INNKALLING OG SAKSPAPIRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING OG SAKSPAPIRER"

Transkript

1 INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1

2 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, Handelshøgskolen BI, Politihøgskolen, Norges idrettshøgskole, Markedshøyskolen, Det teologiske menighetsfakultet, Lovisenberg diakonale høgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Norges Musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo, Høyskolen Diakonova, Norges Veterinærhøgskole, Norges Helsehøyskole, Norsk Gestaltinstitutt, Høgskolen i Staffeldtsgate, Norges Dansehøyskole, Barratt Due Musikkinstitutt, Steinerhøyskolen, Høyskolen for Ledelse og Teologi, Den Norske Eurytmihøyskole og Folkeuniversitetene. Kopi: Hovedstyrets studentmedlemmer Velferdstingets kontrollkomité Velferdstingets representanter i SiOs delstyrer Studentmediene og Kulturstyret Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Norsk Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig ISU v/ UiOs lokallag Det Norske Studentersamfund v/hovedstyret Ordstyrer Innkalling til velferdstingsmøte Dette er endelig innkalling til Velferdstingets møte mandag 19.november. Møtet finner sted på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Maridalsveien 29, 0175 Oslo, i Store Auditorium. Denne innkallingen sendes ut til alle valgte representanter fra lærestedene. Det er møteplikt i Velferdstinget, og dersom du ikke kan møte må du selv varsle ansvarlig for din lærestedsgruppering eller fraksjon for å finne vara. Hvis du ikke vet hvem dette er, ta kontakt Arbeidstutvalget (AU). Arbeidsutvalget kan varsles via e-post til Ved spørsmål om praktisk informasjon kontakt informasjonsansvarlig Stian Lågstad: Vi oppfordrer alle til å ta en grundig kikk på VTs håndbok for tillitsvalgte: 2

3 AU innstiller på følgende: Vedlagte forslag til dagsorden og kjøreplan godkjennes. Dagsorden V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrer og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan V 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøtet 31. oktober V 1e) Godkjenning av valgprotokoller V VT 02 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering O 2b) Hovedstyrets orientering O 2c) Andre orienteringer O 2d) Orientering fra Akademika-styret O VT 03 Organisasjon 3a) Sammensetning av Velferdstingets arbeidsutvalg V 3b) Arbeidsutvalgets årsrapport O VT 04 Politikk 4a) Retningslinjer for klagenemda for tildeling av boliger V 4b) Maktutredningen D 4c) Resolusjon; Stipend for deler av studieavgiften V VT 05 Økonomi VT 06 Valg VT 07 Eventuelt 3

4 Forslag til møteplan: Møtestart med opprop Konstituering og orienteringer 1a) Valg av ordstyrer og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøtet 31. oktober 1e) Godkjenning av eventuelle valgprotokoller 17:20 2a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Andre orienteringer 2d) Orientering fra Akademika-styret a) Sammensetning av Velferdstingets arbeidsutvalg - votering a) Retningslinjer for klagenemda for tildeling av boliger 18:45 Matpause 19:15 4b) Evaluering av SiOs åpenhetspolicy og evaluering av informasjonsflyten mellom Velferdstinget og SiO-styrene 20:15 3b) Arbeidsutvalgets årsrapport 21:00 4c) Resolusjon: Stipend for deler av studieavgiften Eventuelt 21:30 Møteslutt 4

5 Saksfremlegg 1a Dato: 19. november 2012 Sak: 1a) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Valg av ordstyrer og referent AU innstiller på følgende personer: Ordstyrer: Kjartan Almenningen Referent: Sarah Sørensen For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Signy Grape Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget Saksfremlegg 1b Dato: 19. november 2012 Sak: 1b) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av innkalling AU innstiller på følgende: Innkallingen godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Signy Grape Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 5

6 Saksfremlegg 1c Dato: 19. november 2012 Sak: 1c) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av dagsorden og kjøreplan AU innstiller på følgende: Vedlagt forslag til dagsorden For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Signy Grape Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget Saksfremlegg 1d Dato: 19. november 2012 Sak: 1d) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av referatet fra Velferdstingsmøte 31. oktober Referatet finner dere AU innstiller på følgende: Referatet godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Signy Grape Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 6

7 Saksfremlegg 1e Dato: 19. november 2012 Sak: 1e) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av valgprotokoller AU innstiller på følgende: Valgprotokoller godkjennes For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Leder for Velferdstinget Signy Grape Nestleder for Velferdstinget 7

8 Saksfremlegg 2a Dato: 19. november 2012 Sak: 2a), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Arbeidsutvalgets orientering AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Leder for Velferdstinget Signy Grape Nestleder for Velferdstinget 8

9 Arbeidsutvalgets orientering Å knytte tråder og hente ned baller har til en viss grad definert denne perioden for Arbeidsutvalget. Sakspapirfrist har ligget tett innpå tildelingsmøtet, og følgelig har det ikke skjedd alt for mye mer enn saksbehandling siden VT sist var samlet. Arbeidsutvalget har i denne perioden vurdert åpenheten i SiO, samt sett på hvordan informasjonsflyten i SiO og VT nå fungerer. I tillegg har det vært brukt en del tid på årsrapporten, som viser hvorvidt arbeidet i 2012 svarer til bestillingen i arbeidsprogrammet. I tillegg er det en del forefallende på plakaten, samt planlegging av kommende arrangementer. Så langt siste kontaktmøte i sammenheng med omleggingen av Kulturstyrets sekretariat har vært gjennomført, med Studentliv, Kulturstyret og VT-leder til stede. Prosessen fortsetter som planlagt, og VT-AU legger nå til rette for at et nytt arbeidsutvalg skal ta over en situasjon som er under full kontroll. Arbeidet med å planlegge oppstartsseminar for Kulturstyret er allerede i gang, for å redusere arbeidsmengden i januar. Helgen november var det planlagt en hyttetur. Hytte var leid inn, program lagt og innledere hyret. Etter mye frafall satt vi imidlertid igjen med kun fire påmeldte VT-representanter. Hytteturen ble derfor i denne omgang avlyst. Leieboerforeningen skulle onsdag 7. november holde et innlegg om leieboeres rettigheter. Oppmøte var relativt labert, med bare AU å tilstede, og også denne kvelden fikk dermed noen endringer. Representanter fra AU hadde imidlertid en nyttig ettermiddag hvor de fikk diskutert innkomne studenthenvendelser om leieboerforhold med en jurist med ekspertise på feltet. Leieboerforeningen og VT-AU diskuterer mulig samarbeid neste år, om neste år Velferdsting ønsker dette. VT-leder reiste mandag 5. - tirsdag 6. november til Tromsø sammen med styreleder i Hovedstyret, for å overvære en konferanse om digitale læremidler. Studentene eier gjennom samskipnaden Akademika, som både har bokhandler og forlag. Konferansen tok opp en del utfordringer med tanke på digitalisering av studiehverdagen, og hvordan disse kan løses. Informasjonsansvarlig og nestleder skal 23. november på NSOs landsstyremøte for å snakke om Amsterdam og midlertidige boliger. Arbeidsutvalget fikk, som nevnt tidligere, et innblikk i boligsituasjonen der under et besøk til byen tidligere i høst. Siden turen hovedsakelig var finansiert med midler fra NSO er det bare fint å kunne bidra ved å videreformidle noe av den erfaringer VT-AU fikk der. På samme landsstyremøte skal NSOs velferdspolitiske plattform diskuteres, og VT-AU vil følge med på hva som kommer opp. 14. november skal VT-leder, sammen med administrerende direktør og styreleder i SiO, delta på Bjørvikakonferansen. Det er fremdeles ikke klart hvem som skal få bygge studentboliger i Bjørvika, og det jobbes fremdeles med at det skal bli SiO. Torsdag 15. november skal VT-leder delta i en debatt om studenter og rus. Ellers fortsetter arbeidet med å hente ned baller og prosjekter, og knytte sammen tråder til neste Velferdsting tar over. Velferdstingets årlige julebord nærmer seg ferdigplanlagt - hold av datoen 14. desember. 9

10 Spre det gode budskap om valg 3. desember, det er mange spennende verv som skal besittes! For Velferdstingets Arbeidsutvalg Birgit Røkkum Skarstein Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus 10

11 Saksfremlegg 2b Dato: 19. november 2012 Sak: 2b), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Hovedstyrets orientering AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Leder for Velferdstinget Signy Grape Nestleder for Velferdstinget 11

12 Hovedstyrets orientering Dette er årets siste orientering fra Hovedstyrestudentene. Siden det ikke har vært noe Hovedstyremøte siden sist, kommer vi med en kjapp oppsummering av året. Velferdsåret 2012 har for SiO sin del fortsatt vært preget av sammenslåingen, herunder fokus på strategi, et kritisk blikk på organisering og på forretningsvirksomhet, men også fokus på å nå milepæler som for eksempel Senter i Sentrum, som åpnet 17.oktober. I tillegg godkjente Kunnskapsdepartementet SiOs søknad om økt semesteravgift, etter innspill fra Velferdstinget. Helt konkret har Hovedstyret vedtatt strategier for Studentliv, Karrieresenteret, og Studentidretten, og i tillegg har styret i Studentkafeene vedtatt strategi for seg. Studentboliger har vært et viktig fokusområde i SiO har hatt rekordhøyt belegg, og rekordlange køer. Realisering av studentboliger er viktigere enn noen gang, men det er store utfordringer knyttet til at dagens kostnadsramme ikke er tilpasset dagens regelverk, herunder TEK10 og Husbankens tilleggskrav. Det var en seier da kravet om tilrettelagte studentboliger ble redusert fra 100 % til 20 %, men behovet for en tilpasning av kostnadsrammen er fortsatt prekær. Dette skyldes også forhold som økte byggekostnader. Vi har åpnet nye og kjærkomne studentboliger på Sogn, men har langt igjen til målet om 4000 nye studentboliger innen Vi har god tro på at det er mulig! En milepæl for studentboligbygging, er å få på plass studentboliger i Bjørvika, en eventuell sann studentseier siden Velferdstinget skal ha æren for å ha tørt å tenke store tanker i Det gjenstår fortsatt et arbeid for å sikre at disse bygges i regi av SiO. Det er ellers med tungt hjerte vi forbereder oss på endringene i samskipnadsloven. Nok en gang vil vi takke alle som sto på og kjempet i den saken lover kan endres igjen og vi anser ikke saken som tapt. Vi vil få takke Velferdstinget for innspillene vi har fått i løpet av året, og for dialogen med Velferdstingets arbeidsutvalg på formøter, og bidrag på andre arenaer. Vi er i gang med å planlegge opplæring og overlapp for 2013, og i den forbindelse ber vi om innspill og tilbakemeldinger. Send til ring/send sms til , kom bort i pausen, eller kom innom Domus Athletica Are og Marianne går ut av styret i år. Tusen takk for oss, og tusen takk for godt samarbeid! Godt møte! Are Arneberg Magnus Nystrand Hanne Marie Pedersen-Eriksen Torkil Vederhus Marianne Høva Rustberggard 12

13 Saksfremlegg 2c Dato: 19. november 2012 Sak: 2c), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Andre orienteringer AU innstiller på følgende: Orienteringene tas til etterretning. For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Leder for Velferdstinget Signy Grape Nestleder for Velferdstinget 13

14 Saksfremlegg 2d Dato: 19. november 2012 Sak: 2d), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Orientering fra Akademika-styret AU innstiller på følgende: Orienteringene tas til etterretning. For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Leder for Velferdstinget Signy Grape Nestleder for Velferdstinget 14

15 Saksfremlegg 3a Dato: 19. november 2012 Sak: 3a), Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Vedtekts- og reglementsendring; Sammensetning av Velferdstingets arbeidsutvalg AU innstiller på følgende: Arbeidsutvalget skal bestå av 3 personer på heltid (100 %) og 3 på deltid (35 %); Leder (100 %), Nestleder (100 %), Informasjonsansvarlig (100 %), Politisk rådgiver (35 %), Politisk rådgiver (35 %) og Profileringsansvarlig (35 %). Totalt utgjør dette frikjøp av tid på 405 %. Saksnotat På det forrige Velferdstingmøtet ble endringer i sammensetningen av arbeidsutvalget diskutert. Saken kommer nå opp igjen for å vedta vedtektsendringene og reglementsendringene som ble diskutert på forrige møtet. Flertallet i arbeidsutvalget hadde foreslått å kutte profileringsansvarlig fra arbeidsutvalget, noe velferdstinget ikke var enige i, og det innstilles derfor på å beholde den samme stillingsprosenten og fordelingen til neste år. Endringsforslaget som endrer tittelen på samfunnskontakt og samskipnadskontakt til politiske rådgivere ble vedtatt. Velferdstingets arbeidsutvalg vil i 2013 derfor bestå av: - Leder - Nestleder - Informasjonsansvarlig - Politisk rådgiver - Politisk rådgiver - Profileringsansvarlig Se sakspapirene fra det forrige møtet og referatet her: For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Stian Lågstad Leder for Velferdstinget Informasjonsansvarlig for Velferdstinget 15

16 Reglementsendringer Gjeldende reglement: pdf Del I, 3 Arbeidsinstruks for vervene i Arbeidsutvalget Fra: 3 1 Leders oppgaver Velferdstingets leder har det overordnete ansvaret for: a) å koordinere arbeidet i Velferdstingets Arbeidsutvalg, og sørge for at gitte retningslinjer følges b) økonomiansvaret for Velferdstingets budsjett. Leder har myndighet til å overføre fullmakt over kontoene, samt å godkjenne og kontrasignere alle bilag c) den interne og eksterne informasjonsvirksomheten d) interne og eksterne representasjonsoppgaver e) iverksettelse av vedtak fattet i Velferdstinget f) iverksettelse av vedtak fattet i Arbeidsutvalget g) å ha kjennskap til de enkelte saker som hører til det enkelte arbeidsområde h) Velferdstingets sekretariat i) kontakten med ledelsen i studentsamskipnaden j) kontakten med studentrepresentantene i Hovedstyret 3 2 Nestleders oppgaver Velferdstingets nestleder skal: a) være leders stedfortreder og aktivt bistå leder i de oppgaver som er nevnt i 3-1 b) ha ansvar for koordinering av Velferdstingets eventuelle komiteer c) følge opp eksterne komiteer og samarbeidspartnere 3-3 Informasjonsansvarligs oppgaver: Velferdstingets informasjonsansvarlig skal: a) være bindeleddet mellom Velferdstinget og de lokale studentdemokratiene b) skolere de lokale studentdemokratiene og studentmediene om Velferdstingets virke og politikk c) bistå studentdemokratier og studentmedier under søknadsprosessen d) ha ansvar for å innkalle til og gjennomføre Velferdstingets valgforsamling e) ha ansvar for oppfølging av Velferdstingets nettsider og sosiale medier. Sakene på nettsiden skal også oppsummeres på Engelsk. 16

17 f) ha ansvar for kontakt med andre studentorganisasjoner 3-4 Samfunnskontaktens oppgaver: Velferdstingets PR og samfunnskontakt skal: a) ha ansvar for kontakt med lokal og nasjonal media b) innhente oppdatert kunnskap vedrørende aktuelle, politiske saker for Velferdstinget c) ha ansvar for, i samarbeid med leder, å initiere medieutspill d) ha ansvar for lobbyvirksomhet overfor Oslo kommune og andre aktuelle myndigheter 3-5 Samskipnadskontaktens oppgaver: Velferdstingets samskipnadskontakt skal: a) ha ansvar for jevnlig kontakt med de ulike divisjonene i samskipnaden b) innhente oppdatert informasjon fra de ulike divisjonene i samskipnaden c) ha ansvar for å videreformidle Velferdstingets gjeldende politikk til de berørte divisjonene i samskipnaden d) følge opp delstyrerepresentantene som er valgt av Velferdstinget 3-6 Profileringsansvarligs oppgaver: Velferdstingets profileringsansvarlig skal: a) ha ansvar for utadrettet aktivitet b) ha ansvar for velferdstingets profileringsmateriell c) ha ansvar for koordinering og gjennomføring av arrangementer ved semesterstart Til: 3 1 Leders oppgaver Velferdstingets leder har det overordnete ansvaret for: a) å koordinere arbeidet i Velferdstingets Arbeidsutvalg, og sørge for at gitte retningslinjer følges b) økonomiansvaret for Velferdstingets budsjett. Leder har myndighet til å overføre fullmakt over kontoene, samt å godkjenne og kontrasignere alle bilag c) den interne og eksterne informasjonsvirksomheten d) interne og eksterne representasjonsoppgaver e) iverksettelse av vedtak fattet i Velferdstinget f) iverksettelse av vedtak fattet i Arbeidsutvalget g) å ha kjennskap til de enkelte saker som hører til det enkelte arbeidsområde h) Velferdstingets sekretariat i) kontakten med ledelsen i studentsamskipnaden j) kontakten med studentrepresentantene i Hovedstyret 3 2 Nestleders oppgaver Velferdstingets nestleder skal: 17

18 a) være leders stedfortreder og aktivt bistå leder i de oppgaver som er nevnt i 3-1 b) ha ansvar for koordinering av Velferdstingets eventuelle komiteer c) følge opp eksterne komiteer og samarbeidspartnere 3-3 Informasjonsansvarligs oppgaver: Velferdstingets informasjonsansvarlig skal: a) være bindeleddet mellom Velferdstinget og de lokale studentdemokratiene b) skolere de lokale studentdemokratiene og studentmediene om Velferdstingets virke og politikk c) bistå studentdemokratier og studentmedier under søknadsprosessen d) ha ansvar for å innkalle til og gjennomføre Velferdstingets valgforsamling e) ha ansvar for oppfølging av Velferdstingets nettsider og sosiale medier. Sakene på nettsiden skal også oppsummeres på Engelsk. f) ha ansvar for kontakt med andre studentorganisasjoner 3-4 Politisk rådgivers oppgaver Velferdstingets politiske rådgivere skal: a) innhente oppdatert kunnskap vedrørende aktuelle, politiske saker for Velferdstinget b) ha ansvar for, i samarbeid med leder, å initiere medieutspill c) ha ansvar for lobbyvirksomhet overfor Oslo kommune og andre aktuelle myndigheter 3-5 Profileringsansvarligs oppgaver: Velferdstingets profileringsansvarlig skal: a) ha ansvar for utadrettet aktivitet b) ha ansvar for velferdstingets profileringsmateriell c) ha ansvar for koordinering og gjennomføring av arrangementer ved semesterstart 18

19 Vedtektsendringer Gjeldende vedtekter: Sammensetning Fra: Arbeidsutvalget består av følgende verv: a) Leder b) Nestleder c) Informasjonsansvarlig d) Samfunnskontakt e) Samskipnadskontakt f) Profileringsansvarlig Leder, nestleder og informasjonsansvarlig honoreres for fulltid. De andre vervene honoreres deltid oppad begrenset til 35 % av full arbeidstid. Til: Arbeidsutvalget består av følgende verv: a) Leder b) Nestleder c) Informasjonsansvarlig d) Politisk rådgiver e) Politisk rådgiver f) Profileringsansvarlig Leder, nestleder og informasjonsansvarlig honoreres for fulltid. De andre vervene honoreres deltid oppad begrenset til 35 % av full arbeidstid. 6-3 Valgmåte Fra: Velferdstinget velger de seks medlemmene til Arbeidsutvalget ved særskilte valg. Det bør etterstrebes at studenter fra flere ulike institusjoner er representert i Arbeidsutvalget. Til: Velferdstinget velger medlemmene til Arbeidsutvalget ved særskilte valg. Det bør etterstrebes at studenter fra flere ulike institusjoner er representert i Arbeidsutvalget. 19

20 Saksfremlegg 3b Dato: 19. november 2012 Sak: 3b), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Arbeidsutvalgets årsrapport AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. Saksnotat For Arbeidsutvalget Birgit Skarstein Leder for Velferdstinget Signy Grape Nestleder for Velferdstinget 20

21 Årsrapport 2012 Velferdstinget i Oslo og Akershus Årsrapport for Velferdstinget i Oslo og Akershus 2012 Innledning Ved inngangen til året, i januar 2012, var 23 studieinstitusjoner medlemmer i Studentsasmkipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT). I løpet av året har tallet økt til 26. Velferdstinget har i 2012 hatt 37 representanter, og et arbeidsutvalg (AU) på 6 personer. Tre verv i AU har vært heltid og tre deltid, sistnevnte i 35 %. Velferdstinget har hatt et sekretariat på 80 % stilling. Dette har i tillegg vært ansatt 20 % av Oslo Kommune, som sekretariat for Arbeidsgruppen Studenthovedstaden. Konstituerende møte for Velferdstinget i Oslo og Akershus ble avholdt 1. desember Velferdstinget og dets arbeidsutvalg tiltrådte offisielt 1. januar Velferdstinget har i 2012 hatt ett velferdsseminar og åtte enkeltstående møter. Arbeidsutvalget har i tillegg hatt ukentlige møter. Andre gjennomgående møteaktiviteter har vært formøter med VTs representanter i delstyrene, VTs representanter i Hovedstyret, konsernledelsen i SiO, Studenthovedstadens arbeidsgruppe og de lokale studentdemokratiene. Arbeidsutvalget har i 2012 bestått av: Birgit Røkkum Skarstein (leder), Signy Grape (nestleder), Stian Lågstad (informasjonsansvarlig), Tone Veserhus (samskipnadskontakt), Kristin Brenna (samfunnskontakt) og Nicolai Solheim (profileringsansvarlig). Årsrapporten tar utgangspunkt i arbeidsprogrammets oppbygning, for å gjøre utfallet av hver sak oversiktlig. I tillegg er det lagt på tre relevante underkapitler til sist. Organisasjon Det har vært satt av relativt store ressurser til bygging og utvikling av egen organisasjon. Spesielt fordi arbeidsutvalget kun har bestått av representanter fra Universitetet i Oslo har det vært et poeng å pleie relasjoner med alle medlemsdemokratier, og nå bredt ut. Velferdstingets representanter, vararepresentanter og studentdemokratiene ved de små høyskolene ble i starten av året invitert til en felles Kick Off. Alle demokratiene ble besøkt før halve året var omme, og mye tid har gjennom året blitt brukt på jevnlig kontakt. Det har regelmessig blitt lagt ut informasjon og nyhetsbrev på Velferdstingets nettsider, twitter og facebook. I løpet av året er det etablert en del på nettsidene som kalles VT mener, og denne oppdateres fortløpende med gjeldende politikk. Informasjonsansvarlig har etablert et nyhetsbrev som regelmessig sendes ut til interesserte. For å rapportere om progresjon til Velferdstinget har arbeidsutvalget til hvert møte forberedt en skriftlig og muntlig presentasjon av velferdstingets arbeid. Etter sommeren ble det det presentert en halvårsrapport, og på årets siste ordinære møte i Velferdstinget blir denne årsrapporten lagt frem. VT har gjort et poeng ut av å møte opp på størstedelen av de offisielle møtene i lokale studentdemokratier, både for å orientere om VT og for å følge med på hva som beveger seg i studentmassen. I tillegg har arbeidsutvalget stilt opp på stand og aksjoner i forbindelse med ulike arrangementer. Ved kampanjer og andre relevante markeringer har det blitt produsert og distribuert informasjonsog kampanjemateriell til aktuelle demokratier, for profilering både av demokratiene, VT og SiO. Både lokal og nasjonal media har vært brukt for å fremme studentenes saker. 21

22 Velferdstingets leder har gjennom året vært representert i Studenthovedstadens Arbeidsgruppe. VT-leder har på vegne av Studenthovedstaden representert i det kommunale organet Kunnskap Oslo. Velferdstingets sekretær har også vært sekretær for Studenthovedstaden, og Velferdstinget har følgelig hatt en vertsrolle i organet. Arbeidet er utviklet, og tar nå en ny form. Fra å ha vært en smule perifer vil arbeidsgruppen nå spille en større rolle for Oslo Kommune og Kunnskap Oslo. Arbeidet er påbegynt, og Studenthovedstaden vil følge opp dette videre. Krisefond for internasjonale studenter har blitt forvaltet som tidligere, og det har, i samarbeid med studentrådgivningen, blitt tildelt midler herfra etter behov. Det har vært jobbet mye med å få fast observatørstatus med tale- og forslagsrett på landsmøtet i NSO, men dette gikk ikke gjennom. Arbeidsutvalget har imidlertid arbeidet tett med NSO i saker av både nasjonal og lokal interesse, som kampanjen for videreføring av ordning med deltidssykemelding. NSO har ellers bidratt med midler til gjennomføring av kampanjer. Ved slutten av året skal Velferdstinget evaluere infoflyten mellom VTs representanter og SiO-styrene og utarbeide retningslinjer for samspillet og informasjonstilgangen mellom organene. Dette skal opp på siste ordinære møte i Velferdstinget. Velferdstinget tar også på siste møte formelt stilling til Arbeidsutvalgets sammensetning. Informasjon og mediearbeid Det har vært et uttalt poeng å være tilgjengelig for alle studentdemokratiene i Velferdstinget. VT-møtene har gjennom året vært avholdt på ulike institusjoner: Høyskolen i Oslo og Akershus, Menighetsfakultetet, Arkitektur- og designhøyskolen, Handelshøyskolen BI og Universitetet i Oslo. I tillegg har det vært avhold en Kick Off på Politihøyskolen. En utfordring med å få spredt møtelokalene er at mange av de mindre institusjonene ikke har egnede lokaler for VT-møter. Det er gjort en stor jobb med å utvikle og oppdatere VTs nettside, for å på den måten effektivt kunne tilgejngeliggjøre og spre informasjon. En god del av arbeidet vil også komme fremtidige velferdsting til gode, da mesteparten av funksjonene vil kunne videreføres. Det er utformet informasjonsmateriale, som organisasjonskart og modeller som viser forhold mellom SiO, VT og studentene. Dette med hensikt å tilgjengeliggjøre informasjon om organisasjonene. I tillegg er det lagt ut informasjon om Velferdingets Kulturstyre, og før året er omme vil også Studenthovedstadens arbeid være mer synlig. Denne er også nå tilgjengelig på engelsk. I tillegg ble det utarbeidet modeller som synliggjør hvordan det velges til Velferdstinget. I forbindelse med valget til Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, og der gjennom Velferdstinget, distribueres en valgavis. I denne hadde VT en side om seg, sitt virke og hvordan valgordningen fungerer. Gjennom arrangementer, som gjesteforelesninger og kampanjer, har VT oppfordret lokale demokratier til å profilere både seg selv og VT. Arbeidsutvalget har fungert som bindeledd mellom SiO og demokratiene, og hatt ansvar for å stille til rådighet eller finne tak i nødvendig informasjon om SiOs velferdstilbud. Lokale demokratiene har også blitt informert om muligheten til å innføre frivillige SAIH-tiere der dette i dag ikke praktiseres. 22

23 Velfedstinget arrangerte under semesterstart alkoholfokusfrie arrangement, og arbeidet følgelig med å profilere dette, samt synliggjøre negative effekter av alkohol. Det ble i samme perioder delt ut store mengder vann til studenter. VT støttet i tillegg prosjektet Nattens Helter, hvor studenter blogget om å ikke drikke. VT har vært synlig i media, spesielt i forbindelse med større saker som boligmangel, tekniske krav til bygging av boliger og endring av samskipnadsloven. VT-AU har profilert VTs mål og virke overfor lokale myndigheter gjennom felles arenaer og møtepunkter. Mye av arbeidet er gjort i samarbeid med SiO, blant annet i felles lobbymøter. Hva Velferdstinget er og hvilke mål organisasjonen har er også noe VT-AU har jobbet for å profilere for studenter, blant annet gjennom studentmedia. Det er imidlertid noen utfordringer knyttet til å nå ut til brede deler av studentmassen, og mange vet ikke hva Velferdstinget er. Vi håper og antar imidlertid at dette har blitt bedre i løpet av året. Arbeidsprogrammet sier at det skulle ha vært gjennomført en medieundersøkelse våren Det var ikke satt av penger til en slik undersøkelse i budsjettet, og denne har følgelig derfor ikke blitt gjennomført. Det er nå satt av penger i budsjettet til at denne posten skal kunne gjennomføres neste år. VT-AU har imidlertid lagt til rette for at medieundersøkelsen skal kunne gjennomføres med noe mindre forberedelser enn hva som ville vært tilfelle i år. Studentvelferd: Generelt VT-AU har arbeidet mye for at studentstyringen skulle ivaretas i SiOs hovedstyre. Denne saken gikk imidlertid ikke veien, og et krav om 2/3 flertall for beslutninger i spesielt viktige saker ble innført. Effektene av endringen vil vi først se over nyttår, når den offisielt trer i kraft. Velferdstinget har tatt stilling til, og økt, semesteravgiften fra 420 kr til 550 kr. Det er bestemt at økningen hovedsakelig skal gå til å styrke tilbudet innen psykisk helse og tannhelse, samt markedsføring og profilering av SiOs velferdstilbud. Dette har trådt i kraft, og vi ser effektene allerede denne høsten. VT-AU har undersøkt nærmere hvor utbredt problemstilling det er at noen studenter ikke betaler semesteravgift. Dette ser ut til å gjelde få studenter, ved få institusjoner, og har følelig ikke vært en prioritert sak. Neste års Velferdsting kan om ønskelig forfølge punktet videre. Senter i Sentrum er åpnet, men så langt uten Karrieresenter. Velferdstingets politikk på feltet er spilt inn for SiO, men denne saken er krevende blant annet fordi den inkluderer sterk støtte både fra SiO og Høyskolen i Oslo og Akershus. Så langt har Karrieresenter derfor ikke kommet på plass her. Saken om vurdering av SiOs offentlighetspolicy skal opp på årets siste møte, i form av debatt av et 23

24 åpenhetsdokument. Målet er å gjennomgå dagens situasjon, og sende innspill fra VT til SiO om hvordan samskipnaden kan være mer åpen og tilgjengelig for studenter. Angående studentmånedskort hos Ruter har det vært en satsing på å få fjernet aldersgrensen. VT-AU har etterspurt tall på hva dette vil koste, og i følge Ruter selv ligger prislappen på 21 millioner kroner. Det finnes noe politisk støtte for en slik endring i kommunen, og Kunnskapsdepartementet har også vært på banen for å rådgi hvilke veier studentene kan gå for å gjennomføre dette punktet. Arbeidet med å oppheve aldersgrensen må gjøres over lengre tid, og det har i år blitt lagt et godt grunnlag for videre arbeid på dette feltet. Bolig Bolig har som alltid preget studentverden, i år både gjennom høst og vår. Det har blitt arbeidet grundig med alle punktene på dette feltet i arbeidsprogrammet. VT-AU har arbeidet mye og kontinuerlig for at SiO skal få tildelt flere studentboliger, samt bli prioritert i tildelingene. Dette har ikke skjedd, og i stedet for å høyne tildelingene til området med ekstra stor pågang har KD i stedet gått inn for å inkludere en ekstra by i kategorien pressområde. I debattene har ønsket om 20 % dekningsgrad av studentboliger vært spilt inn, men vi er foreløpig langt unna å nå dette målet. VT-AU har jobbet mye for at kostnadsramme og tilskuddsandel skal økes, og det blir stadig nevnt i enhver passende anledning. Signalet fra Kunnskapsdepartementet er at de tydelig har forstått hva studentne mener om saken, og at de det kommende året vil se på om noe kan økes. VT-AU har fremmet krav om at SiO skal få tilskudd til totalrehabilitering av studentboliger. Kunnskapsdepartementets holdning til dette er at rehabilitering og vedlikehold er ansvarsområder som ligger under samskipnaden og boligseksjonens drift. Vi har følgelig ikke kommet noen vei med dette. VT-AU har, både selvstendig og i samarbeid med SiO, jevnlig vært i møter med Oslo Kommune for samarbeid om fremtidige studentboliger. Blant annet har tomten tilhørende Sogn vgs og prosjektet i Bjørvika vært oppe som hete ønsker fra studentene. Kommunen har ikke vist stor vilje til å prioritere studenter når det kommer til å tilby gratis eller sterkt subsidierte tomter. Flere partier støtter studentenes sak, men det trengs vilje i posisjonen for at prosjektene skal la seg gjennomføre. Dette er et felt hvor det er viktig å være på hugget om kommunen skal forstå behovet for å prioritere studentvelferd i fremtiden. Det har vært spilt inn for flere aktuelle aktører, som Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Arbeiderpartiet og Høyres stortingsgrupper, samt Oslo kommune, at studentboliger må klassifiseres som en egen boligtype i bygningsforskriftene. Det er bred enighet om at det er et behov for å gjøre en mer helhetlig vurdering av regelverket, men dette er en sak hvor det ikke går veldig fort i svingene på den statlige siden. Plan- og bygningsetaten har også gitt signaler om at studentboliger definert som egen boligtype ville gjort arbeidet deres med å regulere betydelig raskere og mindre komplisert. Dette er en sak som er vinn-vinn for alle. Med tanke på stortingsvalget neste år kan dette være et godt krav å tidlig spille inn til partiene. VT-AU har, både selvstendig og i samarbeid med SiO, til stadighet spilt inn ønsket om egne saksbehandlere for 24

25 regulering av studentboliger, både til posisjonen og opposisjonen i Oslo Kommune. Signalene er at dette muligens ikke er gunstig for kommunen, blant annet fordi man ved slik spesialisering står i fare for at det blir større gjennomtrekk av saksbehandlere i Plan- og bygningsetaten. I stedet foreslås det fra kommunens side å forenkle regelverket, noe som må gjøres fra statlig hold. Vi har tilbake spilt inn at det savnes tilstrekkelig kompetanse hos de som behandler saker om regulering av studentboliger, og at vi ønsker at denne skal økes. Dette er et felt det bør jobbes mer med, så lenge regelverket er som det er i dag. Velferdstinget har spilt inn forslag til visningshjelp og tak-over-hodet-garanti som et alternativ for Oslo kommune til å yte service for studenter som ikke finner noe sted å bo. Dette har så langt ikke blitt hørt. Når det kommer til energiøkonomisering og miljø i studentboligene er dette ivaretatt i boligpolitisk dokument, som i høst ble oversendt boligstyret. Samskipnadsansvarlig har sittet i miljøgruppa, i tillegg til at enøk spilles inn ved enhver anledning. Ved utdeling av restmidler etter tidligere sak om overfakturering fra Hafslund, hvor leder og samskipnadskontakt representerte VT, var det stort fokus på energibesparende tiltak. VT-AU har i 2012 bistått mange studenter som har hett behov for råd og veiledning knyttet til sin boligsituasjon. I løpet av høsten har det blitt etablert en kontakt og lett samarbeid med Leieboerforeningen, som stiller juridisk kompetanse til disposisjon gratis for de som måtte bli medlemmer (medlemskontingent: 350 kr). Foreningen har stilt opp en kveld som innleder for Velferdstinget, uten å ta seg betalt for det. På grunn av lite oppmøte fra studenter vil de igjen bistå Velferdstinget med foredrag om innføring i leieboeres rettigheter i løpet av våren 2013, om det er aktuelt for neste VT. Studenter kan være spesielt utsatt på leiemarkedet, og god juridisk kompetanse er noe andre enn VT-AU vil måtte bistå med. Kriteriene for tildeling av studentbolig ble i år revidert, i tillegg til at det ble vedtatt et omfattende boligpolitisk dokument. Velferdstingets boligpolitikk er med andre ord oppdatert og gjennomarbeidet. Kafé VT-AU har arbeidet for at utdanningsinstitusjonene benytter SiO Catering til sin møtevirksomhet, og et resultat av blant annet dette er at Universitetet i Oslo og SiO Catering nå har inngått en gunstig avtale om levering av mat. VT- AU har også inngått avtale med SiO Catering om levering av mat og drikke til VT-møter. Det er lagt til rette for at denne avtalen kan videreføres av neste Velferdsting, dersom det ønsker dette. SiO Catering har blitt oppfordret til å øke sin konkurransedyktighet. Det har i 2012 blitt debattert og vedtatt et kafépolitisk dokument, så Velferdstingets kafépolitikk er utarbeidet, debattert og oppdatert. Helse og rådgivning Psykisk helse har vært et ønsket satsingsområde, både opp mot myndighetene og SiO. Velferdstinget har i 25

26 arbeidsprogrammet ønsket at det offentlige skal ta et større ansvar for studentenes velferdssituasjon, med spesielt fokus på psykisk helse. Helse Sør-Øst bidrar i dag med 6 millioner til psykisk helseseksjon. Med dagens økonomiske situasjonen i helseforetaket er signalene at dette tilskuddet ikke vil bli økt med det første. Etter at semesteravgiften økte ble imidlertid psykisk helse et uttrykt satsingsområde fra Velferdstingets side. SiO er som følge av dette nå i gang med å utrede muligheten for en styrking av den psykiske helsetjenesten. En tannhelsetjeneste med større kapasitet og rimeligere tjenester har vært et ønsket satsingsområde for Velferdstinget. Etter semesteravgiftsøkningen er prisen på sjekk hos SiOs tannleger redusert med 20 %. Arbeidsutvalget har også fulgt opp hvordan kapasiteten i tannhelsetjenesten har utviklet seg. I tillegg har VT-AU ved flere anledninger spilt inn ønsker om å forbedre tjenestens timebestillingsystem. SiOs helsetjeneste har selv initiert flere tiltak knyttet til å få studenter til å bytte fastlege til SiO. At flere brukere er oppført hos Studenthelsetjenesten forbedrer helsetjenestens økonomiske situasjon, fordi noe støtte gis per hode som står på listene. VT-AU har bidratt med utvikling av informasjonsmateriell, skriving av leserinnlegg og distribusjon av informasjon. Situasjonen har blitt bedre, men det er fremdeles for få som har meldt flytting av fastlege til Studenthelsetjenesten i forhold til hvor mange som bruker denne. Det har i samarbeid med Studentparlamentet ved Høyskolen i Oslo og Akershus vært jobbet med å få Studier med støtte til deres høyskole. Dette har imidlertid ikke kommet i boks, og må eventuelt arbeides videre med. Refusjon av reiseutgifter tur/retur helsetjeneste for studenter ved tidligere OAS-institusjoner endte med å ikke ble innvilget. Velferdstinget har i år ikke jobbet for et bedre samarbeid mellom Oslo kommune og SiO i forbindelse med implementering av samhandlingsreformen. Et samarbeid mellom SiO, Høyskolen i Oslo og Akershus og studentene har kommet i mål: Senter i Sentrum. Helsepersonell er på plass, og lokalene er tatt i bruk av både studenter og ansatte i SiO. Helsetjenesten har gjort en stor jobb med å flytte personell ned til sentrum uten å redusere studentenes tilbud. VT har fulgt prosessen tett. Gradert sykestipend, eller deltidssykemelding, som ordningen har hatt som navn i studentmiljøet, har vært en het potet knyttet til statsbudsjettet. Velferdstinget ønsket ordningen videreført, og allierte seg med NSO, Velferdstingene i Trondheim og Bergen og diverse ungdomspartier. Det ble gjort medieutspill, laget en omfattende kampanje og budskapet ble spilt inn i lobbymøter og ved uformelle treff med beslutningstakere. Ordningen med gradert sykestipend ble ikke permanent, men videreført ut Dette er noe det må jobbes mer med om man ønsker ordningen videreført også etter neste år. Idrett Velferdstinget har i år vedtatt Idrettspolitisk dokument, med arbeidsprogrammets prioriteringer innbakt. Dette er oversendt Hovedstyret. VT-AU har gjennom året fulgt opp idretten som alle andre avdelinger i SiO. Før strategi for idretten var oppe til behandling i hovedstyret var VT-AU sterkt tilstede og fremmet ønsker og krav for studentenes beste. 26

27 Studenter med barn Direkte på oppfordring fra VT-AU har SiO sørget for lørdagsåpne studentbarnehager i eksamenstiden. Når det kommer til finansiering av studentbarnehager som et ekstra tilskudd over statsbudsjettet er signalene fra Kunnskapsdepartementet at dette er lite aktuelt på nåværende tidspunkt. Det har likevel blitt jobbet for å gjeninflre en slik løsning. VT-AU har også vært i kontakt med en fraksjon i kommunen som ser på løsninger for å gi studentbarnehagene bedre vilkår. Kultur, medier og tildelinger Det har vært drevet aktiv orientering og opplysning om søknadsmuligheter til Kulturstyret. Dette er fremmet blant annet gjennom den gode kontakten informasjonsansvarlig har hatt til både de større og mindre studentdemokratiene i VT gjennom året. Prosessen rundt søknader til VT er til en viss grad forenklet gjennom et mer oversiktlig skjema. Læremidler Velferdstinget har i 2012 vedtatt høringsuttalelse på utredning om litteratur og språkpolitiske virkemidler. Det er igangsatt oppstart av brukerutvalg for Akademika, nå nylig på Høyskolen i Oslo og Akershus. To personer i VT-AU har gjennom året vært ansvarlige for oppfølging av Akademika. Disse har jobbet for at Akademika blant annet skal være innovativ, konkurransedyktig og levere et relevant tilbud til studentene. Mye av informasjonen som dreier seg om Akademika er taushetsbelagt, noe som er en utfordring i oppfølgingsprosesser. Med en representant fra Hovedstyret i Akademikas styre er imidlertid studentene også representert mer direkte i strukturen. Fortsatt god oppfølging av Akademika blir viktig i tiden som kommer. Miljø Samskipnadskontakt har gjennom året sittet i en miljøgruppe i regi av SiO. Hun har der jobbet for at SiO skal tenke miljø i alle ledd i organisasjonen. Det er nå innført kildesorteringsstasjoner i en del av SiOs spisesteder, og dette arbeidet vil fortsette. Samskipnadskontakt har fulgt opp vedtaket fra både årets og fjorårets VT om å forbedre vegetartilbudet som et ledd i en sterkere miljøprofil. En direkte konsekvens av dette er at kampanjen Meatless Monday nå har fått innpass i studentkafeene. Samarbeidsaktører Velferdstinget i Oslo og Akershus, Velferdstinget i Trondheim og Velferdstinget i Bergen har hatt et godt og stabilt samarbeid gjennom hele året. I perioder har aktiviteten vært høy VTene imellom, i andre perioder har kontakten hovedsakelig vært basert rundt sparring, idémyldring og erfaringsutveksling. Det er nå satt i gang et samarbeid om en lobbykampanje som enkelt kan videreføres av neste års VT. Fordi VTene i Trondheim og Bergen har motsatt valgår fra VT Oslo og Akershus videreføres alltid en del erfaring og kunnskap mellom byene, og en kjapp overlapp er planlagt også på denne fronten. Velferdstingene har sammen kalt seg ViN (Velferdstingene i Norge). ViN- 27

28 samarbeidet vant i høst Kristian Ottosen-prisen for sitt engasjement og arbeid for studenters velferd. Med prisen kom prispenger på kr, som neste Velferdsting får gleden av å disponere. Det er lagt planer om en politikerkonferanse med velferd på agendaen, i forbindelse med Stortingsvalget, noe som forhåpentligvis vil kunne gi mer avkastning for pengene for den jevne student. Forholdet med NSO er utviklet og forbedre gjennom året. Det er lagt vekt på å samarbeide på arenaer hvor våre organisasjoner har felles interesser, samt utveksle ressurser og kunnskap der det er hensiktsmessig. VT og NSO har i år samarbeidet om flere kampanjer, og VT har fått støtte til flere prosjekter gjennom NSO. Velferdstinget har naturlig nok hatt mye kontakt med Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). I tillegg til å legge premisser for, og drive kontroll av, SiO har VT også samarbeidet en del med ulike aktører innad i samskipnaden. VT-AU har brukt forholdet med SiO til å fremme Velferdstingets politikk og studentenes beste. VT- AU har hatt jevnlige møter med ulike divisjoner, administrativt ansatte og ledelse i SiO. Det har vært mye kontakt mellom studentrepresentantene i hovedstyret og VT-AU. Utad har VT og SiO samarbeidet om blant annet bedre vilkår for bygging av studentboliger, både opp mot stat og kommune. I løpet av våren ble så godt som alle partiene på Rådhuset avlagt et besøk, noe som var viktig med tanke på at det høsten 2011 hadde vært valg. Også partier på Stortinget har fått besøk av VT og SiO. Dette er et samarbeid som har fungert svært godt, da VT og SiO har ulike roller opp mot myndighetene. Økonomi Økonomisk har VT-AU lagt seg på en stram linje. Det har vært uttalt at studentenes penger på ingen måte skal brukes på alkohol. Kollektiv transport har blitt brukt til forflytning, og møtemat har man forsøkt å holde så billig som mulig. I forbindelse med lønnsreguleringen ble VT-AUs honorar redusert. I neste års budsjett er det foreslått innsparing over alt hvor det ansees som forsvarlig. Samtidig er det foreslått at inntekten økes, og alternativer dette kan gjøres på, for å sikre stabil drift. Det er søkt om momskompensasjon, noe som sannsynligvis blir et nytt og ekstra ben å stå på. Innbetaling av driftstilskudd fra medlemsinstitusjoner er fulgt tett opp, og det er her lagt et godt grunnlag for at denne skal gå enda smidigere neste år. Det er også opprettet en felles forståelse med SiO av at innbetaling av driftstilskudd er viktig, og det vil legges inn et tillegg i SiOs kontrakt med institusjonene hvor det oppfordres til at dette skaloverføres VT når institusjoner blir medlem av SiO. Samlet sett går Velferdstinget inn i 2013 med betraktelig bedre økonomiske forutsetninger enn ved inngangen av Avslutning Utgangspunktet for året har vært et arbeidsprogram på 61 punkter. Mange av disse har inkludert flere saker eller ulike tiltak i samme punkt, noe som medfører at sakene Velferdstinget i realiteten skulle jobbe med var langt flere. Fire av punktene har vært satt som uttalte hovedprioriteringer: 1. økt tilskudd og kostnadsramme for bygging av studentboliger, 2. studenttannhelsetjeneste med økt kapasitet og rimeligere tilbud, 3. informasjons- og promoteringsarbeid og 4. et studentmånedskort uten aldersbegrensning hos Ruter. Velferdstinget har jobbet med så godt som alle punktene i arbeidsprogrammet, men på grunn av den store mengden mål har VT-AU vært nødt til å prioritere. Hovedpunktene har naturlig nok være satsningsområdet der er investert mye tid å energi i å jobbe for. 28

29 Samtidig har arbeidsutvalget tatt utgangspunkt i hva årets Velferdsting og arbeidsutvalg har hatt gode forutsetninger for å gjøre noe med, og hva som har vært riktig av saker å prioritere til ulike tidspunkt og settinger i omgivelsene. Da forslag om endring av samskipnadsloven var het ble det lagt mye ressurser i dette, da studentboligmangelen var på topp var studentboligsaker følgelig en prioritet og før statsbudsjettet ble lagt frem dominerte innspill til dette agendaen. Ønsker Velferdstinget tettere kontroll med hvilke punkter som prioriteres kan det være en god idé å neste år vedta færre punkter i arbeidsprogrammet. Årets Velferdsting har vært produktivt og hatt høyt tempo. Til tider har VT-AU gapt litt høyt, og hatt vel store ambisjoner. Dette har til påvirket utsendingen av sakspapirer, som av og til har vært forsinket. Det har imidlertid blitt vedtatt mye politikk i år - hele 3 store dokumenter og mange mindre saker. Det er utarbeidet ny, helhetlig politikk på idrett, bolig og kafé. Velferdstinget har samtidig vært tett på SiO, og jevnlig fulgt opp og fulgt med på at prosessene i samskipnaden har skjedd med hensyn til Velferdstingets ønsker og innspill har vært preget av mange interne prosesser i SiO. Blant annet har det blitt vedtatt strategi for fire enheter her: Studentidretten, Studentliv, Studentkafeene og Karrieresenteret ved UiO. I tillegg har det vært en større gjennomgang av Studentboligene. Velferdstingets utforming av politikk har vært koordinert med prosessene i SiO, for å sikre medvirkning i beslutningene som tas i samskipnaden. Etter flere år med godt arbeid tar nå det nye Velferdstinget form etter fusjonen. Velferdstinget har i løpet av 2012 bygd opp en mengde vesentlig informasjon for lettere kontakt med representanter og bedre og riktigere flyt i viktige prosesser. Samtidig er sekretariatet mer innarbeidet, og større rutiner har kommet på plass. Velferdstinget har i løpet av året blitt et mer demokratisk organ, da de mindre institusjonene har kommet betraktelig mer på banen. Fra å tidligere ikke ha vært nok representanter på valgforsamling til å være settedyktige var det ved slutten av året nesten fulltallig oppmøte og kampvotering om plassene i Velferdstinget. Det har jevnlig blitt arrangert formøter med de mindre skolene, noe som har åpnet for at flere har fått sagt sin mening og kommet med innspill til VTs politikk. Velferdstinget har hatt mye å si inn mot SiO, siden det der i år har pågått mange interne prosesser med store utfall. Og ikke minst har Velferdstinget selv, gjennom lengre prosesser og god debatt, nå en dypere, bredere og mer oppdatert politikk enn noen gang. Det er fremdeles store utfordringer i studentvelferden. En del prosesser er i gang, men det er fremdeles mange igjen å sette i gang. Ettervirkninger av fusjonen SiO/OAS er enda synlig, og noe omorganisering må trolig fremdeles til. Velferdstinget er enda ungt, og kan etter litt tid trenge en gjennomgang for å sikre at det er en politisk organisasjon med en hensiktsmessig oppbygning. I 2013 er det stortingsvalg, og studentene må på banen. Det er kunnskap å spre, saker å tale for og politikk som må utformes. Velferdstinget har i 2012 utviklet seg, og årets VT gir fra seg en studentorganisasjon som danner et godt grunnlag for videre arbeid for studentvelferd - et arbeid som på ingen måte er avsluttet. 29

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 3. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 1. desember kl. 17:00-20:30 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 Velkommen kjære representanter

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogrammet er arbeidsutvalgets handlingsplan, og bygger opp under Velferdstingets politiske plattformer. Arbeidsprogrammet blir vedtatt

Detaljer

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG 1 2 3 MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KAPITTEL 1 GENERELT 1-1 Konstituering Arbeidsutvalget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 27. august kl. 17:00-21:00 Domus Theologica Tema: Boligpolitikk Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Konstituerende møte Mandag 2. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte.

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte. REFERAT fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe Dato: Onsdag 12.september 2012 Tidsrom: 17:00-19:00 Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika Tilstede: Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 14. oktober kl. 17:00-21:30 Det teologiske Menighetsfakultet Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak 3 Forslag til sak 4 Forslag til sak Tord Øverland - HiOA Linjenummer: 1094 4a - Politisk Grunndokument I samarbeid med studentene kan fylke og

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Til studentdemokratiene ved: Norges idrettshøgskole Det teologiske menighetsfakultet Norges Musikkhøgskole

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 19. oktober 2015, klokka 17.00-19:00. Hvor møtet blir avholdt kommer senere. TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur- og designhøgskolen

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 31. oktober 2016, klokken 17.00 Georg Sverdrups hus; Undervisningsrom 2 Universitetet i Oslo TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur-

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Prioriteringer 1.0 Organisasjon 1.1 Informasjon 1.2 Samarbeid og tilgjengelighet 1.3 Utredninger? 1.4 Lobbyarbeid 1.5 Økonomi 2.0 SiO 2.1

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 22. oktober 2012 Tid: kl. 18:09-19:38 Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 22. oktober kl. 18:15. Ved opprop kl. 18:10 var det 19 stemmeberettigede til stede. Følgende

Detaljer

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Innholdsfortegnelse 1.0 Prioriteringer 2.0 Organisasjon og informasjon 2.1 Drift og styring 2.2 Informasjon 2.3 Synlighet og lobby 3.0 Studentsamskipnaden

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 1 for Velferdstinget 2016 Mandag 30. november kl. 17:00-21:00 Sted: Universitet i Oslo, Georg Sverdrups hus VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463

Detaljer

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger.

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger. ÅRSRAPPORT Studenthovedstaden 2014 Studenthovedstaden Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formand på Det Norske

Detaljer

Halvårsevaluering, oversikt

Halvårsevaluering, oversikt Halvårsevaluering, oversikt Ferdig Pågående Ikke oppnådd Hovedprioriteringer Det som er helt ferdig. Det som gjøres fortløpende og ikke kan "krysses av" før vi er ferdige i VT. Det vil si at punktet er

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01 sstiller: VT-AU 1 Generelt (1) Denne instruksen gjelder for Velferdstingets arbeidsutvalg. Instruksen skal fungere retningsgivende mellom møter i Velferdstinget.

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus Vedtatt: 5.2.2011 Sist oppdatert: 5.2.2011 Del I: Arbeidsbeskrivelse for Velferdstingets Arbeidsutvalg 1 Generelt 1 1 Konstituering Arbeidsutvalget konstituerer

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 Innkalling til Velferdsseminar 11.-12. februar 2012 7 8 9 10 11 12 Sted: Hurdalsjøen Hotell og Konfransesenter 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære representanter

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen (10 etasje) Administrasjonsbyggningen

Detaljer

Instruks for arbeidsutvalget

Instruks for arbeidsutvalget Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET 1. Generelt Fravikelighet Denne instruks viker for "Reglement for Velferdstinget", "Forretningsorden for Velferdstinget", og "Økonomiinstruks for Velferdstinget".

Detaljer

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

Velferdsseminarets ABC

Velferdsseminarets ABC Velferdsseminarets ABC alt du trenger å vite, og litt til A. Absolutt viktigst: Å møte opp i god tid på Chateau Neuf lørdag 11. februar før bussen reiser presis kl. 08.00. Akademika: Studentenes egen fagbokhandel.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2016 Lørdag 23. til søndag 24. januar Sted: Renskaug Vertsgård VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette.

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette. Arbeidsplan 2014 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet skal fortsette arbeidet med ordningen Studentrådets tildelingsmidler. SR skal arbeide for å gjøre tildelingsmidlene bedre

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Studentrådet er det øverste studentorganet ved avdeling for samfunnsfag på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 1.2

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 18. november kl. 17:00-20:30 Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget

Detaljer

Velferdstingets lille håndbok

Velferdstingets lille håndbok Velferdstingets lille håndbok 2 Om håndboken Velferdstinget er en stor interesseorganisasjon tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo, og vi har mange tillitsvalgte i systemet. Å ha mange tillitsvalgte betyr

Detaljer

Referat: Realistlistas Høstmøte

Referat: Realistlistas Høstmøte Referat: Realistlistas Høstmøte Tid og sted 15. november klokka 18:25 i Realistforeningens kjeller. Til stede på møtet: Henrik Sveinsson, Jørgen Eriksson Midtbø, Stian Kogler, Mali Ramsfjell, Ingvild Aabye,

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt 25.01.2005 Sist oppdatert 8.11.2010 Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1-1 Formål Velferdstinget i Oslo (VT) er det overordnede studentpolitiske organet i velferdssaker

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 7. april kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Tid: 17:00 21:00 Sted: Rådssalen, administrasjonsbygget Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 001 Møtekonstituering 1a Valg av ordstyrer

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2011

Detaljer

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu.

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu. Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu. Til stede: Marianne Høva Rustberggard (leder), Magnus Nystrand, Torkil Vederhus,

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 10/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010 Tid: kl. 09.15 11.25 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Kim Kantardjiev

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for STA-styret

Stillingsbeskrivelse for STA-styret Stillingsbeskrivelse for STA-styret 1 Leder 1.1 Definisjon Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA-styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 1.2 Valgbarhet Leder

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 14. mars kl. 17:00-21:00 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære representanter

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

YATA Norge. Vedtekter

YATA Norge. Vedtekter YATA Norge Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTE 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrere og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan V 1d)

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Innkalling til Velferdstingsmøte

Innkalling til Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus Vedtatt 5. februar 2011 Revidert 03.04.13 Del

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 Innkalling til Velferdsseminaret 2013 16.-17. februar 7 8 9 10 11 Sted: Randsvangen hotell på Hadeland 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter! 1 19 20

Detaljer

U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april

U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april Møtedato 4. april 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Håkon, Svein-Martin,

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 31. MARS KL 1700-21.00. P(ilestredet) 52 Auditorium 3

VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 31. MARS KL 1700-21.00. P(ilestredet) 52 Auditorium 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 31. MARS KL 1700-21.00 HØYSKOLEN I OSLO P(ilestredet) 52 Auditorium 3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 VELKOMMEN

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

Endelig innkalling VT 02/13

Endelig innkalling VT 02/13 Endelig innkalling VT 02/13 Tid: Tirsdag 5. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat kl. 17.00. Tivoli ligger i kjelleren på Det akademiske kvarter. Endelig innkalling

Detaljer

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyre mandag 3. desember 2012 HIOA, rom 301, Pilestredet 46.

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyre mandag 3. desember 2012 HIOA, rom 301, Pilestredet 46. Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyre mandag 3. desember 2012 HIOA, rom 301, Pilestredet 46. Til stede: Marianne Høva Rustberggard (leder), Magnus Nystrand, Torkil Vederhus,

Detaljer

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter Støtte fra Velferdstinget 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Sum inntekter 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Utgifter Honorarutgifter Honorar: VT AU 230 000 kr 455

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark 2015 I året som har gått har vi jobbet aktivt om å få opp engasjementet rundt studentpolitikken og vi har sett på en mulig omstrukturering med utfall om å opprette

Detaljer

REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE Dato: 8. november 2010. Tid: 17.10

Detaljer

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttinget NTNU studentenes stemme Studenttinget skal til enhver tid ha reell innflytelse for å bedre studentenes hverdag på NTNU. Studenttinget skal bli

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 18. november kl. 17:00-20:30 Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget

Detaljer

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Demokratiske strukturer 3 Lokallaget 3 Årsmøte i Lokallaget 3 Landsstyret 4 Sentralstyret 4 Landsmøtet 4 Arbeidsutvalg 5 Utvalg

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Godkjent av AU 14.02.2017 Felles beskrivelse Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU) er Studentparlamentets ansikt utad, og skal jobbe med å formidle Studentparlamentets

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 22. september kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Kroa, (Nydalsveien 15-17) 12 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 24. september kl. 17:00-21:15 Det teologiske Menighetsfakultet Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

PROTOKOLL FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

PROTOKOLL FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark PROTOKOLL FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser 1.2 Ansvarsforhold 2 Regnskapsførsel 2.1 Regnskapsførsel

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17 Dato: 26.01.17- Møtetid: 09.15- - Møtested: Store møterom gamle fysikk Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Til stede: Forfall: Marte

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 8 for Velferdstinget 2015 Mandag 9. november kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 2016 Tid Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent, Anette

Detaljer