REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE"

Transkript

1 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. april 2012 Tid: kl. 17:15-22:15 Sted: Det teologiske Menighetsfakultet Møtet satt d. 30. mai kl. 17:15. Ved opprop kl. 17:09 var det 29 stemmeberettigede til stede. Følgende var til stede under møtet: DELEGATAR Høgskolene Det teologiske Menighetsfakultet (MF) #1 Morten Olsen Politihøgskolen (PHS) #2 Forfall ingen vara #3 Forfall ingen vara Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) #4 Forfall ingen vara Norges Idrettshøgskole (NIH) #5 Tor-Inge Gloppen Norges Informasjonstekniske høgskole (NITH) #6 Niklas Myklebost Handelshøyskolen BI (BI) #7 Fredrik Moberg (inne som vara) #8 Christophe Cunen-Classens (inne som vara) #9 Mats Kirkebirkeland #10 Eline L. Paulsen Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) #11 Anita J. M. Støen #12 Emir Memovic (inne som vara) (kom kl 17:27) #13 Grete Fosmo #14 Kremena Tosheva #15 Halvor Moen #16 Kaisa G. Leskinen #17 Sigrid M. Grimsrud #18 Simen Øien #19 Forfall ingen vara #20 Forfall ingen vara Side 1 av 22

2 Universitetet i Oslo (UiO) Blå Liste (BL) #21 Svein V. Tømmerdal #22 Alf-Erik Øritsland HF-lista (HF) #23 Lars Gjesvik #24 Alexander John Smith-Hald (inne som vara) Liberal Liste (LL) #25 Øyvin Bjørgo #26 Magnus Danielsen Medisinsk-odontologisk studentliste (MOSL) #27 Fredrik Brekke (inne som vara) Realistlista (RL) #28 Chloé Steen (inne som vara) #29 Heidi Munthe-Kaas (inne som vara) Sosialdemokratene (SD) #30 Helena Lauvrak #31 Øivin K. Opstad #32 Josefine E. Nielsen SV-lista (SV) #33 Stian Michaelsen #34 Bodil Krogvold Venstrealliansen (VA) #35 Forfall ingen vara #36 Fritjof E. Fjeldstad #37 Forfall ingen vara Tale- og forslagsrett Arbeidsutvalget (AU) #53 Signy Grape #54 Stian Lågstad #55 Tone Vesterhus #56 Nicolai K. Solheim #57 Kristin A. Brenna Hovedstyret (HS) #47 Marianne H. Rustbjerggard, leder #48 Magnus Nystrand #49 Torkil Vederhus #50 Hanne Marie I. Pedersen-Eriksen Kontrollkomiteen (KK) Johan Erik A. Tunestam William G. Sæbø Lars Kristian N. Stensrud Øvrige Aleksander Bøe, leder i Oslostudentenes Idrettsklub (OSI) Ina Brodahl, daglig leder i Oslostudentenes Idrettsklub (OSI) 91 Side 2 av 22

3 Permisjonssøknad fra Kremena Tosheva (HiOA): søkte om permisjon fra kl. 19:30 på grunn av personlige årsaker. : Permisjonssøknaden ble innvilget Permisjonssøknad fra Sigrid M. Grimsrud (HiOA): søkte om permisjon etter avstemning om idrettspolitisk dokument på grunn av personlige årsaker. : Permisjonssøknaden ble innvilget Permisjonssøknad fra Anita J. M. Støen (HiOA): søkte om permisjon fra kl. 21:00 på grunn av personlige årsaker. : Permisjonssøknaden ble innvilget Permisjonssøknad fra Halvor Moen (HiOA): søkte om permisjon fra kl. 21:00 på grunn av personlige årsaker. : Permisjonssøknaden ble innvilget Permisjonssøknad fra Lars Kristian N. Stensrud (KK): søkte om permisjon fra kl. 20:00 på grunn av personlige årsaker. : Permisjonssøknaden ble innvilget Forlag fra Stian Låstad: Talerett til Aleksander Bøe (leder) og Ina Brodahl (daglig leder) fra OSI i sak 4b Idrettspolitisk dokument. : Innvilget. Forlag fra Stian Michaelsen & Bodil Krogvold: Forslagsrett til Aleksander Bøe (leder) og Ina Brodahl (daglig leder) fra OSI i sak 4b Idrettspolitisk dokument. : Innvilget. Forkortelser AU Velferdstingets Arbeidsutvalg BI Handelshøyskolen BI BL Blå Liste BS Boligstyret HF HF-lista HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HS Hovedstyret KfS Kaféstyret KS Kulturstyret LDH Lovisenberg Diakonale høgskole LL Liberal Liste MF Det teologiske Menighetsfakultet MOSL Medisinsk-odontologisk studentliste NIH Norges Idrettshøgskole NITH Norges Informasjonstekniske høgskole NSO Norsk Studentorganisasjon PHS Politihøgskolen RL Realistlista SD Sosialdemokratene SiO Samskipnaden i Olso og Akershus SV SV-lista VA Venstrealliansen VT Velferdstinget OSI Oslostudentens Idrettsklub Side 3 av 22

4 VT 01 Møtekonstituering Sak 1a) Valg av ordstyrer og referent AU innstilte på følgende personer: Christer Gulbrandsen som ordstyrer og Sarah Sørensen som referent. : AUs innstilling ble vedtatt Sak 1b) Godkjenning av innkalling AU innstilte på at Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møte. Svein Tømmerdal kommer med merknad vedrørende papirutgaver av innkallingen. Med henvisning til vedtektene. Han mener det bør være papirutgave tilgjenglig på møtene for alle representantene. Halvor Moen mangler noen sider i papirutgaven hans. : Innkalling ble godkjent med merknad som fremkom på møtet. Sak 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan AU innstiller på følgende: Dagsorden V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrer og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan V 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøtet 18. april V 1e) Godkjenning av eventuelle valgprotokoller V VT 02 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering O 2b) Hovedstyrets orientering O 2c) Andre orienteringer O VT 03 Organisasjon 3a) Fastsettelse av møtedatoer V VT 04 Politikk 4a) Ettergodkjenning av høringssvar til Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler V 4b) Idrettspolitisk dokument V 4c) Velferdstingets retningslinjer for SiO Studentliv V 4d) Utsettelse av Medieundersøkelsen 2012 V 4e) Politisk prinsipprogram V 4f) Resolusjoner V VT05 Valg 5a) Valg til styret i Universitas V 5b) Valg til styret i Radio Nova V VT 06 Eventuelt Side 4 av 22

5 Forslag til kjøreplan: Møtestart med opprop Konstituering og orienteringer 1a) Valg av ordstyrer og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøtet 18.april 1e)Godkjenning av eventuelle valgprotokoller 2a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Andre orienteringer Møtedatoer Ettergodkjenning av høringssvar til Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler Idrettspolitisk dokument - debatt Matpause Idrettspolitisk dokument - debatt og vedtak Valg til Universitasstyret og styret i Radio Nova Velferdstingets retningslinjer for SiO Studentliv - debatt og vedtak Utsettelse av medieundersøkelsen Politisk prinsipprogram Resolusjoner Eventuelt Møteslutt Forslag fra Halvor Moen: Flytt sak 4s og sak 4b til siste på kjøreplanen. : Halvor Moen sitt forslag falt : Dagsorden og tidsplan godkjent Sak 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøtet 18.april Det ble innstilt på referatet godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. : Referatet ble godkjent. Sak 1e) Valgprotokoller Det var ingen valgprotokoller. Kl VT 02 Orienteringer Sak 2a) Arbeidsutvalgets Orientering Nestleder i Arbeidsutvalget (AU) Signy Gripe orienterte, i tillegg til den skriftlige orientering i sakspapirene. Det var ingen oppklarende spørsmål. Orienteringen tatt til etterretning Side 5 av 22

6 Sak 2b) Hovedstyrets Orientering Leder i Hovedstyret (HS) Marianne H. Rustbjerggard orienterte, i tillegg til den skriftlige orientering i sakspapirene. Det var oppklarende spørsmål fra nummer 21, Svein Tømmerdal (BL). Nummer 9, Mats Kirkebirkeland (BI). Marianne svarte. Orienteringen tatt til etterretning Sak 2c) Andre orienteringer Kremena Tosheva orienterte fra Kaféstyret. Det var oppklarende spørsmål fra nummer 22, Alf-Erik Øritsland (BL). Kremena svarte. Marianne H. Rustbjerggard orienterte fra Akademikastyret. Det var ingen oppklarende spørsmål. Orienteringene tatt til etterretning Kl. 17:35 VT 03 Organisasjon Sak 3a) Møtedatoer AU v/tone Vesterhus orienterte om innstillingen og informerte om en feil i sakspapirene hvor det skal stå 31.oktober i stedet for 31. november. Følgende datoer var innstilt av AU: Mandag 27. august Boligmøte Mandag 24. september Ikke avklart Onsdag 31. oktober Tildelingsmøte Mandag 19. november Ikke avklart Mandag 3. desember Konstituerende møte Det var ingen oppklarende spørsmål og ingen som tegnet seg til debatt av saken. : AU sin innstilling ble vedtatt Side 6 av 22

7 VT 04 Politikk Sak 4a) Ettergodkjenning av høringssvar til Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler AU v/stian Lågstad presenterte AUs innstilling. Det var ingen oppklarende spørsmål og ingen som tegnet seg til debatt av saken. : Høringen ble godkjent Sak 4b) Idrettspolitisk dokument AU v/signy Grape orienterte om AU sin innstilling. Det var oppklarende spørsmål fra nummer 30, Helena Lauvrak (SD). Nummer 28, Chloé Steen (RL). Nummer 9, Mats Kirkebirkeland (BI). Nummer 18, Simen Øien (HiOA). Nummer 11, Anita J. M. Støen (HiOA). Nummer 17, Sigrid M. Grimsrud (HiOA). Nummer 15, Halvor Moen (HiOA). Nummer Aleksander Bøe (OSI). Signy svarte. Ordstyrer informerte om forslag fra Svein og forslår det først debatteres og stemmes over. Debatt av forslaget Følgende hadde ordet i debatten. Nummer 22, Svein V. Tømmerdal (BL), HS v/marianne H. Rustbjerggard og AU v/kristin A. Brenna Svein presenterte sitt forslag og mener at pga. underskudd som har vært at det er best at la noen andre enn samskipnaden selv ha eierskap. Marianne kommer med saksopplysning om at det ikke har vært så mye underskudd som Svein hentyder til og forklarer at de fjor fikk 1,2 mill fra stastilskuddet og årene før har det vært rundt NOK Kristin stiller seg uenig med Svein. Marianne påpeker at studentidretten tilbyr en godt og variert tilbud og i øvrig er kåret som landets beste som følge av en nylig undersøkelse. A VT går til avstemning stemmes om forslaget. Dokument: Hvor: Levert av: Svein V. Tømmerdal (BL) Hva: Helhetlig endring Forslag til sak: Sak 4b) Idrettspolitisk dokument Forslaget: Avvikle studentsamskipnadens studentidrett-eierskap. Avvist Debatt av saken Følgende hadde ordet i debatten; Nummer 15, Halvor Moen (HiOA). Nummer 30, Helena Lauvrak (SD). Nummer 27, Fredrik Brekke (MOSL). Nummer 11, Anita J. M. Støen (HiOA). Nummer 9, Mats Kirkebirkeland (BI). Ina Brodahl (OSI). AU v/kristin A. Brenna. AU v/signy Grape. Det ble diskutert kostnadene for det AU legger opp til i innstillingen. Hvorvidt begrepet grønn resept bør inngå i dokument. En del argumenterte for at det ble brukt feil og det ble fremmet forslag om å stryke setningene hvor det inngår. Det var en del uenighet om det er lurt inkluderer grønn resept i den betydning som AU hadde til hensikt. Side 7 av 22

8 Det ble forslått av Halvor at det som stod om barnepass i innstillingen skulle fjernes med argumentet at det ikke er VT sin jobb å sørge for barnepass i treningstilbudet. Det er Tone uenig i og påpeker at dette vil treffe 1 av 5 studenter. Ordstyrer opplyser at forslag fristen er ute nå. Taletiden ble kuttet. Matpause Kl. 18:32 Møtet i gang 19:05 Debatt av saken med forslagene fremmet. Følgende hadde ordet i debatten; Nummer 6, Niklas Myklebost (NITH). Nummer 10, Eline L. Paulsen (BI). Nummer 12, Emir Memovic (HiOA). Nummer 22, Svein V. Tømmerdal (BL). Nummer 24, Alexander John Smith-Hald (HF). Nummer 36, Fritjof E. Fjeldstad (VA). Aleksander Bøe (OSI). HS v/marianne H. Rustbjerggard. AU v/signy Grape Det ble diskutert om muligheten for å utelukke ikke-studenter og til det forklarer OSI at hvis det utelukkes folk som ikke er studenter kan lagene ikke deltaker i konkurranser for det i følge NIF ikke er tillatt å utelukke/diskriminerer. Det ble fremmet forslag om å øke markedsføring av tilbudene og dette var det større enighet om. Det ble diskutert hvem som skal ha lov å benytte lokalene. Det var ønsket at AU hadde laget flere økonomiske overveielse i innstillingen slik at man kunne få et bilde av hva dette koste. Tilbudet om barnepass ble diskutert og en del synes ikke det er så relevant, men argumentet for det var blant annet at fjerne barnepass svarer til ikke å ha fasilitetene tilgjengelige for funksjonshemmede. Det forslått at man ikke lager for mange hemmende forslag i dette dokument da meningen er at det ikke skal redigeres hvert år. OSI er enig og påpeker at det blir veldig hemmende om det vedtas forslag om å begrense aktiviteten. Forslag ble fremmet i debatten. VT går til avstemning av forslagene som ble fremmet. Referent: Forslagene er nummeret etter voteringsordenen og ikke i den rekkefølge de ble fremmet. Dokument: Idrettspolitisk dokument Hvor: 702, Levert av: Sigrid M. Grimsrud (HiOA) Hva: Endring 1 Forslaget: Endre «sentrum athletica» til «centrum athletica» gjennomgående. (Hele teksten). 2 Vedtatt Dokument: Idrettspolitisk dokument Hvor: Side 18, linje 636 Levert av: Bodil Krogvold (SV) Hva: Endring Stian Michaelsen (SV) Forslaget: «Studentidretten skal overordnet bidra til økt trivsel, studiemestring og studiegjennomstrømming ved å tilby studenttilpasset trening» 3 Dokument: Idrettspolitisk dokument Hvor: Side 18, linje Levert av: Helena Lauvrak (SD) Hva: Strykning Side 8 av 22

9 Forslaget: Stryke setningen fra: «Studentidretten skal øke» 4 Vedtatt Dokument: Idrettspolitisk dokument Hvor: Side 18, linje Levert av: Mats Kirkebirkeland (BI) Hva: Strykning Forslaget: Stryke: «Også de studentene som ikke [...] skal få friskvernstilbud.» 5 Falt Dokument: Idrettspolitisk dokument Hvor: Side 18, linje Levert av: Svein V. Tømmerdal (BL) Hva: Strykning Forslaget: 6 Stryke punktet: «SiOs friskvernstilbud skal utvides gjennom blant annet å utvide tilbudet om grønne resepter. Også de studentene som ikke er syke, men som har et ønske om å komme i bedre form, skal kunne få et friskvernstilbud.» Falt Dokument: Idrettspolitisk dokument Hvor: Side 18, linje Levert av: Helena Lauvrak (SD) Hva: Endring Forslaget: Endre hele punktet til: «Studentidretten skal øke innsatsen på friskvern og forebyggende helsetiltak.» 7 Dokument: Idrettspolitisk dokument Hvor: Side 18, linje 667 Levert av: Svein V. Tømmerdal (BL) Hva: Strykning Forslaget: Stryke punktet «SiO skal utvide tilbudet og redusere prisene til fysioterapi og veiledning i ernæringsfysiologi» Falt 8 Dokument: Idrettspolitisk dokument Hvor: Side 18, linje 667 Levert av: Svein V. Tømmerdal (BL) Hva: Strykning Forslaget: Stryke punktet «SiO skal utvide tilbudet og redusere prisene til fysioterapi og veiledning i ernæringsfysiologi» Falt 9 Dokument: Idrettspolitisk dokument Hvor: Side 19, 680 Levert av: Sigrid M. Grimsrud (HiOA) Hva: Strykning Forslaget: Stryke etter komma: «men det skal ikke investeres i nye tilbud der dette går på bekostning av breddetilbudet» 10 Dokument: Idrettspolitisk dokument Hvor: Side 19, 682 Side 9 av 22

10 Levert av: Emir Memovic (HiOA) Hva: Endring Forslaget: Endre «Studentidretten skal arbeide for et godt samspill» Til «Studentidretten skal arbeide for å være en god støttespiller til studentidrettslagene.» Falt 11 Dokument: Idrettspolitisk dokument Hvor: Side 19, avsnitt 4 Levert av: Alexander John Smith-Hald (HF) Hva: Tillegg Forslaget: 12 Legge til ordet «utelukkende» mellom ordene «deres» og «være» i linje 689 slik at setningen i linje blir «der studentidrettslagene får fordeler gjennom studentidretten skal medlemsmassen deres være utelukkende være studenter» Falt Dokument: Idrettspolitisk dokument Hvor: Side 19, linje Levert av: Alexander Bøe (OSI) Hva: Tillegg Forslaget: Endre «der studentidrettslagene får fordeler [...] være studenter» til: «[...] være studenter, jamført regelen» 13 Dokument: Idrettspolitisk dokument Hvor: Side 19, linje 691 Levert av: Josefine E. Nielsen (SD) Hva: Tillegg Forslaget: Nytt punkt: «Alle som bruker idrettsanleggene tilknyttet studentidretten må være medlem av studentidretten eller betale for enkeltbillett.» Falt 14 Dokument: Idrettspolitisk dokument Hvor: Side 19, linje 695 Levert av: Halvor Moen (HiOA) Hva: Endring Forslaget: Endring: «Studentidretten skal ha et godt og variert treningstilbud, der et lavterskel med bredde- og mosjonsidrett er utgangspunktet.» Falt 15 Dokument: Idrettspolitisk dokument Hvor: Side 20, linje 714 Levert av: Emir Memovic (HiOA) Hva: Tillegg Forslaget: Under velferdstinget mener at: «Det skal bygges ut flere forbrukshaller der de forskjellige studentidrettslagene kan drive sin aktivitet.» 16 Dokument: Idrettspolitisk dokument Hvor: Side 20, linje 714 Levert av: Halvor Moen (HiOA) Hva: Tillegg Forslaget: Tillegg: «Treningsfasilitetene til SiO skal oppleves som attraktive for nye og eksisterende medlemmer.» Side 10 av 22

11 Falt Dokument: Idrettspolitisk dokument Hvor: Side 20, linje Levert av: Svein V. Tømmerdal (BL) Hva: Strykning Forslaget: Stryke punktet «Blindern Athletica skal oppusses for å oppleves attraktivt for nye studentmedlemmer, samtidig som dagens brukere blir ivaretatt.» Falt 18 Dokument: Idrettspolitisk dokument Hvor: Side 20, linje 714 Levert av: Halvor Moen (HiOA) Hva: Strykning Forslaget: Stryk: «Blindern Athletica skal pusses opp.» 19 Falt Dokument: Idrettspolitisk dokument Hvor: Side 20, 726 Levert av: Sigrid M. Grimsrud (HiOA) Hva: Strykning Forslaget: Etter punktum, legge til setning: «Det skal undersøkes om det er muligheter for opprette barnepass på anleggene.» Falt 20 Dokument: Idrettspolitisk dokument Hvor: Side 20, linje 735 Levert av: Sigrid M. Grimsrud (HiOA) Hva: Strykning Forslaget: «Det skal legges til rette for studenter med ulike funksjonsnedsettelser i alle anlegg. 21 Trukket. Dokument: Idrettspolitisk dokument Hvor: Side 20, linje 735 Levert av: Halvor Moen (HiOA) Hva: Strykning Forslaget: Stryk linjen: «Det skal tilbys barnepass til studenter med barn ved utvalgte anlegg og tidspunkt.» Falt 22 Dokument: Idrettspolitisk dokument Hvor: Side 20, linje 735 Levert av: Svein V. Tømmerdal (BL) Hva: Strykning Forslaget: Stryk punktet: «Det skal tilbys barnepass til studenter med barn ved utvalgte anlegg og tidspunkt.» Falt 23 Dokument: Idrettspolitisk dokument Hvor: Side 20, linje 736 Levert av: Svein V. Tømmerdal (BL) Hva: Strykning Forslaget: Stryk punktet: «Treningskapasiteten i Oslo sentrum skal på sikt økes..» Falt Side 11 av 22

12 Dokument: Idrettspolitisk dokument Hvor: Side 20, linje 737 Levert av: Anita J. M. Støen (HiOA) Hva: Tillegg Forslaget: Nytt punkt: «SiOs treningstilbud skal være tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne, og skal være gratis for ledsager.» 25 Dokument: Idrettspolitisk dokument Hvor: Side 20, linje 737 Levert av: Sigrid M. Grimsrud (HiOA) Hva: Tillegg Forslaget: Legge til kulepunkt: «Det skal legges til rette for studenter med ulike funksjonsnedsettelser i alle anlegg.» Behandles ikke som resultat av vedtak i F24 26 Dokument: Idrettspolitisk dokument Hvor: Side 21, linje 754 Levert av: Svein V. Tømmerdal (BL) Hva: Strykning Forslaget: Stryke punktet: «Friskvernstilbud skal i større grad finansieres av semesteravgiften» 27 Vedtatt Dokument: Idrettspolitisk dokument Hvor: Side 21 Levert av: Niklas Myklebost (NITH) Hva: Tillegg Forslaget: Nytt punkt «SiO Skal markedsføre tilbudene fra studentidretten mere kraftig ut mot alle sio-studenter» : AU sin innstilling med endringer over ble vedtatt Det endelige Idrettspolitiske dokument er å finne på VTs nettsider VT 05 Valg Sak 5a) Valg til styret i Universitas Det er ingen presentasjon av AU sin innstilling og det henvises til sakspapirene. Valg av styreleder i Universitas for to år. Følgende kandidater har stilt via kandidatskjema i forkant av møtet - Espen Langbråten Wilberg (UiO) Referent: Espen er ikke til stede. Svein V. Tømmerdal (BL) forslår at valget utsettes til kandidaten kan være til stede, begrunnet med at det er 2årig verv og et stort ansvar. Side 12 av 22

13 Fritjof E. Fjeldstad (VA) presenterer Espen. Muligheten for å utsette saken ble diskutert. Svein forsvarte sitt forslag. Fritjof forsvarte Espens kandidatur og forklarte hvorfor han ikke kunne være her. Ordstyrer forslår en prøvevotering for å se om debatten er relevant. Etter prøvevotering om å utsette valget var det like mange for og imot utsettelse. (12 for, 12 i mot og 3 avholdende.) Referent: saken utsettes til senere på møtet pga. uenighet. Sak 5b) Valg til styret i Radio Nova Valg av styreleder i Radio Nova til to år. Følgende kandidater har stilt via kandidatskjema i forkant av møtet - Erlend Bjella Sæther (BI) Kandidaten presenterte seg selv. Spørsmålsrunde. Erlend Bjella Sæther er valgt med personlig vara som styreleder i Radio Nova for to år Erlend må gå av som styremedlem for at bli valgt som leder og derfor krever KK suppleringsvalg for ett styremedlem i 1 år. Valg av styremedlemmer for ett år (to plasser!). Kandidater fremmes. Forslag fra Josefine E. Nielsen (SD): fremmer Mari Helen Varøy som styremedlem i styret i Radio Nova i ett år. Øvrige kandidater har stilt via kandidatskjema i forkant av møtet Følgende kandidater har stilt - Mari Helen Varøy - Johan Tunestam Spørsmålsrunde. Mari Helen Varøy er valgt med personlig vara som styremedlem i Radio Nova for ett år Johan Tunestam er valgt med personlig vara som styremedlem i Radio Nova for ett år Sak 5a) Valg til styret i Universitas Valg av styreleder til Universitas KK forklarer om konsekvensen ved at utsette valget til Universitas. Hvis VT ikke velger nå så gjør AU og så skal det etter godkjenning av valget. VT går til avstemming om å utsette valget. Forslag fra Svein Tømmerdal (BL): Utsette valget når kandidaten ikke er til stede. Vedtak: Falt (11 stemte for forslaget og 16 stemte i mot forslaget og ingen avholden) Side 13 av 22

14 VT valgte skriftlig valg og kan enten stemme på Espen eller blank. KK velges til tellekorps. VT går til skriftlig valg av kandidaten. Vedtak: Espen Langbråten Wilberg er valgt som styreleder i Universitas for to år Valg av styremedlemmer til Universitas Kandidater fremmes. Forslag fra Helena Lauvrak (SD): fremmer Jørgen Traasdahl som styremedlem i styret i Universitas i ett år. Forslag fra Niklas Myklebost NITH): fremmer seg selv som styremedlem i styret i Universitas i ett år. Øvrige kandidater har stilt via kandidatskjema i forkant av møtet Følgende kandidater har stilt - Kathrine H. Paulsen - Jørgen Traasdahl - Niklas Myklebost Referent: Jørgen er ikke til stede. Helena Lauvrak (SD)presenterte Jørgen. Øvrige kandidater presenterte seg selv. Spørsmålsrunde. VT går til skriftlig valg av kandidatene. Vedtak: Kathrine Heldor Paulsen er valgt som styremedlem Universitas for ett år : AU sin innstilling ble vedtatt Referent: Saken eventuelt rykkes frem mens telles stemmer. Kl.19:44 VT 06 Eventuelt Svein Tømmerdal (BL) bemerker det er uheldig regelverk mht. valget av styreleder hvor eneste kandidat som ble fremmet ikke er til stede og ønsker vedtektsendring på det. Side 14 av 22

15 VT 04 Politikk Kl.21:02 Sak 4c) Velferdstingets retningslinjer for SiO studentliv AU v/stian Lågstad orienterte om AU sin innstilling Ordstyrer leser opp forslag til studentliv Det var ingen oppklarende spørsmål. Debatt av saken Følgende hadde ordet i debatten; Nummer 1, Morten Olsen (MF). Nummer 6, Niklas Myklebost (NITH). Nummer 10, Eline L. Paulsen (BI).Nummer 34, Bodil Krogvold (SV) Det ble diskutert hvordan resursene i studentliv best utnyttes. Ordlyden i dokumentet. BI forslo at studentliv kunne lage samarbeide med ulike kurs på BI. Forslag ble fremmet i debatten. Stekk for debatt satt kl 21:07 VT går til avstemning Referent: Forslagene er nummeret etter voteringsordenen og ikke i den rekkefølge de ble fremmet. Fortløpende fra sak 4f. Dokument: Studentliv Hvor: Side 23, Levert av: Stian Michaelsen (SV) Hva: Tillegg Bodil Krogvold (SV) Forslag til sak: Sak 4c) Velferdstingets retningslinjer for SiO studentliv Forslaget: «En styrkning av studentlivs tilbud på nett er viktig for å øke tilgjengeligheten uavhengig av geografi.» 29 Dokument: Studentliv Hvor: Side 23, Levert av: Morten Olsen (MF) Hva: Endring Forslag til sak: Sak 4c) Velferdstingets retningslinjer for SiO studentliv Forslaget: 30 Stryke eksisterende tekst på linje og erstatte dette med «Alle SiOs institusjoner og Studentforeninger skal ha kjennskap til Studentliv og deres tilbud. Derfor skal disse bli tilbudt nyhetsbrev fra Studentliv.» Dokument: Studentliv Hvor: Side 23, 830 Levert av: Stian Michaelsen (SV) Hva: Strykning Bodil Krogvold (SV) Forslag til sak: Sak 4c) Velferdstingets retningslinjer for SiO studentliv Forslaget: Stryk «fortsette sin kursaktivitet og» slik at setningen blir «Studentliv skal tilby kurs som legger til rette for [...]» 31 Dokument: Studentliv Hvor: Side 23, 833 Levert av: Eline L. Paulsen (BI) Hva: Tillegg Side 15 av 22

16 Forslag til sak: Sak 4c) Velferdstingets retningslinjer for SiO studentliv Forslaget: «Studentliv bør se på mulighetene for å samarbeide med lærestedene, studentforeninger og studentdemokratiene i forhold til arrangering av kurs og seminarer.» 32 Dokument: Studentliv Hvor: Side 24, Levert av: Stian Michaelsen (SV) Hva: Endring Bodil Krogvold (SV) Forslag til sak: Sak 4c) Velferdstingets retningslinjer for SiO studentliv Forslaget: Endre avsnittet til «Studentliv skal finansieres av semesteravgiften. Det er viktig for velferdstinget at det hele tiden fokuseres på hvordan studentenes penger kan forvaltes på en mest mulig effektiv måte. For å sikre levering av kvalitativt gode tjenester på en effektiv måte, skal det være mulig å søke ekstern finansiering av tiltak utenfor Studentlivs kjerneområde. Studentliv skal søke å utnytte de ressursene som finnes blant engasjerte studenter.» 33 Dokument: Studentliv Hvor: Side 24, Levert av: Stian Michaelsen (SV) Hva: Endring Bodil Krogvold (SV) Forslag til sak: Sak 4c) Velferdstingets retningslinjer for SiO studentliv Forslaget: Endre til: «Det er et viktig prinsipp for VT at sekretariatfuknsjonen for Kulturstyret skal ligge under VT. Kulturstyret hører til VT, og en nærhet mellom de to organene er en styrke. Utøvelse av sekretariatsfunksjonen skal ikke gå på bekostning av VTspolitiske og økonomiske kapasitet.» 33 Dokument: Studentliv Hvor: Side 24, Levert av: Niklas Myklebost (NITH) Hva: Tillegg Forslag til sak: Sak 4c) Velferdstingets retningslinjer for SiO studentliv Forslaget: «Markedsføring: SiO skal markedsføre studentliv sine tilbud ut mot alle SiO-studenter.» : AU sin innstilling med endringer over ble vedtatt Det endelige dokument er å finne på VTs nettsider Sak 4d) Utsettelse av Medieundersøkelsen 2012 AU v/signy Grape orienterte om AU sin innstilling Det var oppklarende spørsmål fra nummer 9, Mats Kirkebirkeland (BI). Nummer 13, Grete Fosmo (HiOA). Nummer 22, Svein V. Tømmerdal (BL). Nummer 31, Øivin K. Opstad (SD). Nummer 36, Fritjof E. Fjeldstad (VA). Signy svarte. Kristin supplerte Side 16 av 22

17 Debatt av saken Følgende hadde ordet i debatten; Nummer 22, Svein V. Tømmerdal (BL). Nummer 5, Tor-Inge Gloppen (NIH). Nummer 24, Alexander John Smith- Hald (HF). Nummer 31, Øivin K. Opstad (SD). AU v/signy Grape. AU v/kristin A. Brenna Det ble diskutert hvordan en slik undersøkelse best utføres. Svein henviser til fjorårets vedtak og mener jobben kan utføres av VTs administrasjon. Dertil ble det henvist til mer nylig vedtak om at undersøkelsen måtte være ekstern og derved kan den ikke ligge i VTs administrasjon. Og videre at det var NSO sine krav at den skulle nå ut til større studentmasse og derved være en større og mer omfattende undersøkelse. Enkelte var bekymret for at opplegget for undersøkelsen nå er så omfattende at det ikke blir noen undersøkelse i det hele tatt. Andre synes det er mye penger å bruke på en undersøkelse. AU svarte at det er laget ulike antakelse om hvordan man gjennomfører dette og hvor mye det vil komme til å koste men ingen beregninger er ennå endelige. Sosial demokratene fremmet innspill til AU. Det stemmes over hele innstillingen. : AU sin innstilling ble vedtatt Sak 4e) Politisk Prinsipprogram AU v/kristin A. Brenne orienterte om AU sin innstilling Det var oppklarende spørsmål fra nummer 9, Mats Kirkebirkeland (BI). Nummer 10, Eline L. Paulsen (BI). Nummer 18, Simen Øien (HiOA). Kristin svarte. Ordstyrer leser opp forslag til politisk prinsippprogram Debatt av saken Følgende hadde ordet i debatten; Nummer 10, Eline L. Paulsen (BI). Nummer 22, Svein V. Tømmerdal (BL). Nummer 25, Øyvin Bjørgo (LL). Nummer 34, Bodil Krogvold (SV). Nummer 36, Fritjof E. Fjeldstad (VA). AU v/stian Lågstad. AU v/kristin A. Brenna. Det ble diskutert om det er relevant å ha et politisk grunndokument. Noen mener det er overflødig og i stedet skulle man se på en mer konsentrert profil for VT og ikke ha for mange dokumenter som man skal se igjennom og se i forhold til hverandre. Det ble forslått at AU ser på muligheten for i fremtiden bare å lage ett dokument. AU argumenterte for at det er viktig å ha oversikt og få ryddet opp og at det handle om tilgjengeliggjøring av politikken. Det er uenighet om fordelen ved et sådant dokument og om det bare blir det samme som politisk grunndokument. Til det argumenteres det at et politisk prinsippprogram skal blant annet gi oversikt over vedtatte resolusjoner. Referent: Forslagene er nummeret etter voteringsordenen og ikke i den rekkefølge de ble fremmet. Fortløpende fra sak 4c. Dokument: Studentliv Hvor: Side 28 Levert av: Fritjof E. Fjeldstad (VA) Hva: Stryking 34 Forslag til sak: Sak 4e) Politisk Prinsipprogram Forslaget: Stryke Aus innstilling «Arbeidsutvalget skal legge fram et utkast til et Politisk prinsipprogram som sammenfatter all vedtatt politikk i Velferdstinget. Dette dokumentet skal være dynamisk, og all ny vedtatt politikk skal også føres inn i prinsipprogrammet.» Side 17 av 22

18 Vedtatt Dokument: Studentliv Hvor: Side 28 Levert av: Fritjof E. Fjeldstad (VA) Hva: Stryking Forslag til sak: Sak 4e) Politisk Prinsipprogram Forslaget: Stryke Aus innstilling «Arbeidsutvalget skal legge fram et utkast til et Politisk prinsipprogram som sammenfatter all vedtatt politikk i Velferdstinget. Dette dokumentet skal være dynamisk, og all ny vedtatt politikk skal også føres inn i prinsipprogrammet.» Referent: Dette forslag er referert fra forrige VT møte der denne saken ble utsatt. Dokument: Politisk prinsipprogram Hvor: Side 39 Levert av: Vetle Haffner Slørdal (PHS) Hva: Endring A Forslag til sak: Sak 4c) Sak om politisk prinsipprogram Forslaget: Falt Bytte ut politisk prinsipprogram med oversikt over vedtatt politikk og endre overskriften til følgende: Opprette en oversikt over vedtatt politikk i Velferdstinget i Oslo og Akershus. Vedtatt : AU sin innstilling med endringer over ble vedtatt Sak 4f) Resolusjoner Ordstyrer leser opp forslag til resolusjoner RESOLUSJON: Refusjon for tidligere OAS-studenter fra Michael Næss Kristiansen (PHS). Stian Lågstad fra AU la frem resolusjonen. «Refusjon for tidligere OAS-studenter» Vi har nettopp hatt en sammenslåing mellom SIO og OAS hvor det ble bestemt at den gamle refusjonsordningen skulle opprettholdes for tidligere OAS medlemmer til legetilbudet Senter i Sentrum stod klart, dette fordi tidligere OAS-studenter ikke hadde fastlegeordning i samskipnaden. Studentene kunne benytte egen fastlege, og søke refusjon fra OAS i etterkant. Etter fusjonen av gamle SiO og OAS ble det gjort et vedtak. Vedtaket lyder som følger: Det vil bli en overgangsordning hvor man kan benytte seg av sin nåværende fastlege frem til det nåværende tilbudet i Oslo blir utvidet med bla. legetilbud i sentrum. Da det ble klart at senter i sentrum ikke skulle stå klart før 1.august 2012, jfr Referat fra Hovedstyret 7 desember 2011, gikk hovedstyret tilbake på dette vedtaket uten å informere studentene om dette. Hovedstyret begrunner i sine papiret saken slik: Senter i sentrum er forsinket og avhengig av nødvendige vedtak i styret for HiOA med påfølgende avtale mellom SiO og HiOA. Hovedstyret har tidligere vedtatt å iverksette felles modell også for refusjonsordning. Det vises til budsjett 2012 der behovet for å styrke inntekter og forenkle administrative oppgaver fremkommer. Det anbefales at refusjonsordningene for Studenthelsetjenesten samordnes mvf For studenter i/utenfor Akershus videreføres ordningen som er gjeldende i Side 18 av 22

19 Jeg ønsker å vise til referat fra VT møte 14 April 2011 der Helsetjenesten i SIO legger frem tall som viser at utgiften på OAS medlemmers refusjoner vil ligge rundt 1,6 millioner i år. De tolker økningen hvert år at det er en spesiell gruppe med spesielt høye helseutgifter. Etter av semesteravgift økningen ble vedtatt og refusjoner fra tidligere OAS medlemmer ikke ligger på mer enn 800 tusen i halvåret, ser jeg det ikke økonomisk forsvarlig eller nødvendig å fjerne refusjonsordningen Siden det ikke ble spesifisert noe sted at datoen for ferdigstilling av senter i sentrum var avgjørende for om vedtaket over skulle gjelde, fremmer jeg nå følgende forslag: Forslag til vedtak: SiO skal gjeninnføre refusjonsordningen for tidligere OAS-studenter fram til senter i sentrum er på plass, uavhengig av datoen. Dette har tilbakeførende kraft, slik at tidligere OAS-studenter kan søke refusjon for utgifter de har hatt siden vedtaket over opprinnelig ble vedtatt 14.april Det var ingen oppklarende spørsmål. Det ble åpnet for innlegg for og imot resolusjonen; Bodil Krogvold (SV) tegnet seg til innlegg mot resolusjonen. Referent: Dette forslag er referert fra forrige VT møte der denne saken ble utsatt. Dokument: Refusjon for tidligere OAS-studenter Hvor: Side 47, linje Levert av: Hva: Endring b Forslag til sak: Sak 4f) Resolusjoner Forslaget: : Resolusjonen ble nedstemt Forslag til vedtak «SiO skal gjeninnføre refusjonsordningen for tidligere OAS-studenter fram til senter i sentrum er på plass, uavhengig av datoen. Dette har tilbakeførende kraft, slik at tidligere OAS-studenter kan søke refusjon for 1654 utgifter de har hatt siden vedtaket ble fjernet » Vedtatt RESOLUSJON: Resolusjon om varmmat i studentbarnehagene fra Kaisa Grimsby Leskinen og Simen Aasgaard Øien (HiOA) Simen Øien fra HiOA la frem resolusjonen. Side 19 av 22

20 «Resolusjon om varmmat i studentbarnehagene» Det er etter vår mening viktig at alle barn som går i studentbarnehagene under SIO blir tilbudt et godt, variert og sunt kosthold. Vi ønsker med dette at barna skal få minimum ett varmt måltid i løpet av uken. Slik det er i dag får barn i studentbarnehagene dette. Når systemet for studentbarnehagene legges om fra høsten 2012 vil matbudsjettene opprettholdes, men kjøkkenassistentene avvikles. Det kan da bli opp til hver enkelt barnehage om de skal tilby varmmat, eller ikke. Dette mener vi er uheldig, ettersom man risikerer forskjellige tilbud i de ulike studentbarnehagene. At kjøkkenassitentene avvikles vil i praksis si at det er pedagogene og barnehageassistentene som må lage varmmaten. Dette ser vi på som gjennomførbart, ettersom det å forberede mat kan kombineres med barns medvirking og dermed være en pedagogisk situasjon. Varme måltider har vært et av de tilbudene som har gjort studentbarnehagene spesielle i forhold til mange andre barnehager. Etter loven om full barnehagedekning og den store barnehageutbyggingen de siste årene har det blitt større konkurranse om å få barn til sine barnehager. Mange barnehager, særlig på det private markedet, har derfor valgt å bedre ekstratilbudene sine, som for eksempel varmmat. Derfor er det noe underlig at studentbarnehagene potensielt kan ta seg råd til å kutte i mattilbudet de gir sine barn. I en sektor som blir stadig mer konkurranseutsatt må man sikre noen tilbud som gjør at studenter med barn ønsker å bruke studentbarnehagene. Noen av studentbarnehagene har allerede utfordringer knyttet til beliggenhet og tilgjengelighet for foreldrene, noe som kan være svært avgjørende i foreldrenes valg av barnehage. Det er derfor viktig at ingen av barnehagene går mot en senkning av kvaliteten på mattilbudet. Forslag til vedtak: Velferdstinget mener at alle studentbarnehagene skal ha minimum ett varmmatsmåltid i løpet av uken. Det var ingen oppklarende spørsmål. Det ble åpnet for innlegg for og imot resolusjonen; Helena Lauvrak (SD) tegnet seg til innlegg mot resolusjonen. Bodil Krogvold (SV) tegnet seg til innlegg for resolusjonen. Referent: Dette forslag er referert fra forrige VT møte der denne saken ble utsatt. Dokument: Resolusjon om varmmat i Hvor: Side 29 c studentbarnehagene Levert av: Kaisa Grimsby Leskinen (HiOA) Hva: Endring Forslag til sak: Sak 4f) Resolusjoner Forslaget: Endre fra: «Derfor er det noe underlig at studentbarnehagene potensielt kan ta seg råd til å kutte i mattilbudet de gir sine barn.» Til: «Studentbarnehagene bør derfor ikke ta seg råd til å kutte i mattilbudet de gir sine barn» Referent: Dette forslag er referert fra forrige VT møte der denne saken ble utsatt. Dokument: Resolusjon om varmmat i Hvor: d studentbarnehagene Levert av: Vetle Haffner Slørdal (PHS) Hva: Strykning Forslag til sak: Sak 4f) Resolusjoner Forslaget: Forkaste resolusjon fra Kaisa G. Leskinen (HiOA) og Simen Øien(HiOA) om varmmat i studentbarnehagene. Avvist Side 20 av 22

21 : Resolusjonen ble vedtatt som helhet med endringer over. RESOLUSJON: Resolusjon om deltidssykemelding fra Kristin A. Brenna (AU) Kristin A. Brenna fra AU la frem resolusjonen. «Resolusjon om deltidssykemelding» Som følge av 22. juli opprettet Kunnskapsdepartementet en midlertidig ordning med gradert sykestipend (deltidssykemelding). Tidligere har det vært slik at man må være hundre prosent sykemeldt for å få omgjort lån til sykestipend. Det betyr at det ikke har vært mulig å avlegge noen studiepoeng mens man er syk. Man har enten måtte studere hundre prosent selv om man er syk, eller ikke i det hele tatt, selv om man bare er litt syk. Lånekassen skriver: Innføringen av gradert sykestipend skal bidra til at overlevende og andre berørte av hendelsene 22. juli kan opprettholde en normal tilværelse og delta i opplæring og utdanning i så stor grad som mulig. Endringen gjelder fra 15. august 2011 for studieåret , og er for alle studenter (Lanekassen.no) Sykestipend betyr at lån omgjøres til stipend i perioden man er sykemeldt. Gradert sykestipend innebærer at alle som er sykemeldt femti prosent eller mer kan få sykestipend tilsvarende sykemeldingsprosenten. Ordningen omfatter alle studenter som kan dokumentere sykdom i henhold til de kravene lånekassen stiller. Beløpet du får som sykestipend, er det samme som du ville ha fått i lån og stipend til sammen i den perioden du er syk. Velferdstinget i Oslo og Akershus krever at ordningen med deltidssykemelding for studenter blir permanent. Studenter kan på samme måte som vanlige arbeidstakere være litt syke. Velferdstinget krever at man behandler studentene likt og rettferdig. Retten til gradert sykestipend bør være tilgjengelig for alle som blir syke, ikke bare for de som ble sykemeldte i skoleåret Det var ingen oppklarende spørsmål. Ingen tegnet seg for innlegg for eller i mot resolusjonen. : Resolusjonen ble vedtatt som helhet. RESOLUSJON: Økologisk uke i SiOs studentkafeer! Fra Tone Vesterhus (AU) Tone Vesterhus fra AU la frem resolusjonen. «Økologisk uke i SiOs studentkafeer!» SiO skal tenke miljø i alle deler av organisasjonen, og de kafépolitiske retningslinjene slår fast at SiO skal ha et bevisst forhold l sor ment med tanke på b rekra ighet. De e inneb rer blant annet å ha et godt vegetar lbud, slik at de e er naturlig å velge fremfor k ø re er. tudentkaf ene skal og å prioritere rettferdige og miljøvennlige produkter, og gjøre disse lett synlige for studentene. Som et ledd i å styrke miljøprofilen til SiO ytterligere, og for å synliggjøre grunndokumentets hensikt om miljø- og klimahensyn for studentene i Oslo, ønsker VT å innføre en økologisk matuke i SiOs kafeer, høsten Vi ønsker dette som et prøveprosjekt i første omgang. SiOs kafeer vil denne uken hente inn råvarer som er kortreiste, økologiske og grønne. Vi ønsker at det vegetariske alternativet denne uken skal oppfylle disse kriteriene. Forslag til vedtak: Studentkafeene skal arrangere en økologisk matuke høsten Velferdstinget i Oslo og Akershus vil synliggjøre den økologiske matuken for studentene. Det var ingen oppklarende spørsmål. Det ble åpnet for innlegg for og imot resolusjonen; Side 21 av 22

22 Niklas Myklebost (NITH)tegnet seg til innlegg mot resolusjonen. Chloé Steen (RL) tegnet seg til innlegg for resolusjonen og fremmet et endringsforslag. R1 Dokument: Økologisk uke i SiOs studentkafeer!» Hvor: Side 34 Levert av: Chloé Steen (RL) Hva: Endring Forslag til sak: Sak 4f) Resolusjoner Forslaget: Endre: «Økologisk.» Til: «Miljøvennlig» Vedtatt : Resolusjonen ble vedtatt som helhet med endringer over. Villa Eika, Sarah Sørensen Referent. Kl 22:15 Møtesluttet Side 22 av 22

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. mars 2012 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. april 2012 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. september 2013

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. januar 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2011

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. november 2013

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 4. april 2013 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. juni 2015 Tid: klokken

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 3. desember 2012 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 28. april

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 29. august 2011 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 24.september 2012

Detaljer

Hovedstyret. Boligstyret. Oppnevninger delstyrer og komiteer

Hovedstyret. Boligstyret. Oppnevninger delstyrer og komiteer Oppnevninger delstyrer og komiteer Hovedstyret Marianne Høva Rustberggard (Styreleder) E-post: marianne.rustberggard@gmail.com Vara: Øyvind Gjengaar, E-post: oyvindgj@gmail.com [Tidsperiode: ut 2012] Magnus

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 22. oktober 2012 Tid: kl. 18:09-19:38 Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 22. oktober kl. 18:15. Ved opprop kl. 18:10 var det 19 stemmeberettigede til stede. Følgende

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. desember 2013 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 16. mars 2015 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 31. Mars 2011 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. april 2011 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 24. april 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: BI, D-Blokka Møtet satt d. 24. april kl. 17:15. Ved opprop var det 32 stemmeberettigede til stede. DELEGATER: DE MINDRE HØGSKOLENE

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. mai 2014 Tid: kl.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 7. april 2014 Tid: kl.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. oktober 2013 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 27. april 2015 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1.september 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. november 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Møtet satt d. 13. november 2017 kl. 17:03. Ved opprop var det 30 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 5. desember 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Møterom A1 Møtet satt d. 5. desember kl. 17:13. Ved opprop var det 29 stemmeberettigede

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. desember 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 22. september 2011

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 3. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 6. mai 2013 Tid: klokken

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR Dato: 11.og 12. februar 2012

Detaljer

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. juni 2010.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 9. november 2015 Tid: klokken 17:10 Sted: Handelshøyskolen BI, lokale D1 Møtet satt d. 9. november kl. 17:15. Ved opprop var det 27 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 1 for Velferdstinget 2016 Mandag 30. november kl. 17:00-21:00 Sted: Universitet i Oslo, Georg Sverdrups hus VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 1. desember kl. 17:00-20:30 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 Velkommen kjære representanter

Detaljer

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak 3 Forslag til sak 4 Forslag til sak Tord Øverland - HiOA Linjenummer: 1094 4a - Politisk Grunndokument I samarbeid med studentene kan fylke og

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. februar 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Pilestredet 52, Auditorium 3, Høgskolen i Oslo og Akershus. Møtet satt d. 15. februar kl. 17:15. Ved opprop var det 33 stemmeberettigede

Detaljer

REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE Dato: 29. november 2010. Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 30. november 2015 Tid: klokken 17:00 Sted: Georg Sverdrups hus, i Auditorium 2 på Universitetet i Osio. Møtet satt d. 30. november kl. 17:15. Ved opprop var det 34 stemmeberettigede

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 12. mai 2011 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Konstituerende møte Mandag 2. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 31. oktober 2016, klokken 17.00 Georg Sverdrups hus; Undervisningsrom 2 Universitetet i Oslo TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur-

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 8.-9. februar 2014

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 20. oktober 2011 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 27. august 2012 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 1. november 2013 Tid: kl. 16.30:-18.00: Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 1. november kl. 16:55. Ved opprop kl. 17:10 var det 13 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 19. oktober 2015, klokka 17.00-19:00. Hvor møtet blir avholdt kommer senere. TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur- og designhøgskolen

Detaljer

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Tid: 17:00 21:00 Sted: Rådssalen, administrasjonsbygget Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 001 Møtekonstituering 1a Valg av ordstyrer

Detaljer

REFERAT FRA MØTE 03/12 I STUDENTPARLAMENTET

REFERAT FRA MØTE 03/12 I STUDENTPARLAMENTET REFERAT FRA MØTE 03/12 I STUDENTPARLAMENTET OSLO, 12.04.2012 Tid: Sted: Ordstyrer: Referent: 12. april 2012 kl.17.00-21.00 Rådssalen, Lucy Smiths hus Christer Gulbrandsen Anna Lund Bjørnsen Sosialdemokratene

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. oktober 2014 Tid:

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 30. mai 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Universitetet i Oslo, Georg Sverdrups hus Møtet satt d. 30. mai kl. 17:08. Ved opprop var det 28 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme.

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme. 4a - Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak Kristian Rosskopf,HiOA 4a - Politisk grunndokument Linjenummer: 547 Type:Endring 4a - Politisk grunndokument Inkludere internasjonale studenters

Detaljer

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte.

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte. REFERAT fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe Dato: Onsdag 12.september 2012 Tidsrom: 17:00-19:00 Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika Tilstede: Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein

Detaljer

Ved opprop kl. 17.23 var det 35 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.23 var det 35 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen (10 etasje) Administrasjonsbyggningen

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 9. september 2017 Tid: klokken 14:00 Sted: Thon Hotell Ullevaal Møtet satt d. 9. september 2017 kl. 14:00. Ved opprop var det 27 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Velferdsseminarets ABC

Velferdsseminarets ABC Velferdsseminarets ABC alt du trenger å vite, og litt til A. Absolutt viktigst: Å møte opp i god tid på Chateau Neuf lørdag 11. februar før bussen reiser presis kl. 08.00. Akademika: Studentenes egen fagbokhandel.

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Ved opprop kl var det 32 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl var det 32 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 7.-8. februar 2015

Detaljer

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 10/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010 Tid: kl. 09.15 11.25 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Kim Kantardjiev

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. oktober 2016 Tid: klokken 17:00 Sted: Handelshøyskolen BI i Oslo, lokale D1 Møtet satt d. 17. oktober kl. 17:05. Ved opprop var det 19 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu.

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu. Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu. Til stede: Marianne Høva Rustberggard (leder), Magnus Nystrand, Torkil Vederhus,

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 17. oktober 2014 Tid: kl. 17.00-17.35 Sted: HiOA Møtet satt d. 17. oktober kl. 17.08 Ved opprop kl. 17:09 var det 13 stemmeberettigede til stede. Følgende var til stede

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 31. oktober 2016 Tid: kl. 17:00 Sted: Georg Sverdrups hus, Universitetet

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO Dato: 19. mars 2007 Tid:

Detaljer

Kulturstyremøte 22. april

Kulturstyremøte 22. april Kulturstyremøte 22. april Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Jeanette Viken (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Jana Aleksic (UiO), Sigmund Berg (UiO), Munir Jabar (HCK), Svend Sondre Frøshaug

Detaljer

Side 1 av 8 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO. Dato: 3.desember 2007 Tid: 17: Sted: Rådsalen, Administrasjonsbygningen Blindern

Side 1 av 8 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO. Dato: 3.desember 2007 Tid: 17: Sted: Rådsalen, Administrasjonsbygningen Blindern 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato:

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Tirsdag 18. oktober 2011 VT 57/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: KhiB: BAS: NHH: HiB: Kristoffer Gaasholt,

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 27. mars 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: BI, D-Blokka Møtet satt d. 27. mars kl. 17:15. Ved opprop var det 32 stemmeberettigede til stede. DELEGATER: DE MINDRE HØGSKOLENE

Detaljer

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE - UTEN INNSTILLING

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE - UTEN INNSTILLING INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE UTEN INNSTILLING Vedtektskomiteens innstilling blir sendt ut sammen med sakspapirene til landsmøtet. Sakspapirene sendes ut senest 24. februar 2017. 1 Nei 8 Alle

Detaljer

Velferdstingets lille håndbok

Velferdstingets lille håndbok Velferdstingets lille håndbok 2 Om håndboken Velferdstinget er en stor interesseorganisasjon tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo, og vi har mange tillitsvalgte i systemet. Å ha mange tillitsvalgte betyr

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

REFERAT FRA SP-MØTE 07/12 I STUDENTPARLAMENTET VED UIO

REFERAT FRA SP-MØTE 07/12 I STUDENTPARLAMENTET VED UIO REFERAT FRA SP-MØTE 07/12 I STUDENTPARLAMENTET VED UIO Blindern, 18.10.2012 Tid: 18. oktober 2012 Sted: Rådssalen Lucy Smiths hus Tilstede: Realistlista: Nr. 1 Eva Holthe Enoksen (MN) Nr. 8 Chloé Steen

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 19.01.2017 VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 01-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 05.03-16/17 Gjelder sforslag til NSOs vedtekter 1 2 Vedlegg til saken: 1. Eventuelle endringsforslag 3 ENDRINGSFORSLAG

Detaljer

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrere og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan V 1d)

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 14. oktober kl. 17:00-21:30 Det teologiske Menighetsfakultet Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer