Lave renter, høy lønnsvekst, høy sysselsetting. Historisk høy omsetning i bygg og anlegg. Sterk etterspørsel innenlands og fra utenlandske aktører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lave renter, høy lønnsvekst, høy sysselsetting. Historisk høy omsetning i bygg og anlegg. Sterk etterspørsel innenlands og fra utenlandske aktører"

Transkript

1 22. januar 2014 Situasjonen i Europa- Hvordan påvirker dette arbeidskraften i Norge? Hvordan sikre kvalifisert arbeidskraft til entreprenørbansjen? Byggenæringens Landsforening (BNL) v/ adm. dir. Jon Sandnes

2 Bygg og anlegg Historisk høy omsetning i bygg og anlegg Lave renter, høy lønnsvekst, høy sysselsetting Historisk høy befolkningsvekst Sterk etterspørsel innenlands og fra utenlandske aktører

3 Markeder i rask endring Vi trenger kvalifisert arbeidskraft Konkurranse på like vilkår Hvilken næring ønsker vi oss? Premissene legges nå!

4 Påstand om "polakklønn" Det at bedrifter har tilpasset seg rammevilkårene som nå gjelder, betyr ikke at regelverket omgås Innleid arbeidskraft skal vurderes ut ifra hva man ville fått som fast ansatt og lønnes likt.

5 Lønnskostander Vurdering av markedssituasjonen Differanse mellom andel bedrifter som er positive og negative NHO total Petroleumsintensiv* Eksportintensiv* * Bedrifter på tvers av næringer som oppgir å ha over 25 prosent omsetning til henholdsvis petroleumsnæringen eller eksport. Kilde: NHO

6 Vurdering av markedssituasjonen i BAnæringene Differanse mellom andel bedrifter som er positive og negative Bygge- og anleggsvirksomhet BA- utsikter 6-9 mnd Kilde: NHO

7 Boligprodusentene Prognosesenteret Salg

8 Salg

9 Igangsetting

10 Utvikling av ledighet over tid, NAV Kilde: NHO

11 Omsetning akt. + prognose 2013,Bygg og anlegg Tall i hele mrd.,prognosesenteret 2013 Sum Byggsektor= 284,2 mrd Sum Infrastruktur 62,3 mrd Andre; 8,7 O&G; 0,6 ROT Yrkesb.; 70,8 Ny boliger; 68 Jernbane; 6,9 Kraftanl.; 5,6 Vei/tunnel; 29 ROT bygg; 64,2 Nye Yrkesb.; 81,2 Anl.off.forv.; 11,5

12

13

14 Svart økonomi ett omfattende problem og det ødelegger konkurransevilkårene for bedriftene Useriøse aktører ødelegger for de seriøse Konkurranse på ulike vilkår Færre lærlinger Hvem skal være ansvarlig for å sikre at kompetansen i næringene består?

15 Slik skal det være Ber politisjefen om hjelp til å avsløre byggeskurkene Byggenæringen ber politisjefen, skattesjefen og Arbeidstilsynets sjef om hjelp til å hindre mafiatilstander. SiriGedde-Dahl Publisert: 06.nov :29Oppdatert: 06.nov :29 aaa Share on linkedinshare on share on print -Vi er veldig bekymret for infiltrasjon av organisert kriminalitet i byggebransjen. Bedriftene trenger rett og slett hjelp til å avsløre skurkene, sier adm. direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landforening(BNL). Mandag sendte han brev til politidirektør Odd Reidar Humlegård, skattedirektør Hans Christian Holte og direktør for Arbeidstilsynet Ingrid FinboeSvendsen. Brevet er en bønn om hjelp til å stanse det Sandnes kaller en mafialignende utvikling i bransjen. -Kriminelle aktører etablerer bedrifter i byggenæringen som skalkeskjul for et bredt sett av kriminelle handlinger. Det skaperstore utfordringer for de aktørene som ønsker å drive seriøs virksomhet, sier Sandnes.

16 Innleieundersøkelsen BNL Questback sendt ut til 2957 bedrifter 666 svar, tilsvarer ca 22 % Gjennomført i perioden 8. til 25. November 2011 Bedrifter som ikke bruker innleie rutet ut av undersøkelsen

17 120,0 NOEN FUNN Ca.90% av bedriftene FORETREKKER fast ansatte Ca % av bedriftene bruker innleid arbeidskraft eller UE 100,0 80,0 60,0 40,0 Ca.48% av bedriftene tilnærmet uforandret Ca % av bedriftene mere enn i 2010 >25mill : ca % av innleie fra bemanningsselskaper ca. 40% fra andre bedrifter <25mill : ca % av innleie fra bemanningsselskaper ca % fra andre bedrifter Underentrepriser Innleid arbeidskraft Faste ansatte Ca.50% av bedriftene oppgir VARIASJON i oppdragsmengde 20,0 Ca.30-60% av bedriftene oppgir FLEKSIBILITET i oppdragsmengde 0,0 Totalt 0-5 millioner 5-10 millioner millioner Ca.30% av bedriftene oppgir at det er VANSKELIG å skaffe egne ansatte med riktig kompetanse millioner millioner millioner Mer enn 250 millioner

18 Bedriftene ønsker Flest mulig fast ansatte Må innrette seg etter gjeldende rammevilkår Bruk av innleie og / eller underentreprise har det alltid vært behov for og vil fortsatt være det. Innleie I utstrakt form-utover adgangen til midlertidig ansettelserkreve avtale med de tillitsvalgte Ivaretagelse av likebehandlingsregelen og avklaring rundt dette skjer i samarbeid med de tillitsvalgte-tillitsvalgte er ofte med i dialogen med bemanningsselskapet.

19 Erfaringer så langt For tidlig å si- Regelverket har virket ett år og solidaransvaret kun et halvt år Må innrette seg etter gjeldende rammevilkår Mange langsiktige kontrakter Seriøse bedrifter ønsker ordentlig vilkår innenfor de Rammebetingelsene som til enhver tid er gjeldende. HMS Antall ledd i kjeden Flere setter krav til antall ledd BNL håper andre kommer etter

20 Adressere problemstillingen ansvarliggjøring av ALLE Myndigheter Bedriftene Seriøsitet må satse på kvalifiserte folk? Bestillere Bedriftene, organisasjoner

21 Næringen, bedriftene og organissasjoner Bedriftene, organisasjoner

22 Det starter med en selv! Plan og bygg Lån av materialer og verktøy HMS og arbeidsforhold Korrupsjon? Annet? Kunder, leverandører og samarbeid, Innleie Miljø Anbud og konkurranse

23 Hva lønner seg, dette,?

24 Risikovurdering av egen virksomhet daglig leders ansvar Benytter eksempel på hva EBA Gjennomfører blant medlemsbedriftene Medlemmene er forpliktet til å gjennomføre rutiner for etterlevelse for å sikre at gjeldende offentlig regelverk og EBAs Etikkplakat følges (Fra vedtektene)

25 Sjekkliste for daglig leder og ett kursprogram for bedriften Sjekkliste for daglig leder og kursprogram 1. 2.

26 Bestillere FYLKESkommuner Kommuner og foretak Bestillere Næringen Private bestillere

27 Miljøpanel Offentlig innkjøp som pådriver for innovasjon, Panelet slår fast at det er mulig at innovasjon kan fremmes gjennom dagens regelverk, men man ser i liten grad at det skjer. Miljø-Panelet konstaterer videre i sin rapport: Offentlige innkjøpere uttrykker sine behov (i form av en definert beskrivelse) som i liten gradåpner for innovative løsninger, fordi bestilleren har begrenset kjennskap til hva markedet har åtilby, og NÅR behovene uttrykkes eksplisittavspeiler de dessverre ofte ikke det reelle behovet inkl. hensyn til miljø og livssykluskostnader.

28 Kortsiktighet vs. Langsiktighet BH BH BH + BH osv. 200

29 Hvor henter vi vår erfaring fra? Ide/ planlegging Utførelse garanti Driftskompetanse inn i ideer og planlegging Driftskompetanse inn i driften

30 Slik arbeider vi TRADISJONELT INNOVATIVT

31 Hvordan forespør bestiller? Bestiller må etterspørre mere enn bare laveste pris.

32 Smartere innkjøp

33

34 Rammer og ansvarliggjøring Takk for meg

35 Sysselsettingsbehovet Kjell Senneset Kåre Elnan

36 M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 Antall boliger Boligbyggingen måned for måned Akkumulerte igangsettingstillatelser til boliger Kilde: SSB/PS 2

37 Salget av nye boliger går ned Endring januar-desember 2013/2012: -12 % Kilde: PS 3

38 Antall boliger Boligbyggingen hva skjer? Boligtypenes andel i , nye boliger Nye boliger Transformasjonsboliger 28% Eneboliger Småhus % Leiligheter % 0 Kilde: SSB/PS

39 kvm Yrkesbyggareal akkurat nå (Nybygging basert på igangsettingstillatelser) Akkumulerte igangsettingstilltatelser målt i kvm til yrkesbygg jan feb mars april mai juni juli aug sep okt nov des 5

40 1000 kvm Nye yrkesbygg hva skjer? Byggtypenes andel i Industribygg % 10% 9% Lagerbygg Kontor- og administrasjonsbygg Samferdselsbygg % 12% Forretningsbygg Hotell- og restaurantbygg % 4% Undervisningsbygg Helse - og sosialbygg % 8% 4% 14% Andre bygg Fritidsbygg Boliggarasjer etc. 0 Kilde: SSB/PS

41 Verdien av ROT boliger etter byggtype. I alt i 2012: 62 mill. kr - P R O G N O S E S E N T E R E T

42 Mrd kr ROT yrkesbygg ROT yrkesbyggmarkedet fordelt på hovedkategorier, samt yrkesbygg totalt Yrkesbygg i alt Private næringsbygg Offentlige bygg Kilde: Prognosesenteret - P R O G N O S E S E N T E R E T - 8

43 Vekst i byggemarkedene målt i faste kroner. 12% 10% % 6% 4% 2% 0% Investeringer i boliger Investeringer i yrkesbygg ROT boliger ROTyrkesbygg -2% 9

44 Til sammen blir det... 6% % 4% 3% 2% 1% 0% 10

45 Investeringer og vedlikehold av anlegg, mill. kr Investeringer Vedlikehold Kilde: SSB 11

46 Anleggsmarkedet Årlig endring i faste priser 12% 10% 8% Anleggsinvesteringer Anleggsvedlikehold Samlet produksjonsverdi i 2012: 88 mrd. kr 6% 4% 2% 0% -2%

47 Byggenæringen 13

48 og anlegg 14

49 Aktuelle faggrupper Aktuelle fag VGs Asfaltfaget, Vg3 Banemontørfaget, Vg3 Feierfaget, Vg2 og Vg3, særløp Industrimalerfaget, Vg3 Isolatørfaget, Vg2 og Vg3, særløp Ventilasjons- og blikkenslagerfaget, Vg3 Malerfaget, Vg3 Murerfaget, Vg3 Rørleggerfaget, Vg3 Stillasbyggerfaget, Vg3 Taktekkerfaget, Vg3 Tømrerfaget, Vg3 Vei- og anleggsfaget, Vg3 Betongfaget, Vg3 Anleggsmaskinførerfaget, Vg3 Glassfaget, Vg2 og Vg3, særløp Limtreproduksjonsfaget, Vg3 Trelastfaget, Vg3 Trevare- og bygginnredningsfaget, Vg3 Steinfaget, Vg2 og Vg3, særløp Fjell- og bergverksfaget, Vg3 Renholdsoperatørfaget, Vg3 Anleggsgartnerfaget Idrettsanleggsfaget Yrkestittel Asfaltør Banemontør Feier Industrimaler Isolatør Ventilasjon og blikkenslager Maler Murer Rørlegger Stillassbygger Taktekker Tømrer Vei og anleggsarbeider Betongfagarbeider Anleggsmaskinfører Glassfagarbeider Limtrearbeider. Fagoperatør i trelastfaget. Trevaresnekker Steinfagarbeider. Fjell- og bergverksarbeider Renholdsoperatør Anleggsgartner Driftsoperatør idrettsanlegg

50 Aktuelle faggrupper D&V D&V Inv. Inv. Inv+D&VInv. Inv. Inv. Inv. Inv. ROT ROT Veier Jernbane- og sporvei Veier (dagsone) Jernbane og sporvei (dagsone) Asfaltfaget Anleggsmaskinførerfaget Vei- og anleggsfaget Andre anlegg Veibruer Veitunneler Bruer og tunneler for jernbane og sporvei Betongfaget Banemontørfaget Ventilasjons- og blikkenslagerfaget Malerfaget, inkl. tapetsering og gulvlegging Murerfaget, inkl. puss- og flisarbeid Rørleggerfaget Stillasbyggerfaget Taktekkerfaget Tømrerfaget, inkl. snekring Glassfaget Trevare- og bygginnredningsfaget Leilighetesbygg og næringsbygg Småhus, inkl. hytter og boliggarasjer Leilighetesbygg og næringsbygg2 Småhus, inkl. hytter og boliggarasjer3

51 Beregning av sysselsettingsbehovet et regneeksempel: For å kunne si noe om sysselsettingsbehovet har vi tatt utgangspunkt i sk. sysselsettingkoeffisienter, dvs. et tall som beskriver hvor mye arbeidskraft som kreves for å produsere for f.eks. 1 million av et bygg- eller anleggsprodukt. 0,011 årsverk 220 årsverk med asfaltarbeid årsverk med maskinførerarbeid Asfaltarbeid Maskinførerarbeid 0,354 årsverk 0,145 årsverk årsverk med vei- og anleggs-arbeid Vei- og anleggs fagarbeid Betongfagarbeid 0,035 årsverk 700 årsverk med betongarbeid

52 Et regneeksempel asfaltarbeider (på vei i dagen) Vei investeringer Andel asfalt % arb.kraft. asfalt Verdi arb.kraft kostnader 19 mrd.kr 7% 10,4% 138 mkr Ett årsverk er beregnet å koste 0,69 mill. kr. (lønn*indirekte kostnader) Antall sysselsatte:138/0,69 = 200 årsverk Sysselsatte pr. million: 200/ = 0,0105 (sysselsettingskoeffisienten) Asfaltarbeidere som jobber på vei i dagen i 2012: * 0,0105 = 200

53 Beregnet sysselsetting på faggrupper i Beregnet sysselsetting , antall personer/årsverk Faggrupper *) Asfaltfaget Anleggsmaskinførerfaget Vei- og anleggsfaget Betongfaget Banemontørfaget Ventilasjons- og blikkenslagerfaget Malerfaget, inkl. tapetsering og gulvlegging Murerfaget, inkl. puss- og flisarbeid Rørleggerfaget Stillasbyggerfaget Taktekkerfaget Tømrerfaget, inkl. snekring Glassfaget Trevare- og bygginnredningsfaget SUM *) Basert på Prognosesenterets aktivitetsprognoser fra september 2013

54 Innleide i BA næringen - årsverk

55 hva nå, og i morgen?

56 HMS-utfordringer ved innleie av arbeidskraft, Og kanskje noen forbedringsmuligheter Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen

57 BackeGruppen Entreprenør, prosjektutvikling, utleie maskiner og utstyr Selvstendige datterselskaper 3 mrd. kroner i omsetning 1000 ansatte 300 ingeniører og teknikere 600 håndverkere i armering, muring, tømmer og forskaling/betong

58 Selskapsstruktur 3

59 Kommunikasjon og kultur Kun et fåtall av vikarene behersker norsk Gjensidig svak kulturforståelse Ulike arbeidslivskulturer Frykt for å miste jobben dersom sikkerhet hindrer fremdrift! RUH kan oppleves som angiveri, og verneombud og tillitsvalgte som korrupte33.

60 Manglende kompetanse Mange ansatte fra bemanningsselskaper har manglende kompetanse (store variasjoner) Mye av opplæringen er «enkleste veien til målet» Mange bemanningsselskaper (konsulenten) har ikke kunnskap om utstyr og kompetansekrav Kundene følger ikke opp!

61 Vår egen modenhetsutvikling?%%. Vi involverer Vi tilbyr kompetanseutvikling! Krav til innhold i opplæringen Kontroll av dokumentasjon på kompetanse Krav at bemanningsselskapet sørger for kompetanse Ingen krav!

62 Ustabile leder medarbeider relasjoner Hvor mange ledere harvikaren i løpet av ett år3..!? Utleiebedriften klarer ikke å følge opp sine ansatte Innleiebedriften er ikke bevisst sitt ansvar etter Arbeidsmiljøloven Innleiebedriftens leder ser seg ikke som leder for de innleide arbeidstakerne

63 8 Løsninger og muligheter

64 Visualisering Skisser sombeskriver gode og dårlige prosesser/arbeidsformer Utviklet på bakgrunn av erfarte kommunikasjonsutfordringer Gratis bruk Kan benyttes i håndbøker, instrukser, kurs, presentasjoner osv.

65 Nettbaserte kurs Introduksjonskurs på flere språk kan kjøpes av Byggenæringens forlag Flere entreprenører har laget nettbaserte introduksjonskurs for byggeplass Innhold samsvarer med øvrige entreprenørers krav!

66 Mer engasjerte kunder? Prekvalifiserer bemanningsselskapet og stiller krav om StartBANK godkjennelse Stiller strengere krav til kompetanse, BHT Gjennomfører oppstartsmøter med bemanningsselskapet Tillitsvalgte følger opp kompetanse Økt forståelse fra innleiebedriftenes verneombud

67 Sosial dumping Ny veileder om regelverket mot sosial dumping på byggeplasser Fellesforbundet/BNL v/advokat Øystein Seljeflot EBAs generalforsamlinger 8. juni 2012

68 Rettigheter og ansvar ved innleie felles anbefalt avtale fra NHO Service og EBA NHO Service EBA v/advokat Camilla Bernhoftsen Dahl v/advokat Øystein Seljeflot

69 Innleie av arbeidskraft Avtaleregulering av partenes rettigheter og ansvar ved innleie av arbeidstakere i bygg- og anleggsbransjen Avgrensing Innleie fra bemanningsbedrifter (aml 14-12) vs innleie fra produksjonsbedrifter (aml 14-13) Entrepriser 2

70 Kontraktsmaler for innleie av arbeidskraft Regulerer rettigheter og ansvar mellom utleie- og innleiebedrift 1. NHO Service: "Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft" - Regulerer innleie til alle bransjer 2. EBA: "Avtale om innleie av arbeidstakere fra bemanningsselskap" - Regulerer innleie til bygg- og anleggsbransjen Arbeider med samordning av kontraktene 3

71 Hva er viktig å regulere i kontrakt om innleie av arbeidskraft? Kontraktsdokumentene Alminnelige kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke vilkår Partenes representanter Fullmakt Hvem har ansvar for Daglig ledelse, instruksjon og oppfølging Helse, miljø og sikkerhet Krav til kvalifikasjoner til innleid arbeidstaker 4

72 Prisgrunnlag Hva inngår i avtalt pris Hva faktureres i tillegg Likebehandling av innleide arbeidstakere, aml a Lønns- og arbeidsvilkår Felles goder og tjenester Solidaransvar Innleiebedriftens opplysningsplikt, aml b (1) Utleiebedriftens dokumentasjonsplikt, aml b (3) 5

73 Betalingsbetingelser Mislighold Oppsigelsesadgang og frist Øvrige forhold ID kort mm Fritak for solidaransvar for skatter og avgifter StartBank 6

74 Ring oss! Camilla Bernhoftsen Dahl Øystein Seljeflot Tlf Tlf

75 Erfaringer - rett leverandør Skanska Norge AS, Jeanette Sandstad 1 Confidential

76 Skanska

77 Hva er viktig for oss Medarbeideren er grunnleggende opptatt av oppgaven som skal løses Kjenne de vi leier inn og fra Avklart forventninger til mottak Umiddelbart i produksjon 3

78 Sannhetens øyeblikk.. 4

79 Forventning til bemanningsselskapet? Profesjonell arbeidsgiver! 5

80 6

81 Hvordan gå frem? Poeng etter gitte kriterier Utvelgelse Startbank, økonomi, erfaringer, fag, registreringer Intervju Gjennomgang av dokumenter 2. gangs intervju Forståelse av det å være arbeidsgiver ID kort fra dag 1 7

82 Intervjuet tips La bemanningsforetaket selv legge frem hvem de er Forståelse av selskapsforhold? Forståelse av hva det innebærer å være arbeidsgiver? Spørsmål som vi gjerne gikk nærmere inn på: «Vi har flere dyktige fagfolk» «Vi har 100 dyktige ansatte» SKAV- attest Verneombud Opplæring 8

83 Oppfølging ut i kontraktsforholdet Inngå rammeavtale med få utvalgte leverandører Oppdragsbekreftelse Vær obs på krav om binding Oppfølgingsmøter Kontroll av at virkeligheten stemmer med det som ble lovet Brudd på kontrakt Revisjon (Ansettelsesavtaler, lønnsslipper, timelister) 9

84 DEN BESTE ARBEIDSGIVER Bemanningsbyråene som leverandørhvordan sikre deg «det beste mannskapet» Stig Granli Direktør Bygg & Anlegg, Jobzone Norge AS

85 «Det beste mannskapet» DEN BESTE ARBEIDSGIVER

86 Samspillet mellom fasene i et prosjekt DEN BESTE ARBEIDSGIVER Kandidat Oppstart Forespørsel Ordrebekreftelse Oppfølging Avslutning prosjekt oppstart, vikar Erfaring Fremdriftsplan Konkret behov Pris og varighet Faglig utførelse Tilbakemeldinger Referanser Aktørene i prosjektet Kravspesifikasjon Dokumentasjon Kommunikasjon Evaluering HMS opplæring Avhengigheter Kvalitetssikre oppstart Samarbeid Språk Milepæler Teamfølelse Arbeidsklær Forventet innleiebehov Avvikshåndtering Verneutstyr Spesielle behov Verktøy Kursbevis

87 Bemanningsbyrået i prosjektet DEN BESTE ARBEIDSGIVER UE til råbygg Hovedentreprenør Grunnarbeid Råbygg Tømmer Tekniske fag Innleid arbeidskraft tekniske fag Innredning Innleid arbeidskraft tømmer UE til innredning Prekvalifiserte bemanningsbyrå Forsikringsbevis ID kort HMS erklæringer / HMS kurs Rutiner for apportering av skader/ulykker Mannskapslister på innleie Oppdragsbekreftelser Arbeidsavtaler/lønnsnivåer

88 Inkludere innleid arbeidskraft i teamet DEN BESTE ARBEIDSGIVER

Manifestasjon 2016 Hvordan nå tabell toppen i bygge- og anleggsbransjen Jon Sandnes, adm. dir. i BNL

Manifestasjon 2016 Hvordan nå tabell toppen i bygge- og anleggsbransjen Jon Sandnes, adm. dir. i BNL Manifestasjon 2016 Hvordan nå tabell toppen i bygge- og anleggsbransjen Jon Sandnes, adm. dir. i BNL Mrd. 2015-kroner Prognoser 2016 2018: Fortsatt vekst 10,0 % BA-markedet i alt. Endring å/å 12% 10% Bygge-

Detaljer

Innleie ikke bare bare. Øystein Seljeflot Advokat Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

Innleie ikke bare bare. Øystein Seljeflot Advokat Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Innleie ikke bare bare Øystein Seljeflot Advokat Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Tema/avgrensninger - Innleie - intro - Innleie fra bemanningsselskap vs. fra produksjonsbedrift - Likebehandlingsprinsippet

Detaljer

Er det vikarbyråene som skal bygge landet? Jon Sandnes, adm. dir i BNL Bergen bygg og anleggsdager

Er det vikarbyråene som skal bygge landet? Jon Sandnes, adm. dir i BNL Bergen bygg og anleggsdager Er det vikarbyråene som skal bygge landet? Jon Sandnes, adm. dir i BNL 27.10. Bergen bygg og anleggsdager Hvem bygger landet? Nøkkeltall for byggenæringen 55 150 bedrifter 225 776 ansatte Omsetning: 456

Detaljer

Kjell Senneset, Prognosesenteret

Kjell Senneset, Prognosesenteret Krise i utlandet? Hva så??? Utsiktene for byggemarkedene i Norge Norsk Ståldag november 211 Kjell Senneset, Prognosesenteret SSBs siste prognoser, fra september: Litt svakere enn i juni-prognosen, men

Detaljer

Omforente kontraktsbestemmelser for seriøsitet. Kristine Vigander, KS advokatene Anne Cathrine Jacobsen, Seniorrådgiver Difi

Omforente kontraktsbestemmelser for seriøsitet. Kristine Vigander, KS advokatene Anne Cathrine Jacobsen, Seniorrådgiver Difi Omforente kontraktsbestemmelser for seriøsitet Kristine Vigander, KS advokatene Anne Cathrine Jacobsen, Seniorrådgiver Difi Arbeidskriminalitet Samarbeid om seriøsitet Hvorfor er arbeidet med seriøsitet

Detaljer

Byggemarkedet 2010. Byggenæringens Kortsiktige Fremtidsutsikter

Byggemarkedet 2010. Byggenæringens Kortsiktige Fremtidsutsikter Byggemarkedet 2010 Byggenæringens Kortsiktige Fremtidsutsikter Jon Sandnes Adm.dir EBA Entreprenørforeningen- Bygg og Anlegg NHO fellesskapet EBA 1 2 Endringsvilje Konkurransekraft Et marked i endring,

Detaljer

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet BYGG OG ANLEGG kunnskap gir kvalitet og trygghet BEMANNING TIL RETT STED OG TID Rett Bemanning er en foretrukken leverandør innen bygg og anlegg, og vi har god erfaring og referanselister fra både små

Detaljer

Markeder og prognoser

Markeder og prognoser Opp med nebbet! Ketil Lyng adm. direktør BNL Norsk Betongdag og SINTEF/NTNU Infodag 12.10.2009 Markeder og prognoser 1 Drivere for utviklingen 1. Stabilisering i verdensøkonomien i 2010 2. Stabil utvikling

Detaljer

Seminar om lærlingsituasjonen. Opplæringskontoret for tømrerfaget

Seminar om lærlingsituasjonen. Opplæringskontoret for tømrerfaget Seminar om lærlingsituasjonen Arvid Søgaard Opplæringskontoret for tømrerfaget Fafo Arbeidstakere i byggenæringen g Hvem er de, hvor kommer de fra og hvor går de? Rapporten konkluderte med at næringen

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

HMS konferanse 2. nov Hvilke verktøy har vi? Jon Sandnes, adm. dir i BNL

HMS konferanse 2. nov Hvilke verktøy har vi? Jon Sandnes, adm. dir i BNL HMS konferanse 2. nov. 2016 Hvilke verktøy har vi? Jon Sandnes, adm. dir i BNL Bygging er? Ensartede produkter Unike produkter Permanent organisasjon Serieproduksjon Ordreproduksjon Volum og standardisering

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Seriøsitetskrav. Jon Sandnes, adm. dir i BNL 9. November Bransjetreff 2017 Region Sør

Seriøsitetskrav. Jon Sandnes, adm. dir i BNL 9. November Bransjetreff 2017 Region Sør Seriøsitetskrav Jon Sandnes, adm. dir i BNL 9. November Bransjetreff 2017 Region Sør Mrd. 2016-NOK MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 Fortsatt vekst i bygge- og anleggsmarkedet Bygge- og anleggsmarkedet etter

Detaljer

Veileder for valg av seriøse bedrifter

Veileder for valg av seriøse bedrifter Veileder for valg av seriøse bedrifter Audun Brandt Lågøyr Byggenæringens Landsforening Grønn galla 2015 Samspill for løse utfordringene! Bedriftene må forebygge at useriøse og kriminelle kommer inn i

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Verdal Videregående Skole

Bygg- og anleggsteknikk. Verdal Videregående Skole Bygg- og anleggsteknikk Bygg- og anleggsteknikk Bygg- og anleggsteknikk Byggteknikk Anleggsteknikk Klima-, energi- og miljøteknikk Tømrerfaget Murerfaget Betongfaget Stillasbyggerfaget Fjell- og bergverksfaget

Detaljer

Håndtering av risiko for økonomisk kriminalitet og hvitvasking. BDO Seminar 11. juni 2014 Morten Grongstad

Håndtering av risiko for økonomisk kriminalitet og hvitvasking. BDO Seminar 11. juni 2014 Morten Grongstad Håndtering av risiko for økonomisk kriminalitet og hvitvasking BDO Seminar 11. juni 2014 Morten Grongstad Vi har som andre havnet i medienes søkelys PRESENTASJON 12. JUNI 2014 Denne oppmerksomheten skal

Detaljer

Seminar om offentlige anskaffelser 11. november 2016

Seminar om offentlige anskaffelser 11. november 2016 Seminar om offentlige anskaffelser 11. november 2016 Trusselbildet - utvikling Mer systematisert og organisert kriminalitet Multikriminelle nettverk med stor tilpasningsdyktighet Bakmenn som utnytter

Detaljer

Enkelt å være seriøs Vanskelig å være useriøs

Enkelt å være seriøs Vanskelig å være useriøs Enkelt å være seriøs Vanskelig å være useriøs Adm.dir. Jon Sandnes BNL Policymøte 11. februar 2015 Refleksjon 1 Markeder i endring ARBEIDSMARKEDSKRIMINALITET I NORGE Situasjonsbeskrivelse 2014 Refleksjon

Detaljer

Smarte yrkesvalg. Jobb i bygge- og anleggsnæringen. vibyggernorge.no

Smarte yrkesvalg. Jobb i bygge- og anleggsnæringen. vibyggernorge.no Smarte yrkesvalg Jobb i bygge- og anleggsnæringen vibyggernorge.no Tenk deg ett eller to fine år på skolen, så ut som lærling og til lønnet arbeid. Du vil sammen med dine kollegaer bygge noe fint du vil

Detaljer

Bemanningsbransjen. Kristine Nergaard, Fafo

Bemanningsbransjen. Kristine Nergaard, Fafo Bemanningsbransjen Kristine Nergaard, Fafo Fra kontoryrker til utleie i mange yrker Før 2000, generelt forbud mot utleie Unntak var gjort for kontoryrker (bredt definert) Bransjen ble betegnet «vikarbyråer»

Detaljer

Enkelt å være seriøs Vanskelig å være useriøs

Enkelt å være seriøs Vanskelig å være useriøs Enkelt å være seriøs Vanskelig å være useriøs Adm.dir. Jon Sandnes BNL Gardermoen 28.januar 2015 Byggenæringen i Norge Byggenæringen er Norges største distriktsnæring Byggenæringen er Norges nest største

Detaljer

SERIØSE KONTRAKTBESTEMMELSER. Innlegg for KS 24.9.2015, Bjørn Kuvås

SERIØSE KONTRAKTBESTEMMELSER. Innlegg for KS 24.9.2015, Bjørn Kuvås SERIØSE KONTRAKTBESTEMMELSER Innlegg for KS 24.9.2015, Bjørn Kuvås KORT OM STATSBYGG Byggherre Utleier/forvalter Rådgiver STATSBYGG SOM INNKJØPER Investerer i byggeprosjekter for ca. 3 mrd. årlig Kjøper

Detaljer

Stillasdagene

Stillasdagene Norge i vekst Byggenæringen på høygir? Stillasdagene 21.09.11 Ketil Lyng Adm. dir. BNL Byggenæringen i Norge er helt avhengig av verden Våre hovedsatsinger Stortingsmeldingen og byggingspolitikk Energieffektivisering

Detaljer

Å r s m ø t e N o r s k E i e n d o m 1 0. A p r i l 2 0 1 4

Å r s m ø t e N o r s k E i e n d o m 1 0. A p r i l 2 0 1 4 Å r s m ø t e N o r s k E i e n d o m 1 0. A p r i l 2 0 1 4 Bygg- og eiendomsnæringens bidrag til å løse nasjonale vekst og miljøutfordringer hvem skal dra lasset og hvordan? B y g g e n æ r i n g e n

Detaljer

Smarte yrkesvalg. Jobb i bygge- og anleggsnæringen. vibyggernorge.no

Smarte yrkesvalg. Jobb i bygge- og anleggsnæringen. vibyggernorge.no Smarte yrkesvalg Jobb i bygge- og anleggsnæringen vibyggernorge.no Det gir meg en trygg jobb og sikker fremtid Jeg liker praktisk og fysisk arbeid. Jeg liker en jobb hvor jeg får brukt kroppen Bli med

Detaljer

Seriøsitetskrav Vedlegg 3 Seriøsitetskrav

Seriøsitetskrav Vedlegg 3 Seriøsitetskrav Seriøsitetskrav Side 1 1. HMS-kort Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere

Detaljer

Hvordan får kommunene tilgang til de beste entreprenørene?

Hvordan får kommunene tilgang til de beste entreprenørene? Hvordan får kommunene tilgang til de beste entreprenørene? 20. oktober 2011 Adm.dir. Jon Sandnes Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg 1 Bestillers valg vedr. kortsiktighet vs. langsiktighet HAR BETYDNING

Detaljer

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet Sosial Dumping Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Påvirkes av internasjonale forhold Norsk arbeidsliv Mer internasjonalisert og åpent enn forventet

Detaljer

Vikarbyrådirektivet Konsekvenser?

Vikarbyrådirektivet Konsekvenser? 08.11.2012 / Advokat Gunn Kristin Q. Olimstad Vikarbyrådirektivet Konsekvenser? www.steenstrup.no OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ Tema Hva er innleie? Når er det lov å leie inn arbeidstakere?

Detaljer

Enkelt å være seriøs. Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening. Tønsberg, 27/11/14

Enkelt å være seriøs. Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening. Tønsberg, 27/11/14 Enkelt å være seriøs Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Tønsberg, 27/11/14 Sommer 2013 - valgkamp Svart arbeid Ingen tariffavtale gjelder Arbeidstakere tar stor risiko Ingen forsikringer Ingen pensjonsgivende

Detaljer

INNLEIE ELLER ENTREPRISE?

INNLEIE ELLER ENTREPRISE? INNLEIE ELLER ENTREPRISE? En veileder for tillitsvalgte Reglene om at vikarbyråansatte skal likebehandles med fast ansatte trer i kraft 1. januar 2013. Det gjør også regjeringens tiltakspakke for å sikre

Detaljer

SERIØSITET ENDRINGER I BLÅBOKA OG SHA-PLANEN. Frokostmøte 16.9.2015

SERIØSITET ENDRINGER I BLÅBOKA OG SHA-PLANEN. Frokostmøte 16.9.2015 SERIØSITET ENDRINGER I BLÅBOKA OG SHA-PLANEN Frokostmøte 16.9.2015 AGENDA 0800: Velkommen og servering av frokost 0815: Innledning v/ byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg 0830: Blåboka nye kontraktkrav

Detaljer

PRESENTASJON AV NY STRUKTUR I ALL YRKESOPPLÆRING

PRESENTASJON AV NY STRUKTUR I ALL YRKESOPPLÆRING PRESENTASJON AV NY STRUKTUR I ALL YRKESOPPLÆRING Johnny Haugland Rådgiver Stab for fag- og yrkesopplæring Undervisningsdepartementet Utdanningsdirektoratet Samarbeidsrådet for yrkesutdanning, SRY Departementene

Detaljer

KS Innkjøpsforum 2016 Seriøsitetsbestemmelsene. Ved advokat Beatrice Dankertsen Hennyng, KS Advokatene

KS Innkjøpsforum 2016 Seriøsitetsbestemmelsene. Ved advokat Beatrice Dankertsen Hennyng, KS Advokatene KS Innkjøpsforum 2016 Seriøsitetsbestemmelsene Ved advokat Beatrice Dankertsen Hennyng, KS Advokatene Arbeidslivskriminalitet http://www.aftenbladet.no/tv/#!/video/11710 /slik-finansieres-svart-arbeid

Detaljer

HMS for hele bygge- eller anleggsprosessen, 12.-13.11.07 NBEF/TFSK og forfatter. Arne Slettebøe. Seriøsitet i Byggenæringen. StartBANK.

HMS for hele bygge- eller anleggsprosessen, 12.-13.11.07 NBEF/TFSK og forfatter. Arne Slettebøe. Seriøsitet i Byggenæringen. StartBANK. Arne Slettebøe Seriøsitet i Byggenæringen StartBANK Arne Slettebøe Foreningen Næringseiendom TO MARKEDER Seriøst Useriøst Betaler skatter og avgifter Internkontroll og AML Tariff og overenskomst Brakkestandard

Detaljer

Lønner det seg å være seriøs? 20. April 2016 Adm. dir. i BNL Jon Sandnes

Lønner det seg å være seriøs? 20. April 2016 Adm. dir. i BNL Jon Sandnes Lønner det seg å være seriøs? 20. April 2016 Adm. dir. i BNL Jon Sandnes 21 % 18 % 73mrd 62mrd 67mrd 74,7mrd 19 % 71mrd 22 % 55 121 bedrifter 228 721 ansatte 455 milliarder i omsetning (SSBs strukturstatistikk)

Detaljer

Vil du være med å bygge Norge?

Vil du være med å bygge Norge? Vil du være med å bygge Norge? Tegne, beregne, bygge, installere, lede, planlegge I bygge- og anleggsnæringen får du være med på å skape og ta vare på bygg og anlegg som er synlige og nyttige for mennesker

Detaljer

Dette er byggenæringen: Hva slags produksjon drives i byggenæringen? Dette gjør vi: Dette lever vi av:

Dette er byggenæringen: Hva slags produksjon drives i byggenæringen? Dette gjør vi: Dette lever vi av: Dette er byggenæringen: 54 982 bedrifter 219 598 ansatte 424 826 millioner i omsetning Ca. 245 mill. per time Norges største distriktsnæring Ulvetider?! Eller andre tider i byggenæringen Adm.dir. BNL,

Detaljer

Byggenæringen på høygir.men mye å gå på. Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013

Byggenæringen på høygir.men mye å gå på. Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013 Byggenæringen på høygir.men mye å gå på Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013 Historisk høyt aktivitetsnivå 360 mrd kr i omsetning i 2013 Fra 5 til 6 millioner mennesker til

Detaljer

Seriøsitetsbestemmelsene virkelighet!

Seriøsitetsbestemmelsene virkelighet! Seriøsitetsbestemmelsene virkelighet! Entreprisedagen i Vest, 20.april 2016 Siw Linderud og Øystein Seljeflot EBA Lov og forskriftskrav Myndigheter Krav Seriøsitet Krav Kunder Entreprenører Lov og forskriftskrav

Detaljer

NFFs temadag: Kontraktsformer og konflikthåndtering

NFFs temadag: Kontraktsformer og konflikthåndtering NFFs temadag: Kontraktsformer og konflikthåndtering Adm dir Kari Sandberg - EBA 05.05.15 Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg en bransjeforening for entreprenører omlag 230 medlemsbedrifter med ca. 25.000

Detaljer

Følger bygg og anlegg etter?

Følger bygg og anlegg etter? Oljeprisfall sender norsk økonomi ned i knestående. Følger bygg og anlegg etter? Vel, anlegg gjør det i hvert fall ikke. Der er det sånn Kjell Senneset, Prognosesenteret as, januar 2015 Veksten i anleggsproduksjonen

Detaljer

Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer. Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10.

Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer. Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10. Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10.2015 Oslo kommune 600 000 innbyggere øker til 800 000 innbyggere innen 2030

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping Del 2 - Leders opplæring, verneombud, BHT 1195: Har arbeidsgiver gjennomgått opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid?

Detaljer

Utfordringer og muligheter for bygg- og anleggsnæringen. 9. Juni 2017 Jon Sandnes, adm. dir i BNL

Utfordringer og muligheter for bygg- og anleggsnæringen. 9. Juni 2017 Jon Sandnes, adm. dir i BNL Utfordringer og muligheter for bygg- og anleggsnæringen 9. Juni 2017 Jon Sandnes, adm. dir i BNL Digitalisering av BAE-næringen Trender Befolkningsendringer/Urbanisering Globalisering Digitalisering Grønt

Detaljer

Strategikonferansen Telemark

Strategikonferansen Telemark Strategikonferansen Telemark -Vi vil gjøre det lettere for kommuner å bekjempe svart økonomi og arbeidslivskriminalitet Tall fra Byggenæringens landsorganisasjon (BNL) Svart økonomi utgjør 100-130 mrd

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

Forord Denne kontrakten er utarbeidet av NHO Service tilsluttet NHO, i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge.

Forord Denne kontrakten er utarbeidet av NHO Service tilsluttet NHO, i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft Forord Denne kontrakten er utarbeidet av NHO Service tilsluttet NHO, i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. Denne kontrakten regulerer de

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

De seriøse skal vinne- om sosial dumping og svart arbeid mv. Bransjetreff SVV, Bodø 1.November 2016 Arne Skjelle,BNL

De seriøse skal vinne- om sosial dumping og svart arbeid mv. Bransjetreff SVV, Bodø 1.November 2016 Arne Skjelle,BNL De seriøse skal vinne- om sosial dumping og svart arbeid mv. Bransjetreff SVV, Bodø 1.November 2016 Arne Skjelle,BNL 21 % 18 % 73mrd 62mrd 67mrd 74,7mrd 19 % 71mrd 22 % 55 121 bedrifter 228 721 ansatte

Detaljer

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Hvem er jeg? Sven E. Kristoffersen spesialrådgiver på eiendom i Skien kommune Har jobbet i Skien kommune i 20

Detaljer

Bruk av felles rammeavtale for revisjon av seriøsitet. Inger-Johanne Weidel BDO AS Agnete Gravdal BDO AS Ingebjørg Gravlien Asker kommune

Bruk av felles rammeavtale for revisjon av seriøsitet. Inger-Johanne Weidel BDO AS Agnete Gravdal BDO AS Ingebjørg Gravlien Asker kommune Bruk av felles rammeavtale for revisjon av seriøsitet Inger-Johanne Weidel BDO AS Agnete Gravdal BDO AS Ingebjørg Gravlien Asker kommune Rammeavtalen med Oslo kommune og en rekke andre offentlige virksomheter

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Åpent arbeidsmarked. HMS-sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS

Åpent arbeidsmarked. HMS-sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS Åpent arbeidsmarked Utfordringer for HMS HMS-sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS Åpent arbeidsmarked og HMS Et åpent arbeidsmarked gir også mange positive effekter: Faglig, dyktige håndverkere Løser

Detaljer

Hva snakker vi egentlig om? Hvordan unngå useriøse aktører i et ekspanderende marked?

Hva snakker vi egentlig om? Hvordan unngå useriøse aktører i et ekspanderende marked? Hvordan unngå useriøse aktører i et ekspanderende marked? Store utbyggingsprosjekter- fra nå til 2020 23. oktober 2014 Jon Sandnes, adm. dir. BNL Hva snakker vi egentlig om? Krav til kvalifikasjoner for

Detaljer

ENKELT Å VÆRE SERIØS VANSKELIGERE Å VÆRE USERIØS. Dag Andresen Administrerende direktør Veidekke Entreprenør AS

ENKELT Å VÆRE SERIØS VANSKELIGERE Å VÆRE USERIØS. Dag Andresen Administrerende direktør Veidekke Entreprenør AS ENKELT Å VÆRE SERIØS VANSKELIGERE Å VÆRE USERIØS Dag Andresen Administrerende direktør Veidekke Entreprenør AS INNHOLD: - KORT OM VEIDEKKE - OMFANGET - HVA GJØR VI I VEIDEKKE - HVA GJØR BNL SAMMEN MED

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte KAMPEN FOR ET SERIØST ARBEIDSLIV

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte KAMPEN FOR ET SERIØST ARBEIDSLIV INNLEIE en veileder for tillitsvalgte KAMPEN FOR ET SERIØST ARBEIDSLIV 1 Dette heftet omhandler bestemmelser om bruk av innleid arbeidskraft. Den kan enten være innleid fra virksomhet som har som formål

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg/ Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping/

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg/ Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping/ Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg/0410001-041000106 Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping/041000106 Del 1 - Generelle spørsmål 1195: Har arbeidsgiver gjennomgått opplæring i helse-,

Detaljer

Enkelt å være seriøs? Jomar Talsnes Heggdal 12. november

Enkelt å være seriøs? Jomar Talsnes Heggdal 12. november Enkelt å være seriøs? Jomar Talsnes Heggdal 12. november Mulighetsrommet: Fortsatt høy aktivitet Lave renter Befolkningsvekst Eldrebølge Urbanisering og sentralisering Teknologisk utvikling Digitalisering

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

Maskinentreprenørenes Forbund

Maskinentreprenørenes Forbund Arendalsuka 2016 Maskinentreprenørenes Forbund Lunsjseminar 16. august 2016 Trond Johannesen Administrerende direktør Twitter: #arendalsuka @mef_no Positive utviklingstrekk Positive utviklingstrekk Anleggsinvesteringer,

Detaljer

Hvordan vurdere svar på egenrapporteringsskjema om lønnsog arbeidsvilkår

Hvordan vurdere svar på egenrapporteringsskjema om lønnsog arbeidsvilkår Hvordan vurdere svar på egenrapporteringsskjema om lønnsog arbeidsvilkår Svar fra leverandøren på egenrapporteringsskjema vil være viktige informasjonskilder for risikovurdering. Nedenfor finner du veiledning

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft

Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft Forord Denne kontrakten er utarbeidet av NHO Service tilsluttet NHO, i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. Denne kontrakten regulerer de

Detaljer

Rapportering, solidaransvar og lovregulerte plikter i kampen mot sosial dumping Arbeidsinnvandring. INN Bergen 4.11. 2011 Advokat Bente Frøyland

Rapportering, solidaransvar og lovregulerte plikter i kampen mot sosial dumping Arbeidsinnvandring. INN Bergen 4.11. 2011 Advokat Bente Frøyland Rapportering, solidaransvar og lovregulerte plikter i kampen mot sosial dumping Arbeidsinnvandring INN Bergen 4.11. 2011 Advokat Bente Frøyland Agenda Utenlandske arbeidstakere i Norge skatt Rapporteringsforpliktelser

Detaljer

Leveringsbetingelser. ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS

Leveringsbetingelser. ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS Leveringsbetingelser ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS ABC Personell AS Storgaten 39 0182 Oslo Telefon: 22 98 93 90 Telefaks: 22 98 93 91 E-post: adm@abcpersonell.no LEVERINGSBETINGELSER Dette

Detaljer

Oslo Bygningsarbeiderforening

Oslo Bygningsarbeiderforening avd. 603 17nFellesforbundet Oslo Bygningsarbeiderforening MOTTATT 1 3 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTE Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Oslo 10. desember 2010 Vikarbyrådirektivet høringsnotat

Detaljer

Fagdager 5. og 6.11.2014. Arbeidstilsynet 1

Fagdager 5. og 6.11.2014. Arbeidstilsynet 1 Fagdager 5. og 6.11.2014 1 Magne Kristensen, seniorinspektør/faginspektør sosial dumping Tlf: 915 40 868 magne.kristensen@arbeidstilsynet.no www.arbeidstilsynet.no 2 Tema i dag: Litt om Lover og forskrifter

Detaljer

INFOSKRIV FRA A-KRIM ROGALAND TIL KUNDER/BYGGHERRE. UNNGÅ KJØP AV BYGGETJENESTER FRA KRIMINELLE AKTØRER

INFOSKRIV FRA A-KRIM ROGALAND TIL KUNDER/BYGGHERRE. UNNGÅ KJØP AV BYGGETJENESTER FRA KRIMINELLE AKTØRER INFOSKRIV FRA A-KRIM ROGALAND TIL KUNDER/BYGGHERRE. UNNGÅ KJØP AV BYGGETJENESTER FRA KRIMINELLE AKTØRER Innhold 1. Velg seriøs arbeidskraft 3 1.1.Innledning 3 2. Reduser risiko ved å stille krav til dine

Detaljer

Hva gjør MEF for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet? Bransjetreff Tromsø 2017 Stein Gunnes Sjeføkonom

Hva gjør MEF for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet? Bransjetreff Tromsø 2017 Stein Gunnes Sjeføkonom Hva gjør MEF for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet? Bransjetreff Tromsø 2017 Stein Gunnes Sjeføkonom Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet i anleggsbransjen Det viktigste for MEF og entreprenørene

Detaljer

Anleggsbransjen 2015 dagens situasjon i lys av bærekraft og langsiktighet. Adm dir Kari Sandberg

Anleggsbransjen 2015 dagens situasjon i lys av bærekraft og langsiktighet. Adm dir Kari Sandberg Anleggsbransjen 2015 dagens situasjon i lys av bærekraft og langsiktighet Adm dir Kari Sandberg 30.04.2015 Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg en bransjeforening for entreprenører omlag 230 medlemsbedrifter

Detaljer

#Oppdatert 2016 Hvordan dekke et midlertidig behov for arbeidskraft?

#Oppdatert 2016 Hvordan dekke et midlertidig behov for arbeidskraft? 01.09.2016 #Oppdatert 2016 Partner Advokat: Espen Johannesen og advokatfullmektig Kristine Alteren Innhold Ulike måter å dekke et midlertidig behov for arbeidskraft Fordeler og ulemper ved de ulike alternativene

Detaljer

Utleie og useriøsitet

Utleie og useriøsitet Utleie og useriøsitet Historier fra bemanningsbransjen Fafo Østforum, 16.03.10 Anne Mette Ødegård Øyvind M. Berge 1 Om prosjektet Delprosjekt om inn- og utleie av arbeidskraft, finansiert av LO Målet var

Detaljer

«Felles løft for bransjen» Stein Hesstvedt / MLF

«Felles løft for bransjen» Stein Hesstvedt / MLF «Felles løft for bransjen» Stein Hesstvedt / MLF Næringsforeningen i Rogaland «Utfordringer og muligheter «Stein Hesstvedt / MLF 30.03.17 MLF MLF - et stort et stort fellesskap fellesskap - 295 medlemsbedrifter

Detaljer

Egenrapportering fra leverandør

Egenrapportering fra leverandør 1 AV 6 Egenrapportering fra leverandør Egenrapportering er en del av oppfølgingen etter forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og Statsbyggs kontraktbestemmelser. Skjemaet skal besvares

Detaljer

KS Anskaffelsesseminar 2017 Samfunnsansvar og reviderte seriøsitetsbestemmelser. Advokat Beatrice Dankertsen Hennyng

KS Anskaffelsesseminar 2017 Samfunnsansvar og reviderte seriøsitetsbestemmelser. Advokat Beatrice Dankertsen Hennyng KS Anskaffelsesseminar 2017 Samfunnsansvar og reviderte seriøsitetsbestemmelser Advokat Beatrice Dankertsen Hennyng Oslomodellen gir et mer seriøst arbeidsliv - Vi håper at Oslomodellen kan bli den nasjonale

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft

Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft Forord Denne kontrakten er utarbeidet av Servicebedriftenes Landsforening tilsluttet NHO, i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. Denne kontrakten

Detaljer

ENKELT Å være SERIøS 1. NY SENTrAL GоDKJENNING (nsg)

ENKELT Å være SERIøS 1. NY SENTrAL GоDKJENNING (nsg) Rapport fra bygge- og anleggsnæringens ekspertutvalg for godkjenning av kvalifikasjoner og innsats mot useriøse aktører ENKELT Å være SERIøS 1. NY SENTrAL GоDKJENNING (nsg) oktober 2015 DELrApporT 2 Registreringsordning

Detaljer

Svart økonomi. Felles innsats for like konkurransevilkår i bygg og anlegg. EBAs generalforsamling 29.05.2015, skattedirektør Hans Christian Holte

Svart økonomi. Felles innsats for like konkurransevilkår i bygg og anlegg. EBAs generalforsamling 29.05.2015, skattedirektør Hans Christian Holte Svart økonomi Felles innsats for like konkurransevilkår i bygg og anlegg EBAs generalforsamling 29.05.2015, skattedirektør Hans Christian Holte Agenda: Trusselbildet Samarbeid mot arbeidsmarkedskrim Hva

Detaljer

petroleumssektoren Mona Bråten Fafo Eirik Albrechtsen NTNU Rolf K. Andersen Fafo Reidun Værnes Safetec Stavanger, 12. feb. 2015

petroleumssektoren Mona Bråten Fafo Eirik Albrechtsen NTNU Rolf K. Andersen Fafo Reidun Værnes Safetec Stavanger, 12. feb. 2015 Innleie og HMSutfordringer i verfts- og petroleumssektoren Mona Bråten Fafo Eirik Albrechtsen NTNU Rolf K. Andersen Fafo Reidun Værnes Safetec Stavanger, 12. feb. 2015 Bakteppe Bruk av innleid arbeidskraft

Detaljer

Stillasdagene 2010. Ketil Lyng adm. direktør BNL 16. september 2010. Clarion Hotel, Oslo Airport, Gardermoen

Stillasdagene 2010. Ketil Lyng adm. direktør BNL 16. september 2010. Clarion Hotel, Oslo Airport, Gardermoen Stillasdagene 2010 Ketil Lyng adm. direktør BNL 16. september 2010 Clarion Hotel, Oslo Airport, Gardermoen Byggenæringen i Norge er helt avhengig av verden Utvikling i BNP 2009-2011, anslått vekst fra

Detaljer

Slik gjør vi det. Hans Hagby. erfaring fra en enkeltanskaffelse. Områdeleder SHA, miljø, kvalitet T2 OSL Gardermoen 08.12.2013

Slik gjør vi det. Hans Hagby. erfaring fra en enkeltanskaffelse. Områdeleder SHA, miljø, kvalitet T2 OSL Gardermoen 08.12.2013 Slik gjør vi det erfaring fra en enkeltanskaffelse Hans Hagby Områdeleder SHA, miljø, kvalitet T2 OSL Gardermoen T2 prosjektet Oslo Lufthavn Gardermoen PROSJEKTOMFANG Ny pir nord Utv. sentralbygget Omb.

Detaljer

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte Innleie en veileder for innleide og tillitsvalgte 3 Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller bemanningsselskap omfattet av overenskomsten i innleiebedriften og skal ha lønns- og

Detaljer

Sosial dumping og offentlige anskaffelser

Sosial dumping og offentlige anskaffelser Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konserninnkjøp Sosial dumping og offentlige anskaffelser Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 29. oktober 2014, Gunnar Wedde Avdelingsdirektør konserninnkjøp

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft

Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft Forord Denne kontrakten er utarbeidet av NHO Service tilsluttet NHO, i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. Denne kontrakten regulerer de

Detaljer

Oslo, 19. oktober 2009 v/ Alf Erstad

Oslo, 19. oktober 2009 v/ Alf Erstad Oslo, 19. oktober 2009 v/ Alf Erstad Veidekke Entreprenø ør AS Presentasjon Alf Erstad, 50år, fra Bergen Arbeidet i Veidekke siden -88 Fagarbeider HVO / Tillitsvalgt HMS sjef i Veidekke Entreprenør AS

Detaljer

fjellfagarbeider Asfaltør Vei- og anleggsarbeider banemontør Anleggsmaskinfører Anleggsmaskinmekaniker bygg en trygg framtid Velg anleggsfagene

fjellfagarbeider Asfaltør Vei- og anleggsarbeider banemontør Anleggsmaskinfører Anleggsmaskinmekaniker bygg en trygg framtid Velg anleggsfagene fjellfagarbeider Asfaltør Vei- og anleggsarbeider banemontør Anleggsmaskinfører Anleggsmaskinmekaniker bygg en trygg framtid Velg anleggsfagene A u nlegg for tfordrende Arbeid Har du lyst på et spennende

Detaljer

Nye utfordringer ved innleie av arbeidskraft. Torstein Nesheim Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) Seminar, Fafo, 14. mai 2012

Nye utfordringer ved innleie av arbeidskraft. Torstein Nesheim Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) Seminar, Fafo, 14. mai 2012 Nye utfordringer ved innleie av arbeidskraft Torstein Nesheim Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) Seminar, Fafo, 14. mai 2012 Min bakgrunn Organisasjons- og arbeidslivsforskar ved Samfunns- og næringslivsforskning

Detaljer

Nye regler om innleie. Karen Sophie Steen oktober 2013

Nye regler om innleie. Karen Sophie Steen oktober 2013 Nye regler om innleie Karen Sophie Steen oktober 2013 Vikarbyrådirektivet Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen i juli 2012. Lovendringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven ble vedtatt i juni 2012,

Detaljer

Er det like konkurranseforhold mellom utenlandske og norske entreprenører? Frode Nilsen Konsernsjef LNS-Gruppen

Er det like konkurranseforhold mellom utenlandske og norske entreprenører? Frode Nilsen Konsernsjef LNS-Gruppen Er det like konkurranseforhold mellom utenlandske og norske entreprenører? Frode Nilsen Konsernsjef LNS-Gruppen Hva skal vi se nærmere på? 1. Markedet i Norge 2. Kontraktstrategier 3. HMS/KS 4. Konfliktnivå

Detaljer

FDV konferansen 2. 4. juni 2015

FDV konferansen 2. 4. juni 2015 FDV konferansen 2. 4. juni 201 Kari Birkeland Prosjektleder 28.0.201 1 Treparts bransjeprogram renhold 28.0.201 2 Bakgrunn Treparts bransjeprogram renhold Bransjeprogrammet i renholdsbransjen ble etablert

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Stavanger 25. august 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Stavanger 25. august 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Stavanger 25. august 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune Smøla kommune - øy i et hav av muligheter INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune Vedtatt av Smøla kommunestyre Sak 37/2017 28.09.2017 Innhold INNKJØPSREGLEMENT...3 1.1 Formål og omfang...3 1.2 Ansvar...3 1.3

Detaljer

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte Innleie en veileder for innleide og tillitsvalgte Innleie en veileder for innleide og tillitsvalgte 3 Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller bemanningsselskap omfattet av overenskomsten

Detaljer

Velkommen til bygge bransjen

Velkommen til bygge bransjen Du har nå tatt ett godt valg med mange muligheter Vi skal legge mulighetene til rette, mens du må ta imot disse Kunnskapsløftet inneholder mange valg kanskje noen vanskelige valg også Bruk denne tiden

Detaljer

Oppfølging av sosialt ansvar i entreprisekontrakter - erfaringer fra kontroller

Oppfølging av sosialt ansvar i entreprisekontrakter - erfaringer fra kontroller Oppfølging av sosialt ansvar i entreprisekontrakter - erfaringer fra kontroller Ingebjørg Gravlien Asker kommune Agenda > Hvordan jobber Asker kommune med seriøsitet. > Erfaringer fra kontroller 1 Hvordan

Detaljer

Hvor går skattepengene våre? Arbeidslivskriminalitet og konkurransevridning. Astrid Hygen Bakken høsten 2017

Hvor går skattepengene våre? Arbeidslivskriminalitet og konkurransevridning. Astrid Hygen Bakken høsten 2017 Hvor går skattepengene våre? Arbeidslivskriminalitet og konkurransevridning Astrid Hygen Bakken høsten 2017 3. november 2017 Agenda Arbeidslivskriminalitet Hva vi ser Forebygging - samarbeidsavtaler Verktøy

Detaljer

FJELLFAGARBEIDER ASFALTØR VEI- OG ANLEGGSARBEIDER BANEMONTØR ANLEGGSMASKINFØRER ANLEGGSMASKINMEKANIKER BYGG EN TRYGG FRAMTID VELG ANLEGGSFAGENE

FJELLFAGARBEIDER ASFALTØR VEI- OG ANLEGGSARBEIDER BANEMONTØR ANLEGGSMASKINFØRER ANLEGGSMASKINMEKANIKER BYGG EN TRYGG FRAMTID VELG ANLEGGSFAGENE FJELLFAGARBEIDER ASFALTØR VEI- OG ANLEGGSARBEIDER BANEMONTØR ANLEGGSMASKINFØRER ANLEGGSMASKINMEKANIKER BYGG EN TRYGG FRAMTID VELG ANLEGGSFAGENE A U NLEGG FOR TFORDRENDE A RBEID Har du lyst på et spennende

Detaljer

Sosial dumping Arbeidstidsbestemmelser. Sigmund Steinnes

Sosial dumping Arbeidstidsbestemmelser. Sigmund Steinnes Sosial dumping Arbeidstidsbestemmelser Sigmund Steinnes Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser Riksrevisjonen har levert to rapporter som omhandler

Detaljer