Vil du være med å bygge Norge?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vil du være med å bygge Norge?"

Transkript

1

2 Vil du være med å bygge Norge? Tegne, beregne, bygge, installere, lede, planlegge I bygge- og anleggsnæringen får du være med på å skape og ta vare på bygg og anlegg som er synlige og nyttige for mennesker og samfunn i generasjoner. Vi setter konkrete, fysiske spor etter oss over hele landet gjennom flotte bygg, veier og broer, uteområder og anlegg vi kan være stolte av. Det er mange yrker å velge mellom og alle er like viktige for at vi skal kunne levere kvalitet nå og i fremtiden. En utdanning innen bygg og anlegg gir deg mange yrkes- og karrieremuligheter du må bare gripe dem! På neste side ser du en oversikt over alle yrkene du kan velge mellom. Det er fint å se på den jobben du har gjort - og så ser det bra ut. Kevin, 17, Vg2-elev Til sommeren skal jeg og en kompis bygge en terrasse. Det blir fort noen sånne oppdrag når familien vet du kan tømre. Christian, 17, Vg2-elev 2

3 Utdanning i bygge- og anleggsnæringen Programstruktur Vg1 Vg2 Vg3 / 2 år i bedrift Naturbruk eller Byggog anleggsteknikk Teknikk- og industriell produksjon Byggteknikk Anleggsteknikk Klima-, energi- og miljøteknikk Treteknikk Overflateteknikk Særløpsfag (3 år i bedrift) Steinfaget Feierfaget Isolatørfaget Glassfaget Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag Produksjons- og industriteknikk Arbeidsmaskiner Bygg- og anleggsteknikk Tømrerfaget Murerfaget Betongfaget Stillasbyggerfaget Fjell- og bergverksfaget Asfaltfaget Vei- og anleggsfaget Banemontørfaget Anleggsmaskinførerfaget Rørleggerfaget Ventilasjons- og blikkenslagerfaget Taktekkerfaget Trevare- og bygginnredningsfaget Trelastfaget Limtreproduksjonsfaget Malerfaget Industrimalerfaget Renholdsoperatørfaget Anleggsgartnerfaget Idrettsanleggsfaget Produksjonsteknikkfaget Kran- og løfteoperasjonsfaget Anleggsmaskinmekanikerfaget TAF (Tekniske og allmenne fag) Gir dobbel kvalifikasjon, både fag-/svennebrev og studiekompetanse, i løpet av fire år. Etter første året har du mulighet til å velge mellom programområdenebyggteknikk, Anleggsteknikk, Klima, energi og 3

4 Yrkesfaglig videregående opplæring Fag- og yrkesopplæringen er oftest 4-årig. Det vanligste er å gå to år i videregående skole først, og to år som lærling i bedrift etterpå. Det finnes også andre alternativer, med opplæring ett år i skole og tre år i bedrift, eller alle fire årene i bedrift. Skolerådgiveren kan fortelle hva som er mulig der du bor, og hjelpe deg å finne ut hva som passer best for deg. Opplæring i skole I videregående skole får du opplæring i fellesfag (som norsk, engelsk, naturfag og matematikk), felles programfag (de ulike lærefagene innenfor utdanningsprogrammet du har valgt) og prosjekt til fordypning (fordypning i ønsket lærefag). + opplæring i bedrift Opplæringen i bedrift bygger på opplæringen i skole. Har du bestått Vg1 og Vg2, karakteren God i orden og atferd, og lite fravær, har du gode muligheter til å få læreplass. I bedrift starter for alvor spesialiseringen i det lærefaget du har valgt. Du får veiledning av profesjonelle og erfarne fagfolk og får utvikle deg til fagarbeider i ditt fag. FOTO: Block Watne = klar for yrkeslivet Etter fullført opplæring avlegger du fag-/svenneprøve. Når du består får du fag-/svennebrev som bevis på din kompetanse og din evne til å utføre kvalitetsarbeid. Et fag-/svennebrev vitner om hard jobbing og stor innsats gjennom fire år og er noe du kan være stolt av! Med fag-/svennebrev i hånden har du svært gode muligheter for utfordrende jobb i dag og eventuelt videre utdanning i morgen. 4

5 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Forståelse for bredden i næringen Som fagarbeider/svenn i bygge- og anleggsnæringen kommer du i kontakt med mange forskjellige fagområder. Gjennom opplæringen i Vg1 får du kunnskap om de ulike fagene og sammenhengen mellom dem. Slik skapes et godt grunnlag for samarbeid og for kvalitet. Helse, miljø og sikkerhet er også en viktig del av arbeidet i bygge- og anleggsnæringen, og dette vil du lære å forholde deg til både når du skal planlegge og når du skal utføre arbeidet. Produksjon, tegning og bransjelære Vg1 gir deg grunnleggende innføring i produksjon, tegning og bransjelære. Du lærer å bearbeide forskjellige materialer og å lage enkle konstruksjoner som er vanlige innen bygg og anlegg. Gjennom tegning lærer du å måle, tegne og beskrive konstruksjoner, og å lese tegninger og kart, både manuelt og digitalt. I prosjekt til fordypning kan du fordype deg i fag du er spesielt interessert i. 5

6 Vg2 Byggteknikk I Vg2 Byggteknikk lærer du å bygge ulike bygningskonstruksjoner av forskjellige materialer. Et byggverk består av mange deler, lag og materialer som skal virke sammen på en bestemt måte. Som tømrer, murer, betongfagarbeider eller stillasbygger har du ansvar for den kvalitetsmessige utførelsen av det praktiske arbeidet. Dette krever høy faglig kompetanse. FOTO: Skanska Tømrer. Bygging og montering av trekonstruksjoner Tømreren har kunnskap om og bygger og monterer ulike typer trekonstruksjoner i nye og gamle bygg. Tømreren bygger bindingsverk og vegger ( skjelettet i et bygg), bygger gulv og tak, monterer panel og plater både innvendig og utvendig, og setter inn dører og vinduer med listverk. Tømreren er en nøkkelperson i mange byggeprosjekter. Betongfagarbeider. Konstruksjoner i betong Betongfagarbeideren bygger forskjellige typer betongkonstruksjoner innen bygge- og anleggsvirksomhet. Forskaling (bygging av støpeformer), armering og støping av høyhus, broer og damanlegg gir utfordrende arbeidsoppgaver for betongfagarbeideren. En kombinasjon av moderne betongteknologi, kreativitet og nøyaktighet gir konstruksjoner som tåler enorme krefter. Murer. Murverk, bad, dusjanlegg og svømmebassenger Mureren bygger nytt og rehabiliterer gammelt murverk, i ulike materialer og løsninger. Bygging og rehabilitering av baderom, dusjanlegg og svømmebassenger inngår også i faget. Murerfaget har lange tradisjoner som mureren viderefører og videreutvikler. Stillasbygger. Stillaser og sikkerhet i høyden Stillasbyggeren bygger stillaser og tilkomst i høyden og sørger for sikkerhet for andre yrkesutøvere. Dette er et ansvarsfullt arbeid som krever stor grad av nøyaktighet, og stillasbyggeren må kunne beregne krefter og laster som stillaset skal tåle for hvert enkelt arbeid. Arbeidsplassene finnes både på land og på oljeinstallasjoner. 6

7 Vg2 Anleggsteknikk I Vg2 Anleggsteknikk lærer du grunnleggende anleggsteknikk og hvordan vi kan forme naturen ved hjelp av maskiner. Arbeid i fjell, stein, jord og andre grunnmasser krever gode kunnskaper om hvordan massene er satt sammen. Bruk av store og kraftige anleggsmaskiner krever konsentrasjon og god planlegging. Som fjell- og bergverksarbeider, asfaltør, vei- og anleggsarbeider, banemontør eller anleggsmaskinfører arbeider du med veibygging, tunnelsprengning og tilrettelegging for bygninger og anlegg. Fjell- og bergverksarbeider. Arbeid i berggrunnen Fjell- og bergverksarbeideren jobber med bergverksdrift eller med boring, sprengning og annet arbeid i berggrunnen i forbindelse med veier, tunneler og oppsetting av bygninger. Dette arbeidet omfatter også oppmåling, planlegging, fjellsikring og bruk av forskjellige anleggsmaskiner. Vei- og vannkraftutbyggingen i Norge har vært og er avhengig av fagarbeidere som har kunnskaper om og kan arbeide med berggrunnen. Anleggsmaskinfører. Fører av store maskiner på anlegg Anleggsmaskinføreren er fører av større maskiner, som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, gravelaster, veghøvel og doser. Anleggsmaskinføreren vedlikeholder også maskinene, og utfører variert anleggsarbeid. Nivellering (måling av lengder/høyder), stikning (plassering av konstruksjoner) og bruk av løfteutstyr, komprimeringsutstyr og boreutstyr inngår i arbeidet. Asfaltør. Asfaltarbeid og vedlikehold av utstyr Asfaltøren planerer (jevner ut) underlag, betjener asfaltblandeverk, utfører laboratoriearbeid, sørger for skilting, legger ut asfalt og betjener og vedlikeholder maskinelt utstyr. Lagarbeid er viktig i et asfaltlag, og asfaltøren må ha gode samarbeidsevner. Asfaltdekker har mange bruksområder, og asfaltøren får se ulike deler av landet gjennom jobben. FOTO: Veidekke Vei- og anleggsfagarbeider. Allsidige oppgaver i anleggsbransjen Vei- og anleggsfagarbeideren deltar ofte i hele anleggsprosessen. Oppgavene er varierte, og spenner fra oppmåling, grunnarbeid, transport og sprengning, til forskaling, armering og støping. Vei- og anleggsfagarbeideren har en selvstendig jobb, bruker teknisk utstyr og avanserte maskiner, og må holde seg oppdatert på bruk og vedlikehold. Banemontør. Jernbanespor og jernbanedrift Banemontøren vedlikeholder og bygger nye jernbanespor, sporkomponenter og alle slags tilhørende anlegg i forbindelse med jernbanedrift. Arbeidet foregår vesentlig ute i friluft, og er organisert som lagarbeid. Banemontørens arbeidsoppgaver krever stor grad av ansvarsbevissthet og faglig innsikt. 7

8 Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk I Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk lærer du om hvordan vær og vind kan påvirke byggverk og gi dårlig inneklima i hus, og hvordan man bygger for å beskytte bygg og mennesker mot dette. Tilgang til rent vann er en selvfølge i alle typer hus i dag, og bruk av vann inne i bygninger krever spesielle tiltak og oppbygging av konstruksjoner. Som rørlegger, blikkenslager eller taktekker er du med på å sette opp bygg som tåler dagens og morgendagens klima og som oppfyller kravene til tilgang til og bruk av vann og luft. Taktekker. Tak for alle typer bygg Taktekkeren jobber med tekking (legger tak), legger membran, foretar service og reparerer tak på og i alle typer bygg. Arbeidet gjøres med mange forskjellige materialer som plast, asfalt, takstein, skifer, plater og torv. Taktekkeren sørger for at bygninger og tunnelrom får tak som beskytter mot brann, fuktighet og varmetap. Rørlegger. Kjøkken og bad, varme og kjøling, trykkluft og gass Rørleggeren planlegger, monterer og reparerer rør og utstyr til kjøkken og bad, varme- og kjøleanlegg, spesielle anlegg for brannslukking, trykkluft og gassanlegg. Rørleggeren legger til rette for at vi skal bruke energi fornuftig og ta vare på miljøet. Vi er avhengig av vann og varme. Dette sørger rørleggeren for at vi har tilgang til. Blikkenslager. Ventilasjonsanlegg, fasader og tak Blikkenslageren produserer, monterer, moderniserer, rehabiliterer, reparerer og foretar service på ventilasjonsanlegg, fasader og tak. Blikkenslageren arbeider med tynnplater og tynnplateprodukter i ulike materialer, og sørger for at bygg er tette og har godt inneklima med fornuftig energibruk. FOTO: Kaefer 8

9 Vg2 Treteknikk I Vg2 Treteknikk får du bred kunnskap om tre som byggemateriale og om de ulike treproduktene som brukes i bygg. Produksjon av trevarer og trelast krever ferdigheter i bruk av avansert utstyr og teknologi, og fokus på produktutvikling og design. Velger du å bli trevaresnekker, fagoperatør i trelastfaget eller limtrearbeider vil du være med på å lage produkter i tre til alle typer bygg. Trevaresnekker. Vinduer, dører, trapper og innredninger Trevaresnekkeren produserer vinduer, dører, trapper og innredninger av tre, ofte i kombinasjon med andre materialer. Arbeidet foregår for det meste på et fast produksjonssted, men trevaresnekkeren utfører også monteringsarbeid ute på byggeplass. Trevaresnekkeren benytter ofte maskiner og datateknologi, men viderefører også et håndverksfag med lange tradisjoner. Fagoperatør i trelastfaget. Produksjon av trelast Fagoperatøren i trelastfag produserer alle typer trelast. Trelastproduktene lages av tømmer som sages, høvles, profileres og overflatebehandles. Produksjonen foregår maskinelt og ofte ved hjelp av datateknologi. Materialkunnskap, produksjonskunnskap, kvalitetssikring, økonomiforståelse og digitale ferdigheter er viktig for fagoperatørens arbeid. Limtrearbeider. Produksjon av limtre Limtrearbeideren arbeider med produksjon av limtre. Dette er en sammensatt prosess som for det meste foregår maskinelt. Materialene skjøtes, høvles, limes, presses og herdes. Til slutt bearbeides produktene til ferdige konstruksjoner, deler og plater. Limtreproduktene gir mange nye bruksområder for tre i anlegg som bruer, master og bygninger. 9

10 Vg2 Overflateteknikk I Vg2 Overflateteknikk lærer du om beskyttelse, fargesetting, dekor, vedlikehold, renhold og rehabilitering av ulike overflater i bygg, konstruksjoner og transportmidler som tog, fly og skip. I bygninger og konstruksjoner finnes det overflater i mange ulike materialer som trenger beskyttelse, vedlikehold og renhold. Metaller trenger spesielt beskyttelse mot korrosjon (rust). Dette vil du som maler, industrimaler eller renholdsoperatør sørge for. Maler. Beskyttelse og fargesetting av flater Maleren jobber med beskyttelse, vedlikehold, fargesetting, dekorering og rehabilitering av innvendige og utvendige flater på og i bygninger og konstruksjoner. Arbeidet krever fargesans, kreativitet, nøyaktighet og kunnskaper om hvordan man behandler forskjellige materialer. Malerens arbeid er viktig for det visuelle utrykket til bygg og konstruksjoner. Renholdsoperatør. Rengjøring og vedlikehold av vegger, tak og gulv Renholdsoperatøren jobber med å rengjøre og vedlikeholde vegger, tak og gulv. Arbeidet omfatter valg og bruk av riktige kjemikalier, valg av hensiktsmessige metoder for rengjøring og bruk av maskiner og utstyr i arbeidet. Renholdsoperatørens arbeid bidrar til et godt inneklima og forlenger levetiden for bygninger. Industrimaler. Forbehandling av stålkonstruksjoner og metaller Industrimaleren jobber med å forbehandle stålkonstruksjoner og metaller. Arbeidet omfatter korrosjonsvern (vern mot rust) på stål, metall og betong innenfor petroleumsindustri, bygg og anlegg, skipsverft, mekanisk industri og kraftverk. Industrimalerens arbeid bidrar til å sikre levetiden for landets viktigste industrianlegg. 10

11 Fag med opplæring i bedrift 3 år For å bli steinfagarbeider, feier, isolatør eller glassfagarbeider går du først Vg1 Bygg- og anleggsteknikk, og deretter tre år i lære i bedrift. Det er mye tull og moro, mye latter og en veldig god stemning. Det teller veldig mye. Selv om du er yngst på arbeidsplassen, er ikke de andre så mye eldre i hodet! Jimmy, 19, lærling Steinfagarbeider. Utvinning og bearbeiding av stein Steinfagarbeideren jobber med utvinning av naturstein og videre bearbeiding av ulike steintyper. Arbeidet krever kunnskap om steinens egenskaper, og utføres både manuelt og ved hjelp av avanserte maskiner. Steinfagarbeideren bearbeider steinen til blokker og skiferplater, eller lager monumenter og belegningsstein. Isolatør. Isolering, energisparing og beskyttelse mot brann og lyd Isolatøren jobber med isolering av rør, tanker, ventiler og vegger, montering av datagulv og branndører, samt tetting rundt kanaler gjennom vegger, tak og gulv. Isolatøren jobber ofte på olje- og gassinstallasjoner, på skipsverft og i landbasert industri. Arbeidet til isolatøren bidrar til energiøkonomisering og beskyttelse mot brann og lyd. Feier. Skorsteiner, fyrings- og ventilasjonsanlegg Feieren feier skorsteiner, røykkanaler og ildsteder, og renser ventilasjonsanlegg. I tillegg skal feieren føre tilsyn med forskjellige fyringsanlegg, samt gi råd og informasjon om fyringsteknikk og forebyggende brannvern. Kunnskaper om varme- og ventilasjonsteknikk gjør feieren til en ressurs når det gjelder inneklima, brannsikkerhet og forskjellige energiformer. Glassfagarbeider. Glass i dører, vinduer, tak og fasade Glassfagarbeideren jobber med all bearbeiding av bygningsglass, innramming av glass og montering, reparasjon og service. Arbeidet omfatter glass i dører, vinduer, tak og fasade, og sammenbygging av konstruksjoner i plast, aluminium og stål. Glassfagarbeideren bidrar til et godt inneklima gjennom riktig bruk av glass. Det kan også være mulig å gjennomføre opplæringen i andre fag med ett år i skole og tre år i bedrift, eller med alle fire årene i bedrift. Spør skolerådgiveren din dersom du er interessert i et slikt opplæringsløp. 11

12 Andre utdanningsprogram og fag i byggenæringen Anleggsgartner. Grøntanlegg og utearealer Anleggsgartneren jobber med bygging og vedlikehold av utearealer og tilrettelegging for lek, idrett og fritid for alle brukergrupper. Det kan være privathager, kirkegårder, offentlige og private parker og friområder, veier, plasser, annen infrastruktur og natur- og kulturmark. Arbeidet omfatter både manuelt og maskinelt arbeid og bruk av instrumenter, for eksempel nivelleringsutstyr. Driftsoperatør i idrettsanlegg. Drift, forvaltning og vedlikehold av idrettsanlegg Driftsoperatøren i idrettsanlegg tilrettelegger for idrettslig aktivitet og tilbyr service overfor brukere i form av renhold, teknisk drift og oppfølging av bygg og anlegg, rigging til større idrettsarrangementer, og ettersyn, drift og vedlikehold av alle typer idrettsanlegg. Bruk, drift og vedlikehold av teknisk og maskinelt utstyr, og vaktfunksjoner i anleggene (f.eks. badevakt) er også en del av arbeidet. Slik blir du anleggsgartner eller driftsoperatør i idrettsanlegg: Vg1 Bygg- og anleggsteknikk eller Vg1 Naturbruk -> Vg2 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag -> Lærling anleggsgartnerfaget eller -> Lærling idrettsanleggsfaget 12

13 Fagoperatør i produksjonsteknikk. Industrielle produksjonsprosesser Fagoperatøren i produksjonsteknikk skal kunne starte, stoppe og drive en industriell produksjonsprosess. Fagoperatøren kontrollerer og justerer produksjonen, foretar feilsøking og feilretting, utfører vedlikehold og reparerer maskinutrustning og styringssystemer. Arbeidssted kan være industribedrifter, sagbruk og høvlerier. Slik blir du fagoperatør i produksjonsteknikk: Vg1 Teknikk- og industriell produksjon -> Vg2 Produksjonsog industriteknikk -> Lærling produksjonsteknikkfaget Fagoperatør i kran- og løfteoperasjoner. Løft av materialer og utstyr Fagoperatøren i kran- og løfteoperasjoner jobber med løfteinnretninger som brukes når produkter ikke kan løftes manuelt. Fagoperatøren må kunne jobbe selvstendig under ofte vanskelige forhold, hvor det er viktig å ivareta andres sikkerhet. Vedlikehold og kontroll av utstyret er en stor del av faget. Fagoperatøren sørger for at materialer og utstyr kommer på plass der det skal på anlegget. TAF - Tekniske og allmenne fag Dette er et 4-årig opplæringsløp hvor du oppnår dobbel kvalifikasjon: Både fag-/svennebrev og studiekompetanse med fordypning i matematikk og fysikk. Opplæringen på TAF skjer i samarbeid mellom videregående skole og lokalt næringsliv. Den teoretiske opplæringen får du ved en TAFskole, den praktiske opplæringen får du i en bedrift. TAF er rettet mot deg som ønsker å studere ved høgskole eller universitet og sikter mot å bli ingeniør eller sivilingeniør. Du kan også fortsette som fagarbeider etter avlagt fag-/svenneprøve. Slik blir du fagoperatør i kran- og løfteoperasjoner: Vg1 Teknikk- og industriell produksjon -> Vg2 Produksjonsog industriteknikk -> Lærling kran- og løfteoperasjonsfaget Anleggsmaskinmekaniker. Maskiner for anleggsarbeid Anleggsmaskinmekanikeren jobber med vedlikehold, feilsøking, testing og reparasjon av alle typer anleggsutstyr. Arbeidet gjøres på en teknisk avansert og verdifull maskinpark, og krever gode kunnskaper om oppbygningen av maskiner og deler som brukes i anleggsarbeid. Mekanikeren bruker ulike typer spesialverktøy og sikkerhetsutstyr tilpasset de enkelte maskintypene. Slik blir du anleggsmaskinmekaniker: Vg1 Teknikk- og industriell produksjon -> Vg2 Arbeidsmaskiner -> Lærling anleggsmaskinmekanikerfaget Jeg valgte TAF fordi jeg får både svennebrev og spesiell studiekompetanse på 4 år. Når jeg har tatt svennebrev, skal jeg utdanne meg til bygningsingeniør ved NTNU eller en høgskole. Evy, 19, TAF-lærling 13

14 Gode muligheter for videre utdanning og karriere Det er mange utdannings- og karrieremuligheter i bygge- og anleggsnæringen. Videregående opplæring og fag-/svennebrevbrev gir grunnlag for videre utdanning og studier dersom du ønsker det. Bygge- og anleggsnæringen trenger dyktig og interessert ungdom til mange spennende jobber i årene framover. Vi trenger fagarbeidere i alle fagene du har lest om i denne brosjyren, samt mestere, fagteknikere, ingeniører og sivilingeniører. Finn den utdanningen og den jobben som passer for deg! Mesterbrev Med fag-/svennebrev innenfor et mesterfag og minst to års praksis etter avlagt fag-/svenneprøve, kan du ta mesterutdanning og få mesterbrev i faget. Utdanningen gir deg opplæring innen etablering og ledelse, økonomi og markedsføring. Du får også tilleggsopplæring i selve faget ditt. Som mester har du et godt grunnlag for å starte din egen bedrift eller få ledende stillinger i bedriften hvor du er ansatt. Y-vei Noen høgskoler tilbyr en treårig ingeniørutdanning innen bygg og anlegg for studenter som har fag-/svennebrev i et relevant lærefag. Studiet er lagt opp slik at du kan starte rett på ingeniørutdanningen uten å gå veien om studiekompetanse eller forkurs. Teknisk fagskole Fagskole er en naturlig videreutdanning etter at du har fått fag-/svennebrev og har relevant arbeidserfaring. Fagskolen tilbyr en praktisk rettet videreutdanning av 1/2 til 2 års lengde som gir fagtekniker- eller mellomlederkompetanse. Dette kvalifiserer deg for oppgaver innen beregning, planlegging og koordinering av innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt. Fagskoleutdanning er også en inngangsport til studier ved høgskoler og universiteter - dersom dette er noe du kunne tenke deg. Fagskoleutdanning kan tas som deltidsstudium. Påbygging til generell studiekompetanse Etter Vg2 kan du velge påbygging til generell studiekompetanse i Vg3. Dette gir ikke fag-/ svennebrev, men det gir mulighet for opptak til de fleste studier ved høgskoler og universiteter. Noen studier krever spesiell studiekompetanse, med fordypning i matematikk eller andre realfag. Studiekompetanse kan du også oppnå gjennom fagskoleutdanning, forkurs på høgskole/universitet eller gjennom vurdering av realkompetanse. Høgskole og universitet Bygge- og anleggsnæringen trenger ingeniører og sivilingeniører. Ved høgskoler og universiteter kan du studere til en treårig bachelorgrad eller en femårig mastergrad i ingeniør- eller teknologifag. Innholdet i studiene kan variere mellom utdanningsinstitusjonene, og det stilles krav om studiekompetanse. En ingeniør (bachelor) innen bygg og anlegg arbeider med planlegging, prosjektering (beregning og utforming), byggeplassledelse og kontroll av bygninger og infrastruktur (vei, bane, vann, offshorekonstruksjoner, dammer osv). En sivilingeniør (master) innen bygg og anlegg arbeider i hovedsak med det samme som ingeniøren, men har mer inngående kunnskap på fagområdene og innehar derfor ofte ledende stillinger i bedrifter, kommuner og stat. 14

15 Y-vei Bachelor/Ingeniør 3 år Mesterbrev 2 år Vg1 BA/TIP/NA Vg2 Vg3/2 år i bedrift Fag-/svennebrev Fagskole 1/2-2 år Forkurs v/univ. el. høgskole Påbygging til generell studiek. 1 år Høgskole/universitet Bachelor/Ingeniør 3 år Høgskole/universitet Master/Sivilingeniør 5 år TAF (Tekniske og allmenne fag. 4 år i skole og bedrift) Fag-/svennebrev og studiekompetanse Du kan også bli ingeniør eller sivilingeniør innen bygg og anlegg gjennom å gå studiespesialiserende utdanningsprogram før studier ved høgskole/universitet 15

16 JOBB I BYGGE- OG ANLEGGS- NÆRINGEN Grafisk design: Newmarketing / Trykk: Ressurs / / BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Velkommen til bygge bransjen

Velkommen til bygge bransjen Du har nå tatt ett godt valg med mange muligheter Vi skal legge mulighetene til rette, mens du må ta imot disse Kunnskapsløftet inneholder mange valg kanskje noen vanskelige valg også Bruk denne tiden

Detaljer

fjellfagarbeider Asfaltør Vei- og anleggsarbeider banemontør Anleggsmaskinfører Anleggsmaskinmekaniker bygg en trygg framtid Velg anleggsfagene

fjellfagarbeider Asfaltør Vei- og anleggsarbeider banemontør Anleggsmaskinfører Anleggsmaskinmekaniker bygg en trygg framtid Velg anleggsfagene fjellfagarbeider Asfaltør Vei- og anleggsarbeider banemontør Anleggsmaskinfører Anleggsmaskinmekaniker bygg en trygg framtid Velg anleggsfagene A u nlegg for tfordrende Arbeid Har du lyst på et spennende

Detaljer

FJELLFAGARBEIDER ASFALTØR VEI- OG ANLEGGSARBEIDER BANEMONTØR ANLEGGSMASKINFØRER ANLEGGSMASKINMEKANIKER BYGG EN TRYGG FRAMTID VELG ANLEGGSFAGENE

FJELLFAGARBEIDER ASFALTØR VEI- OG ANLEGGSARBEIDER BANEMONTØR ANLEGGSMASKINFØRER ANLEGGSMASKINMEKANIKER BYGG EN TRYGG FRAMTID VELG ANLEGGSFAGENE FJELLFAGARBEIDER ASFALTØR VEI- OG ANLEGGSARBEIDER BANEMONTØR ANLEGGSMASKINFØRER ANLEGGSMASKINMEKANIKER BYGG EN TRYGG FRAMTID VELG ANLEGGSFAGENE A U NLEGG FOR TFORDRENDE A RBEID Har du lyst på et spennende

Detaljer

Smarte yrkesvalg. Jobb i bygge- og anleggsnæringen. vibyggernorge.no

Smarte yrkesvalg. Jobb i bygge- og anleggsnæringen. vibyggernorge.no Smarte yrkesvalg Jobb i bygge- og anleggsnæringen vibyggernorge.no Tenk deg ett eller to fine år på skolen, så ut som lærling og til lønnet arbeid. Du vil sammen med dine kollegaer bygge noe fint du vil

Detaljer

Byggmestrenes Servicekontor AS. Tlf. 55 28 20 00 Faks. 55 28 20 01

Byggmestrenes Servicekontor AS. Tlf. 55 28 20 00 Faks. 55 28 20 01 Opplæringskontor for TØMRERFAGET Byggmestrenes Servicekontor AS Kanalveien 88, Postboks 37, 5068 Bergen 5821 Bergen Tlf. 55 28 20 00 Faks. 55 28 20 01 www.byggmesterservice.no Jarl-Erik Fosse Opplæringsleder

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Verdal Videregående Skole

Bygg- og anleggsteknikk. Verdal Videregående Skole Bygg- og anleggsteknikk Bygg- og anleggsteknikk Bygg- og anleggsteknikk Byggteknikk Anleggsteknikk Klima-, energi- og miljøteknikk Tømrerfaget Murerfaget Betongfaget Stillasbyggerfaget Fjell- og bergverksfaget

Detaljer

Smarte yrkesvalg. Jobb i bygge- og anleggsnæringen. vibyggernorge.no

Smarte yrkesvalg. Jobb i bygge- og anleggsnæringen. vibyggernorge.no Smarte yrkesvalg Jobb i bygge- og anleggsnæringen vibyggernorge.no Det gir meg en trygg jobb og sikker fremtid Jeg liker praktisk og fysisk arbeid. Jeg liker en jobb hvor jeg får brukt kroppen Bli med

Detaljer

BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK

BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK Utdanningsprogrammet: I dette utdanningsprogrammet starter du med Vg1 Bygg og anleggsteknikk. Ved skolen får du på Vg1 en innføring i tømrerfaget, murerfaget, rørfag, ventilasjon

Detaljer

Starten på en spennende yrkeskarriere

Starten på en spennende yrkeskarriere Starten på en spennende yrkeskarriere VIL DU FORME DIN EGEN FREMTID? Anleggs- og bergfagene utgjør en fremtidsrettet bransje med varierte jobbmuligheter både for jenter og gutter. Velger du å bli lærling

Detaljer

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag Bygg-og anlegg Norge trenger dyktige håndverkere, i tillegg er ingeniører med praktisk bakgrunn sterkt etterspurt. Mange gode jobb og utdanningsmuligheter senere. Vi har Vg1 Bygg-og anleggsteknikk,vg2

Detaljer

Selbu videregående skole 2011/12

Selbu videregående skole 2011/12 Selbu videregående skole 2011/12 Selbu videregående skole 2010/2011 Nye undervisningslokaler ferdig til skolestart høsten 2009. Gamle barnehagen ferdig til skolestart høsten 2010. En kombinert

Detaljer

Y-veien ved HiT. av Svein Thore Hagen Professor, dr.ing. Fakultet for teknologiske fag

Y-veien ved HiT. av Svein Thore Hagen Professor, dr.ing. Fakultet for teknologiske fag Y-veien ved HiT av Svein Thore Hagen Professor, dr.ing. Fakultet for teknologiske fag Idé Redusere et 4-årig studium (1 års forkurs + 3 år bachelor) til spesialtilpasset 3 år bachelor uten å redusere det

Detaljer

Læreplan i glassfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i glassfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i glassfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. mars 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

PRESENTASJON AV NY STRUKTUR I ALL YRKESOPPLÆRING

PRESENTASJON AV NY STRUKTUR I ALL YRKESOPPLÆRING PRESENTASJON AV NY STRUKTUR I ALL YRKESOPPLÆRING Johnny Haugland Rådgiver Stab for fag- og yrkesopplæring Undervisningsdepartementet Utdanningsdirektoratet Samarbeidsrådet for yrkesutdanning, SRY Departementene

Detaljer

Færder videregående skole

Færder videregående skole VESTFOLD Ny skole i 2014 sentralt i Tønsberg http://ferdervgs.vfk.no/ Studieforberedende utdanningsprogram Studieforberedende Formgiving Påbygg 3 (etter 2 år yrkesfag) Påbygg 4 (etter fagbrev) TAF (Studieforberedende

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hvorfor foreldre informasjonsmøte? Opplæringsloven legger vekt på foreldremedvirkning Forskning viser at foreldre, særlig mor, er den

Detaljer

MØBEL TREVARE INDUSTRI. Hvor går karrieretrappa?

MØBEL TREVARE INDUSTRI. Hvor går karrieretrappa? MØBEL TREVARE INDUSTRI Hvor går karrieretrappa? VG 1 VG 2 Opplæring i bedrift 2 år Bygg og anleggsteknikk Treteknikk Trelastfaget Trevare og bygginnredningsfaget Limtreproduksjon Treskjærerfaget Design

Detaljer

Yrkesfagprogrammenes kopling mot arbeidslivet

Yrkesfagprogrammenes kopling mot arbeidslivet Håkon Høst 13.2.2014 Yrkesfagprogrammenes kopling mot arbeidslivet Rådgiversamling i Akershus fylkeskommune Prosjektet Hvordan er forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det arbeidslivet de retter

Detaljer

Læreplan i steinfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i steinfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i steinfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. mars 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE ENDE SKOLE. Skjetlein vg skole 7083 Leinstrand Tlf. 72 59 47 00 www.skjetlein.vgs.no postmottak.skjetlein@stfk.

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE ENDE SKOLE. Skjetlein vg skole 7083 Leinstrand Tlf. 72 59 47 00 www.skjetlein.vgs.no postmottak.skjetlein@stfk. SKJETLEIN VIDEREGÅENDE ENDE SKOLE Skjetlein vg skole 7083 Leinstrand Tlf. 72 59 47 00 www.skjetlein.vgs.no postmottak.skjetlein@stfk.no Våre Vg1-program: Design og håndverksfag Bygg og anleggsteknikk Naturbruk

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering?

I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering? Håkon Høst 25.09.2013 I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering? Rådgivernes dager, Bodø 25.09.2013 Ett blikk: Norsk fag- og yrkesopplæring som suksesshistorie Skole-

Detaljer

Service og samferdsel

Service og samferdsel Service og samferdsel Er du utadrettet, glad i å ha kontakt med andre mennesker og serviceinnstilt? Service og Samferdsel gir deg grunnlag for jobber innen butikk, kontor, reiseliv, resepsjon, transport

Detaljer

Praktisk anlagt? Interessert i teknologi?

Praktisk anlagt? Interessert i teknologi? TEKNIKK OG INDUSTRIELL Praktisk anlagt? Interessert i teknologi? Søk Teknikk og industriell produksjon før 1. mars 1 VELGTIP.NO TEKNIKK OG INDUSTRIELL TIP er perfekt for oss som liker praktiske fag bedre

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Arbeidsplan. Lokale læreplaner forslag til verktøy. Kompetansebegrepet. Kompetansebegrepet

Arbeidsplan. Lokale læreplaner forslag til verktøy. Kompetansebegrepet. Kompetansebegrepet Bygg- og anleggsteknikk lokale læreplaner og vurderingskriterier 7. november 2008 Stein Dankert Kolstø Institutt for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen Arbeidsplan 09.00 Lokale læreplaner forslag

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2018 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! «Kurs i utdanningsprogram» på videregående skole kan være en god hjelp

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 Ditt naturlige valg SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Naturbruk Design og håndverk Bygg og anleggsteknikk Generell studiekompetanse: Studieforberedende VG3 innen naturbruk Påbygging til generell studiekompetanse

Detaljer

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 Ditt naturlige valg SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Naturbruk Design og håndverk Bygg og anleggsteknikk Generell studiekompetanse: Studieforberedende VG3 innen naturbruk Påbygging til generell studiekompetanse

Detaljer

Etterundersøkelse ordinær opplæring ved Kjelle videregående skole

Etterundersøkelse ordinær opplæring ved Kjelle videregående skole Etterundersøkelse ordinær opplæring ved Kjelle videregående skole 2013 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Metode... 3 3.0 Resultater bygg- og anleggsteknikk... 4 3.1 Vg1 bygg-og anleggsteknikk... 4 3.2 Vg2

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

UTDANNINGSVEIER. til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER. til olje- og gassindustrien Prossessoperatør Boreoperatør Sivilingeniør Automatiker FU-operatør Brønnoperatør Brønnoperatør Kjemiker Elektriker Geolog Sivilingeniør Fysiker Geofysiker Ingeniør Kran- og løfteoperatør Kjemiker Prosessoperatør

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Varierte utdanningsprogram

Varierte utdanningsprogram Varierte utdanningsprogram Malakoff videregående skole Skolen ligger i Moss og tilbyr undervisning i fem utdanningsprogram: Studiespesialisering Helse- og oppvekstfag Elektrofag Bygg- og anleggsteknikk

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

Fagopplæring i ferdigbetongbransjen. Nye muligheter i bransjen Svein Hyggen Industriskolen

Fagopplæring i ferdigbetongbransjen. Nye muligheter i bransjen Svein Hyggen Industriskolen Fagopplæring i ferdigbetongbransjen Nye muligheter i bransjen Svein Hyggen Industriskolen 1. år 2. år Idrettsfag Idrettsfag Arbeidsmaskiner Musikk, dans og drama Musikk, dans og drama Automatisering Studiespesialisering

Detaljer

I dette kapitlet presenterer vi eksempler på hvordan fleksibiliteten kan bli brukt både på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer.

I dette kapitlet presenterer vi eksempler på hvordan fleksibiliteten kan bli brukt både på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer. Fleksibilitet i fag- og timefordeling 2 Praktiske eksempler på bruk av fleksibiliteten I dette kapitlet presenterer vi eksempler på hvordan fleksibiliteten kan bli brukt både på yrkesfaglige og studieforberedende

Detaljer

MØBEL TREVARE INDUSTRI

MØBEL TREVARE INDUSTRI MØBEL TREVARE INDUSTRI Hvor går karrieretrappa? VG 1 VG 2 Opplæring i bedrift 2 år Trelastfaget Bygg og anleggsteknikk Treteknikk Trevare og bygginnredningsfaget Limtreproduksjon Treskjærerfaget Møbelsnekkerfaget

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Herøy vidaregåande skule Bygg og Anleggslinja

Herøy vidaregåande skule Bygg og Anleggslinja Herøy vidaregåande skule Bygg og Anleggslinja Skulen ligg ca 5 min. gange frå sentrum. 2 min. til Kino, Badeland og Bibliotek. Skulen hjelper til med hyblar. Det er Kaffe og Pizza i sentrum. Det er god

Detaljer

Læreplan i ventilasjons- og blikkenslagerfaget

Læreplan i ventilasjons- og blikkenslagerfaget Læreplan i ventilasjons- og blikkenslagerfaget Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Risør videregående skole

Risør videregående skole ////////// // /////////////////////////////////// Risør videregående skole Risør videregående skole er en kombinert videregående skole med studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Skolen ligger

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Bygg På Kjelle videregående skole kan du ta en yrkesfaglig grunnutdanning som normalt består av to års opplæring på skolen og to års opplæring som

Detaljer

Veien til læreplass. Foreldremøte Strømmen videregående skole 7. februar v/ Veiledningssenteret Romerike Gro-Hege Stensrud

Veien til læreplass. Foreldremøte Strømmen videregående skole 7. februar v/ Veiledningssenteret Romerike Gro-Hege Stensrud Veien til læreplass Foreldremøte Strømmen videregående skole 7. februar 2017 v/ Veiledningssenteret Romerike Gro-Hege Stensrud Innhold Fag og yrkesopplæring Lærlingordningen Overgangen fra skole til bedrift

Detaljer

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Programområde for treteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for treteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for treteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. januar 2007 etter delegjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Y-veien muligheter og erfaringer. av Svein Thore Hagen Professor, dr.ing. Fakultet for teknologiske fag

Y-veien muligheter og erfaringer. av Svein Thore Hagen Professor, dr.ing. Fakultet for teknologiske fag Y-veien muligheter og erfaringer av Svein Thore Hagen Professor, dr.ing. Fakultet for teknologiske fag Innledning Bransjeinitiativ Behov for flere elektroingeniører med fagbrevbakgrunn Startet innen elektro

Detaljer

EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE

EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE DEN DIGITALE SKOLEN EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE Internasjonalisering BEST PÅ MESTRING, MILJØ OG MANGFOLD Malakoff skal være en kombinert skole hvor alle medarbeidere skal tenke helhetlig og på tvers

Detaljer

Programområde for maritim produksjonsteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk

Programområde for maritim produksjonsteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk Programområde for maritim produksjonsteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med opplæring fram til fagbrev i maritim

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-KONMAT, BOKMÅL, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:13:22 Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Fagprøve i Fjell og bergverksfaget

Fagprøve i Fjell og bergverksfaget Fagprøve i Fjell og bergverksfaget 1. Planleggingsdel. 2. Gjennomføringsdel. Boring, sprenging og sikring av fjell. Knuseproduksjon sikting innstillinger og vedlikehold av knuseutstyr. Kvalitetsvurdering

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL VENTILASJON- OG BLIKKENSLAGERFAGET.

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL VENTILASJON- OG BLIKKENSLAGERFAGET. EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL VENTILASJON- OG BLIKKENSLAGERFAGET. Navn:. Adresse:.... Tlf:.. Formål Ventilasjons- og blikkenslagerfaget omfatter produksjon, montasje, modernisering, rehabilitering

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Programområde for industriteknologi - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for industriteknologi - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for industriteknologi - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. mars 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

ORIENTERINGSMØTE. Rissa vgs Tirsdag 24.11.09

ORIENTERINGSMØTE. Rissa vgs Tirsdag 24.11.09 ORIENTERINGSMØTE Rissa vgs Tirsdag 24.11.09 Rissa videregående skole et godt sted å lære Preget av: respekt likeverd i mangfold arbeidsglede Elever og ansatte viser respekt og omsorg for hverandre ansatt/elev,

Detaljer

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring «Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring Fagfelt teknisk Fagretning: Fordypning: 2 Bygg og anlegg TIP (teknikk og industriell produksjon) Datateknikk Elektro Kjemi

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-KONMAT, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

Programområde for klima-, energi- og miljøteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for klima-, energi- og miljøteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for klima-, energi- og miljøteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. januar 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller ønsker du å studere ved et universitetet eller en høyskole. Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv

Detaljer

Forsøkslæreplan i maritim innredning Vg3/opplæring i bedrift

Forsøkslæreplan i maritim innredning Vg3/opplæring i bedrift Forsøkslæreplan i maritim innredning Vg3/opplæring i bedrift Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med opplæring fram til fagbrev i maritim innredning, med yrkestittelen

Detaljer

Kontrollskjema opplæring i bedrift INDUSTRIMALERFAGET side 1 av 2

Kontrollskjema opplæring i bedrift INDUSTRIMALERFAGET side 1 av 2 Kontrollskjema opplæring i bedrift INDUSTRIMALERFAGET side 1 av 2 Vurderingskriterier 1 = Trenger mer opplæring (Lærlingen har fått lite eller ingen opplæring i kompetansemålet) 2 = Må trene mer (Har fått

Detaljer

Programområde for byggteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for byggteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for byggteknikk - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. januar 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

fra grunnskole til høgskolenivå.

fra grunnskole til høgskolenivå. Utdanningssystemet i Norge og godkjenning av utenlandske papirer fra grunnskole til høgskolenivå. Anne Marie Jarnes, rådgiver Introduksjonssenteret Drammen kommune Temaer Utdanningssystemet i Norge Godkjenning

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING 2017-2018 Meløy videregående skole 2 Foto: Tine Bergmo Steinvei Vi ØNSKER AT DU SKAL FÅ GOD KARRIEREVEILEDNING SLIK AT DU BLIR TRYGGET I VALG AV VEI VIDERE ETTER GRUNNSKOLEN.

Detaljer

Har du fagbrev? Bli ingeniør!

Har du fagbrev? Bli ingeniør! Har du fagbrev? Bli ingeniør! Nord-Norge trenger flere ingeniører! Lokale industribedrifter, oljenæringen, kommunene... alle slåss om de samme gode hodene, alle prøver å lokke til seg flere både nyutdannede

Detaljer

Programområde for plast og komposittfaget - læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk

Programområde for plast og komposittfaget - læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk Programområde for plast og komposittfaget - læreplan i felles Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med et felles Vg2 plast for fagene polymerkomposittfaget, termoplastfaget

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Jørgen Leegaard direktør kompetansepolitikk, utdanning og rekruttering Byggenæringens Landsforening - BNL BNL 13 bransjeforeninger Rundt 4 000 medlemsbedrifter

Detaljer

Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 01. november 2016

Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 01. november 2016 Orienteringsmøte Rissa videregående skole Tirsdag 01. november 2016 Rissa videregående skole et godt sted å lære Preget av: arbeidsglede gjensidig respekt likeverd i mangfold Hva er videregående opplæring?

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

Utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk informasjon om pågående prosess i Byggenæringens Landsforening (BNL)

Utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk informasjon om pågående prosess i Byggenæringens Landsforening (BNL) Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO 2.juli 2010 Utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk informasjon om pågående prosess i Byggenæringens Landsforening (BNL) Innledning og bakgrunn

Detaljer

Forebyggende arbeid i forhold til brann og luftforurensning er sentrale oppgaver for dagens feiere.

Forebyggende arbeid i forhold til brann og luftforurensning er sentrale oppgaver for dagens feiere. Feieryrket har i Norden røtter tilbake til 1600-tallet da den dansk-norske kongen Kristian IV hentet faglærte feiere fra Tyskland. Arbeidet besto i starten mest av feiing av skorsteinene på kongens slott.

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G E L E K T R O F A G AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3 med 2år med opplæring i bedrift = -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G T A V L E M O N T Ø R VG1 Elektrofag er grunnfaget

Detaljer

Rekruttering og fagopplæring i kornsektoren

Rekruttering og fagopplæring i kornsektoren Rekruttering og fagopplæring i kornsektoren espen.lynghaug@nhomatogbio.no g@ g Tlf 97586495 Fagsjef kompetanse og fagopplæring g NHO Mat og Bio Skal ha ledende d kompetanse på: Bransjenes fremtidige kompetansebehov

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

fordypning. Samtidig ønsker vi å få tilbakemeldinger

fordypning. Samtidig ønsker vi å få tilbakemeldinger Lærerveiledning VG2 Byggteknikk Hvordan sikre: grunnlag for videre valg av utdanning og yrker O rganisasjonene i byggenæringen ønsker på denne måten å gjøre de videregående skolene bedre i stand til å

Detaljer

Gjennomføre oppgaver i riktig rekkefølge Mur av enkle teglvegger og teglpiper. Muring av åpen peis med peiskappe av tegl

Gjennomføre oppgaver i riktig rekkefølge Mur av enkle teglvegger og teglpiper. Muring av åpen peis med peiskappe av tegl Lokal læreplan og kalitetsskjema for murerfaget Opplæringskontoret for håndverk- og industrifag - Gjøvikregionen Lærling: Halvår i læretiden: Produksjon 5.halvår 6.halvår 7.halvår 8.halvår Hovedområdet

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER FOR TREVARE OG BYGGINNREDNINGSFAGET

VURDERINGSKRITERIER FOR TREVARE OG BYGGINNREDNINGSFAGET VURDERINGSKRITERIER FOR TREVARE OG BYGGINNREDNINGSFAGET Hovedområde: BESTÅTT MEGET GODT BESTÅTT IKKE BESTÅTT Planleggingsdel: Planleggingen er meget godt gjennomarbeidet, med oversiktlige og komplette

Detaljer

Lave renter, høy lønnsvekst, høy sysselsetting. Historisk høy omsetning i bygg og anlegg. Sterk etterspørsel innenlands og fra utenlandske aktører

Lave renter, høy lønnsvekst, høy sysselsetting. Historisk høy omsetning i bygg og anlegg. Sterk etterspørsel innenlands og fra utenlandske aktører 22. januar 2014 Situasjonen i Europa- Hvordan påvirker dette arbeidskraften i Norge? Hvordan sikre kvalifisert arbeidskraft til entreprenørbansjen? Byggenæringens Landsforening (BNL) v/ adm. dir. Jon Sandnes

Detaljer

Videregående utdanning. Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013

Videregående utdanning. Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013 Videregående utdanning Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013 Breimyra jobber slik UTV Ungt entreprenørskap Fagdager Arbeidsuke Yrkesmessen Hospitering Fag på It`s learning Informasjonsstand på

Detaljer

Programområde for anleggsgartner- og idrettsanleggsfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for anleggsgartner- og idrettsanleggsfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for anleggsgartner- og idrettsanleggsfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 15. desember 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra

Detaljer

Programområde for anleggsteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for anleggsteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for anleggsteknikk - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. januar. 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2014/2015. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2014/2015. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Østre Romerike 2014/2015 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer