REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE"

Transkript

1 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 22. september 2011 Tid: 17:00 til 21:00 Sted: Kroa, Handelshøyskolen BI Møtet satt d. 22. september kl. 17:11. Ved opprop kl. 17:11 var det 26 stemmeberettigede til stede. Følgene var til stede under møtet: DELEGATER Høgskolene Det teologiske Menighetsfakultet (MF) 1. Sigurd Andreas Widvey Haugen (inne som vara) Høgskolene Kunsthøgskolen (KHS) 2. FORFALL (ingen vara) 3. FORFALL (ingen vara) Høgskolene Politihøgskolen (PHS) 4. Cathrine Tønnesen (inne som vara) 5. FORFALL (ingen vara) 6. FORFALL (ingen vara) Handelshøyskolen BI (SBIO) 7. Sarah Camilla Ansen 8. Therese Karlsen 9. FORFALL (ingen vara) 10. FORFALL (ingen vara) Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) 11. Anita Jeanette Maijala Støen 12. Kim Lindal (inne som vara) 13. Aleksander Noren (inne som vara) 14. Ingrid H. Røger (inne som vara) 15. Oda Foslie (inne som vara) 16. Stian Østvoll Ingvaldsen (inne som vara) 17. Anne Christine Songedal Bjørnstad 18. Jarl Haakon Holdø 19. William Giffen Sæbø 20. FORFALL (ingen vara) UiO Blå Liste (BL) 21. Marius Malmer 22. FORFALL (ingen vara) UiO HF-lista (HF) 23. FORFALL (ingen vara) 24. Joakim Pedersen Berg (kom kl. 19:05) UiO - Liberal Liste (LL) 25. Øyvind Bjørgo Side 1 av 12

2 UiO - MOSL 26. Kristin Molven UiO Realistlista (RL) 27. Elena You 28. Kine Veronica Lund UiO Sosialdemokratene (SD) 29. Josefine Eilsø Nielsen (inne som vara) 30. Helena Lauvrak 31. Fride Bysveen Lier UiO SV-lista (SV) 32. Tone Vesterhus 33.??? UiO Venstrealliansen (VA) 34. Pål Thygesen 35. Mina Finstad Berg 36. Axel Nedrum (inne som vara) 37. FORFALL (ingen vara) Tale- og forslagsrett Arbeidsutvalget (AU) Magnus Nystrand Svein V. Tømmerdal d.y Hanne Marie I. Pedersen-Eriksen Bodil E. Krogvold Aslak W. Bergersen Erlend K. Schjelderup Hovedstyret (HS) Frederik Ø. Refsnes Jenny Nygård Marianne H. Rustbjerggard Magnus Hovengen Are F. Arneberg Kontrollkomité (KK) Gerhard Eriksen Ragnhild Sjyvollen Torkild Vederhus Øvrige Runa Næss Thomassen (Nestleder og universitetsstyrerepresentant Studentparlamentet ved UiO) Liv-Kristin Rød Korssjøen (Leder av Studentparlement ved HiOA) Kristin Antonsen Brenna (Leder av Studenter med barn, UiO) Side 2 av 12

3 Det kom inn følgende permisjonssøknader: Permisjonssøknad fra: Therese Karlsen søker om permisjon fra kl.17:45 av personlige årsaker. Ingrid Helene Røsag søker om permisjon fra kl. 19:15 av personlige årsaker. : Permisjonssøknadene ble innvilget Valgprotokoll sendt inn. KK innstiller på at den godkjennes : Valgprotokoll ble godkjent. VT 01 Møtekonstituering Sak 1a) Valg av ordstyrer og referent AU innstilte på følgende personer: Christer Gulbrandsen som ordstyrer og Sarah Sørensen som referent. : AUs innstilling ble vedtatt Sak 1b) Godkjenning av innkalling AU innstilte på at Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møte. : Innkalling ble godkjent. Forslag fra Axel Nedrum (VA): Forslår å gi Kristin Antonsen Brenna tale- og forslagsrett for møtet, da Brenna er leder av Studenter med Barn v/ UiO og har mye på hjertet om studentbarnehagene i strategidokumentet. : Vedtatt Sak 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan AU innstiller på følgende: Dagsorden V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrer og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan V 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte 29. august 1e) Godkjenning av eventuelle valgprotokoller V VT 02 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering O 2b) Hovedstyrets orientering O 2c) Andre orienteringer O VT 03 Organisasjon 3a) Studentbarnehagepolitikk V Side 3 av 12

4 VT04 Politikk 4a) Kontrollkomiteens tolkning av valgbarhet O/D 4b) Vedtektsendring V 4c) VT-AUs størrelse og ansvarsområde D VT 05 Valg 5a) Valg av valgkomité V VT 06 Eventuelt Forslag til møteplan: 17:00 Møtestart med opprop Konstituering og orienteringer 1a) Valg av ordstyrer og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte 12. mai 1c) Godkjenning av eventuelle valgprotokoller 2a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Andre orienteringer a) Studentbarnehagepolitikk a) Kontrollkomiteens tolkning av valgbarhet 18:30 Middagspause b) Vedtektsendring c) VT-AUs størrelse og ansvarsområde a) Valg av valgkomité ) Eventuelt Møteslutt og sosialt samvær Sak 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte 29. august 2011 AU innstilte på referatet godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. : Referatet ble godkjent med de merknader som fremkom VT 02 Orienteringer Sak 2a) Arbeidsutvalgets orientering Leder i Arbeidsutvalget (AU) Magnus Nystrand orienterte. Det var ingen oppklarende spørsmål. Side 4 av 12

5 : Tatt til orientering Sak 2b) Hovedstyrets orientering Leder i Hovedstyrets (HS) Fredrik Refsnes orienterte. Det var oppklarende spørsmål fra delegat 35, Aksel Nerdrum om de innspill som VT kom med på sitt forrige møte til strategidokumentet for SiO, ble tatt hensyn til hos Hovedstyret. Delegat 11, Anita J. M. Støen informerte om at Kai Roger Vatne har trukket seg fra alle verv, deriblant sitt verv i Kafestyret. Delegat 31 Fride B. Lier som er vara til Kafestyret har ikke motatt noen innkallinger. HS v/fredrik Refsnes svarte: - Til Aksel: Innspillene fra VT er tatt med i arbeidet i HS om Strategidokumentet Riktig at Kai Roger har trukket seg og at det er informert om at Fride har rykket opp som fast medlem i Kafestyret. At hun ikke har fått innkallinger må hun ta opp med VT-AU. VT-AU v/ Magnus dupliserte: - Beklager overfor Fride over at hun ikke har fått tilsendt innkallinger. Det har blitt gjort en glipp der. : Tatt til orientering Sak 2c) Delstyrenes orienteringer Delstyrenes orientering uteble. : Tatt til orientering Sak 2d) Andre Orienteringer Der var ikke andre orienteringer. VT 03 Organisasjon Sak 3a) Studentbarnehagepolitikk AU v/magnus orienterte om AUs innstilling. Det var oppklarende spørsmål fra delegat 56, Kristin Brenna om hvor mange barn det er i studentbarnehagene? Antall plasser nevnes, men ikke hvor mange barn. VT-AU v/magnus svarte: - Det er ikke noe knapphetsgode på plasser i studentbarnehagene. Alle som søker får plass. Men hvis plasser blir nedlagt vil det bli et knapphetsgode. Oppklarende spørsmål fra delegat 36, Aksel om det er et tall på antall barn? HS v/fredrik svarte: - Det er ca. 730 barn som søker og får plass i studentbarnehagene (tall for 2011). VT-AU v/magnus orienterer videre om saken. Fredrik supplerer: - HS hadde barnehagesaken på sitt forrige møte. Side 5 av 12

6 For HS er det viktig hvordan man kan styrke tilbudet. - Uaktuelt å avvikle driften av studentbarnehagene da de gir et unikt tilbud til studenter. For eksempel ved eksamen har studentbarnehagene lengre åpningstider. Oppklarene spørsmål fra delegat 56, Kristin om det er studentene selv som må ta regningen? VT-AU v/magnus svarte: - Vi må ta det opp i VT om man skal prioritere midler til stud.barnehagene. - Avventer hva SiO bestemmer seg for å gjøre i saken. Vi mangler en del info og kan derfor ikke vedta noe konkret enda. Spørsmål fra delegat 36, Aksel om hva resolusjonen egentlig skal brukes til siden man ennå ikke vet noe konkret om hva SiO vil gjøre? Trenger vi å fremme forslag om resolusjon? VT-AU v/magnus svarte: - Særbehandlingspoenget. - Kan eventuelt ta ut Oslo kommune og henvende seg direkte til staten i resolusjonen. - Resolusjonen vil bli brukt, blir et dokument som alle Oslo-studentene stiller seg bak. Debatt om saken Følgende ble diskutert: Delegat 35 Mina Finstad Berg: Støtter opp om VT-Aus linje i saken. Resolusjonen virker langsiktig. Tildelingen vil variere fra kommune og stat. Studentbarnehager gir studenter med barn mulighet til å studere! Endringsforslag fremmes av delegat 27 Elena You og delegat 13, Aleksander Noren. Delegat 56, Kristin : stor forskjell mellom vanlige barnehager og studentbarnehager. Barn under 1 år kan få plass i studentbarnehage. I selve teksten kan det være lurt å formulere om det skal være et valg mellom SiO eller Oslo kommune som skal betale. Øke semesteravgiften eller kutte i barenhageplasser. HS v/fredrik: SiO vurderer ikke å avvikle plasser eller barnehager. Vurderer omstrutkurering og omorganisering. VT-AU v/magnus: Tom trussel å kaste regning over på studentene. Dermed dumt å ta med i resolusjonsteksten. Endringsforslag fremmes av VT-AU v/erlend Kristoffer Schjeldrup - Vi kan være mer spesifikke. - Resolusjonen retter seg mot forhold i studentbarnehagene når de nå har dårlig økonomi. Delegat 56, Kristin: Det handler ikke alltid om økonomien. Det er et rent praktisk spørsmål. VT-AU v/erlend trekker sitt endringsforslag. VT-AU v/magnus: - Hvem skal ta regningen for den økonomiske belastningen på studentbarnehagene? Må ha innspill på det. - Følge opp på Aksel sitt innlegg: Benytte oss av muligheten vi har nå. Maktkonsentrasjonen som har vært i Oslo. Utnytte kontakten vi har gjennom prosjektet Studenthovedstaden, bruke sentrale studentpolitikere, konstitusjonen av Byrådet. VT-AU v/magnus og VT-AU v/ Erlend fremmer hvert sitt endringsforslag. Kl. 18:11 ble strek for debatten satt. Side 6 av 12

7 Sak 3a: Studentbarnehagepolitikk Hvor: Forslagsstiller: Magnus Nystrand (VT-AU) Hva: Strykning Stryke: Alt etter og verken staten.. Vedtatt Sak 3a: Studentbarnehagepolitikk Hvor: Linje 419, s. 13 Forslagsstiller: Helena Lauvrak (SD) Hva: Endring Endre: og etter.. og verken staten.. til eller slik at delsetningen blir.., og verken staten eller Oslo kommune.. Falt til fordel for Magnus sitt forslag Sak 3a: Studentbarnehagepolitikk Hvor: Linje 417 s. 13 Forslagsstiller: Erlend K. Schjeldrup (VT- Hva: Tillegg AU) Legge til: Studenter med barn er i en krevende situasjon hvor SiOs tilpassede tilbud er en forutsetning for fortsatte studier. Vedtatt Sak 3a: Studentbarnehagepolitikk Hvor: 421 s. 13 evt der det passer inn Forslagsstiller: Aleksander Noren (HiOA) Hva: Tillegg Legge til: Kreve at barn som blir tatt inn før 1. april også bidrar til kommunal støtte TRUKKET! Sak 3a: Studentbarnehagepolitikk Hvor: Linje 417 s.13 Forslagsstiller: Erlend K. Schjeldrup (VT- Hva: Tillegg AU) VT 04 Politikk Legge til: Etter En hvilken som helst annen ikke-kommunal barnehage legge til Studenter med barn er en særlig utsatt økonomisk gruppe. TRUKKET! Sak 4a) og b) Kontrollkomiteens tolkning av valgbarhet Ordstyrer Christer orienterte om det praktiske rundt en slik sak. Kontrollkomiteen (KK) orienterte grundig om sin innstilling. HS/v Fredrik påpekte at alle som sitter i KK er inhabile og ville at KK skulle informere VT om deres tilhørighet til studentdemokratiene. Det gjorde KK og erklærer seg selv inhabile. Side 7 av 12

8 Permisjonssøknad fra: Pål Thygesen søker om permisjon grunnet hastemøte på jobb. : Permisjonssøknaden ble innvilget Kl. 18:30 pause Kl. 19:05 møtet i gang igjen Permisjonssøknad fra: Cathrine Tønnesen søker om permisjon fra kl. 19:20 grunnet et annet møte. : Permisjonssøknaden ble innvilget Debatt om saken: Endringsforslag fremmes av KK. Tillegsforslag fremmes av Svein Tømmerdal (VT-AU). HS v/fredrik: Ulik praksis i gamle SiO og i OAS. I Velferdstinget i Oslo hadde man en praksis med plassfratredelse. Hva tenker VT om konsekvensene? Håper VT er mer dristig når det gjelder studentstyre. Magus (VT-AU) stilte oppklarende spørsmål om Fredrik kun snakket om HS, noe Fredrik svarte ja på. HS v/marinne Høva Rustbergaard: Mente KK har kommet frem med en for lettvint løsning. Håper på en best mulig og åpen debatt. VT-AU v/magnus oppfordret VT til å tenke nøye gjennom hvordan man skal votere i denne saken. Har en tendens til å bli voldsomt komplisert. Burde man selv kunne vurdere om en person bør trekke seg fra en stilling eller ikke for å sitte i VT-AU eller HS. Er ikke enig i Svein sitt forslag da dette vil begrense engasjementet for mange. Heller mer mot å være enig med KK i deres innstilling. Ikke la diskusjonen bli for introvert. Ordstyrer Christer orienterer om at det står i vedtektene allerede det som gjelder HS. Svein (VT-AU) viste til at VT-AU ikke ønsket å detaljstyre i starten av året. Sentrale medlemmer av styrer må fratre sine plasse før man trer inn i VT-AU. Hvis ikke kan det oppstå interessekonflikter. Viste også til at SP har klare vedtekter på at man ikke kan sitte med dobbel hatt. Oppklarende spørsmål Kristin Molven (MOSL) om hvordan man skal formulere dette. Hva mener Svein med sentrale verv? Svein (VT-AU) svarte at sentrale verv betyr sentrale tillitsvalgte. Må vurdere fra sak til sak. VT-AU v/hanne Marie Pedersen-Eriksen: - Tar på meg hatten som tillitsvalgt ved MF: Synes Svein sitt forslag er helt utelukket. Stor forskjell mellom de enkelte studentdemokratiene når det gjelder engasjement for studentpolitikk. Særlig gjelder dette de mindre høgskolene. Hvis man går for Svein sitt forslag vil det være flere av de lokale studentdemokratiene som ikke har nok engasjerte folk som kan være med. Er enig når det kommer til HS. Svein svarte at KK må vurdere fra sak til sak. Hanne Marie mente at det vil bli et problem med skjønnsmessig vurdering fra sak til sak. Ordstyrer Christer leste opp fra 5-2 på oppfordring fra KK. Forklarte så betydningen. Viktig å sikre rekruttering fra de ulike institusjonene. Side 8 av 12

9 HS v/marianne presenterer sitt endringsforslag. HS ønsker å være uavhengige, og sikre rekruttering fra de ulike institusjonene. KK v/torkil kom med saksopplysning: Hvis man erklærer seg inhabil rykker vara opp og man mister ikke flertallet i HS. VT-AU v/erlend var enig med Hanne Marie og i mot Svein sitt forslag. HS v/marianne informerte om at hun også ville foreslå sekundære forslag. Ordstyrer Christer informerte om at alle forslag som ble levert inn i dette møtet ville bli presentert skriftlig og votert over ved neste møte. Strek for debatt ble satt. 1 Sak 4 a og b: VT-AUs størrelse og Hvor: Vedtektenes paragraf 4-9 ansvarsområde Forslagsstiller: Kontrollkomiteen Hva: Tillegg Legge til: (..) Arbeidsutvalget i Studentparlamentet i Oslo Sak 4 a og b: VT-AUs størrelse og Hvor: Vedtektenes paragraf 4-9 ansvarsområde Forslagsstiller: Kontrollkomiteen Hva: Tillegg Legge til: Medlemmer av Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus kan ikke inneha verv i Velferdstingets Kontrollkomite og Arbeidsutvalg Sak 4 a og b: VT-AUs størrelse og ansvarsområde Forslagsstiller: Jenny Nygaard, Fredrik Øren Refsnes og Marianne Høva Rustbergaard (HS) Hvor: Hva: 5-2 s. 9 (vedtektene) Tillegg Legge til:, med unntak av medlemmer av Velferdstingets arbeidsutvalg, Kontrollkomiteen, Norsk Studentorganisasjons arbeidsutvalg, samt tillitsvalgte ved lærestedenes øverste utøvende studentorgan. Sak 4 a og b: VT-AUs størrelse og ansvarsområde Forslagsstiller: Jenny Nygaard, Fredrik Øren Refsnes og Marianne Høva Rustbergaard Sekundært forslag, Are F. Hvor: Hva: 5-2 s. 9 (vedtektene) Tillegg Side 9 av 12

10 Arneberg og Magnus Hovengen (HS) Legge til:, med unntak av medlemmer av Velferdstingets arbeidsutvalg, Kontrollkomiteen, Norsk Studentorganisasjons arbeidsutvalg, samt tillitsvalgte på fulltid ved lærestedenes øverste studentorgan. Sak 4 a og b: VT-AUs størrelse og Hvor: Som alternativ til strykning i ansvarsområde 4-9 Forslagsstiller: Svein Tømmerdal jr. Hva: Endring Legge til: Sentrale tillitsvalgte fra SiOs tilknyttede institusjoner må fratre sin plass for å sitte i VT-AU, HS eller KK. Forslagene taes opp til votering på neste VT-møte. Permisjonssøknad fra: Mina Finstad Berg søker om permisjon fra kl. 20:10 grunnet nytt møte kl. 20:30. : Permisjonssøknaden ble innvilget Sak 4c) VT-AUs størrelse og ansvarsområde VT-AU v/magnus orienterte om AUs innstilling. VT-AU har to forslag: - Å redusere arbeidsutvalget til slik det var i Velferdstinget i Oslo, 2 heltider og 3 deltider - Å øke arbeidsutvalget til 4 heltider og 2 deltider Ordstyrer ved Christer informerte om at man bare har debatten i dag og at selve vedtakssaken kommer på neste møte. Det var oppklarende spørsmål fra delegat 16 Stian Østvoll Ingvaldsen: Hvordan vil man finansiere en økning av AU? VT-AU v/magnus svarte: Går inn for å ta mer av semesteravgiftem- Debatt om saken; Svein (VT-AU) fortalte om hvorfor dagens ordning med 3 heltider og 3 deltider med utgangspunkt i sammenslåingen mellom gamle SiO og OAS. Bestemte seg for å prøve å ha en ekstra heltid og ansette en organisasjonskonsulent. Mente det var uforsvarlig å ta mer av studentenes penger for å budsjettere med et større AU enn man har i dag. HS v/fredrik foreslo å stryke de spesifikke arbeidsområdene til hvert medlem av AU, og heller la AU selv beslutte hvordan de skal fordele arbeidsoppgaver for et år. Han understreket at alle mente AU har gjort jobben sin i Med henhold til hvordan man skal kontrollere at folk gjør jobben sin i AU så avhenger fordeling i utgangspunktet av at folk gjør jobben sin. Side 10 av 12

11 VT-AU v/magnus mente at kontroll er viktig. Det har vært mange møter i år. Spesiellt å være tillitsvalgt i forhold til å være ansatt. Når man sammenligner VT-AU med SP-UiO og SP-HiOA så har vi mindre ressurser. Det er litt rart ut i fra at vi er en større organisasjon med mange flere studenter i ryggen. Hvordan skal man utnytte at VTrepresentanter vil gjøre frivillig arbeid for VT? Det å ha deltid gjør at man kan ha med studerende i organisasjonen. Delegat 19, William Giffen Sæbø, var uenig med Magnus og mente det var bedre om man hadde et AU hvor alle var tilstede hele tiden. VT-AU v/erlend var uenig med William og pekte på at det er en verdi å ha deltidsstillinger. Det er også bedre mht rekruttering. Delegat 19, William, mente at dette ikke er et problem da de fleste studentorganer har heltid. Han syntes at det burde være minimum 4 på heltid. VT-AU v/hanne Marie anbefalte å beholde Aus størrelse slik den er i dag, eller å øke. Antallet medlemsinstitusjoner i SiO kommer bare til å øke de neste årene, og da blir det mer jobb over hele linjen for VT-AU. Veldig bakvendt å redusere AU. Organisasjonskonsulent Sarah synes forslag 1 virker bra. Har man flere ressurser kan man gjøre mer. : Forslagene til saken taes opp på neste møte, og debatten taes til etterretning. VT 05 Valg Sak 4a) Valg av valgkomité AU v/magnus orienterte om AUs innstilling. Kandidater fremmes. Strek for forslag ble satt kl. 19:58. Kandidatene ble presentert ca. 1 minutt: Stian Skaalbones (SP-UiO) ble presentert av Knut Ulsrud (SP-UiO). Knut Frydenlund presenterte seg selv. Guro Svenkerud Fresvik ble presentert av Fredrik Øren Refsnes (HS). Liv-Kristin Korssjøen (SP-HiOA) presenterte seg selv. Lars Christian Stensrud (HiOA) presenterte seg selv. Ordstyrer Christer åpnet opp for spørsmål til kandidatene. Ordstyrer Christer spør om behov for skriftlig valg, det er det ikke behov for og alle velges ved akklamasjon Kl. 20:03 Valg av Valgkomiteens leder. Liv-Kristin (Sp-HiOA) ble foreslått av Aleksander Nòren (HiOA). Guro ble foreslått av Sarah Camilla Ansen (SBIO). Knut Frydenlund ble foreslått av Helena Lauvrak og Fride Bysveen Lier (UiO). Lars Christian ble foreslått av William Giffen Sæbø (HiOA). Liv-Kristin trakk seg som leder-kandidat. Side 11 av 12

12 Kandidatene som stilte til leder for Valgkomiteen presenterte seg igjen: Lars Christian Guro Knut Skriftlig valg ble gjennomført og Guro Svenkerud Fresvik ble valgt som leder av Valgkomiteen. VT 07 Eventuelt VT-AU v/ Magnus orienterte om SBIOS generalforsamling som blir avholdt på samme dato som VT sitt tildelingsmøte 20. oktober. SBIO hadde ytret ønske om man kunne flytte VT-møte til en annen dag. VT-AU fastholdt på sin dato da deres dato hadde blitt satt for flere måneder siden. Delegat 7, Sarah mente SBIO hadde sagt fra i god tid (før sommeren) og derfor burde VT overveid å flytte på sitt møte. Ble avholdt prøveavstemning hvor resultatet ble at man ikke ønsket å flytte VT-møte til en annen dato. Delegat nr 7, Sarah, inviterte til sosialt samvær etter kveldens VT-møte. KK v/ Torkil informerte om at det var flere i VT som kunne være inhabile til det neste VT-møte når tildelingene skal skje. På dette møtet ville også Kulturstyrets medlemmer være inhabile ved tildelingene. Delegat 19, William, kritiserte dagens møtelokalitet. Vanskelig å høre hva andre sa, stort og mørkt rom. Delegat 16, Stian, syntes at det var dumt at vedtekts debatten ble en diskusjon mellom HS og VT-AU. Kl. 20:30 ble møtet hevet Side 12 av 12

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2011

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 28. april

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 29. august 2011 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 31. Mars 2011 Tid:

Detaljer

REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE Dato: 29. november 2010. Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 20. oktober 2011 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 12. mai 2011 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. april 2011 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. mars 2012 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. september 2013

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. januar 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. juni 2010.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. juni 2015 Tid: klokken

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 3. Mars 2011 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. november 2013

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 1. desember kl. 17:00-20:30 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 Velkommen kjære representanter

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. desember 2013 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 3. desember 2012 Tid:

Detaljer

Hovedstyret. Boligstyret. Oppnevninger delstyrer og komiteer

Hovedstyret. Boligstyret. Oppnevninger delstyrer og komiteer Oppnevninger delstyrer og komiteer Hovedstyret Marianne Høva Rustberggard (Styreleder) E-post: marianne.rustberggard@gmail.com Vara: Øyvind Gjengaar, E-post: oyvindgj@gmail.com [Tidsperiode: ut 2012] Magnus

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 22. oktober 2012 Tid: kl. 18:09-19:38 Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 22. oktober kl. 18:15. Ved opprop kl. 18:10 var det 19 stemmeberettigede til stede. Følgende

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 16. mars 2015 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. desember 2014 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 3. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. april 2012 Tid:

Detaljer

Ved opprop kl. 17.23 var det 35 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.23 var det 35 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 24. april 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: BI, D-Blokka Møtet satt d. 24. april kl. 17:15. Ved opprop var det 32 stemmeberettigede til stede. DELEGATER: DE MINDRE HØGSKOLENE

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 4. april 2013 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. mai 2014 Tid: kl.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1.september 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 24.september 2012

Detaljer

Ved opprop kl var det 32 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl var det 32 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Konstituerende møte Mandag 2. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. oktober 2013 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. april 2012 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 27. april 2015 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 7. april 2014 Tid: kl.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 5. desember 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Møterom A1 Møtet satt d. 5. desember kl. 17:13. Ved opprop var det 29 stemmeberettigede

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. november 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Møtet satt d. 13. november 2017 kl. 17:03. Ved opprop var det 30 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

REFERAT FRA MØTE 03/12 I STUDENTPARLAMENTET

REFERAT FRA MØTE 03/12 I STUDENTPARLAMENTET REFERAT FRA MØTE 03/12 I STUDENTPARLAMENTET OSLO, 12.04.2012 Tid: Sted: Ordstyrer: Referent: 12. april 2012 kl.17.00-21.00 Rådssalen, Lucy Smiths hus Christer Gulbrandsen Anna Lund Bjørnsen Sosialdemokratene

Detaljer

Side 1 av 8 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO. Dato: 3.desember 2007 Tid: 17: Sted: Rådsalen, Administrasjonsbygningen Blindern

Side 1 av 8 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO. Dato: 3.desember 2007 Tid: 17: Sted: Rådsalen, Administrasjonsbygningen Blindern 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato:

Detaljer

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Tid: 17:00 21:00 Sted: Rådssalen, administrasjonsbygget Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 001 Møtekonstituering 1a Valg av ordstyrer

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 1 for Velferdstinget 2016 Mandag 30. november kl. 17:00-21:00 Sted: Universitet i Oslo, Georg Sverdrups hus VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463

Detaljer

REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE Dato: 8. november 2010. Tid: 17.10

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 31. oktober 2016, klokken 17.00 Georg Sverdrups hus; Undervisningsrom 2 Universitetet i Oslo TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur-

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 22. september kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Kroa, (Nydalsveien 15-17) 12 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. februar 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Pilestredet 52, Auditorium 3, Høgskolen i Oslo og Akershus. Møtet satt d. 15. februar kl. 17:15. Ved opprop var det 33 stemmeberettigede

Detaljer

Ved opprop kl var det 39 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl var det 39 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA KONSTITUERENDE MØTE I VELFERDSTINGET

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 1. november 2013 Tid: kl. 16.30:-18.00: Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 1. november kl. 16:55. Ved opprop kl. 17:10 var det 13 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. oktober 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 30. november 2015 Tid: klokken 17:00 Sted: Georg Sverdrups hus, i Auditorium 2 på Universitetet i Osio. Møtet satt d. 30. november kl. 17:15. Ved opprop var det 34 stemmeberettigede

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 30. mai 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Universitetet i Oslo, Georg Sverdrups hus Møtet satt d. 30. mai kl. 17:08. Ved opprop var det 28 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede. VEDTAK: Møtet ble satt.

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 05/12 den 17. april 2012 kl. 17.15 avholdt på Norges handelshøyskole. VT 41/12 Opprop Følgende representanter var til stede: Universitetet i Bergen: Sebastian Flaten,

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 9. november 2015 Tid: klokken 17:10 Sted: Handelshøyskolen BI, lokale D1 Møtet satt d. 9. november kl. 17:15. Ved opprop var det 27 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 5. OG 6. Februar 2011

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE

MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 23.11.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, storsalen Kl.18.15 22.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR Dato: 11.og 12. februar 2012

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 17. oktober 2014 Tid: kl. 17.00-17.35 Sted: HiOA Møtet satt d. 17. oktober kl. 17.08 Ved opprop kl. 17:09 var det 13 stemmeberettigede til stede. Følgende var til stede

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 19. oktober 2015, klokka 17.00-19:00. Hvor møtet blir avholdt kommer senere. TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur- og designhøgskolen

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 24.08.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 21.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.30 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen (10 etasje) Administrasjonsbyggningen

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE Dato: 30. august 2010. Tid: 17.12

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

Side 1 av 14 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I OSLO

Side 1 av 14 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. oktober 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Handelshøyskolen BI i Oslo, lokale D1 Møtet satt d. 17. oktober kl. 17:05. Ved opprop var det 19 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Til: MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14 Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Kopi til: Referent: Tellekorps: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 06/15-16 den 29. februar 2016 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 06/15-16 den 29. februar 2016 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 06/15-16 den

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 20. oktober kl. 17:00-22:00 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

Generell begrunnelse for innstillingen: Valgkomiteens innstilling:

Generell begrunnelse for innstillingen: Valgkomiteens innstilling: Årets Valgkomité har vært bredt sammensatt, med representasjon fra både UiO, Markedshøyskolen og BI. Valgkomiteens medlemmer har allsidig erfaring fra studentpolitikken og andre organisasjoner. Valgkomiteen

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 31. oktober 2016 Tid: kl. 17:00 Sted: Georg Sverdrups hus, Universitetet

Detaljer

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte.

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte. REFERAT fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe Dato: Onsdag 12.september 2012 Tidsrom: 17:00-19:00 Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika Tilstede: Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 SP 96/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til

Detaljer

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu.

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu. Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu. Til stede: Marianne Høva Rustberggard (leder), Magnus Nystrand, Torkil Vederhus,

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet.

PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet. PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl. 17.15. Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet. VT21/12 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede:

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 01.06.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 21.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 7.-8. februar 2015

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Tirsdag 18. oktober 2011 VT 57/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: KhiB: BAS: NHH: HiB: Kristoffer Gaasholt,

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter har tale- og forslagsrett. Møtet starter med mat

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 4 VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 Revidert på møte i Velferdstinget 27.03.2017 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 9. september 2017 Tid: klokken 14:00 Sted: Thon Hotell Ullevaal Møtet satt d. 9. september 2017 kl. 14:00. Ved opprop var det 27 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 8.-9. februar 2014

Detaljer