Blindern 11. juni Referat fra møte i Kulturstyret 6. juni 2007 På Helga Engs hus, Blindern.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Blindern 11. juni 2007. Referat fra møte i Kulturstyret 6. juni 2007 På Helga Engs hus, Blindern."

Transkript

1 Blindern 11. juni 2007 Referat fra møte i Kulturstyret 6. juni 2007 På Helga Engs hus, Blindern. Tilstede: Tor Ivar Hansen (leder), Sara Lovise Roaldseth, Renèe Katrin Bjørstad, Johannes Aicher, Torbjørn Valum, Arild Nedreberg, Jorun Bjerke (vara for Kaveh Ataei), Ingvild Valente (vara for Ellen Bjareng), Robin Sande. Meldt forfall: Kaveh Ataei, Ellen Bjareng, Erlend Sand Bruer. Fra Studentliv: Marthe Høyer 32/07 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent. 33/07 Godkjenning av referat fra møte 3. mai 2007 Referatet var ikke klart til møtet og tas opp på neste møte. 34/07 Orienteringer Tor Ivar Hansen orienterte om tidligere saksgang i behandling av søknader fra STUDiO. 35/07 Utestående saker Ingen utestående saker til dette møtet

2 36/07 Saksbehandling 1 Musikk og teater Søknad nr Teater Neuf (søker nr. 1084) Søknad om prosjektstøtte p å kroner til prosjektet teaterforestilling under STUDiO 07 Kulturstyret bevilger prosjektstøtte på kr til teaterforestilling som beskrevet i søknaden. Det ble stemt over å bevilge kr , som fikk 3 stemmer, og kr , som fikk 6 stemmer og ble vedtatt. Søknad nr Teater Neuf (søker nr. 1084) Søknad om underskuddsgaranti på kroner til teaterforestilling under STUDiO 07 Kulturstyret bevilger en underskuddsgaranti til på inntill kr til arrangementer som beskrevet i søknaden. Garantien er knyttet til svikt i de budsjetterte billettinntektene 2 Tverrfaglige foreninger Søknad nr Den demokratiske unionen for iransk-kurdiske studenter i Norge (søker nr. 2167) Søknad om kroner til drift av foreningen i 2007 Kulturstyret bevilger kr i driftsstøtte til foreningen i Støtten vil bli utbetalt så snart foreningen har tatt kontakt med Studentliv for å avklare forhold rundt foreningens bankkonto. Søknad nr Gi Gass! (søker nr. 2140) Søknad om kroner til drift av foreningen våren 2007 Kulturstyret bevilger kr i driftsstøtte til foreningen i Det ble stemt over å bevilge kr 8 000, som fikk 1 stemme, og kr 6 000, som fikk 8 stemmer og ble vedtatt. Søknad nr Arabisk Studentfellesskap (søker nr. 2180) Søknad om 9000 kroner til drift av foreningen i 2007 Kulturstyret bevilger kr i driftsstøtte til foreningen i Dette beløpet inkluderer oppstartsstøtte til foreningen. Søknad nr Ghanaian Student Union (søker nr. 2179) Søknad om Kroner til drift av foreningen våren 2007 Kulturstyret bevilger kr i driftsstøtte til foreningen våren Dette beløpet inkluderer oppstartsstøtte til foreningen. Det ble stemt over å bevilge kr 2 000, som fikk 4 stemmer, og kr 3 000, som fikk 5 stemmer og ble vedtatt.

3 Søknad nr Marokkansk Studentforening (søker nr. 2178) Søknad om Kroner 5000 til drift av foreningen våren 2007 Kulturstyret bevilger kr i driftsstøtte til foreningen våren Dette beløpet inkluderer oppstartsstøtte til foreningen. Kulturstyret ønsker å gjøre oppmerksom på at motivasjonsseminarer ikke er støtteberettiget, da disse ikke retter seg mot SIO-studenter. Søknad nr Animeaften Oslo (søker nr. 2141) Søknad om 8000 kroner til drift av foreningen i 2007 Kulturstyret bevilger kr i driftsstøtte til foreningen i Søknad nr Ethiopian Student's Union in Oslo (søker nr. 2181) Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet Etiopisk milleniumsfeiring september Kulturstyret bevilger prosjektstøtte på kr til Etiopisk millenniumsfeiring. Søknad nr Latinamerikansk forening ved UiO (ALA) (søker nr. 1192) Søknad om prosjektstøtte p å kroner til prosjektet arrangementer under STUDiO 07 Kulturstyret bevilger prosjektstøtte på kr til arrangementer som beskrevet i søknaden. Søknad nr Studentenes fotoklubb (søker nr. 2022) Søknad om prosjektstøtte p å kroner til prosjektet arrangementer under STUDiO 07 Kulturstyret bevilger prosjektstøtte på kr til arrangementer som beskrevet i søknaden. 3 Faglige foreninger Søknad nr Kandidatfest historie 2007 (søker nr. 3206) Søknad om prosjektstøtte p å kroner 5000 til prosjektet kandidatfest for historie Kulturstyret bevilger prosjektstøtte på kr til kandiadatfest for historie.. Tor Ivar Hansen var inhabil og ikke tilstede under behandling av saken Søknad nr Studentenes Elektronikkforening (SEF) (søker nr. 3196) Søknad om kroner til drift av foreningen våren 2007 Kulturstyret avslår søknaden om kr til drift våren Foreningens aktivitet er i all hovedsak faglig, og faller derfor utenfor Kulturstyrets tildelingskriterier.

4 Søknad nr Veneficus (søker nr. 3009) Søknad om 3000 kr til drift av foreningen våren 2007 Kulturstyret utsetter behandling av saken. Foreningen bes kontakte Studentliv for å avtale et møte der foreningen bes redegjøre for aktiviteten sin. Internt: Kulturstyret gir Tor Ivar Hansen fullmakt til å bevilge inntil 3000 kr etter at foreningen har redegjort for aktiviteten sin Søknad nr Hoppeball (søker nr ) Søknad om 5000 kr drift av foreningen høsten 2007 Kulturstyret avslår søknaden om støtte til Hoppeball Kulturstyret påpeker at Juristforeningen mottar driftsstøtte til alle sine undergrupper. Dersom foreningen ønsker å søke støtte til enkeltarrangementer bør dette skje i form av prosjektsøknader fra foreningens hovedstyre. Søknad nr Årbok, tannpleie (søker nr. 3211) Søknad om prosjektstøtte p å kroner 4681 til prosjektet årbok for tannpleie Kulturstyret avslår søknaden om prosjektstøtte til årbok. Prosjektet kommer få studenter til gode, og bør finansieres/delfinansieres ved egenandel. 4 Politiske foreninger Søknad nr Den konservative studenterforening (DKSF) (søker nr. 4010) Søknad om kroner til drift av foreningen i 2007 Kulturstyret bevilger kr i driftsstøtte til foreningen i Det ble stemt over å bevilge kr 8 000, som fikk 2 stemmer, og kr , som fikk 7 stemmer og ble vedtatt. Søknad nr Attac Blindern (søker nr. 1196) Søknad om underskuddsgaranti på kroner 5000 til protest mot G8-møtet i Tyskland, juni '07 Kulturstyret avslår søknaden om underskuddsgaranti på kr Reisevirksomhet kan ikke støttes av Kulturstyret jfr. Kulturstyrets tildelingskriterier.

5 5 Store foreninger Søknad nr STUDiO - Oslo studentfestival (søker nr. 5068) Søknad om prosjektstøtte p å kroner til prosjektet STUDiO 07 STUDiO søkte i tråd med tidligere ordning om prosjektstøtte på vegne av foreninger som skal avholde arrangementer under festivalen. Kulturstyret vedtok å behandle disse søknadene enkeltvis, og utbetaler støtte direkte til den enkelte foreningen. Kulturstyret har behandlet de innsendte søknadene enkeltvis, med følgende resultat: Kulturutvalget: kr i prosjektstøtte og inntil i underskuddsgaranti. Glassbaren: i prosjektstøtte. SVFF: i prosjektstøtte. Latinamerikansk forening: i prosjektstøtte. Betong: i prosjektstøtte. Studentenes Fotoklubb: i prosjektstøtte. Teater Neuf: i prosjektstøtte og inntil i underskuddsgaranti Radio Nova festivalradio: Avslag Radio Nova bingo: Avslag Internt: Se sak til Torbjørn Valum var inhabil og ikke tilstede under behandling av saken Søknad nr STUDiO - Oslo studentfestival (søker nr. 5068) Søknad om underskuddsgaranti på kroner til STUDiO 07 STUDiO søkte i tråd med tidligere ordning om prosjektstøtte på vegne av foreninger som skal avholde arrangementer under festivalen. Kulturstyret vedtok å behandle disse søknadene enkeltvis, og utbetaler støtte direkte til den enkelte foreningen. Kulturstyret har behandlet de innsendte søknadene enkeltvis, med følgende resultat: Kulturutvalget: kr i prosjektstøtte og inntil i underskuddsgaranti. Glassbaren: i prosjektstøtte. SVFF: i prosjektstøtte. Latinamerikansk forening: i prosjektstøtte. Betong: i prosjektstøtte. Studentenes Fotoklubb: i prosjektstøtte. Teater Neuf: i prosjektstøtte og inntil i underskuddsgaranti Radio Nova festivalradio: Avslag Radio Nova bingo: Avslag Intern: Se sak til Torbjørn Valum var inhabil og ikke tilstede under behandling av saken Søknad nr Samfunnsvitenskapelig fakultetsforening (SVFF) (søker nr. 3092) Søknad om kr til drift av foreningen i 2007 Kulturstyret bevilger kr i driftsstøtte til foreningen i Søknad nr Tappetårnet (søker nr. 1187) Søknad om kroner til drift av foreningen i 2007 Kulturstyret bevilger kr i driftsstøtte til foreningen i Søknad nr Realistforeningen (RF) (søker nr. 3031) Søknad om prosjektstøtte p å kroner til prosjektet bardrift under semesterstart Kulturstyret avslår søknaden om kr til bardrift under semesterstart. Kulturstyret anser aktiviteten skissert i søknaden for å være en del av foreningens ordinære drift, som foreningen allerede har mottatt støtte til.

6 Søknad nr Realistforeningen (RF) (søker nr. 3031) Søknad om prosjektstøtte p å kroner 9150 til prosjektet opplæring av vakter til STUDiO Kulturstyret avslår søknaden om støtte til opplæring av vakter til STUDiO. Kulturstyret anser dette å være en del av forenigens ordinære drift, som foreningen allerede har mottatt støtte til. Søknad nr Justivalen (søker nr. 1122) Søknad om prosjektstøtte p å kroner til prosjektet Justivalen 2007 Kulturstyret bevilger prosjektstøtte på kr til Justivalen Jorun Bjerke var inhabil og ikke tilstede under behandling av saken Søknad nr Justivalen (søker nr. 1122) Søknad om underskuddsgaranti på kroner til Justivalen 2007 Kulturstyret bevilger en underskuddsgaranti til på inntill kr Garantien er knyttet til svikt i de budsjetterte billettinntektene.. Jorun Bjerke var inhabil og ikke tilstede under behandling av saken. Søknad nr Kulturutvalget (søker nr. 1160) Søknad om prosjektstøtte p å kroner til prosjektet arrangementer under STUDiO Kulturstyret bevilger prosjektstøtte på kr til prosjektet arrangementer som beskrevet i søknaden.. Tor Ivar Hansen var inhabil og ikke tilstede under behandling av saken Søknad nr Glassbaren (søker nr. 1185) Søknad om prosjektstøtte p å kroner til prosjektet arrangementer under STUDiO 07 Kulturstyret bevilger prosjektstøtte på kr 5000 til arrangementer som beskrevet i søknaden. Søknad nr Kulturutvalget (søker nr. 1160) Søknad om underskuddsgaranti på kroner til arrangementer under STUDiO 07 Kulturstyret bevilger en underskuddsgaranti til på inntill kr til arrangemener som beskrevet i søknaden. Garantien er knyttet til svikt i de budsjetterte billettinntektene.

7 Søknad nr Radio Nova (søker nr. 8008) Søknad om prosjektstøtte p å kroner til prosjektet arrangementer under STUDiO 07 Kulturstyret avslår søknaden om kr til arrangementer som beskrevet i søknaden. Det vises til 14.1 og 14.4 i Kulturstyrets tildelingskriterier. RadioNova mottar støtte direkte fra Velferdstinget, og denne bør dekke drift av radioen også under STUDiO. Praksisen ved tildeling av støtte til arrangementer under STUDiO har blitt endret i år. Tidligere har støtten blitt viderefordelt til enkeltarrangementer av STUDiO-ledelsen. Det har da blitt gjort unntak fra de nevnte bestemmelsene (jfr i tildelingskriteriene). I år tildeles støtten direkte til arrangøreneav Kulturstyret. I den forbindelse ble søknaden fra RadioNova tatt opp til diskusjon, og Kulturstyret besluttet å ikke gjøre unntak for RadioNovas drift under STUDiO. Søknad nr Radio Nova (søker nr. 8008) Søknad om prosjektstøtte p å kroner til prosjektet bingo under STUDiO 07 Kulturstyret avslår søknaden om kr til bingo under STUDiO 07. Det vises til 14.1 og 14.4 i Kulturstyrets tildelingskriterier. RadioNova mottar støtte direkte fra Velferdstinget, og denne bør dekke drift av radioen også under STUDiO. Praksisen ved tildeling av støtte til arrangementer under STUDiO har blitt endret i år. Tidligere har støtten blitt viderefordelt til enkeltarrangementer av STUDiO-ledelsen. Det har da blitt gjort unntak fra de nevnte bestemmelsene (jfr i tildelingskriteriene). I år tildeles støtten direkte til arrangøreneav Kulturstyret. I den forbindelse ble søknaden fra RadioNova tatt opp til diskusjon, og Kulturstyret besluttet å ikke gjøre unntak for RadioNovas drift under STUDiO. Søknad nr Samfunnsvitenskapelig fakultetsforening (SVFF) (søker nr. 3092) Søknad om prosjektstøtte p å kroner til prosjektet arrangementer under STUDiO 07 Kulturstyret bevilger prosjektstøtte på kr til arrangementer som beskrevet i søknaden.

8 Søknad nr Konsertforeningen Betong (søker nr. 1501) Søknad om prosjektstøtte p å kroner til prosjektet arrangementer under STUDiO 07 Kulturstyret bevilger prosjektstøtte på kr til arrangementer som beskrevet i søknaden. Søknad nr STUDiO - Oslo studentfestival (søker nr. 5068) Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet viderefordeling til sene søkere til STUDiO 07 Kulturstyret avslår søknaden om kr til viderefordeling til sent innkomne søknader. Eventuelle sene søknader skal behandles av Kulturstyret.. Torbjørn Valum var inhabil og ikke tilstede under behandling av saken. 6 Publikasjoner Søknad nr Filologen (søker nr. 6092) Søknad om prosjektstøtte p å kroner til prosjektet jubileumsnummer og jubileumsfest Kulturstyret bevilger prosjektstøtte på kr til jubileumsfest. Søknad nr Mål og makt (søker nr. 6016) Søknad om støtte til utgivelse av 3-4 nummer i 2007 Kulturstyret utsetter behandlingen av saken til foreningen har tatt kontakt med Studentliv for å avklare spørsmål vedrørende søknaden. Internt: -hvor mange nummer søkes det egentlig til? Søknad nr Minerva (søker nr. 6024) Søknad om kr i støt te til utgivelse av 4 nummer i 2007 Kulturstyret avslår søknaden om kr i støtte for Kulturstyret viser til at tidsskriftet flere ganger tidligere har blitt anmodet om å øke studentandelen i tidsskriftet, dersom det fortsatt skal motta støtte. Kulturstyret kan ikke se at dette er fulgt opp. Søknad nr Husbjørnen (søker nr. 6037) Søknad om 9000 kr i støtte til utgivelse av 4 nummer høsten 2007 Kulturstyret utsetter behandlingen av søknaden til foreningen har møtt til regnskapskontroll. Foreningen ble den tatt ut til regnskapskontroll, og bes kontakte Studentliv så fort som mulig for å gjennomføre denne.

9 Søknad nr Husbjørnen (søker nr. 6037) Søknad om prosjektstøtte p å kroner 4000 til prosjektet utvidelse av første utgave til nye studenter Kulturstyret utsetter behandlingen av søknaden til foreningen har møtt til regnskapskontroll. Foreningen ble den tatt ut til regnskapskontroll, og bes kontakte Studentliv så fort som mulig for å gjennomføre denne. Søknad nr Husbjørnen (søker nr. 6037) Søknad om prosjektstøtte p å kroner 2700 til prosjektet innkjøp av Adobe Creative Suite Kulturstyret utsetter behandlingen av søknaden til foreningen har møtt til regnskapskontroll. Foreningen ble den tatt ut til regnskapskontroll, og bes kontakte Studentliv så fort som mulig for å gjennomføre denne. Søknad nr Gaffel (søker nr. 6134) Søknad om kr i støt te til utgivelse av 1 nummer høsten 2007 Kulturstyret bevilger kr i støtte til utgivelse av 1 nummer i Dette beløpet inkluderer oppstartsstøtte til foreningen. Beløpet vil utbetales så snart foreningen har tatt kontakt med Studentliv for å avklare forhold rundt foreningens bankkonto. 37/07 Eventuelt Forslag til vedtak: Det gis fullmakt til Kulturstyrets leder og medlemmene Robin Sande, Renèe Katrin Bjørstad og Arild Nedreberg til å sommeren 2007 bevilge støtte til mindre prosjekter som finner sted under STUDiO eller så tidlig at søknadene ikke kan behandles på det første møtet til høsten. Det skal gjøres rede for vedtak fattet på fullmakt på Kulturstyrets første møte høsten Møtet ble hevet Marthe Høyer Referent

Referat fra møte i Kulturstyret 5. juni 2008

Referat fra møte i Kulturstyret 5. juni 2008 Referat fra møte i Kulturstyret 5. juni 2008 I Studentlivs lokaler, Idrettsbygningen Blindern, kl 17.00. Blindern 24. juni 2008 Tilstede: Erlend Sand Bruer (leder), Eivind Løvaas, Torbjørn Valum, Camilla

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 4. desember 2007 I Studentlivs lokaler, Idrettsbyggningen, Blindern, kl. 16.00.

Referat fra møte i Kulturstyret 4. desember 2007 I Studentlivs lokaler, Idrettsbyggningen, Blindern, kl. 16.00. Blindern 6. desember 2007 Referat fra møte i Kulturstyret 4. desember 2007 I Studentlivs lokaler, Idrettsbyggningen, Blindern, kl. 16.00. Tilstede: Tor Ivar Hansen (leder), Torbjørn Valum, Ellen Bjareng,

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 25. april 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 25. april 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 25. april 2005 I SiO-Læringsmiljøs lokaler, Idrettsbygningen Blindern. Blindern 24. mai 2005 Tilstede: Torgeir Tofte Jørgensen (leder), Filip Ferris Nicolaisen, Ulrik Motzfeldt,

Detaljer

Referat fra Kulturstyrets møte 19. og 20 mars 2002

Referat fra Kulturstyrets møte 19. og 20 mars 2002 Referat fra Kulturstyrets møte 19. og 20 mars 2002 19. mars, kl. 17.00-22.30 Tilstede: Audun Halvorsen (leder), Carina Møller (til 21.30), Finn Olav Haga, Ida Laake, Kristina Ringheim, Martin Holtet, Heidi

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 1. november 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 1. november 2005 Blindern 5. desember 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 1. november 2005 i Studentlivs lokaler, Idrettsbyggningen, Blindern Tilstede: Torgeir Tofte Jørgensen (leder), Ulrik Motzfeldt, Torunn Fjermestad,

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005 I SiO-Læringsmiljøs lokaler, Idrettsbygningen Blindern. Blindern 17. januar 2005 Tilstede: Torgeir Tofte Jørgensen (leder), Filip Ferris Nicolaisen, Ulrik

Detaljer

Logoen kan lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no

Logoen kan lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no Kulturstyremøte 7.mai Til stede: Karl Kristian R Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH), Camilla Holm (UiO), Nikolai Nielsen

Detaljer

Kulturstyremøte 11. juni

Kulturstyremøte 11. juni Kulturstyremøte 11. juni Til stede: Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Tor-Inge Gloppen (NIH), Camilla Holm (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Maria Årthun (AHO), Eirik Borander (UiO) og Jeanette

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Studentforeninger og aktivitetsnivå ved Universitetet i Oslo i 2008

Studentforeninger og aktivitetsnivå ved Universitetet i Oslo i 2008 Studentforeninger og aktivitetsnivå ved Universitetet i Oslo i 2008 Christian Frey Dahl Juni 2009 Studentforeninger og aktivitetsnivå ved Universitetet i Oslo i 2008 Studentliv ved kulturkonsulent Christian

Detaljer

Kulturstyremøte 25. mars

Kulturstyremøte 25. mars Kulturstyremøte 25. mars Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Niklas Myklebost (NITH), Torgeir Lebesbye (UiO), Hedda Eia Vestad (HiOA) og Svend Sondre Frøshaug (NIH), Karoline Soot (UiO),

Detaljer

Kulturstyremøte 4.desember 2013

Kulturstyremøte 4.desember 2013 Kulturstyremøte 4.desember 2013 Til stede: Karl Kristian R. Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH). Camilla Holm (UiO), Nikolai

Detaljer

Kulturstyremøte 22. april

Kulturstyremøte 22. april Kulturstyremøte 22. april Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Jeanette Viken (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Jana Aleksic (UiO), Sigmund Berg (UiO), Munir Jabar (HCK), Svend Sondre Frøshaug

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Reglement for tildeling av velferdsmidler Forslag til Studentting 6-2011 Forklaring til

Detaljer

10.1.1 Støtte KS skal legge forholdene til rette ved å tildele økonomisk og praktisk støtte for å utvikle kulturtilbudet i omfang og kvalitet.

10.1.1 Støtte KS skal legge forholdene til rette ved å tildele økonomisk og praktisk støtte for å utvikle kulturtilbudet i omfang og kvalitet. INNLEDNING 10 Statutter for Kulturstyret 10.1 Kulturstyrets formål: Formål Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk og er saksforberedende i kulturpolitiske

Detaljer

Kulturstyremøte 20. mai

Kulturstyremøte 20. mai Kulturstyremøte 20. mai Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Jeanette Viken (UiO), Jana Aleksic (UiO), Torgeir Lebesbye (UiO), Sigmund Berg (UiO), Karoline Soot (UiO), FelicitasScheffknecht

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Kulturstyrets statutter

Kulturstyrets statutter Kulturstyrets statutter sist endret av VT 15/05-2006 INNLEDNING 1 Kulturstyrets formål 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstingets (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk og saksforberedende i kulturpolitiske

Detaljer

Parkveien 1 Telefon: 55 58 99 40 E-post: kulturstyret@uib.no 5007 Bergen

Parkveien 1 Telefon: 55 58 99 40 E-post: kulturstyret@uib.no 5007 Bergen 1 REFERAT KS-MØTE 09/11 Tid: Fredag 9. desember 2011, kl. 17.15 Sted: Seminarrom 210, Studentsenteret Til stede: Jorid Martinsen, Trine Gabrielsen, Mathilde Smestad, Geir Ask-Henriksen, Jorunn Eidesen,

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

REALISTFORENINGENS LOVER. Ajour vårsemesteret 2005

REALISTFORENINGENS LOVER. Ajour vårsemesteret 2005 REALISTFORENINGENS LOVER Ajour vårsemesteret 2005 22. november 2005 2 FORMÅL OG ORGANISASJON 1 Realistforeningen er fakultetsforening ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Detaljer

Kristin J. Hildrum/sign./ leder

Kristin J. Hildrum/sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 04.06.2014 Tid:

Detaljer

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 OSLO- OG AKERSHUSHØGSKOLENES STUDENTSAMSKIPNAD PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13.03.08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bondehagen, Ine Vidung, Anders Bjørkheim, Tove Bull-Njaa,

Detaljer

Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund.

Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund. Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund. På vegne av varslerne i Norges Velforbund i den såkalte moms saken ønskes det å redegjøre for noen sentrale forhold. Bakgrunnen for

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 23.01.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynte 17:43) Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede i dag: Leder, KA, ØA, KVK, FA, MA, LIM SAK 10 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer

Detaljer