REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR"

Transkript

1 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: februar 2014 Tid: kl. 10:30 8. februar til 15:50 9. februar Sted: Thon Hotel Triaden Møtet satt d. 8. januar kl. 12:15. Ved opprop var det 30 stemmeberettigede til stede lørdag og søndag. DELEGATER til stede under møtet: De mindre høgskolene Norges Informasjonstekniske høgskole (NITH) #1 Niklas Myklebost Arkitekt- og designhøgskolen (AHO) #2 Maria Årthun Bjørknes Høyskole (BH) #3 Forfall ingen vara Det teologiske Menighetsfakultet (MF) #4 Kristian Myhre Høyskolen Campus Kristiania (HCK) #5 Silje Einstabland (inne som vara) Politihøgskolen (PHS) #6 Ingen kandidat valgt Norges Idrettshøgskole (NIH) #7 Maria Kittilsen Handelshøyskolen BI (BI) #8 Casper Fagerstrøm #9 Forfall ingen vara #10 Reidar Vøllo #11 Espen Haugen (inne som vara lørdag) / Even Rasmussen Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) #12 Benedicte Edel F Fearnley-Landmark #13 Manjit Kaur #14 Kristian Rosskopf #15 Carl A. K. Sverdrup #16 Christoffer S. T. Alsvik #17 Sverre V. A. Søraas #18 Philip Stampe #19 Eline Stølan (vara) #20 Therese Eia Lerøem #21 Ane Larsen Mjøen (inne som vara) Side 1 av 34

2 Universitetet i Oslo (UiO) Blå Liste (BL) #22 Svein V. Tømmerdal #23 Tina Alvær (inne som vara søndag, forfall lørdag) HF-lista (HF) #24 Sigmund Berg (Forfall søndag) #25 Forfall ingen vara Liberal Liste (LL) #26 Simen Eriksen Realistlista (RL) #27 Malin Benum Røe #28 Christian Strandernæs #29 Heidrun Elisabeth Lode (inne som vara) #30 Håkon Beckstrøm (inne som vara) Sosialdemokratene (SD) #31 Eirik Borander #32 Marianne Andenæs (inne som vara) / (Forfall søndag) #33 Ingvild Leren Stensrud - kom klokken 13:30 lørdag SV-lista (SVL) #34 Hanna Krogvold (inne som vara) Venstrealliansen (VA) #35 Celestina da Silva #36 Truls Aarseth (inne som vara) Kom klokken lørdag #37 Helge Schwitters Tale- og forslagsrett Hovedstyret (HS) Tone Vesterhus, nestleder Mats Kirkebirkeland Daniel Heggelid-Rugaas Cecilie Collett Sælør Kontrollkomitè Eva Holte Enoksen Arbeidsutvalget (AU) Kaia Marie Rosseland, leder Morten Grinna Normann, nestleder Ingrid Keenan Axel Fjeldavli Viktor Emanuel Johansson Vetle Bo Saga Øvrige Sigrid Mæle Grimsrud, leder Kulturstyret Martin Tveten, formann DNS Ola Rydje, leder NSO 86 Side 2 av 34

3 Forkortelser VT Velferdstinget AU Velferdstingets Arbeidsutvalg KS Velferdstingets Kulturstyret KK Velferdstingets kontrollkomite VK Valgkomite SiO Samskipnaden i Oslo og Akershus BS Boligstyret KfS Kaféstyret BI Handelshøyskolen BI BL Blå Liste HF HF-lista HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HS Hovedstyret LDH Lovisenberg Diakonale høgskole LL Liberal Liste MF Det teologiske Menighetsfakultet MOSL Medisinsk-odontologisk studentliste NIH Norges Idrettshøgskole NITH Norges Informasjonstekniske høgskole NSO Norsk Studentorganisasjon PHS Politihøgskolen RL Realistlista SD Sosialdemokratene SVL SV-lista VA Venstrealliansen SP-UiO Studentparlamentet ved UiO SP-HIOA Studentparlamentet ved HiOA SBiO - Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI OSI Oslostudentens Idrettsklubb DNS - Det Norske Studentsamfund. SH - Studenthovedstaden SHA Studenthovedstadens arbeidsgruppe STUDiO Studentfestivalen i Oslo Side 3 av 34

4 VT 01 Møtekonstituering Sak 1a) Valg av ordstyrer og referent AU innstilte på følgende personer: Kjartan Almenning som ordstyrer og Sarah Sørensen som referent. VEDTAK: AUs innstilling ble vedtatt Sak 1b) Godkjenning av innkalling AU innstilte på at innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. VEDTAK: Innkalling ble godkjent. Sak 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan AU innstiller på følgende: Dagsorden V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrer og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan V 1d) Godkjenning av referat fra ekstraordinært Velferdstingsmøte V 1e) Godkjenning av valgprotokoller V 1f) Mandat for redaksjonskomité V 1g) Valg av leder for redaksjonskomité V 1h) Valg til redaksjonskomité V VT 02 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering O 2b) Hovedstyrets orientering O 2c) Andre orienteringer O VT 03 Organisasjon 3a) Fastsettelse av møtedatoer for 2014 V VT04 Politikk 4a) Politisk grunndokument V 4b) Arbeidsprogram 2014 V VT 05 Økonomi 5a) Velferdstingets driftsbudsjett revidert V 4

5 VT 06 Godkjenninger og valg 6a) Godkjenning av Kulturstyrets handlingsplan V 6b) Ettergodkjenning av valg til styret i Akademika V VT 07 Eventuelt Lørdag: Velkomst og bli kjent Møteskolering og møtekultur Hilsningstaler Møtestart med opprop 1a) Valg av ordstyrer og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan 1d) Godkjenning av referat fra ekstraordinært Velferdstingsmøte e) Godkjenning av valgprotokoller 1f) Mandat for redaksjonskomite :30 Lunsj g) Valg av leder for redaksjonskomite 1h) Valg av medlemmer til redaksjonskomite 14:00 2a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Andre orienteringer 14:45 6a) Kulturstyrets handlingsplan for a) Politisk grunndokument: debatt Pause (med pausebevertning) b) Arbeidsprogram 2014: Førstegangs debatt Møteslutt lørdag Middag og sosialt Søndag: a) Politisk grunndokument: Votering b) Arbeidsprogram 2014: Andregangs debatt :30 Lunsj b) Arbeidsprogram 2014: Andregangs debatt (fort) b) Arbeidsprogram 2014: Votering Pause (med pausebevertning) a) Velferdstingets driftsbudsjett revidert b) Ettergodkjenning av valg til styret i Akademika a) Fastsettelse av møtedatoer for ) Eventuelt 15:50 Møtet avsluttes med møtekritikk 5

6 AU forslår at suppleringsvalg til Universitas styret blir satt på dagsorden. Saken skal være etter sak 6b) på søndagen. VEDTAK: Dagsorden og tidsplan med endringer over ble godkjent. Sak 1d) Godkjenning av referat fra ekstraordinært Velferdstingsmøte Det ble innstilt på referatet godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. VEDTAK: Referatet ble godkjent. Sak 1e) Valgprotokoller Kontrollkomiteen (KK) innstilte på at alle valgprotokollene ble godkjent. VEDTAK: Alle valgprotokollene ble godkjent. Klokken 17:30 Sak 1f-1h) Fastsettelse av mandat for redaksjonskomité Ordstyrer orienterte. Det ble innstilt på at følgende mandat vedtas: Mandat for redaksjonskomiteene: 1. Komiteen skal bestå av: a) Opptil 8 representanter fra ulike institusjoner b) En uavhengig sekretær uten stemmerett. 2. Komiteen skal samordne innkomne forslag ved å: a) Lage hefter med forslagene, nummerert og kategorisert. b) Foreslå egne forslag for å bedre språket eller lage kompromisser mellom forslag med samme intensjon. c) Dele opp forslag der det er naturlig. 3. Innstillinger: a) Komiteen kan innstille på om hvorvidt forslag kan vedtas, avvises, eller ikke realitetsbehandles. b) Komiteen kan også innstille på forslag av politisk art, som politiske standpunkt eller tiltak. c) Komiteen skal innstille på forslag av redaksjonell art. d) Komiteen skal komme med konsekvensforklaring til de forslag hvor dette er nødvendig. e) Komiteen skal søke å sikre et strukturert dokument, og skal opplyse Velferdstinget om motstridende forslag som blir foreslått. f) Komiteens innstilling er rådgivende og opprinnelig forslag fra AU vil bli lagt til grunn. 4. Samarbeid: a) Komiteen skal utvikle voteringsorden i samarbeid med ordstyrer. b) Komiteen bør forhøre seg med kontrollkomiteen om et forslag kan realitetsbehandles dersom det er tvil. c) Komiteen skal hente råd fra utenforstående der dette kan være hensiktsmessig, som forslagstiller, arbeidsutvalget og forberedende komiteer. 5. Valg: a) Hver lærestedsgruppering stiller med ett medlem dersom fraksjonen selv ønsker dette. b) Velferdstinget velger så leder blant kandidatene. c) Velferdstinget velger så resten av redaksjonskomiteen 6

7 Debatt om saken: Følgende hadde ordet i debatten; Delegat nummer 4, Kristian Myhre (MF). Nummer 17, Sverre Søraas (HiOA). Nummer 18, Philip Stampe (HiOA). Nummer 20, Therese Eia Lerøen (HiOA). KK v/ Eva Holthe Enoksen. Forslag ble fremmet i debatten. Velferdstinget går til avstemming. Det var 30 stemmeberettiget til stede. a Dokument: Mandat for redaksjonskomité Linjenummer: 324 Levert av: Sverre Søraas (HiOA) Hva: Endring Forslag til sak: 1f) Mandat for redaksjonskomite Forslaget: Endres fra: «Opptil 8 representanter fra ulike institusjoner.» Til: «Opptil 8 representanter fra minst 4 ulike institusjoner.» b Dokument: Mandat for redaksjonskomité Linjenummer: 339 Levert av: Therese E. Lerøen (HiOA) Hva: Endring Forslag til sak: 1f) Mandat for redaksjonskomite Forslaget: Stryke punkt 3f c Dokument: Mandat for redaksjonskomité Linjenummer: 342 Levert av: Philip Stampe (HiOA) Hva: Endring Forslag til sak: 1f) Mandat for redaksjonskomite Forslaget: «Bør» endres til «skal» Vedtak: Mandatet med endringer over ble vedtatt Sak 1g)-1h) Valg av leder for redaksjonskomité (RK) og valg av redaksjonskomité Kandidater fremmes til leder for redaksjonskomité. Forslag fra Christian Strandenæs (RL): Christian Strandenæs (RL) som leder av redaksjonskomiteen. Forslag fra Celestina Da Silva (VA): Helge Schwitters (VA) som leder av redaksjonskomiteen. Kandidatene presenterte seg selv. Det var spørsmål til kandidatene fra delegat nummer 22, Svein Tømmerdal (BL). 7

8 Velferdstinget gikk til skriftlig valg. VEDTAK: Christian Strandenæs (RL) valgt som leder for redaksjonskomitéen Kandidater fremmes som medlem av redaksjonskomité Forslag fra Celestina Da Silva (VA): Helge Schwitters (VA) som medlem av redaksjonskomiteen. Forslag fra Eirik Borander (SD): Ingvild L. Stensrud (VA) som medlem av redaksjonskomiteen. Forslag fra Niklas Myklebost (NITH): Niklas Myklebost (NITH) som medlem av redaksjonskomiteen. Forslag fra Reidar Vøllo (BI): Reidar Vøllo (BI) som medlem av redaksjonskomiteen. Forslag fra Sverre Søraas (HiOA): Sverre Søraas (HiOA) som medlem av redaksjonskomiteen. Velferdstinget går til skriftlig avstemning av alle kandidater. VEDTAK: Alle kandidater er valgt. Komiteen ble da slik: Redaksjonskomité for arbeidsprogram og politisk grunndokument. Leder: Christian Strandenæs (RL) Medlemmer: Helge Schwitters (VA) Niklas Myklebost (NITH) Reidar Vøllo (BI) Ingvild L. Stensrud (VA) Sverre Søraas (HiOA) VEDTAK: AUs innstilling ble vedtatt Klokke 12:20 - Pause med lunsj Klokken 13:30 møtet i gang igjen VT 02 Orienteringer Sak 2a) Arbeidsutvalgets Orientering Leder i Arbeidsutvalget (AU) Kaia Maria Rosseland orienterte, i tillegg til den skriftlige orientering i sakspapirene. Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 4, Kristian Myhre (MF). Kaia Maria Rosseland svarte på spørsmålene og Tone Vesterhus (AU) supplerte. 8

9 Sak 2b) Hovedstyrets Orientering Hovedstyret (HS) ved Mats Kirkebirkeland orienterte, i tillegg til den skriftlige orientering i sakspapirene. Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 8, Caspar Fagerstrøm (BI). Nummer 14, Kristian Rosskopf (HiOA). Nummer 16, Christoffer S. T. Alsvik (HIOA). Nummer 17, Sverre Søraas (HiOA). Nummer 22, Svein Tømmerdal (BL). Nummer 34, Hanna Magnussen Krogvold (SVL). Mats Kirkebirkeland svarte på spørsmålene og Tone Vesterhus supplerte. Sak 2c) Andre orienteringer Akademika v/daniel Rugaas orienterte. Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 4, Kristian Myhre (MF). Daniel Rugaas svarte på spørsmålene. Kulturstyret v/sigrid Mæhle Grimsrud orienterte. Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 28, Christian Strandenæs (RL). Sigrid Mæhle Grimsrud svarte på spørsmålene. VEDTAK: Orienteringene tatt til etterretning Ordstyrer åpner for debatt om orienteringer. Debatt av orienteringene. Følgende hadde ordet i debatten; Nummer 22 Svein Tømmerdal (BL). VT 06 Godkjenninger og valg Sak 6a) Kulturstyrets handlingsplan 2013 Leder i Kulturstyret (KS)Sigrid Mæhle Grimsrud orienterte. AU innstiller på at Kulturstyrets handlingsplan godkjennes: Handlingsplan for Velferdstingets Kulturstyre 2014 Kulturstyret ønsker i 2014 å bevilge en sum til promotering av Kulturstyret for å bli mer synlige, spesielt i studentmasser og på utdanningsinstitusjoner tilknyttet SiO der Kulturstyre per i dag er mindre kjente. Kulturstyret ønsker å bevilge penger til å forenkle søknadsprosessen, ved få opprettet et system på nettsidene der søkere enkelt kan fylle inn 9

10 informasjon i bokser der det ved siden av er godt forklart hva Kulturstyret krever av informasjon. Dette kommer spesielt de nye foreningene til gode, samt at det vil heve kvaliteten på de søknadene Kulturstyret mottar fra søkere over tid. I. Flest mulig SiO-studenter Kulturstyret vil prioritere søkere som involverer mange av SiOs studenter og søkere som involverer studenter på tvers av SiOs utdanningsinstitusjoner. II. Forutsigbarhet Kulturstyret skal prioritere foreninger som utgjør tyngdepunktet i sitt miljø. Kulturstyret ønsker å legge vekt på søkers historikk i sin vurdering, god drift over tid vil premieres. Avvik fra dette punktet vil bli begrunnet. Foreninger som ønsker å investere i relevant materiale som kommer foreningen til gode over tid, kan søke om investeringsstøtte. Kulturstyret vil vurdere disse søknadene ut fra de andre prioriteringene i handlingsplanen. III. Nye kulturtilbud Kulturstyret ønsker å jobbe for bredde i studentkulturen, spesielt ved å prioritere foreninger som inkluderer studenter ved høgskolene. Nye foreninger som gir et kvalitativt nytt tilbud eller dekker nye behov vil premieres. Kontrollkomiteen ved Eva Holthe Enoksen kommentert det med at KS vil «tildele penger til seg selv» Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 8, Caspar Fagerstrøm (BI), nummer 22, Svein Tømmerdal (BL) og nummer 28, Christian Strandenæs (RL). Klokken 14:48 Velferdstinget går til avstemning VEDTAK: Kulturstyrets handlingsplan ble godkjent Klokken 14:48 - pause Klokken 15:00 - møtet i gang igjen VT 04 Politikk Sak 4a) Politisk grunndokument: debatt AU v/kaia Marie Rosseland orienterte. AU innstiller på at det politiske grunndokumentet vedtas med de endringer som fremkommer på møtet. Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 20, Therese Eia Lerøen (HiOA). Morten Grinna Normann svarte. Debatt om saken: Følgende hadde ordet i debatten;

11 Delegat nummer 14, Kristian Rosskopf (HiOA). Nummer 16, Christoffer S. T. Alsvik (HIOA). Nummer 17, Sverre Søraas (HiOA). Nummer 19, Eline Stølan (HiOA). Nummer 20, Therese Eia Lerøen (HiOA). Nummer 22, Svein Tømmerdal (BL). Nummer 27, Malin B. Røe (RL). Nummer 37, Helge Scwitters (VA). AU v/morten Grinna Normann. Forslag ble fremmet i debatten. Vedtak: Debatt tatt til etterretning Saker fra søndagen rykkes frem VT 06 Godkjenninger og valg Sak 6b) Ettergodkjenning av valg til styret i Akademika AU innstiller på at Magnus Nystrand godkjennes som studentrepresentant i styret til Akademika. Det var ingen som tegnet seg til debatt om saken. Vedtak: Godkjent VT 03 Organisasjon Sak 3a) Fastsettelse av møtedatoer for 2014 AU v/kaia Marie Rosseland orienterte. AU innstiller på at følgende forslag til møtedatoer for 2014 vedtas: Møteplan for Velferdstinget 2014 Dato Kommentar Sted VÅR Onsdag 5. mars HiOA* Tirdag 8. april HiOA* Tirsdag 13. mai HiOA* HØST Mandag 1. september Mandag 13. oktober Tildelingsmøte Mandag 17. november

12 Mandag 1. desember * Auditorium 3 i P52 Konstituerende Debatt om saken: Følgende hadde ordet i debatten; Delegat nummer 28, Christian Strandenæs (RL). Nummer 19, Eline Stølan (HiOA). Nummer 22, Svein Tømmerdal (BL). AU v/kaia Marie Rosseland. Endringsforslag fra Christian: Flytt tirsdag 8. april til mandag, onsdag eller tirsdag. På av øvrige datoer ingen forandring. Vedtak: flyttet til mandag 7. april VT 04 Politikk Møteplan for Velferdstinget 2014 Dato Kommentar Sted VÅR Onsdag 5. mars HiOA* Mandag 7. april HiOA* Tirsdag 13. mai HiOA* HØST Mandag 1. september Mandag 13. oktober Tildelingsmøte Mandag 17. november Mandag 1. desember Konstituerende * Auditorium 3 i P52 Referent: Møtet i mars utgår. Sak 4b) Arbeidsprogram 2014: Førstegangs debatt AU v/kaia Marie Rosseland orienterte. AU innstiller på følgende forslag til vedtak: - Arbeidsprogrammet skal ha en hovedprioritering. - Arbeidsprogrammet vedtas med de endringer som måtte fremkomme i møtet. Det var oppklarende spørsmål fra delegat nummer 14, Kristian Rosskopf (HiOA). Nummer 19, Eline Stølan (HiOA). Nummer 22, Svein Tømmerdal (BL). Nummer 26, Simen Eriksen (LL). Kaia Maria Rosseland, Vetle Bo Saga og Morten Grinna Normann svarte. Ordstyrer orienterer om debatt og prosess. Nummer 20, Therese Eia Lerøen (HiOA) tegnet seg til debattordenen og foreslår å ta debatten i emner.

13 Følgende tegnet seg til debattorden. Delegat nummer 19, AU v/axel Fjeldavli og Kaia Maria Rosseland. Velferdstinget stemmer om å ta debatten kapittelvis. Forslag fra Eline Stølan (HiOA): Ta debatten kapitel for kapitel. Vedtak: Vedtatt Første gangs debatt av hovedprioriteringer Følgende hadde ordet i debatten; Delegat nummer 7, Maria Kittilsen (NIH). Nummer 22, Svein Tømmerdal (BL). Nummer 28, Christian Strandenæs (RL). Nummer 30, Håkon Beckstrøm (RL). AU v/axel Fjeldavli. AU v/kaia Maria Rosseland. AU v/morten Grinna Normann Debatt av «1 Generelt» Følgende hadde ordet i debatten; Delegat nummer 8, Caspar Fagerstrøm (BI). Nummer 4, Kristian Myhre (MF). Nummer 7, Maria Kittilsen (NIH). Nummer 16, Christoffer S. T. Alsvik (HIOA). Nummer 17, Sverre Søraas (HiOA). Nummer 20, Therese Eia Lerøen (HiOA). Nummer 21, Ane Larsen Mjøen (HiOA). Nummer 22, Svein Tømmerdal (BL). Nummer 35, Celestina Da Silva (VA). Nummer 37, Helge Schwitters (VA). AU v/kaia Maria Rosseland. AU v/axel Fjeldavli. AU v/ingrid Keenan. Debatt av «2 Samfundsansvar» Følgende hadde ordet i debatten; Delegat nummer 14, Kristian Rosskopf (HiOA). Nummer 16, Christoffer S. T. Alsvik (HIOA). Nummer 18, Philip Stampe (HiOA). Nummer 19, Eline Stølan (HiOA). Nummer 28, Christian Strandenæs (RL). Nummer 37, Helge Schwitters (VA). HS v/daniel Rugaas Debatt av «3 Bolig» Følgende hadde ordet i debatten; Delegat nummer 4, Kristian Myhre (MF). Nummer 14, Kristian Rosskopf (HiOA). Nummer 16, Christoffer S. T. Alsvik (HIOA). Nummer 18, Philip Stampe (HiOA). Nummer 19, Eline Stølan (HiOA). Nummer 30, Håkon Beckstrøm (RL). HS v/mats Kirkebirkeland. Debatt av «4 Helse» Følgende hadde ordet i debatten; Delegat nummer 1, Niklas Myklebost (NITH). Nummer 7, Maria Kittilsen (NIH). Nummer 20, Therese Eia Lerøen (HiOA). Nummer 34, Hanna Magnussen Krogvold (SVL). Nummer 36, Truls Aarseth (VA). Nummer 37, Helge Schwitters (VA). HS v/daniel Rugaas. AU v/vetle Bo Saga Debatt av «5 Mat og Drikke» Følgende hadde ordet i debatten; Delegat nummer 2, Maria Årthun (AHO). Nummer 4, Kristian Myhre (MF). Nummer 7, Maria Kittilsen (NIH). Nummer 14, Kristian Rosskopf (HiOA). Nummer 16, Christoffer S. T. Alsvik (HIOA). Nummer 18, Philip Stampe (HiOA). Nummer 20, Therese Eia Lerøen (HiOA). Nummer 30, Håkon Beckstrøm (RL). Debatt av «6 Studenter med barn» Følgende hadde ordet i debatten;

14 Delegat nummer 22, Svein Tømmerdal (BL). Nummer 14, Kristian Rosskopf (HiOA). Nummer 20, Therese Eia Lerøen (HiOA). AU v/vetle Bo Saga. Debatt av «8 Studentkultur» Følgende hadde ordet i debatten; Delegat nummer 22, Svein Tømmerdal (BL). Nummer 19, Eline Stølan (HiOA). Debatt av «9 Samferdsel» Følgende hadde ordet i debatten; Delegat nummer 1, Niklas Myklebost (NITH). Nummer 2, Maria Årthun (AHO). Nummer 15, Carl A. K. Sverdrup (HiOA). Nummer 20, Therese Eia Lerøen (HiOA). Nummer 21, Ane Larsen Mjøen (HiOA). Nummer 26, Simen Eriksen (LL). Nummer 30, Håkon Beckstrøm (RL). AU v/kaia Maria Rosseland Debatt av «10 Organisasjon» Følgende hadde ordet i debatten; Delegat nummer 19, Eline Stølan (HiOA). Nummer 22, Svein Tømmerdal (BL). AU v/axel Fjeldavli. General debatt av hele arbeidsprogrammet. Følgende hadde ordet i debatten; Delegat Nummer 21, Ane Larsen Mjøen (HiOA), nummer 22, Svein Tømmerdal (BL). Nummer 28, Christian Strandenæs (RL). Nummer 37, Helge Schwitters (VA). HS v/mats Kirkebirkeland. AU v/axel Fjeldavli Vedtak: Debatt tatt til etterretning Møteslutt kl Sak 4a) Politisk grunndokument: Votering Leder av redaksjonskomiteen Christian Strandenæs presenterte innstillingen. Delegat nummer 20, Therese Eia Lerøen (HiOA) og nummer 22, Svein Tømmerdal (BL) tegnet seg til dagsorden. Ordstyrer forteller om voteringsordenen. Forslagene stemmes over som de er fremlagt av redaksjonskomiteen. Klokken 10:30 Velferdstinget går til avstemming. Det var 30 stemmeberettiget til stede. P1 Dokument: Politisk grunndokument Linjenummer: 547 Levert av: Kristian Rosskopf (HiOA) Hva: Endring Forslag til sak: 4a - Politisk Grunndokument

15 P2 Forslaget: Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme Dokument: Politisk grunndokument Linjenummer: 563 Levert av: Therese Eia Lerøen (HiOA) Hva: Endring Forslag til sak: 4a - Politisk Grunndokument I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for Oslo som en studenthovedstad, der studentene er en viktig aktør. Forslaget: I samarbeid med studentene skal relevante myndigheter der SiO har studenter jobbe for at det skal være et godt studiemiljø, der studentene er en viktig aktør. Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas P3 Dokument: Politisk grunndokument Linjenummer: 567 Levert av: Christoffer Storm Tiller Alsvik Hva: Endring (HiOA) Forslag til sak: 4a - Politisk Grunndokument godt studiesosialt miljø. Forslaget: godt, sosialt studiemiljø. Redaksjonskomiteens innstilling: Avvist til fordel for RK1 til fordel for RK1 RK1 Dokument: Politisk grunndokument Linjenummer: 567 Levert av: Redaksjonskomiteen Hva: Endring Forslag til sak: 4a - Politisk Grunndokument godt studiesosialt miljø. Forslaget: godt studiemiljø. Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas P4 Dokument: Politisk grunndokument Linjenummer: 572 Levert av: Helge Schwitters (VA) Hva: Endring Forslag til sak: 4a - Politisk Grunndokument Forslaget: Erstatt «brukerstyring» med «studentstyring» Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas P5 Dokument: Politisk grunndokument Linjenummer: 574 Levert av: Svein Tømmerdal (BL) Hva: Stryking Forslag til sak: 4a - Politisk Grunndokument

16 Forslaget: Stryke nest siste og siste leddsetning fra linje P6 Dokument: Politisk grunndokument Linjenummer: 573 Levert av: Therese Eia Lerøen (HiOA) Hva: Endring Forslag til sak: 4a - Politisk Grunndokument SiO skal tilstrebe lik tilgang til samskipnadens velferdsgoder, uavhengig av hvilken medlemsinstitusjon man tilhører, hvilken utdanning man tar, hvilket land man kommer fra og hvilken livssituasjon man befinner seg i. Forslaget: SiO skal tilstrebe lik tilgang til samskipnadens velferdsgoder, uavhengig av ALDER, hvilken medlemsinstitusjon man tilhører, hvilken utdanning man tar, hvilket land man kommer fra og hvilken livssituasjon man befinner seg i. Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas P7 Dokument: Politisk grunndokument Linjenummer: 579 Levert av: Sverre Søraas (HiOA) Hva: Endring Forslag til sak: 4a - Politisk Grunndokument Samskipnaden er best tjent med en reell studentstyring - det er studenter som vet best hva slags velferd studenter trenger. Forslaget: Samskipnaden skal styre etter studentenes behov. VT vet best hva slags velferd studenter trenger, og VT sin mening skal derfor få stor vekt i Samskipnaden. P8 Dokument: Politisk grunndokument Linjenummer: 586 Levert av: Helge Schwitters (VA) Hva: Endring Forslag til sak: 4a - Politisk Grunndokument SiOs avdelinger skal ta samfunnsansvar gjennom miljøhensyn og etiske innkjøp.. Forslaget: SiOs avdelinger skal ta samfunnsansvar gjennom miljøhensyn, gode ansettelsesforhold og etiske innkjøp. Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas P9 Dokument: Politisk grunndokument Linjenummer: 586 Levert av: Kristian Rosskopf (HiOA) Hva: Tillegg Forslag til sak: 4a - Politisk Grunndokument Forslaget: Nytt punkt: Miljø, klima og helse. For å samle SiOs tilbuder og forbedre det i sin helhet. Redaksjonskomiteens innstilling: Ikke realitetsbehandles

17 Kommentar Kapitlet mangler innhold VEDTAK Ikke realitetsbehandlet VEDTAK: Politisk grunndokument med endringene over ble vedtatt enstemmig Den endelige teksten blir da: Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo og Akershus I. Mandat Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) er en interesseorganisasjon og øverste studentpolitiske organ i velferdsspørsmål for studentene som er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Prinsippet om lik rett til utdanning er det overordnede og styrende målet for Velferdstingets politikk. Utdanningssystemet skal være noe mer enn en forberedelse til arbeidslivet; det skal være et element i samfunns- og demokratibygging. Det er derfor sentralt at ulik økonomisk, sosial og kulturell bakgrunn ikke påvirker evnen og muligheten til å ta utdanning. Velferdstinget skal høres i alle saker av betydning for samskipnaden og studentenes velferdstilbud. Velferdstingets tillitsvalgte skal til en hver tid arbeide for at Velferdstingets vedtatte politikk gjennomføres. SiO er landets største samskipnad med over medlemmer over en fjerdedel av landets studenter. Slik har VT et ansvar for å arbeide for studenters levekår, men med et særlig fokus på de lokale og regionale utfordringer som finnes i sammenheng med å ligge i et storby- og pressområde. II. Velferdstilbudet Studentenes grunnleggende velferdsbehov skal dekkes på områder som studiefinansiering, bolig, barnehage, helse, idrett og frivillige aktiviteter, og slik muliggjøre prinsippet om heltidsstudenten. Velferdstilbudet skal være fleksibelt og tilrettelagt studentenes ulike forutsetninger og behov. Studentvelferd skal være et supplement til det ordinære kommunale og statlige velferdstilbudet, og ikke en erstatning. Derfor har staten et viktig ansvar som garantist for sentrale velferdsordninger som studentboligbygging, helsetjenester for studenter, studiefinansiering, barnehagefinansiering og sosiale stønadsordninger. Studenter har på mange områder ikke fulgt befolkningens generelle velstandsøkning. Derfor er det viktig at stat, kommune og andre aktører må ta et større ansvar for studentene velferd og slik sikre en reell lik rett til utdanning. Oslo og Akershus som vertskommune og -fylke har i tillegg et særskilt ansvar i å anerkjenne den

18 ressursen som studenter utgjør. I samarbeid med studentene skal relevante myndigheter der SiO har studenter jobbe for at det skal være et godt studiemiljø, der studentene er en viktig aktør. Det enkelte lærested har et ansvar for å støtte opp om samskipnaden og velferdstilbudet for sine studenter. Dette skal skje gjennom bl.a. gode fristasjonsordninger, direkte subsidiering og å tilrettelegge for et godt læringsmiljø, så vel som et godt studiemiljø. III. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Tilgangen til SiOs velferdstilbud skal under enhver omstendighet gis slik at prinsippet om lik rett til utdanning ivaretas og fremmes. SiO skal som landets største studentsamskipnad sette presedens og være en foregangsmodell for studentvelferd i Norge. SiO skal gi studentene et tilrettelagt tilbud med økonomisk gunstige velferdsordninger. SiO skal tilstrebe lik tilgang til samskipnadens velferdsgoder, uavhengig av alder, hvilken medlemsinstitusjon man tilhører, hvilken utdanning man tar, hvilket land man kommer fra og hvilken livssituasjon man befinner seg i. Det er studentene som er brukere av SiO og betaler for store deler av tjenestene gjennom semesteravgift og egenbetaling. Studentenes flertall i Hovedstyret er en grunnleggende del av studentstyringen, som er et viktig prinsipp i samskipnaden. Dette prinsippet understrekes ved Velferdstinget sine innspill til hovedstyret, og det er dermed viktig at studentene i styret gjør sitt ytterste for å ta hensyn til Velferdstingets politikk. Samskipnaden er best tjent med en reell studentstyring det er studenter som vet best hva slags velferd studenter trenger. Studentene må få medvirke i alle ledd i samskipnaden. Semesteravgiften er en viktig inntektskilde for SiO. Det er viktig at denne holdes på et nivå som opprettholder et godt velferdstilbud. Velferdstinget ønsker en fleksibel, serviceorientert, sterk og effektiv samskipnad, og vil gjennom et konstruktivt samarbeid legge rammebetingelser for SiOs videre drift. SiOs avdelinger skal jobbe for å ta samfunnsansvar gjennom miljøhensyn, gode ansettelsesforhold og etiske innkjøp.

19 Sak 4b) Arbeidsprogram 2014: Andregangs debatt Leder av redaksjonskomiteen Christian Strandenæs presenterte innstillingen. Delegat nummer 22, Svein Tømmerdal (BL) tegnet seg til dagsorden. Debatt om saken: Følgende hadde ordet i debatten; Delegat nummer Nummer 4, Kristian Myhre (MF). Nummer 7, Maria Kittilsen (NIH). Nummer 16, Christoffer S. T. Alsvik (HIOA). Nummer 18, Philip Stampe (HiOA). Nummer 19, Eline Stølan (HiOA). Nummer 22, Svein Tømmerdal (BL). Nummer 26, Simen Eriksen (LL). Nummer 30, Håkon Beckstrøm (RL). Nummer 37, Helge Schwitters (VA). HS v/tone Vesterhus. HS v/daniel Rugaas. AU v/kaia Maria Rosseland. AU v/morten Grinna Normann. AU v/vetle Bo Saga. Enda et endringsforslag fremmes. Ordstyrer åpner muligheten for at man åpner for flere forslag og setter strek Vedtatt. Forslaget er tatt med og strekt for forslag er åpnet under Eline sitt innlegg. Debatten avsluttes klokken 11:56 Ordstyrer vil flytte fram saken om votering. Nummer 22, Svein Tømmerdal (BL) til dagsorden. Flertallet er fornøyd med redaksjonskomiteens arbeid og innstilling på tross av kritikk som har kommet frem (muntlig protokolltilførsel fra Eline Stølan). Kl. 12:00 VT 05 Økonomi Sak 5a) Velferdstingets driftsbudsjett 2014 revidert Sarah Sørensen orienterte om saken. Oppklarende spørsmål fra nummer 19, Eline Stølan (HiOA). HS v/daniel Rugaas. HS v/mats Kirkebirkeland. Vedtatt med en avholden. VEDTAK: Velferdstingets reviderte driftsbudsjett 2014 ble godkjent Pause med lunsj kl. 12:13 Klokken 13:30 møtet i gang igjen Sak 4b) Arbeidsprogram 2014: Votering Nummer 26, Simen Eriksen (LL) til voteringsorden. KK v/eva til voteringsorden.

20 Nummer 28, Christian Strandenæs (RL) til voteringsorden. AU får lov til å redigere i dokumentet. Velferdstinget går til avstemming. Det var 30 stemmeberettiget til stede. 1 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 687 Levert av: Svein Tømmerdal (BL) Hva: Endring Forslaget: Innføre 11 mnd studiestøtte. Kommentar: Voteres i blokk med F5 2 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 687 Levert av: Kristian Rosskopf (HiOA) Hva: Endring Forslaget: Stryk «billigere». 3 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 688 Levert av: Maria T. Kittilsen (NIH) Hva: Endring Forslaget: 2. VT skal jobbe for en helhetlig bedring av SiO mat og drikke, med spesielt fokus på et variert og sunt tilbud. Kommentar: Mot RK s innstilling 4 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 688 Levert av: Svein Tømmerdal (BL) Hva: Endring Forslaget: Ny hovedprioritering: VT skal jobbe for 11 mnd studiestøtte. Kommentar: Faller dersom F1 vedtas

21 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 693 Levert av: Svein Tømmerdal (BL) Hva: Tillegg Forslaget: Flere billigere studentboliger i Oslo og Akershus med F1 Kommentar: Voteres i blokk med F1 6 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 693 Levert av: Sverre Søraas (HiOA) Hva: Strykning 1.1 VT skal jobbe for innføring av 11-måneders studiestøtte. Forslaget: Strykes 7 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 693 Levert av: Sverre Søraas (HiOA) Hva: Endring 1.1 VT skal jobbe for innføring av 11-måneders studiestøtte. Forslaget: 1.1 VT skal jobbe for innføring av 10-måneders studiestøtte. Redaksjonskomiteens innstilling: Ikke realitetsbehandlet VEDTAK Ikke realitetsbehandlet 8 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 693 Levert av: Therese Eia Lerøen (HiOA) Hva: Endring VT skal jobbe for innføring av 11-måneders studiestøtte. Forslaget: VT skal jobbe for innføring av 11-måneders studiestøtte samt binde studiestøtten til 1,5 G. Redaksjonskomiteens innstilling: Innstilles 9 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 693 Levert av: Torstein Dalen (NIH) Hva: Endring VT skal jobbe for innføring av 11-måneders studiestøtte. Forslaget: VT skal jobbe for at studiestøtten låses til et beløp tilsvarende 1,5 G. Kommentar: Falt fordi 8 ble vedtatt

22 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 693 Levert av: Maria T. Kittilsen (NIH) Hva: Endring VT skal jobbe for innføring av 11-måneders studiestøtte. Forslaget: VT skal jobbe for en generell økning i studiestøtten. Kommentar: Falt fordi 8 ble vedtatt 11 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 694 Levert av: Kristian Myhre (MF) Hva: Strykning VT skal jobbe for at Lånekassens inntektsgrense skal økes. Forslaget: Strykes Kommentar: Dissens i RK: Helge Schwitters og Ingvild Stensrud ønsket å innstille på forslaget. 12 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 694 Levert av: Celestina da Silva (VA) Hva: Strykning VT skal jobbe for at Lånekassens inntektsgrense skal økes. Forslaget: Strykes med F11 Kommentar: Ikke realitetsbehandlet, likelydende med F Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 700 Levert av: Kristian Rosskopf (HiOA) Hva: Tillegg Forslaget:, samt samt praksisplasser som tilfører praktisk kunnskap innen miljø, helse, klima og øker lærlings kompetanse. Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: Levert av: Eline Stølan (HiOA) Hva: Tillegg

23 Forslaget: 2.3 VT skal jobbe for at SiOs kantiner informerer og oppfordrer til miljøtiltak som "kjøttfri mandag". Kommentar: Voteres i blokk med F35 i følge RKs innstilling, men etter protester ble de vurdert hver for seg. Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 702 Levert av: Philip Stampe (HiOA) Hva: Tillegg Forslaget: VT skal i samarbeid med SiO Akademika se på mulighetene for å selge e-kompendier og e-bøker med hensyn til miljø og studenters økonomi. Kommentar: Voteres i blokk med F35 i følge RK, men etter protester ble de vurdert hver for seg. 16 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 702 Levert av: Kristian Rosskopf (HiOA) Hva: Tillegg Forslaget: VT skal jobbe for at karrieretilbud/veiledning forbedres på alle utdanningsinstitusjoner. (Det skal også vurderes samarbeid med private aktører.) RK4 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 704 Levert av: Redaksjonskomiteen Hva: Endring 3.1 VT skal jobbe for at SiO bolig skal gjøre unntak for regelen for spesielt utsatte studentgrupper.. Forslaget: 3.1 VT skal jobbe for å avvikle 35 års aldersgrense på studentboliger. Frem til det er fjernet skal det gjøres unntak fra aldersregelen for spesielt utsatte studentgrupper. Redaksjonskomiteens innstilling: Innstilles Kommentar: RK fikk slå sammen F17 og F21 til RK4 under møtet, og da den ble vedtatt falt de som en følge av dette. 17 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 704 Levert av: Håkon Beckstrøm (RL) Hva: Endring unntak for regelen

24 Forslaget: unntak for aldersregelen Redaksjonskomiteens innstilling: Innstilles Kommentar: Falt da RK4 ble vedtatt. Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 709 Levert av: Kristian Rosskopf (HiOA) Hva: Tillegg Forslaget: VT skal jobbe med at SiO inkluderer studenter/fakulteter ved boligutvikling for å øke utdannelsens kompetanse innen tilpassing av miljø, klima og helse behov. 19 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 710 Levert av: Eline Stølan (HiOA) Hva: Tillegg Forslaget: 3.7 VT skal jobbe for at Oslo og Akershus innfører "Tak over hodet"-garanti for studenter. Redaksjonskomiteens innstilling: Innstilles 20 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 710 Levert av: Philip Stampe (HiOA) Hva: Tillegg Forslaget: VT skal jobbe for at SiO i samarbeid med kommunene Oslo og Akershus innfører "Tak over hodet"-garanti for nye studenter. Redaksjonskomiteens innstilling: Ikke realitetsbehandlet, ivaretatt av F19. VEDTAK Ikke behandlet Kommentar: Trukket av forslagsstiller, ble så opprettholdt, men ble deretter ikke stemt inn til behandling av VT. 21 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 710 Levert av: Christoffer Storm Tiller Alsvik Hva: Tillegg (HiOA) Forslaget: 3.7 VT skal jobbe for å avvikle 35 års aldersgrense på studentboliger.

25 Redaksjonskomiteens innstilling: VEDTAK Innstilles Falt Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 710 Levert av: Christoffer Storm Tiller Alsvik Hva: Tillegg (HiOA) Forslaget: 3.7 VT skal jobbe for en mildere alderspoltikk for SiOs boliger., ivaretatt av F21. VEDTAK Trukket 23 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 710 Levert av: Philip Stampe (HiOA) Hva: Tillegg Forslaget: VT skal jobbe for at SiO Bolig reserverer seg for reklame i alle studentboliger., RK oppfordrer Philip til å sende inn en resolusjon. 24 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 712 Levert av: Truls Aarseth (VA) Hva: Strykning Forslaget: Stryk fra: psykiske lidelser. Redaksjonskomiteens innstilling: Innstilles 25 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 716 Levert av: Celestina Da Silva (VA) Hva: Strykning VT skal jobbe for at studenter kan ha fastlege på sitt hjemsted samtidig som man har fastlege i SiO. Forslaget: Strykes Redaksjonskomiteens innstilling: Innstilles 26 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 718 Levert av: Niklas Myklebost (NITH) Hva: Strykning 4.6 VT skal jobbe for at SiOs leger ikke skal kunne reservere seg mot å henvise til abort og andre allmennlegeoppgaver.

26 Forslaget: Strykes Redaksjonskomiteens innstilling: VEDTAK Avvises Falt Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 719 Levert av: Hanna Krogvold (SVL) Hva: Endring Forslaget: "VT skal innen møtet i november utarbeide et helsepolitisk dokument." 28 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 720 Levert av: Christoffer Storm Tiller Alsvik Hva: Tillegg (HiOA) Forslaget: 4.8 VT skal jobbe for å utvide tilbudene til SiO helse for å møte etterspørselen innen tannhelse og det fysiske og psykiske helse tilbudet. VEDTAK Trukket til fordel for F31 29 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 720 Levert av: Maria T. Kittilsen (NIH) Hva: Endring Forslaget: 4.8 VT skal jobbe for å fremme studentenes fysiske helse gjennom fokus på økt fysisk aktivitet og ernæring Redaksjonskomiteens innstilling: Innstilles 30 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 720 Levert av: Kristian Rosskopf (HiOA) Hva: Tillegg Forslaget: VT skal jobbe for at SiO skal støtte opp om fakultetenes egne forebyggende psykiske helsetiltak. 31 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 720 Levert av: Christoffer Storm Tiller Alsvik Hva: Tillegg

27 (HiOA) Forslaget: VT skal jobbe for at etterspørselen etter alle SiO helsetilbud blir møtt., likelydende som F28 32 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 722 Levert av: Håkon Beckstrøm (RL) Hva: Endring 5.1 VT skal jobbe for et bedre vegetartilbud i SiOs studentkafeer Forslaget: 5.1 VT skal jobbe for et bedre og billigere vegetartilbud i SiOs studentkaféer til fordel for RK2 Kommentar: Falt da RK2 ble vedtatt. 33 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 722 Levert av: Maria Årthun (AHO) Hva: Endring 5.1 VT skal jobbe for et bedre vegetartilbud i SiOs studentkafeer Forslaget: VT skal jobbe for et vegetartilbudet i alle SiOs student kaféer. til fordel for RK2 Kommentar: Falt da RK2 ble vedtatt. RK2 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 722 Levert av: Redaksjonskomiteen Hva: Endring 5.1 VT skal jobbe for et bedre vegetartilbud i SiOs studentkafeer Forslaget: 5.1 VT skal jobbe for et bedre og billigere vegetartilbud i alle SiOs studentkaféer Redaksjonskomiteens innstilling: Innstilles 34 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 723 Levert av: Hanna Krogvold (SVL) Hva: Endring SiO kantinene Forslaget: SiO-kantinene Redaksjonskomiteens innstilling: Ikke realitetsbehandlet. Redaksjonell endring. VEDTAK Ikke realitetsbehandlet 35 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 725

28 Levert av: Therese Eia Lerøen (HiOA) Hva: Strykning VT skal jobbe for at SiOs kafeer innfører kjøttfri mandag Forslaget: Strykes Kommentar: Voteres i blokk med F14 i følge RKs innstilling, men etter protester ble de vurdert hver for seg. Ble votert sammen med F Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 725 Levert av: Eline Stølan (HiOA) Hva: Strykning VT skal jobbe for at SiOs kafeer innfører kjøttfri mandag Forslaget: Strykes, likelydende med F35 Kommentar: Votert i blokk med F35 37 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 725 Levert av: Helge Schwitters (VA) Hva: Tillegg Forslaget: VT skal jobbe for vegetartilbudet i SiOs kaféer billigere enn kjøtt tilbudet VEDTAK Trukket 38 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 725 Levert av: Therese Eia Lerøen (HiOA) Hva: Tillegg Forslaget: VT skal jobbe for at SiO tilbyr et variert og sunt kosthold i sine kaféer. Kommentar: Ivaretatt av retningslinjer for Studentkafèene 39 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 725 Levert av: Christoffer Storm Tiller Alsvik Hva: Tillegg (HiOA) Forslaget: 5.3 VT skal jobbe for en helhetlig gjennomgang av SiO Mat og Drikke, med fokus på å

29 bedre kvaliteten og senke prisene i alle SiOs kaféer Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 725 Levert av: Maria Terese Kittilsen (NIH) Hva: Tillegg Forslaget: 5.4 VT skal jobbe for at SiO-kantinene har et økt fokus på et variert, næringsrikt og sammensatt kosthold 41 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 725 Levert av: Philip Stampe (HiOA) Hva: Tillegg Forslaget: VT skal jobbe for at SiO har studentvennlige priser i sine kafeer. Kommentar: Ivaretatt av retningslinjer for Studentkafèene 42 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 725 Levert av: Philip Stampe (HiOA) Hva: Tillegg Forslaget: VT skal jobbe for at SiO finner en ny grossist som leverer god kaffe til SiO sine kafeer. 43 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 725 Levert av: Kristian Myhre (MF) Hva: Tillegg Forslaget:... at SiO-kantinene skal tilby alternativ, enkel og svært rimelig mat. Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: Levert av: Heidrun Elisabeth Lode (RL) Hva: Tillegg Forslaget: Nytt punkt 6.4. VT skal jobbe for høyere barnehagedekning i studentbarnehagene.

30 MFT Redaksjonskomiteens innstilling: VEDTAK Avvises Falt Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 731 Levert av: Svein Tømmerdal (BL) Hva: Tillegg Forslaget: Krav om norskspråklig kompetanse i SiO-barnehager Kommentar: Muntlig tilleggsforslag på møtet 45 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 735 Levert av: Eline Stølan (HiOA) Hva: Tillegg 8.2 VT skal jobbe for at kommunen legger til rette for studentkultur. Forslaget: 8.2 VT skal jobbe for at kommunene legger til rette for studentkultur, for eksempel ved å stille med og finansiere lokaler til disposisjon for studentaktivitet. Kommentar: Ivaretatt av Politisk dokument om studentkultur 46 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 736 Levert av: Svein Tømmerdal (BL) Hva: Tillegg Forslaget: Det Norske Studentersamfunn profileres og anvendes som et kulturhus for alle SiOs studenter 46 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 737 Levert av: Simen Eriksen (LL) Hva: Stryking Forslaget: Punkt 9 strykes i sin helhet 48 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 738 Levert av: Sverre Sørås (HIOA) Hva: Stryking

31 VT skal jobbe for at aldersgrensen på studentbillett på kollektivtransport fjernes. Forslaget: 9.1 VT skal jobbe for studentbillett gjelder studenter i alle aldre i perioden august til mai. 49 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 738 Levert av: Niklas Myklebost (NITH) Hva: Endring 9.1 VT skal jobbe for at aldersgrensen på studentbillett på kollektivtransport fjernes. Forslaget: 9.1 VT skal jobbe for at Ruter har andre kriterier for studentrabatt enn aldergrense som imøtekommer flere studenter i et videre alders spektrum 50 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 739 Levert av: Ane Larsen Mjøen (HiOA) Hva: Endring 9.2 VT skal jobbe for at Ruters rutetilbud studenttilpasses og utvides. Forslaget: 9.2 VT skal jobbe for at Ruters studentbillettpris senkes til prisnivået på honnørbillett. VEDTAK Trukket, men opprettholdt i RK3 RK3 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 739 Levert av: Redaksjonskomiteen Hva: Tillegg Forslaget: 9.3 VT skal jobbe for at Ruters studentbillettpris senkes til prisnivået på honnørbillett. Redaksjonskomiteens innstilling: Innstilles 51 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 748 Levert av: Eline Stølan (HIOA) Hva: Tillegg Forslaget: VT skal jobbe for at utdanningsinstitusjonene i større grad skal finansiere studentdemokratiene selv, med mål om at semesteravgiften utelukkende skal benyttes til studentvelferd. Kommentar: RK oppfordrer til en resolusjon om dette.

32 Dokument: Arbeidsprogram 2014 Linjenummer: 0 Levert av: Therese Eia Lerøen (HiOA) Hva: Endring Forslaget: VT skal jobbe for: - underpunkter Med unntak av 10.0 Organisasjon, hvor dette ikke går. Redaksjonskomiteens innstilling: Ikke realitetsbehandlet VEDTAK Ikke realitetsbehandlet Kommentar: Dette er en rent estetisk endring som Arbeidsutvalget står fritt til å gjøre allerede Det endelige arbeidsprogram blir da: Arbeidsprogram for 2014 Hovedprioritering 1. VT skal jobbe for flere, billigere og bedre studentboliger i Oslo og Akershus. 2. VT skal jobbe for en helhetlig bedring av SiO mat og drikke, med spesielt fokus på et variert og sunt tilbud. Studentvelferd 1.0 Generelt 1.1 VT skal jobbe for innføring av 11-måneders studiestøtte samt binde studiestøtten til 1,5 G. 1.2 VT skal jobbe for at Lånekassens inntektsgrense skal økes. 1.3 VT skal jobbe for å gjeninnføre reell studentstyring av samskipnadene i samskipnadsloven. 1.4 VT skal arbeide for synliggjøring av SiOs velferdstilbud og promotere Velferdstingets arbeid ut til alle medlemsinstitusjonene. 2.0 Samfunnsansvar 2.1 VT skal jobbe for at SiO skal ta inn lærlinger inn i alle sine virksomheter. 2.2 VT skal jobbe for at SiO skal kildesortere alt avfall i selveide bygg. 3.0 Bolig 3.1 VT skal jobbe for å avvikle 35 års aldersgrense på studentboliger. Frem til det er fjernet skal det gjøres unntak fra aldersregelen for spesielt utsatte studentgrupper. 3.2 VT skal jobbe for økt kostnadsramme og tilskuddsandel for bygging av studentboliger. 3.3 VT skal jobbe for at studentboliger blir et eget arealformål i plan- og bygningsloven. 3.4 VT skal jobbe for at SiO skal få større andel av studentboligtildelingen enn i dag. 3.5 VT skal jobbe for at staten gir tilskudd til bygging av 4000 studentboliger i året. 3.6 VT skal i samarbeid med SiO jobbe for at kommunen gir gode vilkår til studentboligbygging. 3.7 VT skal jobbe for at Oslo og Akershus innfører "Tak over hodet"-garanti for studenter.

33 Helse 4.1 VT skal jobbe for at SiO har en helhetlig satsning på forebygging av psykiske lidelser. 4.2 VT skal jobbe for at Studie med støtte skal utvides til å gjelde alle utdanningsinstitusjonene i samskipnaden. 4.3 VT skal jobbe for at studenter med deltidsjobb skal ha rett til sykestipend på lik linje med studenter uten lønnsinntekt. 4.4 VT skal jobbe for at refusjonsordningen i SiO helse gjøres så enkel som mulig. 4.5 VT skal jobbe for at SiOs leger ikke skal kunne reservere seg mot å henvise til abort og andre allmennlegeoppgaver. 4.6 VT skal i løpet av året utarbeide et helsepolitisk dokument. 4.7 VT skal jobbe for å fremme studentenes fysiske helse gjennom fokus på økt fysisk aktivitet og ernæring. 5.0 Mat og drikke 5.1 VT skal jobbe for et bedre og billigere vegetartilbud i alle SiOs studentkafeer. 5.2 VT skal jobbe for at SiO kantinene skal ha utvidede åpningstider i pressperioder. 6.0 Studenter med barn 6.1 VT skal jobbe for at studentbarnehagene utvider og videreutvikler sitt studentspesifikke tilbud. 6.2 VT skal jobbe for at studenter med barn får tilgang til 12 måneder studiestøtte. 6.3 VT skal jobbe for at SiOs barnehager skal ha høy utstyrsmessig og bygningsmessig standard. 6.4 VT skal jobbe for at SiOs barnehager skal stille krav til ansatte om god norskspråklig kompetanse. 7.0 Studentkultur 7.1 VT skal jobbe for at foreninger ved alle institusjonene i større grad benytter seg av tilbudene til SiO Foreninger og Kulturstyret. 7.2 VT skal jobbe for at kommunen legger til rette for studentkultur. 8.0 Samferdsel 8.1 VT skal jobbe for at aldersgrensen på studentbillett på kollektivtransport fjernes. 8.2 VT skal jobbe for at Ruters rutetilbud studenttilpasses og utvides. 8.3 VT skal jobbe for at Ruters studentbillettpris senkes til prisnivået på honnørbillett. 9.0 Organisasjon 9.1 VTs arbeidsutvalg skal møte studentdemokratiet på alle medlemsinstitusjonene i løpet av året. 9.2 VT skal ha skolering av sine representanter gjennom hele året. 9.3 VT skal styrke samarbeidet med andre relevante studentdemokratier i Norge 9.4 VTs arbeidsutvalg skal fremlegge for VT en midtveisevaluering og en årsrapport om eget arbeid på henholdsvis første møte etter sommeren og siste møtet i perioden. 9.5 VTs arbeidsutvalg skal på hvert velferdstingsmøte avholde en politisk orientering. 9.6 VT skal jobbe for at utdanningsinstitusjonene i større grad skal finansiere studentdemokratiene selv, med mål om at semesteravgiften utelukkende skal benyttes til studentvelferd. VEDTAK: Arbeidsprogram 2014 med endringene over ble vedtatt enstemmig Merk: Punktenes nummerering har blitt oppdatert.

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme.

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme. 4a - Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak Kristian Rosskopf,HiOA 4a - Politisk grunndokument Linjenummer: 547 Type:Endring 4a - Politisk grunndokument Inkludere internasjonale studenters

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. januar 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 7. april 2014 Tid: kl.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. desember 2013 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. mai 2014 Tid: kl.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. juni 2015 Tid: klokken

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. september 2013

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. november 2013

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1.september 2014 Tid:

Detaljer

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak 3 Forslag til sak 4 Forslag til sak Tord Øverland - HiOA Linjenummer: 1094 4a - Politisk Grunndokument I samarbeid med studentene kan fylke og

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 4. april 2013 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 16. mars 2015 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 3. desember 2012 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. oktober 2013 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 27. april 2015 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. desember 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 24. april 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: BI, D-Blokka Møtet satt d. 24. april kl. 17:15. Ved opprop var det 32 stemmeberettigede til stede. DELEGATER: DE MINDRE HØGSKOLENE

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 7.-8. februar 2015

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. oktober 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 9. november 2015 Tid: klokken 17:10 Sted: Handelshøyskolen BI, lokale D1 Møtet satt d. 9. november kl. 17:15. Ved opprop var det 27 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 22. oktober 2012 Tid: kl. 18:09-19:38 Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 22. oktober kl. 18:15. Ved opprop kl. 18:10 var det 19 stemmeberettigede til stede. Følgende

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. november 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Møtet satt d. 13. november 2017 kl. 17:03. Ved opprop var det 30 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. februar 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Pilestredet 52, Auditorium 3, Høgskolen i Oslo og Akershus. Møtet satt d. 15. februar kl. 17:15. Ved opprop var det 33 stemmeberettigede

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2011

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 5. desember 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Møterom A1 Møtet satt d. 5. desember kl. 17:13. Ved opprop var det 29 stemmeberettigede

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 30. november 2015 Tid: klokken 17:00 Sted: Georg Sverdrups hus, i Auditorium 2 på Universitetet i Osio. Møtet satt d. 30. november kl. 17:15. Ved opprop var det 34 stemmeberettigede

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. mars 2012 Tid:

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 31. oktober 2016, klokken 17.00 Georg Sverdrups hus; Undervisningsrom 2 Universitetet i Oslo TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur-

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2016 Lørdag 23. til søndag 24. januar Sted: Renskaug Vertsgård VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. april 2012 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 28. april

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 1 for Velferdstinget 2016 Mandag 30. november kl. 17:00-21:00 Sted: Universitet i Oslo, Georg Sverdrups hus VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 30. mai 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Universitetet i Oslo, Georg Sverdrups hus Møtet satt d. 30. mai kl. 17:08. Ved opprop var det 28 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 1. november 2013 Tid: kl. 16.30:-18.00: Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 1. november kl. 16:55. Ved opprop kl. 17:10 var det 13 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2014 8.- 9. februar Sted: Thon Hotel Triaden Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter

Detaljer

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger.

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger. ÅRSRAPPORT Studenthovedstaden 2014 Studenthovedstaden Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formand på Det Norske

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 19. oktober 2015, klokka 17.00-19:00. Hvor møtet blir avholdt kommer senere. TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur- og designhøgskolen

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 3. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 6. mai 2013 Tid: klokken

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. april 2012 Tid:

Detaljer

Referat: Realistlistas Høstmøte

Referat: Realistlistas Høstmøte Referat: Realistlistas Høstmøte Tid og sted 15. november klokka 18:25 i Realistforeningens kjeller. Til stede på møtet: Henrik Sveinsson, Jørgen Eriksson Midtbø, Stian Kogler, Mali Ramsfjell, Ingvild Aabye,

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 1. desember kl. 17:00-20:30 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 Velkommen kjære representanter

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 29. august 2011 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 24.september 2012

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogrammet er arbeidsutvalgets handlingsplan, og bygger opp under Velferdstingets politiske plattformer. Arbeidsprogrammet blir vedtatt

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 9. september 2017 Tid: klokken 14:00 Sted: Thon Hotell Ullevaal Møtet satt d. 9. september 2017 kl. 14:00. Ved opprop var det 27 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. juni 2010.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 23.-24. januar 2016 Tid: klokken 13:30 Sted: Renskaug Vertsgård. Møtet satt d. 23. januar kl. 13:40. Ved opprop var det 33 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

Side 1 av 43 REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR FOR VELFERDSTINGET I OSLO

Side 1 av 43 REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR FOR VELFERDSTINGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte.

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte. REFERAT fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe Dato: Onsdag 12.september 2012 Tidsrom: 17:00-19:00 Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika Tilstede: Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR Dato: 11.og 12. februar 2012

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 31. Mars 2011 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. oktober 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Handelshøyskolen BI i Oslo, lokale D1 Møtet satt d. 17. oktober kl. 17:05. Ved opprop var det 19 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Konstituerende møte Mandag 2. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 17. oktober 2014 Tid: kl. 17.00-17.35 Sted: HiOA Møtet satt d. 17. oktober kl. 17.08 Ved opprop kl. 17:09 var det 13 stemmeberettigede til stede. Følgende var til stede

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. april 2011 Tid:

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Tirsdag 18. oktober 2011 VT 57/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: KhiB: BAS: NHH: HiB: Kristoffer Gaasholt,

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2015 7.- 8. februar Sted: Thon Hotel Triaden Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 Innkalling til Velferdsseminaret 2013 16.-17. februar 7 8 9 10 11 Sted: Randsvangen hotell på Hadeland 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter! 1 19 20

Detaljer

Generell begrunnelse for innstillingen: Valgkomiteens innstilling:

Generell begrunnelse for innstillingen: Valgkomiteens innstilling: Årets Valgkomité har vært bredt sammensatt, med representasjon fra både UiO, Markedshøyskolen og BI. Valgkomiteens medlemmer har allsidig erfaring fra studentpolitikken og andre organisasjoner. Valgkomiteen

Detaljer

Velferdstingets lille håndbok

Velferdstingets lille håndbok Velferdstingets lille håndbok 2 Om håndboken Velferdstinget er en stor interesseorganisasjon tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo, og vi har mange tillitsvalgte i systemet. Å ha mange tillitsvalgte betyr

Detaljer

Velferdsseminarets ABC

Velferdsseminarets ABC Velferdsseminarets ABC alt du trenger å vite, og litt til A. Absolutt viktigst: Å møte opp i god tid på Chateau Neuf lørdag 11. februar før bussen reiser presis kl. 08.00. Akademika: Studentenes egen fagbokhandel.

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Tid: 17:00 21:00 Sted: Rådssalen, administrasjonsbygget Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 001 Møtekonstituering 1a Valg av ordstyrer

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSSEMINARET

REFERAT FRA VELFERDSSEMINARET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 REFERAT FRA VELFERDSSEMINARET Dato: 13. OG 14. FEBRUAR 2010

Detaljer

Ved opprop kl. 17.23 var det 35 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.23 var det 35 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato: 11.-12.februar Tid: Sted: Thorbjørnrud Konferansehotell Ved opprop lørdag 11/2-06 kl. 14.20 var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. Følgende

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 22. september 2011

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 14. oktober kl. 17:00-21:30 Det teologiske Menighetsfakultet Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 31. oktober 2016 Tid: kl. 17:00 Sted: Georg Sverdrups hus, Universitetet

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter har tale- og forslagsrett. Møtet starter med mat

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

Politisk dokument om velferd

Politisk dokument om velferd Politisk dokument om velferd Vedtatt 23. mai 2017 Politisk dokument om velferd ble utarbeidet våren 2017. Dokumentet ble skrevet av Arbeidsutvalget med Leder Sunniva Braaten og Læringsmiljøansvarlig Einar

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 8 for Velferdstinget 2015 Mandag 9. november kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen

Møte i Velferdstinget i Bergen Møte i Velferdstinget i Bergen Tirsdag 10. mai 2011 VT 36/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: HiB: NHH. NLA: Betanien: Haraldsplass D. H: KhiB: BAS: Skrivekunstakademiet:

Detaljer

Hovedstyret. Boligstyret. Oppnevninger delstyrer og komiteer

Hovedstyret. Boligstyret. Oppnevninger delstyrer og komiteer Oppnevninger delstyrer og komiteer Hovedstyret Marianne Høva Rustberggard (Styreleder) E-post: marianne.rustberggard@gmail.com Vara: Øyvind Gjengaar, E-post: oyvindgj@gmail.com [Tidsperiode: ut 2012] Magnus

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Prioriteringer 1.0 Organisasjon 1.1 Informasjon 1.2 Samarbeid og tilgjengelighet 1.3 Utredninger? 1.4 Lobbyarbeid 1.5 Økonomi 2.0 SiO 2.1

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 Innkalling til Velferdsseminar 11.-12. februar 2012 7 8 9 10 11 12 Sted: Hurdalsjøen Hotell og Konfransesenter 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære representanter

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 12. mai 2011 Tid:

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 27. mars 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: BI, D-Blokka Møtet satt d. 27. mars kl. 17:15. Ved opprop var det 32 stemmeberettigede til stede. DELEGATER: DE MINDRE HØGSKOLENE

Detaljer

Side 1 av 8 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO. Dato: 3.desember 2007 Tid: 17: Sted: Rådsalen, Administrasjonsbygningen Blindern

Side 1 av 8 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO. Dato: 3.desember 2007 Tid: 17: Sted: Rådsalen, Administrasjonsbygningen Blindern 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato:

Detaljer

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Innholdsfortegnelse 1.0 Prioriteringer 2.0 Organisasjon og informasjon 2.1 Drift og styring 2.2 Informasjon 2.3 Synlighet og lobby 3.0 Studentsamskipnaden

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 SP 96/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til

Detaljer

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT LM6 05.01-16 Vedtekter vedlegg 4 1 VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT Forslag nr. Hva forslaget gjelder Innstilling Merknad 1 1 2.2 - Vedtak om utmeldelse fra NSO. Strykningsforslag 2 2 2.4

Detaljer

Endringsforslag LM Handlingsplan for NSO 2015/2016

Endringsforslag LM Handlingsplan for NSO 2015/2016 Endringsforslag LM5 05.02-15 Handlingsplan for NSO 2015/2016 Forslag nr: 3 Forslagstiller: Tine Borg og Christine Alveberg 1-47 Valgkrets (initialer): SiA Bokstavpunkter Bytte ut alle bokstavpunkter til

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen (10 etasje) Administrasjonsbyggningen

Detaljer

FORELØPIG INNKALLING

FORELØPIG INNKALLING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tid: Mandag Møtestart kl. 17:00 Servering av mat fra kl. 16:30 FORELØPIG INNKALLING Møte i Studentparlamentet, UiB Sted:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 7 for Velferdstinget 2015 Mandag 12. oktober kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer