. SiO skal i større grad synliggjøre og profilere sitt tjenestetilbud ovenfor studenter ved alle medlemsinstitusjoner. Velferdstingets prioriteringer til SiOs budsjett begrenses til maksimalt antall to. Saksnotat Velferdstinget vedtar hvert år budsjettprioriteringer for SiO, som legger føringer for hva SiOs hovedstyre vedtar i sitt endelige budsjett. SiOs totale budsjett er årlig på rundt en milliard kroner i omsetning, og det er derfor viktig at det kommer klart frem hva studentene i Velferdstinget mener det skal satset på i året som kommer. Arbeidsutvalget anbefaling er gjort på bakgrunn av Velferdstingets arbeidsprogram for 2012 og særlig vedtaket i sak om Velferdstingets innspill til bruk av økt semesteravgift (semesteravgiftssaken) fra 18. april i år. Generelt er det viktig å ha få og klare prioriteringer for å sikre at de faktisk er prioriteringer, ikke en ønskeliste over alle gode formål. Slik sikrer man at gjennomslagskraften blir størst mulig. Arbeidsutvalget innstiller derfor på maksimalt to budsjettprioriteringer. Prioritering nummer 1: Styrke tilbudet i helsetjenestene. I semesteravgiftssaken ga Velferdstinget en klar bestilling til Hovedstyret i SiO om hva den økte semesteravgiften skulle brukes til. Dette er politikk som er i gang med og implementeres i SiO, og det er viktig at fokuset på disse 28

29 sakene opprettholdes for å komme i mål. Derfor foreslår arbeidsutvalget at en av to budsjettprioriteringer for SiO i 2013 tilsvarer prioriteringene fra semesteravgiftssaken. Her vedtok Velferdstinget at hele økningen i semesteravgiften skulle brukes på helsedivisjonen. Styrking av den psykiske helsetjenesten har vært Velferdstingets kampsak i årevis. Nå har man økt semesteravgiften fra og med årets høstsemester og vedtatt at økningen skal brukes til blant annet dette. Velferdstinget forventer at dette følges opp kommende år. Herunder ønsker man å styrke lavterskeltilbudet gjennom å øke kapasiteten både i den psykiatriske/psykologiske tjenesten og Studentrådgivningen og styrke gruppetilbudet hos begge. Som følge av semesteravgiftssaken, og Hovedstyrets oppfølging av dette, ble prisene i tannhelsetjenesten redusert flatt med tjue prosent i september, altså tjue prosent under kostpris. Velferdstinget forventer at dette videreføres i kommende år, og eventuelt ser på en ytterligere prisreduksjon. I tillegg mener VT at man skal utvide tilbudet i takt med økt etterspørsel og tilby forebyggende tannhelsetjenster som rimelig tannpleie. SiO har med sitt brede tilbud på mange velferdsområder en gyllen mulighet til å tenke helhet i sine tjenester. VT mener at man i større grad skal koordinere tjenester mellom flere enheter, som fastlegetjenesten, psykiske helsetjenesten, studentrådgivningen, studentidretten og studentkafeene, for å fremme helseforebygging. Herunder kommer samarbeid med helsetjenesten og studentidretten om å utvide frisklivs- og fysioterapitilbudet, også psykosomatisk fysioterapi, samt gjøre disse tjenestene rimeligere. I tillegg til å bedre kapasiteten mener Velferdstinget at SiO må prioritere å bedre tilgjengeligheten til tjenestene ved å i etablere et timebestillingssystem på internett. Prioritering nummer 2: SiO skal i større grad synliggjøre og profilere sitt tjenestetilbud ovenfor studenter ved alle medlemsinstitusjoner. SiO har i dag et variert og godt utbygd tjenestetilbud, men arbeidsutvalget har fått mange tilbakemeldinger på at tilbudet som finnes ikke er godt nok kjent overalt. Etter sammenslåingen mellom SiO (Studentsamskipnaden i Oslo) og OAS (Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad), i tillegg til at flere høyskoler har blitt tilknyttet samskipnaden, er nå studenttallet over fordelt på hele 26 utdanningsinstitusjoner. Det er derfor viktig at man synliggjør tilbudet i større grad ovenfor studenter ved alle medlemsinstitusjonene, og slik også forsvarer fusjonen og den økte semesteravgiften. For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Signy Grape Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 29

30 Saksfremlegg 4b Dato: 24. september 2012 Sak: 4b), Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Resolusjoner Resolusjon fra Mats Kirkebirkeland (BI) AU innstiller på følgende: Velferdstinget behandler vedlagte resolusjon på møtet RESOLUSJON: Stipend for deler av studieavgiften Lik rett til utdanning, uavhengig av sosial, etnisk og geografisk bakgrunn er selve bærebjelken i høyrere utdanning og i det norske samfunnet for øvrig. Alle personer skal ha mulighet til å studere ved den skolen og den graden man selv ønsker. Det er en offentlig oppgave å sikre at dette viktige prinsippet blir beholdt. Det er i dag flere grader og fag som kun blir tilbudt av private utdanningsinstitusjoner. Derfor er det slik, at for flere studenter er det i dag, kun ett mulig reelt valg innen høyere utdannelse. Offentlige midler utgjør en svært liten del av de totale inntektene til utdanningsinstitusjoner som er organisert som private stiftelser. Derfor er disse utdanningsinstitusjonene avhengig av finansiering i form av en studieavgift for å tilby et bra utdanningstilbud. Studieavgiften som studentene må betale blir i dag finansiert gjennom et ekstra lån fra Lånekassen. Dette medfører at mange studenter på private høyskoler får en betydelig større lånebyrde enn studenter ved offentlige institusjoner. Studenter som tar hele eller deler av graden sin i utlandet som krever en studieavgift, får også lån fra Lånekassen til å dekke studieavgiften. Samtidig sørger staten for at 50% av studieavgiften på bachelor, og 70% på master-nivå blir omgjort til stipend. Dette gjelder opptil kr per semester. Ingen private aktører innen høyere utdanning som har profitt som mål, skal få offentlig støtte gjennom studieavgiften. Derfor er forslaget skrevet slik at det kun er gjeldende for studenter som studerer på private høyskoler som er organisert som stiftelser, der hvor et eventuelt overskudd går tilbake til studentene. 30

31 Forslag til vedtak: Velferdstinget mener at staten skal endre studiestøttesystemet for studenter ved stiftelser som er offentlig godkjente (NOKUT-akkrediterte) private utdanningsinstitusjoner slik at disse får lik rett til stipendfinansiering av studieavgiften som norske studenter ved utdanningsinstitusjoner i utlandet". Resolusjon fra Alf-Erik Øritsland (BL-UiO) AU innstiller på følgende: Velferdstinget behandler vedlagte resolusjon på møtet RESOLUSJON: om reglement for studentforeninger innad i SiO Vedlegg: Reglementet for studentforeninger i SiO, som vedtatt av gamle VT 15. mars 2010 Fakta: Det har de seneste årene vært to foreninger som driver pub via fristasjon i SiO, og disse er Amatøren (1998) i Sogn Studentby, og Kringsjå Pub (2009) for Kringsjå og Fjellbirkeland Studentbyer. * * * * * "Forrige versjon av Velferdstinget, dvs, VT slik det var før sammenslåingen mellom SiO og OAS, debatterte og vedtok i et møte 15. mars 2010 et reglement for studentforeninger i SiO. Reglementets gyldighet bortfalt ved sammenslåingen, da det nye VT ikke kan være bundet av hva det forrige VT foretok seg. SiO stiller til rådighet godt utstyrte lokaler overfor foreningene samt annonserer for begge studentpubene på SiOs hjemmeside. Dette er forhold som forplikter, og som skaper visse forventninger hos beboerne og brukerne til etterrettelighet, åpenhet og demokratisk kultur fra driftsforeningenes side - ikke minst ettersom de som gis adgang til å disponere lokalene og til å betjene bar, er brukernes og beboernes medstudenter og medbeboere. VT ønsker å forhindre at mindre grupperinger lager sine egne spilleregler for pubdriften og holder andre interesserte deltagere, beboere og kritiske spørsmål utenfor (ved hjelp av for eksempel lukkede og uannonserte allmøter, sensur av saklige innspill på pubenes facebooksider, vedtekter unndratt offentlighet, eller lignende udemokratiske metoder). VT anerkjenner innsatsen som legges ned av studentforeninger som driver pub via fristasjon i SiO, og på frivillig, ulønnet basis. Imidlertid så gjelder ikke lover om ansattes rettigheter i slike foreninger. For å forhindre at frivillige utsettes for usaklig behandling eller ugunstige forhold, og for å sikre såvel miljøet innad i foreningene, samt foreningenes ansikt utad overfor brukere, beboere og samfunn ellers, anser VT at det er viktig at det stilles opp overordnede vilkår for foreningsdriften. Reglementet vedtatt mars 2010 tjener som et greit utgangspunkt og sammenslåingen av studentsamskipnader medførte ikke at det kom til andre studentforeninger i SiO-systemet enn de to som allerede fantes da saken ble debattert av forrige VT. 31

32 Samtidig ser VT det som ønskelig at foreningene benytter seg av SiO Studentlivs tilbud om gratis kursing av tillitsvalgte. VT fastslår med dette at reglementet for studentforeninger i SiO igjen gjøres gyldig, og pålegger Studentboligene å denne gang sørge for at reglementet distribueres til og forkynnes overfor foreningene. Vedtakelse av resolusjonen medfører at reglementet trer i kraft snarest, og så senest ved at det har blitt forkynt overfor styrene i de respektive foreningene (for eksempel overfor styrets utsendte til et møte, eller ellers overfor foreningenes styreledere). Resolusjonen vedlegges reglementet, ved oversendelse til studentforeningene. VT stadfester samtidig som intensjon at VT AU lager saksframlegg til endringer av reglementet ved behov." ************ Vedlegg ************ Reglement for studentforeninger 1) Studentforeninger i SiO Studentsamskipnaden i Oslo skal ha mulighet til å kontrollere at alle studentforeninger som mottar støtte fra semesteravgiften, skal være drevet av og for studenter, samt ha en forsvarlig, åpen og ikke-diskriminerende drift. 2) Formål Hensikten med et reglement for studentforeninger som får støtte eller driver på Studentsamskipnaden i Oslo sin eiendom er: a. å gjøre det lett for instanser ved SiO å komme i kontakt med foreningene. b. å gjøre det lettere for SiO å informere om studentforeninger og studentaktiviteter i studentmiljøet. c. å gi SiO mulighet til å kontrollere at studentforeningene blir drevet på en forsvarlig, åpen og ikkediskriminerende måte. d. å gjøre det lettere for studentene å sikre god organisasjonskultur i egne studentforeninger, gjennom å styrke medbestemmelsesretten til studentene. 3) Kriterier for drift 32

33 For å få lov til å drive som en studentforening må man ha vedtekter som er vedtatt av foreningens høyeste organ, og at det fremkommer i vedtektene at man skal oppfylle følgende kriterier: a. Foreningen skal rekruttere medlemmer som hovedsakelig er studenter tilknyttet SiO. b. Foreningens formål er å drive virksomhet i studentmiljøet innenfor SiO, eller å engasjere studenter til innsats overfor andre målgrupper. c. Foreningen må ikke diskriminere personer fra aktiviteter og tillitsverv på bakgrunn av opphav, etnisitet, kjønn eller legning. d. Studentforeningen skal til enhver tid ha en kontaktperson som er semesteravgiftsbetalende student ved SiO. Brudd på reglementet skal følges opp av kontrollkomiteen og VT-AU. Det skal kontrolleres at studentforeningene drives på en akseptabel måte. Eventuelle unntak fra reglementet må opp i Velferdstinget i Oslo. 4) Fastsettelse og endring av reglementet Dette reglementet og eventuelle endringer vedtas av Velferdstinget i Oslo. 5) Dette reglementet er gjeldende f.o.m AU innstilte på følgende forslag til vedtak: 1) Reglementet vedtas. 2) AU har mandat til å gjennomføre endringer av redaksjonell art i det endelige reglementet for studentforeninger. Reglementet ble vedtatt på VT møte 15.mars 2010, jf. referat. 33

34 Saksfremlegg 5a Dato: 24. september 2012 Sak: 5a), Valgsak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Oppnevning av varaer Kulturstyret AU innstiller på følgende: Kandidater fremmes og velges på møtet. Saksnotat Bakgrunn Velferdstingets Kulturstyre (VTKS) fordeler støtten fra semesteravgiften som går til studentforeninger og studentarrangementer. Kulturstyret består av 10 studenter, hvorav en er leder. Det er ikke personlige vara til medlemmene av Kulturstyret, men en prioritert varaliste med 5 varaer. Av forskjellige grunner er denne varalisten nå tom, og Velferdstinget er nødt til å velge nye varaer til VTKS. Etter 24.sept gjenstår 4 møter i Kulturstyret for 2012: 5.september, 3.oktober, 28.november pluss et rundt 31.oktober der datoen ikke er bestemt. For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Signy Grape Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 34

35 Saksfremlegg 5b Dato: 24. september 2012 Sak: 5b), Valgsak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Suppleringsvalg til Kaféstyret AU innstiller på følgende: Kandidater fremmes og velges under møtet. Saksnotat Velferdstingets sittende representant i styret i Studentkafeene trakk seg av personlige årsaker og styret må derfor suppleres ut denne valgperioden. Det skal velges ett medlem med personlig vara ut gjeldende valgperiode (ut år 2013). Kandidatene fremmes på møtet, og får tre minutter til å presentere seg. Styret i Studentkafeene AS er ansvarlig for å følge opp driften av kafeenes ca. 50 serveringssteder, herunder kafeer, kaffebarer, kioskdrift og kantiner. Kaféstyret følger opp Studentkafeenes administrasjon, vedtar strategidokumenter, fastsetter budsjett, og forvalter i samsvar med SiO Forretning Studentkafeenes forretningsvirksomhet og forretningsstrategi. Vervet medfører deltakelse på styremøtene som avholdes ca. 4 ganger i semesteret, på formøter med Velferdstingets arbeidsutvalg forkant av hvert styremøte, samt plikt til å orientere på Velferdstingets møter. Styremedlemmet svarer til Velferdstinget og personen bør være tilgjengelig for spørsmål og innspill. Det er viktig at representantene i Kaféstyret evner å se verdien av studentvelferd i studentkafeene, kombinert med en forsvarlig drift. Vervet er honorert. Kontakt gjerne arbeidsutvalget på forhånd dersom man ønsker å stille som kandidat eller har spørsmål; Signy Grape, nestleder i Velferdstinget, på telefon eller 35

36 For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Leder for Velferdstinget Signy Grape Nestleder for Velferdstinget 36

37 Til Saksfremlegg 3d Dato: 24. september 2012 Sak: 3d), Diskusjonssak /Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Vedtekts- og reglementsendring; Sammensetning av Velferdstinget Ny innstilling fra AU Antall representanter i Velferdstinget i Oslo og Akershus senkes til 35. Institusjonene fordeler representantene seg imellom etter Saint-Lagüe metoden. Vedtektsendringene dette innebærer anses som debattert dette møtet, og kan vedtas endret på det neste velferdstingmøtet. Velferdstingets sammensetning skal oppdateres årlig, og så snart det forligger oppdaterte tall fra studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Tilleggsforslag til sak 3d Antall representanter senkes til 35 og fordeles etter Saint-Lagüe metoden. Lærestedene med færre enn 1500 semesterregistrerte går sammen som i dag som én fraksjon, noe som betyr at Politihøgskolen og Norges Idrettshøgskole ikke blir blant de mindre høgskolene. Les om Saint-Lagüe metoden her: Fordelingen blir som følger: Studenttall Antall representanter UiO 26, HiOA 16, BI 6,646 4 Politihøgskolen 1,658 1 Norges Idrettshøgskole 1,521 1 De mindre høgskolene 7,399 4 = 60,637 = 35 Hvordan dette er fordelt, runde for runde i saint-lagüe metoden, kan du se her: 1

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 3. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 1. desember kl. 17:00-20:30 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 Velkommen kjære representanter

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Konstituerende møte Mandag 2. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 31. oktober 2016, klokken 17.00 Georg Sverdrups hus; Undervisningsrom 2 Universitetet i Oslo TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur-

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 19. oktober 2015, klokka 17.00-19:00. Hvor møtet blir avholdt kommer senere. TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur- og designhøgskolen

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 22. oktober 2012 Tid: kl. 18:09-19:38 Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 22. oktober kl. 18:15. Ved opprop kl. 18:10 var det 19 stemmeberettigede til stede. Følgende

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 1 for Velferdstinget 2016 Mandag 30. november kl. 17:00-21:00 Sted: Universitet i Oslo, Georg Sverdrups hus VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 24.september 2012

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen (10 etasje) Administrasjonsbyggningen

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 18. november kl. 17:00-20:30 Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 27. august kl. 17:00-21:00 Domus Theologica Tema: Boligpolitikk Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Til studentdemokratiene ved: Norges idrettshøgskole Det teologiske menighetsfakultet Norges Musikkhøgskole

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogrammet er arbeidsutvalgets handlingsplan, og bygger opp under Velferdstingets politiske plattformer. Arbeidsprogrammet blir vedtatt

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

Velferdstingets lille håndbok

Velferdstingets lille håndbok Velferdstingets lille håndbok 2 Om håndboken Velferdstinget er en stor interesseorganisasjon tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo, og vi har mange tillitsvalgte i systemet. Å ha mange tillitsvalgte betyr

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 14. oktober kl. 17:00-21:30 Det teologiske Menighetsfakultet Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 14. mars kl. 17:00-21:00 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære representanter

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 Innkalling til Velferdsseminar 11.-12. februar 2012 7 8 9 10 11 12 Sted: Hurdalsjøen Hotell og Konfransesenter 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære representanter

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 20. oktober kl. 17:00-22:00 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 18. november kl. 17:00-20:30 Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 1. november 2013 Tid: kl. 16.30:-18.00: Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 1. november kl. 16:55. Ved opprop kl. 17:10 var det 13 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 074 875 1 070 000 3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180

Detaljer

Velferdsseminarets ABC

Velferdsseminarets ABC Velferdsseminarets ABC alt du trenger å vite, og litt til A. Absolutt viktigst: Å møte opp i god tid på Chateau Neuf lørdag 11. februar før bussen reiser presis kl. 08.00. Akademika: Studentenes egen fagbokhandel.

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 17. oktober 2014 Tid: kl. 17.00-17.35 Sted: HiOA Møtet satt d. 17. oktober kl. 17.08 Ved opprop kl. 17:09 var det 13 stemmeberettigede til stede. Følgende var til stede

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 075 000 1 070 000 3610 3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180 465 1 201 380

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET 1.0 GENERELT 1.1 Disse retningslinjene gjelder all drift tilknyttet Studentparlamentets virksomhet og hjemlet i reglement for Studentparlamentet ved Universitetet

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Innholdsfortegnelse 1.0 Prioriteringer 2.0 Organisasjon og informasjon 2.1 Drift og styring 2.2 Informasjon 2.3 Synlighet og lobby 3.0 Studentsamskipnaden

Detaljer

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS KULTURSTYRE

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS KULTURSTYRE 1 2 3 MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS KULTURSTYRE Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 KAPITTEL 1 GENERELT 1-1 Myndighet Velferdstingets

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier»

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier» Fra: Velferdstinget i Oslo og Akershus v/ Arbeidsutvalget Til: Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo; Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus; Studentstyret ved Norges Idrettshøgskole;

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 22. september kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Kroa, (Nydalsveien 15-17) 12 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter har tale- og forslagsrett. Møtet starter med mat

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 16. mars kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 31. MARS KL 1700-21.00. P(ilestredet) 52 Auditorium 3

VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 31. MARS KL 1700-21.00. P(ilestredet) 52 Auditorium 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 31. MARS KL 1700-21.00 HØYSKOLEN I OSLO P(ilestredet) 52 Auditorium 3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 VELKOMMEN

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Prioriteringer 1.0 Organisasjon 1.1 Informasjon 1.2 Samarbeid og tilgjengelighet 1.3 Utredninger? 1.4 Lobbyarbeid 1.5 Økonomi 2.0 SiO 2.1

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. september 2013

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt 25.01.2005 Sist oppdatert 8.11.2010 Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1-1 Formål Velferdstinget i Oslo (VT) er det overordnede studentpolitiske organet i velferdssaker

Detaljer

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte.

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte. REFERAT fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe Dato: Onsdag 12.september 2012 Tidsrom: 17:00-19:00 Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika Tilstede: Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 4 VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 Revidert på møte i Velferdstinget 27.03.2017 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. november 2013

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Tirsdag 13. mai kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG 1 2 3 MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KAPITTEL 1 GENERELT 1-1 Konstituering Arbeidsutvalget

Detaljer

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak 3 Forslag til sak 4 Forslag til sak Tord Øverland - HiOA Linjenummer: 1094 4a - Politisk Grunndokument I samarbeid med studentene kan fylke og

Detaljer

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram.

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram. ENDRINGSFORSLAG VEDTEKTER A01 01 1 4 Dokumenter 1 4 1 Prinsipp og arbeidsprogram (1) Velferdstinget skal ha et prinsipp og et arbeidsprogram. Velferdstingets prinsipprogram er det øverste politiske dokumentet

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 31. oktober 2016 Tid: kl. 17:00 Sted: Georg Sverdrups hus, Universitetet

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 29. august 2011 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

ØKONOMIREGLEMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 ØKONOMIREGLEMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 KAPITTEL 1 GENERELT 1 1 Gyldighet Dette reglementet gjelder all drift

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. oktober 2013 Tid:

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

ØKONOMIREGLEMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 4 5 ØKONOMIREGLEMENT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 Revidert på møte i Velferdstinget 17.10.2016 Revidert på møte i Velferdstinget 14.11.2016 6

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 7 for Velferdstinget 2015 Mandag 12. oktober kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. januar 2014 Tid:

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus Vedtatt: 5.2.2011 Sist oppdatert: 5.2.2011 Del I: Arbeidsbeskrivelse for Velferdstingets Arbeidsutvalg 1 Generelt 1 1 Konstituering Arbeidsutvalget konstituerer

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TORSDAG 03. JULI 2008

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TORSDAG 03. JULI 2008 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 022/08 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TORSDAG 03. JULI 2008 Tid: kl. 12.09 12.55 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Tilstede fra AU: Til stede

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 5 for Velferdstinget 2016 Mandag 18. april kl. 17:00-21:00 Sted: Arkitektur- og Designhøgskolen Auditorium A1, Grete Prytz Kittelsen VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER!

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus Vedtatt 5. februar 2011 Revidert 03.04.13 Del

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger.

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger. ÅRSRAPPORT Studenthovedstaden 2014 Studenthovedstaden Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formand på Det Norske

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for STA-styret

Stillingsbeskrivelse for STA-styret Stillingsbeskrivelse for STA-styret 1 Leder 1.1 Definisjon Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA-styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 1.2 Valgbarhet Leder

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01 sstiller: VT-AU 1 Generelt (1) Denne instruksen gjelder for Velferdstingets arbeidsutvalg. Instruksen skal fungere retningsgivende mellom møter i Velferdstinget.

Detaljer

Referat: Realistlistas Høstmøte

Referat: Realistlistas Høstmøte Referat: Realistlistas Høstmøte Tid og sted 15. november klokka 18:25 i Realistforeningens kjeller. Til stede på møtet: Henrik Sveinsson, Jørgen Eriksson Midtbø, Stian Kogler, Mali Ramsfjell, Ingvild Aabye,

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

STUDENTPARLAMENTSMØTE

STUDENTPARLAMENTSMØTE Side 0 av 5 UNIVERSITET I OSLO STUDENTPARLAMENTSMØTE Møte nr. 1 b) for Studentparlamentet 16/17 Mandag 6. juni 2016 Rådssalen, Lucy Smiths hus Klokken 17:00 18:30 NAVN:. Side 1 av 5 TIL: Studentparlamentet

Detaljer

Instruks for arbeidsutvalget

Instruks for arbeidsutvalget Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET 1. Generelt Fravikelighet Denne instruks viker for "Reglement for Velferdstinget", "Forretningsorden for Velferdstinget", og "Økonomiinstruks for Velferdstinget".

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Side 1 av 14 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I OSLO

Side 1 av 14 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak Godkjenning av dagsorden og tidsplan AU innstiller på følgende: - Vedlagte forslag til dagsorden og tidsplan godkjennes. Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. juni 2015 Tid: klokken

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer