Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005"

Transkript

1 Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005 I SiO-Læringsmiljøs lokaler, Idrettsbygningen Blindern. Blindern 17. januar 2005 Tilstede: Torgeir Tofte Jørgensen (leder), Filip Ferris Nicolaisen, Ulrik Motzfeldt, Øivind Gjefle, Guro Midtsund, Anne Bergfall (UiOs representant), Torunn Fjermestad, Kjartan Lindøe, Jon Nordenson og Peter Kihlman. Meldt forfall: Ingen Fra SiO-Læringsmiljø: Christian Frey Dahl 09/05 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent. 10/05 Godkjenning av referat fra møte 16. januar 2005 Referatet ble godkjent. 11/05 Årsrapport 2004 Saken utgikk. 12/05 Orienteringer Christian Frey Dahl informerte om Kristian Ottosen-prisen Torgeir Tofte Jørgensen la fram en oversikt som viste hvor mye penger de ulike fakultetene har fått gjennom de siste ti år. Torgeir Tofte Jørgensen informerte om et brev Kulturstyrte har mottatt fra hovedstyret i SiO. Hovedstyret ønsker å få Kulturstyrets innspill på de organisatoriske endringene som må gjøres når Kulturstyret flyttes fra Studentparlamentet til Velferdstinget. 13/05 Utestående saker Det var ingen utestående saker 14/05 Saksbehandling Ordinære søknader: 1 Musikk og teater Søknad nr European Medical Student Orchestra - Oslo 2005(EMSO) (søker nr. 1221) Kulturstyret behandlet ikke søknaden fordi Kulturstyret allerede har gitt støtte til arrangementet på sitt forrige møte (sak 25002). Det var ingen votering. Saken ble behandlet av leder og administrasjonen. side 1 av 5

2 Søknad nr Sangvinerne (søker nr. 1053) Kulturstyret bevilger kr til drift av foreningen i Støtten er redusert fra i fjor fordi Kulturstyret mener koret bruker for mye penger på interne arrangementer, samt mat, drikke og gaver. Først ble det stemt over kr 8 000, som fikk 4 stemmer, og kr 5 000, som fikk 6 stemmer og gikk videre. Deretter ble det stemt over kr 5 000, som fikk 5 stemmer, og som fikk 5 stemmer og ble vedtatt med leders dobbeltsstemme. Søknad nr Universitetets symfoniorkester (søker nr. 1019) Kulturstyret bevilger kr til drift av foreningen i Støtten er kuttet fordi foreningen har en svært lav studentandel. Studentandelen må økes drastisk for at foreningens skal kunne få driftsstøtte i fremtiden. 2 Tverrfaglige foreninger Søknad nr Studentersamfundets Fredsfestival STuFF (søker nr. 5074) Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet fredsfestival fra 7/3-12/ Stuff har klaget på Kulturstyrets vedtak i sak Kulturstyrets vedtak lød: "Kulturstyret bevilger kr i prosjektstøtte til fredsfestivalen Tildelingen er gitt ut fra antall besøkende på festivalen og festivalens størrelse. Kulturstyret har også sammenlignet festivalen med andre lignende tiltak som får støtte. Kulturstyret oppfordrer festivalen til å skaffe seg andre støtteformer enn Kulturstyret, samt forsøke å øke billettinntektene." I sin klage skriver Stuff at foreventet billettsalg er realistisk utfra tidligere erfaringer, og at de ikke ønsker å ha inngangspenger på foredrag. Stuff skriver også at det arbeides med å få så mange publikumere som mulig til festivalen. Kulturstyret diskuterte søknaden på nytt, men mener at det ikke kommer fram vesentlige nye momenter i klagen, og Kulturstyret opprettholder derfor sitt vedtak. Søknad nr Studentenes fotoklubb (søker nr. 2022) Søknad om kroner til drift av foreningen i 2005 Kulturstyret beviler kr til drift av foreningen i Fra dette beløpet trekkes kr fra det lånet foreningen har hos Kulturstyret, og foreningen har da kr i lån hos Kulturstyret. Kr utbetales i støtte. Søknad nr The Shadow Project (TSP Blindern) (søker nr. 2138) Søknad om kroner til drift av foreningen i 2005 side 2 av 5

3 Kulturstyret utsetter behandlingen av saken til foreningen har sendt inn regnskap. Søknad nr Afrikansk Studentunion (ASU) (søker nr. 2145) Kulturstyret bevilger kr til drift av foreningen våren Kulturstyret ber foreningen om å søke støtte for høstsemesteret til høsten. Søknad nr Studentersamfundets Fredsfestival STuFF (søker nr. 5074) Søknad om kroner 7500 til drift av foreningen i 2005 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen i Kulturstyret ber om at foreningen skiller tydeligere mellom driften og selve festivalen i budsjettet ved neste søknad. Søknad nr Homoversitas Osloensis (søker nr. 2003) Søknad om kroner 8000 til drift av foreningen våren 2005 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen våren Det ble stemt over kr 6 000, som fikk 4 stemmer, og kr 7 000, som fikk 6 stemmer og ble vedtatt. Søknad nr Oslo Redd Barna Studentlag (søker nr. 2150) Søknad om prosjektstøtte på kroner 4000 til prosjektet oppstartssamling 24/02-05 Kulturstyret bevilger prosjektstøtte på kroner til prosjektet oppstartssamling 24/ Denne støtten er også foreningens oppstartsstøtte fra Kulturstyret. Kulturstyret ser fram til å motta søknad om driftsstøtte fra foreningen. 3 Faglige foreninger Søknad nr Byråkratene (søker nr. 3178) Søknad om kroner 3000 til drift av foreningen i 2005 Kulturstyret bevilger kroner 3000 til drift av foreningen i side 3 av 5

4 Søknad nr Byråkratene (søker nr. 3178) Søknad om prosjektstøtte på kroner 3000 til prosjektet innebandyturnering Kulturstyret bevilger prosjektstøtte på kroner til prosjektet innebandyturnering Søknad nr MEF-Foreningen (søker nr. 7014) Søknad om kroner 1500 til drift av foreningen våren 2005 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen våren Søknad nr Programutvalget for Litteraturstudier (søker nr. 2146) Søknad om kroner til drift av foreningen våren 2005 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen våren Søknad nr ELSA - Norge (søker nr. 3001) Kulturstyret utsetter behandlingen av saken, og ønsker å ha et møte med foreningen. Internt: Øivind og Ulrik skal ha møte med foreningen. KS lurer på hvor mange semester søknaden gjelder, kan vi få et mer oversiktlig regnskap og et regnskap for hele året? Søknad nr ASIKA (søker nr. 3177) Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet StudAid feb Kulturstyret bevilger en underskuddsgaranti på inntill kr til StudAid februar Kulturstyret mener forventet billettsalg er for høyt, og knytter underskuddsgarantien opp til 100 solgte billetter. Det vil si at garantien kan utløses hvis arrangementet går i underskudd fordi det selges færre enn 100 billetter. Kulturstyret vil påpeke at arrangementet virker dårlig planlagt og at budsjettet virker urealistisk. Det er også svært kort tid til arrangementet, og Kulturtyret mener foreningen burde ha søkt om støtte til arrangementet tildigere. Søknaden ble dessuten levert lenge etter Kulturstyrets søknadsfrist, og under ett døgn før møtet. Det ble stemt over kr i prosjekt og kr i underskuddsgaranti, som fikk 6 stemmer og gikk videre, og ingen støtte, som fikk 3 stemmer. En stemte blankt. Det ble stemt over kr i prosjekt og kr i underskuddsgaranti, som fikk 2 stemmer, og kr i underskuddsgaranti, som fikk 7 stemmer og ble vedtatt. side 4 av 5

5 En stemte blankt. 6 Publikasjoner Søknad nr Demo (søker nr. 6010) Søknad om kroner til støtte til utgivelse av 2 nummer våren 2005 Kulturstyret bevilger kroner til utgivelse av 2 nummer våren Økningen skyldes Kulturturstyrets handlingsplan for 2005, hvor det er vedtatt å bevilge mer til tidsskriftene. Foreningen kan derfor ikke forvente tilsvarende økning neste år. Den økte støtten skyldes også bladets plan for økt distribusjon. Det ble stemt over kr 8 000, som fikk 3 stemmer, og kr , som fikk 7 stemmer, og ble vedtatt. Søknad nr Minerva (søker nr. 6024) Søknad om kroner i støtte til utgivelse av 4 nummer i 2005 Kulturstyret bevilger kroner i støtte til utgivelse av 4 nummer i Økningen skyldes Kulturturstyrets handlingsplan for 2205, hvor det er vedtatt å bevilge mer til tidsskriftene. Foreningen kan derfor ikke forvente tilsvarende økning neste år. Den økte støtten skyldes også bladets plan for økt distribusjon.. Torgeir Tofte Jørgensen var ikke tilstede under saksbehandlingen. 8 Religiøse foreninger Søknad nr Kristengruppa på Jus (søker nr. 5033) Søknad om kroner 3000 til drift av foreningen våren 2005 Kulturstyret bevilger kroner til drift av foreningen våren Kulturstyret oppfordrer foreningen til å ta medlemskontingent fra alle aktive i foreningen. Dey ble stemt over kr 2 000, som fikk 4 stemmer, og kr 1 500, som fikk 6 stemmer og ble vedtatt. 15/05 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt Møtet ble hevet Christian Frey Dahl Referent side 5 av 5

Referat fra møte i Kulturstyret 25. april 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 25. april 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 25. april 2005 I SiO-Læringsmiljøs lokaler, Idrettsbygningen Blindern. Blindern 24. mai 2005 Tilstede: Torgeir Tofte Jørgensen (leder), Filip Ferris Nicolaisen, Ulrik Motzfeldt,

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

Kulturstyremøte 25. mars

Kulturstyremøte 25. mars Kulturstyremøte 25. mars Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Niklas Myklebost (NITH), Torgeir Lebesbye (UiO), Hedda Eia Vestad (HiOA) og Svend Sondre Frøshaug (NIH), Karoline Soot (UiO),

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

10.1.1 Støtte KS skal legge forholdene til rette ved å tildele økonomisk og praktisk støtte for å utvikle kulturtilbudet i omfang og kvalitet.

10.1.1 Støtte KS skal legge forholdene til rette ved å tildele økonomisk og praktisk støtte for å utvikle kulturtilbudet i omfang og kvalitet. INNLEDNING 10 Statutter for Kulturstyret 10.1 Kulturstyrets formål: Formål Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk og er saksforberedende i kulturpolitiske

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Kulturstyremøte 22. april

Kulturstyremøte 22. april Kulturstyremøte 22. april Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Jeanette Viken (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Jana Aleksic (UiO), Sigmund Berg (UiO), Munir Jabar (HCK), Svend Sondre Frøshaug

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 520 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kjetil, Helene, Anders, Lisa, Kari, Pål, Annika, Marius, Vibeke, Andre,

Detaljer

Kulturstyremøte 4.desember 2013

Kulturstyremøte 4.desember 2013 Kulturstyremøte 4.desember 2013 Til stede: Karl Kristian R. Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH). Camilla Holm (UiO), Nikolai

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Generelt Når det kommer inn søknader bør kommunen sjekke at alle over 18 år har skrevet under på søknaden, og at nødvendig dokumentasjon er lagt ved (se

Detaljer

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Til stede fra styret: Robert Elstad, Roy Christiansen, Elin Melbøe Sørensen, Elin Nøkleby Andreassen, og Jan Østbye Forfall: Anita Fevang Pedersen Referent:

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24.09.12/163.43 SENTRALSTYREMØTE 9.11.12 11.11.12 Saksbehandler: Urkegjerde, Garbom Backe, Simonsen Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 23.01.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynte 17:43) Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede i dag: Leder, KA, ØA, KVK, FA, MA, LIM SAK 10 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no PROTOKOLL AV KANDUS GENERALFORSAMLING 2010 Dato: 27. oktober 2010 Sted: KANDU-lokalet, Akersbakken 12, Oslo Protokollfører: Rune Keisuke Kosaka Til stede: 39 personer, hvorav 4 observatører samt møteleder.

Detaljer

Referat fra styremøte 4/2014-2015 i Arna Rotary Klubb 17. november 2014

Referat fra styremøte 4/2014-2015 i Arna Rotary Klubb 17. november 2014 Referat fra styremøte 4/2014-2015 i Arna Rotary Klubb 17. november 2014 Sted: Arna Idrettspark Tid: Mandag 17.11 2014 kl 17:45-19:00 Tilstede: Fravær: Referent: Hallvard, Sveinung, Britt S.I, Bjørn Ove

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer