MODUL 6 FOTBALL OG JUSS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MODUL 6 FOTBALL OG JUSS"

Transkript

1

2 MODUL 6 FOTBALL OG JUSS

3 IDRETTENS LOVVERK IDRETTENS SELVDØMME Norges idre7sforbund og olympiske og paralympiske komités lov Norges fotballforbunds lov (må justeres e7er NIF`s lov)

4 Organisasjonen NFF NFF`S LOV Fellesbestemmelser for Kng og årsmøter ForbundsKnget Forbundsstyret og generalsekretæren Økonomi Forbundets komiteer og utvalg Kretsene Klubbene og dens medlemmer Tillitsvalgte og ansa7e Matchagenter Reaksjoner

5 Kampbestemmelser NFF`s LOV forts. Selvdømme og voldgiq Avtaler mellom idre7en og næringslivet Idre7ens markeds- og retghetsbestemmelser Endringer og oppløsning

6 Fler idre7slag vs. særidre7slag I et fler idre7slag er klubbens høyeste organ årsmøtet i fler idre7slaget Det skal foreligge styrevedtak i fler idre7slaget om overføring av myndighet Klubbens juridiske person hvem kan undertegne hva? Spillerkontrakter amatør proff Trenerkontrakter Samarbeidsavtaler Utstyrsavtaler barteravtaler Overganger

7 ÅRSMØTET Alle vedtak på årsmøtet må være i samsvar med overordnede organisasjonsledds lover og regelverk Innkalling skal være i henhold til loven Stemmerett krever gyldig medlemskap og som har vart i minst en måned For å kunne velges til styret, komiteer og utvalg må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst en måned. Ansatt i klubb kan ikke velges som tillitsvalgt i egen klubb eller overordnet org. ledd Det skal velges representanter for begge kjønn og skal være forholdsmessig i forhold til medlemsmassen. Ved valg av 3 representanter eller færre SKAL begge kjønn være representert

8 REGLEMENTER Kampreglementet divisjon herrer, divisjon kvinner Reaksjonsreglementet straffesaker (loven), sanksjonssaker (øvrige reglementer), bortvisninger, karantener som følge av advarsler/utvisninger/ protester. Breddereglementet - 4.div herrer og lavere, 3. div kvinner og lavere, aldersbestemt og barnefotball Reklamereglementet Overgangsreglementet Reglement for merker, pokaler og diplomer Reglement for spilleragenter Klubblisensreglement

9 ForskriQer ANNET Turneringsbestemmelser eks. for 3. divisjon herrer Enkeltvedtak Spilleregler Retningslinjer

10 Breddereglementet - justeringer Spillformer G13 spiller 9`er og 7`er, J13/14 spiller 9`er og 7`er Spiller på langs av 11`er bane m/7`er mål ca. 50 m bred. Unntak fra kravene Kl alder skjerpet kan ikke ha lag i egen klasse Bruk av spillere mellom lag i samme klasse senior - ingen endring der høyeste rangerte lag er 3. div menn/1. div kvinner - høyeste rangerte lag 4. div herrer/2. div kvinner 5 spillere kan disp. Bruk av spillere i ungdomsfotball mellom lag i samme klasse - 11`er fem spillere i samme aldersklasse i siste obligatoriske kamp - 9`er - fem spillere i samme aldersklasse i siste obligatoriske kamp - 7`er - fem spillere i samme aldersklasse i siste obligatoriske kamp

11 Breddereglementet - justeringer Spill i en spillform legger ingen begrensninger på adgangen Kl å spille i en annen spillform eks. 11`er vs 7`er i samme klasse. Antall innby7ere i alle klasser som Breddereglementet omhandler 7 som kan by7es inn igjen. Gjelder også særregel for 2. divisjon kvinner (kampreglementet) Avgjørelse ved uavgjorte kamper i turneringer år. 2x5 min ekstraomganger m/ «sudden death» straffespark

12 Fotballforsikringen Fotballforsikring.no Seniorfotball: - lagsforsikring 2. div menn/1. divisjon kvinner og lavere, menn veteran og kvinner 7`er - være registrert som spiller i klubben i FIKS - individuell Klleggsforsikring Ungdomsfotball: - NFF betaler forsikring for alle lag - være registrert som spiller i klubben i FIKS - Individuell Klleggsforsikring

13 Barnefotball: Fotballforsikringen - NFF betaler forsikring for alle lag - Må kunne dokumenteres medlemskap i klubben Har vi kontroll på at alle spillere er forsikret? Endre runner????? IDRETTENS HELSESENTER: Eid av NFF flere særidre7sforbund som har kny7et seg opp mot de7e. Lokalisert Kl Ullevål

14 IDRETTENS SKADETELEFON Rask og rikkg behandling Spesialister på fotballskader Helsepersonell med spesialkompetanse BesKlling av utredning/behandling Utredning innen 24 Kmer (MR- undersøkelse) Åpent alle dager mellom kl

15 Når skaden er ute. Umør aku7 skadebehandling Registrere skade - Gjensidige Forsikring vurderer forsikringsdekning Idre7ens skadetelefon kontakter spiller uavhengig om det er dekning i forsikringen Idre7ens skadetelefon beskller all utredning og behandling i kvalitetssikret behandlingsne7verk Idre7ens skadetelefon følger opp spiller Kl e7er gjennomført behandling

16 OVERGANGER Hvordan forholder vi oss dersom treneren på 4. divisjonslaget sier at han kunne tenke seg å få en spiller fra klubb X Kl å spille for vår klubb? Hvordan forholder vi oss dersom det dukker opp ei 10 år gammel jente på trening fra naboklubben og sier at hun ønsker å spille fotball i din klubb? Hvordan forholder vi oss dersom det henvender seg en spiller Kl din klubb som ønsker å spille hos dere - spilleren har en amatørkontrakt med sin nåværende klubb som løper et år Kl?

17 OVERGANGER G14 laget kvalifiserer seg for interkrets. Treneren tar kontakt med 2 spillere i naboklubben for overgang hva gjør dere som klubb? G16 laget kvalifiserer seg for interkrets. Spillere går sammen med spillere fra andre klubber på skolen. Spillerne blir «enige» om overgang hva gjør dere som klubb? En far henvender seg Kl deres klubb om overgang for hans sønn på 15 år hva gjør dere som klubb? Hva skal Kl for at gammel klubb kan forhindre en overgang?

18 OVERGANGER Alle overganger i norsk fotball er regulert i NFF`s Overgangsreglement All kommunikasjon mellom klubber, krets og forbund skjer elektronisk i FIKS Det anbefales at 1 person maksimum 2 personer - har ansvar for overganger i klubb. Ny spiller fyller ut samtykkeskjema hentes på fotball.no Scannes lastes opp i FIKS sendes gammel klubb Gammel klubb svarer på denne OK eller forpliktelser Dersom forpliktelser gammel klubb dokumenterer når disse er gjort opp i FIKS Hva er forpliktelser hvor gamle kan disse være? Betaler overgangsgebyr mo7ar spillekllatelse fra NFF.

19 OVERGANGER En dags behandlingskarantene 30 dager mellom hver overgang Spille for maksimum 2 klubber pr. sesong Stopp for spillekllatelser Kan melde overgang for trening/ forsikring i de7e Kdsrommet. Forholdet Kl kontrakter termineringer. UTLEIEAVTALER

20 Kompensasjon for trening og utdanning/solidaritetsmidler Kompensasjon for trening og utdanning Utdanning regnes 12 t.o.m 21 år. Regnes som avslu7et e7er visst antall Tippeligakamper/Toppseriekamper Når spiller under 23 år inngår sin første profesjonelle kontrakt Hver gang en spiller under 23 år melder proff. overgang eller lånes ut Kl ny klubb Beregning av kompensasjon bestemmes av forbundsstyret Ny klubb er ansvarlig for de7e

21 Kompensasjon for trening og utdanning/solidaritetsmidler Solidaritetsmidler: Solidaritetsmidler skal være et økonomisk bidrag Kl klubbene som har bidra7 Kl spillerens trening og utdanning f.o.m sesongen spilleren fyller 12 år. Hver gang spiller med kontrakt melder overgang eller lånes ut Kl ny klubb skal solidaritetsmidler bergenes og betales dersom det avtales en kompensasjon inn Kl fylte 23 år. 5% av den totale kompensasjonen som blir avtalt mellom klubber Klbakeføres Kl de klubber som har bidra7 spillers trening og utdanning. For fullstendig oversikt se Overgangsreglementets vedlegg vedr. de7e

22 Kompensasjon for trening og utdanning/solidaritetsmidler Fordeling solidaritetsmidler: 12 år: 5% 16: år 10% 13 år: 5% 17 år: 10% 14 år: 5% 18 år: 10% 15 år: 5% 19 år: 10% 20 år: 10% 21 år: 10% 22 år: 10% 23 år: 10%

23 Avtaler/kontrakter Eksempler på avtaler/kontrakter i en fotballklubb: * Spillerkonrakter * Trenerkontrakter * Samarbeidsavtaler * Barteravtaler utstyrsavtaler * Vedlikeholdsavtaler * Leie- /utleiavtaler

24 Avtaler/kontrakter Ha avklart hvem som er bemyndiget å undertegne ulike avtaler - spillerkontrakter -. - trenerkontrakter -. - samarbeidsavtaler -. - barter/utstyrsavtaler vedlikeholdsavtaler leie- /utleieavtaler -...

25 Kontrakter/avtaler I et fler idre7slag er leder av hovedforeningen klubbens juridiske person. Signaturre7en kan delegeres Kl leder i en undergruppe, men da skal signaturre7en være begrenset innenfor økonomiske rammer.

26 Spillerkontrakter Spillerkontrakter for amatører/spillerkontrakter for proffesjonelle Standardkontrakter Sendes inn Kl NFF Kl godkjenning ugyldig dersom de7e ikke er gjort

27 TRENERKONTRAKTER Ingen standard i NFF Norsk Fotballtrenerforening norsfotballtrenerforening.no Vær nøye med definere honorar, kjøregodtgjørelse Avklar de regler som gjelder - (ska7, utbetalingskdspunkter, kjøregodtgjørelse hovednæring/bigeskjeq)

28 Samarbeidsavtaler Ha kontroll på plikkg moms finans en umordring (ikke refundert moms). Vurdere behov for at alle i klubben skal kjenne Kl avtaler m/innhold.

29 Barter- /utstyrsavtaler Ha kontroll på plikkg moms Vurdere behov for at alle i klubben skal kjenne Kl avtaler m/innhold. Lage retningslinjer Ha kunnskap om regelverket - «Reklamereglementet»

30 Vedlikeholdsavtaler Kommuner Eksterne firmaer Samarbeid andre klubber Dugnader

31 Leie- /utleieavtaler Utleie av anlegget inkl. klubbhus - SFO Leie av andre anlegg Leie av maskiner Leie av eksterne tjenester Samarbeidsavtaler med flere klubber vedr. f.eks. vedlikehold.

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT I oktober 2014 foretok forbundsstyret en del justeringer i «Breddereglementet» som ble vedtatt første gang på forbundstinget i mars 2014. Breddereglementet gjelder

Detaljer

Fotballforsikring. Norges Fotballforbund. www.fotballforsikring.no

Fotballforsikring. Norges Fotballforbund. www.fotballforsikring.no Fotballforsikring Norges Fotballforbund www.fotballforsikring.no NFF styrker fotballforsikringen NFF ønsker å gi sine medlemmer et best mulig forsikringstilbud. Fra sesongen 2010 innfører vi derfor en

Detaljer

Velkommen til fotballsesongen 2015

Velkommen til fotballsesongen 2015 Nyheter og viktig informasjon foran fotballsesongen 2015 1 Velkommen til fotballsesongen 2015 Dette informasjonsskrivet fra Østfold Fotballkrets gir våre klubber viktig informasjon om nyheter og endringer

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Turneringsreglement TA-Cupen 2015

Turneringsreglement TA-Cupen 2015 Turneringsreglement TA-Cupen 2015 TA-Cupen spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglementet er delt opp i tre avdelinger: Kampreglement

Detaljer

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 www.amasone.no Innhold laglederhåndbok for Amasone FK 1. Klubbadresse og annen info... 3 2. Organisasjon og arbeidsrutiner... 4 2.1. Organisering... 4 2.2.

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

T E R T N E S I D R E T T S L A G

T E R T N E S I D R E T T S L A G Oppdatert per 22.03.10 Overganger til/fra Tertnes Her finner dere litt informasjon om hva som trengs å vites når spillere skifter klubber, enten de kommer til Tertnes eller de forlater Tertnes. For all

Detaljer

Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015

Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015 Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015 Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER... 1 2. Premier... 2 3. ORGANISERING ANSVARSFORHOLD... 3 4. KONKURRANSESYSTEM... 3 5. ARENAENE... 4 6. KAMPORGANISERING...

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS?

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? 1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? Gå inn på http://fiks.fotball.no. Logg inn med ditt tilsendte brukernavn/passord. Har du glemt disse, klikk på «Glemt passord eller brukernavn?»-lenken. Når du er logget

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2013

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2013 Billingstad, 1 mars 2013 Forsikringsbevis Fotballforsikring 2013 Følgende forsikring er avtalt på de betingelser som er fastsatt i dette forsikringsbevis: Forsikringstaker: Forsikrede: Polisenummer: Norges

Detaljer

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Instrukser i rødt viser til hvor du kan finne informasjon som ligger på hjemmesiden til BIL Fotball 1) ADMINISTRATIV INFORMASJON Styret i Blindheim Fotball Oversikt

Detaljer

Norges Fotballforbund

Norges Fotballforbund Norges Fotballforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.03.2014-28.02.2015 IDRETTSBEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring Faser Pålagt Frivillig A Akuttbehandling (Offentlige egenandeler

Detaljer

Velkommen som medlem av et norsk idrettslag!

Velkommen som medlem av et norsk idrettslag! Velkommen som medlem av et norsk idrettslag! Denne brosjyrens formål NIF Denne brosjyren skal gi deg tydelig informasjonen om hva medlemskapet i et idrettslag innebærer for deg. Idrettslaget ditt er medlem

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser LOVER for Norges Friidrettsforbund Kapitel 1 Innledende bestemmelser 1 Organisatoriske bestemmelser 1. Norges Friidrettsforbund (NFIF) er en sammenslutning som består av norske idrettslag og grupper av

Detaljer

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Hva er seksuell trakassering og overgrep?... 3 Forebygging av seksuell trakassering og overgrep... 4 Politiattest... 5 Hva er en politiattest?... 5

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 13.09.07 Tid: Kl. 19.45 21.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Ole, Bjørn, Nina, Kathe og. Alf Larsen deltok ved behandlingen av sak 44/07. Forfall:

Detaljer

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011 Asker, 8 februar 2011 Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011 Følgende forsikring er avtalt på de betingelser som er fastsatt i dette forsikringsbevis: Forsikringstaker: Forsikrede: Polisenummer: Norges

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB Vedtatt på årsmøtet 01.02. 2014 Revidert på årsmøtet 14.02.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Idrettslagets organisasjon...4 Årsmøtet...

Detaljer