Vil du være med å bygge Norge?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vil du være med å bygge Norge?"

Transkript

1

2 Vil du være med å bygge Norge? Tegne, beregne, bygge, installere, lede, planlegge I bygge- og anleggsnæringen får du være med på å skape og ta vare på bygg og anlegg som er synlige og nyttige for mennesker og samfunn i generasjoner. Vi setter konkrete, fysiske spor etter oss over hele landet gjennom flotte bygg, veier og broer, uteområder og anlegg vi kan være stolte av. Det er mange yrker å velge mellom og alle er like viktige for at vi skal kunne levere kvalitet nå og i fremtiden. En utdanning innen bygg og anlegg gir deg mange yrkes- og karrieremuligheter du må bare gripe dem! På neste side ser du en oversikt over alle yrkene du kan velge mellom. Det er fint å se på den jobben du har gjort - og så ser det bra ut. Kevin, 17, Vg2-elev Til sommeren skal jeg og en kompis bygge en terrasse. Det blir fort noen sånne oppdrag når familien vet du kan tømre. Christian, 17, Vg2-elev 2

3 Utdanning i bygge- og anleggsnæringen Programstruktur Vg1 Vg2 Vg3 / 2 år i bedrift Naturbruk eller Byggog anleggsteknikk Teknikk- og industriell produksjon Byggteknikk Anleggsteknikk Klima-, energi- og miljøteknikk Treteknikk Overflateteknikk Særløpsfag (3 år i bedrift) Steinfaget Feierfaget Isolatørfaget Glassfaget Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag Produksjons- og industriteknikk Arbeidsmaskiner Bygg- og anleggsteknikk Tømrerfaget Murerfaget Betongfaget Stillasbyggerfaget Fjell- og bergverksfaget Asfaltfaget Vei- og anleggsfaget Banemontørfaget Anleggsmaskinførerfaget Rørleggerfaget Ventilasjons- og blikkenslagerfaget Taktekkerfaget Trevare- og bygginnredningsfaget Trelastfaget Limtreproduksjonsfaget Malerfaget Industrimalerfaget Renholdsoperatørfaget Anleggsgartnerfaget Idrettsanleggsfaget Produksjonsteknikkfaget Kran- og løfteoperasjonsfaget Anleggsmaskinmekanikerfaget TAF (Tekniske og allmenne fag) Gir dobbel kvalifikasjon, både fag-/svennebrev og studiekompetanse, i løpet av fire år. Etter første året har du mulighet til å velge mellom programområdenebyggteknikk, Anleggsteknikk, Klima, energi og 3

4 Yrkesfaglig videregående opplæring Fag- og yrkesopplæringen er oftest 4-årig. Det vanligste er å gå to år i videregående skole først, og to år som lærling i bedrift etterpå. Det finnes også andre alternativer, med opplæring ett år i skole og tre år i bedrift, eller alle fire årene i bedrift. Skolerådgiveren kan fortelle hva som er mulig der du bor, og hjelpe deg å finne ut hva som passer best for deg. Opplæring i skole I videregående skole får du opplæring i fellesfag (som norsk, engelsk, naturfag og matematikk), felles programfag (de ulike lærefagene innenfor utdanningsprogrammet du har valgt) og prosjekt til fordypning (fordypning i ønsket lærefag). + opplæring i bedrift Opplæringen i bedrift bygger på opplæringen i skole. Har du bestått Vg1 og Vg2, karakteren God i orden og atferd, og lite fravær, har du gode muligheter til å få læreplass. I bedrift starter for alvor spesialiseringen i det lærefaget du har valgt. Du får veiledning av profesjonelle og erfarne fagfolk og får utvikle deg til fagarbeider i ditt fag. FOTO: Block Watne = klar for yrkeslivet Etter fullført opplæring avlegger du fag-/svenneprøve. Når du består får du fag-/svennebrev som bevis på din kompetanse og din evne til å utføre kvalitetsarbeid. Et fag-/svennebrev vitner om hard jobbing og stor innsats gjennom fire år og er noe du kan være stolt av! Med fag-/svennebrev i hånden har du svært gode muligheter for utfordrende jobb i dag og eventuelt videre utdanning i morgen. 4

5 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Forståelse for bredden i næringen Som fagarbeider/svenn i bygge- og anleggsnæringen kommer du i kontakt med mange forskjellige fagområder. Gjennom opplæringen i Vg1 får du kunnskap om de ulike fagene og sammenhengen mellom dem. Slik skapes et godt grunnlag for samarbeid og for kvalitet. Helse, miljø og sikkerhet er også en viktig del av arbeidet i bygge- og anleggsnæringen, og dette vil du lære å forholde deg til både når du skal planlegge og når du skal utføre arbeidet. Produksjon, tegning og bransjelære Vg1 gir deg grunnleggende innføring i produksjon, tegning og bransjelære. Du lærer å bearbeide forskjellige materialer og å lage enkle konstruksjoner som er vanlige innen bygg og anlegg. Gjennom tegning lærer du å måle, tegne og beskrive konstruksjoner, og å lese tegninger og kart, både manuelt og digitalt. I prosjekt til fordypning kan du fordype deg i fag du er spesielt interessert i. 5

6 Vg2 Byggteknikk I Vg2 Byggteknikk lærer du å bygge ulike bygningskonstruksjoner av forskjellige materialer. Et byggverk består av mange deler, lag og materialer som skal virke sammen på en bestemt måte. Som tømrer, murer, betongfagarbeider eller stillasbygger har du ansvar for den kvalitetsmessige utførelsen av det praktiske arbeidet. Dette krever høy faglig kompetanse. FOTO: Skanska Tømrer. Bygging og montering av trekonstruksjoner Tømreren har kunnskap om og bygger og monterer ulike typer trekonstruksjoner i nye og gamle bygg. Tømreren bygger bindingsverk og vegger ( skjelettet i et bygg), bygger gulv og tak, monterer panel og plater både innvendig og utvendig, og setter inn dører og vinduer med listverk. Tømreren er en nøkkelperson i mange byggeprosjekter. Betongfagarbeider. Konstruksjoner i betong Betongfagarbeideren bygger forskjellige typer betongkonstruksjoner innen bygge- og anleggsvirksomhet. Forskaling (bygging av støpeformer), armering og støping av høyhus, broer og damanlegg gir utfordrende arbeidsoppgaver for betongfagarbeideren. En kombinasjon av moderne betongteknologi, kreativitet og nøyaktighet gir konstruksjoner som tåler enorme krefter. Murer. Murverk, bad, dusjanlegg og svømmebassenger Mureren bygger nytt og rehabiliterer gammelt murverk, i ulike materialer og løsninger. Bygging og rehabilitering av baderom, dusjanlegg og svømmebassenger inngår også i faget. Murerfaget har lange tradisjoner som mureren viderefører og videreutvikler. Stillasbygger. Stillaser og sikkerhet i høyden Stillasbyggeren bygger stillaser og tilkomst i høyden og sørger for sikkerhet for andre yrkesutøvere. Dette er et ansvarsfullt arbeid som krever stor grad av nøyaktighet, og stillasbyggeren må kunne beregne krefter og laster som stillaset skal tåle for hvert enkelt arbeid. Arbeidsplassene finnes både på land og på oljeinstallasjoner. 6

7 Vg2 Anleggsteknikk I Vg2 Anleggsteknikk lærer du grunnleggende anleggsteknikk og hvordan vi kan forme naturen ved hjelp av maskiner. Arbeid i fjell, stein, jord og andre grunnmasser krever gode kunnskaper om hvordan massene er satt sammen. Bruk av store og kraftige anleggsmaskiner krever konsentrasjon og god planlegging. Som fjell- og bergverksarbeider, asfaltør, vei- og anleggsarbeider, banemontør eller anleggsmaskinfører arbeider du med veibygging, tunnelsprengning og tilrettelegging for bygninger og anlegg. Fjell- og bergverksarbeider. Arbeid i berggrunnen Fjell- og bergverksarbeideren jobber med bergverksdrift eller med boring, sprengning og annet arbeid i berggrunnen i forbindelse med veier, tunneler og oppsetting av bygninger. Dette arbeidet omfatter også oppmåling, planlegging, fjellsikring og bruk av forskjellige anleggsmaskiner. Vei- og vannkraftutbyggingen i Norge har vært og er avhengig av fagarbeidere som har kunnskaper om og kan arbeide med berggrunnen. Anleggsmaskinfører. Fører av store maskiner på anlegg Anleggsmaskinføreren er fører av større maskiner, som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, gravelaster, veghøvel og doser. Anleggsmaskinføreren vedlikeholder også maskinene, og utfører variert anleggsarbeid. Nivellering (måling av lengder/høyder), stikning (plassering av konstruksjoner) og bruk av løfteutstyr, komprimeringsutstyr og boreutstyr inngår i arbeidet. Asfaltør. Asfaltarbeid og vedlikehold av utstyr Asfaltøren planerer (jevner ut) underlag, betjener asfaltblandeverk, utfører laboratoriearbeid, sørger for skilting, legger ut asfalt og betjener og vedlikeholder maskinelt utstyr. Lagarbeid er viktig i et asfaltlag, og asfaltøren må ha gode samarbeidsevner. Asfaltdekker har mange bruksområder, og asfaltøren får se ulike deler av landet gjennom jobben. FOTO: Veidekke Vei- og anleggsfagarbeider. Allsidige oppgaver i anleggsbransjen Vei- og anleggsfagarbeideren deltar ofte i hele anleggsprosessen. Oppgavene er varierte, og spenner fra oppmåling, grunnarbeid, transport og sprengning, til forskaling, armering og støping. Vei- og anleggsfagarbeideren har en selvstendig jobb, bruker teknisk utstyr og avanserte maskiner, og må holde seg oppdatert på bruk og vedlikehold. Banemontør. Jernbanespor og jernbanedrift Banemontøren vedlikeholder og bygger nye jernbanespor, sporkomponenter og alle slags tilhørende anlegg i forbindelse med jernbanedrift. Arbeidet foregår vesentlig ute i friluft, og er organisert som lagarbeid. Banemontørens arbeidsoppgaver krever stor grad av ansvarsbevissthet og faglig innsikt. 7

8 Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk I Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk lærer du om hvordan vær og vind kan påvirke byggverk og gi dårlig inneklima i hus, og hvordan man bygger for å beskytte bygg og mennesker mot dette. Tilgang til rent vann er en selvfølge i alle typer hus i dag, og bruk av vann inne i bygninger krever spesielle tiltak og oppbygging av konstruksjoner. Som rørlegger, blikkenslager eller taktekker er du med på å sette opp bygg som tåler dagens og morgendagens klima og som oppfyller kravene til tilgang til og bruk av vann og luft. Taktekker. Tak for alle typer bygg Taktekkeren jobber med tekking (legger tak), legger membran, foretar service og reparerer tak på og i alle typer bygg. Arbeidet gjøres med mange forskjellige materialer som plast, asfalt, takstein, skifer, plater og torv. Taktekkeren sørger for at bygninger og tunnelrom får tak som beskytter mot brann, fuktighet og varmetap. Rørlegger. Kjøkken og bad, varme og kjøling, trykkluft og gass Rørleggeren planlegger, monterer og reparerer rør og utstyr til kjøkken og bad, varme- og kjøleanlegg, spesielle anlegg for brannslukking, trykkluft og gassanlegg. Rørleggeren legger til rette for at vi skal bruke energi fornuftig og ta vare på miljøet. Vi er avhengig av vann og varme. Dette sørger rørleggeren for at vi har tilgang til. Blikkenslager. Ventilasjonsanlegg, fasader og tak Blikkenslageren produserer, monterer, moderniserer, rehabiliterer, reparerer og foretar service på ventilasjonsanlegg, fasader og tak. Blikkenslageren arbeider med tynnplater og tynnplateprodukter i ulike materialer, og sørger for at bygg er tette og har godt inneklima med fornuftig energibruk. FOTO: Kaefer 8

9 Vg2 Treteknikk I Vg2 Treteknikk får du bred kunnskap om tre som byggemateriale og om de ulike treproduktene som brukes i bygg. Produksjon av trevarer og trelast krever ferdigheter i bruk av avansert utstyr og teknologi, og fokus på produktutvikling og design. Velger du å bli trevaresnekker, fagoperatør i trelastfaget eller limtrearbeider vil du være med på å lage produkter i tre til alle typer bygg. Trevaresnekker. Vinduer, dører, trapper og innredninger Trevaresnekkeren produserer vinduer, dører, trapper og innredninger av tre, ofte i kombinasjon med andre materialer. Arbeidet foregår for det meste på et fast produksjonssted, men trevaresnekkeren utfører også monteringsarbeid ute på byggeplass. Trevaresnekkeren benytter ofte maskiner og datateknologi, men viderefører også et håndverksfag med lange tradisjoner. Fagoperatør i trelastfaget. Produksjon av trelast Fagoperatøren i trelastfag produserer alle typer trelast. Trelastproduktene lages av tømmer som sages, høvles, profileres og overflatebehandles. Produksjonen foregår maskinelt og ofte ved hjelp av datateknologi. Materialkunnskap, produksjonskunnskap, kvalitetssikring, økonomiforståelse og digitale ferdigheter er viktig for fagoperatørens arbeid. Limtrearbeider. Produksjon av limtre Limtrearbeideren arbeider med produksjon av limtre. Dette er en sammensatt prosess som for det meste foregår maskinelt. Materialene skjøtes, høvles, limes, presses og herdes. Til slutt bearbeides produktene til ferdige konstruksjoner, deler og plater. Limtreproduktene gir mange nye bruksområder for tre i anlegg som bruer, master og bygninger. 9

10 Vg2 Overflateteknikk I Vg2 Overflateteknikk lærer du om beskyttelse, fargesetting, dekor, vedlikehold, renhold og rehabilitering av ulike overflater i bygg, konstruksjoner og transportmidler som tog, fly og skip. I bygninger og konstruksjoner finnes det overflater i mange ulike materialer som trenger beskyttelse, vedlikehold og renhold. Metaller trenger spesielt beskyttelse mot korrosjon (rust). Dette vil du som maler, industrimaler eller renholdsoperatør sørge for. Maler. Beskyttelse og fargesetting av flater Maleren jobber med beskyttelse, vedlikehold, fargesetting, dekorering og rehabilitering av innvendige og utvendige flater på og i bygninger og konstruksjoner. Arbeidet krever fargesans, kreativitet, nøyaktighet og kunnskaper om hvordan man behandler forskjellige materialer. Malerens arbeid er viktig for det visuelle utrykket til bygg og konstruksjoner. Renholdsoperatør. Rengjøring og vedlikehold av vegger, tak og gulv Renholdsoperatøren jobber med å rengjøre og vedlikeholde vegger, tak og gulv. Arbeidet omfatter valg og bruk av riktige kjemikalier, valg av hensiktsmessige metoder for rengjøring og bruk av maskiner og utstyr i arbeidet. Renholdsoperatørens arbeid bidrar til et godt inneklima og forlenger levetiden for bygninger. Industrimaler. Forbehandling av stålkonstruksjoner og metaller Industrimaleren jobber med å forbehandle stålkonstruksjoner og metaller. Arbeidet omfatter korrosjonsvern (vern mot rust) på stål, metall og betong innenfor petroleumsindustri, bygg og anlegg, skipsverft, mekanisk industri og kraftverk. Industrimalerens arbeid bidrar til å sikre levetiden for landets viktigste industrianlegg. 10

11 Fag med opplæring i bedrift 3 år For å bli steinfagarbeider, feier, isolatør eller glassfagarbeider går du først Vg1 Bygg- og anleggsteknikk, og deretter tre år i lære i bedrift. Det er mye tull og moro, mye latter og en veldig god stemning. Det teller veldig mye. Selv om du er yngst på arbeidsplassen, er ikke de andre så mye eldre i hodet! Jimmy, 19, lærling Steinfagarbeider. Utvinning og bearbeiding av stein Steinfagarbeideren jobber med utvinning av naturstein og videre bearbeiding av ulike steintyper. Arbeidet krever kunnskap om steinens egenskaper, og utføres både manuelt og ved hjelp av avanserte maskiner. Steinfagarbeideren bearbeider steinen til blokker og skiferplater, eller lager monumenter og belegningsstein. Isolatør. Isolering, energisparing og beskyttelse mot brann og lyd Isolatøren jobber med isolering av rør, tanker, ventiler og vegger, montering av datagulv og branndører, samt tetting rundt kanaler gjennom vegger, tak og gulv. Isolatøren jobber ofte på olje- og gassinstallasjoner, på skipsverft og i landbasert industri. Arbeidet til isolatøren bidrar til energiøkonomisering og beskyttelse mot brann og lyd. Feier. Skorsteiner, fyrings- og ventilasjonsanlegg Feieren feier skorsteiner, røykkanaler og ildsteder, og renser ventilasjonsanlegg. I tillegg skal feieren føre tilsyn med forskjellige fyringsanlegg, samt gi råd og informasjon om fyringsteknikk og forebyggende brannvern. Kunnskaper om varme- og ventilasjonsteknikk gjør feieren til en ressurs når det gjelder inneklima, brannsikkerhet og forskjellige energiformer. Glassfagarbeider. Glass i dører, vinduer, tak og fasade Glassfagarbeideren jobber med all bearbeiding av bygningsglass, innramming av glass og montering, reparasjon og service. Arbeidet omfatter glass i dører, vinduer, tak og fasade, og sammenbygging av konstruksjoner i plast, aluminium og stål. Glassfagarbeideren bidrar til et godt inneklima gjennom riktig bruk av glass. Det kan også være mulig å gjennomføre opplæringen i andre fag med ett år i skole og tre år i bedrift, eller med alle fire årene i bedrift. Spør skolerådgiveren din dersom du er interessert i et slikt opplæringsløp. 11

12 Andre utdanningsprogram og fag i byggenæringen Anleggsgartner. Grøntanlegg og utearealer Anleggsgartneren jobber med bygging og vedlikehold av utearealer og tilrettelegging for lek, idrett og fritid for alle brukergrupper. Det kan være privathager, kirkegårder, offentlige og private parker og friområder, veier, plasser, annen infrastruktur og natur- og kulturmark. Arbeidet omfatter både manuelt og maskinelt arbeid og bruk av instrumenter, for eksempel nivelleringsutstyr. Driftsoperatør i idrettsanlegg. Drift, forvaltning og vedlikehold av idrettsanlegg Driftsoperatøren i idrettsanlegg tilrettelegger for idrettslig aktivitet og tilbyr service overfor brukere i form av renhold, teknisk drift og oppfølging av bygg og anlegg, rigging til større idrettsarrangementer, og ettersyn, drift og vedlikehold av alle typer idrettsanlegg. Bruk, drift og vedlikehold av teknisk og maskinelt utstyr, og vaktfunksjoner i anleggene (f.eks. badevakt) er også en del av arbeidet. Slik blir du anleggsgartner eller driftsoperatør i idrettsanlegg: Vg1 Bygg- og anleggsteknikk eller Vg1 Naturbruk -> Vg2 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag -> Lærling anleggsgartnerfaget eller -> Lærling idrettsanleggsfaget 12

13 Fagoperatør i produksjonsteknikk. Industrielle produksjonsprosesser Fagoperatøren i produksjonsteknikk skal kunne starte, stoppe og drive en industriell produksjonsprosess. Fagoperatøren kontrollerer og justerer produksjonen, foretar feilsøking og feilretting, utfører vedlikehold og reparerer maskinutrustning og styringssystemer. Arbeidssted kan være industribedrifter, sagbruk og høvlerier. Slik blir du fagoperatør i produksjonsteknikk: Vg1 Teknikk- og industriell produksjon -> Vg2 Produksjonsog industriteknikk -> Lærling produksjonsteknikkfaget Fagoperatør i kran- og løfteoperasjoner. Løft av materialer og utstyr Fagoperatøren i kran- og løfteoperasjoner jobber med løfteinnretninger som brukes når produkter ikke kan løftes manuelt. Fagoperatøren må kunne jobbe selvstendig under ofte vanskelige forhold, hvor det er viktig å ivareta andres sikkerhet. Vedlikehold og kontroll av utstyret er en stor del av faget. Fagoperatøren sørger for at materialer og utstyr kommer på plass der det skal på anlegget. TAF - Tekniske og allmenne fag Dette er et 4-årig opplæringsløp hvor du oppnår dobbel kvalifikasjon: Både fag-/svennebrev og studiekompetanse med fordypning i matematikk og fysikk. Opplæringen på TAF skjer i samarbeid mellom videregående skole og lokalt næringsliv. Den teoretiske opplæringen får du ved en TAFskole, den praktiske opplæringen får du i en bedrift. TAF er rettet mot deg som ønsker å studere ved høgskole eller universitet og sikter mot å bli ingeniør eller sivilingeniør. Du kan også fortsette som fagarbeider etter avlagt fag-/svenneprøve. Slik blir du fagoperatør i kran- og løfteoperasjoner: Vg1 Teknikk- og industriell produksjon -> Vg2 Produksjonsog industriteknikk -> Lærling kran- og løfteoperasjonsfaget Anleggsmaskinmekaniker. Maskiner for anleggsarbeid Anleggsmaskinmekanikeren jobber med vedlikehold, feilsøking, testing og reparasjon av alle typer anleggsutstyr. Arbeidet gjøres på en teknisk avansert og verdifull maskinpark, og krever gode kunnskaper om oppbygningen av maskiner og deler som brukes i anleggsarbeid. Mekanikeren bruker ulike typer spesialverktøy og sikkerhetsutstyr tilpasset de enkelte maskintypene. Slik blir du anleggsmaskinmekaniker: Vg1 Teknikk- og industriell produksjon -> Vg2 Arbeidsmaskiner -> Lærling anleggsmaskinmekanikerfaget Jeg valgte TAF fordi jeg får både svennebrev og spesiell studiekompetanse på 4 år. Når jeg har tatt svennebrev, skal jeg utdanne meg til bygningsingeniør ved NTNU eller en høgskole. Evy, 19, TAF-lærling 13

14 Gode muligheter for videre utdanning og karriere Det er mange utdannings- og karrieremuligheter i bygge- og anleggsnæringen. Videregående opplæring og fag-/svennebrevbrev gir grunnlag for videre utdanning og studier dersom du ønsker det. Bygge- og anleggsnæringen trenger dyktig og interessert ungdom til mange spennende jobber i årene framover. Vi trenger fagarbeidere i alle fagene du har lest om i denne brosjyren, samt mestere, fagteknikere, ingeniører og sivilingeniører. Finn den utdanningen og den jobben som passer for deg! Mesterbrev Med fag-/svennebrev innenfor et mesterfag og minst to års praksis etter avlagt fag-/svenneprøve, kan du ta mesterutdanning og få mesterbrev i faget. Utdanningen gir deg opplæring innen etablering og ledelse, økonomi og markedsføring. Du får også tilleggsopplæring i selve faget ditt. Som mester har du et godt grunnlag for å starte din egen bedrift eller få ledende stillinger i bedriften hvor du er ansatt. Y-vei Noen høgskoler tilbyr en treårig ingeniørutdanning innen bygg og anlegg for studenter som har fag-/svennebrev i et relevant lærefag. Studiet er lagt opp slik at du kan starte rett på ingeniørutdanningen uten å gå veien om studiekompetanse eller forkurs. Teknisk fagskole Fagskole er en naturlig videreutdanning etter at du har fått fag-/svennebrev og har relevant arbeidserfaring. Fagskolen tilbyr en praktisk rettet videreutdanning av 1/2 til 2 års lengde som gir fagtekniker- eller mellomlederkompetanse. Dette kvalifiserer deg for oppgaver innen beregning, planlegging og koordinering av innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt. Fagskoleutdanning er også en inngangsport til studier ved høgskoler og universiteter - dersom dette er noe du kunne tenke deg. Fagskoleutdanning kan tas som deltidsstudium. Påbygging til generell studiekompetanse Etter Vg2 kan du velge påbygging til generell studiekompetanse i Vg3. Dette gir ikke fag-/ svennebrev, men det gir mulighet for opptak til de fleste studier ved høgskoler og universiteter. Noen studier krever spesiell studiekompetanse, med fordypning i matematikk eller andre realfag. Studiekompetanse kan du også oppnå gjennom fagskoleutdanning, forkurs på høgskole/universitet eller gjennom vurdering av realkompetanse. Høgskole og universitet Bygge- og anleggsnæringen trenger ingeniører og sivilingeniører. Ved høgskoler og universiteter kan du studere til en treårig bachelorgrad eller en femårig mastergrad i ingeniør- eller teknologifag. Innholdet i studiene kan variere mellom utdanningsinstitusjonene, og det stilles krav om studiekompetanse. En ingeniør (bachelor) innen bygg og anlegg arbeider med planlegging, prosjektering (beregning og utforming), byggeplassledelse og kontroll av bygninger og infrastruktur (vei, bane, vann, offshorekonstruksjoner, dammer osv). En sivilingeniør (master) innen bygg og anlegg arbeider i hovedsak med det samme som ingeniøren, men har mer inngående kunnskap på fagområdene og innehar derfor ofte ledende stillinger i bedrifter, kommuner og stat. 14

15 Y-vei Bachelor/Ingeniør 3 år Mesterbrev 2 år Vg1 BA/TIP/NA Vg2 Vg3/2 år i bedrift Fag-/svennebrev Fagskole 1/2-2 år Forkurs v/univ. el. høgskole Påbygging til generell studiek. 1 år Høgskole/universitet Bachelor/Ingeniør 3 år Høgskole/universitet Master/Sivilingeniør 5 år TAF (Tekniske og allmenne fag. 4 år i skole og bedrift) Fag-/svennebrev og studiekompetanse Du kan også bli ingeniør eller sivilingeniør innen bygg og anlegg gjennom å gå studiespesialiserende utdanningsprogram før studier ved høgskole/universitet 15

16 JOBB I BYGGE- OG ANLEGGS- NÆRINGEN Grafisk design: Newmarketing / Trykk: Ressurs / / BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

fjellfagarbeider Asfaltør Vei- og anleggsarbeider banemontør Anleggsmaskinfører Anleggsmaskinmekaniker bygg en trygg framtid Velg anleggsfagene

fjellfagarbeider Asfaltør Vei- og anleggsarbeider banemontør Anleggsmaskinfører Anleggsmaskinmekaniker bygg en trygg framtid Velg anleggsfagene fjellfagarbeider Asfaltør Vei- og anleggsarbeider banemontør Anleggsmaskinfører Anleggsmaskinmekaniker bygg en trygg framtid Velg anleggsfagene A u nlegg for tfordrende Arbeid Har du lyst på et spennende

Detaljer

BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK

BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK Utdanningsprogrammet: I dette utdanningsprogrammet starter du med Vg1 Bygg og anleggsteknikk. Ved skolen får du på Vg1 en innføring i tømrerfaget, murerfaget, rørfag, ventilasjon

Detaljer

Vi utdanner mennesker Norge trenger

Vi utdanner mennesker Norge trenger Tekniske fag Vi utdanner mennesker Norge trenger Yrkesrettet høyere utdanning Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning Fagskolene er unike Fagskolene er et yrkesrettet alternativ til høgskole hvor studentenes

Detaljer

INGENIØR? HVA GJØR EN

INGENIØR? HVA GJØR EN HVA GJØR EN INGENIØR? Sivilingeniør og ingeniør er en samlebetegnelse på mennesker med teknologisk utdanning. Få om noen utdanninger gir deg så mange muligheter som den teknologiske utdanningen. Utfordrer

Detaljer

I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering?

I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering? Håkon Høst 25.09.2013 I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering? Rådgivernes dager, Bodø 25.09.2013 Ett blikk: Norsk fag- og yrkesopplæring som suksesshistorie Skole-

Detaljer

NR. 3 - OKTOBER 2012 - ÅRGANG 56 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. trives i skogsmaskina 11 fellesskap til sjøs 30 spanske spesialiteter 50 muslimske klær 58

NR. 3 - OKTOBER 2012 - ÅRGANG 56 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. trives i skogsmaskina 11 fellesskap til sjøs 30 spanske spesialiteter 50 muslimske klær 58 NR. 3 - OKTOBER 2012 - ÅRGANG 56 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING trives i skogsmaskina 11 fellesskap til sjøs 30 spanske spesialiteter 50 muslimske klær 58 innhold Lederartikkel: Viktig forsøk... 3 Tradisjonsrikt

Detaljer

Hva gjør en INGENIØR?

Hva gjør en INGENIØR? Hva gjør en INGENIØR? Sivilingeniør og ingeniør er en samlebetegnelse på mennesker med teknologisk utdanning. Få, om noen, utdanninger gir deg så mange muligheter som den teknologiske utdanningen. 1 2

Detaljer

KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL

KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL KUNNSKAP NÆRHET AKTIVITET TRIVSEL Tvedestrand og Åmli videregående skole har sin undervisning på Fiane, Holt, Tvedestrand og i Åmli. Skolen har 470 elever og 120 ansatte og er den største videregående

Detaljer

BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA

BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA ØYA VIDEREGÅENDE SKOLE Øya videregående skole er en internatskole for elever fra hele landet, og eies av Normisjon. Internatene rommer ca. 80 elever, fordelt på flere

Detaljer

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Utarbeiding av IOP i Elevinfo - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Høsten 2010 Innhold: Side: Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP 3 Grunnkompetanse

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Bygg - og miljøteknikk

Bygg - og miljøteknikk ntnu.no/studier/mtbygg Bygg - og miljøteknikk Valg av studieretning og emner 2014-2015 - 1 - INNHOLD SIDE INNLEDNING 2 KORT OM VÅRE STUDIERETNINGER 3 VALG AV STUDIERETNING OG EMNER 4 KONTAKTPERSONER OG

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall

Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Innholdsfortegnelse Innledning 3 Mekaniske fag - yrkesfaglig bredde. 5 Sponfraskillende

Detaljer

Godt håndverk i nye generasjoner. Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Godt håndverk i nye generasjoner. Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Godt håndverk i nye generasjoner Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Godt håndverk i nye generasjoner Forslag til videreutdanning

Detaljer

Kreative Fag Arbeidsgiver

Kreative Fag Arbeidsgiver Hva er Fagskole? Her er noe av det man kan studere på en fagskole: Bygg og nnlegg Dine Muligheter Reiseliv Maritime Fag og Offshore Elektro 3D og Multimediedesign IKT Hva er en fagskole? En er en kort

Detaljer

MARITIME YRKER - Noe for deg?

MARITIME YRKER - Noe for deg? MARITIME YRKER - Noe for deg? EN UTDANNELSE DU KOMMER LANGT MED Om du vil reise verden rundt, oppleve nye kulturer, tjene bra og jobbe i et internasjonalt miljø, eller om du søker god lønn, prestisje og

Detaljer

Bruk hodet: Følg hjertet.

Bruk hodet: Følg hjertet. Bruk hodet: Følg hjertet. Studietilbud 2004-2005 www.hive.no 1. Hvilken lidenskap eller interesse er du mest redd for å innrømme overfor deg selv og andre? Bruk hodet: Det kan være lurt å stoppe opp og

Detaljer

OFFSHORE HVEM GJØR HVA PÅ EN OLJEPLATTFORM? De som arbeider på plattformene ute i havet er spesialister innen sine felt.

OFFSHORE HVEM GJØR HVA PÅ EN OLJEPLATTFORM? De som arbeider på plattformene ute i havet er spesialister innen sine felt. HVEM GJØR HVA PÅ EN OLJEPLATTFORM? OFFSHORE De som arbeider på plattformene ute i havet er spesialister innen sine felt. Selv i verdensmålestokk er arbeidsoppgavene avanserte og varierte. Tett samarbeid

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Datagrunnlag... 3 3. Generelle problemstillinger... 5 3.1 Yrkesretting... 5 3.2 Nasjonal styring

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Sivilingeniørstudiet i marin teknikk. Ta en utfordring skap verdens beste skip

Sivilingeniørstudiet i marin teknikk. Ta en utfordring skap verdens beste skip Sivilingeniørstudiet i marin teknikk Ta en utfordring skap verdens beste skip S I V I L I N G E N I Ø R - S T U D I E N E A R K I T E K T S T U D I E T H U M A N I S T I S K E FA G R E A L FA G S A M F

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder

Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder Prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver En undersøkelse av fem fag Trine Deichman-Sørensen,

Detaljer

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014 Sjukepleie Nautikk (Sjøoffiser) Ingeniør Økonomi og administrasjon Barnehagelærer Lærer 2013 / 2014 www.hsh.no Utdanningstilbud og innhold Om Høgskolen...s.5...s.6...s.9 Branningeniør... s.14 Kvalitets-

Detaljer

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen. Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Håkon Høst (red.

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen. Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Håkon Høst (red. Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Håkon Høst (red.) Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen

Detaljer

Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg

Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg Idéhefte til det digitale informasjons-og læremateriellet Muligheter www.utdanningsforbundet.no1 Innhold Forord s. 3 Utdanningsvalg s. 4 Til rådgiver

Detaljer

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier?

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Per Olaf Aamodt og Sveinung Skule Rapport 50/2013 Videregående opplæring

Detaljer