Referat fra møte i Kulturstyret 25. april 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i Kulturstyret 25. april 2005"

Transkript

1 Referat fra møte i Kulturstyret 25. april 2005 I SiO-Læringsmiljøs lokaler, Idrettsbygningen Blindern. Blindern 24. mai 2005 Tilstede: Torgeir Tofte Jørgensen (leder), Filip Ferris Nicolaisen, Ulrik Motzfeldt, Øivind Gjefle, Guro Midtsund, Torunn Fjermestad, Kjartan Lindøe, Jon Nordenson og Peter Kihlman. Meldt forfall: Anne Bergfall (UiOs representant) Fra SiO-Læringsmiljø: Christian Frey Dahl 22/05 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent. 23/05 Godkjenning av referat fra møte 1. mars 2005 Saken ble utsatt til neste møte. 24/05 Orienteringer SiO-Læringsmiljø kommer til å kontakte foreninger som ikke har søkt for våren eller hele året, for å få dem til søke til nest e Kulturstyremøte. SiO-Læringsmiljø arbeider med en ny brosjyre om Kulturstyret som blir klar til sommeren. SiO-Læringsmiljø og gruppen som skal se på problemstillinger knyttet til BIs medlemskap i SiO arbeider videre med dette. 25/05 Utestående saker Det arbeides med regnskaps- og medlemskapskontroller i saker fra forrige møte. 26/05 Saksbehandling Ordinære søknader: 1 Musikk og teater Søknad nr Corpsus Juris (søker nr. 1106) Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet nye parykker innen 1/6-05 Kulturstyret avslår søknaden om støtte til kjøp av parykker. Kulturstyret ønsker å være restriktive med å gi støtte til investeringer av denne typen, og mener at Corpsus Juris selv må anskaffe parykker. side 1 av 6

2 Søknad nr Vox Humana (søker nr. 1067) Søknad om kroner til drift av foreningen i 2005 Kulturstyret bevilger kr til drift av foreningen i Foreningen må fortsatt øke studentandelen for å kunne få støtte fra Kulturstyret i fremtiden. Søknad nr Corpsus Juris (søker nr. 1106) Søknad om kroner til drift av foreningen i 2005 Kulturstyret bevilger kr til drift av foreningen i Søknad nr Schola Cantorum (søker nr. 1017) Søknad om kroner 5000 til drift av foreningen i 2005 Kulturstyret bevilger kr til drift av foreningen i Søknad nr Kvindelige Studenters Sangforening (KSS) (søker nr. 1104) Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet jubileums-cd mai 2004-des 2005 Kulturstyret bevilger kr til utgivelse av jubileums cd. Støtten størrelse er basert på studentandel og studentprofil på prosjektet. Senest tre (3) måneder etter at CDen er ferdigstilt skal det sendes rapport, regnskap og en CD til Kulturstyret. Kulturstyret ønsker lykke til med prosjektet.. Søknad nr Bal Medicorum (søker nr. 1097) Søknad om underskuddsgaranti på kroner til medisinerstudentenes vårball 6/5-05 Kulturstyret bevilger en underskuddsgaranti på inntil kr til Bal Medicorum. Garantien er knyttet opp til svikt i de budsjetterte billettinntektene, med fratrekk i eventulle reduserte utgifter. For at underskuddsgarantien skal kunne tre i kraft, må Bal Medicorum redusere de variable utgiftene (mat o.l.) dersom foreningen ser at billettsalget svikter før arrangementet. Det ble stemt over kr 7 000, som fikk 4 stemmer, og kr 5 000, som fikk 5 stemmer og ble vedtatt. side 2 av 6

3 2 Tverrfaglige foreninger Søknad nr Studentmållaget i Oslo (søker nr. 2010) Søknad om kroner til drift av foreningen i 2005 Kulturstyret bevilger kr til drift av foreningen i Søknad nr Ny generasjon Blindern (søker nr. 2114) Søknad om kroner 6000 til drift av foreningen i 2005 Kulturstyret bevilger kr til drift av foreningen i Støtten vil bli utbetalt når det er gjennomført en medlemskapskontroll med tilfredsstillende resultat. Ta kontakt med SiO-Læringsmiljø for å gjennomføre medlemskapskontrollen. Det ble stemt over kr 5000, som fikk 2 stemmer, og kr 4 000, som fikk 7 stemmer og ble vedtatt. Søknad nr MAS MAIORVM (søker nr. 2144) Søknad om kroner til drift av foreningen i 2005 Kulturstyret bevilger kr til drift av foreningen våren Kulturstyret oppfordrer foreningen til å søke om støtte til høstsemesteret til høsten. 3 Faglige foreninger Søknad nr Forum for organisasjonspsykologi (søker nr. 3170) Søknad om kroner til drift av foreningen i 2005 Kulturstyret bevilger kr til drift av foreningen i Støtten er til den sosiale delen av foreningens drift, ikke den faglige. Foreningen oppfordres til å ta medlemskontingent. Dersom de sosiale aktivitene økes kan støtten økes. det ble stemt over om foreningen ikke var støtteberettiget, som fikk 1 stemme, eller om den skulle få støtte, som fikk 8 stemmer og ble vedtatt. Det var enstemmighet om beløpet. Søknad nr Frederik - Samfunnsøkonomisk studentforening (søker nr. 3043) Søknad om kroner 5000 til drift av foreningen våren 2005 Kulturstyret bevilger kr til drift av foreningen våren side 3 av 6

4 Søknad nr Congregatio Forensis (søker nr. 3179) Søknad om kroner 5000 til drift av foreningen i 2005 Kulturstyret bevilger kr til drift av foreningen i Kulturstyret oppfordrer foreningen til å ta medlemskontingent for å øke inntektene sine. 5 Store foreninger Søknad nr Studentrådet ved Menighetsfakultetet (søker nr. 3029) Søknad om kroner til drift av foreningen i Kulturstyret bevilger kr til drift av foreningen i Det ble stemt over kr 8 000, som fikk 2 stemmer, og kr 7 500, som fikk 7 stemmer og ble vedtatt. Søknad nr Det Norske Studentersamfund (søker nr. 5027) Søknad om kroner til drift av foreningen i 2005 Kulturstyret bevilger kr til drift av foreningen i Fra dette beløpet trekkes kr av det lånet DNS har til Kulkturstyret, og kr blir dermed utbetalt. Foreningens lån til Kulturstyret er dermed nedbetalt.. Torgeir Jørgensen, Øivind Gjefle og Guro Midtsund var ikke tilstede under saksbehandlingen. Søknad nr Det Norske Studentersamfund (søker nr. 5027) Søknad om prosjektstøtte på kroner til markedsføringsprosjekt Kulturstyret bevilger kr til markedsføringsprosjektet.. Torgeir Jørgensen, Øivind Gjefle og Guro Midtsund var ikke tilstede under saksbehandlingen. Søknad nr Cinema Neuf (søker nr. 2041) Søknad om kroner til drift av foreningen i 2005 Kulturstyret bevilger kr til drift av foreningen i Kulturstyret ønsker et møte med foreningen for å diskutere foreningens drift. Ta kontakt med SiO-Læringsmiljø for å avtale et møte. Internt: SiO-Læringsmiljø, Kjartan og Torgeir skal ha møte med foreningen og snakke med dem om det er noe de kan gjøre for å bedre promoteringen av sitt tilbud og øke besøkstallet på visningene. Det ble stemt over kr , som fikk 2 stemmer, og kr , som fikk 7 stemmer, og ble vedtatt. Søknad nr Justivalen (søker nr. 1122) side 4 av 6

5 Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet Justivalen 05 Kulturstyret bevilger kr i prosjektstøtte til Justivalen Ulrik Motzfeldt var ikke tilstede under saksbehandlingen. Søknad nr Justivalen (søker nr. 1122) Søknad om underskuddsgaranti på kroner til Justivalen 05 Kulturstyret bevilger en underskuddsgaranti på inntil kroner til Justivalen 05. Garantien gjelder for hele festivalen. Garantien er knyttet opp til svikt i de budsjetterte billettinntektene, og Kulturstyret vil i så fall kun dekke 50% av underskuddet.. Ulrik Motzfeldt var ikke tilstede under saksbehandlingen. Søknad nr Glassbaren (søker nr. 1185) Søknad om prosjektstøtte på kroner til prosjektet Stand Up konsept våren 05 Kulturstyret ønsker et møte med foreningen for å diskutere søknaden. Ta kontakt med SiO-Læringsmiljø for å avtale et møte. Søknad nr Odontologforeningen (søker nr. 3036) Søknad om kroner til drift av foreningen i 2005 Kulturstyret bevilger kr til drift av foreningen i Det ble stemt over kr , som fikk en stemme, og kr , som fikk 8 stemmer og ble vedtatt. Søknad nr Clubstyret, Studentersamfundet Chateau Neuf (søker nr. 1501) Søknad om kroner til drift av foreningen i 2005 Kulturstyret bevilger kr til drift av foreningen i Kulturstyret vil at foreningen etter Studio05 sender en tilstandsrapport til Kulturstyret. Etter dette ønsker Kulturstyret et møte med foreningen for å diskutere driften og framtiden.. Torgeir Jørgensen og Guro Midtsund var ikke tilstede under saksbehandlingen. 6 Publikasjoner Søknad nr Tidens tann (søker nr. 6053) Søknad om kroner 8000 i støtte til utgivelse av 5 nummer i 2005 side 5 av 6

6 Kulturstyret bevilger kroner i støtte til utgivelse av 6 nummer i Støtten vil bli utbetalt når det er gjennomført en regnskapskontroll med tilfredsstillende resultat. Søknad nr Stud Jur (søker nr. 6027) Søknad om kroner til utgivelse av 7 nr i 2005 Kulturstyret bevilger kr til utgivelse av 7 nr i Ulrik Motzfeldt var ikke tilstede under saksbehandlingen. Søknad nr Veneficus Tidsskrift (søker nr. 6008) Søknad om kroner i støtte til utgivelse av 6 nummer i 2005 Kulturstyret bevilger kroner i støtte til utgivelse av 6 nummer i Det ble stemt over kr , som fikk 1 stemme, og kr , som fikk 8 stemmer og ble vedtatt. 27/05 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt Møtet ble hevet Christian Frey Dahl Referent side 6 av 6

Kulturstyremøte 11. juni

Kulturstyremøte 11. juni Kulturstyremøte 11. juni Til stede: Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Tor-Inge Gloppen (NIH), Camilla Holm (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Maria Årthun (AHO), Eirik Borander (UiO) og Jeanette

Detaljer

Kulturstyremøte 20. mai

Kulturstyremøte 20. mai Kulturstyremøte 20. mai Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Jeanette Viken (UiO), Jana Aleksic (UiO), Torgeir Lebesbye (UiO), Sigmund Berg (UiO), Karoline Soot (UiO), FelicitasScheffknecht

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Saksliste styremøte BIS Kristiansand

Saksliste styremøte BIS Kristiansand Saksliste styremøte BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 og 2013/2014 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 13:15 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen.

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo Protokoll 1/14 Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hotell Scandic KNA Oslo Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist Tilstede fra HS:, Bjarne,, Birgit, Louise og Daniel. Ekstrerne: Bjørn fra Studentidretten, Lars fra TSI Basketball, Alf-Konrad fra Idrettsrådet 1 Godkjenning av referat Vedtak: Referatet fra det konstituerende

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 Sted: Toppidrettssenteret, Oslo Tid: Torsdag 22. januar 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfor (SB),

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 24.04.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

FS Protokoll 01/10. SAK 02/10 Godkjenning av FS protokoll 06/09 og orientering om AU protokoll 01/10

FS Protokoll 01/10. SAK 02/10 Godkjenning av FS protokoll 06/09 og orientering om AU protokoll 01/10 FS Protokoll 01/10 Tid: Onsdag 27. januar, kl 17.00 21.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Norsk Epilepsiforbund, Karl Johans gate 7, 0154 Oslo Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Hilde Nordahl Karterud,

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 13.09.07 Tid: Kl. 19.45 21.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Ole, Bjørn, Nina, Kathe og. Alf Larsen deltok ved behandlingen av sak 44/07. Forfall:

Detaljer

Parkveien 1 Telefon: 55 58 99 40 E-post: kulturstyret@uib.no 5007 Bergen

Parkveien 1 Telefon: 55 58 99 40 E-post: kulturstyret@uib.no 5007 Bergen 1 REFERAT KS-MØTE 09/11 Tid: Fredag 9. desember 2011, kl. 17.15 Sted: Seminarrom 210, Studentsenteret Til stede: Jorid Martinsen, Trine Gabrielsen, Mathilde Smestad, Geir Ask-Henriksen, Jorunn Eidesen,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer