INNKALLING OG SAKSPAPIRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING OG SAKSPAPIRER"

Transkript

1 INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 8 for Velferdstinget 2015 Mandag 7. september kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon / Velferdstinget i Oslo og Akershus mail Villa Eika, Problemveien 5, 0313 Oslo nettside Postboks 1088, Blindern, 0317 Oslo org. nr

2 TIL: Velferdstingets arbeidsutvalg Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo Handelshøgskolen BI Politihøgskolen Det teologiske menighetsfakultet Høgskolen Diakonova Norges Veterinærhøgskole Bjørknes Høgskole Norsk Gestaltinstitutt NLA Høgskolen i Staffeldtsgate Høgskolen for Ledelse og Teologi Norges Dansehøgskole Musikkteaterhøgskolen Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Høgskolen i Oslo og Akershus Norges idrettshøgskole Høgskolen Campus Kristiania Norges Musikkhøgskole Kunsthøgskolen i Oslo Westerdals Høgskole Atlantis Medisinske Høgskole Norsk skuespiller institutt Steinerhøgskolen Barratt Due Musikkinstitutt Den Norske Eurytmihøgskole Folkeuniversitetene KOPI: Hovedstyrets studentmedlemmer, velferdstingets kontrollkomité, velferdstingets representanter i SiOs delstyrer, studentmediene, kulturstyret, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Norsk Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig, ISU v/ UiOs lokallag, Det Norske Studentersamfund v/hovedstyret, Ordstyrer INNKALLING TIL VELFERDSTINGSMØTE Dette er endelig innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo og Akershus mandag 7. september. Møtet finner sted på Handelshøgskolen BI, i lesesalen i D-blokken. Det er møteplikt i Velferdstinget, og dersom du ikke kan møte må du selv varsle ansvarlig for din lærestedsgruppering eller fraksjon for å finne vara. I tillegg må du varsle Velferdstingets administrasjon, hvis du ikke kan møte og din vara stiller i stedet for deg. Representanter valgt via valgforsamling må ved forfall ta kontakt med Sarah Sørensen, for å finne vara. VED SPØRSMÅL OM PRAKTISK INFORMASJON: kontakt Sarah Sørensen på eller 2

3 DAGSORDEN VT 01 MØTEKONSTITUERING 1a) Valg av ordstyrer og referent Vedtakssak 1b) Godkjenning av innkalling Vedtakssak 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan Vedtakssak 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte 1. juni Vedtakssak 1e) Godkjenning av valgprotokoller Vedtakssak VT 02 ORIENTERINGER 2a) Arbeidsutvalgets orientering Orienteringssak 2b) Hovedstyrets orientering Orienteringssak 2c) Andre orienteringer Orienteringssak 2d) Informasjon om tildelingsmøtet 12. oktober Orienteringssak 2e) Kampanjer Orienteringssak VT 03 ORGANISASJON 3a) Vedtektsendring: Endring av valgperiode Diskusjonssak 3b) Gjennomgang av profilundersøkelsen Diskusjonssak VT 04 POLITIKK 4a) Boligpolitisk dokument Vedtakssak 4b) Kulturpolitisk dokument Diskusjonssak VT 05 ØKONOMI 5a) Godkjenning av og revisjonsberetning Vedtakssak 5b) Ekstraordinær økonomisk status for inneværende år Orienteringssak VT 06 VALG 6a) Supplerende valg: Vara til SiO mat og drikke Vedtakssak 6b) Valg av valgkomité Vedtakssak VT 07 HØRINGER OG RESOLUSJONER 7a) Ettergodkjenning av høringssvar til Flytteutvalget ved DNS Vedtakssak VT 08 EVENTUELT 3

4 FORSLAG TIL MØTEPLAN: 17:00 Møtestart med opprop Konstituering og orienteringer 1a) Valg av ordstyrer og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte 1. juni 1e) Godkjenning av eventuelle valgprotokoller 17:20 2a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Andre orienteringer 2d) Informasjon om tildelingsmøtet 12. oktober 2e) Kampanjer a) Vedtektsendring: Endring av valgperiode MATPAUSE b) Gjennomgang av profilundersøkelsen a) Boligpolitisk dokument 19:30 4a) Kulturpolitisk dokument 20:00 5a) Godkjenning av og revisjonsberetning 20:10 5b) Ekstraordinær økonomisk status for inneværende år 20:15 6a) Supplerende valg: Vara til SiO mat og drikke 20:25 6b) Valg av valgkomité 20:45 7b) Ettergodkjenning av høringssvar til Flytteutvalget ved DNS 20:55 8) Eventuelt MØTESLUTT 4

5 SAKSFREMLEGG: 1A Dato: 7. september 2015 Sak: 1a) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT AU innstiller på følgende personer: Ordstyrer: Tord Øverland Referent: Sarah Sørensen SAKSFREMLEGG: 1B Dato: 7. september 2015 Sak: 1b) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget GODKJENNING AV INNKALLING AU innstiller på følgende: Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. SAKSFREMLEGG: 1C Dato: 7. september 2015 Sak: 1c) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget GODKJENNING AV DAGSORDEN OG KJØREPLAN AU innstiller på følgende: Vedlagt forslag til dagsorden 5

6 SAKSFREMLEGG: 1D Dato: 7. september 2015 Sak: 1d) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget GODKJENNING AV REFERATET FRA VELFERDSTINGSMØTET 27. APRIL Referatet finner dere AU innstiller på følgende: Referatet godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. SAKSFREMLEGG: 1E Dato: 1. juni 2015 Sak: 1e) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER AU innstiller på følgende: Valgprotokoller godkjennes. FOR ARBEIDSUTVALGET Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 6

7 SAKSFREMLEGG: 2A Dato: 1. juni 2015 Sak: 2a), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. FOR ARBEIDSUTVALGET Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget GENERELL ORIENTERING FOR HELE ARBEIDSUTVALGET I juni 2015 ble Villa Eika et sertifisert Miljøfyrtårn. SPUiO og VTAU har samarbeidet om å nå målene som trengs for sertifisering og følger videre alle krav tilknyttet dette. AU deltok i juni på årsmøte og seminar i Kunnskap Oslo ledet av Hallstein Bjercke. Seminaret hadde temaet Hvordan gjør vi Oslo attraktiv? med en rekke innlegg som satte fokus på potensialet Oslo har med bl.a. Fra student til gründer, Merkevaren Oslo og Oslo som vertskapsby. 13.juni arrangerte AU Jubileumsfest foran Villa Eika der vi inviterte nye som gamle medlemmer av VT og AU til å markere at vi har holdt på i 10 år. Arrangementet var vellykket, og det var spennende å møte de som har drevet Velferdstinget tidligere. AU og administrasjonskonsulent har vært på studietur i København der vi avholdt møter med Danske Studerendes Fællesråd (DSF), som er det danske svaret på NSO. Vi hadde erfaringsutveksling, jobbet med kampanjer og lærte hvordan de arbeidet opp mot Folketingsvalget som nylig var i Danmark. I etterkant av studieturen hadde AU en planleggingsdag der vi oppsummerte vårsemesteret og spikra høstsemesteret. I vår har vi hatt tett kontakt med SiO og OSI ang. at de nå er gått fra å delvis søke om midler under tildelingsordningen til VT til å være fullt underlagt den. Vi har vært på befaringsrunde med direktør i SiO Bolig, Trond Bakke, for å få et blikk over studentboligene. I slutten av juli presenterte NSO sin årlige boligundersøkelse. For VTOA kom ikke resultatene som et sjokk, da vi var forberedt på tallene. VT, SPUiO, BI og HiOA gikk ut med en felles pressemelding der vi presiserte ytterligere at Oslo må annerkjennes som det største pressområdet. Flere medier brukte pressemeldingen i oppslag om boligundersøkelsen. I sammenheng med publisering av boligundersøkelsen gikk FPU ut med et utsagn om at mange bor ulovlig i studentboliger hos SiO, som baserte seg på en undersøkelse som ikke finnes. Leder av VT var i denne anledning i debatt på TV2 nyhetskanalen. 7

8 AU har hatt stand og deltatt på foreningsdagene ved UiO, NiH, HiOA. Foreningsdagene var vellykkede, og arbeidsutvalget vil gratulere SiO Foreninger, alle foreningene og institusjonene med gode samarbeidsprosesser og et flott resultat. Under semesterstart arrangerte VT i samarbeid med SPUiO grilling og quiz foran Villa Eika rettet mot nye studenter ved UiO. AU har benyttet seg av NSO sitt kurstilbud og hatt konflikthåndteringskurs, som var veldig lærerikt. På Den store festen på DNS delte AU ut vann til studentene. Vi ble tatt godt imot og fikk gode tilbakemeldinger. AU har deltatt i arrangering av Studentenes Valgkavalkade på DNS (9.sept.), et samarbeid mellom Studenthovedstadens arbeidsgruppe (SHA) med fokus på valget. ORIENTERING FRA LEDER, SIGRID MÆHLE GRIMSRUD juni deltok jeg på 24th EAN Annual Conference i regi av NSO med tema Access, Equity, Inclusion & Diversity in HE. Konferansen inneholdt en rekke workshops og foredrag om hvordan man kunne sikre like rettigheter i høyere utdanning. Det var en god konferanse og jeg fikk innblikk i forskjellene i høyere utdanning verden over. Grunnet at Villa Eika er blitt et miljøfyrtårn har jeg deltatt på HMS-kurs i regi av UiO om arbeidsgiveransvar, samt et AKAN-kurs juli var jeg i Bergen på ViN-møte. Der fikk vi en overlapp for de som har valgt nye representanter i AU. Der bestod programmet av bl.a. gjennomgang av arbeidsprogram, kampanjeerfaringer, plan fremover og kommuneog fylkestingsvalg. Sammen med SiO har jeg vært på befaring med Byutviklingskomiteen på Kringsjå studentby om omregulering av arealene der. Omreguleringen ble vedtatt i bystyret 26.august. I august deltok jeg på Sykkebynettverksmøte i sammenheng med Oslos nylig vedtatte sykkelstrategi. Oslo kommune setter nå i gang arbeidet med å utvikle en egen standard for sykkeltilrettelegging i Oslo Oslostandarden, der Velferdstinget skal delta i referansegrupper videre. ORIENTERING FRA NESTLEDER, SIMEN ERIKSEN Jeg hadde sommerferie mellom 3. Juli og 3. August, med visse avbrudd, spesielt rundt utgivelsen av NSOs boligundersøkelse i slutten av juli. Gjennom hele perioden siden sist møte har jeg jobbet mye med å holde en løpende kommunikasjon mellom oss og søkerne i tildelingen. Dette har spesielt tiltatt de siste ukene opp mot søknadsfristen. Arbeidet med tildelingen vil være en prioritet for meg frem mot tildelingsmøtet. Jeg har hatt hovedansvar for å skrive førsteutkastet til kulturpolitisk dokument som legges frem i dette møtet. Jeg har begynt arbeidet med å følge opp endringene vi vedtok i finansieringen i juni-møtet, spesifikt med å jobbe for at midlene Velferdstinget ikke vil kreve inn lengre skal gå til lokal studentdemokratisk aktivitet. Før sommerferien var jeg to ganger på nyhetsfredag i Radio Nova. Vi ble bedt om en grundigere skriftlig begrunnelse for fjorårets tilskuddssum av OSI, jeg utarbeidet dette i dialog med Kaia Rosseland. I forbindelse 8

9 med studiestarten har mitt viktigste ansvar vært å planlegge gjennomføringen av pub på Villa Eika i forbindelse med pub-til-pub-arrangementet sammen med Kristian Tuv fra Studentparlamentet v/ UiO. I forbindelse med valget har jeg jobbet en del med research rundt hvilke konsekvenser eiendomsskatt ville kunne hatt for studentboliger. Jeg har vært i kontakt med samskipnadene i flere byer med skatt på næringseiendom. Her endte vi derimot (heldigvis) opp med et smertefritt gjennomslag, da Arbeiderpartiet har gitt oss garantier ved flere anledninger, og bekreftet det samme overfor en journalist som vurderte å lage sak, om at studentboliger er uaktuelt å beskatte. Dermed endte jeg opp med å gjøre litt mye arbeid for lite synlig resultat, men for et konstruktivt gjennomslag! ORIENTERING FRA INFORMASJONSANSVARLIG, CHRISTINE SVENDSRUD Jeg har hatt sommerferie mellom 06. juli til 12. juli og ellers har jeg hovedsakelig vært på jobb i juli. Fra forrige VT-møte 1. juni har jeg blant annet deltatt på Eureopean Access Network konferansen som ble avholdt i Oslo i regi av NSO. Konferansen handlet hovedsakelig om lik rett til utdanning og tilgjengeligheten av høyere utdanning. Ellers har jeg gitt tilbakemeldinger på møtene til SiO Mat og Drikke da dette er mitt ansvarsområdet i arbeidsutvalget. Jeg har også jobbet en del med boligundersøkelsen, med forberedelser til pressemelding med bolig- og studenttall. Hovedoppgaven min fra forrige VT-møte til nå har vært planlegging av boligkampanjen som vi skal ha etter valget, sammen med Ine. Kampanjen kommer til å inneholde en promoteringsfilm som vi skal spre i sosiale medier, nettsiden plakater som skal henges opp rundt på institusjonene, bilder som skal brukes på Instagram og et lykkehjul vi skal dra rundt med på stand sammen med studentboligen som ble bygget for noen år siden. Vi kommer til å ha en rekke promoteringsmateriell vi skal dele ut i forbindelse med kampanjen som kan vinnes ved å prøve lykken i lykkehjulet eller vinne på skrapelodd. Ine Sophie og jeg har også jobbet med å inkorporere den nye logoen inn i blant annet nye maler, på Facebook, Twitter, brosjyrer, visittkort og lignende. Arbeidet med nettsiden pågår. Designmanualen er også ferdigstilt og sendt til trykk. Resultatene til profilundersøkelsen har jeg også gått gjennom og vil presentere i grove trekk på møtet. Tiden fremover nå kommer i hovedsak til å gå til å besøke de institusjonene jeg ikke har vært hos enda og gjennomføre Valgforsamling. Dette krever en del planlegging og organisering i forhold til at det er en rekke ulike mennesker som velges inn i nye verv rundt på de mindre institusjonene. ORIENTERING FRA PROFILERINGSANSVARLIG, INE SOPHIE ATTERÅS Jeg har vært sykemeldt i 4 uker, og hatt noen uker i ferie og har effektivt vært borte fra til Men skolestarten er i gang for fullt, og jeg har hatt masse å gjøre med kampanjearbeid og bestilling av nye profileringsartikler og trykksaker. Nye visittkort er bestilt og hentet, og vi ser skikkelig fine ut alle sammen. Jeg har laget ny informasjonsbrosjyre for Velferdstinget, denne gangen på både og engelsk og norsk i samme trykksak. Dessuten har jeg også bestilt nye rollups. Den nye grafiske profilen ser veldig bra ut i bruk, og vi er storfornøyde med alt nytt 9

10 promoteringsmateriell. Jeg har også kjøpt inn nye gensere med logotrykk som forhåpentligvis snart er klare, fra Nilz. Når det kommer til kampanjearbeid er det full fres på informasjonskontoret. Rett etter ferien satt jeg med en lang søknad om midler fra NSO til å lage en litt større kampanje enn vi har midler til, som vi fikk innvilget hele summen av Arbeidsutvalget i NSO. Vi er i god gang, og jeg har brukt noen dager på å bestille promoteringsmateriell med logo til kampanjen. Det meste har nå kommet, og vi venter kun på noen trykksaker. Vi er snart klare til å lage film, og ruller ut kampanjen etter lokalvalget. Vi vil også holde fokus på lokalvalget i tiden fremover, og produsere opp litt materiell relatert til dette. Følg med! ORIENTERING FRA POLITISK RÅDGIVER, ALEKSANDER GJØSÆTHER Jeg har hatt sommerferie fra 3. juli til 3. august. Fra forrige VT-møte den 1. juni til begynnelsen av min sommerferie har jeg jobbet med å ferdigstille boligpolitisk dokument, samt vært i kontakt med politiske partier ang. valget Etter sommerferien har jeg gått igjennom halvparten av de partiene som er representert i Oslo sine politiske programmer for perioden , og skrevet ned deres studentspesifikke tiltak for perioden. Jeg har vært i kontakt med Arbeiderpartiet, og i dialog med både Raymond Johansen og Tone Tellevik Dahl fått bekreftelser på at en eventuell innføring av eiendomsskatt ikke vil bli innført for studenter som bor i SiO-boliger, men vil gjelde for studenter som f.eks. leier et bokollektiv med en anslått markedsverdi høyere enn kr vil måtte betale eiendomsskatt. Det er også bekreftet fra Stian Berger Røssland at hvis Høyre, mot all formodning, må innføre eiendomsskatt de neste fire årene, så vil heller ikke denne skatten bli gjellende for studentboliger eid av SiO. Vi prøver å få arrangert møte med de ansvarlige for bysyklene i Oslo, eventuelt byråden for miljø og samferdsel, Guri Melby, for å diskutere sykkelsatsning for studenter. ORIENTERING FRA POLITISK RÅDGIVER, HÅKON KNUDSEN Jeg bistod Sigrid da hun skulle i debatt på TV2 Nyhetskanalen med FPU. Etter sommerferien har jeg gått gjennom halvparten av partiprogrammene for partiene som er representert i Oslo for perioden , og kartlagt deres studentspesifikke tiltak sammen med Aleksander. I sammenheng med kommune- og fylkestingsvalget har jeg arrangert et lunsjmøte med Arbeiderpartiets partileder Jonas Gahr Støre og leder av tenketanken Agenda, Marte Gerhardsen på SV-fakultetet (Blindern) for å snakke om ulikheter, kampen mot forskjeller i dag og de neste 20 årene. Arrangementet holder sted mandag 31.august kl MEDIELOGG Oslo har lavest dekningsgrad av studentboliger i Norge, utdrag fra pressemelding om studentboliger Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus var på nyhetskanalen for å snakke om studentboliger og Samskipnadenes kontroll av beboere i studentbolig.

11 Oslo mangler flest hybler. Les pressemeldingen fra Velferdstinget i Oslo og Akershus, Studentparlamentet på UiO, Studentparlamentet på HiOA og SBIO fra Handelshøgskolen BI om boligmarkedet i Oslo Trondheim slår Oslo og Bergen på studenthybler. Les utdrag fra pressemeldingen til Velferdstinget i Oslo og Akershus om fordelingen av de nye studentboligene fra revidert nasjonalbudsjett Hør nestleder i Velferdstinget i Oslo og Akershus, Simen Eriksen på nyhetsfredag i Radio Nova om semesteret som har gått. Hør nestleder i Velferdstinget i Oslo og Akershus, Simen Eriksen på nyhetsfredag i Radio Nova om turbostipend. SAKSFREMLEGG: 2B Dato: 7. september 2015 Sak: 2b), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget HOVEDSTYRETS ORIENTERING AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. FOR ARBEIDSUTVALGET Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget

12 HOVEDSTYRETS ORIENTERING Siden forrige møte i Velferdstinget har det vært ett hovedstyremøte, 17. juni. Det har vært sommer, og sett bort i fra den relativt forutsigbare pressede boligsituasjonen, så har det ikke skjedd nevneverdig mye. Generelt Vi jobber stadig med felles servicestandard for å løfte servicenivået på tvers av alle tjenesteområdene. Målet er å etablere en standard som kan følges opp gjennom kvalitative og kvantitative målinger. Bolig Oslo har landets laveste dekningsgrad blant storbyene. Til tross for økt byggetakt, så blir køene lengre. Tallene har ligget på i overkant at 3500 på venteliste i august, noe høyere enn i fjor. De siste årene har vi ferdigstilt rundt 1000 boliger. Bystyret har vedtatt å bygge 1500 nye boliger på Kringsjå. Forslaget var et omforent forslag for SiO og Plan og Bygningsetaten. Kringsjå skal i tillegg til å få noen nye bygg, få et helhetlig ansiktsløft. Studentbyen skal bli mer attraktiv, og bedre utnytte nærheten til marka. Vi arbeider som tidligere orientert med å etablere studentboliger i tilknytning til Vestgrensa, på kunstgressbanen ved Domus Athletica. Dette er et prosjekt der vi kan slippe unna tomtekostnader, som ofte blir den avgjørende faktoren på om vi faktisk får til å bygge eller ikke. Det er i tillegg i tett tilknytning til eksisterende studentboliger, og kan derfor gi oss fordeler ved drift. Idrett Vi orienterer nok en gang om at avtalen med OSI er sagt opp og at de heretter vil søke VT fremfor å få direkte tilskudd fra SiO. I motsetning til det som blir fremstilt på en noe polarisert måte i Universitas, så har vi ikke tenkt å begynne å konkurere med OSI. Vi kommer derimot til å opprettholde kurstilbudet som vi har hatt i mange år, et tilbud som er til for studenter som ikke er interessert i å drive med organisert idrett, men som vil lære seg svømming, dans, yoga eller liknende. Vi vil ikke opprette et organisert lagidrettstilbud. Tone Vesterhus Styreleder i SiO

13 SAKSFREMLEGG: 2C Dato: 7. september 2015 Sak: 2c), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget ANDRE ORIENTERINGER AU innstiller på følgende: Orienteringene tas til etterretning. FOR ARBEIDSUTVALGET Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget SAKSFREMLEGG: 2D Dato: 7. september 2015 Sak: 2d), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget INFORMASJON OM TILDELINGSMØTET 12. OKTOBER AU innstiller på følgende: Orienteringene tas til etterretning. Orienteringen fremlegges muntlig på møtet. FOR ARBEIDSUTVALGET Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget

14 SAKSFREMLEGG: 2E Dato: 7. september 2015 Sak: 2d), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget KAMPANJER AU innstiller på følgende: Orienteringene tas til etterretning. Saken fremlegges muntlig på møtet. FOR ARBEIDSUTVALGET Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget Saksfremlegg 3a Dato: 7. september 2015 Sak: 3a), Diskusjonssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget VEDTEKTSENDRING: ENDRING AV VALGPERIODE AU innstiller på følgende: Velferdstinget diskuterer. Arbeidsutvalget tar diskusjonen og innspillene fra møtet til etterretning. SAKSNOTAT Med dette saksdokumentet ønsker arbeidsutvalget å utdype bakgrunnen for hvorfor vi foreslår en endring av valgperiode. Saken er tatt opp av arbeidsutvalget på eget initiativ nå. Tidligere har saken vært nevnt ved flere anledninger muntlig, men ikke jobbet noe videre med.

15 Bakgrunnen for at vi ønsker å foreslå for Velferdstinget å endre valgperiode for arbeidsutvalget fra kalenderår til skoleår bygger i all hovedsak på muligheten for at fler studenter ved institusjonene tilknyttet Velferdstinget skal ha mulighet til å stille til valg. Heltidsverv krever at studenter har mulighet til å ta permisjon i studier. Flere studier ved institusjonene tilknyttet Velferdstinget tilbyr per idag ikke alle studieretninger mulighet for å ta permisjon. Noen studier har eksamen i januar/februar, flere har praksisperioder som strekker seg over årsskiftet, og andre åpner ikke for muligheten grunnet bindene kontrakter med institusjonen som underskrives for et studieår av gangen. Ved å endre valgperiode vil det åpne muligheten for flere studenter til å stille til heltidsverv i Velferdstingets arbeidsutvalg. Med utgangspunkt i dette ønsker vi at Velferdstinget tar en grundig diskusjon rundt å endre valgperiode for arbeidsutvalget, og om ønskelig gjøre andre endringer rundt dette. I dokumentet Vedtektsendringsforslag som ligger i sakspapirene fremkommer hvilke endringer som må gjøres i vedtektene om velferdstinget også ønsker å endre valgperioden til velferdstingsrepresentanter. Vedtektsendringer må gjøres over to velferdstingsmøter med vedtak på ⅔ flertall. FOR ARBEIDSUTVALGET Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget Vedtektsendringsforslag, valgperiode A-forslag: Disse forslagene er konsistente med hverandre hvis man ønsker at Velferdstingets representanter skal velgers fra januar til januar, altså asynkront med arbeidsutvalget. Forslag 3a Tilleggsforslag 2-8. Legg til: «Arbeidsutvalget velges fra 1. Juli til 31. Juni.» Forslag 4: Strykningsforslag, 3-1.

16 Tredje og fjerde avsnitt strykes. Forslag 5 Tilleggsforslag, nytt delkapittel 3-2. «3-2 Valgmøte: Velferdstingets valgmøte velger arbeidsutvalget og andre verv som skal besettes. Møtet skal finne sted før 1. Juni. Valgmøtet fatter ikke vedtak i andre saker.» Forslag 7 Tilleggsforslag, nytt avsnitt under 3-5. «Revisjon av arbeidsprogrammet skal være en fast sak på det første ordinære velferdstingsmøtet etter valgmøtet.» B-forslag: Disse forslagene er konsistente med hverandre hvis man ønsker at valgperioden for Velferdstingets representanter også flyttes til Juli. Forslag 1 Endringsforslag 2-7, første avsnitt. «15. November» endres til «15. Mai». Forslag 2 Endringsforslag 2-7, andre avsnitt. «20. November» endres til «20. Mai». Forslag 3b Endringsforslag 2-8. Endres til: «Velferdstingets valgperiode løper fra 1. Juli til 31. Juni.» Forslag 6 Endringsforslag 3-2. «senest 15. februar» endres til «senest 31. August».

17 SAKSFREMLEGG: 3B Dato: 7. september 2015 Sak: 3b), Diskusjonssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget GJENNOMGANG AV PROFILUNDERSØKELSEN AU innstiller på følgende: Orienteringene tas til etterretning. Saken fremlegges muntlig på møtet. FOR ARBEIDSUTVALGET Sigrid Mæhle Grimsrud Christine Adriane Svendsrud, Leder for Velferdstinget Informasjonsansvarlig for Velferdstinget SAKSFREMLEGG: 4A Dato: 7. september 2015 Sak: 4a), Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget BOLIGPOLITISK DOKUMENT AU innstiller på følgende: Dokumentet vedtas med de endringene som vedtas under møtet. SAKSNOTAT Vedlagt er boligpolitisk dokument (2012), samt helhetlig endringsforslag til nytt boligpolitisk dokument (2015), andre versjon.

18 Bakgrunn: Velferdstinget vedtok i sitt arbeidsprogram for 2015 at boligpolitisk dokument skal revideres. Basert på dette har VTAU bestemt seg for å omstrukturere og oppdatere dokumentet. Hva har vi gjort: Versjon 1: Vi har omstrukturert dokumentet i sin helhet og forenklet det ved å fjerne unødvendige punkter. Overskriftene bomiljø og vedlikehold har vi slått sammen. Vi har trukket inn Akershus fylkeskommune der det er aktuelt. Flere aspekter ved dokumentet er i dag praksis, og blir da unødvendig å ha med videre. Vi har fjernet semesterstart fra dette dokumentet, da punktene der er praksis i dag eller passer bedre under andre overskrifter. innstilling til VT: Vi har skrevet om det innledende avsnittet, samt avsnittet under kommunale tiltak. Det er endret flere kulepunkter etter innspill fra juni-møtet, samt innspill fra AU som ikke kom med i førsteutkastet til VT. Det har kommet inn svært få endringsforslag, og det har derfor blitt gjort få endringer til dokumentets endelige innstilling utenom det som er nevnt. Nasjonalt: Inkludert internasjonalisering i brødteksten. Skrevet om noe tekst for å forbedre flyten. Kommunalt: Skrevet om brødteksten for å få bedre flyt i teksten og mer informasjon med kortere tekst. SiO: Ingen endringer av substans. FOR ARBEIDSUTVALGET Sigrid Mæhle Grimsrud Aleksander Gjøsæter Leder for Velferdstinget Politisk rådgiver BOLIGPOLITISK DOKUMENT NASJONALT Studentboliger er et konkret og målrettet virkemiddel for å sikre lik rett til utdanning. Oslo og Akershus har landets høyeste leiepriser på bolig, tilgang på studentboliger kan derfor være en forutsetning for om man har råd til å studere eller ikke. De siste 10 årenes enorme vekst i studieplasser og internasjonalisering av norske universiteter har ikke blitt fulgt av en tilsvarende satsning på studentboliger. Vi er nå derfor ca boliger (hybelenheter) unna målet om 20% dekningsgrad nasjonalt. Samtidig vil det stå omtrent like mange i studentboligkø, drøyt 4500 av dem i Oslo og Akershus. Velferdstinget mener derfor at: Det skal bygges 4000 nye studentboliger i året Stat og kommune skal ta ansvar for at det bygges et stort antall rimelige boliger beregnet til studenter Studentboliger skal defineres som et eget arealformål i Plan- og bygningsloven

19 Oslo og Akershus er pressområder hva gjelder tilflytting, det forventes at denne tendensen vil fortsette å øke betydelig i årene fremover. Tomte- og boligprisene i områdene er allerede blant Europas høyeste. Dette sett i sammenheng med et svært presset privatmarked, et mangelfullt kommunalt botilbud og en dårlig dekningsgrad av studentboliger, gjør at svært mange studenter står uten et botilbud. Velferdstinget mener derfor at: En større andel av studentboligtildelingen må gå til Oslo og Akershus En kombinasjon av nye byggeforskrifter og en generell prisvekst i samfunnet har gjort det dyrt og komplisert for samskipnaden å bygge nye studentboliger. Dette resulterer i at det bygges for få og for dyre boliger. Kostnadsrammen og tilskuddsandelen er ikke sammenlignbar med de faktiske kostnadene man har ved bygging av studentboliger i Oslo og Akershus. Velferdstinget mener derfor at: Kostnadsrammen må økes for å kompensere for generell prisutvikling Tilskuddsandelen må økes til 50% av kostnadsrammen for å gjøre studentboligene til et rimeligere alternativ enn det private markedet Studentboliger som bygges etter krav om tilgjengelighet i Tek 10 må få ytterligere økt kostnadsramme og tilskudd for å kompensere for økte kostnader Det er viktig at studentene har innflytelse over sitt eget velferdstilbud. Velferdstinget stiller seg ikke kritisk til at andre aktører enn samskipnadene bygger boliger for studenter. Imidlertid skal et statlig tilskudd til studentboliger være forbeholdt studentsamskipnadene. Ingen som får statlig tilskudd skal tjene penger på å bygge studentboliger. Velferdstinget mener derfor at: Statlige tilskudd til studentboliger må være forbeholdt studentsamskipnadene. KOMMUNALT Oslo er Norges studenthovedstad. For å møte den store etterspørselen av billige utleieboliger dette medfører, er kommunen avhengig av en høy dekningsgrad av studentboliger. Ingen studenter skal stå uten bolig ved semesterstart. Boligprosjekter for studenter er avhengige av et godt samarbeid med lokale myndigheter. Å få tilgang til tomter av relevans, hurtig saksbehandling i regulerings- og byggesaker og samarbeid om infrastruktur er avgjørende for å få realisert nye studentboliger. Velferdstinget mener det er viktig at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune bedrer sitt samarbeid med samskipnaden for å oppnå høyere dekningsgrad i områdene. Velferdstinget mener derfor at: SiO og Oslo kommune bør samarbeide for å kunne tilby en tak-over-hodet-garanti for alle nye studenter ved semesterstart Planlegging av infrastruktur må ta hensyn til utbygging av studentboliger slik at man tilrettelegger for god kollektivdekning, også på steder et stykke unna campusområder Det skal være godt anlagte sykkelveier fra alle større studentbyer til studiestedene Oslo kommune og Akershus fylkeskommune må gi unntak i Plan- og bygningsloven i forhold til krav om barnehager, parkeringsplasser og næringsvirksomhet. Oslo kommune bør samarbeide med SiO og utdanningsinstitusjonene om å tilby nyinnflyttede studenter hjelp til å finne bolig, for eksempel visningshjelp Alle studentboliger eid av samskipnaden må sikres fritak fra eiendomsskatt hvis dette innføres i Oslo og/eller Akershus

20 SiO Boligtyper Velferdstinget mener at det er nødvendig å ta stilling til hva slags boliger SiO skal bygge for framtiden for å sikre at studentboliger blir markant rimeligere en markedspris, men samtidig er attraktive for studentene som skal bo i dem. På den ene siden skal man ta hensyn til studentenes ønske om god plass, privatliv og sentral beliggenhet. Det må samtidig tas hensyn til at svært mange studenter aldri får bo i studentboliger fordi køene er så lange. Studentboligene skal ha et variert tilbud til studenter i ulike livssituasjoner og stadier i livet. Velferdstinget mener derfor at: Hva slags utforming av hybelenheter som er i størst etterspørsel må til enhver tid være det førende prinsippet for hva slags studentboliger SiO bygger Der det bygges nye studentboliger skal alle hybelenheter bygges med eget bad, for å sikre større mulighet til privatliv Studentboliger skal bygges under kostnadsrammen for å ikke miste det statlige tilskuddet Studentboliger bør være campusnære, men kan legges lengre unna campus dersom de har god tilgang på kollektivtransport Ved totalrenovering av eldre bygningsmasse skal dette dokumentet være førende for de boligtypene som bygges SiO skal fortsatt bygge familieleiligheter med trygge uteområder Bostandard Mangelen på nok boliger gjør at det stadig fortettes, og fellesarealer forsvinner til fordel for nye hybler. Velferdstinget mener derfor at: Det skal etterstrebes at alle nye studentboligbygg skal ha takterrasser tilrettelagt som fellesareal For å ivareta sikkerheten skal SiO med jevne mellomrom kontrollere og utbedre lekeplasser For å øke bokvaliteten i studentbyene skal uteområder og grøntarealer vedlikeholdes og beplantes For å sikre god fremkommelighet og skape trygge utemiljøer ved studentbyene skal snømåking, strøing og god utebelysning prioriteres Alle studentboliger skal ha tilgang på bodplass Felles for alle boligtyper skal være at man har en enkel standard, samtidig som man bygger boliger av god kvalitet, og i størst mulig grad hindrer slitasje SiO skal forvalte boligmassen på en forsvarlig måte og sette av nødvendige midler til vedlikehold Beboere i leiligheter som må flytte grunnet sopp, vannskade og annet som ikke skyldes beboeren selv skal få kompensert flytteutgifter SiO skal ha gode rutiner ved ut- og innflytting for å sikre at det er rent og forsvarlig å flytte inn Kommunikasjon Det å komme langveisfra for å flytte inn i en usett bolig sammen med mange og nye mennesker kan være utfordrende for mange studenter. SiO har derfor et ansvar for å ivareta sine søkere og beboere på en best mulig måte. Velferdstinget mener derfor at:

21 SiO skal oppdatere nettsidene med informasjon om boligene, og ta nye bilder som gir et korrekt inntrykk av hvordan boligen og nærmiljøet ser ut, også på engelsk SiO skal se på løsninger som kan synliggjøre køen og ventetiden til de enkelte boligene slik at søker selv kan vurdere hvor det er mest hensiktsmessig å søke om studentbolig Miljø Som en av landets største boligutleiere er det viktig at SiO er bevisst på å tilrettelegge for miljøvennlige løsninger. Velferdstinget mener derfor at: Studentboligene skal satse på bærekraftig arkitektur og energieffektive løsninger der dette er mulig innenfor kostnadsrammen SiO skal sikre at beboere får informasjon om kildesortering og energiøkonomisering ved innflytting Studentboligene skal være innredet med utstyr nødvendig for å kunne kildesortere etter kravene fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune Studentboligene skal tilby velholdte, møblerte hybler for studenter som er her for kortere perioder, til en rimelig penge, for å hindre bruk og kast Studentboligene skal sette av penger til å utføre miljøtiltak som kan redusere energibruken i boligene, for eksempel led-lys, tidsbrytere og bevegelsessensorer på fellesarealer SAKSFREMLEGG: 4B Dato: 7. september 2015 Sak: 4b), Diskusjonssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget KULTURPOLITISK DOKUMENT AU innstiller på følgende: Endringsforslag kan fremmes i forkant og under møtet til strek er satt. AU tar med seg endringsforslagene og reviderer dokumentet. Deretter fremmes nytt helhetlig dokument (på neste VT-møte). Velferdstinget har da mulighet til å fremme ytterligere endringsforslag før dokumentet vedtas. Diskusjonen tas til etterretning. SAKSNOTAT Det følgende er en revisjon av Velferdstingets kulturpolitiske dokument (tidligere «Politisk dokument om studentkultur»). Dette er en revisjon i relativt streng forstand. Det primære arbeidet som er gjort er å skrive om dokumentet fra bunnen for å gjøre det likere i utforming som de andre politiske dokumentene. Slik det har stått

22 frem til nå, har de andre dokumentene sett relativt like ut, mens kulturpolitisk dokument har vært radikalt annerledes. Politikken i dokumentet er også til en viss grad spisset, men innholdet er til stor grad det samme. Noen mindre områder er endret eller fjernet, og det er etterstrebet å få frem politikken mer tydelig. Det er ønskelig med en diskusjon i dette møtet om hvorvidt Velferdstinget ønsker kulepunkter i dokumentet eller ikke. Ellers er det også ønskelig å sette mer politikk inn i dokumentet om det finnes gode og nye ideer hos Velferdstinget. FOR ARBEIDSUTVALGET Sigrid Mæhle Grimsrud Aleksander Gjøsæter Leder for Velferdstinget Politisk rådgiver Kulturpolitisk dokument Studentkultur er velferd Studentkulturen er en essensiell del av studentlivet. Å engasjere seg i studentforeninger og andre studentspesifikke kulturelle aktiviteter er unike tilbud og opplevelser man kun får i denne livsfasen. Det skal være enkelt, tilgjengelig og billig å både delta i og opprette kulturtilbud for studenter under Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). For Velferdstinget omfatter studentkulturen primært, men langt fra utelukkende, foreningslivet ved lærestedene og under SiO. Kulturarbeid og foreningsliv er også sosialt arbeid som skaper relasjoner og selvrealisering. Velferdstinget ser et rikt kulturtilbud og foreningsliv i direkte sammenheng med forebygging av ensomhet og alvorlige psykiske symptomplager blant studenter. Det er en viktig oppgave for Velferdstinget å sørge for at alle studenter som ønsker det har lave terskler og gode muligheter til å delta i og organisere kulturelle aktiviteter. Velferdstinget mener at både studiestedene, SiO og det offentlige har et delt ansvar for å legge til rette for kulturelle aktiviteter for studentene. Studiestedene Det finnes en rekke måter studiestedet kan og bør legge til rette for studentkultur. Blant annet har studiestedet de beste forutsetningene for å stille arealer til disposisjon for kulturell aktivitet, og å knytte det kulturelle og sosiale arbeidet opp mot det faglige der dette er relevant og hensiktsmessig.

23 Studiestedene må sørge for at det finnes lokaler, enten det er gjennom gunstige utleieavtaler eller fri stasjon. Det bør også være mulig å opptjene studiepoeng for å bedrive visse kulturaktiviteter og foreningsarbeid hvis arbeidslasten og erfaringsutbyttet er stort nok. Studentsamskipnaden SiOs rolle i studentkulturen er, og skal være, bred. For det første er semesteravgiften, som fordeles gjennom Velferdstinget og Velferdstingets Kulturstyre, den viktigste finansieringen for kulturaktiviteter blant studenter i Oslo og Akershus. For det andre står de for den overordnede organiseringen av foreningslivet gjennom SiO Foreninger. SiOs viktigste oppgaver, i samråd med Velferdstinget, er å sikre at midlene i semesteravgiften er tilstrekkelige til å sikre et levende foreningsliv, og at studentforeninger har et tilgjengelig, kompetent og behjelpelig støtteapparat i organisatoriske og økonomiske spørsmål. Det offentlige Det offentlige kan også bidra til å skape et bedre studentkulturliv i Oslo og Akershus, både gjennom fasiliteter, økonomisk støtte og tettere samarbeid mellom det offentlige kulturlivet og studentforeningene. Kommunen må stille kulturarenaer til disposisjon for studenter, tilby gunstige rabattordninger og samarbeide aktivt inn i de store studentarrangementene som arrangeres i og rundt byen. Det må også sørges for at det finnes gratis eller billige flater i bybildet som studentforeninger kan reklamere på. Staten må sørge for at studenter som får muligheten til å jobbe på heltid i kulturinstitusjoner har samme rett til permisjon som tillitsvalgte på heltid. Kulturkort Oslo og Akershus er en region med et stort og variert kulturelt tilbud. Besøkstall viser dessverre at studenter er en underrepresentert gruppe hva gjelder bruk av dette kulturtilbudet. For Velferdstinget er det viktig at det kulturtilbudet som eksisterer skal være lett tilgjengelig og billig for studentene. Det er flere måter man kan gjøre dette på, men Velferdstinget tror på en rabattordning/abonnementsordning i form av et kulturkort. Kortet skal kunne kjøpes inn for en gitt sum per måned, for deretter å gi gratis eller rabattert inngang på kulturarenaer som f.eks. kino, museer, konserthus og sportslige arrangementer. Velferdstinget mener derfor at: Kommunen/fylkeskommunen må innføre en prøveordning med abonnements-ordnet kulturkort til en makspris av 300 kr per måned Kulturkortet skal gi gratis eller rabattert inngang til alle kommunens kulturarenaer Det skal inngås et forpliktende samarbeid med private kinoselskaper for å tilby rabatterte billettpriser til kinoforestillinger FOR ARBEIDSUTVALGET Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget

24 SAKSFREMLEGG: 5A Dato: 7. september 2015 Sak: 5a), Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget GODKJENNING AV REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING AU innstiller på følgende: Regnskapet godkjennes og revisjonsberetning taes til etterretning SAKSNOTAT Det endelige et for Velferdstiget i Oslo og Akershus (VT) viser driftsinntekter på NOK og samlede driftskostnader på NOK Dette gir et driftsresultat på NOK og samlet årsresultat inkludert finansinntekter er NOK Driftsinntektene består hovedsakelig av tilskudd fra Samskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), på NOK , hvorav NOK VTs eget driftstilskudd og NOK er øremerket til tilskuddsporteføljen. En annen betydelig andel av driftsinntektene er tilskudd fra medlemsinstitusjonene; NOK fra Universitet i Oslo, NOK fra Høgskolen i Oslo og Akershus og NOK fra Handelshøgskolen BI i Oslo. Derutover får VT tilskudd fra øvrige medlemmer på totalt NOK Andre driftsinntekter på NOK er bl.a. tilskudd fra Oslo Kommune til lønnskostnader, betaling fra Studentparlamentet ved UiO for felleskostnader i huset og diverse fondsmidler til kampanjer og reiser. Av de totale driftskostnadene er NOK bevillinger. Det er bevilgninger til studentdemokratier, større studentmedier og kulturinstitusjoner som søker VT direkte; samt til studentforeninger og studentmedier som søker støtte gjennom Kulturstyret (KS). NOK lønnskostnader og andre personalkostnader. NOK går til annen drift, blant annet representasjon, markedsføring og kontordrift. Årsresultatet for 2014 er et overskudd på NOK Det budsjetterte resultat for 2014 var et underskudd på NOK , med et mål om å gå i null. Det var for 2014 budsjettert med nesten å gå i null eller å slutte med et mindre underskudd, da det ikke ansees som hensiktsmessig å spise av egenkapital. VT bør ha en solid egenkapital for å kunne betale ut bevillinger i den størrelsesorden hvert år og for å kunne holde driften på nivået det er på i dag. Av overskuddet på NOK , er NOK til KS bevillinger (rest av beløpet bevilget til KS) som føres videre til NOK av de overskytende KS midler, ble bevilget i en særtildeling KS gjorde i begynnelsen av 2015 til hhv. Juss-Buss og JURK. De resterende legges til rammebudsjettet til KS for innværende år

25 Trekker man KS midlene er driftsresultatet NOK Dette er bevillinger til studentdemokratier som av ulike grunner ikke har blitt utbetalt, de fleste fordi de ikke har levert kontrakten som alle søkere må signere og leverer. Dette er totalt NOK For noen av studentdemokratier skyldes det en feil; så som Studentrådet ved Det teologiske menighetsfakultet, Studentsamfunnet ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole og Veterinærmedisinsk studentutvalg. De har derfor fått utbetalt dere bevillingen i Dette er totalt NOK , som da blir ført på 2015 et. Da blir faktiske resultat for 2014 NOK , hvorav NOK er bevillinger som ikke er utbetalt. Med dette tatt i betraktning er driftsresultatet et mindre underskudd enn budsjettert og dette skyldes lavere lønnskostnader enn budsjettert. Markedsføring, aksjoner og markeringer er lavere enn budsjettert, da arbeidsutvalget har søkt eksterne midler for en står del av kostnadene. Poster som rentekompensasjon og krisefondet har man hatt tradisjon for å sette kunstig høyt, slik at det alltid er satt av penger i budsjettet til evt. kostnader på de områder. I 2014 har VT fått inn stort sett alle tilskuddene fra institusjonene, det skyldes i hovedsak at det fra administrasjonens side har vært kapasitet nok til god oppfølgning med fakturaer og brev som er sendt ut. Tilskuddet fra Atlantis Medisinske Høgskole ble betalt i starten av Etter årets resultat har velferdstinget en egenkapital på NOK , hvorav NOK er KS midler. Vedlegg: Revisors beretning Regnskap signert VT FOR ARBEIDSUTVALGET Sigrid Mæhle Grimsrud Sarah Sehinde Sørensen Leder for Velferdstinget Økonomi- og organisasjonskonsulent

26 SAKSFREMLEGG: 5B Dato: 7. september 2015 Sak: 5b), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget EKSTRAORDINÆR ØKONOMISK STATUS FOR INNEVÆRENDE ÅR AU innstiller på følgende: Orienteringene tas til etterretning. Saken fremlegges muntlig på møtet. FOR ARBEIDSUTVALGET Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget

27 SAKSFREMLEGG: 6A Dato: 7. september 2015 Sak: 6a), Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget SUPPLERENDE VALG: VARA TIL SIO MAT OG DRIKKE AU innstiller på følgende: Kandidater fremmes og ettergodkjennes på møtet. SAKSNOTAT VT må supplere vara for SiO Mat og Drikke fordi tidligere vara, Christian Strandenæs, har trukket seg. Ifølge vedtektene skal det velges personlig vara. Fast representant Viktor Emanuel Johansson fremmer Runa Næss Thomassen som sin nye personlige vara, og AU ber VT ettergodkjenne dette. FOR ARBEIDSUTVALGET Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget

28 SAKSFREMLEGG: 6B Dato: 7. september 2015 Sak: 6a), Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget VALG AV VALGKOMITÉ AU innstiller på følgende: Det fremmes og velges kandidater under møtet SAKSNOTAT Det skal velges fem -5 medlemmer av valgkomitéen, hvorpå en -1- skal være leder av komitéen. Det skal tilstrebes bred variasjon av institusjoner i komitéen. Medlemmer av valgkomitéen kan ikke stille til verv som komitéen innstiller til. Valgkomitéens funksjonstid er frem til og med valgene de har innstilt til er gjennomført. Arbeidsutvalget ønsker å benytte muligheten til å minne om viktigheten av en variert og godt representert valgkomité for å sikre gode innstillinger. Velferdstingets representanter skal kunne legge til grunn at innstillingen fra valgkomitéen er veloverveid og viderefører de demokratiske kjerneprinsippene til Velferdstinget i Oslo og Akershus. Valgkomiteen skal innstille til følgende verv: Leder og studentrepresentanter i Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus arbeidsutvalg Velferdstingets kontrollkomité Delstyre (SiO Mat og Drikke) Kontrollkomité for Barnehager Vedlegg: mandat for valgkomité FOR ARBEIDSUTVALGET Sigrid Mæhle Grimsrud Ine Sophie Seljeseth Atterås Leder for Velferdstinget Profileringsansvarlig for Velferdstinget

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Boligpolitisk dokument for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Boligpolitisk dokument for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Boligpolitisk dokument for Velferdstinget i Oslo og Akershus Nasjonalt: Studentboliger er et utdanningspolitisk virkemiddel for å sikre lik rett til

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 19. oktober 2015, klokka 17.00-19:00. Hvor møtet blir avholdt kommer senere. TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur- og designhøgskolen

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 3. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 31. oktober 2016, klokken 17.00 Georg Sverdrups hus; Undervisningsrom 2 Universitetet i Oslo TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur-

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Konstituerende møte Mandag 2. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 1. desember kl. 17:00-20:30 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 Velkommen kjære representanter

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 1 for Velferdstinget 2016 Mandag 30. november kl. 17:00-21:00 Sted: Universitet i Oslo, Georg Sverdrups hus VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 22. oktober 2012 Tid: kl. 18:09-19:38 Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 22. oktober kl. 18:15. Ved opprop kl. 18:10 var det 19 stemmeberettigede til stede. Følgende

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 074 875 1 070 000 3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 1. juni kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger.

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger. ÅRSRAPPORT Studenthovedstaden 2014 Studenthovedstaden Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formand på Det Norske

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 075 000 1 070 000 3610 3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180 465 1 201 380

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 7 for Velferdstinget 2015 Mandag 12. oktober kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 18. november kl. 17:00-20:30 Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. juni 2015 Tid: klokken

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 14. oktober kl. 17:00-21:30 Det teologiske Menighetsfakultet Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 8 for Velferdstinget 2015 Mandag 9. november kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier»

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier» Fra: Velferdstinget i Oslo og Akershus v/ Arbeidsutvalget Til: Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo; Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus; Studentstyret ved Norges Idrettshøgskole;

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 1. november 2013 Tid: kl. 16.30:-18.00: Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 1. november kl. 16:55. Ved opprop kl. 17:10 var det 13 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen (10 etasje) Administrasjonsbyggningen

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 9. november 2015 Tid: klokken 17:10 Sted: Handelshøyskolen BI, lokale D1 Møtet satt d. 9. november kl. 17:15. Ved opprop var det 27 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 18. november kl. 17:00-20:30 Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 16. mars kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Prioriteringer 1.0 Organisasjon 1.1 Informasjon 1.2 Samarbeid og tilgjengelighet 1.3 Utredninger? 1.4 Lobbyarbeid 1.5 Økonomi 2.0 SiO 2.1

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 17. oktober 2014 Tid: kl. 17.00-17.35 Sted: HiOA Møtet satt d. 17. oktober kl. 17.08 Ved opprop kl. 17:09 var det 13 stemmeberettigede til stede. Følgende var til stede

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2016 Lørdag 23. til søndag 24. januar Sted: Renskaug Vertsgård VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2015 7.- 8. februar Sted: Thon Hotel Triaden Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 16. mars 2015 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 31. oktober 2016 Tid: kl. 17:00 Sted: Georg Sverdrups hus, Universitetet

Detaljer

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram.

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram. ENDRINGSFORSLAG VEDTEKTER A01 01 1 4 Dokumenter 1 4 1 Prinsipp og arbeidsprogram (1) Velferdstinget skal ha et prinsipp og et arbeidsprogram. Velferdstingets prinsipprogram er det øverste politiske dokumentet

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Til studentdemokratiene ved: Norges idrettshøgskole Det teologiske menighetsfakultet Norges Musikkhøgskole

Detaljer

Generell begrunnelse for innstillingen: Valgkomiteens innstilling:

Generell begrunnelse for innstillingen: Valgkomiteens innstilling: Årets Valgkomité har vært bredt sammensatt, med representasjon fra både UiO, Markedshøyskolen og BI. Valgkomiteens medlemmer har allsidig erfaring fra studentpolitikken og andre organisasjoner. Valgkomiteen

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogrammet er arbeidsutvalgets handlingsplan, og bygger opp under Velferdstingets politiske plattformer. Arbeidsprogrammet blir vedtatt

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. januar 2014 Tid:

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte.

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte. REFERAT fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe Dato: Onsdag 12.september 2012 Tidsrom: 17:00-19:00 Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika Tilstede: Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein

Detaljer

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak 3 Forslag til sak 4 Forslag til sak Tord Øverland - HiOA Linjenummer: 1094 4a - Politisk Grunndokument I samarbeid med studentene kan fylke og

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 27. april kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 22. september kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Kroa, (Nydalsveien 15-17) 12 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. desember 2014 Tid:

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 4 VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 Revidert på møte i Velferdstinget 27.03.2017 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. november 2013

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 27. august kl. 17:00-21:00 Domus Theologica Tema: Boligpolitikk Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Tirsdag 13. mai kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 27. april 2015 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 30. november 2015 Tid: klokken 17:00 Sted: Georg Sverdrups hus, i Auditorium 2 på Universitetet i Osio. Møtet satt d. 30. november kl. 17:15. Ved opprop var det 34 stemmeberettigede

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Innholdsfortegnelse 1.0 Prioriteringer 2.0 Organisasjon og informasjon 2.1 Drift og styring 2.2 Informasjon 2.3 Synlighet og lobby 3.0 Studentsamskipnaden

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 7. april 2014 Tid: kl.

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 20. oktober kl. 17:00-22:00 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2010-2011 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 5 sider ARBEIDSPROGRAM 2009/2010 Den daglige driften blir foretatt av et Studentstyre på fem medlemmer og en organisasjonskonsulent.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. oktober 2013 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 10/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010 Tid: kl. 09.15 11.25 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Kim Kantardjiev

Detaljer

Kulturstyremøte 3. desember

Kulturstyremøte 3. desember Kulturstyremøte 3. desember Til stede: Leder: Sigrid Mæhle Grimsrud (UiO), nestleder: Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Camilla Holm (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Jeanette Viken (UiO)

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 7. april kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Kulturstyremøte 4.desember 2013

Kulturstyremøte 4.desember 2013 Kulturstyremøte 4.desember 2013 Til stede: Karl Kristian R. Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH). Camilla Holm (UiO), Nikolai

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Referat: Realistlistas Høstmøte

Referat: Realistlistas Høstmøte Referat: Realistlistas Høstmøte Tid og sted 15. november klokka 18:25 i Realistforeningens kjeller. Til stede på møtet: Henrik Sveinsson, Jørgen Eriksson Midtbø, Stian Kogler, Mali Ramsfjell, Ingvild Aabye,

Detaljer

Politisk dokument om velferd

Politisk dokument om velferd Politisk dokument om velferd Vedtatt 23. mai 2017 Politisk dokument om velferd ble utarbeidet våren 2017. Dokumentet ble skrevet av Arbeidsutvalget med Leder Sunniva Braaten og Læringsmiljøansvarlig Einar

Detaljer

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG 1 2 3 MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KAPITTEL 1 GENERELT 1-1 Konstituering Arbeidsutvalget

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 13. oktober 2014 Tid:

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 Tid: 17.12.2014 Sted: Kongsberg Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Trine Mathisen Eli Sjøen Eton Williams

Detaljer

Velferdstingets lille håndbok

Velferdstingets lille håndbok Velferdstingets lille håndbok 2 Om håndboken Velferdstinget er en stor interesseorganisasjon tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo, og vi har mange tillitsvalgte i systemet. Å ha mange tillitsvalgte betyr

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 5 for Velferdstinget 2016 Mandag 18. april kl. 17:00-21:00 Sted: Arkitektur- og Designhøgskolen Auditorium A1, Grete Prytz Kittelsen VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER!

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 Tid: Mandag 31. oktober 2016 Møtestart kl. 17:00,

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt 25.01.2005 Sist oppdatert 8.11.2010 Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1-1 Formål Velferdstinget i Oslo (VT) er det overordnede studentpolitiske organet i velferdssaker

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2014 8.- 9. februar Sted: Thon Hotel Triaden Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 28. april

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 12.12.2014 Tidsrom: 16:00 18:00 Sted: Stavanger Rådhus foredragssalen Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak 44/14 Kontrollkomiteens rapport 2014 10 min Sak 45/14 Valg av

Detaljer

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 1 ANJA LANDSVERK Vedtektskomiteen Studiested: VID - VID vitenskapelige høgskole Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid E-post: Landsverka@gmail.com Telefon:

Detaljer