Søke om prosjektstøtte, investeringsstøtte eller incentivstøtte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søke om prosjektstøtte, investeringsstøtte eller incentivstøtte"

Transkript

1 BRUKERINSTRUKS FOR MIN FORENING Innhold 1. Førstegangsregistrering av forening 2. Oppdatering av forening som allerede er registrert 3. Sende søknad til Velferdstingets Kulturstyre Søke om driftstøtte Søke om prosjektstøtte, investeringsstøtte eller incentivstøtte Søke om underskuddsgaranti Søke om publikasjonsstøtte 1. Førstegangsregistrering av forening Registrering av en forening på Min Forening forutsetter at du som ønsker å registrere den selv er registrert på SiOs Min side. Dersom du ikke har dette må du registrere deg på Min side først. På UiO og HiOA finnes det reglement for registrering av studentforeninger, før dere registrerer foreninger ved disse lærestedene bør dere se gjennom disse slik at dere vet hva som kreves. Reglement UiO Reglement HiOA Slik registrerer du din forening: 1. Logg deg inn via Min side. 2. Klikk på Min Forening i menyen til venstre. 3. Velg Registrering av ny forening på siden som kommer opp. 4. Fyll ut skjema: Generell informasjon om foreningen Foreningens navn Forklarende tekst til foreningens navn Beskriv foreningens formål og drift (maks 150) Kun foreningens navn. En kort beskrivelse av foreningens navn. En utfyllende beskrivelse som deres formål og aktiviteter (mer utdypende en forrige punkt). 1

2 Forklarende tekst til foreningens navn på engelsk Beskriv foreningens formål og drift på engelsk (maks 150 ord) Foreningens nettside Er foreningen del av en annen forening, i så fall hvilken? Foreningens undergrupper (om noen) Samme som Forklarende tekst til foreningens navn, men på engelsk Samme som Beskriv foreningens formål og drift, men på engelsk Fyll ut adressen til deres nettside (for eksempel egen nett-, eller Facebook-side) Fylles ut dersom din forening er tilknyttet en annen forening, eksempelvis at den er et lokallag av en større organisasjon, eller inngår i en form for paraplyorganisasjon (for eksempel Det Norske Studentersamfund, SBIO eller en fakultetsforening). Fylles ut dersom enten/og/eller: Fordeling av driftsansvar, dvs. at fastsatte grupper i foreningen har ansvar for ulike sider av driften, for eksempel kommunikasjon, funksjonær eller økonomi. Ulike aktiviteter: Undergrupper med egen aktivitet, for eksempel et kor, en pub eller en hytte. NB! Informasjonen i punktene over vil være synlige for andre på nett. Type forening Velg den kategorien i nedtrekksmenyen som best beskriver deres hovedformål. Kategoriseringen ligger til grunn for inndeling av foreninger på SiOs og de ulike lærestedenes nettsider. Foreningens kontaktinformasjon Adresse Organisasjonsnummer Foreningens telefonnummer Foreningens e-postadresse Dersom foreningen ikke har en egen postkasse, oppgi c/o adresse. Fyll inn foreningens organisasjonsnummer (hvis man er registrert i Brønnøysundregisteret) Dersom foreningen ikke har et eget telefonnummer som er i bruk, brukes kontaktpersonens telefonnummer. Samme som for telefonnummer. Lærested og medlemmer Lærested Det lærested som foreningen har (størst) tilhørighet til. 2

3 Linje/Fakultet Antall medlemmer Antall medlemmer ved primært lærested Antall medlemmer ved andre SiOlæresteder Velg enten en spesifikk linje/fakultet, eller alternativet Alle dersom foreningen er generell for hele lærestedet. Antall medlemmer er det totale antallet medlemmer i foreningen. Antall medlemmer ved lærestedet angitt under Lærested Antall medlemmer som studerer ved andre læresteder enn primærlærestedet. Dersom foreningen har medlemmer som ikke er studenter, skal de trekkes fra her. Antall aktive medlemmer Antall medlemmer som bidrar til den daglige driften i foreningen, utover å betale medlemskap. For foreninger med mange medlemmer som ikke defineres som aktive, bør antallet medlemmer på primærlærested, og evt. andre SiO-tilknyttede læresteder, gjenspeile tilsvarende antall aktive medlemmer. Vedtekter Foreningens vedtekter Last opp foreningens vedtekter. For at registreringen av foreningen skal bli godkjent, må den ha vedtekter. En veiledningsmal for innholdet i vedtekter og hvordan de kan settes opp finner du her. Avkryssningsboks Må krysses av. Les nøye igjennom teksten før du gjør dette. Klikk på Registrer studentforening Rediger kontaktpersoner for foreningen Her er det mulig å legge til flere kontaktpersoner. Disse må allerede være brukere av Min side for å kunne registreres. Kontaktpersoner i foreningen registreres ved den e-postadressen som de er registrert med på Min side. Når du er registrert som kontaktperson kan du selv legge til og slette andre kontaktpersoner i foreningen. 3

4 2. Oppdatering av forening som allerede er registrert 1. Logg inn på «Min Side» med din egen bruker-id. 2. Klikk på Min Forening i menyen til venstre (forutsatt at du er registrert som kontaktperson på foreningen du ønsker å oppdatere, hvis du ikke er det, ta kontakt med SiO Foreninger) 3. Klikk på navnet til foreningen som du ønsker å oppdatere) 4. Oppdater og husk å klikke på Oppdater informasjon nederst. 5. Den som er logget inn kan gi brukertilgang til andre medlemmer av foreningen. De som skal få tilgang må være registrert som brukere i SiO. Hvordan registrere en bruker? 3. Sende søknad til Velferdstingets Kulturstyre om økonomisk støtte Forutsetninger For å kunne søke Velferdstingets Kulturstyre, må foreningen være registrert i SiO, og informasjonen må være oppdatert (kontaktperson, vedtekter etc.). Se Førstegangsregistrering av forening og Oppdatering av forening som allerede er registrert for hvordan du gjør dette. Veiledninger til de ulike søknadene Driftstøtte Prosjektstøtte, investeringsstøtte eller incentivstøtte Underskuddsgaranti Publikasjonsstøtte Typer av støtte Det finnes flere typer støtte å søke om. Dersom du ønsker å søke om flere typer støtte, må det fylles ut en søknad for hver type. Støtteoversikt Driftsstøtte Prosjektstøtte Støtte til foreningens ordinære drift gjennom et semester/år Støtte til arrangement utover foreningens daglige drift. Jubileer, 4

5 store enkeltprosjekter. Underskuddsgaranti Publikasjonsstøtte Til samme formål som prosjektstøtte, men garantien blir kun utbetalt dersom arrangementet går i underskudd i henhold til budsjetterte billettinntekter. Støtte til utgivelse av studentpublikasjoner (medier som ikke er trykte søker om ordinær driftsstøtte) Søke om driftstøtte 1. Gå inn på foreningens profilside under Min Forening i menyen til høyre. 2. Klikk på Søk om støtte under til høyre på foreningens profilside. 3. Velg alternativet Driftstøtte og klikk deretter på Velg type støtte for å komme til skjemaet: Punkt i søknadsskjemaet Søknadsbeløp Perioden det søkes for Hvor mange arrangementer hadde foreningen i forrige søknadsperiode? Det beløp det ønskes å søke om Velg et av alternativene i nedtrekksmenyen. Her fylles inn hvor mange utadrettede arrangement (kun tall), dvs. aktiviteter utenom styremøter og liknende, som foreningen hadde i forrige søknadsperiode. For førstegangssøkere, dvs. som ikke har søkt om denne typen støtte før, fylles dette feltet ut med 0. Hvor mange arrangementer skal foreningen ha i søknadsperioden? Her fylles inn hvor mange utadrettede arrangement (kun tall), dvs. aktiviteter utenom styremøter og liknende, som foreningen skal ha i perioden det søkes for. Husk: Driftsstøtte for hele året kun kan søkes om i vårsemesteret. Foreningens kontoinformasjon Kontonummer Kontonummer kan enten være registrert på foreningen eller knyttet til fødselsnummeret på en av de ansvarlige. NB! Vi anbefaler at kontonummeret er registrert på foreningen, fordi eventuelle mislighold følger kontonummeret og dermed også kontoinnehaver. For å få et kontonummer, må foreningen registrere seg i enhetsregisteret i Brønnøysund og få et organisasjonsnummer. SiO Foreningers veiledning til registrering i 5

6 Brønnøysundregisteret: Få deg et nummer på 20 minutter! Navn på den som eier kontoen Kontoadresse, Postnr og Poststed Kontaktperson Kontoeier er den personen i foreningen som er registrert som eier av kontoen i banken. Dette er som oftest den banken sender brev til. Fyll inn adressen til kontoeieren, dvs. foreningen, eller den person som eier kontoen (ikke adressen til banken). Dersom foreningen er registrert på noens hjemmeadresse, bruk c/o, slik at det navnet som står på postkassa også står som registrert adresse. Den person som registrerer søknaden blir automatisk satt opp som kontaktperson. Sørg derfor for at den person som skal kontaktes om søknaden også registrerer den. Klikk på Gå videre NB: Viktig informasjon før du laster opp vedlegg: Det skal kun lastes opp ett vedlegg i søknadsskjemaet på Min Forening. Dette vedlegget lager du i Kulturstyrets søknadsgenerator, som du finner på Når du skal lage vedlegg i generatoren må du huske følgende: Nødvendige dokumenter som skal inn i søknadsgeneratoren: Regnskap for forrige periode, Budsjett for søknadsperioden, Årsberetning/Semesterberetning for forrige søknadsperiode, Program for søknadsperioden, Søknadsbrev og eventuelt oversikt over egenkapital. Generatoren er utstyret med egen brukerveiledning. Om dokumentene: Dokumentene som lastes opp i søknadsgeneratoren skal gi ytterligere informasjon om foreningens drift og planer. Sørg for at disse er så konsise som mulig for å gi Kulturstyret et godt behandlingsgrunnlag. Dersom ett eller flere av de påkrevde dokumentene ikke er med, vil ikke søknaden bli behandlet. Dersom foreningen søker støtte på semester- eller årsbasis, er det viktig at ovennevnte dokumenter dekker tilsvarende perioder, både for den forrige perioden og perioden som det nå søkes for. Med forrige søknadsperiode menes det semester/år foreningen sist søkte støtte for. Med perioden det søkes om menes inneværende semester/år. Førstegangssøkere: Nystartede foreninger, som ikke har regnskap eller aktivitetsplan for tidligere perioder, trenger kun å ha med budsjett og aktivitetsplan for perioden det søkes om. Nye søkere oppfordres til å søke støtte per semester. Foreninger som har vært i drift en stund, men ikke har søkt Kulturstyret tidligere, anbefales å ta med regnskap og aktivitetsplan fra tidligere for å gi Kulturstyret mest mulig informasjon om foreningen. 6

7 Vedleggsinfo: For å legge til et vedlegg, Velg vedlegg i rullegardinmenyen Klikk på Choose file og velg dokumentet du har laget i søknadsgeneratoren. Klikk på Create attachment Klikk på Ferdig for å sende inn søknaden Søke om prosjektstøtte, investeringsstøtte eller incentivstøtte 1. Gå inn på foreningens profilside under Min Forening i menyen til venstre. 2. Klikk på Søk om støtte til høyre på foreningens profilside. 3. Velg alternativet Prosjektstøtte og klikk deretter på Velg type støtte for å komme til skjemaet: Punkt i søknadsskjemaet Søknadsbeløp Kort prosjektbeskrivelse Det beløp det ønskes å søke om En kort sammenfatning av prosjektet. (Mer utførlige beskrivelser skal inngå i vedleggene.) Prosjektets start- og sluttdato Start- og sluttdato for prosjektet. Ved investeringsstøtte angis for eksempel dato for innkjøp eller igangsettelse angis. Foreningens kontoinformasjon Kontonummer Kontonummer kan enten være registrert på foreningen eller knyttet til fødselsnummeret på en av de ansvarlige. NB! Vi anbefaler at kontonummeret er registrert på foreningen, fordi eventuelle mislighold følger kontonummeret og dermed også kontoinnehaver. For å få et kontonummer, må foreningen registrere seg i enhetsregisteret i Brønnøysund og få et organisasjonsnummer. Studentlivs veiledning til registrering i Brønnøysundregisteret: Få deg et nummer på 20 minutter! 7

8 Navn på den som eier kontoen Kontoadresse, Postnr og Poststed Kontaktperson Kontoeier er den personen i foreningen som er registrert som eier av kontoen i banken. Dette er som oftest den banken sender brev til. Fyll inn adressen til kontoeieren, dvs. foreningen, eller den person som eier kontoen (ikke adressen til banken). Den person som registrerer søknaden blir automatisk satt opp som kontaktperson. Sørg derfor for at den person som skal kontaktes om søknaden også registrerer den. Klikk på Gå videre Legg til vedlegg i søknaden NB: Viktig informasjon før du laster opp vedlegg: Det skal kun lastes opp ett vedlegg i søknadsskjemaet på Min Forening. Dette vedlegget lager du i Kulturstyrets søknadsgenerator, som du finner på Når du skal lage vedlegg i generatoren må du huske følgende: Nødvendige dokumenter som skal inn i søknadsgeneratoren: Fullstendig budsjett for prosjektet (ikke det samme som foreningens ordinære driftsbudsjett), Prosjektbeskrivelse. Generatoren er utstyret med egen brukerveiledning Hvis prosjektet er et fast arrangement må du også ta med: Regnskap for forrige arrangement, Beretning for forrige arrangement. Hvis foreningen, eller evt. moderforening, ikke søker om driftsstøtte for perioden skal følgende dokumenter fra søker eller søkerens moderforening tas med: Regnskap for forrige periode, Budsjett for søknadsperioden, Årsberetning/semesterberetning forrige periode, Program for søknadsperioden Dersom foreningen ikke er støtteberettiget til eller velger å ikke søke om driftsstøtte fra Kulturstyret, skal også forrige ferdigstilte regnskap samt oppdaterte vedtekter for foreningen tas med Om dokumentene: Dokumentene skal gi ytterligere informasjon om prosjektet. Sørg for at disse er så konsise som mulig for å gi Kulturstyret et godt behandlingsgrunnlag. Dersom ett eller flere av de påkrevde dokumentene ikke er med, vil ikke søknaden bli behandlet. Dersom foreningen søker støtte på semester- eller årsbasis, er det viktig at ovennevnte dokumenter dekker tilsvarende perioder, både for den forrige perioden og perioden som det nå søkes for. Med forrige søknadsperiode menes det semester/år foreningen sist søkte støtte for. Med perioden det søkes om menes inneværende semester/ år Førstegangssøkere: Nystartede foreninger, som ikke har regnskap eller aktivitetsplan for tidligere perioder, trenger kun å ta med budsjett og aktivitetsplan for perioden det søkes om. Nye søkere oppfordres til å søke støtte per semester. Foreningen som har vært i drift en stund, men ikke har søkt Kulturstyret tidligere, anbefales å ta med regnskap og aktivitetsplan fra tidligere for å gi Kulturstyret mest 8

9 mulig informasjon om foreningen. Vedleggsinfo: For å legge til et vedlegg: Velg type vedlegg i rullgardinsmenyen Klikk på Choose file og velg dokumentet du har laget i søknadsgeneratoren. Klikk på Create attachment Klikk på Ferdig for å sende inn søknaden Søke om underskuddsgaranti Se veiledning for prosjektstøtte. Søke om publikasjonsstøtte 1. Gå inn på foreningens profilside under Min Forening i menyen til venstre. 2. Klikk på Søk om støtte til høyre på foreningens profilside. 3. Velg alternativet Publikasjonsstøtte og klikk deretter på Velg type støtte for å komme til skjemaet: Punkt i søknadsskjemaet Søknadsbeløp Perioden det søkes for Antall numre det søkes støtte til Det beløp det ønskes å søke om Velg et av alternativene i rullegardinsmenyen Antall utgivelser i søknadsperioden. Foreningens kontoinformasjon Kontonummer Kontonummer kan enten være registrert på foreningen eller knyttet til fødselsnummeret på en av de ansvarlige. NB! Vi anbefaler at kontonummeret er registrert på foreningen, fordi eventuelle mislighold følger kontonummeret og dermed også kontoinnehaver. For å få et kontonummer, må foreningen registrere seg i enhetsregisteret i Brønnøysund og få et organisasjonsnummer. 9

10 Studentlivs veiledning til registrering i Brønnøysundregisteret: Få deg et nummer på 20 minutter! Navn på den som eier kontoen Kontoadresse, Postnr og Poststed Opplysninger om publikasjonen: - Antall - Prosentandeler - Løssalgspris - Abonnementspris - Antall sider per nummer - Antall numre gitt ut i forrige periode Kontaktperson Kontoeier er den personen i foreningen som er registrert som eier av kontoen i banken. Dette er som oftest den banken sender brev til. Fyll inn adressen til kontoeieren, dvs. foreningen, eller den person som eier kontoen (ikke adressen til banken). Under hvert punkt i denne delen må det fylles i opplysninger både for inneværende og forrige søknadsperiode. Med forrige søknadsperiode menes det semester/år foreningen sist søkte støtte for. Med perioden det søkes for menes inneværende semester/år For førstegangssøkere angis opplysninger i forrige periode med 0. Den person som registrerer søknaden blir automatisk satt opp som kontaktperson. Sørg derfor for at den person som skal kontaktes om søknaden også registrerer den. Klikk på Gå videre Legg til vedlegg i søknaden NB: Viktig informasjon før du laster opp vedlegg: Det skal kun lastes opp ett vedlegg i søknadsskjemaet på Min Forening. Dette vedlegget lager du i Kulturstyrets søknadsgenerator, som du finner på Når du skal lage vedlegg i generatoren må du huske følgende: Nødvendige dokumenter som skal inn i søknadsgeneratoren: Regnskap for forrige periode, Budsjett for søknadsperioden, Årsberetning/Semesterberetning for forrige søknadsperiode, Program for søknadsperioden, Søknadsbrev og eventuelt oversikt over egenkapital. Generatoren er utstyret med egen brukerveiledning. Om dokumentene: Dokumentene skal gi ytterligere informasjon om prosjektet. Sørg for at disse er så konsise som mulig for å gi Kulturstyret et godt behandlingsgrunnlag. Dersom ett eller flere av de påkrevde dokumentene ikke er med, vil ikke søknaden bli behandlet. Dersom foreningen søker støtte på semester- eller årsbasis, er det viktig at ovennevnte dokumenter dekker tilsvarende perioder, både for den forrige perioden og perioden som det nå søkes for. Med forrige søknadsperiode menes det semester/år foreningen sist søkte støtte for. Med perioden det søkes om menes inneværende semester/ år Førstegangssøkere: Nystartede foreninger, som ikke har regnskap eller aktivitetsplan for tidligere perioder, trenger kun å ta med budsjett og aktivitetsplan for perioden det søkes om. Nye søkere oppfordres til å søke støtte per semester. 10

11 Foreningen som har vært i drift en stund, men ikke har søkt Kulturstyret tidligere, anbefales å ta med regnskap og aktivitetsplan fra tidligere for å gi Kulturstyret mest mulig informasjon om foreningen Alle som søker publikasjonsstøtte må levere ett eksemplar av hvert nummer som ble utgitt i forrige søknadsperiode til Kulturstyret. Disse kan leveres på Villa Eika på Blinder eller sendes i posten til: Velferdstingets Kulturstyre, Postboks 1088, Blindern, 0317 Oslo. Førstegangssøkere: Nystartede foreninger, som ikke har tidligere utgivelser for tidligere perioder, trenger kun å sende inn budsjett og aktivitetsplan for perioden det søkes om. Nye søkere oppfordres til å søke støtte per semester. Foreningen som har vært i drift en stund, men ikke har søkt Kulturstyret tidligere, anbefales å legge ved regnskap og aktivitetsplan fra tidligere for å gi Kulturstyret mest mulig informasjon om foreningen. Vedleggsinfo: For å legge til et vedlegg, Velg type vedlegg i rullgardinsmenyen Klikk på Choose file og velg dokumentet du har laget i søknadsgeneratoren. Klikk på Create attachment Klikk på Ferdig for å sende inn søknaden 11

TILDELINGSKRITERIER FOR STØTTE TIL STUDENTFORENINGER VELFERDSTINGETS KULTURSTYRE

TILDELINGSKRITERIER FOR STØTTE TIL STUDENTFORENINGER VELFERDSTINGETS KULTURSTYRE 1 2 TILDELINGSKRITERIER FOR STØTTE TIL STUDENTFORENINGER VELFERDSTINGETS KULTURSTYRE 3 4 5 Vedtatt på møte i Velferdstinget 6.5.2013. Revidert på møte i Velferdstinget 27.04.2015 Revidert på møte i Velferdstinget

Detaljer

Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger - Velferdstingets Kulturstyre

Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger - Velferdstingets Kulturstyre Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger - Velferdstingets Kulturstyre Disse bestemmelsene er hjemlet i Velferdstingets og Kulturstyrets vedtekter 1 - Hva støttes? 1.1 Kulturstyret bevilger

Detaljer

Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo

Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo 1) Registrering av studentforeninger Studentforeninger ved Universitetet i Oslo (UiO) skal være registrert i henhold

Detaljer

K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret

K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret Innholdsfortegnelse Støtte fra Kulturstyret Side Hva er Kulturstyret? 3 Hva gir Kulturstyret støtte til? 3 Hvem gir Kulturstyret støtte til?

Detaljer

VEILEDNING TIL SKJEMA REGISTRERE STUDENTFORENING

VEILEDNING TIL SKJEMA REGISTRERE STUDENTFORENING VEILEDNING TIL SKJEMA REGISTRERE STUDENTFORENING Denne veiledningen er en punkt for punkt gjennomgang av skjema for å Registrere studentforening. Her finner du: o reglementet for registreringsordningen

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært medlemmer # 5 Dubletter #

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

Kulturstyremøte 20. mai

Kulturstyremøte 20. mai Kulturstyremøte 20. mai Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Jeanette Viken (UiO), Jana Aleksic (UiO), Torgeir Lebesbye (UiO), Sigmund Berg (UiO), Karoline Soot (UiO), FelicitasScheffknecht

Detaljer

KULTURSTYREMØTE 7. OKTOBER

KULTURSTYREMØTE 7. OKTOBER KULTURSTYREMØTE 7. OKTOBER Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy (UiO), Munir Jaber (HCK), Svend Sondre Frøhaug (NIH), Felicitas Scheffknecht (UiO), Simon Pettersen Skjerven (UiO), Maren Høyland

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 10. mai 2006

Referat fra møte i Kulturstyret 10. mai 2006 Referat fra møte i Kulturstyret 10. mai 2006 I biblioteket, 2. etasje, Chateau Neuf. Blindern 14. august 2006 Tilstede: Tor Ivar Hansen (leder) Sara Lovise Roaldseth, Erlend Sand Bruer, Kaia Nielsen Kjøs,

Detaljer

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn Tilskudd til organisert beitebruk Elektronisk søknad i Altinn Før du begynner: Husk at alle beitelagsmedlemmene må være registrert i Enhetsregisteret slik at de har et organisasjonsnummer. Ha listen over

Detaljer

Søknad om midler til Velferdstingets Kulturstyre for 2018

Søknad om midler til Velferdstingets Kulturstyre for 2018 Søknad om midler til Velferdstingets Kulturstyre for 2018 Felicitas Scheffknecht, leder av Velferdstingets Kulturstyre 11. september 2017 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) søker om totalt

Detaljer

Blindern 11. mai 2007. Referat fra møte i Kulturstyret 3. mai 2007 På BI Oslo i Nydalen

Blindern 11. mai 2007. Referat fra møte i Kulturstyret 3. mai 2007 På BI Oslo i Nydalen Blindern 11. mai 2007 Referat fra møte i Kulturstyret 3. mai 2007 På BI Oslo i Nydalen Tilstede: Tor Ivar Hansen (leder), Erlend Sand Bruer, Sara Lovise Roaldseth, Kathrine Knoph Nilsen (vara for Robin

Detaljer

Brukerveiledning Partnersiden. Utdanning.nos partnersider. Versjon 4.0 Desember 2013

Brukerveiledning Partnersiden. Utdanning.nos partnersider. Versjon 4.0 Desember 2013 Brukerveiledning Partnersiden Versjon 4.0 Desember 2013 Utdanning.nos partnersider Partnersiden er en tjeneste for innlegging av utdanningsinformasjon på utdanning.no. Tjenesten er tilgjengelig for alle

Detaljer

Kulturstyremøte 25. mars

Kulturstyremøte 25. mars Kulturstyremøte 25. mars Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Niklas Myklebost (NITH), Torgeir Lebesbye (UiO), Hedda Eia Vestad (HiOA) og Svend Sondre Frøshaug (NIH), Karoline Soot (UiO),

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Statens landbruksforvaltning, www.slf.dep.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt.

Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. Kulturstyre møte 20.februar 2013 Til stede fra Kulturstyret: Karl Kristian R Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH), Camilla

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk skjema for spillemiddelsøknader til anlegg for idrettt og fysisk aktivitet.

Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk skjema for spillemiddelsøknader til anlegg for idrettt og fysisk aktivitet. BRUKERMANUAL Elektronisk skjema for søknader om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet www.idrettsanlegg.no Oppdatert 22. september 2010 Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært aktive # 5 Dublett-feilmelding

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 5. juni 2008

Referat fra møte i Kulturstyret 5. juni 2008 Referat fra møte i Kulturstyret 5. juni 2008 I Studentlivs lokaler, Idrettsbygningen Blindern, kl 17.00. Blindern 24. juni 2008 Tilstede: Erlend Sand Bruer (leder), Eivind Løvaas, Torbjørn Valum, Camilla

Detaljer

Focusportal brukerveiledning for hovedleder Søndagsskole Norge

Focusportal brukerveiledning for hovedleder Søndagsskole Norge Focusportal brukerveiledning for hovedleder Søndagsskole Norge # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere var medlemmer # 5 Dubletter # 6

Detaljer

Postboks 752 Sentrum 0106 OSLO FLI.

Postboks 752 Sentrum 0106 OSLO FLI. Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Informasjon om søker - Forhåndsutfylt informasjon er hentet fra Enhetsregisteret

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 14. august 2006

Referat fra møte i Kulturstyret 14. august 2006 Blindern 29. september 2006 Referat fra møte i Kulturstyret 14. august 2006 Stort møterom, Domus Athletica. Tilstede: Tor Ivar Hansen (leder), Erlend Sand Bruer, Robin Sande (vara for Kaia Nielsen Kjøs),

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av støtte

Retningslinjer for tildeling av støtte 1 2 3 Retningslinjer for tildeling av støtte Kapittel 1 Formål og virkeområde 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1.1 Virkeområde Disse retningslinjenes

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 25. april 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 25. april 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 25. april 2005 I SiO-Læringsmiljøs lokaler, Idrettsbygningen Blindern. Blindern 24. mai 2005 Tilstede: Torgeir Tofte Jørgensen (leder), Filip Ferris Nicolaisen, Ulrik Motzfeldt,

Detaljer

Ekstraordinært Kulturstyre møte, hvor søknader til STUDiO og andre semesterstartarrangementene behandles, er mandag 10. juni klokken 16:00-18:30.

Ekstraordinært Kulturstyre møte, hvor søknader til STUDiO og andre semesterstartarrangementene behandles, er mandag 10. juni klokken 16:00-18:30. Kulturstyremøte 6.juni Til stede: Karl Kristian R Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH), Camilla Holm (UiO), Nikolai Nielsen

Detaljer

Blindern 11. juni 2007. Referat fra møte i Kulturstyret 6. juni 2007 På Helga Engs hus, Blindern.

Blindern 11. juni 2007. Referat fra møte i Kulturstyret 6. juni 2007 På Helga Engs hus, Blindern. Blindern 11. juni 2007 Referat fra møte i Kulturstyret 6. juni 2007 På Helga Engs hus, Blindern. Tilstede: Tor Ivar Hansen (leder), Sara Lovise Roaldseth, Renèe Katrin Bjørstad, Johannes Aicher, Torbjørn

Detaljer

gfedc Søknad om tilskudd MEENA-SAYEEDA UNGDOM MOT NARKOTIKA - UMN FLI Driftstilskudd Meena Golabek

gfedc Søknad om tilskudd MEENA-SAYEEDA UNGDOM MOT NARKOTIKA - UMN FLI  Driftstilskudd Meena Golabek Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Skjema er utfylt av Fornavn MEENA-SAYEEDA Etternavn GOLABEK Fødselsdato

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert november 2014 Oppdatert november 2014 # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 4 Hvordan finne barn/ledere som

Detaljer

Logoen kan lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no

Logoen kan lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no Kulturstyremøte 7.mai Til stede: Karl Kristian R Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH), Camilla Holm (UiO), Nikolai Nielsen

Detaljer

Referat møte

Referat møte Referat møte 31.05.2017 Dato: Onsdag, 31. mai Sted: Villa Eika, møterom i 2. etasje Tid ved møtestart: kl. 16.30 Tilstede: Felicitas Scheffknecht (UiO), Marius Frans Linus Hillestad (UiO), Emilie Skjold

Detaljer

Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid

Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid Gjelder for søknadsomgangene i august 2012 og januar 2013 Oppdatert 30. juni 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal?

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Gå inn på: https://www.eidsvoll.kommune.no Opplysningene om lag og foreninger ble ikke flyttet over fra gammel til ny portal.

Detaljer

Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om

Detaljer

Hjelp til tjenesten Personlig profil

Hjelp til tjenesten Personlig profil Hjelp til tjenesten Personlig profil Endre, legge til og slette data i personlig profil Endre e-postadresse og legge inn telefonnummer Legge inn ny adresse Legge inn nytt bankkontonummer Legge inn en egen

Detaljer

KULTURSTYREMØTE FEBRUAR 2018

KULTURSTYREMØTE FEBRUAR 2018 KULTURSTYREMØTE FEBRUAR 2018 Tidspunkt: Onsdag, 21. februar, klokken 16:30 Sted: Villa Eika, møterom i 2. etasje. Tilstede: Idun Kløvstad (UiO), Henrik Hung Haram (UiO), Ingvid Garmo Nilsson (UiO), Håkon

Detaljer

Kulturstyremøte 6.november

Kulturstyremøte 6.november Kulturstyremøte 6.november Til stede: Karl Kristian R. Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Camilla Holm (UiO), Kaia Marie Rosseland (BI), Sigrid

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 4. februar 2007 På Gjestfriheten fjordstue, Grymyr.

Referat fra møte i Kulturstyret 4. februar 2007 På Gjestfriheten fjordstue, Grymyr. side 1 av 6 Blindern 7. februar 2007 Referat fra møte i Kulturstyret 4. februar 2007 På Gjestfriheten fjordstue, Grymyr. Tilstede: Tor Ivar Hansen (leder), Erlend Sand Bruer, Sara Lovise Roaldseth, Robin

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE Søknadsfrist: 15. september 2014 Skjema sendes elektronisk til: ingunn.svendsen@ras.rl.no INFORMASJON OM SØKER - En søknad

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005 I SiO-Læringsmiljøs lokaler, Idrettsbygningen Blindern. Blindern 17. januar 2005 Tilstede: Torgeir Tofte Jørgensen (leder), Filip Ferris Nicolaisen, Ulrik

Detaljer

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner

Detaljer

Referat møte

Referat møte Referat møte 22.3.2017 Dato: Onsdag, 22. mars Sted: Villa Eika, møterom i 2. etasje. Tid ved møtestart: kl. 16:30 Tilstede: Felicitas Scheffknecht (UiO), Emilie Skjold Pettersen (UiO), Idun Kløvstad (UiO),

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Kulturstyremøte 26. mars

Kulturstyremøte 26. mars Kulturstyremøte 26. mars Til stede: Sigrid Mæhle Grimsrud (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH), Camilla Holm (UiO), Niklas Myklebost

Detaljer

Studentrådets tildelingskriterier Reglementet er vedtatt av Studentrådet og trer i kraft

Studentrådets tildelingskriterier Reglementet er vedtatt av Studentrådet og trer i kraft Studentrådets tildelingskriterier Reglementet er vedtatt av Studentrådet 18.01.13 og trer i kraft 01.02.13. Studentrådet vil rette en takk til Kulturstyret i Velferdstinget i Oslo og Akershus for løyve

Detaljer

Næringslivsregister - registrere din bedrift på Eidsvoll kommunes Innbyggerportål?

Næringslivsregister - registrere din bedrift på Eidsvoll kommunes Innbyggerportål? Næringslivsregister - registrere din bedrift på Eidsvoll kommunes Innbyggerportål? Gå inn på: https://www.eidsvoll.kommune.no Her har vi laget en mulighet til å finne et så fullstendig som mulig, næringslivsregister

Detaljer

Påmelding til partier i Holmestrand Idrettsforenings turngruppe

Påmelding til partier i Holmestrand Idrettsforenings turngruppe Påmelding til partier i Holmestrand Idrettsforenings turngruppe Turngruppa i HIF benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og turnforbund. Alle påmeldinger

Detaljer

Kulturstyremøte 17. juni

Kulturstyremøte 17. juni Kulturstyremøte 17. juni Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Jeanette Viken (UiO), Jana Aleksic (UiO), Torgeir Lebesbye (UiO), Hedda Eia Vestad (HiOA), Munir Jaber (HCK), Karoline Soot (UiO),

Detaljer

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Skjermbilde 3: Skjermbilde 4-8: Skjermbilde 9-13: Skjermbilde 14-17: Skjermbilde 18-20: Skjermbilde 21-24: Skjermbilde

Detaljer

Start Skjærgårds LIVE der du bor!

Start Skjærgårds LIVE der du bor! Stiftet 1. juli 2008 Skjærgårds LIVE er en nasjonal ungdomsorganisasjon av enkeltpersoner som frivillig og selvstendig har meldt seg inn ved å betale medlemskontingent. Siden stiftelsen 1. juli 2008 har

Detaljer

Påmelding til partier i Arendals Turnforening

Påmelding til partier i Arendals Turnforening Innholdsfortegnelse PÅMELDING TIL PARTIER I ARENDALS TURNFORENING... 1 FAKTURERING... 1 BRUKERVEILEDNING... 1 NYE MEDLEMMER... 2 Registrere og melde på nytt medlem... 2 Velge parti... 3 Godkjenning...

Detaljer

Påmelding til partier i Sandved Turn

Påmelding til partier i Sandved Turn Påmelding til partier i Sandved Turn Sandved Turn benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Alle påmeldinger og registreringer av brukere

Detaljer

KULTURSTYREMØTE NOVEMBER 2016

KULTURSTYREMØTE NOVEMBER 2016 KULTURSTYREMØTE NOVEMBER 2016 Tidspunkt: Torsdag, 16. november, lokken 16:30 Sted: Villa Eika, møterom i 2. etasje. Tilstede: Felicitas Scheffknecht (UiO), Emilie Skjold Pettersen (UiO), Marcus Pettersen

Detaljer

GLOBAL SERVICEAPPLIKASJON. Forhandler

GLOBAL SERVICEAPPLIKASJON. Forhandler GLOBAL SERVICEAPPLIKASJON Forhandler Veiledning for å komme i gang 25. september 2013 Gå til www.plantronics.com MERK: Systemet baserer seg på dine nettleserinnstillinger. F.EKS. hvis du har britiske innstillinger

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel

Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER. Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn Tittel Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. - Tilskudd som Fylkesmannen innvilger, utbetales alltid til den virksomheten

Detaljer

EO-FONDET. En veileder til søknadsprosessen

EO-FONDET. En veileder til søknadsprosessen EO-FONDET En veileder til søknadsprosessen Innhold Hva er EO-fondet? s. 2 Hvem kan søke om midler? s. 3 Hva kan man søke om? s. 4 Hvordan søke -- trinn for trinn s. 5 Sjekkliste for søknad s. 6 Søknaden

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

Påmelding til partier i Arendals Turnforening

Påmelding til partier i Arendals Turnforening Påmelding til partier i Arendals Turnforening Arendals Turnforening benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og turnforbund. Alle påmeldinger og registreringer

Detaljer

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE 3 INNLEDNING 3 1. INNLOGGING 3 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 5 5. INNSENDING AV

Detaljer

Veiledning for bruk av MATS -Mattilsynets skjematjenester og husdyrregister

Veiledning for bruk av MATS -Mattilsynets skjematjenester og husdyrregister Veiledning for bruk av MATS -Mattilsynets skjematjenester og husdyrregister Gå til mattilsynets hjemmeside www.mattilsynet.no og velg Skjematjenester og husdyrregister øverst på siden. Hvordan registrerer

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 1. november 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 1. november 2005 Blindern 5. desember 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 1. november 2005 i Studentlivs lokaler, Idrettsbyggningen, Blindern Tilstede: Torgeir Tofte Jørgensen (leder), Ulrik Motzfeldt, Torunn Fjermestad,

Detaljer

Brukermanual. Wordpress» www.karri.no

Brukermanual. Wordpress» www.karri.no Brukermanual Wordpress» www.karri.no http://www.karri.no/wordpress/wp-admin/ LOGG INN PÅ ADMINISTRASJONSPANEL For å logge seg inn på administrasjonspanelet til www.karri.no må linken http://www.karri.no/wordpress/wp-admin/

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

Pa melding til partier i AÅ sgard Turnforening

Pa melding til partier i AÅ sgard Turnforening Pa melding til partier i AÅ sgard Turnforening Åsgard Turnforening benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikkog turnforbund. Alle påmeldinger og registreringer

Detaljer

Kulturstyremøte 10. september

Kulturstyremøte 10. september Kulturstyremøte 10. september Til stede: Leder: Sigrid Mæle Grimsrud (UiO), nestleder: Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Camilla Holm (UiO), Eirik Borander (UiO), Jeanette Viken (UiO) og

Detaljer

Kulturstyremøte 1. oktober

Kulturstyremøte 1. oktober Kulturstyremøte 1. oktober Til stede: Leder: Sigrid Mæhle Grimsrud (UiO), nestleder: Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Tor-Inge (NIH), Camilla Holm (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Eirik

Detaljer

Søknad om tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Statsbudsjettet 2017 kapittel 762 post 64

Søknad om tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Statsbudsjettet 2017 kapittel 762 post 64 Søknad om tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene Statsbudsjettet 2017 kapittel 762 post 64 INFORMASJON OM SØKER En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET VEILEDNING FOR FOR NJFF S FORENINGER

REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET VEILEDNING FOR FOR NJFF S FORENINGER REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET VEILEDNING FOR FOR NJFF S FORENINGER 1. Logg inn i Altinn Den som skal registrere foreningen må identifisere seg. Det tilbys flere muligheter. Finn fram en av følgende

Detaljer

IOGT I NORGE. Torggata OSLO FLI.

IOGT I NORGE. Torggata OSLO FLI. Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Informasjon om søker - Forhåndsutfylt informasjon er hentet fra Enhetsregisteret

Detaljer

app' for smarttelefoner og nettbrett Veileder for informasjonsleverandører til nettsiden

app' for smarttelefoner og nettbrett Veileder for informasjonsleverandører til nettsiden app' for smarttelefoner og nettbrett Veileder for informasjonsleverandører til nettsiden www.opplevsondreland.no 2 3 Velkommen som infomasjonsleverandør til "Opplev Søndre Land" app'en! App en er til glede

Detaljer

Brukerveiledning for Styrevervregisteret - personer

Brukerveiledning for Styrevervregisteret - personer Brukerveiledning for Styrevervregisteret - personer Innledning Styrevervregisteret er opprettet av KS som et elektronisk register der folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan registrere informasjon om

Detaljer

Brukerveiledning Utdanning.nos partnersider

Brukerveiledning Utdanning.nos partnersider Brukerveiledning Utdanning.nos partnersider Versjon 5.0, Tromsø 22.08.2017 Partnersiden er en tjeneste for innlegging av utdanningsinformasjon på utdanning.no og våre tilhørende tjenester. Tjenesten er

Detaljer

gfedcb Søknad om tilskudd BRIT TURID IOGT I NORGE FLI Balansetrening Karmøy Frivilligsentrl IOGT Postboks 108

gfedcb Søknad om tilskudd BRIT TURID IOGT I NORGE FLI Balansetrening Karmøy Frivilligsentrl IOGT Postboks 108 Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Skjema er utfylt av Fornavn BRIT TURID Etternavn VALHAMMER Fødselsdato

Detaljer

Oppgi hvilken merknad dere ønsker på innbetalingen dersom dere får innvilget tilskudd.

Oppgi hvilken merknad dere ønsker på innbetalingen dersom dere får innvilget tilskudd. Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene.. - - a " F :. Informasjon om søker Forhåndsutfylt informasjon er

Detaljer

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no For kontaktpersoner i selskaper Enkelte illustrasjoner i brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i kommunene. Dette fordi virkemåten på

Detaljer

Brukerveiledning Utdanning.nos partnersider

Brukerveiledning Utdanning.nos partnersider Brukerveiledning Utdanning.nos partnersider Versjon 5.1, Tromsø 17.09.2018 Partnersiden er en tjeneste for innlegging av utdanningsinformasjon på utdanning.no og våre tilhørende tjenester. Tjenesten er

Detaljer

Kulturstyremøte 22. april

Kulturstyremøte 22. april Kulturstyremøte 22. april Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Jeanette Viken (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Jana Aleksic (UiO), Sigmund Berg (UiO), Munir Jabar (HCK), Svend Sondre Frøshaug

Detaljer

Til slutt må du skaffe deg personnumrene på alle som er valgt inn i styret (alle 11 sifre), for dette må oppgis.

Til slutt må du skaffe deg personnumrene på alle som er valgt inn i styret (alle 11 sifre), for dette må oppgis. Utfylling av registreringsskjema for Bridgeklubber Registrering i Brønnøysund gjennom Altinn. v/ Tommy Sandsmark Det kan være til dels meget komplisert å registrere bridgeklubben i Brønnøysund (få et organisasjonsnummer).

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for innskudd, utlån og renter ved bruk av manuelt

Detaljer

Brukerhjelp for foretak. ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Brukerhjelp for foretak. ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Landbruksdirektoratet Brukerhjelp for foretak ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Gjelder for søknadsomgangene i august 2016 og januar 2017 Sist oppdatert 8. juli 2016 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

IOGT I NORGE FLI.

IOGT I NORGE FLI. Informasjon om søker - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. - Tilskudd som Helsedirektoratet innvilger, utbetales alltid til den virksomheten som har

Detaljer

gfedc Søknad om tilskudd NORSK NARKOTIKAPOLITIFORENING Postboks 8101 Oslo Dep OSLO FLI nnpf.no

gfedc Søknad om tilskudd NORSK NARKOTIKAPOLITIFORENING Postboks 8101 Oslo Dep OSLO FLI nnpf.no Mellomlagring For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke lagreknappen nederst til høyre på sidene. Informasjon om søker - Forhåndsutfylt informasjon er hentet fra Enhetsregisteret

Detaljer

Brukerveiledning for registrering av lokallag i Enhetsregisteret.

Brukerveiledning for registrering av lokallag i Enhetsregisteret. Brukerveiledning for registrering av lokallag i Enhetsregisteret. Før du går inn på www.altinn.no bør du finne frem følgende: - Skannet signert utdrag av referat fra siste avholdte årsmøte om valg av styre

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

For å begynne søknadsprosessen klikk på Søk nå. Dersom du har en LinkedIn-profil kan du alternativt søke med denne, klikk da på Apply with LinkedIn.

For å begynne søknadsprosessen klikk på Søk nå. Dersom du har en LinkedIn-profil kan du alternativt søke med denne, klikk da på Apply with LinkedIn. SLIK SØKER DU: For å begynne søknadsprosessen klikk på Søk nå. Dersom du har en LinkedIn-profil kan du alternativt søke med denne, klikk da på Apply with LinkedIn. Dersom du velger å søke med LinkedIn

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Veiledning for å søke refusjon av sukkeravgift på Min Side

Veiledning for å søke refusjon av sukkeravgift på Min Side Veiledning for å søke refusjon av sukkeravgift på Min Side Dette er en steg for steg bruksanvisning i hvordan du søker om refusjon av sukkeravgiften på Min Side. Du trenger brukernavn og passord til Min

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer