.., org nr.. (heretter kalt KLUBBEN) (Klubben) og..., org nr. (heretter kalt INVESTOR) (Investors navn)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ".., org nr.. (heretter kalt KLUBBEN) (Klubben) og..., org nr. (heretter kalt INVESTOR) (Investors navn)"

Transkript

1 Investoravtale 1. Parter Det er i dag inngått slik avtale mellom.., org nr.. (heretter kalt KLUBBEN) (Klubben) og.., org nr. (heretter kalt INVESTOR) (Investors navn) 2. Bakgrunn KLUBBEN har behov for kapital til investering og drift av spillere. INVESTOR ønsker å stille risikovillig kapital til overgangsvederlag og drift av spilleren i den tiden spilleren har spillerkontrakt med klubben. 3. Gjeldende regelverk. Denne avtalen er underlagt og skal praktiseres i samsvar med regler og bestemmelser utarbeidet av FIFA, UEFA, NIF og NFF, samt Forbundsstyrets minimumskrav for avtale med investor. 4. Investert beløp og bruk av dette. KLUBBEN og INVESTOR er enige om at INVESTOR investerer NOK til innkjøp/drift av spilleren.... (spillerens navn)

2 5. Utbetaling Investeringsbeløpet utbetales til KLUBBEN så snart INVESTOR er forelagt undertegnet avtale med selgende klubb/standard spillerkontrakt med spilleren. KLUBBEN er ansvarlig overfor INVESTOR for at spilleren har gjennomgått og bestått normal legesjekk, at spilleren oppnår arbeids- og oppholdstillatelse og at alle formelle sider ved overgangen/lånet er i samsvar med FIFAs og NFFs regelverk. KLUBBEN har det økonomiske ansvaret og skal holde INVESTOR skadesløs dersom den gjør formelle feil knyttet til spillerovergangen. 6. KLUBBENS øvrige ansvar I tillegg til det som fremgår av avtalens punkt 5, er KLUBBEN ansvarlig for å tegne lovbestemt yrkesskadeforsikring og at fotballens obligatoriske fotballforsikring er betalt. KLUBBEN er dessuten ansvarlig for at alle ytelser som er avtalt i spillerkontrakten og andre avtaler med spilleren samt de forpliktelser som følger av nasjonal lovgivning knyttet til ansettelsesforholdet. KLUBBEN forplikter seg til å følge opp spillerens sportslige utvikling og eventuelle sykdom og skader på linje med klubbens øvrige førstelagsspillere. 7. INVESTORS forpliktelser INVESTOR er ansvarlig for at ingen av de følgende personer enten direkte eller indirekte er involvert i eller mottar utbytte av investeringen: - ansatt, aktiv spiller, trener eller tillitsvalgt i krets, klubb eller forbund - lisensiert spilleragent - person som er gift, forlovet eller samboer med den spiller investeringen gjelder - person som er i slekt med eller i svogerskap med den spiller investeringen gjelder.

3 INVESTOR kan ikke inngå avtale med spilleren om forhold som direkte eller indirekte berører rettigheter og plikter som følger av spillerens medlemskap eller kontrakt med KLUBBEN. Utover denne avtalen har INVESTOR økonomiske interesser knyttet til følgende spillere og/eller klubber: 8. INVESTORS rettigheter a) INVESTOR skal ha rett på inntil billetter av beste kategori på klubbens hjemme- og bortekamper. INVESTOR må melde fra til KLUBBEN senest én uke før hjemmekamp og tre uker før bortekamp hvor mange billetter en ønsker. INVESTOR dekker selv sine kostnader knyttet til reise og opphold ved kampene dersom det ikke foreligger avtale om annet. b) KLUBBEN skal på forespørsel legge forholdene til rette for at INVESTOR kan benytte den aktuelle spilleren i reklameøyemed når dette ikke går ut over sportslige forhold eller er i strid med idrettens bestemmelser, KLUBBENS samarbeids-/sponsoravtaler eller spillerens egen reservasjonsrett. c) INVESTOR kan for egen regning og risiko forsikre sin investering i henhold til denne avtalen. 9. Overgang til eller utlån av spilleren til annen klubb. KLUBBEN har avgjørende myndighet vedrørende spørsmål knyttet til overgang eller utlån og skal gjennomføre forhandlingene knyttet til dette.

4 10. Tilbakebetaling av investeringen. Tilbakebetaling av investeringen forutsetter at KLUBBEN mottar vederlag ved overgang eller utlån. Dersom spillerens kontraktsforhold med KLUBBEN forlenges, utsettes tilbakebetalingen med samme antall måneder som kontraktsforholdet forlenges. a) Dersom KLUBBEN ikke oppnår noe vederlag for spilleren ved overgang til ny klubb eller spillerens kontrakt med klubben utløper uten at KLUBBEN har lykkes med å få til overgang eller få forlenget spillerkontrakten, bortfaller KLUBBEN plikt til betale tilbake investert beløp. På tilsvarende måte faller tilbakebetalingsplikten bort dersom spilleren rammes av sykdom eller blir så alvorlig skadet at han må avslutte sin karriere som profesjonell spiller. KLUBBENS tilbakebetalingsplikt faller også bort dersom spilleren terminerer spillerkontrakten med KLUBBEN i samsvar med fotballens bestemmelser, forutsatt at termineringen ikke skyldes forhold som KLUBBEN har medvirket til. b) Dersom KLUBBEN oppnår overgangsvederlag ved overgang til annen klubb, skal det fra dette overgangsvederlaget først trekkes - alle uoppgjorte forpliktelser til spilleren i henhold til spillerkontrakten - alle uoppgjorte forpliktelser til det offentlige med bakgrunn i spillerkontrakten. - alle forpliktelser til spillerens tidligere klubber - eventuelle forpliktelser i henhold til KLUBBENS standard representasjonskontrakt med lisensiert spilleragent. Av den resterende del av overgangsvederlaget skal INVESTOR først ha tilbakebetalt investert beløp, jf denne avtalens punkt 4.

5 Eventuell gjenstående del av overgangsvederlaget skal deles slik at KLUBBEN skal ha.. % og INVESTOR..%. c) Dersom spilleren blir utleid fra KLUBBEN, skal INVESTOR motta.. % av lånebeløpet som er avtalt med ny klubb etter at KLUBBENS dokumenterte kostnader knyttet til utlånet er trukket fra. 11. Avtalens varighet og oppsigelse. a) Denne avtalen varer til og utløper automatisk dersom - spilleren melder overgang til ny klubb, - spilleren terminerer spillerkontrakten på gyldig måte i henhold til fotballens bestemmelser eller - spilleren avslutter sin spillerkarriere før eller i forbindelse med at kontraktsforholdet til KLUBBEN utløper (jf avtalens punkt 10 a). b) Ved vesentlig mislighold kan den annen part si opp avtalen med umiddelbar virkning. Dersom oppsigelsen skyldes vesentlig mislighold fra KLUBBENS side, kan INVESTOR kreve at KLUBBEN tilbakebetaler investert beløp tillagt.% rente. Skyldes oppsigelsen et vesentlig mislighold fra INVESTOR, har INVESTOR ikke krav på tilbakebetaling av hele eller deler av investert beløp. 12. Konfidensialitet Denne avtalen skal av de undertegnede parter behandles konfidensielt. Eventuelle uttalelser til media og andre skal samordnes mellom partene på forhånd. KLUBBEN kan uavhengig av dette, uttale seg om alle forhold vedrørende sine medlemmer. Opplysninger kan for øvrig ikke gis til andre enn de som etter aksjeloven og NFFs lov og reglementer har krav på informasjon.

6 13. Tvister Tvister med utspring i denne avtalen skal søkes løst innen 30 dager gjennom forhandlinger mellom partene. Dersom partene ikke lykkes i å løse tvisten innen fristen, skal den fremmes for og løses i Fotballens Voldgiftsordning med endelig virkning. 14. Ikrafttreden og endringer. Denne avtalen med eventuelle tilleggsavtaler trer i kraft fra den dag KLUBBEN mottar skriftlig godkjenning fra Norges Fotballforbund. Eventuelle endringer i avtalen skal være godkjent av Norges Fotballforbund før de trer i kraft... Sted og dato for undertegning.. KLUBBENS leder. Ansvarlig person fra INVESTOR.. Spillers signatur. Spillers foresatte (Dersom spiller er under 18 år)

INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel I. Innledende bestemmelser 152

INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel I. Innledende bestemmelser 152 6. Overgangsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel I. Innledende bestemmelser 152 Kapittel II: Overgangsbestemmelser for spillere under 16 år uten kontrakt 156 Kapittel III: Overgang/utlån av amatørspiller

Detaljer

KONTRAKT (ARBEIDSAVTALE)

KONTRAKT (ARBEIDSAVTALE) KONTRAKT (ARBEIDSAVTALE) OM MIDLERTIDIG TILSETTING AV PROFESJONELLE ISHOCKEYSPILLERE I KLUBB Mellom ARBEIDSTAKER/SPILLER FØDSELSDATO ADRESSE Og ARBEIDSGIVER/KLUBB ORG.NR ADRESSE / STED For perioden Til

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS (heretter kalt «Avtalen»)

Samarbeidsavtale mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS (heretter kalt «Avtalen») Versjon datert: 13. november 2014 Samarbeidsavtale mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS (heretter kalt «Avtalen») 1. Organisering av klubben Vålerenga Fotball Elite (VFE) er en selvstendig

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom. Vålerenga Fotball (VF) Vålerenga Fotball Elite (VFE) 1. Bakgrunn og formål. 2. Forholdet til idrettens regelverk

SAMARBEIDSAVTALE. mellom. Vålerenga Fotball (VF) Vålerenga Fotball Elite (VFE) 1. Bakgrunn og formål. 2. Forholdet til idrettens regelverk SAMARBEIDSAVTALE mellom Vålerenga Fotball (VF) og Vålerenga Fotball Elite (VFE) 1. Bakgrunn og formål Denne samarbeidsavtalen inngås med bakgrunn i at allianseidrettslaget Vålerengens IF (VIF) og Vålerenga

Detaljer

ARBEIDSAVTALE (for trenere med godtgjørelse)

ARBEIDSAVTALE (for trenere med godtgjørelse) ARBEIDSAVTALE (for trenere med godtgjørelse) Midlertidig tilsetting av trener NB. Det er kun klubb/organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund som kan stå som arbeidsgiver for trener og som kan

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Generelle vilkår Internet Service Portfolio

Generelle vilkår Internet Service Portfolio Generelle vilkår Internet Service Portfolio Side 1 av 5 1. LEVERANSENS FORMÅL Avtalen inngås for å sikre Kunden en kostnadseffektiv og stabil leveranse av Tjenestene som er bestilt. I Tjenesten(e) inngår

Detaljer

AVTALE OM DISTRIBUSJON AV VERDIPAPIRFOND FORMIDLINGSAVTALE

AVTALE OM DISTRIBUSJON AV VERDIPAPIRFOND FORMIDLINGSAVTALE AVTALE OM DISTRIBUSJON AV VERDIPAPIRFOND FORMIDLINGSAVTALE MELLOM. Org.nr (heretter kalt Distributør) OG. Org.nr (heretter kalt Leverandør) 1 DEFINISJONER Avtale Distributør Leverandør Denne avtale med

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

ARBEIDSAVTALE. om midlertidig tilsetting av trener. Navn:. Person nr:... Adresse:. Kontoradresse:.. Organisasjonsnummer:...

ARBEIDSAVTALE. om midlertidig tilsetting av trener. Navn:. Person nr:... Adresse:. Kontoradresse:.. Organisasjonsnummer:... ARBEIDSAVTALE om midlertidig tilsetting av trener for perioden / 20. til / 20. Avtalepartene Trener (arbeidstaker) Navn:. Person nr:... Adresse:. Klubb/forbund (arbeidsgiver) Navn:. Kontoradresse:.. Organisasjonsnummer:...

Detaljer

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK ABONNEMENTSBETINGELSER FOR INTERNETT Generelle avtalevilkår for levering av bredbåndstjenester fra Phonect AS. Vilkårene kommer i tillegg til Avtalen og Abonnementsbetingelser. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Medlemsvilkår i Vici treningssenter AS

Medlemsvilkår i Vici treningssenter AS Medlemsvilkår i Vici treningssenter AS Innholdsfortegnelse 1. PARTER... 1 2. MEDLEMSAVTALEN... 1 3. MEDLEMSKAP I VICI TRENINGSSENTER AS... 1 4. VEDERLAG... 2 5. KOMMUNIKASJON MELLOM PARTENE... 2 6. MEDLEMMETS

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester

Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester NHO Service Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester 1. Avtalens parter Det er i dag inngått avtale om kjøp av skadesaneringstjenester mellom [Fyll inn] (heretter Leverandør ) og [Fyll inn]

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest 01.11.2006. Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere

Detaljer

Standardkontrakt for oppdragsforskning

Standardkontrakt for oppdragsforskning Standardkontrakt for oppdragsforskning Kunnskapsdepartementet, 29. juni 2006. Innholdsfortegnelse 1. Parter.2 2. Oppdraget...3 3. Underoppdrag...4 4. Betaling, regnskapsføring og budsjett..5 5. Valg av

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Programlisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Programlisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

AVTALE KJØP AV VIRKSOMHET

AVTALE KJØP AV VIRKSOMHET Utkast 13. januar 2011 AVTALE om KJØP AV VIRKSOMHET mellom Ludo Mobil AS som selger og Telenor Norge AS som kjøper [ ] 2012 5364988/3 1 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 4 2 SALGSGJENSTAND... 4 2.1 Salgsgjenstanden...

Detaljer

Betingelser for privatkunder

Betingelser for privatkunder Betingelser for privatkunder Innledning: Dette kjøpet er regulert av Cleaner.no salgsbetingelser for kjøp av varer gjennom nettbutikken www.cleaner.no Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om (navn på anskaffelsen) er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn)

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFI-konsortier er et innspill fra Forskningsrådet til hvordan

Detaljer