REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE"

Transkript

1 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 20. oktober 2011 Tid: 17:06 til 22:10 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus - Auditorium 3 Møtet satt d. 20. oktober kl. 17:06. Ved opprop kl. 17:06 var det 31 stemmeberettigede til stede. Følgene var til stede under møtet: DELEGATAR Høgskolene Det teologiske Menighetsfakultet (MF) 1. Sigurd Andreas Widvey Haugen (inne som vara) Høgskolene Kunsthøgskolen (KHS) 2. FORFALL (ingen vara) 3. FORFALL (ingen vara) Høgskolene Politihøgskolen (PHS) 4. FORFALL (ingen vara) 5. Tom Kenneth Aakenes 6. Simen Bakke Handelshøyskolen BI (BI) 7. Marie Butenschøn Lindheim 8. Therese Karlsen 9. Katrine Haldor Paulsen (kom senere) 10. Eline Lysen Paulsen Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) 11. Anita Jeanette Maijala Støen 12. Aleksander Norén (inne som vara) 13. Oda Foslie (inne som vara) 14. Jon Zwaig Kolstad 15. Halvor Moen 16. Suzanne Helen Nordgård 17. Eirik Yven 18. Jarl Haakon Holdø 19. William Giffen Sæbø 20. Vilma Vaitilaviciute UiO Blå Liste (BL) 21. FORFALL (ingen vara) 22. FORFALL (ingen vara) UiO HF-lista (HF) 23. Lars Gjesvik 24. Joakim Pedersen Berg UiO - Liberal Liste (LL) 25. Magnus (inne som vara) Side 1 av 17

2 UiO - MOSL 26. Kristin Molven UiO Realistlista (RL) 27. Elena You 28. Kine Veronica Lund UiO Sosialdemokratene (SD) 29. Vidar Hovland 30. Helena Lauvark 31. Fride Bysveen Lier UiO SV-lista (SV) 32. Tone Vesterhus 33. Haakon Gjerløw UiO Venstrealliansen (VA) 34. Pål Thygesen 35. Aksel Hvistendahl Nerdrum (inne som vara) 36. Stian (inne som vara) 37. Margrethe Gustavsen Tale- og forslagsrett Arbeidsutvalget (AU) Magnus Nystrand Svein V. Tømmerdal d.y Hanne Marie I. Pedersen-Eriksen Bodil E. Krogvold Aslak W. Bergersen Erlend K. Schjelderup Hovedstyret (HS) Fredrik Ø. Refsnes Jenny Nygård Marianne H. Rustbjerggard Magnus Hovengen Are F. Arneberg Kontrollkomité (KK) Torkil Vederhus Ragnhild Sjyvollen Gerhard Eriksen Øvrige Liv-Kristin Rød Korssjøen, Leder av Studentparlement ved HiOA (SP-HiOA) og medlem i valgkomiteen (VK) Aksel Braanen Sterri, leder i Kulturstyret (KS) Tor-Inge Gloppen, Norges Idrettshøgskole. Universitas Egil Heinert, styreleder Side 2 av 17

3 Simen Tallaksen Radio Nova Mari H. Varøy, styremedlem Solveig Skår, daglig leder Jo Grude, redaktør Norsk studentorganisasjon (NSO) Kim O. Kantardjiev, leder Mari B. Djupvik, Velferds- og likestillingsansvarlig Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI (SBIO) Sine Sara Astad, leder Silje Bakken fra SBIO, økonomiansvarlig Det Norske Studentersamfund Karl Kristian Rådahl Kirchhoff, formand Morten Johansen, viceformand Studentparlamentet ved UiO (SP-UiO) Stian Skaalbones, Leder i SP-UiO og medlem av valgkomiteen Runa Næss Thomassen, Nestleder og universitetsstyrerepresentant Chloé Steen, internasjonalt ansvarlig Valgkomiteen (VK) Guro Fresvik, leder Knut Frydenlund Lars Kristian Nielsen Stensrud Side 3 av 17

4 VT 01 Møtekonstituering Sak 1a) Valg av ordstyrer og referent AU innstilte på følgende personer: Christer Gulbrandsen som ordstyrer og Sarah Sørensen som referent. : AUs innstilling ble vedtatt Sak 1b) Godkjenning av innkalling AU innstilte på at Innkallingen godkjennes med de merknader som framkommer på møte. : Innkalling ble godkjent. Sak 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan AU innstiller på følgende: Dagsorden V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrer og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan V 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte 12. mai V 1e) Godkjenning av eventuelle valgprotokoller V VT 02 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering O 2b) Hovedstyrets orientering O 2c) Kulturstyrets orientering O 2d) Andre orienteringer O VT 03 Organisasjon 3a) Vedtektsendringer V 3b) Ettergjodkjenning av Kulturstyrets handlingsplan V VT 04 Økonomi 4a) s driftsbudsjett V VT 05 Politikk 5a) s budsjettprioriteringer for SiO V 5b) s V 5c) Kontingenten til Norsk Studentorganisasjon V VT 06 Eventuelt Side 4 av 17

5 Forslag til kjøreplan: Møtestart med opprop Konstituering og orienteringer 1a) Valg av ordstyrer og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte 22. september 1e) Godkjenning av eventuelle valgprotokoller 2a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Kulturstyrets orientering 2d) Delstyrenes orienteringer a) Vedtektsendringer b) Ettergodkjenning av Kulturstyrets handlingsplan a) s driftsbudsjett a) s budsjettprioriteringer for SiO Middagspause b) s - debatt Godtepause! Frist for innlevering av forslag b) s - votering c) Kontingenten til Norsk Studentorganisasjon ) Eventuelt Møteslutt og sosialt samvær (håper vi;) Forslag fra William G. Sæbø (HiOA): Flytte sak 5c) opp, til etter sak 3a). : : Dagsorden og tidsplan ble godkjent Sak 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte 22. september 2011 AU innstilte på referatet godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. : Referatet ble godkjent Sak 1e) Valgprotokoller Kontrollkomiteen (KK) innstilte på at alle valgprotokollene godkjennes. : Alle valgprotokollene ble godkjente. Side 5 av 17

6 VT 02 Orienteringer Sak 2a) Arbeidsutvalgets orientering Leder i Arbeidsutvalget (AU) Magnus Nystrand orienterte. Det var ingen oppklarende spørsmål. : Tatt til orientering Sak 2b) Hovedstyrets orientering Leder i Hovedstyret (HS) Fredrik Ø. Refsnes orienterte Det var ingen oppklarende spørsmål. : Tatt til orientering Sak 2c) Andre orienteringer Kulturstyrets (KS) orientering Leder i Kulturstyret Aksel B. Sterri orienterte. Det var oppklarende spørsmål fra delegat #6, Simen Bakke (PHS). Boligstyrets orientering Joakim P. Berg orienterte. Det var ingen oppklarende spørsmål. Akademikas orientering Orienteringen ble fremsendt skriftlig Det var ingen oppklarende spørsmål. : Tatt til orientering Det åpnes for debatt av orienteringene. Følgende hadde ordet i debatten: AU v/magnus Nystrand og HS v/ Fredrik Ø. Refsnes. VT 03 Organisasjon Sak 3a) Vedtektsendringer AU v/magnus orienterte om saken. Ordstyrer opplyser om vedtektsendringene og hvordan de kan vedtas. Det var ingen oppklarende spørsmål. Side 6 av 17

7 Debatt om saken Følgende hadde ordet i debatten: Delegat nummer 15 Halvor Moen (HiOA). AU v/svein Tømmerdal. AU v/ Hanne Marie I. Pedersen-Eriksen. AU v/magnus Nystrand. HS v/magnus Hovengen. Nummer 37, Margrethe Gustavsen (VA). AU v/ Bodil E. Krogvold. AU v/erlend K. Schjelderup. Nummer 17, Eirik Yven (HiOA). Nummer 19, William G. Sæbø (HiOA). Nummer 34, Pål Thygesen (VA). Det hadde kommet inn ulike forslag om sammensetningen av sitt arbeidsutvalg. Det ble forslått at AU ikke skulle ha fastlagte titler og i stedet fikk titler og stillingsbeskrivelse ut fra behovet i arbeidsprogrammet som vanligvis blir vedtatt på velferdsseminaret i februar. Det ble diskutert hvor mange det egentlig trengs i arbeidsutvalget fremover, med påskudd om at 2011 var et særlig år og kanskje trengte litt færre verv til neste år. Hvor i mot andre mente at for å fastholde ambisjonene om hva neste arbeidsutvalg skal videreføre og få til bør det ikke kuttes i disse ressursene. Det ble sammenlignet med andre lignende organer og det var bred enighet om at 6 medlemmer i arbeidsutvalget trengs med kapasitet som det har vært i 2011 som minimum. Det ble diskutert hvordan fordelingen mellom deltid og heltid verv fungerer og om det blir en skeiv maktfordeling, hvis det endres på dette og om det det hele tatt har en innvirkning. AU avkrefter alle kommentarer til at det skulle være maktkamp mellom deltid og heltid og påpeker det har vært en god balanse på møtene, innstilinger og generelt i arbeidet. Det er dog enighet om at 2011 har vært et spesielt år for sitt arbeidsutvalg. Forslag 1 Sak 3a: Vedtektsendring 6-2 sammensetning Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Hva: Endringsforslag Arbeidsutvalgets størrelse og sammensetning Forslaget: Arbeidsutvalget består av følgende verv : a) Leder b) Nestleder c)4 AU-medlemmer Leder, nestleder og 2 AU-medlemmer honoreres på fulltid. De andre vervene honoreres deltid oppad begrenset til 35% av full arbeidstid Forslag 2 Sak 3a: Vedtektsendring 6-2 sammensetning Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Hva: Endringsforslag Arbeidsutvalgets størrelse og sammensetning Forslaget: Arbeidsutvalget består av følgende verv : a) Leder b) Nestleder c) 3 AU-medlemmer Leder og nestleder honoreres på fulltid. De andre vervene honoreres deltid oppad begrenset til 35% av full arbeidstid. : Sammensetningen av arbeidsutvalget blir som det står i dag. Forslag 3 Sak 3a: Vedtektsendring 4-9 Forslagsstiller: Kontrollkomiteen Hva: Tilleggsforslag Plassfratedelse og valgbarhet Forslaget: Medlemmer av Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus kan ikke inneha verv i s kontrollkomité og Arbeidsutvalg Side 7 av 17

8 Forslag 4 Sak 3a: Vedtektsendring 4-9 Forslagsstiller: Kontrollkomiteen Hva: Strykningsforslag Plassfratedelse og valgbarhet Forslaget: Stryk: Arbeidsutvalget i Studentparlamentet i Oslo Vedtatt Forslag 5 Sak 3a: Vedtektsendring 4-9 Forslagsstiller: Svein Tømmerdal D.Y. Hva: Tilleggsforslag Plassfratedelse og valgbarhet Forslaget: Sentrale tillitsvalgte fra SiOs tilknyttede institusjoner må fratre sin plass for å sitte i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, s Arbeidsutvalg og Kontrollkomiteen. Forslag 6 Sak 3a: Vedtektsendring 5-2 Forslagsstiller: Plassfratedelse og valgbarhet Forslaget: Fredrik Øren Refsnes, Jenny Nygaard, Marianne Høva Rustberggard (Hovedstyret) Hva: Tilleggsforslag, med unntak av medlemmer av s Arbeidsutvalg, Kontrollkomiteen, Norsk Studentorganisasjons arbeidsutvalg, samt tillitsvalgte ved lærestedenes øverste utøvende studentorgan. Forslag 7 Sak 3a: Vedtektsendring 5-2 Forslagsstiller: Plassfratedelse og valgbarhet Forslaget: Fredrik Øren Refsnes, Jenny Nygaard, Marianne Høva Rustberggard, (sekundært i forhold til forslag 6) Magnus Hovengen, Are F. Arneberg (Hovedstyret) Hva: Tilleggsforslag, med unntak av medlemmer av s Arbeidsutvalg, Kontrollkomiteen, Norsk Studentorganisasjons arbeidsutvalg, samt tillitsvalgte på fulltid ved lærestedenes øverste studentorgan. Sak 3b) Ettergjodkjenning av Kulturstyrets handlingsplan AU v/ Aslak W. Bergersen orienterte. Det var ingen oppklarende spørsmål. : AUs innstilling vedtatt Side 8 av 17

9 VT 04 Økonomi Sak 4a) s driftsbudsjett AU v/magnus Nystrand orienterte Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 20, Vilma Vaitilaviciute (HiOA). AU v/magnus Nystrand svarte. Debatt om saken Følgende hadde ordet i debatten: Delegat nummer 35, Aksel H. Nerdrum (VA). AU v/magnus Nystrand. Nummer 19, William G. Sæbø (HiOA). Nummer 29, Vidar Hovland (SD). Nummer 12, Aleksander Norén (HiOA). AU v/bodil E. Krogvold. Nummer 34, Pål Thygesen (VA). Nummer 37, Margrete Gustavsen (VA). Det ble diskutert hvor stor egenkapital bør ha.. AU v/magnus påpeker at den ikke bør komme under kr da vi har ansvar for alltid å ha penger til å betale ut mottakere i tilskuddsporteføljen. Det diskuteres videre om deltidsverv bør ha telefonkompensasjon i det nivå det er i dag. Forslag ble fremmet i debatten. 4-1 Sak 4a: s. 22, linje 775 driftsbudsjett Forslagsstiller: Fride Lier (SD) Hva: Endringsforslag Forslaget: Forslaget: Ta ut julebord fra AU sin disposisjonskonto. Flytt NOK ,- til separat julebordskonto. Vedtatt Sak 4a: s. 22, linje 775 driftsbudsjett Forslagsstiller: Fride Lier (SD) Hva: Endringsforslag AU sin disposisjonskonto settes til NOK etter at julebordet er tatt ut som post. Vedtatt Sak 4a: s. 19, linje 640 driftsbudsjett Forslagsstiller: Helena Lauvrak SD) Hva: Endringsforslag Forslaget: Til konto 5011: Endre summen fra NOK 9 000,- til NOK ,- : AUs innstilling ble vedtatt med endringene over. VT 05 Politik Side 9 av 17

10 Sak 5a) s budsjettprioriteringer for SiO AU v/magnus Nystrand orienterte om saken. Ordstyrer orienterte og oppklarte saksfremstilling. Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 17, Eirik Yven (HiOA) : AUs innstilling vedtatt Sak 5b) s AU v/ Magnus Nystrand orienterte om AUs innstilling. Ordstyrer orienterer om formaliteter og voteringsorden som er angitt i sakens saksnotat. KK v/torkil Vederhus orienterte om habilitet og regler for tale- og forslagsrett. Det må søkes om tale- og forslagsrett fra dem som ikke er representanter og alle representanter som sitter i styrer der søker om penger er inhabile. KK innstiller på følgende Velferdstingsrepresentanter vurderes som inhabile i denne saken da de sitter i styrer som søker om penger. Delegat nummer 6, Simen Bakke (PHS) Delegat nummer 12, Aleksander Norén (HiOA) : KKs innstilling vedtatt KK innstiller på følgende Velferdstingsrepresentanter vurderes som inhabile i denne saken da de sitter i KS. Delegat nummer 8, Therese Karlsen (BI) Delegat nummer 35, Aksel H. Nerdrum (VA) Delegat nummer 37, Margrethe Gustavsen (VA) : KKs innstilling falt KK sin innstilling om at KS medlemmer måtte være inhabile falt etter debatt og avstemning som gikk på at KS er velferdstinges eget styre og at det alltid har vært slik. I så fall burde fraksjonen VA fått vite om det før møtet slik at de kunne sende sine varaer. Følgene forslag om tale og forslagrett ble fremmet: Forslag fra Kathrine H. Paulsen (BI): Tale- og forslagsrett for Silje Bakken fra SBIO (økonomiansvarlig i SBIO- Ledelsen) og Sine Sara Astad (leder i SBIO-Ledelsen). : Vedtatt Forslag fra Hanne Marie Pedersen-Eriksen (AU): Tale- og forslagsrett for Tor-Inge Gloppen fra Norges Idrettshøgskole. : Vedtatt Forslag fra Helena Lauvrak (SD): Tale- og forslagsrett for følgende; Aksel B. Sterri, leder i Kulturstyret (KS) Karl Kristian Rådahl Kirchhoff, formand for Det Norske Studentersamfund (DNS) Morten Johansen, viceformand for Det Norske Studentersamfund (DNS) Mari H. Varøy,Styreleder Radio Nova Solveig Skår, daglig leder i Radio Nova Jo Grude, Radio Nova Side 10 av 17

11 Egil Heinert, styreleder i Universitas Simen Tallaksen, Universitas : Vedtatt Forslag fra Aleksander Norén (HiOA): Tale- og forslagsrett for Liv-Kristin Rød Korssjøen. : Vedtatt Forslag fra Kine V. Lund (RL): Tale- og forslagsrett for deltagende fra Studentparlamentet ved UiO; Stian Skaalbones (leder), Runa N. Thomassen (Nestleder og universitetsstyrerepresentant) og Chloé Steen (internasjonalt ansvarlig). : Vedtatt AU v/magnus Nystrand korigerer sin søknadssum fra NOK i sakspapirene til NOK Det var oppklarende spørsmål fra Liv-Kristin R. Korssjøen(SP-HiOA). AU v/magnus Nystrand svarte. Debatt om saken Følgende hadde ordet i debatten: Delegat nummer 37, Margrete Gustavsen (VA). AU v/ Magnus Nystrand. Nummer 15, Halvor Moen (HiOA). Aksel B. Sterri (KS). Mari H. Varøy (Radio Nova). Det bel diskutert om det skulle være en liten presentasjon av søknadene. Dette ble avvist da det var enighet om at de ulike studentdemokratier og studentmedier var blitt presentert gjennom søknadene. Men alle kan få lov å presentere seg gjennom vanlig innlegg. Kulturstyret presenterer seg. Er uenige med AU sin innstilling om å kutte fra søknadssummen pga. OSTV sannsynlig ikke trenger så mange midler i år. I stedet beskriver Aksel hvilke konsekvenser kuttet kan ha for øvrige foreninger som søker KS. Radio Nova presenterer seg. Forteller de ønsker og investerer i en bredere dekning og redegjør for hva de har gjort inneværende år og det de ønsker og bruke midler på til neste år. De påpeker at de er det største studentmediet i Norge og trenger ressurser til økt redaksjonskostnader. Pause 19:15-19:45 Ordstyrer orienterer om voteringsorden igjen som går på at først vedtas evt. kutt basert på en vedtatt ramme for det fulle budsjett. Etter kuttene er vedtatt stemmes det om tilleggsforslagene. Det var oppklarende spørsmål til voteringsorden fra AU v/svein Tømmerdal, Torkil Vederhus (KK), nummer 37 Margrete Gustavsen (VA), nummer 35 Aksel H. Nerdrum (VA). Valgkomiteen presenterer seg og oppfordre representantene å se på VT sin nettside for informasjon og fremme flinke kandidater til VT-AU og HS vervene. Debatt om saken Følgende hadde ordet i debatten: Delegat nummer 3, Margrethe Gustavsen (VA). Nummer 15, Halvor Moen (HiOA). Liv-Kristin R. Korssjøen (SP- HiOA). Simen Tallaksen (Universitas). AU v/magnus Nystrand. AU v/hanne Marie I. Pedersen-Eriksen. Nummer 6, Simen Bakke (PHS). AU v/erlend K. Schjelderup. Egil Heinert (Universitas). Chloé Steen (SP-UiO). Mari H. Varøy (Radio Nova). Karl Kristian R. Kirchhoff (DNS). Nummer 35, Aksel H. Nerdrum (VA). AU v/svein Tømmerdal. Nummer 12, Aleksander Norén (HiOA). Nummer 30, Helena Lauvark (SD). Sine Sara Astad (SBIO), Side 11 av 17

12 Kim O. Kantardjiev (NSO). Nummer 19, William G. Sæbø (HiOA). HS v/fredrik Refness. Nummer 33, Haakon Gjerløw (SV). Solveig Skår (Radio Nova). Det ble diskutert hvorvidt VT-AU har vært flinke nok til å for ut informasjon om tilskuddssøknader og om det har vært god nok oppfølgning med de nye skoler der søker for første gang. Det ble argumentert fra AU at det har vært masse informasjon ute og god oppfølgning men at folk selv må ta ansvar for å få utarbeidet en søknad. Universitas presentere seg selv. Redegjør for inneværende år og forteller de spesielt skal bruke midler på ny distribusjonssystem, en større mere fyldig avis og et større opplag neste år. De skal nå, nå ut til studenter og til trenges ressurser. AU v/erlend Schjelderup forklarer mindretallets dissens. Dissen på å kutte Universitas diskuteres. Noen mener det kan kuttes til Universitas og gi mere til Radio Nova eksempelvis eller til KS. Mot argument på dissensen og andre kuttforslag er at Universitas når ut til mange. Det ble videre diskutert om den totale rammen for budsjettet er for høy og om det er rasjonelt å tenke at alle søknader blir innvilget. Til dette kommenterer HS v/fredrik Refnes at den totale søknad sum for hele budsjettet er ganske forsvarlig. Videre diskuteres egenkapitals nivået for de ulike som søker. Det var enighet om at det er forsvarlig å ha litt egenkapital som buffer og fordi man om man har ansatte har en juridisk forpliktelse ved konkurs. Videre reise der bekymring fra Halvor Moen at der ikke er noen fokus på inntekter i vurderingen, men kun av egenkapitalen. Det fremmes forslag om at Universitas og Radio Nova foretager hhv. en brukerundersøkelse og en lytter undersøkelse. Til det påpeker Radio Nova at det trenges resurser til det i så fall. AU mener det ikke bør være de enkelte studentmedier, som foretager disse undersøkelser men VT som lager en sånn undersøkelse. Der Norske Studentersamfunn presentere seg selv. Det redegjorde for dere høye egenkapital og forsikrer at de ikke har tilgang til de pengene. De redegjorde videre hva de skal bruke pengene som du får av VT. Politihøgskolen redegjør for deres høye søknadssum, de er vant til å få tildelt store summer. Høgskolen i Oslo og Akershus forsvarer deres søknadssum og forsikrer at det i fremtiden vil bli høgere. Radio Nova påpeker at de følger med i utviklingen og Nova allerede sender på DAB men fik ingen penger fra kommunen som forventet. Det diskuteres om Radio Nova når nok ut på skolene sammenlignet med Universitas. En del mener å kutte UiO på grunn av deres store egenkapital og likeså med HiOA som har en enda større egenkapital, men en ganske beskjeden søknad sum. Forslag ble fremmet under debatten. Pause 21:30-21:45 Forslag fra Kine V. Lund (RL): Dele opp BI s forslag (red. fra Kathrine H. Paulsen) i stedet for å stemme på det som helhetlig forslag. : Vedtatt Forslagene fra Kathrine H. Paulsen (BI) deles opp i forslag 5-1a), 5-1b), 5-1c), 5-1d) og 5-1e). Ordstyrer leser opp forslagene og orienterer om voteringsorden. Ordstyrer forteller rekkefølge og innhold. Det var oppklarende spørsmål til voteringsorden fra AU v/svein Tømmerdal, nummer 9 Katrine H. Paulsen (BI). Det er etter avstemning enighet om å ta de største forslagene først og minste til sist. Forslag fra ordstyrer: Det stemmes om ramme for tilskuddsbudsjettet i henhold til AU sin innstilling på en ramme på NOK ,- : Vedtatt Kuttforslag 5-A Side 12 av 17

13 Post 102 SP-HiOA Forslagsstiller: Aksel Nedrum (VA) Hva: Tilleggsforslag B Forslaget: Kutt SP-HiOA NOK ,- til NOK ,- Post 101 SP-UiO Forslagsstiller: Aksel Nedrum (VA) Hva: Tilleggsforslag Forslaget: Kutt SP-UiO NOK ,- til NOK ,- Forslag 5-C, 5-D og 5-E stemmes over i blokk 5-C Post 101 SP-UiO Forslagsstiller: Sosialdemokratene Hva: Tilleggsforslag D Forslaget: Kutt SP-UiO NOK ,- til NOK ,- Post 102 SP-HiOA Forslagsstiller: Sosialdemokratene Hva: Tilleggsforslag E Forslaget: Kutt SP-HiOA NOK ,- til NOK ,- Post 301 SBIO Forslagsstiller: Sosialdemokratene Hva: Tilleggsforslag F Forslaget: Kutt SBIO NOK ,- til NOK ,- Post 201 Universitas Forslagsstiller: Margrethe Gustavsen (VA) Hva: Tilleggsforslag 522 Forslaget: Kutt Universitas NOK ,- til NOK ,- Dissens Post 201 Universitas Forslagsstiller: Svein Tømmerdal D.Y. og Hva: Tilleggsforslag Side 13 av 17

14 Erlend Schjelderup (AU) Forslaget: Kutt Universitas NOK ,- til NOK ,- : Ingen innstilinger ble kuttet Tilleggsforslag forslag om øking av postene : Alle forslag om økning falt automatisk i det ingen det ikke var vedtak om kutt 5-1a Post 400 Kulturstyret Forslagsstiller: Katrine H. Paulsen (BI) Hva: Tilleggsforslag b Forslaget: Øke Kulturstyret med NOK ,- til NOK ,- som følge av vedtak i sin helhet Post 302 DNS Forslagsstiller: Katrine H. Paulsen (BI) Hva: Tilleggsforslag c Forslaget: Øke DNS med NOK ,- til NOK ,- som følge av vedtak i sin helhet Post 109 SR-PHS Forslagsstiller: Katrine H. Paulsen (BI) Hva: Tilleggsforslag d Forslaget: Øke SR-PHS med NOK ,- til NOK ,- som følge av vedtak i sin helhet Post 104 SR-MF Forslagsstiller: Katrine H. Paulsen (BI) Hva: Tilleggsforslag e Forslaget: Øke SR-MF med NOK 5 000,- til NOK ,- som følge av vedtak i sin helhet Post 301 SBIO Forslagsstiller: Katrine H. Paulsen (BI) Hva: Tilleggsforslag Forslaget: Øke SBIO med NOK ,- til NOK ,- som følge av vedtak i sin helhet Side 14 av 17

15 Forslagsstiller: Margrethe Gustavsen (VA) Hva: Tilleggsforslag Post 203 Kulturstyret-medier Forslaget: Øke Kulturstyret-medier med NOK ,- til NOK ,- som følge av vedtak i sin helhet Post 202 Radio Nova Forslagsstiller: Margrethe Gustavsen (VA) Hva: Tilleggsforslag Forslaget: Øke Radio Nova med NOK ,- til NOK ,- som følge av vedtak i sin helhet Post 400 Kulturstyret Forslagsstiller: Sosialdemokratene Hva: Tilleggsforslag Forslaget: Øke Kulturstyret med NOK ,- til NOK ,- som følge av vedtak i sin helhet Post 202 Radio Nova Forslagsstiller: Margrethe Gustavsen (VA) Hva: Tilleggsforslag Forslaget: Øke Radio Nova med NOK ,- til NOK ,- som følge av vedtak i sin helhet Post 400 Kulturstyret Forslagsstiller: Margrethe Gustavsen (VA) Hva: Tilleggsforslag Forslaget: Øke Kulturstyret med NOK ,- til NOK ,- som følge av vedtak i sin helhet Post 114 SF-NITH Forslagsstiller: Anita J.M. Støen (HiOA) Hva: Tilleggsforslag Forslaget: Øke SF-NITH med NOK ,- til NOK ,- som følge av vedtak i sin helhet Post 302 DNS Side 15 av 17

16 Forslagsstiller: Sosialdemokratene Hva: Tilleggsforslag Forslaget: Øke DNS med NOK ,- til NOK ,- som følge av vedtak i sin helhet Post 109 SR-PHS Forslagsstiller: Halvor Moen (HiOA) Hva: Tilleggsforslag Forslaget: Øke SR-PHS med NOK ,- til NOK ,- som følge av vedtak i sin helhet Post 103 S-NIH Forslagsstiller: Simen Bakke (PHS) Hva: Tilleggsforslag 544 Forslaget: Øke S-NIH med NOK 2 000,- til NOK ,- Dissens Forslagsstiller: Svein Tømmerdal D.Y. og Erlend Schjelderup (AU) som følge av vedtak i sin helhet Hva: Post 301 SBIO Tilleggsforslag Forslaget: Øk SBIO NOK ,- til NOK ,- Verbalforslag 5-x linje 1240, side 40 Forslagsstiller: Anita J. M. Støen (HiOA) Hva: Verbalforslag y Forslaget: Universitas skal foreta en brukerundersøkelse i løpet av første halv år i 2012 linje 1258, side 41 Forslagsstiller: Anita J. M. Støen (HiOA) Hva: Verbalforslag z Forslaget: Radio Nova skal foreta en lytterundersøkelse i løpet av første halv år i 2012 Side 16 av 17

17 Forslagsstiller: Fride B. Lier (SD) Hva: Verbalforslag Forslaget: Om søknaden ikke innvilges med søkt sum benyttes ostehøvelprinsippet. Vedtatt Der stemmes om helheten af AU sin innstilling. : AUs innstilling uten endringer ble vedtatt Sak 5c) Kontingenten til Norsk Studentorganisasjon AU v/magnus Nystrand forslår at saken utsettes. Dette er det etter avstemning enighet om. Saken ble utsatt til neste møte. VT 06 Eventuelt Det ble sunget bursdagssang for Erlend Schjelderup (AU) Kl. 22:10 møtet ble hevet Villa Eika, Sarah Sørensen Referent. Side 17 av 17

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2011

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 29. august 2011 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. april 2011 Tid:

Detaljer

Hovedstyret. Boligstyret. Oppnevninger delstyrer og komiteer

Hovedstyret. Boligstyret. Oppnevninger delstyrer og komiteer Oppnevninger delstyrer og komiteer Hovedstyret Marianne Høva Rustberggard (Styreleder) E-post: marianne.rustberggard@gmail.com Vara: Øyvind Gjengaar, E-post: oyvindgj@gmail.com [Tidsperiode: ut 2012] Magnus

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 3. desember 2012 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. juni 2015 Tid: klokken

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. oktober 2013 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 4. april 2013 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 3. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Ved opprop kl. 17.23 var det 35 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.23 var det 35 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. april 2012 Tid:

Detaljer

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Tid: 17:00 21:00 Sted: Rådssalen, administrasjonsbygget Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 001 Møtekonstituering 1a Valg av ordstyrer

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. april 2012 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1.september 2014 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 20. oktober kl. 17:00-22:00 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 27. april 2015 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 7. april 2014 Tid: kl.

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen (10 etasje) Administrasjonsbyggningen

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 9. november 2015 Tid: klokken 17:10 Sted: Handelshøyskolen BI, lokale D1 Møtet satt d. 9. november kl. 17:15. Ved opprop var det 27 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 6. mai 2013 Tid: klokken

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR Dato: 11.og 12. februar 2012

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 1. november 2013 Tid: kl. 16.30:-18.00: Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 1. november kl. 16:55. Ved opprop kl. 17:10 var det 13 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 14. oktober kl. 17:00-21:30 Det teologiske Menighetsfakultet Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE Dato: 30. august 2010. Tid: 17.12

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 8.-9. februar 2014

Detaljer

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte.

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte. REFERAT fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe Dato: Onsdag 12.september 2012 Tidsrom: 17:00-19:00 Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika Tilstede: Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.30 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 7 for Velferdstinget 2015 Mandag 12. oktober kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

Velferdsseminarets ABC

Velferdsseminarets ABC Velferdsseminarets ABC alt du trenger å vite, og litt til A. Absolutt viktigst: Å møte opp i god tid på Chateau Neuf lørdag 11. februar før bussen reiser presis kl. 08.00. Akademika: Studentenes egen fagbokhandel.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 22. september kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Kroa, (Nydalsveien 15-17) 12 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Til: MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14 Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Kopi til: Referent: Tellekorps: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15. Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15. Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15 Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 7.-8. februar 2015

Detaljer

KULTURSTYREMØTE 7. OKTOBER

KULTURSTYREMØTE 7. OKTOBER KULTURSTYREMØTE 7. OKTOBER Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy (UiO), Munir Jaber (HCK), Svend Sondre Frøhaug (NIH), Felicitas Scheffknecht (UiO), Simon Pettersen Skjerven (UiO), Maren Høyland

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14 Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrere og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan V 1d)

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato: 8. september 2005 Tid: 17:00-22:00

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 SP 96/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger.

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger. ÅRSRAPPORT Studenthovedstaden 2014 Studenthovedstaden Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formand på Det Norske

Detaljer

Ved opprop kl. 17.15 var det 26 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.15 var det 26 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20.25 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé

Detaljer

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu.

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu. Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu. Til stede: Marianne Høva Rustberggard (leder), Magnus Nystrand, Torkil Vederhus,

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSSEMINARET

REFERAT FRA VELFERDSSEMINARET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 REFERAT FRA VELFERDSSEMINARET Dato: 13. OG 14. FEBRUAR 2010

Detaljer

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak Godkjenning av dagsorden og tidsplan AU innstiller på følgende: - Vedlagte forslag til dagsorden og tidsplan godkjennes. Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: HiST Kalvskinnet, Retorten Kl.18.15 21.30 Referent: Arnstein Kroglund Fiskum Kopi til: 3 stk:

Detaljer

VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede:

VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: Møte i Velferdstinget i Bergen Torsdag 15. november 2011 Protokoll Velferdstinget 2011 VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: UiB: HiB: NHH: NLA: Betanien: Haraldsplass D. H.:

Detaljer

Ved opprop kl. 17.11 var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.11 var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Kulturstyremøte 4.desember 2013

Kulturstyremøte 4.desember 2013 Kulturstyremøte 4.desember 2013 Til stede: Karl Kristian R. Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH). Camilla Holm (UiO), Nikolai

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2016 Lørdag 23. til søndag 24. januar Sted: Renskaug Vertsgård VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

Logoen kan lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no

Logoen kan lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no Kulturstyremøte 7.mai Til stede: Karl Kristian R Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH), Camilla Holm (UiO), Nikolai Nielsen

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

Detaljer

Side 1 av 43 REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR FOR VELFERDSTINGET I OSLO

Side 1 av 43 REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR FOR VELFERDSTINGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 27. august 2012 Tid:

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: TØH, HiST Kl.18.15 21.45.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: TØH, HiST Kl.18.15 21.45. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: TØH, HiST Kl.18.15 21.45 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS, SiT Bolig

Detaljer

MØTEREFERAT. Kristian Ødegaard NTNU (vara) Forlot møte etter sak 12/06 Harald Sigurdson Andre Johansen

MØTEREFERAT. Kristian Ødegaard NTNU (vara) Forlot møte etter sak 12/06 Harald Sigurdson Andre Johansen MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 26.01.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben Kl.18.15 22.00 Referent: Kristin T. Kjøglum Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

MØTEREFERAT VALGMØTE

MØTEREFERAT VALGMØTE MØTEREFERAT VALGMØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 03.02.11 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Rådssalen, Hovedbygget Kl. 17.15 23.25 Referent: Kopi til: Jone Rivrud Rygg 3 stk:

Detaljer

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak 3 Forslag til sak 4 Forslag til sak Tord Øverland - HiOA Linjenummer: 1094 4a - Politisk Grunndokument I samarbeid med studentene kan fylke og

Detaljer

Generell begrunnelse for innstillingen: Valgkomiteens innstilling:

Generell begrunnelse for innstillingen: Valgkomiteens innstilling: Årets Valgkomité har vært bredt sammensatt, med representasjon fra både UiO, Markedshøyskolen og BI. Valgkomiteens medlemmer har allsidig erfaring fra studentpolitikken og andre organisasjoner. Valgkomiteen

Detaljer

Velferdstingets lille håndbok

Velferdstingets lille håndbok Velferdstingets lille håndbok 2 Om håndboken Velferdstinget er en stor interesseorganisasjon tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo, og vi har mange tillitsvalgte i systemet. Å ha mange tillitsvalgte betyr

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Tirsdag 18. oktober 2011 VT 57/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: KhiB: BAS: NHH: HiB: Kristoffer Gaasholt,

Detaljer

MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE

MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 23.11.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, storsalen Kl.18.15 22.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 2016 Tid Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent, Anette

Detaljer

Kulturstyremøte 6.november

Kulturstyremøte 6.november Kulturstyremøte 6.november Til stede: Karl Kristian R. Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Camilla Holm (UiO), Kaia Marie Rosseland (BI), Sigrid

Detaljer

Kulturstyremøte 17. juni

Kulturstyremøte 17. juni Kulturstyremøte 17. juni Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Jeanette Viken (UiO), Jana Aleksic (UiO), Torgeir Lebesbye (UiO), Hedda Eia Vestad (HiOA), Munir Jaber (HCK), Karoline Soot (UiO),

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 18.11.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Storsalen Kl.18.00 23.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 18.11.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Storsalen Kl.18.00 23. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 18.11.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Storsalen Kl.18.00 23.00 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede MØTEREFERAT Konstituerende møte i Studentparlamentet Møteleder: Erik Falster Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 11.05.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede Moderat Liste (6) Sosialistisk

Detaljer

Protokoll VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter. Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3.

Protokoll VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter. Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3. Protokoll VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3. februar Oppmøte Representanter (21) UiB (10): Johanne Vaagland, Mia

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 19.10.06 14 stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 19.10.06 14 stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 19.10.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

Kulturstyremøte 3. desember

Kulturstyremøte 3. desember Kulturstyremøte 3. desember Til stede: Leder: Sigrid Mæhle Grimsrud (UiO), nestleder: Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Camilla Holm (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Jeanette Viken (UiO)

Detaljer

Kulturstyremøte 20. mai

Kulturstyremøte 20. mai Kulturstyremøte 20. mai Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Jeanette Viken (UiO), Jana Aleksic (UiO), Torgeir Lebesbye (UiO), Sigmund Berg (UiO), Karoline Soot (UiO), FelicitasScheffknecht

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 074 875 1 070 000 3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21.00 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

Protokoll: VT 05/14. Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter

Protokoll: VT 05/14. Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll: VT 05/14 Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll VT 05/14 Side 1 av 7 06.05.2014 5 Tilstede 10 15 UiB: - SD: Håvard Øritsland Eggestøl, Astrid Hauge

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede?

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? MØTEREFERAT Møte i Studentparlamentet Møteleder: Sigurd Langseth Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 10.05.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? Moderat Liste (6) Sosialistisk Studentlag

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 8 for Velferdstinget 2015 Mandag 9. november kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

Ekstraordinært Kulturstyre møte, hvor søknader til STUDiO og andre semesterstartarrangementene behandles, er mandag 10. juni klokken 16:00-18:30.

Ekstraordinært Kulturstyre møte, hvor søknader til STUDiO og andre semesterstartarrangementene behandles, er mandag 10. juni klokken 16:00-18:30. Kulturstyremøte 6.juni Til stede: Karl Kristian R Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH), Camilla Holm (UiO), Nikolai Nielsen

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 31. MARS KL 1700-21.00. P(ilestredet) 52 Auditorium 3

VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 31. MARS KL 1700-21.00. P(ilestredet) 52 Auditorium 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 31. MARS KL 1700-21.00 HØYSKOLEN I OSLO P(ilestredet) 52 Auditorium 3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 VELKOMMEN

Detaljer

KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4.

KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4. KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4. Møtet satt 13:04 Sak 1: Godkjenning av innkalling Taleliste: 2, 5, 2 Godkjent med tillagte kommentarer

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 Innkalling til Velferdsseminar 11.-12. februar 2012 7 8 9 10 11 12 Sted: Hurdalsjøen Hotell og Konfransesenter 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære representanter

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14 Vår ref: 011.0 Møtedato:10.04.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14 Dato: 10.04.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: KA-GU412 SAKSLISTE Innkalling og saksliste Referat til godkjenning

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 27. august kl. 17:00-21:00 Domus Theologica Tema: Boligpolitikk Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer