Referat fra møte i Kulturstyret 5. juni 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i Kulturstyret 5. juni 2008"

Transkript

1 Referat fra møte i Kulturstyret 5. juni 2008 I Studentlivs lokaler, Idrettsbygningen Blindern, kl Blindern 24. juni 2008 Tilstede: Erlend Sand Bruer (leder), Eivind Løvaas, Torbjørn Valum, Camilla Strandskog, Olivia Salles, Renèe Katrin Bjørstad, Thea Schjødt, Theresa Haabet Holand (vara) og Andreas Snildal (vara). Meldt forfall: Arild Nedreberg, Helene Lind Hopstock og Torgeir Hoffman Fra Studentliv: Christian Frey Dahl 31/08 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent. 32/0 Godkjenning av referat fra møte 24. april 2008 Referatet fra 24. april ble godkjent. 33/08 Orienteringer Thea Schjødt slutter i Kulturstyret fordi hun skal studere i utlandet fra høsten av. Studentliv arrangerer et seminar for studentforeninger 13. september, og Kulturstyret oppfordres til å delta og komme med forslag til tema for seminaret. Evind Løvaas er ansatt hos Studentliv som prosjektmedarbeider for å foreberede seminaret i sommer. Erlend har vært med i arbeidet i studenter og rus gruppen, men det har skjedd lite der i det siste. Studentliv og Erlend har kontaktet de foreningene som ikke hadde søkt Kulturstyret før dette møtet og fått dem til å søke. Christian Frey Dahl orienterte om hvor mye midler Kulturstyret har igjen i /08 Utestående saker Konsertforeningen Betong har søkt støtte for høsten (sak 28140), og deres søknad fra høsten 2007 (sak 27200) må tas opp på neste møte. 35/08 Saksbehandling Ordinære søknader: 1 Musikk og teater Søknad nr Biørneblæs (søker nr. 1021) Søknad om kroner til drift av foreningen i 2008 Kulturstyret bevilger kr i driftsstøtte til foreningen i Det ble stemt over kr , som fikk 1 stemme og kr , som fikk 6 stemmer og ble vedtatt. Søknad nr A Scalpella (søker nr. 1171) Søknad om kroner til drift av foreningen i 2008 Kulturstyret bevilger kr i driftsstøtte til foreningen i av 10

2 Søknad nr Blindern Haarn Oc Blæse orchaester (søker nr. 1013) Søknad om kroner til drift av foreningen i 2008 Kulturstyret bevilger kr i driftsstøtte til foreningen i Søknad nr Konsertforeningen Betong (søker nr. 1501) Søknad om kroner til drift av foreningen høsten 2008 Kulturstyret bevilger kr i driftsstøtte til foreningen høsten Søknad nr Konsertforeningen Betong (søker nr. 1501) Søknad om kr til konsertarrangementer under Studio08 Kulturstyret bevilger prosjektstøtte på kr til arrangementer som beskrevet i søknaden. Det ble stemt over kr, som fikk 2 stemmer, og kr som fikk 7 stemmer og ble vedtatt. Søknad nr Uka på Blindern v/blindern Studenterhjem (søker nr. 7980) Søknad om kr til konsert under mini-uka på Blindern under Studio08 Kulturstyret bevilger prosjektstøtte på kr til arrangementer som beskrevet i søknaden. Søknad nr Uka på Blindern v/blindern Studenterhjem (søker nr. 7980) Søknad om kr i underskuddsgaranti til konsert under mini-uka på Blindern under Studio08 Kulturstyret bevilger en underskuddsgaranti til på inntil til arrangementer som beskrevet i søknaden. Garantien er knyttet til svikt i de budsjetterte billettinntektene. Søknad nr Teater Neuf (søker nr. 1084) Søknad om kr i prosjektstøtte til teaterforestilling under Studio08 2 av 10

3 Kulturstyret bevilger prosjektstøtte på kr til arrangementer som beskrevet i søknaden.. Theresa Haabet Holand var ikke tilstede under saksbehandlingen. Søknad nr Teater Neuf (søker nr. 1084) Søknad om kr i underskuddsgaranti til teaterforestilling under Studio08 Kulturstyret bevilger ingen underskuddsgaranti til arrangementer under Studio08.. Theresa Haabet Holand var ikke tilstede under saksbehandlingen. 2 Tverrfaglige foreninger Søknad nr The Shadow Project (TSP Blindern) (søker nr. 2138) Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet Oslo Science Fiction Festival 31 juli - 3. August Kulturstyret bevilger prosjektstøtte på kr til Oslo Science Fiction Festival 31 juli - 3. august Kulturstyret bevilger også en underskuddsgaranti på inntil kr til prosjektet. Garantien er knyttet til svikt i det budsjetterte billettsalget. Av tekniske årsaker er prosjektstsøtten og underskuddgarantien ført som to saker. Søknad nr Somalisk Studentforening (søker nr. 2083) Søknad om kroner til drift av foreningen i 2008 Kulturstyret utsetter behandlingen av saken. I budsjettet som foreningen har sendt inn er det ikke ført opp noen inntekter. Kulturstyret vil vite hvilke inntekter foreningen forventer i Når dette er sendt inn vil saken bli behandlet på nytt. Søknad nr Internasjonal Dugnad Blindern (søker nr. 2037) Søknad om kr til drift av foreningen våren 2008 Kulturstyret bevilger kr i driftsstøtte til foreningen våren Søknad nr Ethiopian Student's Union in Oslo (søker nr. 2181) Søknad om Kr til drift av foreningen våren 2008 Kulturstyret bevilger kr driftsstøtte til foreningen våren Søknad nr SAIH - Blindern (søker nr. 2005) Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet internasjonal studentkonferanse 14.sept av 10

4 Kulturstyret avslår søknaden om prosjektstøtte på kroner til prosjektet internasjonal studentkonferanse 14. sept Kulturstyret mener tiltaket faller utenfor Kulturstyrets tildelingskriterier. Kulturstyret videresender søknaden til Universitetets aktivitetsmidler og ber om at den blir behandlet her. Kontaktperson for denne behandlingen er Rolf Andersen, Studentliv, tl Søknad nr Studentenes fotoklubb (søker nr. 2022) Søknad om kroner til drift av foreningen i 2008 Kulturstyret bevilger kr i driftsstøtte til foreningen i Fra dette beløpet trekkes kroner fra det lånet Studentenes Fotoklubb har hos Kulturstyret (sak 26145). Utestående beløp til Kulturstyret er da kr Kroner utbetales. Søknad nr Framtiden i våre hender (søker nr. 5052) Søknad om kroner til drift av foreningen i 2008 Kulturstyret bevilger kr i driftsstøtte til foreningen i Kulturstyret oppfordrer foreningen til å delta på Studentlivs regnskapskurs. Søknad nr Thoriumkraftforeningen (søker nr. 7982) Søknad om kroner til drift av foreningen i 2008 Kulturstyret bevilger kr i driftsstøtte til foreningen i Dette beløpet inkluderer oppstartsstøtte til foreningen. Søknad nr The Shadow Project (TSP Blindern) (søker nr. 2138) Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet Oslo Science Fiction Festival 31 juli - 3. August Kulturstyret bevilger prosjektstøtte på kr til Oslo Science Fiction Festival 31 juli - 3. august Kulturstyret bevilger også en underskuddsgaranti på inntil kr til prosjektet. Garantien er knyttet til svikt i det budsjetterte billettsalget. Av tekniske årsaker er prosjektstsøtten og underskuddgarantien ført som to saker. Søknad nr Studentenes fotoklubb (søker nr. 2022) Søknad om kr til markedsføringskampanje under Studio08 4 av 10

5 Kulturstyret bevilger prosjektstøtte på kr til arrangementer som beskrevet i søknaden. Det ble stemt over kr 2 000, som fikk 4 stemmer, og kr 1 000, som fikk 5 stemmer og ble vedtatt. 3 Faglige foreninger Søknad nr Biologiforeningen Konglelogen (søker nr. 3130) Søknad om kr til drift av foreningen våren 2008 Kulturstyret bevilger kr i driftsstøtte til foreningen våren Søknad nr Programutvalget for Europastudier (søker nr. 3207) Søknad om kr til drift av foreningen våren 2008 Kulturstyret avslår søknaden om kr til drift av foreningen våren Kulturstyret støtter ikke drift av studentorganer, jf tildelingskriterienes tillegg punkt 5.1. Søknad nr Terra (søker nr. 3010) Søknad om kroner til drift av foreningen i 2008 Kulturstyret bevilger kr i driftsstøtte til foreningen i Søknad nr Byråkratene (søker nr. 3178) Søknad om kr til drift av foreningen våren 2008 Kulturstyret bevilger kr i driftsstøtte til foreningen våren Søknad nr Veneficus (søker nr. 3009) Søknad om kroner til drift av foreningen i 2008 Kulturstyret avslår søknaden om kroner til drift av foreningen i 2008 fordi foreningen allerede har mottatt kr i driftsstøtte for 2008 i sak 28053, behandlet på Kulturstyrets møte 6. mars Søknad nr Ernæringsstudentenes Matopplysning (EMO) (søker nr. 3182) Søknad om kroner til drift av foreningen i 2008 Kulturstyret bevilger kr i driftsstøtte til foreningen i Søknad nr Machiavellisk Forum (søker nr. 7983) Søknad om kroner til drift av foreningen i 2008 Kulturstyret bevilger kr i driftsstøtte til foreningen i Støtten utbetales når foreningen har opprettet egen bankkonto. 4 Politiske foreninger Søknad nr Attac Blindern (søker nr. 1196) Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet Sommeruniversitet 1. til 6. August 5 av 10

6 Kulturstyret avslår søknaden om prosjektstøtte på kroner til prosjektet Sommeruniversitet 1. til 6. august Kulturstyret mener tiltaket faller utenfor Kulturstyrets tildelingskriterier. 5 Store foreninger Søknad nr Juristforeningens Humanitæraksjon (søker nr. 3161) Søknad om underskuddsgaranti på kroner til prosjektet humanitæraksjonen 2008 Kulturstyret bevilger en underskuddsgaranti på inntil kroner til prosjektet humanitæraksjonen Garantien er knyttet til svikt i de budsjetterte billettinntektene. Det ble stemt over kr , som fikk 4 stemmer, og kr som fikk 5 stemmer og ble vedtatt. Søknad nr SBIO (Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo) (søker nr. 5079) Søknad om kroner til drift av foreningen i 2008 Kulturstyret bevilger kr i driftsstøtte til foreningen i Kulturstyret ber om at neste års søknad går mer i detalj om hvordan støtten fordeles til utvalgene og hvilke aktiviteter utvalgene har. Det ble stemt over kr kr, som fikk 2 stemmer, og , som fikk 7 stemmer og ble Søknad nr Cinema Neuf (søker nr. 2041) Søknad om kroner til drift av foreningen høsten 2008 Kulturstyret bevilger kr i driftsstøtte til foreningen høsten Søknad nr Det Norske Studentersamfund (DNS) (søker nr. 5027) Søknad om kroner til drift av foreningen i 2008 Kulturstyret bevilger kr i driftsstøtte til foreningen i Torbjørn Valum og Andreas Snildal var ikke tilstede under saksbehandlingen. Søknad nr STUDiO - Oslo studentfestival (søker nr. 5068) Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet STUDiO 2008 (fordelt på søkere) STUDiO søkte i tråd med tidligere ordning om prosjektstøtte på vegne av foreninger som skal avholde arrangementer under festivalen. Kulturstyret vedtok å behandle disse søknadene enkeltvis, og utbetaler støtte direkte til den enkelte foreningen. Kulturstyret har behandlet de innsendte søknadene enkeltvis, med følgende resultat: Bokcafeen: kr i prosjektstøtte. Cinema Neuf: Behandlingen av saken utsettes til det er klart hvordan arrangementet kommer til å bli gjennomført. Kulturstyret ber Cinema Neuf ta kontakt så snart dette er klart. Glassbaren: kr i prosjektstøtte. 6 av 10

7 Bajas (Tidligere kjent som Klubb på klubb): kr i prosjektstøtte. Konsertforeningen Betong: kr i prosjektstøtte. Kulturutvalget: kr i prosjektstøtte. Radio Nova: Kulturstyret avslår søknaden fordi søkerne allerede mottar støtte fra SiO, og derfor ikke er stønadsberettiget i følge tildelingskriterienes punkt Studentenes Fotoklubb: kr prosjektstøtte SVFF: kr i prosjektstøtte, ingen underskuddsgaranti. Teater Neuf: kr i prosjektstøtte, ingen underskuddsgaranti. Blindern studenthjem: kr i prosjektstøtte og kr i underskuddsgaranti. Midler til sene søknader: Kulturstyret setter av inntil kr til sene søknader, men disse skal videreformidles fra Studio til Kulturstyrets leder som sammen med to representanter fra Kulturstyret har fullmakt til å behandle disse søknadene. Se votering under de enkelte saker Søknad nr STUDiO - Oslo studentfestival (søker nr. 5068) Søknad om underskuddsgaranti på kroner til STUDiO 2008 (til fordeling på søkere) Se referat fra sak Ingen votering. Søknad nr Miljøutvalget ved Menighetsfakultetet (søker nr. 3029) Søknad om kroner til drift av foreningen i 2008 Kulturstyret bevilger kr i driftsstøtte til foreningen i Søknad nr Medicinerforeningen (søker nr. 3033) Søknad om kroner til drift av foreningen i 2008 Kulturstyret bevilger kr i støtte til foreningen for våren Kulturstyret ber om at foreningen sender inn en ny søknad for høsten 2008 når foreningens kjellerdrift er kommet i gang og foreningen har oversikt over hvordan økonomien blir med kjellerdrift. Søknad nr Glassbaren (søker nr. 1185) Søknad om kroner til drift av foreningen i 2008 Kulturstyret bevilger kr i driftsstøtte til foreningen våren Kulturstyret ber om at foreningen søker for høsten i høstsemesteret. For at nivået på støtten skal opprettholdes må foreningen ha mer utadrettet aktivitet og flere arrangementer i høstsemesteret. Søknad nr Bajas (søker nr. 7981) Søknad om kroner til drift av foreningen høsten 2008 Kulturstyret bevilger kr i driftsstøtte til foreningen høsten Det ble stemt over kr , som fikk 2 stemmer, og kr , som fikk 5 stemmer og ble vedtatt. Eivind Løvaas og Andreas Snildal var ikke tilstede under saksbehandlingen. Søknad nr BokCaféen (søker nr. 1164) Søknad om kr til arrangementer under Studio08 7 av 10

8 Kulturstyret bevilger prosjektstøtte på kr til arrangementer som beskrevet i søknaden. Søknad nr Cinema Neuf (søker nr. 2041) Søknad om kr til drive-in kino under Studio08 Behandlingen av saken utsettes til det er klart hvordan arrangementet kommer til å bli gjennomført. Kulturstyret ber Cinema Neuf ta kontakt så snart dette er klart. Søknad nr Glassbaren (søker nr. 1185) Søknad om kr til DJ under Studio08 Kulturstyret bevilger prosjektstøtte på kr til arrangementer som beskrevet i søknaden. Søknad nr Bajas (søker nr. 7981) Søknad om kr til arrangementer under Studio08 Kulturstyret bevilger prosjektstøtte på kr til arrangementer som beskrevet i søknaden.. Andreas Snildal og Eivind Løvaas var ikke tilstede under saksbehandlingen. Søknad nr Kulturutvalget (søker nr. 1160) Søknad om kr til arrangementer under Studio08 Kulturstyret bevilger prosjektstøtte på kr til arrangementer som beskrevet i søknaden.. Andreas Snildal var ikke tilstede under saksbehandlingen. 8 av 10

9 Søknad nr Radio Nova (søker nr. 8008) Søknad om kr til mediekveld under Studio08 Kulturstyret avslår søknaden fordi søkerne allerede mottar støtte fra SiO, og derfor ikke er stønadsberettiget i følge tildelingskriterienes punkt Søknad nr STUDiO - Oslo studentfestival (søker nr. 5068) Søknad om kr til fordeling til arrangementer under Studio08 Kulturstyret setter av inntil kr til sene søknader, men disse skal videreformidles fra Studio til Kulturstyrets leder som sammen med to representanter fra Kulturstyret har fullmakt til å behandle disse søknadene. Det ble stemt over avslag, som fikk 4 stemmer, og kr , som fikk 5 stemmer og ble vedtatt. Søknad nr Samfunnsvitenskapelig fakultetsforening (SVFF) (søker nr. 3092) Søknad om kr til diverse arrangementer under Studio08 Kulturstyret bevilger prosjektstøtte på kr til arrangementer som beskrevet i søknaden. Det ble stemt over kr , som fikk 3 stemmer, og kr , som fikk 6 stemmer og ble vedtatt. Søknad nr Samfunnsvitenskapelig fakultetsforening (SVFF) (søker nr. 3092) Søknad om underskuddsgaranti til diverse arrangementer under Studio08 Kulturstyret bevilger ingen underskuddsgaranti til arrangementer under Studio08. det ble stemt over kr, som fikk 2 stemmer, og avslag, som fikk 7 stemmer og ble vedtatt. 6 Publikasjoner Søknad nr Bøygen (søker nr. 6051) Søknad om i støtte til utgivelse av 4 nummer i 2008 Kulturstyret bevilger kr i støtte til utgivelse av 4 nummer i av 10

10 Søknad nr Tidens tann (søker nr. 6053) Søknad om i støtte til utgivelse av 4 nummer i 2008 Kulturstyret bevilger kr i støtte til utgivelse av 4 nummer i Søknad nr Filosofisk Supplement (søker nr. 6128) Søknad om i støtte til utgivelse av 2 nummer våren 2008 Kulturstyret bevilger kr i støtte til utgivelse av 2 nummer i Det ble stemt over kr 9 000, som fikk 4 stemmer, og kr , som fikk 5 stemmer og ble vedtatt. Søknad nr Pacta (søker nr. 6132) Søknad om i støtte til utgivelse av 1 nummer våren 2008 Kulturstyret bevilger kr i støtte til utgivelse av 1 nummer i /08 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt. Møtet ble hevet Christian Frey Dahl Referent 10 av 10

Referat fra møte i Kulturstyret 25. april 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 25. april 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 25. april 2005 I SiO-Læringsmiljøs lokaler, Idrettsbygningen Blindern. Blindern 24. mai 2005 Tilstede: Torgeir Tofte Jørgensen (leder), Filip Ferris Nicolaisen, Ulrik Motzfeldt,

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005 I SiO-Læringsmiljøs lokaler, Idrettsbygningen Blindern. Blindern 17. januar 2005 Tilstede: Torgeir Tofte Jørgensen (leder), Filip Ferris Nicolaisen, Ulrik

Detaljer

Kulturstyremøte 25. mars

Kulturstyremøte 25. mars Kulturstyremøte 25. mars Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Niklas Myklebost (NITH), Torgeir Lebesbye (UiO), Hedda Eia Vestad (HiOA) og Svend Sondre Frøshaug (NIH), Karoline Soot (UiO),

Detaljer

Kulturstyremøte 11. juni

Kulturstyremøte 11. juni Kulturstyremøte 11. juni Til stede: Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Tor-Inge Gloppen (NIH), Camilla Holm (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Maria Årthun (AHO), Eirik Borander (UiO) og Jeanette

Detaljer

Kulturstyremøte 22. april

Kulturstyremøte 22. april Kulturstyremøte 22. april Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Jeanette Viken (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Jana Aleksic (UiO), Sigmund Berg (UiO), Munir Jabar (HCK), Svend Sondre Frøshaug

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Kulturstyremøte 20. mai

Kulturstyremøte 20. mai Kulturstyremøte 20. mai Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Jeanette Viken (UiO), Jana Aleksic (UiO), Torgeir Lebesbye (UiO), Sigmund Berg (UiO), Karoline Soot (UiO), FelicitasScheffknecht

Detaljer

Informasjon om organisasjonen. Kontaktinformasjon. Brønnøysundregisteret. Revisor eller regnskapsbyrå. Søknadsstørrelse.

Informasjon om organisasjonen. Kontaktinformasjon. Brønnøysundregisteret. Revisor eller regnskapsbyrå. Søknadsstørrelse. Informasjon om organisasjonen Organisasjonens navn (obligatorisk) Det Norske Studentersamfund Organisasjonens adresse (obligatorisk) Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Organisasjonens kontonummer (obligatorisk)

Detaljer

Kulturstyremøte 4.desember 2013

Kulturstyremøte 4.desember 2013 Kulturstyremøte 4.desember 2013 Til stede: Karl Kristian R. Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH). Camilla Holm (UiO), Nikolai

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) 16.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) anetteaaeng@gmail.com 8. september 2014 kl. 16.13

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 7. oktober 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 23.01.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynte 17:43) Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede i dag: Leder, KA, ØA, KVK, FA, MA, LIM SAK 10 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN

Detaljer

Det Norske Studentersamfunds Vitebok. Alt du trenger å vite for å være en praktfull aktiv på Studentersamfundet

Det Norske Studentersamfunds Vitebok. Alt du trenger å vite for å være en praktfull aktiv på Studentersamfundet Det Norske Studentersamfunds Vitebok Alt du trenger å vite for å være en praktfull aktiv på Studentersamfundet 1 Kjære aktiv på Studentersamfundet! Studentersamfundet, juni 2004 Å drive med frivillig aktivitet

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R10 Møtetid: 17.30 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer